A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord"

Átírás

1

2

3 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős kiadó és szerkesztő: Nagy Árpád A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Előkészítés: Seszták Sándor Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok, valamint alternatív lap- és könyvterjesztők Ára: 336 Ft Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (Budapest, XIII. Lehel u. 10/a., levélcím: HELIR, Budapest 1900), ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, vidéken a postahivatalokban, valamint a sorozat kiadójánál. (A megrendelőlapok az előfizetéshez a kötet végén találhatók)

4 A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat huszonhatodik kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Az eldafjordi ház Eskil Lind már gyermekkorában tudomást szerez az eldafjordi házról és az ott elrejtett hatalmas kincsről. Attól fogva mindig a kincsről álmodozik, s felnővén elhatározza, hogy felkutatja. Eldafjordban különös emberek és rémisztő jelenségek várják. Azt is megtudja, hogy aki eddig kincskeresésre adta a fejét, szörnyű halált halt

5 GONOSZ TENGEL régesrégen, többszáz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházta fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és ezután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Vagy talán mégsem így történt? Valójában úgy esett, hogy Gonosz Tengel felkereste az élet forrását, és ivott a gonoszság vizéből. Örök életet és az emberiség feletti hatalmat ígértek neki, ha ennek fejében eladja utódai lelkét a Gonosznak. De számára rossz idők jártak akkoriban a földön. Ezért csendes szendergésbe vonult vissza, hogy kivárja, amíg eljön az ő ideje. Az üst, amelyről annyit regéltek, nem is üst, hanem korsó, melyet elásott a gonoszság vizével. Most türelmetlenül vár a jelre, hogy felébressze szendergéséből. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról szól, legkivált családjának nőtagjaitól. Közülük az egyiknek, Shirának 1742-ben sikerült eljutnia az élet forrásához. Merített tiszta vizéből, amely

6 feloldja a sötét forrásvíz gonosz hatalmát. De az elásott korsót senki nem találta meg idáig. A nemzetség tagjai attól félnek, hogy Gonosz Tengel idő előtt felébred, még mielőtt megtalálnák. Annyit tudnak csupán, hogy valahol Dél-Európában rejtőzik, és csak egy varázserejű furulya képes felébreszteni. Ezért a Jéghegyek Népe retteg a furulyák szavától.

7 1. fejezet LESBEN ÜLT a magas hegyormon, akár egy ragadozómadár. Innen kémlelte a falut, amely a hatalmas hegyek árnyékában beékelődött a fjordba. Távolról szinte egybeolvadt a természettel. Ha a tekintetéből nem süt úgy a gyűlölet és a bosszúvágy, senki meg nem mondta volna, hogy emberi lény. Szeme olykor vörös fényben izzott, mintha tüzét az elszánt gyűlölet szítaná belülről. Mozdulatlanul várakozott. Fentről a falu nyüzsgő hangyabolyra hasonlított. Beköltöztek suttogta. Az a férfi és az a nő beköltözött a házamba! Hogy merészelik? Mi keresnivalójuk ott? Félig felemelkedett. Felgyülemlett haragja csökkent valamelyest, ahogy tekintetével követte a lenti eseményeket. Mi lesz hát? Mégsem költöznek be? Szinte csalódást érzett. Ha nem költözik be senki, hogy állhat bosszút az arcátlan betolakodókon? Újra összekuporodott. A sarkára ült, hosszú karjával átkulcsolta a térdét. Guggoló szobor, vagy inkább hegyi szellem benyomását keltette. Mintha már több ezer éve ott ülne ebben a pózban, mozdulatlanul. LENT A FJORDBAN a már nem túl fiatal pár egy

8 környékbeli férfival beszélgetett. Félelmetesen jóképű gondolta az asszony. Nem tudta levenni róla a tekintetét. Sötét, göndör haja, világosszürke szeme, érzéki szája ellenállhatatlanul vonzotta a pillantását. Pompás példány! Igazi hím vad, erős és veszélyes! A férfi átnyújtotta a kulcscsomót a férjnek. Isten hozta magukat Jolinsborgban mondta olyan elbűvölő mosollyal, hogy az asszonyt elhagyta minden ereje. Remélem, jól fogják érezni magukat! Ebben biztos vagyok nyugtatta meg a nő. A férjem orvosa nedves, vidéki levegőt rendelt. Ennél jobb helyet nem is találhattunk volna! Az asszony férje mellesleg nem látszott éppen talpig becsületes üzletembernek krákogó hangon így szólt: Jolinsborg a neve? Azt hittem, csak Jolin. Nem, Jolin nem családnév mosolygott a fiatal paraszt. Ónorvég férfinév. A tanya tulajdonosait hívták így, egészen az első Jolintól kezdve. Ő építette a házat a XVII. században. A tulajdonosok közül már senki nincs az élők sorában? kérdezte az asszony. A parasztember lesütötte a szemét. Öööö de igen csakhogy az illetőt gyám alá kellett helyezni. Ó, valóban? Igen. Nem volt egészen olyan, mint más. Miután elvették tőle a házat, mindig itt lógott az

9 ablakban, és ijesztgette a lakókat. Így hát be kellett zárni a Milyen szomorú! mondta az asszony. Mikor történt mindez? Úgy két-három éve. Azt mondta, lakók? kérdezte a férfi. Semmi nem kerülte el a figyelmét. Többen voltak? Na, nem olyan sokan dünnyögte a másik. Az emberek nemigen találják a helyüket ezen az isten háta mögötti vidéken. A férfi nem szólt, csak összeszorította a száját. Számára ez ideális hely. Nem egészségügyi okokból keveredtek ide a világ végére. El kellett rejtőzniük. Attól tartott ugyanis, hogy becsapott ügyfelei, akiknek elsikkasztotta a pénzét, végül még az életére törnek. Arra az elhatározásra jutottak, legjobb lesz, ha egy időre visszavonul. Eldafjordnál megfelelőbb helyet nem is találhattak volna. Erre még a madár se járt. A kis falucskát a fjord mellett elhaladó hajókról nem is lehetett látni. A lakosság őshonos. Új házakat nem építettek a meredek hegyoldalban és a keskeny tengerparton. Itt kiválóan el tudnak rejtőzni a világ elől! A ház igen takaros dicsérte az asszony. Persze nem olyan, mint egy palota A Jolinsborg felett lévő dimbes-dombos fennsíkról vették szemügyre a tájat. A szél belebelekapott a világos nyírfák levelébe, már zöldellt a fű. Az elébük táruló látvány a közeledő nyárról árulkodott. Semmi baljós jel. Épp ellenkezőleg! Terje Jolinsönn kedvezőbb napot nem is választha-

10 tott volna, hogy kiadja félelmetes titkokat rejtő házát. Ekkor kiáltást hallottak. A hang felé fordultak. Egy fiatal nő futott feléjük a keskeny, kanyargó úton. A paraszt dünnyögött valamit a foga között. A nő elé sietett. A házaspár követte. Itt jól fogjuk érezni magunkat jelentette ki az asszony. Nézd csak meg a házat. Igaz, a földszintet az 1600-as években építették, de az emeletet kiváló érzékkel tapasztották hozzá. Milyen nagy ház, és milyen jó állapotban vannak az ablakok! Férje csak bólintott. Neki inkább az járt a fejében, milyen előnyös szerződést kötött. A gazda azt is említette, hogy megveheti a házat, ráadásul hihetetlenül kedvező áron. Akkor aztán kiadhatná a módosabbaknak nyaralónak. Kisebb lakásokat is berendezhetne benne, úgy még több bérlője lenne Gondolatai egyre csak a pénz körül forogtak. A feléjük közeledő asszony hasonlított Terjéhez, a sógorához. Feltűnően egymásra ütnek az emberek itt a faluban. Sötét haja apró fürtökben hullott a homlokába. Neki is világosszürke szeme volt. Haja és szemöldöke sötétje még jobban kiemelte világos tekintetét. Amúgy barátságos és vidám szemében most félelem tükröződött. Csak nem akarod újra bérbe adni a házat, Terje? De. Már meg is tettem felelte, és erősen

11 megszorította a nő karját. Lehet, hogy a fickó még meg is veszi. Vannak ilyen idióták Most pedig gyerünk, eridj haza, de rögtön! Ezt nem teheted! Fogd be a szád! Még meghallják! Ami történt, szerencsétlen véletlen. Nem tudod megérteni az ostoba fejeddel? Most aztán pucolj innen! Nem felelte az asszony és szembenézett a férfival. Senkit nem engedek beköltözni abba a förtelmes házba. Most már elég. Tűnés haza! Erősen megragadta a karját, és a lejjebb fekvő tanya felé vette az irányt. Bementek a házba, a nőt belökte az egyik szobába, és becsapta az ajtót. Befogod végre a pofád, vagy kidoblak az átkozott kölyköddel együtt! Csak a jóságomnak köszönheted, hogy megtűrlek. Nem igaz kiabálta a lány az ajtón keresztül. A két bátyáddal együtt megosztva örökölted ezt a tanyát és Jolinsborgot. A fiam az első számú örökös, Terje! Ezt te is tudod! Hiszen te vagy a legfiatalabb testvér. Tehát a fiamnak és nekem éppen úgy jogunkban áll itt lakni, mint neked. Jolinsborgon is lakhatnátok, Solveig, úgyhogy csak fogd be a szád! Miután léptei zaja elhalt, az asszony letérdelt egy gyerekágy mellé. Halkan így suttogott: Édes jó istenem, könyörülj rajtunk! Enyhíts fiam szenvedésén! Gyógyítsd meg, kérlek. Hozzád fohászkodom, ahogy minden nap, minden éjjel. Hallgasd meg imámat! Ha nem lehet véget vetni

12 szenvedésének, vedd inkább magadhoz. Bár ő az egyetlen kincsem ezen a földön, csak érte élek. A fiú holtsápadtan feküdt az ágyban. Vonásai meglágyultak, az alvás valamennyire enyhített a fájdalmain. Csak néha-néha hagyta el elfehéredett ajkait egy-egy jajkiáltás. Szemhéja szinte átlátszóvá vékonyodott. Bőre megfeszült a finoman metszett arcon. A tartása elárulta szenvedése okát: a feje teljesen hátranyaklott, úgy, hogy a nyaka szinte megnyúlt. Ebben a pózban feküdt a tizenegy éves fiú már több hónapja. Így próbált enyhíteni iszonyatos fejfájásán. Jolin suttogta az édesanyja. Drága kisfiam, miért nem inkább én szenvedek helyetted? Szegény, ártatlan kis teremtés! Bárcsak lenne hová mennünk! De ide vagyunk láncolva, mint a csapdába esett vadak. Az az ördögfajzat elvette minden pénzünket. Hová is mehetnénk egy fillér nélkül? Hogy is tudnánk egyedül útra kelni. Ki fogadna be minket? Fejét reményvesztetten a takaróra hajtotta. Terje Jolinsönn közben visszament új lakóihoz. A sógornőm, és egyben házvezetőnőm. Özvegy. Van egy beteg fia. Néha elfogja a hisztériás roham. Különben nem rossz ember. Nos hát, remélem, jól fogják érezni magukat HÁROM HÉTTEL KÉSŐBB egy koporsót vittek ki Jolinsborgból. A bérlő feküdt benne. Felesége nem követte a koporsót. Nem találták meg a holt-

13 testét. A FIATAL ESKIL LIND a Jéghegyek Népe nemzetségéből több hónapig lovagolt, hogy elérje álmai netovábbját, Eldafjordot. Tizenkét évesen hallott először Eldafjordról, egy náluk szolgáló zsellértől, aki sokat utazott szerte az országban. Azt az őszi estét Eskil a zsellérekkel töltötte Graastensholmon. Hegyezte a fülét, hogy egy szót se mulasszon el az elbeszélésből. A férfiak szalmából, száraz levelekből tüzet gyújtottak. Nagy részük már nyugovóra tért. Csak hárman maradtak a tűz mellett. Egyikük annyi pálinkát vedelt, hogy elnyomta az álom. Így csak Eskil hallotta az eldafjordi ház fantasztikus történetét. A zsellérnek imponált, hogy felkeltette a kisfiú érdeklődését. Hiszen nem más ült a lábainál minden szavát lesve, mint Graastensholm egyetlen örököse. Elátkozott hely az, fiam kezdett a mesélésbe. Maga az ördög költözött be a ház minden szögletébe. Nos, tudod, a házat egy Jolin nevű fickó építette. Ez a Jolin igen gazdag volt. Nem állítanám, hogy tisztességes úton szerezte egész vagyonát. Az a hír járta, templomi kegytárgyakat rejtegetett a birtokán. Nem tanyasi házba való dolgok azok, templomban a helyük! Rátett néhány gallyat a tűzre, ivott egy kortyot, majd így folytatta: Tudja, fiatalúr, senki sem él örökké. Ezen az

14 sem tud változtatni, akinek rengeteg pénze van. Akármilyen gazdag, akkor is elragadja a halál. Ez persze nem tetszett Jolin uraságnak. Hallani sem akart róla, hogy más örökölje a birtokot és az aranyát. Inkább elásta a kincset A birtokon? Igen. Persze a házat nem tudta elrejteni. Így biztosan belehalt a puszta gondolatba, hogy valaki ingyen fog lakni a házában. Hatalmas kincset ásott el? Hogy hatalmasat-e? Ha valaki megtalálná, ő lenne a világ leggazdagabb embere! Legalábbis majdnem A fiú nem akart hinni a fülének. Hát még senki sem találta meg a kincset? Nem. Lehetetlen! Az öreg uzsorás szelleme őrködik felette. Micsoda? Visszajár kísérteni? Senki nem lakhat a házban. Gondolhatja a fiatalúr, mennyien kutattak a kincs után, de egyik sem élte túl. Vagy meghaltak, vagy szőrén-szálán eltűntek. A történet teljesen felvillanyozta Eskilt. Gondolataiba merült, majd így szólt: A Jéghegyek Népének leszármazottja vagyok. Igen, tudom, hiszen Lindnek hívják, a Jéghegyek Népe nemzetségéből. Eskil belátta, nem kellene annyit jártatnia a száját, de nem nyugodott. A Jéghegyek Népe nemzetségével szemben tehetetlennek bizonyultak a

15 kísértetek. Ez állt a nemzetségről szóló könyvekben. Szembeszálltak magával az ördöggel is. Persze csak a nemzetség kiválasztott, illetve átokverte leszármazottai. De hát ki tudja, Eskil nem kiválasztott-e? A nemzedékén belül nem ismert senkit, aki kiválasztott, vagy átokkal sújtott lenne. Tula és Anna-Maria teljesen hétköznapi emberek. Hirtelen hihetetlenül erősnek érezte magát! Rádöbbent feladatára: le kell győznie az eldafjordi házban garázdálkodó kísértetet, és meg kell találnia a kincset! Amilyen óvatosan csak tudta, megkérdezte, merre van Eldafjord. Erre az öreg szolga elmagyarázta. A földrajz nem volt erőssége. Ráadásul állandóan vándorolt, azt sem tudva, pontosan merre jár. Megfordult már Svédországban, sőt Izlandon is. Olykor még az országokat is összekeverte. Valószínűleg felhígították az agyát a bőséges ivókúrák. Eskilnek azért sikerült nagyjából behatárolnia, hol is lehet Eldafjord. Most már semmi nem téríthette el szándékától. A kalandvágy sem hagyta nyugodni, meg arra is gondolt, milyen boldogok lesznek majd a szülei, ha hazatér a hatalmas kinccsel! Hiszen mindketten annyit fáradoznak, hogy fenntartsák Graastensholmot a magas adók és az ínséges esztendők ellenére. Csak nehogy megelőzze valaki! ELÉRKEZETT AZ 1817-es esztendő. Eskil betöl-

16 tötte huszadik évét. Tulát csak Christianiáig kísérte, nem Svédországig, ahogy ígérte. Elbúcsúzott tőle, hogy megtalálja Eldafjordot. Most vagy soha! Elegendő pénzzel rendelkezett. Csak rövid ideig lesz távol, a szülei nem fognak gyanakodni. Eleinte minden simán ment. Eljutott Vestlandig, úgy gondolta, valahol itt van Eldafjord. Nem számított rá, hogy a nyugati országrész ilyen hatalmas. Tudni kell, hogy a fiatal Eskil Lind igen beszédes fiatalember volt. Nem esett nehezére ismerkedni és szóba elegyedni másokkal. Teljesen mindegy, miről, csak beszélgethessen. Hanem a politikát kerülnie kellett volna. Ez igen érzékeny témának számított ezekben az időkben. Az emberek egyre gyanakvóbbakká váltak ezen a téren. Hiszen János Károly király kémei épp úgy viselkedtek, mint Eskil. Könnyen kapcsolatot teremtettek az emberekkel, így megtudhatták, kinek az oldalán állnak. Eskil nem sejtett semmit. Szándéka tiszta volt. Egyszerűen szeretett beszélgetni, véleményt nyilvánítani, okosságát fitogtatni. Legtöbbször nem is esett baja. A fogadókban az emberek elfogadták olyannak, amilyen. Zöldfülű, akinek fogalma sincs az ország helyzetéről. Egyszer aztán nagy bajba került. Az egyik vestlandi faluban történt. A falu olyan nagy volt, hogy szinte városnak is lehetne nevezni. Az itt élő emberek már nagyon nem szenvedhették János Károly kémeit. Korábban szinte

17 elárasztották a falut. Erre tessék, egy újabb akad az útjukba! Ez már több a soknál! Hát már a gondolataikat is tudni akarja a királyi fenség? Ideküld a nyakukra egy ifjút, akinek szinte még tojáshéj van a fenekén! A hír szájról-szájra járt. Így esett, hogy az értetlen Eskil egyszerre csak a dutyiban találta magát, csavargás vádjával. Jobbat nem tudtak kitalálni, hogy rács mögé dugják. Hiába kiabálta szüntelen, hogy ártatlan, nem hittek neki. Azt sem tudta, miért ül a börtönben. Ki merte volna elárulni, hogy kémkedéssel gyanúsítják? Mit szólt volna akkor őfensége, a király? Eskil számtalan levelet küldött haza, amiket a börtönőr persze a cellából kilépve nyomban darabokra tépett. Végül kezdett beletörődni a sorsába. Már azt hitte, soha nem fogják kiengedni, és itt pusztul el a börtön falai közt, elhagyatottan. Csak bolhák, tetvek és patkányok szegődtek társául, meg nagynéha egy-egy részeges, akit éjszakára börtönbe zártak. A tolvajokat és egyéb csirkefogókat más cellába tették. Az étel csapnivaló volt. Eskil lesoványodott. Ruhája cafatokban lógott, sokat betegeskedett. De mindennél rosszabb volt a gyötrő gondolat: miért bűnhődik? Mit követhetett el? Miért nem siet senki a segítségére? Egyszer aztán, amikor már nem is számolta a napokat, új fogoly került a cellájába. Eskil nem tudta, miért került börtönbe. Ezt nem kötötte orrára az amúgy beszédes cellatárs. Eskil el volt keseredve, nemigen szólalt meg. Cellatársa valamennyire

18 felrázta kedvetlenségéből. Néhány óra múlva elmesélte, hogy éppen Eldafjord felé tartott, amikor ismeretlen okokból letartóztatták. Nehezemre esik elhinni, hogy egyáltalán létezik az a hely. Mielőtt itt ragadtam, keresztbekasul bejártam egész Vestlandot, de senki nem hallott Eldafjordról. Á, nincs is ilyen hely! Eldafjord? Mi keresnivalód van arra, fiam? Az a hely maga a halál! Eskil felemelkedett. Hát hallott róla? Hogy hallottam-e? Persze! Innen egy ugrásra van a fjord. De senki nem ismerte Ó, ezek a szárazföldi patkányok! Eldafjordra csak csónakkal lehet eljutni. Nem hinném, hogy errefelé bárki is csónakba merészkedett volna. Csak a lábukon tudnak közlekedni. Hanem felejtsd el Eldafjordot, nem neked való hely! Eskil alaposan kikérdezte, hogy juthat el a fjordig. Bár őszintén szólva már nem igazán érdekelte a dolog. Minden kívánsága az volt, hogy kijusson a börtönből. Nem értette, a szülei miért nem siettek segítségére. Nem ilyennek ismerte őket! Egy hónappal később, mikor olvadásnak indult a jég, Eskilre rámosolygott a szerencse. János Károly egyik embere vetődött a faluba. Egy fecsegő hivatalnoktól tudomására jutott, hogy mennyire utálják a király kémeit a környékbeliek. Tőle hallott arról a kémről, akit csavargá-

19 sért börtönbe vetettek. A király embere összeráncolta a homlokát. Nem volt tudomása arról, hogy ilyen zöldfülűt ideküldtek volna. Különben is a környéket már évekkel ezelőtt átvizsgálták. Nem volt érdekes számukra. Kínos eset. Az igaz, hogy a fiú nem vallott. De olyan kíváncsi volt! Mindenáron beszélgetni akart mindenkivel. Erre elborult a király emberének tekintete. Nem; lehet letartóztatni Őfelsége kémeit, bármilyen szószátyárak is. Ragaszkodott hozzá, hogy találkozzon Eskillel. A hivatalnok, miután megtudta, kivel áll szemben, reszketett, mint a nyárfalevél. Megígérte, hogy azonnal intézkedik. Így aztán Eskil végre kiszabadult! A magasrangú úr gondoskodott róla, hogy kapjon lovat, pénzt és ruhát az útra. Mitévő legyen most? Első gondolata az volt, hogy hazamegy. Nagyon fáradtnak érezte magát a börtönben töltött hosszú idő után. Ám amint jól belakott, és borral leöblítette az ételt egy útszéli fogadóban, fontolóra vette a dolgot. Semmi hírt nem hallott otthonról a börtönben töltött hosszú hónapok alatt. Ez rosszul esett neki, bár sejtette, nem közönyösségből nem válaszoltak szülei a leveleire. Éppen betöltötte huszonegyedik évét. Nagyon közel jár Eldafjordhoz

20 Elmenjen? Már nem tart sokáig Miután kiürítette a boroskancsót, újra erősnek érezte magát. A biztonság kedvéért azért küldött egy levelet. Drága anyám és apám! Szeretném tudomásotokra hozni, amennyiben érdekel Benneteket, hogy megjártam a poklok fenekét. Miért nem válaszoltatok egyetlen levelemre sem? Hiába kérem, hogy bocsássatok meg nekem? Nemsokára hazatérek. Mivel azonban elértem úticélomat, először teljesíteni akarom küldetésemet. Még mindig szerető fiatok: Eskil Több napig maradt a fogadóban, hogy erőt gyűjtsön. Majd a tenger felé vette útját, hogy hajót találjon, mely elviszi Eldafjordig. SZÜLEI EGÉSZ TÉLEN azon fáradoztak, hogy a nyomára bukkanjanak. Semmi hírt nem hallottak felőle. Gyakran váltottak levelet Tulával, de a lány nemigen tudott segíteni. Tula nagyon el volt keseredve. Ezerszer megbánta, hogy nem sikerült többet kiszednie a fiúból rejtélyes utazásával kapcsolatban. Az igazat megvallva Eskil nagyon titkolózott, ha Eldafjord szóba került. Valamiféle ház volt ott. Elvarázsolt, titokzatos ház. Már nem is emlék-

21 szik, miért volt olyan figyelemre méltó. Christianiában váltak el, onnan Eskil északnyugatnak vette az útját. Rendkívül izgalmas kalandnak néz elébe, mondta. Elárulta, próbára akarja tenni az erejét. Azt képzelte, hogy a nemzetség kiválasztott vagy átokverte tagja. Tula rettentően sajnálta, hogy nem tudta észre téríteni. Hiszen ő volt a nemzetség átokkal sújtott leszármazottja. De ezt nem akarta s nem is merte elárulni neki. Azóta ezerszer megbánta, hogy titkát nem osztotta meg vele. Talán minden másképp alakul, ha leleplezi magát. Heike azt válaszolta levelében, szokás szerint olvashatatlan kézírásával, hogy ne gyötörje magát. Tisztában volt vele, mennyi problémája van enélkül is Tulának. De azért kedvét szegte a hír. Egy titokzatos ház Eldafjordban, valahol északnyugaton. Igen kevés nyom áll rendelkezésükre, amin elindulhatnak. Sokszor neki akart vágni csak úgy találomra, hogy fia nyomára bukkanjon, ám Vinga mindig megakadályozta. Szokatlanul hideg volt a tél, nem túl ajánlatos ilyenkor lóra ülni. Heike belátta, hogy igaza van. Ennek ellenére borzasztó nyugtalan volt. Mindenfelé érdeklődött, beszélt az állandóan úton lévő céhlegényekkel, de senki nem tudta, hol van Eldafjord. Amit megtudott, csak elkeserítette, mivel néhányan azt mondták, Izlandon van. De akkor miért nem Eldafjördurnak hívják? Vagy lehet, hogy Svédországban van? Ebben a jól tájéko-

22 zott Vinga erősen kételkedett. Eldafjord ónorvég, ősrégi név! Biztosan Norvégiában van. Vestlandban, vagy még följebb, észak felé. Reménytelen. Mintha tűt keresnének a szénakazalban. Megindult az olvadás, és Heike lelkesen készülődött az útra. Elindul csak úgy vaktában. Nem várhat tovább, hiszen szinte már elemészti őket a bánat. Eskil levelét éppen akkor kapták meg, amikor Heike indulni készült. Hál' istennek, él! sóhajtott Vinga, és keserű zokogásban tört ki. Már két hete feladták a levelet állapította meg Heike. Jó, jó! De bontsuk már fel! Elolvasták. Mit jelentsen az, hogy megjárta a pokol mélyét? kérdezte Vinga zavartan. Tehát korábban is írt, csak nem kaptuk meg a leveleit szögezte le Heike. Mi történhetett vele valójában? siránkozott Vinga. Jaj, szegény kisfiam! Azt hitte, cserbenhagytuk. Hol lehet most? Heike megfordította a levelet. Semmi nem látszik a hátulján. A pecsét elmosódott. Jaj, miért is nem írta meg. Talán nem tudta, merre jár. Másnap újabb levelet kaptak. Gyorspostával érkezett, ráadásul látszódott rajta a pecsét.

23 Nos, legalább tudjuk hol van jelentette ki Heike útra készen. Ha tudod, merre mész, veled tartok határozott Vinga No de nyisd már ki azt a levelet! Vinga türelmetlenül kikapta kezéből a levelet, és felbontotta. Elfogta őket a félelem, amint olvasni kezdték. Az ég szerelmére kérlek, segítsetek rajtam! Apám, segíts rajtam, amilyen gyorsan csak tudsz! Szörnyűségbe keveredtem. Borzasztó itt, semmit nem értek! Segítsetek, különben végem van. Segítsetek mindannyiunkon, el vagyunk veszve! Felkavartam azt, aminek örökre titokban kellett volna maradnia!

24 2. fejezet AMIKOR ESKIL megpillantotta Eldafjordot, balsejtelme támadt. Nem ilyennek képzelte ezt a helyet. Egy halásztól kapta kölcsön a csónakot. Busásan megfizette, hogy egy hétig használhassa. Úgy gondolta, ennyi idő elég lesz küldetése teljesítéséhez. Lovát a halásznál hagyta, cserébe a csónakért, amíg visszatér. Nem árulta el, mi járatban van, mire kell neki a csónak. Most már tudta, merre menjen. Persze sokkal tovább tartott az út, mint számította. Magas hegyek szegélyezték az útját. Hó borította az elérhetetlen hegycsúcsokat. Most döbbent csak rá, milyen rossz állapotban van. Nagyon legyengült a börtönben. Felhólyagosodott a keze a durva evezőktől, egyre lassabban haladt előre. Egy ideig a nyílt tengeren evezett. A tenger olyan erősen dobálta a csónakot, hogy azt hitte, nem éli túl. Aztán bejutott a fjordba. Itt lecsendesedett a tenger. Egyelőre csak a nagyobbik fjordban haladt. Amikor a nap eltűnt a hegyek mögött, és árnyékba borult a tenger, elérte a kisebbik fjordot, a magas sziklák övezte Eldafjordot. Ha nem tudja, hogy ez a kis fjord itt van a közelben, minden további nélkül elhajózott volna mellette. Amikor szemügyre vette a terepet, végigfutott

25 hátán a hideg. Még az arca is égni kezdett izgalmában. A kékesfekete hegyek kopáran magasodtak. Látszott, hogy a szél és eső évezredek óta koptatja őket. A keskeny öbölben néhány kis házat és egy halászkunyhót pillantott meg. Alig tudtak megkapaszkodni a meredek hegyoldalban. Több ház nem is igen fért volna el ezen a szűk helyen. Vagy mégis? Mintha még egy ház tetejét látta volna kivillanni az erdő fölött, jobbra a hegyoldalban. Nem vitás, nappal nagyon szép lehet ez a vidék. Kár, hogy éppen alkonyatkor ért ide, amikor a sötétség szorongásai tölti el az emberek szívét. Elképzelte, hogy élnek itt az emberek télen, amikor a sötét téli napokon a szél befújja a havat a házak résein. Megborzongott. Félt. Nem tudta megmagyarázni, miért. Mintha veszély leselkedne a közelben. Badarság, a borongós este miatt vannak ilyen komor gondolatai. Fárasztó és hosszú volt az út is, no meg a börtön se tett jót az egészségének. Megéhezett. Ráadásul tengeri betegség kínozta. A magas hegyekből áradó hideg a csontjába vágott. Szabályosan rázta a hideg. Nem csoda hát, hogy alábbhagyott a lelkesedése. Mi keresnivalója van itt? Miért is nem lovagolt egyenesen haza Graastensholmra, ahol jó meleg otthon várja?!

26 Igaz, a szülei még csak nem is írtak neki. Nem próbáltak segíteni rajta, amikor börtönben volt. Történt volna velük valami? Hogy is fészkelhette be magát a fejébe az az őrült gondolat, hogy mindenáron megtalálja a kincset? Haza kellett volna mennie! De most már célba ért. Micsoda cél! Nincs még egy ilyen barátságtalan hely Norvégiában! Felsóhajtott, és továbbevezett. Kisebesedett kezével alig tudta emelni az evezőt. Ahogy közeledett a part felé, újra és újra átjárta a félelem. Mintha a tarkóján érezte volna valami gonosz erő sugárzását. Nem mert megfordulni. A hideg, kékesfekete vízben visszatükröződtek a hegycsúcsok. Ki tudja, lehet, hogy valaki rejtőzik a tenger mélyén. Mi lenne, ha egy szörnyeteg hirtelen kiemelkedne a vízből és felborítaná a csónakot? Eskil összerezzent, és majdnem felkiáltott rémületében, amikor csónakja nekiütődött valaminek. Hirtelen éles zaj csapta meg a fülét, majd a csónak megfeneklett. Egy pillanatra azt hitte, menten meghal. De aztán megértette, mi történt. Partot ért. A part közelében nekievezett egy hatalmas kőnek. A közelben egy hídon emberek álltak, onnan figyelték a csúfos partraszállást. Néhány gyermek ücsörgött a földön. Idősebb férfiak a korlátnak támaszkodtak, mellettük hatal-

27 mas, mogorva asszonyság állt, meg két fiatal lány, akik összedugott fejjel nevetgéltek. A két lány nem éppen barátságtalanul méregette Eskilt. Sőt! Az egyikük határozottan szép volt. Eskil nem bámészkodhatott tovább. Sietett, hogy kiemelje a sziklán megfeneklett csónakot. Zavarában kényszeredett, túl barátságos mosolyt küldött a még mindig őt bámuló emberek felé a hídra, majd megindult a csónakkal a part felé. A gyerekek beugrottak a vízbe, és elhelyezkedtek a csónak orrában. Erre Eskil majdnem elvesztette az egyensúlyát, de ura maradt a helyzetnek. A leányok továbbra is rábazsalyogtak. Nemsokára ott állt az emberek között, és máris kérdezősködni kezdett. Az emberek persze nem értették, mi keresnivalója Eldafjordban, de nem szóltak semmit. Eskil érezte, mennyire csodálkoznak. Elmondta, hogy sok évvel ezelőtt találkozott egy férfival. Ő ajánlotta, hogy okvetlenül nézze meg ezt a csodálatos helyet. (Ezzel tulajdonképpen nem is hazudott.) Azóta furdalja a kíváncsiság. Most, hogy itt járt a közelben, elhatározta, hogy itt tölt néhány napot. Igaz is, tudnak-e kiadó szobát? Egymásra néztek és elcsendesedtek. Terje mindig kiadja a házát kiáltott fel az egyik kisfiú, de a felnőttek lepisszegték. Terje? nézett rá kérdőn Eskil. Az egyik férfi kelletlenül kibökte: Igaz, Terje Jolinsönnek van kiadó háza. Hanem, fiam, nem szabad akármibe belemenned!

28 Kérd meg, hogy adjon ki egy szobát abban a házban, ahol lakik. Különben ne fogadd el az ajánlatát! Eskilnek eszébe jutott, hogy Jolinsönnek hívták a férfit, aki a titokzatos házat építette. Ott a helye! Fölösleges annyit kérdezősködni. Megmutatná valaki az odavezető utat? A két fiatal lány rögtön felajánlotta a szolgálatát. Remek! A férfiak nem minden derű nélkül nézték, mint fáradozik Eskil, a szárazföldi patkány, hogy kikösse a csónakot. Majd mi elintézzük jelentette ki végül egyikük. Már nem voltak olyan gorombák az idegennel. Nem vették igazán komolyan ezt a zöldfülűt, aki ennyire nem ért a csónakokhoz. Eskil hálásan átengedte nekik a munkát. A morcos asszonyság alig győzte kapkodni kövér lábát, hogy elsőként közölje a hírt a szomszédaival. Eskil pedig útnak indult a két lány társaságában, akik le sem vették róla a szemüket, úgyhogy a fiú már szinte zavarba jött. Eskil Lind a Jéghegyek Népe nemzetségéből jóképű férfivá cseperedett. Sötétvörös haja dús fürtökben keretezte az arcát. Zöldesbarna szemének huncut csillogása vonzotta a női pillantásokat. No és az a töméntelen szeplő Elcsúfíthattak volna egy finom kisasszonyt, de Eskilt még bájosabbá tették. Rövid, pisze orra és

29 elbűvölő mosolya csak fokozta a hatást. Nem is beszélve szép hosszú lábáról és csodálatos alakjáról! Anyai ágról a nagyszüleitől, Elisabet és Vemund Tarktól örökölte ezt az impozáns külsőt. Az sem csorbított a szépségén, hogy sápadt és sovány volt a börtönben töltött hónapok miatt. A mellette lépkedő szép, édes kis teremtést Inger- Lisének hívták. Ha arra számított, hogy rendkívül félénk lányokkal fog találkozni a világnak ebben az eldugott sarkában, akkor tévedett. Inger-Lise tudatában volt szépségének. Iskolába is járt bent a faluban, s egyáltalán nem volt elfogódott. Inkább magabiztos. A másik lányon, akit Marinak hívtak, már inkább látszott, hogy a világtól elzárt, isten háta mögötti faluban nőtt fel. Nyilvánvalóan alárendelt szerepet játszott ebben a kapcsolatban. Csodálattal bámulta barátnőjét. Pedig ha Inger-Lise udvarlót találna magának, egy-kettőre elfelejtené. Miért is lenne másképp? Mindkét lány igen vallásos volt, ahogy a faluban mindenki. Inger-Lise szünet nélkül csacsogott. Tette-vette magát. Eskilt cseppet sem zavarta kihívó viselkedése. Miután majdnem egy évet börtönben töltött, ki volt éhezve hölgytársaságra. Marit unalmasnak találta. A lány kukán lépkedett mellettük. Eldafjordban is beköszöntött a tavasz. Ahogy felfelé haladtak, érezték az ébredező természet erős illatát. Ez a tavaszi illat részeggé teszi az embert. Sötétedett. A hegyek fenyegetően emelkedtek a

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Ken Follett VESZÉLYES GAZDAGSÁG

Ken Follett VESZÉLYES GAZDAGSÁG Ken Follett VESZÉLYES GAZDAGSÁG VICTORIA Dangerous Fortune Copyright 1993 by Ken Follett All rights reserved Fordította: Losonci Gábor Magyar kiadás: Copyright 1993 by Victoria Kft. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő Danielle Steel: Egy rendkívüli nő A varázslatosan szép Annabelle Worthington egy pazar manhattani palotában nevelkedik a múlt század fordulóján. Miután bevezetik a társaságba, a báltermek csillogó világa

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Belva Plain. Szép emlékek

Belva Plain. Szép emlékek A fiatal Cecile, Norma és Amanda egyetemi éveik során sülve-főve együtt voltak. Pedig a három lány a három muskétás, ahogy összetartásukat jelképezve magukat nevezik teljesen különbözik egymástól. Cecile

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

ERKAM PUBLICATIONS. Organize San. Bölgesí Turgut Özal Cad. No: 117 / 4 ikitelli / istanbul Tel: (0212) 671 07 00 Faks: (0212) 671 07 17

ERKAM PUBLICATIONS. Organize San. Bölgesí Turgut Özal Cad. No: 117 / 4 ikitelli / istanbul Tel: (0212) 671 07 00 Faks: (0212) 671 07 17 ISTANBUL 2009 1 ERKAM PUBLICATIONS Organize San. Bölgesí Turgut Özal Cad. No: 117 / 4 ikitelli / istanbul Tel: (0212) 671 07 00 Faks: (0212) 671 07 17 www.erkampublishing.com 2 40 HADÍSZ GYEREKEKNEK MESÉKKEL

Részletesebben

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311.

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Debbie Macomber Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Olivia nem is sejti, ítéletével milyen kutya-macska viszonyra kárhoztatta Zachet és Rosie-t. A szülők egymást váltják a családi házban a gyerekek mellett,

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben