VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó /1. Készítsen szükségletlistát az esetben szereplő település demográfiai adatai alapján!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009. 1852-06/1. Készítsen szükségletlistát az esetben szereplő település demográfiai adatai alapján!"

Átírás

1 /1. Készítsen szükségletlistát az esetben szereplő település demográfiai adatai alapján! A község népessége az idők folyamán fokozatosan csökkent, mára a lakosságszám 3073 fő, az átlagéletkor 41 év. A népesség nemek szerinti összetétele: 1545 fő nő, 1528 fő férfi. A szülőképes korú nők aránya a megyei átlag alatt van, ezzel összefüggésben egyre csökken a születések száma. A vándorlási folyamat az utóbbi években felgyorsult, egyre jelentősebb azon lakosok száma, akik bár még nem hagyták el a községet, de szándékukban áll valamely más településen letelepedni. A 60 éven felüli lakosok száma 745 fő, ami a teljes lakosság 28%-át teszi ki, számuk magasabb, mint a 18 év alatti lakosok száma. A település halálozási adatai szerint a halálozások száma 150%-kal haladja meg az élve születések számát. A teljes megyére jellemző rossz gazdasági, valamint foglalkoztatási helyzet a községre is jellemző. Az inaktív lakosság aránya kiugróan magas. Jelenleg a regisztrált munkanélküliek száma kb. 330 fő, de a nem regisztrált, a munkaügyi rendszerből kikerült személyek száma ennek többszörösére is tehető. A település költségvetésében jelentős összeggel szerepelnek a különböző szociális ellátások, a lakosság jelentős része tehát inaktív jövedelmekből él, a létminimumhoz közeli vagy az alatti szinten. Nehéz szociális helyzetük miatt az emberek pusztán anyagi akadályoztatásuk miatt elhanyagolják egészségüket is. Információtartalom vázlata - A társadalom, a helyi társadalom fogalma - Az esetben szereplő helyi társadalom szerkezete és sajátosságai - A helyi társadalom meghatározó szerepe az egyén életére, társadalmi helyzetére - A főbb demográfiai mutatók összehasonlítása az országos adatokkal - A társadalmi egyenlőtlenségek fogalma - A települési egyenlőtlenségek jellemzői Magyarországon - A szükségletfelmérés módszerei - Az esetben szereplő település szociális problémái és szükségletlistája Tartalomjegyzék /1. Készítsen szükségletlistát az esetben szereplő település demográfiai adatai alapján! A társadalom, a helyi társadalom fogalma:...4 A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,...4 Köznapi értelmezés...4 A társadalom nagyobb embercsoportot jelöl, akik egyfajta rend szerint együtt élnek. 4 Társadalomtudományos meghatározás önálló egyedek közötti kapcsolatok hálózata kölcsönösségi viszonyrendszeren alapuló közösségekre...5

2 Politikai értelmezés állampolgárainak közösségét értik...5 Szerveződés] elsődleges létfenntartási funkciók alapján szerveződnek...5 Helyi társadalom...5 a közösség kisebb méretű, társadalmi és kulturális szempontból egységesebb...6 A helyi közösség mindazokat felöleli, akik a településen élnek...6 A helyi társadalom: az önkormányzatok és a civilszervezetek...6 Az önkormányzati rendszer Magyarországon Az esetben szereplő helyi társadalom szerkezete és sajátosságai: a társadalmon belüli különböző pozíciókat betöltő egyének és csoportok közötti viszonyokat jelenti...6 Ezek a társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek...7 Korfa...7 ábra 1: népességcsökkenés...7 Népesség...7 Inaktívak...7 Státuszcsoportok...7 Elit (országosan 3%)...8 Felső-középosztály (országosan 8%)...8 Középosztály (országosan 31%)...8 Munkásosztály (országosan 38%)...8 Depriváltak (országosan 20%)...8 Fogyasztási szokások...9 Jellemző területek ahol elsődlegesen csökken a fogyasztás jövedelemhiány esetén: A helyi társadalom meghatározó szerepe az egyén életére, társadalmi helyzetére:...9 kulturális háttere,...9 szokásköre,...9 kohéziója és...9 normái menyiben térnek el a többségi társadalom elvárásaitól...9 az egyén attitűdjeit,...10 késztetéseit,...10 vágyait,...10 hatnak életmódjára,...10 meghatározhatják az életről alkotott elképzeléseit A főbb demográfiai mutatók összehasonlítása az országos adatokkal:...10 népesség lélekszámának fogyása szülések száma kisebb a halálozásokénál...10 A legszembetűnőbb jelenség a népesség elöregedése,...11 Az alacsony foglalkoztatottsági arány miatt,...12 A pályakezdő fiatalok...12 ábra 2: a feladatban szereplő település hozzávetőleges korfája és a foglalkoztatottság...12 Az elvándorlás A társadalmi egyenlőtlenségek fogalma:...14 társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenséget,...14 a társadalmi pozícióba való bejutás (pl. értelmiség köreibe, vezető beosztásba)...14

3 Esélyegyenlőtlenséget fokozó tényezők: A települési egyenlőtlenségek jellemzői Magyarországon:...15 A társadalmi egyenlőtlenségi rendszer meghatározói,...15 (Az, hogy ki hol lakik-meghatározza a lehetőségeit mert a redisztribúció a megtermelt javakat egyenlőtlenül osztja el.)...15 Területi folyamatok...16 Példa a települési egyenlőtlenségekre...16 A területi egyenlőtlenségek mérése...16 Gazdasági dimenzió :...16 Humán dimenzió:...16 A települési lejtő (A települési hierarchia...17 Települési lejtő (településtípus szerinti státuszkülönbség): főváros...17 A közeli is lehet nagyon messze...17 Kormányzati fejlesztő beavatkozások a területi egyenlőtlenségek mérséklésére A szükségletfelmérés módszerei:...18 A szükségletek formái...18 Normatív szükséglet...18 Felfogott szükséglet...18 Kifejezett szükséglet...18 Relatív szükséglet...18 A közösségi kutatómunkának három fő módszere létezik:...18 A felmérés lépései...18 Feltárás...18 TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓK A KÖZÖSSÉGRŐL ((összegyűjtendő))...18 A közösség történelme...19 Helyi közlekedés...19 Foglalkoztatás/Munkanélküliség...19 Lakásügy...19 Önkormányzati és más intézmények...19 Szabadidős és rekreációs tevékenységek...19 Földhasználat...19 Népesség...20 Politika...20 Alapvető adatközlők:...20 Fórum, gyűlés:...20 Az ellátásban részesülők adatai:...20 A szociális indikátorok...21 A szociális térkép készítés,...21 A szükségletfelmérésben használatos technikák:...21 Kérdőív...21 Interjú...22 Megfigyelés...22 Dokumentumelemzés...22

4 Statisztikai adatok másodelemzése...22 A probléma definiálásának eszközei (problémagráf)...22 A problémák cirkuláris megközelítése...24 SZÜKSÉGLETLISTA...24 Fontossági sorrendet kell felállítanunk Az esetben szereplő település szociális problémái és szükségletlistája:...25 Nehézségek, problémák, gondok:...25 Pozitívumok:...26 Szükségletek csoportosítása...27 Szükségleti csoport...27 Egészségügyi ellátások...27 Gazdaság fejlesztés...27 Szociális terület...28 Oktatás, nevelés...28 Környezetfejlesztés...28 Rekreáció A társadalom, a helyi társadalom fogalma: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége, akiket a közös viszonyrendszerük és intézményeik gyakran a közös érdeklődésük, ismertetőjegyeik, kultúrájuk megkülönböztet más csoportok tagjaitól Köznapi értelmezés A társadalom nagyobb embercsoportot jelöl, akik egyfajta rend szerint együtt élnek. A társadalom kifejezés a társ szóból született a latin societas ( társadalom ) mintájára, amely a társ jelentésű socius szó származéka (ez a magyarban is használatos a szocio- előtagban). Így a társadalom jelentése viszonylag közel áll a társ, társas, társaság szavakéhoz. Társadalomtudományos meghatározás Anthony Giddens Szociológia című könyvében (Osiris Kiadó, Budapest, 1995.) a következőként definiálta a társadalom szót: A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló területen élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja. Egyes társadalmak, mint például a vadászó és gyűjtögető közösségek, nagyon kicsik, csak néhány tucat emberből állnak. Más társadalmak rendkívül nagyok, népességük sok millióra tehető a modern kínai társadalomban például az össznépesség meghaladja az 1 milliárd főt. A társadalomtudományok a társadalom kifejezést használják félig zárt (vagy félig nyitott) társadalmi rendszert alkotó emberek csoportjára, amelyben a legtöbb interakció a csoporttagok között történik. Még elvontabban a társadalom

5 - önálló egyedek közötti kapcsolatok hálózata. A társadalom kifejezést szintén gyakran használják - kölcsönösségi viszonyrendszeren alapuló közösségekre. Politikai értelmezés Magától értetődik a társadalom jelentésében, hogy a tagjai egyetértőlegesen megosztanak egymással valamilyen kölcsönös érdeket vagy hasznot. Ennek alapján a kifejezés alatt gyakran egy ország - állampolgárainak közösségét értik. Sőt, amikor a polgári jólétet biztosító nemzeti intézmények vonatkozásában használják, a társadalom kifejezés magának az országnak lesz a szinonimája. A társadalom legtágabb jelentése az egész emberi faj, amely az állatvilágból kiemelkedve új típusú létformákat hozott létre. Szerveződés] Az emberi társadalmak gyakran az - elsődleges létfenntartási funkciók alapján szerveződnek. Társadalomtudósok vadászó-gyűjtögető, nomád állattenyésztő, kertészkedő, földművelő és mezőgazdasági termelő, valamint városlakó társadalmakat, ún. civilizációkat különböztetnek meg. Ezen túl ipari (indusztriális) és poszt-indusztriális társadalmakat azonosítanak elkülönítve a már főként iparban, majd a főként szolgáltatásokban foglalkoztató rendszereket. A társadalmak felépítését, rendszerét a társadalmi struktúra jellemzi Forrás:http:wikipedia Kis János: Nyitott társadalom Dr. Szigeti Ernő: Az állami közigazgatás területi szervezetrendszerei térszerkezetének változásai ( 618 KB ) Jövedelemeloszlás ( országonként) Helyi társadalom A helyi, s különösen a kisebb, falusi társadalom rendszerint igen egyszerű társadalomszerkezet, többnyire azonos jellegű, azonos gazdasági és kulturális szinten álló családi és háztartási egységek alkotják,

6 a közösség kisebb méretű, társadalmi és kulturális szempontból egységesebb. Falun kisebbek a társadalmi különbségek, kevésbé jelentős a népesség területi, foglalkozási és rétegek közötti mobilitása. Meg kell különböztetnünk a közösség (kollektívum) mint organikus egység és a község mint intézményesült külsődleges keret és kapcsolattípus fogalmát. A helyi közösség mindazokat felöleli, akik a településen élnek (Mendras H. 1973: 13 14). A helyi társadalom: az önkormányzatok és a civilszervezetek A demokrácia hatékony működésének záloga az önkormányzatiság elve, illetve a civilszervezetek szabad működése. Az önkormányzati rendszer Magyarországon Jelenleg több mint négyezer település van Magyarországon. Ebből körülbelül háromezer rendelkezik önálló állami hivatalszervezettel, úgynevezett települési önkormányzattal. Budapest esetében az egyes kerületek önálló települési egységnek számítanak. A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartoznak a lakosságot közvetlenül érintő ügyek. Vannak azonban olyan társadalmi szükségletek is, amelyek hatékonyan csak nagyobb körzetek együttműködésével, összehangolt fejlesztésével elégíthetők ki. Ilyen feladatot jelent például a kórházi betegellátás, a nagyobb múzeumok fenntartása, egyes középiskolák működtetése vagy a távolsági közlekedés megszervezése. A helyi társadalom jellemző mutatószámait az össztársadalmi mutatókhoz, illetve másik helyi társadalomhoz viszonyítjuk. Ezek különböző statisztikai mérőszámok (iskolázottság, lakásviszonyok, foglalkoztatottság, jövedelem, munkalehetőség stb.),.amik megmutatják az adott közösség helyzetét az össztársadalmihoz viszonyítva. 2.Az esetben szereplő helyi társadalom szerkezete és sajátosságai: A társadalmi szerkezet - a társadalmon belüli különböző pozíciókat betöltő egyének és csoportok közötti viszonyokat jelenti. A társadalmi szerkezet elmélete többnyire néhány kategóriába foglalja össze a különböző pozíciókat. a vagyoni állapot, a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely, a szűkös javakhoz való hozzájutás módja és mértéke tekintetében. Ezért e kategóriák között enyhébb vagy élesebb érdekellentétek állnak fenn.

7 Ezek a társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek lakosságszám 3073 fő Korfa 60+ feletti 745 fő átlagéletkor 41 év 1545 fő nő 1528 fő férfi 18 év alatti 745> fő 30 Népesség 10 születésre 25 halálozás jut elvándorlás halálozás-születés 1.halálozás 2.szűletések népesség fogyás elöregedés Inaktívak aktív munkavállalók ~ 1.60 év felettiek munkanélküliek év alattiak~ látens munanélküliek ~ Az aktív munkavállalók aránya alacsony, a távlati kilátások kedvezőtlenek az alacsony születésszám miatt. Státuszcsoportok Általában öt csoportot különböztetünk meg:

8 Elit (országosan 3%) Ebbe a csoportba tartoznak a nagy- és közepes vállalkozók, valamint státuszindex felső tizedébe tartozó felső vezetők és értelmiségek. Elsőként az elit hagyja el a munkalehetőséget nem kínáló települést. Esetünkben valószínűen 0% Felső-középosztály (országosan 8%) Ebbe a csoportba tartoznak az előbbi kategóriából kimaradt felső vezetők, a státuszindex felső tizedébe tartozó középvezetők, egyéni gazdálkodók és vállalkozók, valamint az értelmiségek 6-9 tizedébe tartozók. Ez a státuszcsoport is elvándorol a hátrányos helyzetű településekről. Esetünkben a lélekszám valószínűsíti, hogy valamilyen formában még jelen van értelmiség, de ök valószínűleg a társadalmi kiszolgáló intézményrendszer (óvoda, iskola, önkormányzat, egészségügy, szociális ellátás) által vannak foglalkoztatva. Elvándorlásuk esetén a megüresedő állásra nehezen találni jelentkezőt. Más terület értelmiségi rétegei nem találhatók a hasonló adottságokkal rendelkező településeken. Esetünkben ~ 1% alattira tehető Középosztály (országosan 31%) Ebbe a kategóriába az eddigiekbe nem sorolt középvezetők, egyéni vállalkozók, gazdálkodók és értelmiségiek tartoznak, valamint az alsó vezetők, egyéni vállalkozók, gazdálkodók és értelmiségiek tartoznak, valamint az alsó vezetőket és az egyéb szellemi foglalkozásúakat, továbbá a státuszindex felső három tizedébe tartozó munkásokat sorolják be. Hasonló a helyzet, mint a felső-középosztálynál. Esetünkben ˇ1-2% körüli lehet az arányuk. Munkásosztály (országosan 38%) Ebbe a kategóriába az eddig be nem sorolt munkások, valamint a szakképzetlen és mezőgazdasági munkások közül a státuszindex 4. vagy annál magasabb tizedébe kerülnek. Közel 50% lehet az aktívkorúak aránya, ami a munkalehetőségek hiánya miatt probléma. A munkahellyel rendelkező aktív keresők ennek csupán az 1/3-a azaz kb % körüli az összlakossághoz viszonyítva. Depriváltak (országosan 20%) A státuszindex alsó három tizedébe tartozó szakképzetlen és mezőgazdasági fizikai munkások tartoznak ebbe a kategóriába. A településen 33-34% körüli, ide sorolhatjuk a munkával nem rendelkező aktív korúakat és gyermekeiket is.

9 Fogyasztási szokások A jövedelem csökkenése esetén a családok fogyasztási szerkezete megváltozik, vagy eladósodás következik be. A fogyasztás csökkentésével, a takarékos beosztással elkerülhető az eladósodás. A csökkentés megváltoztatja a fogyasztás szerkezetét, a létfenntartás kerül előtérbe, a egyéb területeken minimalizált illetve meg is szűnhet a fogyasztás. Jellemző területek ahol elsődlegesen csökken a fogyasztás jövedelemhiány esetén: kulturális kiadások rekreációs kadások egészségügyi kiadások kényelmi eszközök Minőségi termékek helyett olcsóbb ruházat elektronika Jellemző, hogy a szűkös anyagi helyzet ellenére sem csökken, inkább növekszik az élvezeti szerekre költött összeg. 3. A helyi társadalom meghatározó szerepe az egyén életére, társadalmi helyzetére: Az egyénre hatással van, hogy milyen miliő veszi körül, milyen viselkedési mintákat lát, milyen a helyi társadalom kulturális háttere, szokásköre, kohéziója és normái menyiben térnek el a többségi társadalom elvárásaitól. Egy adott társadalmon belül kialakulhatnak olyan helyi közösségek, melyek valamilyen tulajdonságuk miatt zártak, illetve az egyénre nézve, visszatartó erejűek, így gátolják a többségi társadalomba történő integrációt. Ilyen szubkultúrák létrejöttömének nagy esélye van rossz infrastruktúrával rendelkező, elszigetelt, fogyatkozó lélekszámú, elöregedő településeken. (szegénység kultúrája) A negatív hatásokon kívül, a kis közösségek érzelmileg többet adhatnak mint a városi kultúrák, ahol a nagy lélekszám ellenére is sok a magányos ember. A kis közösségekben általában több az ismerős, szinte mindenki ismer mindenki. Ennek vannak pozitív és negatív oldali is. Könnyebben szervezhető a közösség, jobban észreveszik egymás problémáit, így könnyebben mozgósíthatják egymást ha segítség kell. Ez természetesen azt is jelenti, hogy jobban belelátnak az egyén életébe, ami nem mindig kívánatos, egyesesetekben konfliktus forrás is lehet. Ezek a szocializációs hatások befolyásolják

10 az egyén attitűdjeit, késztetéseit, vágyait, hatnak életmódjára, meghatározhatják az életről alkotott elképzeléseit. 4. A főbb demográfiai mutatók összehasonlítása az országos adatokkal: Magyarországon az egyik demográfiai probléma a népesség lélekszámának fogyása. A csökkentés a bevándorlási nyereség ellenére is számottevő. Alapvető ok, hogy az élve szülések száma kisebb a halálozásokénál. A természetes fogyás 1981-ben kezdődött, ekkor lakos volt, míg 2009 év eleji adatok szerint fő.

11 A legszembetűnőbb jelenség a népesség elöregedése, amit a korfa szemléletesen tükröz. Ideális állapotban karácsonyfa forma. Mint az ábrán látható, a jelenlegi helyzet nagymértékben eltér az ideálistól. Magyarországon 1980 óta a gyermekkorúak száma 832 ezer fővel csökkent, ugyanakkor a 65 év felettieké 174 ezer fővel gyarapodott. Az öregedési index (a 100 gyermekkorúra jutó időskorúak száma) az időszak folyamán 62-ről 108-ra emelkedett. Míg 1980-ban a gyermekkorúak aránya (22%) 8 százalékponttal meghaladta a 65 éves és idősebbekét, év elején (15%) egy százalékponttal elmaradt attól. A kilencvenes évektől az elöregedési folyamat felgyorsult. Fordulópontnak a év tekinthető, ekkortól országos szinten az időskorúak eltartottsági rátája meghaladta a gyermekkorúakét. Az öregedési index (100 gyermekkorúra jutó időskorúak száma) évben, országosan 100, a legmagasabb a fővárosban (146), a legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár- Bereg (71), Pest megyében (78) és Hajdú-Bihar megyében (84). Az időskorúak (65+) aránya is különböző az egyes megyékben, így pl. Budapesten (17,9%), Békés és Heves megyében (16,8-16,6%) a legmagasabb. Ezzel szemben legalacsonyabb az idős népesség aránya Szabolcs-Szatmár megyében (13%), Hajdú-Bihar, illetve Fejér megyékben (18,6%), és Pest megyében (13,1%).

12 Az alacsony foglalkoztatottsági arány miatt, a hasznosítható tudással rendelkező, mobil rétegek (középosztálytól felfelé) elhagyják a települést, ami a fő problémát jelenti. A pályakezdő fiatalok nem kapnak a településen munkát, így tanulmányaik után vagy munkanélküliek lesznek, vagy nem térnek vissza a településre, ami tovább fokozza az elvándorlást, a társadalmon belüli migrációt. Országos szinten ez a külföldi munkavállalásban nyilvánul meg regisztrált munkanélküli látens munkanélküliek aktív munkavállalók ~ 18 év alattiak~ 60 év felettiek ábra 2: a feladatban szereplő település hozzávetőleges korfája és a foglalkoztatottság A korfát tekintve, esetünkben a magyarországi átlagos mutatókhoz hasonló a helyzet. Az időskorúak várható élettartamában országon belül is jelentős különbségek vannak Az élettartam meghosszabbodása, a halálozások számának csökkenése ellenére is fokozatosan fogy a népesség, mivel kevés a születések száma, így a helyi társadalom kezd elöregedni.

13 Az alacsony foglalkoztatottsági arány miatt, a hasznosítható tudással rendelkező, mobil rétegek (középosztálytól felfelé) elhagyják a települést, ami a fő problémát jelenti. A pályakezdő fiatalok nem Kapnak a településen munkát, így tanulmányaik után vagy munkanélküliek lesznek, vagy nem térnek vissza a településre, ami tovább fokozza az elvándorlást, a társadalmon belüli migrációt. Országos szinten ez a külföldi munkavállalásban nyilvánul meg. Az elvándorlás gátat szabhat a fejlődésnek is, hiszen épp a piacképes tudással rendelkezők hagyják el a települést, ami azt jelenti, ha akadna is befektető, nem kap megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalót.

14 RÉGIÓK 5. A társadalmi egyenlőtlenségek fogalma: A társadalmi javakhoz való hozzáférés alapvetően befolyásolja az egyén társadalmi helyzetét, meghatározhatja lehetőségeit, befolyásolhatja életútját. A társadalmon belül nem egyenlő, hanem területileg és rétegenként is változó a javakhoz, intézményrendszerhez, egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás esélye. Ebből adódóan meghatározó az egyén szempontjából, hogy hol él. Az egy-egy területen kialakuló egyenlőtlenségek gyakran összekapcsolódnak, kölcsönhatásban vannak, felerősíthetik egymást. Megkülönböztetünk társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenséget, és ez mellett beszélhetünk a társadalmi pozícióba való bejutás (pl. értelmiség köreibe, vezető beosztásba) egyenlőtlenségéről is, ezt szokták esélyegyenlőtlenségnek nevezni. Az esélyegyenlőtlenség lényeges tényezője az egyén lakóhelye, hiszen a kedvezőtlen adottságokkal rendelkező településen élőknek a lehetőségei korlátozottak. Esélyegyenlőtlenséget fokozó tényezők: Infrastruktúra hiányosságai munkahelyek hiánya intézmények hiánya tömegközlekedés színvonala legközelebbi munkahely szempontjából lényeges település távolsága, elérhetősége kulturális és szórakozási lehetőség hiánya Az infrastruktúra megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja a munkahelyek számát. A befektetők nem települnek nehezen megközelíthető, közművekkel nem teljes mértékben ellátott területekre, tehát az nem csupán a kényelmi komfort érdekében fontos. Az intézményrendszer elérhetősége a munkáltatók ügyintézésre fordított idejét befolyásolja, valamint a munkaerő utánpótlást befolyásolja az oktatási intézményeken keresztül. Az egyén a helyben hiányzó szolgáltatásokat, intézményeket csak többletköltséggel érhet el, amit esetleg nem képes finanszírozni, így számára az elérhetetlené válik. (Szűkös anyagi helyzete miatt nem tud könyvet vásárolni, de szívesen kölcsönözne, Amennyiben az adott településen nincs könyvtár és a legközelebbi 25 km távolságra van, az utazásra költségei miatt nem tudja igénybe venni.)

15 6. A települési egyenlőtlenségek jellemzői Magyarországon: A társadalmi egyenlőtlenségi rendszer meghatározói, a javak birtoklása, a foglalkozási szerkezet, a jövedelem eloszlás, az oktatás, a fogyasztás Az emberek a fogyasztási egyenlőtlenségek következtében eltérő életstílusuk révén demonstrálják társadalmi helyzetüket. Az egyenlőtlenségek meghatározzák, hogy ki milyen társadalmi pozícióba, státuszba, rétegbe, osztályba tartozik. (A társadalmi osztályon kívül van települési osztály is:(szelényi). Az életkörülmények romlásával a családok többsége elsősorban kulturális kiadásait csökkenti. A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése (a társadalom tagjainak differenciálódása) bizonyos mértéken túl akadályozza a társadalmi integrációt, a társadalom tagjainak az elfogadott normák és szabályok szerinti együttműködését, a normális társadalmi életet. Instabil társadalmi állapot alakulhat ki, amit az uralkodó politikai elit érdekeinek megfelelő keretek között igyekszik tartani, politikailag kezelni. A kirívó és komoly társadalmi problémákat okozó térbeli társadalmi egyenlőtlenségeket kezelni kell a mindenkori kormányzatnak, hogy a politika által nehezen kontrollálható folyamatok (pl. a fekete gazdaság megerősödése, a bűnözés térhódítása, etnikai konfliktusok megszaporodása, az elvándorlás felerősödése, a szegénység, a munkanélküliség nagy mértékű területi koncentrációja, stb.) ne kérdőjelezzék meg legitimitásukat. A magyar települési viszonyok, települési hátrányok meghatározó szerepet játszanak a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerében. A társadalmon belül az egyenlőtlenségek földrajzilag eltérnek, amit területi (térbeli, regionáliskistérségi-települési) egyenlőtlenségnek nevezünk. Ezek a különbségek határozzák meg az ország, a társadalom térszerkezetét., melyben jól tükröződik a fejlettség szintje. Az ország térszerkezetében megkülönböztetünk központi elhelyezkedésű (centrum) és azt körülvevő (periféria) területeket. (A szociológia azt vizsgálja,hogy a térbeli egyenlőtlenségek hogyan mennek át társadalmi egyenlőtlenségekbe.) A területi hátrányok más társadalmi hátrányokkal összekapcsolódva jelentkeznek, okai lehetnek az egyén hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének, esélyegyenlőtlenségének. (Az, hogy ki hol lakik-meghatározza a lehetőségeit mert a redisztribúció a megtermelt javakat egyenlőtlenül osztja el.) A települési egyenlőtlenségek következtében kialakuló társadalmi egyenlőtlenségek legláthatóbb megnyilvánulási formáját az anyagi életkörülményekben és a kulturális fogyasztásban meglévő különbségek jelentik. (A társadalmi rétegződés egyik eleme, az esélyegyenlőtlenségek egyik következménye.) Több kutatás bizonyította, hogy a piacgazdasági átmenetet követően a jövedelmek és a foglalkoztatottság differenciái váltak a regionális egyenlőtlenségek meghatározó elemeivé.

16 Területi folyamatok Olyan jelenségek, amelyek hosszabb időn keresztül érvényesülnek és területi lenyomatuk van: lényeges, érzékelhető társadalmi gazdasági különbségeket okoznak : Vállalatok bezárása és megnyitása Vállalatok szerkezetváltása- munkakultúra fel-, és leértékelődése Térségek elérhetőségének változásai: az elérhetőséggel kapcsolatos elvárások változásai Infrastruktúra fejlesztés lépéstartása Migrációs folyamatok Demográfiai folyamatok Közszolgáltatások önkormányzatok- fejlesztése Példa a települési egyenlőtlenségekre Egyenlőtlenségi dimenziók Nagyváros Apró-falu 1. Elhelyezkedés centrális peremhelyzetű 2. Mennyiség népes kicsi 3. Minőség fejlett elmaradott 4. Szerkezet tagolt homogén 5. Szerepkör sokfunkciós funkcióhiányos 6. Kapcsolatok kapcsolat-gazdag elszigetelt 7. Viszonyok irányító függő A területi egyenlőtlenségek mérése Gazdasági dimenzió : GDP-hez való hozzájárulás, területi GDP Humán dimenzió: HDI-index (human development Index) Jövedelem Iskolázottság Munkanélküliség

17 Foglalkoztatás Migráció A települési lejtő (A települési hierarchia (Erdei Ferenc Települési lejtő Társadalmi lejtő) A lejtőn lefelé haladva a társadalmi előnyök csökkennek, a hátrányok pedig nőnek. A fejlődés centruma mindig vándorol. Települési lejtő (településtípus szerinti státuszkülönbség): 1. főváros 2. megyei jogú város 3. város 4. falu, község 5. tanya Másfelől különbségek vannak a kelet-magyarországi és a nyugat magyarországi, azonos településtípushoz tartozó települések között is (régiós különbségek). Az esélyegyenlőtlenség a periférián lévő, alacsony jövedelmi viszonyokkal és infrastrukturális feltételekkel rendelkező települések eltérő feltételeket tudnak biztosítani a centrumhoz képest. Ezért ezeket a településeket a jól kvalifikált munkaerő, az értelmiség az elit elhagyja. A felsőbb rétegek távozása általában magával hozza a felső-középosztály elvándorlását. A megfogyatkozó és szűkösebb anyagiakkal rendelkező helyben maradó népesség fogyasztása csökken, nem tudja a meglévő szolgáltatókat fenntartani. A szolgáltatók köre csökken, ami további elvándorláshoz vezet. A helyben maradottak általában az alacsonyabb- vagy a jövedelemmel nem rendelkezők, illetve az idősek, akiket érzelmi kötődés is motiválhatott a maradásra. A települési lejtő alján elhelyezkedő települések lakói az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés lehetőségeit tekintve hátrányosabb helyzetben vannak az urbanizáltabb települések lakóihoz viszonyítva. A települési folyamatok öngerjesztőek, a település a lejtő aljára csúszhat. A hátrányok nem csak a település elhelyezkedéséből (távolságból) adódnak, hanem (el)zártságukból. A közeli is lehet nagyon messze -ha nem megfelelő az úthálózat, a tömegközlekedés nem kielégítő. Kormányzati fejlesztő beavatkozások a területi egyenlőtlenségek mérséklésére A politikai igény mindig kifogyhatatlan- a beavatkozás eredményessége mindig korlátozott

18 A beavatkozások területei : Infrastruktúra fejlesztés Közszolgáltatások fejlesztése Humán erőforrás és intézményei fejlesztése Kedvezmények a vállalkozások számára 7. A szükségletfelmérés módszerei: Az emberi jólét, a közjó, a szociális biztonság alapja a szükségletek kielégítésének szintje és a kielégítés módja. (MASLOW szükséglet hierarchiája) A szükségletek formái Normatív szükséglet fogyasztói kosár, létminimum (szakemberek határozzák meg) Felfogott szükséglet amit az egyén a maga számára szükségletnek tart Kifejezett szükséglet szolgáltatások, támogatások igénybe vételi mutatói Relatív szükséglet milyen szolgáltatások, támogatások kellenek a szükségletek kielégítéséhez A közösségi kutatómunkának három fő módszere létezik: - a tényszerű információgyűjtés, - a konzultáció, - a résztvevők megfigyelése A felmérés lépései Feltárás a közösség története alapján bemutatkozás által informális beszélgetések útján TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓK A KÖZÖSSÉGRŐL ((összegyűjtendő)) A módszer lényege kemény (objektív) adatok gyűjtése a közösségről. Ezek az információk helyi könyvtárakból és önkormányzati hivatalokból szerezhetők be.

19 A közösség történelme a) Olvassunk a közösség történelméről! (pl. hogyan fejlődött, társadalmának története stb.) b) Forgassunk hivatalos jelentéseket, közösségi újságokat! c) Ismerjük meg a közösség népszámlálási adatait, statisztikáit! d) Látogassunk el más szervezetekhez is, amelyek részt vesznek a közösség életében, és olvassuk át írásos anyagaikat és éves beszámolóikat! Helyi közlekedés a) Hogyan szolgálja a közösséget a közlekedés? (pl. vonat, távolsági buszok, helyi közlekedés, taxik stb.) b) Milyen gyakoriságú a szolgáltatás? Foglalkoztatás/Munkanélküliség a) Milyen jellegű ipar települt ide és az a közösség által lakott terület mely részén található? b) Hány embert foglalkoztat? c) Vannak-e ipari jellegű ingatlanok? d) Milyen a helyi munkanélküliségi ráta? Hogyan oszlik meg? (ti. férfi/nő, életkor, bőrszín stb.) e) Milyen szakszervezeti egységek működnek a közösségben? Lakásügy a) Milyen típusúak a helyi lakások és milyen területi elhelyezkedés jellemzi őket? (pl. önkormányzati, magántulajdonú ingatlan, bérelt magánlakás, üres telek, többtulajdonosú telkek), b) Vannak-e illegális lakásfoglalók? Vannak-e diákszállók? Önkormányzati és más intézmények a) Melyek ezek, hol helyezkednek el, és milyen szolgáltatásokat nyújtanak? (pl. lakásosztály, szociális szolgáltatások, oktatás - iskolák, ifjúsági klubok, felnőttoktatás, főiskolák -, társadalombiztosítás, rendőrség, feltételes szabadlábra helyezés, egészségügy) b) Milyen önkéntes szektorbeli intézmények és projektek, valamint közösségi szervezetek tevékenykednek? c) Hol találhatóak? d) Mi a szerepük a közösségben? Kikkel dolgoznak? e) Mennyire aktívak? f) Milyen szolgáltatásokat, erőforrásokat kínálnak? g) Milyen nemhivatalos hálózatok működnek? Szabadidős és rekreációs tevékenységek Milyen lehetőségek vannak helyben? (pl. szabadidőközpont, sport és társadalmi klubok, templomok közösségi terei, közösségi épületek) Földhasználat Hogyan használják a földet a közösségben? (pl. kereskedelmi terület, lakónegyed, ipari jellegű terület, vasút, ugar)

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Vácegres Község Önkormányzata

Vácegres Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Vácegres Község Önkormányzata 2014 2019. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program Görgeteg Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...10 Célok...10

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Pusztadobos Község Önkormányzata

Pusztadobos Község Önkormányzata PUSZTADOBOS KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pusztadobos Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakoly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben