A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: Nyilvántartási szám: Akkreditálási szám: AL Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. Telefon: 46/ ; tel./fax: BM: telefon: 31/29-20; 31/50-02; fax: 31/22-88, Szám: /62/2013. A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA egységes szerkezetben A PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁVAL

2 2

3 3

4 Tartalom Preambulum Előszó I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje Az iskola története, eredményei A képzés struktúrája, alap- és speciális feladatok Alap- és speciális feladatok Az intézmény szervezeti felépítése A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések Statisztikai adatok Oktatói, tanulói létszámadatok és azok változásai (OSA szerint) Személyi állományra vonatkozó statisztikai adatok Iskolai végzettségek Az intézmény tanulóira vonatkozó létszámadatok Szakmai vizsgaeredmények Tanulmányi, sport, egyéb versenyek Tárgyi feltételek Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Tankönyvek, jegyzetek, tanulmányi segédletek Iskolánk hagyományai Közösségi élet az intézményben Az intézmény szolgáltatásai a tanulók részére Az iskola kultúraközvetítő szerepe Iskolánk kapcsolatrendszere Hazai kapcsolataink Nemzetközi kapcsolataink Civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolataink A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések II. Az iskola Nevelési programja A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok Alapkompetenciák kialakítása, fejlesztése Pedagógiai eszközök és eljárások A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok

5 2.3. A pedagógusok, osztályfőnökök helyi intézményi feladatai A pedagógusok helyi feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A tanári tanulói együttműködés tartalma és formái Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje Az osztályfőnök és a tanulók együttműködésének tartalma és formái A szülők és az iskola közötti kapcsolattartás tartalma és formái Az iskola és a tanulók közösségeinek együttműködési tartalma és formái A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái Az iskolán működő szakszervezetek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A tanulmányok megkezdésének és folytatásának feltételei Belépés az iskola évfolyamaira A magasabb évfolyamba lépés feltételei A szakmai vizsgán való részvétel feltételei A szakmai vizsga szabályai Tanóra látogatás alóli mentesítés, a képzési idő rövidítése A felvétel és az átvétel helyi szabályai A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja és hatálya Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javítóvizsga Pótló vizsga Tantárgyi záró mérés (köztesvizsga) Oktatási követelmények

6 Kötelező elvárások Teljesíthető és támogatott követelmények A tanórán kívüli foglalkozások szervezési és bonyolítási követelményei A nevelő oktató munka ellenőrzési, mérési-, értékelési-, minőségbiztosítási rendszere Az iskola értékelési rendszere Az értékelés funkciói Az iskolai értékeléssel szembeni követelmények A magatartás és szorgalom értékelésének elvei, rendje Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése A szakmai vizsgák értékelésének szabályai Kompetencia mérések A köznevelési intézménnyel szemben támasztott egyéb követelmények teljesülése A tanuló jutalmazásának elvei A tanulói jutalmazás elvei, formái Az iskola minőségirányítási és belsőértékelési rendszere Minőségirányítás Belső értékelési rendszer Mindennapos testnevelés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve Az iskola egészségnevelési elvei Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés alapelvei Az iskolai egészségfejlesztés keretei, formái Az iskola környezeti nevelési A környezeti nevelés fogalma A környezeti nevelés alapelvei Környezeti nevelési tevékenységünk területei Erőforrások A környezetvédelem jelentése Fenntartható fejlődés Bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése A választható foglalkozások, és a pedagógus választás szabályai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei

7 III. Az iskola Helyi tanterve és Szakmai Programjai A képzés célja Rendőr tiszthelyettes szakképesítés A szakképesítés alapadatai A szakképzésbe történő belépés feltételei A képzés szakmai követelményei A képzés struktúrája A szakképesítés óraterve a kerettanterv alapján Az intézmény prioritási irányai Az értékelés elvei A tanuló kompetenciáinak mérése és értékelése Bemeneti kompetenciamérés az első tanév kezdetén Menet-közbeni mérés az első tanév végén Kimeneti mérés, mely történhet a szakmai vizsgák megkezdése előtt, vagy a szakmai vizsgán: A rendőr tiszthelyettes szakképzési kerettanterv alapján elvárt fejlesztendő kompetenciák táblázata: A tanuló tanulmányi teljesítményének mérése és értékelése A modulok tananyagegységei, tantárgyai és azok óraszámai A modulok szakképzési kerettantervben meghatározott tananyagegységei, tantárgyai A azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Jogi ismeretek I. résztantárgy Rendészeti igazgatási ismeretek I. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek I. résztantárgy Általános szolgálati ismeretek résztantárgy Általános szolgálati ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek I. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek I. gyakorlat résztantárgy Lőkiképzés I. résztantárgy Lőkiképzés I. gyakorlat résztantárgy Informatika I. résztantárgy Informatika I. gyakorlat résztantárgy Rendőri testnevelés I. gyakorlat. résztantárgy Idegen nyelv I. résztantárgy

8 14. Jogi ismeretek II. résztantárgy Rendészeti igazgatási ismeretek II. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek II. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek I. gyakorlat. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek II. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek II. gyakorlat résztantárgy Közlekedési ismeretek I. résztantárgy Határrendészeti ismeretek I. résztantárgy Lőkiképzés II. gyakorlat résztantárgy Informatika II. résztantárgy Informatika II. gyakorlat. résztantárgy Rendőri testnevelés II. gyakorlat résztantárgy Idegen nyelv II. résztantárgy Idegen nyelv I. gyakorlat résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek III. résztantárgy Csapatszolgálat I. résztantárgy Csapatszolgálat I. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek III. résztantárgy Jogi ismeretek III. résztantárgy Csapatszolgálat II. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek IV. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek V. résztantárgy Határrendészeti ismeretek III. résztantárgy Határrendészeti ismeretek IV. résztantárgy Bűnügyi ismeretek I. résztantárgy Bűnügyi ismeretek II. résztantárgy Bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Lőkiképzés III. gyakorlat résztantárgy Rendőri testnevelés IV. gyakorlat résztantárgy Idegen nyelv IV. résztantárgy A azonosító számú Közrendvédelmi rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Közrendvédelmi jogi ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi igazgatási ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi kommunikációs ismeretek résztantárgy Közrendvédelem I. résztantárgy Közrendvédelem II. résztantárgy

9 64. Közrendvédelem III. résztantárgy Közrendvédelem IV. résztantárgy Közrendvédelem I. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelem II. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi közlekedési ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi közlekedési ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi határrendészeti ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi határrendészeti ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi bűnügyi ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi lőkiképzés gyakorlat. résztantárgy Közrendvédelmi informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi testnevelés gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi idegen nyelvismeret résztantárgy A azonosító számú Közlekedési rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Közlekedési jogi ismeretek résztantárgy Közlekedési igazgatási ismeretek résztantárgy Közlekedési kommunikációs ismeretek résztantárgy Közlekedési közrendvédelmi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedés I. résztantárgy Közlekedés II. résztantárgy Közlekedés III. résztantárgy Közlekedés IV. résztantárgy Közlekedés V. résztantárgy Közlekedés gyakorlat résztantárgy Közlekedési határ és idegenrendészeti ismeretek résztantárgy Közlekedési határ és idegenrendészeti ismertetek gyakorlat résztantárgy Közlekedési bűnügyi ismeretek résztantárgy Közlekedési bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedési lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Közlekedési informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedési testnevelés gyakorlat résztantárgy Közlekedési idegen nyelvismeretek résztantárgy A azonosító számú Határrendészeti rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Határrendészeti jogi ismeretek résztantárgy

10 60. Határrendészeti igazgatási ismeretek résztantárgy Határrendészeti kommunikációs ismeretek résztantárgy Határrendészeti közrendvédelem gyakorlat résztantárgy Határ és idegenrendészet I. résztantárgy Határ és idegenrendészet II. résztantárgy Határ és idegenrendészet III. résztantárgy Határ és idegenrendészet IV. résztantárgy Határ és idegenrendészet V. résztantárgy Határ és idegenrendészet I. gyakorlat résztantárgy Határ és idegenrendészet II. gyakorlat résztantárgy Határrendészeti bűnügyi ismeretek résztantárgy Határrendészeti bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Határrendészeti lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Határrendészeti informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Határrendészeti testnevelés gyakorlat résztantárgy Határrendészeti idegen nyelvismeret résztantárgy A azonosító számú Bűnügyi rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Bűnügyi jogi ismeretek résztantárgy Bűnügyi igazgatási ismeretek résztantárgy Bűnügyi kommunikációs ismeretek résztantárgy Bűnügyi határ és idegenrendészeti ismeretek gyakorlat résztantárgy Bűnügy I. résztantárgy Bűnügy II. résztantárgy Bűnügy III. résztantárgy Bűnügy IV. résztantárgy Bűnügy V. résztantárgy I. gyakorlat. résztantárgy II. gyakorlat résztantárgy Bűnügyi lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Bűnügyi informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Bűnügyi testnevelés gyakorlat résztantárgy Bűnügyi idegen nyelvismeret résztantárgy Az MRSZKI saját kötelező tantárgyai Osztályfőnöki óra Alapozó képzés Az MRSZKI saját fakultatív tananyagelemei, szakkörei, tevékenységi körei

11 Fakultációs képzés Fakultatív B kategóriás járművezető képzés Szakkörök Az iskola által indítható szakkörök Internet szakkör Karate és önvédelmi szakkör Jelbeszéd szakkör Önismereti, kommunikációs készség fejlesztő szakkör Természetjáró szakkör Judo és önvédelmi szakkör Közlekedési szakkör Bűnmegelőzési és D.A.D.A. szakkör Ju Jitsu és önvédelmi szakkör Kriminalisztikai szakkör Társadalom- és emberismeret szakkör Idegen nyelvi kezdő szakkör Idegen nyelvvizsga felkészítő szakkör Jogi szakkör Atlétikai szakkör Lövészeti szakkör Fizikális felkészítő foglalkozás Tanintézeti saját fakultatív tananyagelemek MF/01 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/02 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/03 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/04 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/05 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/06 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/07 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/ Fakultatív magyar nyelvi kommunikációs képzés MF/8.1a Magyar nyelvi beszédgyakorlat tananyagelem MF/8.1b Évfolyamdolgozat MF/

12 Fakultatív idegen-nyelvi képzés MF/8.2a Számítógépes nyelvoktatás tananyagelem MF/8.2b Idegen nyelv nyelvvizsgákra felkészítő tananyagelem MF/8.2c Idegen nyelvű országismeret tananyagelem MF/8.2d Idegen nyelvi kommunikáció MF/ Fakultatív sporttevékenység MF/ Fakultatív informatikai képzés MF/8.4a Szövegszerkesztési felzárkóztató foglalkozás MF/8.4b Speciális rendészeti szoftverek MF/8.4c Gépírás I MF/8.4d Gépírás II MF/ Fakultatív rendőr szakmai képzés MF/8.5a Intézkedések lélektana MF/8.5b A kriminálpszichológia alapjai MF/8.5c Bűnügyi ismeretek MF/8.5d Rendészeti igazgatási ismeretek MF/8.5e Okmányismeret MF/8.5f Határrendészeti technikai eszközök alkalmazása Konzultációs lehetőségek

13 6.4 A Helyi tanterv 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 7 szerinti további kötelező elemeit a Pedagógiai program II. fejezete tartalmazza számú melléklet A Pedagógiai program legitimációja számú melléklet a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola pedagógiai programjához 268 KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSI PROGRAM számú melléklet ALAPOZÓ KÉPZÉS végrehajtási programja számú melléklet NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

14 A rendőrség oktatóinak és kiképzőinek egyik elsődleges funkciója az, hogy segítsenek összhangot teremteni a jó magatartás és a hatékony végrehajtás között, hogy biztosítsák a rendőri funkciók végrehajtásának szerves része legyen a jó magatartási normák betartása. Az emberi jogok tisztelete és védelme nem eszköz egy cél érdekében, hanem önmagában is cél (Az emberi jogok és a rendőrség szemináriumi anyag, Strassbourg, december 6-8. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ, Bp old.) Preambulum Az intézmény neve: Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Az intézmény alapító - fenntartó - és irányító szerve: Belügyminisztérium Az intézmény középirányító szerve: Az Nkt ában foglalt, oktatási intézményekre vonatkozó fenntartói jogköröket a 32/2005. (VI. 30.) BM OM együttes rendelet 2. -a alapján a közoktatási intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása, az igazgató megbízása és felmentése, a központi képzési program jóváhagyása, a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, valamint az alapító okirat jóváhagyása kivételével az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője gyakorolja. Az intézmény típusa: érettségi utáni szakképzést folytató szakközépiskola. Feladatait az egész ország területére kiterjedő illetékességi és működési körben látja el. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény akkreditációs lajstromszáma: AL-0926 Az intézmény székhelye: Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Az intézmény postai és levelezési címe: Postai: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. Levelezési: 3501 Miskolc, Pf Honlap: Iskolánk alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás. Feladatunknak tekintjük a magyar rendőrség részére szakmailag és erkölcsileg jól felkészült, szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a törvényes rendet védelmező és az állampolgárok biztonságát garantáló szakemberek képzését. Tesszük mindezt meggyőződésből, szakmánk iránti elkötelezettségből és hivatástudatból. Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk nevelésükre, a szakmai képzésben pedig azoknak a kompetenciáknak az elsajátíttatására, amelyek szükségesek a komplex rendőri munka magas szintű ellátásához. 14

15 Előszó Tisztelt Olvasó! A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatójaként köszöntöm Önöket a szakközépiskola nevelőtestületének tagjai, valamennyi dolgozója és az iskola tanulói állományának nevében. Az iskola Pedagógiai programját tanulmányozva Ön betekintést nyer az iskola életébe, képzési rendszerébe, a nevelő-oktató munkát meghatározó folyamatokba. Reméljük, hogy programunk bemutatásával sikerül felkelteni érdeklődését a rendészeti szakképzés tantárgyai/moduljai, és a rendőr-hivatás iránt. Tanulóinkat intézményünkben egy fokozott társadalmi érdeklődésre számot tartó szakmára készítjük fel. A média és a politika által is kiemelt érdeklődés mellett rendkívüli felelősséget jelent számunkra a jogszerűség és szakszerűség minden körülmények közötti prioritásának, a szolgáltató rendőrség filozófiájának a munkába álló újabb és újabb generációk számára történő örökítése. Szakképzésünk folyamatában arra törekszünk, hogy a magyar rendőrség részére szakmailag és erkölcsileg jól felkészült, szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a törvényes rendet védelmező és az állampolgárok biztonságát garantáló szakembereket képezzünk. Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a szakmai képzésben pedig azoknak az alap- és szakmai kompetenciáknak a kialakítására, fejlesztésére, amelyek szükségesek a komplex rendőri munka magas színvonalú ellátásához. Intézményünk 1976-ban, mint rendőr tiszthelyettes-képző iskola kezdte meg működését, majd 1993-ban az állami közoktatás, illetve szakképzés intézményrendszerébe integrálódva - alapították meg iskolánk jogelődjét a Miskolci Rendőr Szakközépiskolát, ahol - mint azt elnevezése is jelzi - csak rendőrképzés folyt. Képzési feladataink bővülése egy hosszabb távú koncepció első lépéseként összhangban állt az egységes rendészeti képzés megvalósításával kapcsolatos célkitűzésekkel. Az intézmény az 1993/94-es tanévtől két évfolyamos szakközépiskolaként funkcionál. Jelenleg az ország legnagyobb kapacitású, érettségi utáni rendészeti képzést folytató szakközépiskolája vagyunk. Szakmai képzésünket, programjainkat a rendvédelmi szervek irányításáért felelős miniszter által jóváhagyott Rendőr szakképzés központi programjában (rendőr tiszthelyettes szakma szakképzési kerettantervében) meghatározott irányelvekre és szakmai leírásokra, programokra figyelemmel szervezzük és valósítjuk meg. Oktatási és nevelési tevékenységünket fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai program alapján végezzük, így abban tükröződnek a szakmai irányítás szakképzési kerettanterven túli elvárásai is. Képzésünk szakmai tartalma és struktúrája a moduláris képzés teljes körű bevezetésével a korábbi évek képzési rendszeréhez viszonyítva jelentős átalakuláson ment át. Napjainkra a rendőr szakképesítések száma emelkedett. Képzésünk differenciáltabb lett a részszakképesítések és ráépülések miatt, és az elágazások száma is növekedett. Minden képzésünk alapját azonban egy egységes rendvédelmi követelményre épülő alapképzés jelenti. Az iskola tanulóinak, tehetségígéreteinek vagy már tehetséges fiataljainak gondozása, fejlesztése érdekében tehetséggondozó programot működtetünk. E területen végzett tevékenységeink, eredményeink hazai és nemzetközi szinten is elismertek. 15

16 A rendőr szakképzés fejlesztésének fontosságát átérezve elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú pedagógiai fejlesztő munka és az oktatás módszertanának folyamatos megújításában. Szakmai fejlesztőmunkánk a rendészeti szakképzés mértékadó dokumentumainak kidolgozásában, összeállításában vállalt szerepünkkel túlmutat az intézményi keretek között zajló folyamatokon. Az intézményi kapcsolattartás területén is jelentős szerepet vállalunk. A hazai pályára irányító és társintézményi együttműködés mellett nemzetközi delegációkat fogadunk, társiskolai kapcsolatokat tartunk fenn. A szakmai találkozók, fórumok, szimpóziumok lehetőséget biztosítanak arra, hogy szakmai programjainkat bemutassuk, a magyar rendőrképzés jó hírnevét hazai és nemzetközi szinten is bizonyítsuk. Képzésünk színvonalát szakmailag elismert, többéves gyakorlattal rendelkező hivatásos és közalkalmazotti állományú oktatói közösség biztosítja, akik közül sokan rendelkeznek rendészeti, valamint pedagógusi szakvizsgával is. Munkánk eredményességét jelzik a szakmai vizsgák eredményességi mutatói és a szakmai, területi és helyi szervek visszajelzései a végzett tanulók gyakorlati munkájának színvonaláról. Intézményünkben a minőség megtartása és fejlesztése érdekében szakmai-, gazdálkodási, valamint intézmény fenntartási területeken folyamatos méréseket, elemzéseket végzünk. Az alkalmazottak teljesítményének mérésére és értékelésére komplex alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtetünk. Iskolaként a szakmai tudás átadása, a hivatástudat formálása, a tehetségek felkarolása, a szervezeti kultúra fejlesztése mellett fontos feladatunk az általános emberi értékek tiszteletére, egymás megbecsülésére és segítésére való példamutató fejlesztő tevékenység végzése is. Mindehhez tanárainknak és tanulóinknak egyaránt kívánok sok sikert és örömet! Bagi István rendőr ezredes sk. rendőrségi főtanácsos igazgató 16

17 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje A Pedagógiai program az iskola egyik alapdokumentuma, amely az iskola történetének, feltételrendszerének, irányítási, szervezési struktúrájának, hagyományainak bemutatásán túl szabályozza a nevelő-oktató munkát, magába foglalja az iskola Nevelési programját, és a központi program (kerettanterv) alapján készült Helyi tantervet. A Pedagógiai programot A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadásról szóló legitimációs záradékot a Pedagógiai program 1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézmény Pedagógiai programja a fenntartói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával válik érvényessé Az iskola története, eredményei A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolát a belügyminiszter az július 26. napján kelt /2/99. számú okirattal alapította - az augusztus 16-án létrejött - Miskolci Rendőr Szakközépiskola jogutódjaként. Az iskola jogelődje az Országos Rendőr-főkapitányság szerveként 1976 szeptemberében kezdte meg a rendőri szervek hivatásos tiszthelyettesi állományának képzését. Iskolánk től 1992-ig a Rendőri Ezred Miskolci Zászlóaljának objektumában kapott elhelyezést között a körzeti megbízotti állomány, között a tartalékos állomány továbbképzése is feladata volt az iskolának. Az iskola életében nagy fejlődést jelentett, hogy a közoktatási és művelődési miniszter az 1993/94-es tanévtől a tanintézetet szakközépiskolává minősítette, ezzel egyidejűleg a képzés időtartama 2 évre módosult, a tanulói állomány pedig középfokú rendőri végzettséget kapott. A rendészeti szakmákat az Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban: OKJ) is elismerték ben az ORFK-tól a Belügyminisztériumhoz való átkerülés eredményeképpen az intézmény a pénzügyi- és szakmai irányítás tekintetében az iskolafenntartó közvetlen irányítása alá került augusztus 16-án kezdte meg működését iskolánkon a Határrendész szakcsoport, képzési rendszerünk kiegészült a határrendész szakkal. Ennek megfelelően ekkor módosult iskolánk megnevezése is a maira június 16-val a Felnőttképzési Akkreditációs Testület iskolánkat akkreditált felnőttképzési intézménynek minősítette, melynek birtokában jogosítványt kaptunk arra, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés keretében a rendészeti szervek tiszthelyettesi, zászlósi állományának a szervek részéről igényelt át- és továbbképzései, valamint magasabb beosztásba kerüléshez szükséges tanfolyamainak szervezését és megvalósítását végezzük, illetve a hozzájuk kapcsolódó vizsgáztatásokat lebonyolítsuk. 17

18 Intézményünkben 2008 szeptemberétől bevezetésre került a kompetenciaalapú, gyakorlatorientált szakképzés. Ehhez kapcsolódóan 30 órás pedagógus-továbbképzést dolgoztunk ki és akkreditáltattunk Kompetencia alapú moduláris képzés bevezetése címmel a rendészeti szakközépiskolákban dolgozó pedagógusok részére. Ezzel egyidejűleg kompetenciamérési rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be a személyes-, módszer- és társas kompetenciák mérésére. A kompetenciaalapú moduláris képzés bevezetését követően első alkalommal 2011-ben az Országos Képzési Jegyzékbeli változást követve módosításra került központi programunk, melyhez kapcsolódva képzési dokumentumainkban a szükséges korrekciókat végrehajtottuk. Jelenleg a 2012-ben kiadott OKJ-ban megjelenő rendőr tiszthelyettes szakmai képzés szeptemberi bevezetésére készülünk ban dolgoztuk ki és a 2009/2010-es tanévtől vezettük be tehetséges fiataljainkat támogató Tehetséggondozó programunkat. A Programhoz kapcsolódóan Miskolci Fakultációs tananyagokat (továbbiakban: MF-es tananyag) dolgoztunk ki és vezettünk be. A tehetséggondozás területén elért eredményeink, szakmai törekvéseink elismeréseként 2011-től akkreditált kiváló Tehetségpontként működünk. Tehetséggondozó programunk, tevékenységünk a GÉNIUSZ Tehetség Program 10 jó gyakorlata közé került, mely a Géniusz könyvek sorozat 21. kötetében vált hozzáférhetővé az érdeklődők számára. Ez a tehetséggondozó tevékenység a rendészeti képzés területén egyedülálló kezdeményezés Európában is. Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szervezeti kultúra fejlesztésére, a partnerek igényeinek megfelelő működés biztosítására, a képzés gyakorlatorientáltságának folyamatos növelésére, fejlesztésére ben sikeresen pályáztunk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére, mely modell a partnerközpontúságot helyezi előtérbe. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter Oklevéllel ismerte el. Intézményünkben ma is működtetjük az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszerünket, mellyel célunk erősségeink és fejlesztendő területeink feltárása, a szükséges beavatkozások és fejlesztések kijelölése. Folyamatosan végzünk méréseket, elemzéseket szervezetünk fejlesztése érdekében ben az Intézményi Minőségirányítási Programunkat felülvizsgálva komplex alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be. Intézményünk a szervezeti kultúrához tartozó elvárások megfogalmazása érdekében Pedagógus Etikai Kódexben foglalta össze, illetve határozta meg azokat a magatartási- és viselkedési normákat, amelyek: megfelelő támpontot, útmutatást adnak az etikailag kifogásolható magatartások felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez, morális alapot kínálnak a közszolgálat ellátásához, a nemzeti érdek előnyben részesítéséhez, a hivatástudat, a testületi kötődés, bajtársiasság, a segítőkészség, a hűség, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a szakszerűség, az együttműködés, az arányosság kialakulásához, illetve elmélyítéséhez, védelmet biztosítanak minden normakövető számára, hozzájárulnak az emberi méltóság megőrzéséhez és kifejtéséhez, mértékül szolgálnak a munkahelyi kapcsolatrendszer működtetéséhez, továbbá a munkahelyen és a magánéletben elvárható életvitel kialakításához, a problémák megoldásához, illetve a konfliktusok kezeléséhez. 18

19 1.3. A képzés struktúrája, alap- és speciális feladatok Alap- és speciális feladatok Intézményünk érettségire épülő két évfolyamos szakközépiskola. Alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettes utánpótlását biztosító iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás. Képzésünk célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében a munkakörben elvégzendő feladatokhoz szükséges tulajdonságok kialakítása (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák). a) Alapfeladatok az intézményben Az alapfeladatok elvégzése az alábbi szakképesítések megszerzéséhez meghatározott műveltségtartalom és kompetenciák elsajátíttatására irányul. Rendőr tiszthelyettes szakmai képzésben Szakmairányok (szakmai elágazások): közrendvédelmi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, bűnügyi rendőr. Iskolarendszeren kívüli képzésben és vizsgáztatásban jellemzően a rendőr tiszthelyettes képzés rész-szakképesítéseire való felkészítés, illetve a rész-szakképesítéssel rendelkezők szakképesítésre történő felkészítése képezi alapfeladatunkat. Emellett az egyes beosztások betöltéséhez előírt, szaktanfolyamok, ráépülések keretében történő képzés és vizsgáztatás szintén feladataink között szerepel. Rész-szakképesítések: őr-járőrtárs, csapatszolgálati járőrtárs, járőr. Ráépülések: baleseti helyszínelő bűnügyi technikus fő határrendész körzeti megbízott kutyavezető-rendőr okmányvizsgáló 19

20 Az intézmény alaptevékenységen túli további szakfeladatai a diákétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, tanulói szállásszolgáltatás, egészségügyi alapellátás, illetve egyéb kiegészítő tevékenységek, melyet az Alapító okirat részletez. A szakközépiskola tanárainak és tanulóinak a köznevelési törvény által általánosan szabályozottakon túli sajátos jogállását a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter együttes rendeletben szabályozza. Oktatási rendszerünk illeszkedik az állami oktatási rendszerbe, azonban az iskola speciális helyzetben van a szakképzést folytató intézmények körülményeihez képest. Adódik ez: a fegyveres rendvédelmi szervek feladatrendszeréből, a tanulói és a hivatásos jogviszony kapcsolódásából, a részben katonai jellegű kiképzésből, az iskola "objektum-jellegéből", a hivatásos állományviszonyú tanárok és szakoktatók kettős (hivatásos és pedagógusi) jogállásából, a fegyveres rendvédelmi szakmákhoz kapcsolódó speciális ismeretekből, a tanulók szakmai gyakorlatának sajátos tartalmából, a tanulói ellátottság eltérő szabályozásából, a tanulói jogok és kötelezettségek alakulásából, a felnőttképzés jellegzetességeiből és nem utolsó sorban abból, hogy az iskolánkban végzett tanulók számára valamely rendvédelmi szerv biztosítja a képesítés megszerzése esetén a munkahelyet, egyben a hivatásos állományviszonyba történő kinevezést. Mindezek sajátosságok mellett sikerült beilleszkedni társadalmi környezetünkbe, népszerűek vagyunk országunk fiataljai körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a szigorú és magas felvételi követelmények ellenére évek óta jelentős a képzésünkre a túljelentkezés. Elsősorban a jogi természetű tantárgyak miatt elismerten nehéz elsajátítani a szakmai ismereteket, kibocsátáskor mégis jók az eredményességi mutatóink. A képesítés megszerzése után, szakmai pályafutása valamely szakaszában jelentős számú végzős tanulónk folytatja tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A visszajelzések szerint az iskola által oktatott tananyag megfelelő előképzettséget biztosít a magasabb szintű tanulmányok folytatásához is. Nem elhanyagolható körülmény, hogy az Országos Képzési Jegyzékben megjelenő, általunk oktatott szakképesítésekkel még további munkakörök és foglalkozások is betölthetőek, és a megszerzett szakmai képesítés kedvezményes szakmaváltást tesz lehetővé más rendvédelmi-, rendészeti szakmák irányába. Az oktatott szakmáink iránti érdeklődés hátterében fellelhetőek azok a motívumok is, amelyek biztos megélhetési forrást és megfelelő karrierlehetőséget biztosítanak. Iskolánk elsőszámú feladata a rendvédelmi szervek számára megfelelően képzett személyi állomány biztosítása, az utánpótlási igények kielégítése. b) Speciális feladatok az intézményben tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakkörök, 20

21 felkészítések: nyelvvizsga megszerzésére, B kategóriájú vezetői engedély megszerzésére, versenyekre Az intézmény szervezeti felépítése A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések esetén a nevelőtestület tagjai az iskola belső hálózatán (INTRA) közzétett dokumentumokat a nevelőtestületi értekezletet megelőzően megismerhetik, véleményezhetik, illetve észrevételeiket, javaslataikat előzetesen írásban megtehetik. A nevelő-oktató munkát meghatározó dokumentumok elfogadása - a módosító javaslatokra figyelemmel nevelőtestületi értekezleten történik. Az iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület dönt: a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus és a nevelőtestület részleges jogköreinek gyakorlására feljogosított bizottságok tagjainak kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, 21

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MISKOLC 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Igazgatói előszó... 4 1.2. Az iskola adatai... 5 1.3. Az iskola arculata, sajátosságai... 5 2. AZ ISKOLA

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI... 5 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 2.2 A FENNTARTÓ ADATAI...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Egységes hatások elve Az intézmény személyi- és tárgyi feltételeivel egységes nevelési rendszert

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben