Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:"

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 25--én órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Meghívott: Kovács József r. alezredes Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője Kiss János Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. Toldiné Diószegi Éva Általános Iskola Igazgatója, Onoferné Kapusi Emese- Igazgatóhelyettes, Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő Napirend: 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: Bornemisza János polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetési tervezete Előadó: Bornemisza János polgármester 3. Közmeghallgatás Bornemisza János polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, a Képviselőtestület tagjait, Poroszló község érdeklődő lakosságát. Meghívott vendégeink a Falugyűlésre Berencsi Zoltánnné Remondis Tisza Kft. ügyvezetője, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság részéről Kovács József r. alezredes úr Kapitányság vezetője, Kiss János úr a Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető Igazgatója. Köszönti az Általános Iskola igazgatóját Toldiné Diószegi Évát, és helyettesét Onoferné Kapusi Emesét, valamint az Idősek Otthona vezetőjét Nagy Zoltánnét. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van, így a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés határozatképes, azt megnyitja. A törvény és az SZMSZ értelmében a polgármester köteles minden évben a lakosság részére közmeghallgatással egybekötött falugyűlés keretében tájékoztatást adni az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról és a következő év költségvetés tervezetéről. A közmeghallgatás időpontja 15 nappal korábban meghirdetésre került, így az összehívása törvényesen történt.

2 2 Kéri a lakosságot, hogy a évi költségvetési beszámoló és a évi költségvetés tervezet ismertetése után tegyék föl kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve a jelen lévő vendégek és képviselők részére is lehet közérdekű információt tartalmazó kérdéseket föltenni a közmeghallgatás során. Amennyiben a közmeghallgatáson a lakosság által feltett valamely kérdésre nem tudunk válaszolni, akkor a törvény értelmében 15 napon belül írásban választ fogunk rá küldeni. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat: 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról 2. Az önkormányzat évi költségvetése 3. Közmeghallgatás Napirendi pontok tárgyalása: 1.Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról Bornemisza János polgármester: Az előző évi költségvetés várható teljesítéséről szóló táblázat és a évi költségvetés tervezetét ismerteti. Az önkormányzat költségvetésének megalkotásával kapcsolatban a Képviselő-testület véleményének kialakulásához szükséges a lakosság véleményének a meghallgatása is. A évi költségvetés várható teljesítéséről szóló táblázatban lévő néhány adatot ismerteti. A évi költségvetésben a bevételeknél a várható teljesítésnél a korrigált bevételi főösszeg Ft, a korrigált kiadási főösszeg mértéke: Ft, különbség oka a évben lehívott állami támogatás és az ahhoz felvett önkormányzati saját erőként az Ökocentrum építéséhez felhasznált összeg a 155 millió forint hitelből adódik. A évi költségvetésben a várható teljesítésnél a bevételi főösszeg Ft. tartalmazta a nagy beruházás megvalósításához szükséges összeget, az intézményfinanszírozást is. A polgármesteri hivatal költségvetésénél jelent meg az általános iskola költségvetése is, amely eddig nagyságrendileg, mintegy millió forint volt, ebből a normatíva összege mintegy millió forintot jelentett, és a millió forintot az önkormányzatnak kellett hozzátennie a saját bevételeiből (helyi adóbevételeiből), mivel az intézmény fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozott. Az iskola üzemeltetését január 1-től átvette az önkormányzattól az Állam, így ettől az évtől kezdődően az iskolához kapott normatíva összege kiesett a hivatal költségvetéséből. A költségvetési táblázat tartalmaz egy mínuszos sort Ft-tal, és ide tartoznak még az alábbi tétételek: az önkormányzat saját bevételeiből az állam által elvitt az SZJA-t 100 %- ban, és helyi iparűzési adó egy bizonyos százaléka. A évi költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mértéke csökkent tehát a megvalósult nagy beruházás összegével, valamint az iskolához kapott normatíva összegével és az önkormányzattól elvitt adók egy részének összegével az átszervezések kapcsán, és így a bevételi és kiadási főösszeg mértéke Ft-ra változott. A évi költségvetésnél még meg kell említeni a szociális támogatások összegét, amely elég magas összeg Ft-os összeg. E magas összeg mellett megjegyezendő, hogy a Tisza-partján Poroszló település nem tartozik a leghátrányosabb települések közé, nem vagyunk benne az lhh-s csoportba, mivel mások voltak a gazdasági mutatóink. A szociális támogatásokhoz meg kell jegyezni, hogy a Ft nem csökkenti a település büdzséjét,

3 3 ehhez hozzá kell tennie saját erőt %-ot az önkormányzatnak, ennek mértéke attól függ, hogy milyen támogatásról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részéről a szociális segélyekhez, mintegy 15 millió forintos nagyságrendű kifizetés történik. A mai napon 157 fő regisztrált munkanélküli van a szociális rendszerben településen, de ez a szám meghaladja a 200 főt is, hiszen vannak olyan álláskeresők, akik nincsenek regisztrálva, vagy pedig még ezután kerülnek vissza a szociális rendszerbe. A évi költségvetési bevételi és kiadási főösszeget Ft-ról a Pénzügyi Bizottság mai ülésén elhangzottaknak megfelelően Ft-ra javasolta módosítani. Felhalmozási bevételekhez kerültek beépítésre fejlesztésekhez (pályázatokhoz szükséges saját erő mértéke) valamint a működési kiadásokhoz az önkormányzati utak építéséhez tartozó költségek, amelyeket korábban nem tartalmazott a költségvetési rendelet. Szociális támogatások mértéke közel 70 millió forint, ez még mindig viszonylag magas összeg. Néhány dolog kikerült az önkormányzat költségvetéséből, az intézményi finanszírozás (iskola) az átszervezés kapcsán. A költségvetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy valamikor 16 fő dolgozóval vette át a hivatalt, ez a szám most 8 főre csökkent, senkit nem küldtünk el, hanem a nyugdíjasok létszámával csökkent a hivatal létszáma és január 1-től létrejött a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az átszervezések kapcsán a Járási Hivatal kirendeltsége működik Poroszlón, ahová kerültek át a hivatali dolgozók. A hivatali létszám jelentősen csökkent, viszont az ügyiratforgalom ehhez képest nagyon magas, az elvégzendő munka nem lett kevesebb, a járásban dolgozók ügyiratforgalma jelentősen kevesebb mint a hivatalé. Költségvetést korábban is nullásra kellett tervezni, de amennyiben az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege nem fedezte egymást, eddig be lehetett e célra építeni hitelfelvételt, most viszont a jogszabály értelemében ez nem lehetséges, hitel felhasználás e célra még nem került kiváltásra, hiszen az önkormányzat a működési kiadásainak fedezetéhez szeretne ÖNHIKI támogatáshoz pályázatot benyújtani. Poroszló Község Önkormányzata ÖNHIKI támogatásra pályázatot kíván benyújtani a működési kiadásainak fedezetére, mivel nem lehetséges hitel tervezése e célra. A költségvetés kapcsán megemlíti, hogy Poroszló település azon 14 település közé tartozik, akik nem részesültek az adósságkonszolidációban. Miért nem részesült Poroszló az adósságkonszolidációban? Erre vonatkozóan csak egy általános választ kaptak, azért nem részesült Poroszló az adósság konszolidációban, mert lehetősége van a Kormánynak másképp dönteni. Az adósság konszolidáció kapcsán a kiesett településeket tekintve az mondható el, hogy az olyan településeknek nem rendezték az adósság állományát, ahol valamilyen idegenforgalmi beruházás folyt, vagy van folyamatban. Az adósság konszolidációval kapcsolatban csak újságcikkekre hagyatkozva tud csak véleményt alkotni, ugyanis ez ügyben még senki nem kereste meg személyesen információkérés végett..poroszló Község Önkormányzata nem pazarló módon gazdálkodott, hanem próbált felelősségteljesen, gazdaságosan intézkedni a költségvetése során. A költségvetéshez kapcsolódóan érdekességként megjegyzi, történelmi dolognak számít, hogy Államkincstári ellenőrzést tartanak a településen 2013-as normatívát ellenőriznek, és februárját írjuk még csak, és még nincs végleges elfogadott költségvetése a településnek. A évi költségvetéshez kapcsolódóan még fontos a közmunkaprogram megemlítése. Út és járda építésre szerettünk volna téli közmunkaprogramra pályázatot benyújtani, de erre nem lehetett pályázni. Poroszló Község Önkormányzatának a Közmunkaprogramhoz a támogatási igénye 80 millió forint volt, ezzel szemben 5,7 millió forintot kapott. Foglalkoztatni 65 ember szerettünk volna, és 17 embert tudunk foglalkoztatni, 5 hónapon át és 6 órás munkaidőbe. A foglalkoztatással kapcsolatban még nagyon fontos az ehhez tartozóan a bér összege, a 8 órás foglalkoztatásnál a bér Ft, és a 6 órás foglalkoztatásnál pedig ennek majd az ¼-vel

4 4 csökkentett része, Ft körül. Ezek olyan összegek, amelyből nem igazán lehet megélni,viszont azt is meg kell nézni, hogy ki az, aki egyáltalán bekerülhet ebbe a Közmunkaprogramba? Olyan személyek kerülhetnek be ebbe a programba, akik az önkormányzatnál bárminemű segélyben részesülnek, ezt foglalkoztatás helyettesítő támogatásnak nevezik, jelenleg ebben a támogatási formában 157 fő van, de ez a szám még több mint 200 fő, és ebből csak a fenti létszámot lehet foglalkoztatni összesen, amelyhez még vannak feltételek. A Vízügynél is lesz közmunkaprogram, de ott sem éves foglalkoztatás fog történni. Sajnos a közmunkásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a munkamorálon még van mit javítani, a vezetésükhöz viszont nem tudunk személyt alkalmazni, hiszen ehhez nem kapunk bér támogatást, a közmunkás foglalkoztatásban fizetendő bérért pedig nem vállalja fel a munkavezetést senki sem. Közmunkásokat csak olyan feladatok végzésével lehet megbízni, amely szerepelt a pályázatban, ha nem kapunk kommunális feladatok elvégzéséhez személyeket, akkor nem tudjuk ilyen feladat elvégzésével megbízni őket, holott több mint 200 fő van aki jogosult lehetne munkavégzéshez, és többen vannak közöttük akik értenek gépekhez, fűnyírókhoz és el tudnál látni a településen az ehhez kapcsolódó munkát. De nem tudunk több főt foglalkoztatni közmunkaprogram keretén belül. Segélyezetteknél meg kell említeni az Önkéntes munkát. Aki nem szerzi meg évente a 30 napot önkéntes munkával, az a személy nem lesz jogosult a továbbiakban semmilyen ellátásra. A Belügyminisztériumnak lehet önkéntes munkát engedélyezni, annak az Önkormányzatnak, ahol vállalják e fajta foglalkoztatást, a környéken egyedül Poroszló településen van ilyen jellegű munkavégzés. Szociális témakörhöz tartoznak a szociális segély kérelmek, illetve gyógyszer támogatási kérelmek beadása, ezek elbírálása az Egészségügyi és a Szociális Bizottság hatáskörébe tartoznak, ehhez megállapított éves szintű összes keretösszeg mértéke viszont évek óta nem változott. Rendszeres szociális segélyben 7 fő részesül a településen, olyan személyek akik nem rendelkeznek nyugdíjjal vagy olyan tevékenységet folytattak, amely után nem kapnak nyugdíjat, és voltak akik az ellátásért fölajánlották esetleg az ingatlanjukat, az összegek jelzálogként rákerül az ingatlanjukra. Sajnos elmondható, hogy a településen egyre több szegény ember van, és ebbe sajnos beletartozik a dolgos és dologtalan személy is. Fejlesztések: Tisza-tavi Ökocentrum megépült a tavalyi évben, és sokat foglalkoztunk vele, ehhez hasonló beruházás nem volt az elmúlt 15 évben, a szennyvízberuházás történt meg, de ez teljesen más jellegű beruházás volt. Az Ökocentrum egy idegenforgalmi beruházás, melynek hozadéka, hogy a településen élő vendéglátással foglalkozók és a vendéglátással foglalkozó falusi szálláshelyek és kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága jelentősen megnövekedett. Az Ökocentrumba látogatók száma tavaly elérte a főt. Ezáltal megnövekedett a településen az idegenforgalmi adóbevétel is közel 33 %-kal, viszont ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy vannak olyan szállásadók, akik még most sem vallják be becsületesen a vendégek által a településen töltött éjszakák számát, ez után járó összeget pedig nem a szállásadó fizeti ki, hanem a vendég. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban tavaly folyamatos volt az ellenőrzés, ennek hatékonysága érdekében még meg kell keresni a megfelelő megoldást, külső segítséget kell igénybe vennünk a saját bevételeink beszedése érdekében, bár erről még nem döntött képviselő testület. A 2015-ben várható látogatói létszám fő, de ez megfelelő reklám-marketing tevékenységgel elérhető, és még talán meg lehet célozni a fő elérését is, hiszen ez az NFÜ által elvárt látogatói létszám, amelyet az után követési időszakban el kell egyszer érni. Az Ökocentrum kapcsán a parkolás kérdéséről is beszélni kell, hiszen a lakóövezetben sérülnek a lakók érdekei a környező utcákban a sok leálló autó miatt. A környéken lévő utcákban ki kell helyezni a megállni tilos táblákat. A parkolás megoldásához vásárolt az önkormányzat ingatlant az Ökocentrum mellett és ez feltöltésre kerül, egy másik ingatlan

5 5 megvásárlását is tervezi, erről folynak még a tárgyalások. Bevétel növelése érdekében még bérbe adott az önkormányzat parkoló kialakítására területet, ahol további 450 autót tudunk még elhelyezni. Ezzel megoldódik az Ökocentrumhoz látogatók parkolási problémája, valamint nem akadályozzák gépkocsijukkal a kis utcákban történő parkolás során a forgalmat. A Tisza-tavi Ökocentrum Partnerekhez kapcsolódóan említi meg, azt a lakosság részéről elhangzott véleményt, hogy az Ökocentrum állítólag nem foglalkoznak a helyi vállalkozókkal.a honlapon történő megjelenéshez a helyi vállalkozók részére lehetőséget biztosítottak a megjelenéshez Ft-os díj ellenében, ez nem egy nagy összeg, és jó reklámnak tartja a vállalkozók részére. Fejlesztésekhez kapcsolódóan elmondja, hogy az általános iskola felújítása befejeződött, az állam egy jó színvonalon működő intézményt vett át január 1-től, a fenntartása nem lesz egyszerű dolog, amelyről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kell gondoskodnia. Az iskolától külön kellett választani január 1-től az óvodát, a fizikai állományhoz kapcsolódóan a munkahelyeket nem fedték le normatívával, nem szüntettünk meg a munkahelyeket, az ott lévő fizikai dolgozókat az iskolához helyeztük át. Terveink közé tartoznak az alábbiak a évre vonatkozóan, önkormányzati kőzúzalékos, és földutakra vonatkozóan az útépítés és javítás, valamint az aszfaltos utaknál a kátyúzási feladatok elvégzése, lehetőségeinkhez mérten. A kőzúzalékos és földutak javítását közmunkaprogram keretén belül szerettük volna megoldani, de erre nincs lehetősége az önkormányzatnak, ezt egy tollvonással megsemmisítették.. Viszont a szükségesnek látjuk az önkormányzati rossz állapotú utak felújítását, ezt meg kell valamilyen formában oldanunk, és ehhez tartozó összeg beépítésre kerülne a évi költségvetési rendeletünkben a működési kiadások közé. A temetőkben az önkormányzati területen urnafal kerül megépítésre vállalkozó által történő kivitelezésben. Az iskola, napközi otthon, az óvoda és az Ökocentrum napelemekkel történő ellátásához nyújtottunk be pályázatot. A fogorvosi rendelőben az önkormányzat egy új fogorvosi kezelőegységet szeretne megvásárolni, amelynek a beszerzéséhez 3,6 millió forint és 4,5 millió forint közötti árajánlatok érkeztek. A fogorvosi szék beszerzéséhez szükséges összeg, valamint a pályázatokhoz szükséges saját erő mértékét a költségvetésben a felhalmozási bevételeknél képeztük. Az önkormányzat ÖNHIKI támogatáshoz pályázatot kíván benyújtani a működési költségeinek finanszírozásához. A falugyűlés napirendi pontjainak ismertetése és tárgyalása után a lakosság részéről a közmeghallgatáson feltett közérdekű kérdések és válaszok: - Szolnoki Ferencné: Tűzoltó utcában nagyon rossz az út állapota, szerepel-e a felújítandó utak között, illet a járda is járhatatlan benőtte a gaz, mit lehet tenni ez ügyben? - Mernyó Sándorné: Az alvégen több rossz állapotú út van, Kastély, Halásztanyák, szerepel-e a felújítandó utak között? - Bölkey Ferencné: Alkotmány úti buszmegállóhoz szeméttárolót lehet kihelyezni? Bornemisza János polgármester: A Tűzoltó utat két évvel ezelőtt terítették meg kőzúzalékkal, amely között agyag is volt, és ebből eredően csapadékos időben sáros az út jellege. Az önkormányzati kőzúzalékos utak javítása és aszfaltos utak kátyúzása szerepel a évi terveink között, a felújításra kerülő utak között volt a Kastély, Halásztanyák út is, a Startmunkaprogram keretén belül, viszont anyagot nem biztosítanak hozzá, útpadka javítását és a kisebb kátyúzásokat tudjuk így csak megoldani. A lakók érdeke, hogy vigyázzanak az utjaik állagának megóvására, valamint letakarítsák a gaztól benőtt járdát annak érdekében, hogy azon tudjanak közlekedni.sajnos az önkormányzat emberei nem tudják a település összes utcájában a járdák takarítását megoldani, hiszen így is több mint 500 ha. az a terület, amelyet az önkormányzat fizikai dolgozóinak kell rendbe tartania.

6 6 - Szolnoki Ferencné: Miért emelkedtek a szemétszállítási díjak több alkalommal is egy év alatt, ezt mi indokolta? - Az üdülő tulajdonosok vásárolhatnak zsákot, az állandó lakosok (kis nyugdíjjal rendelkezők, egyedülállók részére ez miért nem lehetséges, hiszen nekik nagyon kevés szemét gyűlik össze? -Szelektív hulladékgyűjtők ürítése gyakrabban is szükséges lenne, hiszen nagyon sokszor már a környéke is tele van szeméttel, ennek érdekében hová kell telefonálni? -Nagy Tibor:Vannak-e olyan személyek a településen, akik nem fizetnek szemétszállítási díjat, illetve az elmaradt díjfizetések, hogyan kerülnek behajtásra? - Gacsal Sándorné:Kossuth úton nagyon sok szemét el van dobálva, amelyet nagyon sokszor össze kell szedni, nem lehetne esetleg kukákat kihelyezni a Tisza-tavi Ökocentrumig a Kossuth útra? Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezetője: - Szemétszállítás díjakkal kapcsolatban feltett kérdésekre válaszok: A szemétszállítási díjak mértéke nem változott, a 2011-ben elfogadott önkormányzati rendeletben lévő díjak kerültek alkalmazásra, viszont az ÁFA mértéke változott 25 %-ról 27 %-ra és ez megjelent a számlázásnál áprilisig a 2011-ben elfogadott díjak kerültek számlázásra az ÁFA növekedés figyelembe vételével, valamint az ürítések számának a figyelembe vételével. Ezért változtak a csekken kiszámlázott összegek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisig díjstopot vezettek be, amely később feloldásra került, ebből kifolyólag következett be egy bizonyos mértékű díj változás III. negyedévben szintén 13 ürítés számnak megfelelő számla került kiállításra, a IV. negyedévben 14 ürítési nap volt a számlázás ennek megfelelően történt január 1-től a törvény előírásnak megfelelően a Miniszter hatáskörébe tartozik a díj megállapítása, nem az önkormányzat hatásköre, ennek megfelelően 4,2 %-os díjemelés történt a hulladékszállítási díjak mértékére vonatkozóan. Számlázás alakulása az ürítés számok figyelembe vételével történik: I. negyedévben az ürítési napok száma 12, a II. negyedévben az ürítési napok száma: 13., ennek megfelelően készülnek el a számlák. A III. és IV. negyedévre vonatkozóan nem tud konkrét információkkat mondani a díjak mértékére vonatkozóan. Az tény, hogy igen magas az egy negyedévben fizetendő díj mértéke, viszont van arra lehetőség, hogy a Teleházban az ügyfélfogadási napokon havonta kifizessék az egy hónapra eső díjat az ügyfelek. A törvény előírja, hogy az állandó lakosoknak fizetniük kell a szemétszállítási díjat, részükre nincs zsák megvásárlására lehetőség, ez csak az üdülő tulajdonosokra vonatkozik, de valószínű, hogy ebben is változások lesznek. Minél több szemét kerül elszállításra, annál jobban növekszik a díj mértéke, az ürítések számának figyelembe vételével történik a számlázás. A törvényt nem írhatják felül, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell eljárni az állandó lakosok vonatkozásában. Poroszló község vonatkozásában 24 millió forint körüli összeg került hátralékként átadásra, amelynek csak kevés részét sikerült behajtani, sok a kintlévőség. Az aktuális díjak fizetési határidejének lejártát követő 30. nap után felszólító levelet küldenek az ügyfelek részére. Ezt követően 90. nap után a Remondis Tisza Kft. megkereste az önkormányzat adóhatóságát az adók módjára történő behajtás foganosítása végett. Az elmaradt díjak behajtása most már a 45. nap után az APEH részére kerül átadásra. Bornemisza János polgármester: A törvényi előírásnak megfelelően a településen a hulladék elszállításának a lehetőségét megteremti a Remondis Tisza Kft. azzal, hogy biztosítja a hulladék elszállításához szükséges járművet, járatszámot. A törvény előírásokat mindenkinek be kell tartania, az állandó lakosoknak ki kell fizetni a szemétszállítási díjat attól függetlenül, hogy igénybe veszi e a szemétszállítás lehetőségét vagy sem, mivel ez törvényi

7 7 kötelezettsége az állandó lakosoknak, és edényzetet (kukát) kell a szemét összegyűjtéséhez használniuk. Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezető: Az elmúlt években voltak problémák a számlázással, az ingatlan nyilvántartás pontosítása is szükséges volt, de ezek a problémák rendeződni látszanak. A meglévő hátralékokat átadjuk behajtásra. A Szolgáltatást nem tagadhatjuk meg, kötelezően igénybe vevendő szolgáltatásról van szó. A szellektív hulladékgyűjtőkön található egy 20-as számmal kezdődő mobil szám, amelyet fel lehet hívni, ha szükséges lenne az ürítése. - Szolnoki Ferencné: Orvosi ügyeletre vonatkozó kérdés: Az orvosi ügyelet megszűnt január 1-től Poroszló településen, nincs lehetőség a további működésére helyben, hiszen a nyáron nagyon sok vendéget várnak a településre? Bornemisza János polgármester: Az orvosi ügyelet januárban történő megszűnése azért kapott nagy hangsúlyt a településen, mert a háziorvosi ellátás is akadozott, a községben kialakult helyzethez hozzájárult sajnálatos módon a doktor úr halála, valamint a doktornő betegség miatt történő távolléte. Az orvosi ügyelet korábban a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás keretein belül működött. A poroszlói telephely működését Sarud-Újlőricnfalva és Poroszló településen kívül még a Füzesabonyhoz tartozó 7 település is finanszírozta. A Kistérségi Társulás megszűnt és a hét település nem tudja a tovább vállalni a poroszlói telephely fenntartási költségének finanszírozását. A poroszlói telephely fenntartását a három (Sarud, Újlőirncfalva, Poroszló) település önmagában már nem tudja tovább finanszírozni. A füzesabonyi hét településhez fő tartozott, a 3 településhez 4200 fő, az ügyeleti ellátásért minden település 75 Ft/lakos/hó díjat fizetett, amíg a Kistérségen belül történt az ellátás. Nem csak a Kistérség megszűnése vezetett ahhoz, hogy az ügyeleti ellátás megszűnt, az eset számok is ezt tették indokolttá, hiszen nagyon sok esetben a lakosok egy része rendelőként vette igénybe az ellátást, és ezen esetek nem igényeltek sürgősségi ellátást. Füzesabonyban lévő telephely igénybevételével történik az orvosi ügyeleti ellátás január 1-től az Agria Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft-én keresztül. Poroszló település az orvosi ügyeleti ellátásért 54 Ft/lakos/fő díjat fizet a Füzesabonyhoz történő csatlakozást követően. Az orvosi ügyeleti ellátáshoz Tiszafüredről is kértünk információt, Poroszló település ellátását még be is vállalták volna, de Újlőrincfalva és Sarud településsel közös hivatalt tartunk fenn, és őket már nem tudta volna ellátni Tiszafüred. Így csak a Füzesabonyhoz történő csatlakozás maradt megoldásként. A Képviselő-testület viszont továbbra is azon dolgozik, hogy hogyan lehetne megoldani egy komplex Tisza-tavi településekre vonatkozó orvosi ügyelet ellátásának a megszervezését. Ez viszont nehéz kérdés, mivel több megyehatárt, és több önkormányzatot is érint, ráadásul más járáshoz tartozó településeket is. Tervek között szerepel egy olyan egészségügyi kérdés rendezésével kapcsolatos lehetőség elindítása, amely során a poroszlói betegek nem csak a vérvételt vehetnék igénybe Tiszafüreden, hanem más egészségügyi ellátást is, hogy ilyen célból ne kelljen távolabbi településre utazni (röntgen, ultrahang). A nyári időszakban nagyon sok vendég jelenik meg Poroszlón, a megnövekedett idegenforgalomra való tekintettel nyáron a Szolgáltató megszervezi az orvosi ügyeleti ellátást Poroszlón. - Zolnai László: Az ingatlanjára nincs bevezetve a víz, és a szennyvíz csonk sincs bent a portán, mégis kiküldtek az adóhatóság részéről Ft-os szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás tartozásról szóló levelet, ezen összeget miért kell befizetnie?

8 8 - Bornemisza János polgármester: A szennyvíz csatorna hálózathoz történő csatlakozásra több év állt rendelkezésre, és volt lehetőség a hozzájárulás mértékét kifizetni 562 Ft/hó törlesztés mellett. Csak az olyan ingatlanokra nem került be a szennyvízcsonk, ahová nem engedélyezte a tulajdonos az elhelyezését. A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást minden lakosnak ki kell fizetnie, hiszen az önkormányzat a csatornahálózat kiépítésével megteremtette a szolgáltatás igénybe vételének a lehetőségét, és a lakosok által be nem fizetett beruházáshoz szükséges összeget hitelfelvétel útján fedezte. A szennyvíz beruházáshoz történő csatlakozás esetén az érdekeltségi hozzájárulás befizetésére több év állt rendelkezésre, viszont ez az időszak lezárult és megkezdődött a ki nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásoknak a behajtása. - Nagy Tibor: Székely zászlót miért nem rakják ki a Poroszlón a Polgármesteri Hivatalra? - A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja van, ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy a településen még mindig vannak kommunista rendszerhez kapcsolódó utcanevek (Ságvári út, Hámán Kató út, XIX-es út), melyek miért nem kerültek még megváltoztatásra? - Trianoni emlékmű elhelyezésére van-e lehetőség a településen? - Közterületek tisztántartása: Az iskolás gyermekek is sokszor eldobálják a szemetet, nem lehetne valamilyen formában arra nevelni a gyerekeket, hogy inkább szedjék föl a szemetet, ne dobják el az utcán? - A felvégesi temetőben előfordultak sírrongálások, sír ledöntések, az ebben résztvevők nevét miért nem lehet nyilvánosságra hozni? Bornemisza János polgármester: Székely zászló kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy van székely testvér települési kapcsolata Poroszló Község Önkormányzatának, viszont a székely zászló kitűzését a Polgármesteri Hivatalra nem tartja jó ötletnek, hiszen ezzel nem kívánunk politikai vitát gerjeszteni a két település között. - Trianoni emlékmű elhelyezése: Erre vonatkozóan csak konkrét tervet tud támogatni a Képviselő-testület, az elhelyezésére szolgáló helyszín megnevezésével, illetve azzal, hogy milyen emlékmű kerülne az adott helyszínre. Az Alkotmány úton a buszmegállóhoz kukát lehet kihelyezni, valamint a Kossuth útra is helyezhetők ki hulladékgyűjtők. Toldiné Diószegi Éva igazgató: A közterületen történő szemeteléssel kapcsolatosan elmondja, hogy az úton nem csak az iskolás gyermekek dobálják el a szemetet, hanem más személyek is. A gyermekek példaként hozzák magukkal a családban történő dolgokat, ha rendre nevelik otthon a gyermekeket, akkor ők azt a példaként hozzák magukkal, a szülők felelőssége már egész kicsi kortól kezdődően a gyermekek nevelése. Az iskolában már több éve működik egy tisztasági versenyhez kapcsolódó pontgyűjtő program, ehhez kapcsolódóan a diákok összegyűjtik az iskolában, a környékén lévő szemetet, és a győztes osztály jutalomban részesül. Tehát a diákok ösztönözve vannak arra, hogy a környezetükre odafigyeljenek, de szükséges hozzá a szülői háttér is. Bornemisza János polgármester: Sírrongálások több évvel ezelőtt is történtek, az érintett személyek nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan a kérdés megválaszolására átadja a szót Kovács József r.alezredes úr részére.

9 9 Kovács József. r. alezredes: Temetőben lévő sír rongálással kapcsolatban elmondja, hogy ez volt több évvel ezelőtt is, és napjainkban is előfordulnak ilyen esetek és nem csak Poroszló településen. A fiatal tizenévesek ezt jó bulinak tartják, amely valójában nagyon felháborító tevékenység és garázda, minősíthetetlen cselekedetnek számít, amelyben sokszor meg sem gondolnák, hogy köztiszteletben álló személyek hozzátartozói is részt vettek ilyen cselekmények elkövetésében. Az elkövetők adatai miért nem hozhatók nyilvánosságra, erről miért nem értesülhet bárki? Egyrészt a sértett fél nem biztos, hogy nyilvánosságra akarja-e hozni a történteket, másrészt a nyomozás szempontjából sem adhatók ki információk, és az adatvédelmi törvény előírásait be kell tartani, bárki részére nem adhatók ki az információk. Ha nem sértettje valaki az elkövetett eseménynek, akkor részére nincs tájékoztatási kötelezettsége a rendőrségnek. Az érintett és kárt szenvedett ügyfelek viszont tájékoztatást kapnak az eljárás lefolytatásának az eredményéről. Bornemisza János polgármester: A közmeghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban több észrevétel, kérdés hozzászólás nem lévén megköszöni a jelenlévők közreműködését, a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést 18 óra 35 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én 14 óra 20 perckor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-án közmeghallgatás útján megtartott nyilvános üléséről. 1 Készült:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-i rendkívüli ülésén. 1 Kömlőd Község Képviselő-testülete 92/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-2//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi január hó 24-én, szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben