Számlázó Lite v1.23. Székhely: Adószám: címe: Telefonszáma: Pénzügyi teljesítésre kinevezett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlázó Lite v1.23. Székhely: Adószám: Email címe: Telefonszáma: Pénzügyi teljesítésre kinevezett:"

Átírás

1 Számlázó Lite v1.23 Internetes elérhetőségre telepített ("online") számlázó szolgáltatás 1. FELEK: az Igénybevevő és Szolgáltató, együttesen a továbbiakban "Felek". 1.1 Igénybevevő: Székhely: Adószám: Levelezési cím (ha a székhelytől eltér) Szerződéskötésre jogosult képviselő neve: címe: Telefonszáma: Pénzügyi teljesítésre kinevezett: (ha az Igénybevevő jogi képviselőjétől eltérő személy) Az igénybevétel során egyeztetni, panaszt jelezni, szolgáltatásokat kérni illetve lemondani ezúton meghatalmazott személyek és elérhetőségeik: (ha az Igénybevevő jogi képviselőjétől eltér) 1.2 Szolgáltató: Jasmine GBI Banktechnikai és Gazdaságvédelmi Kft. Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest Bem József u. 6. Adószám: Szerződéskötésre jogosult képviselő neve: Németh Róbert ügyvezető Elérhetőségek: +36 (70) Ügyfélszolgálat: munkanapokon 08:30-16:30 Ügyfélszolgálatra kijelölt személy: Németh Róbert

2 2. KONDÍCIÓS LISTA 2.1 Szerződéskötés általános kondíciói (a) Felek a évi V. tv. (Ptk.) jogalanyai. (b) Szerződéses viszony létrejöttének Felek együttes kötelem-keletkeztető magatartása, a szerződéskötési feltételek és a szerződés tartalmának megismerése és abba való, önállóan egybehangzó akarattal történő beleegyezése szükséges. (b) Szolgáltató csak írásban szerződik. Szolgáltató Igénybevevői jognyilatkozatokat (kéréseket) csak írásbeli alakban fogad el - szóban, hallgatásos beleegyezésre, ráutaló magatartással nem fogad el. (c) Felek a kötelem létrejötte után bizonyító erejű nyilatkozatnak fogadják el a papírra nyomtatott írásbeli, és a jelen szerződésben megjelölt címeken egymásnak tett jognyilatkozatot. 2.2 Szerződéses viszony fenntartásának általános kondíciói (a) Szolgáltató felelős az általa biztosított szolgáltatásnak az év munkanapjain történő üzemeltetéséért és a program mindenkor hatályos jogszabályokkal harmonikus működéséért. (b) Nem szolgáltató felelős a kiállított bizonylatok tartalmának valóságáért (c) Szolgáltató jelzi, hogy a szolgáltatás működésével - illetve esetleges kihagyásával kapcsolatosan - kártérítés igények befogadását az alábbiakban tudja vállalni: mivel Szolgáltató mikro- és kisvállalatok részére szolgáltat és így szolgáltatási díjait az ésszerűség keretein belül alacsony szinten kívánja tartani, az alacsony díjazás csak tömeges ügyfélkör kiépítéssel tartható, így kártérítést csak az adott igénybevevője addig eltelt szolgáltatási ideje alatt befizetett összes addigi díjának mértékéig tud figyelembe venni. Mindemellett Szolgáltató a 2014-es évre 5 MFt keretösszegű felelősségbiztosítást köt (a) Igénybevevő büntetőjogilag felelős az általa (és munkatársai, mint Használók által) kiállított bizonylatok tartalmi valóságáért. (b) Igénybevevő felelős a használathoz szükséges hozzáférések titokban tartásáért (c) Igénybevevő felelős a használattal kapcsolatban felmerült szolgáltatói díjak megfizetéséért (a) Szolgáltató és Igénybevevő együttesen kötelesek egymással az emberi méltóságot tekintetbe vevő, civilizált, üzletileg etikus formában és tartalommal kommunikálni. (b) Sem Szolgáltató, sem Igénybevevő nem köteles a másik fél jogtalan (törvénytelen) kérésének eleget tenni, többszöri esetben ez rendkívüli szerződésbontás indoka lehet. 2.3 Díjfizetés általános kondíciói (a) a szolgáltatásnak egyszeri használatbavételi díja van, mely a használatba vétel előtt befizetendő (b) az igénybevétel (szolgáltatás) díját a szerződések egyedileg szabályozzák (c) a szolgáltatási díjak fizetésének konkrét mértékéről, gyakoriságáról, üteméről és határidejéről a szerződéses viszonyban meghatározottaktól az igénybevevő tekintetében kedvezőbb irányba való eltérésről a kiállított szolgáltatási számlák rendelkezhetnek Szolgáltató követeléskezelési kondíciói (a) Szolgáltató a program használatát a program havidíjának kiszámlázását követő 8. naptári napon be nem érkezett díjak esetén korlátozza (deaktiválja a Használót). A reaktiválás díjmentes, reaktiválás a díj beérkezésének napján történik. (b) 30 napon túl történő nemfizetés esetén Szolgáltató a számlázó funkciókat deaktiválja. A meglévő számlák elérhetőek maradnak. Kérjük a nemfizetni kívánó ügyfeleinket, hogy ebben az időszakban mentsék ki saját archívumukba a számlázóban tárolt adatokat. 60 napon túl történő nemfizetés után a Használót és minden üzleti adatát, bizonylatait töröljük rendszerünkből. (c) Törlés utáni újbóli használatba vételhez újra kell regisztrálni, tehát szerződni. Újraaktiválás alkalmával Használó visszakapja a korábbi azonosítóit és a korábbi számláit is újraaktiváljuk. Sorozatosan nem-fizetni akarás miatt szerződést szegő ügyfeleinkkel legfeljebb egyszer szerződünk újra. 2.5.Szolgáltató ügyfélkezelési politikája (a) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációról (új szerződésről), a reaktiválásról, ügyfelének (Használónak) az időleges felfüggesztéséről vagy kitiltásáról, és kiemelten a felmondott korábbi ügyfelének újra történő regisztrációjával kapcsolatban saját kockázatelemzése alapján döntsön. (b) Szolgáltató ezúton kéri ügyfeleit (Használókat) hogy a program használatával kapcsolatosan az ügyfélszolgálati címein és telefonszámain zajló kommunikáció során szíveskedjenek a jogsértő, becsületsértő és közönséges szóhasználatot kerülni, ezt Szolgáltató munkatársai sem teszik. A sorozatosan öncélúan, indokolatlanul és szinte kizárólag botrányos magatartást képviselő ügyfeleivel Szolgáltató nem kíván sem közép-, sem hosszútávon együttműködni. (c) Szolgáltató az ügyfélszolgálati elérhetőségeire a program működésével kapcsolatos segítő szándékkal érkező Használói üzeneteket bizalmasan és méltányosan kezeli. mint Igénybevevő, a kondíciós listát megismertem és elfogadom

3 3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 3.1 Szolgáltatás tárgya: Szolgáltató által biztosított internetes szoftver (a továbbiakban "a program") a szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés keltének napján érvényes verziószámával (v1.23) képes magyar forint, EUR és USD devizanemben, 5%, 18%, 27% ÁFA körű, 0% illetve ÁFA körön kívüli (AAM és KATA), szigorú számadású bizonylat (számla, illetve a számlával egy tekintet alá eső irat, így az eredeti számlát módosító bizonylatok közül teljes összegű sztornó számla) kibocsátására, illetve a nem szigorú számadású bizonylatok közül: díjbekérő (proforma) és befizetési igazolás kibocsátására. A program jelen változatából kiadott "befizetési igazolás" nem minősül bevételi pénztárbizonylatnak, a szolgáltatásnak ez nem tárgya. 3.2 Szolgáltatás hatálya: (a) a szolgáltatás jogi hatálya szerint alapvetően a 24/1995(XI.22) PM rendelet 1/E. "számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla" mint számviteli bizonylat kiállításának biztosítását jelenti Igénybevevő részére. Fontos fogalmi értelmezés, hogy a számlák kiállítója nem a Szolgáltató, hanem az Igénybevevő! (b) a szolgáltatás időbeli hatálya: a szolgáltatói szerződés aláírásától számítottan, folytonosan, határozatlan ideig, illetve rendes vagy rendkívüli felmondásig, valamit a Felek valamelyikének jogutód, vagy időben folytonos jogosultságra kijelölt ügyvivő nélküli megszűnéséig. 3.3 Szolgáltatás liszenszelése: a szolgáltatás jogosultsági azonosítóját (liszensz-kód) nem jelen szerződés állapítja meg, hanem a számlázó rendszer adatbázisába történő ügyfél-felvételkor, automatikusan, a program által kerül létrehozásra (nem kézzel kerül létrehozásra, így versenyelőny tekintetében ügyfélkérésre a liszensz kód összetételének, sorszámának előzetes beállítása nem biztosítható). 3.4 Szolgáltatott szoftver változáskövetése az Innováció jegyében: (a) a szoftver-rendszer műszakilag folyamatosan frissül, és alapvetésképpen (hacsak ettől eltérő kéréssel a Igénybevevő nem jelzi) mindig a legfrissebb szoftver-változat van használatba adva. Jelen szerződéses jogviszony nem egy kifejezett verziószám igénybevételére alapul, hanem magára a bizonylat-kiállítási szolgáltatás igénybevételére, folytatólagos műszaki bővítések követésére és jogszabályi változáskövetésre. (b) A frissítés jelenti az igénybe vehető funkciók körének folyamatos bővítését, illetve az ergonómiai fejlesztéseket (hogy gyorsabban, kényelmesebben lehessen a szoftvert használni), illetve jelenti az Igénybevevők által jelzett esetleges futási hibák esetén azok javítását; továbbá a változáskövetés jelenti a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szoftver átalakítását arra felkészülve, hogy egy jogszabály megváltozik és módosítása lép hatályba. (c) A jogi változáskövetés és az innováció jegyében történő műszaki változáskövetés díjmentes. (d) A változáskövetést a szoftver mindenkori Vásárlói tájékoztatója és a Súgó dokumentálja, amelyek most rendre a illetve a URL címen elérhetőek. (e) A szoftverbe új funkciók bekerülése amennyiben az innovációs célú, vagy ha azt előzetes nyilatkozatában a Szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül felajánlja - díjmentes. Egyéb, egyedi igények esetén a szoftver kibővítése nem változtatásnak, hanem új funkciók egyedi lefejlesztésének minősül, így díjköteles. A bővítéssel kapcsolatos fejlesztések díja egyedi megállapodás kérdése.

4 3.5 Szolgáltatás üzemeltetése: Szolgáltató az év minden naptári napján, napi legalább 8 órában, de legfeljebb éves viszonylatban 99.5% időszakra igyekszik biztosítani a program elérhetőségét. Jelen szolgáltatás a URL címen érhető el. A program nem nagyvállalati ügyviteli rendszer, hanem alapcéljában mikro- és kisvállalati számlázó alkalmazás, így a 0,5% éves üzemkiesés lehetősége valójában a december 24-i Karácsony esti időszakot és a december 31 dél és január 1 dél közötti esetleges üzemkimaradás lehetőségét jelenti. Az üzleti év alapvető törzsidejében Szolgáltató folyamatos, 24 órás üzemkészséget vállal, de szavatolni vis-maior esetben nem tudja. Vis maiornak számít, amikor a Szolgáltató önhibáján kívüli körülmény miatt képtelen a szolgáltatás teljesítésére, így: az előre nem tervezett és a nem várt, fizikai szerver leállás; a szolgáltatói szerver elhelyezésére kialakított Budapesti szerverterem áramellátási illetve internet-ellátási hibái; a természeti katasztrófák és a 2011.IV.25-től hatályos Alaptörvényben meghatározott háborús szükségállapot, illetve politikai rendkívüli állapot miatt a szolgáltatás biztosításának műszaki vagy emberi ellehetetlenülése esetében. Szolgáltató üzemeltetést és személyes rendelkezésre állást mind üzemeltetés, mind hibajavítás esetére tud vállalni a 0,5%-os, általános tekintetben nem garantált időszakra egyedi esetekben, amennyiben Igénybevevő erre a kiemelt időszakra a rendkívüli szolgálati díjat megfizeti. A rendkívüli szolgálatról és díjazásáról mindig egyedi szerződés-kiegészítés rendelkezik. 3.6 A program javításai: (a) azon javítások esetében, melyek a számlázást oly mértékben érintik, hogy egy talált jelenség, vagy működési hiba miatt a Szolgáltató egyetlen ügyfele (Igénybevevő) sem tud jogszerűen számlázni, úgy a szoftverben a módosítási munkálatok megszervezését Szolgáltató azonnali hatállyal megkezdi, és célul tűzi ki a 4 (naptári) órán belüli üzemkész állapotba állítást, de szavatolni vis-maior esetben nem tudja. (b) Azon javítások esetében, melyek kizárólag egyetlen adott Igénybevevő számlázását érintik, mint egyedi esetek kerülnek javításra, egyedi vizsgálat alapján. A vizsgálat deríti fel, hogy adott esetben miért nem működik a számlakibocsátás, így esetfüggő annak megjavítási ideje - ezért a javítás befejezésére szerződésben határidőt előre megszabni és szavatolni nem lehetséges. Szolgáltató törekvése viszont, hogy a javítást megelőző vizsgálatot a javítás bejelentését követően azonnal megkezdje, és célul tűzi ki a 8 órán belüli javítást. 3.7 Műszaki jótállás: (a) Szolgáltató mint jogi személy, ezúton felelősen kijelenti, hogy a 3.5 pontban jelölt éves üzemeltetési időszakot garantálja, és különdíj ellenében tud rendkívüli szolgálatot teljesítő munkatársat is biztosítani. Vállalt szolgáltatásaiért a 2. főpont (Kondíciós lista) szerint garantálja felelősségét. Kártérítési igényt - emlékeztetőül - csak legfeljebb az addig eltelt szolgáltatási idő alatt befizetett összes díj mértékéig tud figyelembe venni. (b) Szolgáltató az 5.1 főpont szerinti jogszabályi megfelelőséget az igénybevétel teljes időszakára szavatolja, és ezúton nyilatkozik, hogy jogszabályi változások esetére a szerződött szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftvert saját költségére változtatja (frissíti). (c) Szolgáltató folyamatos teszteléssel és fejlesztéssel, saját költségére garantálja, hogy a program a tőle elvárható módon működni képes legalább Internet Explorer 8, Firefox 24i, Google Chrome 32, Arora 0.10 és Midori böngészőkben legalább Windows 7 rendszerben, Linux Ubuntu 12, Fedora 10 rendszerben, és működik 2012 után gyártott Nokia, Sony és iphone okostelefonokon. A program JavaScript és Ajax támogatást igényel. (d) Szolgáltatói korlátozások a jótállás vállalhatósága érdekében: 1. a program csak a 3.7.c) szakaszban felsorolt informatikai környezetben működik megfelelően; 2. a programmal kiállított számlán legfeljebb csak 10 árucikk szerepelhet; 3. a számlakép legfeljebb csak egyoldalas lehet; 4. a program csak szöveges PDF formátumban állít ki számlát (nem XML/EDI e-számla) 5. egy login címet csak egy Igénybevevő céghez lehet használni, de egy céghez korlátlan számú munkatárs rendelhető; 6. egy cég csak egy API kóddal rendelkezhet gépi számlázáshoz, de azt korlátlan számú webáruházban használhatja; 7. a szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftverek folyamatosan továbbfejlesztés alatt állnak, az új programrészek éles üzembe helyezésére ( publikálására ) Szolgáltató az éjjel 01:00 és 05:00 közötti időszakot választja, erre az időszakra publikálás esetében a szoftver elérhetősége korlátozott, kártérítési igény nem elfogadható. 8. A frissítések és javításokat Szolgáltató általában ben előre jelzi, SOS esetben azonnal végzi, és utólagos tájékoztatást ad.

5 3.8 Igénybevevő döntéshozói felelőssége: Szolgáltató olyan szolgáltatást biztosít, mellyel jogilag korrekt számlák bocsáthatók ki, de jogköre - mivel nem állami hatáskörű hivatal - nincs vizsgálni (monitorozni), korlátozni és megakadályozni, hogy igénybevevő tartalmilag helytelen, vagy jogilag helytelen számlákat bocsásson ki. Szolgáltató, a szerződés mellékleteként átadott dokumentációs csomagban tájékoztatja Igénybevevőt a szerződéskötés napján érvényes NAV iránymutatásokról, amely tájékoztatás lényege, hogy szolgáltató megteszi a tőle elvárhatót atekintetben, hogy Igénybevevő a szolgáltatást helyesen tudja használni, tehát Igénybevevő törvényesen befogadható számviteli bizonylatokat legyen képes kiállítani. A tájékoztatás átvétele után Igénybevevő már nem hivatkozhat arra, hogy jogi tévedésben volt, mert a számlakibocsátással kapcsolatos hatályos iránymutatásokat nem ismerte, így Szolgáltatóra ilyen felelősséget nem háríthat - jelenti ez a megállapodás továbbá azt, hogy függetlenül attól, hogy esetlegesen egy szoftver funkció kapcsán Igénybevevőnek lehetősége nyílna a szoftvert gazdasági visszaélésekre használni, ez a lehetőség nem azt jelenti, hogy Szolgáltató megtéveszti Igénybevevőt, mert helytelen szolgáltatást ad, hanem a NAV iránymutatásokról és jogszabályokról átadott tájékoztatás alapján Igénybevevő saját döntése és büntetőjogi felelőssége, hogy egy funkcionális lehetőség (vagy vélt működési hiba) kapcsán közvetlen akarattal kíván-e jogsértő cselekményeket elkövetni. Magyarázatképpen: Szolgáltató nem tudhatja, hogy Igénybevevő kibocsátott számlái mögött van-e valós teljesítés, vagy a programot színlelt vagy fiktív teljesítésről szóló, jogsértő számlakibocsátásra használják-e, szintúgy Szolgáltató nem vizsgálhatja és nem tudhatja biztosan, hogy adott pillanatban Igénybevevő kisadózó, ÁFA alany, vagy nem ÁFA alany és így a szolgáltatást vélelmek alapján nem korlátozza, mert ez az adózói státusz az Igénybevevő döntése, így tényszerűen is változhat; további példaként, hogy a teljesítés egy valós teljesítés esetében valóban azon a napon történt-e, amelyik napot Igénybevevő a számlán megjelölte, illetve a teljesítés tényleges dátuma és a számla kelte között eltelt-e már, vagy még nem telt-e el az az időszak, melyet jogszabály meghatároz, stb. 4. Szolgáltatás regisztrációs és használati díjszabása 4.1 Igénybevevő a szolgáltatás regisztrációs (vagyis használatba vételi díj) befizetése után veheti igénybe. Ettől Szolgáltató méltányosságból, vagy marketingkampány keretében, kedvezően eltérhet. Jelen szerződés kapcsán a használatbavétel díjmentes. 4.2 Igénybevevő a szolgáltatás igénybevétele során - vagyis használatáért cserébe ellenszolgáltatásként - időszakosan szolgáltatási díjakat köteles fizetni, amely díjazás mindig egy jogosultsági időszakot követően, utólag kerül kiszámításra, és amelynek mértéke az igénybevétel mértékétől az alábbi díjtáblázat szerint függ: havi legfeljebb 10 db bizonylatig, az adott hónapban: díjmentes, de a tartósan kevés számlát kibocsátók is ténylegesen veszik igénybe a szolgáltatást, így számukra is van használati díj, amely éves viszonylatban az ötvenedik és a századik bizonylat elérésekor: bruttó 500 Ft; db bizonylat között, tárgyhónapban: bruttó 500 Ft; tárgyhónapban db bizonylatig: bruttó Ft; tárgyhónapban további db bizonylatonként: bruttó Ft; Szolgáltató havonta legfeljebb db bizonylat kezelését vállalja. Bizonylatnak számít a számla, az azt módosító sztornó bizonylat, a proforma és a befizetési igazolás is. Kézi és gépi bizonylatolás között díjazásbeli különbséget nem teszünk. Szolgáltató az alapdíjait, saját üzemelési költségei vonzatában évi 1 alkalommal felülvizsgálhatja és módosíthatja. Szolgáltató, Igénybevevő kérésére, évi 1 alkalommal, ha a tényleges igénybevétel kapcsán méltányolható, egyedi esetben állapíthat meg az alapdíjnál kedvezőbb díjazást, Igénybevevő esetére más szolgáltatások biztosítása mellett, egyedileg elengedheti a regisztrációs díjat, vagy havidíjakat.

6 5. Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének jogszabályi háttere 5.1 Szolgáltató nyilatkozata a szolgáltatás tárgyának jogszabályi megfeleléséről (a) Szolgáltató, mint a program gyártója ezúton nyilatkozik (ad igazolást), hogy a program v1.23 (jelen szerződésben megjelölt) változata a évi január 29-i 18.sz.i.f. mint NAV iránymutatásnak, 2003:XCII Art., 2007:CXXVII Áfatv. és a 24/1995.(XI.22) PM rendeletnek megfelelően működik. (b) A programmal nem lehetséges egynél több számlát azonos sorszámon kibocsátani, a számla sorszámozása szigorúan növekvő, nem lehetséges a rendeltetésszerű használattal visszasorszámozni sem, mert a bizonylatok folytatólagosan következő sorszámozását nem a program, hanem a tőle függetlenül működő adatbázis szerver (MySQL 5.0) atomi (oszthatatlan, és kívülről nem befolyásolható) tárolási ("INSERT") funkciója biztosítja. (c) A számla kelte nem választható és nem változtatható adat. 5.2 Szolgáltatás igénybevételének jogszabályi háttere (a) Igénybevevő jogosult a kézi és a gépi számlázásra 24/1995 PM. rendelet 1/E. szerint. (b) A gépi számlázás JSON alapú REST API kommunikációs platformon keresztül valósul meg. Gépi számlázáshoz Szolgáltató az Igénybevevőnek külön ecélból jelzett igénye esetére API CODE és API PASS (hozzáférési kód és jelszó) párost hoz létre, melyet az API technikai dokumentációja (továbbiakban: API DOC ) mellé ad. Az API DOC zárt dokumentum, nem nyilvános, tartalma csak Felekre tartozik, az Igénybevevő, munkatársaival és partnereivel azért mint üzleti titokért felel. (c) Igénybevevő (és munkatársai, együttesen: mint "Használó") köteles a program kezelése során Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai szerinti bizonylatokat kiállítani, Szolgáltató jogi tájékoztatása alapján. Minden, a programot valamely módon kijátszani igyekvő Használó büntetőjogi felelősségét a Használó viseli (2012:C Btk.375., 377., 422., 423. ). Használó köteles a szerződött felhasználói nevét és jelszavát (a kézi számlázóba való belépéshez) és a gépi számlázáshoz az API hozzáférést titokban tartani, a program működésére való tekintettel a programhoz történő hozzáférések idegen személynek kiadása bűncselekmény (2012:C Btk.287. (1)c és 424. ). A hozzáférések titokban tartása alapvetően az Igénybevevő lényeges érdeke, így akadályozhatja csak meg, hogy illetéktelenek az ő nevében fiktív számlákat bocsássanak ki vállalkozása nevében. (d) Szolgáltató tájékoztatja Igénybevevőt, hogy a szolgáltatás igénybevételének technikai feltételét (számítógép, arra telepített operációs rendszer, böngésző és internetkapcsolat) maguknak a Használóknak kell biztosítaniuk. Ilyen hiányosságok megléte miatt térítési igénnyel nem élhetnek. (e) Szolgáltató tájékoztatja Igénybevevőt, hogy a hatályos törvényi szabályozás szerint számlát Igénybevevő a Vásárlója számára a teljesítéstől mért ésszerű időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül még kiállíthat, nem-készpénzes teljesítés esetén. Ezért, a Vásárló Igénybevevőt nem kényszerítheti-fenyegetheti azzal, hogy egy ügylet elmarad, ha azonnal, adott órában:percben - esetleg a teljesítést megelőzően - nem tud számlát adni, mert történetesen Használó a szoftvert üzemkimaradás miatt nem tudja használni (ez a zsarolás Btk.367. tényállása). Készpénzes teljesítés esetében viszont számlát azonnal kell adni, a 15 napra hivatkozásra nincs lehetőség. Szolgáltató ezért 1. javasolja Igénybevevőinek a készpénzes számlázás mértékének visszaszorítását és nyomdai úton kiállított számlatömb tartalékba állítását 2. kifejezett igénylés esetén, a szerződéskötéskor postai úton 1 db készpénzes számlatömböt küld Igénybevevőnek, 3. alapvetően korrekt üzleti magatartást tanúsítva igyekszik a szolgáltatást a lehetőségekhez mérten legmagasabb napi üzemóra %ban elérhetővé tenni, így ezzel Szolgáltató mindent megtesz, ami tőle etekintetben elvárható (Ptk.1:4. ).

7 6. ÖSSZEFOGLALÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6.1. Szolgáltató a meglévő szerződést egyoldalúan módosíthatja, de csak olyan tartalommal, amely Igénybevevőt a műszaki üzemeltetés tekintetében előnyösen érinti a Szolgáltatás igénybevételében Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát általában véve igyekeznek egyeztető tárgyaláson rendezni Jelen szerződés a vis maior esetét kivéve, a megkötés után Ptk.6:249. (1) szerint, vagyis elállással legkésőbb addig bontható fel jogkövetkezmény nélkül, amíg Szolgáltató a vállalt kötelezettségeinek megvalósítását meg nem kezdte. Szolgáltató Ptk.6:249. (2) esetében jogosult a szerződött szolgáltatások üzembeállítása érdekében már elvégzett munkálataival kapcsolatban felmerült költségei (munkadíjak) megtéríttetésére. Ezzel kapcsolatos jogviták tisztázására szolgáltató felkészült, hogy a rész-teljesítés egy bizonyítási eljárásban tárgyi bizonyítási eszközökkel és szakértővel (a körülményekre tekintettel 1952:III Pp. 164., 166., 177. és 189. illetve 1998:XIX Be. 102., 115. (2) és 116. (1) értelmezésében) jogszerűen bizonyítható legyen. Szolgáltató rendelkezik informatikai igazságügyi szakértő partnerrel. Az elállással való felbontás esetét kivéve a szerződés megszüntethető: (a) közös megegyezéssel a Felek által meghatározott időpontban azonnal - az esetben, ha jogosult (Igénybevevő) a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni, úgy ezen jognyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatónak írott formában (papíron vagy elektronikusan), a szolgáltatás megszüntetési kérelmét Szolgáltató köteles elfogadni, Igénybevevő pedig a nyitott tárgyidőszakra fennálló díjtartozását köteles megfizetni, egyéb térítési igényt Felek ez esetben nem nyújthatnak be; vagy (b) jogosult felé címzett írásbeli rendes felmondás útján 8 napos türelmi idővel, amennyiben Igénybevevő a szolgáltatás díját az első felszólítás után sem egyenlítette ki, illetve (c) rendkívüli felmondás útján súlyos vagy a 2012:II 6. (2) értelmezésében folytatólagos szerződésszegés esetében a másik félhez intézett írásbeli levélben indokolással ellátva. A rendkívüli felmondás csak akkor lép hatályba, ha a rendkívüli felmondást gyakorló fél a szerződésszegő magatartás megszüntetésére és a szerződésszerű teljesítésre legalább 8 napos póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el Felek és partnereik a szerződött tevékenység során tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni (2013:V 2:47. ), az ügymenettel kapcsolatban történt eseményeket, műszaki adatokat, gazdasági adatokat, levelezések tartalmát Felek egyike sem adhatja ki harmadik fél számára. A titoktartási kötelezettség megszegése (2012:C ) súlyos szerződésszegésnek minősül, jelen szerződés azonnali megszüntetését vonja maga után. Felek kötelezik magukat, hogy az ügyvitel során tudomásukra jutott személyes (vásárlói) adatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzást betartják (2013:V 2:46. (2) és így 2011:CXII ). Felek egyúttal munkatársaikat is utasítják jogkövető magatartásra és felelősség-vállalásra: a munkatársak az üzemeltetés kapcsán önálló magánszemélyként is felelnek az üzleti titok és a megismert személyes adatok megtartásáért Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az aláírók közül a szerződést később aláíró fél aláírásával ellátta. Jelen szerződésben nem szabályozott ügyvitel tekintetében az ügy felmerülésekor hatályos Polgári Törvénykönyv (szerződéskötéskor 2013.évi V.tv.) rendelkezései az irányadók Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő szakmai vitákban való állásfoglalásért személyüktől független (2013:V 8:1. (1)1.,2.) szakértő bevonását kérvényezhetik Felek kijelentik, hogy az egymás közti, a szerződés teljesítése során keletkező, és a szerződés előzményét képező elektronikus levelezést is bizonyító erejű iratnak (Be.115. (2)) ismerik el.

8 ZÁRADÉK JELEN SZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN KETTŐ EREDETI PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT, AMELYBŐL EGY PÉLDÁNY A SZOLGÁLTATÓT, EGY PÉLDÁNY AZ IGÉNYBEVEVŐT ILLETI MEG. SZOLGÁLTATÓ JELEN SZERZŐDÉS EGY PÉLDÁNYÁT A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ÜGYVÉDI IRODÁK EGYIKÉBEN BEMUTATJA, ÍGY ELISMERVE KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS JOGAIT. MEGRENDELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ALÁÍRÁSÁVAL ELISMERI, HOGY JELEN SZERZŐDÉS TARTALMÁT ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELEKET MEGISMERTE, ÉS MAGÁRA KÖTELEZŐNEK ELISMERTE. JELEN SZERZŐDÉST A FELEK, MINT ÜGYLETI AKARATUKKAL MINDENBEN MEGEGYEZŐT, JÓVÁHAGYÓLAG ÍRTÁK ALÁ, A SZERZŐDÉS MINDEN EGYES OLDALÁN. Kelt: BUDAPEST, év hó nap Igénybevevő ügyvezető Szolgáltató ügyvezető

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan adminisztráció-csökkentés + számlázás =? adminisztráció-csökkentés + számlázás = TERVEZÉS László, Mondd, te kit választanál?

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan!

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! (E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! Stygár László Számlázz.hu /o\ megőrülök Számlázás az e-kereskedelemben átlátszó szegmens könnyen ellenőrizhető online fizetés miatt nyomonkövethető nyugta nem

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Üzemeltető A www.yesshop.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise Kereskedelmi

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben