Számlázó Lite v1.23. Székhely: Adószám: címe: Telefonszáma: Pénzügyi teljesítésre kinevezett:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlázó Lite v1.23. Székhely: Adószám: Email címe: Telefonszáma: Pénzügyi teljesítésre kinevezett:"

Átírás

1 Számlázó Lite v1.23 Internetes elérhetőségre telepített ("online") számlázó szolgáltatás 1. FELEK: az Igénybevevő és Szolgáltató, együttesen a továbbiakban "Felek". 1.1 Igénybevevő: Székhely: Adószám: Levelezési cím (ha a székhelytől eltér) Szerződéskötésre jogosult képviselő neve: címe: Telefonszáma: Pénzügyi teljesítésre kinevezett: (ha az Igénybevevő jogi képviselőjétől eltérő személy) Az igénybevétel során egyeztetni, panaszt jelezni, szolgáltatásokat kérni illetve lemondani ezúton meghatalmazott személyek és elérhetőségeik: (ha az Igénybevevő jogi képviselőjétől eltér) 1.2 Szolgáltató: Jasmine GBI Banktechnikai és Gazdaságvédelmi Kft. Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest Bem József u. 6. Adószám: Szerződéskötésre jogosult képviselő neve: Németh Róbert ügyvezető Elérhetőségek: +36 (70) Ügyfélszolgálat: munkanapokon 08:30-16:30 Ügyfélszolgálatra kijelölt személy: Németh Róbert

2 2. KONDÍCIÓS LISTA 2.1 Szerződéskötés általános kondíciói (a) Felek a évi V. tv. (Ptk.) jogalanyai. (b) Szerződéses viszony létrejöttének Felek együttes kötelem-keletkeztető magatartása, a szerződéskötési feltételek és a szerződés tartalmának megismerése és abba való, önállóan egybehangzó akarattal történő beleegyezése szükséges. (b) Szolgáltató csak írásban szerződik. Szolgáltató Igénybevevői jognyilatkozatokat (kéréseket) csak írásbeli alakban fogad el - szóban, hallgatásos beleegyezésre, ráutaló magatartással nem fogad el. (c) Felek a kötelem létrejötte után bizonyító erejű nyilatkozatnak fogadják el a papírra nyomtatott írásbeli, és a jelen szerződésben megjelölt címeken egymásnak tett jognyilatkozatot. 2.2 Szerződéses viszony fenntartásának általános kondíciói (a) Szolgáltató felelős az általa biztosított szolgáltatásnak az év munkanapjain történő üzemeltetéséért és a program mindenkor hatályos jogszabályokkal harmonikus működéséért. (b) Nem szolgáltató felelős a kiállított bizonylatok tartalmának valóságáért (c) Szolgáltató jelzi, hogy a szolgáltatás működésével - illetve esetleges kihagyásával kapcsolatosan - kártérítés igények befogadását az alábbiakban tudja vállalni: mivel Szolgáltató mikro- és kisvállalatok részére szolgáltat és így szolgáltatási díjait az ésszerűség keretein belül alacsony szinten kívánja tartani, az alacsony díjazás csak tömeges ügyfélkör kiépítéssel tartható, így kártérítést csak az adott igénybevevője addig eltelt szolgáltatási ideje alatt befizetett összes addigi díjának mértékéig tud figyelembe venni. Mindemellett Szolgáltató a 2014-es évre 5 MFt keretösszegű felelősségbiztosítást köt (a) Igénybevevő büntetőjogilag felelős az általa (és munkatársai, mint Használók által) kiállított bizonylatok tartalmi valóságáért. (b) Igénybevevő felelős a használathoz szükséges hozzáférések titokban tartásáért (c) Igénybevevő felelős a használattal kapcsolatban felmerült szolgáltatói díjak megfizetéséért (a) Szolgáltató és Igénybevevő együttesen kötelesek egymással az emberi méltóságot tekintetbe vevő, civilizált, üzletileg etikus formában és tartalommal kommunikálni. (b) Sem Szolgáltató, sem Igénybevevő nem köteles a másik fél jogtalan (törvénytelen) kérésének eleget tenni, többszöri esetben ez rendkívüli szerződésbontás indoka lehet. 2.3 Díjfizetés általános kondíciói (a) a szolgáltatásnak egyszeri használatbavételi díja van, mely a használatba vétel előtt befizetendő (b) az igénybevétel (szolgáltatás) díját a szerződések egyedileg szabályozzák (c) a szolgáltatási díjak fizetésének konkrét mértékéről, gyakoriságáról, üteméről és határidejéről a szerződéses viszonyban meghatározottaktól az igénybevevő tekintetében kedvezőbb irányba való eltérésről a kiállított szolgáltatási számlák rendelkezhetnek Szolgáltató követeléskezelési kondíciói (a) Szolgáltató a program használatát a program havidíjának kiszámlázását követő 8. naptári napon be nem érkezett díjak esetén korlátozza (deaktiválja a Használót). A reaktiválás díjmentes, reaktiválás a díj beérkezésének napján történik. (b) 30 napon túl történő nemfizetés esetén Szolgáltató a számlázó funkciókat deaktiválja. A meglévő számlák elérhetőek maradnak. Kérjük a nemfizetni kívánó ügyfeleinket, hogy ebben az időszakban mentsék ki saját archívumukba a számlázóban tárolt adatokat. 60 napon túl történő nemfizetés után a Használót és minden üzleti adatát, bizonylatait töröljük rendszerünkből. (c) Törlés utáni újbóli használatba vételhez újra kell regisztrálni, tehát szerződni. Újraaktiválás alkalmával Használó visszakapja a korábbi azonosítóit és a korábbi számláit is újraaktiváljuk. Sorozatosan nem-fizetni akarás miatt szerződést szegő ügyfeleinkkel legfeljebb egyszer szerződünk újra. 2.5.Szolgáltató ügyfélkezelési politikája (a) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációról (új szerződésről), a reaktiválásról, ügyfelének (Használónak) az időleges felfüggesztéséről vagy kitiltásáról, és kiemelten a felmondott korábbi ügyfelének újra történő regisztrációjával kapcsolatban saját kockázatelemzése alapján döntsön. (b) Szolgáltató ezúton kéri ügyfeleit (Használókat) hogy a program használatával kapcsolatosan az ügyfélszolgálati címein és telefonszámain zajló kommunikáció során szíveskedjenek a jogsértő, becsületsértő és közönséges szóhasználatot kerülni, ezt Szolgáltató munkatársai sem teszik. A sorozatosan öncélúan, indokolatlanul és szinte kizárólag botrányos magatartást képviselő ügyfeleivel Szolgáltató nem kíván sem közép-, sem hosszútávon együttműködni. (c) Szolgáltató az ügyfélszolgálati elérhetőségeire a program működésével kapcsolatos segítő szándékkal érkező Használói üzeneteket bizalmasan és méltányosan kezeli. mint Igénybevevő, a kondíciós listát megismertem és elfogadom

3 3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 3.1 Szolgáltatás tárgya: Szolgáltató által biztosított internetes szoftver (a továbbiakban "a program") a szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés keltének napján érvényes verziószámával (v1.23) képes magyar forint, EUR és USD devizanemben, 5%, 18%, 27% ÁFA körű, 0% illetve ÁFA körön kívüli (AAM és KATA), szigorú számadású bizonylat (számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső irat, így az eredeti számlát módosító bizonylatok közül teljes összegű sztornó számla) kibocsátására, illetve a nem szigorú számadású bizonylatok közül: díjbekérő (proforma) és befizetési igazolás kibocsátására. A program jelen változatából kiadott "befizetési igazolás" nem minősül bevételi pénztárbizonylatnak, a szolgáltatásnak ez nem tárgya. 3.2 Szolgáltatás hatálya: (a) a szolgáltatás jogi hatálya szerint alapvetően a 24/1995(XI.22) PM rendelet 1/E. "számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla" mint számviteli bizonylat kiállításának biztosítását jelenti Igénybevevő részére. Fontos fogalmi értelmezés, hogy a számlák kiállítója nem a Szolgáltató, hanem az Igénybevevő! (b) a szolgáltatás időbeli hatálya: a szolgáltatói szerződés aláírásától számítottan, folytonosan, határozatlan ideig, illetve rendes vagy rendkívüli felmondásig, valamit a Felek valamelyikének jogutód, vagy időben folytonos jogosultságra kijelölt ügyvivő nélküli megszűnéséig. 3.3 Szolgáltatás liszenszelése: a szolgáltatás jogosultsági azonosítóját (liszensz-kód) nem jelen szerződés állapítja meg, hanem a számlázó rendszer adatbázisába történő ügyfél-felvételkor, automatikusan, a program által kerül létrehozásra (nem kézzel kerül létrehozásra, így versenyelőny tekintetében ügyfélkérésre a liszensz kód összetételének, sorszámának előzetes beállítása nem biztosítható). 3.4 Szolgáltatott szoftver változáskövetése az Innováció jegyében: (a) a szoftver-rendszer műszakilag folyamatosan frissül, és alapvetésképpen (hacsak ettől eltérő kéréssel a Igénybevevő nem jelzi) mindig a legfrissebb szoftver-változat van használatba adva. Jelen szerződéses jogviszony nem egy kifejezett verziószám igénybevételére alapul, hanem magára a bizonylat-kiállítási szolgáltatás igénybevételére, folytatólagos műszaki bővítések követésére és jogszabályi változáskövetésre. (b) A frissítés jelenti az igénybe vehető funkciók körének folyamatos bővítését, illetve az ergonómiai fejlesztéseket (hogy gyorsabban, kényelmesebben lehessen a szoftvert használni), illetve jelenti az Igénybevevők által jelzett esetleges futási hibák esetén azok javítását; továbbá a változáskövetés jelenti a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szoftver átalakítását arra felkészülve, hogy egy jogszabály megváltozik és módosítása lép hatályba. (c) A jogi változáskövetés és az innováció jegyében történő műszaki változáskövetés díjmentes. (d) A változáskövetést a szoftver mindenkori Vásárlói tájékoztatója és a Súgó dokumentálja, amelyek most rendre a illetve a URL címen elérhetőek. (e) A szoftverbe új funkciók bekerülése amennyiben az innovációs célú, vagy ha azt előzetes nyilatkozatában a Szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül felajánlja - díjmentes. Egyéb, egyedi igények esetén a szoftver kibővítése nem változtatásnak, hanem új funkciók egyedi lefejlesztésének minősül, így díjköteles. A bővítéssel kapcsolatos fejlesztések díja egyedi megállapodás kérdése.

4 3.5 Szolgáltatás üzemeltetése: Szolgáltató az év minden naptári napján, napi legalább 8 órában, de legfeljebb éves viszonylatban 99.5% időszakra igyekszik biztosítani a program elérhetőségét. Jelen szolgáltatás a URL címen érhető el. A program nem nagyvállalati ügyviteli rendszer, hanem alapcéljában mikro- és kisvállalati számlázó alkalmazás, így a 0,5% éves üzemkiesés lehetősége valójában a december 24-i Karácsony esti időszakot és a december 31 dél és január 1 dél közötti esetleges üzemkimaradás lehetőségét jelenti. Az üzleti év alapvető törzsidejében Szolgáltató folyamatos, 24 órás üzemkészséget vállal, de szavatolni vis-maior esetben nem tudja. Vis maiornak számít, amikor a Szolgáltató önhibáján kívüli körülmény miatt képtelen a szolgáltatás teljesítésére, így: az előre nem tervezett és a nem várt, fizikai szerver leállás; a szolgáltatói szerver elhelyezésére kialakított Budapesti szerverterem áramellátási illetve internet-ellátási hibái; a természeti katasztrófák és a 2011.IV.25-től hatályos Alaptörvényben meghatározott háborús szükségállapot, illetve politikai rendkívüli állapot miatt a szolgáltatás biztosításának műszaki vagy emberi ellehetetlenülése esetében. Szolgáltató üzemeltetést és személyes rendelkezésre állást mind üzemeltetés, mind hibajavítás esetére tud vállalni a 0,5%-os, általános tekintetben nem garantált időszakra egyedi esetekben, amennyiben Igénybevevő erre a kiemelt időszakra a rendkívüli szolgálati díjat megfizeti. A rendkívüli szolgálatról és díjazásáról mindig egyedi szerződés-kiegészítés rendelkezik. 3.6 A program javításai: (a) azon javítások esetében, melyek a számlázást oly mértékben érintik, hogy egy talált jelenség, vagy működési hiba miatt a Szolgáltató egyetlen ügyfele (Igénybevevő) sem tud jogszerűen számlázni, úgy a szoftverben a módosítási munkálatok megszervezését Szolgáltató azonnali hatállyal megkezdi, és célul tűzi ki a 4 (naptári) órán belüli üzemkész állapotba állítást, de szavatolni vis-maior esetben nem tudja. (b) Azon javítások esetében, melyek kizárólag egyetlen adott Igénybevevő számlázását érintik, mint egyedi esetek kerülnek javításra, egyedi vizsgálat alapján. A vizsgálat deríti fel, hogy adott esetben miért nem működik a számlakibocsátás, így esetfüggő annak megjavítási ideje - ezért a javítás befejezésére szerződésben határidőt előre megszabni és szavatolni nem lehetséges. Szolgáltató törekvése viszont, hogy a javítást megelőző vizsgálatot a javítás bejelentését követően azonnal megkezdje, és célul tűzi ki a 8 órán belüli javítást. 3.7 Műszaki jótállás: (a) Szolgáltató mint jogi személy, ezúton felelősen kijelenti, hogy a 3.5 pontban jelölt éves üzemeltetési időszakot garantálja, és különdíj ellenében tud rendkívüli szolgálatot teljesítő munkatársat is biztosítani. Vállalt szolgáltatásaiért a 2. főpont (Kondíciós lista) szerint garantálja felelősségét. Kártérítési igényt - emlékeztetőül - csak legfeljebb az addig eltelt szolgáltatási idő alatt befizetett összes díj mértékéig tud figyelembe venni. (b) Szolgáltató az 5.1 főpont szerinti jogszabályi megfelelőséget az igénybevétel teljes időszakára szavatolja, és ezúton nyilatkozik, hogy jogszabályi változások esetére a szerződött szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftvert saját költségére változtatja (frissíti). (c) Szolgáltató folyamatos teszteléssel és fejlesztéssel, saját költségére garantálja, hogy a program a tőle elvárható módon működni képes legalább Internet Explorer 8, Firefox 24i, Google Chrome 32, Arora 0.10 és Midori böngészőkben legalább Windows 7 rendszerben, Linux Ubuntu 12, Fedora 10 rendszerben, és működik 2012 után gyártott Nokia, Sony és iphone okostelefonokon. A program JavaScript és Ajax támogatást igényel. (d) Szolgáltatói korlátozások a jótállás vállalhatósága érdekében: 1. a program csak a 3.7.c) szakaszban felsorolt informatikai környezetben működik megfelelően; 2. a programmal kiállított számlán legfeljebb csak 10 árucikk szerepelhet; 3. a számlakép legfeljebb csak egyoldalas lehet; 4. a program csak szöveges PDF formátumban állít ki számlát (nem XML/EDI e-számla) 5. egy login címet csak egy Igénybevevő céghez lehet használni, de egy céghez korlátlan számú munkatárs rendelhető; 6. egy cég csak egy API kóddal rendelkezhet gépi számlázáshoz, de azt korlátlan számú webáruházban használhatja; 7. a szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftverek folyamatosan továbbfejlesztés alatt állnak, az új programrészek éles üzembe helyezésére ( publikálására ) Szolgáltató az éjjel 01:00 és 05:00 közötti időszakot választja, erre az időszakra publikálás esetében a szoftver elérhetősége korlátozott, kártérítési igény nem elfogadható. 8. A frissítések és javításokat Szolgáltató általában ben előre jelzi, SOS esetben azonnal végzi, és utólagos tájékoztatást ad.

5 3.8 Igénybevevő döntéshozói felelőssége: Szolgáltató olyan szolgáltatást biztosít, mellyel jogilag korrekt számlák bocsáthatók ki, de jogköre - mivel nem állami hatáskörű hivatal - nincs vizsgálni (monitorozni), korlátozni és megakadályozni, hogy igénybevevő tartalmilag helytelen, vagy jogilag helytelen számlákat bocsásson ki. Szolgáltató, a szerződés mellékleteként átadott dokumentációs csomagban tájékoztatja Igénybevevőt a szerződéskötés napján érvényes NAV iránymutatásokról, amely tájékoztatás lényege, hogy szolgáltató megteszi a tőle elvárhatót atekintetben, hogy Igénybevevő a szolgáltatást helyesen tudja használni, tehát Igénybevevő törvényesen befogadható számviteli bizonylatokat legyen képes kiállítani. A tájékoztatás átvétele után Igénybevevő már nem hivatkozhat arra, hogy jogi tévedésben volt, mert a számlakibocsátással kapcsolatos hatályos iránymutatásokat nem ismerte, így Szolgáltatóra ilyen felelősséget nem háríthat - jelenti ez a megállapodás továbbá azt, hogy függetlenül attól, hogy esetlegesen egy szoftver funkció kapcsán Igénybevevőnek lehetősége nyílna a szoftvert gazdasági visszaélésekre használni, ez a lehetőség nem azt jelenti, hogy Szolgáltató megtéveszti Igénybevevőt, mert helytelen szolgáltatást ad, hanem a NAV iránymutatásokról és jogszabályokról átadott tájékoztatás alapján Igénybevevő saját döntése és büntetőjogi felelőssége, hogy egy funkcionális lehetőség (vagy vélt működési hiba) kapcsán közvetlen akarattal kíván-e jogsértő cselekményeket elkövetni. Magyarázatképpen: Szolgáltató nem tudhatja, hogy Igénybevevő kibocsátott számlái mögött van-e valós teljesítés, vagy a programot színlelt vagy fiktív teljesítésről szóló, jogsértő számlakibocsátásra használják-e, szintúgy Szolgáltató nem vizsgálhatja és nem tudhatja biztosan, hogy adott pillanatban Igénybevevő kisadózó, ÁFA alany, vagy nem ÁFA alany és így a szolgáltatást vélelmek alapján nem korlátozza, mert ez az adózói státusz az Igénybevevő döntése, így tényszerűen is változhat; további példaként, hogy a teljesítés egy valós teljesítés esetében valóban azon a napon történt-e, amelyik napot Igénybevevő a számlán megjelölte, illetve a teljesítés tényleges dátuma és a számla kelte között eltelt-e már, vagy még nem telt-e el az az időszak, melyet jogszabály meghatároz, stb. 4. Szolgáltatás regisztrációs és használati díjszabása 4.1 Igénybevevő a szolgáltatás regisztrációs (vagyis használatba vételi díj) befizetése után veheti igénybe. Ettől Szolgáltató méltányosságból, vagy marketingkampány keretében, kedvezően eltérhet. Jelen szerződés kapcsán a használatbavétel díjmentes. 4.2 Igénybevevő a szolgáltatás igénybevétele során - vagyis használatáért cserébe ellenszolgáltatásként - időszakosan szolgáltatási díjakat köteles fizetni, amely díjazás mindig egy jogosultsági időszakot követően, utólag kerül kiszámításra, és amelynek mértéke az igénybevétel mértékétől az alábbi díjtáblázat szerint függ: havi legfeljebb 10 db bizonylatig, az adott hónapban: díjmentes, de a tartósan kevés számlát kibocsátók is ténylegesen veszik igénybe a szolgáltatást, így számukra is van használati díj, amely éves viszonylatban az ötvenedik és a századik bizonylat elérésekor: bruttó 500 Ft; db bizonylat között, tárgyhónapban: bruttó 500 Ft; tárgyhónapban db bizonylatig: bruttó Ft; tárgyhónapban további db bizonylatonként: bruttó Ft; Szolgáltató havonta legfeljebb db bizonylat kezelését vállalja. Bizonylatnak számít a számla, az azt módosító sztornó bizonylat, a proforma és a befizetési igazolás is. Kézi és gépi bizonylatolás között díjazásbeli különbséget nem teszünk. Szolgáltató az alapdíjait, saját üzemelési költségei vonzatában évi 1 alkalommal felülvizsgálhatja és módosíthatja. Szolgáltató, Igénybevevő kérésére, évi 1 alkalommal, ha a tényleges igénybevétel kapcsán méltányolható, egyedi esetben állapíthat meg az alapdíjnál kedvezőbb díjazást, Igénybevevő esetére más szolgáltatások biztosítása mellett, egyedileg elengedheti a regisztrációs díjat, vagy havidíjakat.

6 5. Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének jogszabályi háttere 5.1 Szolgáltató nyilatkozata a szolgáltatás tárgyának jogszabályi megfeleléséről (a) Szolgáltató, mint a program gyártója ezúton nyilatkozik (ad igazolást), hogy a program v1.23 (jelen szerződésben megjelölt) változata a évi január 29-i 18.sz.i.f. mint NAV iránymutatásnak, 2003:XCII Art., 2007:CXXVII Áfatv. és a 24/1995.(XI.22) PM rendeletnek megfelelően működik. (b) A programmal nem lehetséges egynél több számlát azonos sorszámon kibocsátani, a számla sorszámozása szigorúan növekvő, nem lehetséges a rendeltetésszerű használattal visszasorszámozni sem, mert a bizonylatok folytatólagosan következő sorszámozását nem a program, hanem a tőle függetlenül működő adatbázis szerver (MySQL 5.0) atomi (oszthatatlan, és kívülről nem befolyásolható) tárolási ("INSERT") funkciója biztosítja. (c) A számla kelte nem választható és nem változtatható adat. 5.2 Szolgáltatás igénybevételének jogszabályi háttere (a) Igénybevevő jogosult a kézi és a gépi számlázásra 24/1995 PM. rendelet 1/E. szerint. (b) A gépi számlázás JSON alapú REST API kommunikációs platformon keresztül valósul meg. Gépi számlázáshoz Szolgáltató az Igénybevevőnek külön ecélból jelzett igénye esetére API CODE és API PASS (hozzáférési kód és jelszó) párost hoz létre, melyet az API technikai dokumentációja (továbbiakban: API DOC ) mellé ad. Az API DOC zárt dokumentum, nem nyilvános, tartalma csak Felekre tartozik, az Igénybevevő, munkatársaival és partnereivel azért mint üzleti titokért felel. (c) Igénybevevő (és munkatársai, együttesen: mint "Használó") köteles a program kezelése során Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai szerinti bizonylatokat kiállítani, Szolgáltató jogi tájékoztatása alapján. Minden, a programot valamely módon kijátszani igyekvő Használó büntetőjogi felelősségét a Használó viseli (2012:C Btk.375., 377., 422., 423. ). Használó köteles a szerződött felhasználói nevét és jelszavát (a kézi számlázóba való belépéshez) és a gépi számlázáshoz az API hozzáférést titokban tartani, a program működésére való tekintettel a programhoz történő hozzáférések idegen személynek kiadása bűncselekmény (2012:C Btk.287. (1)c és 424. ). A hozzáférések titokban tartása alapvetően az Igénybevevő lényeges érdeke, így akadályozhatja csak meg, hogy illetéktelenek az ő nevében fiktív számlákat bocsássanak ki vállalkozása nevében. (d) Szolgáltató tájékoztatja Igénybevevőt, hogy a szolgáltatás igénybevételének technikai feltételét (számítógép, arra telepített operációs rendszer, böngésző és internetkapcsolat) maguknak a Használóknak kell biztosítaniuk. Ilyen hiányosságok megléte miatt térítési igénnyel nem élhetnek. (e) Szolgáltató tájékoztatja Igénybevevőt, hogy a hatályos törvényi szabályozás szerint számlát Igénybevevő a Vásárlója számára a teljesítéstől mért ésszerű időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül még kiállíthat, nem-készpénzes teljesítés esetén. Ezért, a Vásárló Igénybevevőt nem kényszerítheti-fenyegetheti azzal, hogy egy ügylet elmarad, ha azonnal, adott órában:percben - esetleg a teljesítést megelőzően - nem tud számlát adni, mert történetesen Használó a szoftvert üzemkimaradás miatt nem tudja használni (ez a zsarolás Btk.367. tényállása). Készpénzes teljesítés esetében viszont számlát azonnal kell adni, a 15 napra hivatkozásra nincs lehetőség. Szolgáltató ezért 1. javasolja Igénybevevőinek a készpénzes számlázás mértékének visszaszorítását és nyomdai úton kiállított számlatömb tartalékba állítását 2. kifejezett igénylés esetén, a szerződéskötéskor postai úton 1 db készpénzes számlatömböt küld Igénybevevőnek, 3. alapvetően korrekt üzleti magatartást tanúsítva igyekszik a szolgáltatást a lehetőségekhez mérten legmagasabb napi üzemóra %ban elérhetővé tenni, így ezzel Szolgáltató mindent megtesz, ami tőle etekintetben elvárható (Ptk.1:4. ).

7 6. ÖSSZEFOGLALÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6.1. Szolgáltató a meglévő szerződést egyoldalúan módosíthatja, de csak olyan tartalommal, amely Igénybevevőt a műszaki üzemeltetés tekintetében előnyösen érinti a Szolgáltatás igénybevételében Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát általában véve igyekeznek egyeztető tárgyaláson rendezni Jelen szerződés a vis maior esetét kivéve, a megkötés után Ptk.6:249. (1) szerint, vagyis elállással legkésőbb addig bontható fel jogkövetkezmény nélkül, amíg Szolgáltató a vállalt kötelezettségeinek megvalósítását meg nem kezdte. Szolgáltató Ptk.6:249. (2) esetében jogosult a szerződött szolgáltatások üzembeállítása érdekében már elvégzett munkálataival kapcsolatban felmerült költségei (munkadíjak) megtéríttetésére. Ezzel kapcsolatos jogviták tisztázására szolgáltató felkészült, hogy a rész-teljesítés egy bizonyítási eljárásban tárgyi bizonyítási eszközökkel és szakértővel (a körülményekre tekintettel 1952:III Pp. 164., 166., 177. és 189. illetve 1998:XIX Be. 102., 115. (2) és 116. (1) értelmezésében) jogszerűen bizonyítható legyen. Szolgáltató rendelkezik informatikai igazságügyi szakértő partnerrel. Az elállással való felbontás esetét kivéve a szerződés megszüntethető: (a) közös megegyezéssel a Felek által meghatározott időpontban azonnal - az esetben, ha jogosult (Igénybevevő) a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni, úgy ezen jognyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatónak írott formában (papíron vagy elektronikusan), a szolgáltatás megszüntetési kérelmét Szolgáltató köteles elfogadni, Igénybevevő pedig a nyitott tárgyidőszakra fennálló díjtartozását köteles megfizetni, egyéb térítési igényt Felek ez esetben nem nyújthatnak be; vagy (b) jogosult felé címzett írásbeli rendes felmondás útján 8 napos türelmi idővel, amennyiben Igénybevevő a szolgáltatás díját az első felszólítás után sem egyenlítette ki, illetve (c) rendkívüli felmondás útján súlyos vagy a 2012:II 6. (2) értelmezésében folytatólagos szerződésszegés esetében a másik félhez intézett írásbeli levélben indokolással ellátva. A rendkívüli felmondás csak akkor lép hatályba, ha a rendkívüli felmondást gyakorló fél a szerződésszegő magatartás megszüntetésére és a szerződésszerű teljesítésre legalább 8 napos póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el Felek és partnereik a szerződött tevékenység során tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni (2013:V 2:47. ), az ügymenettel kapcsolatban történt eseményeket, műszaki adatokat, gazdasági adatokat, levelezések tartalmát Felek egyike sem adhatja ki harmadik fél számára. A titoktartási kötelezettség megszegése (2012:C ) súlyos szerződésszegésnek minősül, jelen szerződés azonnali megszüntetését vonja maga után. Felek kötelezik magukat, hogy az ügyvitel során tudomásukra jutott személyes (vásárlói) adatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzást betartják (2013:V 2:46. (2) és így 2011:CXII ). Felek egyúttal munkatársaikat is utasítják jogkövető magatartásra és felelősség-vállalásra: a munkatársak az üzemeltetés kapcsán önálló magánszemélyként is felelnek az üzleti titok és a megismert személyes adatok megtartásáért Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az aláírók közül a szerződést később aláíró fél aláírásával ellátta. Jelen szerződésben nem szabályozott ügyvitel tekintetében az ügy felmerülésekor hatályos Polgári Törvénykönyv (szerződéskötéskor 2013.évi V.tv.) rendelkezései az irányadók Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő szakmai vitákban való állásfoglalásért személyüktől független (2013:V 8:1. (1)1.,2.) szakértő bevonását kérvényezhetik Felek kijelentik, hogy az egymás közti, a szerződés teljesítése során keletkező, és a szerződés előzményét képező elektronikus levelezést is bizonyító erejű iratnak (Be.115. (2)) ismerik el.

8 ZÁRADÉK JELEN SZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN KETTŐ EREDETI PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT, AMELYBŐL EGY PÉLDÁNY A SZOLGÁLTATÓT, EGY PÉLDÁNY AZ IGÉNYBEVEVŐT ILLETI MEG. SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS EGY PÉLDÁNYÁT A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ÜGYVÉDI IRODÁK EGYIKÉBEN BEMUTATJA, ÍGY ELISMERVE KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS JOGAIT. MEGRENDELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ALÁÍRÁSÁVAL ELISMERI, HOGY JELEN SZERZŐDÉS TARTALMÁT ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEKET MEGISMERTE, ÉS MAGÁRA KÖTELEZŐNEK ELISMERTE. JELEN SZERZŐDÉST A FELEK, MINT ÜGYLETI AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZŐT, JÓVÁHAGYÓLAG ÍRTÁK ALÁ, A SZERZŐDÉS MINDEN EGYES OLDALÁN. Kelt: BUDAPEST, év hó nap Igénybevevő ügyvezető Szolgáltató ügyvezető

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés nem számítógép alapú pénztárgéphez Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: 2015.03.19 Ügynök kód: NAZZAKP DEALER kód: OCNAZ.00001 ICCID: Szolgáltató adatai Magyar

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: Ügyintéző: Ügyintéző azonosítója (DEALER kód): ICCID: Online Pénztárgép (a továbbiakban: Pénztárgép) sorozatszáma (NEM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek)

VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek) VÁSÁRLÓI- és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Általános Szerződési Feltételek) BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat,

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

HOSZTING ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HOSZTING ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. HOSZTING ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére.

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére.

A webáruház célja a Rapcity Hungary Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre szállíttatása a vásárlók részére. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,

Részletesebben

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben