NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester"

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének december 21 napján (szerdán) órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Hermanné Németh Andrea, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők. Filus Jánosné jegyző Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: ---- Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Hermanné Németh Andrea és Sáfár Jánosné képviselőket Filus Jánosné jegyző: napirendi pontként kérném felvenni a háziorvosi ügyelet évi finanszírozásának módosítását, valamint a Kistérségi gyepmesteri telep működtetését. A képviselők egyhangúan, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. A kiegészített napirendet a testület egyhangúan ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása 2.) A kéményseprő-ipari, és a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjtételeinek megállapítása Előterjesztő: jegyző

2 3.) Az Önkormányzat 2012 évi munkatervének megállapítása 4.) Konyha átmeneti működtetése 5.) Bérleti szerződés kötése a Vodafone Magyarország ZRT vel 6.) A háziorvosi ügyelet évi finanszírozása 7.) A kistérségi gyepmesteri telep működtetése 8.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Írásos előterjesztés kiküldve Ujházi Zsolt polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérném a gazdálkodással foglalkozó kolléganőt, hogy röviden összegezze. Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó: Összegyűjtöttem, hogy könnyebben áttekinthető legyen. Bevételi oldalon a rendszeres kifizetések, amiket törvény előír, ÖNHIKI, gyermekvédelmi kedvezmény 2. részlet, 2010 évi felülvizsgálatból visszakapott FT, bérkompenzáció, munkaügyi központ által közfoglalkoztatásra kapott Ft, népszámláláshoz kapcsolódóan a számlálóbiztosok bére itt lett kifizetve, az iskolatej program (bevételi kiadási oldalon is), szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás pótigény, ÁFA visszaigénylés. Kiadást érintő tételek, ami bevételi oldalon is megjelent, 2984 Ft MÁK, közfoglalkoztatás az év elején volt tervezve önerőnek FT, KTKT parlagfű mentesítési programra Ft önerő, a hitel kamata még pluszban FT. Fejlesztés: hulladéklerakó pályázatra Ft önerő, KTKT Ft eszközbeszerzésre (pályázat), óvoda felújításra FT önerő, a céltartalék lett csökkentve. Hitelállománynál a hiány csökkent Ft-tal az előirányzatban. Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 2

3 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelete Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) napirend A kéményseprő-ipari, és a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjtételeinek megállapítása Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: A szolgáltatók által javasolt emelés összegéről a tájékoztatást elküldtem a fogyasztóvédelem részére állásfoglalás kiadása végett, 4,2 % - os emeléssel értenének egyet. Ujházi Zsolt polgármester: A kéményseprő ipari szolgáltató volt az, aki már két éve nem emelt árat a válságra való tekintettel, most 5 % emelést kért, ha ezt elosztjuk 2 évre, akkor az 2,5% / év. Kiss Pál képviselő: Tegnap előtt újságcikkben olvastam, hogy a fővárosi önkormányzat testülete a felére csökkentette a szolgáltató által tett áremelési javaslatot. Ujházi Zsolt polgármester: Szavazati arányunk lakosság arányos, amennyiben mi nem fogadjuk el az emelést, a többi önkormányzat pedig igen, a mi általunk meghatározott összeg és a szolgáltató által előírt díj közötti különbözetet az önkormányzatnak kell fizetnie. Nem tisztem a szolgáltatót védeni, nekem a lakosságot kell képviselnem. Az országos átlag szolgáltatási díjak tízezer forintos nagyságrenddel magasabbak annál, amit itt fizetünk. Kéményseprési díj: sokszor éri kritika. A szolgáltató két éve nem emelt árat, most a tartós üzemanyag áremelkedés és a működtetés járulékos költségeinek jelentős emelkedésére hivatkozva teszi mindezt. Ha elosztanánk 3 évre, 1,7%/ év. Hulladékszállítási díj: 4,6 % emelés. Két éven belül változás várható. Várhatóan új adónemek lesznek a lerakási díjnál. A lerakót az Izsák - Kom Kft. üzemelteti, alapítói között vagyunk. A Saubermacher Kft. a szolgáltató, aki elszállítja a lakosságtól a lerakóba. (lerakás díj + költségei) várhatóan bevezetésre kerül a környezetvédelmi adó, ami tonnánként 6000 Ft Ft/t. lerakási díj, emelkedés kb. 75%. Egyelőre nem vezették be. A 4,6 % emelést abban a formában fogadtuk el, hogy a lomtalanítást (eddig az önkormányzat fizetett érte) háztartásonként évente egyszer köteles elszállítani (bejelentés alapján). Plakátozni fogjuk. Infláció mértékével való emelés. Szelektív hulladékgyűjtés felé kell terelni a lakosságot. Magánvéleményem: a szolgáltatói árakat az akkori árakon kell számolni: januártól 27 % ÁFA, üzemanyag adója. Tudomásul kell vennünk ezeket a problémákat, az árba be kell építeni. 4-5% havonta nincs 80 Ft. Kiss Pál képviselő: Többen szóltak, hogy a kéményseprő nem megy ki, ki kell e akkor fizetni a díjat? Hermanné Németh Andrea képviselő: Évente kétszer jön, fel szokta írni a kémények állapotát is. 3

4 Filus Jánosné jegyző: Ha valaki nem engedi, akkor nem tudja kitisztítani a kéményt. Kik azok, akikhez nem megy? Helyben kell neki fizetni, tehát biztos, hogy mindenkihez eljut. Jelezni kell a problémát. Kelemen István képviselő: Saját érdeke a családnak. Tisztességesen elvégzi az ellenőrzést, ha valakiket nem talál otthon, próbálkozik újra. Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 2. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 6/1997. (VI. 01.) rendeletének módosításáról Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (IV. 1.) rendeletének módosításáról 3.) napirend Az Önkormányzat évi munkatervének megállapítása. Írásos előterjesztés kiküldve Filus Jánosné jegyző: A falugyűlés és közmeghallgatás idejét kellene pontosítani. Ujházi Zsolt polgármester: Előre láthatólag február közepén lenne összehívva, addigra az iskola ügyében is tudunk már konkrétumokat. 4

5 Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 45/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Az Önkormányzat munkatervének meghatározása H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: Kaskantyú Község Képviselő Testületének évi Február: MUNKATERVE 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Kaskantyú Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása 3.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározása. 4.) Tájékoztatás a jegyző évi munkateljesítményének értékeléséről. 5.) A Művelődési Ház évi közművelődési programjának meghatározása Előterjesztő: Művelődési Ház vezető 6.) Bejelentések, egyéb ügyek Március: Falugyűlés, közmeghallgatás Április: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló átfogó értékelés Előterjesztő: családgondozó, jegyző 5

6 4.) Az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása Előterjesztő: jegyző 5.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. Előterjesztő: jegyző 6.) Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről. 7.) Bejelentések, egyéb ügyek Június: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Tájékoztató a Rendőrkapitányság munkájáról Előterjesztő: jegyző 3.) Az önkormányzati ingatlanok megtekintése 4.) Falunap előkészítése 5.) Bejelentések, egyéb ügyek Augusztus: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Az Önkormányzat évi költségvetésének I félévi végrehajtása 3.) A helyi adóbevételek I félévi teljesítése Előterjesztő: adóügyi főmunkatárs 4.) Bejelentések, egyéb ügyek November: 9.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának meghatározása 11.) Beszámoló az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 12.) Az Önkormányzat évi Belső ellenőrzési tervének meghatározása Előterjesztő: jegyző 13.) Bejelentések, egyéb ügyek December: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) A kéményseprő-ipari, a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjtételeinek és az ivóvíz díjának megállapítása Előterjesztő: jegyző 3.) Az önkormányzat évi munkatervének megállapítása 6

7 4.) Bejelentések, egyéb ügyek Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal, folyamatos 4.) napirend Konyha átmeneti működtetése Ujházi Zsolt polgármester: A személyi feltételek hiánya miatt nehezen működtethető a konyhánk. Az előző ülésen meghatalmazott a testület, hogy keressek szolgáltatót, aki vállalja, hogy megfelelő áron kiszállítja az ebédet, amíg nem sikerül a konyha működtetését véglegesen megoldanunk. Nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz ez az időszak. A Harmónia Otthont megkerestem, azt mondták, hogy januárig ne is beszéljünk erről, mert nem tudják még, hogy a fenntartó váltással mi az, amit be tudnak vállalni. Magánvállalkozásoknál a szállítás volt a probléma. Bócsán találtam egy vendéglőst, aki vállalta volna 600 Ft / adag áron úgy hogy kiszállítja. Szállítás előtti este telefonáltak, hogy nem tudják bevállalni. Páhi is adott árajánlatot, tájékoztató jellegű volt, mivel a szállítás nem volt belekalkulálva, és nem is biztos, hogy az adagszám belefér a működési engedélyükben maghatározott létszámba. Közben étkeztetni kellett. A Fortuna Étterem vállalta, hogy 600 Ft ért kihordja. A tízórai és az uzsonna a helyi boltból előrendelés alapján szállítólevéllel történik, az ételt a kiosztó elkészíti. Számomra fontos, hogy jó minőségű főtt étel legyen biztosítva. Az élelmezésvezetőnknek Kiskőrösön van főállású munkahelye, nem kívánja ezt a feladatot tovább ellátni. Ehhez a feladathoz nem kell, hogy élelmezésvezetőt alkalmazzunk. Január elején még kell egy pár nap, hogy a folyamatban lévő munka átadása megtörténjen. Ba Gusztávné 8 órában el tudja látni mindezeket. Teát elkészíti, tízórait, uzsonnát összekészíti, ebédet kiosztja, elmosogat, rendet tesz. Így egy főt fizetünk a konyhán, a befizetések pedig, ha a testület elfogadja az iskolatitkár munkakörébe tartoznának, napi 2 órában. (befizetések, rendelések, lemondások, szállítólevél kezelés, raktárkészlet. A konyhán csak az étel kiadása történik, nincs tárolva semmi. A takarítószer a hivatalba kerül áthozatalra. Lesz továbbra is víz villany és fűtés számla a konyhán, de nem olyan magas. Első negyedévre vonatkozik ez. Köztes megoldásként tudjuk így működtetni. A csere edény kérdését kell még megoldanunk. Lényeges, hogy minőségi étel, elegendő mennyiségben kerüljön ki. Kukucska Sándor alpolgármester: A vállalkozónak már akkor is pluszt jelent, ha nullára jön ki ezzel. Saját költsége ezzel csökken. Kiss Pál képviselő: Ki határozza meg, hogy melyik menüt választjuk? Ujházi Zsolt polgármester: Ők döntik el, egy hétre előre megkapjuk az étlapot. Turú Gyula képviselő: Az evangélikus egyházzal való egyeztetésről nem beszéltünk. 7

8 Ujházi Zsolt polgármester: Folyamatban van. Konyháról nincs konkrétum, egy része már rendben van, folytatjuk a tárgyalásokat. Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat Élelmezésvezető jogviszonyának megszüntetése H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Kaskantyú Község Képviselő-testülete Gyurján Istvánné élelmezésvezető 4 órás közalkalmazotti jogviszonyát január 10.-én megszünteti. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 46/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Élelmezésvezető jogviszonyának megszüntetése H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete Gyurján Istvánné élelmezésvezető 4 órás közalkalmazotti jogviszonyát január 10.-én megszünteti. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat Konyhai adminisztrátor alkalmazása H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T 8

9 Kaskantyú Község Képviselő-testülete Demjánné Orbán Mónikát január 4. napi hatállyal napi 2 órában kinevezi az önkormányzat konyháján az adminisztrációs feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 47/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Konyhai adminisztrátor alkalmazása H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete Demjánné Orbán Mónikát január 4. napi hatállyal napi 2 órában kinevezi az önkormányzat konyháján az adminisztrációs feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert, az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5.) napirend Bérleti szerződés kötése a Vodafone Magyarország ZRT vel Filus Jánosné jegyző: A testült már felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Vodafonnal bérleti szerződés megkötésére. Sikerült az egyeztetés. Elkészült a szerződés, amiben a víztorony áthelyezés is benne van, anyagi felelősséggel ez ügyben nem tartozunk. Az éves bérleti díj Ft + Áfa. A Telenor megadta a hozzájáruló nyilatkozatot, mivel jelenleg Velük is bérleti jogviszonyban állunk. Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat Bérleti szerződés Vodafone bázisállomás létesítésére H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T 9

10 Kaskantyú Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében foglalt bérleti szerződést köt a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel bázisállomás létesítésére a Kaskantyú 50 hrsz-u ingatlanon. A bérleti szerződés megkötésével megbízza a polgármestert. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 48/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Bérleti szerződés Vodafone bázisállomás létesítésére H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében foglalt bérleti szerződést köt a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel bázisállomás létesítésére a Kaskantyú 50 hrsz-u ingatlanon. A bérleti szerződés megkötésével megbízza a polgármestert. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Írásos előterjesztés kiküldve 6.) napirend A háziorvosi ügyelet évi finanszírozása Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 49/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat Az orvosi ügyelethez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről. H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a kistérségi orvosi ügyelet működéséhez a MEP finanszírozáson felüli, lakosságarányosan fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértéke január december 31. közötti időszakra lakosonként 39,25 Ft, január 1. napjától 41,33 Ft összegben kerüljön megállapításra. 10

11 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Írásos előterjesztés kiküldve Turú Gyula képviselő: Hogyan lehet ezt az összeget behajtani? 7.) napirend A kistérségi gyepmesteri telep működtetése Filus Jánosné jegyző: Ezt az önkormányzat fizeti. A kóbor kutyáknál nem derül ki, hogy ki a gazda, így nincs akitől behajtsuk. Jogában áll a testületnek az ebrendészeti hozzájárulást bevezetni, de nem kötelező. A bevételt csak ilyen feladatra lehet felhasználni. Az eb nyilvántartást úja vezetni kell. Ujházi Zsolt polgármester: ÖTV. helyi adók bevezetéséről rendelkezik. Nem látjuk a jövő évi finanszírozást. Működéshez szükséges bevételeket elő kell teremteni. Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 50/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat A kistérségi gyepmesteri telep működtetéséről és finanszírozásáról H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete 1. Egyetért azzal, hogy a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott kecel 0446/11 hrsz. alatti kistérségi gyepmesteri telepe évi működésének finanszírozása lakosságarányosan került megállapításra 189,-Ft/fő/év összegben. 2. A gyepmesteri telep évi működésének állandó költségeit lakosságszám arányosan, változó költségeit pedig a gyepmesteri telepen elhelyezett ebek száma szerint határozza meg: Állandó költség: 117,-Ft/fő/év Változó költség: ,-Ft/eb 11

12 3. A gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló a jelen határozat melléklete szerinti megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 8.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné jegyző: Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban Ft-ot visszakaphatunk, a testületnek nyilatkoznia kell, hogy visszakérjük, vagy maradjon bent és majd később kompenzálva lesz. Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( )sz.képv.test.hat A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradó önerő átutalásának módjáról H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011.(12.07.) TGY határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, ,-Ft-ot, azaz Százhatezer-kilencvenhat forintot az számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Kaskantyú Község Önkormányzata. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 51/2011.(XII. 21.)sz.Képv.test.hat A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradó önerő átutalásának módjáról 12

13 H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011.(12.07.) TGY határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, ,-Ft-ot, azaz Százhatezer-kilencvenhat forintot az számú bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Kaskantyú Község Önkormányzata. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Ujházi Zsolt polgármester: Az Evangélikus Egyházzal volt személyes megbeszélésünk, itt volt a gazdasági osztály vezetője, a főépítész, a KTKT főigazgatója, és Lupták György esperes úr. Gyors körbeszaladás volt, az érintett intézményeket nézték meg. Eddig 300 tanulói létszám alatti intézményekkel nem tárgyaltak, úgy gondolom, az iskola tekintetében működni fog. Nem működtettek eddig konyhát, nincs konkrét egyezség. El kell dönteni, hogy telephelyként vagy tagintézményként érdemesebb működtetniük. Tárgyalások lesznek még ebben az ügyben. Rengeteg a nyitott kérdés. Biztosan lesz, amit nekünk kell anyagilag bevállalni, de drágább nem lesz. Fix időre tudunk megállapodni, az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat lesz továbbra is. Óvoda ügyében nem tudom még, ha a tv. alapján 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda, akkor működési költséget kell biztosítani. A konyhát egyelőre így működtetjük, működtetésének visszaállítása csak akkor várható, ha több száz adagot tudunk főzni és rentábilisan jól kihasznált módon tudjuk biztosítani. Egyházi fenntartás: szabad vallásgyakorlás, egyházi és erkölcsi értékrendek. Megoldás fog születni ebben a dologban. A szülők is tájékoztatva lesznek. Kiss Pál képviselő: Ha nagyon akar egy egyház valamit, miért akarja? Mindig ideológia által vezérelve. Meg kell változtatni azt a rendet, ami eddig volt. Ujházi Zsolt polgármester: Minket annyira nem akarnak, 300 fő volt eddig a minimum létszám. Benne lehetünk ebben a dologban, ha nem akár veszélybe is kerülhet a helyi oktatás. Kelemen István képviselő: Vagy egyházi iskola, vagy semmi. A szülőkkel ezt meg kell értetni. Hermanné Németh Andrea képviselő: A biztosat kell választani. Ujházi Zsolt polgármester: Nem felekezeti dolog, a jövőkép kialakítása. Az egyház a történelemben domináns szerepet töltött be. Ezt érzem hosszútávon a helyes iránynak. Költségvetést nézve, ha az oktatási kiadások felét le tudjuk faragni, ha a konyha hátralékát le tudjuk csökkenteni már jól alakul a folyamat. 13

14 Pénteken órától Mindenki Karácsonya. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Hermanné Németh Andrea:) jkv. hitelesítő (:Sáfár Jánosné:) jkv. hitelesítő 14

15 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelete jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetésének a) bevételi főösszegét forintban b) kiadási főösszegét forintban c) hiányát forintban állapítja meg. (2) A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére forint működési hitel előirányzatot állapít meg. 2. A Rendelet 1.a, 1.b, 2, 7 és 12. mellékletei helyébe e rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző Kihirdetve: december 22. Filus Jánosné jegyző 15

16 1a. Melléklet az /2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Kaskantyú Község Önkormányzatának évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: I. 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat saját működési bevétele Helyi adók Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Telekadó Építményadó KIADÁSOK Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Átengedett központi adók Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés) Személyi jövedelemadó helyben maradó része működési SZJA normatív módon Kamatkiadások Gépjárműadó Pénzügyi befektetések törlesztése 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevétel II. Felhalmozási, felújítási kiadások II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások Normatív támogatások (- a felhalmozási célú 1.1. bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Központosított támogatások Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 387 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

17 IV. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 5. települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a 6. felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) Működési célú támogatásértékű bevételek ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek III. Hitelek Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE VII. HITELEK Likviditási célú hitel Működési hitel Tőketörlesztés - működési Felhalmozási célú hitel IV. Tartalék VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási célú tartalék BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 1b. Melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (ezer Ft-ban) B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat M Ű K Ö D T E T É S Intézmények működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Helyi adók Polgármesteri Hivatal működési kiadásai iparűzési adó Kamatok törlesztése vállalkozók kommunális adója Működési célra átadott pénzeszköz telekadó Hitel építményadó Helyi adók összesen Átengedett központi adók személyi jövedelemadó 8 % SZJA normatív módon Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos működési bevételek Céltartalék Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzatok 0 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 387 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Pénzmaradvány Likviditási hitel Működési hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási kiadások Területi kiegyenlítő támogatás Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson. kívülről Hitel Kamat Iparűzési adó Felhalmozási tartalék Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Pénzmaradvány önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 Cím-szám Alcím-szám Kiemelt előirányzati szám Előirányzati csoportszám Címnév Alcímnév KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT Előirányzati csoportnév B E V É T E L E K Kiemelt előirányzat neve 2. melléklet az 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban) évi módosított előirányzat I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal 1 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. 2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai( a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen Cím összesen I. FEJEZET ÖSSZESEN II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás 1 Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) Összesen 2 Központosított előirányzat - Összesen 3 Normatív kötött felhasználású támogatás Összesen 4 Fejlesztési célú támogatás Összesen 5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben