ISSN Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 ISSN Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

2 Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008

3 Az Európai Bizottság január 25-én, SEC(2007) 1000 végleges kód alatt elfogadta az Európai Unió tevékenységeiről szóló évi általános jelentést. A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám ( * ): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Európa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Rendszerező adatok a kiadvány végén találhatók. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Európai Közösségek, 2008 Sokszorosítása engedélyezett, amennyiben a forrást feltüntetik. Printed in Belgium FEHÉR, KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA

4 Az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament elnökének Elnök Úr! Tisztelettel benyújtom Önnek az Európai Unió évi tevékenységeiről szóló általános jelentést, amelyet a Bizottság az EK-Szerződés 212. cikke és az Euratom-Szerződés 125. cikke alapján ( 1 ) fogadott el és tett közzé. Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. Brüsszel, február 12. José Manuel Barroso Elnök (1) Az Európai Közösségekhez történő január 22-i csatlakozásra vonatkozó dokumentumokban foglalt a közösségi mezőgazdasági árak rögzítésének rendszeréről szóló nyilatkozat értelmében a Bizottság rövidesen benyújtja a Parlamentnek az Európai Unió mezőgazdaságának helyzetéről szóló éves jelentést. Emellett a Parlament előtt június 7-én tett kötelezettségvállalásával összhangban a Bizottság elkészíti a versenypolitikáról szóló éves jelentést is.

5

6 Tartalomjegyzék TÁJÉKOZTATÓ AZ OLVASÓNAK 9 BEVEZETÉS 11 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS POLITIKAI KERET 19 Kormányzás és a szabályozás minőségének javítása 19 A jogalkotási munka javítása 19 Az igazgatási költségek csökkentése 21 Szubszidiaritás és arányosság 23 Átláthatóság 23 Intézményközi együttműködés 24 Kormányzás 25 Kommunikációs stratégia 26 Európa jövője 27 A Berlini Nyilatkozat 27 A Szerződések reformja 28 Polgárközpontú program 31 II. FEJEZET JÓLÉTI CÉLKITŰZÉS 33 Gazdasági és társadalmi környezet 33 A lisszaboni stratégia: partnerség a növekedést és a foglalkoztatás érdekében 33 A fenntartható fejlődés stratégiája 35 A makrogazdasági keret 37 Adóügyek 41 Versenypolitika 44

7 6 TARTALOM A fellendülés mozgatóerői 49 A belső piac felülvizsgálata és előrelépések annak területén 49 Innováció és vállalkozási politika 57 Versenyképesség a kulcsfontosságú ágazatokban 64 Kutatás 64 Információs társadalom és média 69 Oktatás, nevelés, szakmai képzés 75 Közlekedés 78 Energia 86 A munkaerő mobilitása 91 III. FEJEZET SZOLIDARITÁSI CÉLKITŰZÉS 93 A gazdasági és társadalmi kohézió megszilárdítása 93 Regionális dimenzió és a Kohéziós Alap 93 Szociális dimenzió 95 Demográfiai kihívások 103 Szolidaritás az eljövendő generációkkal és gazdálkodás a természeti erőforrásokkal 105 Környezetvédelem 105 Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 112 Halászat és tengeri stratégia 118 A közös értékek előmozdítása az Európai Unión belül 123 Az alapvető jogok védelme és a megkülönböztetés elleni küzdelem 123 Kultúra 125 Ifjúság, aktív polgári szerepvállalás és sport 126 IV. FEJEZET A BIZTONSÁG ÉS A SZABADSÁG CÉLKITŰZÉSE 129 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség 129 A hágai program megvalósítása 129 A jog érvényesülésén alapuló európai térség 130 Rendőrségi és vámügyi együttműködés 131 A terrorizmus, a bűnözés és a kábítószerek elleni küzdelem 133 A külső határok igazgatása és bevándorlás 136

8 TARTALOMJEGYZÉK 7 Kockázatkezelés 141 Közegészségügy 141 Fogyasztóvédelem 143 Élelmiszer-biztonság, növényegészségügy, állategészségügy és állatjóllét 144 Közlekedésbiztonság 145 Energetikai biztonság és a létesítmények működési biztonsága 146 Polgári védelem és az Európai Unió Szolidaritási Alapja 148 Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme 149 V. FEJEZET AZ EURÓPAI UNIÓ MINT GLOBÁLIS PARTNER 151 Jószomszédi viszonyok 151 Bővítési folyamat és előcsatlakozási stratégia 151 Európai szomszédságpolitika 160 Kapcsolatok Oroszországgal 167 Az Európai Unió jelenléte a világgazdaságban 168 Nemzetközi kereskedelem 168 Vámunió 173 Transzatlanti kapcsolatok 174 Kapcsolatok az egyéb iparosodott vagy magas jövedelmű országokkal 176 Kapcsolatok a feltörekvő országokkal 178 A nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok 179 Szerepvállalás a nemzetközi szolidaritásban 181 A közös értékek védelme és előmozdítása az Európai Unió határain kívül 181 Fejlesztési politika 183 Humanitárius segítségnyújtás 189 Regionális megközelítések 193 Hozzájárulás a világ biztonságához 206 Közös kül- és biztonságpolitika 206 Európai biztonsági és védelmi politika és stratégia 215 Közel-keleti békefolyamat 219 Újjáépítési folyamat (Afganisztán, Irak) 221

9 8 TARTALOM Többoldalú együttműködés 223 Az Egyesült Nemzetek Szervezetével folytatott együttműködés 223 Az Európa Tanács 224 Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 224 A Világbank és a regionális fejlesztési bankok 225 VI. FEJEZET AZ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK ÉLETE 227 Európai Parlament 227 Európai ombudsman 237 Tanács és Európai Tanács 237 Bizottság 239 Bíróság és más joghatóságok 242 Számvevőszék 244 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 245 Régiók Bizottsága 247 Európai Központi Bank 249 Európai Beruházási Bank 251 Ügynökségek 251 Jogalkotási tevékenység 252 VII. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS ÉS PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK 257 A évi költségvetés végrehajtása 257 A évi költségvetés előkészítése 257 Költségvetési felülvizsgálat 258 Pénzügyi szabályozás 258 Saját források 259 Az általános költségvetés hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletekhez nyújtott garanciái 260 Audit és belső ellenőrzés 260 AZ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK FELSOROLÁSA 261 AZ EURÓPAI UNIÓ DECENTRALIZÁLT SZERVEZETEI 263 MELLÉKLETEK 267

10 Tájékoztató az olvasónak Az általános jelentés feladata és helye az Európai Unió tevékenységéről szóló tájékoztatásban Az, hogy az általános jelentés az év folyamán kidolgozott politikák általános tendenciáira és kulcsfontosságú tevékenységeire beleértve a jogalkotási területet is vonatkozó lényeges elemekre összpontosul, a jobb olvashatóságra irányuló törekvést szolgálja. Módszertani szempontból ez utóbbi tényező elválaszthatatlan a polgárok rendelkezésére bocsátott, az Unió tevékenységéről szóló információs rendszer egészének figyelembevételétől, amelyet számos forrás együtt jellemez; utóbbiak közül a következőket emeljük ki: ma már bőséges információ érhető el online az EUROPA szerveren. Az Európai Unió portálja (http://europa.eu/index_hu.htm) olyan szempontok alapján történő kereséseket tesz lehetővé, mint a tematikus tevékenységek, az intézmények, a dokumentumok vagy az internetező által kért különleges szolgáltatások (statisztikák, könyvtár, kapcsolatok stb.); a különböző közösségi intézmények szerverein gyakran frissített adatbázisok (például a Bizottság főigazgatóságainak oldalai) vagy ezen intézmények külső forrásai. Az EUROPA szerverre mutató hivatkozásokhoz hasonlóan az ezen adatbázisokra mutató linkek is szerepelnek az általános jelentés valamennyi szakaszának végén feltüntetett általános hivatkozások és más hasznos linkek között; az Európai Unió Hírlevele által nyújtott tényleges, valós idejű krónika. A Bizottság által kizárólag elektronikus formában (http://europa.eu/bulletin/hu/welcome.htm) kiadott Hírlevél rendszerezett hozzáférést nyújt valamennyi közösségi tevékenységhez, közvetlenül kapcsolódik a hivatalos szövegekhez, valamint dinamikus kapcsolódást nyújt a megfelelő információkhoz és adatbázisokhoz. Az így havi szemleként közzétett információk köztes módon rövidebb időközönként kerülnek az internetre, amelynek révén egy adott hónap minden tevékenysége megismerhető az egymást követő frissítések útján. A Hírlevél így az általános jelentés nélkülözhetetlen kiegészítője, amely hozzájárul annak tartalmához. Ez a kiegészítés az információs eszközök legfőbb elemét képezi az olyan olvasó számára, aki az Európai Unió tevékenységéről általános képet szeretne kapni, és ehhez olyan eszközt szeretne használni, amely megkönnyíti az alapos kutatást e területen.

11 10 TÁJÉKOZTATÓ AZ OLVASÓNAK Az információk rendszerezett áttekintését lehetővé tevő, átfogó eszközöknek köszönhetően az általános jelentésben részletezett információkat nem szükséges megismételni, így az olyan összefoglaló dinamikát tud képviselni, amely megfelel kettős feladatának: körképszerűen bemutatja az Unió aktualitásait, és megvilágítja ezen aktualitások fejlődésének főbb irányait.

12 Bevezetés A év amelyben megbízatásának félidejéhez érkezett a 2004-ben hivatalba lépő Európai Parlament és Bizottság az Európai Unió múltja és jövője szempontjából egyaránt fontos történelmi és politikai mérföldkő ben volt egyrészt az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergiaközösséget létrehozó Római Szerződések 50. évfordulója. A szén- és acélközösséggel ellentétben amelynek élettartamát a Párizsi Szerződés ötven évben határozta meg, és amely ennek megfelelően 2002-ben megszűnt e két közösség bizonyos változtatásokkal lényegében ma is él: a Szerződések szövegét 1957 óta többször is módosították, maguk a szervezetek pedig az Európai Unió, valamint az Európai Közösség fejlődésének megfelelően folyamatosan átalakultak. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökei március 25-én az 50. évforduló megünneplésének alkalmából aláírták a Berlini Nyilatkozatot, amelyben kijelentették, hogy az Unió olyan közös értékek mellett foglal állást, mint az alapvető jogok, a béke és a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság, valamint az igazság és a szolidaritás. Az esemény emlékére több tagállamban egy különleges kéteurós pénzérmét bocsátottak ki. A év más szempontból is mérföldkőnek számít, hiszen az állam- és kormányfők december 13-án Lisszabonban új, módosító szerződést írtak alá. E szerződés ugyanis mely a Szerződés az Unió működéséről címet kapta az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosítja. Ez a Lisszaboni Szerződés az előző, 2004-es terv alkotmányos szempontjaitól eltekintve olyan intézményi keretet kíván létrehozni, amely a 27 tagot számláló Unióban hatékonyabban és megerősített demokratikus legitimitással működik. Ez elsősorban olyan kérdésekre vonatkozik, mint az Unió és a tagállamok hatáskörei és azok korlátai, a közös kül- és biztonságpolitika sajátosságai vagy a nemzeti parlamentek szerepe. Az új szerződés emellett a Parlament, a Tanács és a Bizottság által aláírt chartában definiálja az európai polgárok alapvető jogait. Kiemelendő, hogy az Unió 2007-ben egymást követő két elnöksége központi szerepet töltött be a Szerződések reformfolyamatában. Az Európai Tanács júniusi ülésén a német elnökség kezdeményezésére igen részletes mandátumtervet dolgozott ki a júliusban megkezdődő kormányközi konferencia számára. A munkálatok technikai része októberig folyt, amikor a portugál elnökség ösztönzésének köszönhetően megszületett

13 12 BEVEZETÉS a politikai megállapodás. Elsőként Magyarország ratifikálta a szerződést, mindössze néhány nappal az aláírás után. Az Európai Tanács által kitűzött cél az, hogy a ratifikációs folyamat teljes egészében lezáruljon, jóval a 2009 júniusában sorra kerülő európai parlamenti választásokat megelőzően. Az új szerződés aláírása megerősítette a kibővített Unió cselekvési képességét, és tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, máris hasznosnak bizonyult. A kibővített Unió új felállása a mintegy tíz évvel ezelőtt, a közép- és kelet-európai országok csatlakozási kérelmével elindított folyamat végeredménye lett. A bővítés ugyanakkor azt is jelenti, hogy az Unió külső határai új tengerszakaszt foglalnak magukban. A Bizottság ezért áprilisban regionális együttműködés kifejlesztését indítványozta, amelyet egy fekete-tengeri szinergia keretén belül hoznának létre. Ez további előrelépést jelent az európai szomszédságpolitika megteremtése felé. Az európai szomszédságpolitika területén 2007 volt az az év, amikor megkezdődött a 2006-ban létrehozott Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz programozásának tényleges végrehajtása, illetve amikor a Bizottság e politika jövőbeni megszilárdítása céljából új iránymutatásokat vetett fel. Az újabb bővítések perspektívája kapcsán a tagjelölt országokkal idén tovább folytatódtak a csatlakozási tárgyalások, és a lehetséges tagjelöltekkel szorosabb kapcsolat kiépítésére került sor. A as évek legfőbb kihívásait a november 6-i bizottsági közlemény értékelte, a decemberi Európai Tanácson a bővítéssel kapcsolatban megerősített megújult konszenzus mentén; a Bizottság ebben felvázolta a kihívások legyőzését megcélzó stratégia főbb vonalait, különösen a közhatalom megerősítésével, valamint az adminisztratív és igazságügyi reformokkal kapcsolatban ben emellett az Európai Unió belső szerkezetében is sor került bizonyos bővítésekre. Szlovénia január 1-jén ténylegesen csatlakozott az eurozónához, így vált a 13. közös valutát használó országgá. Megtörténtek az előkészületek annak érdekében is, hogy Ciprus és Málta január 1-jén beléphessen az említett monetáris övezetbe, miközben az euro a többi valutához képest egész évben erős maradt. A személyek szabad mozgásával kapcsolatban december 21-én pedig a schengeni térség bővült ki: 9 új tagállam csatlakozott ugyanis azon többi országhoz, amely már tagja volt e belső határok nélküli övezetnek. Az útlevél nélküli utazás így már az Unió 22 országának kiváltsága. * * * Az európai uniós fellépések 2007-ben elsősorban három fő témára összpontosítottak. Először is, az Unió határozottan kinyilvánította abbéli szándékát, hogy elsődleges szerepet játtszon az éghajlatváltozás problémakörének megoldásában. Mindezzel a bolygó jövőjéért aggódó lakosság elvárására válaszol. A Bizottság már januárban meghatározta az e témakörben 2020-ig és azután követendő stratégiát, amelynek konkrét célja a globális felmelegedés mértékének csökkentése 2 Celsius-fokkal. Az év során további közösségi intézmények is csatlakoztak e bizottsági elgondoláshoz. Egy

14 BEVEZETÉS 13 júniusban közzétett zöld könyvben a Bizottság felvázolta azokat a lehetséges lépéseket, amelyeket az Unió az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás terén tehet Európában. A Bizottság ugyanebben a szellemben szeptemberben az éghajlatváltozás elleni globális szövetség létrehozása mellett foglalt állást, amely az Unió és a szegény fejlődő országok között jönne létre. Másodszor az elmúlt években tett kezdeményezések folytatásaképpen 2007-ben különleges hangsúlyt kapott az európai energiapolitika kialakítása. Az éghajlatváltozásról szóló közleménnyel egy időben előterjesztett, január 10-i közleményében a Bizottság integrált megközelítést javasolt: eszerint az európai energiapolitika létrehozását az éghajlatváltozás elleni küzdelem ambiciózus célkitűzéseivel kell kombinálni. E megközelítést az Európai Tanács tavaszi ülésén a német elnökség égisze alatt jóváhagyta. Németország adott otthont egyébként júniusban Heiligendammban a G8- csúcstalálkozónak, amelyen a résztvevők ugyancsak határozottan elkötelezték magukat az éghajlatváltozás kihívásaival való szembenézés mellett. Ezt követően a Bizottság teljesítette az európai energiapolitika kialakítása terén vállalt feladatát: szeptemberben törvényjavaslat-csomagot fogadott el a villamos energia és a földgáz belső piacának létrehozásáról; novemberben európai energiatechnológiai stratégiai tervre (SET-terv) tett javaslatot annak érdekében, hogy a kutatás és a megújuló energiák révén hozzájáruljon a széntől kevésbé szennyezett jövő előkészítéséhez. A harmadik legfontosabb olyan téma, amelyre az Unió különleges figyelmet fordított, továbbra is a globalizáció kérdése volt. E kérdéskört a Bizottság egy sokatmondó című közleményen keresztül ( Európa érdeke: sikeresen helytállni a globalizáció korában ) az Unió állam- és kormányfői figyelmébe ajánlotta további eszmecsere céljából októberi informális találkozójukon. Továbblépve e téren, az Európai Tanács decemberi ülésén uniós nyilatkozatot fogadott el a globalizációról. A nyilatkozat elsősorban azt hangsúlyozza, hogy az Unió a globalizációt olyan irányba akarja terelni, hogy az közös értékei és elvei alapján valamennyi polgára érdekeinek megfeleljen. Emellett 2007 volt az az év, amikor megkezdte működését a 2006-ban létrehozott Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, amelynek célja, hogy segítse a vállalatok delokalizációja miatt munkájukat elvesztő munkavállalók visszatérését a munkaerőpiacra. Nagyrészt a globalizáció kihívására adott válasz kontextusában kapott új erőre 2007-ben a 2005-ben megreformált lisszaboni stratégia is. Hogy csak néhány konkrét példát említsünk, a Bizottság kapcsolatot létesített a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítását megcélzó stratégia folytatása és a különböző egyéb célkitűzések között, mint például az informatikai jártasság fejlesztése a 21. században, az Európai Kutatási Térség elmélyítése és kibővítése, illetve a rugalmas biztonság integrált megközelítésének létrehozása. A Bizottság decemberben a lisszaboni stratégia félidős felülvizsgálata keretében nyilvánosságra hozta erre vonatkozó iránymutatásait, és programot javasolt a közötti időszakot lefedő új ciklusra. Hangsúlyozni kell ezenkívül, hogy a különféle intézmények szerint a kis- és középvállalkozások (KKV-k) politikája a megújult lisszaboni partnerség egyik pillérévé vált. A

15 14 BEVEZETÉS Bizottság egy október 4-i időközi jelntésében számolt be a KKV-k ezen alapvető szerepéről. A vállalkozások, és különösen a legkisebb vállalkozások figyelembevétele olyan megközelítésben is kifejeződik, amely az utóbbi években az Unió figyelmének középpontjában állt: ez a szabályozás javításának problémája. Az uniós intézmények 2007-ben elsősorban a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentését tartották szem előtt. A Bizottság e témakörben már januárban cselekvési tervet terjesztett elő, amelynek konkrét célkitűzése, hogy 2012-ig 25%-kal csökkenjenek a hatályban lévő uniós jogszabályokból fakadó adminisztratív terhek. A Tanács és az Európai Tanács egyaránt támogatta ezt a kezdeményezést. A Bizottság elnökének irányítása alá tartozó független testületként működő hatásvizsgálati bizottság egyébként 2007 elején megkezdte munkáját. Az év során mintegy 100 hatásvizsgálatot végzett el a Bizottság kezdeményezésére a minőség javítása és a törvényhozási folyamat megkönnyítése érdekében. Ez utóbbi pedig híven betartotta a közösségi vívmányok egyszerűsítésének éves programját. Tágabb értelemben, a közötti időszakra koncentrálva az Európai Tanács decemberi ülésén független vitacsoportot hozott létre Felipe González volt spanyol kormányfő elnökletével. A csoport feladata abban segíteni az Uniót, hogy elébe menjen a hosszú távú kihívásoknak, és ezáltal hatékonyabban nézzen azokkal szembe. Kiindulva a Berlini Nyilatkozat (lásd alább) pontjaiból, a csoportnak azokat az alapvető kérdéseket és fejleményeket kell tárgyalnia, amelyekkel az Uniónak várhatóan meg kell küzdenie, és tanulmányoznia kell az ezekre adható válaszokat. A csoport munkáját a Lisszaboni Szerződés által felállított keretek között fogja végezni. * * * E nagy horderejű kihívásoknak való megfelelésen túl az Európai Unió 2007-ben bel- és külpolitikai téren is különféle előrelépéseket könyvelhetett el. Először is, a 2006-ban megfogalmazott terveknek megfelelően sor került néhány olyan terület felülvizsgálatára, amely az uniós polgárok elvárásait tekintve példaértékűnek tekinthető. A Bizottság ezért a tavaszi Európai Tanács keretében mérleget készített a társadalmi valóságról, és új iránymutatásokat adott ki az egységes piac vonatkozásában. E két felülvizsgálat november 20-ára két új bizottsági kezdeményezésben öltött testet: az egyik, az Egységes piac a 21. századi Európa számára című dokumentum az egységes piac helyzetét újra meghatározó intézkedések operatív együttesét vázolja fel, amit a közérdekű szolgáltatásokról szóló dokumentum egészít ki. A másik közlemény a Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás: a 21. századi Európa új szociális jövőképe felé címet viseli; ebben a Bizottság különösen azt hangsúlyozza, hogy az olyan elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozó területeken kell befektetni, mint az ifjúság, a kultúra és a mobilitás. Még mindig november 20-án a Bizottság egy másik, a jövőre irányuló vitát is elindított, mégpedig a közös agrárpolitika állapotfelmérésére való felkészülésről szóló közleményével. A Bizottság szeptemberben széles körű konzultációt kezdeményezett, amelynek célja nyílt vita indítványozása volt a költségvetés reformjával kapcsolatban. A as pénzügyi keret első konkrét kötelezettségvállalásai

16 BEVEZETÉS 15 (nevezetesen a kutatás, az igazságügy, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió terén) szintén erre az évre estek; ugyanígy az az első felülvizsgálat is, amelyre intézményközi együttműködés segítségével decemberben került sor annak a megállapodásnak a figyelembevétele érdekében, amely szerint a közösségi alapoknak hozzá kell járulniuk a világméretű műholdas navigációs rendszer európai programjainak (EGNOS és Galileo) finanszírozásához, ezáltal biztosítván az európai technológiára építő projekt életképességét. A belpolitika területén 2007-ben elért eredmények alapvetően kétfélék voltak: egyrészt folytatódott a piacok egységesülése: a Bizottság lépéseket kezdeményezett mind az áruk belső piacának kiszélesítése érdekében, ami az európai versenyképesség fontos eleme, mind a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó közös keret létrehozásának érdekében; az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a harmadik vasúti csomagot; elkészültek azok a jogalkotási javaslatok, amelyek célja az elektromosság és a földgáz belső piacának teljes körű megvalósítása; másrészt pedig olyan programok vagy vívmányok láttak napvilágot, amelyek az életminőséghez kapcsolódnak. Jelentős szimbolikus értéke volt annak, hogy a 2007-es évet az esélyegyenlőség európai évének kiáltották ki, illetve létrehozták az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét. A biztonság témakörében a Bizottság novemberben intézménycsomagot javasolt a terrorizmus hatékonyabb leküzdésére. A gyümölcsés zöldségtermelő ágazat reformjai pedig lehetővé tették az európai mezőgazdaság versenyképességének növelése és környezetbarátabb formájának létrehozása érdekében 2003-ban indított változások folytatását, miközben e reformok szem előtt tartották az egészséggel kapcsolatos aggodalmakat is annak érdekében, hogy ösztönözzék az egészséges életmódhoz alapvetőnek tartott termékek fogyasztását. A politikai területek ilyen típusú kapcsolatát példázza a demográfia és a technikai fejlődés között létesített összeköttetés is, amelyre az információs és kommunikációs technológiákra és az öregedésre vonatkozó, az Idősödés jólétben az információs társadalomban címen június közepén bemutatott cselekvési tervben került sor. Az életminőséget érintő kérdések másik példája a közötti közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiában tárható fel, amelynek hármas célkitűzése: a fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük növelése és hatékony védelmük. E fogyasztóvédelmi törekvéseknek köszönhetően született meg egy elsődleges fontosságú intézkedés: az Európai Parlament és a Tanács június 27-én elfogadta a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló rendeletet. A rendelet egységes eurotarifát állapít meg, amely segítségével elérhető, hogy az ilyen mobiltelefon-hálózatot használók Közösségen belüli utazásaik során ne fizessenek túlzottan magas árat a barangolási szolgáltatások keretében történő hívások kezdeményezéséért és fogadásáért. Külpolitikai téren az Európai Unió 2007-ben számos olyan tevékenységet folytatott, amely összhangban állt arra vonatkozó célkitűzésével, hogy a nemzetközi színtéren elsődleges fontosságú partnerként jelenjen meg.

17 16 BEVEZETÉS A nagy iparosodott vagy felemelkedő országokkal, úgymint az Egyesült Államokkal, Japánnal, Oroszországgal, Kínával vagy Indiával megrendezett, külpolitikai téren immár hagyományosnak tekinthető csúcstalálkozókon az Unió megerősíthette kétoldalú kapcsolatait, előadhatta véleményeit a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, illetve bizonyos esetekben politikai, gazdasági vagy technikai megállapodásokat köthetett. A német elnökség égisze alatt a G8-csúcstalálkozón júniusban elindított, úgynevezett heiligendammi folyamatnak köszönhetően újfajta párbeszéd indulhatott útjára különböző országokkal, elsősorban Kínával és Indiával. Júliusban került első ízben sor csúcstalálkozóra Brazíliával; ennek célja egy globális stratégiai partnerség kialakítása volt. Az Unió továbbra is megkülönböztetett figyelemmel kísérte az érzékeny országok és régiók (Afganisztán, Csád, Irak, Irán, Koszovó, Mianmar [Burma], Libanon, Pakisztán, Szudán és a Közel-Kelet) helyzetét mind diplomáciai téren, mind pedig a helyszínen, különleges képviseleti, rendőri missziói vagy békefenntartói minőségében. Az Uniót több kontinensről többször is választási megfigyelői misszióra kérték fel. Külkapcsolati téren azonban 2007-ben leginkább a következő két tényező került előtérbe: a versenyképes Európa előmozdítása, illetve a szolidáris Európa megerősítése. A versenyképes és nyílt Európa előmozdításának célja elsősorban az volt, hogy a belpolitikákhoz koherens külpolitika kapcsolódjon. A légi közlekedés területén áprilisban az EU ennek megfelelően nyitott égbolt megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal. A megállapodás szerint amelyet további ehhez hasonló, a világ többi részével kötött megállapodás követhet az európai légitársaságok ezentúl bármely egyesült államokbeli és európai desztináció között szállíthatnak utasokat, és a légi árufuvarozókra is hasonló rendszer alkalmazandó. Ehhez hasonlóan a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megszilárdítása terén az Unió a keleti és délkeleti határ menti régiókat érintő migráció kérdésével kapcsolatos globális megközelítés meghatározására törekedett, valamint partnerségeket kívánt létrehozni az Unió és a harmadik országok közötti mobilitással kapcsolatban. Az EU az év végén több kelet-európai és nyugat-balkáni állammal kötött megállapodást a rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal, valamint az illegálisan tartózkodó személyek visszafogadásával kapcsolatban. Végezetül pedig külkereskedelmi téren a Bizottság áprilisban a lisszaboni stratégiával összhangban olyan megerősített partnerség létrehozását javasolta, amely segítségével az európai exportőrök könnyebben hozzáférhetnének a külső piacokhoz. A szolidáris Európa megerősítése azt jelentette, hogy az EU bizonyos számú globális partnerséget működtetett, alakított ki vagy újított meg a világ különböző régióival ben ünnepelték például a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) folytatott, egyre szorosabb együttműködés 30. évfordulóját, és ebben az évben hoztak létre egy közép-ázsiai partnerséget is. Emellett 2007 decemberében a lisszaboni Európa Afrika csúcstalálkozón újraindították az Afrikával létrehozott stratégiai partnerséget. Fontos előrelépés történt 2007-ben a humanitárius segítségnyújtás témakörében: az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság aláírta az európai konszenzusos

18 BEVEZETÉS 17 nyilatkozatot, amely megerősíti a humanitárius segítségnyújtás alapelveit és bevált gyakorlatait, és amelynek célja a koordinált megközelítés előmozdítása annak érdekében, hogy az Unió maximális intenzitással vehessen részt a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban. Ez a kezdeményezés arról tesz tanúbizonyságot, hogy az Unió egységessé kívánja tenni a fejlődő országokkal fenntartott kapcsolatokat érintő megközelítéseit, hiszen a három intézmény 2005-ben a fejlesztési politikáról írt alá európai konszenzust. * * * Bármilyen szerteágazónak, jelentősnek, sőt, összetettnek tűnhetnek az Európai Unió tevékenységei, az alapszerződés aláírása után ötven évvel ezen uniós tevékenységek alapja továbbra is az érdekelt felek (azaz a kezdeményezők vagy kedvezményezettek) európai integrációban történő aktív részvétele. Ezért az előző években kidolgozott vagy végrehajtott kezdeményezéseket követően 2007-ben különösen jelentős tényezővé vált az érintett felek politikák iránti elkötelezettsége, és ez különféle intézményi fellépések formáját öltötte magára. Ennek megfelelően több nyilvános konzultációra is sor került olyan különféle témákban, mint az Unió bővítése, a család vagy a bevándorlás. A 2006-ban a jövőbeni európai tengeri politika meghatározása érdekében kezdeményezett konzultáció végeredménye példaértékű volt, mivel a Bizottság októberben mintegy 500 hozzászólás és több mint 250, a konzultáció keretében szervezett esemény alapján vonta le következtetéseit az új tengeri stratégiáról szóló javaslatához. Ugyancsak októberben alakította ki a Bizottság a kommunikációval kapcsolatos partnerségi megközelítést is, amelynek célja, hogy a polgárok könnyebben jussanak információkhoz, jobban megértsék a közösségi politikák európai, nemzeti és helyi dimenzióit, illetve vegyenek részt az európai kérdéseket vizsgáló folyamatos párbeszédben. E kezdeményezés annál is inkább helytálló, mivel az európai intézményekbe vetett bizalom mint azt az Eurobarométer felmérései is mutatják 2007-ben jelentősen emelkedett, elérve a 80-as években mért szintet. Ezek a fejlemények, amelyből az egyes intézmények is kiveszik a részüket, fordulópontot jelentenek arra nézve, miként kapcsolódik a politikák iránti fentebb említett elkötelezettség az európai bővítési folyamat valóságához. A 2007-es eredményeknek a Lisszaboni Szerződés jelenlegi ratifikálása fényében különleges fontosságot kell tulajdonítani, hiszen a Szerződés kidolgozói új alapokat kívántak biztosítani az elmúlt 50 évben megvalósított eredményektől megerősödött és a határozottan a jövő felé forduló Európa számára.

19

20 I. fejezet Általános politikai keret 1. szakasz Kormányzás és a szabályozás minőségének javítása Háttér 2005-ben azáltal, hogy ez a törekvés került a növekedésre és a foglalkoztatásra irányuló lisszaboni stratégia középpontjába, a jogalkotási munka javítására irányuló célkitűzés új lendületet kapott. Ebben az összefüggésben a Bizottság mindenekelőtt felülvizsgálta a 2002-ben indított, a szabályozási környezet javítására irányuló cselekvési tervet, és a pontosabb kidolgozás érdekében egy sor új megközelítést dolgozott ki. A vállalkozás sikere azonban továbbra is attól függ, hogy a jogalkotási folyamatban részt vevő valamennyi közösségi intézmény és a tagállamok ténylegesen elfogadják-e a célkitűzést. Ebben az értelemben a jogalkotási munka javítása közös felelősséggel jár ban a Bizottság elvégezte az elért előrehaladás, illetve az e tárgyban történő további előrelépés érdekében megválaszolandó kihívások stratégiai elemzését. Ezenfelül megerősítette a meglévő ellenőrzési mechanizmust a Bizottság elnöke alá rendelt hatásvizsgálati bizottság létrehozásával. A jogalkotási munka javítása 2007-ben a modern, hatékony és eredményes szabályozási kultúra kifejlesztésére irányuló stratégia keretében az elmúlt évek során elért haladás megszilárdítására került sor. A jogszabályok minőségének javítása érdekében hozott intézkedésekből szerzett tapasztalatok lehetővé tették a Bizottság számára, hogy tovább finomítsa megközelítését, illetve megfeleljen a polgárok és az európai gazdasági szereplők egyszerű és érthető szabályozásra irányuló elvárásainak.

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

T/2922. számú. törvényjavaslat

T/2922. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Előadó: Szijjártó

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben