Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1. A vállalkozás f bb adatai, tevékenysége Név: PÁTRIA Takarékszövetkezet Székhely: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u 22. Honlap címe: Levelezési cím: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u 22. Telefonszám: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: Egyesüléssel Jogel dök: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet Délpest Megyei Takarékszövetkezet Felügyel bizottság elnöke: Igazgatóság elnöke: Palkovics Lászlóné Csoltkó Endréné A Takarékszövetkezet a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett következ f bb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: tevékenység: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítésb l Betét gy jtése és más visszafizetend pénzeszköz nyilvánosságtól történ elfogadása [Hpt. 3. (1) bek. a) pont], Hitel és pénzkölcsön nyújtása [Hpt. 3. (1) bek. b) pont], Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása [Hpt. 3. (1) bek. d) pont], Kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása [Hpt. 3. (1) bek. g) pont]. Egyéb tevékenységek: TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történ kereskedelmi tevékenység (ügynöki tevékenységként) [Hpt. 3. (1) bek. h) pont] TEÁOR Értékpapír-, árut zsdei ügynöki tevékenységb l Befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészít szolgáltatások közvetítése (függ ügynöki tevékenységként) az alábbiak szerint [Bszt (1) bek.]: a Bszt. 5. (1) bekezdése alá tartozó, befektetési szolgáltatásnak min sül pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett - megbízás felvételének és továbbításának közvetítése; - az ügyfél javára megbízás végrehajtásának közvetítése; - sajátszámlás kereskedés közvetítése; 2

13 - portfólió-kezelés közvetítése; - befektetési tanácsadás közvetítése; - pénzügyi eszköz elhelyezésének közvetítése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) - pénzügyi eszköz elhelyezésének közvetítése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül; - multilaterális kereskedési rendszer m ködtetésének közvetítése; a Bszt. 5. (2) bekezdésében meghatározott kiegészít szolgáltatásként - a pénzügyi eszköz letéti rzésének és nyilvántartásának közvetítése, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetésének közvetítése; - a letétkezelés közvetítése, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetésének közvetítése, nyomdai úton el állított értékpapír esetében annak nyilvántartásának és ügyfélszámla vezetésének közvetítése; - befektetési hitel nyújtásának közvetítése; - a t keszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefügg kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás közvetítése; - befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történ saját számlás kereskedés közvetítése; - a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés közvetítése; - jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás közvetítése; - a Bszt. 6. -ának e)-g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek alapjául eszközökhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészít szolgáltatás közvetítése. TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészít tevékenységb l Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása [devizában - deviza-számlavezetés - a Hpt. 10. (1) bek. a) pont aa) alpontja szerinti kiemelt közvetít i tevékenységként] [Hpt. 3. (1) bek d) pont] Pénzváltási tevékenység [Hpt. 3. (2) bek. a) pont] Széfszolgáltatás [Hpt. 3. (1) bek. j) pont], Pénzügyi szolgáltatás közvetítése [a Hpt. 10. (1) bek. a) pont aa) alpontja szerinti kiemelt közvetít i tevékenységként] [Hpt. 3. (1) bek. i) pont], TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységb l Biztosításközvetít i tevékenység [Hpt. 7. (3) bek. b) pont] TEÁOR Saját tulajdonú ingatlan adásvétele [Hpt.7..(3) bekezdés i) pont] TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése [Hpt.7..(3) bekezdés i) pont] A fenti tevékenységi körökön belül a Szövetkezeti Hitelintézet kizárólag a Felügyelet vagy jogel djei mindenkori engedélyében, illetve a jogszabályokban el írt más hatósági engedélyekben foglalt tevékenységeket végzi. 3

14 A takarékszövetkezet december 31.-én 36 fiókkal rendelkezett az alábbi telephelyeken: Monori fiók 2220 Monor, Kossuth L. u. 77. Ecseri fiók 2233 Ecser, Széchenyi u. 29. Maglódi fiók 2234 Maglód, F u. 13. Üll i fiók 2225 Üll, Pesti út 71. Sülysáp fiók 2241 Sülysáp, Malom u. 1/a. Mendei fiók 2235 Mende, F u. 3. Vasadi fiók 2211 Vasad, Monori u. 1. Gyömr i fiók 2230 Gyömr, Táncsics M. u. 82. Vecsési fiók 2220 Vecsés, Telepi u. 50/a. Nyáregyházi fiók 2723 Nyáregyháza, Nyári Pál u. 19. Budapesti I.sz. fiók 1181 Budapest, Üll i út 399. Budapesti II.sz. fiók 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 16. Budapest III.sz. fiók 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 37. Budapest IV.sz. fiók 1173 Budapest, Pesti út 30/4 Úri fiók 2244 Úri, Rákóczi út 31. Ceglédberceli fiók 2737 Ceglédbercel, Pesti út 195. Albertirsai fiók 2731 Albertirsa, Pesti út 28. Péceli fiók 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 10. Isaszegi fiók 2117 Isaszeg, Kossuth L. u 15. Kistarcsai fiók 2143 Kistarcsa, Széchenyi u 67. Csömöri fiók 2141 Csömör, Szabadság utca 16. Nagytarcsai fiók 2142 Nagytarcsa, Tompa M. utca 19. Gödöll i fiók 2100 Gödöll, Szabadság tér 6. Tápiószentmártoni fiók 2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. u 17/a Tápióbicskei fiók 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64. Pándi fiók 2214 Pánd, F utca 15/a Tápiósági fiók 2753 Tápióság, Bicskei utca 1/a Pilisi fiók 2721 Pilis, Rákóczi utca 34. Gombai fiók 2217 Gomba, Jókai utca 2/b Ceglédi fiók 2700 Cegléd, Eötvös tér 6 Abonyi fiók 2740 Abony, Szelei utca 2. Nyársapáti fiók 2712 Nyársapát, Béke utca 12. Törteli fiók 2747 Törtel, Dózsa Gy. U 8. Jászkarajen i fiók 2746 Jászkarajen, F utca 89. Kocséri fiók 2755 Kocsér, Szabadság utca 39. Nagyk rösi fiók 2750 Nagyk rös, Rákóczi u 1. 4

15 A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lév szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttm ködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens m ködését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfel l szabályozza és biztosítja az integrációban részt vev hitelintézetek egységes banki m ködését és koordinálja üzleti fejl désüket, másfel l korszer termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes kör en bevont leányvállalkozásként szerepel. 2. Jegyzett t ke, tulajdonosi struktúra A Takarékszövetkezet jegyzett t kéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ben jelent sebb változások nem történtek. Takarékszövetkezetünk Küldöttgy lése május 16.-án a Takarékszövetkezet jegyzett kéjével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: - Takarékszövetkezetek nyitó jegyzett t kéje: ,-Ft - Részjegyt ke csökkenése miatti kivezetés: ,-Ft - Jegyzett t ke emelése eredménytartalékból ,-Ft A Takarékszövetkezet évi jegyzett t kéje: ,-Ft december 31.-i tulajdonosi szerkezet a következ szerint alakult: év folyamán 1 f vált taggá Ft értékben. 36 f tagunk lépett ki Ft részjegy értékben. A évi részjegy t ke változás Ft, így a részjegy változást követ en év végi részjegy állomány összege Ft, a nyitó Fthoz képest. A taglétszám a nyitó f l 974 f re csökkent. A 974 f s taglétszámból 967 magánszemély Ft, 7 pedig jogi személyiség vállalkozás Ft részjegy állománnyal. 5

16 A különböz szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következ táblázat Tulajdonosi szektorok Tagok / tulajdonosok száma db / f Részvények / Részjegyek névérték (eft) Tulajdoni hányad (%) Tagok / tulajdo-nosok száma db / f Részvények / Részjegyek névérték (eft) Tulajdoni hányad (%) Jogi személyek ,80% ,99% Természetes ,20% ,01% személyek Összesen ,00% ,00% A Pátria Takarékszövetkezet tulajdonosai közül 4,86 % a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkez csoport tulajdoni aránya december 31.-én ez az arány 4,6 % volt. 3. A számviteli politika f bb elemei, értékelési elvek A Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a t kepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet el írásainak megfelel en készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény el írásai szerint kett s könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-es üzleti évben a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Verpelét, Rákóczi út 2/7, az aláíró személyében felel s könyvvizsgáló Vitéz Zsolt, kamarai tagsági száma: A könyvvizsgálati szolgáltatás szerz dés szerinti díja nettó 430 ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a Takarékszövetkezet Igazgatóságának bels tagjai egyben elnöke jogosult: Csoltkó Endréné PM-regisztrációs száma: A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel s személy Pécsi Lászlóné, PM-regisztrációs száma: A takarékszövetkezet és leányvállalata a számvitelr l szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt. - érvényes számviteli politikával rendelkezik. A MOVI-CO Kft a számviteli törvény értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegb l, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból, valamint kiegészít mellékletb l álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerinti üzleti jelentést köteles készíteni. 6

17 A MOVI-CO Kft mérlegkészítésének id pontja a tárgyévet követ év január 15-e, így a takarékszövetkezet mentesül a számviteli törvény 121 (1) bekezdésében el írt közbüls éves beszámoló készítése alól. A takarékszövetkezet a számviteli törvény el írásait figyelembe véve összevont (konszolidált) éves beszámolót is készít, amely összevont (konszolidált) mérlegb l, összevont (konszolidált) eredmény kimutatásból és összevont (konszolidált) kiegészít mellékletb l áll. Az összevont éves beszámolóban a konszolidálásba bevont vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatásakor az eszközök és a források, a bevételek és a ráfordítások, a nyereség és a veszteség értékéb l kisz résre kerültek a halmozódások. A Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függ leges tagolásban) Kiegészít melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdekl k számára rendelkezésre álljon. A Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevev szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekr l, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében el ír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésr l Utolsó módosítás szóló határozat száma dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés 218/2013 szabályzata Hatályos Fedezetértékelési szabályzat 69/ Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzat 214/ Számlarend és számlatükör 42/ Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata 37/ Pénz- és értékkezelési szabályzat 213/ Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata 44/2012 Hatályos Kockázatvállalási szabályzat 121/ Befektetési szabályzat 25/ Ügyfél- és partnermin sítési szabályzat 72/ Ügyletmin sítési és értékelési szabályzat 47/ Ált.üzletszab. A takarékbetétek kezelésér l 12/ Pénzforgalmi számlavezetés szabályzata 56/2014 Hatályos Lakossági fizetési számla vezetés szabályzata 53/ A Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értékelési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhet k: 7

18 3.1. Pénzeszközök A Takarékszövetkezet a devizaállományt és a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A forint készpénzkészlet, a jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesít és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követ egy éven belül lejáró értékpapírok szerepelnek. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat évben az állampapírok átsorolásra kerültek a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. Az értékpapírok értékelése az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken FIFO elv szerinti értékelési eljárással történt, az értékpapírok után a Takarékszövetkezet a min sítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számolt el. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkent tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A devizában kibocsátott értékpapírok az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti különbözetet a Takarékszövetkezet id arányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket és a forgatási célú részvényeket. A részvények értékelése a FIFO elv alapján, a részesedések értékelése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Takarékszövetkezet a min sítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számolt el Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Takarékszövetkezet min sítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelel. Értékvesztés elszámolás szabályainak részletezése: 8

19 Az eszközök min sítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra. A Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalék képzési szabályzat részletesen tartalmazza az ügyletmin sítés és értékelés elvégzésének f szabályait. A szabályzat április 14-t l hatályos. A Takarékszövetkezet az eszközök min sítését alapvet en kétféle módon végzi. A Kockázati Stratégiában meghatározott (relatív) összeghatár figyelembevételével a kétféle min sítési eljárás a következ : Egyedi min sítés Az egyedi teljes kör min sítés: az összeghatárt meghaladó kintlév ség, befektetés követelések fejében kapott készletek, vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében a kockázatok egyedi vizsgálatával. Az egyedi teljes kör min sítés alá tartoznak: a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatár feletti kintlév ségek, illetve kockázatvállalások (az egy ügyfélnek adott kölcsönök, garanciák és más kötelezettségvállalások összegét a min sítés módjának meghatározása szempontjából egy kockázatvállalásnak kell tekinteni), ide nem értve az ezen összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekb l, jelzáloghitelb l ered követeléseket. a bankközi kihelyezések, a cs d-, felszámolási- és végelszámolási eljárások hatálya alá került ügyfelekkel szembeni kintlév ségek. Az egyedi (nem a teljes kör szempontrendszeren alapuló) egyszer sített min sítés: Egyedi egyszer sített min sítés alá tartoznak: a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekb l, jelzáloghitelb l ered követelések. Az egyedi min sítések elvégzésekor a kintlév ség, befektetés, követelések fejében kapott készletek és mérlegen kívüli vállalt kötelezettség azon teljes fennálló részét min síteni kell, amellyel kapcsolatosan a veszteség keletkezésének kockázata fennáll. A min sítést az egy szerz dés alapján fennálló kintlév ség (követelés) egészére vonatkozóan kell elvégezni. Az értékvesztés elszámolása vagy annak visszaírása, illetve a céltartalék mértékének meghatározása minden esetben a min sítéshez kapcsolódó súlysávokon belüli egyedi hozzárendeléssel történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszer sített min sítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelend kategóriában 5%, átlag alatti kategóriában 20%, kétes követeléseknél 50%, a rossz min sítés kintlév ségeknél pedig 90%. 9

20 Csoportos min sítés Csoportos egyszer sített értékelés: a Kockázati Stratégiában rögzített összeghatárt meg nem haladó kintlév ség, befektetés, követelések fejében kapott készletek vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében történik, amelyeknél a min sítés, a min sítési kategóriákba történ besorolás un. egyszer sített min sítési eljárással történik. A csoportos egyszer sített értékelés a késedelmi határid k (törlesztési rend betartása), az összeghatárt meg nem haladó kintlév ségek törlesztésével kapcsolatban keletkezett t ke- és kamattörlesztési késedelmek alakulásának alapulvételével történik. Csoportos min sítés esetében az értékvesztés elszámolása, illetve a céltartalék mértékének meghatározása az egyes min sítési kategóriákhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutató alapján történik. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törleszt részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függ vé tételt, illetve a kamatok és kamatjelleg bevételek id beli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben el írtaknak megfelel en hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni érték jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált értéke, valamint az átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó el írásoknak megfelel en a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni érték jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni érték jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni érték jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni érték jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 10

21 3.6. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, el állítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, el állítási költségein, a beruházásokra adott el legeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összeg az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának id szaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték jogok egyéb esetben 5 év 20% szaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközl eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járm vek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% az id szaknak megfelel érték A számviteli politikában foglaltaknak megfelel en a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítésre a tárgyi eszközök esetében sem kerül sor Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, mutatja ki a Takarékszövetkezet. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerz dés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív id beli elhatárolások Az aktív id beli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következ évet érint költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre id arányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett. 11

22 3.9. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetend értéken szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2015-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjelleg ráfordítások összegét is Kibocsátott értékpapírok A Takarékszövetkezet a kibocsátott értékpapírok között a Takaréklevél betét állományt mutatja ki Céltartalékok A Takarékszövetkezet a kockázatvállalásnak min sül függ kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot, valamint az egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban Passzív id beli elhatárolások Passzív id beli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illet bevételek. Halasztott bevétellel a Takarékszövetkezet 2014-ben rendelkezett Saját t ke A saját t ke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határid s ügyletek értékelése A takarékszövetkezet határid s adás/vételi ügyletet köt a valuta vételére, illetve eladására a Raiffeisen Bankkal. Az ügylet az ügynöki pénzváltási tevékenység során keletkezik, de az ügylet sem árfolyam, sem kamatkockázatot nem hordoz magában Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érint en az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak Jelent s összeg hiba A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredmény kimutatást készít arról az üzleti évr l, amelyben az ellen rzés vagy önellen rzés során jelent s összeg hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelent s összeg nek min sül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érint en (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját t két növel -csökkent értékének együttes (el jelt l független) összege az ellen rzött üzleti év mérlegf összegét l függ en az alábbiak szerint alakul: 12

23 Az ellen rzött üzleti év mérlegf összege Hibák eredményt, saját t két módosító értéke mérlegf összeg > 25 MrdHUF Jelent s összeg hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegf összeg > 50 MHUF Jelent s összeg hiba > mérlegf összeg 2%-a 50 MHUF > mérlegf összeg Jelent s összeg hiba > 1 MHUF Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó el írásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében (Számlarend, Számlatükör) sem volt jelent s változás 2014-ben. 13

24 4. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és el évi összetételét a következ táblázatok mutatják: Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív id beli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív id beli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon A Takarékszövetkezet mérlegében szerepl, sajátos értékelés alá vont eszközök min sítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel. 14

25 4.1.1 Pénzeszközök Megnevezés Összeg Összeg Készpénz (pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számla Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számlák 0 0 Egyéb Összesen A valuta és devizakészletek értékelése a december 31-én érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történt. Az egyéb soron az MTB Zrt-nél vezetett devizaszámla egyenlege szerepel Állampapírok Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen A portfolióban lév államkötvények december 31.-i piaci értéke és a nyilvántartási értéke nem tette indokolttá értékvesztés képzését, mivel annak mértéke és id tartama nem haladta meg a számviteli politikában el írt mértéket és id tartamot. A befektetési célú értékpapírok állományából a évben lejáró értékpapírok E Ft értékben a mérlegben átsorolásra kerültek a forgatási célú értékpapírok közé. Külföldi értékpapírral a takarékszövetkezet nem rendelkezik. A takarékszövetkezet nem végzett saját számlára, vagy az ügyfél megbízásából értékpapír kölcsönzést, illetve nem vett kölcsönbe értékpapírt. Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír állomány E Ft, mely az el évhez képest jelent sen n tt. A növekedés oka, hogy év során az értékpapírok átsorolásra kerültek a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. 15

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4060 BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Balmazújváros, 2015. március 06. dr. Kádár Béla Juhász Imre Lajosné elnök-ügyvezető ügyvezető-főkönyvelő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása

88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása Kiegészít melléklet a 2000. évi C. törvény a számvitelrl szerint 88. (1) A vállalkozás valós vagyoni és pénzügyi helyzetének, mködése eredményének megbízható és valós bemutatása A Kinizsi Bank auditált

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben