Az iskola beruházás Mezőcsokonya község nézőpontjából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iskola beruházás Mezőcsokonya község nézőpontjából"

Átírás

1 Lapunk tartalmából néhány mondatban. ÚT A MUNKHOZ című programról 2.old. Vízkereszttől hamvazószerdáig: Farsang! 3. old. A tavasz végén, nyár elején terveink szerint - elkezdődhet a nagy munka. 4.old. Testületi ülések 2009-ben 1.old. II. évfolyam, 6. szám A MEZŐCSOKONYAI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA WEB CÍM: kenyér mizéria 8.old. A hetesi iskola csapatát sikerült 4: 1-re legyőzni, jó és ötletes játékkal. 5.old. Tea délután a szülők számára Mezőcsokonyai Iskolában. 5. old. Az iskola beruházás Mezőcsokonya község nézőpontjából Szerva itt... A nevem III. Alvin J. Nordell 11.old. A köszönés alapszabályai: előre köszön a - férfi a nőnek - fiatal az idősebbnek 10.old. A Mezőcsokonyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei 8.old. Mezőcsokonya község Hetes és Somogysárd község között fekszik. Lakóink száma 1306 fő, mely az utóbbi 10 évben folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Károly Róbert király idején 1324-ben már lakott hely volt. Ugyanilyen vagy hasonló múlttal rendelkeznek a szomszédos települések is. Oktatásügyének, iskolapolitikájának fejlesztését, mindhárom község fejlő- déskörülményeinek, lehetőségeinek, gazdasági súlyának megfelelő módon alakította az elmúlt időszakban től a mezőcsoko-nyai felső tagozat a Somogysárd Általános Iskolájában ta- nult 12 évig. Ekkor községünkben csak alsó tago- zat működött. Mezőcsokonya nem zárkózik el szomszédos falvakkal való együttműködéstől. Ezért meglepő számunkra az a periodikus támadássorozat, amely mostanában ellenünk irányul bizonyos TV csatornákon keresztül, illetve az írott sajtóban. Megkérdőjelezném az egyik szociálpolitikai elemző térségünkre vonatkozó geográfiai ismeretét, amikor ismételten Somogysárd szomszédközségét Csokonyavisontának nevezte Mezőcsokonya helyett! Nem a kölcsönös megbecsülés érzése csengett ki a szomszédos községek polgármestereinek nyilatkozataiból sem, amelyek a kistérségi integrációt, mint elítélendő cselekedetet ecsetelték. Kedvező képet fest a községünk közeljövőjének fejlődéséről az a közgazdasági tanulmány, amely Mezőcsokonya demográfiai és szociológiai mutatóit elemzi. A 3-6 éves gyermekeink alig férnek el a jelenlegi intézményünkben, ezért óvodánkat is bővítenünk kell majd minimum egy csoporttal, mely ez által 3 csoportra bővül. A Mezőcsokonyai 8 osztályos Általános Iskolában tanuló gyermekek száma jelenleg 160 fő. Összevont tanulócsoportunk nincs. Újvárfalva községgel hosszú távú társulási megállapodást kötöttünk, az onnét bejáró gyermekek száma közel 40 fő. Az ott lakó gyermekeket a Volán-iskolabusszal utaztatjuk községünkbe, illetve innen lakóhelyükre vissza. Az angol kéttannyelvű oktatás 3 évvel ezelőtti bevezetése miatt az Amerikából érkezett angol anyanyelvű lektornak lakást biztosítottunk. Kétségtelen, hogy legnagyszerűbb álmunk az iskola-bővítés. Ám ehhez szervesen kapcsolódik az a falufejlesztési koncepció, amelynek keretében építési telkek kialakításával, és új utcák nyitásával községfejlesztésünknek megfelelő távlatot nyithatunk. Az elmúlt hónapokban kezdtük el a sportcentrum és szabadidőpark kialakítását a helyi víztorony környékén. Az alácsövezett, öntözhető sportpálya mellett egy méretében ugyanakkora füves edzőpálya, valamint kispálya, teniszpálya és szabadidőpark fog kapcsolódni a leendő tornateremhez. A szabadtéri sportcentrum és a leendő tornaterem iskolától való távolsága kb. 200 m. Azt szeretnénk, ha az angol-magyar két tannyelvű oktatás mellett létszámban és tartalmi munkájában erősödő iskolánk második alappillére a labdajátékokra és az atlétikára épülő sporttevékenység lenne! Az 1990-es évek óta elkészült fejlesztéssel együtt talán nem tűnik hirtelen felindulásnak képviselőtestületünk iskolafejlesztési koncepciója, melyet a Somogyjádi integráció keretében kívánunk megvalósítani. Sokkal inkább egy tudatos és nagyon alaposan kidolgozott intézményfejlesztő és önkormányzati tervezés, most hozza meg eredményét Mezőcsokonyán, amelyhez sok-sok gonoszkodás és bírálat miatt keserűség is kapcsolódik. Decsi József polgármester

2 2 Tartalom 1. Bevezető 2. Önkormányzati hírek 3. Út a munkához program 4. Felhívás 5. Anno farsang 6. Iskolai híreink 7. Óvodai híreink 8. ManÓra 9. Kenyér mizéria 10. CKÖ hírek 11. Csendes megfi gyelő 12. Polgárőr hírek 13. Ajánló 14. Életmód 15. Mindennapok illemszabályai I rész 16. Szerva itt 17. Gratulálunk 18. Gondolatok 19. Elhunytak 20. Hirdetőink 21. Impresszum Testületi ülések 2009-ben A Képviselőtestület február 5-én közös testületi ülést tartott Újvárfalvával, amelyen a két Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta: - a Mezőcsokonyai Általános Iskola és Óvoda évre vonatkozó költségvetését, és az Újvárfalvai tanulók után fizetendő pénzügyi hozzájárulás támogatás összegét, - a harmadik óvodai csoport 2009.szeptember 1-től történő indítását, Bogárdi Jánosné családgondozó munkaóraszámának emelését. A Képviselőtestület február 5-én tartott nyilvános ülésén egyhangú szavazással elfogadta: - a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ évi költségvetését, - a év költségvetési tervezetét, - a Belső Ellenőrzési Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás keretén belüli működtetését, - a könyvtári szakmai kollégium pályázatának beadását. - A nyilvános ülésen Sudár Péter képviselő képviselői megbízatásáról lemondott. A Képviselőtestület február 16-án közmeghallgatást tartott, melyen a lakosság részéről 30 fő jelent meg. A polgármester és a jegyző a lakosságot tájékoztatta: - a évi önkormányzati gazdálkodásról, a kiadások-bevételek alakulásáról, - a évi költségvetési tervről, melyhez a lakosság részéről több hozzászólás, kérés érkezett, - a szociális segélyezés rendszerében történő változásokról, az Út a munkához program -ról, - az ebek tartásáról, az ingatlanok rendbetételéről, a folyékony hulladékszállításról és egyéb közérdekű információkról. A Képviselőtestület február 16-án tartott nyilvános testületi ülésén: - a lemondott képviselő helyébe lépő új képviselőtestületi tag, Máté Árpád esküt tett, - a képviselők egyhangúan elfogadták, - a évi költségvetési rendeletet, - az ÖNHIKI előleg igénylését, - a képviselőtestület évi munkatervét, a házi segítségnyújtás térítési díjának módosítását. A Képviselőtestület február 25-én tartott nyilvános ülésén egyhangú szavazással elfogadta: CSOKNYAI HÍRMONDÓ Önkormányzati hírek - a sportpálya bővítése érdekében történő telekvásárlásokat, - a sportkör 2009 évi támogatásának módosítását, - a Mikrotérségi Esélyegyenlőségi Terv módosítását, - az óvoda 3. csoport kialakítására vonatkozó - intézményi fejlesztési tervére vonatkozó pályázat benyújtását, - az energetikai pályázat beadását, - a polgármester ez évi közösségi buszbeszerzési pályázat előkészítésére vonatkozó megbízatását. Mezőcsokonya, február 28. Bagladiné Kovács Mária jegyző Tájékoztató az ÚT A MUNKHOZ című programról A program célja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülőket visszavezesse a munka világába, a tartósan munkanélkülieket munkára ösztönözze, hogy a segély helyett munkabérből szerezzék meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 35 évnél fiatalabbak pedig fejezzék be a 8. osztályt. A cél az, hogy : aki munkaképes, de rendszeres szociális segélyen él, legálisan munkát találjon és vállaljon, továbbá a segély folyósításának feltételévé válik a jövőben az általános iskola kötelező elvégzése, illetve szakképzési programokon való megjelenés is. A közcélú foglalkoztatás megszervezése az önkormányzatok feladata: Április 15-ig minden önkormányzatnak el kell készítenie a KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVÉT, amelybe bele kell foglalni, hogy a településen milyen típusú munkákat tud ajánlani a rendszeres szociális segélyből élőknek, és hány emberre van a munkák ellátásához szükség áprilisában indulhat a segélyezettek foglalkoztatása: A dolgozni képes emberek közfoglalkoztatási támogatásban részesülnek, számukra az önkormányzat és a kistérségi társulások foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak. Ezentúl már csak annak adható támogatás, aki részt vesz valamilyen közmunkában ill. 35 év alatti nyolc általánost el nem végzett személy és képzésben vesz rész. Az önkormányzatok jegyzői által megállapítható, aktív korú nem foglalkoztatottak részére szociális rászorultság alapján nyújtott pénzbeli támogatásokat a rendszeres szociális

3 II. ÉVFOLYAM, 5. 3 segélyt két ellátás váltja fel: - a rendelkezésre állási támogatás - és az új típusú rendszeres szociális segély. A közmunka alól csak az 55 év felettiek, a 14 éven aluli gyermeket nevelők (abban az esetben ha a gyermek nappali ellátását nem tudják közoktatási intézményben biztosítani ) és a tartósan betegek mentesülnek. Ők továbbra is jogosultak lesznek rendszeres szociális segélyre. A rendszeres szociális segély összege változatlanul a korábbi szabályok szerint kerül megállapításra. Egy családban továbbra is csak 1 főnek jár, mely a család összetételétől és jövedelmétől függ (max: Ft-ig, a nettó minimálbér összegéig) Az e körbe tartózók részére együttműködési kötelezettség lesz előírva a családsegítő központtal, melynek célja a szociális és családi problémák megoldása a társadalmi beilleszkedés, a közfoglalkoztatottak csoportjába való átkerülés segítése. Akik munkaképesek és vállalják a munkát közfoglalkoztatásban részesülnek és munkabért kapnak. Akiknek az önkormányzat nem tud munkát biztosítani RENDELKEZÉSRE ÁL- LÁSI TÁMOGATÁSBAN részesülnek, melynek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegével azonos. (jelenleg Ft) A közfoglalkoztatás jogszerző időnek számít a nyugdíj és az álláskeresési járadék szempontjából is. Az Önkormányzatok e program végrehajtásához támogatásban részesülnek: - a rendszeres szociális segélyben részesülők után a költségek 90 %-át, - a rendelkezésre állási támogatásban részesülők után a költségek 80 %-át, - a közfoglalkoztatásban résztvevők után a költségeik 95 %-át igényelhetik a központi költségvetéstől. A közfoglalkoztatás után fizetett munkabérek járulékait a jövőben a Munkaerő piaci Alapból fedezik majd. Szintén az alapot terhelik a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségei és az adminisztrációs kiadásokat is az alapból finanszírozzák. A költségvetés által biztosított keretből országos szinten 62 ezren tudnak dolgozni egy éven át napi 6 órában. Az állami foglalkoztatási szolgálat és az önkormányzatok között, információs adatbázis épül ki, így napra készen lehet tudni, éppen hányan várnak munkára és milyen típusú elfoglaltságra lenne szükség. Amennyiben a közfoglalkoztatott nem működik együtt az önkormányzattal és a szolgálattal, ill. akiket fekete munkán kapnak, elsőként figyelmeztetik, másodszorra három hónapra felfüggesztik a támogatást, a legvégső esetben pedig kizárják a programból. Várjuk a lakosság véleményét a közfoglalkoztatási terv összeállításához, arra vonatkozóan, hogy milyen munkákat javasolnak az önkormányzati közmunkák keretében a közfoglalkoztatásban részesülőkkel elvégeztetni. Mezőcsokonya, 2009.február 20. Bagladiné Kovács Mária jegyző Felhívás Kérjük azon lakosokat, akik Mezőcsokonya területén ingatlannal rendelkeznek, hogy írásban jelentkezzenek az önkormányzatnál vendéglakás, vendégszállás (albérlet) biztosítása ügyében. A felmérés célja a 2009-ben kezdődő iskola bővítés okán felmerülő szállás lehetőségek felkutatása, illetve közvetítése. Az írásban, kérem jelezzék a szobák számát és komfort fokozatát, illetve tudnak e étkezést biztosítani. Határidő: május 01. Vízkereszttől hamvazószerdáig: Farsang! Fotó: Sudárné Kovács Margit A farsang a jókedvű mulatozások ideje. A belső somogyi farsangi szokások egyike, a mi vidékünkre jellemző, maszkajárás. Általában, legényeket, lányokat, és gyermekeket öltöztettek maszkaruhába, ami az ellenkező nem mindennapi öltözékéből ált. Az arcukat maszkakendővel takarták el. Volt, amikor a szemüket szabadon hagyták, de legtöbbször az egész fejüket kendőbe kötötték, és a szemüknél, orruknál lyukat vágtak. A legényből leányt csináltak, fejükre kendőt kötöttek és cickókat raktak a blúzuk alá, és sok-sok szoknyát adtak rájuk. Fotó: Sudárné Kovács Margit A leányokat legénynek öltöztették, férfiruhába és kalapba, a fejüket takaró fehér kendőre, bajuszt varrtak, a kivágott orrnyílás alá, a szájukat nem hagyták szabadon. A nadrágjukba kukoricacsutkából kusztorát kötöttek, ami némi madzaghúzogatással mozgott is. A Leánykát és Legénykét ugyanígy öltöztették. Még egy személy tartozott a kompániához, a halál, aki rendszerint nős férfi volt, hosszú fekete ruhát viselt. Az arcát bekormozták, fejére sarkába dugott zsákot tettek, a vállán egy rossz rozsdás kaszát vitt. Igaz ugyan, hogy őt nem engedték be a házaknál, neki viszont járt egy aprópénz és egy üveg bor, vagy ölnyelés pálinka! A bálozás általában, a farsang elején, a lakodalmak megtartása az újborral a farsang végén történt. Nálunk, mint hagyomány, már a maszkázás nem szokás, de az álarcosbál igen. Az iskolában kiszebáb - égetéssel, sült krumpli - evéssel búcsúztatjuk a telet! Pappné Szabó Rozi Folytatás a következő oldalon

4 4 CSOKNYAI HÍRMONDÓ KISZE JÁTÉK 1953 Kisze, kisze te kisze Nem vagy ékes gerlice Csak egy szomorú madár Aki házról házra jár Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Kabátomba belebújtál A hátamra púpot raktál Hoztál havat és szelet Jártam benne eleget Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Belefújtál a kéménybe Felültél a háztetőre Jeget raktál az utamba Belebújtál az ágyamba Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Elszaggattad a csízmámat Élted éléskamrámat Pattogtattad a fejszémet Hűtötted a kemencémet Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Nincs szükségünk a kiszére Dobjuk a kút fenekére Vessük tüzes kemencébe Ne álljon utunk elébe Táncoljunk mulassunk, kiszének utat adjunk, vígan énekeljünk Iskolai hírek január 30 án új rendezvénysorozat indult az iskolában, amelyre minden hónap utolsó péntekén kerül sor. Első alkalommal Sudárné Balázs Katalin mutatta be az érdeklődő szülőknek a készülő iskola bővítés terveit. Fotó: Sudár Zoltán János néni vezetésével került sor a kiszebáb égetésre. A szeles idő ellenére mindenki nagyon jól szórakozott. Ezután került sor a jelmezes felvonulásra. Az első osztályosok egyénileg öltöztek be. A másodikasok pizsamaparti című műsorukkal léptek fel. Fotó: Sudárné Kovács Margit A harmadik osztály milyen egy kórház a csőd szélén.a negyedikesek strandolóknak öltöztek be a hideg idő ellenére. A hatodikosok sokkoló tévéműsorokkal léptek fel. A hetedik osztály felidézte a Celeb vagyok című tévéműsort. A nyolcadikosok vidám Fotó: Ódor Attila másodikosok produkciója lett. A felvonulást vidám diszkó követte. A tanári kar vállalkozó szellemű tagjai boszorkánynak öltözve szórakoztatták a gyerekeket. A hetediknyolcadikosok az iskolai táncórákon tanultakat mutatták be. A diszkó alatt megválasztották a parkett ördögeit alsóban Horváth Patrícia és Buda Patrik, felsőben a Varga Patrícia Czippán Márk páros nyerte el a címet. A vidám mulatságnak este nyolckor lett vége. Ódor Attila Iskola felújítás, bővítés Mezőcsokonyán A tavasz végén, nyár elején terveink Fotó: Ódor Attila szerint - elkezdődhet a nagy munka. Az iskola tanulói nagy érdeklődéssel ismerkednek az aulában kiállított makettel és látványtervekkel, melyek alapján már pontosan elképzelhető, A bemutatót követően a vállalkozó szellemű vendégek egy tea mellett farsangi maszkokat készíthettek. Február 13-án, pénteken délután rendeztük meg hagyományos farsangi rendezvényünket. Kora délután Rozika Fotó: Ódor Attila ének műsort adtak elő. A nyolcadikos Varga Patrícia táncával örvendeztette meg a nézőket. A zsűri amelyet Récseiné Gyánó Noémi, Békési Dávid, és Alvin J. Nordell alkotott több kategóriában osztott díjakat. Egyéniben Oroszi Kolos nyert aki cyber gyereknek öltözött. A csoportos díjakat a harmadik és az ötödik osztály kapta. Közönségdíjas a Fotó: Sudár Zoltán János Folytatás a következő oldalon

5 II. ÉVFOLYAM, 5. milyen lesz az új iskola. Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra, ahol természetesen megtekinthetőek a látványtervek is. Pénteki Teadélután Február utolsó péntekjén már a második alkalommal került megrendezésre a szülők számára tea délután a Mezőcsokonyai Iskolában. A tantestület szorgos szervezése és az egyre nagyobb érdeklődés következtében a szülők több, mint 40-en voltak. A rendezvény során Barnácz Istvánné gyógyszerésznő tartott előadást a homeopátiás készítményekről, közben munkatársai vérnyomást, testzsírt mértek és jó tanácsokkal látták el az érdeklődőket. Az este legszínesebb pillanatait mégis iskolánk tanulói biztosították, akik táncbemutatóval kedveskedtek a szülőknek. Majd kötetlen beszélgetéssel zárult a program. Március utolsó péntek délutánján tisztelettel várjuk újra az érdeklődőket! A tallérgyűjtés természetesen folytatódik. Sudárné Balázs Katalin Teremfoci, diákolimpia A téli szünet előtt, december 16-án Kaposmérőbe mentük a IV. korcsoportos teremfoci diákolimpiára. Négy csapat szerepelt a csoportban: Kaposfő, Kaposmérő, Somogyjád, Bodrog és mi. Fotó: Könyéné Gelencsér Mónika Nehéz csoportba kerültünk, itt volt a két mumus Kaposfő és Kaposmérő! Szereplésünk a várttól kissé elmaradt, mert nem sikerült a legjobb másodikként továbbjutnunk. Vereséget szenvedtünk Kaposfőtől és Kaposmérőtől. Így a harmadik helyen fejeztük be a tornát. A csapat tagjai a következők voltak: Czippán Márk, László Richárd (8. oszt.), Sudár Roland, Kuti Krisztián, Sánta Dávid (7. oszt.), Bogdán Márk, Bogdán Roland, Valkó László (6.oszt.). Teremfoci, diákolimpia III k.cs. Január 13-án, kedden Nagybajomba utaztunk teremfoci diákolimpia selejtezőjére. Nagy tervekkel indultunk, de tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, mivel csak az első csapat jut tovább. Négy helyszínen folytak a mérkőzések: Szentbalázs, Kaposfő, Kaposmérő és Nagybajom. Minden helyszínen három iskola képviselte magát, nálunk a Hetes, a házigazda Nagybajom és a mi iskolánk csapata volt. Nagyon hajtottunk és küzdöttünk, de sajnos a túl nagy falat Nagybajom csapatát nem tudtuk legyőzni, így már a továbbjutás reménye is szertefoszlott! De a hetesi iskola csapatát sikerült 4: 1-re legyőzni, jó és ötletes játékkal. A csapat tagjai: Szalai Norbert 4.oszt., Kiss Márk 5.oszt., Bogdán Roland, Valkó László, Horváth Szilveszter 6.oszt., Bogdán Dániel és Sudár Roland 7. oszt. Terematlétika verseny Nagybajomban Terematlétika versenyre voltunk hivatalosak február 24-én, kedden. A kissé téli időjárás nem vette el senkinek sem a lelkesedését és izgatottan indultunk el Nagybajomba. A tavalyi évben is rendeztek terematlétika versenyt, ahol sikeresen szerepeltünk, és szerettünk volna jó teljesítményt nyújtani. A versenyre sokat készültünk, már szinte minden atlétika szakkörön csak a verseny volt a tananyag. A várva- várt eredmény nem maradt el és sokan valamilyen éremmel tértek haza. A versenyen korcsoportonként 5 iskola csapata volt jelen: Nagyberki, Kadarkút, Hetes, Mezőcsokonya és a házigazda Nagybajom. Eredmények a csapatversenyben: - I.kcs. fiúk: 3. helyezés csapat tagjai: Oroszi Kolos 1. oszt., Juhász Róbert, Szatmári Dániel 2. oszt. - I.kcs. leányok: 2. helyezés csapat tagjai: Czekmeiszter Bianka, Kovács Ramóna, Virág Karina 2. oszt. - II. kcs. fiúk: 2. helyezés csapat tagjai:czekmeiszter Zsolt 3. oszt., Csizmadia Gábor, Németh Szabolcs 4. oszt. - III. kcs. fiúk: 2. helyezés 5 csapat tagjai: Bogdán Roland, Valkó László 6. oszt., Sudár Roland 7. oszt - III. kcs. leányok: 2. helyezés csapat tagjai: Csordás Lilla, Farkas Eszter, Sudár Beatrix 6. oszt. - IV. kcs fiúk: 4. helyezés csapat tagjai: Bogdán Márk 6. oszt, Czippán Márk, László Richárd 8. oszt - IV. kcs fiúk: 3. helyezés csapat tagjai: Kuti Krisztián, Tüttő Gábor 7. oszt., Gorondi Balázs 8. oszt. - IV. kcs leányok: 1. helyezés csapat tagjai: Horváth Bianka, Horváth Kamilla, Sudár Mariann 8. oszt. Eredmények egyéniben: - I.kcs.: Virág Karina 2. oszt. 3. helyezés - II. kcs: Czekmeiszter Zsolt 3. oszt. 3. helyezés - III. kcs: Sudár Roland 7. oszt. 1. helyezés, Sudár Beatrix 6. oszt. 3. helyezés - IV. kcs: László Richárd 8. oszt. 3. helyezés, Sudár Mariann 8. oszt. 2. helyezés Minden versenyzőnek gratulálok és további sok sikert a tavaszi versenyekhez! Könyéné Gelencsér Mónika Szakmai nap November 20-án az Általános iskolában szakmai napra került sor. Mindenki örömére nagyon sok vendég érkezett. Jöttek érdeklődők Somogyjádról, Kaposfőről, Igalból. 8 bemutató órát Fotó: Ódor Attila láthattak az érdeklődők. Az alsó tagozaton Pappné Bocskor Csilla az 1. osztályosokkal olvasás órát tartott, Tóth Rózsa a 3. osztályosokkal magyar órát mutatott be. A felső tagozaton, az 5. osztályban két bemutató óra is volt. A matematikát Vogl Szilvia, a szociális kompetenciafoglalkozást Veréczi Gréta vezette. Volt magyar és Folytatás a következő oldalon

6 6 CSOKNYAI HÍRMONDÓ történelem óra is, mindkettő a 6. osztályban. Az előzőt Királyné Botka Beáta, míg az utóbbit Ódor Attila készítette elő. A bemutató órák után üdítő és szendvics mellett megbeszéltük a vendégekkel a tapasztalatokat. Mindenki elégedetten fogadta az elismeréseket, a vendégek reméljük ötletekkel, és jó tapasztalatokkal távoztak. Külön dicséret illeti a gyerekeket, mert maximálisan helytálltak és kimondottan élvezték a helyzetet, hogy Fotó: Ódor Attila vendégek vannak az iskolában. November 21-én délután az iskola tanárai ízelítőt adtak az érdeklődő szülőknek a kompetencia alapú oktatás gyakorlati részéről. Játékos foglalkozásokba vontuk be a szülőket, bemutattuk az interaktív tábla használatát, amit ki is lehetett próbálni. Teázás mellett kellemes beszélgetéssel zárult a program. Veréczi Gréta Óvodai hírek Reneszánsz és az ovisok 2008 évet a reneszánsz évnek nyilvánították ki. Fotó: Kusz Kamilla Országunkban számos kiállítás, tudományos konferencia, gasztronómiai esemény várta az érdeklődőket. A programokat Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából rendezték meg. Ehhez a programsorozathoz kapcsolódtunk be mi is az óvodásainkkal november 29- én, a Faluházban megrendezett műsorunkkal. A kistérség óvodái közül a somogyjádi Fotó: Kusz Kamilla óvodások táncos előadását láthattuk, majd községünk óvodásai adtak elő két mesét, melyek a gyermekek által jól ismert Mátyás királyról szóltak. Az igazmondó juhász és Miből van a legtöbb? című mesét. A gyerekek a felkészülés során bepillantást nyertek a reneszánsz kor öltözködési szokásairól, megismerkedtek az akkori emberi kapcsolatok formáival, viselkedésmódokkal. Az előadást színesítette, hogy a gyerekek a reneszánsz korbeli ruhákban, reneszánsz táncot jártak. A mese szerepének óriási jelentősége van a gyermek személyiségének fejlesztésében. A gyermek a mesén keresztül megtanulja felismerni az események közötti összefüggéseket, megtanulja értelmezni a történeteket, és átélni az egyszerű emberi kapcsolatokat. A mese által átéli a veszélyt, az örömöt, mert ő is a mese részévé válik. Tanít az életről, és segíti az énkép alakulását, segíti szókincse bővülését. Ovis farsang február 21-én, délelőtt 10 órakor az iskolában óvodásaink jelmezes felvonuláson vesznek részt. Ezen a napon búcsúztatjuk a telet, várjuk a tavaszt. A gyerekek szeretnek Fotó: Sudárné Kovács Margit maskarába öltözni, más szerepébe bújni. Ilyenkor lehetnek királyok, hercegnők, bohócok, varázslók. Várunk minden kedves érdeklődőt, a szülőket, hozzátartozókat. A rendezvényen befolyt összeget az óvodánk udvari játékainak kiegészítésére szeretnénk fordítani. Tisztelettel: Gyánó Péterné óvodavezető Meghívó Szeretettel meghívjuk a mezőcsokonyai óvoda jótékonysági bálja, ahol a jó hangulatról a Csordás- Bekker duó gondoskodik. A bált az általános iskolások tánca nyitja meg. Rendezvényünkre a belépők 2000 Ft-ba kerülnek, melyet az óvodában lehet elővételben megvásárolni. Az ár tartalmazza a vacsorát. A bevételt az óvodaudvar játszóterének bővítésére fordítjuk. Kérjük részvételével, illetve a tombolára történő felajánlásával támogassa az óvodás gyerekeket. Időpont: Helye: Mezőcsokonyai Általános Iskola Figyelem!!! Az óvodába beiratkozás: én Az iskolába beiratkozás: án Kérjük adója 1 %-ával támogassa a Mezőcsokonyai Iskolás gyermekekért Közalapítványt A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett szervezet neve: Mezőcsokonyai Iskolás gyermekekért Közalapítvány Köszönettel az alapítvány kuratóriuma!

7 II. ÉVFOLYAM, 5. 7 Élt messzi Afrikában egy kiselefánt. Olyan csökönyös volt, olyan makacs, hogy azóta is emlegetik. Egyszer sétálni indult az elefánt család. Gyere velünk hívta elefántapja. Nem megyek rázta a fejét a csökönyös kiselefánt. Gyere hívta az anyja. Nem megyek. Gyere hívták a testvérei. Nem! Megunták, otthagyták, egyedül maradt a kiselefánt. El is unta magát hamarosan. Akkor meg azért haragudott a világra. Azt mondta mérgében: Nem is leszek én elefánt többé! Hanem mi legyek? Arra szökdelt egy gazella. Nézte a kiselefánt, megirigyelte a szép karcsú termetét, sebes futását. Tudom már, mi leszek! Gazella leszek! Azzal nekiállt, és elkezdett gazella módra szökdelni. Addig szökdelt, míg vastag oszloplábai össze nem akadtak, és föl nem bukfencezett. Föltápászkodott, és azt mondta magában: Nem is olyan jó gazellának lenni. Inkább majom leszek! Tovább sétált, míg egy majomcsapatot nem talált. Odakiáltott nekik: Én is majom akarok lenni! Játsszatok velem! No, több se kellett a haszontalan majmoknak! Körülvették a kiselefántot, ki a fülét cibálta meg, ki a farkát, dögönyözték, csiklandozták, kókuszdióval hajigálták. Elunta a kiselefánt, sértődötten odébbállt. Egyszer csak egy szép, tarka tollú papagáj röppent fel előtte. De most már aztán igazán tudom, mi leszek! Papagáj akarok lenni! Taníts meg engem röpülni, hallod-e! Megtanítalak én szívesen! állt rá a csínytevő papagáj. Gyere csak utánam! Elvezette a kiselefántot a folyóparthoz, a meredek part szélére. Megállt a magas parton, elrugaszkodott és felröppent. Így kell, ide nézz! Hiszen ez semmi! rikkantotta a kiselefánt, és ő is elrúgta magát a parttól. Belepottyant persze a folyóba. Nagy nehezen kivergődött a partra, csupa víz volt, csupa hínár, csupa iszap. Azt dörmögte nagy mérgesen: Mégiscsak elefánt maradok inkább! Aztán elcsörtetett az erdőbe, hogy megkeresse a családját, hátha még egyszer sétálni hívják. Az elefánt család már nagyon várta a kiselefántot, és nagyon örültek, hogy végre hazaért. A kiselefánt azóta mindig szívesen megy sétálni, amikor hívják, többé eszébe sem jut, hogy csökönyös legyen. Az összeállítást elkészítette: Páliné P. Karolina Ezek az állatok is beöltöztek farsang alkalmából. Keresd meg melyik állat milyen jelmezt vett fel. Kösd össze a nevekkel! (zebra-malac) (szarvas-kutya) (oroszlán-pelikán) (csirke-tehén) (bárány-ló) (macska-hal) (zsiráf-elefánt) (mókus-kacsa) (bárány-csiga) (béka-lepke)

8 8 CSOKNYAI HÍRMONDÓ Kedves Mezőcsokonyai Lakótársaim! Bizonyára sokuknak feltűnt, hogy 2009 február 1-től kenyérszállítási és ár mizéria kezdődött az eddig, ezen a szakágon belüli nyugalom helyett. Eloszlatva néhány tévhitet és fél információt, röviden szeretném tájékoztatni Önöket a kialakult helyzetről és annak okairól. Körülbelül két éve, jogos igényként merült fel a településünk élelmiszer boltjaiban, hogyha már Mezőcsokonyán működik egy pékség, immár (akkor még) 26 éve, akkor jó lenne, ha elérhető áron, napi többszöri szállítással, a friss, finom és ropogós péktermékeik a helyi üzletekben is megvásárolhatók lennének. Megkötöttük az ilyenkor szokásos szerződéseket és fokozatosan megismerték, megszokták és megszerették a termékeinket a vásárlók. Személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy jóleső érzéssel töltött el, amikor azt láttam, hogy a délelőtti meleg zsemle, kifli, sajtos kifli, pillanatok alatt elfogy a polcokról február 1-től azonban a helyi nagybolt üzletvezetője és a Kaposváron működő iroda kereskedelmi vezetője, egy banális indokra hivatkozva, egyik napról a másikra (nem 30nappal a bejelentést követően) felmondta a szállítási szerződést, telefonon. Az indok az, hogy Mezőcsokonyán a Kaposvárról irányított élelmiszerboltokon kívül, MÁS ÜZLETBE IS SZÁLLÍTUNK és ezért nem tartanak igényt a termékeinkre. A döntésüket, nehéz szívvel bár, de tudomásul vettük, viszont az időközben a termékeinket fogyasztó kedves vásárlóinkat, továbbra is a változatlan minőségben és frissességben, valamint árban szeretnénk kielégíteni. A péküzemünk helyi adottsága, a feleségem és az én lokálpatriotizmusom, a helyi értékek megtartását és bővítését célzó törekvéseink szerves része az is, hogy Mezőcsokonyán, a HELYI TERMELŐTŐL, A HELYI BOLTOSTÓL VÁSÁROLJANAK a HELYI EMBEREK. Ezért is támogatjuk feltétel nélkül a helyi önkormányzati, sport és civil egyesületeket, rendezvényeket. Számunkra ez elsősorban elvi és nem gazdasági kérdés. Kicsinyes dolognak tartom, ha valakik erő demonstrációt és ár demonstrációt csinálnak egy olyan kérdésből, amelyet józan paraszti ésszel, egy egyszerű megállapodással el lehetne intézni. Jelen pillanatban pedig ennek a részesei vagyunk. Egy idegen település péktermékeivel próbálják letörni a helyi termelő, kereskedő, és a helyi vásárlók közösen kialakított fogyasztási szokásait. Mivel ez számunkra elvi és nem gazdasági kérdés, ezért Mezőcsokonyán nem engedhetjük, hogy ezt a kevéske kis termelőt és kereskedőt ellehetetlenítsék. Ezért zajlik most településünkön kenyér mizéria. Remélhetőleg az érintett felek ész bekapnak (mi partnerek leszünk ebben is) és minél előbb normalizálódik a helyzet, mert a jelenlegi ár háború, senkinek sem tesz jót, hisz az árak már rég átlépték az előállítási költségek és a józan ész határait. Tisztelettel: KELEMEN CSABA CSÁNYI PÉKSÉG A Mezőcsokonyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei Hagyományőrző tánccsoportunk 2008-as fellépései: - Január: Ki-mit- tud? Mezőcsokonya, Faluház -II. helyezés - Április 12.:Jótékonysági bál-kaposfő - Június 8.:Romanap-Mesztegnyő - Július 5.:Romanap Homokszentgyörgy, Falunap- Mesztegnyő - Augusztus9.: Romanap-Lakócsa - Augusztus 20.:Romanap-Kaposvár, Deseda, Falunap Mezőcsokonya - November9. Tehetségkutató verseny -Pécs A tánccsoport szívesen fogadna bármily nemű támogatást. A tánccsoport vezetője: Bogdán Alexandra. Kis tanítványai: László Klaudia, Horváth Bianka, Bogdán Andrea, Csonka Viktória, Rönczös Georgina Noémi, Kiss Richárd és Bogdán Benjamin Színház Szeptember 8.-án A minden egér szereti a sajtot című darabot láthatták az érdeklődők a budapesti Karaván színi társulat előadásában. Az Óvodában A kiskakas és a gyémánt fél krajcár című bábelőadást láthatták a gyerekek február11.-én Bujdosó címmel farsangi népszokásokat hoztak a Faluház színpadjára egy nagyszerű bábelőadás keretein belül. Továbbra is lehetőségünk van különböző darabok bemutattatására, ám örülnénk ha nagyobb lenne az érdeklődés!!! Rövidtávú terveink között szerepel színjátszó körmegalapítása, maximum 10 gyermekkel. Jelentkezni:8-16 éves korig egy verssel. A meghallgatás időpontját figyeld a plakátokon. Kérj segítséget tanárodtól. Kaiser Lívia CKÖ elnök Helyesbítés: A Nők Mezőcsokonyáért egyesület által rendezett karácsonyi ünnepségen kimaradt a támogatók listájából Dóra Zoltánná és Filó Bernadett. Ezúton kérünk tőlünk elnézést és továbbra is szívesen fogadjuk a felajánlásokat (ruha, cipő, játékok). Köszönjük. Nők Mezőcsokonyáért Egyesület vezetősége Telefon: 06/ Csendes megfigyelő Objektívemen keresztül a falunkba készült felvételeimből szeretnék közzé tenni. Jó, hogy látom, jobb lenne nem látni? A jó indulat szárnyalt. Legyen meglepetés a bőséges fotóválasztékból, az Önök szórakoztatására. Szívemből ajánlom, sok szeretettel. Stipi stopi

9 II. ÉVFOLYAM, 5. Van vonal nincs vonal Tilos a bejárat az Unióba Múlt idéző Tisztelt mezőcsokonyai lakósok, Kedves barátaim! Tájékoztatom a lakosságot a 2008-as év sikeresen zárult. December 04-én elmúlt egy éve, hogy megalakultunk. Bűnmegelőzés sikeres volt. A rendőrséggel közös éjszakai szolgálataink, amit Önök nem igen követhettek, hisz a lakosság pihenése érdekében, mi éjszaka mozgunk. Egyetlen nagy volumenű rablás volt, a Nagybolt udvarán a gázpalackok eltulajdonítása. Az elkövetők rendőrkézen vannak. Szomorú, de falubeli személy is volt az elkövetők közt. Más érdembeli esemény nem történt. Engedjék meg, hogy utólagosan köszönetet mondjak a Csányi Pékség vezetőjének, Kelemen Csabának a rendezvényeink biztosítására tőle több esetben kapott támogatásokért. Sok pékáruval támogatta polgárőrségünket. Köszönöm! Továbbra is, mint eddig, ne sajnálják felvenni a telefont és hívni bennünket a 06/ as telefonon. A lakossággal úgy érzem összeértünk arra a szintre, hogy rögtön tudunk intézkedni a rendőrség fele. A láthatósági mellényt továbbra is használják, a biztonságos közlekedés legfontosabb része. Köszönöm a lakosságnak! Baráti üdvözlettel: Máté Árpát Mezőcsokonya, L.P.E. vezetője Kiadvány ajánló Hálózatfejlesztés. Civil Műhely kötetek 2. proháló - Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. (Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) Pécs, Kiadja a Nevelők Háza Egyesület (Pécs) együttmű ködésben a Keletmagyarországi Közösségszolgálat Alapítvánnyal. (Debrecen). 9 A kiadvány 2003-tól ig - a proháló hálózat belső fejlesztése érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemezi azt a folyamatot, amely során a tagok az információs hálózat szintjéről eljutottak az együttműködési hálózatig. Az egyes szakaszokat a munka elemzésével, továbbá a fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal mutatják be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz. A proháló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztő tevékenységükkel. A hálózati együttműködés formáinak, és módszereinek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait segíti, bátorítja, új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagítja. Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és formákat alkalmaztak, erről szól a kiadvány. A proháló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadvány jelent meg. A cél az volt, hogy időről időre egy kicsit megállva összegezzék az elért eredményeiket és megosszák tapasztalataikat a nonprofit szervezetek széles körével. A kiadvány a proháló tagszervezeteinél szerezhető be, akiknek elérhetősége a portálon megtalálható. Groskáné Piránszki Irén Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány 4029 Debrecen, Maróthy György u 5-7 sz. Telefon: t-online.hu Életmód és megelőzés Dr. Olcsvai Antal Mező csokonya község házi orvosa án előadást tartott a faluházban az influenza elleni védő oltás fontosságáról valamint az egészséges életmód, táplálkozás kapcsán tanácsokkal látta el az ott nagyszámban (50) megjelenteket. Sudár Zoltán János

10 10 CSOKNYAI HÍRMONDÓ Dr. Vámos Lászlóné: Tinédzsereknek A mindennapok illemszabályai Köszönés: A köszönés alapszabályai: előre köszön a - férfi a nőnek - fiatal az idősebbnek - alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak Kinek köszönünk még? - ha liftbe szállunk, a jelenlévő utastársaknak - köszönünk akkor is ha bárhova belépünk vagy bárhonnan eltávozunk Mit köszönjünk a napszakok szerint: Jó reggelt kívánok!, Jó napot kívánok!, Jó estét kívánok! Viszontlátásra! /elköszönéskor / Néhány jó tanács! - a kívánok, igét mindig tegyük hozzá - 25 éven túl "Kezét csókolom"- mal szokás köszönni, bár ez csak hazai szokás! A szia elfogadott köszönési forma a fiatalok között. Hogyan köszönünk? - nem zsebre vágott kézzel - nem tele szájjal - ülő társaságban a fiuk felállnak, ha mindkét nembeli idősebbnek köszönnek, - a lányok akkor állnak fel, ha idősebb hölgyet köszöntenek - fiuk vegyék le a sapkájukat 25 éven túli személy köszöntésekor. Általános tudnivalók: - ha együtt megyünk valakivel, akinek köszönnek, kötelezően nekünk is vissza kell köszönnünk, - széles utca túloldalán lévő ismerősünknek elég egy barátságos intés, - köszönés közben szembe kell nézni Bemutatkozás: A társadalmi érintkezésben a köszönést a bemutatkozás, majd a kézfogás követi. A bemutatkozás harmadik fél segítsége nélküli ismeretségkötés. A bemutatkozási rangsor ugyanaz, mint a köszönésé: - általában a férfi a nőnek - a fiatal az idősebbnek, - az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak mutatkozik be. Hogyan mutatkozunk be? Bemutatkozáskor vegyük ki a kezünket a zsebünkből. Nézzünk a szemébe annak, akinek bemutatkozunk. Gyakori hiba: - mindkét fél egyszerre mondja a nevét. Ekkor senki nem ért semmit. Helyes megoldás: a bemutatkozást mindig az érkező, a belépő kezdeményezi. - miután szembe nézünk azzal, akinek bemutatkozunk, jobb kezünket helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz készenlétbe. - most következik az, hogy az ismeretséget kezdeményező mondja jól érthetően a teljes nevét, - ezután mondja nevét az, akinek bemutatkoztunk. Kézfogás: A bemutatkozás után a kéznyújtás elmaradása az üdvözölt személy részéről nem jelent udvariatlanságot. De a kéznyújtást figyelmen kívül hagyni vagy nem elfogadni, az már sértést jelent. Hogyan fogunk kezet? Köszönéskor csak az idősebbek kezdeményezhetik a kézfogást! Tizenévesek senkinek nem nyújthatnak kezet előre. Télen, ha kesztyűben vagyunk, kézfogáskor tegyünk kísérletet annak levételére. Ha az idősebb /vagy a partnerünk/ azt mondja, hagyd, akkor ne erőltessük. Vagy mindketten kesztyűben fognak kezet vagy mindketten leveszik a kesztyűt. Milyen legyen a kézfogás ereje? A kézfogás egyszerű, rövid és határozott mozdulat. Kézfogáskor nézzünk a partner szemébe. A kézfogás ereje igazodjék a partner fizikai állapotához. Bemutatás: A bemutatáshoz harmadik személy segítségét vesszük igénybe. Idegenekből álló társaságban sem mi nem maradhatunk ismeretlenek, sem a velünk lévők. Tehát mindannyiunknak be kell mutatkoznunk. Társaságban történő bemutatásnál mindig a vendéglátó mutatja be az érkező vendégeket a már ott lévőknek. Tartózkodni kell a bemutatástól, ha azt tapasztaljuk, hogy a bemutatandó felek közül valaki ezt nem akarja. Amikor mindenkinek bemutatkoztunk és nem tudtuk megjegyezni valakinek a nevét, akkor nyugodtan rákérdezhetünk ismét a beszélgető partnerünktől. Ha arra kényszerülünk, hogy magunkat mutatjuk be: Vegyük ki kezünket a zsebünkből. Nézzünk szembe azzal, akinek bemutatkozunk. Jobb kezünket helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz készenlétbe. Mondjuk meg a teljes nevünket becenév nélkül. Ha mi mutatjuk be barátunkat egy idősebbnek, akkor a szöveg a következő: Tessék, megengedni, hogy bemutassam barátomat, Erdős Miklóst. Ha mi mutatjuk be a barátunkat a többi fiatalnak: Ő a barátom, Erdős Miklós. Pontosság Tanulj meg pontosnak lenni. Ugyanis a pontosságban kifejeződik a partner tisztelete és a saját magad megbízhatósága. Az életed folyamán többször fogsz részt venni különféle tárgyú előadáson. A résztvevőknek illik pontosan megjelenni. A későn érkezők ne zavarják az előadást, az előadót és a hallgatóságot. Lehetőleg az érkezés helyéhez legközelebb kell helyet foglalni. Az előadásról a befejezés Az afrikaiak és a brazilok nagyon lazán értelmezik a pontosságot. Ebéd vagy vacsora meghíváskor illik pontosan érkezni. De! A meghívó felet zavarja, ha túlságosan korán érkezünk a megbeszélt időpontnál. Ezzel is zavarba hozhatjuk őt. Tudni kell azt is, hogy mikor illik távozni. Ha elfogy a téma, ne várjuk meg azt, hogy unalommá fajuljon a beszélgetés. Kedves Tinédzserek! Nagyon remélem, hogy a Tinédzserek viselkedéskultúrája c. anyagrész elolvasása többeket gondolkozásra késztet. Ha valakinek nincs lehetősége arra, hogy a kulturált viselkedés szabályait gyermekkorában a szülői példamutatás alapján megtanulja, az ne restellje magát. Mindig talál olyan felnőttet, kedves és megértő tanárt, aki segít és tanácsot ad. Tisztelt Szülők! Most Önökhöz fordulok soraimmal. Kezembe került Drexlerné Stanchich Ilona könyve: A serdülőkor. Veszélyes vizeken címmel. A Szerző nevelési modellt, mintát ad ahhoz, hogyan kell a serdülő korút meleg családi környezetben, harmonikus légkörben nevelni. A gyermek személyiségfejlődésének kulcsa a szülők kezében van. A Szerző gondolatait idézve zárom le ezt a fejezetet abban a reményben, hogy elgondolkoztatják Önöket az alábbi sorok: Nagy önmérséklettel és szerénységgel igyekezzünk azon, hogy serdülőnk bennünk találhasson követésre, érdemes modellre! Így nem kényszerül idegenben utána keresgélni olyan baráti társaságnak, amely rosszirányba viszi a fejlődését. Jó, ha derűs családibaráti légkörben a serdülő minél több alkalommal élvezheti a kötetlen alkalmak, kirándulások, nagyobb séták, közös sportolás örömeit, a zavartalan hosszabb meghitt beszélgetések vagy a sokszor még hasznosabb, bensőséges hangulatú hallgatások boldogító élményét. Ez a minta, ez a csúcs! Ugye nem is nehéz? Csak érjünk rá! Szervezzük át a szokásos robotot, a hétvégi nagytakarítást, nagymosást, hatalmas főzéseket és dugig jóllakásokat. Ekkora a felelősség a modellt nyújtókon és ilyen könynyű a módja. Kövessük, tegyük ha, lehet még ma, és ne holnap! Következő számban: tabu témák, telefonálás, kulturált étkezés témakörben Összeállította: Sudár Zoltán János

11 II. ÉVFOLYAM, 5. Szerva itt A nevem III. Alvin J. Nordell (nagyapám volt az első). Pittsfield -ből, Massachusetts államból jöttem. A szülővárosom nagyjából akkora, mint Kaposvár. Családomban egy ügyvéden kívül mindenki tanár. Édesanyám nemrég ment nyugdíjba, latint tanított egy középiskolában. Két nővérem van, az egyik konyhai és éttermi ismereteket tanít, a másik a St. Louis Egyetemen biológiát. A Massachusetts Egyetemen tanultam zenét és pedagógiát, majd a Western Michigan Egyetemen korai pedagógiát. Január 11-én érkeztem Budapestre. Budapest nagyon más mint Amerika, nagyon tetszik, eleinte csak bámultam mindent. Mezőcsokonya is tetszik. Magyarország klassz hely. Tetszik a falusi élet, csak arra kell odafigyelnem, hogy mikor megyek vásárolni, mert éjjel kettőkor itt már nem találom nyitva a boltot. Az emberek is mások, mint Amerikában, nem mosolyognak annyit, és elsőre boldogtalannak, barátságtalannak tűnnek, de ha megismeri őket az ember, nagyon barátságosak, kedvesek, segítőkészek. Az iskolai rendszer is más, Amerikában az általános iskolában nincsenek szünetek. Egy osztály egész nap egy tanítóval van, ő igazítja a gyerekekhez, hogy milyen órákat tart és menynyi ideig. Hobbim a kerékpározás. Egyetem első évében kezdtem, utolsó évre az egyetemi csapat kapitánya lettem. Több versenyt nyertem, Belgiumban is versenyeztem. Most első kategóriás versenyző vagyok, a világ elit kerékpár versenyzői közé tartozom. Magyarországon is szeretnék egy csapatot találni és versenyezni. Terveim Magyarországra: szeretnék hasznos tagja lenni a tanári karnak, és az oktatók összetartó csapatával hozzájárulni a két tannyelvű program sikeréhez. Szeretnék sokat utazni is, megismerni Magyarországot és a környező országokat. És persze sokat kerékpározni és versenyezni. Hosszú távú terveim: Szeretnék tanítani egy ideig, majd PhD-zni oktatási politikából, és esetleg az oktatási minisztériumban dolgozni. Gratulálunk Hamlin Zsuzsanna Jegyzőnket, Bagladiné Kovács Máriát a köztisztviselő nap alkalmából 2008 júliusában a helyi önkormányzatnál és kistérségben végzett kiemelkedő munkájáért ajándékkal és oklevéllel jutalmazták. Neacsu Dumitru és Neacsu Irina Mezőcsokonya, Petőfi u. 54/A. sz. alatti lakosokat a Magyar Köztársaság Elnöke honosította. Mezőcsokonya község Polgármestere előtt az állampolgársági esküt március 11-én tették le. Gondolatok Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy fogott egy befőttesüveget és feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel, majd rákérdezett, hogy tele van-e az üveg? - Igen. - volt a válasz. Ezután elővett egy dobozt, tele apró kavicsokkal, és elkezdte beleszórni azokat az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővett egy dobozt homokkal, és azt kezdte beletölteni az üvegbe. A homok természetesen minden kis rést kitöltött. - És most, - mondta a professzor - vegyétek észre, hogy ez a ti életetek. A kövek a fontos dolgok (a családod, a partnered, az egészséged, a gyerekeid). Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a barátaid, a munkád, a kollégáid. A homok az összes többi: az apróságok. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán 11 fontosak a boldogságod érdekében. Játssz tehát a gyerekeiddel, szakíts időt orvosi vizsgálatokra, vidd el a párodat táncolni. Dolgozni, takarítani, vendégeket hívni mindig lesz időd. Ezért először a kövekre figyelj, azokra a dolgokra, amik igazán számítanak. A többi csak homok. Az egyik diák megkérdezte: - És most már valóban tele van-e az üveg? Mire a prof azt válaszolta, hogy igen, tele van. Erre a diák elővett egy dobozos sört, kinyitotta, s beletöltötte az üvegbe. A sört a homok elnyelte, és térfogatváltozás nem következett be. Azt mondta erre a diák: - Nos, bármennyire is úgy érezzük, hogy az életünk teljes, a fenti példából jól látszik: EGY SÖR AZÉRT MIN- DIG BELEFÉR!!! Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek és mégis szeretnek Apám kínai volt, anyám japán, én meg alig látok. Az a legszebb a kopaszságban, hogy az ember hallja a hópelyheket. Az egészséges élet a lehető leglassabb módja a halálnak A strand az a hely, ahol a szépség revánsot vesz az okosságon. Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása. Akik elmentek közülünk Járfás Kálmánné Landek Ferencné Filó János Szűcs Lídia Gyenesei Ferencné Sándor Jenő Házasságkötés és születés ebben az időszakban nem volt.

12 címünk: - Pékségünk 28-ik születésnapja alkalmából folyamatosan alacsony árakkal kedveskedünk a helyben élő polgárainknak. - Termékeink teljes választéka, valamint minden reggel 8:30-kor, meleg zsemle, sajtos kifli, kifli és kenyér várja Önöket a buszmegállónál lévő Zöldséges boltban. - A friss, finom ropogós pékáruért nem kell Kaposvárra utazni. Ne Kaposváron döntsék el, hogy a helyben élők milyen pékterméket fogyasszanak. MEZŐCSOKONYAI TERMELŐTŐL, MEZŐCSOKONYAI LAKOSOKNAK, MEZŐCSOKONYAI ÜZLETBŐL! Várjuk Önöket a Zöldségboltban! Csányi Kft. H-7434 Mezőcsokonya, Fő u. 23. Iroda: 82/ ; 30/ ; 30/ ; Slepp: 30/ Web cím: Trió és Trió Max csomagok a kábeltelevíziós hálózaton A ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt októbertől TRIO és TRIO MAX néven új szolgáltatással jelentkezett. A csomagok előfizetésével digitális kábeltelevízió, szélessávú internet és kábeltelefon szolgáltatás vehető igénybe egy szolgáltatótól, egy időben, nagyon kedvező áron. Néhány fontos tudnivaló a csomagok tartalmáról: A Trió és Trió Max csomag előfizetői az analóg 3. kábeltelevíziós csomag műsorait egy digitális beltéri egységen (set-top-box) keresztül nézhetik. A készülék használata díjmentes, azon a televízió műsorok digitális minőségben foghatók, egyes műsortok esetén 5.1. hangzással. A set-top-box egy elektronikus műsorújságot is tartalmaz, amelyen a televíziós csatornák műsorát lehet megnézni, akár több hétre előre. Természetesen amennyiben a lakáson belül több televízió készülék üzemel, azokon a hagyományos analóg műsorválaszték fogható. A Trió csomag előfizetői 2 MB/s sebességű korlátlan internet szolgáltatáshoz jutnak, amelyhez a kábelmodemet díjmentesen biztosítja a ViDaNet Zrt. A Trió Max-ra előfizetők 6 MB/s sebességű internetet használhatnak. A TRIO vagy TRIO MAX csomagra előfizetőknek a szolgáltató kábeltelefon szolgáltatást is biztosít egy telefon végpont kiépítésével. A csomagokra előfizetők egy új vezetékes telefonszámot kapnak a szolgáltatással, de igény szerint megtarthatják a jelenlegi működő vezetékes telefonjuk hívószámát is (ha van ilyen). A telefon szolgáltatás igénybe vétele nem kötelező. A Trió csomag havi előfizetési díja 7.200,-Ft, a Trió Max csomagé 9.198,-Ft, de február 28.-ig tartó akciónkban 1 éves hűségidő vállalással az első 2 hónap fél áron kapja a szolgáltatást az előfizető. További információ: ViDaNet Zrt Kaposvár, Szántó u.5., telefon: Ide várjuk a településen lakó kis hirdetőinket. Cserebere, apró-cseprő, illetve eladnám vagy elcserélném típusú hirdetéseit. A hirdetések összege csak 200 Ft. A hirdetés leadásának határideje! november 15. A hirdetéseket várjuk címünkre, illetve a gyűjtőládáinkba névvel, telefonszámmal. Ez itt az Ön hirdetésének a helye. Ide várjuk a településen lakó kis hirdetőinket. Cserebere, apró-cseprő, illetve eladnám vagy elcserélném típusú hirdetéseit. A hirdetések összege csak 200 Ft. A hirdetés leadásának határideje! november 15. A hirdetéseket várjuk címünkre, illetve a gyűjtőládáinkba névvel, telefonszámmal. Ez itt az Ön hirdetésének a helye. Csoknyai Hírmondó Mezőcsokonya Önkormányzatának lapja, Szerzők: Bagladiné Kovács Mária, Decsi József, Könyéné Gelencsér Mónika, Gyánó Péterné, Hamlin Zsuzsanna, Kelemen Csaba, Kaiser Lívia, Máté Árpád, Ódor Attila, Pappné Szabó Rozi, Páliné P. Karolina, Sudárné Balázs Katalin, Sudár Zoltán János, Veréczi Gréta, Winicky Gabriella. Szerkesztés, tördelés: Ódor Attila, Sudár Zoltán János. Lektorálták: Szerkesztők Munkatársaink: Ács-Gergely Istvánné, Horváthné Fazekas Szilvia, Lancsákné Hegedüs Edit, Sudárné Kovács Margit. Nyomdai munkák: B-mecom nyomda Dombóvár, Készült 450 példányban. címünk: Következő megjelenés: 2009 május 29.

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRDALMI VERENY 2012/2013-as tanév 2. FELADATLAP 3-4. osztályosoknak BEKÜLDÉI HATÁRIDŐ: 2012. november 23. ELÉRHETŐ PNTK ZÁMA: 95 pont ELÉRT PNTK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja http://erdisportiskola.sulinet.hu 2015. január A 2014/15 tanév első féléve január 16-án fejeződött be. A tanulók az eltelt időszakban nyújtott

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

FEBRUÁR 8. TORNÁVAL, MAGYAR NYELVVEL ÉS MATEMATIKÁVAL ISMERKEDTEK A

FEBRUÁR 8. TORNÁVAL, MAGYAR NYELVVEL ÉS MATEMATIKÁVAL ISMERKEDTEK A Czina Sándor Tagintézmény FEBRUÁR 8. TORNÁVAL, MAGYAR NYELVVEL ÉS MATEMATIKÁVAL ISMERKEDTEK A LEENDŐ ELSŐSÖK A CZINA ISKOLÁBAN Évek óta hagyomány a Czina iskolában, hogy olyan rendezvényeket, programokat

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám

B Ú C S Ú Z U N K. iskolai híradó június 5. évf. 7. szám iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. június 5. évf. 7. szám B Ú

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben