J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál Csaba, Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária, Galambosné Wágner Éva, Keresztes Richárd, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Jusztinger Krisztina, Kiskároly János, Szijártó Csaba és Skoda Dénes képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Bódog Tamás műszaki ügyintéző és Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 12 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok mellett az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: - LHH TÁMOP konstrukció Gyermek- és ifjúságvédelem című pályázat beadását, - Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) DDOP sz. pályázathoz való hozzájárulást. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Miután más napirendi javaslat nem volt, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1.) Sásd mikro térségi integrált közoktatási- és művelődési intézmény létrehozása, fejlesztése című DDOP-3.1.2/2F azonosító számú projekt építési beruházásához közbeszerzési eljárás megindítása kivitelező kiválasztására Előadó: Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő Székely Szilárd polgármester 2./ Nyertes LEKI pályázat műszaki tartalmának csökkentése 3. LHH TÁMOP konstrukció Gyermek- és ifjúságvédelem című pályázat beadása 4. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) DDOP sz. pályázathoz való hozzájárulás

2 2 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) Sásd mikrotérségi integrált közoktatási- és művelődési intézmény létrehozása, fejlesztése című DDOP-3.1.2/2F azonosító számú projekt építési beruházásához közbeszerzési eljárás megindítása kivitelező kiválasztására Előadó: Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő Székely Szilárd polgármester Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Dr. Szilovics Csaba rendkívül felkészült szakember. Átadta a szót részére. Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, ha minden jól alakul ez kb. 2,5-3 hónap alatt talán szerződéskötésre sor kerülhet, tehát megindulhat a kivitelezési munka idén ősszel. Ami a konkrét projektet illeti, a cégük elkészítette az ajánlati felhívás részletes szövegét. Ami a legfontosabb, hogy a beruházás nagyságrendje, ami kb mft körül van, nyílt közbeszerzési eljárást fognak kiírni, mégpedig uniós értékhatár szerintit. Ennek az oka kettős, egyrészt megtakarítanak a városnak egy kis pénzt, ugyanis olcsóbb az uniós értékhatár szerinti eljárás, mint a nemzeti értékhatár szerinti. Másrészt pedig alapvetően már 650 mft felett már uniósat kellene készíteni. Ez azt jelenti a város szempontjából, hogy egész Európából fogadhatnának ajánlattevőket. Nyilvánvaló, hogy néhány feltételt kellett támasztani a leendő jelöltekkel szemben. A III.1.1.) pont a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről szól, mely szerint a kötbérről van szó, ez azt jelenti, hogy valamilyen határt kívánnak szabni a teljesítésnek, tehát nem fogadnak el késedelmes teljesítést, ebben az esetben azt mondják, hogy aki nem a megadott szerződésben foglalt határidőt teljesíti, akkor azt kötbérrel fogják megbüntetni. A kötbért a Ptk. és egyéb jogszabályok is részletesen meghatározzák, tehát gyakorlatilag ez kötelező. Az iskolában nem mindegy, hogy mikor készül el az épület, mikor kezdődik a tanítás. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalási ár 0,1 %-a, ez kb eft naponta, úgy gondolja, hogy ennek azért van visszatartó ereje. Meghiúsulási kötbér kérdése, ezt azért tette be, hiszen nem szokásos eleme a közbeszerzési eljárásoknak, azért tette be, mert iskoláról szól. Azt a határidőt, amikor már nem fogadják el a teljesítést, tehát meghiúsultnak veszik a teljesítést, tehát a győztes ajánlattevő 3 hónapos csúszásban van, onnantól kezdve már nemhogy nem veszik át, de a vállalási összeg 10 %-a, ami 700 mft esetében 70 mft meghiúsulási kötbért fog fizetni. Ez visszatartó erővel bírhat. Sásd esetében nem mindegy, hogy egy jelentős projekt jól sikerül-e vagy sem. Nem lehet rábízni kezdő vállalkozókra, kezdő vállalkozásokra. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az 5./ oldalon az E épület nincs benne, ez a volt Keszler kocsma épületegyüttese. Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő a III.1.2. a benyújtott számla fizetési határideje 60 nap. Ezt jogszabály mondja ki. Ha valaki nem fizeti ki az alvállalkozóit, vagy adótartozása van, akkor mielőtt az önkormányzat kifizeti, érdeklődnie kell, hogy van-e adótartozása és ha van, akkor az APEH-et kell előbb kifizetni, utána lehet utalni a díjat.

3 3 A III.2.1. itt a kizáró okok vannak feltüntetve, ez a törvény szószerinti idézete, ez azt jelenti, hogy aki felszámolás, csődeljárás, közbeszerzési törvény hatálya megsértése miatt kizárás alá tartozik, az nem indulhat el ezen a közbeszerzési eljáráson. A III.2.2. pontban a gazdasági és pénzügyi alkalmasság van, alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján sorban állás volt. Ez azt jelenti, hogy tartozása volt. Ők olyan céget keresnek, akinek nincs tartozása, aki megbízható, tőkeerős. A következő pont a mérleg kérdése, tehát ne legyen veszteséges a cég, pozitív mérleget mutassanak be. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 évben magasépítési munkákhoz kapcsolódó tevékenységéből származó évenkénti árbevétele nem éri el a nettó ,- Ft-ot. Ez azért van, hogy ne kis cégek jöjjenek ide. A III.2.3. pont a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot írja le. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt évben legalább 1 db, közintézmény építésére vonatkozó, legalább nettó ,-Ft értékű szerződéssel. Továbbá, nem rendelkezik OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, 14001:2004 vagy a Kbt (5) bekezdése szerint ezekkel egyenértékű környezetvédelmi rendszerrel. A IV.2. pontnál szerepel a bírálati szempontok, a törvény előírja, hogy kétféleképpen lehet a győztest kihirdetni, vagy az, hogy a legjobb ajánlatot teszi, ő ezt soha nem tartja jónak. Az sem jó, ha valaki nagyon olcsón bevállalja, ez nem jó megoldás. Nem mindig a legolcsóbb a legjobb. Összességében mindig a legelőnyösebb ajánlatot szokták kiválasztani. Itt két szempont van, a projektterv és az egyösszegű nettó ajánlati ár. Mindent meg kell tenni, hogy a vállalkozókat egy bizonyos sávba tereljék. A projekttervnél a bizottságnak lesz szerepe. Környezetvédelmi kérdések, az építési törmelék veszélyes hulladéknak minősül, nem lehet az iskola udvarán otthagyni. Logisztikailag meg kell oldani azt, hogy amikor a tanítás folyik, akkor hol építkezzenek, milyen időzítéssel. A projekttervet bírálni fogják. Továbbá a kiegészítő információk következnek. Továbbá céginformáció kérdése, hatósági feltételek, ezek már szakmai kérdések. Dr. Kajdon Béla jegyző ez a közbeszerzés feltételes móddal lesz kiírva, ha nyer a pályázat, akkor van szerződés. Az Eu-s szabályok szerint, ami szigorúbb, de részükre kedvezőbb, nehezebben támadható a bíróságon. A nemzeti értékhatáron belül vannak. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az uniós értékhatár előnye mindenképp garanciát jelent. Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő elmondta, hogy a lehető legjobb eljárást is meg lehet támadni, úgy szól a közbeszerzési törvény, bárki bármelyik érdekelt fél jogorvoslattal élhet. Dr. Jusztinger János képviselő biztos volt abban, hogy szakértő úr olyan anyagot fog készíteni, ami a legjobb. Személy szerint nincs félelme a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban. Megkérdezte, hol tartanak a pályázattal kapcsolatban? Dr. Kajdon Béla jegyző szeretné, ha kettéválasztanák a dolgokat. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a testületi ülés után tájékoztatást ad ez ügyben.

4 4 Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő elmondta, amit jegyző úr megjegyzett, hogy feltételes módban történik az eljárás, az nem az önrészre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogyha az önkormányzatnak ígérvénye van arra a finanszírozó hatóság, hogy ezt a pályázatot befogadják és finanszírozni fogják. Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az Inter-Szféra Kft. Pécs képviseletében: Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő által előterjesztett közbeszerzési ajánlati felhívást a határozat mellékleteként csatolt írásos dokumentációban foglaltak szerint hagyja jóvá. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2009. (IX.10.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Inter-Szféra Kft. Pécs képviseletében: Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő által előterjesztett közbeszerzési ajánlati felhívást a határozat mellékleteként csatolt írásos dokumentációban foglaltak szerint jóváhagyja. Ennek megfelelően a közbeszerzés tárgya: Sásdi Mikro-térségi Integrált Közoktatási- és Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése, bővítése vállalkozási szerződés keretében kiviteli terv készítésével. A képviselőtestület a szakértő javaslatára a közbeszerzési eljárásra a közösségi szabályokat kívánja alkalmazni. A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a dokumentációban foglaltak szerint a közbeszerzési eljárást indítsa el és a közbeszerzési szakértő közreműködésével a Közbeszerzési Értesítőben a felhívást tegye közzé. Határidő: szeptember 15. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a 3 tagú bíráló bizottság tagjait is meg kell választani, aki hivatott lesz arra, hogy a beérkezett pályázatokat felbontva értékelje és az értékelés eredményét hozza a testület elé. Ez egy előkészítő bizottság is, nemcsak értékelő bizottság. Az apparátus részéről Bódog Tamás lenne, mint közbeszerzési referens, aki településmérnök. A beruházásban érintett szakma részéről is kellene egy képviselő az ÁMK részéről, személy szerint Szeifer Csabára gondolt. Skoda Dénes képviselő véleménye szerint, ha az ÁMK-nak lesz egy főigazgatója, akkor ebbe a bizottságba a főigazgatót javasolná megválasztani.

5 5 Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a Bíráló Bizottság egyik tagja a mindenkori ÁMK igazgatója legyen. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109/2009. (IX.10.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi Mikro-térségi Integrált Közoktatási- és Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése, bővítése vállalkozási szerződés keretében kiviteli terv készítésével című közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága 3 tagú, melyben az egyik tag a Sásdi ÁMK mindenkori igazgatója. Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a Bíráló Bizottság tagjainak Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértőt, az ÁMK mindenkori igazgatóját és Bódog Tamás közbeszerzési referenset válassza meg. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: ellenszavazat és 110/2009. (IX.10.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a közbeszerzési szabályzat alapján a Sásdi Mikro-térségi Integrált Közoktatásiés Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése, bővítése vállalkozási szerződés keretében kiviteli terv készítésével című közbeszerzési eljárás 3 tagú Bíráló Bizottságába a következő tagokat válassza meg: Dr. Szilovics Csaba közbeszerzési szakértő, Bódog Tamás településmérnök, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Sásdi Általános Művelődési Központ igazgatója.

6 6 2./ Nyertes LEKI pályázat műszaki tartalmának csökkentése Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázat nyert és csökkentett összegű támogatásra jogosult. Javasolta a testületnek, hogy a kiadott határozati javaslatot fogadja el. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 111/2009. (IX.10.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz korábban benyújtott Járda és parkoló felújítás című LEKI pályázatunkhoz megítélt Ft csökkentett támogatást elfogadja. Ennek megfelelően a Képviselő-testület az árajánlat műszaki tartalmát csökkenti, de a pályázathoz szükséges Ft önerőt a továbbiakban is biztosítja. A módosított költségvetés eredményeként a József Attila utca járda felújítási munkái elmaradnak. 3. LHH TÁMOP konstrukció Gyermek- és ifjúságvédelem című pályázat beadása Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az egyik ilyen projekt az ifi centrum létrehozása. Amikor már látható volt, hogy a volt Keszler kocsma épülete megüresedik, ez nem volt benne a pályázatban, próbálták beletenni a második forduló előtt, de a Váti Kht. formailag nem fogadta be. Hiszen az első fordulónál még üzemelt a kocsma, ezért is nem terveztek vele. Az épület felújítását másik pályázatból végeznék el. A pályázati lehetőség az épület belső felújítását engedélyezi. Szeretné, ha Sásdon elindulna egy olyan ifjúsági szervezet, ifjúsági élet, amit kellő affinitással rendelkező fiatal gondoz. A pályázat finanszírozási kötelezettséggel nem jár. A pályázati összeget, az 57 mft-ot másra költeni nem lehet, mint erre a kidolgozott pályázatra. A pályázat megvalósításának tervezett ideje

7 7 Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, amiről szó van, az 57 mft teljes egészében a támogatás, tehát önrész nélküli. Az lenne a cél, hogy a volt Keszler kocsma belsőleg ebből a pénzből felújításra kerülne és a belső berendezési eszközök megvásárlásra kerülnének, ez az eszközfejlesztési része. Viszont része egy kétéves szakmai program, ezt a szakmai programot meg kell valósítani, szakmai vezetőnek kell lennie, aki külsős ember lesz, a projektmenedzsmentet belsőleg kell megoldani. Ez a helyiség számítógépekkel lenne berendezve, egyfajta oktatási és információs központként működne, itt rendszeres foglalkozásokat kell tartani megfelelő szakmai program mellett. A szakmai programokat a kistérség dolgozza ki. Két év alatt kell a szakmai programot megvalósítani azokkal a csoportokkal, amelyekre ez előírásra került ifjúsági centrumként. Erre lehet még ráépíteni más pályázatokat, amelyek szintén önrész nélküliek. Kiskároly János képviselő megkérdezte, hogy konkrétan melyik helyiséget érinti? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a jelenlegi Kolping helyiséget. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, valóban a Kolping Egyesület eszközei az ottani egyik szobában vannak elzárva. Egy valaki főállásban ott fog dolgozni, mint ifjúsági klubvezető, 8 órás munkaviszonyban 2 évig. Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadják el a pályázat benyújtását. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 112/2009. (IX.10.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az LHH TÁMOP konstrukció Gyermek- és ifjúságvédelem c. felhívására pályázatot ad be az előterjesztés mellékleteként a Sásdi Kistérségi Iroda által készített tájékoztató anyagban foglaltak szerint. A megvalósítás helyszínéül a Sásd, Szent Imre u. 31. szám alatti volt Keszler kocsma épületrészt biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a pályázat beadására.

8 8 4. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) DDOP sz. pályázathoz való hozzájárulás Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tavalyi ellenőrzés kimondta, mely szerint a HSZAK-nak a működési körülményei nem megfelelőek. Működik is a támogató szolgálat, viszont az épület akadálymentesítése hiányzik. A képviselőtestület korábban átadta a volt Dékány féle lakást a szolgálat részére. Előírás, hogy a szolgálat rendelkezzen megfelelő helyiségmérettel. Az épületnek nemcsak a bejárati nyílászáróját kell akadálymentesiteni, ennek megfelelően vizesblokkot kell kialakítani, ez a pályázat ezt tartalmazza. A pályázatot a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtja be. A pályázathoz önrészt kell biztosítani, ez kb. 7-8 mft-os pályázatról van szó. A kistérségi társulás az önrészt biztosítja. A jelenlegi tulajdoni arányok az épület tekintetében változatlanok maradnak. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 113/2009. (IX.10.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Sásd, Arad u. 1.- Rákóczi út 39. szám alatt lévő, a sásdi 312. hrsz. alatt fekvő épület tulajdonosa hozzájárul a DDOP számú pályázati kiírás keretében történő Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz című pályázat végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához. Az ingatlannak a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Hegyháti Szociális Alapellátási Központ intézmény elhelyezéséhez történt használatba adási megállapodás hatályának 10 éves határozott idejű változtatásához a képviselőtestület hozzájárul, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A fejlesztendő épület a megállapodás hatálya (10 év) alatt az intézmény működtetésére rendelkezésre áll

9 9 Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az útvonalterv valamennyi stádiumát, valamennyi mérföldkövét szakmailag, tartalmilag teljesítették, többszörösen ellenőrizve befogadták. A harmadik mérföldkővel is készen vannak. Mind a szakmai program, mind a műszaki, mind költségvetési szempont rendben van. A feladat most az, hogy a pályázatot benyújtsák, a benyújtási határidő szeptember 21. A pályázatról egy bizottság fog majd dönteni a mérföldkövekben elfogadott szakmai anyagok alapján. Ez alapján hoznak majd döntést, ami alapján lesz támogatási szerződés megkötve. Október 31-ig lehet beadni a költségvetési törvény alapján az önrészre a pályázatot. Amint ez a pályázat befogadott lesz, ez a 40 mft ez az önrész, ennek a 60 %-ára kell beadni a pályázatot. Miután kérdés, javaslat nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselőtestületi ülést bezárta. Kmft. Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 11. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve

2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve TARTALOM Határozatok: 49/2014. (VI. 18.) határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. október 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-12/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 259, 260, 261, 262, 263, 264/2008. (VIII. 5.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bakné Répási Ágnes, Császár József

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben