Ifjúságvédelem a hacker szubkultúrában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúságvédelem a hacker szubkultúrában"

Átírás

1 Dr. Krasznay Csaba Varga-Perke Bálint Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Silent Signal Kft. Ifjúságvédelem a hacker szubkultúrában Bevezetés A 2010-es évek mindennapi híradásaiban, tömegtájékoztatási platformjain gyakran jelenik meg az informatikai bűncselekményeket elkövető fiatal hacker gyakran hamis képe. Annak ellenére, hogy a média már legalább 30 éve foglalkozik a hackerizmussal, a róluk készülő beszámolók még mindig durván leegyszerűsítik azt az életstílust és szubkultúrát, melyben élnek. Amikor társadalmunk és gazdaságunk alapvető léte függ az infokommunikációs infrastruktúrák megfelelő működésétől, nem lehet általánosan minden problémát a hackerekre fogni. Kialakultak ugyanis az egymástól jelentősen különböző kiberbűnözés, kiberterrorizmus, kiberkémkedés és kiberhadviselés területek, melyek jellemzően egészen más tudást és motivációt várnak el a benne résztvevő személyektől. A bázistudás forrása azonban jellemzően ugyanaz. A legtöbb olyan személy, aki a hackerizmussal kapcsolatba kerül, jellemzően fiatal tizenéves korában teszi meg első lépéseit ezen a területen. Ebben az időszakban a tárgyi tudás még elég csekély, de a motiváció hatalmas. Attól függően, hogy milyen ingerek érik a fiatalt, az érdeklődés jelentős személyes és társadalmi haszonnal is járhat, de megfelelő terelés nélkül az érintett sokszor feladja, vagy rossz irányba fordítja ígéretes pályáját. Jelen tanulmányban bemutatjuk a tipikus hacker életút első lépéseit, az ezekkel járó kockázatokat, illetve a terelés lehetőségeit, mindezt nemzetközi tanulmányok és személyes tapasztalatok alapján. Bár a személyes tapasztalatok elsősorban Magyarországra vonatkoznak, a nemzetközi szakirodalom szerint más országokban is hasonló helyzettel lehet szembesülni. Ez mutatja azt is, hogy a hacker szubkultúra nemzetközi, arra kis mértékben hatnak a helyi kulturális és közösségi különbségek.

2 Hacker életút A megismerés vágya minden gyerekben természetszerűleg benne lakozik. A felnőtté válás során szeretnénk megismerni a minket körülvevő világot, a dolgok működését. Kamaszkorban ez a vágy párosul a korlátok áthágásának igényével is, azaz a társadalom és a jog emelte határok inkább kihívást, mint féket jelentenek. Természetes igény, melynek során a gyermek egyre inkább felelőssé válik a saját cselekedeteiért. Az alapvető erkölcsi követelmények születésünktől fogva jelen vannak, ezért igen ritka a Ne ölj! és a Ne lopj -hoz hasonló parancsolatok megsértése. Az internet világára azonban még nem alakította ki az emberiség ezeket az alapvető szabályokat, sőt a mai szülők többsége nem is született még bele a hálózat világába, így a Z generáció gyermeke nem feltétlenül tudhatja magáénak a kibertér etikai szabályait. Jelentős problémát jelent azonban az, hogy nem csak az etikai, hanem a jogi szabályok sem ismertek a gyerekek és szüleik előtt, holott a 2001-ben elfogadott Budapesti Egyezmény a Kiberbűnözés Ellen [1] már több mint egy évtizede világos szabályokat jelöl ki az internetet használó tömegeknek. Mivel azonban ezen a platformon első közelítésben nem kézzelfogható a károkozás, a közvéleményben csak mostanában kezd tudatosulni az, hogy a kibertér és a való világ között bűnözési szempontból nincsenek nagy különbségek, sőt az internet lehetővé tette egyes bűncselekmények sokkal szélesebb körű elkövetését is. Az Egyezmény a következő definíciókat használja az egyes kiberbűncselekmények meghatározására: Jogosulatlan belépés: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszerbe vagy annak bármely részébe történő jogosulatlan és szándékos belépés. A Fél kikötheti, hogy a bűncselekményt a biztonsági intézkedések megsértésével vagy számítástechnikai adatok megszerzésére irányuló, illetőleg más tisztességtelen céllal, avagy egy másik számítástechnikai rendszerhez kapcsolódó számítástechnikai rendszerre vonatkozóan kövessék el. Jogosulatlan kifürkészés: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszeren belüli, az abból származó, illetőleg a rendszerbe irányuló számítástechnikai adatok nem nyilvános

3 továbbítása során technikai eszközök felhasználásával történő jogosulatlan és szándékos kifürkészése, ideértve az ilyen számítástechnikai adatokat továbbító, a számítástechnikai rendszerből származó elektromágneses sugárzást. A Fél kikötheti, hogy a bűncselekményt tisztességtelen céllal vagy egy másik számítástechnikai rendszerhez kapcsolódó számítástechnikai rendszerre vonatkozóan kövessék el. Számítástechnikai adat megsértése: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai adatok jogosulatlan és szándékos megkárosítása, törlése, megrongálása, megváltoztatása vagy megsemmisítése. Számítástechnikai rendszer megsértése: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszer működésének számítástechnikai adatok bevitelével, továbbításával, megkárosításával, törlésével, megrongálásával, megváltoztatásával vagy megsemmisítésével való, jogosulatlan és szándékos, jelentős mértékű akadályozása. Eszközökkel való visszaélés: Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön az alábbi cselekmények jogosulatlan és szándékos elkövetése: o a) az előállítása, az értékesítése, a felhasználás céljából való megszerzése, az ország területére való behozatala, a forgalomba hozatala vagy a más módon történő hozzáférhetővé tétele: (i) elsődlegesen azon eszközöknek, ideértve a számítástechnikai programot, melyeket a 2-5. Cikkben meghatározott valamely bűncselekmény elkövetése érdekében hoztak létre vagy alakítottak át, (ii) egy számítógépes jelszónak, egy belépési kódnak, illetőleg hasonló, a számítástechnikai rendszerbe vagy annak bármely részébe való belépést lehetővé tevő számítástechnikai adatnak, ( ) Az Egyezmény tehát részletesen meghatározza azokat a cselekményeket, melyeket egy tinédzser korú, hackelés iránt érdeklődő fiatal törvényszerűen el fog követni, ezzel pedig számos ország jogrendje szerint törvénysértést követ el. Számos ország bűnüldöző szervei kellően fel is készültek arra, hogy ezeket a cselekményeket hatékony nyomozzák, így nem

4 ritkák azok a bűnvádi eljárások, melynek során tizenéves gyerekeknek kell felelnie olyan tevékenységekért, melyek súlyával nem is voltak tisztában. Ezeknek a fiataloknak a kriminalizálása azonban társadalmilag nem hasznos. Az informatika tudásigényes terület, az a tapasztalat, melyet a fiatal hackerek ebben az időszakban megszereznek, a későbbiekben akár piaci, akár közigazgatási területen kiválóan használható lenne. A későbbi sikeres és elismert életpályát azonban könnyen derékba törheti egy meggondolatlanul elkövetett kiberbűncselekmény. De vajon a hacker életút valóban tizenéves korban kezdődik? A személyes tapasztalatokon túl mindezt tényadatok is alátámasztják ben a Magyarországon megrendezésre kerülő Hacktivity hackerkonferencia levelezőlistáján került felmérésre a konferencia látogatóinak hozzáállása a nemzetvédelemhez. Ennek során a kérdőív kitért arra is, hogy a válaszadók milyen foglalkoztatási státuszban vannak, azaz indirekt adatok állnak rendelkezésre arról, hogy a látogatók, azaz a hacker szubkultúra után érdeklődők mekkora része volt tanuló. Válaszadók foglalkozása 41% 12% 47% Hivatásos hacker Érdeklődő szakember Tanuló 1. ábra: A hacker szubkultúra összetétele A levelezőlistán akkor kb. 600 feliratkozó volt, ebből 187-en adtak választ. Ahogy az 1. ábrán látható, a válaszadók 41%-a tanuló volt, azaz pályájuk elején járó év közötti fiatalokról beszélhetünk. A Hacktivity konferencia látogatói tipikusan minden korosztályt felölelnek, így különösen érdekes, hogy közel annyi diák kíváncsi a szubkultúrára, mint ahány professzionálisan az IT biztonsággal foglalkozó szakember.[2]

5 Ezt a mérést támasztja alá az ENSZ Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézete (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute UNICRI) Raoul Chiesa által vezetett tanulmánya is, melynek eredményeit 2008-ban publikálták. [3] A kérdőívet közel 1400 személynek juttatták el, ebből az egyes kérdésekre eltérő számú választ kaptak. A felmérésben résztvevő hackerek korösszetételére 471 válasz érkezett, és a 2. ábrán látható eredmények alátámasztják a Hacktivity-n végzett felmérést. Eszerint a magukat hackereknek vallók 59%-a 25 éven aluli, azaz valószínűsíthetően 50% körül van a még tanulók aránya. Válaszadók életkora 3% 8% 7% 3% 30% év év 20% év év év 29% év >45 év 2. ábra: A hackerek életkori adatai Az UNICRI tanulmány arra is rákérdezett, hogy a válaszadók mikor kezdtek el a hackeléssel foglalkozni, illetve részletes profilt állított a fiatal hackerek szociális hátteréről is. A válaszadók 91%-a 10 és 20 éves kora között ismerkedett meg ezzel a szubkultúrával, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy a tizenéves korban igenis szükséges foglalkozni felvilágosító munkával. [4] Különösen azért, mert bár nem feltétlenül feltételezné ezt az olvasó, de a tipikus hacker valamilyen szempontból terhelt családban nő fel, így a tipikus problémás gyerekkor kategóriába a számítógépes bűnözést is fel lehet venni. A tanulmány így fogalmaz: A család jellemzően szűkösen él és problémás, a szülők hiányoznak, vagy agresszívak, esetleg már elhunytak (balesetben vagy öngyilkosságban), elváltak, örökbefogadottak és mentális vagy viselkedésbeli problémákkal küzdenek (alkoholisták, erőszakosak, tipikusan az apák). A szülő-gyerek viszony ellenséges vagy nem is létezik. A családi élet stresszes, az USA-ban

6 különösen a szülők gyakori költözése miatt. A gyermekkor és a serdülőkor problémás, az egyedülléttől való félelem szórványos és törékeny kapcsolatokat eredményez. Az antiszociális viselkedés hatással van az iskolai előmenetelükre (elbocsátás, utcai bandákhoz csapódás). A kibertérben viszont hatalmuk van, a hackelés egy út a szabaduláshoz. A család viszont általában nem támogatja ezt az útjukat. A kibertérben megjelenő kihívások és az ezekből adódó való életbeli stressz kezelése nem egyszer tudatmódosító szerek használatát is eredményezi. Itt elsősorban az alkoholra kell gondolni, de nem ritka az sem, hogy egy hackert kábítószerrel való visszaélés miatt tudnak bíróság elé állítani, mely elsősorban marihuána termesztését jelenti. [5] Ezek a fiatal korban kialakuló függések és a miattuk elkövetett bűncselekmények végleg megszüntetik azt a reményt, hogy a priusszal rendelkező hackert képességeinek megfelelően rehabilitálni lehessen. A fiatal hackerekre leselkedő veszélyek Az online aktivitás és főleg a látványos sikerek láthatóvá és elismertté teszik a hackert. Az előző fejezetben vázolt személyiségjegyek miatt ez a láthatóság egyébként is lételeme a fiatalnak. Nem valódi nevén, saját, jól felfogott érdekében a képességeihez mérten az internetes nyomainak csökkentésével hajtja végre a cselekedeteit, de az eredményeket legalább szűk körben közzéteszi. A hacker etika szerint ugyanis a számítógépek segítségével művészetet és szépséget lehet létrehozni, azaz egy törés is lehet a maga módján szép, ami kiváltja a közösség tiszteletét. [6] Az internet széleskörű elterjedésével azonban ezek a közösségek egyre gyakrabban tartoznak valamilyen hacktivista csoporthoz, vagy egyenesen a nemzetközi szervezett bűnözés hatókörébe. Egy naiv fiatal ezt vagy nem is veszi észre, vagy büszkén tartozik ezekhez a csoportokhoz, hiszen itt befogadják és tisztelik tevékenységét. Nem méri fel azonban azt, hogy baráti körben végzett csínytevésekkel szemben nem csak a rendőrség, hanem a titkosszolgálatok és egyes maffiacsoportok látókörébe kerül, melynek kezelésére egyáltalán nincs felkészülve. Hacktivizmus A hacktivizmus a digitális eszközök illegális vagy vitathatóan legális, nem erőszakos használata politikai célok érdekében. [7] Egyes vélemények szerint a hacktivizmus és a kiberterrorizmus nem különbözik egymástól, eszközrendszerét és célját tekintve legalábbis

7 rokon területekről lehet beszélni, hiszen az eszközök nem erőszakos használata az infrastruktúrák összefüggése miatt könnyen nem szándékosan erőszakos, de mégis valós következményekkel járó eredménnyel járhat. [8] A hacktivizmus a Wikipedia gyűjtése szerint a 90-es évek közepétől terjedő jelenség, nem függetlenül az internet elterjedésétől. [9] Jellemzően a hacktivisták reagálnak azokra a politikai eseményekre, ahol az egyes államok vagy multinacionális cégek beavatkozását vélik felfedezni a társadalom érdekeivel szemben. Ezeknek a protestáló tevékenységeknek azonban jellemzően megvalósíthatatlan céljai vannak, a kompromisszumok teljes kizárásával, így eredményességük megkérdőjelezhető, de arra mindenképpen elégségesek, hogy az adott kérdésre felhívják a közvélemény figyelmét. Bár a hacker szubkultúrában évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend az ellenállásnak ez a fajtája, a közvélemény számára 2008 környékén vált láthatóvá a WikiLeaks és az Anonymous megjelenésével. Nagyjából ekkorra érte el ugyanis az informatizáltság azt a fokot az egész világon, hogy a politikai célok érdekében elkövetett hackertámadásoknak kellő számú célpontja, eredményeinek pedig széleskörű felvevőpiaca lett. A szólásszabadságért és az egyéb szabadságjogokért harcolni fontos és hasznos tevékenység, melynek több évezredes múltja van, minden kultúrában megvan erre az emberek igénye. A forradalmakat általában fiatalok vívják meg, a maguk eszközeivel. A hacktivizmust fiatal korban jellemzően a nyugati kultúrkör demokráciában élő állampolgárai művelik, így egy érdekes szelepnek nevezhető, ahol rengeteg feszültség leereszthető. A fő problémát az jelenti, hogy abban a társadalomban, ahol élnek, rendelkezésre állnak a tiltakozás jogilag megengedett formái is melyekkel egyébként az Anonymous csoport is gyakran él, így valójában az illegális tevékenységek használata nem indokolt, de gyakran sokkal egyszerűbb, kényelmesebb, mint a véleménynyilvánítás támogatott formáinak megszervezése és lebonyolítása. Így sokan mégis elkövetik a törvénybe ütköző cselekményeket, ezzel teljesen feleslegesen téve ki magukat bűnvádi eljárásnak. A We Are Legion: The Story of the Hacktivists című dokumentumfilm például feldolgoz egy olyan esetet, amikor a fiatal részt vesz egy elosztott túlterheléses támadás (Distributed Denial of Service DDoS) végrehajtásában, ezért letartóztatják, és bíróság elé állítják. [10] Az ilyen akciók, bár nagyon kellemetlenek a célpont számára, inkább figyelemfelhívásra szolgálnak, valós értelmük nincsen, hackelésnek pedig egyáltalán nem tekinthetők. Mivel azonban törvénybe ütköző cselekedetről van szó, az elkövető kriminalizálódik, elzárja magát olyan lehetőségektől, melyek nyugodt és kiegyensúlyozott életet kínálnának számára, ráadásul az

8 elit hackerek megvetését is kivívja, akik nem tartják ezt a támadást túl sokra. Amennyiben ez tudatosan vállalt, azaz az összes kockázat ismert, nem lehet megkérdőjelezni az elkövető jogát saját életének megnehezítésére, de a dokumentumfilm rámutat arra, hogy a legtöbb esetben ez inkább jó heccnek, semmint felvállalt és tudatos cselekedetnek indul. Emiatt tekinthetünk a hacktivizmusra úgy, mint inkább kockázatos és nem támogatandó cselekményre. Természetesen abban az esetben, ha a hacktivista csoportok felvállalják tagjaik tájékoztatását és védelmét, azaz felelősséget viselnek a résztvevő fiatalokért, és igyekeznek az illegális eszközöket kerülni, a társadalomnak valamennyire át kell értékelnie a róluk alkotott képet. WikiLeaks Az első, nagy nyilvánosságot kapó hacktivista csoport a WikiLeaks lett. Céljuk a fontos hírek és információk nyilvánosságra hozása. [11] A hivatalosan 2007-ben indult szervezet több olyan információt hozott nyilvánosságra működése során, melyekhez a jog által kevéssé megengedett eszközökkel jutott hozzá az a forrás, aki a későbbiekben publikálásra átadta ezeket az anyagokat a WikiLeaks-nek. Legismertebb akciójuk a Cablegate-nek nevezett publikálás volt, melynek során , az USA nagykövetségeiről származó diplomáciai táviratot osztottak meg a széles nyilvánossággal. Ezek forrása a vádak szerint Bradley Manning őrvezető volt, aki védett számítógépes rendszerből másolt ki adatokat. A védelem szintjét azonban jól jelzi, hogy a klasszikus hacker technikák használatára nem volt szüksége. A WikiLeaks legismertebb arca Julian Assange, ausztrál szólásszabadság-harcos, akit jelenleg az elsőszámú hacktivistának tart a világ sajtója. Assange a 80-as évek végétől Mendax néven aktív hackerként volt közismert a hacker szubkultúrában. Munkássága során mindig törekedett az információk szabad áramlásának eléréséért, ami miatt pályafutását végigköveti a hatóságokkal való folyamatos küzdelem. Mind Assange, mind Manning gyermek- és fiatalkora alátámasztja azokat a megállapításokat, melyeket az UNICRI tanulmány tett. Assange biológiai apját csak felnőtt korában ismerte meg, édesanyja számos kapcsolata mellett folyamatosan változtatta lakhelyét. Manning szülei elváltak, iskolájában társai zaklatták. Assange 16 évesen már elismert hacker volt, Manning 19 évesen került kapcsolatba a szubkultúrával. [12] [13] Anonymous Az Anonymous csoport gyökereit 2003-ra és a 4chan nevű fórumra vezetik vissza. Ezen a fórumon név és regisztráció nélkül lehetett feltölteni gyakorlatilag mindenféle tartalmat. Az

9 Anonymous csoport első akciója, a Szcientológiai Egyház ellen szerveződő tiltakozás is ezen a fórumon indult el. Napjainkra az Anonymous lett a hacktivizmus szinonimája, számos, tőlük egyébként független akciót is az általuk használt Guy Fawkes maszkkal illusztrálnak. A média által sugalmazott Anonymous kép azonban sokszor hamis. A már említett dokumentumfilm és a Wikipedia jól dokumentálja azt a folyamatot, mely tinédzserek és fiatal huszonévesek körében a csoportot igazán népszerűvé tette. [14] A 4chan fórum által biztosított, névtelenül használható felületeket kihasználva lehetővé vált kimondani és megosztani olyan dolgokat, amiket egyébként még egy szintén névtelen, de regisztrációhoz kötött weblapon sem tenne az ember. A csordaszellemet követve könnyen lehet csatlakozni olyan akciókhoz, melyek inkább anarchisták, semmint valamilyen konkrét célt szolgálnak. A névtelen tömegben pedig elvész az ember veszélyérzete, azt feltételezi, hogy tetteiért nem vonják felelősségre. A vonzerőt tovább növeli az a média által is sugallt hamis kép, hogy az Anonymous nagy tudású hackerek közössége, miközben az akciók kivitelezése csak ritkán igényel az átlag fiatalénál magasabb informatikai jártasságot. Az Anonymous tevékenysége jellemzően a már említett elosztott túlterheléses támadásokra épül. Ennek során olyan, kimondottan weboldal-bénítási szándékokra fejlesztett eszközökkel, mint a Low Orbit Ion Cannon (LOIC), egyszerre sok százan, vagy ezren kérnek le sorozatosan egy szolgáltatást, ami miatt az elérhetetlenné válik a jogosult felhasználók számára. A DDoS támadásokban résztvevők naiv hozzáállása szerint ők semmi illegálisat nem tesznek, csupán sokszor látogatnak meg egy webhelyet. Tettük azonban kimeríti a Budapest Egyezményben foglalt eszközökkel való visszaélést, melynek célja a számítástechnikai rendszer megsértése. Az ilyen bűncselekmények elkövetését az Egyesült Államokban akár 10 éves börtönbüntetés is kísérheti. [15] Az Anonymous jelenség világszerte jelen van, számos ország bűnüldöző hatósága szervezett sokszor összehangolt nyomozásokat. Az Interpol 2012-ben Operation Unmask néven Latin- Amerikában és Európában folytatott nyomozást, mely 15 város 40 helyszínét érintette, és aminek során 25 embert tartóztattak le, akik év közöttiek voltak. [16] Magyarországon 2012 szeptemberében történtek letartóztatások, melynek során 5, év közötti személyt gyanúsítottak meg. [17] De Szerbiától kezdve, Nagy-Britannián át, Argentínáig számos országból lehetett hasonló híreket olvasni. Bár a legtöbb hír tágan határozza meg a letartóztatottak életkorát, egy-egy esetet alaposabban megvizsgálva kiderül az, hogy a tipikus Anonymous tag tizenéves, vagy fiatal huszonéves. Egymást személyesen nem ismerik, kis csoportjaik interneten szerveződnek. Mivel azonban a

10 legtöbben nincsenek tisztában a valódi anonim internetezés technikájával, valós személyazonosságuk akár a közösségi hálózatokon is könnyen kideríthető. Kiberbűnözés A hacktivizmusban való részvétel komoly fenyegetést jelent ugyan egy fiatalnak, de csak a jogszabályok jelentenek rá veszélyt. Ennél lényegesen komolyabb kockázatot jelent számára az, ha a képességeit felhasználni kívánó szervezett bűnözés szippantja be. Ebből a körből ugyanis nagyon nehéz kitörni, és az a fiatal, aki elsősorban a virtuális világban találja meg a boldogulását, nagy valószínűséggel komoly árat fizethet könnyelműségéért. A kiberbűnözés tág fogalom. A számítógép lehet eszköze, célja és támogatója egyes bűncselekményeknek. [18] A szervezett bűnözés olyan területei, mint a pénzmosás, aminek az egyik legjelentősebb területe az online szerencsejáték, elképzelhetetlen az informatikai nélkül. [19] Ebben az esetben eszközként kezelik a számítógépet. Az identitáslopások, és az ezeken keresztül végrehajtott csalások, pénzügyi visszaélések esetében az elsődleges cél a számítógépen tárolt személyes és pénzügyi adatok megszerzése. A kábítószer-bűnözés vagy az emberkereskedelem során viszont az informatikai eszközök támogatják a bűnszervezeteket, pl. a titkosított, rejtett kommunikáció lehetővé tételével. Minden esetben kifinomult informatikai tudás kell ahhoz, hogy a bűncselekmény létrejöhessen. A számítógéppel, mint eszközzel elkövetett cselekmények feltételezik azt, hogy a bűnöző tisztában van a nagy rendszerek működésével, képes azokba behatolni, és működésüket úgy kiismerni, esetleg módosítani, hogy az számára jelentős haszonnal bírjon. Amennyiben a számítógépen tárolt adatok a célpontok, bonyolult kártékony kódokat kell írni, melyek esetleg olyan felhasználói szoftverhibákat használnak ki, amiket nagyon körülményes megtalálni. Ezekben az esetekben gyakran weboldalakat kell feltörni a kártékony kód terjesztése érdekében. A harmadik esetben pedig törekedni kell olyan kommunikációs, kriptográfiai és szteganográfiai technikák használatára, melyeket a bűnüldöző szervek nem vesznek észre, vagy nem tudnak visszafejteni és lehallgatni. Ahhoz hogy ilyen tudásra tegyenek szert, a leendő hackereknek is át kell esniük egyfajta tanulási folyamaton, melynek jellemző állomása valamilyen kisebb virtuális közösségi térben való aktív részvétel (pl.: IRC, fórumok). Itt a résztvevők általában különböző "trófeákat" pl.: lehallgatott jelszavakat, elcsúfított honlapokat, adatbázis-mentéseket mutatnak be társaiknak elismertségük növelése érdekében.

11 A fiatal hackerek által látogatott fórumok jelentik az elsődleges utánpótlás-bázist a fenti bűncselekmények elkövetéséhez. A problémás családi hátterű, szociális kapcsolataiban sokszor korlátozott fiatalok gyakran a nagyobb elismertség, a nagyobb kihívások igénye és nem utolsó sorban a kecsegtető anyagi lehetőségek hatására könnyen módot találhatnak rá, hogy növekvő tudásukat az általában szervezett bűnözői csoportok kezében lévő online feketepiacokon kamatoztassák. Hasonló a bevonódás folyamata a hagyományos bűnözéshez, azzal a különbséggel, hogy mivel az incidensek az interneten történnek, a károkozás nem kézzelfogható, így a veszélyérzet is csak későn alakul ki. Az internetes bűnözés és a nemzetközi szervezett bűnözés közötti kapcsolat már a 90-es évek második felétől egyértelmű. [20] Az olasz, az orosz vagy éppen a kolumbiai bűnözői csoportok bizonyíthatóan használják az informatikai eszközöket a rájuk jellemző bűncselekmények támogatására. A hétköznapi értelemben vett kiberbűnözést, azaz a kártékony kódok írását, az ezek működését irányító ún. botnetek kialakítását és a fertőzött gépekről lelopott információk eladását, illetve a gépeken keresztüli illegális tevékenységek végrehajtását elsősorban orosz és más kelet-európai bűnbandáknak tulajdonítják. Érdekes új jelenség az internetes feketepiacok megjelenése. Ezeken személyes adatokat, bankkártya-adatokat, korábban nem ismert szoftver-sebezhetőségeket lehet adni-venni. Ezek a fórumok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szórakozásból hackelők látszólag kockázat nélkül tehessék pénzzé azokat az adatokat, szoftverhibákat, melyeket felfedeztek. A bűncselekmény természetesen így is megvalósul, de a személyes bevonódás esélye csökken. Elterelési lehetőségek A hacker szubkultúra iránt érdeklődő, rendezetlen hátterű fiatalok kriminalizálódása tehát valós jelenség és veszély. Nagyon fontos ezért ezeket a jeleket észrevenni, és időben beavatkozni. Azok a fiatalok, akik annyi időt fektetnek az informatika megtanulásába, hogy közel kerüljenek az őket fenyegető hacktivizmushoz és kiberbűnözéshez, a megfelelő prevencióval a műszaki felsőoktatásban, a gazdasági életben és a védelmi szektorban is karriert futhatnak be. Nagyon fontos azonban időben észlelni azt, hogy a gyermek- és fiatalkorú az átlagosnál nagyobb érdeklődést fejt ki a szubkultúra iránt, és megtalálni azokat a közösségeket, ahol ezt az érdeklődését legális keretek között továbbfejlesztheti. A hackelés ugyanis nem más, mint a gyermekkorból eredő egészséges érdeklődés továbbfejlődése, amire érdemes építeni. Ahogy Bruce Schneier írja: A hacker olyan valaki, aki korlátok nélkül gondolkodik. Olyan valaki,

12 aki elveti a hagyományos bölcsességeket és valami mást csinál helyette. Olyan valaki, aki keresi a határokat, és kíváncsi, mi van ezeken túl. Olyan valaki, aki látja a szabályok halmazát, de érdekli, mi van akkor, ha ezeket nem követi. A hacker az, aki a rendszer határaival kísérletezik, pusztán intellektuális kíváncsiságból. [21] Stef, a magyar hacker szubkultúra egyik központi figurája szerint Az interneten nincsenek határok, mégis megpróbálják ráerőltetni a helyi törvényeket, az összes ország minden világi és vallási törvényének megfelelni? Az visszatérés lenne az elszigetelt analóg világba. Az interneten a tartalom gazdag és széles, mindenki azt fogyaszt, amit akar, és ugyanígy el is kerülheti a szennynek érzett tartalmat. Ezt meg kell tanulni, ez médiafogyasztási higiénia kérdése. A tanulási folyamat azonban hosszú, és mivel a helyi és nemzetközi törvények vonatkoznak az internetre is, időnként az ember a saját kárán tanulja meg, mi káros és mi nem az. Ehhez a tanulási folyamathoz azonban kevés segítséget, támogatást kap egy tinédzser. Ezért össztársadalmi feladat megmutatni a helyes utat azoknak, akik olyan hackerekké akarnak válni, amilyen Leonardo da Vinci, Nikola Tesla és pár ismerős arc, ahogy Stef írja. [22] Iskolai felelősségek Az internet és általában az informatika biztonságos használata alapvető képesség kell, hogy legyen már kisgyermek korban. Ennek érdekében az iskolai informatika-oktatásban ki kell térni azokra a veszélyes jelenségekre, amik az átlagos felhasználót veszélyeztetik, így elsősorban a kiberbűnözés körébe tartozó jelenségek gyermekeket veszélyeztető változataira. Ezek a beszélgetések már segítenek kiszűrni, hogy mely gyerekek azok egy adott évfolyamban, akik társaiknál nagyobb tudással rendelkeznek ezen a területen. Rájuk a továbbiakban érdemes kiemelten figyelni, képességeiket pedig tudatosan fejleszteni, függetlenül attól, hogy a hackelés után érdeklődnek-e. Általában az is jó forrás lehet a pedagógusoknak, ha diákjaik online közösségi aktivitását is figyelik. A közösségi oldalakon a tinédzserek érdeklődési köre általában jól profilozható, hamar kimutatható, ha nyitottak az információbiztonság árnyas oldala felé. Amennyiben ez olyan családi háttérrel párosul, amely hajlamosít a későbbiekben a veszélyes területekre kerülésre, érdemes elkezdeni az elterelő munkát. Az első hackeléseket leggyakrabban fiatal tizenévesen az iskolában vagy az iskolával összefüggésben követik el. A célpontok között szerepelhetnek az iskolai számítógépes rendszerek, illetve iskolatársaik levelezése vagy online közösségi profilja. Ezek az első

13 csínytevések általában nem maradnak titokban, és szintén olyan jelek, amik indokolttá teszik azt, hogy az érintett fiatallal behatóbban foglalkozzanak. Fontos, hogy se a pedagógusok, se a szülők reakciója ne legyen tiltó, negatív, ami csak a titoktartásba hajszolja a gyermeket. Tudatosítani kell benne, hogy amit tett, az rossz, esetleg jogilag büntetendő is (bár ilyenkor még nem feltétlenül érik el a büntethetőség alsó korhatárát), de mindenképpen a korához képest komoly tudást és felkészülést feltételez. El kell neki magyarázni, hogy céljai eléréséhez más utak is vannak, de ha ilyen szinten érdekli az informatika, akkor megvannak azok a lehetőségek, melyek mentén legálisan, és társadalmilag hasznosan fejlődhet. Azzal, hogy egyébként büntetést érdemlő tettének pozitív irányba való továbbfejlesztésére a pedagógus felhívja a figyelmét és jó esetben segíti is fejlődését, rögtön segített a kriminalizálódáshoz vezető egyik legfontosabb motiváció, a céltalanság és értéktelenség érzésének csökkentésében. De nem oldja meg a kirekesztettség, a közösséghez nem tartozás problémáját. Ráadásul a pedagógusoknak általában nincsen meg az a szakirányú tudása, amivel az ifjú hacker palánta tehetséggondozását el tudnák látni. Az iskola és a pedagógus ezért csak az első láncszem a prevencióban, akit segíteni kell abban, kivel lépjen kapcsolatba a képességfejlesztés érdekében. Biztonságos Internet Programok A világ számos részén tartanak olyan programokat, melyek célja az iskolások felkészítése az biztonságos internet használatra. Ezek egy része a pedagógusok továbbképzésére fókuszál, más esetekben az információbiztonsággal foglalkozó szakmai szervezetek tagjait próbálja bevonni a gyermekek oktatásába. Az Európai Unió által szervezett Safer Internet Programme keretében 30 európai országban jelöltek ki olyan központokat, melyek koordinálják a gyermekek biztonságos internet-használatának terjesztését, valamint megszervezik a Biztonságos Internet Napokat. [23] Az egyik legnagyobb IT biztonsággal foglalkozó szervezetként az (ISC) 2 nevű amerikai csoport a hivatásszerűen az informatikai védelmi iparágban dolgozó szakembereket próbálja bevonni az oktatásba az USA, Kanada, Nagy- Britannia és Tajvan területén. [24] Magyarországon a két koncepció közösen valósul meg. A magyar Safer Internet Programme Center-ként működő Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat koordinálja az országban a biztonságos internet oktatásokat, melyek megtartását a különböző magyar IT biztonsági szakmai szervezetek tagjai önkéntesként támogatják. Így egyrészt a pedagógusok is hiteles,

14 első kézből származó ismereteket szereznek, valamint a diákok is olyan emberekkel találkoznak, akiknek hitelességét ezen a területen sokszor többre tartják, mint tanáraikét. A magyar program célja alapvetően a világ minden részén ismert biztonságos internethasználati alapelvek megismertetése a diákokkal. Az internetet használó milliárdnyi felhasználó számára még napjainkban sem feltétlenül ismertek az olyan biztonsági alapfogalmak, mint pl. a kártékony kódok vagy az online pénzügyi visszaélések. Emellett viszont számos új probléma is megjelent, különösen a fiatalkorúak körében, mint a kiberzaklatás (cyberbully) vagy az online szexuális visszaélések. A Safer Internet keretében az önkéntes oktatók felelőssége tehát kettős. Egyrészt meg kell ismertetni a diákokkal, és rajtuk keresztül azok családjával is a megfelelő internet felhasználás alapelveit, másrészt pedig bizonyos fokú megelőzési tevékenységet kell kifejteni annak érdekében, hogy a diákok ne váljanak sem online áldozatokká (ld. pedofília, cyberbully), sem elkövetőkké. Az előadásokra szánt 45 perc azonban kevés arra, hogy gyerek összetett problémáira előzetes felkészülés nélkül választ lehessen adni. Az önkéntes oktatók és a diákokat közelről ismerő pedagógusok együttműködése tehát különösen fontos, elsősorban a megelőzésben. Az önkéntes oktató képességei között nem pusztán a szakmai hozzáértés fontos, hanem a pedagógiai és prezentációs képességeknek is jelen kell lennie. A tapasztalatok szerint a Safer Internet oktatás előtt az osztályokért felelős pedagógusok elmondják azokat a speciális problémákat, melyekkel az egyes diákok küzdenek. Így előre lehet tudni arról, kik voltak online szexuális zaklatás alanyai, kiket érint a cyberbully jelensége, illetve adott esetben kik azok, akik a hacker szubkultúra iránt érdeklődnek. Az önkéntesnek az órát ezért rugalmasan kell felépítenie, sokszor a biztonságos internetezés szabályait 10 percben kell tudnia összefoglalni azért, hogy a megelőzésre koncentrálhasson. Az óratartási tapasztalatok azt is mutatják, hogy az utánkövetésre kevés lehetőség van. Az előadások során ezért különösen fontos világosan elmondani, és írásban is kiosztani azokat a weboldalakat és telefonszámokat, melyeken keresztül a gyerekek segítséget kérhetnek. Az órák után általában nincs idő az egyes diákokkal külön beszélgetni, de ha erre van nyitottság és érdeklődés, meg kell teremteni a lehetőséget, akár úgy is, hogy az önkéntes megadja elérhetőségeit. A Safer Internet órák a gyerekek mellett tanáraiknak is szólnak. Az utánkövetéshez nagyon hasznos eszköz az is, ha a szervező tanárokkal kapcsolatban marad a programgazda. A

15 mondanivaló hitelességét az önkéntes teremti meg, de életképességét a pedagógus valósítja meg, aki ha kellően motivált, illetve kezében vannak a megfelelő webes és telefonos elérhetőségek, akár műszaki ismeretek nélkül is tudja segíteni a fiatalokat az interneten megjelenő problémáik megoldásában. Az önkéntesek bevonásával tartott programok lehetnek azok a kitörési pontok, melyek segítik a hackelés után érdeklődő fiatal továbbterelését azon közösségek felé, melyekben biztonságos körülmények között tud fejlődni. Az informatikai jogban egyébként is járatos önkéntesek emellett szakszerűen tudják elmagyarázni azokat a buktatókat, melyekkel az elővigyázatlan hacker-tanoncok szembesülhetnek. Annak érdekében, hogy ez az elterelés sikeres legyen, a biztonságos internetezésről szóló oktatásokban röviden ugyan, de ki kell térni arra, hogy mi is a hackelés. A felkészült oktatónak egyébként is előzetes információkkal kell rendelkeznie arról, hogy az adott osztályban, évfolyamon van-e olyan gyermek, akit megérintett a szubkultúra, és ha olyan fiatal van az oktatottak között, akit a hackelés érdekel, érdemes úgy beszélni róla, hogy az előadás után az érintett diák kérdezzen is. Az óra utáni beszélgetéseken el lehet mondani, merre tájékozódjon a fiatal a későbbiekben. Hacker közösségek Természetesen az egész koncepció nem létezhet működő közösségek nélkül. Ilyen közösségek kialakulhatnak online módon, a valós életben, vagy konferenciák köré szerveződve. Közös pontnak kell azonban lennie annak, hogy a közösség elfogadja a jogszabályok adta kereteket, valamint törekszik tagjai védelmére és fejlődésének elősegítésére. Hangsúly a fejlődésen van, hiszen a korábban idézettek szerint a hackert elsősorban a dolgok működésének megismerése hajtja, ami a tudás és tapasztalat megszerzéséhez vezet. Ez természetesen nem jelenti az aktuális rend és rendszer kritikátlan elfogadását, de a csoport tapasztaltabb tagjai erkölcsi útmutatást adhatnak az újabb generációk tagjai számára. Az online közösségek lehetnek nyitottak vagy zártak. A nyitott közösség jellemzője, hogy valamilyen weboldal olvasóiból tevődik össze, akik egy idő után a tartalom létrehozóivá is válnak. Előnye az, hogy sokáig lehet úgy részese lenni ennek a közösségnek, hogy nem kell hozzászólni a történésekhez, de az olvasó gondolkodásmódját formálják az ottani írások és hozzászólások. A zárt közösségek a legelterjedtebbek. Ezek IRC csatornákon, közösségi oldalakon, levelezőlistákon alakulnak ki, a tagok legalább egymás beceneveit, azaz virtuális

16 személyiségüket ismerik. Közvetlenebb forma, mint a nyílt fórum, több érdekes információt lehet rajta megtudni, de ha nincsen egy gondolatformáló elitje ennek a zárt csatornának, könnyen rossz irányba mehet rajta a kommunikáció. Nem véletlen, hogy a hacktivista csoportok elsősorban ilyen vonalakon tartják egymással a kapcsolatot. Arra azonban mindenképpen hasznosak, hogy a potenciális bűnelkövető tisztában legyen tette kockázataival. A való életben megjelenő szerveződésekre a legjobb példát a hackerspace-ek mutatják. A hackerspace egy olyan fizikai hely, ahol egymáshoz hasonló gondolkodású emberek találkozhatnak, és közösen, egymást segítve dolgozhatnak a projektjeiken. A közös érdeklődés nem feltétlenül informatikai érdeklődést jelent, ide tartozhatnak a villamosmérnöki tudományok éppúgy, mint a művészetek. [25] Ez a legjobb terepe annak, hogy a hackelés után érdeklődő fiatal megtalálja azt az utat, melyen saját magát fejlesztheti, és ráállhat egy olyan pályára, mely a későbbiekben elismerést és sikereket jelenthet. A konferenciák jelentik a legszélesebb körű találkozási lehetőséget a hackereknek. Ezeken az eseményeken akár több ezer hasonló szemléletű ember is összejöhet, a fiatalok pedig láthatják az aktuális trendeket, illetve megtudhatják, hogy országukban kik azok a véleményformálók, akiknek tevékenységét érdemes követni. Emellett fel tudják mérni saját tudásukat is. Komoly kockázatot jelent ugyan ezeknek a rendezvényeknek az elüzletiesedése, de mégis jó kiindulópontot jelenthetnek, hiszen a diákok általában jelentős kedvezményeket is kapnak a részvételi díjakból. Hivatásos hackerek A hadtudománnyal foglalkozók között nagyjából egyetértés van abban, hogy a kiberhadviselés része a modern hadviselésnek. Abban sincsen vita, hogy a hírszerzés napjainkban elsődlegesen informatikai eszközökön keresztül történik. Komoly állami igény mutatkozik tehát arra, hogy a hackeléshez értő fiatalok előbb-utóbb országukat szolgálják akár a nemzeti hadseregben, akár a titkosszolgálatoknál. John Arquilla kiberhadviselési kutató szerint az elit hackerek üldözése helyett az USA kormányzatának inkább alkalmazni kéne őket. [26] Shawn Henry, az FBI korábbi vezető beosztású, online bűnözéssel foglalkozó nyomozója szerint a hackerek kivédésére szolgáló jelenlegi állami és magán megközelítés fenntarthatatlan. [27] Ezek a vélemények egyre hangosabbak, igény mutatkozik a hackerek bevonására, illetve a nem bevonhatók elleni küzdelem stratégiájának újragondolására. A gyakorlatban azonban ez számos kérdést vet fel. Hogyan ellenőrizhető egy állami szolgálatba álló hacker múltja?

17 Hogyan vizsgálhatók sokszor földrészeket felölelő kapcsolatai? Hogyan lehet munkája során megbizonyosodni megbízhatóságáról? És még sorolhatnánk azokat a felvetéseket, melyekre érdemi választ kell adni. A tinédzserkorban elkezdett terelés, a tehetségek menedzselése jó kiindulópont lehet az állam hivatalos szerveinek arra, hogy szakemberigényüket idejekorán ki tudják elégíteni. A korábban már említett, Hacktivity konferencián végzett felmérés szerint a hacker szubkultúra tagjai egyébként is nyitottak a haza védelmének kérdésére. A kínálati oldal is nyitott tehát az együttműködésre. A hazafiság mértéke 14% Akár ingyen is segítené hazáját 27% 59% Pénzért szolgálná hazáját Nem venne részt a honvédelemben 3. ábra: A hazafiság mértéke a hacker közösségben Van azonban egy komoly akadálya az együttműködésnek, melyet mindenhol le kell gyűrniük a hivatalos szerveknek és a hacker közösségeknek. A Hacker Etika ezt így fogalmazza meg: Ne bízz a hatalomban támogasd a decentralizációt!. Alapvetően ez határozza meg az Anonymous csoport működését, de ez befolyásolja a nem destruktív hacker közösségeket is. Miközben a hatóságok feladata éppen az, hogy az innen eredő, jogtalan tevékenységeket üldözzék. Minél később kezdődik meg egymás megismerése, annál kevésbé valószínű, hogy az Arquilla által sugallt együttműködés megvalósuljon. De ha a hatóságok részt vesznek azokban a terelési módszerekben, melyet jelen tanulmány javasol, a kölcsönös elfogadás és az egymás mellett élés már fiatal tinédzserkorban elkezdődik, és sokkal jobb eséllyel tanulják meg egymás szabályait a felek, mintha csak évekkel később, egy rendőrségi kihallgatás keretében

18 találkoznának egymással. A rendőrség, a honvédség és a titkosszolgálatok intézményesített részvétele, melyek keretét a közösség és a hatóságok közösen alakítják ki, elkerülhetetlennek látszik a kibervédelem közeli jövőjében. Összefoglalás Nehéz egyértelműen állást foglalni a hacker jó vagy rossz vitában. A hacker szemlélet a hagyományosan vett értelemben előreviszi az informatikát, rengeteg, a modern világunkat, fogyasztói társadalmunkat alapvetően meghatározó megoldás nem létezne hackerek nélkül. Eközben észre kell vennünk azt, hogy ezeket a képességeket olyan irányba is lehet fejleszteni, melyek könnyen visszavetik információ- és informatikafüggő életünket. Nem érdemes tehát olyan definíciós problémákkal foglalkozni, mint hogy mi a hacker és a cracker, vagy épp a hacktivista és a kiberterrorista közötti különbség. Mindegyik csoport ugyanonnan eredeztethető. Ez pedig a (többnyire) valamilyen családi, közösségi problémával küzdő tinédzser, aki a számára kínálkozó út közül pont a számítógépeket választja. Míg azonban a droghasználat vagy a betöréses lopás nehezen fordítható társadalmilag hasznos tevékenységgé, az időben észlelt, és megfelelően terelt számítógépes ismeretek magas hozzáadott értékű munkavállalót, illetve a társadalmat előremozdító gondolkodót eredményezhet. Számosságában és fontosságában persze elenyésző ez a probléma a kriminalisztika területén, de észre kell venni, hogy az internet-használat robbanásszerű elterjedésével az érintett fiatalok száma is rohamosan emelkedik. Ennek a jelenségnek még nagyon az elején vagyunk, de a világszerte napvilágra került hírek alapján a letartóztatott fiatalok száma egyre nagyobb. Véleményünk szerint viszont egy letartóztatott hacker is sok. Ezért szakmai összefogással elejét kell venni annak, hogy ez a trend tovább folytatódjon. Valamilyen szinten felelősséget kell vállalni azokért a gyerekekért, akikre később akár országunk biztonságát is rábízhatnánk. És felelősséget kell vállalnunk azokért a felhasználókért, akik vakon megbíznak az internet adta lehetőségekben úgy, hogy elképzelésük sincs annak sötét oldaláról. Irodalomjegyzék [1] Magyar Köztársaság Kormánya. (2002. szeptember 15.) évi LXXIX. törvény az Európa Tanács Budapesten, november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről. Budapest.

19 [2] Krasznay, Cs. (2009). Hackers in the national cyber security. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [3] Chiesa, R. (2009. december 2.). Profiling Hackers: A brief overview of the book Profiling Hackers. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [4] Chiesa, R., Ducci, S., Ciappi, S. (2008.). Profiling Hackers: The Science of Criminal Profiling as Applied to the World of Hacking. Auerbach Publications. ISBN: [5] Metropol. (2012. április 27.). Drogtermesztő hackert fogott az NNI. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [6] Wikipedia. (2012. szeptember 27.). Hacker ethic. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [7] Samuel, A. W. (2004. szeptember). Hacktivism and the Future of Political Participation. Department of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. [8] Krasznay, Cs. (2011. november). A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest. [9] Wikipedia. (2012. november 29.). Hacktivism. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [10] Knappenberger, B. (2012). We Are Legion: The Story of the Hacktivists. Luminant Media. [11] WikiLeaks. (2012). About What is Wikileaks. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [12] Wikipedia. (2012. november 29.). Julian Assange. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [13] Wikipedia. (2012. november 29.). Bradley Manning. Letöltés dátuma: november 30., forrás: [14] Wikipedia. (2012. november 30.). Anonymous (group). Letöltés dátuma: november 30.,

20 [15] FBI National Press Office. (2011. január 27.). Search Warrants Executed in the United States as Part of Ongoing Cyber Investigation. Letöltés dátuma: december 1., forrás: [16] Interpol. (2012. február 28.). Hackers reportedly linked to Anonymous group targeted in global operation supported by INTERPOL. Letöltés dátuma: december 1., forrás: [17] Dajkó, P. (2012. szeptember 8.). Elfogták a Közgépet megtámadó Anonymousszimpatizánsokat. Letöltés dátuma: december 1., forrás: [18] European Network and Information Security Agency. (2012. november 28.). Good Practice Guide for Addressing Network and Information Security Aspects of Cybercrime. Heraklion, Greece [19] Europol. (2011. január 7.). Internet Facilitated Organised Crime. The Hague, The Netherlands. [20] Williams, P. (2002). Organized Crime and Cyber-Crime: Implications for Business. CERT Coordination Center, Carnegie Mellon University. [21] Schneier, B. (2006. szeptember 14.), What is a Hacker? Letöltés dátuma: december 1., forrás: [22] Marsiske, S. (2012. szeptember 24.). Felelősség. Letöltés dátuma: december 1., forrás: [23] European Comission. (2012). Safer Internet Programme: Empowering and Protecting Children Online. Letöltés dátuma: december 2., forrás: [24] (ISC) 2 Foundation. (2012). Safe and Secure Online - Internet Safety for Kids! Letöltés dátuma: december 2., forrás: https://www.isc2cares.org/safe-and-secure/ [25] Wikipedia. (2012. november 28.). Hackerspace. Letöltés dátuma: december 2., forrás: [26] Carrol, R. (2012. július 10.). US urged to recruit master hackers to wage cyber war on America's foes. Letöltés dátuma: december 2., forrás:

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Sérülékenység kezelés. Komli József project manager PTA CERT-Hungary Központ

Sérülékenység kezelés. Komli József project manager PTA CERT-Hungary Központ Sérülékenység kezelés Komli József project manager PTA CERT-Hungary Központ 1 A biztonságérzet a veszély érzékelésének hiánya 2 Mi a sérülékenység? Sérülékenység: Az IT biztonság területén a sérülékenység

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK KIBERBIZTONSÁG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN Berzsenyi Dániel külső munkatárs Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása A Biztonságosabb Internet Program bemutatása Dr. Krasznay Csaba HP Magyarország / Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat / Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogszabályok A biztonságtudatosság, mint feladat Nemzeti

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

www.njszt.hu, www.ecdl.hu Lukács Péter Pannon Egyetem, Keszthelyi vizsgaközpont

www.njszt.hu, www.ecdl.hu Lukács Péter Pannon Egyetem, Keszthelyi vizsgaközpont Lukács Péter Pannon Egyetem, Keszthelyi vizsgaközpont IT biztonság A modul célja: hogy a vizsgázó megértse az IKT (infokommunikációs technológiai) eszközök mindennapos biztonságos használatának, a biztonságos

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Csizmazia-Darab István Sicontact Kft. az ESET magyarországi képviselete

Csizmazia-Darab István Sicontact Kft. az ESET magyarországi képviselete Baptista Szeretetszolgálat VII. Oktatási konferencia 2015.03.19. Csizmazia-Darab István Sicontact Kft. az ESET magyarországi képviselete Szakmai tapasztalat: - 1979-1980: FÜTI, R20/R40 nagygépes operátor

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Szervezetek és biztonsági tudatosság - Jogérvényesítés a kiber térben

Szervezetek és biztonsági tudatosság - Jogérvényesítés a kiber térben Szervezetek és biztonsági tudatosság - Jogérvényesítés a kiber térben Birkás Bence Nemzetközi kapcsolattartó Puskás Tivadar Közalapítvány 1 2 3 ENSZ: Senkit nem lehet azzal büntetni, hogy megfosztják az

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz! Kedves Kolléga! Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy kiterjedésű,

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Informatikai adatvédelem a. Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató

Informatikai adatvédelem a. Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató Informatikai adatvédelem a gyakorlatban Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató Az informatika térhódításának következményei Megnőtt az informatikától való függőség Az informatikai kockázat üzleti kockázattá

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

Az internet veszélyei - fogalomtár

Az internet veszélyei - fogalomtár Az internet veszélyei - fogalomtár Adatlopás: Az adatlopás adataink szándékos, nyilvános feltárását jelenti (pl. banki ügyfelek adatai kerülnek nyilvánosságra, vagy az én személyes adataimat használják

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Silent Signal Kft. Webáruházak informatikai biztonsága Veres-Szentkirályi András 2011.03.04. 2011.03.04 Marketingtorta - 4 1

Silent Signal Kft. Webáruházak informatikai biztonsága Veres-Szentkirályi András 2011.03.04. 2011.03.04 Marketingtorta - 4 1 Silent Signal Kft. Webáruházak informatikai biztonsága Veres-Szentkirályi András 2011.03.04. 2011.03.04 Marketingtorta - 4 1 Témáink Bevezető Webáruház, mint IT rendszer biztonsága OWASP TOP10 webes hiba

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Titokkezelés * replika 41 42 (2000. november): 91 97 91

Titokkezelés * replika 41 42 (2000. november): 91 97 91 Titokkezelés * Alább rövid szemelvényeket és adatsorokat közlünk egy az amerikai kongresszus által megrendelt, vaskos tanulmányból (Secrecy: Report of the Commission on Protecting and Reducing Government

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében

Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében Az iskola lehetséges feladatai az online zaklatás felismerésében, kezelésében és megelőzésében A pedagógusok nem csupán munkavégző állampolgárok, feladatuk ennél sokkal kiterjedtebb: nevelési, valamint

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 12. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. december 8. Címzett: a delegációk

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szoftverek felhasználhatósága Forrás:

Szoftverek felhasználhatósága Forrás: Szoftverek felhasználhatósága Forrás: http://www.felsobuki.sulinet.hu/tantargy/info/szobeli/jog.pdf Szerzői jog A szoftver forrás- és tárgykódja, valamint a hozzá tartozó dokumentáció a programozók szellemi

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29 Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból Bánhidi Ferenc Tartalom 2 A fogalom jogi értelmezése és előélete Kísérlet ex-ante versenyszabályozási

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Pályázat Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök Pályázó: Név Neptun Kód Szak : : J25IT7 Évfolyam : 2009 : Mérnök Informatikus Mobil :

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé

Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé Bevezetés A W3C Magyar Iroda már több mint hat éve azon munkálkodik, hogy hazánkban minél jobban megismertesse az érdeklődőket a legújabb webes technológiákkal,

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben