Jegyzőkönyv. Készült: Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság május 17-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság 2010. május 17-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság május 17-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint: Gasparek Ferenc: Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt, megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Már most jelzem, hogy rendkívüli ülést hívok össze, ma 17 órára, a rendkívüli időjárási helyzet miatt az önkéntes tűzoltók kérésének helyt adva. A bizottság egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. 1.) Zsámbékvíz Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása Gasparek Ferenc: Tartottunk egy megbeszélést, a Zsámbékvíz vezetője, a könyvvizsgálóval együtt elmondta a beszámolóval kapcsolatos észrevételeit. A számviteli törvényeknek, szabályozásoknak a beszámoló megfelelt. Egy új ülésen, ahol határozatképesek voltunk, ott újra tárgyaltuk, a Felügyelő-bizottság elfogadásra javasolja. 119/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a Zsámbékvíz Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 2.) Zsámbékvíz Kft számlázó program átalakítása Gasparek Ferenc:A lakosságnak már régebbi igénye, hogy lehetőség legyen havonta fizetni a víz éscsatornadíjat. Az adminisztráció, és számlázás korszerűsítésre igény van. A Zsámbékvíz kért ajánlatot, a szoftver beszerzésére. Ameglévő adatok migrálása igény. A Felügyelő-bizottság tárgyalta. 3 pályázat érkezett be, és a CrmJump Kft ajánlatát ,- Ft+ Áfa összegben elfogadni. 120/2010. (V.17.) PÜB határozat 3.) Zsámbékvíz Kft könyvvizsgáló megbízása A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Zsámbékvíz Kft számlázó programjának átalakításával a CrmJump Kft-t megbízni, ,-Ft+ Áfa összegben. Gasparek Ferenc: 3 ajánlat érkezett be, azeocvis Audit Kft-t ajánlja a Felügyelő-bizottság szerint kedvező. Európai cég leányvállalata, a Fővárosi Csatornázási Műveknek a

2 könyvvizsgálatát végzi. Az éves díja 500eFt + Áfa lenne. Javaslom elfogadásra 1.sz. határozati javaslatot. 121/2010. (V.17.) PÜB határozat 4.) Módosított Okiratok A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Zsámbékvíz Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Ecovis Audit Budapest Kft, megbízni ,-Ft+Áfa/év összegben. Gasparek Ferenc: Alaptó okirat módosítása, a tagjegyzék elfogadása, a Kft SzMSz-nek az elfogadása a napirend tárgya. A Felügyelő-bizottság tárgyalta, 2 igen, 1 nem szavazat mellett javasolta elfogadni. A nem szavazattal kapcsolatban annyit mondenék el, hogy a tevékenységi jegyzék körrel nem értett egyet a tag, ezért nem javasolta elfogadni. Ki lett bővítve a tevékenységi kör, olyan tevékenységgel, amelyek az önkormányzat jövőbeni céljait tervezik megvalósítani. 122/2010.(V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a Zsámbékvíz kft módosított okiratait javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra 5.) Testvérvárosi kapcsolatok - pályázat Gasparek Ferenc: A pályázatban maximum 6mFt vissza nem téritendő összegre lehet pályázni. Van egy kis fejfájás, mivel az augusztusi rendezvények nem finanszírozhatóak belőle. Viszont az eu szemináriumot meg kell tartsuk az ősz folyamán. 123/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények Európa a polgárokért programra pályázatot nyújt be. A program címe: I Tesvérvárosok találkozója, és Euróra szeminárium. időpontja: szeptember 2-6.

3 6.) Zsámbék, 026. hrsz-ú ingatlan ingyenes vagyonkezelői jogának megszerzése Soós Búzás Erzsébet: Ez a horgász 1966 óta működik. Az egyesület kezdeménye akkor indult meg. A Mohosznál 0967-től van bejegyezve mint civil szervezet. Az egyesület úgy működött, hogy nem volt vízjogi engedély. A magyar állammé volta terült, két önkorményzati területet érint. Tökhöz és Zsámbékhoztartozik A nádasos, ingoványos rész megakadályozta a horgászás lehetőségét. 1989től, 2001-ig mentünk utána, az összes fórumot megjártuk, hogy horgászhassunk legálisan. A földhivatalnál eltüntek papírok. Az egyesület által összeszedett papírok alapján jegyeztek be bennünket. Nem tudtuk rendezni adolgokat. Én vállaltam az elnökséget. Tulajdonosi hozzájárulást kell beadnunk, a vízjogyi engedély megszerzéséhez. Az önkormányzatot kérnénk meg, hogy valamilyen jogviszonyt alakítsunk ki. Volt egy egyeztetés a Vízügyi Felügyelettel, jegyző úrral, a tagokkal. Szeretnénk a tavat megszerezni, vállaljuk, hogy füvet nyírunk, tisztítjuk, halat telepítünk. A bejárás nehéz, mivel földút vezet a tóhoz. A múlt szombati horgászverseny, a rosz idő miatt elhalasztottuk. 124/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a Zsámbék, 026. hrsz-ú ingatlan ingyenes vagyonkezelői jogának megszerzése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 7.) zsámbék 026. hrsz-ú ingatlan vagyonekezlői jogának megszerzése során vállalható díjfizetés mértéke Gasparek Ferenc: Művelésből való kivonás díja merül fel, mint község. Nagyságrendileg 40 aranykoronát jelent. 125/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy a Zsámbék, külterület 026. hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzése érdekében legfeljebb 150,-Ft/AK összegű díj megfizetéséről folytasson tárgyalásokat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjével. 8.) Új 8 foglalkoztatós óvoda építése közbeszerzési eljárás. Gasparek Ferenc: Ez arról szól, hogy amikor az építéshez a közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, akkor kivettük az eljárásából a konyhatechnikai,orvostechnikai eljárást. Március körül volt egy bejárás a tervezővel, hűtőt, vérnyomásmérőt, amit hasznosíthatónak talált, azt a régi óvodából fogjuk átvinni. Azért lett különvéve, mert így a generálvállalkozói

4 díjat tudjuk megsprórolni. 3-4mFt. A közberszerzést lebonyolító Bűrös László. korábban határoztunk, hogy1 meghívott van a pótmunkákra, ennek a két eljárásnak alebonyolítására 1.800eFt-ban állapította meg a költségeit. 126/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság az Új 8 foglalkoztatós óvoda építése közbeszerzési eljárás tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy elfogadja a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda ,-Ft + Áfa összegű árajánlatát a közbeszerzési eljárások lefolytatására. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Gasparek Ferenc: Annak idején amikor a költségvetést készítettük el az óvodával kapcsolatban, abból az látszott, hogy nagyon magas összeg lesz a vége. Ezért néhány műszaki kérdést kivettünk belőle. A kertre mindenkitől átalányárat kértünk 8mFt-ra. Az óvonőkkel egyeztettünk, szeretnék, ha lenne kresz pálya, a földből kialakított dombokat nem szeretnék. A kerttervezővel leegyeztettük. Módosított tervet kell készíttetnük. 140-eFt-+ Áfa összegben. Nagy Károly:Ez a kert van benne a pótmunkákban. A locsólőberendezés műszaki meoldásai is zserepeltek benne. 8mft Gasparek Ferenc: Ki lett egészítve, 5 mft-tal. Egyszerűsített öntözőrendeszer van benne. Ehhez kellett a tervnek a módosítása is. Nagy Károly: A múltkor megszavazott pótmunkához szükséges tervek elkészítéséről van szó. 9.) Csap utca telekalakítás rendezés 127/2010.(V.17.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság az Új 8 foglalkoztatós óvoda építése, - kerttervek módosítása tárgyú előterjesztést megárgyalta, és úgy határoz, hogy elfogadja Buella Mónika ok. tájépítész ,-Ft + Áfa árajánlatát a kert áttervezésére. Felhatlamazza a polgármestert a szerződés aláírására. felelős: polgármester határidő: május 20. Gasparek Ferenc: Csap utcából nyílna egy új út, ami az Angyalárok utcát, és a Csap utcát kötné össze. A telektulajdonosokkal le van tárgyalva. Pál Tamás földmérő mérnököt bizzuk meg, 385.eFt +Áfáért a lebonyolítással. Heim lászló: Az egyháznak a telke nem jön ki oda?

5 Gasparek Ferenc: Ez egy nagy terület volt, de szeretnék felosztani. 128/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a Csap utca telekalakítás rendezés tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy elfogadja Paál Tamás fölmérő mérnök ,-Ft+ Áfa összegű árajánlatát a telekalakítással kapcsolatos ügyintézésre, változási vázrajz elkészítésére, földhivatali záradékolásra. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester határidő: május Józsefvárosi pincesor telekalakításának rendezése Gasparek Ferenc: Napoljuk el. Tájékozódjunk róla. Nagy Károly: Egyszer már megcsinálta a Csizmazia, most megint ő készíti? Gasparek Ferenc: Rajta kívül álló okok miatt nem készült el. A Pénzügyi-, Ügyrendi bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi pincesor telekalakítása napirend tárgyalását elnapolja. 11.) Új 40 férőhelyes bölcsőde szakmai program Gasparek Ferenc: A beadott pályázaton nyertünk 195.mFt-ot. A következő időszakban meg kell kötni a támogatói szerződést. Feltétele, többek között a szakmai program elkészülte. Erre kértünk ajánlatot, a többi anyagot a hivatal elő tudja állítani. Javaslom, az 1. sz. határozati javaslat elfogadását. 129/2010. (V.17.) PÜB határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság az Új 40 férőhelyes bölcsőde szakmai program tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy elfogadja. Tolnayné Falusi Mária ,-Ft+ Áfa összegű árajánlatát a két szakmai program elkészítésére. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. felelős: polgármester határidő. május 30. Gasparek Ferenc: A napirendi pontok végére értünk, az ülést bezárom. Gasparek Ferenc sk. PÜB elnök dr. Malik Dean jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság 2010. szeptember 20-i ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság 2010. szeptember 20-i ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság 2010. szeptember 20-i ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Gasparek Ferenc: Megállapítom, hogy 4 fővel a bizottság határozatképes,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Zsámbék Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságának 2008. szeptember 4-i ülésén Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Gasparek Ferenc: Napirendi pontok úgy alakulnak,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatala 8072 Söréd Rákóczi u. 59.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatala 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án 17 óra 30 perces kezdettel megtartott üléséről. A Képviselő-testület 17-17 óra 30-ig a helyszínen megtekintette

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324. Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/ 534-010. Fax: 36/434-157 E-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Felsőtárkány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 9-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 9-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-30/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes.

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.- én 14,00 órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.- én 14,00 órakor megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. augusztus 27.- én 14,00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: Hivatalból jelen vannak: Távol van: Meghívottként jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. július 5-én 16.30 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. július 5-én 16.30 órakor tartott üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. július 5-én 16.30 órakor tartott üléséről Ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-én 18.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben