ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató"

Átírás

1 ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA HELYE A FŐVÁROS KÖZOKTATÁSI RENDSZERÉBEN 6 4. AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE 6 5. KÉPZÉSI IRÁNYAINK 7 6. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 9 7. NEVELÉSI PROGRAM A NEVELÉSI CÉLOKAT MEGVALÓSÍTANI SEGÍTŐ KONKRÉT MUNKAFORMÁINK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI, ELJÁRÁSI RENDJE GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI RENDSZERE A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A SZAKMAI OKTATÁS PROGRAMJA A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK ZÁRADÉK 37 2

3 1. SZÁMÚ MELLÉKLET SZAKMAJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 3. SZÁMÚ MELLÉKLET HÍD 2. PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLET ÓRATERVEK 5. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁMOP ÉS KMOP PROJEKT 3

4 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 1.1. Az intézmény neve: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1.2. Székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út Telephelye: 1118 Budapest, Beregszász út Típusa: szakközépiskola, szakiskola, pedagógiai szakszolgálat 1.5. Alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata 1.6. Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, V. Szalay u Irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, V. Szalay u Az intézmény működési területe: térségi feladat ellátású 1.9. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény tevékenységei: Alaptevékenységei Szakágazati besorolása Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon További szakfeladatai Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/Ny-12. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9Ny-12.. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Híd 2. program 4

5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A Dél-Budai Szakképzési Központ súlyponti iskolája. 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK Az intézménynek jogelődjeit is tekintve több, mint 150 éves iparoktatási múltja van. Jogelődjének tekinti a Ganz Ábrahám által 1844-ben alapított budai Ganz Vasöntödét, amelyben a gyártás mellett ipariskola is működött. A vasöntöde kiegészítéseként később villamossági osztály is létesült. Olyan nevek fémjelzik munkáját, mint Zipernowszky Károly, Mechwart András és Kandó Kálmán. A másik jogelőd a Süss Nándor által 1884-ben létrehozott Állami Mechanikai Műhely, amelyben Eötvös Loránd is dolgozott. A felnőtt dolgozók mellé már az alapítás évében vettek fel tanulókat. Ennek az intézménynek az alapítási évét jelölték meg a hivatalos dokumentumok az iskola története kezdeteként. A két jogelőd intézmény 1981-ben egyesült és költözött jelenlegi épületébe ben vette fel Öveges József professzor nevét. Az intézmény hosszú története során sokféle szakmát oktatott, de hagyományai végig a gépészet-finommechanika valamint a villamosság területéhez kapcsolták. Ezt a tradíciót ma is őrzi, bár az elmúlt időszakban tevékenysége fokozatosan változott. Átalakult a hagyományos szakmunkásképzés, az intézmény tudatosan vállalta a szakiskolai oktatást, mint a hátrányok leküzdésének fontos területét. Szakmakínálatukban általános iskolai végzettséggel illetve a középiskola után, valamint érettségizettek által tanulható szakmák egyaránt találhatók. Az érettségit adó oktatási formák 1990-ben jelentek meg. A szakközépiskolai oktatás hozta 1996-ban új szakmai irányként az elektronikát, 1997-től pedig a környezetvédelmi oktatást. Így ma három szakmacsoportban folyik oktatás: gépészet, elektrotechnika-elektronika, környezetvédelem-vízgazdálkodás től technikusképzést is folytat. A szakmai vizsga letétele után az érettségizni kívánó fiatalok szakközépiskolai formában tanulnak tovább, nappali rendszerű oktatás mellett esti felnőttoktatás is zajlik. Sokéves hagyománya van a felnőttek szakmai képzése területén is. Az iskola 2003-tól akkreditált felnőttképzési intézmény. Iskolánk 1994 óta végzi az országban egyedülálló módon - a diszlexiás tanulók középiskolai oktatását, szakmai képzését. 5

6 Az iskolában szakszolgálati tevékenység is zajlik. Tanórán és tanórán kívüli keretben egyaránt folyó logopédiai, mentálhigiénés foglalkozások, gyógytestnevelés és más tevékenységfajták szolgálják a fejlesztő-munkát, a hátrányok leküzdését. Ezeket a szolgáltatásokat alapvetően a diszlexiás diákok élvezhetik, de igénybe veszik azokat az iskola más tanulói is. Az iskolánk pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat is ellát. A Dél-Budai Szakképzési Központ súlyponti iskolájaként részt vesz a szakképzés megújításában. 3. AZ ISKOLA HELYE A FŐVÁROS KÖZOKTATÁSI RENDSZERÉBEN Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola a főváros legnagyobb középiskoláinak egyike. Sokirányú képzési tevékenységet folytató, a képzési területek között átjárhatóságot biztosító, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (különös tekintettel a beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás) tanulók oktatását kiemelt feladatának tekintő, a céljaikban még bizonytalan tanulók jövőképének kialakítását szolgáló iskola, mely tanulói számára biztosítja az érettségire, a középfokú szakmai vizsgára való felkészülés lehetőségét, a felsőoktatásba való bekapcsolódás előkészítését, valamint segíti őket a hátrányok leküzdésében, szolgálja az életen át tartó tanulást. A különböző iskolatípusok és képzési szintek egymásmellettiségével, az általános és szakképzés egymásra épülésével szolgálja az oktatáspolitikai törekvések és az egyéni igények, sajátosságok összeegyeztetését. 4. AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE 4.1. Intézményünk tudatosan dolgozik annak érdekében, hogy tevékenységét megismertesse az érdeklődőkkel. Általános iskolákkal, társadalmi szervezetekkel tartunk folyamatos kapcsolatot. Évente nyílt napokat rendezünk a nyolcadikos tanulók számára. Jelentős szervezőmunka folyik az iskola falain belül is, hogy a végzősök megismerjék az iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeket A tanulók zöme a dél-budai kerületekből jár iskolánkba, de részt veszünk a főváros egészének, sőt az agglomeráció igényeinek kielégítésében is. Sajátos nevelési igényű tanulóink az ország más részeiről is érkeznek, de vannak tanulóink a környező országok magyarlakta területeiről is. Az iskola vidéki tanulóinak elhelyezése nagyrészt a Deák Ferenc Kollégiumban történik Iskolánk nevelő munkájában hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a sajátos oktatásinevelési igényű, diszlexiás tanulókra, a tanulási nehézségekkel küzdő valamint a szociálisan illetve egyéb szempontból hátrányos helyzetű tanulók problémáira. Ennek is köszönhető, hogy tanulóink jelentős része ebből a körből kerül ki. A nevelőtestület kellő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezik az ezzel járó feladatok, napi problémák kezeléséhez. 6

7 4.4. Intézményünk jelentős tanulói létszámot fogad be. Komprehenzív jelleggel különböző indíttatású, szociológiai környezetből jövő, változó neveltségi szinten álló fiatalok érkeznek hozzánk. Nagy részük 5-6 évet tölt az iskolában, alapbizonyítványa mellé második, sőt harmadik végzettséget is szerez. Az iskola jellegéből következően 14 évestől éves korig több évjárat van jelen. Az iskolarendszerű oktatásban résztvevő tanulók mellett a felnőttképzési tanfolyamok ennél idősebb évjáratokat is bekapcsolnak az iskola munkájába Az általános iskolából a tanulók nagy része közepes tanulmányi eredménnyel érkezik, akik középiskolás éveik alatt tartják ezt a színvonalat. Egy részük azonban gyenge előképzettséggel és motiváltsággal bír, akiknek nehéz a középiskolai követelmények teljesítése. Nagy erőfeszítéseket igényel körükben a lemorzsolódás megelőzése. A diákok között mindig vannak egy-egy területen kiemelkedően jó készségekkel rendelkezők. Tehetségükkel és szorgalmukkal pozitív magot képeznek. A tanulók többsége szívesen vesz részt az iskola közösségi munkájában, szabadidős programjain. 5. KÉPZÉSI IRÁNYAINK Iskolánk 2 fő képzési területen tevékenykedik, amelyek tagozatokba szerveződve működnek A szakképző évfolyamokon a választott szakmában szakmai képzést kapnak, melyet szakmai vizsgával zárnak (CLXXXVII. tv ). A 3 éves szakképzés ami jelenleg előrehozott szakképzésként működik - a 2013/14- es tanévtől indul. Az iskola lehetőséget biztosít másodszakmás képzésre is. A szakmai képzésbe a választott szakmától függően különböző előképzettséggel lehet belépni az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék szerint Szakközépiskolai oktatás gépészet, elektrotechnika-elektronika, környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportokban. A szakközépiskolai képzésben az érettségire való felkészítés mellett a évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmai alapozó, a évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. A képzés érettségi vizsgával záródik. A 2013/14-es tanévben induló szakközépiskolai képzés kötelező szakmai érettségi vizsgával záródik. A tanulók technikusképzésben folytathatják tanulmányaikat. A szakközépiskolában és a szakiskolában választható szakmák jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 7

8 Iskolánk a sajátos oktatási-nevelési feltételeket igénylő, diszlexiás tanulók középiskolai oktatását, érettségire való felkészítését, szakmai képzését szakközépiskolai és szakiskolai osztályokban végzi. A szakközépiskolai oktatásban a diszlexiás tanulók számára a 9/Ny-12. évfolyamon működtetünk önálló osztályokat. Diszlexiás tanulókat egyéni döntés alapján a többi osztályba is fogadunk. Diszlexiás tanulók részére nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A 9. évfolyamon idegen nyelvet (német vagy angol), informatikát tanulnak magas óraszámban. Az 5. tanév végén tesznek érettségi vizsgát Technikusképzésben részesülhetnek az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők a tizenharmadik és tizennegyedik évfolyamon A felnőttoktatás területén biztosítjuk az érettségire való felkészítést szakközépiskolai formában valamint szakképzési lehetőséget biztosítunk. Az iskola akkreditált felnőttképzési intézmény, továbbképzési és vizsgaközpontot működtet, amely az oktatás-képzés mellett módszertani, tájékoztató tevékenységet végez. Kiemelten kezeli a fogyatékkal élők valamint a szociálisan rászorulók képzését. A felnőttoktatás területén iskolarendszerben nappali és esti-, tanfolyami képzésben esti- és távoktatási formákat alkalmazunk. Beszámítjuk az előtanulmányokat, melynek során szükség esetén különbözeti vizsgát írunk elő. Nappali tagozaton lehetővé tesszük az érettségire való felkészülést négy évnél rövidebb idő alatt is Intézményünk minden tagozaton, képzési formában tantervi keretben biztosítja az informatikai és az idegennyelv oktatást Részt veszünk a tanár- és gyógypedagógus-jelöltek felkészítésében Iskolánk a pedagógiai - szakmai szolgáltatás keretében a gyakorló pedagógusok továbbképzése céljából akkreditált 40 órás tanfolyamot működtet Diszlexia és más részképesség-zavar a középiskolában címmel. Szakmai támogatást nyújt azoknak, akik szakirányú képzésük során szemináriumivagy szakdolgozatot készítenek a diszlexiával kapcsolatos témakörben. Szakmai segítséget nyújt: SNI és BTM-s tanulók fejlesztése (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és fejlesztőpedagógus alkalmazásával), a gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, nyílt bemutató órákat szervez, a diszlexia témakörében szakkönyvtárat működtet, közreadja a hon-és népismeret, kézművesség tantárgy oktatása során szerzett szakmai tapasztalatait. 8

9 6. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 6.1. A szülő- tanuló- pedagógus együttműködésének formái Feladataink megoldásának alapja a diák-szülő-pedagógus együttműködés Az iskolában diákönkormányzat működik, melynek tagjait az osztályok delegálják. A diákönkormányzat látja el a tanulók érdekeinek képviseletét, szervezi a diák öntevékenységet. A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja. Az iskolai diákönkormányzat kapcsolatot tart fenn a XI. kerületi és a fővárosi diákönkormányzat szervezetével. Évente megrendezi a diákparlamentet. Az iskolában szülői szervezet tevékenykedik. A diákság, a szülők, a nevelőtestület és a fenntartó együttműködésének formája az iskolaszék A tanulókat az iskola életéről, a Házirendről, a tanévi munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, a diákönkormányzatot segítő tanár és az osztályfőnökök, a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osztályfőnökök tájékoztatják. Minden tanulmányi félév elején összehívásra kerül tagozatonként a diákgyűlés. A tanulót és a tanuló szüleit az egyéni haladásról, fejlődésről a szaktanárok, osztályfőnökök tájékoztatják. Az osztályfőnökök írásban értesítik a szülőt illetve a tanulót a gyenge tanulmányi munkájáról a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány előtt. A kapott érdemjegyek bejegyzése az ellenőrzőbe a tanuló feladata. Az igazgató tájékoztatja a kilencedik osztályosok szüleit a tanév elején a pedagógiai programról, az iskola életének jellemzőiről, szabályairól, minden tanév második félévének elején a végzős tanulók szüleit a továbbtanulással kapcsolatos lehetőségekről. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg illetve a diákönkormányzat képviselői útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi formák szolgálnak: - szülői értekezlet (félévenként rendszeresen), szükség esetén rendkívüli értekezlet, - fogadó óra (tanévenként kétszer), - írásbeli tájékoztató, - személyes megbeszélés előre egyeztetett időpontban minden további szükséges esetben. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével, a szülői szervezettel illetve az iskolaszékkel Törekszünk kapcsolataink megőrzésére volt diákjainkkal. 9

10 6.2. Az iskola külső kapcsolatai Az iskolai közösségben egyesületi csoportok is szerveződnek, így a MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya, a Diszlexiás Gyermekekért Egyesület ifjúsági tagozata. A Papp László olimpiai bajnok, iskolánk volt tanulója kezdeményezésére létrejött Öveges Öregdiák Alapítvány az iskolától független ugyan, de célja annak támogatása. Az alapítvány székhelye az iskola épülete. Az intézmény és az alapítvány együttműködését megállapodás rögzíti. Kiterjedt kapcsolataink vannak iskolán kívüli szervezetekkel is. Rendszeres a kapcsolatunk a fővárosi és országos szakmai szervezetekkel (pl. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Oktatási Hivatal). A hivatalos kapcsolatokon túl is sok segítséget kapunk a Fővárosi Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársaitól. A szakképzés területén kiemelt partnereink: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a SZTÁV, a Budapesti Ipari és Kereskedelmi Kamara, az ELMÜ. Kiterjedt együttműködést folytatunk a gazdasági szféra más szereplőivel is. Kollégáink aktívan tevékenykednek a Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályában, a Diszlexiás Gyermekekért Egyesületben, a POZITÍV Országos Szakmai Egyesületben. Napi együttműködésünk alakult ki a Beszédvizsgáló Országos Szakértői- és Rehabilitációs Bizottsággal, a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottságokkal, nevelési tanácsadókkal a diszlexiás képzés területén. Kapcsolatban állunk a sajátos nevelési igényű, diszlexiás diákok ügyét felvállaló, valamint a szakmacsoportjainkban dolgozó iskolákkal, az Öveges József nevét viselő intézményekkel, a Deák Ferenc Kollégiummal. A szakképzés új együttműködési kerete a Dél-Budai TISZK Nemzetközi kapcsolataink Törekszünk nemzetközi kapcsolatok kialakítására angol, német, francia nyelvterületen egyaránt. 7. NEVELÉSI PROGRAM 7.1. A nevelés és az oktatás általános céljai A Nemzeti alaptanterv 2007-es módosítása felsorolja azokat az ún. kulcskompetenciákat, amelyekre az egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezek a következők: anyanyelvi kompetencia; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; 10

11 természettudományos kompetencia; digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Mindegyik kompetenciaterület egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban. A kompetenciák részben fedik egymást, egymásba fonódnak: az egyik területhez elengedhetetlenül szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Az alapkészségek megléte (a nyelv, az írás, az olvasás, a számolás valamint az információs és kommunikációs technológiák terén) elengedhetetlen alapja a tanulásnak, míg a tanulás elsajátítása támogatást nyújt minden tanulási tevékenység számára. Számos olyan attitűd van, amely a referenciakeret egészében alkalmazásra kerül: a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a minőségértékelés, a döntéshozatal és az érzelmek konstruktív kezelése szerepet játszanak mind a kilenc kulcskompetencia esetében. A kulcskompetenciák fejlesztésével az iskola eleget tesz az uniós elvárásoknak, és hozzásegíti tanulóit ahhoz, hogy az unió egyenrangú polgárai legyenek. Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni kompetenciák különbözőségeire. Ezekre építve az oktatási-nevelési folyamatot úgy szervezzük, hogy megfeleljen a tanulók eltérő szükségleteinek, biztosítsuk az esélyegyenlőséget és hozzáférést azon tanulói csoportoknak, amelyeknek a személyes, szociális, kulturális, fejlődési körülményekre visszavezethető hátrányuk miatt különösen szükségük van a támogatásra, a speciális jogok érvényesülésére. A kiemelt fejlesztési feladatok Kiemelt fejlesztési feladataink a kulcskompetenciákra épülnek, összekötik az egyes műveltségi területek fejlesztési feladatait. A kompetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebontását a helyi tanterv tantárgyi része tartalmazza részletesen. Minden esetben - kiemelten a főbb kompetenciaterületek esetében speciális feladatunk a fejlesztő foglalkozások, illetve a tanórai differenciálás során a diszlexiás tanulók sajátosságaihoz való alkalmazkodás, és optimális fejlődésük érdekében való egyéni vagy kiscsoportos, tantárgyspecifikus segítő tevékenység, mely az esetleges minősítés alóli felmentések és kedvezmények jogszerű alkalmazását, illetve a tantárgyi felzárkóztatás biztosítását is magában foglalja Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén 11

12 szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé 12

13 teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. A korunkban zajló gazdasági és társadalmi változásokat, az Európai Unióhoz való csatlakozás oktatási-képzési követelményeit figyelembe véve olyan ismeretek, készségek, képességek kialakítására, neveltségi szint elérésére törekszünk, melyek jó alapot biztosítanak a munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez, az ismeretek szükség szerinti megújításához, a felnőtt életbe való beilleszkedéshez Személyiségfejlesztés Tanulóink általában 14 évesen, az általános iskola befejezése után kerülnek iskolánkba és 3-6 évet töltenek közvetlen kapcsolatban tanáraikkal, oktatóikkal. Ez az időszak életük fontos szakaszát jelenti. Ezért arra törekszünk, hogy fejlesszük tanulóink értelmi, önálló ismeretszerzési, valamint cselekvési képességeit. Ezt részben a tanórákon érhetjük el, ahol a tananyagot oly módon közvetítjük, hogy ez a tanulók kreativitását, önbizalmát, érdeklődési körét, versenyszellemét erősítse. Erre jó lehetőséget ad a pedagógus, a nevelőtestület szakmai önállósága. Úgy élünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy tanulóink személyiségfejlődését is szolgálják. Teret biztosítunk erre a tanórákon kívüli tevékenység széles körével is. Fontos értéknek tartjuk a közösségi életformát. Arra törekszünk, hogy a hivatalos szervezeti kereteken belül is kialakuljanak őszinte baráti társulások, a csapatmunka szokásai. Az osztályközösséget fontosnak tartjuk, azonban nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy egy osztályhoz különböző egyének tartoznak, valamint ügyelünk arra, hogy a tanórákon kívüli eseményeken ne csak a tanulmányi munkában sikeres diákok kapjanak megnyilvánulási lehetőséget. Tudatosítani kívánjuk tanítványainkban, hogy az egészség érték, melyet óvni és ápolni kell. Segítjük tanulóinkat a helyes táplálkozási- és testápolási szokások kialakításában. Tájékoztatjuk őket a dohányzás, az alkohol, a drog és az AIDS veszélyeiről. A lelki egészség megőrzésének, folyamatos karbantartásának tennivalóit mentálhigiénés foglalkozások segítik. Az osztályfőnöki órákon beszélünk a serdülőkori problémákról, segítjük a párválasztáshoz, házassághoz, szülői feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzését. Felhívjuk a figyelmet a természet és az ember kultúrkörnyezetét veszélyeztető hatásokra. 13

14 Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségi jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági törvénynek megfelelően Pályaorientáció Számolunk avval, hogy az iskolába lépő tanulók különböző ismeretekkel, készségekkel, képességekkel érkeznek, és sokuknak nincs még kialakult elképzelése felnőtt hivatásáról, a jövőről. Ezért a továbbhaladás esélyegyenlősége érdekében az első középiskolai évfolyamon fel kell zárkóztatni a többiekhez a jelentős hiányokkal érkező tanulókat. A továbbiakban átfogó képet törekszünk nyújtani a munka világáról. Fokozatosan látjuk el információkkal tanulóinkat, amelyek segítségével valós képet alkothatnak arról a világról, amelyben az iskola befejezése után meg kell találniuk és állniuk a maguk helyét. Ezeket a feladatokat tanórai keretben (pályaorientációs-, osztályfőnöki órák) és tanórán kívüli foglalkozásokkal segítjük. Kiemelten foglalkozunk a továbbtanulás kérdésével, a felsőoktatás valamint a középfokú szakképzés nyújtotta lehetőségekkel. Tudatosítani igyekszünk a továbbtanulás feltételeit, a középiskolában szerzett alapok fontosságát. Meg kívánjuk értetni tanulóinkkal, hogy a jó osztályzatnak csak akkor van értéke, ha az valós ismereteket tükröz. Támogatjuk a tanulók pályaválasztását azzal is, hogy segítünk felismerni, tudatosítani az egyéni adottságaikat, képességeiket. Ismertetjük a fő foglalkozási ágak tartalmát, követelményeit és a hozzájuk vezető utat. Kiemelten foglalkozunk iskolánk képzési irányaival. Tisztázzuk a tanulókkal, hogy egy társadalomnak nem csak felsőfokú végzettségű emberekre van szüksége, fontos társadalmi szerepe van a középfokú szakmai végzettséggel rendelkező dolgozóknak is. Különböző tevékenységi feltételeket igyekszünk biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve önismeretüket és pályaismereteiket Hon- és népismeret; kapcsolódás a nagyvilághoz A tanulók nemzettudatának, nemzeti önismeretének fejlesztése kiemelt nevelési feladatunk, összekapcsoljuk a más népek szokásai, életmódja, kultúrája, vallása, mássága iránt érdeklődés, tolerancia kialakításával. Valljuk, ismerniük kell a magyarság szerepét az európai kultúra fejlődésében, a magyar nemzeti kultúra nagy múltú értékeit; a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, sportolók tevékenységét. Jól kell ismerniük hazánk földrajzát, történelmét, irodalmát, és törekedniük kell a nemzeti hagyományok ápolására és őrzésére. Igyekszünk megértetni nemzeti jelképeinket - címerünk, zászlónk, a Szent Korona, a Himnusz és a Szózat mai üzenetét. Feladatunk ráébreszteni a tanulókat az emberiség közös problémáira, és arra neveljük őket, hogy a maguk módján részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Mindezt részben a tanórákon, részben az iskolán kívüli tevékenységek segítségével kívánjuk elérni A kommunikációs kultúra fejlesztése Tudatosítani igyekszünk a tanulókban, hogy a jól megfogalmazott szöveg, valamint a metakommunikáció eszközeinek felkészült alkalmazása segíthetik véleményük és önmaguk elfogadtatását, érvényesülését, megkönnyítik partnereiknek a pontos 14

15 megértést, és ezáltal segítik, hogy a két fél együttműködése jobb, gördülékenyebb legyen. A tanulók kommunikációs kultúráját sokféle módon fejleszthetjük. A tanórai szereplések során ösztönözhetjük őket, korrigálhatjuk hibáikat, valamint ezzel egyidőben fejleszthetjük önuralmukat és mások iránti toleranciájukat. Felhasználjuk erre a különböző versenyeket, vetélkedőket, műsoros rendezvényeket, a diákönkormányzat fórumait és az évenkénti diákparlamentet is, melyek magatartási normákat is közvetítenek. A tanulókat segítjük az információk közötti választásban és azok optimális felhasználásában. A kommunikációs készségek fejlesztése során az anyanyelv mellett tudatosítjuk az idegen nyelvek szerepét valamint a különböző információhordozók pl. a könyvek, a multimédia, a számítástechnika ismeretének és alkalmazásának fontosságát. A logopédiai foglalkozások elsősorban a diszlexiás tanulók nyelvi kommunikációjának fejlesztését segítik, szükség esetén a beszéd alaki és tartalmi korrekciójával kiegészülve A tanulási képességek fejlesztése Felismertetjük a tanulókkal, hogy a tanuláshoz nem csak idő és türelem szükséges, hanem alkalmas módszerek is. Fokozottan késztetve őket önállóságra, el kívánjuk érni, hogy saját élményeik, tapasztalataik alapján ismerjék fel saját pszichikus feltételeiket, képességeiket. Tudatosítani igyekszünk, hogy az egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése; az emlékezet erősítése; a gondolkodási kultúra művelése segíthetik az ismeretelsajátítási folyamatot. A pedagógus feladatának tartjuk, hogy igyekezzen megismerni a tanulókat ebből a szempontból is, és ezekre alapozza a tudás fejlesztését. Külön figyelmet szentelünk a diszlexiás tanulók sajátos tanulási nehézségeinek áthidalására, e nehézségek leküzdésére irányuló egyéni- és csoportos stratégiák kialakítására. E feladatok megoldását különböző munkaformák szolgálják (pl. tréningek, osztályfőnöki órák, konzultációs klub, fejlesztő foglalkozások stb.) A beilleszkedés segítése A tanulók különböző intézményekből, a fővárosból, vidékről sőt külföldről is jönnek intézményünkbe középiskolai tanulmányokat folytatni. Más-más céllal, indíttatással érkeznek, és különböző évjáratokhoz tartoznak. Ezért jelentős figyelmet kell szentelnünk az osztály- és iskolaközösségbe való beilleszkedés segítésére, a magatartási problémák megelőzésére, kezelésére. Tudatosítani igyekszünk a középiskolai követelményeket, a tanulói jogviszonnyal járó kötelességeket. Tájékoztatást adunk az állampolgárok magatartását meghatározó jogszabályokról. A közösségihez tartozást erősítik az iskolai hagyományok ápolása, az osztály- és iskolai rendezvények sora, a tanulói öntevékenység sokszínű lehetőségei. A beilleszkedés segítése áthatja nevelő-oktató munkánk egészét, de különösen fontos szerepe van az osztályfőnököknek, a diákönkormányzatnak, a szülő-diák-pedagógus együttműködésének. A diszlexiás tanulók számára mentálhigiénés foglalkozásokat biztosítunk, ami szükséges esetben az iskola más tanulója számára is rendelkezésre áll. Indokolt esetben az illetékes Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Nevelési Tanácsadó segítségét is igénybe vesszük. 15

16 8. A NEVELÉSI CÉLOKAT MEGVALÓSÍTANI SEGÍTŐ KONKRÉT MUNKAFORMÁINK 8.1. A magyar népi hagyományok megismertetése, a néptánc, a népviselet, a népköltészet, a népzene, a népi gasztronómia, a népszokások, a népi kézművesség témaköreibe való betekintés biztosítása az osztályfőnöki, a testnevelési és művészetek órák keretében A szakmai alapozó, szakmacsoportos alapozó és a szakképzés keretében tanulmányi kirándulások, látogatások a helyi tantervek alapján. Az iskola az osztályközösségek kialakítása, erősítése, az ország és más népek életének megismerése, az egészséges életmódra nevelés, a környezetünk megóvása céljából, az idegennyelv tanulás segítése érdekében további tanulmányutakat, tanfolyamokat, kirándulásokat, erdei iskolát stb. szervezhet, melyeken a részvétel önkéntes. Szakemberekkel való találkozók különböző témakörökben. Iskolai hagyományok, emlékek gyűjtése, megőrzése. Az iskola bekapcsolódik a fővárosi és az országos szakmai mozgalmakba, részt vesz különféle pályázatokban. Mestermunka mozgalom indítása, melynek célja, hogy az iskola tanulói érdeklődési körüknek, választott szakmájuknak megfelelő egyéni feladatot vállaljanak, és ennek tárgyi megnyilvánulásait az iskolának adományozzák, melyeket az iskola megőriz. A tehetséggondozás és felzárkóztatás céljából intenzív tanulmányi időszakok kialakítása, közbeiktatása. Konzultációs klub működtetése. Különféle szakkörök szervezése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. (A szakkörök indításánál figyelembe véve a felmerülő igényeket és az iskola lehetőségeit.) Tantárgyi hetek sorozat, Öveges délutánok sorozat. Pályázatok hirdetése a tanulók számára különböző témakörökben. Mentálhigiénés, nevelési- és karrier-tanácsadás, tréningek. Az intézmény segítséget nyújt az egyéni életút kijelölésében és irányt mutat a megvalósításában. Tájékoztató anyagok, kiállítások az iskola tevékenységének, kínálatának megismertetése érdekében. Minden tanév végén évkönyv kiadása. Honlap működtetése Az iskolai tevékenységet összefogó forma az Öveges Kupa Verseny. Minden tanévben meghirdetjük, a tanulmányi-, a közösségi-, a kulturális- és a sporttevékenység területén. A tanév végén kerül értékelésre. A díjkiosztás a ballagási ünnepségen történik. A legjobb eredményt elérő tanulók és osztályok neveit az iskola megörökíti, hasonlóan azokét is, akik az élet valamilyen területén olyan teljesítményt nyújtottak, eredményt értek el, amelyre a közösség mindenkor büszke lehet. 16

17 8.4. Az iskola segíti az iskolarádió és az iskolaújság működését, a diáksportkör tevékenységét. Az iskolai sportkör munkája minden tanulóra kiterjed. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportversenyekre. Kezdeményezi a diákok körében a színház-, mozi-, kiállítás- és hangversenylátogatások szervezését, melyek önköltségesek, de az iskola igyekszik pályázati és más forrásokból támogatni azt. Teret biztosít a diákok öntevékeny szerveződéseinek, tevékenyen támogatja a diákönkormányzat működését. Biztosítja a tanulók számára az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatát, szabadidős tevékenység céljára is (külön rend szerint). A tanulók művelődésének segítése érdekében könyvtárat tart fenn, és biztosítja az Internet használatát (külön rend szerint) Az iskolában évenként megrendezésre kerülő hagyományos programok, rendezvények - Gólyatábor az érdeklődő leendő kilencedik éveseknek minden év nyarán - Tanévnyitó ünnepség a kilencedikesek részvételével - Papp László Emléktorna - Öveges nap (napok) a névadó születésének évfordulójához kapcsolódva - Nyílt napok az általános iskolások és szüleik számára - Karácsonyi ajándékkosár a téli szünet előtti utolsó tanítási napon az iskola diákjainak - Farsang farka - Szalagavató a végzősök számára bállal egybekötve - Tavaszi sportnap az intézményi sportversenyek lebonyolítására - Ballagás május elején a végzősök búcsúztatására - DÖK-nap - Egészségvédő és prevenciós nap - Irodalmi kávéház - Kulturális szaktárgyi versenyek, TDK, Ki mit tud? Az iskolaközösség minden évben megemlékezik a következő nemzeti ünnepekről, emléknapokról: - október 6. - október február március április június 4. A fenti rendezvénysor további eseményekkel egészülhet ki a központi előírások, az aktualitások és az érdeklődés függvényében. Erről a nevelőtestület dönt. 9. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI, ELJÁRÁSI RENDJE 9.1 A képzés személyi, tárgyi feltételei A képzési struktúra alakítása, az új feladatokra való áttérés folyamatosan zajlik, a személyi, tárgyi feltételek többségében adottak. 17

18 A nevelőtestület összetétele alkalmas a sokirányú képzési tevékenységre, rugalmas átcsoportosításokat is lehetővé tesz. Tagjai felsőfokú végzettségűek, a képesítési követelményeknek megfelelnek. A tantestület jelentős része elvégezte a diszlexiás tanulók oktatását segítő tanfolyamot, és szerzett középfokú számítógép-kezelői képesítést, mely biztosítja, hogy a számítástechnika, az Internet használata a mindennapi oktató munka részévé váljon. Az oktató-nevelő munkát a 3.számú Gazdálkodást Ellátó Osztály gazdasági-ügyviteli és technikai dolgozói segítik. Az általános és szakmai képzési területeken tevékenykedő közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati képzési szakemberek mellett számítástechnikai rendszergazda, oktatástechnikus, népi kézműves-szakoktató, könyvtáros, logopédusok, fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológus (vagy pedagógiai szakpszichológus) valamint gyógytestnevelő, ifjúságvédelmi felelős, szociálpedagógusok is tevékenykednek az intézményben A pedagógus továbbképzés kiemelt irányai: - a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges kompetenciák, - az iskola szakmai munkájához szükséges diplomák, - idegennyelv-tanulás, nyelvvizsgák, - pedagógus szakvizsga, - PHD fokozat megszerzése Az oktató-nevelő munkát 29 tanterem, 14 szaktanterem, 12 oktatást szolgáló kisebb helyiség, 16 szertár, 44 gyakorlati képzési helyszín, kötetes könyvtár, 2 tornaterem, 2 tornaszoba, 1 kondicionálóterem, 2 sportudvar, fejlett számítástechnikai géppark segíti. Konyha, ebédlő, büfé szolgálja az iskola tanulóit, dolgozóit. Berendezett orvosi szobánk van, melyben heti 2 alkalommal iskolaorvos rendel. A tantermek átlagosan bútorozottak. Néhány tanterem magas technikai színvonalon felszerelt. Az oktatáshoz megfelelő multimédiás eszközök állnak rendelkezésre. Fejlődő a szaktantermi hálózatunk. Sikeres pályázatokkal törekszünk folyamatosan javítani az oktatás feltételeit. 9.2 Tanulói jogviszony, átjárhatóság Belépés Az általános iskolát követően a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályokba általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik a felvétel. A 9. évfolyamra jelentkező tanulót az iskola abba a képzési formába és szakmacsoportba veszi fel, amibe elsőként jelentkezett, ha az adott oktatási-képzési forma indul illetve a létszámkeretek ezt megengedik. Felnőttoktatási célú osztályokat szervezünk nappali és esti formában. Az érettségire történő felkészítés négy tanéves, de az előtanulmányokat figyelembe véve rövidebb idő alatt is elvégezhető. Tanulói jogviszony létesítésének feltétele a felnőttoktatás- nappali tagozatán 9. évfolyamon - 8. évfolyam elvégzése után, 18

19 10. évfolyamon- szakközépiskola vagy gimnázium 9. osztályának elvégzése, szakiskola 9. osztályának elvégzése (szükséges különbözeti vizsgák letételével), 11. évfolyamon- szakközépiskola vagy gimnázium 10. osztályának elvégzése, szakiskola 10. osztályának elvégzése (szükséges különbözeti vizsgák letételével), Tanulói jogviszony létesítésének feltétele a felnőttoktatás - esti tagozatán 9. évfolyamon- 8. évfolyam elvégzése, betöltött 18. életév után, 10. évfolyamon- szakközépiskola vagy gimnázium 9. osztályának elvégzése, vagy szakiskola 9. osztályának elvégzése, (szükséges különbözeti vizsgák letételével) A technikusképzésre való beiskolázás feltétele az érettségi bizonyítvány. A képzési idő kettő illetve egy év. Szakképzésnél a tanulóknak az iskola által szervezett szakmaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Diszlexiás tanulók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, a bekerülés feltétele még a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői véleménye vagy az illetékes szakértői bizottság véleménye Átjárhatóság Az iskola hagyományai közé tartozik a képzési formák közötti átjárhatóság biztosítása. Ezt tovább erősítette, hogy a 9. és 10. osztályban a közismereti tárgyak közel azonos tartalmúak, így a tagozatok közötti átlépést a tanulmányi eredmény, a szakmai tárgyak és a férőhely határozzák meg. Az illetékes igazgatóhelyettes jogköre a különbözeti vizsgatárgyak kijelölése a bizonyítvány alapján. Más iskolából való jelentkezés esetén is beszámítjuk az előtanulmányokat A magasabb évfolyamba lépés feltételei A magasabb osztályba kerülés feltétele az adott évfolyamon szerzett eredményes bizonyítvány. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki - magántanuló volt, vagy - más tagozatról, más oktatási tartalmú iskolából átvétellel került az iskolába. A nevelőtestület illetve annak képviseletében az osztályban tanító pedagógusok közössége osztályozóvizsgára engedheti azt a tanulót, - akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kettőszázötven órát az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában, - a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, - egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát. 19

20 A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 órát, és az iskola eleget tett a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve ha igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján az egy osztályban tanító tanárok közössége úgy ítéli meg (gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára), hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, amelynek elnökét az igazgató jelöli ki A tanulók osztályba és tanulócsoportokba sorolásának szempontjai Az óratervek alapján történő csoportbontás során törekszünk a képzettségi szintkülönbségek figyelembevételére Az idegennyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az előtanulmányokat, a tanuló választását A 11. illetve a 12. évfolyamon a kétszintű érettségire történő felkészítő csoportokat elsősorban osztályon belül szervezzük, de kevés tanuló jelentkezése esetén évfolyamon belül alakítunk ki csoportokat A sajátos nevelési igényű, diszlexiás tanulókat oktató osztályok létszámát a évi CXC. törvény 4. számú melléklete alapján, valamint a társadalmi igényt, az iskola oktatási-képzési kapacitását és a finanszírozási feltételeket figyelembevéve alakítjuk ki. Ezekben az osztályokban fokozatosan élünk a csoportbontás illetve a habilitácós, rehabilitációs órakerettel A jutalmazás és elmarasztalás A jutalmazás elvei és formái Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, vagy, és - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy, és - az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez, vagy, és - iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi-, sport-, kulturális-, egyéb versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, ott eredményesen szerepel, illetve - bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret. 20

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. Érvényes: 2006. szeptember 1-től Az intézmény megnevezése : Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Az intézmény rövidített neve: Petőfi Sándor Gimnázium Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja 2010. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető rész... 5 1.1 Az iskola arculata... 5 1.1.1 Károlyi Mihály életrajz...

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35

Pedagógiai program. Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35 2013 Pedagógiai program Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest Kossuth L. u. 35 Tartalom 1 Bevezetés... 8 1.1 Pedagógiai alapelvek, értékek, küldetésnyilatkozat... 9 1.1.1 Pedagógiai

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben