Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz Tisztelt Elnök Úr! Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a honvéd sportegyesületek története könyv hiteles forrásokon alapuló munkában, akkor szíveskedjen az alább megadott kérdések alapján bemutatni és kiegészíteni a kéziratot. 1. A sportegyesület neve 2. A sportegyesület címere 3. Bírósági bejegyzés száma 4. Melyik bíróság jegyezte be 5. Mióta közhasznú 6. Mikor alakult meg egyesületük (parancs szám) 7. A sportegyesület alapszabálya 8. Kik és mikor voltak az elnökei 9. Alapító szabályai 10. Az új szakosztályok létrejöttének okai 11. A régi szakosztályok megszűnésének okai 12. Ma még működő szakosztályai, szakosztályvezetői 13. Létszámadatai, összetevői 14. Kiemelkedő sporteredményei 15. Kiemelkedő versenyzői 16. Hogyan szolgálta a sportegyesület a tagság a. fizikai felkészültségét b. szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését c. életminőségének fejlesztését d. élményszerzését e. társadalmi kapcsolatainak fejlesztését 17. Történetek az egyesületek életéből 18. A sportegyesület jövőbeni kilátásai Készítette: Bakó László HOSOSZ elnökségi tag, telefon: Kérjük, hogy az egyesületükre vonatkozó javításokat kiegészítéseket, javaslatokat ne a jelen kéziratban hajtsa végre, hanem egy külön file-ban készítse el és csatolt anyagként szíveskedjen megküldeni az alábbi cím valamelyikére: vagy

2 Kérjük, hogy az egyesületükre vonatkozó javításokat kiegészítéseket, javaslatokat ne a jelen kéziratban hajtsa végre, hanem egy külön file-ban készítse el és csatolt anyagként szíveskedjen megküldeni az alábbi cím valamelyikére: vagy Győr Béla A honvéd sportegyesületek története A szerző által a kézirat folyamatos szerkesztés alatt van. 2

3 A szerző által a kézirat folyamatos szerkesztés alatt van. - A szervezett honvéd sportegyesületi rendszer - A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége kiadványa A magyar honvéd sportegyesületek története - A szervezett honvéd sportegyesületi rendszer - A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége kiadványa Felelős kiadó: Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) Írta és összeállította: Győr Béla alezredes A Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja Győr Béla

4 ISBN Lektorálta: Fotók: A szerző, a sportegyesületek és a HOSOSZ archívumából Megjelent:2012 Előszó: Dr. Hende Csaba a MK honvédelmi minisztere és/vagy Dr. Simicskó István HM PAT..Ajánló:Farkas László, HOSOSZ elnök (folyamatban) Köszöntő Tisztelettel köszöntöm e hiánypótló mű minden olvasóját. Mint volt honvéd sportegyesületi vezető, sporttörténeti kutató és hivatásos honvédtiszt mindig érdeklődéssel tanulmányoztam a honvéd sportegyesületek történetét. Ekkor tapasztaltam azt, hogy bántóan kevés ezzel kapcsolatos adatot találtam a nagyobb honvéd sportegyesületek (Budapesti Honvéd SE, Honvéd Szondi SE, Tatai HAC, Honvéd Aurora SE) kivételével az írott és az elektronikus irodalomban. A fentebb említett sportegyesületekről már többen több fórumon írtak. Elhatároztam, hogy igyekszem minden fellelhető anyagot összegyűjteni a többi honvéd sportegyesületről. Sok kutatás után volt olyan egyesület, akiről csak egy-két mondatot, volt, akiről elég sok anyagot sikerült találnom. Sok olyan egyesületet sikerült megemlíteni a könyvben, amelyikről sokan talán nem is hallottak. Ezért előnye a műnek, hogy sok olyan egyesület előtérbe került, amelyet már el is felejtett az emberek nagy része. Pont ez adja az értékét. A Budapesti Honvéd Sportegyesület 1949-es megalakulása után igény volt arra, hogy a helyőrségekben, a katonai alakulatok bázisán megalakuljanak a helyi honvéd sportegyesületek, akik versenyeztethetik a sportolni vágyókat. Az eltelt hatvan év alatt több mint másfélszáz honvéd sportegyesület működött az ország különböző helyőrségeiben. Összesen 176 különböző nevű honvéd sportegyesületről találtam a kutatásaim során feljegyzést. A csúcs 1970 volt, amikor egy időben 88 honvéd sportegyesület működött. A haderőátalakítás és a pénzügyi válság következtében ez a szám 2009-ben 43-ra redukálódott. Sajnos, van olyan egyesület, amelyről maradt feljegyzés, de a helyőrsége nem azonosítható be, és már nem élnek azok az emberek, akik beazonosíthatták volna. Kérem, ezért ha valaki új információval tud szolgálni a leírtakkal kapcsolatban, keressen, szívesen fogadok minden új információt. A mű adattár jellegű, elkészítésénél a teljességre törekedtem, de mint említettem nagyon kevés és hiányos volt az ez irányú fellehető adat, ezért a terjedelmét illetően ennyire tellett. Bízom benne, hogy sok új információt hordoz magában egy helyen, ami értékessé teheti. Köszönöm a Magyar Sportmúzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Levéltár, valamint a HOSOSZ elnökének, Farkas Lászlónak, valamint egri kollégámnak és barátomnak, Turay Zoltánnak a kutatásaim során nyújtott segítségüket! Olvassák olyan szeretettel ezt a könyvecskét, amilyen szeretettel írtam, és ajánlom az Önök figyelmébe! A még működő honvéd sportegyesületeket pedig arra ösztönzöm, hogy a munkájukat ismertessék meg másokkal is nyomtatott, vagy elektronikus formában! Tisztelettel: 4

5 Győr Béla alezredes, szerző Az első magyar honvéd sportegyesületek megalakulása A sport angol eredetű szó. Jelentése: játék, szórakozás. Ma azonban már világszerte elterjedt és lényegében felölel minden olyan felüdülést célzó fizikai vagy szellemi időtöltést, amely meghatározott szabályok szerint, versengésszerűen történik. Maga a kifejezés csak az újkorban terjedt el és a modern sportmozgalom kialakulásával vált széleskörűen népszerűvé. A sport története szinte egyidős az emberiség történetével. Különböző régészeti leletekből, kutatásokból arra lehet következtetni, hogy a létfenntartásért folytatott küzdelemből vadászat, halászat, gyűjtögetés, ezek mozgásformáiból: önvédelem, futás, hajítás stb. elkülönült egy sajátos társadalmi cselekvéssorozat: felkészülés a küzdelemre. A második nagy világégés után folytatódott a szervezetek és versenyrendszerek kiépülése. Minden sportág megalakította nemzetközi szövetségét: mára már 205 országban működik nemzeti olimpiai bizottság. A világ- és kontinens-bajnokságok rendszere kiépült, napjainkban valamelyik sportágban szinte minden nap van világ- és kontinensbajnokság. Az 50-es, 60-as években a két világrendszer szembenállása, vetélkedése a sportban is megjelent. A két szuperhatalom meghatározóvá vált a sportpályákon is. Az USA és a Szovjetunió versenyzői minden sportágban az élen voltak. A szocialista országokban a sport a politikai reprezentáció eszköze volt és erős állami támogatást kapott. A korra jellemző a harmadik világ előretörése. Az ázsiai és afrikai országok sportolói több sportágban is elérték a világszínvonalat. Az elmúlt több, mint 50 év sporttörténetében meghatározó szerepe van továbbra is az olimpiai mozgalomnak. Emellett a tömegsportok világméretű elterjedésének vagyunk a tanúi. A szabadidő mozgással való kitöltése a gazdaságilag fejlettebb országokban beépült az emberek millióinak életformájába. Ebben játszottak nagy szerepet Magyarországon a honvéd sportegyesületek. A konkrét történeti áttekintéshez a múlt század húszas évekig kell visszanyúlnunk. A honvédtiszt-sportolók, köztük az olimpikonok is 1924-ig döntő többségükben polgári egyesületek, elsősorban a Margitszigeti Atlétikai Club (MAC) tagjai voltak nyarán Somogyi Endre vezérkari ezredes (később altábornagy) tett javaslatot a honvédelmi miniszternek a tisztán katonai klubok létrehozására. Így indokolt: A tisztek így, mint egy egyesület tagjai léphetnének fel és megteremthetnék a tisztikar elsőségét. A javaslat meghallgatásra talált, és többek között Berti László ezredes, Schenker Zoltán alezredes, valamint Tersztyánszky Ödön őrnagy bábáskodása mellett 1924 őszén megalakult az Országos Tiszti Kaszinó Vívó Clubja (TVC). Az egylet 1931-ben átalakult Honvéd Tiszti Vívó Clubbá (HTVC), majd 1932-ben Honvéd Tiszti Vívó Klubbá (HTVK). A Honvéd Tiszti Vívó Club érme Közben az ország néhány helyőrségében Honvéd Tiszti Sportegyesületek (HOTIS) alakultak a többi sportágak, mindenekelőtt a lövészet művelésére. Közülük a legismertebb 5

6 és a legeredményesebb a Soproni HOTIS volt. Ahol nem volt HOTIS, a honvédtiszt-vívók a helyi vívóklubokban versenyeztek. Ezek közül a katonák számára a Békessy Béla Vívó Club volt a legkedvesebb, hiszen az I. világháborúban hősi halált halt, olimpiai ezüstérmes vívótársukról nevezték el az egyesületet. Debrecenben, a Simonffy utca 1/c-ben működött a vívótermük. Debrecenben működött a Debreceni Katonatiszti Lawn Tennisz Kör, melynek elnöke Neffel Vilmos tábornok, gondnoka Szűcs Endre őrnagy volt a Vegyesdandár Parancsnokságtól. A lovaspólót űző hivatásos katonáink a Magyar Polo Club színeiben léptek pályára. A korra jellemző egyesülési folyamatnak természetes következménye volt a tiszti akadémiákon szerveződött egyesületek létrejötte, így a Ludovika Akadémia SE (LASE) is. A Ludovika Akadémia Sport Egyesület a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia ifjúságának sportalakulata februárjában alakult. Az egyesületben gyakorolt sportágak: atlétika, evezés, céllövészet, torna, úszás, lovaglás és vívás. Tagja a megalakulása után a Magyar Atlétikai, a Magyar Evezős, Magyar Országos Céllövő, a Magyar Országos Torna Egyletek, a Magyar Úszó és a Magyar Vívó Szövetségnek. A IX. kerület, Üllői út 80. szám alatti sporttelepe az atlétika minden ágának gyakorlására alkalmas volt. Korszerű uszodája, modern vívóterme, tornaterme, fedett lovardája és teniszpályája volt az egyesületnek. Az egyesület titkára hosszú ideig Gfellner Antal főhadnagy, aki maga is olimpiai résztvevő volt. Már az első évektől kezdve komoly eredményeket értek el a LASE sportolói az országos versenyeken. Fontos előzménye volt az előbbi egyesületek létrehozásának, hogy megalakult 1920-ban a hadseregnek és a katonáknak köszönhetően a Magyar Királyi Honvéd Vívó és Testnevelő Tanfolyam. Mivel Magyarországon a vívómesterképzés nem volt rendezve, a megalakult tanfolyam célja nem lehetett más, mint az okleveles katonai sporttanárok és sportoktatók képzése. A hadseregünk első sportiskolája parancsnokának Berti László alezredest nevezték ki. Gellér Alfréddal és Kamilly Frigyessel együtt nagyon nehéz körülmények között alapították meg az intézményt. Előtte mindhárman a bécsújhelyi katonai vívó és tornatanári intézetnél működtek. A megszűnt Monarchiában egyedül ebben a katonai iskolában képeztek kiváló mestereket. A tanfolyam két évig működött, ez idő alatt 15 tiszt és 15 altiszt végzett az intézményben. A trianoni békeszerződés határozatai miatt sajnos feloszlatták a sportiskolát. A Magyar Királyi Honvéd Vívó és Testnevelési Tanfolyam hallgatóinak képe ( ) 6

7 Ezután három év kényszerszünet következett május 1-jén alakították meg a Toldi Miklós Sporttanár és Vívómesterképző Intézetet. Ez az intézmény is nagyszerű mestereket képzett vívósportunknak. Első parancsnoka Rády József huszár ezredes volt. A vezető mesterei tőrvívásban Gellér Alfréd, kardban pedig Borsody László voltak. Az intézményben a mesterképzés két évig tartott. A tanfolyamra hivatásos tiszteket és tiszthelyetteseket vezényeltek. A magyar vívósport nagyon sokat köszönhet a jól szervezett, vezetett és nagyon magas színvonalon oktató intézetnek. Egy nagyon jól felkészült vívómesteri gárda került ki innen, és sok versenyző itt alapozta meg a tudását. Sok csodálatos vívónk került ki az intézetből. Hogy csak a legjobbakat említsük. A tisztek közül: Tersztyánszky Ödön, Nagy Ernő, Piller - Jekelfalussy György, Kalniczky Gusztáv, Hátszegi József, Hátszegi Ottó, Maszlay Lajos, Zirczy Antal, Székelyhidi Tibor, Berczelly Tibor, Kovács Pál, Papp Bertalan. Az altisztek közül: Somos Béla, Vass Imre, Balogh Béla, Beke Zoltán, Hollós Endre Szabó Pál, Magyar Ferenc, Dánosi István. Az intézmény első székhelye a Mária Terézia (majd Kilián) laktanya volt az Üllői úton, a laktanya Liliom utcai szárnyában ban áthelyezték a Szabolcs utcába, majd március 1-jén a végleges helyére, az egykori Laudon laktanyába, a IX. kerületbe a Gubacsi és a Timót utca sarkába. A parancsnoka Novakovics Béla ezredes volt ekkor már. A tisztek és altisztek bent laktak az intézményben, és órarend szerint tanulták a különböző tantárgyakat. Ekkor került a tantárgyak közé a párbajtőrvívás is, amit az olasz Eduardo Ajamo oktatott a hallgatók részére. Az intézmény 1944 szeptemberéig működött ezen a helyen. A háború és az ottani sérülések miatt kitelepült Balatonlellére. Ekkor Somfay Elemér ezredes volt a parancsnoka. A honvéd sport alapjai ekkor így alakultak: 7

8 A fenti vázlaton jól látszik az, hogy fontos szerepet játszott a két világháború között a katonai kiképzésben és a katonai sportban a levente mozgalom. A levente mozgalom magyar ifjúsági szervezet a két világháború között. A testnevelésről szóló LIII. tc., ill. annak végrehajtási utasítása (9000/1921. VKM sz.) hozta létre. A hazafias nevelést, a területrevízió gondolatának ápolását hangsúlyozta, és egyúttal formai jellegű katonai előképzést adott. Alapot nyújtott ehhez a trianoni békeszerződés, amely az általános hadkötelezettséget is tiltotta. Az 1921-es törvény értelmében minden ifjú 12 éves kortól 21 éves koráig ha nem járt rendszeres testnevelést nyújtó iskolába köteles volt leventefoglalkozásokon (heti 2, 3, 4 óra) megjelenni. A mulasztókat fegyelmivel, szüleiket pénzbírsággal büntették. A népművelés eszközeivel (előadás, műsoros est, énekkar, zenekar stb.) is propagálta céljait. A kötelező volta, vakfegyelmet kívánó tényleges tisztjei miatt általában nem volt kedvelt intézmény. A harmincas évek második felétől a valóságos katonai kiképzése a háborús készülődés folyamatába kapcsolódott. Az évi II. törvény a leventemozgalmat kiterjesztette az egész ifjúságra, önkéntes alapon a éves leányokra is. Tragikus időszakát jelentette a II. világháború végső szakasza, amikor a nyilasok a leventék tízezreit kényszerítették a háborúba. Így került az életben maradottak egy része szovjet hadifogságba, nyugatra, vagy hazatérésük után börtönbe. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945-ben felszámolta a leventemozgalmat. Leventeparancsnokok kiképző tanfolyama Kecskeméten 1931-ben A harmincas évek elején az alábbi négy honvéd sportegyesületet találtam még az adattárban: A Magyar Királyi Honvédhuszártisztek Lovassport Egyesülete, amely a Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetsége tagegyesülete. Titkára Makay István, a címe: X. kerület, Kerepesi út 41 volt. 8

9 A Magyar Királyi Honvédtisztek Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesület Vívó Klubja (OTTKE), amely a Magyar Vívó Szövetség tagja. A klubpalotája és vívóterme a IV. kerület, Váci utca 38. szám alatt az I. emeleten, az egyesület titkára pedig Oláh János volt. A Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet, amely 1920-ban alakult, és tagja volt a Magyar Atlétikai, a Magyar Labdarúgó, a Magyar Lawn Tennisz, és a Magyar Vívó Szövetségnek. Az egylet titkára Kabdebó János főhadnagy volt. A Tüzértisztek Lovassport Egyesülete, amely tagja volt a Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetségének (MLEOSz). Titkára vitéz Klenóczky Aurél, az egyesület székhelye Budapesten, a IV. kerület Veres Pálné utca 1. szám alatt volt. Érdekesség, hogy a MLEOSznak az elnöke vitéz Horthy István lovassági tábornok, ügyvezető-alelnöke pedig balásfalvi Kiss Ferenc tábornok volt. A hivatásos katonák közül a húszas évek kezdetétől többen komoly pozíciókat töltöttek be a magyar sportvezetésben. Az Országos Testnevelési Tanács tisztikarának tagja volt Konek Emil nyugalmazott ellentengernagy, Berti László ezredes, Béldy Alajos őrnagy, Molnár Dezső nyugállományú altábornagy és Rády József huszár-alezredes. Konek Emil Béldy Alajos Molnár Dezső Berti László Rády József Konek Emil nyugalmazott ellentengernagy az Országos Testnevelési Tanács (OTT) társelnöke és az iskolán kívüli ifjúság (Levente) szakbizottság elnöke volt ben született Grácban, a középiskolai tanulmányait Győrben végezte. A fiumei Császári Királyi Haditengerészeti Akadémián végzett. A ranglétrát végigjárva jutott el az ellentengernagyi rendfokozatig. Részt vett az I. világháború harcaiban. Számos katonai kitüntetés birtokosa. Béldy Alajos őrnagy 1889-ben született Budapesten. Középiskoláit Budapesten végezte ben végzett a Wiener-neustadti Katonai Akadémián. Mint százados vett részt az I. világháborúban a szerb, oláh és orosz harctéren tól tagja az OTT-nek, és alelnöke a Magyar Úszó Szövetségnek. 9

10 Molnár Dezső nyugállományú altábornagy 1865-ben született Csáktornyán. A katonai sport körül 1901-től tevékenykedik. Evezős, tőr és kardvívó. Szolgált Pécsett, Besztercebányán és Lugoson, ahol ő alapozta meg a katonai tiszti és legénységi sportot nyarán megrendezte a hadsereg berkeiben az első nagy országos atlétikai versenyt és az első tiszti és legénységi pentatlon versenyt. A Magyar Atlétikai Szövetség társelnöke, a szövetség propaganda osztályának elnöke. A Budapesti Torna Club (BTC) elnöke és tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Berti László ezredesről és Rády József huszár-alezredesről, mint olimpiai bajnok vívókról, és nagyszerű katonai vezetőkről lényegében mindent tudunk. A hivatásos katonák fontos szerepet és tisztségeket töltöttek be a Magyar Országos Véderő Egyesületeknél (MOVE). A MOVE 1918-ban alakult. Félkatonai tömegszervezet volt. Az összes sportalakulatai autonóm hatáskörrel bírtak az ország minden területén elején 144 fiókegyesülettel rendelkezett, melyek egyenként átlagosan 200 tagot számláltak. Csaknem mindegyikhez tartoztak fiatalokat tömörítő lövészklubok. A MOVE alakulatok a sport minden ágával foglalkoztak és közvetlenül az illetékes sportszövetségek irányítása alatt álltak. Egyesületei voltak Abádszalókon, Balassagyarmaton, Balatonalmádiban, Békéscsabán, Budapesten, Cegléden, Debrecenben, Diósgyőrben, Egerben, Esztergomban, Gödöllőn, Gyöngyösön, Hajdúböszörményben, Jászalsószentgyörgyön, Jászberényben, Kabán, Kalocsán, Karcagon, Kenderesen, Kisújszálláson, Kiskőrösön, Kunhegyesen, Lajosmizsén, Mosonmagyaróváron, Máriaremetén, Ózdon, Pomázon, Peremartonon, Sárospatakon, Salgótarjánban, Sopronban, Szentendrén, Törökszentmiklóson, Veszprémben, Zalaegerszegen. Nagyon sok helyen katona volt az egyesület elnöke vagy titkára, és sokan vállaltak különböző pozíciókat a helyi vezetésben. Az országos központban, a VI. kerület Podmaniczky utca 45. szám alatt az igazgatói teendőket Petróczky István nyugalmazott repülőezredes látta el elején Sólyom László altábornagy előkészítette a Magyar Honvédségben az új testnevelési kiképzés kereteit, amelyen belül kiemelt helyet szentelt a hadsereg szakkáder utánpótlásának. A Honvédség Főfelügyelőjének november 5-ei rendelete alapján november 15-ei hatállyal megalakították a Honvéd Sportoktatói Tanfolyamot. Parancsnokának Hatz (Hátszegi) József alezredest, a nemzetközileg ismert, olimpikon vívót nevezték ki. A tanfolyamra a honvédség tényleges állományú tagjai kerülhettek be eredményes felvételi vizsga után. Kétféle képzést folytattak: egy 6 hónapos csapat segédoktatói és egy 12 hónapos sportoktatói tanfolyamot. A tanfolyam zászlóalj szintű szervezetként a Petőfi Akadémián kapott elhelyezést. Egy év után átkerült a Dózsa György úti laktanyába. Évfolyamonként hallgató oktatása folyt. Az oktatói gárdában olyan neves katona szakemberek voltak megtalálhatók, mint Papp Bertalan vívó, Takács Károly sportlövő olimpiai bajnok, Szigeti Lajos ökölvívó olimpikon. A II. világháború után a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) utasítására a fasiszta szervezeteket és egyesületeket megszüntették, és ebbe a körbe valamilyen módon belekerültek sajnos a katonai egyesületek is. Az MDP Titkársága november 23-i, a sportmozgalomról szóló határozatával összefüggésben kiadott /1949 számú honvédelmi miniszteri rendelet a katonai sportegyesületek központi irányítására életre hívta a Honvéd Sportközpontot, majd ezután a 10

11 Kispesti AC december 18-i közgyűlésén - reprezentatív központi egyesületként - felvette a Budapesti Honvéd SE elnevezést. Tehát 1949-ben megalakult a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) és szinte valamennyi honvédtiszt-sportolónk, olimpikonunk itt sportolt. Az elmúlt több mint 60 év alatt a honvéd-tiszt sportolók azonban csak egy részét, de eredményes részét adták az egyesület több száz olimpikonjának. A központosítás, és a Budapesti Honvéd erősítése érdekében sok érdekes dolog történt ebben az időszakban. Ugyancsak a klubokhoz kapcsolódó hagyományok megszakításának szándékával magyarázható a tradicionális egyesületi színek hatalmi szóval történő megváltoztatása, így például a Kispesti AC piros-fekete színe és meze helyett a Budapesti Honvéd már piros-fehérben szerepelt. A BHSE rövid története egy későbbi fejezetben kerül feldolgozásra. Jelentős dátum volt a honvéd sport történetében február 29., amikor megalakult a Magyar Szabadságharcos Szövetség (MSZHSZ) a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) elődje. Az MHSZ egy sport és szabadidős tevékenységeket szervező félkatonai szervezet volt 1948 és 1990 között. A története során politikai okokból többször átalakult. Az MSZHSZ üzemi, városi és községi szervezetei a Magyar Kommunista Párt irányításával eredményes politikai felvilágosító munkát végeztek, mozgalmi, közösségi életet éltek, ez alapján jelentős tömegszervezetté vált. Az elsők között céllövő, motoros, kerékpáros, sí, lovas, ejtőernyős szakosztályokat, kultúrcsoportokat működtetett januárjában kezdte meg működését a szövetségen belül az első rádió adó-vevő ben a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) létrehozta a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetséget (MÖHOSZ) október 30-án a MÖHOSZ szétszakadt júniusában létrehozták a Magyar Honvédelmi Sportszövetséget (MHS). Ennek bázisán, az MSZMP javaslatára augusztus 8-án létrejött az MHSZ. Irányító szervei országos, budapesti, megyei, járási, városi, kerületi, üzemi szinten jöttek létre. Az országos központban főtitkár, a többi szinten titkár koordinálta a munkát. A vezetők nagy része állománytáblában rögzített helyen, főállásban, katonaként látta el feladatát. Nagyon fontos szerepet töltött be a szövetség a speciális katonai beosztások, a polgári lakosság speciális kiképzésében, valamint a katonai előképzésben. Sok kiképzési forma csak a szövetség berkein belül történt az országban. Legismertebb kiképzési formái és rendezvényei az alábbiak voltak: gépjárművezető-képzés, gépjárműbarát szakkörök, lövész, modellező, rádiós, könnyűbúvár, repülő, ejtőernyős szakosztályok, Összetett Honvédelmi Verseny, Honvédelmi Kupa Lövészverseny, Tartalékosok Honvédelmi Versenye, Tartalékosok Lövészversenye, Vezess kiválóan autó és motorkerékpár verseny. Az MHS elnöke, majd az MHSZ elnöke: Uszta Gyula vezérőrnagy ( ), Kiss Lajos vezérőrnagy ( ), Kéri György vezérőrnagy ( ). Közben 1950 januárjában megalakult a Sportszázad, amely az MN 8413-as hadrendi számot kapta. 11

12 A Sportszázad esküje A századhoz a Dózsa György úti laktanyába vonultak be a sportolók. A sportolók a sportágak minden területéről érkeztek ide. Először a labdarúgók, birkózók, ökölvívók érkeztek, majd később az atléták, kosárlabdázók, vízilabdázók, röplabdások, teniszezők, sportlövők, motorversenyzők, tornászok és úszók is egyre többen vonultak be. A század parancsnoka Bikits István volt, aki kinevezése után beiratkozott a Testnevelési Főiskolára, hogy a munkáját még jobban el tudja látni a sportolók körében. A katonasportolók a 8 és 13 óra közötti időszakban alaki gyakorlatokat végeztek, lőgyakorlatokat és harcászati kiképzést hajtottak végre, szolgálatokat adtak, és csak ezután mehettek edzésre. A kor csodálatos sportolói közül nagyon sokan voltak a mára már legendássá vált Sportszázad tagjai. Többek között Puskás Ferenc, Bozsik József, Grosics Gyula, Faragó Lajos, Bányai Nándor labdarúgók, Bolvári Antal, Hevesi István vízilabdázók, Fehér Lajos (Pacal) ökölvívó, Greminger János, Simon János kosárlabdázók, Rózsavölgyi István atléta, Sákovics József vívó, Tumpek György úszó, Schillerwein István kerékpáros és Vad Dezső teniszező. A Sportszázad 1954 tavaszán szűnt meg tavaszától 1957-ig Élsportolói Keret néven működött Bauer Pál parancsnoksága alatt. Ebben az időszakban sorkatona sportolók már nem ide vonultak be, hanem az ország különböző laktanyáiban kialakított sportszázadokba. Itt a rövidített, három hónapos katonaidejük alatt a fő kiképzési tevékenységük a sport volt. A Budapesti Honvéd SE megalakítása előkészítése idején, és megalakítása után tehát megkezdődött az egész országban, a helyőrségek és a katonai alakulatok bázisán kialakított Honvéd sportegyesületi rendszer kiépítése. A honvédségnél folyó sportmunka hatására a helyőrségekben, a katonai alakulatoknál növekedett a versenyzési igény, amely szakosztályok, egyesületek alakítását vonta maga után. A parancsnokok, a hivatásos és polgári állomány szervező munkája eredményeként, a párt és KISZ szervezete, és az elöljárók támogatásával egymás után alakultak meg a honvéd sportegyesületek. Kezdetben minden honvéd egyesület piros-fehér egyesületi színben alakult meg, és címerében a futó katona alakot használta. Ettől csak a rendszerváltás után tértek el honvéd sportegyesületeink. A honvéd sportegyesületek megalakulásának dinamizmusát csak az 1956-os, akkor még ellenforradalom, de azóta átértékelt népfelkelés, majd forradalom és szabadságharc törte meg. A forradalom leverése után ugyanolyan lendülettel folytatták, vagy szervezték újjá az egyesületek a munkájukat. Több egyesület az ez utáni időszakban alakult meg. 12

13 Az aktuális honvédelmi miniszterek a Magyar Néphadsereg testnevelésének és sporttevékenységének fejlesztésére kiadott HM utasításban szabályozták az egyesületi sportot. Ezek szerint: A néphadsereg katonai szervezeteinél működő honvéd sportegyesületek feladata, hogy szakosztályaikban biztosítsák a minősített sportolók rendszeres sportolásának feltételeit, és lehetővé tegyék a hivatásos, a továbbszolgáló és polgári állomány, valamint családtagjaik, továbbá a helyi fiatalság rendszeres sportolását. Ebben a körben a honvéd sportegyesületek szakosztályok szervezésével és fenntartásával, a rendszeres testedzés és túrázás, sportrendezvények és versenyek megszervezésével szélesítsék a tömegsport mozgalmat, neveljenek a közösségi életre, a honismeretre, a hazaszeretetre és egészséges életmódra. A Budapesti Honvéd Sportegyesületet jelölték ki a Magyar Néphadsereg reprezentatív sportegyesületének. Ennek egyik fontos kifejezője volt az a tény, hogy a Magyar Néphadsereg egyik önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezete volt az egyesület 1984-ig. Így volt lehetőség arra, hogy az egyesület egykori kiváló sportolói hivatásos katonaként a szeretett klubban szolgálhattak. Többek között az olimpiai bajnok Varga János, Hevesi István, Takács Károly, az ezüstérmes Bakó Pál, az olimpikon Simon János és Greminger János is a BHSE tisztje volt különböző beosztásokban. Az egyesület elnökei huzamos időn át magas beosztású, a katonai pályán elismert vezetők töltötték be. Az egyesületi sport fejlesztése érdekében a Budapesti Honvéd SE és a többi honvéd sportegyesület között erősíteni kellett a szakmai kapcsolatokat. A katonai tanintézetek sportegyesületei számára előírták, hogy úgy kell továbbfejleszteni őket, hogy azokban a hallgatók számára, lehetőleg az egyénileg választott sportágaikban megfelelő sportolási feltételek álljanak rendelkezésükre. A helyi kapcsolatok további erősítése érdekében támogatták a honvéd sportegyesületek helyőrségi tömegsport-egyesületté szervezését, vagy a közös sportegyesületek létrehozását. Ilyen esetekben a honvéd sportegyesületek elnevezése kiegészíthető volt e helyőrség nevével. Ahogy a bevezetőmben írtam, a fénykor 1970-ben volt, amikor is nyolcvannyolc honvéd sportegyesület működött az országban ben Oláh István vezérőrnagy a Magyar Honvédség kiképzési főcsoportfőnöke, miniszterhelyettes a honvéd sportegyesületek szerepét az alábbiak szerint értékelte: A honvéd sportegyesületek nem csak sajátos színfoltját jelentik a sportmozgalomnak, hanem feladataikat tekintve is figyelemre méltó szerepet töltenek be az egyetemes magyar sport fejlesztésében. Szervezett és következetes munkájuk nyomán jött létre annak a feltétele, hogy ma már a katona-fiatalok ezrei folytathatták a korábban megkezdett és megkedvelt sportolást, minősítésüknek megfelelő, gyakran magasabb szinten. Vonzó példájuk további tízezrekkel kedveltette meg a rendszeres testedzést. A lakossággal való közvetlen kapcsolatok kialakításával fontos küldetést teljesítettek, kitűnő szolgálatot tettek a honvédelmi nevelés ügyének. Nem ritkán a sport úttörőinek szerepét töltötték be, és tettek ismertté és népszerűvé olyan sportágakat, amelyeknek korábban helyileg nem volt bázisa. Kiemelkedő szerepe volt a társadalmi munkások önzetlen, áldozatkész tevékenységének, a szakemberek, edzők hozzáértő, lelkiismeretes munkájának ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Testnevelési Tanszéke is foglalkozott a sportegyesületi tevékenység lehetőségeivel. Megállapították, hogy a honvéd sportegyesületek közül a BHSE és néhány SE feladata a minőségi sport fejlesztése, az élsportban történő részvétel. Többségének a hivatásos, továbbszolgáló és polgári állomány és családtagjainak, a sorállomány sportolási, versenyzési igényeinek kielégítése az alapvető rendeltetése. A Magyar Néphadsereg testnevelésének és sportjának a felosztása az alábbiak szerint alakult: 13

14 A társadalmi munkásokkal, és a hozzáértő szakemberekkel nem is volt gond, de a haderőreformban megszűnt bázisalakulatok a honvéd sportegyesületek megszüntetését idézték elő sok helyőrségben ben 50, 1999-ben pedig már csak 40 honvéd sportegyesület működött az országban. Pedig a honvéd sportegyesületek fontos szerepet játszottak a helyi közösségek életében. Kiváló sportszervezői munka folyt valamennyi egyesületben, a bázisok legprofibb szervezői a sportegyesületek vezetésében folytatták társadalmi munkájukat. A honvéd sportegyesületek meghatározó szerepet játszottak a magyar egyetemes sporttörténetben. Az ötvenes években a megalakulásuk után zártabbak voltak ezek az egyesületek, majd előbb az adott helyőrségek lakossága felé, valamint a közhasznú egyesületekké való átalakulás után már mindenki felé nyitottak. Ezáltal megadták mindenki számára az ezekben az egyesületekben való sportolás lehetőségét. Ez alapján nőtte ki magát több honvéd sportegyesület, mint utánpótlás nevelő bázis. Itt érdemes megemlíteni Debrecent a labdarúgás, Szolnokot az ejtőernyőzés és repülés, a Honvéd Aurora SE-t a sakk, Veszprémet és Tatát a tájfutás, Gyöngyöst a biatlon és sífutás sportágakban. Az is megállapítható, hogy régebben sokkal egyszerűbb volt valamennyi honvéd sportegyesület napi élete a központi támogatásokkal, a bázis alakulatok napi segítségével. Manapság az egyesületek életében fontos szerepet játszanak a szponzorok, a pályázatokon való részvételek. A munkám során összegyűjtöttem az összes olyan honvéd sportegyesületet, amelyikről bárhol is csak egyetlen sor feljegyzést találtam. Néhánynak a székhelye, vagy katonai zsargonnal élve helyőrsége ezért hiányzik még. A történeti hűség kedvéért álljon itt a nevük és helyőrségük, valamint rövid történetük, mert jó néhányuk már régóta csak történelem: HOSOSZ javaslatok, feljegyzések ( Farkas) A rendszerváltást követően az egyesülési jogról szóló II. törvény megjelenése és a Magyar Honvédség modernizálása következtében a honvéd sportegyesületek és a honvédelmi ágazat alapvető célkitűzéseiben ( a katona sportolási feltételeinek biztosítása ) lényegében változatlan maradt, de feladat-rendszerében, a támogatás (-ok) formájában és az együttműködés jogi szabályozásában komoly változások történtek. 14

15 1998-tól, a Honvédelmi Minisztérium és a honvéd sportegyesületek közötti együttműködés fontos jogi feltétele volt az egyesületek közhasznú szervezetté történő minősítése. Ezzel kezdetét vette a nyitottság és szinte minden honvéd sportegyesület társadalmi szerepe megváltozott. Ettől kezdve a honvéd sportegyesületek nem csak a honvédelem ügyét szolgáló társadalmi szervezetei az ágazatnak, hanem az adott helyőrségekben a civil társadalom felé is nyitottakká váltak és tagjaikon kívül - akik eddig szinte kizárólag katonák és hozzátartozók voltak mások is részesülhetnek közhasznú szolgáltatásaiból. A ma is működő honvéd sportegyesületek, és jogelőd egyesületeik: mérnök ezredes. Bakony Honvéd Sport Klub (Veszprém) A Szentkirályszabadján működő Bakony Harcihelikopter Ezred Sportegyesület jogutódja. Évek óta rendezi a Magyar Honvédség amatőr tollaslabda páros, erőemelő és fekvenyomó bajnokságát. Az egyesület elnöke Chmelik Ernő őrnagy, majd Tóth Lajos Bakony Harcihelikopter Ezred Sportclub (Szentkirályszabadja) Az egyesület 1998-ban alakult meg. Kiemelt fontosságúnak tartotta a szabadidősport szervezését, rendezését. Évekig rendezője volt a Magyar Honvédség amatőr tollaslabda páros és fekvenyomó bajnokságának. Átlagosan 100 fővel működött az egyesület. Szakosztályai: tollaslabda, röplabda, teremlabdarúgó, és természetjáró. Az ezred megszűnésekor az egyesület is megszűnt ezen a néven. Az egyesület elnökei voltak Zsolnay László alezredes, Lamos Imre alezredes. Sokan fáradoztak az egyesület túlélése érdekében. Az egyesület tagsága számára többször megfogalmazódott az önállóság feladásának a gondolata. A klub számára az önállóság fenntartása igazi sport kihívás. A szubjektív érzelmek küzdenek a racionalitással. Budapesti Honvéd Sportegyesület (Budapest) Az egyesület 1949-ben jött létre a Kispesti AC jogutódjaként. A legeredményesebb honvéd sportegyesületünk. Történetét sokan, sokféleképpen megírták már, ezért én csak a rövid történetét mutatom be a következő részben. Egy lelkes tanár dr. Varga Bálint kezdeményezésére az Éder vendéglőben alakította meg társaival a Kispesti Athletikai Clubot (KAC) augusztus 10-én. Az atlétika, torna és a vívás mellett kisebb vita után a labdarúgást is felvették a sportágak közé. Az elnök dr. Varga Bálint, a klub intézője Bede István a vívók, és Mayer Béla a labdarúgók részéről lett. Az alapszabályt azonban a tagok nem fogadták el, Varga Bálint megsértődött és lemondott. Az egyesület ügyeit egy évig Bede István intézte, aki elsősorban a teremsportokat favorizálta. A vita egyre élesedett a két párt között, ráadásul az anyagi nehézségek is gyötörték a klubot. Ennek enyhítésére február elsején KAC bált rendeztek, melynek bevételének (100 korona) elosztása újabb vitát kavart tavaszán beindult a labdarúgó élet a Katona réten (a Fő utca és a Batthyány utca közötti grund). Az első nem hivatalos mérkőzések Erzsébetfalva, Lőrinc, Rákosliget és Rákoscsaba csapatai ellen voltak. A két párt közötti ellentéteket a két mecénás, Schmoch Károly és Szűcs László próbálta elsimítani, nem sok sikerrel júliusában a felbomlás veszélye fenyegette a KAC-ot. A sok belső vita miatt elhagyta az egyesületet Szűcs László alelnök és Krausz Jenő, a labdarúgó szakosztály vezetője is. 15

16 1909. augusztus 3-án, majdnem egy évvel az első kezdeményezés után a tisztújító választmányi gyűlésen végleg megalakult a Kispesti Atlétikai Club hét szakosztállyal (atlétika, kézilabda, labdarúgás, motor-kerékpár, torna, ökölvívás, tenisz). A Kispesti AC alapító okirata és címere A közgyűlésen a régi emberek kerültek a vezetőségbe, az elnök Bencsik Gyula, az ügyvezető elnök Szokody Imre lett. A KAC első vezetősége így állt fel: Alelnökök: Schmoch Károly és Krausz Jenő, titkár: Tihanyi Jenő, pénztáros: Hartman Simon, ellenőrök: Mayer Béla és Reiner Sándor, jegyző: Kurserka Ferenc, szertáros: Schiller Ignác, választmányi tagok: Ács Ödön, Kollarik Győző, Müller József, Pintér Sándor, Ries Béla, Steinhauser Károly, Steinhauser Vilmos, Tárnok Ferenc, Taigiszer Jenő, Tordy Nándor. Körülbelül 600 sportolóval kezdte meg az egyesület a tevékenységét ben adták át az egyesület sporttelepét, amelynek lelátóján 20 ezer ember szurkolhatott. Az egyesület teniszezői már 1915-től részt vettek a különböző szintű versenyeken. A birkózók 1922-től szállították a jó eredményeket. A következő jeles dátum az 1926 volt az egyesület életében. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ekkor mondta ki, hogy vége az amatőrségnek a labdarúgóknál. Az 1926/27-es bajnokságot az egyesület profijai Kispest FC néven kezdték meg. Akik nem kerültek a profi csapat keretébe, azok amatőrként a KAC néven szerepeltek. Ez egészen 1946-ig tartott, ekkor a Kispest FC ismét KAC néven nevezett be a következő bajnokságba. Közben a birkózó szakosztály első magyar bajnoka Ferenczy Rudolf volt ben, kötöttfogásban, a középsúlyúak mezőnyében nyert bajnokságot. A kerékpárosok és a motorosok is nagyon sok szép érmet szereztek az egyesületnek után a kézilabdázók, az atléták és a vívók is szép eredményeket értek el. A negyvenes évek végén vetődött fel először az, hogy legyen a Magyar Néphadseregnek is önálló, reprezentatív sportegyesülete. Az egyesület létrejöttében nagy szerepet játszott az is, hogy a KAC anyagi gondokkal küzdött, a további zavartalan működése veszélybe került. A KAC vezetősége ezért december 18-án, az egyesület 40. évi jubileumi közgyűlésén úgy döntött, hogy a KAC beolvad a megalakulandó Budapesti Honvéd Sportegyesületbe. A kispesti Városházán megtartott közgyűlésen akkor pontosan így fogalmazták meg: A Budapesti Honvéd Sportegyesület a hazai és a nemzetközi sportviadalokon méltóképpen képviselje a néphadsereget, tevékenységével, sikereivel járuljon hozzá a nép és a hadsereg szoros kapcsolatához, teremtsen megfelelő propagandát a rendszeres testedzéshez, az egészséges életmódhoz. Méltóképpen ápolja azt a hagyományt, amelyet a Kispesti Atlétikai Club négy 16

17 évtizedes tevékenysége során megteremtett. Az egyesület színe piros-feketéről piros-fehérre változott. Az új egyesület 8 szakosztályban 262 versenyzővel kezdte meg a működését. Nagy elánnal láttak neki az egyesület bővítéséhez. Egy év múlva már 17 szakosztályban 870 sportoló versenyzett az egyesület színeiben. Az első igazán világraszóló eredményt a helsinki olimpián érték el az egyesület versenyzői, hiszen 11-en szereztek olimpiai bajnoki címet. Az egyesületi rangsorban kivívott vezető helyét az egyesület ekkortól kezdve nagyon tudatos munkát folytatva próbálta megőrizni. A sokak által csak aranykorszaknak nevezett 1989-ig terjedő időszakban nagyon sok világhírű sportoló versenyzett a BHSE színeiben. Elég ha az atléta Iharos Sándor, Rózsavölgyi István, a cselgáncsozó Hajtós Bertalan, a kajak-kenuzó Vaskuti István, Gyulay Zsolt, Csipes Ferenc, Horváth Gábor, Pulai Imre, Dónusz Éva, a kézilabdázó Kovács Péter, a kosárlabdázó Simon János, Greminger János, az öttusázó Benedek Gábor, Török Ferenc, Móna István, Fábián László, Martinek János, a sportlövő Takács Károly, a tornász Tass Olga, Bodó Andrea, Borkai Zsolt, az úszó Tumpek György, Hargitay András, Szabó József, a vívó Kárpáti Rudolf, Elek Ilona, Pézsa Tibor, Nagy Tímea, a vízilabdázó Bolvári Antal, Hevesi István, Lemhényi Dezső, a birkózó Varga János, Gurics György, a labdarúgó Bozsik József, Puskás Ferenc, Kocsis Sándor Czibor Zoltán, Budai II. László, Lóránt Gyula, Grosics Gyula és az ökölvívó Kajdi János nevét említjük. A következő fontos, igaz nem éppen szívderítő időpont az egyesület életében az május 4-e. Ekkor döntött az elnökség hosszú vita után a BHSE további működési rendjéről. Megszűnt az egyesület lovas, röplabda és vízilabda szakosztálya, a birkózó, ökölvívó, sakk, sí és súlyemelő szakosztályt más honvéd sportegyesületnek adták át. 8 szakosztály maradt az egyesületben. Az egyesület a törvényeknek megfelelően önálló társadalmi szervezetként működött tovább, a Honvédelmi Minisztérium továbbra is támogató maradt. Erre az időszakra tehető az is, hogy a különböző szakosztályokba szponzorok léptek be, segítve azok munkáját. Ez néhány szakosztály nevében is megjelent a versenyeken és a sajtóban. Ezek a szponzorok az LNX, a Schwechater, a Steffl, a KIM, a Hungária Biztosító a Westel, az Apenta, a Danone, a Nike, az Opel Gombos júniusától 10 sportág tartozik a BHSE-hez. A nehézségek ellenére is sikerült megőriznie az egyesületek rangsorában a vezető helyét. A 2004-es athéni olimpián a Budapesti Honvéd sportolói szerepeltek a legjobban, és végeztek az egyesületi rangsorban az első helyen. Benedek Tibor, a vízilabda válogatott és a vízilabda csapat kapitánya volt az egyesület 50. olimpiai bajnoka. Pekingben is csak a Kőbánya SC előzte meg úszói révét az egyesületi rangsorban a BHSE-t. Jelenleg a legeredményesebb szakosztály a vízilabdázóké. A szakosztály Athénban 7 embert (Gergely István, Benedek Tibor, Fodor Rajmund, Vári Attila, Kiss Gergely, Biros Péter és dr. Molnár Tamás), Pekingben 3 embert (dr. Molnár Tamás, Gergely István, dr. Kiss Gergely /időközben Montenegróba igazolt/) adott az olimpiai bajnoki címet nyerő csapatba. A Domino-BHSE néven szereplő csapat hatszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes, Bajnokok Ligája és Szuper kupa győztes. A labdarúgó szakosztály 1991-ben kivált az egyesületből és Kispest-Honvéd FC néven külön egyesületként működött, majd 2003-tól Budapest Honvéd FC néven folytatta munkáját. Az egyesület színe: piros-fekete. Az egyesület elnökei 1949-től az alábbiak voltak abc sorrendben: Angler László, Bissi Tibor, Karácsony István, Kunszt Gábor, Lang Elemér, Madarász Endre, Magony Miklós, Molnár Imre, Nagy Lajos, dr. Sándor György, Szabó Tibor, Szuhi Ferenc, Tapolczay Jenő. Az egyesület hallhatatlan tag és örökös bajnoki címeket alapított és adományozott a legendás sportolói részére. A hallhatatlan tag címet 84 fő, az örökös bajnoki címet 143 fő kapta meg eddig. 17

18 Az egyesület legújabb színfoltja az autósport szakosztály, melynek keretén belül működik a Honvéd Dream Team. A versenyzők kiképzését Palik László az ismert autóversenyző és sportvezető végzi. Az egyesület versenyzői 1949 és 2009 között megrendezett olimpiákon 59 arany, 28 ezüst és 48 bronzérmet szereztek. A honvéd sportegyesületek egyen címere 1989-ig A BHSE régi címere A BHSE új címere Budapest Honvéd FC A Dominó BHSE régi címere A Dominó BHSE új címere Ceglédi Honvéd Sportegyesület (Cegléd) Az egyesület 1951-ben alakult meg Honvéd Bem József Sportegyesület néven. Egy szakosztállyal, a labdarúgóval kezdte meg működését. A labdarúgóik sokáig az NB II-ben szerepeltek. Először Ceglédi Kossuth Honvédra változott az egyesület neve. Az egyesület elnöke Somkutas Imre ezredes, majd Tábori László. A város alakulatainak elsorvadásával együtt a sportegyesület is a tömegsportot helyezi a középpontba. Célja: A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sportolás, rendszeres testedzés, az egészséges életmód kialakítása, szabadidő és tömegsport feltételeinek javítása, biztosítása, társadalmi össztevékenység és közösségi élet felhasználásával. 18

19 Ceglédi Kossuth Honvéd SE (Cegléd) 1951-ben alakult az egyesület labdarúgó szakosztállyal Honvéd Bem SE néven. Később Ceglédi Kossuth Honvéd Sportegyesületre változott a neve. Jogutódja ma a Ceglédi Honvéd Sportegyesület. Honvéd Bem József SE (Cegléd) 1951-ben alakult az egyesület labdarúgó szakosztállyal. Fénykorában az egyesület az NB II-ben szerepelt. Olyan jó nevű labdarúgók, mint Bozsik Péter és Supka Attila is viselték az egyesület mezét sorkatona korukban. Később megalakult az atlétika, a kézilabda, az ökölvívó, a röplabda, a súlyemelő, a sportlövő, a tájfutó és a torna szakosztály az egyesületben. A sportegyesület számos jelentős viadalt rendezett. Többek között nemzetközi birkózó versenyt, országos lőversenyt, és két alkalommal házigazdája volt a Magyar néphadsereg birkózóbajnokságának ben 250 fő taglétszámmal működött az egyesület. Elnöke Erdődi Mihály alezredes, a titkár Csaba János alhadnagy a gazdasági vezető Cimbalinecz Ferenc hadnagy volt. A labdarúgó szakosztály vezetője Filep Sándor őrnagy, edzője Földvári Csaba főhadnagy volt. Az egyesület népszerűségét mutatta az, hogy a helyőrség egyik katona krónikása Bán Gusztáv nyugállományú ezredes verset is írt az egyesületről. Volt a honvédségnek sportegyesülete, úgy szurkoltunk neki, hogy Hajrá BEM SE. Keblein jó néhány szakosztály működött, A város sportjába jól beékelődött. Atlétika, bunyó, súlyemelés, torna, Labdajátékokból kézi és röplabda. Lövészet, tájfutás és labdarúgás, ebben volt nyilván a legnagyobb felhajtás. Alulról indulva, lépésről lépésre, NB II-ben is szert tettünk éremre. Sok nevet kellene itt venni tollvégre, Kiknek e sikerben volt része, érdeme. Aztán egyre fogyott létszám és keret, eltűntek sportágak, s velük az emberek. A honvédek sportja a városból eltűnt, Létükre azonban büszkén emlékezünk. Később Ceglédi Kossuth Honvéd Sportegyesületre változott a neve. Jogutódja ma a Ceglédi Honvéd Sportegyesület ben készült el az egyesület új sportlétesítménye, melyet a jogutód egyesületek a mai napig használnak a tömegsportot középpontba helyezve. Debreceni Honvéd Sport és Diák Sportegyesület (Debrecen) 19

20 Az egyesület 1949-ben alakult meg Honvéd Bocskai István Sportegyesület néven. 4 szakosztállyal (birkózó, súlyemelés, tenisz, természetjáró) kezdte meg a működését. Egy ideig Debreceni Honvéd SE néven működött az egyesület. Jelenleg tömegsport szakosztályuk köré szerveződik az egyesületi munka. A vívó szakosztálya nagyon komoly nevelőmunkát végez a városban. A labdarúgó palánták a Debreceni Olasz Focisulival karöltve versenyeznek. Aerobic és sportlövő szakosztálya is eredményes munkát végez ben alakult újjá az egyesület ezen a néven. Az egyesület tagja a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek. A szakosztályának tagjai 2003-ban részt vettek a Sziluett Lövész EB-en és Világkupán ben a szabadidős és tájfutó szakosztályában 45 fő, a sportlövő és kosárlabda szakosztályban fő, a röplabda szakosztályban 18 fő, a kispályás labdarúgóknál 30 fő, a nagypályás labdarúgóknál 100 fő, a vívó szakosztályban 80 fő, az önvédelmi és íjász szakosztályban fő, az amerikai futball szakosztályban 80 fő, az egyesületben összesen 443 fő sportolt. Az egyesület célja: A honvédség kötelékébe bevonult állomány (sportolók) aktív sportolási (versenyzési) lehetőségének biztosítása. Utánpótlás nevelése az iskolás kortól a felnőtt korig Debrecen város és vonzáskörzete területéről. A helyőrség hivatásos és polgári állományának, ezek családtagjainak sportolási lehetőség biztosítása. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a város és a megye sportéletének fellendítése érdekében a működési területén lévő sportegyesületekkel, állami és társadalmi szervezeteivel. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek: a sporttevékenység, mint kulturális tevékenység; egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások; környezetvédelem. Jav. Farkas László HOSOSZ elnök Az egyesület elnöke hosszú ideig Papp Gyula alezredes, később ezredes, majd Huszár János ezredes, jelenleg Gáspár Csaba. Az egyesület jelenlegi új nevét is a nevelőmunka és a nyitottság miatt választotta az egyesület. Honvéd Bocskai István SE (Debrecen) 1949-ben alakult meg a sportegyesület birkózó, súlyemelő szakosztályokkal, akkor még Petőfi HSE néven. Sokan nem tudják, hogy itt 20

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a támogatásával jelent meg 125. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2012. 2. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI Czigány István,

Részletesebben

Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás. (A Győri vendéglőtől a Marcali VFC-ig)

Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás. (A Győri vendéglőtől a Marcali VFC-ig) Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás Ivusza István Száz éves a marcali labdarúgás (A Győri vendéglőtől a Marcali VFC-ig) 1911. március 21.a Győri-féle vendéglőben a meghívásnak eleget téve lassan

Részletesebben

Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát

Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát tartja a kezében. Célunk e színes gyûjteménnyel, hogy megismerkedjen a Kôbányai Sportszövetség tevékenységével;

Részletesebben

Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Tagszervezeteinek. Jubileumi Évkönyve

Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Tagszervezeteinek. Jubileumi Évkönyve Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Tagszervezeteinek Jubileumi Évkönyve 2011 Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát tartja

Részletesebben

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, 2010. február 01. Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Egy csendes kisvárosban, Szentendrén található a katonai alapkiképzés és a tiszthelyettes szakképzés fellegvára,

Részletesebben

hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 1 Sportnaptár 2014. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA

hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 1 Sportnaptár 2014. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 1 Sportnaptár 2014. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KIADVÁNYA hososz versenynaptár_layout 1 2014.02.19. 19:01 Page 2 Felelős kiadó: Honvéd

Részletesebben

A Szolnoki MÁV Sportegyesület jubileumi évkönyve

A Szolnoki MÁV Sportegyesület jubileumi évkönyve A Szolnoki MÁV Sportegyesület jubileumi évkönyve Szolnok város sportéletének meghatározó szereplője a Szolnoki MÁV Sportegyesület. Az idén százesztendős klub sportolók tízezreit adta a városnak, öregbítette

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991)

AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991) AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991) A MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT TÖRTÉNETE. Írta: Licsicsányi István nyá. alezredes helytörténész, a Magyar Kultúra Lovagja A szerkesztésben

Részletesebben

IV. Gyenesdiás sporttörténete

IV. Gyenesdiás sporttörténete Góth Imre által szerkesztett Gyenesdiás sporttörténete IV. köteteként nagyszerű folytatása, szerves része településünk Monográfiájának. A szerző a kezdeti évektől napjainkig, történelmi hűséggel, széles

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1.

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1. TARTALOMJEGYZÉK T Á J É K O Z T A T Ó A S Z O L N O K I S P O R T C E N T R U M K H T. U T Á N P Ó T L Á S N E V E L É S S Z A K M A I T E V É K E N Y S É G É R Ő L.............. 3. A T L É T I K A...................................................................................

Részletesebben

"Kvasz András" Békésmegyei Repülő és Ejtőernyős Klub Ejtőernyős Szakosztályának Tevékenysége 1940-2010. -ig.

Kvasz András Békésmegyei Repülő és Ejtőernyős Klub Ejtőernyős Szakosztályának Tevékenysége 1940-2010. -ig. "Kvasz András" Békésmegyei Repülő és Ejtőernyős Klub Ejtőernyős Szakosztályának Tevékenysége 1940-2010. -ig. Az ejtőernyőzés a világon talán egyedülállóan az a tevékenység, hogy mikor elhagyod a légi járművet,

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa XII. évfolyam 2009. szeptember 4. szám A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható Készült az NCA támogatásával A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa Kápolna Doberdón Nagy Imre

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője

Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője GYORSABBAN, MAGASABBRA, ERŐSEBBEN! A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztató kiadványa, 2012. május Újra indul a MOB Hírlevél Borkai Zsolt MOB-elnök köszöntője MOB Hírlevél Fotó: Illyés Tibor/MTI Budapesten

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai:

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai: Szakmai beszámoló 2012. évről Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Adószám:18837115-2-41. Képviseli: Farkas László elnök Alapcél

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI XXV. évfolyam 2013/6 HON É LTZT F O L Y Ó R T 2 Témakör TRTLOM ltisztek ünnepe 2 zok akarunk maradni, akik vagyunk! 3 Katonanők nemzetközi misszióban 5 Béketámogató kiképzés többnemzeti kiképzőcsoport

Részletesebben