FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: január 11. Utolsó módosítás: január 04. 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K FÜGGELÉK 1 Díjszabás FÜGGELÉK 2 Programcsomagok FÜGGELÉK 3 Egyedi előfizetői szerződés minta FÜGGELÉK 4 Soros rendszerekre vonatkozó eltérő szabályok FÜGGELÉK 5 Felügyeleti szerv elérhetősége FÜGGELÉK 6 Minőségi Mutatók 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK ELÉRHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA Az általános szerződési feltételek célja Hatály Személyi hatály Időbeli hatály Területi hatály Tárgyi hatály KÖZZÉTÉTEL ÉS ÉRTESÍTÉS Közzététel Értesítés A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, ESETLEGES IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDŐBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDŐ (CÉLÉRTÉK) AZ IGÉNYBEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTVA A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENŐRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE KÖVETELMÉNYEK MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA AZ ELŐFIZETŐ RÉSZÉRŐL TARTÓS VAGY ÁTMENETI HIBA ESETÉN NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK MÉRTÉKE AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA, AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK FELTÉTELES KEDVEZMÉNY, HŰSÉGNYILATKOZAT

3 7. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELŐFIZETŐT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETŐ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE AZ ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS FELTÉTELEI Szerződésmódosítás közös megegyezéssel Szerződésmódosítás az Előfizető kezdeményezésére A szolgáltatás-hozzáférés helyének megváltoztatása (áthelyezés) Számlázási cím módosítása Programcsomag-váltás Változás az Előfizető adataiban vagy azok kezelésében Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén az előfizető tájékoztatásának módja Az előfizetőt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén megillető jogok DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL KÉRHETŐ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDŐTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELŐFIZETŐNÉL VÉGZŐDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDŐ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZŐDÉST FELMONDANÁ A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ELŐFIZETŐI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS A SZOLGÁLTATÓ DÍJ-VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁS ELJÁRÁSI RENDJE HIBAELHÁRÍTÁSI HATÁRIDŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ELINTÉZÉSE)

4 12.1. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELJÁRÁSI RENDJE DÍJREKLAMÁCIÓ AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE KÉSEDELMES, VAGY HIBÁS TELJESÍTÉS AZ ELŐFIZETŐT MEGILLETŐ KÖTBÉREK ELŐFIZETŐ FELELŐSSÉGE VIS MAIOR REKLAMÁCIÓ, VITÁK INTÉZÉSE, JOGORVOSLAT AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELŐFIZETŐNEK, ILLETVE A FELHASZNÁLÓNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A KEZELHETŐ ADATOK A KEZELT ADATOK ÁTADÁSA ADATKEZELÉS ELŐFIZETŐ BETEKINTÉSI JOGOSULTSÁGA ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, EZEN BELÜL EGYSZERI DÍJAK, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK SZÁMSZERŰ ÉS EGYÉRTELMŰ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDŐSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELŐFIZETŐ IGÉNYE SZERINTI ELŐRE TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Egyszeri díjak Előfizető-aktiválási díj KTV szolgáltatás-aktiválási díj Áthelyezési díj Adminisztrációs díj Normál összegű adminisztrációs díj Kedvezményes összegű adminisztrációs díj Visszakapcsolási díj Átírási díj Kiszállási díj Kihelyezett távközlési berendezés óvadék és átalánykártérítés

5 Elállási díj Díjtartozás megfizetésének biztosítására adott biztosíték Csomag-váltási díj Rendszeres díj(ak) Előfizetési díj Üzemfenntartási költségtérítés ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN FELÜGYELETI SZERV CÍME, TELEFONSZÁMA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE

6 1. Szolgáltató adatai, általános rendelkezések, ügyfélszolgálat elérhetősége 1.1. A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati irodáinak elérhetősége Név: FiberNet Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített név: FiberNet Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2. Cégjegyzékszám: Internetes honlap címe: Ügyfélszolgálatok telefonszáma és nyitvatartása január 1-jétől: Országos ügyfélszolgálat és hibabejelentő telefonszáma: 1280 (06:00-22:00-ig) Országos ügyfélszolgálat és hibabejelentő telefax száma: Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma Az ügyfélszolgálati Nyitva tartás iroda által ellátott települések H K Sze CS P Szo Budapesti Ügyfélszolgálat Promontor Udvar Üzletház 1221 Kossuth L. u I. emelet Agárd, Alcsútdoboz, Bajna, Bodmér, Budaörs, Budapest (IX., X., XI., XII., XIX., XXI., XXII. kerületek), Balassagyarmat, Ercsi, Etyek, Felcsút, Gárdony, Gyermely, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Leányfalú, Martonvásár, Mány Nagysáp, Nyergesújfalu, Őrhalom, Pilisszentiván, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Szár, Százhalombatta, Szentendre, Tabajd, Tardos, Tárnok, Tordas, Tök, Újbarok, Üröm, Velence, Vértesacsa, Vértesboglár, Zsámbék 10:00 17:00 08:00 20:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 15: Gödöllő, Remsey krt. 8. Erdőkertes, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Őrbottyán, Szada 08:00 20:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 12: Siófok, Fő u Nádasladány, Siófok, Szabadbattyán 08:00 120:00 Zárva 08:00 16:00 Zárva 08:00 16:00 6

7 8380 Hévíz, Tavirózsa u. 1/a. Bánd, Csáford, Fonyód, Herend, Hévíz, Tekenye,, Szentgál, Zalaszentgrót, Zalaudvarnok 08:00 20:00 13:00 16:00 Zárva 13:00 16:00 08:00 16: Baja, Szarvas Gábor u. 8.. Baja, Bácsalmás, Bátmonostor, Borota, Csátalja,, Érsekcsanád, Érsekhalma, Dávod, Hercegszántó Jánoshalma, Kalocsa, Kunfehértó, Mélykút Nagybaracska, Sükösd, Vaskút, 08:00 20:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 18:00 zárva Siklós, Felszabadulás u. 63/b. Almamellék, Barcs, Bisse, Garé, Keszű, Kozármisleny, Lánycsók, Magyarbóly, Matty, Mohács, Ócsárd, Patapoklosi, Pécs- Somogy, Pécs- Vasas,.Sellye, Siklós, Somogyapáti, Szava, Szentlőrinc, Szigetvár, Vajszló, Villány 08:00 20:00 zárva 08:00 18:00 zárva 08:00 14: Cegléd, Kút u. 5. Cegléd, Martfű, Tószeg 08:00 20:00 09:30 16:30 12:30 16:30 09:30 16:300 08:00 12: Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky. krt. 8. Csongrád, Kecskemét, Városföld, 08:00 20:00 09:30 16:30 12:30 16:30 09:30 16:30 08:00-12: Hajdúszoboszló, Dózsa György u Balkány, Balmazújváros, Báránd, Berrettyóújfalu, Esztár, Fehérgyarmat, Gyomaendrőd, Hajdúbagos, Hajdúböszsörmény, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Kaba, Karcag, Kétegyháza, Kisújszállás, Konyár, Mérk, Mikepércs, Nagyrábé, Nádudvar, Nyíradony, Nyírbátor, Okány, Pocsaj, Püspökladány, Sarkad, Sárrétudvari, Szeghalom, Tépe, Tótkomlós, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újfehértó, Vállaj, Vésztő, 08:00 20:00 Zárva 8:00-12:00 8:00-12:00 08:00 14:00-7

8 4300 Nyírbátor, Kenyérmező u. 6. Nyírbátor 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 10:00-17:00 08:00 14: Tiszaújváros Szent István u. 1. fsz. 6. Boldog, Borsodnádasd, Egyek, Erdőkövesd, Füzesabony, Heves, Hort, Kál-Kompolt, Mátraderecske, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Nagycsécs, Pétervására, Polgár, Poroszló, Rózsaszentmárton, Sajóörös, Sajószöged, Tiszalök, Tiszaújváros, Verpelét 08:00 20:00 Zárva 8:00-12:00 8:00-12:00 08:00 14:00 8

9 1.2. Az általános szerződési feltételek célja, hatálya Az általános szerződési feltételek célja Az általános szerződési feltételek célja: a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony rögzítése a szolgáltatással kapcsolatban a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályoknak az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: EHT), valamint az elektronikus előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet (a továbbiakban Rendelet) megfelelően. Az általános szerződési feltételek alapján a Szolgáltató, mint távközlési szolgáltató a használatában lévő távközlési hálózatot felhasználva műsorelosztó szolgáltatást nyújt előfizetői részére Hatály Személyi hatály Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed a FiberNet Zrt-re, mint szolgáltatóra, valamint az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Előfizetőkre. Egyéni Előfizetőnek minősül az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a hírközlési szolgáltatást. Közületi Előfizetőnek minősül minden más jogalany, így különösen a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók. A természetes személy Előfizető jogosult az előfizetői szerződés megkötése után közületi, illetve egyéni előfizetőségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani. A módosításra az átírás szabályait kell alkalmazni Időbeli hatály Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya az általános szerződési feltételek jóváhagyását követően a szolgáltatási engedély érvényessége idejéig, illetve addig terjed, amíg a Szolgáltató az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel. Ezen idő alatt, ha ezt a körülmények, különösen a hatályos jogszabályok indokolják, azt felül kell vizsgálni és az előírt módon az Előfizető tudomására kell hozni Területi hatály Az általános szerződési feltételek területi hatálya: a szolgáltatási engedélyekben megállapított, illetve a bejelentett és nyilvántartásba vett ellátottsági (szolgáltatási) körzet Tárgyi hatály Az általános szerződési feltételek tárgya: a Szolgáltató által nyújtott vezetékes műsorelosztó szolgáltatás (KSH SZJ ) nyújtására terjed ki.. 9

10 Az általános szerződési feltételek a soros kialakítású rendszerekre az 4. sz. függelék szerint érvényesek az érintett soros rendszer csillagpontossá történő átalakításának időpontjáig. Amennyiben az általános szerződési feltételek módosulása esetén az Előfizető a változásokról való értesítést követő 8 napon belül az illetékes ügyfélszolgálaton, illetve telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonos tájékoztatóban megjelölt helyen írásban nem tesz kifogást, a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak tekintendők. A Szolgáltató jogosult a kifogást elutasítani, ha az megalapozatlan. Megalapozatlan a kifogás, ha a Szolgáltató a jogszabályokban, illetve az előfizetői szerződésben foglaltaknak megfelelően módosította az előfizetői szerződést. A kifogás elutasítása esetén az Előfizető a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, a Gazdasági Kamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat Közzététel és értesítés Közzététel A Szolgáltató általános szerződési feltételének, vagy egyéb tájékoztatásnak közzétételét az ügyfélszolgálati irodá(k)ban, illetve az interneten működtetett ügyfélszolgálaton való közzététellel, vagy a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálaton való tájékoztatásadással teljesíti Értesítés A Szolgáltató értesítési kötelezettségeinek a következő módokon tehet eleget: a) az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (levél), vagy b) a jogszabályban foglalt feltételek esetén elektronikus levélben, vagy c) a jogszabályban foglalt feltételek esetén egyéb távközlési úton, vagy d) a szolgáltatás 8.1. pontban meghatározott szüneteltetése, valamint az általános szerződési feltételek módosítása esetében az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg az értesítést az ügyfélszolgálaton is köteles közzétenni, vagy e) az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítést ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást az értesítendő Előfizetők köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki lapban feladott közlemény útján, vagy amennyiben ilyen időszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre úgy, az adott hálózaton lévő minden Előfizető számára díjmentesen elérhető információs csatornán legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra időtartamban az értesítést közzétételével. A Szolgáltató köteles az ÁSZF-et azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően nyilvánosságra hozni, az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé tenni, valamint a hatóságnak megküldeni. 10

11 A Szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidőket az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken 11

12 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása A vezetékes műsorjel-elosztó szolgáltatás: a televíziós és rádiós műsorszolgáltatók által előállított jelek egyidejű változatlan továbbítása kábeles hálózaton, az arra jogosult felhasználóknál kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontokig. A vezetékes műsorjel-elosztó szolgáltatás célja, hogy az Előfizető az előfizetési díj ellenében szabványokban meghatározott minőségben igénybe vehető, a lehető legtöbb programot tartalmazó programcsomagokat kapjon. A vezetékes műsorjel-elosztó szolgáltatás rövid leírása: 2.1. Analóg műsorjel elosztó szolgáltatás A vezetékes műsorjel-elosztó szolgáltatás nyújtása csak az erre a célra kiépített hálózaton történik. Fő építőelemei: fejállomás a vevőantennákkal optikai és koaxiális kábelhálózatok A szolgáltatás tartalmazza a helyi műsorszolgáltató(k), a közszolgálati TV és rádiócsatornákat, valamint a műsorszolgáltatókkal történt megállapodás alapján azok műsorait. Az Előfizető programcsomagok közül választhat, és külön előfizethet külön díj ellenében igénybe vehető csatornákra (pl. HBO mozicsatorna). A Szolgáltató a programcsomagokban elosztott programokat az Előfizető előzetes értesítése mellett az általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó szabályok szerint megváltoztathatja, illetve új programcsomagokat alakíthat ki. Az Előfizetők számára jelentős többletköltséggel járó műsor(ok) programcsomag(ok)ba történő felvételekor Szolgáltató biztosítja az előfizetői érdekek érdemi figyelembevételét oly módon, hogy a programcsomagok átalakítása előtt megfelelő határidő mellett felhívja az Előfizetők figyelmét a felszólamlás lehetőségére és a felszólamlás elmaradásának következményeire. A vezetékes műsorjel-elosztó szolgáltatáshoz felhasznált távközlési hálózatok részletes meghatározása a vonatkozó tervekben és engedélyekben található Digitális műsorjel-elosztó szolgáltatás A szolgáltatás megvalósítása: - Az MPEG-2 formátumú digitális alapsávi jelfolyam, több TV csatorna összegzett kép és hang, valamint kiegészítő digitális szolgáltatások (Pl.: EPG) információit tartalmazza. - Az MPEG-2 formátumú digitális alapsávi jelfolyam végleges formáját digitális titkosítási eljárás során nyeri el. 12

13 - Az titkosított MPEG-2 formátumú alapsávi jelfolyammal, különböző frekvenciájú vivőkőket modulálunk, a DVB-C előírásoknak megfelelő Transport Stream-ek (TS) kialakítására kerül sor. A moduláció típusa QAM 64, vagy QAM A különböző vivőkre ültetett QAM64, vagy QAM256 digitális vivők (TS-ek) a frekvencia multiplex jelátvitel elvei szerint összegzésre kerülnek és a műsorjel-elosztó hálózaton az egyéb szolgáltatások spektrális összetevőivel együtt jutnak el az ún. Set- Top-Box-ok (STB) bemenetére. - A STB-ok az előfizetők lakáshálózataiban kerülnek elhelyezésre. - A STB-ok kimenetein, a titkosítás feloldása és digitális jelfeldolgozás után az előfizetői végberendezések számára feldolgozható, a kiválasztott TV csatornának és egyéb kiegészítő szolgáltatásoknak megfelelő video és audio jelek állnak rendelkezésre. A lehetséges frekvencia kiosztások megvalósításánál figyelembe vesszük az analóg műsorjelelosztásra vonatkozó nemzetközi ajánlásokat. A FiberNet Zrt. hálózatainak jelentős többsége 85 MHz és 862 MHz közötti frekvenciasávban biztosítja a vezetékes műsorjel-elosztást. A digitális QAM vivők frekvencia helyei, a TV és rádió csatornák, az internet és telefon szolgáltatást biztosító downstreamek, és az esetleges külső zavarok, tiltott csatornák elhelyezkedésének figyelembe vételével kerültek kijelölésre. A továbbított QAM vivők sávszélessége 8 MHz. AV kábel TV Kábel TV hálózat Koaxiális kábel Set-Top-Box Koaxiális kábel 1. ábra Egy televíziókészülékkel történő AV kábeles csatlakoztatás A végberendezések száma és típusa szerint a STB-ok többféle módon, összeköthetők az előfizetői végberendezésekkel. Az 1. ábrán egy televíziókészülékkel történő alapvető összekapcsolási lehetőség látható. A tartalomszolgáltatók által előállított műsorokat a vezetékes műsorjel-elosztás minden esetben szerződés szerint, változatlanul juttatja el az előfizetőkhöz. 13

14 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, esetleges időbeli és földrajzi korlátai 3.1. Szerződéskötésre vonatkozó eljárás Szerződéskötés A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentést (igénybejelentés) az igénylőnek írásban, illetve telefonos ügyfélszolgálat (CallCenter/Contact-Center) működése esetén egyéb módon (rögzített telefon) kell megtennie. Az igénybejelentést a Szolgáltatónak kell címezni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igényfelméréshez szükséges elengedhetetlen adatokat. Az igénybejelentés kötelező minimális tartalmi elemei: - igénylő neve (cégszerű megnevezése), előfizetői kategóriája, lakóhelye (állandó címe és tartózkodási helye), illetve székhelye, elérhetősége (telefonszám, ); - az igényelt szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (bekötés címe); - igénybejelentés helye és időpontja. Az előfizetői igényeket a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül felhívja az igénybejelentőt az igénybejelentés kiegészítésére. Az igénybejelentés alapján a Szolgáltató előzetesen egyezetett időpontban igényfelmérést végez: a helyszínen megvizsgálja a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítés feltételeit, illetve az igénylő egyedi igényeit, amely alapján az egyszeri csatlakozási díj mértékére vonatkozóan ajánlatot ad. Az Igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára az igényfelmérés után, a helyszínen válaszol. Ha az Igénylő az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. Ha az igénylő az Előfizető-aktiválási, Szolgáltatás-aktiválási díj vagy a szerelési költség őt terhelő részének megfizetését nem vállalja, az erről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatát az Igénylő elfogadja, sor kerül az egyedi előfizetői szerződés megkötésére. Az előfizetői szerződés Felek kölcsönös érdekeinek és a szolgáltatás jellegének figyelembevételével kizárólag írásban jön létre. Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést, az általános szerződési feltételek kivonatát, valamint az előfizető kérése esetén lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb az igénybejelentéstől számított 30 napon belül az általános szerződési feltételek egy példányát az előfizető rendelkezésére bocsátani. Az előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által is aláírt szerződést. 14

15 A Szolgáltató az előfizetői szerződés létrejöttét követően a lehető legrövidebb időn belül, _a felek eltérő megállapodása hiányában legfeljebb az igénybejelentéstől - ennek hiányában a szerződés aláírásától - számított 30 napon belül köteles szolgáltatáshozzáférési pontot létesíteni, illetve a szolgáltatást aktiválni. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, - ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha az Előfizető, vagy harmadik személy magatartása miatt a csatlakozás nem, vagy csak később valósulhat meg. - ha a Felek a hálózat-hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevétele egyéni vagy csoportos formában történik az igénybevételt megelőzően megkötött egyedi előfizetői szerződés alapján. A szolgáltatás igénybevételének folyamata: - A Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve contact centerén, vagy megbízott személyen keresztül igényelhető a szolgáltatás ismertetése. - az igénybejelentés alapján igényfelmérés elvégzése - Előfizetői szerződés megkötése a szolgáltatás tartalmának és feltételeinek figyelembevételével. - A szolgáltatás nyújtásának technikai teljesítése a szerződésben foglaltaknak megfelelően (bekapcsolás a hálózatba). - A szolgáltatás megkezdése és folyamatos teljesítése az előfizetői szerződésben rögzítettek szerint. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele: engedélyezett műsorelosztó hálózat és a szolgáltatás által lefedett területen lévő Előfizetők rendelkezzenek műsorelosztó szolgáltatás vételéhez szükséges alkalmas vevőkészülékkel A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai A szolgáltatás a kiépített hálózaton keresztül, az engedélyekben meghatározott területeken, és az előfizetői szerződésben meghatározott időn belül vehető igénybe. Amennyiben a vételi hely kiépítése még el nem látott területen van, úgy a törzs- és a vonalhálózat kiépítéséig szerződés nem köthető, csak előzetes igénybejelentésként vehető figyelembe. 15

16 4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idő (célérték) az igénybejelentéstől számítva Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése Az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés eltérő rendelkezése hiányában az igénybejelentéstől ennek hiányában a szerződés aláírásától - számított 30 napon belül a hálózatához kapcsolódó szolgáltatás-hozzáférési pontot létesít, amelyen az Előfizető a hálózaton nyújtott távközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt, a szerződésben kikötött díjak ellenében bármikor igénybe veheti. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért és beüzemeléséért az Előfizető Előfizetőaktiválási és Szolgáltatás-aktiválási díjat köteles fizetni. A hozzáférési pont létesítésének időpontja az Előfizető kérésére meghosszabbítható. Az Előfizető a kiépített szolgáltatás-hozzáférési ponton nem szerez tulajdonjogot. A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés, továbbá a szolgáltatáshozzáférési pont és az előfizetői végberendezés között szükséges eszközök szolgáltatására és nem vállal felelősséget a végberendezés, valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az előfizetői végberendezés között szükséges eszközök műszaki tulajdonságait illetően. Az Előfizető végberendezésének (vevőkészülék), valamint a szolgáltatás-hozzáférési pont és az előfizetői végberendezés között szükséges eszközök műszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelő minőségéből adódó hibákért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató felelőssége kizárólag az általa kiépített hálózat végpontjáig (szolgáltatás-hozzáférési pont) terjed ki. A készülék behangolása nem a Szolgáltató feladata sem az esetleges csatornaváltozások esetén, sem az üzemeltetés során. Az Előfizető külön kérésére a Szolgáltató az első behangolást egyszeri alkalommal a szerződéskötéskor díjmentesen elvégzi, egyéb esetben a behangolást csak a kiszállási díj megfizetése ellenében végzi el. Jelen általános szerződési feltételek vonatkozásában szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő, a Szolgáltató által kiépített Hálózat végpontja, amely az előfizetői berendezések, eszközök vagy más előfizetői szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő berendezések rákapcsolására szolgál, amely a Hálózat részét képezi és lehetővé teszi a Hálózaton történő adat- és információcserét. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyét Szolgáltató általi kiépítés esetén az egyedi előfizetői szerződés (felmérési jegyzőkönyv) tartalmazza. Amennyiben az egyedi előfizetői szerződés (felmérési jegyzőkönyv) másként nem rendelkezik a KTV szolgáltatás-hozzáférési pont az Előfizető ingatlanának határától (telekhatár) számítottan legfeljebb 10 méteres kábel felhasználásával kiépített 1 (azaz egy) darab csatlakozóban végződő kábelvég. 16

17 5. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere 5.1. Követelmények A Szolgáltató által vállalt minőségi cél- és minimál értékeket a jelen ÁSZF 6. számú függeléke tartalmazza. A minőségi mutatók mérésének módszere a távközlési méréstechnikában kialakult és elfogadott módszer, a hozzá szükséges hitelesített mérőműszerekkel történik Meg nem felelés igazolása az Előfizető részéről Ha az Előfizető a meg nem felelésre vonatkozó bejelentésével a Szolgáltató nem ért egyet, az Előfizető a Nemzeti Hírközlési Hatóságot kérheti fel a meg nem felelés igazolására. Szolgáltató jogosult a vizsgálatnál jelen lenni és észrevételeket tenni Tartós vagy átmeneti hiba esetén nyújtott kedvezmények mértéke Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni (jellemzően különösen műszakilag rosszabb állapotú, soros, elavult rendszereken), úgy ha az átmeneti vagy tartós hiba i. legalább egy szolgáltatott (televízió és rádió) csatornát érint, akkor az érintett (hálózat(rész)-en minden előfizetőnek 10% kedvezményt nyújt a mindenkor érvényes előfizetési díjból a hiba elhárításáig. ii. az összes szolgáltatott csatornaszám 30%-át meghaladóan érinti a hiba, akkor az érintett hálózat(rész)-en minden előfizetőnek 20% kedvezményt nyújt a mindenkor érvényes előfizetési díjból a hiba elhárításáig. iii. Ha az összes csatornaszám (ez az adott fejállomáson lévő csatorna számot jelenti) 60%-át meghaladóan érinti a hiba, akkor az érintett hálózat(rész)-en minden előfizetőnek 30% kedvezményt nyújt a mindenkori előfizetési díjból a hiba elhárításáig. 17

18 6. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 6.1. Az előfizetői szerződés minimális tartalmi elemei Az egyedi előfizetői szerződésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia, amennyiben a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik: - Előfizető neve (cégszerű megnevezése), előfizetői kategóriája, lakóhelye (állandó címe, vagy tartózkodási helye), illetve székhelye; természetes személy Előfizető esetén születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, nem természetes személy Előfizető esetén cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma (ha a természetes személy Előfizető korlátozottan cselekvőképes, a törvényes képviselő ugyanezen adatait); - természetes személy Előfizető esetén az Előfizető köteles megjelölni, hogy egyéni, vagy közületi Előfizetőként kívánja igénybe venni a szolgáltatást; - a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma; - az előfizetési, azonosítási szám(ok), - az általános szerződési feltételektől való eltérések, - az Előfizető hozzájárulása az EHT 157. (2) bek.-ben meghatározott adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az EHT-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához; - a szerződés tartama, - a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje, - a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja, - a szerződés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit, - utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét, - a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat, - a szerződésmódosítás feltételei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, - tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkező hatóságok pontos megnevezését, továbbá elkérhetőségük megjelölését, - a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont létesítési helye, - az ÁSZF elérhetősége, valamint az előfizető nyilatkozata, mely szerint az előfizetői szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadta. 18

19 6.2. Az előfizetői jogviszony létrejötte A közületi Előfizetői Szerződés aláírására a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelő igazolásával (cégbírósági bejegyzés, cégkivonat, vagy nyilvántartásba vételről szóló határozat, továbbá aláírási címpéldány). Az egyéni Előfizetői Szerződést az előfizetőnek vagy képviselőjének kell aláírnia. Az előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által aláírt szerződést A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötését jogosult megtagadni, különösen ha - a kiépíteni kért szolgáltatás-hozzáférési pont a vételkörzetén kívül esik, vagy ha az adott területen az nem építhető ki. - az Előfizetőnek, vagy az igényelt létesítési címről a Szolgáltatóval szemben a távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező díjtartozás áll fenn; - egyetemes távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van; - a korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőzően 1 éven belül mondták fel; - a jogtalan jelvételezésből hasznot húzó, a Szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban nem álló személy a pontban megjelölt kötelezettségét nem teljesíti. - a szolgáltatók közös adatbázisának adatai szerint a felhasználó számlatartozása miatt bármely elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette; vagy bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető tartózkodási helye ismeretlen; az ajánlattevő illetve előfizető károkozás lehetőségének fennállta mellett bármely hírközlési szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum hamis, hamisított vagy érvénytelen) Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződés aláírásával vállalja, hogy a) az ingatlanán (vagy egyéb érdekkörén) áthúzódó vagy azon elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát vagy érdekeltségét képező vezetékes kábel hálózat tartozékait a tőle elvárható gondossággal kezeli. E kötelezettségéért az Előfizető kártérítési felelősséggel tartozik. b) a Szolgáltató a vezetékes kábel hálózat tartozékait tulajdonán elhelyezhesse és átvezethesse. c) amennyiben kezdeményezésére a nevezett ingatlanon vagy érdekkörében átépítés, felújítás, vagy egyéb olyan beavatkozás történik, amely a vezetékes hálózat áthelyezését, kiváltását indokolja (akár ideiglenesen, akár véglegesen) úgy annak költségeit az Előfizető köteles viselni. d) biztosítja ingatlanában vagy érdekkörében a közös helyiségek zárhatóságát és a Szolgáltató vagy megbízottja részére az akadály nélküli hozzáférést, ezzel saját vagyonának védelmét. 19

20 Az Előfizető az egyedi előfizetői szerződés aláírásával tudomásul veszi a) a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltakat; b) hogy a kábeltelevíziós rendszerre történő csatlakozásával csak a tulajdonában vagy érdekkörében lévő épület (hozzáférési pont) jelbiztosítási költségeit fizeti meg, így nem jogosult a jelet harmadik személynek átadni, és a vezetékes kábel rendszerben tulajdonjogot nem szerez; c) hogy az előfizetői szerződés csak saját célra engedélyezi a szolgáltatás felhasználását, nem jogosít fel a szolgáltatás tovább elosztására (különösen nem vendéglátó és szállodai egységekben), s nem jogosít fel nyilvános bemutatásra. Ilyen igény esetén a felhasználás eltérő feltételek szerint csak külön szerződés alapján lehetséges. d) hogy a TV és egyéb készülékek behangolása az adás csatornáira nem a Szolgáltató feladata, sem esetleges csatornaváltoztatások esetén, sem az üzemeltetés során. Bekötéskor az első behangolást a Szolgáltató külön kérésre egyszeri alkalommal a csatlakoztatás idején működő csatornákra díjmentesen elvégzi, egyéb esetekben a TV és egyéb készülékek be-, illetve utánállítását csak kiszállási díjért vállalja A legrövidebb szerződési időszak Műsorelosztó szolgáltatásnál nem értelmezhető Feltételes kedvezmény, hűségnyilatkozat A feltételes kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely kedvezőbb a szolgáltató mindenkori általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételektől, s amelyet a Szolgáltató az Előfizető által vállalt hűségnyilatkozat ellenében biztosít. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy módosításakor a Szolgáltató által közzétett valamely különleges ajánlat alapján hűségnyilatkozat aláírásával olyan feltételes kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a hűségnyilatkozatban megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelező szerződéses időtartamhoz kötött, úgy az ezen időszak alatt bekövetkező alábbi esetekben az Előfizető a feltételes kedvezmény összegét elveszti különösen, ha: a) az Előfizető az előfizetői szerződését rendes felmondással megszünteti; b) az előfizetői szerződést a Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése miatt korlátozza, vagy felmondja; c) az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szintre vonatkozó szerződésmódosítást kezdeményez; d) az Előfizető a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan területre, ahol a Szolgáltató nem nyújtja az igénybe vett szolgáltatást; e) az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi. A fenti és az egyedi szerződésben meghatározott további esetekben az Előfizető a feltételes kedvezményt elveszti, és a vállalt hűségnyilatkozatában meghatározott kedvezmények összegének a Szerződés megszüntetéséig, vagy megszűnéséig történő, egyösszegű visszafizetésére, valamint adminisztrációs díj fizetésére köteles. 20

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2010. június 1.-től 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 5 1.1 Szolgáltató adatai 5

Részletesebben

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Kondoros Kardos Örménykút települések közigazgatási

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz SZENTGOTTHÁRD település területén Utolsó módosítás

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csobánka község területén Hatályba lépés kelte: 2005.09.01.

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ADATHÁLÓZATI - INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés időpontja: 2008. május 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE,

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csobánka község területén Hatályba lépés kelte: 2009.01.01.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató

HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató HIR-SAT 2000 Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Alsópáhok, Balatonszentgyörgy,

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató

QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató [ a tagja ] Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2012. szeptember 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Vitech Uno Kft szolgáltató

Vitech Uno Kft szolgáltató Vitech Uno Kft szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Ácsteszér, Bakonysárkány,

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

ELEKTRONET ZRT. szolgáltató

ELEKTRONET ZRT. szolgáltató 1/68 Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01 fájlnév:ent_ászf_ktv_100101 Utolsó módosítás kelte: 2009.06.01. ELEKTRONET ZRT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte: 2011.12.01. Utolsó módosítás kelte: 2011.11.25. Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01. Kábeltelevízió CATEL Kft. Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30. Készült: 2009.11.30.

Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01. Kábeltelevízió CATEL Kft. Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30. Készült: 2009.11.30. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások...3 2.1. Az előfizetői szolgáltatások meghatározása...3 2.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben