ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011."

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült november 25-én ELŐTERJESZTÉS az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről Budapest, december Szatmári László Dr. Balog Ádám helyettes

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: i értekezlet időpontja: kormányülés időpontja [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] 2. Az egyeztetésben részt vevők Az intézményi kört a közigazgatási értekezletet megelőzően, a véleményt a közigazgatási értekezlet után kell kitölteni (egy sorba egy X) 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv Nemzeti Adóés Vámhivatal egyetért 2.3. Társadalmi szervezetek nem ért egyet nem adott véleményt társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Ásványolaj Szövetség Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Magyar Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetség Kisüzemi Sörfőzdék Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete Dr. Balog Ádám helyettes észrevétele maradt fenn nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Magyar Sörgyártók Szövetsége Hegyközségek Nemzeti Tanácsa PNT Pálinka Nemzeti Tanács Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosok Önkormányzatok Érdekvédelmi Szövetsége Községi Önkormányzatok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja, tartalma 1.1.A előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával változtak az adótörvények. Ezzel összefüggésben, az adótörvények végrehajtása érdekében szükséges a vonatkozó miniszteri rendeletek módosítása. 1.2 Az előterjesztés tartalma A) A társasági adóval összefüggő rendeletmódosítás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) módosításának oka: egyszerűsített nyilvántartási rendszer bevezetése az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások esetében. Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti olyan alacsony haszonkulcsú szolgáltatások, amelyeket a csoport egyik tagja a csoport másik, vagy több tagjának, vagy a vállalatcsoport valamennyi tagjának nyújt, feltéve, hogy a nyújtott szolgáltatás alacsony értékű, de az igénybevevő számára gazdasági vagy üzleti értékkel bír. A PM1 rendelet célja, hogy az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások esetében előre meghatározott ártartományba eső haszonkulcs alkalmazása mellett lehetővé tegye egyszerűsített nyilvántartás készítését. Ennek eredményeképpen az egyszerűsített szabályozás által az adózók mentesülnek a nagy költséggel járó szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó kutatás elvégzése alól. A PM1 rendelet módosítása ezen egyszerűsített nyilvántartási rend szabályait és magának a nyilvántartásnak a szabályait rögzíti. Dr. Balog Ádám helyettes

4 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 4 A PM1 rendelet megszűnteti továbbá az egyszerűsített nyilvántartás készítési kötelezettséget. Ezt a nyilvántartást 50 millió forintot meg nem haladó teljesítések esetén kell alkalmazni, anélkül, hogy az tartalmazná a szokásos piaci árra vonatkozó kutatást. Tekintettel arra, hogy az ilyen tartalmú nyilvántartás érdemi információt nem hordoz, indokolt annak megszűntetése. A módosítás eredményeképpen tehát nem kell transzferár nyilvántartást készíteni, ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke nem haladja meg az ötven millió forintot. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet (PM2 rendelet) mellékletének módosítása az adminisztráció egyszerűsítését szolgálja, azáltal, hogy a kérelemnek nem kell tartalmaznia valamennyi kapcsolt vállalkozás felsorolását, csak a belföldi illetőségű adózókat kell feltüntetni. B) A személyi jövedelemadóval összefüggő rendeletmódosítás Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet (PM3 rendelet) módosítása azzal függ össze, hogy január 1- jétől a NAV elnökének hatáskörébe tartozik a programok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. A hatáskör-áttelepítést követően: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke veszi nyilvántartásba a gazdasági társaság kérelmére az elismert programokat [Szja-tv. 77/C. (19) bekezdés]; a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke tagadja meg a nyilvántartásba vételt, ha a kérelemben bemutatott program nem felel meg a törvényben felsorolt összes feltételnek [Szja-tv. 77/C. (20) bekezdés]; az Szja-törvényben előírt esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke törli az elismert programot a nyilvántartásból [Szja-tv. 77/C. (22) bekezdés]. A rendelet módosítása az ezzel kapcsolatban szükséges módosításokat tartalmazza. C) Az általános forgalmi adóval összefüggő rendeletmódosítás Indokolt a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) módosítása oly módon, hogy a legtöbb tagállam gyakorlatához megfelelően a belföldön nem letelepedett adóalanyokat megillető adó-visszatérítést ne csak a kérelmező adóalany bankszámlaszámlájára is lehessen kérni. Dr. Balog Ádám helyettes

5 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. D) A jövedéki adózással összefüggő rendeletek módosítása 5 Az adócsomagban több olyan rendelkezés is szerepel, amelyek következtében az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendeletben (a továbbiakban: PM5 rendelet) és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM6 rendelet), illetve szükséges módosításokat végrehajtani. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt) lehetővé teszi bizonyos szabadforgalomba bocsátott dohánytermékek új adójeggyel való ellátását, továbbá előírja, hogy május 1-től az adójegyeken vonalkódnak kell lennie, július 1-jétől pedig a jövedéki adózóknak adatszolgáltatást kell teljesíteniük. A PM5 rendelet vonatkozó szabályai ezen törvényi kötelezettség részletszabályait rögzítik. A jövedéki adótörvény végrehajtási rendeletének (PM6 rendelet) szabályai azzal összefüggésben változnak, hogy a Jöt.: - a kisüzemi sörfőzdékre kedvezőbb szabályozást tesz lehetővé, - bizonyos ömlesztett ásványolajtermékek beszerzésével, szállításával kapcsolatban bejelentési kötelezettséget ír elő, - alapján a megbízható adós státuszba kerülhetnek az AEO tanúsítvánnyal rendelkező személyek, szervezetek. A PM6 rendelet a Jöt változásával összefüggő bejelentések tartalmát fogalmazza meg. E) A helyi adózással összefüggő rendeletek módosítása A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet (PM7 rendelet), illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM8 rendelet) módosítását az indokolja, hogy a helyi adókról szóló évi C. törvényt (Htv.) január 1-jétől változik. A Htv. módosítás eredményeként január 1-jétől több jelenleg hatályos törvényi adómentesség megszűnik továbbá a magánszemély kommunális adója esetén is lehetőség lesz az adófelfüggesztés igénybevételére. Erre figyelemmel szükséges a PM7 rendeletben szereplő kivetési és feldolgozási összesítő táblázatok valamint a PM8 rendeletben szereplő az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó bevallási nyomtatványok módosítása, kiegészítése, kiigazítása. 2. Az igénybe vett eszközök Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával összefüggésben az előterjesztés a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosítására tesz javaslatot. Az érintett PM rendeletek a következők: Dr. Balog Ádám helyettes

6 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségekről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosítása 2. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása 3. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet módosítása 4. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása 5. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása 6. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása 7. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása 8. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet módosítása 9. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása Dr. Balog Ádám helyettes

7 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Kormány által támogatott adótörvények végrehajtását szolgálja 4. Előzmények, kapcsolódások 7 Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosítása az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslattal függ össze, amelyet az Országgyűlés november 21-én elfogadott. 5. Európai uniós kapcsolódások A dohánygyártmányok adójegyével kapcsolatos rendelkezések a 1998/34/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak, ezért pénzügyi intézkedésként az elfogadást megelőzően a notifikálásuk megtörténik. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Nem releváns. 7. Társadalmi egyeztetés A tárcegyeztetés soárn a tervezet megküldésre kerül a következő szervezetek részére: NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal MÁSZ Magyar Ásványolaj Szövetség MSZSZT Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács MDSZ Magyar Dohányipari Szövetség KSE Kisüzemi Sörfőzdék Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete MSSZ Magyar Sörgyártók Szövetsége HNT Hegyközségek Nemzeti Tanácsa PNT Pálinka Nemzeti Tanács 9. Az előterjesztés kommunikációja A változtatás kommunikációja nincs szükség, tekintve, hogy az adótörvények változása kapcsán a kommunikáció megtörtént. Dr. Balog Ádám helyettes

8 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 8 A nemzetgazdasági miniszter /2011. (..) NGM rendelete az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (8) bekezdésében, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVVI. törvény 81. (1) bekezdés b) pontjában, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 260. (1) bekezdés b) pontjában, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (25) bekezdésében, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 129. (2) bekezdés a), c), f), h), u) és x) pontjában a helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggű nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosítása (1) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggű nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (a továbbiakban: PM1 Rendelet) 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az adózót a) magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződése alapján, b) ha a Tao. 18. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő középvállalkozás, c) a Tao. 18. (8) bekezdésének alkalmazása esetén, d) azon ellenőrzött ügylettel kapcsolatban, amelynek vonatkozásában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 132/B. szerint a szokásos piaci árat az állami adóhatóság határozatban megállapította, a határozat érvényességének időtartamára, 1. Dr. Balog Ádám helyettes

9 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 9 e) nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adózóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, f) ingyenes pénzeszköz-átadás esetén, g) ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (általános forgalmi adó nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. (2) A PM1 Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adózó a nyilvántartást választása szerint a ban foglaltak alapján ellenőrzött ügyeletenként készíti el. (3) A PM1 Rendelet 3. (6) bekezdésében az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szövegrész helyébe Art. szöveg lép. (4) A PM1 Rendelet a következő 7. -al egészül ki: Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása 7. (1) Az adózó e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettségét az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások tekintetében az (5)-(6) bekezdésekben foglaltakra is figyelemmel a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú nyilvántartás elkészítésével teljesítheti, ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (általános forgalmi adó nélkül számított) szokásos piaci áron a 150 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban. Az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza: a) az ellenőrzött ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozás nevét (elnevezését) és székhelyét, valamint adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, ezek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét; b) a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját és a szerződés időbeli hatályát; c) a szokásos piaci árat (összehasonlító elemzés nélkül rendelkezésre álló információk alapján); d) az elkészítés és a módosítás időpontját. (3) Az adózó az (1) bekezdés alkalmazása esetén vállalja, hogy a (2) bekezdés c) pontja szerinti szokásos piaci árat a költség és jövedelem módszert alkalmazva határozza meg. (4) E rendelkezés alkalmazásában szokásos piaci haszonkulcsnak minősül a 3% és 7% közötti tartományba eső haszonkulcs. Dr. Balog Ádám helyettes

10 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 10 (5) Az adózó nyilvántartási kötelezettségét a 4-5. szerint köteles teljesíteni, ha az adóévben, vagy a megelőző két adóévben összehasonlítható körülmények között alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást nem kapcsolt vállalkozása részére nyújtott vagy nem kapcsolt vállalkozásától vett igénybe és a szolgáltatás ellenértéke alapján megállapítható, hogy a (4) bekezdése szerint meghatározott haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne. (6) E alkalmazásában alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásnak minősül különösen az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás. (5) A PM1 Rendelet 8. -a a következő d) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) d) alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatás: a Tao. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti olyan alacsony haszonkulcsú szolgáltatások, amelyeket a csoport egyik tagja a csoport másik, vagy több tagjának, vagy a vállalatcsoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége keretében nyújt, feltéve, hogy a nyújtott szolgáltatás alacsony értékű, de az igénybevevő számára gazdasági vagy üzleti értékkel bír. (6) Hatályát veszti a PM1 Rendelet 6. -a, 6. -t megelőző címe és 9. (2) bekezdése. 2. A PM1 rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki. 2. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása 3. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul. Dr. Balog Ádám helyettes

11 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet módosítása (1) Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Az elnök a program nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős határozat egy példányát, valamint a kérelem egy eredeti példányát megküldi a Szervező adóügyében eljáró adóhatóságnak. (2) A PM3 rendelet 12. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1) A Szervező a munkavállalói értékpapír-juttatási program elismert programként történő nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezéséért díjat fizet, amelynek összege 500 ezer forint. Amennyiben a Szervező kapcsolt vállalkozása(i) munkavállalói, vezető tisztségviselői javára is benyújtja a kérelmet, a Szervező által fizetendő díj összege 1 millió forint. (1a) Az (1) bekezdés szerinti díj az állami adóhatóság bevételét képezi, azt pénzben, kizárólag belföldi fizetési számláról történő átutalással, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű, számú számlára kell befizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az elismert program díja megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát. 4. (3) A PM3 rendelet a következő 12/B. -sal egészül ki: 12/B. A 2. -nak, az 5 6 -oknak, valamint a oknak az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) számú NGM rendelettel módosított szabályait a december 31-ét követően beadott kérelmekre kell alkalmazni. (4) A PM3 rendelet a) 2. -ában az a Pénzügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodájánál kapható nyomtatványon 6 példányban szöveg helyébe az az állami adóhatóság internetes honlapjáról letölthető nyomtatványon 4 példányban szöveg, az az adópolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) szövegrész helyébe az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökéhez (a továbbiakban: elnök), b) 5. -ban és a 12. (2) bekezdésében az a miniszter szövegrész helyébe az az elnök szöveg, c) 6. (1) bekezdésében és a 11. (2) bekezdésében az A miniszter szövegrész helyébe az Az elnök, Dr. Balog Ádám helyettes

12 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. d) 9. -ában a miniszterhez szövegrész helyébe az elnökhöz szöveg lép A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadóvisszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása 5. (1) A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) 4. (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) A Közösség más tagállamában letelepedett adóalany [Áfa tv (2) bekezdés a) pontja] adó-visszatéríttetési kérelmének adattartalma a következő:] g) a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany részére visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez szükséges adatok és egyéb információk, beleértve a Közösség valamely tagállamában vezetett fizetési számla IBAN számát és a számlavezető BIC (SWIFT) kódját is. (2) A PM4 rendelet 4. -a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Közösség más tagállamában letelepedett adóalanytól eltérő személy fizetési számlájára teljesítendő átutalás esetén papír alapon vagy más bizonyítható módon mellékelni kell a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany és e személy közös felhatalmazó nyilatkozatát az átutalás teljesítésére. A PM4 rendelet 8. (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. [(1) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 9. számú melléklete I. címének 2. A) pontjában meghatározott belföldön letelepedett adóalany adóvisszatéríttetési kérelmének adattartalma a következő:] g) a belföldön letelepedett adóalany részére visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez szükséges adatok és egyéb információk, beleértve a fizetési számla IBAN számát és a számlavezető BIC (SWIFT) kódját is. A PM4 rendelet 7. Dr. Balog Ádám helyettes

13 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 13 a) címében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe Magyarországon, b) I. fejezetének címében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe Magyarországon, c) 2. (1) bekezdésében az a Magyar Köztársaságot szövegrész helyébe Magyarországot, d) 4. (2) bekezdés c) pontjában az a Magyar Köztársaságot szövegrész helyébe Magyarországot, e) 4. (2) bekezdés h) pontjában a kódszám. szövegrész helyébe kódszám, illetve a 10-es kód alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is, f) 5. (2) bekezdés g) pontjában a kódszám. szövegrész helyébe kódszám, illetve a 10-es kód alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is, g) 8. (2) bekezdés h) pontjában a kódszám szövegrész helyébe kódszám, illetve a 10-es kód alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is megadva, szöveg lép. 8. Hatályát veszti a PM4 rendelet 8. (4) bekezdés b) pontja és 8. (5) bekezdés e) pontja. 5. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása 9. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: PM5 rendelet) 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A gyártás közben megsérült, gyűjtőívre felragasztott, a sérült adójegyeket az adójegyfelhasználó és a vámszerv 2-2 képviselőjéből álló bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett az adóraktárban kell megsemmisíteni. Az adójegy-felhasználó részéről a bizottságnak az adójegy-felhasználó személyesen, írásban meghatalmazott képviselője vagy - jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezet esetén - törvényes képviselője lehet a tagja. A felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell - adómértékenként, ezen belül adójegy-fajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként a megsemmisített adójegyek mennyiségét, az általuk képviselt jövedéki adó és általános forgalmi adó értékét, valamint a megsemmisítés módját. 10. A PM5 rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) Az adójegy-felhasználó által a szabadforgalomból adóval növelt áron visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány megfizetett jövedéki adójának és általános forgalmi Dr. Balog Ádám helyettes

14 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 14 adójának visszaigényléséhez a Jöt. 47. (3) bekezdésében, illetve Jöt. 99. (7) bekezdése a) pontjában előírt feltétel a teljes doboz (csomag) megsemmisítésével is teljesítettnek tekintendő, amennyiben a dohánygyártmánnyal együtt megsemmisítésre kerülő adójegyek számbavétele és adóértékének megállapítása biztosított. (2) Amennyiben a szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány (1) bekezdés szerinti megsemmisítésére kerül sor, az adójegy-felhasználó azt írásban előzetesen köteles bejelenteni a vámszervnek, amely a megsemmisítést felügyeli. (3) A szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított adójegyes dohánygyártmányt az egyéb dohánygyártmánytól elkülönítetten kell tárolni, és nyilvántartani. Az ezen dohánygyártmányokon lévő adójegyet nem kell az adójegy-elszámolásban szerepeltetni. (4) A szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány adójegyének a) a Jöt. 99. (7) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítása és a bejegyzett kereskedő vagy az importáló által a dohánygyártmány új adójeggyel történő ellátása, vagy b) a Jöt (1) bekezdése szerinti felülragasztása kizárólag a vámszerv jelenlétében, annak előzetes értesítését követően végezhető. Az értesítést legalább 3 munkanappal a felülragasztás tervezett időpontját megelőzően, írásban kell a vámszervhez benyújtani. (5) A vámszerv az adójegy (4) bekezdés a) pontja szerinti eltávolításáról és az új adójegyek felhelyezéséről, vagy a b) pontja szerinti felülragasztásáról jegyzőkönyvet készít, mely az adóvisszaigénylési (levonási) kérelem kötelező melléklete. (6) Az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell adómértékenként, ezen belül adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként az eltávolított vagy felülragasztott adójegy által képviselt jövedéki adó és általános forgalmi adó összegét. 11. (1) A PM5 rendelet a következő alcímmel és 12/A. -sal egészül ki: Napi adatszolgáltatás az adójegyek készletváltozásáról 12/A. (1) Az adójegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat az adójegy-felhasználó a napi adatszolgáltatásban dohánygyártmányonként, a) a dohánygyártmányaira általa alkalmazott globális áruazonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám), vagy b) - amennyiben az adójegy-felhasználó a dohánygyártmányaira nem alkalmaz GTIN számot - a vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: VP termékazonosító-szám) szerint részletezve köteles megadni. Dr. Balog Ádám helyettes

15 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 15 (2) Az adójegy-felhasználó köteles a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben dohánygyártmányai GTIN számát az 1/A. számú melléklet 1-2. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni, b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben dohánygyártmányaira VP termékazonosító-számot - a 1/A. számú melléklet 1. és 3. pontja szerinti adatok megadásával - igényelni az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon. (3) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az első alkalommal teljesítendő napi adatszolgáltatás időpontját legalább 15 munkanappal megelőzően kell megtenni. Ezt követően csak az első bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplő további dohánygyártmány előállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett GTIN számú vagy VP termékazonosító-számmal rendelkező dohánygyártmány jellemzőinek módosulása, illetve adójegyfelhasználó általi gyártásának végleges megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, az adójegyfelhasználás előtt legalább 5 munkanappal megelőzően, illetve a gyártás megszüntetésének napját követő 30 munkanapon belül. (4) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak elektronikus úton, az ER. rendelkezései szerinti megküldésével kell megtenni. (5) A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával küldi meg az igénylés beérkezésének időpontját követő 5 munkanapon belül. (6) A vámhatóság ellenőrzését megelőzően észlelt, hibásan teljesített GTIN szám bejelentést az adójegy-felhasználó a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány felhasználásával helyesbítheti. (2) A PM5 rendelet a következő 12/B. -sal egészül ki: 12/B. (1) Az adójegy-felhasználó a Jöt. 99. (10) és (11) bekezdésében előírt napi adatszolgáltatási kötelezettségének (a továbbiakban: napi adatszolgáltatás) a 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikusan, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, telephelyenként köteles eleget tenni. (2) A napi adatszolgáltatás nem terjed ki az adójegy-felhasználó által az adójegy előállítója telephelyén átvett adójegyekre. (3) Amennyiben az adójegy-felhasználó megállapítja, hogy a napi adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan teljesítette, akkor azt a vámhatóság ellenőrzését megelőzően helyesbítheti, az adott napra vonatkozó napi adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, megismételt teljesítésével. 12. (1) A PM5 rendelet 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (2) A PM5 rendelet 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (3) A PM5 rendelet 3. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (4) A PM5 rendelet 5. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. Dr. Balog Ádám helyettes

16 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. (5) A PM5 rendelet e rendelet 7. melléklet szerinti 1. számú mellékletével egészül ki. (6) A PM5 rendelet e rendelet 8. melléklet szerinti 1/A. számú mellékletével egészül ki A PM5 rendelet (1) bekezdésében a pénzügyminiszteri rendelet szövegrész helyébe a pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.) szöveg, (2) bekezdésének a) pontjában az az adómérték szövegrész helyébe az a jövedéki adó vagy az általános forgalmi adó mértékének szöveg, (4) bekezdésének első mondatában az az adómérték változást szövegrész helyébe az a jövedéki adó vagy az általános forgalmi adó mértékének változását szöveg, (4) bekezdésének második mondatában az az adómérték szövegrész helyébe az a jövedékiadó- vagy az általánosforgalmiadó-mérték szöveg, (1) bekezdésében az a cigaretta adójegy esetén szövegrész helyébe az a cigaretta, a nem darabonként csomagolt szivar és a szivarka adójegy esetén szöveg, (2) bekezdésében az adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban szövegrész helyébe az adómértékenként, ezen belül adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként szöveg, (5) bekezdésében a legkésőbb tárgyhó 15. napjáig szövegrész helyébe a beérkezést követő 3 munkanapon belül szöveg, (5) bekezdésének b) pontjában a követő 3 hónapban szövegrész helyébe a követő 2 hónapban szöveg lép. 14. Hatályát veszti a PM5 rendelet (2) bekezdése, (8) bekezdésében az az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegyfelhasználó részéről a bizottság tagja a 3. (2) bekezdése szerint adójegy-átvételre jogosult személy lehet, és szövegrész. 6. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása 15. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet 1. (2) bekezdésében a Jöt. 98. (14) bekezdése szövegrész helyébe a az adójegy igénylésére, Dr. Balog Ádám helyettes

17 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 17 visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 1. (1) bekezdése szöveg lép. 7. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosítása 16. (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM6 rendelet) 2. (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az adóraktári engedély iránti kérelemhez - a 3. -ban és a 3/A. -ban foglalt eltéréssel - csatolni kell) j) a 76. (2)-(3) bekezdés szerinti termékkísérő okmány, az egyszerűsített kísérő okmány, a borkísérő okmány aláírására jogosult személyek közjegyző által hitelesített, eredeti aláírásmintáját, kivéve, ha az adóraktári engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a 78. (3) bekezdésében említett különleges bélyegző alkalmazásának engedélyezését is kérik; (2) A PM6 rendelet 2. (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: (Az adóraktári engedély iránti kérelemhez - a 3. -ban és a 3/A. -ban foglalt eltéréssel - csatolni kell) o) a sörfőzde engedélyt kérelmező esetében a Jöt. 78. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak teljesítéséről szóló nyilatkozatot; 17. A PM6 rendelet 3/A. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Jöt. 58. (1) bekezdés j) pontja szerinti, kísérleti előállítást végző üzem adóraktári engedélye iránti kérelemhez csatolni kell) e) az egyszerűsített kísérő okmány aláírásra jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírásmintáját eredetiben; 18. A PM6 rendelet 15. (1) bekezdés f) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (A felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolni kell) f) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését, illetve a teljesen denaturált alkoholtermék kiszerelése esetén a jövedéki biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti okmányokat, bizonylatokat; Dr. Balog Ádám helyettes

18 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 18 m) - adóraktárból történő beszerzés esetén - az egyszerűsített kísérő okmány aláírására jogosult személyek közjegyző által hitelesített eredeti aláírás mintáját. 19. A PM6 rendelet 22. (1) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép: (A bejegyzett feladó engedélye iránti kérelemhez csatolni kell) c) a jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról szóló eredeti okmányt, bizonylatot. 20. A PM6 rendelet 26. (1) bekezdés c) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell) c) a jövedéki biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti okmányokat, bizonylatokat; i) - közösségi kereskedelmi tevékenység folytatása esetén - az egyszerűsített kísérő okmány aláírására jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírás mintáját eredetiben, 21. A PM6 rendelet a következő alcímmel és 31/A. -sal egészül ki: Egyéb bejelentési kötelezettség 31/A. (1) A Jöt. 62/A. -a szerinti, ömlesztetten szállított ásványolajat beszerző, szállító személy bejelentését a 29. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban köteles a) magyarországi felhasználási céllal történő beszerzés esetén a felhasználás, b) más tagállamból más tagállamba vagy harmadik országba történő, belföldön áthaladó szállítás esetén a belföldre történő belépés helye szerint illetékes vámszervhez írásban benyújtani. (2) A bejelentésben megadott adatok változását legkésőbb a változás napján, a szállítóeszközre vonatkozó adatok változását annak elindulását megelőzően be kell jelenteni az illetékes vámszervhez a (1) bekezdés értelemszerű alkalmazásával. 22. (1) A PM6 rendelet 59/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A magánfőző a Jöt. 67/A. (1) és (5) bekezdése szerinti bejelentést a 31/A. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban köteles a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez írásban benyújtani. (2) A PM5 rendelet 59/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Dr. Balog Ádám helyettes

19 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 19 (4) A Jöt. 67/A. (3) és (5) bekezdésében említett származási igazolványt a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a 31/B. számú melléklet szerinti adattartalommal állítja ki, és adja át a magánfőzőnek. 23. A PM6 rendelet 64. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Nem kell engedélyt beszerezni a tudományos és oktatási intézmények által, tudományos és oktatási célra használt sörfőző egységekre, valamint a Jöt. 76. (4) bekezdés szerinti tevékenységhez használt berendezésekre. 24. A PM6 rendelet 71. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adóraktár engedélyesének a sörfőzde adóraktár engedélyes kivételével adóraktáranként és összesítve a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, termékmérleg-nyilvántartást kell vezetnie. Az adóraktár engedélyesnek a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú - a kísérleti előállítást végző üzem esetében a 28/A. számú melléklet szerinti adattartalmú - termékmérlegnyilvántartásokat - figyelemmel a 61/A. (1) bekezdésének rendelkezésére is - a Jöt. 40. (4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott mértékegységben, az ásványolajoknál három tizedes jegy, az alkoholterméknél négy tizedes jegy, a sör, az egyéb bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék esetében két tizedes jegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható. 25. A PM6 rendelet 72. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adóraktár engedélyesének - kivéve az egyszerűsített adóraktár és a dohánygyártmány adóraktár engedélyesét, valamint a pincekönyv vezetésére kötelezett más adóraktár engedélyesét a pincekönyvben vezetett jövedéki termékkel kapcsolatban - a jövedéki termékek előállításához felhasznált jövedéki és nem jövedéki termékekről és azok felhasználásával előállított jövedéki termékekről a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített termelési naplót, illetve a jövedéki termék regenerálással, tisztítással történő előállítása esetén a 34. számú melléklet szerinti adattartalmú regenerálási naplót kell - az adott jövedéki termék adóalapjának megfelelő mértékegységben [a 71. (1) bekezdése szerinti tizedesjegy pontossággal] - vezetnie. A termelési (regenerálási) napló vezetése alól az engedélyt kiadó vámszervtől felmentést kaphat az, aki az abban előírt elszámolást más nyilvántartásai alapján teljesíteni tudja. A termelési (regenerálási) napló vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által Dr. Balog Ádám helyettes

20 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 20 előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Kísérleti előállítást végző üzem esetében a mérési eredményeket tartalmazó bizonylat minősül termelési naplónak. 26. A PM6 rendelet 73. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szőlőbor, a sűrített must, a töményített must és a tartósított must előállításáról, kiszereléséről, a szőlőbor előállítása során keletkezett melléktermékekről, a szőlőbor előállításához felhasznált anyagokról, a szőlőbor, a must és a melléktermékek értékesítéséről, valamint a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott további jövedéki termékek előállításáról, kiszereléséről és az előállításukhoz felhasznált anyagokról jogszabály által meghatározott pincekönyvet (a továbbiakban: pincekönyv) kell vezetni. 27. A PM6 rendelet 108. (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /Ha a (4) bekezdés szerinti készletfelvétellel megállapított tényleges zárókészlet kisebb, mint az elszámolásban kimutatott nyilvántartás szerinti zárókészlet, a különbözetre az adót/ b) az egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék esetében a Jöt. 52. (1) bekezdésének a) pontja szerinti, illetve a Jöt. 50. (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott megfigyelt termék esetében a Jöt. 64. (2) bekezdése szerinti adómérték alkalmazásával (kell megállapítani.) 28. (1) A PM6 rendelet 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul. (2) A PM6 rendelet 1/A. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul. (3) A PM6 rendelet 2. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul. (4) A PM6 rendelet 3. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul. (5) A PM6 rendelet 8. számú melléklete az 13. melléklet szerint módosul. (6) A PM6 rendelet 28. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul. (7) A PM6 rendelet 31/A. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul. (8) A PM6 rendelet 31/B. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul. (9) A PM6 rendelet kiegészül az 17. melléklet szerinti 29. számú melléklettel. Dr. Balog Ádám helyettes

Transzferárról magyarul

Transzferárról magyarul Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferár nyilvántartásokat érintő változások Nagy Gabriella Gbill Transzferárakhoz kapcsolódó változások Nyilvántartási kötelezettség (22/2009. számú PM rendelet)

Részletesebben

ANYAGA. Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. SORSZÁM. Kétszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám.

ANYAGA. Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír. SORSZÁM. Kétszer kétkarakteres betűjelből és nyolc számból álló sorszám. ZÁRJEGY TÍPUSA Cigarettazárjegy 1997. január 1-től ZÁRJEGY LEÍRÁSA A zárjegy fekvő téglalap alakú. A zárjegy közepén Merkúr embléma látható. A zárjegy egy sorszámot, a Cigaretta-zárjegy, az Adózott termék

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2012.01.01 től A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015.07.29 2015.12.31

Részletesebben

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő Egyszerűsített adóraktár Általánostól eltérő szabályozás Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

2012. január 18. 1/2012.

2012. január 18. 1/2012. Jövedéki Hírlevél Mi található a 1/2012. számban? I. A természetes személy által adómentesen előállítható sör, bor és pezsgő termékekkel kapcsolatos szabályozás, illetve ezen termékekhez kapcsolódó egyéb

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban A két ünnep közötti időszakban került kihirdetésre az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet, amely jelentősen átszabta a transzferár-nyilvántartások készítésére

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet Hatály: 2010.I.1. www.jovedekiado.hu 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szellemi tulajdonjog védelmi feladatai Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató Szellemi tulajdonjog védelem a NAV feladatkörében (I.) Feldolgozza a vámhatósági

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához

A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához A jogszabály mai napon hatályos állapota 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról Az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet. az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet. az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (7) bekezdésében

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Jövedéki adótörvény bor termékkört érintő változásai 2016. évi XLVIII. törvény és a T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig)

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig) ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben