Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:"

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 25--én órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Meghívott: Kovács József r. alezredes Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője Kiss János Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. Toldiné Diószegi Éva Általános Iskola Igazgatója, Onoferné Kapusi Emese- Igazgatóhelyettes, Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő Napirend: 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: Bornemisza János polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetési tervezete Előadó: Bornemisza János polgármester 3. Közmeghallgatás Bornemisza János polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, a Képviselőtestület tagjait, Poroszló község érdeklődő lakosságát. Meghívott vendégeink a Falugyűlésre Berencsi Zoltánnné Remondis Tisza Kft. ügyvezetője, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság részéről Kovács József r. alezredes úr Kapitányság vezetője, Kiss János úr a Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető Igazgatója. Köszönti az Általános Iskola igazgatóját Toldiné Diószegi Évát, és helyettesét Onoferné Kapusi Emesét, valamint az Idősek Otthona vezetőjét Nagy Zoltánnét. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van, így a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés határozatképes, azt megnyitja. A törvény és az SZMSZ értelmében a polgármester köteles minden évben a lakosság részére közmeghallgatással egybekötött falugyűlés keretében tájékoztatást adni az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról és a következő év költségvetés tervezetéről. A közmeghallgatás időpontja 15 nappal korábban meghirdetésre került, így az összehívása törvényesen történt.

2 2 Kéri a lakosságot, hogy a évi költségvetési beszámoló és a évi költségvetés tervezet ismertetése után tegyék föl kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve a jelen lévő vendégek és képviselők részére is lehet közérdekű információt tartalmazó kérdéseket föltenni a közmeghallgatás során. Amennyiben a közmeghallgatáson a lakosság által feltett valamely kérdésre nem tudunk válaszolni, akkor a törvény értelmében 15 napon belül írásban választ fogunk rá küldeni. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat: 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról 2. Az önkormányzat évi költségvetése 3. Közmeghallgatás Napirendi pontok tárgyalása: 1.Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról Bornemisza János polgármester: Az előző évi költségvetés várható teljesítéséről szóló táblázat és a évi költségvetés tervezetét ismerteti. Az önkormányzat költségvetésének megalkotásával kapcsolatban a Képviselő-testület véleményének kialakulásához szükséges a lakosság véleményének a meghallgatása is. A évi költségvetés várható teljesítéséről szóló táblázatban lévő néhány adatot ismerteti. A évi költségvetésben a bevételeknél a várható teljesítésnél a korrigált bevételi főösszeg Ft, a korrigált kiadási főösszeg mértéke: Ft, különbség oka a évben lehívott állami támogatás és az ahhoz felvett önkormányzati saját erőként az Ökocentrum építéséhez felhasznált összeg a 155 millió forint hitelből adódik. A évi költségvetésben a várható teljesítésnél a bevételi főösszeg Ft. tartalmazta a nagy beruházás megvalósításához szükséges összeget, az intézményfinanszírozást is. A polgármesteri hivatal költségvetésénél jelent meg az általános iskola költségvetése is, amely eddig nagyságrendileg, mintegy millió forint volt, ebből a normatíva összege mintegy millió forintot jelentett, és a millió forintot az önkormányzatnak kellett hozzátennie a saját bevételeiből (helyi adóbevételeiből), mivel az intézmény fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozott. Az iskola üzemeltetését január 1-től átvette az önkormányzattól az Állam, így ettől az évtől kezdődően az iskolához kapott normatíva összege kiesett a hivatal költségvetéséből. A költségvetési táblázat tartalmaz egy mínuszos sort Ft-tal, és ide tartoznak még az alábbi tétételek: az önkormányzat saját bevételeiből az állam által elvitt az SZJA-t 100 %- ban, és helyi iparűzési adó egy bizonyos százaléka. A évi költségvetési bevételi és kiadási főösszeg mértéke csökkent tehát a megvalósult nagy beruházás összegével, valamint az iskolához kapott normatíva összegével és az önkormányzattól elvitt adók egy részének összegével az átszervezések kapcsán, és így a bevételi és kiadási főösszeg mértéke Ft-ra változott. A évi költségvetésnél még meg kell említeni a szociális támogatások összegét, amely elég magas összeg Ft-os összeg. E magas összeg mellett megjegyezendő, hogy a Tisza-partján Poroszló település nem tartozik a leghátrányosabb települések közé, nem vagyunk benne az lhh-s csoportba, mivel mások voltak a gazdasági mutatóink. A szociális támogatásokhoz meg kell jegyezni, hogy a Ft nem csökkenti a település büdzséjét,

3 3 ehhez hozzá kell tennie saját erőt %-ot az önkormányzatnak, ennek mértéke attól függ, hogy milyen támogatásról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részéről a szociális segélyekhez, mintegy 15 millió forintos nagyságrendű kifizetés történik. A mai napon 157 fő regisztrált munkanélküli van a szociális rendszerben településen, de ez a szám meghaladja a 200 főt is, hiszen vannak olyan álláskeresők, akik nincsenek regisztrálva, vagy pedig még ezután kerülnek vissza a szociális rendszerbe. A évi költségvetési bevételi és kiadási főösszeget Ft-ról a Pénzügyi Bizottság mai ülésén elhangzottaknak megfelelően Ft-ra javasolta módosítani. Felhalmozási bevételekhez kerültek beépítésre fejlesztésekhez (pályázatokhoz szükséges saját erő mértéke) valamint a működési kiadásokhoz az önkormányzati utak építéséhez tartozó költségek, amelyeket korábban nem tartalmazott a költségvetési rendelet. Szociális támogatások mértéke közel 70 millió forint, ez még mindig viszonylag magas összeg. Néhány dolog kikerült az önkormányzat költségvetéséből, az intézményi finanszírozás (iskola) az átszervezés kapcsán. A költségvetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy valamikor 16 fő dolgozóval vette át a hivatalt, ez a szám most 8 főre csökkent, senkit nem küldtünk el, hanem a nyugdíjasok létszámával csökkent a hivatal létszáma és január 1-től létrejött a Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az átszervezések kapcsán a Járási Hivatal kirendeltsége működik Poroszlón, ahová kerültek át a hivatali dolgozók. A hivatali létszám jelentősen csökkent, viszont az ügyiratforgalom ehhez képest nagyon magas, az elvégzendő munka nem lett kevesebb, a járásban dolgozók ügyiratforgalma jelentősen kevesebb mint a hivatalé. Költségvetést korábban is nullásra kellett tervezni, de amennyiben az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege nem fedezte egymást, eddig be lehetett e célra építeni hitelfelvételt, most viszont a jogszabály értelemében ez nem lehetséges, hitel felhasználás e célra még nem került kiváltásra, hiszen az önkormányzat a működési kiadásainak fedezetéhez szeretne ÖNHIKI támogatáshoz pályázatot benyújtani. Poroszló Község Önkormányzata ÖNHIKI támogatásra pályázatot kíván benyújtani a működési kiadásainak fedezetére, mivel nem lehetséges hitel tervezése e célra. A költségvetés kapcsán megemlíti, hogy Poroszló település azon 14 település közé tartozik, akik nem részesültek az adósságkonszolidációban. Miért nem részesült Poroszló az adósságkonszolidációban? Erre vonatkozóan csak egy általános választ kaptak, azért nem részesült Poroszló az adósság konszolidációban, mert lehetősége van a Kormánynak másképp dönteni. Az adósság konszolidáció kapcsán a kiesett településeket tekintve az mondható el, hogy az olyan településeknek nem rendezték az adósság állományát, ahol valamilyen idegenforgalmi beruházás folyt, vagy van folyamatban. Az adósság konszolidációval kapcsolatban csak újságcikkekre hagyatkozva tud csak véleményt alkotni, ugyanis ez ügyben még senki nem kereste meg személyesen információkérés végett..poroszló Község Önkormányzata nem pazarló módon gazdálkodott, hanem próbált felelősségteljesen, gazdaságosan intézkedni a költségvetése során. A költségvetéshez kapcsolódóan érdekességként megjegyzi, történelmi dolognak számít, hogy Államkincstári ellenőrzést tartanak a településen 2013-as normatívát ellenőriznek, és februárját írjuk még csak, és még nincs végleges elfogadott költségvetése a településnek. A évi költségvetéshez kapcsolódóan még fontos a közmunkaprogram megemlítése. Út és járda építésre szerettünk volna téli közmunkaprogramra pályázatot benyújtani, de erre nem lehetett pályázni. Poroszló Község Önkormányzatának a Közmunkaprogramhoz a támogatási igénye 80 millió forint volt, ezzel szemben 5,7 millió forintot kapott. Foglalkoztatni 65 ember szerettünk volna, és 17 embert tudunk foglalkoztatni, 5 hónapon át és 6 órás munkaidőbe. A foglalkoztatással kapcsolatban még nagyon fontos az ehhez tartozóan a bér összege, a 8 órás foglalkoztatásnál a bér Ft, és a 6 órás foglalkoztatásnál pedig ennek majd az ¼-vel

4 4 csökkentett része, Ft körül. Ezek olyan összegek, amelyből nem igazán lehet megélni,viszont azt is meg kell nézni, hogy ki az, aki egyáltalán bekerülhet ebbe a Közmunkaprogramba? Olyan személyek kerülhetnek be ebbe a programba, akik az önkormányzatnál bárminemű segélyben részesülnek, ezt foglalkoztatás helyettesítő támogatásnak nevezik, jelenleg ebben a támogatási formában 157 fő van, de ez a szám még több mint 200 fő, és ebből csak a fenti létszámot lehet foglalkoztatni összesen, amelyhez még vannak feltételek. A Vízügynél is lesz közmunkaprogram, de ott sem éves foglalkoztatás fog történni. Sajnos a közmunkásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a munkamorálon még van mit javítani, a vezetésükhöz viszont nem tudunk személyt alkalmazni, hiszen ehhez nem kapunk bér támogatást, a közmunkás foglalkoztatásban fizetendő bérért pedig nem vállalja fel a munkavezetést senki sem. Közmunkásokat csak olyan feladatok végzésével lehet megbízni, amely szerepelt a pályázatban, ha nem kapunk kommunális feladatok elvégzéséhez személyeket, akkor nem tudjuk ilyen feladat elvégzésével megbízni őket, holott több mint 200 fő van aki jogosult lehetne munkavégzéshez, és többen vannak közöttük akik értenek gépekhez, fűnyírókhoz és el tudnál látni a településen az ehhez kapcsolódó munkát. De nem tudunk több főt foglalkoztatni közmunkaprogram keretén belül. Segélyezetteknél meg kell említeni az Önkéntes munkát. Aki nem szerzi meg évente a 30 napot önkéntes munkával, az a személy nem lesz jogosult a továbbiakban semmilyen ellátásra. A Belügyminisztériumnak lehet önkéntes munkát engedélyezni, annak az Önkormányzatnak, ahol vállalják e fajta foglalkoztatást, a környéken egyedül Poroszló településen van ilyen jellegű munkavégzés. Szociális témakörhöz tartoznak a szociális segély kérelmek, illetve gyógyszer támogatási kérelmek beadása, ezek elbírálása az Egészségügyi és a Szociális Bizottság hatáskörébe tartoznak, ehhez megállapított éves szintű összes keretösszeg mértéke viszont évek óta nem változott. Rendszeres szociális segélyben 7 fő részesül a településen, olyan személyek akik nem rendelkeznek nyugdíjjal vagy olyan tevékenységet folytattak, amely után nem kapnak nyugdíjat, és voltak akik az ellátásért fölajánlották esetleg az ingatlanjukat, az összegek jelzálogként rákerül az ingatlanjukra. Sajnos elmondható, hogy a településen egyre több szegény ember van, és ebbe sajnos beletartozik a dolgos és dologtalan személy is. Fejlesztések: Tisza-tavi Ökocentrum megépült a tavalyi évben, és sokat foglalkoztunk vele, ehhez hasonló beruházás nem volt az elmúlt 15 évben, a szennyvízberuházás történt meg, de ez teljesen más jellegű beruházás volt. Az Ökocentrum egy idegenforgalmi beruházás, melynek hozadéka, hogy a településen élő vendéglátással foglalkozók és a vendéglátással foglalkozó falusi szálláshelyek és kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága jelentősen megnövekedett. Az Ökocentrumba látogatók száma tavaly elérte a főt. Ezáltal megnövekedett a településen az idegenforgalmi adóbevétel is közel 33 %-kal, viszont ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy vannak olyan szállásadók, akik még most sem vallják be becsületesen a vendégek által a településen töltött éjszakák számát, ez után járó összeget pedig nem a szállásadó fizeti ki, hanem a vendég. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban tavaly folyamatos volt az ellenőrzés, ennek hatékonysága érdekében még meg kell keresni a megfelelő megoldást, külső segítséget kell igénybe vennünk a saját bevételeink beszedése érdekében, bár erről még nem döntött képviselő testület. A 2015-ben várható látogatói létszám fő, de ez megfelelő reklám-marketing tevékenységgel elérhető, és még talán meg lehet célozni a fő elérését is, hiszen ez az NFÜ által elvárt látogatói létszám, amelyet az után követési időszakban el kell egyszer érni. Az Ökocentrum kapcsán a parkolás kérdéséről is beszélni kell, hiszen a lakóövezetben sérülnek a lakók érdekei a környező utcákban a sok leálló autó miatt. A környéken lévő utcákban ki kell helyezni a megállni tilos táblákat. A parkolás megoldásához vásárolt az önkormányzat ingatlant az Ökocentrum mellett és ez feltöltésre kerül, egy másik ingatlan

5 5 megvásárlását is tervezi, erről folynak még a tárgyalások. Bevétel növelése érdekében még bérbe adott az önkormányzat parkoló kialakítására területet, ahol további 450 autót tudunk még elhelyezni. Ezzel megoldódik az Ökocentrumhoz látogatók parkolási problémája, valamint nem akadályozzák gépkocsijukkal a kis utcákban történő parkolás során a forgalmat. A Tisza-tavi Ökocentrum Partnerekhez kapcsolódóan említi meg, azt a lakosság részéről elhangzott véleményt, hogy az Ökocentrum állítólag nem foglalkoznak a helyi vállalkozókkal.a honlapon történő megjelenéshez a helyi vállalkozók részére lehetőséget biztosítottak a megjelenéshez Ft-os díj ellenében, ez nem egy nagy összeg, és jó reklámnak tartja a vállalkozók részére. Fejlesztésekhez kapcsolódóan elmondja, hogy az általános iskola felújítása befejeződött, az állam egy jó színvonalon működő intézményt vett át január 1-től, a fenntartása nem lesz egyszerű dolog, amelyről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kell gondoskodnia. Az iskolától külön kellett választani január 1-től az óvodát, a fizikai állományhoz kapcsolódóan a munkahelyeket nem fedték le normatívával, nem szüntettünk meg a munkahelyeket, az ott lévő fizikai dolgozókat az iskolához helyeztük át. Terveink közé tartoznak az alábbiak a évre vonatkozóan, önkormányzati kőzúzalékos, és földutakra vonatkozóan az útépítés és javítás, valamint az aszfaltos utaknál a kátyúzási feladatok elvégzése, lehetőségeinkhez mérten. A kőzúzalékos és földutak javítását közmunkaprogram keretén belül szerettük volna megoldani, de erre nincs lehetősége az önkormányzatnak, ezt egy tollvonással megsemmisítették.. Viszont a szükségesnek látjuk az önkormányzati rossz állapotú utak felújítását, ezt meg kell valamilyen formában oldanunk, és ehhez tartozó összeg beépítésre kerülne a évi költségvetési rendeletünkben a működési kiadások közé. A temetőkben az önkormányzati területen urnafal kerül megépítésre vállalkozó által történő kivitelezésben. Az iskola, napközi otthon, az óvoda és az Ökocentrum napelemekkel történő ellátásához nyújtottunk be pályázatot. A fogorvosi rendelőben az önkormányzat egy új fogorvosi kezelőegységet szeretne megvásárolni, amelynek a beszerzéséhez 3,6 millió forint és 4,5 millió forint közötti árajánlatok érkeztek. A fogorvosi szék beszerzéséhez szükséges összeg, valamint a pályázatokhoz szükséges saját erő mértékét a költségvetésben a felhalmozási bevételeknél képeztük. Az önkormányzat ÖNHIKI támogatáshoz pályázatot kíván benyújtani a működési költségeinek finanszírozásához. A falugyűlés napirendi pontjainak ismertetése és tárgyalása után a lakosság részéről a közmeghallgatáson feltett közérdekű kérdések és válaszok: - Szolnoki Ferencné: Tűzoltó utcában nagyon rossz az út állapota, szerepel-e a felújítandó utak között, illet a járda is járhatatlan benőtte a gaz, mit lehet tenni ez ügyben? - Mernyó Sándorné: Az alvégen több rossz állapotú út van, Kastély, Halásztanyák, szerepel-e a felújítandó utak között? - Bölkey Ferencné: Alkotmány úti buszmegállóhoz szeméttárolót lehet kihelyezni? Bornemisza János polgármester: A Tűzoltó utat két évvel ezelőtt terítették meg kőzúzalékkal, amely között agyag is volt, és ebből eredően csapadékos időben sáros az út jellege. Az önkormányzati kőzúzalékos utak javítása és aszfaltos utak kátyúzása szerepel a évi terveink között, a felújításra kerülő utak között volt a Kastély, Halásztanyák út is, a Startmunkaprogram keretén belül, viszont anyagot nem biztosítanak hozzá, útpadka javítását és a kisebb kátyúzásokat tudjuk így csak megoldani. A lakók érdeke, hogy vigyázzanak az utjaik állagának megóvására, valamint letakarítsák a gaztól benőtt járdát annak érdekében, hogy azon tudjanak közlekedni.sajnos az önkormányzat emberei nem tudják a település összes utcájában a járdák takarítását megoldani, hiszen így is több mint 500 ha. az a terület, amelyet az önkormányzat fizikai dolgozóinak kell rendbe tartania.

6 6 - Szolnoki Ferencné: Miért emelkedtek a szemétszállítási díjak több alkalommal is egy év alatt, ezt mi indokolta? - Az üdülő tulajdonosok vásárolhatnak zsákot, az állandó lakosok (kis nyugdíjjal rendelkezők, egyedülállók részére ez miért nem lehetséges, hiszen nekik nagyon kevés szemét gyűlik össze? -Szelektív hulladékgyűjtők ürítése gyakrabban is szükséges lenne, hiszen nagyon sokszor már a környéke is tele van szeméttel, ennek érdekében hová kell telefonálni? -Nagy Tibor:Vannak-e olyan személyek a településen, akik nem fizetnek szemétszállítási díjat, illetve az elmaradt díjfizetések, hogyan kerülnek behajtásra? - Gacsal Sándorné:Kossuth úton nagyon sok szemét el van dobálva, amelyet nagyon sokszor össze kell szedni, nem lehetne esetleg kukákat kihelyezni a Tisza-tavi Ökocentrumig a Kossuth útra? Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezetője: - Szemétszállítás díjakkal kapcsolatban feltett kérdésekre válaszok: A szemétszállítási díjak mértéke nem változott, a 2011-ben elfogadott önkormányzati rendeletben lévő díjak kerültek alkalmazásra, viszont az ÁFA mértéke változott 25 %-ról 27 %-ra és ez megjelent a számlázásnál áprilisig a 2011-ben elfogadott díjak kerültek számlázásra az ÁFA növekedés figyelembe vételével, valamint az ürítések számának a figyelembe vételével. Ezért változtak a csekken kiszámlázott összegek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisig díjstopot vezettek be, amely később feloldásra került, ebből kifolyólag következett be egy bizonyos mértékű díj változás III. negyedévben szintén 13 ürítés számnak megfelelő számla került kiállításra, a IV. negyedévben 14 ürítési nap volt a számlázás ennek megfelelően történt január 1-től a törvény előírásnak megfelelően a Miniszter hatáskörébe tartozik a díj megállapítása, nem az önkormányzat hatásköre, ennek megfelelően 4,2 %-os díjemelés történt a hulladékszállítási díjak mértékére vonatkozóan. Számlázás alakulása az ürítés számok figyelembe vételével történik: I. negyedévben az ürítési napok száma 12, a II. negyedévben az ürítési napok száma: 13., ennek megfelelően készülnek el a számlák. A III. és IV. negyedévre vonatkozóan nem tud konkrét információkkat mondani a díjak mértékére vonatkozóan. Az tény, hogy igen magas az egy negyedévben fizetendő díj mértéke, viszont van arra lehetőség, hogy a Teleházban az ügyfélfogadási napokon havonta kifizessék az egy hónapra eső díjat az ügyfelek. A törvény előírja, hogy az állandó lakosoknak fizetniük kell a szemétszállítási díjat, részükre nincs zsák megvásárlására lehetőség, ez csak az üdülő tulajdonosokra vonatkozik, de valószínű, hogy ebben is változások lesznek. Minél több szemét kerül elszállításra, annál jobban növekszik a díj mértéke, az ürítések számának figyelembe vételével történik a számlázás. A törvényt nem írhatják felül, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell eljárni az állandó lakosok vonatkozásában. Poroszló község vonatkozásában 24 millió forint körüli összeg került hátralékként átadásra, amelynek csak kevés részét sikerült behajtani, sok a kintlévőség. Az aktuális díjak fizetési határidejének lejártát követő 30. nap után felszólító levelet küldenek az ügyfelek részére. Ezt követően 90. nap után a Remondis Tisza Kft. megkereste az önkormányzat adóhatóságát az adók módjára történő behajtás foganosítása végett. Az elmaradt díjak behajtása most már a 45. nap után az APEH részére kerül átadásra. Bornemisza János polgármester: A törvényi előírásnak megfelelően a településen a hulladék elszállításának a lehetőségét megteremti a Remondis Tisza Kft. azzal, hogy biztosítja a hulladék elszállításához szükséges járművet, járatszámot. A törvény előírásokat mindenkinek be kell tartania, az állandó lakosoknak ki kell fizetni a szemétszállítási díjat attól függetlenül, hogy igénybe veszi e a szemétszállítás lehetőségét vagy sem, mivel ez törvényi

7 7 kötelezettsége az állandó lakosoknak, és edényzetet (kukát) kell a szemét összegyűjtéséhez használniuk. Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezető: Az elmúlt években voltak problémák a számlázással, az ingatlan nyilvántartás pontosítása is szükséges volt, de ezek a problémák rendeződni látszanak. A meglévő hátralékokat átadjuk behajtásra. A Szolgáltatást nem tagadhatjuk meg, kötelezően igénybe vevendő szolgáltatásról van szó. A szellektív hulladékgyűjtőkön található egy 20-as számmal kezdődő mobil szám, amelyet fel lehet hívni, ha szükséges lenne az ürítése. - Szolnoki Ferencné: Orvosi ügyeletre vonatkozó kérdés: Az orvosi ügyelet megszűnt január 1-től Poroszló településen, nincs lehetőség a további működésére helyben, hiszen a nyáron nagyon sok vendéget várnak a településre? Bornemisza János polgármester: Az orvosi ügyelet januárban történő megszűnése azért kapott nagy hangsúlyt a településen, mert a háziorvosi ellátás is akadozott, a községben kialakult helyzethez hozzájárult sajnálatos módon a doktor úr halála, valamint a doktornő betegség miatt történő távolléte. Az orvosi ügyelet korábban a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás keretein belül működött. A poroszlói telephely működését Sarud-Újlőricnfalva és Poroszló településen kívül még a Füzesabonyhoz tartozó 7 település is finanszírozta. A Kistérségi Társulás megszűnt és a hét település nem tudja a tovább vállalni a poroszlói telephely fenntartási költségének finanszírozását. A poroszlói telephely fenntartását a három (Sarud, Újlőirncfalva, Poroszló) település önmagában már nem tudja tovább finanszírozni. A füzesabonyi hét településhez fő tartozott, a 3 településhez 4200 fő, az ügyeleti ellátásért minden település 75 Ft/lakos/hó díjat fizetett, amíg a Kistérségen belül történt az ellátás. Nem csak a Kistérség megszűnése vezetett ahhoz, hogy az ügyeleti ellátás megszűnt, az eset számok is ezt tették indokolttá, hiszen nagyon sok esetben a lakosok egy része rendelőként vette igénybe az ellátást, és ezen esetek nem igényeltek sürgősségi ellátást. Füzesabonyban lévő telephely igénybevételével történik az orvosi ügyeleti ellátás január 1-től az Agria Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft-én keresztül. Poroszló település az orvosi ügyeleti ellátásért 54 Ft/lakos/fő díjat fizet a Füzesabonyhoz történő csatlakozást követően. Az orvosi ügyeleti ellátáshoz Tiszafüredről is kértünk információt, Poroszló település ellátását még be is vállalták volna, de Újlőrincfalva és Sarud településsel közös hivatalt tartunk fenn, és őket már nem tudta volna ellátni Tiszafüred. Így csak a Füzesabonyhoz történő csatlakozás maradt megoldásként. A Képviselő-testület viszont továbbra is azon dolgozik, hogy hogyan lehetne megoldani egy komplex Tisza-tavi településekre vonatkozó orvosi ügyelet ellátásának a megszervezését. Ez viszont nehéz kérdés, mivel több megyehatárt, és több önkormányzatot is érint, ráadásul más járáshoz tartozó településeket is. Tervek között szerepel egy olyan egészségügyi kérdés rendezésével kapcsolatos lehetőség elindítása, amely során a poroszlói betegek nem csak a vérvételt vehetnék igénybe Tiszafüreden, hanem más egészségügyi ellátást is, hogy ilyen célból ne kelljen távolabbi településre utazni (röntgen, ultrahang). A nyári időszakban nagyon sok vendég jelenik meg Poroszlón, a megnövekedett idegenforgalomra való tekintettel nyáron a Szolgáltató megszervezi az orvosi ügyeleti ellátást Poroszlón. - Zolnai László: Az ingatlanjára nincs bevezetve a víz, és a szennyvíz csonk sincs bent a portán, mégis kiküldtek az adóhatóság részéről Ft-os szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás tartozásról szóló levelet, ezen összeget miért kell befizetnie?

8 8 - Bornemisza János polgármester: A szennyvíz csatorna hálózathoz történő csatlakozásra több év állt rendelkezésre, és volt lehetőség a hozzájárulás mértékét kifizetni 562 Ft/hó törlesztés mellett. Csak az olyan ingatlanokra nem került be a szennyvízcsonk, ahová nem engedélyezte a tulajdonos az elhelyezését. A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást minden lakosnak ki kell fizetnie, hiszen az önkormányzat a csatornahálózat kiépítésével megteremtette a szolgáltatás igénybe vételének a lehetőségét, és a lakosok által be nem fizetett beruházáshoz szükséges összeget hitelfelvétel útján fedezte. A szennyvíz beruházáshoz történő csatlakozás esetén az érdekeltségi hozzájárulás befizetésére több év állt rendelkezésre, viszont ez az időszak lezárult és megkezdődött a ki nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásoknak a behajtása. - Nagy Tibor: Székely zászlót miért nem rakják ki a Poroszlón a Polgármesteri Hivatalra? - A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja van, ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy a településen még mindig vannak kommunista rendszerhez kapcsolódó utcanevek (Ságvári út, Hámán Kató út, XIX-es út), melyek miért nem kerültek még megváltoztatásra? - Trianoni emlékmű elhelyezésére van-e lehetőség a településen? - Közterületek tisztántartása: Az iskolás gyermekek is sokszor eldobálják a szemetet, nem lehetne valamilyen formában arra nevelni a gyerekeket, hogy inkább szedjék föl a szemetet, ne dobják el az utcán? - A felvégesi temetőben előfordultak sírrongálások, sír ledöntések, az ebben résztvevők nevét miért nem lehet nyilvánosságra hozni? Bornemisza János polgármester: Székely zászló kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy van székely testvér települési kapcsolata Poroszló Község Önkormányzatának, viszont a székely zászló kitűzését a Polgármesteri Hivatalra nem tartja jó ötletnek, hiszen ezzel nem kívánunk politikai vitát gerjeszteni a két település között. - Trianoni emlékmű elhelyezése: Erre vonatkozóan csak konkrét tervet tud támogatni a Képviselő-testület, az elhelyezésére szolgáló helyszín megnevezésével, illetve azzal, hogy milyen emlékmű kerülne az adott helyszínre. Az Alkotmány úton a buszmegállóhoz kukát lehet kihelyezni, valamint a Kossuth útra is helyezhetők ki hulladékgyűjtők. Toldiné Diószegi Éva igazgató: A közterületen történő szemeteléssel kapcsolatosan elmondja, hogy az úton nem csak az iskolás gyermekek dobálják el a szemetet, hanem más személyek is. A gyermekek példaként hozzák magukkal a családban történő dolgokat, ha rendre nevelik otthon a gyermekeket, akkor ők azt a példaként hozzák magukkal, a szülők felelőssége már egész kicsi kortól kezdődően a gyermekek nevelése. Az iskolában már több éve működik egy tisztasági versenyhez kapcsolódó pontgyűjtő program, ehhez kapcsolódóan a diákok összegyűjtik az iskolában, a környékén lévő szemetet, és a győztes osztály jutalomban részesül. Tehát a diákok ösztönözve vannak arra, hogy a környezetükre odafigyeljenek, de szükséges hozzá a szülői háttér is. Bornemisza János polgármester: Sírrongálások több évvel ezelőtt is történtek, az érintett személyek nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan a kérdés megválaszolására átadja a szót Kovács József r.alezredes úr részére.

9 9 Kovács József. r. alezredes: Temetőben lévő sír rongálással kapcsolatban elmondja, hogy ez volt több évvel ezelőtt is, és napjainkban is előfordulnak ilyen esetek és nem csak Poroszló településen. A fiatal tizenévesek ezt jó bulinak tartják, amely valójában nagyon felháborító tevékenység és garázda, minősíthetetlen cselekedetnek számít, amelyben sokszor meg sem gondolnák, hogy köztiszteletben álló személyek hozzátartozói is részt vettek ilyen cselekmények elkövetésében. Az elkövetők adatai miért nem hozhatók nyilvánosságra, erről miért nem értesülhet bárki? Egyrészt a sértett fél nem biztos, hogy nyilvánosságra akarja-e hozni a történteket, másrészt a nyomozás szempontjából sem adhatók ki információk, és az adatvédelmi törvény előírásait be kell tartani, bárki részére nem adhatók ki az információk. Ha nem sértettje valaki az elkövetett eseménynek, akkor részére nincs tájékoztatási kötelezettsége a rendőrségnek. Az érintett és kárt szenvedett ügyfelek viszont tájékoztatást kapnak az eljárás lefolytatásának az eredményéről. Bornemisza János polgármester: A közmeghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban több észrevétel, kérdés hozzászólás nem lévén megköszöni a jelenlévők közreműködését, a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést 18 óra 35 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: 1) Farkas Imre polgármester, 2) Magyari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben