Ifjúságvédelem a hacker szubkultúrában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúságvédelem a hacker szubkultúrában"

Átírás

1 Dr. Krasznay Csaba Varga-Perke Bálint Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Silent Signal Kft. Ifjúságvédelem a hacker szubkultúrában Bevezetés A 2010-es évek mindennapi híradásaiban, tömegtájékoztatási platformjain gyakran jelenik meg az informatikai bűncselekményeket elkövető fiatal hacker gyakran hamis képe. Annak ellenére, hogy a média már legalább 30 éve foglalkozik a hackerizmussal, a róluk készülő beszámolók még mindig durván leegyszerűsítik azt az életstílust és szubkultúrát, melyben élnek. Amikor társadalmunk és gazdaságunk alapvető léte függ az infokommunikációs infrastruktúrák megfelelő működésétől, nem lehet általánosan minden problémát a hackerekre fogni. Kialakultak ugyanis az egymástól jelentősen különböző kiberbűnözés, kiberterrorizmus, kiberkémkedés és kiberhadviselés területek, melyek jellemzően egészen más tudást és motivációt várnak el a benne résztvevő személyektől. A bázistudás forrása azonban jellemzően ugyanaz. A legtöbb olyan személy, aki a hackerizmussal kapcsolatba kerül, jellemzően fiatal tizenéves korában teszi meg első lépéseit ezen a területen. Ebben az időszakban a tárgyi tudás még elég csekély, de a motiváció hatalmas. Attól függően, hogy milyen ingerek érik a fiatalt, az érdeklődés jelentős személyes és társadalmi haszonnal is járhat, de megfelelő terelés nélkül az érintett sokszor feladja, vagy rossz irányba fordítja ígéretes pályáját. Jelen tanulmányban bemutatjuk a tipikus hacker életút első lépéseit, az ezekkel járó kockázatokat, illetve a terelés lehetőségeit, mindezt nemzetközi tanulmányok és személyes tapasztalatok alapján. Bár a személyes tapasztalatok elsősorban Magyarországra vonatkoznak, a nemzetközi szakirodalom szerint más országokban is hasonló helyzettel lehet szembesülni. Ez mutatja azt is, hogy a hacker szubkultúra nemzetközi, arra kis mértékben hatnak a helyi kulturális és közösségi különbségek.

2 Hacker életút A megismerés vágya minden gyerekben természetszerűleg benne lakozik. A felnőtté válás során szeretnénk megismerni a minket körülvevő világot, a dolgok működését. Kamaszkorban ez a vágy párosul a korlátok áthágásának igényével is, azaz a társadalom és a jog emelte határok inkább kihívást, mint féket jelentenek. Természetes igény, melynek során a gyermek egyre inkább felelőssé válik a saját cselekedeteiért. Az alapvető erkölcsi követelmények születésünktől fogva jelen vannak, ezért igen ritka a Ne ölj! és a Ne lopj -hoz hasonló parancsolatok megsértése. Az internet világára azonban még nem alakította ki az emberiség ezeket az alapvető szabályokat, sőt a mai szülők többsége nem is született még bele a hálózat világába, így a Z generáció gyermeke nem feltétlenül tudhatja magáénak a kibertér etikai szabályait. Jelentős problémát jelent azonban az, hogy nem csak az etikai, hanem a jogi szabályok sem ismertek a gyerekek és szüleik előtt, holott a 2001-ben elfogadott Budapesti Egyezmény a Kiberbűnözés Ellen [1] már több mint egy évtizede világos szabályokat jelöl ki az internetet használó tömegeknek. Mivel azonban ezen a platformon első közelítésben nem kézzelfogható a károkozás, a közvéleményben csak mostanában kezd tudatosulni az, hogy a kibertér és a való világ között bűnözési szempontból nincsenek nagy különbségek, sőt az internet lehetővé tette egyes bűncselekmények sokkal szélesebb körű elkövetését is. Az Egyezmény a következő definíciókat használja az egyes kiberbűncselekmények meghatározására: Jogosulatlan belépés: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszerbe vagy annak bármely részébe történő jogosulatlan és szándékos belépés. A Fél kikötheti, hogy a bűncselekményt a biztonsági intézkedések megsértésével vagy számítástechnikai adatok megszerzésére irányuló, illetőleg más tisztességtelen céllal, avagy egy másik számítástechnikai rendszerhez kapcsolódó számítástechnikai rendszerre vonatkozóan kövessék el. Jogosulatlan kifürkészés: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszeren belüli, az abból származó, illetőleg a rendszerbe irányuló számítástechnikai adatok nem nyilvános

3 továbbítása során technikai eszközök felhasználásával történő jogosulatlan és szándékos kifürkészése, ideértve az ilyen számítástechnikai adatokat továbbító, a számítástechnikai rendszerből származó elektromágneses sugárzást. A Fél kikötheti, hogy a bűncselekményt tisztességtelen céllal vagy egy másik számítástechnikai rendszerhez kapcsolódó számítástechnikai rendszerre vonatkozóan kövessék el. Számítástechnikai adat megsértése: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai adatok jogosulatlan és szándékos megkárosítása, törlése, megrongálása, megváltoztatása vagy megsemmisítése. Számítástechnikai rendszer megsértése: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszer működésének számítástechnikai adatok bevitelével, továbbításával, megkárosításával, törlésével, megrongálásával, megváltoztatásával vagy megsemmisítésével való, jogosulatlan és szándékos, jelentős mértékű akadályozása. Eszközökkel való visszaélés: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön az alábbi cselekmények jogosulatlan és szándékos elkövetése: o a) az előállítása, az értékesítése, a felhasználás céljából való megszerzése, az ország területére való behozatala, a forgalomba hozatala vagy a más módon történő hozzáférhetővé tétele: (i) elsődlegesen azon eszközöknek, ideértve a számítástechnikai programot, melyeket a 2-5. Cikkben meghatározott valamely bűncselekmény elkövetése érdekében hoztak létre vagy alakítottak át, (ii) egy számítógépes jelszónak, egy belépési kódnak, illetőleg hasonló, a számítástechnikai rendszerbe vagy annak bármely részébe való belépést lehetővé tevő számítástechnikai adatnak, ( ) Az Egyezmény tehát részletesen meghatározza azokat a cselekményeket, melyeket egy tinédzser korú, hackelés iránt érdeklődő fiatal törvényszerűen el fog követni, ezzel pedig számos ország jogrendje szerint törvénysértést követ el. Számos ország bűnüldöző szervei kellően fel is készültek arra, hogy ezeket a cselekményeket hatékony nyomozzák, így nem

4 ritkák azok a bűnvádi eljárások, melynek során tizenéves gyerekeknek kell felelnie olyan tevékenységekért, melyek súlyával nem is voltak tisztában. Ezeknek a fiataloknak a kriminalizálása azonban társadalmilag nem hasznos. Az informatika tudásigényes terület, az a tapasztalat, melyet a fiatal hackerek ebben az időszakban megszereznek, a későbbiekben akár piaci, akár közigazgatási területen kiválóan használható lenne. A későbbi sikeres és elismert életpályát azonban könnyen derékba törheti egy meggondolatlanul elkövetett kiberbűncselekmény. De vajon a hacker életút valóban tizenéves korban kezdődik? A személyes tapasztalatokon túl mindezt tényadatok is alátámasztják ben a Magyarországon megrendezésre kerülő Hacktivity hackerkonferencia levelezőlistáján került felmérésre a konferencia látogatóinak hozzáállása a nemzetvédelemhez. Ennek során a kérdőív kitért arra is, hogy a válaszadók milyen foglalkoztatási státuszban vannak, azaz indirekt adatok állnak rendelkezésre arról, hogy a látogatók, azaz a hacker szubkultúra után érdeklődők mekkora része volt tanuló. Válaszadók foglalkozása 41% 12% 47% Hivatásos hacker Érdeklődő szakember Tanuló 1. ábra: A hacker szubkultúra összetétele A levelezőlistán akkor kb. 600 feliratkozó volt, ebből 187-en adtak választ. Ahogy az 1. ábrán látható, a válaszadók 41%-a tanuló volt, azaz pályájuk elején járó év közötti fiatalokról beszélhetünk. A Hacktivity konferencia látogatói tipikusan minden korosztályt felölelnek, így különösen érdekes, hogy közel annyi diák kíváncsi a szubkultúrára, mint ahány professzionálisan az IT biztonsággal foglalkozó szakember.[2]

5 Ezt a mérést támasztja alá az ENSZ Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézete (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute UNICRI) Raoul Chiesa által vezetett tanulmánya is, melynek eredményeit 2008-ban publikálták. [3] A kérdőívet közel 1400 személynek juttatták el, ebből az egyes kérdésekre eltérő számú választ kaptak. A felmérésben résztvevő hackerek korösszetételére 471 válasz érkezett, és a 2. ábrán látható eredmények alátámasztják a Hacktivity-n végzett felmérést. Eszerint a magukat hackereknek vallók 59%-a 25 éven aluli, azaz valószínűsíthetően 50% körül van a még tanulók aránya. Válaszadók életkora 3% 8% 7% 3% 30% év év 20% év év év 29% év >45 év 2. ábra: A hackerek életkori adatai Az UNICRI tanulmány arra is rákérdezett, hogy a válaszadók mikor kezdtek el a hackeléssel foglalkozni, illetve részletes profilt állított a fiatal hackerek szociális hátteréről is. A válaszadók 91%-a 10 és 20 éves kora között ismerkedett meg ezzel a szubkultúrával, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy a tizenéves korban igenis szükséges foglalkozni felvilágosító munkával. [4] Különösen azért, mert bár nem feltétlenül feltételezné ezt az olvasó, de a tipikus hacker valamilyen szempontból terhelt családban nő fel, így a tipikus problémás gyerekkor kategóriába a számítógépes bűnözést is fel lehet venni. A tanulmány így fogalmaz: A család jellemzően szűkösen él és problémás, a szülők hiányoznak, vagy agresszívak, esetleg már elhunytak (balesetben vagy öngyilkosságban), elváltak, örökbefogadottak és mentális vagy viselkedésbeli problémákkal küzdenek (alkoholisták, erőszakosak, tipikusan az apák). A szülő-gyerek viszony ellenséges vagy nem is létezik. A családi élet stresszes, az USA-ban

6 különösen a szülők gyakori költözése miatt. A gyermekkor és a serdülőkor problémás, az egyedülléttől való félelem szórványos és törékeny kapcsolatokat eredményez. Az antiszociális viselkedés hatással van az iskolai előmenetelükre (elbocsátás, utcai bandákhoz csapódás). A kibertérben viszont hatalmuk van, a hackelés egy út a szabaduláshoz. A család viszont általában nem támogatja ezt az útjukat. A kibertérben megjelenő kihívások és az ezekből adódó való életbeli stressz kezelése nem egyszer tudatmódosító szerek használatát is eredményezi. Itt elsősorban az alkoholra kell gondolni, de nem ritka az sem, hogy egy hackert kábítószerrel való visszaélés miatt tudnak bíróság elé állítani, mely elsősorban marihuána termesztését jelenti. [5] Ezek a fiatal korban kialakuló függések és a miattuk elkövetett bűncselekmények végleg megszüntetik azt a reményt, hogy a priusszal rendelkező hackert képességeinek megfelelően rehabilitálni lehessen. A fiatal hackerekre leselkedő veszélyek Az online aktivitás és főleg a látványos sikerek láthatóvá és elismertté teszik a hackert. Az előző fejezetben vázolt személyiségjegyek miatt ez a láthatóság egyébként is lételeme a fiatalnak. Nem valódi nevén, saját, jól felfogott érdekében a képességeihez mérten az internetes nyomainak csökkentésével hajtja végre a cselekedeteit, de az eredményeket legalább szűk körben közzéteszi. A hacker etika szerint ugyanis a számítógépek segítségével művészetet és szépséget lehet létrehozni, azaz egy törés is lehet a maga módján szép, ami kiváltja a közösség tiszteletét. [6] Az internet széleskörű elterjedésével azonban ezek a közösségek egyre gyakrabban tartoznak valamilyen hacktivista csoporthoz, vagy egyenesen a nemzetközi szervezett bűnözés hatókörébe. Egy naiv fiatal ezt vagy nem is veszi észre, vagy büszkén tartozik ezekhez a csoportokhoz, hiszen itt befogadják és tisztelik tevékenységét. Nem méri fel azonban azt, hogy baráti körben végzett csínytevésekkel szemben nem csak a rendőrség, hanem a titkosszolgálatok és egyes maffiacsoportok látókörébe kerül, melynek kezelésére egyáltalán nincs felkészülve. Hacktivizmus A hacktivizmus a digitális eszközök illegális vagy vitathatóan legális, nem erőszakos használata politikai célok érdekében. [7] Egyes vélemények szerint a hacktivizmus és a kiberterrorizmus nem különbözik egymástól, eszközrendszerét és célját tekintve legalábbis

7 rokon területekről lehet beszélni, hiszen az eszközök nem erőszakos használata az infrastruktúrák összefüggése miatt könnyen nem szándékosan erőszakos, de mégis valós következményekkel járó eredménnyel járhat. [8] A hacktivizmus a Wikipedia gyűjtése szerint a 90-es évek közepétől terjedő jelenség, nem függetlenül az internet elterjedésétől. [9] Jellemzően a hacktivisták reagálnak azokra a politikai eseményekre, ahol az egyes államok vagy multinacionális cégek beavatkozását vélik felfedezni a társadalom érdekeivel szemben. Ezeknek a protestáló tevékenységeknek azonban jellemzően megvalósíthatatlan céljai vannak, a kompromisszumok teljes kizárásával, így eredményességük megkérdőjelezhető, de arra mindenképpen elégségesek, hogy az adott kérdésre felhívják a közvélemény figyelmét. Bár a hacker szubkultúrában évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend az ellenállásnak ez a fajtája, a közvélemény számára 2008 környékén vált láthatóvá a WikiLeaks és az Anonymous megjelenésével. Nagyjából ekkorra érte el ugyanis az informatizáltság azt a fokot az egész világon, hogy a politikai célok érdekében elkövetett hackertámadásoknak kellő számú célpontja, eredményeinek pedig széleskörű felvevőpiaca lett. A szólásszabadságért és az egyéb szabadságjogokért harcolni fontos és hasznos tevékenység, melynek több évezredes múltja van, minden kultúrában megvan erre az emberek igénye. A forradalmakat általában fiatalok vívják meg, a maguk eszközeivel. A hacktivizmust fiatal korban jellemzően a nyugati kultúrkör demokráciában élő állampolgárai művelik, így egy érdekes szelepnek nevezhető, ahol rengeteg feszültség leereszthető. A fő problémát az jelenti, hogy abban a társadalomban, ahol élnek, rendelkezésre állnak a tiltakozás jogilag megengedett formái is melyekkel egyébként az Anonymous csoport is gyakran él, így valójában az illegális tevékenységek használata nem indokolt, de gyakran sokkal egyszerűbb, kényelmesebb, mint a véleménynyilvánítás támogatott formáinak megszervezése és lebonyolítása. Így sokan mégis elkövetik a törvénybe ütköző cselekményeket, ezzel teljesen feleslegesen téve ki magukat bűnvádi eljárásnak. A We Are Legion: The Story of the Hacktivists című dokumentumfilm például feldolgoz egy olyan esetet, amikor a fiatal részt vesz egy elosztott túlterheléses támadás (Distributed Denial of Service DDoS) végrehajtásában, ezért letartóztatják, és bíróság elé állítják. [10] Az ilyen akciók, bár nagyon kellemetlenek a célpont számára, inkább figyelemfelhívásra szolgálnak, valós értelmük nincsen, hackelésnek pedig egyáltalán nem tekinthetők. Mivel azonban törvénybe ütköző cselekedetről van szó, az elkövető kriminalizálódik, elzárja magát olyan lehetőségektől, melyek nyugodt és kiegyensúlyozott életet kínálnának számára, ráadásul az

8 elit hackerek megvetését is kivívja, akik nem tartják ezt a támadást túl sokra. Amennyiben ez tudatosan vállalt, azaz az összes kockázat ismert, nem lehet megkérdőjelezni az elkövető jogát saját életének megnehezítésére, de a dokumentumfilm rámutat arra, hogy a legtöbb esetben ez inkább jó heccnek, semmint felvállalt és tudatos cselekedetnek indul. Emiatt tekinthetünk a hacktivizmusra úgy, mint inkább kockázatos és nem támogatandó cselekményre. Természetesen abban az esetben, ha a hacktivista csoportok felvállalják tagjaik tájékoztatását és védelmét, azaz felelősséget viselnek a résztvevő fiatalokért, és igyekeznek az illegális eszközöket kerülni, a társadalomnak valamennyire át kell értékelnie a róluk alkotott képet. WikiLeaks Az első, nagy nyilvánosságot kapó hacktivista csoport a WikiLeaks lett. Céljuk a fontos hírek és információk nyilvánosságra hozása. [11] A hivatalosan 2007-ben indult szervezet több olyan információt hozott nyilvánosságra működése során, melyekhez a jog által kevéssé megengedett eszközökkel jutott hozzá az a forrás, aki a későbbiekben publikálásra átadta ezeket az anyagokat a WikiLeaks-nek. Legismertebb akciójuk a Cablegate-nek nevezett publikálás volt, melynek során , az USA nagykövetségeiről származó diplomáciai táviratot osztottak meg a széles nyilvánossággal. Ezek forrása a vádak szerint Bradley Manning őrvezető volt, aki védett számítógépes rendszerből másolt ki adatokat. A védelem szintjét azonban jól jelzi, hogy a klasszikus hacker technikák használatára nem volt szüksége. A WikiLeaks legismertebb arca Julian Assange, ausztrál szólásszabadság-harcos, akit jelenleg az elsőszámú hacktivistának tart a világ sajtója. Assange a 80-as évek végétől Mendax néven aktív hackerként volt közismert a hacker szubkultúrában. Munkássága során mindig törekedett az információk szabad áramlásának eléréséért, ami miatt pályafutását végigköveti a hatóságokkal való folyamatos küzdelem. Mind Assange, mind Manning gyermek- és fiatalkora alátámasztja azokat a megállapításokat, melyeket az UNICRI tanulmány tett. Assange biológiai apját csak felnőtt korában ismerte meg, édesanyja számos kapcsolata mellett folyamatosan változtatta lakhelyét. Manning szülei elváltak, iskolájában társai zaklatták. Assange 16 évesen már elismert hacker volt, Manning 19 évesen került kapcsolatba a szubkultúrával. [12] [13] Anonymous Az Anonymous csoport gyökereit 2003-ra és a 4chan nevű fórumra vezetik vissza. Ezen a fórumon név és regisztráció nélkül lehetett feltölteni gyakorlatilag mindenféle tartalmat. Az

9 Anonymous csoport első akciója, a Szcientológiai Egyház ellen szerveződő tiltakozás is ezen a fórumon indult el. Napjainkra az Anonymous lett a hacktivizmus szinonimája, számos, tőlük egyébként független akciót is az általuk használt Guy Fawkes maszkkal illusztrálnak. A média által sugalmazott Anonymous kép azonban sokszor hamis. A már említett dokumentumfilm és a Wikipedia jól dokumentálja azt a folyamatot, mely tinédzserek és fiatal huszonévesek körében a csoportot igazán népszerűvé tette. [14] A 4chan fórum által biztosított, névtelenül használható felületeket kihasználva lehetővé vált kimondani és megosztani olyan dolgokat, amiket egyébként még egy szintén névtelen, de regisztrációhoz kötött weblapon sem tenne az ember. A csordaszellemet követve könnyen lehet csatlakozni olyan akciókhoz, melyek inkább anarchisták, semmint valamilyen konkrét célt szolgálnak. A névtelen tömegben pedig elvész az ember veszélyérzete, azt feltételezi, hogy tetteiért nem vonják felelősségre. A vonzerőt tovább növeli az a média által is sugallt hamis kép, hogy az Anonymous nagy tudású hackerek közössége, miközben az akciók kivitelezése csak ritkán igényel az átlag fiatalénál magasabb informatikai jártasságot. Az Anonymous tevékenysége jellemzően a már említett elosztott túlterheléses támadásokra épül. Ennek során olyan, kimondottan weboldal-bénítási szándékokra fejlesztett eszközökkel, mint a Low Orbit Ion Cannon (LOIC), egyszerre sok százan, vagy ezren kérnek le sorozatosan egy szolgáltatást, ami miatt az elérhetetlenné válik a jogosult felhasználók számára. A DDoS támadásokban résztvevők naiv hozzáállása szerint ők semmi illegálisat nem tesznek, csupán sokszor látogatnak meg egy webhelyet. Tettük azonban kimeríti a Budapest Egyezményben foglalt eszközökkel való visszaélést, melynek célja a számítástechnikai rendszer megsértése. Az ilyen bűncselekmények elkövetését az Egyesült Államokban akár 10 éves börtönbüntetés is kísérheti. [15] Az Anonymous jelenség világszerte jelen van, számos ország bűnüldöző hatósága szervezett sokszor összehangolt nyomozásokat. Az Interpol 2012-ben Operation Unmask néven Latin- Amerikában és Európában folytatott nyomozást, mely 15 város 40 helyszínét érintette, és aminek során 25 embert tartóztattak le, akik év közöttiek voltak. [16] Magyarországon 2012 szeptemberében történtek letartóztatások, melynek során 5, év közötti személyt gyanúsítottak meg. [17] De Szerbiától kezdve, Nagy-Britannián át, Argentínáig számos országból lehetett hasonló híreket olvasni. Bár a legtöbb hír tágan határozza meg a letartóztatottak életkorát, egy-egy esetet alaposabban megvizsgálva kiderül az, hogy a tipikus Anonymous tag tizenéves, vagy fiatal huszonéves. Egymást személyesen nem ismerik, kis csoportjaik interneten szerveződnek. Mivel azonban a

10 legtöbben nincsenek tisztában a valódi anonim internetezés technikájával, valós személyazonosságuk akár a közösségi hálózatokon is könnyen kideríthető. Kiberbűnözés A hacktivizmusban való részvétel komoly fenyegetést jelent ugyan egy fiatalnak, de csak a jogszabályok jelentenek rá veszélyt. Ennél lényegesen komolyabb kockázatot jelent számára az, ha a képességeit felhasználni kívánó szervezett bűnözés szippantja be. Ebből a körből ugyanis nagyon nehéz kitörni, és az a fiatal, aki elsősorban a virtuális világban találja meg a boldogulását, nagy valószínűséggel komoly árat fizethet könnyelműségéért. A kiberbűnözés tág fogalom. A számítógép lehet eszköze, célja és támogatója egyes bűncselekményeknek. [18] A szervezett bűnözés olyan területei, mint a pénzmosás, aminek az egyik legjelentősebb területe az online szerencsejáték, elképzelhetetlen az informatikai nélkül. [19] Ebben az esetben eszközként kezelik a számítógépet. Az identitáslopások, és az ezeken keresztül végrehajtott csalások, pénzügyi visszaélések esetében az elsődleges cél a számítógépen tárolt személyes és pénzügyi adatok megszerzése. A kábítószer-bűnözés vagy az emberkereskedelem során viszont az informatikai eszközök támogatják a bűnszervezeteket, pl. a titkosított, rejtett kommunikáció lehetővé tételével. Minden esetben kifinomult informatikai tudás kell ahhoz, hogy a bűncselekmény létrejöhessen. A számítógéppel, mint eszközzel elkövetett cselekmények feltételezik azt, hogy a bűnöző tisztában van a nagy rendszerek működésével, képes azokba behatolni, és működésüket úgy kiismerni, esetleg módosítani, hogy az számára jelentős haszonnal bírjon. Amennyiben a számítógépen tárolt adatok a célpontok, bonyolult kártékony kódokat kell írni, melyek esetleg olyan felhasználói szoftverhibákat használnak ki, amiket nagyon körülményes megtalálni. Ezekben az esetekben gyakran weboldalakat kell feltörni a kártékony kód terjesztése érdekében. A harmadik esetben pedig törekedni kell olyan kommunikációs, kriptográfiai és szteganográfiai technikák használatára, melyeket a bűnüldöző szervek nem vesznek észre, vagy nem tudnak visszafejteni és lehallgatni. Ahhoz hogy ilyen tudásra tegyenek szert, a leendő hackereknek is át kell esniük egyfajta tanulási folyamaton, melynek jellemző állomása valamilyen kisebb virtuális közösségi térben való aktív részvétel (pl.: IRC, fórumok). Itt a résztvevők általában különböző "trófeákat" pl.: lehallgatott jelszavakat, elcsúfított honlapokat, adatbázis-mentéseket mutatnak be társaiknak elismertségük növelése érdekében.

11 A fiatal hackerek által látogatott fórumok jelentik az elsődleges utánpótlás-bázist a fenti bűncselekmények elkövetéséhez. A problémás családi hátterű, szociális kapcsolataiban sokszor korlátozott fiatalok gyakran a nagyobb elismertség, a nagyobb kihívások igénye és nem utolsó sorban a kecsegtető anyagi lehetőségek hatására könnyen módot találhatnak rá, hogy növekvő tudásukat az általában szervezett bűnözői csoportok kezében lévő online feketepiacokon kamatoztassák. Hasonló a bevonódás folyamata a hagyományos bűnözéshez, azzal a különbséggel, hogy mivel az incidensek az interneten történnek, a károkozás nem kézzelfogható, így a veszélyérzet is csak későn alakul ki. Az internetes bűnözés és a nemzetközi szervezett bűnözés közötti kapcsolat már a 90-es évek második felétől egyértelmű. [20] Az olasz, az orosz vagy éppen a kolumbiai bűnözői csoportok bizonyíthatóan használják az informatikai eszközöket a rájuk jellemző bűncselekmények támogatására. A hétköznapi értelemben vett kiberbűnözést, azaz a kártékony kódok írását, az ezek működését irányító ún. botnetek kialakítását és a fertőzött gépekről lelopott információk eladását, illetve a gépeken keresztüli illegális tevékenységek végrehajtását elsősorban orosz és más kelet-európai bűnbandáknak tulajdonítják. Érdekes új jelenség az internetes feketepiacok megjelenése. Ezeken személyes adatokat, bankkártya-adatokat, korábban nem ismert szoftver-sebezhetőségeket lehet adni-venni. Ezek a fórumok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szórakozásból hackelők látszólag kockázat nélkül tehessék pénzzé azokat az adatokat, szoftverhibákat, melyeket felfedeztek. A bűncselekmény természetesen így is megvalósul, de a személyes bevonódás esélye csökken. Elterelési lehetőségek A hacker szubkultúra iránt érdeklődő, rendezetlen hátterű fiatalok kriminalizálódása tehát valós jelenség és veszély. Nagyon fontos ezért ezeket a jeleket észrevenni, és időben beavatkozni. Azok a fiatalok, akik annyi időt fektetnek az informatika megtanulásába, hogy közel kerüljenek az őket fenyegető hacktivizmushoz és kiberbűnözéshez, a megfelelő prevencióval a műszaki felsőoktatásban, a gazdasági életben és a védelmi szektorban is karriert futhatnak be. Nagyon fontos azonban időben észlelni azt, hogy a gyermek- és fiatalkorú az átlagosnál nagyobb érdeklődést fejt ki a szubkultúra iránt, és megtalálni azokat a közösségeket, ahol ezt az érdeklődését legális keretek között továbbfejlesztheti. A hackelés ugyanis nem más, mint a gyermekkorból eredő egészséges érdeklődés továbbfejlődése, amire érdemes építeni. Ahogy Bruce Schneier írja: A hacker olyan valaki, aki korlátok nélkül gondolkodik. Olyan valaki,

12 aki elveti a hagyományos bölcsességeket és valami mást csinál helyette. Olyan valaki, aki keresi a határokat, és kíváncsi, mi van ezeken túl. Olyan valaki, aki látja a szabályok halmazát, de érdekli, mi van akkor, ha ezeket nem követi. A hacker az, aki a rendszer határaival kísérletezik, pusztán intellektuális kíváncsiságból. [21] Stef, a magyar hacker szubkultúra egyik központi figurája szerint Az interneten nincsenek határok, mégis megpróbálják ráerőltetni a helyi törvényeket, az összes ország minden világi és vallási törvényének megfelelni? Az visszatérés lenne az elszigetelt analóg világba. Az interneten a tartalom gazdag és széles, mindenki azt fogyaszt, amit akar, és ugyanígy el is kerülheti a szennynek érzett tartalmat. Ezt meg kell tanulni, ez médiafogyasztási higiénia kérdése. A tanulási folyamat azonban hosszú, és mivel a helyi és nemzetközi törvények vonatkoznak az internetre is, időnként az ember a saját kárán tanulja meg, mi káros és mi nem az. Ehhez a tanulási folyamathoz azonban kevés segítséget, támogatást kap egy tinédzser. Ezért össztársadalmi feladat megmutatni a helyes utat azoknak, akik olyan hackerekké akarnak válni, amilyen Leonardo da Vinci, Nikola Tesla és pár ismerős arc, ahogy Stef írja. [22] Iskolai felelősségek Az internet és általában az informatika biztonságos használata alapvető képesség kell, hogy legyen már kisgyermek korban. Ennek érdekében az iskolai informatika-oktatásban ki kell térni azokra a veszélyes jelenségekre, amik az átlagos felhasználót veszélyeztetik, így elsősorban a kiberbűnözés körébe tartozó jelenségek gyermekeket veszélyeztető változataira. Ezek a beszélgetések már segítenek kiszűrni, hogy mely gyerekek azok egy adott évfolyamban, akik társaiknál nagyobb tudással rendelkeznek ezen a területen. Rájuk a továbbiakban érdemes kiemelten figyelni, képességeiket pedig tudatosan fejleszteni, függetlenül attól, hogy a hackelés után érdeklődnek-e. Általában az is jó forrás lehet a pedagógusoknak, ha diákjaik online közösségi aktivitását is figyelik. A közösségi oldalakon a tinédzserek érdeklődési köre általában jól profilozható, hamar kimutatható, ha nyitottak az információbiztonság árnyas oldala felé. Amennyiben ez olyan családi háttérrel párosul, amely hajlamosít a későbbiekben a veszélyes területekre kerülésre, érdemes elkezdeni az elterelő munkát. Az első hackeléseket leggyakrabban fiatal tizenévesen az iskolában vagy az iskolával összefüggésben követik el. A célpontok között szerepelhetnek az iskolai számítógépes rendszerek, illetve iskolatársaik levelezése vagy online közösségi profilja. Ezek az első

13 csínytevések általában nem maradnak titokban, és szintén olyan jelek, amik indokolttá teszik azt, hogy az érintett fiatallal behatóbban foglalkozzanak. Fontos, hogy se a pedagógusok, se a szülők reakciója ne legyen tiltó, negatív, ami csak a titoktartásba hajszolja a gyermeket. Tudatosítani kell benne, hogy amit tett, az rossz, esetleg jogilag büntetendő is (bár ilyenkor még nem feltétlenül érik el a büntethetőség alsó korhatárát), de mindenképpen a korához képest komoly tudást és felkészülést feltételez. El kell neki magyarázni, hogy céljai eléréséhez más utak is vannak, de ha ilyen szinten érdekli az informatika, akkor megvannak azok a lehetőségek, melyek mentén legálisan, és társadalmilag hasznosan fejlődhet. Azzal, hogy egyébként büntetést érdemlő tettének pozitív irányba való továbbfejlesztésére a pedagógus felhívja a figyelmét és jó esetben segíti is fejlődését, rögtön segített a kriminalizálódáshoz vezető egyik legfontosabb motiváció, a céltalanság és értéktelenség érzésének csökkentésében. De nem oldja meg a kirekesztettség, a közösséghez nem tartozás problémáját. Ráadásul a pedagógusoknak általában nincsen meg az a szakirányú tudása, amivel az ifjú hacker palánta tehetséggondozását el tudnák látni. Az iskola és a pedagógus ezért csak az első láncszem a prevencióban, akit segíteni kell abban, kivel lépjen kapcsolatba a képességfejlesztés érdekében. Biztonságos Internet Programok A világ számos részén tartanak olyan programokat, melyek célja az iskolások felkészítése az biztonságos internet használatra. Ezek egy része a pedagógusok továbbképzésére fókuszál, más esetekben az információbiztonsággal foglalkozó szakmai szervezetek tagjait próbálja bevonni a gyermekek oktatásába. Az Európai Unió által szervezett Safer Internet Programme keretében 30 európai országban jelöltek ki olyan központokat, melyek koordinálják a gyermekek biztonságos internet-használatának terjesztését, valamint megszervezik a Biztonságos Internet Napokat. [23] Az egyik legnagyobb IT biztonsággal foglalkozó szervezetként az (ISC) 2 nevű amerikai csoport a hivatásszerűen az informatikai védelmi iparágban dolgozó szakembereket próbálja bevonni az oktatásba az USA, Kanada, Nagy- Britannia és Tajvan területén. [24] Magyarországon a két koncepció közösen valósul meg. A magyar Safer Internet Programme Center-ként működő Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat koordinálja az országban a biztonságos internet oktatásokat, melyek megtartását a különböző magyar IT biztonsági szakmai szervezetek tagjai önkéntesként támogatják. Így egyrészt a pedagógusok is hiteles,

Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft.

Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft. 1 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének értékelése a 2011. év során a kiskorúak védelméhez kapcsolódóan megtett intézkedésekről; a témához kapcsolódó 2012. évi intézkedési lehetőségek Készítette:

Részletesebben

online bullying kézikönyv pedagógusoknak

online bullying kézikönyv pedagógusoknak online bullying kézikönyv pedagógusoknak department of psychology, second university of naples university of cyprus ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI school of psychology aristotle university of thessaloniki

Részletesebben

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról Kulcs a net világához! @ www A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról 2013 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. I. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

A NATO KIBERVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÜKRÉBEN 1

A NATO KIBERVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÜKRÉBEN 1 Bányász Péter Orbók Ákos A NATO KIBERVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÜKRÉBEN 1 Rezümé: Századunkra egyfajta paradigmaváltás figyelhető meg az információs hadviselés

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR HADMÉRNÖKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR HADMÉRNÖKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR HADMÉRNÖKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR Az információs terrorizmus által alkalmazott támadási módszerek és a Doktori (PhD) értekezés tervezet

Részletesebben

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója Segédanyag a Rendőrség számára Tóth Olga Albert Fruzsina YouPrev Co-financed by the European Commission within the Daphne III programme

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA GYÁNYI SÁNDOR Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja 2013.

LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja 2013. LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja 2013. LÉPÉS-VÁLTÁS Fiatalkorú bûnelkövetõk reintegrációjának programja TAMOP 5.6.1.A.-11/3-2011-0004. 2013. Nevelõotthonok Nemzetközi Szövetsége

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG

VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 1 VIRTUÁLIS IFJÚSÁGI MUNKA ÉS AZ E-IFJÚSÁG ÚTIKALAUZ A DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK VILÁGÁBA Székely Levente Nagy Ádám dr. Budapest, 2010 Ex5 10/8/23 2:06 PM Page 2 SOROZATSZERKESZTÔ

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben

Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Szakszervezetek a Web 2.0-án Szakszervezeti és munkahelyi szervezés, közösségépítés a virtuális térben Fiedler Péter József 2011. március 31. Tartalomjegyzék 1. Fejezet...3 Bevezetés...3 1.1 Hipotézisek...4

Részletesebben

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk. GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN Kutatási zárójelentés A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.) Németh Barbara A kutatásban részt vett: Gosztonyi Ákos Kamarás Vilma Kocsis Ivett

Részletesebben

A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a pénz helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben

A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a pénz helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Eszteri Dániel A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a pénz helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! 1 Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv A tanulmányt az Inforum,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. kutatási beszámoló

Külvárosi Áldozatsegítés. kutatási beszámoló Külvárosi Áldozatsegítés kutatási beszámoló Tartalom 1. A kutatás előzménye a projekt pályázati kiírásának tükrében 3 2. A kutatás menete, metodikája, célkitűzése 6 3. Az első adatfelvétel eredményei 7

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KRASZNAY CSABA A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELMI MEGOLDÁSAI Doktori (PhD)

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2011. III. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2011. III. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2011. III. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 Szoftver sérülékenységek...4 Informatikai biztonság a vállalati szféra

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben