Nyékládháza Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyékládháza Város Önkormányzata"

Átírás

1 Tanácsadási tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Tanácsadás: Back Office Értékelés és javaslatok megfogalmazása Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Nyékládháza Város Önkormányzata

2 Tartalom Bevezetés... 5 A fejlesztési folyamat célkitűzései... 6 Az Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés fázis (részfeladat) célja... 6 A második fázis Vezetői konzultáció célja... 7 A fejlesztési folyamat során alkalmazott módszerek... 8 Nyékládháza Önkormányzatának fenntartásában álló intézmények összesítése.. 8 Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények... 9 Intézményi feladatok Az új feladat ellátási rend miatti változások Az Önkormányzattól elkerült feladatok Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás Az étkeztetés évi terjedelme Főző és tálalókonyhák adatai A jelenlegi feladat ellátási modell folyamat szemléletű leírása Az étkeztetési feladat ellátás szöveges leírása A jelenlegi feladat ellátási modell értékelése Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás erősségei Önkormányzati fenntartás Szolgáltatás biztonsága Ellenőrzés Költséghatékonyság... 22

3 Rugalmasság Minőség Helyi alapanyagok Helyi lakosok dolgoznak a konyhán Beszállítók kezelése Fejlesztések Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás gyengeségei Adminisztráció Folyamatos finanszírozási igény Diétás étkeztetés Kapacitás kihasználás Térítési díjak beszedése Iskolai étkeztetés ütemezése Helyi termelők támogatása A konyha műszaki állapota Energiahatékonyság Önkormányzati rálátás a gazdálkodási folyamatra Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás fenyegetései, veszélyei Reklamációk, problémák Megfelelőség Finanszírozási kockázatok Humán erőforrás kapacitás Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás lehetőségei... 25

4 Informatika Közfoglalkoztatás Felújítás Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell vizsgálatának összefoglalása A modell leírásával és elemzésével kapcsolatos felvetések A konyha külső megrendeléseinek növelése A feladat kiszervezése Az iskolai étkezde bővítése Konyhai kapacitás növelése Összefoglalás és javaslatok a Nyékládháza Város Önkormányzatának étkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátási területének változtatásaihoz Összefoglalás Javaslatok Konyha műszaki állapotának javítása Kommunikáció javítása Beszerzések Kontrolling szemléletű irányítás megvalósítása A javaslatok gyakorlatba ültetését támogató cselekvési terv Konyha műszaki állapotának javítása Kommunikáció javítása Beszerzések finomhangolása A kontrolling szemléletű irányítás megvalósítása a közétkeztetési feladatok ellátásában... 39

5 Bevezetés Jelen dokumentum az ÁROP 1.A.5 Szervezetfejlesztés Nyékládháza Város Önkormányzata részére című projekt 4. számú elemének összefoglaló dokumentuma. Az Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása projekt elem keretében végrehajtott összesítés és helyzetelemzés, valamint vezetői konzultáció tanácsadási tevékenységek eredményeit hivatott bemutatni és összefoglalni. Nyékládháza város viszonylag kis település egy nagyváros, Miskolc közelségében. Az itt élők számára fontos, hogy hasonló szolgáltatásokban részesüljenek, mint azok, akik a nagyvárosban élnek. Az Önkormányzat szolgáltatásait könnyen öszsze tudják hasonlítani a mindössze 14 kilométerre lévő Miskolcon élők által elérhető szolgáltatásokkal. Mivel a közétkeztetés az Önkormányzat egyik jelentős lakossági szolgáltatása, fontos, hogy ezt a feladatot az étkeztetést igénybe vevők legnagyobb megelégedettségére lássák el. Az étkeztetésben részt vevők létszáma eléri a lakosság tíz százalékát, ezért jelentős tényezőként kell figyelembe venni azt, mint a lakossággal történő napi kapcsolattartás egyik módját. Az étkeztetést igénybe vevők nagyobb hányada gyermekkorú, így egész családokkal számolhatunk a lakossági kapcsolatok terén. Megállapíthatjuk tehát, hogy a lakossági elégedettséget jelentős mértékben befolyásolja a közétkeztetés színvonala. A közétkeztetés nemcsak ellátási kérdést jelent, hanem egészségügyi és környezeti aspektusai is vannak. A gyermekek nevelésében is szerepet játszik, hiszen az egészséges életmódra nevelés része az egészséges táplálkozás megismertetése is. Ezeket a szempontokat is figyelembe véve, kiemelt fontosságú önkormányzati feladatként tekinthetünk a közétkeztetésre.

6 A közétkeztetésről a lakosságban kialakuló vélemény hatással lehet a többi közszolgáltatás, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal munkájának megítélésére is. A fejlesztési folyamat célkitűzései Az Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés fázis (részfeladat) célja A év elején megváltozott feladat ellátási rendnek megfelelően kialakult intézményi struktúrát hivatott ez a részfeladat áttekinteni és összefoglalni. Módszertanilag ez azt is szolgálja, hogy a fejlesztési folyamatban részt vevő önkormányzati vezetők átlássák a struktúrát. A változások rögzítése is azt a célt szolgálja, hogy a feladat ellátás és a struktúra összekapcsolása tudatos legyen. Ez előfeltétele a finanszírozhatóság vizsgálatának is. A helyzetelemzés jelenlegi állapotot rögzíti. Célja, hogy a megfelelő állapothatározók megadásával a későbbiekben végrehajtott változtatások, változások és hatásaik egyértelműen azonosíthatók legyenek. Viszonyítási alapként használható információk rögzítése a cél. A helyzetelemzés a teljes kép kialakítását is szolgálja. Olyan, az étkeztetés jelenlegi állapotát bemutató képet kívánunk alkotni ennek során, amely mind az önkormányzati vezetők, mind a feladat ellátásban részt vevők számára a teljes folyamat átlátását és megértését biztosítja. Ez a helyzetelemzés a jelenlegi feladat ellátási modell megalkotása, leírása. Ebből kiindulva tudjuk meghatározni a szükséges beavatkozási pontokat és a beavatkozások módját.

7 A második fázis Vezetői konzultáció célja Az első fázisban leírt modell, a helyzetelemzés felhasználásával megkeressük azokat a pontokat, ahol megfelelő beavatkozással pozitív irányú változást hozhatunk létre a feladat ellátás hatékonyságában, finanszírozhatóságában. A konzultációkkal azt szeretnénk elérni, hogy a változtatások minél nagyobb számú lehetőségét vegyük számba, valamint hogy megvizsgáljuk a lehetséges kimeneteleket. A közös elemzések, ötletek felvetése segíti a működés jobb megértését, teret engednek a kreatív gondolkodásnak. A különféle felvetések megvitatása elősegíti a folyamatok mélyebb megértését és olyan szempontokat is megismerhetnek a résztvevők, amelyek előzőleg nem kerültek fókuszba. A második fázis egyik célja, tehát az, hogy kijelöljük azokat a pontokat, azokat a beavatkozási területeket, amelyeket érdemes részletesebb vizsgálatnak alávetnünk. A másik fázis cél a kijelölt pontokon, területeken történő hatékonyságnövelő beavatkozásokra történő javaslattétel. Olyan javaslatok megtételét tűztük ki célul, amelyek három alapvető feltételnek tesznek eleget: gyakorlatba ültetésük javítja a feladat ellátás hatékonyságát és/vagy finanszírozhatóságát; gyakorlatba ültetési idejük első fázisa nem vesz igénybe 3 hónapnál több időt; gyakorlatba ültetésükhöz szükséges erőforrások igénybe vétele nem rontja a gazdálkodás fenntarthatóságát; A gyakorlatba ültetés folyamatát több fázisra is lehet bontani. Első fázisként definiáltuk a vezetői konzultáció résztvevőivel azokat a lépéseket, amelyek egyrészt előkészítik, másrészt elindítják a javaslatban megfogalmazott változtatásokat. Ennek megfelelően jelen pályázati projekt esetében első fázisként értelmezhető a gyakorlatba ültetéshez szükséges döntés előkészítés végrehajtása, felmérések, kutatások elvégzése.

8 A fejlesztési folyamat során alkalmazott módszerek Tekintve az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak időbeosztását, a három választási időszakból eredő átlagon felüli munkaterhelést, az adatgyűjtésre és összegzésre elsősorban interjúkat alkalmaztunk. Az interjúk anyagainak feldolgozása a kapott dokumentumok és az elhangzott információk elemzésével és kérdések feltevésével, megválaszolásával elektronikus kapcsolattartás útján történt. A további vizsgálatra így kijelölt feladatok, folyamatok elemzését, majd a javaslatok megfogalmazását kiscsoportos, 2-3 fős műhelymunkák, illetve kiegészítő személyes interjúk formájában végeztük. A fejlesztési folyamat második fázisában ötletbörze, páros összehasonlító elemzés, priorizátás mátrix módszereket alkalmaztunk. Nyékládháza Önkormányzatának fenntartásában álló intézmények összesítése A megváltozott feladat ellátási rendben jelenleg fennálló állapot leírást adjuk meg ebben a fejezetben. Bemutatjuk, hogy az Önkormányzat kötelező és vállalt feladatait milyen modell, intézményi struktúra alapján látja. el. Egyszerű, táblázatos megjelenítést alkalmazunk a jó áttekinthetőség végett.

9 Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények A következő táblázatban az intézmények alapadatit összesítettük. Intézmények és adataik Intézmény neve Címe Vezetője Telefon Dr. Guba 46/391- nyekladhaza.aljeg POLGÁRMESTERI Nyékládháza Zoltánné 420 yzo HIVATAL Vasút u.16. Dr. Dalma 3433 Harsányi 46/391- harsanyi.istvan12 VÁROSGONDNOK- Nyékládháza István SÁG Iskola utca 5. DARGAY ATTILA 3433 Gálné 46/391- GYERMEKVARÁZS Nyékládháza Vasvenszk 264 om ÓVODA Mátyás király i Judit utca 2. DARGAY ATTILA 3433 Handa 46/391- GYERMEKVARÁZS Nyékládháza György 707 om ÓVODA Tagóvodája Munkácsy ut- Zsoltné ca 2. IDŐSEK KLUBJA 3433 Éliásné 46/391- idosklubnyek Nyékládháza Minden Szent István Mónika utca 18 FURMANN IMRE 3433 Hankó 46/591- muvhaz MŰVELŐDÉSI HÁZ Nyékládháza Krisztina ÉS KÖNYVTÁR Kossuth utca nyekladhaza.bibl. 56. hu

10 Intézményi feladatok A táblázatban felsoroltuk az önkormányzati feladatokat és megneveztük a feladat ellátásban közreműködő intézményeket. Önkormányzati feladatok és a feladat ellátásában közreműködő intézmények Feladat Intézmény Mötv., Szoc. tv.,választási eljárásról szóló tv. és egyéb jogszabályok alapján Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása Intézményi gazdálkodási (pénzügyi-számviteli feladatok, ellátása változtatás folyamatban) Pályázat kezelés, munkaügyi feladatok ellátása Ingatlan fenntartás Mezőgazdasági szolg. (Park) Üdültetés Közvilágítás Település vízellátás Temető fenntartás POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL NYÉKLÁSHÁZI VÁROSGOND- NOKSÁG

11 Önkormányzati feladatok és a feladat ellátásában közreműködő intézmények Feladat Intézmény Munkahelyi étkeztetés, vendégétkezés Gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás Városgondnokság/Város és községgazdálkodás Sportintézmény Köztisztasági tevékenység Napközi, konyha működtetési feladatai Kiegészítő alapellátás Ügyeleti szolgálat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Családsegítés, gyermekjólét, működtetési feladatai

12 Önkormányzati feladatok és a feladat ellátásában közreműködő intézmények Feladat Intézmény Általános Iskola működtetése Óvodai nevelés szakmai feladatai Közművelődés, könyvtári feladatok DARGAY ATTILA GYERMEKVARÁZS ÓVODA FURMANN IMRE MŰVELŐDÉ- SI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Idősek ellátása, szociális étkezés IDŐSEK KLUBJA Az új feladat ellátási rend miatti változások Az új feladat ellátási rend alapján létrejött struktúra és a január 1. előtti működési modellel történő összehasonlításhoz nyújt segítséget a következő táblázat.

13 Az Önkormányzattól elkerült feladatok Az önkormányzati feladat ellátásból kikerült feladatok Feladat Iskola fenntartás (szakmai nevelés) a KLIKhez került, üzemeltetés az Önkormányzatnál maradt. Egyes szociális ügyek: Közgyógyellátás - alanyi, jövedelemhez kötött, Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ápolási díj alanyi jogon a Kormányhivatal hatáskörébe kerültek. Családsegítés, gyermekjólét szakmai feladatok Önkormányzati Társuláshoz kerültek júliustól. Érintett intézmény Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola POLGÁRMESTERI HIVATAL Nyékládházi Városgondnokság Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás Az interjúk, kiscsoportos vezetői konzultáció során adatokat gyűjtöttünk Nyékládháza Város Önkormányzatának a közétkeztetési feladat ellátási kötelezettségéhez kapcsolódó folyamatokról. Ebben a fejezetben folyamat és feladat orientált leírását adjuk a teljes a feladat ellátási folyamatnak.

14 Az étkeztetés évi terjedelme Napi adagszám: átlagosan 480 adag, amely ténylegesen napi szinten változik. Az átlagos adagszámok megoszlása étkezésenként: Tízórai: Ebéd: Uzsonna (naponta változik): 275 adag 480 adag 275 adag Adagszámok megoszlása az étkezésben résztvevők között: Óvodás adagszám: Alsó tagozat: Felső tagozat: Időskorú: 110 adag 160 adag 123 adag 80 adag Főző és tálalókonyhák adatai Főzőkonyha helye: Nyékládháza, Vasút u. 5. (iskola épületében) Kapacitása: Eszköz ellátottsága: 500 fő alapvetően megfelelő, de korszerűsítést igényel. Humán erőforrás: élelmezésvezető 1 fő szakács konyhai kisegítő 2 fő 4 fő Tálalókonyhák helye: Nyékládháza, Mátyás király u. 2. (óvoda Nyék ) Nyékládháza, Munkácsy M. u.2. (óvoda Ládháza ) Nyékládháza, Szent István u.18. (Idősek Klubja)

15 Óvoda: Eszköz ellátottsága korszerű Férőhelyek: Nyék 120 fő Ládháza 60 fő Étkeztetési létszám: Nyék 100 fő Ládháza 35 fő Humán erőforrás: Nyék óvoda vezető 1 fő, óvónő dajka 8 fő, 4 fő, nevelő oktató munkát segítő 1 fő Ládháza óvónő dajka 4 fő 2 fő Idősek Klubja: Eszköz ellátottsága: korszerű. Férőhely: nappali ellátottak száma: 25 fő Tényleges létszám: Étkeztetési létszám: fő 100 fő Tényleges étkeztetési létszám: fő Humán erőforrás: intézményvezető klub gondozó szociális segítő 1 fő 1 fő 2 fő

16 A jelenlegi feladat ellátási modell folyamat szemléletű leírása Ebben a leírásban nem a hierarchia, szervezeti felépítés szerinti megközelítést alkalmazzuk, mivel az korlátozná az ötletek, javaslatok, az innovatív gondolkodás kereteit a meglévő struktúrára. A leírást feladat központú folyamat elemzésként adjuk meg (feladat-folyam elemzés). A feladatokhoz feladatgazdákat rendelünk és a folyamat lefolyásának, a feladatok egymásra épülése szerint építjük fel a feladat ellátási modellt, függetlenül attól, hogy a feladatgazdák milyen hierarchikus viszonyban állnak egymással az önkormányzati, hivatali struktúrában. Ez a modell leírás hasznosnak bizonyulhat a későbbi szervezeti átalakítások, a folyamatok optimalizálása során is, mint az adott állapot fényképe. Segítség lehet a szervezeti felépítés esetleges későbbi változtatásai esetében is, mivel a szervezetből, hanem a feladatból indul ki. A modell szöveges leírása szekvenciális, egymás után írjuk le az átfedő, vagy párhuzamos folyamatokat is. Az étkeztetési feladat ellátás szöveges leírása Létszámadatok A feladat ellátás elsődleges bemeneti adatai a feladat terjedelmének, a feladat ellátását biztosító pénzügyi erőforrások meghatározásához szükségesek. Ezek az adatok az étkeztetésben részt vevők összetételének és létszámának adatai. Évente ősszel, az óvodai és iskolai beiratkozások lezárása után állnak rendelkezésre a gyermekétkeztetés következő évi tervezéséhez szükséges adatok. A szociális étkeztetés bemeneti létszámadati folyamatosan aktualizálásra kerülnek, azonban jellemzően ezek összesítését is az őszi hónapokban végzik. Mivel kis népességű és kis területi kiterjedésű Nyékládháza, ezért az információk átadása is viszonylag egyszerű. Ily módon a főzőkonyha közvetlenül is hozzájut a létszámadatokhoz. Az adatok hivatalos továbbítási útja: a Városgondnokság be-

17 gyűjti a következő évre vonatkozó az óvodai, iskolai és szociális étkeztetési létszámadatokat, majd továbbítja a Polgármesteri Hivatalhoz. A másik fontos bemeneti adat a térítési díjkedvezményre jogosultak száma. A jogosultságot a szülők, nevelők igazolják a gyermekek részéről. A Városgondnoksághoz kell leadni az igazolásokat, ott ellenőrzik és összesítik, majd továbbítják az adatokat a Polgármesteri Hivatalba. A szociális étkeztetésben a jövedelemviszonyok alapján történik a kedvezmények meghatározása. Térítési díjak megállapítása A létszámadatok alapján kerülnek meghatározásra a térítési díjak. A polgármesteri Hivatal az állami költségvetési támogatás megállapításához a létszámadatokat egy központi rendszerbe feltöltve automatikusan megkapja a támogatás mértékét, amely bértámogatásból és rezsitámogatásból áll. Az előző évi költségadatok figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásért, pénzügyekért felelős munkatársai kiszámítják, hogy milyen nyersanyaghányaddal lehet számolni, majd javaslatot tesznek az Önkormányzat általi kiegészítés, valamint a térítési díjak mértékére. A térítési díjak és az étkeztetéssel kapcsolatos költségvetési előirányzatok tervezetét a Polgármesteri Hivatal készíti elő, illetve készíti el. A képviselő-testület a tárgyévi költségvetéssel foglalkozó ülésén tárgyalja meg a beterjesztést. A polgármesteri Hivatal feladata, hogy az érintett intézményekhez és szervezeti egységekhez eljuttassa a benne foglalt információkat. A vendégétkeztetés térítési díjáról az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban dönt. Térítési díjak beszedése Az étkeztetési térítési díjak beszedését a Városgondnokság végzi. Díjfizetési módokra a készpénz és postai átutalás a jellemző. Csoportos beszedési megbízás nincs, egyedi banki átutalás lehetséges. A készpénzben fizetőktől Városgondnokság gazdasági ügyintézője havi rendszerességgel szedi a hónap 10. és 20. napja

18 között. A Városgondnokság ügyintézője a térítési díjakat beszedi a jelzett napokon, a díjfizetési időszak végén átadja a Városi Önkormányzat pénztárosának. (A pénztár központosítása megtörtént már, előtte más volt az eljárásrend.) Ezt követően számlát állít ki a postai befizetéshez, átutaláshoz. Az idősek kiszállításos étkeztetése esetében az étel éthordós kiszállítását ellátó szociális gondozók végzik a térítési díjak beszedését. Számlázás Az étkeztetési díjak számlázását a Városgondnokság végzi. A befizetések számlázása nyilvántartása térítési díj számlaprogrammal történik. Könyvelése a folyamatban lévő átalakításoknak köszönhetően (ld. 3. számú projekt elem) az Önkormányzatnál történik az EPER programmal. Nyersanyag beszerzés, raktározás A konyha önállóan végzi a beszerzéseket (megrendeléseket) a Városgondnokság által kötött beszállítói szerződések alapján. A beszállítók többségében helyi kereskedők, a beszállítást félévente pályáztatja a Városgondnokság. Mivel nincs közbeszerzés (értékhatárt nem éri el), így a nyersanyagvásárlásnál a fix szállítási szerződéseken kívül, - mindig a legjobb ár elérésére törekszenek. Az Önkormányzatnak nincsenek likviditási gondjai, ezért a szállítói számlák kifizetése mindig időben megtörténik. Beszállítói fizetési határidők: 15 és 30 nap. Nincs helyi termelésből származó közvetlenül vásárolt nyersanyag. Csak helyi kereskedők közbeiktatásával szállíthatnak be a termelők, nincs közvetlen termelőtől vásárlás. Startmunka programban előállított termékeket nem használnak fel.

19 Napi létszám (hiányzás) jelentése, étkeztetés lemondása A napi létszámadatokat gyűjtő személyek: Óvoda: Óvónők Iskola: Napközis és menzás tanítók, tanárok Idősek Klubja: Klub vezetője és gondozója A napi létszámadatokat az élelmezésvezető részére továbbítják személyesen, jelenléti ív alapján. Az adatokat az étkezést megelőző nap 14:3-ig kell leadni. Konyha működtetése A konyha a Kossuth Lajos Általános Iskola épületében működik (3433 Nyékládháza, Kossuth u. 54/B.). A konyha kapacitása: 500 fő meleg étkeztetésre van engedély. Személyzet: Vezető: A konyha vezetéséért az élelmezésvezető felel, a városgondnokság vezetőjének irányítása alatt Élelmezésvezető 1 fő Szakács 2 fő Konyhai kisegítő 4 fő Kiszállítás A kiszállítás rozsdamentes badellákban, tepsikben, műanyag tároló dobozokban a Városgondnokság üzemeltetésében lévő ételszállító gépjárművel történik a tálalókonyhákba. A kiszállítás Nyékládháza területén belül, perc alatt lezajlik.

20 A szociális étkeztetés keretében végzett étkeztetésnél az ételhordós kiszállítást a szociális gondozók végzik. Tálalás Iskolában Az iskolában az étkezde kapacitása miatt néha torlódások vannak. Ilyenkor a napközis termet is igénybe veszik az étkeztetésnél. A tálalást a főzőkonyha dolgozói végzik a kiadó ablakon keresztül a szakácsok a megfelelő méretű adagoló kanalak segítségével kiszedik az ételt tányérokba, melyeket az étkező gyermekek maguk visznek az ebédlőben megterített asztalokhoz Tálalókonyhákban A gépjármű megékezése után a kisegítő személyzet a kiszállított ételt beviszi a tálalókonyhára, ahol az ételek hőmérsékletének ellenőrzése után megadott adagolókanál segítségével kiosztják a gyermekek és idősek részére. Óvodában A tálalást a dajkák végzik, az étkeztetést az óvónők. Idősek Klubjában A szociális segítők és a klub gondozó végzi a tálalást. Ételhordós kiszállításhoz ételhordóban Az ételhordókba a szociális segítők adagolják az ételt. Jelentések A térítési díjak beszedéséről pénztárjelentések készülnek. Főzött, elkészített adagokról, a napi étkezési létszámokról jelentés készül.

21 Tájékoztatás, kommunikáció Az étlapot a konyhán és főzőkonyhákon nyomtatott formában teszik közzé. A Polgármesteri Hivatal az étkeztetéssel kapcsolatos költségvetési előirányzatok felhasználásáról negyedévente tájékoztatja Városgondnokságot és a konyhát. Az új könyvelési rendszer és később felállítandó új vezetői információs rendszer segítségével már akár heti tájékoztatások is lekérhetők lesznek. A jelenlegi feladat ellátási modell értékelése Felmértük a jól működő folyamatokat, erősségeket és a kevésbé jó jellemzőket, gyengeségeket az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátásban. A felméréshez egy gyors-swot analízist alkalmaztunk a vezetői konzultáció fejlesztési folyamat során. az érintettekkel készült csoportos és egyéni interjúk segítségével térképeztük fel a feladatot. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás erősségei Önkormányzati fenntartás Az intézmény, a konyhák Önkormányzat fenntartásában üzemelnek. Ez is segíti a munkahelyek megtartása a településen. Szolgáltatás biztonsága Az üzemeltetés, a szolgáltatás folyamatos és biztonságos, külső szolgáltatók változásának, illetve feltételeiknek nincs kitéve. Ellenőrzés Tisztiorvosi szolgálat ajánlásainak megfelelő minőség biztosítása ellenőrzött módon történik. Külső szolgáltatónál a minőség-ellenőrzés folyamatosan nem hajtható végre.

22 Költséghatékonyság A nyereség nélküli üzemeltetés hatékony működtetést tesz lehetővé. Nagyobb adagok alacsonyabb térítési díj mellet állíthatók elő. Szociális étkeztetéshez kapcsolódó szállítási költségek alacsonyabbak a helyi konyháról szállított étkezések esetében. Rugalmasság Rugalmas tervezés, változatos étlap jellemzi a működést. Megfelelő rugalmasság napi szinten a lemondásban, a változtatások kezelésében. Az étlap esetleges módosítása a beszerzett élelmiszerek függvényében rugalmasan megoldható. Minőség A közvélekedés szerint a konyha által szolgáltatott étkeztetés minősége jó. Viszszajelzések alapján sokkal jobb, mint a miskolci menzákon. A lakosság megítélése a közszolgáltatással kapcsolatban tehát pozitív. Helyi alapanyagok Közfoglalkoztatási programból származó élelmiszer nyersanyagok bevonásának lehetősége a közétkeztetésbe javítja változatosságot és a minőséget. Helyi lakosok dolgoznak a konyhán Szülők, rokonok, vagyis az étkeztetést igénybe vevők hozzátartozói, helyi lakosok készítik az ételeket. Érdekükben áll, hogy az adott körülmények között a legjobb minőséget állítsák elő. Maga tény, hogy helyi lakosok főznek a gyerekekre, önmagában is bizalmat kelt a fogyasztókban. Az esetlegesen felmerülő kisebb problémák még a felmerülésük pillanatában megoldhatók hivatalos útra terelésük nélkül. Beszállítók kezelése A beszállítók pályáztatásának gyakorisága, a fizetési határidők és egyéb szállítási feltételek jók. Biztosítják a likviditás megőrzését, az árak kontrollálására lehetőséget biztosítanak. A gyakorlat az Önkormányzat és a felhasználók érdekeit

23 messzemenően biztosítja. A féléves pályáztatási ciklus miatt nincs szükség a szerződéses időn belüli szerződésmódosításokra. Fejlesztések A konyhafejlesztések saját hatáskörben ütemezhetőek, ennek költségei különféle pályázattal mérsékelhetőek, ezáltal nincs térítési díjat növelő hatásuk. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás gyengeségei Adminisztráció Az adminisztrációs feladatok kötelezettsége az intézményt és a fenntartót terhelik (élelmiszer beszerzés, felhasználás analitikus és főkönyvi nyilvántartása) Folyamatos finanszírozási igény A konyha fenntartásával kapcsolatos személyi és dologi kiadások egész évben (szorgalmi időszakon kívül is) folyamatos kiadást jelentenek az Önkormányzat számára. Diétás étkeztetés Diétás étkeztetés feltételei nem biztosítottak, csak többletkiadások árán lehet azokat biztosítani. Kapacitás kihasználás A konyha szabad kapacitás kevésbé hasznosítható. Térítési díjak beszedése A térítési díjak beszedése nem kellően hatékony. Iskolai étkeztetés ütemezése Az iskolában az étkezde kapacitása és az órarend miatt néha torlódások vannak.

24 Helyi termelők támogatása A jelenlegi beszerzési konstrukcióban csak helyi kereskedők szerepelnek. Jelenleg nincs olyan lehetőség, hogy a helyi termelésből származó nyersanyag arányát meghatározza, vagy növelje az Önkormányzat. A konyha műszaki állapota A konyha épületének és műszaki berendezéseinek állapota veszélyezteti a fenntarthatóságot, az épület állagának romlása finanszírozhatósági kérdéseket is felvet. A műszaki állapot az étkeztetés minőségére is hatással lehet. A minőség romlása a lakossági megelégedettséget csökkentheti. A konyha szellőztetési rendszere kapacitásban és minőségben sem megfelelő. Ez egyrészt rontja az üzemelés energia hatékonyságát, másrészt munkaegészségügyi szempontból sem megfelelő a télen nyitott ablaknál történő munkavégzés. A gőz jelenleg a falra csapódik, ezért az épület állaga is lassan romlik. Energiahatékonyság A konyha és étkezde épületének energiafelhasználása nem felel meg a korszerű követelményeknek. Önkormányzati rálátás a gazdálkodási folyamatra A beszállítói szerződések, a gazdálkodás részleteire a feladat ellátás folyamán kevés rálátása és kevés ráhatása volt az Önkormányzatnak. A szerződéseket már megkötés után látták, előzetes jogi és pénzügyi kontroll nem volt az Önkormányzat részéről. A gazdálkodási adatok késéssel álltak rendelkezésre. Az élelmiszer számlákat a Városgondnokság igazolta, azokat egy soron vitték fel a könyvelésbe, majd negyedévente az adagszámok alapján a különféle étkeztetésekhez hozzárendelték. Ez az állapot általánosan jellemző volt az intézmények gazdálkodásával kapcsolatban, mivel annak teljes egésze a Városgondnokságon zajlott. Már elkezdődött a folyamat megváltoztatása (ld. 3. számú projekt elem).

25 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás fenyegetései, veszélyei Reklamációk, problémák Ételminőséget érintő esetleges reklamációk, problémák kezelése. Megfelelőség Esetleges hatósági vizsgálatoknak a konyha épületének állapotával kapcsolatos kifogásai. A HACCP szabályzat és az új EMMI rendelet előírásainak való együttes megfelelés. Finanszírozási kockázatok Finanszírozási többletigények önkormányzati forrásból kevésbé finanszírozhatóak, ezáltal díjemelést kell végrehajtani. A központi költségvetési támogatások évről évre változnak, a tervezett és tényleges támogatás közötti különbözet utólagosan kerül megtérítésre, így előfinanszírozást igényel, amely finanszírozási kockázatot jelent. Humán erőforrás kapacitás Betegség, tartós távollét miatti kieső kapacitás pótlása gondot jelent. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás lehetőségei Informatika Új számlázási program alkalmazása (jelenlegi DOS alapú számlázási program helyett) hatékonyabb adatfeldolgozást tehet lehetővé. Újszerű vezetői információkat előállító integrált támogató program alkalmazásával a vezetői információs rendszerbe releváns, megbízható információk kerülhetnek. Ez a teljes folyamat hatékonyságát növelheti. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatásból származó élelmiszerek nagyobb mértékű bevonása az étkeztetésbe.

26 Felújítás A konyha felújítása pályázati támogatásból, vagy egyéb forrásból. A felújítással nagyobb energiahatékonyság érhető el, javulhat az ételek minősége. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási modell vizsgálatának összefoglalása A modell leírása és tulajdonságainak elemzése alapján rövid összegzésként megállapíthatjuk, hogy a település méretéhez, a feladat terjedelméhez jól alkalmazkodó működési modell lett kialakítva. A feltárt gyengeség közül a konyha állapotát ítéljük meg a legkritikusabb tényezőnek. Nem javasolunk a feladat ellátási modellben olyan változtatásokat, amelyek kimenetelét nem tudjuk jól meghatározni. A jelenlegi jogszabályi, társadalmi és gazdasági környezetben egy ilyen stabil modellt nem célszerű bizonytalan és nem jól definiálható előnyökért feladni. A finanszírozási modell változtatását azért nem javasoljuk, mert automatikusan megtörténik a 3. projekt elemben megfogalmazott javaslatok gyakorlatba ültetésével mindaz a változás, amit itt szükségesnek látunk. A konyha kapacitása gyakorlatilag teljesen kihasznált. Az önkormányzati feladat ellátást biztosító kapacitáson felüli kapacitást szinte teljesen lefedi a vendégétkeztetés. Itt növekedést elérni csak többlet ráfordítások árán, vagy kockázatvállalással lehetne, ahogy az az alábbiakban bemutatjuk. A modell leírásával és elemzésével kapcsolatos felvetések A konyha külső megrendeléseinek növelése Megvizsgáltuk, hogy növelhetők-e külső megrendelésekkel a konyha bevételei. Megállapítottuk, hogy napi ételfőzési kihasználtság mellett gyakorlatilag nincs lehetőség az értékesítés növelésére. A hétvégenkénti idegen rendezvényekhez

27 történő beszállítás humán erőforrás kapacitás problémákat vetne fel. Felmerült a hétvégi kapacitás kihasználás megvalósítása a környező üdülőtulajdonosoknak történő kiszállítással. Ez szintén a hétvégi munkavégzés problémáját veti fel. Emiatt ezek az opciók gazdaságosan nem használhatók ki. Ugyanakkor nem szabad teljesen elvetni a lehetőséget, mint finanszírozás kiegészítési potenciált érdemes figyelembe venni. Jelenleg a vendégétkeztetés mostani formájában is azért tud versenyképes maradni, mert az igazgatási költséget nem osztják rá a díjakra, csak a rezsiköltség és a nyersanyagköltség alapján határozzák meg az ételadagok árát. A magánrendezvények (lakodalmak, bankettek) esetében olyan veszélyt azonosítottunk, amelyet nem érdemes vállalni. Ez a HACCP megfelelés kockáztatása. A magánrendezvényeket legtöbbször a szervezők részben hozott, saját alapanyagból elkészítette ételekkel szeretnék gazdaságosabban lebonyolítani. A nem ellenőrzött forrásból származó nyersanyagokat azonban semmiképpen sem javallott bevinni gyermekek étkeztetést ellátó konyhákra. A feladat kiszervezése Már a projekt koncepció elkészítése során felmerült az a kérdés, hogy érdemes-e kiszervezni az étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátást külső vállalkozásnak. Ezt a felvetést a modell elkészítés után alaposan megvizsgáltuk. Arra megállapításra jutottunk, hogy jelenleg nincs olyan konstrukció, amelyben egy külső beszállító hatékonyabban, de ugyanolyan minőséget biztosítva tudná ellátni a közétkeztetési feladatokat. Az állami térítés nem fedezi a rezsihányadot, a térítési díjak alig fedezik a nyersanyag költséget, az Önkormányzat egészíti ki a költségeket. Ahogy említettük, a konyhán helyi lakosok, gyermekek szülei rokonai dolgoznak, nem lenne méltányos velük szemben sem, hogy az Önkormányzat által hozzátett pénz egy esetleg idegen településen működő, vállalkozás nyereségében / bevételében jelenne meg.

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség számítása

A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség számítása KÉBSZ Kft. Csanytelek, Volentér János tér 2. 6647 Tel:06-20-938-1736 kebsz@csanytelek.hu A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség számítása Az önköltségszámítás

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. október 1-jén tartandó ülésére Tárgy: - A gyermekvédelem helyi szabályairól

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A TÁRGYALJÁK: - PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG - SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG A HATÁROZATI JAVASLATOT TÖRVÉNYESSÉGI SZEMPONTBÓL MEGVIZSGÁLTAM: /: D R. KACZMARSKI JÁNOS

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 2-140-6./2014. ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 13. - i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete. az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete. az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról Ercsi Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete a többszörösen

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217. január 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 216.

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának évi munkájáról

Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának évi munkájáról Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 216. évi munkájáról 1 Szeretném Önöket tájékoztatni a 216.1.1-től eltelt időszakról! Az Oktatási Intézmények Központi Konyhája a 216-os évet a volumenek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közétkeztetés

ELŐ TERJESZTÉS közétkeztetés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közétkeztetés Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 118/2010. (XII.20.) határozatával a saját fenntartású és üzemeltetésű főzökonyha átszervezése, a főzőkonyha

Részletesebben

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

Emlékeztető. ÁROP interjús megkérdezés

Emlékeztető. ÁROP interjús megkérdezés Emlékeztető A megbeszélés adatai Tárgy Magyary Program feladat beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedés, részletes felhívás és útmutatóban szereplő 4. sorszámú tevékenység (fejlesztési elem)] ÁROP

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötött szolgáltatói szerződés módosítására Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 11/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Javaslat a Decsi

Részletesebben

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására

Javaslat a Decsi Konyha és a Báta-Sárpilis Óvodai Társulás között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására Az előterjesztés száma: 173/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 18 órakor megtartandó ülésére Javaslat a

Részletesebben

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK (TÉRSÉGI SZINT) Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum:

Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadói tevékenység: Back Office 1. tanácsadói dokumentum: Koncepció beágyazása ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÜF koncepció 2010. január 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL 2011 ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Az elszámolás elkészítésének jogszabályi háttere Az elszámolás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS- ÉS EGYÉB FELNŐTT ÉTKEZTETÉS, VALAMINT GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Nagyharsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben