Pedagógiai program. Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikói úti tagozat Készült: tavaszán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikói úti tagozat Készült: 2004. tavaszán"

Átírás

1 Pedagógiai program Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikói úti tagozat Készült: tavaszán

2 Tartalom Az intézmény bemutatása...4 I.Általános ismertető 5 I..Intézményi adatok 5 I.2.Az intézménybe és az iskolába kerülés feltételei 5 I.3.A tanulói jogviszonyt megelőző fejlesztő foglalkozáson való részvétel 6 I.4.A tanulói jogviszony kezdete és megszűnése 6 I.5.Az iskola környezete 6 II.A képzési kínálat, rendszer és annak specialitásai 8 II..Speciális foglalkozások 9 II...Speciális foglalkozások szakszolgálati feladatok II.2.A nevelő-oktató munkához kapcsolódó szervezési specialitások 3 II.3.Tagozatunk szerkezeti specialitásai 5 II.3..Pedagógiai szakaszok 5 II.3.2.Mexikói úti tagozat szerkezete 6 III.Az iskola tanulói közössége 8 III..Tagozatunk gyermekképe 8 III.2.Tanulói összetétel 9 III.2..Létszámadatok 9 III.2.2.Mozgáskorlátozottság kategóriái 20 III.2.3.A mozgásállapot súlyossága 2 III.3.Diákönkormányzat 22 Nevelési program...24 I.Tagozatunkon folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 25 I..Pedagógiai alapelvek 25 I.2.A nevelő-oktató munka céljai 25 I.3.A nevelő-oktató munka feladatai 26 I.4.A nevelő-oktató munka eszközei 26 II.A személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 28 III.A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 29 IV.A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 30 V.A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3

3 VI.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 32 VII.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 34 VIII.A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 35 IX.A szülő, tanuló, iskolai és diákotthoni pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 36. melléklet Környezeti nevelési program 38. melléklet 2Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 44. melléklet 3Fogyasztóvédelmi oktatás 47. melléklet 4A Diákotthon pedagógiai feladatai 48. melléklet 5Az intézmény módszertani tagozata 5 Helyi tanterv...54 I.Óraterv 55 II.Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei 57 III.Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 58 IV.A tanulók magatartása, szorgalma és tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) 59 V.Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az írásbeli beszámoltatás szerepe a tanulók értékelésében 63 VI.Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 65 Szakmai program...66 Záró dokumentumok...67 I.A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetőségei 68 II.A pedagógiai program elfogadásának dokumentumai (jegyzőkönyvek) 69 III.A pedagógiai program érvényessége 70

4 Az intézmény bemutatása

5 I. Általános ismertető I..Intézményi adatok Az intézmény neve: Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Az intézmény székhelye: Budapest, XIV. kerület, Mexikói út 60. Fenntartó: Fővárosi Önkormányzat Típusa: Többcélú intézmény (közös igazgatással) általános iskola, diákotthon Alapfokú oktatást, és fejlesztő felkészítést végző tagozatok: Mexikói úton: országos feladatot ellátó tagozat (ép értelmű, mozgáskorlátozott gyermekek részére) Csillagház, Bp., III. ker. Ráby Mátyás út: illetékességi és működési köre: Budapest (halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek részére) Alaptevékenység: alapfokú oktatás, napköziotthoni ellátás, diákotthoni ellátás, módszertani feladatok, pedagógiai szakszolgálat Szervezeti ábra a MIP-ben, 5. pont I.2.Az intézménybe és az iskolába kerülés feltételei Intézményünk Mexikói úton lévő tagozatán minden olyan, az ép értelmi övezetbe tartozó mozgáskorlátozott gyermek folytathatja tanulmányait, akit a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján a Barátkozó találkozó -n megismertünk. A Barátkozó találkozó -ra meghívjuk a gyermeket és szüleit, akik ha igénylik két napig iskolánk vendégei lehetnek. (Az Iskolaszék helyesli és támogatja ezt a szervezést, mert lehetőséget teremt a tapasztalatcserére.) A találkozó során lehetőség nyílik arra, hogy a szülők és gyermekek megismerkedjenek az intézménnyel, tájékoztatást kapjanak annak működési rendjéről, az intézmény részéről pedig a szakorvosok, mozgásnevelők, logopédusok, tanárok, gyermekfelügyelők és az iskola-pszichológus 5

6 megismerjék a leendő tanulók mozgásállapotát, képességeit és részképességeit, valamint tájékozódni tudjanak a közösségben való viselkedésükről is. A különböző szakemberek egy team-megbeszélést követően javaslatot tesznek a tanuló optimális fejlesztésére, a szükséges speciális képzési, foglalkoztatási formákra, a foglalkozások időtartamára, gyógyászati segéd- és segítőeszköz-ellátásra. Elkészítik a fejlesztő munka tartalmát és stratégiai irányát meghatározó rehabilitációs programot, majd később ez alapján szakterületenként egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki. I.3.A tanulói jogviszonyt megelőző fejlesztő foglalkozáson való részvétel A gyermek intézményünk Előkészítő szakaszán felkészítő fejlesztésben Készségfejlesztő Év, Iskolai Életmódra Felkészítő Év részesülhet a közoktatási törvény értelmében, a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján. I.4.A tanulói jogviszony kezdete és megszűnése A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony az iskolába történő beíratás napján jön létre. Mivel az iskolai évfolyamok számozása az általános iskola első évfolyamától kezdődik, ezért az Előkészítő szakasz (Készségfejlesztő év, Iskolai életmódra felkészítő év) fejlesztésén résztvevő gyermekek az iskolával nem állnak tanulói jogviszonyban. Megszűnik a tanulói jogviszony ha a tanulót másik iskola átvette az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján a tankötelezettsége utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni I.5.Az iskola környezete A Fővárosi Önkormányzat Közoktatásfejlesztési Tervében meghatározza a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátási területeit, melynek része a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása, gondozása. Ezt a fejlesztést speciális, illetve többségi iskolák keretei között biztosítja. Intézményünk speciális gyógypedagógiai ellátást biztosít mozgáskorlátozott gyermekek részére. Intézményünk Módszertani Központján keresztül nyújtunk szakmai segítséget a közoktatási intézményekben integráltan fejlesztett, mozgáskorlátozott gyermekek számára. Az oktatási intézmények állami finanszírozása kétféle formában történik: egyrészt a fenntartó által biztosított anyagi eszközök révén, másrészt a közalapítványok által kiírt pályázatokon keresztül. Ezek meghatározzák az iskola belső gazdasági lehetőségeit. A külső gazdasági környezet sokszor negatívan befolyásolja a szülői elégedettséget is. Mivel a külső gazdasági környezetre 6

7 kevés befolyásunk van, ezért az anyagi eszközeink belső szervezésével, körültekintő, szervezett, előre tervezett, takarékos és beosztó gazdálkodással segítjük pedagógiai fejlesztő munkánkat. A Mexikói úti tagozat az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók nevelését-oktatásátmozgásfejlesztését, egészségügyi ellátását és gondozását végző, diákotthonnal rendelkező országos ellátási és beiskolázási környezetben folytatja pedagógiai szolgálatát. Az utóbbi években egyre növekszik a budapesti és a pest megyei diákok számaránya. Egyre több a súlyosan mozgáskorlátozott diák. Ez igen komoly külső jelzés, ami a nevelési programunk cél- és feladatellátásában folyamatos változtatásra, korrekcióra szorul, amennyiben e beiskolázási külső tendencia folytatódik. Ezeket a változásokat jelenleg sem iskolánk belső, sem külső környezete nem tudja szakszerűen, az európai normákhoz igazítva, jó színvonalon kezelni. Az egyre súlyosbodó mozgásállapotú gyermekek létszámának növekedésével egyenes arányban növekszik az iskolaépület alkalmatlansága e feladat ellátására. Az egyre rosszabb ellátási feltételrendszer javítása érdekében növelni kellene az erre fordítható költségek keretét. Az intézményben dolgozók és a szülők képviselői ezt a helyzetet pályázati lehetőségek maximális kihasználásával enyhítik. A gyermekek mozgásállapotának nagymérvű változása a belső munkafeltételek nehezebbé válását, számtalan ponton ellehetetlenedését eredményezi. Az előbb vázolt okok miatt az intézmény fejlesztésének és teljes körű rekonstrukciójának megvalósulása elengedhetetlen. 7

8 II. A képzési kínálat, rendszer és annak specialitásai Speciális foglalkozások Gépírás- gépi írás Mozgásnevelés Életvitel sérülésspecifikus tankonyhai foglalkozás Logopédia Ergoterápia Pályairányítás Korrekciós szakkörök (csak felsorolás) gépírás író- és számítógéprajz sportkörök (MDSE) boccsa görlabda kerékpárszakkör művészi torna terembandi úszás A nevelő-oktató munkához kapcsolódó szervezési specialitások I. Kis létszámú osztályok csoportbontások (rajz, technika, gépírás, számítástechnika, angol, mozgásnevelés, stb.) II. Fejlesztő év III. Egyéni és kiscsoportos fejlesztés Egyéni program szerinti haladás Ideiglenes Hosszú távú Egyéni fejlesztés (csak egy-egy területet érintően) Egyéni párhuzamos fejlesztés Egyéni korrekció Egyéni mozgásnevelés Erdei iskola Diagnózis és/vagy mozgásállapot szerinti mozgásnevelés (ld. az adott tantárgynál) Lakóotthon (a Zsótér Pál Alapítvány fenntartásával) (ld. a Diákotthon programjában) Az iskola szerkezeti specialitásai I. Pedagógiai szakaszok és az életkor összefüggései II. Az iskola és az előkészítő szakasz szerkezete A foglalkozások történhetnek tanórai és tanórán kívüli, illetve a diákotthonnal közös szervezésben (azaz kötelező és nem kötelező foglalkozási keretben). Az egész napos nevelő, oktató, mozgásfejlesztő pedagógiai munkánk és egészségügyi ellátó, gondozó feladatok során alkalmazzuk az általunk ismert pedagógiai és terápiás módszerek, eljárások összességét. 8

9 A nevelő-oktató pedagógiai folyamatban a tantárgyi tananyag-kiválasztás, tananyagfeldolgozás során alkalmazott módszerek, a munka- és élettér akadálymentes kialakítása, az egészségügyi és gondozó ellátás, a segítő- és segédeszköz-választás, illetve alkalmazás a sérülésspecifikus elvek maximális figyelembevételével történik. E rendező elv kapcsán a többségi iskolában is megvalósuló foglalkozások adaptált feltételek biztosításával nálunk is megjelennek: könyvtár, hitoktatás, idegen nyelv oktatása, szabadidős tevékenységek, kézműves foglalkozások, tanulmányi kirándulás, színház-, mozi-, múzeumlátogatás, kulturális rendezvényeken való részvétel sporttevékenység, sportrendezvényeken való részvétel énekkar, hangszeres zenetanulás, stb. II..Speciális foglalkozások Gépírás- gépi írás Gépírás: a klasszikus értelemben vett géppel való írást jelenti. A mozgáskorlátozott tanuló diagnózisához, ill. mozgásállapotához igazodó módon, évfolyamonkénti követelményeknek megfelelően ír. A gyermek a gépírás készségének elsajátításán túl, az írásszabályokat is megtanulja a gyors gépelés elérésére. A különböző gépelési módok, a megfelelő írástechnika és az írásszabályok megtanulása, lehetőséget nyújt a jó teljesítmény eléréséhez. Gépi-írás: amikor a mozgáskorlátozott gyermek a kommunikáció, ill. a tanulás eszközeként nem vagy csak nagyon nehezen tudja elsajátítani a kézzel való írást. Ebben az esetben a kézírás helyettesítésére vagy kiegészítésére géppel tanítjuk meg írni a gyermeket. Számára az írógép, számítógép a tollát jelenti. A tantárgy oktatása helyi tantervünk értelmében és a speciális pedagógiai feladatokból fakadóan csoportbontásban történik teljesen egyénre szabottan, a tanulók diagnózisát, mozgásállapotát figyelembe véve. A célkitűzéseket szükség esetén eszközös megsegítéssel, időben és mennyiségben is eltérő követelményszint meghatározásával érjük el. A kézírás kivitelezésére képtelen gyermekeknek a lehető legkorábbi pedagógiai szakaszban kezdjük tanítani a gépi írást. Mozgásnevelés Az a speciális tantárgy iskolánkban, amelyben tanulóink a tanterv és az iskolai óraterv szerint kötelezően részesülnek. A kötelező tanórai keretben a mozgásnevelési órák csoportos és egyéni formában jelennek. Egyéni foglalkozásokban azok részesülnek, akiknél súlyos 9

10 mozgásállapotukból fakadóan olyan szerteágazó, intenzív, napi rendszerességgel ismétlődő mozgásnevelési feladatot kell ellátni, amely csoportos keretek között nem valósítható meg. Ez egy olyan komplex tantárgy, amely ötvöz minden sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását célzó terápiát és pedagógiai eljárást, s e feladatokat integrálja a nevelő-oktató pedagógiai folyamatba. Részfeladatai: rehabilitáció: a károsodott tartási és mozgási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja, habilitáció: motoros képességek fejlesztése, mozgástudat, mozgásigény kialakítása prevenció: állapotromlás, másodlagos károsodások kialakulásának lehetőség szerinti megelőzése ADL funkciók: egészséges életmódra, mindennapi tevékenységekre nevelés, önellátás, önkiszolgálás mozdulatainak, feladatainak tanítása, gyakoroltatása segéd- és segítőeszközökkel való ellátás, az eszközhasználat tanítása, gyakoroltatása, mindezzel az önállóság feltételeinek biztosítása Játékos foglalkozások keretében az adaptált sportra felkészítés tehetséggondozás keretében sportversenyek szervezése, lebonyolítása, ezeken való részvétel biztosítása A meglévő többletórák (rehabilitációs, fenntartói) a kötelező tanórai foglalkozáson túli többletfejlesztést tesznek lehetővé. Erre, valamely részfeledat sikeresebb megoldása végett van szükség, pl.: mozgások automatizálása, állapotuk stabilizálása, posztoperatív időszakban az intenzív korrekciós feladatok ellátása. Ez legtöbbször egyéni mozgásnevelést jelent. Adaptált testnevelési foglalkozások és sportági felkészítés A rendszeres fizikai aktivitás, a mozgás megszerettetése, a rekreációs vagy versenyszerű sporttevékenység pozitív pedagógiai jellemzői (küzdeni tanítás, az önfegyelem és kitartás erősödése az akarat a motiváció és az önállóság növelése a mozgás öröme, a csapatszellem kialakulása az önértékelés fokozódása) fejlesztő hatással vannak diákjaink testi-lelki és szellemi állapotára, társadalmi integrációjukra. Az iskolánkban működő adaptált testnevelési foglalkozások és sportági felkészítésen keresztül lehetőséget teremtünk iskolai, országos és nemzetközi versenyeken való részvételre; utánpótlás nevelést biztosítunk a paralimpiai válogatott keret számára. Életvitel sérülés-specifikus tankonyhai foglalkozás A sérüléshez adaptált önálló életvitelre nevelés egyik eszköze, színtere a tankonyhai foglalkozás, ami részint délelőtti tanrendi (kötelező) óra a felső tagozatos tanulók számára, továbbá a délutánok és hétvégék (nem kötelező) szabadidős tevékenységeinek egy lehetséges programja valósítható meg a tankonyhában. A tankonyhai foglalkozások rendszerességükkel, tervezettségükkel és a tanulók sérüléséhez igazodó feladatok megszerettetésével az eredményes önálló életre készít fel, sikerélményt és önbizalmat ad számukra. Az egyszerűbb ételektől a bonyolultabb komplett menükig (az életkor függvényében) ismerkednek a főzés talapjaival, a pénzzel való gazdálkodással. 0

11 II... Speciális foglalkozások szakszolgálati feladatok Logopédia A nem organikus eredetű beszédhibák javítása, illetve a központi idegrendszer sérülése következtében kialakult beszédzavarok korrekciója. A logopédiai terápia feladatai: a beszédhez szükséges izmok edzése, légzésszabályozás, hangelőrehozás, artikulációs mozgások koordinálása. Az eltérő fejlődésmenetből adódó részképességzavarok fejlesztése a dyslexia, dysgraphia és dyscalculia prevenciója és reedukációja. A beszéd tartalmi részének (beszédészlelés, beszédértés, szókincs, grammatika, kifejezőkészség) fejlesztése. Ergoterápia Az ergoterápia meghatározása Az ergoterápia a fizikai és/ vagy pszichikai kondíciók (funkciózavarok, problémák, károsodások stb.) kezelése specifikusan kiválasztott tevékenységeken keresztül abból a célból, hogy segítsen az embereknek elérni a legmagasabb szintű funkciót és függetlenséget a hétköznapi élet minden területén. Célja Az ergoterápia legfőbb célja a legnagyobb fokú önállóság elérése. Ehhez a fejlesztésben, nevelésben ismert rész célok elérésén keresztül jutunk el. az új, illetve akadályozott képességek, készségek fejlesztése, bővítése Területei Mindennapos tevékenységek testápolás segédeszközök gondozása öltözködés evés és ivás gyógyszerelés, egészségmegőrzés szocializáció funkcionális kommunikáció funkcionális mobilitás, közösségi mobilitás vészhelyzetek kezelése Munkatevékenységek (háztartási, iskolai, munkahelyi) háztartási tevékenységek gondoskodás másokról tanulási tevékenységek munkahelyi tevékenységek Játék és szabadidős tevékenységek exploráció játék és szabadidős tevékenységek végzése

12 Feladatok Meghatároznia a fizikai, pszichés, környezeti akadályokat, melyek feloldásával a célzott, legnagyobb mértékű önállóság elérhető, figyelembe véve az akadályozott személy életkorát is. A megfelelő eszközök kialakítása és/vagy beszerzése, használatának betanítása. A megfelelő környezet kialakítása illetve a meglévő tárgyi környezet adaptálása, a biztonságos használat érdekében. Megvalósulás Az ergoterápia...két irányban valósul meg a Módszertani Intézmény keretein belül, részben az anyaintézményben, részben az integráló intézményekben megjelenő gyermekek illetve a velük foglalkozó pedagógusok és szülők megsegítésében kap szerepet. Pályairányítás Sok éves nevelési, oktatási, habilitációs és szocializációs munkánk utolsó és egyben legösszetettebb feladata a pályaválasztás. A pályaválasztási érettség fontos összetevője az integrált énkép és a reális önismeret. Ennek kialakulásában meghatározó szerepe van a közvetlen és közvetett környezetnek. A diákotthonban lakó tanulóink esetében az iskola, az iskolai élet és annak szereplői különösen fontosak. Nekik itt is mintát kell kapniuk az igazán hasznos, értelmes, örömteli munkavégzésről. A helyes pályaválasztási döntés az egyéni adottságok és az objektív tényezők optimális összeegyeztetése alapján jön létre. A pályapedagógiai tevékenység speciális fejlesztő pedagógiai folyamat, melynek célja eljutni a megalapozott, optimális egyéni döntéshez. A végzős fiatal személyi adottságainak és igényeinek szembesítése mellett a család fogyatékos gyermekéről kialakított képét is gyakran korrigálni kell. Elsősorban a szülők, másodsorban az iskola által biztosított kedvező érzelmi háttér védelmében a gyermekek kevésbé félnek a környezetváltás során természetszerűen adódó nehézségektől, így örömteli kihívásnak, felnőtté válásuk fontos eseményének tekintik a pályairányítási folyamatot. A pedagógiai munkát végző és azt segítő minden dolgozó több éves fejlesztő munkájának előkészítésével, a szülők és társintézmények együttműködésével, egyénre szabottan valósul meg a pályairányítás. Ennek eszközei: önismereti tábor, beszélgetések egymással, szakemberekkel és sorstársakkal a szóba jöhető szakmát gyakorló ill. azt tanuló személlyel, iskola-, intézménylátogatás. 2

13 II.2.A nevelő-oktató munkához kapcsolódó szervezési specialitások Kis létszámú osztályok csoportbontások A kis létszámú osztályokban (közoktatási törvény) történő oktatásra és a további csoportbontásokra a következő indokok miatt van nagy szükség: a lassú és egyénileg nagyon különböző haladási tempó, a differenciáltabb, sokszor egyéni foglalkoztatások egy-egy tanórán belül, a sokféle segéd- és segítőeszközök használata a különböző tanórákon, olyan szervezési feladatok, amelyeket a tanárnak kell megoldania a tanuló helyett, miután ő fizikai hátrányai miatt ezekre képtelen (pl. fizikai megsegítés, kiszolgálási feladatok). Fejlesztő év A fejlesztő év egy olyan lehetőség iskolánkban (4-8. osztály) a gyermekek számára, amely akkor vehető igénybe (szülői egyetértéssel), ha az adott évfolyam tantárgyi (akár egy, akár több tantárgy) követelményeinek valamilyen okból a tanuló nem tud eleget tenni. Tantestületi döntés szükséges ahhoz, hogy egy gyermek számára fejlesztő évvé minősítsünk egy tanévet, amelyre a javaslatot legkésőbb a félévi osztályozó értekezleten kell megtenni. Egyéni program szerinti haladás Az egyéni program szerinti haladást az adaptációs csoportban, továbbá akkor alkalmazzuk, ha sem az egyéni párhuzamos fejlesztés, sem az évismétlés, sem a nyújtott tagozat nem hoz eredményt. Egyéni program szerint halad az a gyermek, akinek ismeretei és fejlődési üteme annyira eltér az adott csoportba tartozó tanulókétól, hogy ott és úgy nem fejleszthető optimálisan. Ezért személyre szabott órarend, óraterv szerint végzi tanulmányait. Ez időtartamát tekintve lehet ideiglenes, rövid távú illetve hosszú távú. Egyéni párhuzamos fejlesztés Olyan speciális foglalkoztatási forma, amikor a gyermeket valamelyik kötelező óráról kiemeljük, abból a célból, hogy hátrányainak csökkentése, kompenzációja miatt intenzív egyéni fejlesztésben részesíthessük, s utána a csoportba /osztályba a lehető legrövidebb időn belül visszailleszthessük. A kiemelés azon tantárgy órakeretének idejében történik, amelynek körébe tartozik a fejlesztendő terület, tehát a gyermeknek nem jelent nagyobb megterhelést. Ettől az elvtől csak nagyon indokolt esetben szabad eltérni. Időtartamát a fejlesztésen résztvevő gyermek haladási üteme határozza meg. Az egyéni párhuzamos fejlesztésre történő kiemelésre a gyermekkel foglalkozó pedagógus-team tesz írásban javaslatot, melyet az igazgatónak kell jóváhagynia. 3

14 Sérülés-specifikus, egyéni korrekció E gyűjtőfogalomba azok a korrigáló, fejlesztő, kompenzáló foglalkozások tartoznak, amelyek a mozgáskorlátozottságból vagy annak következményeiből eredő funkciózavarokat javítják, a fejletlen, gyenge képességeket fejlesztik, a kiesett funkciók helyettesítését tanítják. Egyéni mozgásnevelés Lásd a Speciális foglalkozások fejezetben a mozgásnevelés leírásánál. Erdei iskola Erdei iskolát minden évben a negyedik évfolyamok számára szervezünk. Az egyhetes program iskolán kívül, leggyakrabban intézményünk üdülőjében kap helyet. A minden évfolyamhoz külön elkészített pedagógiai program egységes célja, hogy tanulóink az alsó tagozaton megszerzett ismereteket integrált módon gyakorlatban is alkalmazni tudják, és mindezt adottságaikhoz, állapotukhoz mérten a legnagyobb önállósággal tegyék. 4

15 II.3.Tagozatunk szerkezeti specialitásai II.3.. Pedagógiai szakaszok Különböző okok (műtétek, hosszadalmas betegségek, a korai fejlesztés elhúzódása, megkésett fejlődés, a mozgáskorlátozottság súlyossága, tanulási nehézségek, a szülők esetleges hiányos információja a megfelelő iskolatípusról) a tanulók életkora és a pedagógiai szakaszok nem egyeznek meg a többségi alapiskolákban tapasztaltakkal. Pedagógiai szakaszok a mozgáskorlátozott gyermekeket oktató-nevelő intézményben (Mexikói út) Életkor Évfolyam K F Pedagógiai szakaszok K Készségfejlesztő év F Iskolai életmódra felkészítő év Pedagógiai szakaszok a mozgáskorlátozott gyermekeket oktató-nevelő intézményben (Mexikói út) nyújtott tagozat esetén Életkor Évfolyam K F Fz Pedagógiai szakaszok K Készségfejlesztő év F Iskolai életmódra felkészítő év Fz Felzárkóztató osztály 5

16 II.3.2. Mexikói úti tagozat szerkezete Készségfejlesztő év Isk.életmódra felk.év. o 2. o 3. o 4. o 5. o 6. o 7. o 8. o Felzárkóztató o. 5. o 6. o 7. o 8. o A tagozatok szerkezetének sajátosságai: Az előkészítő szakasz, amely óvodai tagozatként működik, 2 éves időtartamú: egy készségfejlesztő és/vagy egy iskolai életmódra felkészítő évből áll. Mindkét évfolyamon a készségek és képességek alapozó fejlesztése történik. A második évben az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges képességek célzott fejlesztése, az iskolai tanulmányok elemi szinten történő megalapozása a feladat. 6

17 Az alsó tagozat a hagyományos 4 éves képzést biztosítja, amelyet kezdhet a gyermek az egy- illetve a kétéves előkészítő szakaszt követően, vagy közvetlenül az. évfolyamon. A felső tagozaton a szokásos 4 éves képzés folyik. Emellett speciális lehetőség egy 5 éves képzés, a nyújtott tagozat. A nyújtott tagozat lényege, hogy a 4 éves általános iskolai tananyagot az ott tanuló diákok 5 év alatt sajátíthatják el. A nyújtott tagozatba jutás egy belső szakértői csoport vizsgálata és javaslata alapján történik. Az átjárhatóság a két tagozat között bármelyik évfolyamon biztosított. Újabb lehetőséget kínálunk tanulóinknak optimális fejlesztésükhöz és fejlődésükhöz az ún. adaptációs csoport létrehozásával. Az adaptációs fejlesztés során a tanév közben, (5-8 évfolyamra) iskolánkba érkező tanulók egyéni fejlesztési program alapján történő felzárkóztatása valósul meg. Célja, hogy a gyermek az iskola adott pedagógiai szakaszán a legoptimálisabban, a kudarcok negatív hatása nélkül tudjon beilleszkedni. 7

18 III.Az iskola tanulói közössége III..Tagozatunk gyermekképe Tagozatunk tanulói azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik társadalmi szocializációjukhoz az előkészítő szakaszban és az iskolai tanulmányik során a habilitációsrehabilitációs speciális pedagógiai ellátást igénylik. Gyermekképünk a kaleidoszkóp csillagvirágához hasonlítható. Egységes keretek közé foglalt kép, melynek elemei mindig változó módon csoportosulnak a vonzáspont köré. A belső tér elrendeződésének alapvető meghatározói a következők: Az értelmi adottság, amely az ép értelmi övezet teljes szórását mutatja, alsó határ túlsúlyával A megismerő képességek sajátos fejlődési útja. Oka a gátolt cselekvéses megismerő tevékenység, melynek következtében akadályozott az ismeretszerzés. A testi adottságok okozta hátrányok, melyben növekvő tendenciát mutat a folyamatosan megsegítést igénylők (súlyos mozgásállapotúak) aránya. A diagnózisból fakadó másodlagos, illetve társuló egyéb fogyatékosságok, mint például az önálló problémaként is sajátos pedagógiát igénylő látás, hallás, pszichomotoros, szenzomotoros és kommunikációs nehézségek. A különféle belszervi betegségek, állapotok. Például: epilepszia cukorbetegség, lisztérzékenység, hypoventillációs állapotok A fizikai, pszichés és szellemi fáradékonyság A személyiség- és magatartászavarok Mindezek a gyermek sajátos személyiségjegyeihez igazodó pedagógiai megoldásokat és attitűdöket igényelnek. 8

19 III.2.Tanulói összetétel III.2.. Létszámadatok Létszámadatok változása a Mexikói úton az 995/96-os és a 2003/2004-es tanévek időszakában Létszám - Fő / / / / /2004 Hullámzó létszámadatokat olvashatunk a grafikonból, az 998/99-es tanévi csúcs után egy csökkenő tendencia figyelhető meg, majd 2002/2003-as tanévtől ismét növekszik a gyermeklétszám. Készítette: Kiss Erika gyógypedagógus Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

20 III.2.2. Mozgáskorlátozottság kategóriái A négy mozgáskorlátozottsági kategória szerint előforduló létszámok alakulása az 995/96-os és a 2003/2004-es tanévek időszakában a Mexikói úti tagozaton Létszámarány - % / / / / /2004 Végtagfejlődési rendellenesség Központi idegrendszer sérülése Petyhüdt bénulás Egyéb A vizsgált tíz év alatt arányeltolódás figyelhető meg: azaz fokozatosan csökkent a központi idegrendszer sérüléséből fakadó mozgássérülések aránya, ugyanakkor nőtt a petyhüdt bénulással járó kórformák aránya. Ez a tendencia az 997/98-as tanévig tartott. A petyhüdt bénulással járó kórformák körében a létszámnövekedést a neuromuscularis megbetegedések (DMP és egyéb myopathiák) nagyobb előfordulása okozta. Az 998/99-es tanévtől lassan, de fokozatosan emelkedik a központi idegrendszer sérüléséből adódó mozgássérülések aránya, ugyanakkor a végtagfejlődési rendellenességek előfordulása fokozatosan csökken. Készítette: Kiss Erika gyógypedagógus Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

21 III.2.3. A mozgásállapot súlyossága Súlyos mozgásállapotú tanulók létszámarányának változása az 995/96-os és a 2003/2004-es tanévek időszakában a Mexikói úti tagozaton Lészámarány - % / / / / /2004 Súlyos mozgásállapotúnak tekintjük azokat a gyermekeket, akik mindennapos tevékenységeikben, önellátási, önkiszolgálási, praktikus feladataik megoldásához egy vagy több személy állandó segítségére szorulnak. Részlegesen súlyos mozgásállapotúnak tekintjük azokat a gyermekeket, akik bár önellátási, praktikus feladataik döntő többségét valóban képesek önállóan megoldani, de egy vagy néhány feladatot állandó segítség nélkül nem képesek kivitelezni (pl. segítség nélkül nem képes felvenni a cipőjét, és/vagy belépni egy ajtón, és/vagy felmenni a lépcsőn, stb.). Tehát életük bizonyos mozzanataiban mindig mások segítségére szorulnak. A grafikonon összesített adatként jelenik meg a súlyosan és a részlegesen súlyosan sérültek aránya. A tagozaton folyamatosan emelkedik a súlyos mozgásállapotú gyermekek létszámaránya. Néhány esetben egyik évről a másikra 0% körüli a létszámemelkedés. Az 999/2000-es tanévtől pedig a tanulólétszám több mint fele minősül súlyos mozgásállapotúnak. A súlyos mozgásállapotúak létszámnövekedésének tendenciája valószínűsíthető és prognosztizálható az elkövetkező évekre is (miért? a valószínűsíthető okok közül néhány: egyre több enyhébben fogyatékos gyermeket fogadnak be, nevelnek-oktatnak a többségi általános iskolák, valamint az orvostudomány folyamatos fejlődése következtében életben tudják tartani a nagyon kis súlyú koraszülötteket is, közülük számtalan gyermeknek súlyos mozgás- és/vagy egyéb fogyatékossággal kell élnie tovább az életét), ami új és újabb kihívások elé állítja tanulóink neveléséért, oktatásáért, mozgásfejlesztéséért, gondozásáért, ellátásáért felelős szakembereket, intézményünk minden dolgozóját. Készítette: Kiss Erika gyógypedagógus Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógia Általános Módszertani Iskola, Intézmény Szakközépiskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia A 2010-2011-es tanévtől

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben