ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató"

Átírás

1 ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA HELYE A FŐVÁROS KÖZOKTATÁSI RENDSZERÉBEN 6 4. AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE 6 5. KÉPZÉSI IRÁNYAINK 7 6. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 9 7. NEVELÉSI PROGRAM A NEVELÉSI CÉLOKAT MEGVALÓSÍTANI SEGÍTŐ KONKRÉT MUNKAFORMÁINK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI, ELJÁRÁSI RENDJE GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI RENDSZERE A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A SZAKMAI OKTATÁS PROGRAMJA A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK ZÁRADÉK 37 2

3 1. SZÁMÚ MELLÉKLET SZAKMAJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 3. SZÁMÚ MELLÉKLET HÍD 2. PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLET ÓRATERVEK 5. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁMOP ÉS KMOP PROJEKT 3

4 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 1.1. Az intézmény neve: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 1.2. Székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út Telephelye: 1118 Budapest, Beregszász út Típusa: szakközépiskola, szakiskola, pedagógiai szakszolgálat 1.5. Alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata 1.6. Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, V. Szalay u Irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, V. Szalay u Az intézmény működési területe: térségi feladat ellátású 1.9. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény tevékenységei: Alaptevékenységei Szakágazati besorolása Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon További szakfeladatai Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/Ny-12. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9Ny-12.. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Híd 2. program 4

5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A Dél-Budai Szakképzési Központ súlyponti iskolája. 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK Az intézménynek jogelődjeit is tekintve több, mint 150 éves iparoktatási múltja van. Jogelődjének tekinti a Ganz Ábrahám által 1844-ben alapított budai Ganz Vasöntödét, amelyben a gyártás mellett ipariskola is működött. A vasöntöde kiegészítéseként később villamossági osztály is létesült. Olyan nevek fémjelzik munkáját, mint Zipernowszky Károly, Mechwart András és Kandó Kálmán. A másik jogelőd a Süss Nándor által 1884-ben létrehozott Állami Mechanikai Műhely, amelyben Eötvös Loránd is dolgozott. A felnőtt dolgozók mellé már az alapítás évében vettek fel tanulókat. Ennek az intézménynek az alapítási évét jelölték meg a hivatalos dokumentumok az iskola története kezdeteként. A két jogelőd intézmény 1981-ben egyesült és költözött jelenlegi épületébe ben vette fel Öveges József professzor nevét. Az intézmény hosszú története során sokféle szakmát oktatott, de hagyományai végig a gépészet-finommechanika valamint a villamosság területéhez kapcsolták. Ezt a tradíciót ma is őrzi, bár az elmúlt időszakban tevékenysége fokozatosan változott. Átalakult a hagyományos szakmunkásképzés, az intézmény tudatosan vállalta a szakiskolai oktatást, mint a hátrányok leküzdésének fontos területét. Szakmakínálatukban általános iskolai végzettséggel illetve a középiskola után, valamint érettségizettek által tanulható szakmák egyaránt találhatók. Az érettségit adó oktatási formák 1990-ben jelentek meg. A szakközépiskolai oktatás hozta 1996-ban új szakmai irányként az elektronikát, 1997-től pedig a környezetvédelmi oktatást. Így ma három szakmacsoportban folyik oktatás: gépészet, elektrotechnika-elektronika, környezetvédelem-vízgazdálkodás től technikusképzést is folytat. A szakmai vizsga letétele után az érettségizni kívánó fiatalok szakközépiskolai formában tanulnak tovább, nappali rendszerű oktatás mellett esti felnőttoktatás is zajlik. Sokéves hagyománya van a felnőttek szakmai képzése területén is. Az iskola 2003-tól akkreditált felnőttképzési intézmény. Iskolánk 1994 óta végzi az országban egyedülálló módon - a diszlexiás tanulók középiskolai oktatását, szakmai képzését. 5

6 Az iskolában szakszolgálati tevékenység is zajlik. Tanórán és tanórán kívüli keretben egyaránt folyó logopédiai, mentálhigiénés foglalkozások, gyógytestnevelés és más tevékenységfajták szolgálják a fejlesztő-munkát, a hátrányok leküzdését. Ezeket a szolgáltatásokat alapvetően a diszlexiás diákok élvezhetik, de igénybe veszik azokat az iskola más tanulói is. Az iskolánk pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat is ellát. A Dél-Budai Szakképzési Központ súlyponti iskolájaként részt vesz a szakképzés megújításában. 3. AZ ISKOLA HELYE A FŐVÁROS KÖZOKTATÁSI RENDSZERÉBEN Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola a főváros legnagyobb középiskoláinak egyike. Sokirányú képzési tevékenységet folytató, a képzési területek között átjárhatóságot biztosító, a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (különös tekintettel a beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás) tanulók oktatását kiemelt feladatának tekintő, a céljaikban még bizonytalan tanulók jövőképének kialakítását szolgáló iskola, mely tanulói számára biztosítja az érettségire, a középfokú szakmai vizsgára való felkészülés lehetőségét, a felsőoktatásba való bekapcsolódás előkészítését, valamint segíti őket a hátrányok leküzdésében, szolgálja az életen át tartó tanulást. A különböző iskolatípusok és képzési szintek egymásmellettiségével, az általános és szakképzés egymásra épülésével szolgálja az oktatáspolitikai törekvések és az egyéni igények, sajátosságok összeegyeztetését. 4. AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE 4.1. Intézményünk tudatosan dolgozik annak érdekében, hogy tevékenységét megismertesse az érdeklődőkkel. Általános iskolákkal, társadalmi szervezetekkel tartunk folyamatos kapcsolatot. Évente nyílt napokat rendezünk a nyolcadikos tanulók számára. Jelentős szervezőmunka folyik az iskola falain belül is, hogy a végzősök megismerjék az iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeket A tanulók zöme a dél-budai kerületekből jár iskolánkba, de részt veszünk a főváros egészének, sőt az agglomeráció igényeinek kielégítésében is. Sajátos nevelési igényű tanulóink az ország más részeiről is érkeznek, de vannak tanulóink a környező országok magyarlakta területeiről is. Az iskola vidéki tanulóinak elhelyezése nagyrészt a Deák Ferenc Kollégiumban történik Iskolánk nevelő munkájában hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a sajátos oktatásinevelési igényű, diszlexiás tanulókra, a tanulási nehézségekkel küzdő valamint a szociálisan illetve egyéb szempontból hátrányos helyzetű tanulók problémáira. Ennek is köszönhető, hogy tanulóink jelentős része ebből a körből kerül ki. A nevelőtestület kellő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezik az ezzel járó feladatok, napi problémák kezeléséhez. 6

7 4.4. Intézményünk jelentős tanulói létszámot fogad be. Komprehenzív jelleggel különböző indíttatású, szociológiai környezetből jövő, változó neveltségi szinten álló fiatalok érkeznek hozzánk. Nagy részük 5-6 évet tölt az iskolában, alapbizonyítványa mellé második, sőt harmadik végzettséget is szerez. Az iskola jellegéből következően 14 évestől éves korig több évjárat van jelen. Az iskolarendszerű oktatásban résztvevő tanulók mellett a felnőttképzési tanfolyamok ennél idősebb évjáratokat is bekapcsolnak az iskola munkájába Az általános iskolából a tanulók nagy része közepes tanulmányi eredménnyel érkezik, akik középiskolás éveik alatt tartják ezt a színvonalat. Egy részük azonban gyenge előképzettséggel és motiváltsággal bír, akiknek nehéz a középiskolai követelmények teljesítése. Nagy erőfeszítéseket igényel körükben a lemorzsolódás megelőzése. A diákok között mindig vannak egy-egy területen kiemelkedően jó készségekkel rendelkezők. Tehetségükkel és szorgalmukkal pozitív magot képeznek. A tanulók többsége szívesen vesz részt az iskola közösségi munkájában, szabadidős programjain. 5. KÉPZÉSI IRÁNYAINK Iskolánk 2 fő képzési területen tevékenykedik, amelyek tagozatokba szerveződve működnek A szakképző évfolyamokon a választott szakmában szakmai képzést kapnak, melyet szakmai vizsgával zárnak (CLXXXVII. tv ). A 3 éves szakképzés ami jelenleg előrehozott szakképzésként működik - a 2013/14- es tanévtől indul. Az iskola lehetőséget biztosít másodszakmás képzésre is. A szakmai képzésbe a választott szakmától függően különböző előképzettséggel lehet belépni az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék szerint Szakközépiskolai oktatás gépészet, elektrotechnika-elektronika, környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportokban. A szakközépiskolai képzésben az érettségire való felkészítés mellett a évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmai alapozó, a évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. A képzés érettségi vizsgával záródik. A 2013/14-es tanévben induló szakközépiskolai képzés kötelező szakmai érettségi vizsgával záródik. A tanulók technikusképzésben folytathatják tanulmányaikat. A szakközépiskolában és a szakiskolában választható szakmák jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 7

8 Iskolánk a sajátos oktatási-nevelési feltételeket igénylő, diszlexiás tanulók középiskolai oktatását, érettségire való felkészítését, szakmai képzését szakközépiskolai és szakiskolai osztályokban végzi. A szakközépiskolai oktatásban a diszlexiás tanulók számára a 9/Ny-12. évfolyamon működtetünk önálló osztályokat. Diszlexiás tanulókat egyéni döntés alapján a többi osztályba is fogadunk. Diszlexiás tanulók részére nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A 9. évfolyamon idegen nyelvet (német vagy angol), informatikát tanulnak magas óraszámban. Az 5. tanév végén tesznek érettségi vizsgát Technikusképzésben részesülhetnek az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők a tizenharmadik és tizennegyedik évfolyamon A felnőttoktatás területén biztosítjuk az érettségire való felkészítést szakközépiskolai formában valamint szakképzési lehetőséget biztosítunk. Az iskola akkreditált felnőttképzési intézmény, továbbképzési és vizsgaközpontot működtet, amely az oktatás-képzés mellett módszertani, tájékoztató tevékenységet végez. Kiemelten kezeli a fogyatékkal élők valamint a szociálisan rászorulók képzését. A felnőttoktatás területén iskolarendszerben nappali és esti-, tanfolyami képzésben esti- és távoktatási formákat alkalmazunk. Beszámítjuk az előtanulmányokat, melynek során szükség esetén különbözeti vizsgát írunk elő. Nappali tagozaton lehetővé tesszük az érettségire való felkészülést négy évnél rövidebb idő alatt is Intézményünk minden tagozaton, képzési formában tantervi keretben biztosítja az informatikai és az idegennyelv oktatást Részt veszünk a tanár- és gyógypedagógus-jelöltek felkészítésében Iskolánk a pedagógiai - szakmai szolgáltatás keretében a gyakorló pedagógusok továbbképzése céljából akkreditált 40 órás tanfolyamot működtet Diszlexia és más részképesség-zavar a középiskolában címmel. Szakmai támogatást nyújt azoknak, akik szakirányú képzésük során szemináriumivagy szakdolgozatot készítenek a diszlexiával kapcsolatos témakörben. Szakmai segítséget nyújt: SNI és BTM-s tanulók fejlesztése (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és fejlesztőpedagógus alkalmazásával), a gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, nyílt bemutató órákat szervez, a diszlexia témakörében szakkönyvtárat működtet, közreadja a hon-és népismeret, kézművesség tantárgy oktatása során szerzett szakmai tapasztalatait. 8

9 6. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 6.1. A szülő- tanuló- pedagógus együttműködésének formái Feladataink megoldásának alapja a diák-szülő-pedagógus együttműködés Az iskolában diákönkormányzat működik, melynek tagjait az osztályok delegálják. A diákönkormányzat látja el a tanulók érdekeinek képviseletét, szervezi a diák öntevékenységet. A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja. Az iskolai diákönkormányzat kapcsolatot tart fenn a XI. kerületi és a fővárosi diákönkormányzat szervezetével. Évente megrendezi a diákparlamentet. Az iskolában szülői szervezet tevékenykedik. A diákság, a szülők, a nevelőtestület és a fenntartó együttműködésének formája az iskolaszék A tanulókat az iskola életéről, a Házirendről, a tanévi munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, a diákönkormányzatot segítő tanár és az osztályfőnökök, a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osztályfőnökök tájékoztatják. Minden tanulmányi félév elején összehívásra kerül tagozatonként a diákgyűlés. A tanulót és a tanuló szüleit az egyéni haladásról, fejlődésről a szaktanárok, osztályfőnökök tájékoztatják. Az osztályfőnökök írásban értesítik a szülőt illetve a tanulót a gyenge tanulmányi munkájáról a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány előtt. A kapott érdemjegyek bejegyzése az ellenőrzőbe a tanuló feladata. Az igazgató tájékoztatja a kilencedik osztályosok szüleit a tanév elején a pedagógiai programról, az iskola életének jellemzőiről, szabályairól, minden tanév második félévének elején a végzős tanulók szüleit a továbbtanulással kapcsolatos lehetőségekről. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg illetve a diákönkormányzat képviselői útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi formák szolgálnak: - szülői értekezlet (félévenként rendszeresen), szükség esetén rendkívüli értekezlet, - fogadó óra (tanévenként kétszer), - írásbeli tájékoztató, - személyes megbeszélés előre egyeztetett időpontban minden további szükséges esetben. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével, a szülői szervezettel illetve az iskolaszékkel Törekszünk kapcsolataink megőrzésére volt diákjainkkal. 9

10 6.2. Az iskola külső kapcsolatai Az iskolai közösségben egyesületi csoportok is szerveződnek, így a MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya, a Diszlexiás Gyermekekért Egyesület ifjúsági tagozata. A Papp László olimpiai bajnok, iskolánk volt tanulója kezdeményezésére létrejött Öveges Öregdiák Alapítvány az iskolától független ugyan, de célja annak támogatása. Az alapítvány székhelye az iskola épülete. Az intézmény és az alapítvány együttműködését megállapodás rögzíti. Kiterjedt kapcsolataink vannak iskolán kívüli szervezetekkel is. Rendszeres a kapcsolatunk a fővárosi és országos szakmai szervezetekkel (pl. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Oktatási Hivatal). A hivatalos kapcsolatokon túl is sok segítséget kapunk a Fővárosi Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársaitól. A szakképzés területén kiemelt partnereink: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a SZTÁV, a Budapesti Ipari és Kereskedelmi Kamara, az ELMÜ. Kiterjedt együttműködést folytatunk a gazdasági szféra más szereplőivel is. Kollégáink aktívan tevékenykednek a Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályában, a Diszlexiás Gyermekekért Egyesületben, a POZITÍV Országos Szakmai Egyesületben. Napi együttműködésünk alakult ki a Beszédvizsgáló Országos Szakértői- és Rehabilitációs Bizottsággal, a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottságokkal, nevelési tanácsadókkal a diszlexiás képzés területén. Kapcsolatban állunk a sajátos nevelési igényű, diszlexiás diákok ügyét felvállaló, valamint a szakmacsoportjainkban dolgozó iskolákkal, az Öveges József nevét viselő intézményekkel, a Deák Ferenc Kollégiummal. A szakképzés új együttműködési kerete a Dél-Budai TISZK Nemzetközi kapcsolataink Törekszünk nemzetközi kapcsolatok kialakítására angol, német, francia nyelvterületen egyaránt. 7. NEVELÉSI PROGRAM 7.1. A nevelés és az oktatás általános céljai A Nemzeti alaptanterv 2007-es módosítása felsorolja azokat az ún. kulcskompetenciákat, amelyekre az egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezek a következők: anyanyelvi kompetencia; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; 10

11 természettudományos kompetencia; digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Mindegyik kompetenciaterület egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban. A kompetenciák részben fedik egymást, egymásba fonódnak: az egyik területhez elengedhetetlenül szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Az alapkészségek megléte (a nyelv, az írás, az olvasás, a számolás valamint az információs és kommunikációs technológiák terén) elengedhetetlen alapja a tanulásnak, míg a tanulás elsajátítása támogatást nyújt minden tanulási tevékenység számára. Számos olyan attitűd van, amely a referenciakeret egészében alkalmazásra kerül: a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a minőségértékelés, a döntéshozatal és az érzelmek konstruktív kezelése szerepet játszanak mind a kilenc kulcskompetencia esetében. A kulcskompetenciák fejlesztésével az iskola eleget tesz az uniós elvárásoknak, és hozzásegíti tanulóit ahhoz, hogy az unió egyenrangú polgárai legyenek. Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni kompetenciák különbözőségeire. Ezekre építve az oktatási-nevelési folyamatot úgy szervezzük, hogy megfeleljen a tanulók eltérő szükségleteinek, biztosítsuk az esélyegyenlőséget és hozzáférést azon tanulói csoportoknak, amelyeknek a személyes, szociális, kulturális, fejlődési körülményekre visszavezethető hátrányuk miatt különösen szükségük van a támogatásra, a speciális jogok érvényesülésére. A kiemelt fejlesztési feladatok Kiemelt fejlesztési feladataink a kulcskompetenciákra épülnek, összekötik az egyes műveltségi területek fejlesztési feladatait. A kompetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebontását a helyi tanterv tantárgyi része tartalmazza részletesen. Minden esetben - kiemelten a főbb kompetenciaterületek esetében speciális feladatunk a fejlesztő foglalkozások, illetve a tanórai differenciálás során a diszlexiás tanulók sajátosságaihoz való alkalmazkodás, és optimális fejlődésük érdekében való egyéni vagy kiscsoportos, tantárgyspecifikus segítő tevékenység, mely az esetleges minősítés alóli felmentések és kedvezmények jogszerű alkalmazását, illetve a tantárgyi felzárkóztatás biztosítását is magában foglalja Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén 11

12 szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé 12

13 teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. A korunkban zajló gazdasági és társadalmi változásokat, az Európai Unióhoz való csatlakozás oktatási-képzési követelményeit figyelembe véve olyan ismeretek, készségek, képességek kialakítására, neveltségi szint elérésére törekszünk, melyek jó alapot biztosítanak a munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez, az ismeretek szükség szerinti megújításához, a felnőtt életbe való beilleszkedéshez Személyiségfejlesztés Tanulóink általában 14 évesen, az általános iskola befejezése után kerülnek iskolánkba és 3-6 évet töltenek közvetlen kapcsolatban tanáraikkal, oktatóikkal. Ez az időszak életük fontos szakaszát jelenti. Ezért arra törekszünk, hogy fejlesszük tanulóink értelmi, önálló ismeretszerzési, valamint cselekvési képességeit. Ezt részben a tanórákon érhetjük el, ahol a tananyagot oly módon közvetítjük, hogy ez a tanulók kreativitását, önbizalmát, érdeklődési körét, versenyszellemét erősítse. Erre jó lehetőséget ad a pedagógus, a nevelőtestület szakmai önállósága. Úgy élünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy tanulóink személyiségfejlődését is szolgálják. Teret biztosítunk erre a tanórákon kívüli tevékenység széles körével is. Fontos értéknek tartjuk a közösségi életformát. Arra törekszünk, hogy a hivatalos szervezeti kereteken belül is kialakuljanak őszinte baráti társulások, a csapatmunka szokásai. Az osztályközösséget fontosnak tartjuk, azonban nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy egy osztályhoz különböző egyének tartoznak, valamint ügyelünk arra, hogy a tanórákon kívüli eseményeken ne csak a tanulmányi munkában sikeres diákok kapjanak megnyilvánulási lehetőséget. Tudatosítani kívánjuk tanítványainkban, hogy az egészség érték, melyet óvni és ápolni kell. Segítjük tanulóinkat a helyes táplálkozási- és testápolási szokások kialakításában. Tájékoztatjuk őket a dohányzás, az alkohol, a drog és az AIDS veszélyeiről. A lelki egészség megőrzésének, folyamatos karbantartásának tennivalóit mentálhigiénés foglalkozások segítik. Az osztályfőnöki órákon beszélünk a serdülőkori problémákról, segítjük a párválasztáshoz, házassághoz, szülői feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzését. Felhívjuk a figyelmet a természet és az ember kultúrkörnyezetét veszélyeztető hatásokra. 13

14 Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségi jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági törvénynek megfelelően Pályaorientáció Számolunk avval, hogy az iskolába lépő tanulók különböző ismeretekkel, készségekkel, képességekkel érkeznek, és sokuknak nincs még kialakult elképzelése felnőtt hivatásáról, a jövőről. Ezért a továbbhaladás esélyegyenlősége érdekében az első középiskolai évfolyamon fel kell zárkóztatni a többiekhez a jelentős hiányokkal érkező tanulókat. A továbbiakban átfogó képet törekszünk nyújtani a munka világáról. Fokozatosan látjuk el információkkal tanulóinkat, amelyek segítségével valós képet alkothatnak arról a világról, amelyben az iskola befejezése után meg kell találniuk és állniuk a maguk helyét. Ezeket a feladatokat tanórai keretben (pályaorientációs-, osztályfőnöki órák) és tanórán kívüli foglalkozásokkal segítjük. Kiemelten foglalkozunk a továbbtanulás kérdésével, a felsőoktatás valamint a középfokú szakképzés nyújtotta lehetőségekkel. Tudatosítani igyekszünk a továbbtanulás feltételeit, a középiskolában szerzett alapok fontosságát. Meg kívánjuk értetni tanulóinkkal, hogy a jó osztályzatnak csak akkor van értéke, ha az valós ismereteket tükröz. Támogatjuk a tanulók pályaválasztását azzal is, hogy segítünk felismerni, tudatosítani az egyéni adottságaikat, képességeiket. Ismertetjük a fő foglalkozási ágak tartalmát, követelményeit és a hozzájuk vezető utat. Kiemelten foglalkozunk iskolánk képzési irányaival. Tisztázzuk a tanulókkal, hogy egy társadalomnak nem csak felsőfokú végzettségű emberekre van szüksége, fontos társadalmi szerepe van a középfokú szakmai végzettséggel rendelkező dolgozóknak is. Különböző tevékenységi feltételeket igyekszünk biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve önismeretüket és pályaismereteiket Hon- és népismeret; kapcsolódás a nagyvilághoz A tanulók nemzettudatának, nemzeti önismeretének fejlesztése kiemelt nevelési feladatunk, összekapcsoljuk a más népek szokásai, életmódja, kultúrája, vallása, mássága iránt érdeklődés, tolerancia kialakításával. Valljuk, ismerniük kell a magyarság szerepét az európai kultúra fejlődésében, a magyar nemzeti kultúra nagy múltú értékeit; a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, sportolók tevékenységét. Jól kell ismerniük hazánk földrajzát, történelmét, irodalmát, és törekedniük kell a nemzeti hagyományok ápolására és őrzésére. Igyekszünk megértetni nemzeti jelképeinket - címerünk, zászlónk, a Szent Korona, a Himnusz és a Szózat mai üzenetét. Feladatunk ráébreszteni a tanulókat az emberiség közös problémáira, és arra neveljük őket, hogy a maguk módján részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Mindezt részben a tanórákon, részben az iskolán kívüli tevékenységek segítségével kívánjuk elérni A kommunikációs kultúra fejlesztése Tudatosítani igyekszünk a tanulókban, hogy a jól megfogalmazott szöveg, valamint a metakommunikáció eszközeinek felkészült alkalmazása segíthetik véleményük és önmaguk elfogadtatását, érvényesülését, megkönnyítik partnereiknek a pontos 14

15 megértést, és ezáltal segítik, hogy a két fél együttműködése jobb, gördülékenyebb legyen. A tanulók kommunikációs kultúráját sokféle módon fejleszthetjük. A tanórai szereplések során ösztönözhetjük őket, korrigálhatjuk hibáikat, valamint ezzel egyidőben fejleszthetjük önuralmukat és mások iránti toleranciájukat. Felhasználjuk erre a különböző versenyeket, vetélkedőket, műsoros rendezvényeket, a diákönkormányzat fórumait és az évenkénti diákparlamentet is, melyek magatartási normákat is közvetítenek. A tanulókat segítjük az információk közötti választásban és azok optimális felhasználásában. A kommunikációs készségek fejlesztése során az anyanyelv mellett tudatosítjuk az idegen nyelvek szerepét valamint a különböző információhordozók pl. a könyvek, a multimédia, a számítástechnika ismeretének és alkalmazásának fontosságát. A logopédiai foglalkozások elsősorban a diszlexiás tanulók nyelvi kommunikációjának fejlesztését segítik, szükség esetén a beszéd alaki és tartalmi korrekciójával kiegészülve A tanulási képességek fejlesztése Felismertetjük a tanulókkal, hogy a tanuláshoz nem csak idő és türelem szükséges, hanem alkalmas módszerek is. Fokozottan késztetve őket önállóságra, el kívánjuk érni, hogy saját élményeik, tapasztalataik alapján ismerjék fel saját pszichikus feltételeiket, képességeiket. Tudatosítani igyekszünk, hogy az egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése; az emlékezet erősítése; a gondolkodási kultúra művelése segíthetik az ismeretelsajátítási folyamatot. A pedagógus feladatának tartjuk, hogy igyekezzen megismerni a tanulókat ebből a szempontból is, és ezekre alapozza a tudás fejlesztését. Külön figyelmet szentelünk a diszlexiás tanulók sajátos tanulási nehézségeinek áthidalására, e nehézségek leküzdésére irányuló egyéni- és csoportos stratégiák kialakítására. E feladatok megoldását különböző munkaformák szolgálják (pl. tréningek, osztályfőnöki órák, konzultációs klub, fejlesztő foglalkozások stb.) A beilleszkedés segítése A tanulók különböző intézményekből, a fővárosból, vidékről sőt külföldről is jönnek intézményünkbe középiskolai tanulmányokat folytatni. Más-más céllal, indíttatással érkeznek, és különböző évjáratokhoz tartoznak. Ezért jelentős figyelmet kell szentelnünk az osztály- és iskolaközösségbe való beilleszkedés segítésére, a magatartási problémák megelőzésére, kezelésére. Tudatosítani igyekszünk a középiskolai követelményeket, a tanulói jogviszonnyal járó kötelességeket. Tájékoztatást adunk az állampolgárok magatartását meghatározó jogszabályokról. A közösségihez tartozást erősítik az iskolai hagyományok ápolása, az osztály- és iskolai rendezvények sora, a tanulói öntevékenység sokszínű lehetőségei. A beilleszkedés segítése áthatja nevelő-oktató munkánk egészét, de különösen fontos szerepe van az osztályfőnököknek, a diákönkormányzatnak, a szülő-diák-pedagógus együttműködésének. A diszlexiás tanulók számára mentálhigiénés foglalkozásokat biztosítunk, ami szükséges esetben az iskola más tanulója számára is rendelkezésre áll. Indokolt esetben az illetékes Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Nevelési Tanácsadó segítségét is igénybe vesszük. 15

16 8. A NEVELÉSI CÉLOKAT MEGVALÓSÍTANI SEGÍTŐ KONKRÉT MUNKAFORMÁINK 8.1. A magyar népi hagyományok megismertetése, a néptánc, a népviselet, a népköltészet, a népzene, a népi gasztronómia, a népszokások, a népi kézművesség témaköreibe való betekintés biztosítása az osztályfőnöki, a testnevelési és művészetek órák keretében A szakmai alapozó, szakmacsoportos alapozó és a szakképzés keretében tanulmányi kirándulások, látogatások a helyi tantervek alapján. Az iskola az osztályközösségek kialakítása, erősítése, az ország és más népek életének megismerése, az egészséges életmódra nevelés, a környezetünk megóvása céljából, az idegennyelv tanulás segítése érdekében további tanulmányutakat, tanfolyamokat, kirándulásokat, erdei iskolát stb. szervezhet, melyeken a részvétel önkéntes. Szakemberekkel való találkozók különböző témakörökben. Iskolai hagyományok, emlékek gyűjtése, megőrzése. Az iskola bekapcsolódik a fővárosi és az országos szakmai mozgalmakba, részt vesz különféle pályázatokban. Mestermunka mozgalom indítása, melynek célja, hogy az iskola tanulói érdeklődési körüknek, választott szakmájuknak megfelelő egyéni feladatot vállaljanak, és ennek tárgyi megnyilvánulásait az iskolának adományozzák, melyeket az iskola megőriz. A tehetséggondozás és felzárkóztatás céljából intenzív tanulmányi időszakok kialakítása, közbeiktatása. Konzultációs klub működtetése. Különféle szakkörök szervezése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. (A szakkörök indításánál figyelembe véve a felmerülő igényeket és az iskola lehetőségeit.) Tantárgyi hetek sorozat, Öveges délutánok sorozat. Pályázatok hirdetése a tanulók számára különböző témakörökben. Mentálhigiénés, nevelési- és karrier-tanácsadás, tréningek. Az intézmény segítséget nyújt az egyéni életút kijelölésében és irányt mutat a megvalósításában. Tájékoztató anyagok, kiállítások az iskola tevékenységének, kínálatának megismertetése érdekében. Minden tanév végén évkönyv kiadása. Honlap működtetése Az iskolai tevékenységet összefogó forma az Öveges Kupa Verseny. Minden tanévben meghirdetjük, a tanulmányi-, a közösségi-, a kulturális- és a sporttevékenység területén. A tanév végén kerül értékelésre. A díjkiosztás a ballagási ünnepségen történik. A legjobb eredményt elérő tanulók és osztályok neveit az iskola megörökíti, hasonlóan azokét is, akik az élet valamilyen területén olyan teljesítményt nyújtottak, eredményt értek el, amelyre a közösség mindenkor büszke lehet. 16

17 8.4. Az iskola segíti az iskolarádió és az iskolaújság működését, a diáksportkör tevékenységét. Az iskolai sportkör munkája minden tanulóra kiterjed. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportversenyekre. Kezdeményezi a diákok körében a színház-, mozi-, kiállítás- és hangversenylátogatások szervezését, melyek önköltségesek, de az iskola igyekszik pályázati és más forrásokból támogatni azt. Teret biztosít a diákok öntevékeny szerveződéseinek, tevékenyen támogatja a diákönkormányzat működését. Biztosítja a tanulók számára az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatát, szabadidős tevékenység céljára is (külön rend szerint). A tanulók művelődésének segítése érdekében könyvtárat tart fenn, és biztosítja az Internet használatát (külön rend szerint) Az iskolában évenként megrendezésre kerülő hagyományos programok, rendezvények - Gólyatábor az érdeklődő leendő kilencedik éveseknek minden év nyarán - Tanévnyitó ünnepség a kilencedikesek részvételével - Papp László Emléktorna - Öveges nap (napok) a névadó születésének évfordulójához kapcsolódva - Nyílt napok az általános iskolások és szüleik számára - Karácsonyi ajándékkosár a téli szünet előtti utolsó tanítási napon az iskola diákjainak - Farsang farka - Szalagavató a végzősök számára bállal egybekötve - Tavaszi sportnap az intézményi sportversenyek lebonyolítására - Ballagás május elején a végzősök búcsúztatására - DÖK-nap - Egészségvédő és prevenciós nap - Irodalmi kávéház - Kulturális szaktárgyi versenyek, TDK, Ki mit tud? Az iskolaközösség minden évben megemlékezik a következő nemzeti ünnepekről, emléknapokról: - október 6. - október február március április június 4. A fenti rendezvénysor további eseményekkel egészülhet ki a központi előírások, az aktualitások és az érdeklődés függvényében. Erről a nevelőtestület dönt. 9. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI, ELJÁRÁSI RENDJE 9.1 A képzés személyi, tárgyi feltételei A képzési struktúra alakítása, az új feladatokra való áttérés folyamatosan zajlik, a személyi, tárgyi feltételek többségében adottak. 17

18 A nevelőtestület összetétele alkalmas a sokirányú képzési tevékenységre, rugalmas átcsoportosításokat is lehetővé tesz. Tagjai felsőfokú végzettségűek, a képesítési követelményeknek megfelelnek. A tantestület jelentős része elvégezte a diszlexiás tanulók oktatását segítő tanfolyamot, és szerzett középfokú számítógép-kezelői képesítést, mely biztosítja, hogy a számítástechnika, az Internet használata a mindennapi oktató munka részévé váljon. Az oktató-nevelő munkát a 3.számú Gazdálkodást Ellátó Osztály gazdasági-ügyviteli és technikai dolgozói segítik. Az általános és szakmai képzési területeken tevékenykedő közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati képzési szakemberek mellett számítástechnikai rendszergazda, oktatástechnikus, népi kézműves-szakoktató, könyvtáros, logopédusok, fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológus (vagy pedagógiai szakpszichológus) valamint gyógytestnevelő, ifjúságvédelmi felelős, szociálpedagógusok is tevékenykednek az intézményben A pedagógus továbbképzés kiemelt irányai: - a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához szükséges kompetenciák, - az iskola szakmai munkájához szükséges diplomák, - idegennyelv-tanulás, nyelvvizsgák, - pedagógus szakvizsga, - PHD fokozat megszerzése Az oktató-nevelő munkát 29 tanterem, 14 szaktanterem, 12 oktatást szolgáló kisebb helyiség, 16 szertár, 44 gyakorlati képzési helyszín, kötetes könyvtár, 2 tornaterem, 2 tornaszoba, 1 kondicionálóterem, 2 sportudvar, fejlett számítástechnikai géppark segíti. Konyha, ebédlő, büfé szolgálja az iskola tanulóit, dolgozóit. Berendezett orvosi szobánk van, melyben heti 2 alkalommal iskolaorvos rendel. A tantermek átlagosan bútorozottak. Néhány tanterem magas technikai színvonalon felszerelt. Az oktatáshoz megfelelő multimédiás eszközök állnak rendelkezésre. Fejlődő a szaktantermi hálózatunk. Sikeres pályázatokkal törekszünk folyamatosan javítani az oktatás feltételeit. 9.2 Tanulói jogviszony, átjárhatóság Belépés Az általános iskolát követően a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályokba általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik a felvétel. A 9. évfolyamra jelentkező tanulót az iskola abba a képzési formába és szakmacsoportba veszi fel, amibe elsőként jelentkezett, ha az adott oktatási-képzési forma indul illetve a létszámkeretek ezt megengedik. Felnőttoktatási célú osztályokat szervezünk nappali és esti formában. Az érettségire történő felkészítés négy tanéves, de az előtanulmányokat figyelembe véve rövidebb idő alatt is elvégezhető. Tanulói jogviszony létesítésének feltétele a felnőttoktatás- nappali tagozatán 9. évfolyamon - 8. évfolyam elvégzése után, 18

19 10. évfolyamon- szakközépiskola vagy gimnázium 9. osztályának elvégzése, szakiskola 9. osztályának elvégzése (szükséges különbözeti vizsgák letételével), 11. évfolyamon- szakközépiskola vagy gimnázium 10. osztályának elvégzése, szakiskola 10. osztályának elvégzése (szükséges különbözeti vizsgák letételével), Tanulói jogviszony létesítésének feltétele a felnőttoktatás - esti tagozatán 9. évfolyamon- 8. évfolyam elvégzése, betöltött 18. életév után, 10. évfolyamon- szakközépiskola vagy gimnázium 9. osztályának elvégzése, vagy szakiskola 9. osztályának elvégzése, (szükséges különbözeti vizsgák letételével) A technikusképzésre való beiskolázás feltétele az érettségi bizonyítvány. A képzési idő kettő illetve egy év. Szakképzésnél a tanulóknak az iskola által szervezett szakmaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Diszlexiás tanulók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, a bekerülés feltétele még a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői véleménye vagy az illetékes szakértői bizottság véleménye Átjárhatóság Az iskola hagyományai közé tartozik a képzési formák közötti átjárhatóság biztosítása. Ezt tovább erősítette, hogy a 9. és 10. osztályban a közismereti tárgyak közel azonos tartalmúak, így a tagozatok közötti átlépést a tanulmányi eredmény, a szakmai tárgyak és a férőhely határozzák meg. Az illetékes igazgatóhelyettes jogköre a különbözeti vizsgatárgyak kijelölése a bizonyítvány alapján. Más iskolából való jelentkezés esetén is beszámítjuk az előtanulmányokat A magasabb évfolyamba lépés feltételei A magasabb osztályba kerülés feltétele az adott évfolyamon szerzett eredményes bizonyítvány. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki - magántanuló volt, vagy - más tagozatról, más oktatási tartalmú iskolából átvétellel került az iskolába. A nevelőtestület illetve annak képviseletében az osztályban tanító pedagógusok közössége osztályozóvizsgára engedheti azt a tanulót, - akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kettőszázötven órát az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában, - a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, - egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát. 19

20 A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 órát, és az iskola eleget tett a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve ha igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján az egy osztályban tanító tanárok közössége úgy ítéli meg (gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára), hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, amelynek elnökét az igazgató jelöli ki A tanulók osztályba és tanulócsoportokba sorolásának szempontjai Az óratervek alapján történő csoportbontás során törekszünk a képzettségi szintkülönbségek figyelembevételére Az idegennyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az előtanulmányokat, a tanuló választását A 11. illetve a 12. évfolyamon a kétszintű érettségire történő felkészítő csoportokat elsősorban osztályon belül szervezzük, de kevés tanuló jelentkezése esetén évfolyamon belül alakítunk ki csoportokat A sajátos nevelési igényű, diszlexiás tanulókat oktató osztályok létszámát a évi CXC. törvény 4. számú melléklete alapján, valamint a társadalmi igényt, az iskola oktatási-képzési kapacitását és a finanszírozási feltételeket figyelembevéve alakítjuk ki. Ezekben az osztályokban fokozatosan élünk a csoportbontás illetve a habilitácós, rehabilitációs órakerettel A jutalmazás és elmarasztalás A jutalmazás elvei és formái Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, vagy, és - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy, és - az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez, vagy, és - iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi-, sport-, kulturális-, egyéb versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, ott eredményesen szerepel, illetve - bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret. 20

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben