Közhasznúsági melléklet (2012)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági melléklet (2012)"

Átírás

1 Közhasznúsági melléklet (2012) 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai: Név: Zalai Falvakért Egyesület Székhely: Adószám: Bejegyző határozat szám: Pk /1990/2 Nyilvántartási szám: 434/1990. Képviselő neve: Guitprechné Molnár Erzsébet Az egyesület alapcélja a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. Az egyesület közhasznú szervezet, tevékenysége során többségében olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály állami szerv, vagy helyi önkormányzat feladataként határoz meg ben az alábbi területeken folytattunk tevékenységeket. Szociális tevékenység: A falugondnokok az egyesületen belül önálló szakmai tagozatot alkotnak, a tagozatvezető az egyesület egyik ale. Az egyesület szerepet vállal a falugondnoki szolgálatok fejlesztésében, új szolgálatok létrehozásában, tanácsadással, szakmai napok, képzések és továbbképzések szervezésével. Szervezi és koordinálja a 137 fős zalai falugondoki hálózatot, működteti a tagozatot. Kapcsolatot tart a szakminisztériummal, szakmai szervezetekkel,más megyék falugondnoki egyesületeivel Nevelés és oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Kézműves Akadémia című a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettel szervezett közös programban hobbi szintű képzést szerveztünk a következők szerint: szalmafonás: 12 fő, faedénykészítés: 10 fő, nemezjáték készítés: 16 fő. E program keretében 5 általános iskolában délutáni napközis foglalkozások keretében alsótagozatos iskolások tanultak a népművészektől bőrművességet, nemezelést, szalmafonást. Egerváron, Zalaszentivánon, Gelléházán, Csonkahegyháton, Pókaszepetken Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. A szlovén-magyar határmenti kistelepüléseken élő foglalkoztatási nehézségekkel küzdő nők és fiatalok számára szakmai programok képzéseket, tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szerveztünk és valósítottunk meg. A képzésben összesen 169 fő vett részt 13 zalai településen. Részt vettünk egy EU által támogatott modellprogram kutatásában: közfoglalkoztatás kivezető funkciójának erősítése érdekében, ezen belül vizsgált a közfoglalkoztató szervezetek szakmai kapacitását. Fókuszcsoportos beszélgetést szerveztünk, interjúkat készítettünk. Területfejlesztés és területrendezés. Részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács i ülésén, és előzetesen véleményeztük a Nemzeti Vidéki Stratégia tervezetét. Fórumokon vettünk részt és véleményeztük a as EU-s programozási időszakra vonatkozó Zala megyei fejlesztési koncepció helyzetelemzét. Közérdekű önkéntes tevékenység. Egyesületünk 2006 óta megyi Önkéntes Központként működik. Feladatunk: népszerűsítés,toborzás, tájékoztatás, Tagjai vagyunk az Önkéntes központ Alapítvány által működtetett országos szakmai hálózatnak. Részt veszünk nemzetközi önkéntes programokban. A senior programban 2 erdélyi önkéntest fogadtunk 3 hétre, közvetítésünkkel 1 zalai önkéntes vett részt egy 3 hetes erfélyi önkéntes programban. Együttműködünk és szakmai segítséget nyújtunk a megye 5 különböző térségében működő Önkéntes Programmal. Kialakítottuk az Önkéntes Pontok hálózatát. Együttműködtünk a BGF Zalaegerszegi Pénzügyi karának VERSO elnevezésű az önkéntesség területén végzett nemzetközi kutatási programjában. A VERSO projekt (Volunteers for European Employment) célja, hogy az EU-n belül olyan, jó gyakorlatokat ismerjen fel, melyek magukban foglalják a következő három komponenst: Kelt:2013. foglalkoztatáspolitika, május 17. önkéntes munka és foglalkoztathatóság. Guitprechné Molnár Erzsébet Részt veszünk,segítjük és együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, továbbá más civil szervezetekkel az ember és környezete harmonikus kapcsolatának fenntartásában, a környezet védelmében. Információnyújtástól a tanácsadáson át a szervezetek és dokumentumaik komplex áttekintésétől, a dokumentumok jogszabályoknak való kiigazításától, az alapdokumentumok, szabályzatok elkészítéséig

2 dokumentumok jogszabályoknak való kiigazításától, az alapdokumentumok, szabályzatok elkészítéséig szolgáltatási csomagot dolgoztunk ki. A civil szervezetek és önkormányzatok részvételével tájékoztató fórumokat szerveztünk Zalaegerszegen, Sármelléken, Rédicsen, Kerkaszentkirályon, tanácsadást önkéntes szakértők bevonásával végezzük. Nemzetközi kapcsolatokat építünk, továbbá együttműködünk más országokkal - különösen az Európai Unió országainak - szervezeteivel a vidéki népesség életkörülményeinek javításáért. A ZFE 2011-ben csatlakozott az EURODESK hálózathoz. Az Eurodesk irodák választ tudnak adni az alábbi kérdésekben: Munkalehetőségek belföldön és külföldön, Álláskeresési praktikák Önéletrajzírás, motivációs levél, Tanulás iskolai és iskolán kívüli keretek között belföldön és külföldön, Ösztöndíjak és más támogatások, Nemzetközi program keretében a szociális gazdaság fejlesztésének témájában dolgozunk együtt: Cseh, spanyol, portugál, olasz, horvát profit orientált és nonprofit szervezetekkel. Demokráciafejlesztés, a társadalmi részvétel erősítése a helyi fejlesztésekben, a fejlesztéspolitikában, a civil szervezetek és helyi közösségek társadalmilag hasznos és közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységeinek elősegítése. Szolgáltató faluházak szerepe a településfejelesztésében szakmai műhelyeket, képzéseket valósítottunk meg, kiadvány szerkesztettünk. 4 téma, 4 képzési helyszín, 9 település,60 résztvevő Komplex ifjúságfejlesztési folyamatot segítettünk megvalósítani Teskánd községben.a résztvevők száma találkozásról találkozásra folyamatosan bővült, a projekt végére több mint 25, átlag éves fiatallal dolgoztunk együtt. Ebben az idszőszakban az IKSZT-k ifjúsági szakmai területen mentor támogatás 25 alkalommal biztosítottunk. Zalaegerszeg, 2013.május 17. Dr. Vértényiné Dr. Futó Gabriella ellenőrző bizottság e

3 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Az egyesület közreműködik a állami szervek és/vagy önkormányzatok szociális alapellátásokat és szolgáltatásokat biztosító munkájában, különös tekintettel a falugondnoki szolgálatokra. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló, évi III. tv. 2., 57. (1) bek. a./ pont, 59. (1), 60.. A közhasznú tevékenység célcsoportja: Zala megyében falu -és tanyagondnoki szolgálatot működtető önkormányzatok, civil szervezetek. Falu-és tanyagondnokok. Az érintett települések közösségei, civil szervezetei. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közvetlen célcsoport: 137 önkormányzat és civil szervezet, 137 falugondnok. Továbbá mindazok a 600 fő alatti települések, amelyek falugondnoki szolgálat kialakítását tervezik. A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kötelező képzés helyi gyakorlatának lebonyolítása 2 alkalommal. Kötelező továbbképzés szervezése Pusztaedericsen 1 alkalommal 18 fő részére, tanácsadás, módszertani segítségnyújtás, Kapcsolati adatbázis kialakítása, Együttműködés a sazkminisztériummal a kihüléses haláesetek megelőzésére szervezett kampányban. Falugondnoki tagozat szervezetének működtetése. Együttműködés az ország ellenörző bizottság e

4 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, évi CXL. Tv. 76., 78.,79., A felnőttképzésről szóló, évi CI. tv. 3. (2) bek., a 2/2010.(II.10.)SZMM. rendelet. A közhasznú tevékenység célcsoportja: Kézműves Akadémia keretében: Hagyományos kézművesség(szalmafonás, faedény készítés, nemezjátékkészítés: 37 felnőtt érdeklődő, illetve öt kistelepülési iskola: Zalaszentiván, Pókaszepetk, Csonkahegyhát, Egervár, Gelléháza pedagógusai és alsótagozatok napközisei: 160 fő. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 187 fő A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A hagyományos kézműves technikák és kézműves mesterek megismerése, tanulás és ismeretszerzés általuk és velük: a hobbi képzés 3 témában, 6-10 éves gyerekek és pedagógusok kézművességet tanulnak mesteremberektől. ellenörző bizottság e

5 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az egyesület közreműködik az állami szervek és/vagy önkormányzatok foglalkoztatási feladatainak ellátásában, szervezésében. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek támogatásáról szóló, 1991.évi IV. tv. 8 (4) bek. a/ pont. A közhasznú tevékenység célcsoportja: A szlovén-magyar határmenti kistelepüléseken élő foglalkoztatási nehézségekkel küzdő nők és fiatalok. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 169 fő A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A szlovén-magyar határmenti kistelepüléseken élő foglalkoztatási nehézségekkel küzdő nők és fiatalok számára szakmai programok képzéseket, tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szerveztünk és valósítottunk meg. A képzésben összesen 169 fő vett részt 13 zalai településen. ellenörző bizottság e

6 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Területfejlesztés és területrendezés. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az egyesület közreműködik az állami szervekkel, az önkormányzatokkal és települési önkormányzatok társulásaival, a területfejlesztési és területrendezési feladataik megvalósításában, valamint más társulások feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátásokban. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló, évi XXI. tv. 10., 11. (1) b, g, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (Ötv.) 10. (2) bek., 13. (1) bek. 1. pont. A közhasznú tevékenység célcsoportja: Zala megye kistelepülései, szakértői munkacsoportok A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Részt vettünk a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács i ülésén, és előzetesen véleményeztük a Nemzeti Vidéki Stratégia tervezetét. Fórumokon vettünk részt és véleményeztük a as EU-s programozási időszakra vonatkozó Zala megyei fejlesztési koncepció helyzetelemzét. ellenörző bizottság e

7 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közérdekű önkéntes tevékenység. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az egyesület közreműködik és szerepet vállal a társadalom tagjainak szolidaritáson alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység népszerűsítésében, tájékoztatásban és toborzásban. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló, 2005.évi LXXXVIII tv. 3. d./ pontja. A közhasznú tevékenység célcsoportja: Magánszemélyek, akik vállalnak önkéntes tevékenységet, közérdekű tevékenységet végző civil szervezetek és intézmények, mint fogadóhelyek. Helyi közösségek civil szervezetek, amelyek Önkéntes pont szolgáltatásokat alakítanak ki. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: becsült létszám: fő A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Folyamatosan biztosítjuk az alaptevékenységek: népszerűsítés,toborzás, tájékoztatás, Tagjai vagyunk az Önkéntes Központ Alapítvány által működtetett országos szakmai hálózatnak. Részt veszünk nemzetközi önkéntes programokban. A senior programban 2 erdélyi önkéntest fogadtunk 3 hétre, közvetítésünkkel 1 zalai önkéntes vett részt egy 3 hetes erdélyi önkéntes programban. Együttműködünk és szakmai segítséget nyújtunk a megye 5 különböző térségében működő Önkéntes Programmal. Kialakítottuk az Önkéntes Pontok hálózatát. Együttműködtünk a BGF Zalaegerszegi karának VERSO elnevezésű az önkéntesség területén végzett nemzetközi kutatási programjában.a VERSO projekt (Volunteers for European Employment) célja, hogy az EU-n belül olyan, jó gyakorlatokat ismerjen fel, melyek magukban foglalják a következő három komponenst: foglalkoztatáspolitika, önkéntes munka és foglalkoztathatóság. ellenörző bizottság e

8 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke (Ft) Felhasználás célja Összesen - Ft 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (Ft) Tárgyév (Ft) Összesen: - Ft - Ft 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség, juttatás megnevezése Előző év (Ft) Tárgyév (Ft) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: - Ft - Ft ellenörző bizottság e

9 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (Ft) B. Éves összes bevétel, ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 175 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós F. Alapból nyújtott támogatás G Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből: személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény Előző év (Fő) A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi 10 L. LXXXVIII. törvénynek megfelelően) adatok e Ft-ban Tárgyév (Ft) Tárgyév (Fő) 9. oldal, összesen: 10

10 Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] (az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában) Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] (a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív) Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése adatok e Ft-ban 41275,00 Igen Nem ,00 Igen Nem 0,43 Igen Nem Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően 1,42 Igen Nem 1,00 Igen Nem 10 Igen Nem ellenörző bizottság e 10. oldal, összesen: 10

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: C O M P A S S E U R Ó P A I I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G É R T E G Y E S Ü L E T Szervezet székhelye: Település: K A P O S V Á R Közterület neve: F Ü R E D I Irányítószám: 7 4 Szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BÍRÓ Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18701490-1-13 Törvényszék: Pest Megyei Bíróság Bejegyző határozat száma: 12.Pk. 60.216/2003/4 Nyilvántartási szám: 3705/2003. Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület 2089

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18618145-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.011/2009/10 11/01/975 Egészséges Lélek,Egészséges Élet alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2635 Havária Közhasznú Egyesület 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2013

Részletesebben

ÉVES EGYESÜLETI BESZÁMOLÓ

ÉVES EGYESÜLETI BESZÁMOLÓ Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület Székhely: 7122 Kakasd, Rózsadomb 55. Adószám: 18031058 1 17 Bírósági bejegyzési száma, kelte : Pk.60.036/2010/2., 2010.05.26. Országos nyilvántartásbeli azonosító:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése Szabad Iskolákért Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése Szabad Iskolákért Alapítvány Szakmai beszámoló 2012. január 1 2012. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 212. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18614385-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.009/2004/16 11/01/892 2500 Esztergom, Csapási dűlő 03626/1 2014. Esztergom, 2015. május

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben