ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011."

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült november 25-én ELŐTERJESZTÉS az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről Budapest, december Szatmári László Dr. Balog Ádám helyettes

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: i értekezlet időpontja: kormányülés időpontja [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] [ÉÉÉÉ.HH.NN] 2. Az egyeztetésben részt vevők Az intézményi kört a közigazgatási értekezletet megelőzően, a véleményt a közigazgatási értekezlet után kell kitölteni (egy sorba egy X) 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv Nemzeti Adóés Vámhivatal egyetért 2.3. Társadalmi szervezetek nem ért egyet nem adott véleményt társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Ásványolaj Szövetség Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Magyar Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetség Kisüzemi Sörfőzdék Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete Dr. Balog Ádám helyettes észrevétele maradt fenn nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Magyar Sörgyártók Szövetsége Hegyközségek Nemzeti Tanácsa PNT Pálinka Nemzeti Tanács Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosok Önkormányzatok Érdekvédelmi Szövetsége Községi Önkormányzatok Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 3 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja, tartalma 1.1.A előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával változtak az adótörvények. Ezzel összefüggésben, az adótörvények végrehajtása érdekében szükséges a vonatkozó miniszteri rendeletek módosítása. 1.2 Az előterjesztés tartalma A) A társasági adóval összefüggő rendeletmódosítás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) módosításának oka: egyszerűsített nyilvántartási rendszer bevezetése az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások esetében. Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti olyan alacsony haszonkulcsú szolgáltatások, amelyeket a csoport egyik tagja a csoport másik, vagy több tagjának, vagy a vállalatcsoport valamennyi tagjának nyújt, feltéve, hogy a nyújtott szolgáltatás alacsony értékű, de az igénybevevő számára gazdasági vagy üzleti értékkel bír. A PM1 rendelet célja, hogy az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások esetében előre meghatározott ártartományba eső haszonkulcs alkalmazása mellett lehetővé tegye egyszerűsített nyilvántartás készítését. Ennek eredményeképpen az egyszerűsített szabályozás által az adózók mentesülnek a nagy költséggel járó szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó kutatás elvégzése alól. A PM1 rendelet módosítása ezen egyszerűsített nyilvántartási rend szabályait és magának a nyilvántartásnak a szabályait rögzíti. Dr. Balog Ádám helyettes

4 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 4 A PM1 rendelet megszűnteti továbbá az egyszerűsített nyilvántartás készítési kötelezettséget. Ezt a nyilvántartást 50 millió forintot meg nem haladó teljesítések esetén kell alkalmazni, anélkül, hogy az tartalmazná a szokásos piaci árra vonatkozó kutatást. Tekintettel arra, hogy az ilyen tartalmú nyilvántartás érdemi információt nem hordoz, indokolt annak megszűntetése. A módosítás eredményeképpen tehát nem kell transzferár nyilvántartást készíteni, ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke nem haladja meg az ötven millió forintot. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet (PM2 rendelet) mellékletének módosítása az adminisztráció egyszerűsítését szolgálja, azáltal, hogy a kérelemnek nem kell tartalmaznia valamennyi kapcsolt vállalkozás felsorolását, csak a belföldi illetőségű adózókat kell feltüntetni. B) A személyi jövedelemadóval összefüggő rendeletmódosítás Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet (PM3 rendelet) módosítása azzal függ össze, hogy január 1- jétől a NAV elnökének hatáskörébe tartozik a programok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. A hatáskör-áttelepítést követően: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke veszi nyilvántartásba a gazdasági társaság kérelmére az elismert programokat [Szja-tv. 77/C. (19) bekezdés]; a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke tagadja meg a nyilvántartásba vételt, ha a kérelemben bemutatott program nem felel meg a törvényben felsorolt összes feltételnek [Szja-tv. 77/C. (20) bekezdés]; az Szja-törvényben előírt esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke törli az elismert programot a nyilvántartásból [Szja-tv. 77/C. (22) bekezdés]. A rendelet módosítása az ezzel kapcsolatban szükséges módosításokat tartalmazza. C) Az általános forgalmi adóval összefüggő rendeletmódosítás Indokolt a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) módosítása oly módon, hogy a legtöbb tagállam gyakorlatához megfelelően a belföldön nem letelepedett adóalanyokat megillető adó-visszatérítést ne csak a kérelmező adóalany bankszámlaszámlájára is lehessen kérni. Dr. Balog Ádám helyettes

5 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. D) A jövedéki adózással összefüggő rendeletek módosítása 5 Az adócsomagban több olyan rendelkezés is szerepel, amelyek következtében az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendeletben (a továbbiakban: PM5 rendelet) és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM6 rendelet), illetve szükséges módosításokat végrehajtani. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt) lehetővé teszi bizonyos szabadforgalomba bocsátott dohánytermékek új adójeggyel való ellátását, továbbá előírja, hogy május 1-től az adójegyeken vonalkódnak kell lennie, július 1-jétől pedig a jövedéki adózóknak adatszolgáltatást kell teljesíteniük. A PM5 rendelet vonatkozó szabályai ezen törvényi kötelezettség részletszabályait rögzítik. A jövedéki adótörvény végrehajtási rendeletének (PM6 rendelet) szabályai azzal összefüggésben változnak, hogy a Jöt.: - a kisüzemi sörfőzdékre kedvezőbb szabályozást tesz lehetővé, - bizonyos ömlesztett ásványolajtermékek beszerzésével, szállításával kapcsolatban bejelentési kötelezettséget ír elő, - alapján a megbízható adós státuszba kerülhetnek az AEO tanúsítvánnyal rendelkező személyek, szervezetek. A PM6 rendelet a Jöt változásával összefüggő bejelentések tartalmát fogalmazza meg. E) A helyi adózással összefüggő rendeletek módosítása A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet (PM7 rendelet), illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM8 rendelet) módosítását az indokolja, hogy a helyi adókról szóló évi C. törvényt (Htv.) január 1-jétől változik. A Htv. módosítás eredményeként január 1-jétől több jelenleg hatályos törvényi adómentesség megszűnik továbbá a magánszemély kommunális adója esetén is lehetőség lesz az adófelfüggesztés igénybevételére. Erre figyelemmel szükséges a PM7 rendeletben szereplő kivetési és feldolgozási összesítő táblázatok valamint a PM8 rendeletben szereplő az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó bevallási nyomtatványok módosítása, kiegészítése, kiigazítása. 2. Az igénybe vett eszközök Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával összefüggésben az előterjesztés a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosítására tesz javaslatot. Az érintett PM rendeletek a következők: Dr. Balog Ádám helyettes

6 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségekről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosítása 2. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása 3. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet módosítása 4. A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása 5. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása 6. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása 7. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása 8. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet módosítása 9. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása Dr. Balog Ádám helyettes

7 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Kormány által támogatott adótörvények végrehajtását szolgálja 4. Előzmények, kapcsolódások 7 Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosítása az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslattal függ össze, amelyet az Országgyűlés november 21-én elfogadott. 5. Európai uniós kapcsolódások A dohánygyártmányok adójegyével kapcsolatos rendelkezések a 1998/34/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak, ezért pénzügyi intézkedésként az elfogadást megelőzően a notifikálásuk megtörténik. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Nem releváns. 7. Társadalmi egyeztetés A tárcegyeztetés soárn a tervezet megküldésre kerül a következő szervezetek részére: NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal MÁSZ Magyar Ásványolaj Szövetség MSZSZT Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács MDSZ Magyar Dohányipari Szövetség KSE Kisüzemi Sörfőzdék Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete MSSZ Magyar Sörgyártók Szövetsége HNT Hegyközségek Nemzeti Tanácsa PNT Pálinka Nemzeti Tanács 9. Az előterjesztés kommunikációja A változtatás kommunikációja nincs szükség, tekintve, hogy az adótörvények változása kapcsán a kommunikáció megtörtént. Dr. Balog Ádám helyettes

8 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 8 A nemzetgazdasági miniszter /2011. (..) NGM rendelete az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (8) bekezdésében, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVVI. törvény 81. (1) bekezdés b) pontjában, az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 260. (1) bekezdés b) pontjában, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (25) bekezdésében, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 129. (2) bekezdés a), c), f), h), u) és x) pontjában a helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggű nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosítása (1) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggű nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (a továbbiakban: PM1 Rendelet) 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az adózót a) magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződése alapján, b) ha a Tao. 18. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő középvállalkozás, c) a Tao. 18. (8) bekezdésének alkalmazása esetén, d) azon ellenőrzött ügylettel kapcsolatban, amelynek vonatkozásában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 132/B. szerint a szokásos piaci árat az állami adóhatóság határozatban megállapította, a határozat érvényességének időtartamára, 1. Dr. Balog Ádám helyettes

9 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 9 e) nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adózóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, f) ingyenes pénzeszköz-átadás esetén, g) ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (általános forgalmi adó nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. (2) A PM1 Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adózó a nyilvántartást választása szerint a ban foglaltak alapján ellenőrzött ügyeletenként készíti el. (3) A PM1 Rendelet 3. (6) bekezdésében az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szövegrész helyébe Art. szöveg lép. (4) A PM1 Rendelet a következő 7. -al egészül ki: Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása 7. (1) Az adózó e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettségét az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások tekintetében az (5)-(6) bekezdésekben foglaltakra is figyelemmel a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú nyilvántartás elkészítésével teljesítheti, ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (általános forgalmi adó nélkül számított) szokásos piaci áron a 150 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban. Az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza: a) az ellenőrzött ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozás nevét (elnevezését) és székhelyét, valamint adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, ezek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét; b) a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját és a szerződés időbeli hatályát; c) a szokásos piaci árat (összehasonlító elemzés nélkül rendelkezésre álló információk alapján); d) az elkészítés és a módosítás időpontját. (3) Az adózó az (1) bekezdés alkalmazása esetén vállalja, hogy a (2) bekezdés c) pontja szerinti szokásos piaci árat a költség és jövedelem módszert alkalmazva határozza meg. (4) E rendelkezés alkalmazásában szokásos piaci haszonkulcsnak minősül a 3% és 7% közötti tartományba eső haszonkulcs. Dr. Balog Ádám helyettes

10 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 10 (5) Az adózó nyilvántartási kötelezettségét a 4-5. szerint köteles teljesíteni, ha az adóévben, vagy a megelőző két adóévben összehasonlítható körülmények között alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást nem kapcsolt vállalkozása részére nyújtott vagy nem kapcsolt vállalkozásától vett igénybe és a szolgáltatás ellenértéke alapján megállapítható, hogy a (4) bekezdése szerint meghatározott haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne. (6) E alkalmazásában alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásnak minősül különösen az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás. (5) A PM1 Rendelet 8. -a a következő d) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) d) alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatás: a Tao. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti olyan alacsony haszonkulcsú szolgáltatások, amelyeket a csoport egyik tagja a csoport másik, vagy több tagjának, vagy a vállalatcsoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége keretében nyújt, feltéve, hogy a nyújtott szolgáltatás alacsony értékű, de az igénybevevő számára gazdasági vagy üzleti értékkel bír. (6) Hatályát veszti a PM1 Rendelet 6. -a, 6. -t megelőző címe és 9. (2) bekezdése. 2. A PM1 rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki. 2. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása 3. A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul. Dr. Balog Ádám helyettes

11 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet módosítása (1) Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Az elnök a program nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős határozat egy példányát, valamint a kérelem egy eredeti példányát megküldi a Szervező adóügyében eljáró adóhatóságnak. (2) A PM3 rendelet 12. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép és a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1) A Szervező a munkavállalói értékpapír-juttatási program elismert programként történő nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezéséért díjat fizet, amelynek összege 500 ezer forint. Amennyiben a Szervező kapcsolt vállalkozása(i) munkavállalói, vezető tisztségviselői javára is benyújtja a kérelmet, a Szervező által fizetendő díj összege 1 millió forint. (1a) Az (1) bekezdés szerinti díj az állami adóhatóság bevételét képezi, azt pénzben, kizárólag belföldi fizetési számláról történő átutalással, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű, számú számlára kell befizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az elismert program díja megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát. 4. (3) A PM3 rendelet a következő 12/B. -sal egészül ki: 12/B. A 2. -nak, az 5 6 -oknak, valamint a oknak az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) számú NGM rendelettel módosított szabályait a december 31-ét követően beadott kérelmekre kell alkalmazni. (4) A PM3 rendelet a) 2. -ában az a Pénzügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodájánál kapható nyomtatványon 6 példányban szöveg helyébe az az állami adóhatóság internetes honlapjáról letölthető nyomtatványon 4 példányban szöveg, az az adópolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) szövegrész helyébe az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökéhez (a továbbiakban: elnök), b) 5. -ban és a 12. (2) bekezdésében az a miniszter szövegrész helyébe az az elnök szöveg, c) 6. (1) bekezdésében és a 11. (2) bekezdésében az A miniszter szövegrész helyébe az Az elnök, Dr. Balog Ádám helyettes

12 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. d) 9. -ában a miniszterhez szövegrész helyébe az elnökhöz szöveg lép A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadóvisszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet módosítása 5. (1) A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) 4. (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) A Közösség más tagállamában letelepedett adóalany [Áfa tv (2) bekezdés a) pontja] adó-visszatéríttetési kérelmének adattartalma a következő:] g) a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany részére visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez szükséges adatok és egyéb információk, beleértve a Közösség valamely tagállamában vezetett fizetési számla IBAN számát és a számlavezető BIC (SWIFT) kódját is. (2) A PM4 rendelet 4. -a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Közösség más tagállamában letelepedett adóalanytól eltérő személy fizetési számlájára teljesítendő átutalás esetén papír alapon vagy más bizonyítható módon mellékelni kell a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany és e személy közös felhatalmazó nyilatkozatát az átutalás teljesítésére. A PM4 rendelet 8. (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. [(1) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 9. számú melléklete I. címének 2. A) pontjában meghatározott belföldön letelepedett adóalany adóvisszatéríttetési kérelmének adattartalma a következő:] g) a belföldön letelepedett adóalany részére visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez szükséges adatok és egyéb információk, beleértve a fizetési számla IBAN számát és a számlavezető BIC (SWIFT) kódját is. A PM4 rendelet 7. Dr. Balog Ádám helyettes

13 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 13 a) címében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe Magyarországon, b) I. fejezetének címében az a Magyar Köztársaságban szövegrész helyébe Magyarországon, c) 2. (1) bekezdésében az a Magyar Köztársaságot szövegrész helyébe Magyarországot, d) 4. (2) bekezdés c) pontjában az a Magyar Köztársaságot szövegrész helyébe Magyarországot, e) 4. (2) bekezdés h) pontjában a kódszám. szövegrész helyébe kódszám, illetve a 10-es kód alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is, f) 5. (2) bekezdés g) pontjában a kódszám. szövegrész helyébe kódszám, illetve a 10-es kód alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is, g) 8. (2) bekezdés h) pontjában a kódszám szövegrész helyébe kódszám, illetve a 10-es kód alkalmazása esetén az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások jellege szövegesen is megadva, szöveg lép. 8. Hatályát veszti a PM4 rendelet 8. (4) bekezdés b) pontja és 8. (5) bekezdés e) pontja. 5. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása 9. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: PM5 rendelet) 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A gyártás közben megsérült, gyűjtőívre felragasztott, a sérült adójegyeket az adójegyfelhasználó és a vámszerv 2-2 képviselőjéből álló bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett az adóraktárban kell megsemmisíteni. Az adójegy-felhasználó részéről a bizottságnak az adójegy-felhasználó személyesen, írásban meghatalmazott képviselője vagy - jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezet esetén - törvényes képviselője lehet a tagja. A felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell - adómértékenként, ezen belül adójegy-fajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként a megsemmisített adójegyek mennyiségét, az általuk képviselt jövedéki adó és általános forgalmi adó értékét, valamint a megsemmisítés módját. 10. A PM5 rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) Az adójegy-felhasználó által a szabadforgalomból adóval növelt áron visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány megfizetett jövedéki adójának és általános forgalmi Dr. Balog Ádám helyettes

14 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 14 adójának visszaigényléséhez a Jöt. 47. (3) bekezdésében, illetve Jöt. 99. (7) bekezdése a) pontjában előírt feltétel a teljes doboz (csomag) megsemmisítésével is teljesítettnek tekintendő, amennyiben a dohánygyártmánnyal együtt megsemmisítésre kerülő adójegyek számbavétele és adóértékének megállapítása biztosított. (2) Amennyiben a szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány (1) bekezdés szerinti megsemmisítésére kerül sor, az adójegy-felhasználó azt írásban előzetesen köteles bejelenteni a vámszervnek, amely a megsemmisítést felügyeli. (3) A szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított adójegyes dohánygyártmányt az egyéb dohánygyártmánytól elkülönítetten kell tárolni, és nyilvántartani. Az ezen dohánygyártmányokon lévő adójegyet nem kell az adójegy-elszámolásban szerepeltetni. (4) A szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány adójegyének a) a Jöt. 99. (7) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítása és a bejegyzett kereskedő vagy az importáló által a dohánygyártmány új adójeggyel történő ellátása, vagy b) a Jöt (1) bekezdése szerinti felülragasztása kizárólag a vámszerv jelenlétében, annak előzetes értesítését követően végezhető. Az értesítést legalább 3 munkanappal a felülragasztás tervezett időpontját megelőzően, írásban kell a vámszervhez benyújtani. (5) A vámszerv az adójegy (4) bekezdés a) pontja szerinti eltávolításáról és az új adójegyek felhelyezéséről, vagy a b) pontja szerinti felülragasztásáról jegyzőkönyvet készít, mely az adóvisszaigénylési (levonási) kérelem kötelező melléklete. (6) Az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell adómértékenként, ezen belül adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként az eltávolított vagy felülragasztott adójegy által képviselt jövedéki adó és általános forgalmi adó összegét. 11. (1) A PM5 rendelet a következő alcímmel és 12/A. -sal egészül ki: Napi adatszolgáltatás az adójegyek készletváltozásáról 12/A. (1) Az adójegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat az adójegy-felhasználó a napi adatszolgáltatásban dohánygyártmányonként, a) a dohánygyártmányaira általa alkalmazott globális áruazonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám), vagy b) - amennyiben az adójegy-felhasználó a dohánygyártmányaira nem alkalmaz GTIN számot - a vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: VP termékazonosító-szám) szerint részletezve köteles megadni. Dr. Balog Ádám helyettes

15 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 15 (2) Az adójegy-felhasználó köteles a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben dohánygyártmányai GTIN számát az 1/A. számú melléklet 1-2. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni, b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben dohánygyártmányaira VP termékazonosító-számot - a 1/A. számú melléklet 1. és 3. pontja szerinti adatok megadásával - igényelni az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon. (3) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az első alkalommal teljesítendő napi adatszolgáltatás időpontját legalább 15 munkanappal megelőzően kell megtenni. Ezt követően csak az első bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplő további dohánygyártmány előállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett GTIN számú vagy VP termékazonosító-számmal rendelkező dohánygyártmány jellemzőinek módosulása, illetve adójegyfelhasználó általi gyártásának végleges megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, az adójegyfelhasználás előtt legalább 5 munkanappal megelőzően, illetve a gyártás megszüntetésének napját követő 30 munkanapon belül. (4) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak elektronikus úton, az ER. rendelkezései szerinti megküldésével kell megtenni. (5) A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával küldi meg az igénylés beérkezésének időpontját követő 5 munkanapon belül. (6) A vámhatóság ellenőrzését megelőzően észlelt, hibásan teljesített GTIN szám bejelentést az adójegy-felhasználó a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány felhasználásával helyesbítheti. (2) A PM5 rendelet a következő 12/B. -sal egészül ki: 12/B. (1) Az adójegy-felhasználó a Jöt. 99. (10) és (11) bekezdésében előírt napi adatszolgáltatási kötelezettségének (a továbbiakban: napi adatszolgáltatás) a 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikusan, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, telephelyenként köteles eleget tenni. (2) A napi adatszolgáltatás nem terjed ki az adójegy-felhasználó által az adójegy előállítója telephelyén átvett adójegyekre. (3) Amennyiben az adójegy-felhasználó megállapítja, hogy a napi adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan teljesítette, akkor azt a vámhatóság ellenőrzését megelőzően helyesbítheti, az adott napra vonatkozó napi adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, megismételt teljesítésével. 12. (1) A PM5 rendelet 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (2) A PM5 rendelet 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (3) A PM5 rendelet 3. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (4) A PM5 rendelet 5. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. Dr. Balog Ádám helyettes

16 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. (5) A PM5 rendelet e rendelet 7. melléklet szerinti 1. számú mellékletével egészül ki. (6) A PM5 rendelet e rendelet 8. melléklet szerinti 1/A. számú mellékletével egészül ki A PM5 rendelet (1) bekezdésében a pénzügyminiszteri rendelet szövegrész helyébe a pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.) szöveg, (2) bekezdésének a) pontjában az az adómérték szövegrész helyébe az a jövedéki adó vagy az általános forgalmi adó mértékének szöveg, (4) bekezdésének első mondatában az az adómérték változást szövegrész helyébe az a jövedéki adó vagy az általános forgalmi adó mértékének változását szöveg, (4) bekezdésének második mondatában az az adómérték szövegrész helyébe az a jövedékiadó- vagy az általánosforgalmiadó-mérték szöveg, (1) bekezdésében az a cigaretta adójegy esetén szövegrész helyébe az a cigaretta, a nem darabonként csomagolt szivar és a szivarka adójegy esetén szöveg, (2) bekezdésében az adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi ár/darab bontásban szövegrész helyébe az adómértékenként, ezen belül adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként, ezen belül csomagolási egységenként szöveg, (5) bekezdésében a legkésőbb tárgyhó 15. napjáig szövegrész helyébe a beérkezést követő 3 munkanapon belül szöveg, (5) bekezdésének b) pontjában a követő 3 hónapban szövegrész helyébe a követő 2 hónapban szöveg lép. 14. Hatályát veszti a PM5 rendelet (2) bekezdése, (8) bekezdésében az az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegyfelhasználó részéről a bizottság tagja a 3. (2) bekezdése szerint adójegy-átvételre jogosult személy lehet, és szövegrész. 6. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása 15. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet 1. (2) bekezdésében a Jöt. 98. (14) bekezdése szövegrész helyébe a az adójegy igénylésére, Dr. Balog Ádám helyettes

17 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 17 visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 1. (1) bekezdése szöveg lép. 7. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosítása 16. (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM6 rendelet) 2. (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az adóraktári engedély iránti kérelemhez - a 3. -ban és a 3/A. -ban foglalt eltéréssel - csatolni kell) j) a 76. (2)-(3) bekezdés szerinti termékkísérő okmány, az egyszerűsített kísérő okmány, a borkísérő okmány aláírására jogosult személyek közjegyző által hitelesített, eredeti aláírásmintáját, kivéve, ha az adóraktári engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a 78. (3) bekezdésében említett különleges bélyegző alkalmazásának engedélyezését is kérik; (2) A PM6 rendelet 2. (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: (Az adóraktári engedély iránti kérelemhez - a 3. -ban és a 3/A. -ban foglalt eltéréssel - csatolni kell) o) a sörfőzde engedélyt kérelmező esetében a Jöt. 78. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak teljesítéséről szóló nyilatkozatot; 17. A PM6 rendelet 3/A. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Jöt. 58. (1) bekezdés j) pontja szerinti, kísérleti előállítást végző üzem adóraktári engedélye iránti kérelemhez csatolni kell) e) az egyszerűsített kísérő okmány aláírásra jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírásmintáját eredetiben; 18. A PM6 rendelet 15. (1) bekezdés f) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (A felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolni kell) f) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését, illetve a teljesen denaturált alkoholtermék kiszerelése esetén a jövedéki biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti okmányokat, bizonylatokat; Dr. Balog Ádám helyettes

18 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 18 m) - adóraktárból történő beszerzés esetén - az egyszerűsített kísérő okmány aláírására jogosult személyek közjegyző által hitelesített eredeti aláírás mintáját. 19. A PM6 rendelet 22. (1) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép: (A bejegyzett feladó engedélye iránti kérelemhez csatolni kell) c) a jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról szóló eredeti okmányt, bizonylatot. 20. A PM6 rendelet 26. (1) bekezdés c) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell) c) a jövedéki biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti okmányokat, bizonylatokat; i) - közösségi kereskedelmi tevékenység folytatása esetén - az egyszerűsített kísérő okmány aláírására jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírás mintáját eredetiben, 21. A PM6 rendelet a következő alcímmel és 31/A. -sal egészül ki: Egyéb bejelentési kötelezettség 31/A. (1) A Jöt. 62/A. -a szerinti, ömlesztetten szállított ásványolajat beszerző, szállító személy bejelentését a 29. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban köteles a) magyarországi felhasználási céllal történő beszerzés esetén a felhasználás, b) más tagállamból más tagállamba vagy harmadik országba történő, belföldön áthaladó szállítás esetén a belföldre történő belépés helye szerint illetékes vámszervhez írásban benyújtani. (2) A bejelentésben megadott adatok változását legkésőbb a változás napján, a szállítóeszközre vonatkozó adatok változását annak elindulását megelőzően be kell jelenteni az illetékes vámszervhez a (1) bekezdés értelemszerű alkalmazásával. 22. (1) A PM6 rendelet 59/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A magánfőző a Jöt. 67/A. (1) és (5) bekezdése szerinti bejelentést a 31/A. számú melléklet szerinti adattartalmú, a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon vagy a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban köteles a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez írásban benyújtani. (2) A PM5 rendelet 59/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Dr. Balog Ádám helyettes

19 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 19 (4) A Jöt. 67/A. (3) és (5) bekezdésében említett származási igazolványt a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a 31/B. számú melléklet szerinti adattartalommal állítja ki, és adja át a magánfőzőnek. 23. A PM6 rendelet 64. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Nem kell engedélyt beszerezni a tudományos és oktatási intézmények által, tudományos és oktatási célra használt sörfőző egységekre, valamint a Jöt. 76. (4) bekezdés szerinti tevékenységhez használt berendezésekre. 24. A PM6 rendelet 71. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adóraktár engedélyesének a sörfőzde adóraktár engedélyes kivételével adóraktáranként és összesítve a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, termékmérleg-nyilvántartást kell vezetnie. Az adóraktár engedélyesnek a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú - a kísérleti előállítást végző üzem esetében a 28/A. számú melléklet szerinti adattartalmú - termékmérlegnyilvántartásokat - figyelemmel a 61/A. (1) bekezdésének rendelkezésére is - a Jöt. 40. (4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott mértékegységben, az ásványolajoknál három tizedes jegy, az alkoholterméknél négy tizedes jegy, a sör, az egyéb bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék esetében két tizedes jegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható. 25. A PM6 rendelet 72. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adóraktár engedélyesének - kivéve az egyszerűsített adóraktár és a dohánygyártmány adóraktár engedélyesét, valamint a pincekönyv vezetésére kötelezett más adóraktár engedélyesét a pincekönyvben vezetett jövedéki termékkel kapcsolatban - a jövedéki termékek előállításához felhasznált jövedéki és nem jövedéki termékekről és azok felhasználásával előállított jövedéki termékekről a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített termelési naplót, illetve a jövedéki termék regenerálással, tisztítással történő előállítása esetén a 34. számú melléklet szerinti adattartalmú regenerálási naplót kell - az adott jövedéki termék adóalapjának megfelelő mértékegységben [a 71. (1) bekezdése szerinti tizedesjegy pontossággal] - vezetnie. A termelési (regenerálási) napló vezetése alól az engedélyt kiadó vámszervtől felmentést kaphat az, aki az abban előírt elszámolást más nyilvántartásai alapján teljesíteni tudja. A termelési (regenerálási) napló vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által Dr. Balog Ádám helyettes

20 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 20 előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Kísérleti előállítást végző üzem esetében a mérési eredményeket tartalmazó bizonylat minősül termelési naplónak. 26. A PM6 rendelet 73. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szőlőbor, a sűrített must, a töményített must és a tartósított must előállításáról, kiszereléséről, a szőlőbor előállítása során keletkezett melléktermékekről, a szőlőbor előállításához felhasznált anyagokról, a szőlőbor, a must és a melléktermékek értékesítéséről, valamint a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott további jövedéki termékek előállításáról, kiszereléséről és az előállításukhoz felhasznált anyagokról jogszabály által meghatározott pincekönyvet (a továbbiakban: pincekönyv) kell vezetni. 27. A PM6 rendelet 108. (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /Ha a (4) bekezdés szerinti készletfelvétellel megállapított tényleges zárókészlet kisebb, mint az elszámolásban kimutatott nyilvántartás szerinti zárókészlet, a különbözetre az adót/ b) az egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék esetében a Jöt. 52. (1) bekezdésének a) pontja szerinti, illetve a Jöt. 50. (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott megfigyelt termék esetében a Jöt. 64. (2) bekezdése szerinti adómérték alkalmazásával (kell megállapítani.) 28. (1) A PM6 rendelet 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul. (2) A PM6 rendelet 1/A. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul. (3) A PM6 rendelet 2. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul. (4) A PM6 rendelet 3. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul. (5) A PM6 rendelet 8. számú melléklete az 13. melléklet szerint módosul. (6) A PM6 rendelet 28. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul. (7) A PM6 rendelet 31/A. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul. (8) A PM6 rendelet 31/B. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul. (9) A PM6 rendelet kiegészül az 17. melléklet szerinti 29. számú melléklettel. Dr. Balog Ádám helyettes

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 33426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 62. A Rega. tv. a 16. -t követõen a következõ alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: Gépjármûflotta-üzemeltetõ által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8750. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. október 1

Részletesebben

Önellenőrzés szabályai

Önellenőrzés szabályai Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 14., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XXXIII. törvény Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 11046 1380/2014. (VII. 14.) Korm.

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4872-1/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Jövedéki ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Jövedéki ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Jövedéki ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 1. A jövedéki szabályozás alapjai Jövedék:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott Tájékoztatás az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének eljárási szabályairól Az általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ Tartalomjegyzék 2012. évi CXLV. törvény Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 23364 2012. évi CXLVI. törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól1 A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

23/2014. (VI. 30.) NGM

23/2014. (VI. 30.) NGM 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2010. január 1-től az iparűzési adókötelezettséget Dorogon a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben