ZALAEGERSZEG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 2012 ZALAEGERSZEG"

Átírás

1 ZALAEGERSZEG

2 ZALAEGERSZEG

3 Közlemények Zala megye múzeumaiból Mitteilungen der Museen des Komitates Zala Publications of the museums of Zala County Sorozatszerkesztő: KAJÁN IMRE Szerkesztőbizottság: HAVASI BÁLINT, KAJÁN IMRE, KOSTYÁL LÁSZLÓ, SZÁRAZ CSILLA Kötetszerkesztők: BÉRES KATALIN, MEGYERI ANNA Lektorok: KÁLI CSABA MAJDÁN JÁNOS SELMECZI KOVÁCS ATTILA Nyomdai előkészítés, borító: LUKÁCS Bt. LUKÁCS ZOLTÁN A kiadvány megjelenését támogatta: Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány Salla Közhasznú Alapítvány Pylon Kft. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalavíz Zrt. Kiadja: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága H-8900 Zalaegerszeg, Batthyány u.2. Telefon: 36 (92) Felelős kiadó: Kaján Imre HU-ISSN

4 Tartalomjegyzék KAJÁN imre Köszöntő 5 Tanulmányok Asbóth Sándorról Kurucz György: Hermann Róbert: Perger Zoltán: Csorba György: Várdy Béla: Solymosi József: Vida István Kornél: Tar Ferenc: Cs. Lengyel Beatrix: Az Asbóth család és Keszthely: Asbóth János keszthelyi tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, János Asbóth and Keszthely: Professor and Chief Steward of the Festetics Estates Asbóth Sándor és Julius Haynau afférja 1848 májusában The Quarrel between Sándor Asbóth and Julius Haynau in May 1848 Asbóth Sándor a magyar szabadságharcban ( ) Sándor Asbóth in the Hungarian War of Independence ( ) Asbóth Sándor az Oszmán Birodalomban Sándor Asbóth in the Ottoman Empire Asbóth Sándor az amerikai emigrációban a magyar szabadságharc és az amerikai polgárháború között Alexander [Sándor] Asbóth in Emigration Between the Hungarian Revolution and the American Civil War Asbóth Sándor amerikai emigrációja és kapcsolata Kossuthtal 1851 és 1860 között Sándor Asbóth s Exile in the United States and His Connections with Kossuth between 1851 and 1860 Az Unió védelmében Asbóth Sándor az amerikai polgárháborúban In Defense of the Union : Sándor Asbóth in the American Civil War Asbóth Sándor az utókor emlékezetében Sándor Asbóth in the Remembrance of Posterity Asbóth Sándor ikonográfiája Iconography of Sándor Asbóth Muzeológiai tanulmányok Horváth László: Borhy László: Kora vaskori település Letenyén An Early Iron Age settlement at Letenye Egy ószőnyi felirat Öreglakról Keszthelyen (RIU 950) Eine Ószőnyer römische Inschrift aus Öreglak in Keszthely (Die römischen Inschriften Ungarns 950)

5 Müller Róbert: Orha Zoltán: Simmer Lívia: Cseh Valentin: Megyeri Anna: Farkas TamáS: Molnár László: Haász Gabriella: Kostyál László: Berdán Zsuzsanna: Horváth Imre: Varju András: Késő római kori vaseszköz lelet Vindornyafokról Ein spätrömischer Eisengerätfund aus Vindornyafok (Zusammenfassung) Zalaszombatfa Telek-Aljai-dűlő Árpád-kori leletei Zalaszombatfa (Telek-Aljai-dűlő) Arpadian-age finds Az újudvari johannita konvent az okleveles források és a régészeti terepmunkák tükrében The Hospitallers convent of Újudvar in the mirror of the charters and the archaeological fieldwork Egy elfeledett zalai köznemesi család, az Ormándiak A forgotten gentry family in Zala county, the Ormandis Egy utazó fényképész, Tömöry Ferenc ( körül) Adatok a zalai fotózás történetéhez A travelling photographer, Ferenc Tömöry (around ) Details to the photo story of Zala county Zalaegerszeg küzdelme a vasútért ( ) Zalaegerszeg s struggle for railway Egy ipari torzó (A tormaföldei centrálé építésének története) An Industrial Torso (The History of Building of the Tormaföld Centrálé ) Zalai gyermekek táboroztatása a Balatonnál az as években Children s camping from Zala County at Lake Balaton in the 1970s and 1980s Kisfaludi Strobl Zsigmond síremlék-szobrászata The tomb sculpture of Zsigmond Kisfaludi Strobl Domesticatio et sepultura (Ember és állat viszonya a XXI. században) Domesticatio et sepultura (Die Beziehung zwischen Menschen und Tieren im XXI. Jahrhundert) Egy spanyolozott borotvatok harmadik élete The third life of a razor box decorated with sealing wax Falumúzeum a 21. században. A Göcseji Falumúzeum fenntartható fejlődésének lehetőségei Village museum in the 21st century The opportunities of the Göcseji Village Museum s Sustainable Development

6 ZALAI MÚZEUM Köszöntő Tisztelt Olvasók! Amikor ez a kötet napvilágot lát, nagy változások közepette találja Zala megye múzeumait januárjától megszűnik a megyei múzeumi szervezet és innentől Zalaegerszeg, Keszthely, valamint Nagykanizsa nagy hagyományú múzeumai a városok közvetlen irányítása alá kerülnek. A váltás a szocializmus kora előtti helyzetet állítja vissza, amikor a városi polgárok döntéséből születtek meg, majd virágoztak fel ezek az intézmények. És bár bizonyos, hogy ahogyan nem léphetünk bele kétszer ugyanabba a folyóba, úgy az egykor abbamaradt szerves fejlődés megszakadt fonalát sem fonhatjuk majd tovább, mégis bíznunk kell abban, hogy a múzeumok kultúra- és értékteremtő erejével kivívják maguknak mindenütt azt a rangot, amely visszaállítja egykori presztízsüket a helyi közösségben. Ez a kötet tehát ebből a szempontból, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága utolsó üzeneteként is különleges, de más miatt is: nagy valószínűséggel ezt a kötetünket tarthatják utoljára kézben hagyományos, könyv formátumban. A modern idők a hagyományőrző intézményt is arra késztetik, hogy tartson lépést a kor technikája kínálta lehetőségekkel: kötetünk elkészítésének ára és a rendelkezésünkre álló források közötti rés egyre nagyobb, ugyanakkor szeretnénk lényegesen javítani megjelenési körülményeinken, olvasottságunkon, és a korábbiaknál sokkal inkább meg szeretnénk ismertetni tudományos eredményeinket a magyarul nem tudókkal is. Éppen ezért azt tervezzük, hogy következő kötetünket amely ezután is helyet ad Zala megye valamennyi múzeumi munkatársa írásainak, és így a Zalai Múzeum nevet viszi tovább DVD formátumban, részletes idegen nyelvi összefoglalókkal és az eddiginél sokkal több képet közölve adjuk majd közre. Mostani búcsúzó kötetünk törzsanyagát a Keszthelyen született mérnök, Asbóth Sándor életéről és munkásságáról születése 200. évfordulóján 2010-ben rendezett konferencia előadásai képezik. A magyarországi folyómappációk, majd az es magyar szabadságharc mérnökkari tisztjének, később az amerikai polgárháború tábornokának életútja mára az információk tengerében szinte feledésbe merült, ami pedig fennmaradt, nagyrészt mítosz, legenda és téves adat volt. A múzeumoknak épp ez az egyik feladata, hogy felkutassa és fel is mutassa közönségének a valóságot az egykori történésekről, személyekről. Asbóth Sándor életútja most is példamutató, hogy méltán büszke lehet rá mind a magyar, mind az amerikai nemzet! Kedves Olvasók! Amikor ezt a kötetet kézbe veszik, gondoljanak egy percig arra, hogy a múzeumok Önöknek, gyermekeiknek és unokáiknak dolgoznak azért, hogy a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink által megteremtett világ értékeit továbbörökítsék. Ebben a munkában közreműködésükre és támogatásukra is számítunk. A múzeum nem elefántcsont-torony többé, hanem nyitott intézmény, ahol a kiállításokon túl a gyűjteményi raktárak és a tudományos adatbázisok is az Önök rendelkezésére állnak, hogy ismereteiket gazdagítsák mindannyiunk közös kulturális örökségéről. Kérjük, éljenek a múzeumok kínálta lehetőségekkel, fogalmazzák meg igényeiket, és támogassák munkánkat! Kaján Imre megyei múzeumigazgató

7 Asbóth Sándor születésének 200. évfordulóján, 2010 decemberében Két nemzet hőse Asbóth Sándor címmel nyílt kiállítás a keszthelyi Balatoni Múzeumban. December 16-án, a tárlathoz kapcsolódva, a Zala Megyei Levéltár tudományos emlékülést rendezett, ugyanezen a napon Keszthelyen új emléktáblát Farkas Ferenc szobrászművész alkotását avattak a tábornok szülőházán. A konferencia tanulmánnyá bővített előadásait kötetünk első részében adjuk közre. A kiállítás meghívója, grafika: Lendvai Antal Kiállítási enteriőr, rendezte: Béres Katalin

8 ZALAI MÚZEUM Kurucz György Az Asbóth család és Keszthely Asbóth János keszthelyi tanári és uradalmi tiszti tevékenysége, A század fordulójának magyarországi szellemi életében számos olyan egyéniséget találunk, aki hoszszabb vagy rövidebb ideig nyugat-európai protestáns egyetemeken folytatott felsőfokú tanulmányokat, s hazatérése után mindenképpen figyelemre méltó életművet hagyott maga után. Társadalmi hátterüket tekintve többnyire nem nemes családokból származtak, illetve sokan a nemesi cím ellenére sem rendelkeztek olyan anyagi háttérrel, vagyis jelentős birtokállománnyal, vagyonnal, ami lehetővé tette volna számukra, hogy tanulmányaikat pusztán műveltségük gyarapítása, s ne pedig jövőbeni megélhetésük megteremtésének szándéka vezérelte volna. Ez a jelenség már csak azért is figyelemre méltó, mivel a protestáns fiatalok generációk óta létező hagyományos külföldi egyetemjárása pontosan a 18. század második felétől, egyre kevésbé köthető kizárólag a teológiai fakultások látogatásához, hiszen ez időtől fogva sokan közülük egyidejűleg természettudományos, orvosi, jogi, vagy éppen kameralisztikai stúdiumokat is folytattak. 1 A Festetics György ( ) által 1797-ben Keszthelyen alapított felsőfokú mezőgazdasági tanintézet, a Georgikon alapítástól számított első két évtizedében feltűnő módon három olyan tanár játszott kiemelkedő szerepet, akik maguk is évekig tanultak nyugat-európai protestáns egyetemeken. S bár eredetileg teológiai tanulmányokat folytattak, hazatérésüket követően elsősorban mezőgazdasági szakíróként, gyakorlati szakemberekként, a keszthelyi tanintézet, illetve a keszthelyi mecénás gróf, Festetics György alkalmazottaiként váltak ismertté. Közülük elsőként említhetjük Pethe Ferencet, a Debreceni Református Kollégium egykori diákját, aki előbb Utrechtben tanult teológiát, majd hoszszabb tanulmányutat tett Angliában, Franciaországban, s 1795 és 1797 között Bécsben az első magyar nyelvű mezőgazdasági folyóirat szerkesztőjeként vált ismertté. Ezt követően négy éven át Pethe a Georgikon profeszszora volt. Távozását követően 1801-től Asbóth János, a soproni evangélikus líceum egykori diákja, a göttingeni egyetem teológus hallgatója, későbbi késmárki evangélikus líceumi tanár vette át az ökonómia oktatásával járó feladatokat. Végezetül pedig említenünk kell Rumy Károly Györgyöt Asbóth korábbi késmárki diákját, aki maga is a göttingeni egyetemen tanult teológiát s Pethéhez hasonlóan viszonylag rövid ideig, három éven át szintén gyakorlati gazdálkodási ismereteket oktatott Keszthelyen. E három tanár közül Asbóth János töltötte a leghosszabb időt a Balaton parti városban, összesen tizenhét évet, de keszthelyi munkássága a hosszabb időtartamon is túlmutatva, sok tekintetben eltért Pethe és Rumy tevékenységétől. Asbóth ugyanis nemcsak mint gazdasági és gyakorlati tárgyú tantervek kidolgozója, illetve különböző tantárgyak előadója volt, hanem a Georgikon tangazdaságának egyik irányítójaként, a tanintézet hazai és külföldi ismertségének propagátoraként, egyúttal pedig Festetics György birtokainak inspektoraként, prefektusaként a birtokok központi igazgatási szervének (Directio) egyik vezetőjeként is munkálkodott. A Georgikon történetéről megjelent eddigi összefoglaló írások Asbóth keszthelyi működésének leginkább csupán egy-egy részletét világították meg, 2 így mindenképpen indokoltnak tűnik teljes életművének, szellemiségének, nemzetközi kapcsolatrendszerének, s adott esetben napi tiszti tevékenységének behatóbb vizsgálata, melynek eredményeképpen választ kaphatunk arra a kérdésre is, vajon miért tekintette őt a nagyműveltségű mecénás gróf igazán megbízható, közvetlen munkatársának. Mindezek alapján talán magyarázatot találunk arra is, vajon Festetics György, az egykori katona, aki az önálló magyar haderő megteremtését magában rejtő politikai szerepvállalása miatt kényszerült megválni a császári királyi hadseregben viselt rangjától, miért biztosított ösztöndíjat Asbóth János elsőszülött fiának bécsi katonai tanulmányaihoz, még azt követően is, hogy Asbóth távozott Keszthelyről, s a zombori kamarai birtokok felügyelőjeként folytatta pályáját.

9 8 Kurucz György I. Asbóth János születését tekintve ahhoz a 18. századi protestáns nyugat-dunántúli kisnemesi értelmiségi réteghez tartozott, amelyik komolyabb vagyoni háttér hiányában csakis egyéni képességei, műveltsége révén remélhetett boldogulást. A Vas vármegyei Nemescsó evangélikus gyülekezetének anyakönyvi bejegyzése szerint december 13-án született, a helyi evangélikus lelkész, Asbóth János Gottfried ( ), valamint a soproni polgárcsaládból származó Krug Judit gyermekeként. 3 A protestáns vallásgyakorlat szempontjából Asbóth szülőfaluja különleges státusszal bírt, hiszen az évi 26. tc. értelmében Nemesdömölk (ma: Celldömölk) mellett a vármegye egyik artikuláris helységének számított. Érdemes megemlíteni, hogy Nagy Iván 19. századi családtörténeti adattárának pótkötete szerint a család felmenői eredetileg Angliából vándoroltak Magyarországra, 4 de ennek az állításnak a megerősítése semmilyen forrással sem igazolható. Magyar nemességet viszont a 18. század elején kapott a család, Asbóth Gergely személyére és fiainak leszármazására vonatkozó érvénnyel. Nemességüket június 28-án hirdették ki Sopron vármegye közgyűlésén. 5 A leírás szerint a czímer paizsában zöld mezőben egy vörösbe öltözött, zöld öves magyar vitéz kivont karddal áll, kardja hegyén egy repülő sasfiók látszik. A vitéz mellett egy kéve buza, és fölötte hold és két csillag fénylik. A sisak fölött ugyan olyan vitéz. 6 A Festetics család keszthelyi ágának birtokigazgatási iratanyagában egyébként több példája is fennmaradt annak, hogy utóbb maga Asbóth János is, Zala vármegyei táblabíróként jegyzett iratokon a leírásnak megfelelő pecsétnyomóval erősítette meg aláírását. Asbóth alapfokú tanulmányait a nemescsói evangélikus elemi iskolában végezte, majd ezt követően 1782-től a soproni evangélikus líceumban tanult, mivel családja rövidesen Sopronba költözött, ahol apja, 1784-ben bekövetkezett haláláig, soproni lelkész volt. Anyja harminckét évesen maradt özvegyen, s jómódú apja, Gottlieb Krug segítségével nevelte, iskoláztatta gyermekeit, Andrást, Gottfriedot, Zsuzsát, Erzsébetet, Dorist és Terézt. 7 Sopron a 18. század végén mindenképpen különleges városnak volt tekinthető, hiszen jómódú polgársága mellett Eperjes, Lőcse, Pozsony hasonló rangú iskoláinak megfelelő legfelsőbb szintű evangélikus oktatási intézménnyel rendelkezett, ahol filozófiát, természetjogot s teológiát egyaránt oktattak. Az iskolát fenntartó egyház elsődleges célja az volt, hogy az innen kikerülő fiatalok tanítói, lelkészi, vagy akár megfelelő további tanulmányok elvégzését, és a szükséges gyakorlat megszerzését követően jogi pályán érvényesülhessenek. A soproni líceumban oktatott tananyag, illetve az oktatás szerkezetének vonatkozásában a 18. század közepétől előbb Hajnóczy Dániel ( ), majd pedig Ribini János 1747 és 1758 közötti rektorsága idején igen komoly reformok születtek. Ezek a reformok az oktatás tartalmi és módszertani jegyeit egyaránt érintették. Hajnóczy 1741-ben kidolgozott tanulmányi rendje szerint a legfelső osztály tananyagában kapott hangsúlyos szerepet a teológia oktatása, természetesen megfelelő filozófiai, retorikai előkészítő tanulmányokat követően. 8 Hajnóczy ugyanakkor a pietista szellemi hatásnak tulajdoníthatóan az elvont dogmatikai ismereteknél messze előbbre valónak tartotta az élő hitet, ráadásul a latin nyelv dominanciáját megtörve Francke nyomán mindenképpen azt tartotta fontosnak, hogy az alsóbb osztályokban a kátét, anyanyelven (!) oktassák. 9 Hajnóczy reformjának köszönhetően komoly szerepet kapott a történelem, ráadásul tantervében elkülönült az egyetemes és a magyar történelmi ismeretek oktatása. 10 A természettudományi tárgyak között aritmetikát a legfelső osztály kivételével minden osztályban tanítottak, vagyis az alkalmazott matematikai ismereteket kellőképpen elsajátíthatták a soproni evangélikus diákok. 11 Hajnóczy újításának köszönhetően földrajzot, természetrajzot és fizikát is tanítottak Sopronban, bár érdekes módon a földrajz csak a felsőbb osztályokban jelent meg. A Nyitra megyei születésű, szlovák származású Ribini János ( ) tizenegy évig tartó rektorsága viszont a tudományok anyanyelven történő elsajátításának deklarált programja miatt is figyelemre méltó. Bár latin nyelven mondta el Oratio de cultura linguae Hungaricae című nyilvános beszédét, azonban Ribini, Bél Mátyás egykori tanítványa, s a jenai egyetem korábbi hallgatója a magyar nyelv mellett kötelezte el magát, midőn kijelentette: Aki a magyar nyelvben jártas, kételkedhetik-e ennek a nyelvnek kelleme, előkelő ékessége felől? Őseink a folytonos háborúk miatt nem fordíthattak elég gondot a nyelvre. Ez most a mi feladatunk Az ősöktől nyert nyelvet mellőzni nemes lelket lealacsonyító tudatlanság, a külföldieket csodálván a hazait megvetni illetlenség, és saját nyelvetek természeti szépségeit át nem látni tudatlanság. 12 Ribinit 1758-tól Farkas Ádám ( ) követte a rektori székben 1785-ig. Az ő időszakában került sor helytartótanácsi központi rendelet nyomán 1766-ban az iskola működésének, tananyagának, szervezeti felépítésének felmérésére. A líceumban ekkor tizennégy tantárgyat tanítottak, többek között a jus naturae et gentium német klasszikusait, s így Samuel Pufendorf De officio hominis et civis iuxta legem naturalem c. műve is szerepelt a tankönyvek sorában. 13 Farkas ben kidolgozott új tantervében azonban a reál tárgyak oktatása is komoly hangsúlyt kapott, mivel leszögezte, hogy bár a latin nyelvre is kell valamelyes gondot

10 Az Asbóth család és Keszthely 9 fordítani, de még sokkal nagyobbat a reáltudományokra. 14 Mindenképpen figyelemre méltó tehát, hogy az aritmetika mellett az 1780-as évektől már geometriát s trigonometriai alapismereteket is tanultak a líceum diákjai. 15 A tantárgyak sorában említést érdemel az irodalomtörténet is, hiszen Asbóth egykori diáktársa, Kis János későbbi szuperintendens visszaemlékezéseiben is részletesen szól soproni olvasmányélményeiről. Az as években egyébként klasszikus irodalmat az egykori göttingeni diák, a huszonhat éves Schwartner Márton tanított, mégpedig úgy, hogy kiket addig a tanulók helytelen magyarázás miatt igen kevésre becsültek, részszerint helyes és célszerű magyarázás, részszerint szivre ható magasztalás által minden jobb érzésűekben tiszteletet gerjeszte. 16 A líceum azonban nem csak a hagyományos irodalmi ismeretanyag tanulmányozásához, illetve elsajátításához nyújtott lehetőséget, hanem az innen kikerülő diákok a német és a latin nyelv mellett a többi magyarországi evangélikus líceum oktatási rendszeréhez, tananyagához hasonlóan igen alapos francia nyelvismerettel is rendelkeztek. Ráadásul Kis megjegyzése szerint tanulmányai végén számos soproni diák már angol nyelven is olvasott szépirodalmat, de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke, Helvetius, vagyis a felvilágosodás nagyhatású íróinak műveit is forgatták. 17 Az iskola országos elismerése szempontjából, s a tanítványok számára is igen komoly jelentőséggel bírt az a tény, hogy II. József rendelkezése nyomán Schwartner Márton 1788-ban meghívást kapott a pesti egyetemre. A diákok március 7-én tisztelgő elégiával búcsúztak tanáruktól, s a német nyelvű alkalmi vers szerzője Asbóth János volt. A szerény kiadvány megjelenését egyébként a magyar művelődéstörténetben utóbb komoly hírnevet szerző diáktársak, többek között Schedius Lajos is támogatta. 18 Líceumi tanulmányait befejezve maga Asbóth ugyanebben az évben Schedius Lajossal együtt Németország felé vette útját, s a göttingeni egyetemen iskolatársával együtt november 1-jén beiratkozott a teológiai fakultásra. 19 A soproni diákok külföldi tanulmányainak anyagi hátterét egyébként számos helyi ösztöndíj, végrendeleti alapítvány is lehetővé tette. A század elejétől fogva ugyanis Kastenholz András soproni evangélikus lelkész által 1717-ben kezdeményezett patrónusi ösztöndíjak révén igen sokan eljuthattak külföldi egyetemekre. Löffelholz Krisztina bárónő alapítványa 1726-tól egy tanulót segélyezett, Gensel János Ádám orvos ( ) végrendeletileg jogvagy orvostanhallgatót segélyezett, Radl Sámuel pedig 1729-től hét egyetemi hallgatót támogatott, míg Telekesi Török Istvánné Komáromy Katalin két soproni református fiatalnak nyújtott támogatást. 20 Feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy Kis János, Asbóth fiatalabb soproni líceumi iskolatársa éppen Asbóth anyjának, Krug Juditnak az anyagi támogatásával kezdhette meg németországi egyetemi éveit. 21 Asbóth és Schedius külföldi tanulmányainak helyszíne a németországi egyetemalapítások tekintetében alig néhány évtizedes múltra tekinthetett vissza. A hannoveri választófejedelem, vagyis II. György ( ) angol király által 1734-ben létrehozott Georgia Augusta azonban mindenképpen a kor különleges tudománypolitikai elképzelésének intézménye volt. 22 Az egyetem hírnevét ugyanis a természettudományi fakultások alapozták meg, aminek következtében Göttingent egyre inkább az empirikus, analitikus természettudományi kutatások európai központjaként tartották számon. Az oktatott tantárgyak, illetve a stúdiumok rendszerének sajátos szintézise révén az elmélet és gyakorlat egységének megteremtésére törekedtek; a történettudomány esetében például a filozófiai megalapozottságú történeti-filológiai képzést matematikai és természettudományi tárgyak oktatásával egészítették ki. Az oktatás és a kutatás egységének megvalósítása érdekében az egyetemi képzést laboratóriumok, gyűjtemények, önálló botanikus kert, az orvosi képzés esetében klinikák, Theatrum Anatomicum, továbbá minden tudományterületet felölelő, páratlanul gazdag könyvtár segítette. A professzorok és a hallgatók ráadásul nem elkülönülve, hanem közösségben éltek. A professzorok teljes anyagi függetlenséget élveztek, s igen gyakran egy-egy professzor házában számos hallgató lakott. A hallgatók ráadásul igen gazdag tanrendből válogathattak, s a szaktárgyakon kívül különböző nyelvi kurzusokon is bővíthették ismereteiket. 23 A közvetlenül Asbóth után Göttingában tanult, s hozzá hasonlóan ugyanabban a házban szállást bérlő Kis János visszaemlékezéseiben igen szemléletesen érzékelteti az egyetem különleges voltát: Minden egyéb tudományos intézetek és készületek mellett, melyek jól rendelt egyetemhez megkívántatnak, Göttingát egy jeles könyvtár is ékesíti, mely mintegy háromszázezer kötet könyvet, és ötezer kéziratot foglalván magában, a tudósok vélekedése szerint, kivált az új literatúrára nézve, egész Németországban s talán egész Európában is leggazdagabb volt A sok jeles tanító az ifjúságban nagyon szembetűnő tanulási vetélkedést támaszta. Ez az által sem kevéssé mozdíttatott elő, hogy esztendőnkint mind a négy tudományos kar az angol király költségén a tanulók számára egy-egy pályakérdést szokott feltenni, melyeknél a jutalom mindenik karban huszonhat arany nehézségű arany emlékpénzből állott. 24 Asbóth János, amint arról Kis szintén megemlékezett, teológiai-filológiai tárgyú értekezésével Schediushoz hasonlóan elnyerte az említett kitüntetést, értekezését ben Göttingenben ki is adták, s annak egy példányát utóbb 1804-ben, mint a Georgikon igazgatója, Festetics Györgynek dedikálta. 25 Fontos megjegyeznünk,

11 10 Kurucz György hogy Asbóth értekezéséről még ugyanabban az évben recenzió jelent meg a Göttingeni Tudományos Társaság folyóiratában. 26 Minthogy jelenlegi ismereteink szerint Asbóth önéletírást, naplót nem hagyott maga után, göttingai tanulmányairól közvetlen információkkal nem rendelkezünk. Fennmaradt viszont az egykori késmárki evangélikus líceum könyvtárának kéziratos gyűjteményében a göttingai évek végén megkezdett Liber Amicoruma, melyben szinte valamennyi neves professzortól bejegyzést találhatunk. 27 Asbóth későbbi georgikoni tanári tevékenységének külföldi elismerésére, illetve a Göttingeni Tudós Társaság tagjává választására aligha kerülhetett volna sor, ha felkészültségéről, tanulmányairól a személyes ismeretség, a tényleges tanár és hallgató viszony hiányában nincsenek meggyőződve. A Liber Amicorumban szereplő illusztris személyek sorában ott található többek között Johann Friedrich Gmelin ( ) a kísérleti kémia professzora, Georg Christoph Lichtenberg ( ) fizikus, matematikus, akit a magyarok barátjaként tartottak számon, August Ludwig Schlözer ( ) a statisztikai, matematikai módszertanával számos magyar hallgatójára nagy hatást gyakorló történész, Johann Friedrich Blumenbach ( ) orvosprofesszor és természettudós, Christian Gottlieb Heyne ( ) klasszika filológus, Johann Gottfried Eichhorn ( ) a héber és a keleti nyelvek tanára, valamint Johann Georg Feder ( ) filozófus. 28 Asbóth három évig tartó göttingai tanulmányait követően október végén tért vissza Magyarországra. Kis János idézett önéletírásában megjegyzi, hogy Asbóth rövid ideig egy nemes családnál nevelősködött mielőtt tanári állást kapott volna Késmárkon, ugyanakkor Lipták János késmárki líceumi monográfiája szerint Sárospatakon is tanított. 29 A Késmárkon működött tanárok között az évtől szerepel Asbóth neve, s egyik tanítványának, a később szintén Göttingenben tanult Rumy Károly Györgynek ( ) az irathagyatéka szerint természetrajzot, dogmatikát, illetve Rumy 1808-ban megjelent mezőgazdasági szakkönyvének az előszava szerint általános gazdálkodási ismereteket adott elő. 30 Mindenképpen elmondható, hogy a késmárki líceumban igen komoly hangsúlyt fektettek a természettudományok oktatására, illetve ennek megfelelően gazdag természetrajzi, fizikai szemléltetőeszköz (magdeburgi félteke, teleszkópok, lencsék stb.) és ásványtani gyűjtemény állt rendelkezésre. Az iskola gyűjteményeinek büszkeségei közé számított egy 364 darabból álló, arany pénzérméket is tartalmazó érmegyűjtemény, melyet az iskola egyik patrónusa, Horváth- Stansith Márk adományozott a líceumnak. Az iskola gazdag könyvtára, mely természetesen nem csak jogi, teológiai, filozófiai, hanem klasszikus állambölcseleti, továbbá természetrajzi, kameralisztikai műveket is magában foglalt, a 18. század végén még viszonylag szerény volt, s csupán Schwartner kötetet számláló hagyatéka révén vált igazán jelentőssé. 31 Asbóth Késmárki életkörülményeiről, mindennapjairól ugyanakkor csupán következtetésekre hagyatkozhatunk. Az évből származó adatok szerint a magasabb osztályokat tanító professzorok készpénzben évi 254 ft fizetést, továbbá 100 ft lakástámogatást kaptak. Mindemellett az énekes temetésekért szintén járt nekik kisebb összeg, továbbá névnapjukon a diákoktól önkéntes pénzadományt (onomasticon) is kaphattak. Természetbeni juttatásként még 20 öl felvágott tűzifa is megillette őket. 32 Összehasonlításként viszont megemlíthetjük, hogy Festetics György keszthelyi udvari személyzetének fizetési listája szerint 1800-ban csupán az inas évi fizetése 258 ft volt, míg a szakácsé 280 ft. 33 A késmárki tanári fizetés tehát igen szerény megélhetést biztosított, hiszen feltehetően Asbóth már nem kapott semmilyen támogatást hazulról. Anyagi helyzetén az egyébként jómódú késmárki polgárcsaládból származó, tizenhét éves Tátray (Kohlmayer) Máriával november 28-án kötött házassága sem sokat javíthatott, 34 ezért érthető módon felkeltette érdeklődését a magyar és német nyelvű hazai lapokban megjelent híradás, miszerint Festetics György a távozó Pethe Ferenc utódaként pályázatot hirdetett keszthelyi felsőfokú mezőgazdasági tanintézete, a Georgikon ökonómia professzori állásának betöltésére. 35 II. A Georgikon megüresedő professzori állására jelentkezők közül feltűnő módon többen is kötődtek a göttingeni egyetemhez, illetve a soproni líceumhoz. A harmincnyolc éves Johann Rudolf Waltersdorfer október 8-án kelt német nyelvű levele szerint ügyvédi képesítéssel rendelkezett, s között a Kőszegi Királyi Táblánál szolgált. További tapasztalatokat gróf Batthyány Fülöp uradalmi fiskálisa mellett gyűjtött, s 1786-ban Jenába ment, majd az egyetemen filozófiai doktorátust és Magister Artium fokozatot szerzett. A fakultás privátdocensként alkalmazta, de a testvére hívására visszament Sopronba, s az evangélikus líceum tanára lett. 36 Nem érdektelen, hogy Németh László győri evangélikus gimnáziumi tanár, aki egyébként Asbóth János Doris nevű húgát vette el, 37 október 12-én kelt levelében szintén jelentkezett az álláshirdetésre. Mint Németh írja, gazdálkodási gyakorlatot édesapja rábaközi birtokán szerzett, theoretice pedig a Göttingai Universitásban Beckmann Professor urtól, kitől mindaz által mivel akkor szükségesnek nem tartottam bizonyságtevő levelet nem hoztam 38 Mindez azért is figyelemre méltó, mert Johann Beckmann ( )

12 Az Asbóth család és Keszthely 11 egyrészt egyetemi előadásai révén, másrészt műveivel, illetve mezőgazdasági, élelmiszertechnológiai, közgazdasági tárgyú kiadványok szerkesztésével jelentős szerepet vállalt a racionális gazdálkodási elveknek a német fejedelemségek, illetve a Habsburg Birodalom országai felé történő közvetítésében. 39 Némethnek ez a megjegyzése bizonyára felkeltette Festetics érdeklődését, hiszen a Georgikon alapítója pontosan Beckmann Grundsätze der deutschen Landwirtschaft c től Göttingenben megjelent többkötetes tankönyvének Pethe Ferenc által történő lefordításával és átdolgozásával kívánt egységes tankönyvet biztosítani keszthelyi tanintézete számára. 40 Bécsi, pesti és lipcsei könyvkereskedők útján Festetics Beckmann számos művével gyarapította keszthelyi szakkönyvtári gyűjteményét. 41 Némethhez hasonlóan Mathias Rombauer, aki Körmöcbányáról írt a meghirdetett állás ügyében, szintén azt hozta fel érvként a professzori állásra való alkalmassága mellett, hogy 1781 és 1784 között Johann Beckmann óráit látogatta. A pályázó ráadásul igen komoly ajánlással rendelkezett. Bossányi bárónő, vagyis Festetics György nagynénje, Kisselmecről a grófhoz intézett november 13-án kelt levelében határozottan támogatta. 42 Bár a Directio, vagyis Festetics György központi birtokigazgatásának iratanyagában nem található a tényleges döntésről semmilyen feljegyzés, azonban két nappal később, vagyis november 15-én Késmárkon kelt levelében viszont Asbóth János, a Directio fejéhez, vagyis Piestyánszky Ignáchoz intézett levelében már úgy ír, mint aki Keszthelyről határozott ígéretet kapott. Könnyen képzelheti magának a Tekintetes Úr, minémű külömbféle érzésekkel fogadtam a Tekintetes Úr 31. Oct. indultt, s 12 Nov. itt meg érkezett kegyes levelét, de ezen érzések között még-is fő-helyet foglalt magának az az egyenes és hálaadó szívből származott öröm, mellyet a Tekintetes Úr és a többi Directióbéli előttem még esmeretlen érdemes Urak hozzám mutatott bizodalmok bennem gerjesztett, a-mellyre is, akar mi vége legyen a Georgikoni üres Hivatal utánn való iparkodásomnak, magamat érdemessé tenni valamint mindenkor igyekezni fogok, szintugy amazért a Tekintetes Directiónak szüntelen kötelesse maradok. 43 Asbóth egyúttal azt is kérte, hogy húsvétkor küldjék a meghívó levelet, mert a késmárki líceumban be akarja fejezni a kurzusát, továbbá felesége születendő gyermeke miatt Húsvét előtt nem indulhat, ráadásul egy bizonyos Dr. Pfeiffertől el akarja tanulni a valóságos indigóhoz minden tökéletességiben igazán hasonló kék festéknek az úgy nevezett sárgán festő fűből (Tinctoria, Waid) való készítését. 44 Asbóth számára a Directio a következő év januárjában küldött újabb levelet. A késmárki tanár február 7-én kelt válaszában köszönte meg, hogy Festetics 200 ft útiköltséget utaltatott ki számára, illetve jelezte, hogy április 24. és május 1. között érkezik majd Keszthelyre. 45 Ez valóban így történhetett, mivel a Georgikon oktatási rendjével és a tangazdaság működésével kapcsolatos április 30-án kelt aktuális havi jelentésen már szerepel Asbóth aláírása, jóllehet a jelentést még Pethe jegyzi. 46 Feltételezhető, hogy ez az időszak mindenképpen nehéz lehetett Asbóth számára, hiszen nem ismerte a környék viszonyait. A tangazdaság működésének áttekintése, az aktuális munkák szervezése, az előkészületek nagy figyelmet kívántak, s főként amiatt, hogy a Georgikon nem vett igénybe ingyenes jobbágyi robotmunkát. Pethe Ferenc Festeticshez intézett május 22-i jelentésében arról számolt be, hogy nyolc faluban is járt, mire sikerült a megfelelő aratókkal szerződnie az elkövetkező nyári munkákhoz. 47 Érdemes megemlíteni viszont, hogy Asbóth érkezése gyakorlatilag egybe esett az alsó fokú kertésziskola megnyitásával, melyet a megfelelő publicitás érdekében német és magyar nyelvű lapokban Festetics közzé is tett. Az újsághíradás azonban arról is beszámolt, hogy taval közönségessé tétetett hiradásoknak következésében a Georgikoni Tisztartóságra és Gazdaságbeli Professori hivatalra, a magokat számosabban jelentő jeles Férjfiak között, az hajdan Göttingában tanult, és legutóbb Késmárkon öt Esztendeig Természet Tudományát, Philosophiát, Oeconomiát, és Technologiát közönséges megelégedéssel hiresen taníttó Professor Ásbóth János Úr kineveztetett. 48 Természetesen a keszthelyi tanintézet hosszú távú elismertsége nemcsak az oktatás minőségétől, hanem a tangazdaság eredményességétől is függött. A Georgikon tangazdasága, mely a szántóföldi növénytermesztéstől a konyhakertészeten, gyümölcstermesztésen keresztül az állattenyésztésig valamennyi ágazatot magában foglalt, Festetics szándékai szerint az intézményben oktatott racionális gazdálkodási elvek és gyakorlat eredményességének demonstratív eszköze is volt. A rendelkezésre álló források alapján úgy tűnik, hogy az új ökonómia professzor, aki egyúttal a georgikoni tangazdaság tiszttartója volt, megfelelhetett az előzetes várakozásoknak. Ezt támasztja alá a júniusi georgikoni relatio, illetve Festetics június 22-i határozata, melynek értelmében eddigi szorgalmatossága miatt 50 ft kiutaltatik. 49 Asbóth mindezek alapján bizalommal fordulhatott új munkaadójához, midőn augusztus 1-jén kelt levelében engedélyt kért arra, hogy elutazhasson legkisebb húga esküvőjére Sopronba. Kérelmében megemlíti, hogy egyik testvérhúgát éppen Festetics Artner nevű soproni fiskálisa vette el, majd így folytatja: most ismét véletlenül veszek az édes anyámtól hasonló hívó levelet, ki tudniillik a leg-ifjabb leányát és Testvér-Hugomat a legközelebb jövő Héten egy Fabricius nevezetű sopronyi Prókátorhoz akarja férjhez adni, s ezen öröm-alkalmatosságra

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN,

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely

Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely Kolumbán Vilmos József Gróf Széki Teleki József és Backamadarasi Kiss Gergely T eleki József apja eredetileg a kolozsvári kollégiumban akarta taníttatni az addig Bod Péter felügyelete alatt tanuló fiát,

Részletesebben

Magyarországon a 18. század második

Magyarországon a 18. század második Iskolakultúra 2001/3 Tessedik Sámuel kora és tevékenysége szemle Ótemetői sírfelirata szerint ifj. Tessedik Sámuel, volt szarvasi evangélikus lelkész...nem annyira magának vagy övéinek, mint inkább népe/

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben 187 Kovács Teofil Nyelvtanulás célnyelvi környezetben A debreceni diákok iskolán kívüli némettanulási lehetőségei a 18. században A Debreceni Református Kollégium diákjai hazánkban az elsők között kezdték

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853)

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásai. Sárospatak, 2014

Részletesebben

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc Ujfalussy József Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc tanulmánykötete Huszonhét tanulmányt tartalmaz Bónis Ferenc gyûjteményes kötete, amely eddigi életmûvének minden tekintetében jelentõs, korábbi közlésekbõl

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM Szerkesztők: Ozsváth Judit Tuzson Tibor Kiadó:

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM

RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM 11. RENDI TÁRSADALOM - POLGÁRI TÁRSADALOM REGI TEMAK, MAI KERDESEK w CQ H W Z ^w H pcí A MENTALITÁSTÖRTÉNETBEN 0 Esztergom 1998 0 o H C/5 RENDI TÁRSADALOM POLGÁRI TÁRSADALOM í» H : >- OC fr\ ^ tlh C\ Uí

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

Befogadás és kitagadás

Befogadás és kitagadás CSEKŐ ERNŐ Befogadás és kitagadás Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről 1. TORMAY CÉCILE ÉS DIENES VALÉRIA MUNKÁSSÁGÁRÓL, EMLÉKEZETÉRŐL, MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben