NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester"

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének december 21 napján (szerdán) órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Hermanné Németh Andrea, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők. Filus Jánosné jegyző Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: ---- Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Hermanné Németh Andrea és Sáfár Jánosné képviselőket Filus Jánosné jegyző: napirendi pontként kérném felvenni a háziorvosi ügyelet évi finanszírozásának módosítását, valamint a Kistérségi gyepmesteri telep működtetését. A képviselők egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. A kiegészített napirendet a testület egyhangúan ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása 2.) A kéményseprő-ipari, és a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjtételeinek megállapítása Előterjesztő: jegyző

2 3.) Az Önkormányzat 2012 évi munkatervének megállapítása 4.) Konyha átmeneti működtetése 5.) Bérleti szerződés kötése a Vodafone Magyarország ZRT vel 6.) A háziorvosi ügyelet évi finanszírozása 7.) A kistérségi gyepmesteri telep működtetése 8.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Írásos előterjesztés kiküldve Ujházi Zsolt polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérném a gazdálkodással foglalkozó kolléganőt, hogy röviden összegezze. Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó: Összegyűjtöttem, hogy könnyebben áttekinthető legyen. Bevételi oldalon a rendszeres kifizetések, amiket törvény előír, ÖNHIKI, gyermekvédelmi kedvezmény 2. részlet, 2010 évi felülvizsgálatból visszakapott FT, bérkompenzáció, munkaügyi központ által közfoglalkoztatásra kapott Ft, népszámláláshoz kapcsolódóan a számlálóbiztosok bére itt lett kifizetve, az iskolatej program (bevételi kiadási oldalon is), szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás pótigény, ÁFA visszaigénylés. Kiadást érintő tételek, ami bevételi oldalon is megjelent, 2984 Ft MÁK, közfoglalkoztatás az év elején volt tervezve önerőnek FT, KTKT parlagfű mentesítési programra Ft önerő, a hitel kamata még pluszban FT. Fejlesztés: hulladéklerakó pályázatra Ft önerő, KTKT Ft eszközbeszerzésre (pályázat), óvoda felújításra FT önerő, a céltartalék lett csökkentve. Hitelállománynál a hiány csökkent Ft-tal az előirányzatban. Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 2

3 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelete Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) napirend A kéményseprő-ipari, és a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjtételeinek megállapítása Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: A szolgáltatók által javasolt emelés összegéről a tájékoztatást elküldtem a fogyasztóvédelem részére állásfoglalás kiadása végett, 4,2 % - os emeléssel értenének egyet. Ujházi Zsolt polgármester: A kéményseprő ipari szolgáltató volt az, aki már két éve nem emelt árat a válságra való tekintettel, most 5 % emelést kért, ha ezt elosztjuk 2 évre, akkor az 2,5% / év. Kiss Pál képviselő: Tegnap előtt újságcikkben olvastam, hogy a fővárosi önkormányzat testülete a felére csökkentette a szolgáltató által tett áremelési javaslatot. Ujházi Zsolt polgármester: Szavazati arányunk lakosság arányos, amennyiben mi nem fogadjuk el az emelést, a többi önkormányzat pedig igen, a mi általunk meghatározott összeg és a szolgáltató által előírt díj közötti különbözetet az önkormányzatnak kell fizetnie. Nem tisztem a szolgáltatót védeni, nekem a lakosságot kell képviselnem. Az országos átlag szolgáltatási díjak tízezer forintos nagyságrenddel magasabbak annál, amit itt fizetünk. Kéményseprési díj: sokszor éri kritika. A szolgáltató két éve nem emelt árat, most a tartós üzemanyag áremelkedés és a működtetés járulékos költségeinek jelentős emelkedésére hivatkozva teszi mindezt. Ha elosztanánk 3 évre, 1,7%/ év. Hulladékszállítási díj: 4,6 % emelés. Két éven belül változás várható. Várhatóan új adónemek lesznek a lerakási díjnál. A lerakót az Izsák - Kom Kft. üzemelteti, alapítói között vagyunk. A Saubermacher Kft. a szolgáltató, aki elszállítja a lakosságtól a lerakóba. (lerakás díj + költségei) várhatóan bevezetésre kerül a környezetvédelmi adó, ami tonnánként 6000 Ft Ft/t. lerakási díj, emelkedés kb. 75%. Egyelőre nem vezették be. A 4,6 % emelést abban a formában fogadtuk el, hogy a lomtalanítást (eddig az önkormányzat fizetett érte) háztartásonként évente egyszer köteles elszállítani (bejelentés alapján). Plakátozni fogjuk. Infláció mértékével való emelés. Szelektív hulladékgyűjtés felé kell terelni a lakosságot. Magánvéleményem: a szolgáltatói árakat az akkori árakon kell számolni: januártól 27 % ÁFA, üzemanyag adója. Tudomásul kell vennünk ezeket a problémákat, az árba be kell építeni. 4-5% havonta nincs 80 Ft. Kiss Pál képviselő: Többen szóltak, hogy a kéményseprő nem megy ki, ki kell e akkor fizetni a díjat? Hermanné Németh Andrea képviselő: Évente kétszer jön, fel szokta írni a kémények állapotát is. 3

4 Filus Jánosné jegyző: Ha valaki nem engedi, akkor nem tudja kitisztítani a kéményt. Kik azok, akikhez nem megy? Helyben kell neki fizetni, tehát biztos, hogy mindenkihez eljut. Jelezni kell a problémát. Kelemen István képviselő: Saját érdeke a családnak. Tisztességesen elvégzi az ellenőrzést, ha valakiket nem talál otthon, próbálkozik újra. Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 6/1997. (VI. 01.) rendeletének módosításáról Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (IV. 1.) rendeletének módosításáról 3.) napirend Az Önkormányzat évi munkatervének megállapítása. Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: A falugyűlés és közmeghallgatás idejét kellene pontosítani. Ujházi Zsolt polgármester: Előre láthatólag február közepén lenne összehívva, addigra az iskola ügyében is tudunk már konkrétumokat. 4

5 Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 45/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Az Önkormányzat munkatervének meghatározása H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: Kaskantyú Község Képviselő Testületének évi Február: MUNKATERVE 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Kaskantyú Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása 3.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározása. 4.) Tájékoztatás a jegyző évi munkateljesítményének értékeléséről. 5.) A Művelődési Ház évi közművelődési programjának meghatározása Előterjesztő: Művelődési Ház vezető 6.) Bejelentések, egyéb ügyek Március: Falugyűlés, közmeghallgatás Április: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló átfogó értékelés Előterjesztő: családgondozó, jegyző 5

6 4.) Az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása Előterjesztő: jegyző 5.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. Előterjesztő: jegyző 6.) Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről. 7.) Bejelentések, egyéb ügyek Június: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Tájékoztató a Rendőrkapitányság munkájáról Előterjesztő: jegyző 3.) Az önkormányzati ingatlanok megtekintése 4.) Falunap előkészítése 5.) Bejelentések, egyéb ügyek Augusztus: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Az Önkormányzat évi költségvetésének I félévi végrehajtása 3.) A helyi adóbevételek I félévi teljesítése Előterjesztő: adóügyi főmunkatárs 4.) Bejelentések, egyéb ügyek November: 9.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának meghatározása 11.) Beszámoló az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 12.) Az Önkormányzat évi Belső ellenőrzési tervének meghatározása Előterjesztő: jegyző 13.) Bejelentések, egyéb ügyek December: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) A kéményseprő-ipari, a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjtételeinek és az ivóvíz díjának megállapítása Előterjesztő: jegyző 3.) Az önkormányzat évi munkatervének megállapítása 6

7 4.) Bejelentések, egyéb ügyek Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal, folyamatos 4.) napirend Konyha átmeneti működtetése Ujházi Zsolt polgármester: A személyi feltételek hiánya miatt nehezen működtethető a konyhánk. Az előző ülésen meghatalmazott a testület, hogy keressek szolgáltatót, aki vállalja, hogy megfelelő áron kiszállítja az ebédet, amíg nem sikerül a konyha működtetését véglegesen megoldanunk. Nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz ez az időszak. A Harmónia Otthont megkerestem, azt mondták, hogy januárig ne is beszéljünk erről, mert nem tudják még, hogy a fenntartó váltással mi az, amit be tudnak vállalni. Magánvállalkozásoknál a szállítás volt a probléma. Bócsán találtam egy vendéglőst, aki vállalta volna 600 Ft / adag áron úgy hogy kiszállítja. Szállítás előtti este telefonáltak, hogy nem tudják bevállalni. Páhi is adott árajánlatot, tájékoztató jellegű volt, mivel a szállítás nem volt belekalkulálva, és nem is biztos, hogy az adagszám belefér a működési engedélyükben maghatározott létszámba. Közben étkeztetni kellett. A Fortuna Étterem vállalta, hogy 600 Ft ért kihordja. A tízórai és az uzsonna a helyi boltból előrendelés alapján szállítólevéllel történik, az ételt a kiosztó elkészíti. Számomra fontos, hogy jó minőségű főtt étel legyen biztosítva. Az élelmezésvezetőnknek Kiskőrösön van főállású munkahelye, nem kívánja ezt a feladatot tovább ellátni. Ehhez a feladathoz nem kell, hogy élelmezésvezetőt alkalmazzunk. Január elején még kell egy pár nap, hogy a folyamatban lévő munka átadása megtörténjen. Ba Gusztávné 8 órában el tudja látni mindezeket. Teát elkészíti, tízórait, uzsonnát összekészíti, ebédet kiosztja, elmosogat, rendet tesz. Így egy főt fizetünk a konyhán, a befizetések pedig, ha a testület elfogadja az iskolatitkár munkakörébe tartoznának, napi 2 órában. (befizetések, rendelések, lemondások, szállítólevél kezelés, raktárkészlet. A konyhán csak az étel kiadása történik, nincs tárolva semmi. A takarítószer a hivatalba kerül áthozatalra. Lesz továbbra is víz villany és fűtés számla a konyhán, de nem olyan magas. Első negyedévre vonatkozik ez. Köztes megoldásként tudjuk így működtetni. A csere edény kérdését kell még megoldanunk. Lényeges, hogy minőségi étel, elegendő mennyiségben kerüljön ki. Kukucska Sándor alpolgármester: A vállalkozónak már akkor is pluszt jelent, ha nullára jön ki ezzel. Saját költsége ezzel csökken. Kiss Pál képviselő: Ki határozza meg, hogy melyik menüt választjuk? Ujházi Zsolt polgármester: Ők döntik el, egy hétre előre megkapjuk az étlapot. Turú Gyula képviselő: Az evangélikus egyházzal való egyeztetésről nem beszéltünk. 7

8 Ujházi Zsolt polgármester: Folyamatban van. Konyháról nincs konkrétum, egy része már rendben van, folytatjuk a tárgyalásokat. Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat Élelmezésvezető jogviszonyának megszüntetése H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Kaskantyú Község Képviselő-testülete Gyurján Istvánné élelmezésvezető 4 órás közalkalmazotti jogviszonyát január 10.-én megszünteti. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 46/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Élelmezésvezető jogviszonyának megszüntetése H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete Gyurján Istvánné élelmezésvezető 4 órás közalkalmazotti jogviszonyát január 10.-én megszünteti. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat Konyhai adminisztrátor alkalmazása H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T 8

9 Kaskantyú Község Képviselő-testülete Demjánné Orbán Mónikát január 4. napi hatállyal napi 2 órában kinevezi az önkormányzat konyháján az adminisztrációs feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 47/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Konyhai adminisztrátor alkalmazása H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete Demjánné Orbán Mónikát január 4. napi hatállyal napi 2 órában kinevezi az önkormányzat konyháján az adminisztrációs feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5.) napirend Bérleti szerződés kötése a Vodafone Magyarország ZRT vel Filus Jánosné jegyző: A testült már felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Vodafonnal bérleti szerződés megkötésére. Sikerült az egyeztetés. Elkészült a szerződés, amiben a víztorony áthelyezés is benne van, anyagi felelősséggel ez ügyben nem tartozunk. Az éves bérleti díj Ft + Áfa. A Telenor megadta a hozzájáruló nyilatkozatot, mivel jelenleg Velük is bérleti jogviszonyban állunk. Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat Bérleti szerződés Vodafone bázisállomás létesítésére H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T 9

10 Kaskantyú Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében foglalt bérleti szerződést köt a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel bázisállomás létesítésére a Kaskantyú 50 hrsz-u ingatlanon. A bérleti szerződés megkötésével megbízza a polgármestert. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 48/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Bérleti szerződés Vodafone bázisállomás létesítésére H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében foglalt bérleti szerződést köt a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel bázisállomás létesítésére a Kaskantyú 50 hrsz-u ingatlanon. A bérleti szerződés megkötésével megbízza a polgármestert. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Írásos előterjesztés kiküldve 6.) napirend A háziorvosi ügyelet évi finanszírozása Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 49/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Az orvosi ügyelethez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről. H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a kistérségi orvosi ügyelet működéséhez a MEP finanszírozáson felüli, lakosságarányosan fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértéke január december 31. közötti időszakra lakosonként 39,25 Ft, január 1. napjától 41,33 Ft összegben kerüljön megállapításra. 10

11 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Írásos előterjesztés kiküldve Turú Gyula képviselő: Hogyan lehet ezt az összeget behajtani? 7.) napirend A kistérségi gyepmesteri telep működtetése Filus Jánosné jegyző: Ezt az önkormányzat fizeti. A kóbor kutyáknál nem derül ki, hogy ki a gazda, így nincs akitől behajtsuk. Jogában áll a testületnek az ebrendészeti hozzájárulást bevezetni, de nem kötelező. A bevételt csak ilyen feladatra lehet felhasználni. Az eb nyilvántartást úja vezetni kell. Ujházi Zsolt polgármester: ÖTV. helyi adók bevezetéséről rendelkezik. Nem látjuk a jövő évi finanszírozást. Működéshez szükséges bevételeket elő kell teremteni. Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 50/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat A kistérségi gyepmesteri telep működtetéséről és finanszírozásáról H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete 1. Egyetért azzal, hogy a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott kecel 0446/11 hrsz. alatti kistérségi gyepmesteri telepe évi működésének finanszírozása lakosságarányosan került megállapításra 189,-Ft/fő/év összegben. 2. A gyepmesteri telep évi működésének állandó költségeit lakosságszám arányosan, változó költségeit pedig a gyepmesteri telepen elhelyezett ebek száma szerint határozza meg: Állandó költség: 117,-Ft/fő/év Változó költség: ,-Ft/eb 11

12 3. A gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló a jelen határozat melléklete szerinti megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 8.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné jegyző: Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban Ft-ot visszakaphatunk, a testületnek nyilatkoznia kell, hogy visszakérjük, vagy maradjon bent és majd később kompenzálva lesz. Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradó önerő átutalásának módjáról H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011.(12.07.) TGY határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, ,-Ft-ot, azaz Százhatezer-kilencvenhat forintot az számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Kaskantyú Község Önkormányzata. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 51/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradó önerő átutalásának módjáról 12

13 H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011.(12.07.) TGY határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, ,-Ft-ot, azaz Százhatezer-kilencvenhat forintot az számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Kaskantyú Község Önkormányzata. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Ujházi Zsolt polgármester: Az Evangélikus Egyházzal volt személyes megbeszélésünk, itt volt a gazdasági osztály vezetője, a főépítész, a KTKT főigazgatója, és Lupták György esperes úr. Gyors körbeszaladás volt, az érintett intézményeket nézték meg. Eddig 300 tanulói létszám alatti intézményekkel nem tárgyaltak, úgy gondolom, az iskola tekintetében működni fog. Nem működtettek eddig konyhát, nincs konkrét egyezség. El kell dönteni, hogy telephelyként vagy tagintézményként érdemesebb működtetniük. Tárgyalások lesznek még ebben az ügyben. Rengeteg a nyitott kérdés. Biztosan lesz, amit nekünk kell anyagilag bevállalni, de drágább nem lesz. Fix időre tudunk megállapodni, az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat lesz továbbra is. Óvoda ügyében nem tudom még, ha a tv. alapján 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda, akkor működési költséget kell biztosítani. A konyhát egyelőre így működtetjük, működtetésének visszaállítása csak akkor várható, ha több száz adagot tudunk főzni és rentábilisan jól kihasznált módon tudjuk biztosítani. Egyházi fenntartás: szabad vallásgyakorlás, egyházi és erkölcsi értékrendek. Megoldás fog születni ebben a dologban. A szülők is tájékoztatva lesznek. Kiss Pál képviselő: Ha nagyon akar egy egyház valamit, miért akarja? Mindig ideológia által vezérelve. Meg kell változtatni azt a rendet, ami eddig volt. Ujházi Zsolt polgármester: Minket annyira nem akarnak, 300 fő volt eddig a minimum létszám. Benne lehetünk ebben a dologban, ha nem akár veszélybe is kerülhet a helyi oktatás. Kelemen István képviselő: Vagy egyházi iskola, vagy semmi. A szülőkkel ezt meg kell értetni. Hermanné Németh Andrea képviselő: A biztosat kell választani. Ujházi Zsolt polgármester: Nem felekezeti dolog, a jövőkép kialakítása. Az egyház a történelemben domináns szerepet töltött be. Ezt érzem hosszútávon a helyes iránynak. Költségvetést nézve, ha az oktatási kiadások felét le tudjuk faragni, ha a konyha hátralékát le tudjuk csökkenteni már jól alakul a folyamat. 13

14 Pénteken órától Mindenki Karácsonya. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Hermanné Németh Andrea:) jkv. hitelesítő (:Sáfár Jánosné:) jkv. hitelesítő 14

15 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelete jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetésének a) bevételi főösszegét forintban b) kiadási főösszegét forintban c) hiányát forintban állapítja meg. (2) A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére forint működési hitel előirányzatot állapít meg. 2. A Rendelet 1.a, 1.b, 2, 7 és 12. mellékletei helyébe e rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző Kihirdetve: december 22. Filus Jánosné jegyző 15

16 1a. Melléklet az /2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: I. 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat saját működési bevétele Helyi adók Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Telekadó Építményadó KIADÁSOK Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Átengedett központi adók Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés) Személyi jövedelemadó helyben maradó része működési SZJA normatív módon Kamatkiadások Gépjárműadó Pénzügyi befektetések törlesztése 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevétel II. Felhalmozási, felújítási kiadások II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások Normatív támogatások (- a felhalmozási célú 1.1. bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Központosított támogatások Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 387 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

17 IV. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 5. települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a 6. felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) Működési célú támogatásértékű bevételek ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek III. Hitelek Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE VII. HITELEK Likviditási célú hitel Működési hitel Tőketörlesztés - működési Felhalmozási célú hitel IV. Tartalék VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási célú tartalék BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 1b. Melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (ezer Ft-ban) B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M Ű K Ö D T E T É S Intézmények működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Helyi adók Polgármesteri Hivatal működési kiadásai iparűzési adó Kamatok törlesztése vállalkozók kommunális adója Működési célra átadott pénzeszköz telekadó Hitel építményadó Helyi adók összesen Átengedett központi adók személyi jövedelemadó 8 % SZJA normatív módon Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevételek Céltartalék Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzatok 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 387 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Pénzmaradvány Likviditási hitel Működési hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási kiadások Területi kiegyenlítő támogatás Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson. kívülről Hitel Kamat Iparűzési adó Felhalmozási tartalék Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Pénzmaradvány önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 Cím-szám Alcím-szám Kiemelt előirányzati szám Előirányzati csoportszám Címnév Alcímnév KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve 2. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban) évi módosított előirányzat I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal 1 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. 2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen Cím összesen I. FEJEZET ÖSSZESEN II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás 1 Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen 2 Központosított előirányzat - Összesen 3 Normatív kötött felhasználású támogatás Összesen 4 Fejlesztési célú támogatás Összesen 5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

MEGÁLLAPODÁS. gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról. Megállapodást kötő felek:

MEGÁLLAPODÁS. gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról. Megállapodást kötő felek: A 9/2012. (II. 13.) Többcélú Társ. hat. melléklete MEGÁLLAPODÁS gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról Megállapodást kötő felek: egyrészről

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. március 27. napján (kedden) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. március 27. napján (kedden) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. március 27. napján (kedden) 16 30 órai

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének 2010. szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben