SZAKDOLGOZAT Győri Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Győri Mária

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A LOVASSPORT JELENLEGI HELYZETE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BUDAPESTI LAKOSSÁG KÖRÉBEN Készítette: Győri Mária Budapest, 2009

3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS 4 A SPORT DEFINIÁLÁSA 5 SPORTOLÁSI SZOKÁSOK MAGYARORSZÁGON 7 A FIATALOK, MINT CÉLCSOPORT 8 KIK TARTOZNAK VALÓJÁBAN A FIATALOK CÉLCSOPORTJÁBA? A FIATALOK JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGAI 8 10 AZ ÁLLANDÓ ELÉRHETŐSÉG MINDENEK FELETT 11 EGY KIS LOVAS TÖRTÉNELEM 14 A LÓ HÁZIASÍTÁSA 14 LOVASSPORTOK 14 Díjlovaglás 16 Díjugratás 17 Lovastusa/Military 17 KUTATÁSI TERV 18 A KUTATÁS CÉLJA A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA 18 A KUTATÁS TARTALMA, FŐ TÉMAKÖREI, A KUTATÁSI MÓDSZER 18 KÉRDŐÍVSZERKESZTÉS 21 TEREPMUNKA 22 ADATELEMZÉS, ÉRTELMEZÉS 24 ELŐZETES PIACI FELMÉRÉS 24 Társas környezet és sportfogyasztás és az Ifjúság2008 Gyorsjelentés tanulmányozása 24 Nemzeti Lovas Program 27 OTP Lovas Világkupa 28 Gondolatok a Magyar Lovas Szövetség új elnökétől 30 A ló és a gyermeknevelés 31 PRIMER KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK 36 Mélyinterjúk 36 A kérdőíves, kvantitatív kutatás eredményei 42 ÖSSZEFOGLALÁS 58 ÁBRAJEGYZÉK 61 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 61 IRODALOMJEGYZÉK 62 MELLÉKLET 63 AZ ELEMZÉSBŐL KIMARADT ÁBRÁK ÉS DIAGRAMOK 63 MÉLYINTERJÚ VÁZLAT (NEM LOVASOK RÉSZÉRE) 70 MÉLYINTERJÚ VÁZLAT (LOVASOK RÉSZÉRE) 72 KÉRDŐÍVVÁZLAT (NEM LOVASOK RÉSZÉRE) 75 KÉRDŐÍVVÁZLAT (LOVASOK RÉSZÉRE) 80 3

4 Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré a ló! /Jókai Mór/ Bevezetés Az általam választott és feldolgozni kívánt téma a sportok világa, azon belül is lovassportok jelenlegi helyzete és népszerűsítésének lehetőségei a budapesti lakosság körében. Ezen területet több okból kifolyólag választottam. Egy részről úgy gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell a mai emberek sportolási szokásaival, sportkultúrájával. Hiszen a mai felgyorsult világban - ahol az emberek folyton csak rohannak, minden idejük be van táblázva és szinte a legszűkebb családi körrel sem tudnak eleget törődni, foglalkozni egyre kevesebb idő jut a testmozgásra, testedzésre is. Ezen jelenséghez pedig az esetek döntő többségében még társul egy egészségtelen táplálkozás, egy egészségtelen életvitel is. Majd pedig mindezek hatására az egyének egyre edzetlenebbé, egyre fáradékonyabbá és egyre elhízottabbá válnak, ez pedig köztudottan nem tesz jót az egészségnek, nagyon megterheli az illető szervezetét és különböző, nem kívánatos mellékhatásokkal, szövődményekkel is járhat. Például a túlzott elhízással együtt járnak olyan társult rizikófaktorok mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a magas vérzsírszint. Mindez a megfelelő mennyiségű és minőségű testedzéssel és táplálkozási szokások változtatásával, a legtöbb esetben megelőzhető, kontrolálható lenne. Címválasztásom további okaként az említhető, hogy több szempontból kifolyólag is nagyon közel áll hozzám ez a téma. Először is azért, mert én magam is rendszeresen kiveszem a részem lovassporton belül, nem versenyszerűen, de aktív sportolóként. Ebből kifolyólag nagy érdeklődéssel fogadom és kíváncsian várom a lovasok és nem lovasok körében kialakult képzeteket, gondolatokat, esetleges újításokat, módosításokat ezen sport világával kapcsolatban. Én is úgy gondolom és úgy látom, hogy ezen sporttípusnak még sok nehézséget kell leküzdenie és még több hiányosságot kell orvosolnia, megoldania ahhoz, hogy a jövőben a jelenlegitől hatékonyabban működhessen és szélesebb körökben válhasson közkedveltté, főleg a gyermekek körében, hiszen a ló közelsége nemcsak egy sportolási lehetőséggel szolgál, hanem több lelki problémára is megoldást jelenthet. Továbbá jövőbeni terveim között szerepel, hogy a főiskola elvégzését követően egy lovas turisztikai egységet hozzak létre és üzemeltessek. Ezen célkitűzésem megalapozásához és alátámasztásához úgy gondolom, hogy elengedhetetlen egy ilyen szélesebb körű, a lovassportok témakörét átfogó elemzés, mellyel felmérhetem saját akadályaimat és lehetőségeimet a piacra való bejutásra. 4

5 A sport definiálása Mint már azt a korábbiakban említettem ebben az alfejezetben egy kicsit részletesebben kívánok foglalkozni a sport mint szó meghatározásával, miután azzal kellett szembesülnöm, hogy ez egyáltalán nem is olyan egyszerű feladat, mint ahogy az első ránézésre tűnhet. Minél inkább igyekeztem rátalálni a leghelyénvalóbb, legátfogóbb definícióra, annál inkább rádöbbentem, hogy egy ilyen egyszerű szó milyen széles jelentéstartalmat hordoz magában és milyen nagy jelentésváltozáson ment át a történelmi korszakok folyamán. Mint azt tudjuk a sportnak más és más volt a jelentősége a különböző korokban. Még az emberiség kezdetekor az őskorban, elődeink azért sportoltak, azért edzették magukat, hogy a táplálékszerzést megkönnyítsék valamint, hogy fizikai erőnlétük növelésével, nagyobb eséllyel éljék túl azon idők viszontagságait. Majd az ókorban az Olimpiai Játékok megteremtésével lefektették a sport szervezett és szabályozott kereteit, átformálva ezzel a szó korábbi jelentéstartalmát. Ekkor már az emberek az élvezetért, sikerért, győzelemért, szórakoztatásért és megbecsülésért sportoltak. Ez már nagyban hasonlíthat mindahhoz, amit ma sokan sportnak neveznek, de mégis felfedezhetők különbségek az ókori és a modern kor sportkultúrája között. Elias A sport eredete, mint szociológiai probléma (1971, In:1998) című tanulmányában például - a modern sportot teljesen új jelenségként definiálja. Véleménye szerint megváltoztak a szabályok, a játékosok megítélése és szerepe, a résztvevők teljesítménye, valamint a fair play megjelenése is a modern kor szülöttje. Tehát mindezek alapján elmondható, hogy a sport is együtt civilizálódott az emberiséggel és manapság a leggyakrabban használt és legismertebb meghatározása a már korábban is említett, az Európai Sport Charta 2. cikkelye (1993) által megfogalmazott definíció, mely szerint: Sportnak számít minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai jól-lét és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken való eredmények elérése céljából. A sporton belül azonban különböző sportkategóriákat különböztethetünk meg, melyek a következők 1 : Szabadidősport Tömegsport 1 Neulinger Ágnes : Társas környezet és sportfogyasztás 5

6 Versenysport Élsport Látványsport Professzionális sport Hivatásos sport Elit sport Mindezek vizsgálata során azt állapíthatjuk meg, hogy ugyan azt nem mondhatjuk, hogy az egyes kategóriák közözött nincsen semmiféle átfedés, nincsen semmiféle közös vonás, de különbséget kell tenni közöttük. Neulinger Ágnes tanulmányában először is például két halmazra bontja a fent felsorolt sportkategóriákat. Véleménye szerint az első csoportba a látványsport, professzionális sport, hivatásos sport és az elit sport sorolható, mely esetekben a sportoló felek professzionálisan, munkaszerűen vesznek részt, a nézők pedig passzívan követik nyomon az eseményeket. A második csoportba a szabadidősport, tömegsport sorolható. Ebben az esetben a résztvevő felek a kikapcsolódást és a szabadidő eltöltésének egy módját keresik a sportban. Az első és a második halmaz metszetében pedig a versenysport és az élsport található, mivel ezek mind hivatásszerűen, mind pedig szabadidős tevékenységként űzhetők. De ezen a csoportosításon kívül az egyes sportkategóriák mind más és más tartalmat hordoznak magukban. A professzionális és a hivatásos sport a hivatásszerűen, szerződéses jogviszony keretében folytatott sporttevékenység. (sporttörvény) A látványsport esetében a sportolók hivatásszerűen sportolnak és maga a sportág szórakoztató, - mint az a nevében is benne van - látványos, jól értékesíthető. A versenysport a sportszövetség, sportági szakszövetség által szervezett versenyrendszer keretében végzett sporttevékenység. (sporttörvény) A tömegsport magán viseli a felülről kezdeményezett jelleget, ahol a cél a népesség nagy hányadának a megmozgatása, a közösségformálás volt. (Kozma - Nagy (2002)) A szabadidősport olyan sporttevékenységet jelent, amelyet a szabadidőnkben kikapcsolódás, felfrissülés illetve egészségünk óvása, teljesítőképességünk megőrzése vagy növelése céljából végzünk. (Kovács, 2002) 6

7 Sportolási szokások Magyarországon 2 Annak ellenére, hogy a kutatásom célcsoportját majd a fiatal lakosság fogja képviselni, és velük fogok a későbbiek folyamán részletesebben foglalkozni, úgy gondolom, hogy a magyarországi felnőtt lakosság sportfogyasztási szokásainak bemutatása sem maradhat ki tanulmányomból, hiszen az ő szokásaik nagyban befolyásolhatják, alakíthatják a felnövekvő nemzedék sportkultúráját. A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2000 novemberében készített egy felmérést és ennek alapján megállapították, hogy sajnos az emberek jelentős részének nem a sporttevékenységben való aktív részvétel, hanem inkább a televíziózás jelenti az igazi szórakozást. Csupán a megkérdezettek 9%-á érzi úgy, hogy számára a sport jelenti az igazi kikapcsolódást ban a Sonda Ipsos is készített ebben a témában egy kutatást. Az általuk megkérdezettek csupán 22%-a végzett valamilyen sporttevékenységet az elmúl egy hónapban és 49%-a a válaszadóiknak állításuk szerint még soha nem sportolt. A kutatás alapján a legnépszerűbb sportágak a magyarországi lakosság körében a kerékpározás, labdarúgás, otthoni edzőgépek használata, tornázás, kocogás, futás, úszás és a fitness. Arra a kérdésre, hogy miért sportolnak a legtöbben a következő válaszokat adták: a jó kondíció megőrzése miatt azért, hogy kikapcsolódjanak, pihenjenek azért mert szeretnek testmozgást végezni azért, hogy javítsák fizikai teljesítőképességüket azért, hogy levezessék a stresszt Neulinger Ágnes kutatása során fény derült arra is, hogy a sporttípus megválasztásakor fontos szempont, hogy a sportolási lehetőség minél könnyebben és egyszerűbben elérhető legyen, ugyanis az emberek többsége úgy gondolja, hogy hogyha már erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy sportoljon, akkor ne kelljen már azért is különösebben megküzdenie, hogy eljusson a testedzés helyszínéig. A sportolás időpontját több dolog is befolyásolja, ilyen például, hogy milyen az adott személy csalási állapota tehát, hogy házas, vagy egyedül él; hogy vannak gyermekei vagy nincsenek -, valamint, hogy dolgozik-e az illetőnek vagy nem. Az aktívan dolgozókra inkább az 2 Neulinger Ágnes : Társas környezet és sportfogyasztás 7

8 jellemző, hogy vagy a munka előtte- vagy a munka utáni időszakban, vagy hétvégén edzenek, az inaktívak pedig inkább a nap folyamán sportolnak. Végül pedig a kutatásból az is kiderült, hogy a nők körében az aerobik, torna a népszerű edzésforma, míg a férfiaknál inkább a labdarúgás és a testépítés. Ezek után pedig áttérnék az általam választott célcsoport a fiatalok jellemzésére. A fiatalok, mint célcsoport 3 Kik tartoznak valójában a fiatalok célcsoportjába? A fiatalokat, mint célcsoportot elég nehéz meghatározni, nehéz a határaikat megszabni, annak ellenére, hogy nem egy figyelmen kívül hagyható társadalmi szegmensről van szó. A behatárolást leginkább az nehezíti, hogy majdnem minden irodalom és publikáció máshogy vizsgálja, és máshogy definiálja ezt a csoportot. Több lehatárolási módszer is létezik, melyek különböző módszereket és különböző szemszögök vizsgálatát ajánlják az általam választott célcsoport tagjainak meghatározására. Az első ilyen az életkor szerinti lehatárolás, mely ugyan nem a legpontosabb módszer, de nagy megbízhatóság mellett használható. Ennek pedig két fő magyarázata van, az egyik az, hogy az életkorral összefüggésben több olyan esemény is bekövetkezik nagy valószínűséggel, ami az adott célcsoport tagjaira jellemző, továbbá az életkor előrehaladtával a környezet is másként fog tekinteni, másként fog hozzáállni a fiatalhoz, egyre inkább befogadják a felnőtt körökbe. Azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden gyermek más és más ütemben fejlődik, máskor érik el az érett kort. Így ez a fajta lehatárolás önmagában nem biztos, hogy pontos képet ad a fiatalok csoportjáról. Egy másik módszer, a biológiai megközelítés szempontjából azt nevezzük fiatalnak, aki már elérte az érett, pubertás kort. A korcsoport kezdete így úgymond könnyen meghatározható, de hogy meddig tart ez a korosztály azt már nehezebb megmondani. Ebben az esetben ezt úgy határozták meg, hogy amikor a pubertás kort jellemző nagy testi változások lezajlottak és egy nyugalmi állapot áll be a szervezetben, akkor válnak a fiatalok felnőtté. Tehát a biológiai közelítés szerint a hátárok a éves fiatalokkal kezdődnek és a évesekkel végződnek. 3 Dr. Törőcsik Mária: Fogyasztói Magatartástrendek, KJK-KERSZÖV- Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp

9 A pszichológiai lehatárolás szerint a fiatalság egy olyan testi, lelki, érzelmi, értelmi, szociális változásokat magába foglaló korosztály, amit nem könnyű sem megélni, sem pedig megérteni. Pszichológiai szempontból a korcsoport behatárolására a szubjektív életkor lenne a meghatározó, ami azt jelenti, hogy mindenki annyi éves amennyinek érzi magát, tehát addig fiatal valaki, amíg a személy azt úgy éli meg, úgy gondolja. A fiatalság lezárulását valamilyen jelentős történéshez köti, ilyen lehet például a párkapcsolat kialakulása, elköltözés, munkavállalás stb.. Szociológiai szempontból egy átmeneti életszakaszról van szó, mely olyan speciális jegyekkel rendelkezik, ami önálló jelleggel látja el ezt az életcsoportot, és amelyikre egyre inkább az a jellemző, hogy a határai kitolódnak. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a gyerekek egyre korábban lépnek be a pubertás korba, másrészt egyre tovább szeretnék megőrizni ezt az állapotot és egyre tovább szeretnének fiatalok maradni, minél kevesebb felelősséget vállalni. A szociológiai szempont szerinti vizsgálódás is a pubertás kor kezdetét tekinti a fiatalság alsó határának, a végét pedig az első diploma, az első szakma megszerzésének évtulajdonítják. Végül, de nem utolsó sorban, a jogi szempontok szerinti határokat is figyelembe kell venni a korcsoport meghatározásakor. Mindezeket megvizsgálva és figyelembe véve alsó határnak a 15-éves korosztály tekinthető. Egyrészről azért mert nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a társadalmi normát, miszerint az általános iskolások még gyermekek, így csak a gimnáziumi tanulmányok megkezdésével kezdik el őket érettebbként megítélni. Továbbá az is fontos szempont, hogy a statisztikai évkönyvek adatbázisaiban is több adat áll rendelkezésre a és a éves korosztályról, mint a 12évesekről. A fiatal korosztály felső határának pedig a 24éveseket tekintjük, ennek pedig szintén több oka is van. Először is ez az az életkor, amikor a fiatal önállóvá válik, vagy legalább is elindul az önállóvá válás útján, másodsorban ez az első gyermekvállalás időszaka a 2000-es adatok alapján és végül itt is fontos szempont az adatok jobb kezelhetősége, tehát, hogy bőségesebb statisztikai adatok állnak rendelkezésre erről a korosztályról. A fiatalokat, mint célcsoportot tehát több okból kifolyólag is érdemes különálló szegmensként kezelni ezek pedig a következők: mivel a fiatalok többsége már önállóan is vásárol ezért bizonyos termékek és szolgáltatások esetében ők képviselik a fő célcsoportot befolyással lehetnek a család és ismerőseik vásárlásaira 9

10 nem szabad elfelejteni ők képviselik a jövő vásárlóerejét, így a későbbi eredményesség érdekében már most meg kell őket ragadni, csakúgy, mint a potenciális vásárlókat ők a fiatalság-eszménykép megtestesítői az idősebbek számára, így véleményvezér szerepet is betölthetnek például az idősebbek a fiatalok öltözködési stílusát figyelik és megpróbálják utánozni őket, hogy ők is fiatalosak, trendik legyenek. A fiatalok jellemző sajátosságai A fiatalok csoportjáról először is az mondható el, hogy az általuk képviselt korosztály csökkenő arányt mutat Európa számos országában. Magyarország esetében a 2001.évi népszámlálás adatai alapján azt mondható el, hogy 1991-óta jelentősen csökkent a 20év alatti lakosság száma, ennek pedig leginkább az az oka, hogy nagymértékben csökkent a születések száma is. A legnagyobb arányban a év közötti korosztály képviselteti magát hazánkban. 1. Táblázat: Népesség száma nemek szerint a vizsgált korosztályban Korcsoport 1000 férfira Összesen Férfi Nő (ÉV) jutó nő (Forrás: Népszámlálás, p.) A korosztályra továbbá még jellemző, hogy a évesek körében csökken a gazdasági aktivitás mind a férfiak, mind pedig a nők részéről, ez pedig leginkább a tanulási idő megnövekedésével hozható összefüggésbe. A éves korosztály esetében is hasonló tendencia érvényesül, szintén a diák-státusz növekedésének következtében. Az azonban említésre méltó, hogy a férfiak mintegy 66%-a, a nőknek pedig 50%-a a éves korosztályból már munkahellyel rendelkezik, de már vannak olyan nők is ebben a korosztályban 15% - akik gyermeket nevelnek. Jellemző még erre a korosztályra az is, hogy nagyon alacsony az elemi iskolát el nem végzők aránya 2000-ben ez az arány mindössze 10% volt. A éves nők 62%-a, a férfiaknak pedig 46%-a rendelkezik legalább középfokú végzettséggel. A korosztály legmeghatározóbb tulajdonságai, jellemzői pedig a következők lehetnek: nyitottak minden újdonságra nem riadnak meg a változásoktól 10

11 szeretnek utána járni dolgoknak, szeretnek meggyőződni mindenről szeretik felfedezni magukat egy-egy megvásárolt termékben, szolgáltatásban, hogy az a saját ízlésvilágukat, személyiségüket tükrözze a legtöbb esetben nem szeretik az általános, hétköznapi dolgokat inkább az egyedi, személyre szabott, különleges dolgokhoz vonzódnak mindig keresik és vágynak az újdonságokra nagyon élményorientáltak, mindenben az élvezetek halmozását keresik fiziológiás szükségleteiket vizsgálva inkább a testiség kerül előtérbe fontos számukra - a sok testükben végbemenő biológiai változások mellett a biztonság, melyet leginkább saját korosztályukban próbálnak és vélnek felfedezni egyre inkább megjelenik, felmerül bennük a függetlenedés utáni vágy, ami leginkább saját használatú és fogyasztású termékek vásárlásában nyilvánul meg azonban a függetlenedés igénye mellett jelen van náluk az azonos korcsoporthoz, azonos érdeklődési körűekhez tartozás igénye is fontos számukra a környezetüktől kapott elismerés, az általuk végzett teljesítmény értékelése, mely mind nagy hatással lehet személyiségfejlődésükre ez a saját személyiség, saját stílus keresésének és felépítésének időszaka, melyben az önmegvalósításnak nagy szerepe van. Ez megnyilvánul mind az öltözködésben, testápolásban, zenehallgatásban, sportolási és szabadidős tevékenységekben. szabadidejükben szeretik azokat a helyeket ahová összejöhetnek a barátokkal, haverokkal ilyen például a mozi, kávéház, fitnesz-terem stb. az aktív sportnak, a kisportolt, izmos testalkatnak nagyon pozitív megítélése van a fiatalok körében, valamint az egy csoporthoz tartozás és az egyedi kinézet elérése is mind céljai lehetnek a testedzésnek. Az állandó elérhetőség mindenek felett 4 Az állandó elérhetőség mindenek felett ezekkel a szavakkal jellemezték a fiatalokat a GfK Hungária tagjai egy a 2008 augusztusában végzett kutatásuk után. Ebben a fiatal generáció életmód jellemzőit próbálták felmérni és a következő eredmények birtokába jutottak. 4 GfK Hungária Piackutató Intézet kutatása: Életmód: a mai fiatalok aktívak és mobilak,

12 A éves korosztály képviselői számára nagyon fontos, hogy minden időben, bárhol és bármikor elérhetőek legyenek a környezetük számára, éppen ezért majdnem mindegyikük a megkérdezettek 96%-a rendelkezik legalább egy mobiltelefonnal, melynek bővített funkcióit is aktívan használják ilyen például az SMS, MMS. További jellemzője ennek a korosztálynak, hogy a teljes lakossághoz viszonyítva nagyobb számban rendelkeznek különféle műszaki cikkekkel, mint például hordozható zenelejátszóval, DVD lejátszóval, laptoppal, notebook-al stb., mint azt az 1. ábra is mutatja. A kultúra világát vizsgálva az látható, hogy a magyar lakosság jelentős részével ellentétben a fiatalok nyitottabbak az idegen kultúrák felé, jobban érdeklődnek, mind az amerikai, mind pedig a távol keleti kultúrák iránt. A kutatás alapján az is látható, hogy a éves korosztály tagjainak életét különböző hatások keveredése jellemzi. A személyes értékek terén a legfontosabb számukra a nyitottság, a kíváncsiság és érdeklődés, a kreativitás és a változásokkal teli élet, tehát a folyamatos megújulás, innováció 2. ábra. 1. ábra: Modern technológiát képviselő műszaki cikkekkel való ellátottság a teljes magyar városi lakosság és a éves korosztály körében (az adatok százalékban kifejezve) PDA A sztali vagy tower számítógép 7% 6% 48% 36% éves korosztály Teljes lakosság Hordozható vagy kézi videójáték Videokamera/camcorder Digitális videokamera 6% 5% 15% 16% 20% 12% Digitális fényképezőgép DVD 52% 40% 61% 51% (Forrás: GfK Roper Jelentés 2007) 2. Táblázat: Személyes értékek fontossága a teljes magyar városi lakosság és a éves fiatalok körében (az adatok az említések százalékában kifejezve) Teljes lakosság éves korosztály Nyitottság 57% 61% Kaland 20% 32% Kíváncsiság 53% 58% Változatos élet 41% 54% Kreativitás 48% 57% (Forrás: GfK Roper Jelentés 2007) A magyarországi fiatalok többségére is jellemző, hogy egyre fontosabb számukra az egészséges életvitel és a fittség fenntartása. Ez több területen is megnyilvánul. Egyrészről 12

13 sokkal fogékonyabban a különböző wellness és fitneszszolgáltatásokra és az azokat övező újításokra, mint a teljes lakosság. Másrészről többet is hajlandóak tenni az egészségmegőrzés érdekében, így például nagyobb rendszerességgel sportolnak. Ennek a korosztálynak az is nagyon fontos, hogy folyamatosan történjen körülöttük valami. Nem szeretnek tétlenül ülni és várni. Éppen ezért sokkal aktívabbak, mozgékonyabbak, mint az idősebb korosztály tagjai. A társasági élet, a barátok társasága, a szórakozás is központi helyet foglal el az életükben. Egyszerre jellemző rájuk a fizikai és a virtuális mobilitás. Hetente átlagosan 7,1 órát töltenek a munkahely, illetve iskola és az otthon közötti ingázással, pihenési céllal az elmúlt 12 hónapban átlagosan 2,6 alkalommal utaztak szemben az országos 1,9-es átlaggal. A teljes lakossághoz képest nagyobb arányban vásárolnak élelmiszert elvitelre, étkeznek étteremben, ugranak be egy bárba, vagy kávézóba egy ital és valami harapnivaló kedvéért, szórakozóhelyekre, moziba, sporteseményekre is gyakrabban járnak. 5 Fontos részét képzik továbbá a fiatalok életének a különféle technikai vívmányok, a modern technológiai fejlesztések például internet, videojátékok stb.. Ezeket nem csupán megvásárolják és használják, hanem ezen a téren is kiemelt szerepet kap a külső megjelenés. Ez leginkább annak az eredménye, hogy a modern technika már a mindennapi életük részévé vált és miután már nem jelent gondot számukra az egyes eszközök használata, a figyelem a megjelenésre terelődött. A manapság egyre jellemzőbb rohanó életvitel közepette mindenki vágyik a megpihenésre, a kikapcsolódásra. Ez különösen jellemző a év közötti korosztály tagjaira, akiknél ezt az aktív életforma nyújtja. A kutatásból látható, hogy havonta több mint tízezer tevékenységben vesznek részt, miközben a legfontosabbnak a holnapért nem aggódva - az élet folyamatos, pillanatnyi élvezetét tekintik - 47%. Végül pedig elmondható, hogy a fiatalok nagyon sikerorientáltak, szeretnek márkás termékeket hordani és azokat másoknak megmutatni. A fiatal megkérdezettek 35%-a vallotta azt, hogy előszeretettel vásárol presztízs termékeket, szemben a teljes lakossággal, ahol csupán 27% említette ugyanezt. Tehát röviden a következőkkel lehet összefoglalni a fiatalokra jellemző sajátosságokat: fontos számukra a mobilitás és az elérhetőség műszaki termékekkel jobban felszereltek egészség és wellness központúság 5 GfK Roper Jelentés,

14 mozgásban az élet csúcstechnológiai a mindennapok része kikapcsolódásra és pihenésre vágynak sikerre vágynak Mindezek után pedig áttérnék az általam vizsgálni kívánt sporttípus, a lovassport bemutatására. Egy kis lovas történelem A ló háziasítása A ló háziasításának pontos idejére és helyére vonatkozólag nem rendelkezünk megfelelő anyagokkal, így lehetséges, hogy a lovat egyidejűleg több helyen is megszelídítették. A szakértők nagy része azonban úgy véli, hogy a ló háziasításának folyamata Közép-Ázsiában kezdődött el. Ezen megállapításukat arra az adatforrásra alapozzák, miszerint a körülbelül ötezer évvel ezelőtt virágzó botaji kultúrában már foglalkoztak lovakkal. A ló domesztikációja ezután Oroszország, majd pedig Mezopotámia területén is kezdetét vette. A lovat eleinte húsáért és tejéért tartották, később azonban rájöttek arra, hogy személyek és különböző felszerelések szállítására is kiválóan alkalmasak. A kerék hétezer évvel ezelőtti mezopotámiai feltalálását követően a lovak fogatban való használata is elterjedt. A Krisztuselőtti második évezredben, már számos kultúrában tartottak és ábrázoltak lovakat. A ló használatának jelentőségét ebben az időben már az egész Óvilágban felismerték, így az ember négylábú társa idővel elengedhetetlen részévé vált a mindennapi életnek. 6 Lovassportok A lovassportok népszerűségét leginkább azon különleges tulajdonságának köszönheti, hogy ebben a sportban az erő mérkőzik erővel. Ezen különlegesség eredményeképpen egyre közkedveltebbé vált mind a sportolók, mind pedig a nézők körében. A legősibb sportok egyikeként említhető meg a vadászlovaglás, mely során kezdetben szarvasbika volt a levadászandó préda. Manapság azonban az angolszász országokban inkább a róka vette át a szarvas szerepét. 6 Erdélyi Magdolna: Lovak, Szalay Könyvkiadó,

15 Ezt követően a lovaspóló is régi sportnak mondható, ugyanis a feltételezések szerint ezen sportág gyökerei 2000 évvel ezelőttre Perzsiába nyúlnak vissza. Innen került át Kínába, Mongóliába, Japánba, majd pedig Indiába, ahol az angolok a 19. század folyamán először találkoztak vele. Népszerűsége azóta is töretlenül növekszik szerte a világban. A lóversenyt már régóta ismerik és kedvelik a világ számos részén, de igazi sportággá csak a 18. század elején nőtte ki magát. A fogathajtás is egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. Egyre több eddig csupán igáslóként, fogat lóként használt fajta találja meg új helyét a lovassportok világában. Az egyes lovas sportágak korai kialakulása és közkedveltsége ellenére, versenyeket és lovastorna-gyakorlatokat magukba foglaló lovas rendezvényeket először csak a múlt században rendeztek. A műsoron díjugratás, díjlovaglás és voltizsálás vagy más néven lovas torna - szerepelt, amelynél a tartalom és forma alapján értékelték a lovakat és lovasokat. A hadsereg helyett a versenyzés céljai érdekében végzett tenyésztői munkák eredményeként, gyorsabb és finomabb felépítésű fajták alakultak ki, illetve a már meglévő fajtákat nemesítették tovább vagy változtatták meg. Ez különösen igaznak mondható számos európai, melegvérű fajta esetében mint például a hannoveri vagy a holsteini esetében -, melyeknél a gyorsaság, a reagáló képesség és a küllem javulását a tekintélyesnek mondható telivér vérhányad hozta magával. Mindezen nehéz, folytonos és olykor hosszadalmas tenyésztői munka azonban elengedhetetlennek mondható. Azonban nemcsak a sportban aktívan részvevők részéről, hanem a nézők számára is, hiszen a közönségnek a legfőbb attrakció mindig is az a teljesítmény marad, amelyet egy versenyló, egy military-, ugró-, fogat-, ügető ló tud nyújtani. Mi mást is hozhatnék fel itt példaként, mint Kincsemet, a magyar csodalovat, aki 1876-os berlini győzelmét követően még további 55 versenyen indult és mindegyiket kivétel nélkül megnyerte es visszavonulása után még nyolc, boldog évet élt Gödön mielőtt az örök lómezőkre vágtatott. 7 Mára megfogalmazódott egy a lovassportokat meghatározó,leíró, egységes definíció is, mely a következő: A lovassport fogalma alá a Nemzetközi Lovas Szövetség (Fédération Equestre Internationale, FEI) által szervezett és irányított lovassport szakágak tartoznak, melyek a következők: Díjugratás Díjlovaglás Military 7 15

16 Fogathajtás Lovastorna Távlovaglás Western reining 8 Az imént felsoroltak közül az első három tehát a díjlovaglás, díjugratás és military olimpiai sportág is egyben. A fentiekben leírtak alapján többen feltehetnék a kérdést, hogy miért nem szerepel a felsorolásban a sokak által kedvelt és népszerű lóversenyzés. Ennek az az oka, hogy ez a területe a lovas életnek egy másik, különálló kategóriáját képezi a lovassportok mellett, csakúgy mint a lovasterápia és az egyre közkedveltebbé váló lovasturizmus. Így ezen válfajokkal a dolgozatom további részében nem fogok részletesebben foglalkozni. Most pedig vizsgáljuk meg az olimpiai sportágakat egy kicsit közelebbről. Díjlovaglás 910 A díjlovaglás, vagy más nevén idomító lovaglás olimpiai szakág melynek gyökerei visszanyúlnak egészen a kezdetekhez, oda, amikor az ember először felült a ló hátára. Ezen szakág azon igény kielégítése céljából fejlődött ki, hogy az ember irányítani, uralni és befolyásolni tudja a lovat. Ennek értelmét eleinte egy-egy úti cél elérése képezte, lehetőleg a lovas által kívánt sebességgel és útvonalon. Később azonban az ember felismerte, hogy a lovaglás művészetté fejleszthető és hogy akaratunkat úgy is érvényesíthetjük a lovon, hogy közben harmóniában maradunk vele. Ez lehetővé tette, hogy ne csak a lovas, hanem a ló számára is élvezetes legyen a közös munka. Ez a harmóniára való törekvés a díjlovaglásban jelent meg először, de mára már a lovassportok mindegyikére érvényesnek mondható, mivel mindenki rájött arra, hogy csak a lóval összhangban lehet csúcsteljesítményeket elérni. 8 Nemzeti Lovas Program Erdélyi Magdolna: Lovak, Szalay Könyvkiadó, Susan McBane és Helen Douglas-cooper: Lovak és Tények, Új Ex Libris Könyvkiadó,

17 Díjugratás A díjugratás kialakulásának kezdete a 18. századra vezethető vissza. A ló ugróképességét az emberek akkor kezdték el igazából kihasználni, amikor Nagy-Britanniában bekerítették a földtulajdonosok területeit, így a földeket átszelő vadászatok és egyéb lovaglások részévé vált az ugratás, mely mára már olimpiai szakággá nőtte ki magát. Az első hivatalos megmérettetések arra irányultak, hogy ki tud magasabb, illetve szélesebb akadályokat átugratni. Eleinte ezt magas- és távlovagló versenyek keretében kamatoztatták, majd pedig a hangsúly áttevődött arra, hogy egymás után több, minél nehezebb akadályt kelljen a lónak és a lovasnak leküzdenie. Amikor már az akadályok magassága és szélessége is elérte a lovak ugróképességének határát, akkor a díjugratás a technikai tudás irányába tolódott el. Lovastusa/Military A lovastusa - vagy más néven military programja az előző két szakág ötvözetének is hívható, mivel tartalmazza a díjlovaglást és a díjugratást is, kiegészülve egy egyedi feladattal, a hosszú, természetes akadályokat magába foglaló terepversennyel. A tereppálya hossza körülbelül méter, mindez attól függ, hogy az adott verseny éppen milyen nehézségi fokozatba sorolható. A sövényeket, farönköket és egyéb építményeket magukba foglaló terepakadályok nem leverhetők, éppen ezért hibázás esetén a ló akár fel is bukhat az akadályokon. Ezen veszély csökkentése érdekében a használt akadályok egyre korszerűbbek és biztonságosabbak lettek és a nehéz versenyekre való minősülés feltételeit is megszigorították. 17

18 Kutatási terv A kutatás célja a probléma meghatározása Mint az szakdolgozatom címéből is látható, az elé a feladat elé állítottam magamat, hogy egy kutatást végezzek a sportolás témakörén belül a lovassportok szakterületéről. Három fő kutatási célkitűzést határoztam meg. Ennek alapján, először is fel kell tárnom magához a sportokhoz/sportoláshoz fűződő attitűdöket és annak megjelenési formáját/formáit a magyar lakosság körében. Ezt követően választ kell szolgáltatnom arra is, hogy a sportolás világán belül a lovassport mennyire él a köztudatban, mely formái ismertek és ezeknek milyen mértékű az elterjedtségük a hétköznapi életben. Végül pedig kutatásomnak részét kell, képezze, hogy milyen teendők, módszerek, kiegészítések szükségeltetnek e sporttípus népszerűbbé tételéhez. A költségkeret szűkössége miatt országos reprezentatív mintát nem tudok kivitelezni. Ebből kifolyólag felmérésem helyszínéül Budapestet választottam és az így keletkezett adatokból szeretnék majd a jövőben a kért elvárásoknak és igényeknek megfelelő, használható következtetéseket levonni. A kutatás tartalma, fő témakörei, a kutatási módszer A kutatást megelőzően kutatási tervet készítettem. Ebben a fent leírt probléma meghatározás után rögzítettem a fogalmakat (konceptualizáció). Először is meg kellett határoznom, hogy tulajdonképpen mit is jelent az a szó, hogy sport, mellyel dolgozatom egy előző alfejezetében már kicsit részletesebben is foglalkoztam. De röviden és tömören a következőképpen definiálhatjuk: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából. 11 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) meghatározása szerint olimpiai sportág az lehet, amelyet széles körben űznek férfiak legalább négy földrész hetvenöt országában és nők legalább három földrész negyven országában Továbbá meg kellett magyaráznom azt is, hogy mit értünk lovassport fogalma alatt. Erre azt a választ találtam, hogy: 11 Európai Sport Charta 2. cikkelye (1993) 18

19 A lovassport fogalma alá a Nemzetközi Lovas Szövetség (Fédération Equestre Internationale, FEI) által szervezett és irányított lovassport szakágak tartoznak. 12 A lovassport szakágai a következők: díjugratás díjlovaglás military fogathajtás lovastorna távlovaglás western reining A kutatás tartalmát alapvetően két témakörbe csoportosítottam. Az elsőben általánosan a sportra, sportolási szokásokra vonatkozó kérdések szerepelnek, a másodikban pedig a lovassport témakörére próbáltunk ráközelíteni. Kutatásom módszeréül kvalitatív egyéni mélyinterjús beszélgetést választottam, melyet egy kvantitatív, kérdőíves, véletlen sétás, kvótás kutatás követ, mivel a költségkeret nem engedett meg nagyobb, rétegzett mintavételt. Mintavételem célcsoportját a év közötti budapesti lakosság alkotja. A mélyinterjús lekérdezések alkalmával 3-3főt kérdeztem meg. Három olyan személyt kérdeztem, meg akik lovagolnak és három olyat, akik más sporttípusokban jeleskednek vagy netán nem is végeznek egyáltalán semmiféle testedzést. A kérdőív mintájában azonban 100 fő lekérdezése szerepel. A mintavételi keretet véletlenszerű kiválasztásként határoztam meg, a mintavételi technika pedig a reprezentatív kiválasztáson és a tudatos kiválasztáson belül, kvóta szerinti kiválasztást foglal magába. A megadott kvóták a következők: A korcsoport tekintetében a már előzőekben említett év közötti korosztályt további három csoportra bontottam. Az elsőbe tartoznak év közöttiek, a második csoportot a évesek képviselik és végül a harmadik csoportba a év közöttieket soroltam. 3. Táblázat :A minta (100fő) korcsoport szerinti százalékos megoszlása éves korosztály 27% éves korosztály 33% éves korosztály 40% Total: 100% 12 a Magyar Lovas Szövetség honlapja 19

20 Erre a további hármas bontásra véleményem szerint azért van szükség, mert mindegyik az esetek döntő többségében más és más életvitelt képviseltet. Az első korcsoportba azok a fiatal, tinédzserek sorolhatók, akik ugyan már némi öntudattal és önállósággal rendelkeznek, de még teljesen a szülői kontroll, szülői befolyásolás alatt élnek. A második csoport a már felnőttnek számító főiskolás korosztályt egyesíti, akik már nem feltétlenül azt csinálják, amit a szüleik mondanak nekik, vagy nem feltétlenül oda mennek, ahova a szüleik viszik őket, de még önálló keresettel nem vagy csak minimálissal rendelkeznek. A harmadik kategória pedig a fiatal felnőttek, pályakezdők csoportja akik még csak most kezdik meg önálló életüket, most válnak munkavállalóvá, így még csak most tesznek szert némi saját jövedelemre. Ezen csoportbeli eltérések miatt indokolt a három korosztály külön vizsgálata. A korcsoportbeli bontáson kívül további kvóta volt, hogy 50 lovas és 50 nem lovas fiatalt kérdeztem meg. Ezzel egy olyan alapot szerettem volna teremteni, mely segítségével összevethetővé válhatnak azon emberek sportolás belli szokásai, akik e sporttípus képviselői és azon személyeké, akik más sportokban aktívak. Végül rákérdeztem arra is, hogy a válaszadó fiatalok milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek. Mindezt azért, mert szerettem volna megtudni, hogy van-e kapcsolat az egyének iskolai végzettsége és sportban való részvétele között. Tehát, hogy tényleg befolyásolja-e ez az adat azt hogy az egyes személyek mennyit sportolnak vagy hogy sportolnak-e valamit egyáltalán. 4. Táblázat: A minta (100fő) iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlása 8 általános + szakmunkásképző 49% középiskola 32% főiskola, egyetem 19% Total 100% Az operacionalizáció során meghatároztam, hogy az adott fogalmakat mily módon mérem. Az ismérvek közül három fajtát használok, az időbeli, minőségi és területi ismérveket. Időbeli ismérvnek tekinthető, hogy ki, mikor kapott utoljára tájékoztató anyagot lovassporttal kapcsolatos rendezvényekről, lovaglási lehetőségekről. Minőségi ismérv, hogy ki, milyen szakágakat ismer. Területi ismérv pedig a lakóhely fajtája. Továbbá rá szeretnék kérdezni arra is, hogy azok közül, akik sportolnak hányszor, milyen időközönként űzik azt. Íj módon a gyakoriságot szeretném felmérni és szemléltetni. 20

Összegző tanulmány. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális inklúzió)

Összegző tanulmány. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális inklúzió) Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről Társadalmi befogadás a sportban

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban

Részletesebben

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL Készítette:

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Módszertan... 5 Demográfiai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Összegző tanulmány. Kutatási eredmények, tanulmányok listája

Összegző tanulmány. Kutatási eredmények, tanulmányok listája Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013 Önkéntesség Magyarországon 2013 Az Önkéntesség Magyarországon, 2013. című kiadvány egy pillanatfelvételt kíván nyújtani a magyarországi önkéntesség jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Kvantitatív felmérésünk

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Levelező tagozat. Nemzetközi marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Levelező tagozat. Nemzetközi marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány ÉLETSTÍLUS, ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS Szeged, 2009 Készítette: Feller

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007. SZAKDOLGOZAT Rézné Zádory Zita 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public relations Szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Az egészséges életmódra való nevelés kommunikációjának

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009

SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009 SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Nők-a karrier és a család

Részletesebben

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali Tagozat Szakdiplomácia Szakirány SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL Kötél Zsanett

Részletesebben

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette:

Részletesebben

Bevezetés. 1 forrás: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/hungary/

Bevezetés. 1 forrás: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/hungary/ A fiatalok fizikai aktivitását és az ülő magatartásból eredő mozgásszegény életmódját meghatározó főbb társadalmi és környezeti tényezők - szemelvények a sport és a testedzés nemzetközi irodalmából - Bevezetés

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI

AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés levelező tagozat AZ ENERGIAITAL-FOGYASZTÓ FIATALOK INNOVATÍV ELÉRÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Szabó Katalin Orsolya Budapest,

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A koncepció

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

SZABADIDŐ- SPORTOK. Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter

SZABADIDŐ- SPORTOK. Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter SZABADIDŐ- SPORTOK Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Kutatási zárójelentés OTKA K69336 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Kaposvár 2010 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben