Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz Tisztelt Elnök Úr! Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a honvéd sportegyesületek története könyv hiteles forrásokon alapuló munkában, akkor szíveskedjen az alább megadott kérdések alapján bemutatni és kiegészíteni a kéziratot. 1. A sportegyesület neve 2. A sportegyesület címere 3. Bírósági bejegyzés száma 4. Melyik bíróság jegyezte be 5. Mióta közhasznú 6. Mikor alakult meg egyesületük (parancs szám) 7. A sportegyesület alapszabálya 8. Kik és mikor voltak az elnökei 9. Alapító szabályai 10. Az új szakosztályok létrejöttének okai 11. A régi szakosztályok megszűnésének okai 12. Ma még működő szakosztályai, szakosztályvezetői 13. Létszámadatai, összetevői 14. Kiemelkedő sporteredményei 15. Kiemelkedő versenyzői 16. Hogyan szolgálta a sportegyesület a tagság a. fizikai felkészültségét b. szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését c. életminőségének fejlesztését d. élményszerzését e. társadalmi kapcsolatainak fejlesztését 17. Történetek az egyesületek életéből 18. A sportegyesület jövőbeni kilátásai Készítette: Bakó László HOSOSZ elnökségi tag, telefon: Kérjük, hogy az egyesületükre vonatkozó javításokat kiegészítéseket, javaslatokat ne a jelen kéziratban hajtsa végre, hanem egy külön file-ban készítse el és csatolt anyagként szíveskedjen megküldeni az alábbi cím valamelyikére: vagy

2 Kérjük, hogy az egyesületükre vonatkozó javításokat kiegészítéseket, javaslatokat ne a jelen kéziratban hajtsa végre, hanem egy külön file-ban készítse el és csatolt anyagként szíveskedjen megküldeni az alábbi cím valamelyikére: vagy Győr Béla A honvéd sportegyesületek története A szerző által a kézirat folyamatos szerkesztés alatt van. 2

3 A szerző által a kézirat folyamatos szerkesztés alatt van. - A szervezett honvéd sportegyesületi rendszer - A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége kiadványa A magyar honvéd sportegyesületek története - A szervezett honvéd sportegyesületi rendszer - A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége kiadványa Felelős kiadó: Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) Írta és összeállította: Győr Béla alezredes A Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja Győr Béla

4 ISBN Lektorálta: Fotók: A szerző, a sportegyesületek és a HOSOSZ archívumából Megjelent:2012 Előszó: Dr. Hende Csaba a MK honvédelmi minisztere és/vagy Dr. Simicskó István HM PAT..Ajánló:Farkas László, HOSOSZ elnök (folyamatban) Köszöntő Tisztelettel köszöntöm e hiánypótló mű minden olvasóját. Mint volt honvéd sportegyesületi vezető, sporttörténeti kutató és hivatásos honvédtiszt mindig érdeklődéssel tanulmányoztam a honvéd sportegyesületek történetét. Ekkor tapasztaltam azt, hogy bántóan kevés ezzel kapcsolatos adatot találtam a nagyobb honvéd sportegyesületek (Budapesti Honvéd SE, Honvéd Szondi SE, Tatai HAC, Honvéd Aurora SE) kivételével az írott és az elektronikus irodalomban. A fentebb említett sportegyesületekről már többen több fórumon írtak. Elhatároztam, hogy igyekszem minden fellelhető anyagot összegyűjteni a többi honvéd sportegyesületről. Sok kutatás után volt olyan egyesület, akiről csak egy-két mondatot, volt, akiről elég sok anyagot sikerült találnom. Sok olyan egyesületet sikerült megemlíteni a könyvben, amelyikről sokan talán nem is hallottak. Ezért előnye a műnek, hogy sok olyan egyesület előtérbe került, amelyet már el is felejtett az emberek nagy része. Pont ez adja az értékét. A Budapesti Honvéd Sportegyesület 1949-es megalakulása után igény volt arra, hogy a helyőrségekben, a katonai alakulatok bázisán megalakuljanak a helyi honvéd sportegyesületek, akik versenyeztethetik a sportolni vágyókat. Az eltelt hatvan év alatt több mint másfélszáz honvéd sportegyesület működött az ország különböző helyőrségeiben. Összesen 176 különböző nevű honvéd sportegyesületről találtam a kutatásaim során feljegyzést. A csúcs 1970 volt, amikor egy időben 88 honvéd sportegyesület működött. A haderőátalakítás és a pénzügyi válság következtében ez a szám 2009-ben 43-ra redukálódott. Sajnos, van olyan egyesület, amelyről maradt feljegyzés, de a helyőrsége nem azonosítható be, és már nem élnek azok az emberek, akik beazonosíthatták volna. Kérem, ezért ha valaki új információval tud szolgálni a leírtakkal kapcsolatban, keressen, szívesen fogadok minden új információt. A mű adattár jellegű, elkészítésénél a teljességre törekedtem, de mint említettem nagyon kevés és hiányos volt az ez irányú fellehető adat, ezért a terjedelmét illetően ennyire tellett. Bízom benne, hogy sok új információt hordoz magában egy helyen, ami értékessé teheti. Köszönöm a Magyar Sportmúzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Levéltár, valamint a HOSOSZ elnökének, Farkas Lászlónak, valamint egri kollégámnak és barátomnak, Turay Zoltánnak a kutatásaim során nyújtott segítségüket! Olvassák olyan szeretettel ezt a könyvecskét, amilyen szeretettel írtam, és ajánlom az Önök figyelmébe! A még működő honvéd sportegyesületeket pedig arra ösztönzöm, hogy a munkájukat ismertessék meg másokkal is nyomtatott, vagy elektronikus formában! Tisztelettel: 4

5 Győr Béla alezredes, szerző Az első magyar honvéd sportegyesületek megalakulása A sport angol eredetű szó. Jelentése: játék, szórakozás. Ma azonban már világszerte elterjedt és lényegében felölel minden olyan felüdülést célzó fizikai vagy szellemi időtöltést, amely meghatározott szabályok szerint, versengésszerűen történik. Maga a kifejezés csak az újkorban terjedt el és a modern sportmozgalom kialakulásával vált széleskörűen népszerűvé. A sport története szinte egyidős az emberiség történetével. Különböző régészeti leletekből, kutatásokból arra lehet következtetni, hogy a létfenntartásért folytatott küzdelemből vadászat, halászat, gyűjtögetés, ezek mozgásformáiból: önvédelem, futás, hajítás stb. elkülönült egy sajátos társadalmi cselekvéssorozat: felkészülés a küzdelemre. A második nagy világégés után folytatódott a szervezetek és versenyrendszerek kiépülése. Minden sportág megalakította nemzetközi szövetségét: mára már 205 országban működik nemzeti olimpiai bizottság. A világ- és kontinens-bajnokságok rendszere kiépült, napjainkban valamelyik sportágban szinte minden nap van világ- és kontinensbajnokság. Az 50-es, 60-as években a két világrendszer szembenállása, vetélkedése a sportban is megjelent. A két szuperhatalom meghatározóvá vált a sportpályákon is. Az USA és a Szovjetunió versenyzői minden sportágban az élen voltak. A szocialista országokban a sport a politikai reprezentáció eszköze volt és erős állami támogatást kapott. A korra jellemző a harmadik világ előretörése. Az ázsiai és afrikai országok sportolói több sportágban is elérték a világszínvonalat. Az elmúlt több, mint 50 év sporttörténetében meghatározó szerepe van továbbra is az olimpiai mozgalomnak. Emellett a tömegsportok világméretű elterjedésének vagyunk a tanúi. A szabadidő mozgással való kitöltése a gazdaságilag fejlettebb országokban beépült az emberek millióinak életformájába. Ebben játszottak nagy szerepet Magyarországon a honvéd sportegyesületek. A konkrét történeti áttekintéshez a múlt század húszas évekig kell visszanyúlnunk. A honvédtiszt-sportolók, köztük az olimpikonok is 1924-ig döntő többségükben polgári egyesületek, elsősorban a Margitszigeti Atlétikai Club (MAC) tagjai voltak nyarán Somogyi Endre vezérkari ezredes (később altábornagy) tett javaslatot a honvédelmi miniszternek a tisztán katonai klubok létrehozására. Így indokolt: A tisztek így, mint egy egyesület tagjai léphetnének fel és megteremthetnék a tisztikar elsőségét. A javaslat meghallgatásra talált, és többek között Berti László ezredes, Schenker Zoltán alezredes, valamint Tersztyánszky Ödön őrnagy bábáskodása mellett 1924 őszén megalakult az Országos Tiszti Kaszinó Vívó Clubja (TVC). Az egylet 1931-ben átalakult Honvéd Tiszti Vívó Clubbá (HTVC), majd 1932-ben Honvéd Tiszti Vívó Klubbá (HTVK). A Honvéd Tiszti Vívó Club érme Közben az ország néhány helyőrségében Honvéd Tiszti Sportegyesületek (HOTIS) alakultak a többi sportágak, mindenekelőtt a lövészet művelésére. Közülük a legismertebb 5

6 és a legeredményesebb a Soproni HOTIS volt. Ahol nem volt HOTIS, a honvédtiszt-vívók a helyi vívóklubokban versenyeztek. Ezek közül a katonák számára a Békessy Béla Vívó Club volt a legkedvesebb, hiszen az I. világháborúban hősi halált halt, olimpiai ezüstérmes vívótársukról nevezték el az egyesületet. Debrecenben, a Simonffy utca 1/c-ben működött a vívótermük. Debrecenben működött a Debreceni Katonatiszti Lawn Tennisz Kör, melynek elnöke Neffel Vilmos tábornok, gondnoka Szűcs Endre őrnagy volt a Vegyesdandár Parancsnokságtól. A lovaspólót űző hivatásos katonáink a Magyar Polo Club színeiben léptek pályára. A korra jellemző egyesülési folyamatnak természetes következménye volt a tiszti akadémiákon szerveződött egyesületek létrejötte, így a Ludovika Akadémia SE (LASE) is. A Ludovika Akadémia Sport Egyesület a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia ifjúságának sportalakulata februárjában alakult. Az egyesületben gyakorolt sportágak: atlétika, evezés, céllövészet, torna, úszás, lovaglás és vívás. Tagja a megalakulása után a Magyar Atlétikai, a Magyar Evezős, Magyar Országos Céllövő, a Magyar Országos Torna Egyletek, a Magyar Úszó és a Magyar Vívó Szövetségnek. A IX. kerület, Üllői út 80. szám alatti sporttelepe az atlétika minden ágának gyakorlására alkalmas volt. Korszerű uszodája, modern vívóterme, tornaterme, fedett lovardája és teniszpályája volt az egyesületnek. Az egyesület titkára hosszú ideig Gfellner Antal főhadnagy, aki maga is olimpiai résztvevő volt. Már az első évektől kezdve komoly eredményeket értek el a LASE sportolói az országos versenyeken. Fontos előzménye volt az előbbi egyesületek létrehozásának, hogy megalakult 1920-ban a hadseregnek és a katonáknak köszönhetően a Magyar Királyi Honvéd Vívó és Testnevelő Tanfolyam. Mivel Magyarországon a vívómesterképzés nem volt rendezve, a megalakult tanfolyam célja nem lehetett más, mint az okleveles katonai sporttanárok és sportoktatók képzése. A hadseregünk első sportiskolája parancsnokának Berti László alezredest nevezték ki. Gellér Alfréddal és Kamilly Frigyessel együtt nagyon nehéz körülmények között alapították meg az intézményt. Előtte mindhárman a bécsújhelyi katonai vívó és tornatanári intézetnél működtek. A megszűnt Monarchiában egyedül ebben a katonai iskolában képeztek kiváló mestereket. A tanfolyam két évig működött, ez idő alatt 15 tiszt és 15 altiszt végzett az intézményben. A trianoni békeszerződés határozatai miatt sajnos feloszlatták a sportiskolát. A Magyar Királyi Honvéd Vívó és Testnevelési Tanfolyam hallgatóinak képe ( ) 6

7 Ezután három év kényszerszünet következett május 1-jén alakították meg a Toldi Miklós Sporttanár és Vívómesterképző Intézetet. Ez az intézmény is nagyszerű mestereket képzett vívósportunknak. Első parancsnoka Rády József huszár ezredes volt. A vezető mesterei tőrvívásban Gellér Alfréd, kardban pedig Borsody László voltak. Az intézményben a mesterképzés két évig tartott. A tanfolyamra hivatásos tiszteket és tiszthelyetteseket vezényeltek. A magyar vívósport nagyon sokat köszönhet a jól szervezett, vezetett és nagyon magas színvonalon oktató intézetnek. Egy nagyon jól felkészült vívómesteri gárda került ki innen, és sok versenyző itt alapozta meg a tudását. Sok csodálatos vívónk került ki az intézetből. Hogy csak a legjobbakat említsük. A tisztek közül: Tersztyánszky Ödön, Nagy Ernő, Piller - Jekelfalussy György, Kalniczky Gusztáv, Hátszegi József, Hátszegi Ottó, Maszlay Lajos, Zirczy Antal, Székelyhidi Tibor, Berczelly Tibor, Kovács Pál, Papp Bertalan. Az altisztek közül: Somos Béla, Vass Imre, Balogh Béla, Beke Zoltán, Hollós Endre Szabó Pál, Magyar Ferenc, Dánosi István. Az intézmény első székhelye a Mária Terézia (majd Kilián) laktanya volt az Üllői úton, a laktanya Liliom utcai szárnyában ban áthelyezték a Szabolcs utcába, majd március 1-jén a végleges helyére, az egykori Laudon laktanyába, a IX. kerületbe a Gubacsi és a Timót utca sarkába. A parancsnoka Novakovics Béla ezredes volt ekkor már. A tisztek és altisztek bent laktak az intézményben, és órarend szerint tanulták a különböző tantárgyakat. Ekkor került a tantárgyak közé a párbajtőrvívás is, amit az olasz Eduardo Ajamo oktatott a hallgatók részére. Az intézmény 1944 szeptemberéig működött ezen a helyen. A háború és az ottani sérülések miatt kitelepült Balatonlellére. Ekkor Somfay Elemér ezredes volt a parancsnoka. A honvéd sport alapjai ekkor így alakultak: 7

8 A fenti vázlaton jól látszik az, hogy fontos szerepet játszott a két világháború között a katonai kiképzésben és a katonai sportban a levente mozgalom. A levente mozgalom magyar ifjúsági szervezet a két világháború között. A testnevelésről szóló LIII. tc., ill. annak végrehajtási utasítása (9000/1921. VKM sz.) hozta létre. A hazafias nevelést, a területrevízió gondolatának ápolását hangsúlyozta, és egyúttal formai jellegű katonai előképzést adott. Alapot nyújtott ehhez a trianoni békeszerződés, amely az általános hadkötelezettséget is tiltotta. Az 1921-es törvény értelmében minden ifjú 12 éves kortól 21 éves koráig ha nem járt rendszeres testnevelést nyújtó iskolába köteles volt leventefoglalkozásokon (heti 2, 3, 4 óra) megjelenni. A mulasztókat fegyelmivel, szüleiket pénzbírsággal büntették. A népművelés eszközeivel (előadás, műsoros est, énekkar, zenekar stb.) is propagálta céljait. A kötelező volta, vakfegyelmet kívánó tényleges tisztjei miatt általában nem volt kedvelt intézmény. A harmincas évek második felétől a valóságos katonai kiképzése a háborús készülődés folyamatába kapcsolódott. Az évi II. törvény a leventemozgalmat kiterjesztette az egész ifjúságra, önkéntes alapon a éves leányokra is. Tragikus időszakát jelentette a II. világháború végső szakasza, amikor a nyilasok a leventék tízezreit kényszerítették a háborúba. Így került az életben maradottak egy része szovjet hadifogságba, nyugatra, vagy hazatérésük után börtönbe. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945-ben felszámolta a leventemozgalmat. Leventeparancsnokok kiképző tanfolyama Kecskeméten 1931-ben A harmincas évek elején az alábbi négy honvéd sportegyesületet találtam még az adattárban: A Magyar Királyi Honvédhuszártisztek Lovassport Egyesülete, amely a Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetsége tagegyesülete. Titkára Makay István, a címe: X. kerület, Kerepesi út 41 volt. 8

9 A Magyar Királyi Honvédtisztek Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesület Vívó Klubja (OTTKE), amely a Magyar Vívó Szövetség tagja. A klubpalotája és vívóterme a IV. kerület, Váci utca 38. szám alatt az I. emeleten, az egyesület titkára pedig Oláh János volt. A Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet, amely 1920-ban alakult, és tagja volt a Magyar Atlétikai, a Magyar Labdarúgó, a Magyar Lawn Tennisz, és a Magyar Vívó Szövetségnek. Az egylet titkára Kabdebó János főhadnagy volt. A Tüzértisztek Lovassport Egyesülete, amely tagja volt a Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetségének (MLEOSz). Titkára vitéz Klenóczky Aurél, az egyesület székhelye Budapesten, a IV. kerület Veres Pálné utca 1. szám alatt volt. Érdekesség, hogy a MLEOSznak az elnöke vitéz Horthy István lovassági tábornok, ügyvezető-alelnöke pedig balásfalvi Kiss Ferenc tábornok volt. A hivatásos katonák közül a húszas évek kezdetétől többen komoly pozíciókat töltöttek be a magyar sportvezetésben. Az Országos Testnevelési Tanács tisztikarának tagja volt Konek Emil nyugalmazott ellentengernagy, Berti László ezredes, Béldy Alajos őrnagy, Molnár Dezső nyugállományú altábornagy és Rády József huszár-alezredes. Konek Emil Béldy Alajos Molnár Dezső Berti László Rády József Konek Emil nyugalmazott ellentengernagy az Országos Testnevelési Tanács (OTT) társelnöke és az iskolán kívüli ifjúság (Levente) szakbizottság elnöke volt ben született Grácban, a középiskolai tanulmányait Győrben végezte. A fiumei Császári Királyi Haditengerészeti Akadémián végzett. A ranglétrát végigjárva jutott el az ellentengernagyi rendfokozatig. Részt vett az I. világháború harcaiban. Számos katonai kitüntetés birtokosa. Béldy Alajos őrnagy 1889-ben született Budapesten. Középiskoláit Budapesten végezte ben végzett a Wiener-neustadti Katonai Akadémián. Mint százados vett részt az I. világháborúban a szerb, oláh és orosz harctéren tól tagja az OTT-nek, és alelnöke a Magyar Úszó Szövetségnek. 9

10 Molnár Dezső nyugállományú altábornagy 1865-ben született Csáktornyán. A katonai sport körül 1901-től tevékenykedik. Evezős, tőr és kardvívó. Szolgált Pécsett, Besztercebányán és Lugoson, ahol ő alapozta meg a katonai tiszti és legénységi sportot nyarán megrendezte a hadsereg berkeiben az első nagy országos atlétikai versenyt és az első tiszti és legénységi pentatlon versenyt. A Magyar Atlétikai Szövetség társelnöke, a szövetség propaganda osztályának elnöke. A Budapesti Torna Club (BTC) elnöke és tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Berti László ezredesről és Rády József huszár-alezredesről, mint olimpiai bajnok vívókról, és nagyszerű katonai vezetőkről lényegében mindent tudunk. A hivatásos katonák fontos szerepet és tisztségeket töltöttek be a Magyar Országos Véderő Egyesületeknél (MOVE). A MOVE 1918-ban alakult. Félkatonai tömegszervezet volt. Az összes sportalakulatai autonóm hatáskörrel bírtak az ország minden területén elején 144 fiókegyesülettel rendelkezett, melyek egyenként átlagosan 200 tagot számláltak. Csaknem mindegyikhez tartoztak fiatalokat tömörítő lövészklubok. A MOVE alakulatok a sport minden ágával foglalkoztak és közvetlenül az illetékes sportszövetségek irányítása alatt álltak. Egyesületei voltak Abádszalókon, Balassagyarmaton, Balatonalmádiban, Békéscsabán, Budapesten, Cegléden, Debrecenben, Diósgyőrben, Egerben, Esztergomban, Gödöllőn, Gyöngyösön, Hajdúböszörményben, Jászalsószentgyörgyön, Jászberényben, Kabán, Kalocsán, Karcagon, Kenderesen, Kisújszálláson, Kiskőrösön, Kunhegyesen, Lajosmizsén, Mosonmagyaróváron, Máriaremetén, Ózdon, Pomázon, Peremartonon, Sárospatakon, Salgótarjánban, Sopronban, Szentendrén, Törökszentmiklóson, Veszprémben, Zalaegerszegen. Nagyon sok helyen katona volt az egyesület elnöke vagy titkára, és sokan vállaltak különböző pozíciókat a helyi vezetésben. Az országos központban, a VI. kerület Podmaniczky utca 45. szám alatt az igazgatói teendőket Petróczky István nyugalmazott repülőezredes látta el elején Sólyom László altábornagy előkészítette a Magyar Honvédségben az új testnevelési kiképzés kereteit, amelyen belül kiemelt helyet szentelt a hadsereg szakkáder utánpótlásának. A Honvédség Főfelügyelőjének november 5-ei rendelete alapján november 15-ei hatállyal megalakították a Honvéd Sportoktatói Tanfolyamot. Parancsnokának Hatz (Hátszegi) József alezredest, a nemzetközileg ismert, olimpikon vívót nevezték ki. A tanfolyamra a honvédség tényleges állományú tagjai kerülhettek be eredményes felvételi vizsga után. Kétféle képzést folytattak: egy 6 hónapos csapat segédoktatói és egy 12 hónapos sportoktatói tanfolyamot. A tanfolyam zászlóalj szintű szervezetként a Petőfi Akadémián kapott elhelyezést. Egy év után átkerült a Dózsa György úti laktanyába. Évfolyamonként hallgató oktatása folyt. Az oktatói gárdában olyan neves katona szakemberek voltak megtalálhatók, mint Papp Bertalan vívó, Takács Károly sportlövő olimpiai bajnok, Szigeti Lajos ökölvívó olimpikon. A II. világháború után a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) utasítására a fasiszta szervezeteket és egyesületeket megszüntették, és ebbe a körbe valamilyen módon belekerültek sajnos a katonai egyesületek is. Az MDP Titkársága november 23-i, a sportmozgalomról szóló határozatával összefüggésben kiadott /1949 számú honvédelmi miniszteri rendelet a katonai sportegyesületek központi irányítására életre hívta a Honvéd Sportközpontot, majd ezután a 10

11 Kispesti AC december 18-i közgyűlésén - reprezentatív központi egyesületként - felvette a Budapesti Honvéd SE elnevezést. Tehát 1949-ben megalakult a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) és szinte valamennyi honvédtiszt-sportolónk, olimpikonunk itt sportolt. Az elmúlt több mint 60 év alatt a honvéd-tiszt sportolók azonban csak egy részét, de eredményes részét adták az egyesület több száz olimpikonjának. A központosítás, és a Budapesti Honvéd erősítése érdekében sok érdekes dolog történt ebben az időszakban. Ugyancsak a klubokhoz kapcsolódó hagyományok megszakításának szándékával magyarázható a tradicionális egyesületi színek hatalmi szóval történő megváltoztatása, így például a Kispesti AC piros-fekete színe és meze helyett a Budapesti Honvéd már piros-fehérben szerepelt. A BHSE rövid története egy későbbi fejezetben kerül feldolgozásra. Jelentős dátum volt a honvéd sport történetében február 29., amikor megalakult a Magyar Szabadságharcos Szövetség (MSZHSZ) a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) elődje. Az MHSZ egy sport és szabadidős tevékenységeket szervező félkatonai szervezet volt 1948 és 1990 között. A története során politikai okokból többször átalakult. Az MSZHSZ üzemi, városi és községi szervezetei a Magyar Kommunista Párt irányításával eredményes politikai felvilágosító munkát végeztek, mozgalmi, közösségi életet éltek, ez alapján jelentős tömegszervezetté vált. Az elsők között céllövő, motoros, kerékpáros, sí, lovas, ejtőernyős szakosztályokat, kultúrcsoportokat működtetett januárjában kezdte meg működését a szövetségen belül az első rádió adó-vevő ben a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) létrehozta a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetséget (MÖHOSZ) október 30-án a MÖHOSZ szétszakadt júniusában létrehozták a Magyar Honvédelmi Sportszövetséget (MHS). Ennek bázisán, az MSZMP javaslatára augusztus 8-án létrejött az MHSZ. Irányító szervei országos, budapesti, megyei, járási, városi, kerületi, üzemi szinten jöttek létre. Az országos központban főtitkár, a többi szinten titkár koordinálta a munkát. A vezetők nagy része állománytáblában rögzített helyen, főállásban, katonaként látta el feladatát. Nagyon fontos szerepet töltött be a szövetség a speciális katonai beosztások, a polgári lakosság speciális kiképzésében, valamint a katonai előképzésben. Sok kiképzési forma csak a szövetség berkein belül történt az országban. Legismertebb kiképzési formái és rendezvényei az alábbiak voltak: gépjárművezető-képzés, gépjárműbarát szakkörök, lövész, modellező, rádiós, könnyűbúvár, repülő, ejtőernyős szakosztályok, Összetett Honvédelmi Verseny, Honvédelmi Kupa Lövészverseny, Tartalékosok Honvédelmi Versenye, Tartalékosok Lövészversenye, Vezess kiválóan autó és motorkerékpár verseny. Az MHS elnöke, majd az MHSZ elnöke: Uszta Gyula vezérőrnagy ( ), Kiss Lajos vezérőrnagy ( ), Kéri György vezérőrnagy ( ). Közben 1950 januárjában megalakult a Sportszázad, amely az MN 8413-as hadrendi számot kapta. 11

12 A Sportszázad esküje A századhoz a Dózsa György úti laktanyába vonultak be a sportolók. A sportolók a sportágak minden területéről érkeztek ide. Először a labdarúgók, birkózók, ökölvívók érkeztek, majd később az atléták, kosárlabdázók, vízilabdázók, röplabdások, teniszezők, sportlövők, motorversenyzők, tornászok és úszók is egyre többen vonultak be. A század parancsnoka Bikits István volt, aki kinevezése után beiratkozott a Testnevelési Főiskolára, hogy a munkáját még jobban el tudja látni a sportolók körében. A katonasportolók a 8 és 13 óra közötti időszakban alaki gyakorlatokat végeztek, lőgyakorlatokat és harcászati kiképzést hajtottak végre, szolgálatokat adtak, és csak ezután mehettek edzésre. A kor csodálatos sportolói közül nagyon sokan voltak a mára már legendássá vált Sportszázad tagjai. Többek között Puskás Ferenc, Bozsik József, Grosics Gyula, Faragó Lajos, Bányai Nándor labdarúgók, Bolvári Antal, Hevesi István vízilabdázók, Fehér Lajos (Pacal) ökölvívó, Greminger János, Simon János kosárlabdázók, Rózsavölgyi István atléta, Sákovics József vívó, Tumpek György úszó, Schillerwein István kerékpáros és Vad Dezső teniszező. A Sportszázad 1954 tavaszán szűnt meg tavaszától 1957-ig Élsportolói Keret néven működött Bauer Pál parancsnoksága alatt. Ebben az időszakban sorkatona sportolók már nem ide vonultak be, hanem az ország különböző laktanyáiban kialakított sportszázadokba. Itt a rövidített, három hónapos katonaidejük alatt a fő kiképzési tevékenységük a sport volt. A Budapesti Honvéd SE megalakítása előkészítése idején, és megalakítása után tehát megkezdődött az egész országban, a helyőrségek és a katonai alakulatok bázisán kialakított Honvéd sportegyesületi rendszer kiépítése. A honvédségnél folyó sportmunka hatására a helyőrségekben, a katonai alakulatoknál növekedett a versenyzési igény, amely szakosztályok, egyesületek alakítását vonta maga után. A parancsnokok, a hivatásos és polgári állomány szervező munkája eredményeként, a párt és KISZ szervezete, és az elöljárók támogatásával egymás után alakultak meg a honvéd sportegyesületek. Kezdetben minden honvéd egyesület piros-fehér egyesületi színben alakult meg, és címerében a futó katona alakot használta. Ettől csak a rendszerváltás után tértek el honvéd sportegyesületeink. A honvéd sportegyesületek megalakulásának dinamizmusát csak az 1956-os, akkor még ellenforradalom, de azóta átértékelt népfelkelés, majd forradalom és szabadságharc törte meg. A forradalom leverése után ugyanolyan lendülettel folytatták, vagy szervezték újjá az egyesületek a munkájukat. Több egyesület az ez utáni időszakban alakult meg. 12

13 Az aktuális honvédelmi miniszterek a Magyar Néphadsereg testnevelésének és sporttevékenységének fejlesztésére kiadott HM utasításban szabályozták az egyesületi sportot. Ezek szerint: A néphadsereg katonai szervezeteinél működő honvéd sportegyesületek feladata, hogy szakosztályaikban biztosítsák a minősített sportolók rendszeres sportolásának feltételeit, és lehetővé tegyék a hivatásos, a továbbszolgáló és polgári állomány, valamint családtagjaik, továbbá a helyi fiatalság rendszeres sportolását. Ebben a körben a honvéd sportegyesületek szakosztályok szervezésével és fenntartásával, a rendszeres testedzés és túrázás, sportrendezvények és versenyek megszervezésével szélesítsék a tömegsport mozgalmat, neveljenek a közösségi életre, a honismeretre, a hazaszeretetre és egészséges életmódra. A Budapesti Honvéd Sportegyesületet jelölték ki a Magyar Néphadsereg reprezentatív sportegyesületének. Ennek egyik fontos kifejezője volt az a tény, hogy a Magyar Néphadsereg egyik önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezete volt az egyesület 1984-ig. Így volt lehetőség arra, hogy az egyesület egykori kiváló sportolói hivatásos katonaként a szeretett klubban szolgálhattak. Többek között az olimpiai bajnok Varga János, Hevesi István, Takács Károly, az ezüstérmes Bakó Pál, az olimpikon Simon János és Greminger János is a BHSE tisztje volt különböző beosztásokban. Az egyesület elnökei huzamos időn át magas beosztású, a katonai pályán elismert vezetők töltötték be. Az egyesületi sport fejlesztése érdekében a Budapesti Honvéd SE és a többi honvéd sportegyesület között erősíteni kellett a szakmai kapcsolatokat. A katonai tanintézetek sportegyesületei számára előírták, hogy úgy kell továbbfejleszteni őket, hogy azokban a hallgatók számára, lehetőleg az egyénileg választott sportágaikban megfelelő sportolási feltételek álljanak rendelkezésükre. A helyi kapcsolatok további erősítése érdekében támogatták a honvéd sportegyesületek helyőrségi tömegsport-egyesületté szervezését, vagy a közös sportegyesületek létrehozását. Ilyen esetekben a honvéd sportegyesületek elnevezése kiegészíthető volt e helyőrség nevével. Ahogy a bevezetőmben írtam, a fénykor 1970-ben volt, amikor is nyolcvannyolc honvéd sportegyesület működött az országban ben Oláh István vezérőrnagy a Magyar Honvédség kiképzési főcsoportfőnöke, miniszterhelyettes a honvéd sportegyesületek szerepét az alábbiak szerint értékelte: A honvéd sportegyesületek nem csak sajátos színfoltját jelentik a sportmozgalomnak, hanem feladataikat tekintve is figyelemre méltó szerepet töltenek be az egyetemes magyar sport fejlesztésében. Szervezett és következetes munkájuk nyomán jött létre annak a feltétele, hogy ma már a katona-fiatalok ezrei folytathatták a korábban megkezdett és megkedvelt sportolást, minősítésüknek megfelelő, gyakran magasabb szinten. Vonzó példájuk további tízezrekkel kedveltette meg a rendszeres testedzést. A lakossággal való közvetlen kapcsolatok kialakításával fontos küldetést teljesítettek, kitűnő szolgálatot tettek a honvédelmi nevelés ügyének. Nem ritkán a sport úttörőinek szerepét töltötték be, és tettek ismertté és népszerűvé olyan sportágakat, amelyeknek korábban helyileg nem volt bázisa. Kiemelkedő szerepe volt a társadalmi munkások önzetlen, áldozatkész tevékenységének, a szakemberek, edzők hozzáértő, lelkiismeretes munkájának ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Testnevelési Tanszéke is foglalkozott a sportegyesületi tevékenység lehetőségeivel. Megállapították, hogy a honvéd sportegyesületek közül a BHSE és néhány SE feladata a minőségi sport fejlesztése, az élsportban történő részvétel. Többségének a hivatásos, továbbszolgáló és polgári állomány és családtagjainak, a sorállomány sportolási, versenyzési igényeinek kielégítése az alapvető rendeltetése. A Magyar Néphadsereg testnevelésének és sportjának a felosztása az alábbiak szerint alakult: 13

14 A társadalmi munkásokkal, és a hozzáértő szakemberekkel nem is volt gond, de a haderőreformban megszűnt bázisalakulatok a honvéd sportegyesületek megszüntetését idézték elő sok helyőrségben ben 50, 1999-ben pedig már csak 40 honvéd sportegyesület működött az országban. Pedig a honvéd sportegyesületek fontos szerepet játszottak a helyi közösségek életében. Kiváló sportszervezői munka folyt valamennyi egyesületben, a bázisok legprofibb szervezői a sportegyesületek vezetésében folytatták társadalmi munkájukat. A honvéd sportegyesületek meghatározó szerepet játszottak a magyar egyetemes sporttörténetben. Az ötvenes években a megalakulásuk után zártabbak voltak ezek az egyesületek, majd előbb az adott helyőrségek lakossága felé, valamint a közhasznú egyesületekké való átalakulás után már mindenki felé nyitottak. Ezáltal megadták mindenki számára az ezekben az egyesületekben való sportolás lehetőségét. Ez alapján nőtte ki magát több honvéd sportegyesület, mint utánpótlás nevelő bázis. Itt érdemes megemlíteni Debrecent a labdarúgás, Szolnokot az ejtőernyőzés és repülés, a Honvéd Aurora SE-t a sakk, Veszprémet és Tatát a tájfutás, Gyöngyöst a biatlon és sífutás sportágakban. Az is megállapítható, hogy régebben sokkal egyszerűbb volt valamennyi honvéd sportegyesület napi élete a központi támogatásokkal, a bázis alakulatok napi segítségével. Manapság az egyesületek életében fontos szerepet játszanak a szponzorok, a pályázatokon való részvételek. A munkám során összegyűjtöttem az összes olyan honvéd sportegyesületet, amelyikről bárhol is csak egyetlen sor feljegyzést találtam. Néhánynak a székhelye, vagy katonai zsargonnal élve helyőrsége ezért hiányzik még. A történeti hűség kedvéért álljon itt a nevük és helyőrségük, valamint rövid történetük, mert jó néhányuk már régóta csak történelem: HOSOSZ javaslatok, feljegyzések ( Farkas) A rendszerváltást követően az egyesülési jogról szóló II. törvény megjelenése és a Magyar Honvédség modernizálása következtében a honvéd sportegyesületek és a honvédelmi ágazat alapvető célkitűzéseiben ( a katona sportolási feltételeinek biztosítása ) lényegében változatlan maradt, de feladat-rendszerében, a támogatás (-ok) formájában és az együttműködés jogi szabályozásában komoly változások történtek. 14

15 1998-tól, a Honvédelmi Minisztérium és a honvéd sportegyesületek közötti együttműködés fontos jogi feltétele volt az egyesületek közhasznú szervezetté történő minősítése. Ezzel kezdetét vette a nyitottság és szinte minden honvéd sportegyesület társadalmi szerepe megváltozott. Ettől kezdve a honvéd sportegyesületek nem csak a honvédelem ügyét szolgáló társadalmi szervezetei az ágazatnak, hanem az adott helyőrségekben a civil társadalom felé is nyitottakká váltak és tagjaikon kívül - akik eddig szinte kizárólag katonák és hozzátartozók voltak mások is részesülhetnek közhasznú szolgáltatásaiból. A ma is működő honvéd sportegyesületek, és jogelőd egyesületeik: mérnök ezredes. Bakony Honvéd Sport Klub (Veszprém) A Szentkirályszabadján működő Bakony Harcihelikopter Ezred Sportegyesület jogutódja. Évek óta rendezi a Magyar Honvédség amatőr tollaslabda páros, erőemelő és fekvenyomó bajnokságát. Az egyesület elnöke Chmelik Ernő őrnagy, majd Tóth Lajos Bakony Harcihelikopter Ezred Sportclub (Szentkirályszabadja) Az egyesület 1998-ban alakult meg. Kiemelt fontosságúnak tartotta a szabadidősport szervezését, rendezését. Évekig rendezője volt a Magyar Honvédség amatőr tollaslabda páros és fekvenyomó bajnokságának. Átlagosan 100 fővel működött az egyesület. Szakosztályai: tollaslabda, röplabda, teremlabdarúgó, és természetjáró. Az ezred megszűnésekor az egyesület is megszűnt ezen a néven. Az egyesület elnökei voltak Zsolnay László alezredes, Lamos Imre alezredes. Sokan fáradoztak az egyesület túlélése érdekében. Az egyesület tagsága számára többször megfogalmazódott az önállóság feladásának a gondolata. A klub számára az önállóság fenntartása igazi sport kihívás. A szubjektív érzelmek küzdenek a racionalitással. Budapesti Honvéd Sportegyesület (Budapest) Az egyesület 1949-ben jött létre a Kispesti AC jogutódjaként. A legeredményesebb honvéd sportegyesületünk. Történetét sokan, sokféleképpen megírták már, ezért én csak a rövid történetét mutatom be a következő részben. Egy lelkes tanár dr. Varga Bálint kezdeményezésére az Éder vendéglőben alakította meg társaival a Kispesti Athletikai Clubot (KAC) augusztus 10-én. Az atlétika, torna és a vívás mellett kisebb vita után a labdarúgást is felvették a sportágak közé. Az elnök dr. Varga Bálint, a klub intézője Bede István a vívók, és Mayer Béla a labdarúgók részéről lett. Az alapszabályt azonban a tagok nem fogadták el, Varga Bálint megsértődött és lemondott. Az egyesület ügyeit egy évig Bede István intézte, aki elsősorban a teremsportokat favorizálta. A vita egyre élesedett a két párt között, ráadásul az anyagi nehézségek is gyötörték a klubot. Ennek enyhítésére február elsején KAC bált rendeztek, melynek bevételének (100 korona) elosztása újabb vitát kavart tavaszán beindult a labdarúgó élet a Katona réten (a Fő utca és a Batthyány utca közötti grund). Az első nem hivatalos mérkőzések Erzsébetfalva, Lőrinc, Rákosliget és Rákoscsaba csapatai ellen voltak. A két párt közötti ellentéteket a két mecénás, Schmoch Károly és Szűcs László próbálta elsimítani, nem sok sikerrel júliusában a felbomlás veszélye fenyegette a KAC-ot. A sok belső vita miatt elhagyta az egyesületet Szűcs László alelnök és Krausz Jenő, a labdarúgó szakosztály vezetője is. 15

16 1909. augusztus 3-án, majdnem egy évvel az első kezdeményezés után a tisztújító választmányi gyűlésen végleg megalakult a Kispesti Atlétikai Club hét szakosztállyal (atlétika, kézilabda, labdarúgás, motor-kerékpár, torna, ökölvívás, tenisz). A Kispesti AC alapító okirata és címere A közgyűlésen a régi emberek kerültek a vezetőségbe, az elnök Bencsik Gyula, az ügyvezető elnök Szokody Imre lett. A KAC első vezetősége így állt fel: Alelnökök: Schmoch Károly és Krausz Jenő, titkár: Tihanyi Jenő, pénztáros: Hartman Simon, ellenőrök: Mayer Béla és Reiner Sándor, jegyző: Kurserka Ferenc, szertáros: Schiller Ignác, választmányi tagok: Ács Ödön, Kollarik Győző, Müller József, Pintér Sándor, Ries Béla, Steinhauser Károly, Steinhauser Vilmos, Tárnok Ferenc, Taigiszer Jenő, Tordy Nándor. Körülbelül 600 sportolóval kezdte meg az egyesület a tevékenységét ben adták át az egyesület sporttelepét, amelynek lelátóján 20 ezer ember szurkolhatott. Az egyesület teniszezői már 1915-től részt vettek a különböző szintű versenyeken. A birkózók 1922-től szállították a jó eredményeket. A következő jeles dátum az 1926 volt az egyesület életében. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ekkor mondta ki, hogy vége az amatőrségnek a labdarúgóknál. Az 1926/27-es bajnokságot az egyesület profijai Kispest FC néven kezdték meg. Akik nem kerültek a profi csapat keretébe, azok amatőrként a KAC néven szerepeltek. Ez egészen 1946-ig tartott, ekkor a Kispest FC ismét KAC néven nevezett be a következő bajnokságba. Közben a birkózó szakosztály első magyar bajnoka Ferenczy Rudolf volt ben, kötöttfogásban, a középsúlyúak mezőnyében nyert bajnokságot. A kerékpárosok és a motorosok is nagyon sok szép érmet szereztek az egyesületnek után a kézilabdázók, az atléták és a vívók is szép eredményeket értek el. A negyvenes évek végén vetődött fel először az, hogy legyen a Magyar Néphadseregnek is önálló, reprezentatív sportegyesülete. Az egyesület létrejöttében nagy szerepet játszott az is, hogy a KAC anyagi gondokkal küzdött, a további zavartalan működése veszélybe került. A KAC vezetősége ezért december 18-án, az egyesület 40. évi jubileumi közgyűlésén úgy döntött, hogy a KAC beolvad a megalakulandó Budapesti Honvéd Sportegyesületbe. A kispesti Városházán megtartott közgyűlésen akkor pontosan így fogalmazták meg: A Budapesti Honvéd Sportegyesület a hazai és a nemzetközi sportviadalokon méltóképpen képviselje a néphadsereget, tevékenységével, sikereivel járuljon hozzá a nép és a hadsereg szoros kapcsolatához, teremtsen megfelelő propagandát a rendszeres testedzéshez, az egészséges életmódhoz. Méltóképpen ápolja azt a hagyományt, amelyet a Kispesti Atlétikai Club négy 16

17 évtizedes tevékenysége során megteremtett. Az egyesület színe piros-feketéről piros-fehérre változott. Az új egyesület 8 szakosztályban 262 versenyzővel kezdte meg a működését. Nagy elánnal láttak neki az egyesület bővítéséhez. Egy év múlva már 17 szakosztályban 870 sportoló versenyzett az egyesület színeiben. Az első igazán világraszóló eredményt a helsinki olimpián érték el az egyesület versenyzői, hiszen 11-en szereztek olimpiai bajnoki címet. Az egyesületi rangsorban kivívott vezető helyét az egyesület ekkortól kezdve nagyon tudatos munkát folytatva próbálta megőrizni. A sokak által csak aranykorszaknak nevezett 1989-ig terjedő időszakban nagyon sok világhírű sportoló versenyzett a BHSE színeiben. Elég ha az atléta Iharos Sándor, Rózsavölgyi István, a cselgáncsozó Hajtós Bertalan, a kajak-kenuzó Vaskuti István, Gyulay Zsolt, Csipes Ferenc, Horváth Gábor, Pulai Imre, Dónusz Éva, a kézilabdázó Kovács Péter, a kosárlabdázó Simon János, Greminger János, az öttusázó Benedek Gábor, Török Ferenc, Móna István, Fábián László, Martinek János, a sportlövő Takács Károly, a tornász Tass Olga, Bodó Andrea, Borkai Zsolt, az úszó Tumpek György, Hargitay András, Szabó József, a vívó Kárpáti Rudolf, Elek Ilona, Pézsa Tibor, Nagy Tímea, a vízilabdázó Bolvári Antal, Hevesi István, Lemhényi Dezső, a birkózó Varga János, Gurics György, a labdarúgó Bozsik József, Puskás Ferenc, Kocsis Sándor Czibor Zoltán, Budai II. László, Lóránt Gyula, Grosics Gyula és az ökölvívó Kajdi János nevét említjük. A következő fontos, igaz nem éppen szívderítő időpont az egyesület életében az május 4-e. Ekkor döntött az elnökség hosszú vita után a BHSE további működési rendjéről. Megszűnt az egyesület lovas, röplabda és vízilabda szakosztálya, a birkózó, ökölvívó, sakk, sí és súlyemelő szakosztályt más honvéd sportegyesületnek adták át. 8 szakosztály maradt az egyesületben. Az egyesület a törvényeknek megfelelően önálló társadalmi szervezetként működött tovább, a Honvédelmi Minisztérium továbbra is támogató maradt. Erre az időszakra tehető az is, hogy a különböző szakosztályokba szponzorok léptek be, segítve azok munkáját. Ez néhány szakosztály nevében is megjelent a versenyeken és a sajtóban. Ezek a szponzorok az LNX, a Schwechater, a Steffl, a KIM, a Hungária Biztosító a Westel, az Apenta, a Danone, a Nike, az Opel Gombos júniusától 10 sportág tartozik a BHSE-hez. A nehézségek ellenére is sikerült megőriznie az egyesületek rangsorában a vezető helyét. A 2004-es athéni olimpián a Budapesti Honvéd sportolói szerepeltek a legjobban, és végeztek az egyesületi rangsorban az első helyen. Benedek Tibor, a vízilabda válogatott és a vízilabda csapat kapitánya volt az egyesület 50. olimpiai bajnoka. Pekingben is csak a Kőbánya SC előzte meg úszói révét az egyesületi rangsorban a BHSE-t. Jelenleg a legeredményesebb szakosztály a vízilabdázóké. A szakosztály Athénban 7 embert (Gergely István, Benedek Tibor, Fodor Rajmund, Vári Attila, Kiss Gergely, Biros Péter és dr. Molnár Tamás), Pekingben 3 embert (dr. Molnár Tamás, Gergely István, dr. Kiss Gergely /időközben Montenegróba igazolt/) adott az olimpiai bajnoki címet nyerő csapatba. A Domino-BHSE néven szereplő csapat hatszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes, Bajnokok Ligája és Szuper kupa győztes. A labdarúgó szakosztály 1991-ben kivált az egyesületből és Kispest-Honvéd FC néven külön egyesületként működött, majd 2003-tól Budapest Honvéd FC néven folytatta munkáját. Az egyesület színe: piros-fekete. Az egyesület elnökei 1949-től az alábbiak voltak abc sorrendben: Angler László, Bissi Tibor, Karácsony István, Kunszt Gábor, Lang Elemér, Madarász Endre, Magony Miklós, Molnár Imre, Nagy Lajos, dr. Sándor György, Szabó Tibor, Szuhi Ferenc, Tapolczay Jenő. Az egyesület hallhatatlan tag és örökös bajnoki címeket alapított és adományozott a legendás sportolói részére. A hallhatatlan tag címet 84 fő, az örökös bajnoki címet 143 fő kapta meg eddig. 17

18 Az egyesület legújabb színfoltja az autósport szakosztály, melynek keretén belül működik a Honvéd Dream Team. A versenyzők kiképzését Palik László az ismert autóversenyző és sportvezető végzi. Az egyesület versenyzői 1949 és 2009 között megrendezett olimpiákon 59 arany, 28 ezüst és 48 bronzérmet szereztek. A honvéd sportegyesületek egyen címere 1989-ig A BHSE régi címere A BHSE új címere Budapest Honvéd FC A Dominó BHSE régi címere A Dominó BHSE új címere Ceglédi Honvéd Sportegyesület (Cegléd) Az egyesület 1951-ben alakult meg Honvéd Bem József Sportegyesület néven. Egy szakosztállyal, a labdarúgóval kezdte meg működését. A labdarúgóik sokáig az NB II-ben szerepeltek. Először Ceglédi Kossuth Honvédra változott az egyesület neve. Az egyesület elnöke Somkutas Imre ezredes, majd Tábori László. A város alakulatainak elsorvadásával együtt a sportegyesület is a tömegsportot helyezi a középpontba. Célja: A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sportolás, rendszeres testedzés, az egészséges életmód kialakítása, szabadidő és tömegsport feltételeinek javítása, biztosítása, társadalmi össztevékenység és közösségi élet felhasználásával. 18

19 Ceglédi Kossuth Honvéd SE (Cegléd) 1951-ben alakult az egyesület labdarúgó szakosztállyal Honvéd Bem SE néven. Később Ceglédi Kossuth Honvéd Sportegyesületre változott a neve. Jogutódja ma a Ceglédi Honvéd Sportegyesület. Honvéd Bem József SE (Cegléd) 1951-ben alakult az egyesület labdarúgó szakosztállyal. Fénykorában az egyesület az NB II-ben szerepelt. Olyan jó nevű labdarúgók, mint Bozsik Péter és Supka Attila is viselték az egyesület mezét sorkatona korukban. Később megalakult az atlétika, a kézilabda, az ökölvívó, a röplabda, a súlyemelő, a sportlövő, a tájfutó és a torna szakosztály az egyesületben. A sportegyesület számos jelentős viadalt rendezett. Többek között nemzetközi birkózó versenyt, országos lőversenyt, és két alkalommal házigazdája volt a Magyar néphadsereg birkózóbajnokságának ben 250 fő taglétszámmal működött az egyesület. Elnöke Erdődi Mihály alezredes, a titkár Csaba János alhadnagy a gazdasági vezető Cimbalinecz Ferenc hadnagy volt. A labdarúgó szakosztály vezetője Filep Sándor őrnagy, edzője Földvári Csaba főhadnagy volt. Az egyesület népszerűségét mutatta az, hogy a helyőrség egyik katona krónikása Bán Gusztáv nyugállományú ezredes verset is írt az egyesületről. Volt a honvédségnek sportegyesülete, úgy szurkoltunk neki, hogy Hajrá BEM SE. Keblein jó néhány szakosztály működött, A város sportjába jól beékelődött. Atlétika, bunyó, súlyemelés, torna, Labdajátékokból kézi és röplabda. Lövészet, tájfutás és labdarúgás, ebben volt nyilván a legnagyobb felhajtás. Alulról indulva, lépésről lépésre, NB II-ben is szert tettünk éremre. Sok nevet kellene itt venni tollvégre, Kiknek e sikerben volt része, érdeme. Aztán egyre fogyott létszám és keret, eltűntek sportágak, s velük az emberek. A honvédek sportja a városból eltűnt, Létükre azonban büszkén emlékezünk. Később Ceglédi Kossuth Honvéd Sportegyesületre változott a neve. Jogutódja ma a Ceglédi Honvéd Sportegyesület ben készült el az egyesület új sportlétesítménye, melyet a jogutód egyesületek a mai napig használnak a tömegsportot középpontba helyezve. Debreceni Honvéd Sport és Diák Sportegyesület (Debrecen) 19

20 Az egyesület 1949-ben alakult meg Honvéd Bocskai István Sportegyesület néven. 4 szakosztállyal (birkózó, súlyemelés, tenisz, természetjáró) kezdte meg a működését. Egy ideig Debreceni Honvéd SE néven működött az egyesület. Jelenleg tömegsport szakosztályuk köré szerveződik az egyesületi munka. A vívó szakosztálya nagyon komoly nevelőmunkát végez a városban. A labdarúgó palánták a Debreceni Olasz Focisulival karöltve versenyeznek. Aerobic és sportlövő szakosztálya is eredményes munkát végez ben alakult újjá az egyesület ezen a néven. Az egyesület tagja a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek. A szakosztályának tagjai 2003-ban részt vettek a Sziluett Lövész EB-en és Világkupán ben a szabadidős és tájfutó szakosztályában 45 fő, a sportlövő és kosárlabda szakosztályban fő, a röplabda szakosztályban 18 fő, a kispályás labdarúgóknál 30 fő, a nagypályás labdarúgóknál 100 fő, a vívó szakosztályban 80 fő, az önvédelmi és íjász szakosztályban fő, az amerikai futball szakosztályban 80 fő, az egyesületben összesen 443 fő sportolt. Az egyesület célja: A honvédség kötelékébe bevonult állomány (sportolók) aktív sportolási (versenyzési) lehetőségének biztosítása. Utánpótlás nevelése az iskolás kortól a felnőtt korig Debrecen város és vonzáskörzete területéről. A helyőrség hivatásos és polgári állományának, ezek családtagjainak sportolási lehetőség biztosítása. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a város és a megye sportéletének fellendítése érdekében a működési területén lévő sportegyesületekkel, állami és társadalmi szervezeteivel. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek: a sporttevékenység, mint kulturális tevékenység; egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások; környezetvédelem. Jav. Farkas László HOSOSZ elnök Az egyesület elnöke hosszú ideig Papp Gyula alezredes, később ezredes, majd Huszár János ezredes, jelenleg Gáspár Csaba. Az egyesület jelenlegi új nevét is a nevelőmunka és a nyitottság miatt választotta az egyesület. Honvéd Bocskai István SE (Debrecen) 1949-ben alakult meg a sportegyesület birkózó, súlyemelő szakosztályokkal, akkor még Petőfi HSE néven. Sokan nem tudják, hogy itt 20

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / MŰHELYTÁMOGATÁS Sorszám KEDVEZMÉNYEZETT SPORTÁG TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1.

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / MŰHELYTÁMOGATÁS Sorszám KEDVEZMÉNYEZETT SPORTÁG TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / MŰHELYTÁMOGATÁS Sorszám KEDVEZMÉNYEZETT SPORTÁG TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Abonyi Birkózó Club Birkózás szakmai feladatok ellátása 183 000

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL Tisztelt Küldöttgyűlés! A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelően, a Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) e l n ö k s é

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010. december 3. Campus-lét Műhelykonferencia Cél A sport

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására Ó z d, 2015. március 26. Előterjesztő: Előkészítő: Alpolgármester Ózdi Sportszervező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11.

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Márki Ernő ügyvezető Asztalitenisz Sport Klub Szeged Székhely és PP. Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7.

Részletesebben

ELŐLÉPTETI. ezredessé ELŐLÉPTETI. alezredessé ELŐLÉPTETI. őrnaggyá

ELŐLÉPTETI. ezredessé ELŐLÉPTETI. alezredessé ELŐLÉPTETI. őrnaggyá Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok elnökségeinek, vezetőségeinek kezdeményezésére, figyelemmel a honvédelem ügye érdekében huzamos ideje végzett kiemelkedő

Részletesebben

1Totí. szá01ú előterjesztés

1Totí. szá01ú előterjesztés 1Totí. szá01ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az Ovi-Foci Program megvalósításáról szóló tájékoztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

A 2013/2014-es Pest megyei versenyek eredményei alapján összeállított éremtáblázat helyezettjeinek díjazása

A 2013/2014-es Pest megyei versenyek eredményei alapján összeállított éremtáblázat helyezettjeinek díjazása A 2013/2014-es Pest megyei versenyek eredményei alapján összeállított éremtáblázat helyezettjeinek díjazása A 2013/2014-es Pest megyei versenyek eredményei alapján összeállított éremtáblázat helyezettjeinek

Részletesebben

Világjátékok 2013 Cali

Világjátékok 2013 Cali Világjátékok 2013 Cali Bevezető: A Világjátékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) égisze alatt rendezik. Ez a szervezet tömöríti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft

Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft 2. Angyalföldi Vízisport Egyesület 1 000 000 Ft 3.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság!

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYE JOGU VAROS POLGÁRMESTER HVATALA POLGÁRMESTER KABNET A, OA 0P'y~... t 4~C'1 Nvi\EC,YJ"Ál", COS5U1H ~r1l.1 N..: t3-. TELEFON:.. ),6 4_ Pi"544; FAX; +3f. 42 :'~041 E MAl: fol(.aflme.5 TE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből.

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. 2009. január 17-ént Szolnokon rendezte meg a Magyar Kyokushin Karate Szervezet az éves közgyűlését.

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

Web: Bank: ; Adószám: : 2890 Tata, Május 1 út 53/B.

Web:    Bank: ; Adószám: : 2890 Tata, Május 1 út 53/B. Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) Web: http://ttt-tata.etata.hu; email: ttt-tata@etata.hu Bank: 63200030-11023517; Adószám: 18614828-1-11 : 2890 Tata, Május 1 út 53/B. : (30)

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2010. június 7-én 2010. június 17-i elnökségi ülésre 2010. június 17-i elnökségi ülésén 2 A Magyar Curling

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A mezei futóbajnokságon Magyar Honvédség bajnoka címet szerzett: Kenyó Ferenc őrmester, az MH vitéz Szurmay

Részletesebben

XVII. Kerületi Iskolatenisz Program Program ismertető

XVII. Kerületi Iskolatenisz Program Program ismertető XVII. Kerületi Iskolatenisz Program Program ismertető Molnár István Budapest, 2016 Koncepciónk Jövőkép, küldetés: középtávon (3 éven belül) szervezett általános iskolai teniszélet kialakítása a Kerületben

Részletesebben

VARGA ZOLTÁN, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERE

VARGA ZOLTÁN, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERE VARGA ZOLTÁN, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERE A MAGYAR SPORTÉLETBEN, A MAGYAR SPORT SIKERE ÉS FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN KÖZEL FÉL ÉVSZÁZADON ÁT VÉGZETT KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 62/2010.11.18. A határozati javaslat elfogadásához egyszerû többség szükséges. Elõterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

120. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG augusztus 7-9. Székesfehérvár IDŐREND. I. nap augusztus 7. péntek

120. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG augusztus 7-9. Székesfehérvár IDŐREND. I. nap augusztus 7. péntek IDŐREND I. nap augusztus 7. péntek 16:00 magasugrás ffi selejtező 16:00 kalapácsvetés női selejtező 16:00 100 m női előfutam Dr. Irányossy Gézáné Vértessy Katalin emlékverseny 16:00 távolugrás ffi selejtező

Részletesebben

A S ZO MBATHEL YI VÍVÓSPORT RÖVID TÖ RTÉNETE

A S ZO MBATHEL YI VÍVÓSPORT RÖVID TÖ RTÉNETE A S ZO MBATHEL YI VÍVÓSPORT RÖVID TÖ RTÉNETE 1869. évben a Vasvármegye lap tudósítása szerint Szombathelyen 40 fővel vívótársulat alakult. A tagok között találkozhatunk Diwald József 1 városszerte közkedvelt

Részletesebben

Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II

Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II Sorszám: Tárgy: Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi II testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MOK sz. rendelet módosítása Előterjesztő: Körösi Mihály

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben