Kiskunmajsa Város Polgárırsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunmajsa Város Polgárırsége"

Átírás

1 Kiskunmajsa Város Polgárırsége Kiskunmajsa, Kálvária utca 12/ a és Fax / Elnökségi Beszámoló Kiskunmajsa Város Polgárırségének 2008 évi tevékenységérıl Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a közgyőlésünkön megjelent kedves vendégeinket polgárırtársaimat és azok feleségeit valamit a sajtó képviselıit, hogy jelenlétükkel megtisztelték közgyőlésünket Tisztelt közgyőlés, kedves vendégeink és is szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ismét eltelt egy év ami sok jót és örömet hozott, sajnos rosszat is. Szegényebbek lettünk, 2 baráttal ismerıssel Fisóf József nyugalmazott határır alezredes területi képviselıvel ki a nyáron távozott közülünk nagyon sokat tett a polgárırség és a határırség jó kapcsolatáért!!!! És tagságunk körébıl örökıs polgárırök soraiba ismét egy polgárırünk lépett be Molnár Sándor 49 éves volt. Olyan polgárır volt akit ha hívtam és épp nem dolgozott jött, nem keresett üres kifogásokat jött és csinálta. Példájával elıttünk járt ö nem ment messzire új tag toborzásában. Látta azt amit mi néha nem látunk kit is hívjunk akire büszkék lehetünk nem hoz ránk szégyent mint ajánlóra. İ csak szólt a fiának ismerte ı nevelte, ı is polgárır a fia is legyen az itt rosszat nem kaphat rossz nem érheti, mert ki is féltené jobban a gyermekét mint egy szülı és ı bízott bennünk bennem ennél nagyobb elismerés nem kell. Köszönöm Sanyi Az ö emlékére való tisztelgésként kérnék mindenkit egy perces néma felállásra... Köszönöm!! Külön köszönteném A Bács-Kiskun Megyei Polgárır szövetség részérıl - Szentirmai Tamás urat Kiskunhalasi Rendır Kapitányság részérıl - Dr Szabó László ırnagy urat Járırszolgálati Alosztályvezetıt Kiskunmajsa Város Rendırség részérıl - Valkai Ottó alezredes urat Örsparancsnokot - G Kovács Gábor ırnagy urat Örsparancsnok helyettest - Dudás Zsolt törzsırmester urat - Rabi Zoltán Fı törzsırmester urat Kiskunmajsa Város részérıl - Terbe Zoltán Polgármester urat - Dósai Imre alpolgármester Posta Igazgatóság részérıl - Vöneki Gábornét posta vezetıt - Bodor László urat a Szegedi Postabiztonsági osztály, osztályvezetıt - Tóth Gyögy urat Szegedi Postabiztonsági osztály, osztályvezetı helyettesét Fókusz Takarékszövetkezet részérıl - Sebestyén István ügyvezetı igazgató urat - Kovács Józsefné Kiskunmajsai Kirendeltségtıl Agrikon Kam Kft részérıl - Velkey Pál vezérigazgató úrat - Dragon Lajos urat Gyárfejlesztési Igazgatót Kiskunmajsai Kistérségi KHT tól - Deli Jánosnét Molnár Noémit Matúzsik Zsuzsannát

2 Társ szervezeteinktıl - Császár Zoltánt Csólyospálosi Polgárırség Falu és Tanyavédı Egyesület elnökét - Zelei Csabát Polgárır és Tanyavédı Egyesület elnökét Kömpöcrıl és Süli Tibor urat - Gyóni Dávidott Kiskunmajsáról társ csoporttól Valamit a sajtó kedves képviselıit - Csapó Árpád urat Kún-Majsa újságtól - Rádió Majsa munkatársát Tóth Lajos Sipos Róbert urakat Catel TV-tı 1. Ezzel a közgyőlést megnyitóm! Megállapítóm, hogy a közgyőlés összehívása szabályszerően megtörtént, névre szóló meghívóval amely tartalmazza a határozatképtelenség estére ismét össze hívandó közgyőlést idıpontját is. A vezetıség mindez postai úton vagy személyesen idıben meg küldte a polgárır tagoknak A vezetıség megbízott a levezetı elnöki tisztséggel, kérem közgyőlést, hogy minıségemben szavazatukkal erısítsenek meg. Megállapítom, hogy a közgyőlés levezetı elnöki minıségemben megszavazott. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a közgyőlés határozat képes Mivel a 23 fı tagból 21 tag jelet meg. Javaslom jegyzıkönyv vezetésével megbízni Kovács Rózsát Jegyzıkönyv hitelesítıknek Balog Istvánt Herpai Gábort Kérem a jelenlévıket, hogy jegyzıkönyv vezetıre és a hitelesítıkre tett javaslatomat egyetértésük esetén szavazatukkal hagyják jóvá. Megállapítom, hogy a közgyőlés a jegyzıkönyvezetı és a két hitelesítı személyre tett javaslatomat igen szavazattal tartózkodással ellenszavazat nélkül elfogadta. A napirendi pontok a meghívón szerepelnek: gyors ismertetése külön ki hangsúlyozni a hozzászólásokat megkérdem a tagságot, hogy kiküldött meghívón szereplı napirendek tárgyalásával egyetértenek-e? Megállapítom, hogy a tagság a napirendi pontokkal egyetért 2. Felkérem Bera Tamás elnök urat, hogy az elnökségi, és közhasznúsági, számviteli beszámolót Ismertesse Utána 3. Felkérem Farkas Istvánt, a fegyelmi és etikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a jelentését. Utána 4-5. Felkérem Bera Tamás elnök urat, hogy 2009 évi munkatervet és a 2009 évi pénzügyi tervet is terjessze elı. Utána 6-os napirendi pont hozzászólások a tagság részérıl 7. határozatok megszavazása 1 számú határozati javaslat - a közgyőlés fogadja el az elnökségi és közhasznúsági és számviteli beszámolót Megállapítom, hogy a közgyőlés a igen szavazattal tartózkodással ellenszavazat nélkül elfogadta. 2 számú határozati javaslat - a közgyőlés fogadja el az Számvizsgáló és Etikai Bizottsági tájékoztatott Megállapítom, hogy a közgyőlés a igen szavazattal tartózkodással nélkül elfogadta. 3. számú határozati javaslat - a közgyőlés fogadja el a 2009 évi munka tervet Megállapítom, hogy a közgyőlés a igen szavazattal tartózkodással nélkül elfogadta. 4. számú határozati javaslat - a közgyőlés fogadja el a 2009 évi pénzügyi tervet Megállapítom, hogy a közgyőlés a igen szavazattal tartózkodással nélkül elfogadta. ellenszavazat ellenszavazat ellenszavazat

3 Munkánkat a január 25-én elfogadott munkaterv alapján végeztük, a legfontosabb szempontok közrend és közbiztonság, ifjúságvédelem figyelembe vételével. Taglétszámunk December 31- én 23 fı volt Egyesület 2008 januárjában 26 fı ebbıl 4 kilépet 1 meghalt 21 lett és jött két új ember Taglétszámunk ma összesen 23 fı új tagjának száma 2 fı tagsága megszőnt (összesen) 5 fı Szolgálati idı év elsı 12 hónapjában összesen: 2,752 óra önállóan 2,468 óra rendırséggel 284 óra Intézkedések év elsı 12 hónapjában elfogás nem volt fı tettenérés 1 esetben eltőnt személyek felkutatása nem volt jelzésadás Rendırség felé 23 esetben segítségnyújtás 14 esetben 4-5 alkalommal való hatósági tanúskodás Jelentısebb szolgálat ellopott személygépkocsi megtalálása Ezen kívül számos közúti ellenırzés; terület figyelés rendırséggel közös szolgálat ezenkívül ellátások, nevesítve. továbbiakban Rendezvények biztosítása, postások kisérése tavasszal és ısszel és évi posta ellenırzés hó-ban 81 alkalom134 óra eltőnt gépkocsi keresése, hó-ban 52 alkalom 9 óra bőncselekmények össz: 308 alkalom 321 óra hó-ban 42 alkalom 7 óra elkövetıjének elfogása csak a postások kisérése 70 alkalom 280 óra hó-ban 97 alkalom 165 óra konkrét esemény idıpont - évi vásárokban való jelenlét leírása - központ, zárkertek, strand, üdülıfalú, májusban fogathajtás; Bor fesztivál Augusztusban Sör Fürdı Szeptember Majsa napok November temetık. Helyi KEF ( Kábítószer egyeztetı Fórum ) ban való tagság Minden hó elsı hétfıjén segélykifizetésnél való jelenlét az önkormányzatnál Polgárır követetett e el bőncselekményt, mit mikor? Az 5 kültagunk Nem Jászszentlászló és környéke járırözése kb havi 3 fı 24 órában polgárır Nem került kizárásra szolgálatra ittasan valóm jelentkezése miatt. Részt vettünk számos rendezvényen, és sok esetben azok biztosításában is. Megyei Polgárırnap Kalocsa Drog Prevenciós rendezvény sorozat Majsanapók rendezvény sorozat Lovas napok Dózsa György Gimnázium Szalagavató 2008 évre elıirányzott oktatásainkat megtartottuk részesültünk - katasztrófavédelmi, rendırségi, elsısegélyi oktatásban. A katasztrófavédelmi oktatást kiterjesztettük 7 település közel 80 polgárıre számára Vezetıségi üléseket megtartottuk, szám szerint négyet. Szolgálati beosztások elkészítése megtörtént, és a tényleges szolgálatok eseménylapon rögzítve lettek. Szolgálatokon polgárıreink saját gépkocsijukat veszik igénybe.

4 Illetve a szolgálati gépkocsit-is. Együttmőködéseink fıbb partnereinkkel jók. Rendırséggel Kiskunmajsa Város Önkormányzata Posta Fókusz Takarék Szövetkezet Vöröskereszt Katasztrófa védelem Agrikon Kam Kft Ezért köszönetet mondunk (- dok ) Polgárırtársainknak és a közremőködıknek és leginkább a feleségeknek kik tőrték a távollétet évi Munkákról Ez évi munkánkról, terveinkrıl röviden. Alapszabályúnkban megfogalmazott célokat igyekszünk ez évben is megfelelıen megvalósítani. PÁRAT CSAK FELSOROSÁS szintjén -Ifjúságvédelem -Bőnmegelızés -Idegen forgalom -Város és környéke szorosan idetartozván tanyák, zártkertek, üdülı falú -Vagyon elleni bőncselekmények megakadályozása -Továbbra is részt szeretnék venni az önkormányzat létrehozott KEF munkájában -Folytatni kívánjuk a DROG táska alkalmazását az iskolákban -Folytatni kívánjuk a z együttmőködést - rendırséggel - önkormányzattal - társszervekkel - gépkocsinkkal és a várostól átvet rendszám felismerı rendszer használata - folytonosság fenntartása érdekében fiatalok új tagok felvételére -figyeljük a civil szervezetek számára kiírt pályázatokat -közremőködni szeretnénk a rendvédelmi szervek által kezdeményezett és a közbiztonsági közlekedésrendészeti és környezetvédelmi akciókban -szolgálatainkat úgy szeretnénk ellátni, hogy az senki számára se legyen teher - se a lakosságnak - se a polgárırnek - se annak családjának - példát szeretnénk mutatni környezetünk életvitelünkkel, jogkövetı magatartásunkkal és törvénytisztelésünkkel Ennyit röviden a es esztendıben ránk váró feladatokról, tervekrıl Mindehhez kérem polgárırtársaim kitartását szorgalmát erejét a családoktól pedig megértést biztatást. Megköszönvén Várostól és együttmőködı partnereinktıl, támogatóinktól az eddigi támogatást remélvén hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is tudnak bennünket továbbra is támogatni terveink megvalósításában a következı évben is. Kiskunmajsa, Bera Tamás Elnök

5 Kiskunmajsa Város Polgárırsége Elnöki köszönés: Tisztel közgyőlés, Kedves vendégek polgárırtársaim eltelt egy év! Megint, eltelt egy év és egyre nehezebben találom a szavakat nem akarom minden évben én ugyanazt mondani. Igaz ki emlékszik már a tavalyi hóra de mégis szeretném mást és talán jobbat, de nem nagyon megy mert mit is lehetne a köszönöm, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket és köszönöm.. polgárırtársaimnak is, hogy eljöttetek ide és megannyiszor mikor csak hívtalak benneteket a évközi tovább képzésekre és taggyőlésekre szolgálatokba.. Ez az örömteli szolgálatokban és eseményekben gazdag év nem jött volna létre ha ti nem vagytok!!!!! Tisztel közgyőlés, köszönöm azt a bizalmat amit már 2 éve kaptam.. Féltem hogy, megtudok-e birkózni e nagy feladattal ezt tavaly is említettem, de ma is csak ezt tudom mondani még mindég félek de ez jó mert ha túlságosan magabiztos lennék lehet már nem én lennék itt. Még magamnak bizonyítanom akarok, és bizonyítani is kell, nap mint nap addig nincs baj remélem. Mit is mondhatnék már két év távlatából elmondhatom megérte. Megérte mivel a szolgálati óráinkat növeltük, a rendırséggel közös szolgálatainkat viszont meg dupláztuk és egyre több rendırrel alakul ki nem csak szolgálati, hanem baráti jó kapcsolat volt közös összejövetelünk ahol együtt beszélgetünk ettünk és lehet hogy még ittunk is persze szolgálaton kívül, és még sorolhatnám. Remélem nem csak én mondhatom el ezt hanem mindenki. Mind a tagok, mind a szolgálatot kapok is. Ezt talán mi sem bizonyítja jóban mint az a sok mármint a tavalyi évhez képest sok felajánlás amit a vállalkozóktól, lakosságtól kaptunk. Mondhatók én sok szép számot, sorolhatnám reggelig de talán többet ér ha csak annyit mondok, hogy Nem tudom elégszer mondani köszönöm. Köszönöm a szülıknek is és a közvetlen családtagoknak feleségeknek is és külön köszönöm polgárırtársaimnak kiknek a névszerinti felsorolását elkerülvén. Nem kell mást mondanom csak az elnöki beszámoló össz óraszámát ismételném már megint újra és újra 2752 óra a közért Majsáért, magunkért Köszönetet szeretnék mondani a megyének, hogy ismételten lehetıvé tették a pályázatókból elnyert támogatással mőködésünket segítették. Köszönetet a Városnak kik igen jelentıs anyagi segítséget nyújtottak szervezetünknek. Köszönet a rendırségnek és nem csak az én érzem így remélem egyre jobb az együttmőködés, az elızı évekhez képest egyre többször szólnak és talán mi egyre többet tudunk nekik segíteni.. Köszönet a Majsai embereknek Vállalkozóknak Vállalatoknak, Pénzintézeteknek ki igen jelentıs anyagi támogatást adtak szervezetünknek az elızı évekhez képest. De talán a nehéz anyagi helyzetükben is látták elindult valami kicsit más de mégis ugyan az alapszabályunkhoz híven : A bőncselekmények megelızése, a közrend és közbiztonság érdekében. A vagyonvédelem javítása.gyermek és ifjúságvédelem.. Remélem ezt a jó szokásukat az idén is megtartják és továbbra is tudnak bennünket támogatni illetve még többen látnak meg bennünk valami jót és támogatnak majd minket. Én remélem nem túl hosszúra nyúl-lót ez a beszéd de én nagyon boldog vagyok és büszke rátok és magunkra, Nem akarok telhetetlen lenni csak legalább annyit szeretnék mint a tavaly. Ehhez kívánok erıt kitartás és anyagi támogatásban bıvelkedı évet. Köszönöm

6 Kiskunmajsa Város Polgárırsége Kiskunmajsa, Kálvária utca 12/ a és Fax / A szervezet tervezett mőködési költsége ben Ezer / Ft 1. Személyi jellegő költségek Személyi jellegő költségek közterhei Anyagköltség összesen Irodaszerek nyomtatványok Berendezési és felszerelési eszközök, alkatrészek gépkocsi Rezsi költségek ( víz,villany, gáz ) Fogyóeszközök költségei 50, Ruházat Bőnmegelızés ( szórólapok, figyelemfelkeltés vagyon megóvás stb ) Egyéb 4. Anyagjellegő szolgáltatások költségei 1, Utazási költségek üzemanyag költség Rendezvények, konferenciák, részvételi díja Újságok elıfizetési díja Fenntartási, karbantartási, javítási költségek Posta költségek Telefon költségek kommunikáció Egyéb 5. Nem anyagi jellegő szolgáltatások költségei összesen Bérleti díjak 5.2 Tagsági díjak Egyéb Összes költség 1, Kiskunmajsa, Bera Tamás Elnök

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 134-141. Rendeletek száma: 23-24. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Fejezetek Úny község közelmúltjából

Fejezetek Úny község közelmúltjából ÚNYI ÚJSÁG X. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2006. szeptember T A R T A L O M Fejezetek Úny község közelmúltjából Úny 2003-2006. HVB Közlemény Polgármesteri kampánylevelek Egységes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben