A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg"

Átírás

1 FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 Tartalomjegyzék AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 2 I. RÉSZ: A fenntarthatóság feltételeinek biztosítása mint horizontális elvárás.. 3 Mit jelent a feltételeinek biztosítása mint horizontális elvárás?... 3 Mi a fenntarthatóság?... 3 Mit üzen a fenntarthatóság a gazdaság szereplői számára?... 4 Az EU források felhasználásának fenntarthatósági célkitűzései... 4 Mi a különbség a környezetvédelmi szabályok betartása és a fenntarthatóság érvényesítése között?... 5 II. RÉSZ: A fenntarthatóság feltételeinek biztosítása a pályázatokban... 7 A pályázó milyen területeken tudja biztosítani a fenntarthatósághoz való hozzájárulását?... 7 Kötelező vagy önkéntes a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása a pályázatban?.. 9 Miért fontos és hasznos a pályázónak a fenntarthatóság horizontális szempontjainak érvényesítése?... 9 Hogyan kell bemutatni a vállalt fenntarthatóságokat?... 9 Mikortól meddig kell biztosítania a pályázónak a vállalt fenntarthatóságokat? Jár-e többletpont a már megvalósított fenntarthatóságokért? Jár-e többletköltséggel a környezetok beépítése a projektbe? Hogyan vizsgálják és ellenőrzik a fenntarthatósági többletvállalásokat? III. RÉSZ: ok I. Környezettudatos menedzsment II. Létesítés III. Működtetés IV. RÉSZ: A pályázat értékelése a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása vonatkozásában FOGALOMMAGYARÁZAT HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

3 AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA A pályázónak a pályázati adatlap 10. pontjában be kell mutatnia, hogy miként járul hozzá a fenntarthatóság feltételeinek biztosításához. A fenntarthatósági útmutató célja, hogy segítsen a pályázóknak a pályázati adatlap kitöltésében, tájékoztassa a szükséges információkról és iránymutatást adjon hogyan lehet megfelelni a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása szempontjainak a pályázat készítése, a projekt megvalósítása, a létrehozott tevékenység, beruházás működése során éppúgy, mint a tevékenységének egészében. Javaslat az Útmutató gyors használatához 4 lépésben: 1. lépés: Kérjük tekintse át az I. rész segítségével azt, hogy mit értünk fenntarthatóság alatt, miért fontos a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése! 2. lépés: A II. részben találja meg azt, hogy a pályázónak milyen módon kell a szükséges információkat megadnia és mit kell figyelembe vennie a pályázati adatlap kitöltésekor. 3. lépés: A III. részben részletes leírást talál az egyes fenntarthatóságok tartalmáról. 4. lépés: A IV. részben a pályázó tájékoztatást kap arra vonatkozóan, miként kerül a pályázata elbírálásra a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása vonatkozásában. Az útmutató könnyebb megértését szolgálja a Fogalommagyarázat fejezet, amelyben megtalálja azon fogalmak magyarázatát, amely a szövegben aláhúzottan jelennek meg. Word formátumban ezekre rákattintva közvetlenül jut el a fogalommagyarázathoz. 2

4 I. RÉSZ: A FENNTARTHATÓSÁG FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS Mit jelent a feltételeinek biztosítása mint horizontális elvárás? A Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (továbbiakban: Általános Rendelkezések) a támogatások alapelveként határozta meg (17. cikk) a fenntartható fejlődés biztosítását: Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, valamint a környezet védelme és állapotának javítása céljának a Közösség általi előmozdítása keretében kell megvalósítani, a Szerződés 6. cikkében megállapítottak szerint. A Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében határozta meg az Európai Uniós források felhasználásának fő célkitűzéseit és kereteit, amelyben összhangban az Általános rendelkezésekkel - horizontális politikaként határozta meg a fenntarthatóság feltételeinek biztosítását. A horizontális elvárás, mint nevesített uniós elvárás lényege, hogy a támogatások felhasználásakor a támogatási rendszer egészében (az operatív programok és beavatkozásaik tervezésétől kezdve, a megvalósításon át a nyomon követésig) függetlenül attól, hogy azok nem önálló célkitűzésként kerültek meghatározásra külön is figyelmet kell fordítani. A projektek tervezése, elbírálása, megvalósítása, majd létrejöttük esetén utólagos értékelésük során a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása tehát európai uniós elvárás, amelyet a pályázónak figyelembe kell venni! E fenntarthatósági feltételek biztosításában segíti a pályázót a i Útmutató. Mi a fenntarthatóság? Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. Ezt a nagyon egyszerű felismerést fogalmazta meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Közös jövőnk jelentése 1987-ben, miután úgy találta, hogy környezetünk erőforrásait és állapotát a növekvő számú és igényű emberiség veszélyezteti. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A társadalom megfelelő életminőségének biztosítása a fenntartható fejlődést célul kitűzve olyan fejlődés (vagy olyan létfenntartás, ebben az értelemben beszélünk fenntarthatóságról) amelyben a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk. Nem lehet 3

5 megengedni, hogy a gazdaság öncélúvá váljon olyan mértékig, hogy működésével sértse társadalmi, környezeti érdekeinket. Mit üzen a fenntarthatóság a társadalom egyes szereplői számára? A fejlődés a növekedéssel ellentétben azt jelenti, hogy nem az a cél hogy nagyobbak legyünk, hanem az, hogy jobbak. Környezetünk erőforrásai, és állapota meghatározza, hogy az emberiség mit és mennyit vehet el a környezetből fejlődéséhez, míg a fejlesztés megvalósítása visszahat a környezet minőségére. Ez azt üzeni a számunkra, hogy a környezet jó minőségét a fejlesztések közben kell garantálni, s arról nem utólag kell gondoskodni, amikor a károsodást már létrehoztuk. Még érthetőbben, a környezet károsodását, a jól megfontolt fejlesztésekkel meg tudjuk előzni. A fejlődésnek a társadalom megfelelő életminőségét kell eredményeznie, ezért a fejlesztések során a szervezeteknek a szorosan vett gazdálkodási feladataikon túl a hosszú távú működési feltételek biztosítása érdekében részt kell vállaljanak a szélesen vett társadalmi feltételek javításában. A vállalatok és önkormányzatok nem csak a szűken vett, tulajdonához kötődő döntéseiért felelősek, hanem a működésük, termékeik és szolgáltatásaik révén kapcsolatba került fogyasztókért, az alkalmazottakért és egyéb érdekelt félért (beszállítók, partnerek, stb.), valamint a társadalmi folyamatok befolyásolásáért. Olyan szervezeti stratégiák szükségesek, amelyek a szervezetek környezeti és társadalmi felelősségét erősítik. A jogi szabályozások betartásán túl a fenntartható fejlődést biztosító beruházások és üzleti gyakorlat hozzájárulhat a gazdálkodó szervezetek versenyképességéhez, jobb eredmény érhető el az üzlet minden szintjén, előnyösen befolyásolja a menedzsment gyakorlati lépéseit, javítja a munkakörülményeket, az egészségügyi és biztonsági kockázatokat, a szervezet partnereivel való kapcsolatait, a versenyben elfoglalt helyét. Az önkormányzatok számára a fenntarthatóság figyelembe vétele településszervezési szinten egy jól összpontosított, társadalmi, gazdasági és környezetok összehangolását jelentő politikát jelent, intézményi szinten pedig környezetvédelmi példamutatást. Az EU források felhasználásának fenntarthatósági célkitűzései Az Új Magyarország Fejlesztési Terv horizontális célként az alábbiak szerint fogalmazta meg fenntarthatóság szükségességét és a terv keretében megvalósuló fejlesztésekkel szemben támasztott követelményeket: Annak érdekében, hogy ne éljük fel a hosszú távú fejlődés erőforrásait, a fejlesztéseknek maradéktalanul meg kell felelniük a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság elvének. Fenntarthatónak tekinthető az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és társadalmi erőforrásokra, beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget és a humán tőkét is. A Terv keretében mintegy nyolcezer-milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg. A készülő projekteknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a társadalom minden tagja részesülhessen a források nyújtotta előnyökből. A fenntarthatóság feltételeinek biztosításával hosszú távra lehetünk képesek előnyöket biztosítani a helyi közösségek és az egész ország számára. Az egyes regionális programok szintén meghatározzák a fenntarthatósággal kapcsolatos horizontális politikájukat, azok kiemelt fő szempontjait. A regionális operatív programok horizontális elvárásként az alábbi fő szempontok érvényesítésének szükségességét hangsúlyozzák. 4

6 A regionális operatív programok fejlesztéseinek elsősorban a régiók fenntarthatóságának megteremtését kell szolgálnia. A regionális fenntarthatóság megteremtése érdekében a régiónak a lehető leghatékonyabban kell felhasználnia belső anyagi és szellemi erőforrásait, és folyamatosan újabbakat kell feltárnia. A regionális fenntarthatóság jegyében a lehető leghosszabban kell a régión belül tartani az anyag, energia, tőke és az információ áramlását, az áramlások ciklusait lehetőleg a régión belül kell zárni. A régió fenntarthatóságának biztosítása érdekében a fejlesztéseket a természeti és emberi erőforrások (beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai jellemzőket is) terhelhetőségének, degradációt nem okozó mértékének figyelembe vételével kell tervezni. Törekedni kell az ésszerű területhasználatra, így a meglévő beépített területek új funkciókkal való hasznosítására, a természeti értékeknek, kulturális örökségnek a saját terhelhetőségi korlátjukat figyelembe vevő fenntartható hasznosítására. Az egyes fejlesztéseknél törekedni kell a környezettel való harmonizációra, ezen belül is természeti értékek védelmére, a környezeti állapot javítására, illetve az elkerülhetetlen környezetterhelés esetén a negatív beavatkozás ellensúlyozására. A beruházások fejletlenebb térségekbe terelése elősegítheti a regionális különbségek csökkenését és a gazdasági tevékenység túlzott koncentrációjából fakadó káros környezeti hatások mérséklődését. Ez biztosíthatja a sajátos településhálózat fenntarthatóságát, annak fejlesztése és újrastrukturálása révén, ezáltal csökkentve a kistelepülések jövőjét veszélyeztető elvándorlás mértékét. A fejlesztéseknek választ kell adniuk a társadalmi problémákra (népességcsökkenés, elöregedés, munkaerő elvándorlása stb.) az egészséges és biztonságos társadalom megteremtésének érdekében. A lakosság kistérségen belüli és városokon belüli közlekedésére ösztönözni kell a közösségi közlekedés feltételrendszerének javítását útfelújításokkal, a közösségi közlekedés támogatásával, a kerékpáros közlekedés fejlesztésével. A közszolgáltatások átszervezését a közlekedésszervezéssel összhangban kell megvalósítani lehetőleg oly módon, hogy a lakosok szükséges utazási idejének csökkentését segítése elő. A gazdaság öko-innovatív működési feltételeinek kialakítására, fejlesztéseknél törekedni kell a környezetbarát építési megoldásokra, továbbá törekedni kell a környezeti szempontból legelőnyösebb, anyag- és energiatakarékos technológiák és eljárások, kiemelten a legjobb elérhető technológiák (BAT) alkalmazására. A környezet fenntartható fejlesztésének kiemelkedő területe a helyes energiagazdálkodás elterjesztése, a pazarló energiafogyasztás visszaszorítása, a megújuló energiák használatának növelése. Törekedni kell továbbá a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, minél nagyobb arányú szelektív kezelésére és újrahasznosítására a kivitelezés és az üzemeltetés során egyaránt. Az egyes pályázatok esetében célszerű a vonatkozó operatív program konkrét horizontális politikáját megismerni! Mi a különbség a környezetvédelmi szabályok betartása és a fenntarthatóság érvényesítése között? A meglévő környezetvédelmi jogszabályok célja a környezeti elemek (föld, víz, levegő, élővilág) védelme, amelyek meghatározzák a környezetszennyezés lehetséges mértékét, amelyek mindenkire nézve kötelezőek. A környezetvédelmi szabályok ugyanakkor önmagukban csak kis mértékben alkalmasak arra (mert túlmutat annak keretein), hogy a természeti erőforrások hatékony felhasználásához és a társadalom megfelelő életminőségéhez igazodóan befolyásolja a termelés és fogyasztás térbeli és időbeli 5

7 folyamatait (pl. növekvő hulladékok, túlzsúfolt városok, leszakadó térségek, természetes területek visszaszorulása stb.). A fenntartható fejlődés ezt hivatott biztosítani, célja egy olyan önszabályozó társadalom és a gazdaság létrehozása, amely a környezet túlhasználatának elkerülése révén biztosítja egyrészt a környezet problémamentes működését, másrészt segít az emberhez méltó életminőség fennmaradásában. Mindaddig amíg az egyes szereplők csak állandó beavatkozások (szabályok) árán terelhetők a megfelelő magatartás irányába, addig fennáll a környezeti és társadalmi katasztrófák kockázata. 6

8 II. RÉSZ: A FENNTARTHATÓSÁG FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA A PÁLYÁZATOKBAN A pályázó milyen területeken tudja biztosítani a fenntarthatósághoz való hozzájárulását? i kategóriák A pályázó által folytatott tevékenység állandó kölcsönhatásban áll a környezetével és a társadalom szereplőivel (alkalmazottakkal, fogyasztókkal stb.), nemcsak akkor, amikor megvalósítja az EU támogatás eredményeként a fejlesztést. Ezért a fenntarthatóság nem csak a projekttevékenység során, hanem a szervezet teljes tevékenységekor biztosítható. A kettő ugyanakkor összefügg: az EU támogatások felhasználását e célok elérésének szolgálatába állíthatja. A pályázó a fenntarthatóság feltételeit az alábbi területeken tudja erősíteni: I. saját menedzsmentjében a környezettudatosság növelésével (I. Környezettudatos menedzsment) II. a megvalósítani kívánt projekt során figyelembe véve a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítési lehetőségeit (II. Létesítés). III. szervezetének működtetésében, annak környezeti teljesítményének növelésével (III. Működtetés) A fenntarthatóság feltételeinek biztosítása a pályázó tevékenységének teljes életciklusát felölel(het)i. A pályázónak a fenti területekhez kapcsolódó ún. fenntarthatósági kategóriák mindegyikében meg kell vizsgálnia a fenntarthatóság feltételeinek biztosítását, illetve annak lehetőségét: I. Környezettudatos menedzsment kialakítása esetében a szervezetek integrálják a környezetvédelmet gazdálkodásukba, illetve a természeti környezetről való gondoskodás megjelenik a menedzsment tevékenységében. A szervezet vezetése erőfeszítéseket vállal a szervezetnél végzett tevékenységek, folyamatok környezeti hatásainak megismerésére, amelyhez megfelelő menedzsment eszközöket és technikákat alkalmaz. II. Létesítés/fejlesztés (beruházás/eszközbeszerzés) esetén a szervezet gondoskodik arról, hogy a támogatás révén tervezett új tevékenység vagy projekt megkezdése előtt, illetve döntései során figyelembe veszi a környezeti következményeket. Ennek módja az alternatívák megfontolása, főleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével: A) Fenntartható (helyspecifikus) szempontok figyelembe vétele: új telephely/projekt létesítése esetén figyelembe veszi, hogy a fejlesztés olyan helyen valósuljon meg, amely elősegíti a hátrányos területek felzárkózását a gazdaság vérkeringésébe. B) Fenntartható projekt célkitűzések: A szervezet a környezetorientált magatartást a fejlesztés kulcsterületének tekinti, annak megvalósításához biztosítja a szükséges erőforrásokat. C) Zöld beszerzés: A szervezet a létesítmények, berendezések, termékek és szolgáltatások beszerzésekor azok kiválasztása során környezetbarát és környezetkímélő alternatívát választja. Működtetés azaz a termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során a szervezet anyag-áramlását racionalizálja a kedvezőtlen környezeti hatások érdekében. A 7

9 szervezet célja az, hogy a felhasznált inputok és kibocsátott outputok a lehető legkisebb mértékben járjanak a környezet- és egészségkárosítás kockázatával. A) Fenntartható projektfenntartás: A szervezet a projekttervezés során nemcsak a fejlesztés, hanem a fejlesztés eredményének működtetése időszakára vonatkozóan is előnyben részesíti a környezetkímélő eljárásokat, megoldásokat. B) A szervezet környezetkímélő működtetése: A szervezet tevékenysége végzéséhez felhasználandó anyagok, erőforrások (inputok) mennyiségét, rendelkezésre állását, környezeti kockázatát figyelembe veszi, illetve végtermékként kibocsátott anyagok környezeti terhelését, a melléktermékként kibocsátott anyagok (outputok) mennyiségét, veszélyességét csökkenti. Ezen belül megkülönböztethető: a) Anyag-, energia- és erőforrás-hatékonyság növelése: A szervezet nem használ fel tevékenysége során több anyagot, energiát és erőforrást, mint amennyi a termék vagy szolgáltatás előállításához feltétlenül szükséges. Az erőforrásokat az elérhető legjobb hatékonyságú eszközökkel, technológiákkal, eljárásokkal használja fel. b) Szennyezőanyag kibocsátás csökkentés: A szervezet nem csak a kibocsátott anyagok minőségére, mennyiségére vonatkozó jogszabályi előírások betartásáról (pl. kibocsátási határértékek) gondoskodik, hanem azok további mennyiségi csökkentéséről is. c) Ipari öko-szisztéma javítása: A szervezet figyelmet fordít a gazdaság nyitott láncának zárására, ahol az erőforrások helyben maradnak és megújulnak, valamint a hulladékok nem kerülnek a környezetbe (a hulladékokat folyamatosan újrahasználják vagy hasznosítják és minimalizálják a gazdasági rendszerből kikerülő hulladékokat). C) Környezetegészség, egészséges társadalom: A szervezet figyelmet fordít az alkalmazottak megfelelő fizikai és mentális egészségére. Nyilvánvaló, hogy a pályázatok tevékenységi területe nagyon eltérő lehet (legyen szó beruházásösztönzésről, K+F vagy innováció ösztönzésről stb.), ezért az egyes operatív programok eltérő pályázatai esetében nem mindegyik kategória értelmezhető. A pályázónak csak abban a fenntarthatósági kategóriában kell vizsgálnia tevékenységét, amely a pályázati adatlapban szerepel! ok A pályázati adatlap egy listát ad arra vonatkozóan, hogy a pályázónak milyen lehetőségei vannak a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására az egyes fenntarthatósági kategóriákhoz kapcsolódóan. Ezek az ún. fenntarthatóságok. A fenntarthatóságok segítik a pályázót abban, hogy a fenntarthatóság tartalmát megismerje, és tájékoztatást kapjon arról, hogy miként tudja érvényesíteni a fenntarthatóság szempontjait. Az egyes fenntarthatósági kategóriákban (A táblázat 1. oszlopa tartalmazza a fenntarthatóságokhoz kapcsolódó fő kategóriákat.) 1-6 db fenntarthatósági szempont került meghatározásra. Összefoglalva: A fenntarthatóság szempontjai az életciklus szemléletnek megfelelően áthatják a szervezet teljes tevékenységét: a pályázó menedzsmentjében, mindennapi szervezeti működésében, és a projektmegvalósítás során egyaránt tudja a fenntarthatósági szempontokat érvényesíteni. 8

10 Kötelező vagy önkéntes a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása a pályázatban? Mivel a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása az EU támogatások horizontális célja, a támogatás igénylésének kötelező feltétele hogy a pályázó legalább egy fenntarthatósági kategóriában egy fenntarthatóságot vállaljon! A pályázó természetesen további többletvállalást tehet, amelyek vállalásáért a pályázó többletpontokat szerezhet. Összefoglalva: A pályázónak legalább egy fenntarthatósági kategóriában egy fenntarthatóság teljesítését vállalnia kell! A fenntarthatóság feltételeinek biztosítása iránti elkötelezettségüket további önkéntes (a környezetvédelmi szabályok betartásán túl) többletvállalásokkal igazolhatják! Miért fontos és hasznos a pályázónak a fenntarthatóság horizontális szempontjainak érvényesítése? A pályázó a fenntarthatóságok érvényesítéséért többletpontokat szerezhet, maximálisan 5 pontot, és ily módon nagyobb az esélye a támogatás megszerzésére. (Ennek módját részletesen lásd A pályázó értékelése fejezetben.) De ne gondoljuk, hogy a fenntarthatóságokat valami jólelkűségből, a társadalom és környezet szemben vállalt együttérzés miatt érdemes figyelembe vennünk mindennapjainkban. A fenntarthatóság feltételeinek biztosítása a további gyakorlati előnyöket jelenti a pályázó számára: A pályázat teljesíti a támogatás odaítéléséhez a szükséges környezetvédelmi követelmények betartását. Sokkal könnyebb és hatékonyabb a környezetokat kezdettől fogva szem előtt tartani, tervezni és alkalmazni, mint azokat utólagosan, drága pénzért beépíteni a projektbe, vagy még rosszabb esetben a környezetben okozott károk felszámolására költeni. A többletvállalások gazdasági előnyt, többlet megtakarítást, költséghatékonyságot eredményezhetnek. A környezetvédelmok figyelembevétele biztosítja a társadalmi elfogadottságot, növeli a fejlesztő jó hírét, amely javítja piaci pozícióit. A projekt példaként szolgálhat más pályázók számára a helyes és követendő fenntarthatósági gyakorlat vonatkozásában. A projekt megvalósítása során kifejlesztett képességek, megszerzett tapasztalatok segítséget adhatnak más projektek megvalósításához, további támogatások megszerzéséhez is. Összefoglalva a fenntarthatóság érvényesítése nem pusztán növeli a támogatás megszerzésének esélyét, hanem a pályázónak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet elismertségét, jó hírnevét. Hogyan kell bemutatni a vállalt fenntarthatóságokat? A többi fenntarthatóság esetében általános szabály, hogy javulást kell elérni a pályázat benyújtáskor érvényes értékhez képest. A többletvállalás megítéléséhez a pályázónak meg kell adnia a fenntarthatóság pályázat benyújtásakor érvényes értékét és ehhez képest a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. 9

11 A pályázónak a pályázati adatlap 9. pontjában található táblázatban kell bemutatnia, hogy mely fenntarthatósági kategóriában mely fenntarthatóság esetében vállalja szervezete fenntarthatósághoz való hozzájárulását! A vállalás feltétele, hogy: a pályázó igennel jelölje azt a fenntarthatósági kategóriát, amelyben fenntarthatóságot vállal, valamint A vállalt fenntarthatóság esetében a pályázó megadja mind a pályázat benyújtásakor érvényes értéket, mind a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. A fenntarthatóságok megadásánál az alábbiakra ügyeljen: A vállalt fenntarthatóság csak akkor kerül értékelésre, ha annak fenntarthatósági kategóriáját a pályázó a pályázat 9. pontjában szereplő táblázatban igennel megjelölte! A fenntarthatósági kategória bejelölésének elmulasztása azzal jár, hogy az értékelő abban a kategóriában választott szempontot nem értékeli, és ez a pályázó számára pontveszteséget jelenthet! A fenntarthatóság vállalásakor mind a pályázat benyújtásakor érvényes értéket (4. oszlop), mind a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket adja meg (5. oszlop), mert ha nem adja meg mindkét értéket a többletvállalás nem állapítható meg! (Nem kell megadni a pályázat benyújtásakor érvényes, illetve a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket, ha annak cellája szürkített!) A fenntarthatóságok közül néhány ún. fajlagos mutató. Ez azt jelenti, hogy a többletvállalást egy vetítési egységre kell megadni pl. a teljes energiafelhasználást pl. a termelésre vagy az ingatlanok összköbméterére vetítve. A fajlagos mutatók jellemzője, hogy két adatból származtathatók, a példánál maradva: 1) a vetítés alapja: teljes energiafelhasználás (KWh), 2) a vetítés egységének teljes mennyisége: termelés összmennyisége (tonna). A két számot elosztva kapjuk meg a vetítési hányadot (százalékban, %): A fajlagos mutató a vetítés 1 egységére jutó értéket mutatja meg. A fajlagos mutatók megadásánál két dologra feltétlenül figyeljen: A többletvállalást a két mutató elosztásával kapott vetítési hányadra (%-os értékre) kell megadni (!) pl. 2 %-os javulás az adott mutató tekintetében, de nem a %-os értéket, hanem a két alapadatot kell megadni! (A pályázat értékelője a két adat elosztása után vizsgálja meg a vállalt javulás tényét, a jelenlegi és projekt fenntartás végéig vállalt érték között. A javulás az adott szemponttól függően lehet csökkenő vagy növekedő érték.) A táblázatban bizonyos adatokat többször is meg kell adni! Ügyeljen arra, hogy ezen adatok megegyezzenek. Ha ugyanarra vonatkozóan a pályázó két eltérő adatot ad meg, a pályázó értékelője az elsőként megadott adatot fogja figyelembe venni! A vállalt fenntarthatóságok megadására vonatkozóan további segítséget talál a kitöltési útmutatóban! Pontosan tartsa be a kitöltési útmutatóban foglaltakat, mert a helytelen vagy nem megfelelő adatok hiányában a választott fenntarthatósági szempontot nem tudják értékelni, és a pályázó nem kapja meg rá a többletpontot! Mikortól meddig kell biztosítania a pályázónak a vállalt fenntarthatósági szempontokat? A többletvállalás (egy vállalás kivételével) önkéntes, de mivel azok többletpontokat jelentenek a pályázónak - és így nagyobb eséllyel indulhat a támogatás megszerzéséért - 10

12 a pályázónak, ha elnyeri a támogatást, a többletvállalást meg kell valósítania és a megvalósulás tényét az ellenőrzések során igazolnia kell tudni! Az igazolás módjáról részletesen lásd a fenntarthatóságokat bemutató III. részben ( ). A többletvállalást a pályázat benyújtáskor érvényes értéktől kell számítani. Egy fenntarthatóság akkor tekinthető teljesítettnek, ha a projekt lezárásának évétől a projekt fenntartás végéig átlagosan megvalósította a többletvállalást, azaz a megadott projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. Természetesen a pályázónak a kötelező projekt fenntartás időszakán túl is érdemes megőriznie vagy javítania az elért eredményeket, hiszen azok nemcsak a környezet és társadalom számára képviselnek értéket, hanem a szervezet számára is! Jár-e többletpont a már megvalósított fenntarthatóságokért? Egyes fenntarthatóságok esetében, ha azokat már jelenleg is érvényesíti, azok a fenntarthatóság értékelése során elfogadásra kerülnek. Ebben az esetben a projekt fenntartásáig várható átlagos érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Ebben az esetben is mindkét értéket meg kell adni! Ezen fenntarthatóságok a következők: Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkezik vagy vállalja bevezetését A közoktatási intézmény ökoiskola címmel rendelkezik vagy vállalja bevezetését i tervvel vagy programmal rendelkezik vagy vállalja elkészítését Környezettudatos tevékenységek A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdaságból hátrányos helyzetű kistérségben található Előnyben részesíti a BAT technológiákat beszerzései során Más alternatív, vagy tömegközlekedési módokhoz való kapcsolódás biztosítása Allergén növények rendszeres irtása a szervezet által fenntartott zöldfelületeken Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése Jár-e többletköltséggel a környezetok beépítése a projektbe? A fenntarthatóságok biztosítása némely esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottjai részéről. Egyes esetekben a fenntarthatóságot szolgáló tevékenységek még költségmegtakarítást eredményezhetnek a napi működés során (pl. energiahatékonyság). Más esetekben viszont műszaki fejlesztés, beruházás igényes lehet egy-egy elvárásnak való megfelelés (pl. kibocsátási normák betartása). Ezekben az esetekben a környezeti követelmények megvalósítása növeli a direkt költségeket, viszont segít elkerülni a későbbi bírságokat, s ezáltal megtakarításokat jelent. Az ökológiailag hatékony megoldások előnyt jelentenek azokkal szemben, akik nem valósították meg ezeket a szempontokat. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az egyes projektekhez kapcsolódó, a fenntarthatóságok megvalósulását szolgáló beruházások az adott projekttípus elszámolható költségkategóriáiba illő költségei elszámolhatóak. Ennek köszönhetően számos olyan, a fenntartható fejlődést biztosító tevékenység, beruházás válik megvalósíthatóvá, melyeket korábban forráshiány miatt nem vittek véghez. Ez az útmutató és a fenntarthatóság szempontjainak idejekorán történő figyelembevétele lehetőséget ad arra, hogy már a projekt megkezdése előtt 11

13 megnevezésre kerüljenek a szükséges fejlesztések, és így a pénzügyi tervezéskor már számolni lehet a fenntarthatóságok biztosítása kapcsán felmerülő költségekkel. Összefoglalva: A fenntarthatóságok beépítése a projektbe egyes esetekben ugyan többletköltséget jelenthet, de ezek a költségek beépíthetőek a projekt költségvetésébe, így csak az önrész erejéig terhelik a pályázót. További előny, hogy a környezeti gondosság segít elkerülni az esetleges szankciókat, sőt sok esetben költségmegtakarítást eredményeznek. Hogyan vizsgálják és ellenőrzik a fenntarthatósági többletvállalásokat? A többletvállalások megvalósulását az alábbi módon vizsgálják: A többletvállalások megvalósításának állásáról a projekt előrehaladási jelentésekben (PEJ) be kell számolni. A projekt megvalósulásának helyszíni ellenőrzésekor kérhetik a többletvállalások igazolását. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulását az ellenőrzések során vizsgálhatják! 12

14 III. RÉSZ: FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK I. Környezettudatos menedzsment Környezeti A környezeti menedzsment rendszer: Nemzetközi vagy menedzsment hazai szabvány szerint - hitelesítő szervezet által rendszerrel tanúsított - kiépített rendszer a szervezetek jó környezeti rendelkezik vagy teljesítményének biztosítása érdekében. Az irányítási vállalja rendszer része, amely tartalmazza a környezeti politikát bevezetését és az azt meghatározó, végrehajtó, felülvizsgáló [ Igen/nem ] szervezeti struktúrát, tervezési tevékenységeket, felelősségi köröket, alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat. Ezek: EMAS, ISO 14001:2004 A közoktatási intézmény "ökoiskola" címmel rendelkezik vagy vállalja bevezetését [ Igen/nem ] i tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését [ Igen/nem ] A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az Ökoiskola címet. A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek, átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. Gazdálkodó szervezet esetében a fenntarthatósági terv (program) készítésének célja a fenntarthatósági szempontok és megfontolások szervezet tevékenységébe történő integrálhatóságának felmérése és ütemterv készítés azok megvalósítására. A Terv belső dokumentum, amelyben a szervezet saját maga számára határoz meg erőfeszítéséket a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére. A rendszer kiépítéséhez szükséges induló feltétel a menedzsment (felső vezetés) elkötelezettsége. A rendszer bevezetése meglehetősen költséges, ezért e szempont választásánál körültekintően kell eljárni. Magyarországon több akkreditált szervezet létezik, amelyek a tanúsítást végzik. Bővebb információ: [ 1 ], [ 18 ] A nemzetközi kritériumok alapján kialakított magyar ökoiskola kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teheti az iskolát a diákok számára. A Cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését. Bővebb információ: [ 2 ] Amennyiben a pályázó gazdálkodó szervezet tevékenységének fontos környezeti, fenntarthatósági vonatkozásai vannak, úgy érdemes egy olyan tervet készíteni, amely keresi ezek megfelelő kezelésének lehetőségeit, számba veszi az ezzel kapcsolatos feladatokat, ezeket ütemezi, felelősökkel látja el.. A fenntarthatósági tervnek nincsenek előírt formai és tartalmi követelményei. A fenntarthatósági terv megfeleltethető az 1 A szempontok értelmezéséhez bővebb információkat talál a Hasznos információforrások fejezetben hivatkozott ban. Tanúsítvány (Hazai bejegyzésű akkreditált tanúsító szervezet által kiállítva) Irányítási rendszert szabályozó, feljegyzések Az ökoiskola cím megszerzését igazoló i terv megléte (cég vezetés által elfogadott dokumentum) 13

15 Környezetinevelési programmal rendelkezik vagy vállalja elkészítését [ Igen/nem ] Települési környezetvédelmi programmal rendelkezik vagy vállalja annak elkészítését [ Igen/nem ] Az önkormányzatok számára lehetőség a fenntartható fejlődés helyi programjának (Local Agenda 21 - LA 21) elkészítése. Az LA 21 nem azonos a környezetvédelmi programmal, több annál. A fenntarthatóság lokális, kis regionális programja komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el az épített környezet, infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium stb. jövő orientált alakítását. A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 48. (3) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként június 30-ig el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat. A környezeti nevelési program a közoktatási intézmény pedagógiai programjához illeszkedő környezeti neveléssel kapcsolatos alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait részletezi. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény előírja az Országgyűlés által jóváhagyandó és 6 évente magújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozását és ezzel összhangban települési környezetvédelmi programok (TKP) készítését. ISO 14001szabványban [ 18 ] meghatározott programnak (kiegészítve a jelent útmutató által ajánlott fenntarthatóságokkal). Iránymutatást adhat továbbá az Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez nemzetközi ajánlás. Bővebb információ: [ 3 ] Az önkormányzatok számára a LA21 program készítése egy jól összpontosított helyi politikát eredményezhet. A Local Agenda 21 megvalósításának nincs olyan szigorú, szabványban rögzített menete, mint pl. az EMAS előírásnak, de létezik erre vonatkozóan javasolt nemzetközi megvalósítási algoritmus. Bővebb információ: [ 3 ] A környezeti nevelési program a tantestület döntésének megfelelõen többféle módon is megjelenhet az iskola pedagógiai programjában: lehet a nevelési program önálló fejezete, önálló melléklete, vagy az egészségnevelési programmal egybeszerkesztett eleme is. A programot két-három évente célszerű felülvizsgálni. Bővebb információ: ld. 24. oldal [ 4 ] A TKP-val szemben elvárt jogszabályi követelményeket a környezetvédelmi törvény határozza meg, részletes szabályokat megállapító végrehajtási rendelet nem készült. A települési környezetvédelmi programot célszerű a jelenleg hatályos második Nemzeti Környezetvédelmi Program szellemében elkészíteni, alapvetően a települési környezetminőséget meghatározó helyi programjának megléte (önkormányzat által elfogadott dokumentum) A környezeti-nevelési program megléte Önkormányzati rendelettel vagy határozattal kihirdetett települési környezetvédelmi program megléte 14

16 Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak bevezetését [ eft/év ] Környezetvédelmi / fenntarthatósági megbízott, felelős kijelölése [ fő ] Intézmény/szerve zet rendszeres környezeti teljesítmény értékelése [ Igen/nem ] A dolgozók környezeti A környezet védelméről szóló l995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. (1) bekezdése értelmében az önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátására. A szempont esetében a környezetvédelmi alap éves bevételét kell megadni ezer Forintban. A szervezetnél környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos pontosan meghatározott feladatokat (hatósági bejelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatás, hulladékgyűjtés, haváriák, stb.) megbízott munkatárs/alvállalkozó látja el. A közoktatási intézményben van környezeti nevelési vagy fenntarthatósági megbízott, aki figyelemmel kíséri, javaslataival segíti az iskola nevelési tevékenységét a fenntarthatósággal kapcsolatban. A környezeti teljesítmény a szervezet tevékenysége során a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások és azok csökkentésére tett intézkedések összessége rendszerint mutatószámokkal kifejezve. A környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) alapvetően önkéntes eszköz, célja ésszerűbb és környezetkímélőbb gazdálkodás. A KTÉ számos módszere ismert: ökomérleg, grafikus módszerek, környezeti költségszámítás, környezeti minősítés, környezeti teljesítmény index, ökohatékonysági értékelés, EPE (ISO 14031) stb A környezeti oktatáson, továbbképzésen vagy képzésben résztvevő dolgozók száma. Az oktatások témája: tényezőkre koncentrálva. Bővebb információ: ld. 24. oldal [ 5 ] A környezetvédelmi alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi feladatok megoldására lehet fordítani, felhasználásáról önkormányzati rendeletben kell intézkedni. A forráshiánnyal küszködő települési önkormányzatok számára az önálló környezetvédelmi alap megteremtése létkérdés, a környezeti problémák megoldásának az egyik legfontosabb eszköze. Érdemes szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs alkalmazása. Környezeti teljesítmény értékelésre alkalmas maga a pályázat fenntarthatósági szempontú értékelési táblája, amely a pályázó szervezetét, valamint a projekt fenntarthatósági hatásait azaz részben környezeti teljesítményét értékeli. Bővebb információ: ld. 24. oldal [ 15 ], [ 16 ] A szervezet meghatározott rendszerességgel, meghatározott Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, beszámoló (a zárszámadás részeként) az alap forrásainak felhasználásáról Munkaköri leírás, szervezeti szabályozások, Környezeti teljesítményeket igazoló feljegyzések (mérési jegyzőkönyvek, szolgáltatói számlák) és az ezek alapján készült fajlagos és abszolút mutatószámokról készült értékelő feljegyzések Oktatási jegyzőkönyv, napló, jelenléti ív, 15

17 oktatása, környezeti szemléletük alakítása [ fő/év ] Környezeti információs rendszert működtet vagy vállalja annak bevezetését [ Igen/nem ] A lakosság/nyilváno sság rendszeres környezeti tájékoztatása [ alkalom/év] hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok ismerete és használata, környezeti mérések, környezeti vészhelyzetekkel kapcsolatos információk, környezetközpontú irányítási rendszer szabályozásaival kapcsolatos információk stb. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 12. (3) pontja alapján az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani. A szempont a térinformatikai alapú információs rendszerek működtetését ösztönzi. Gazdálkodó szervezet esetében: A környezeti jelentés célja, hogy környezeti információkat nyújtson az érdekelt felek (hatóság, lakosság, partnerek stb.) számára a szervezet környezeti teljesítményével, hatásaival kapcsolatban. Az EMAS rendszert bevezetett szervezetek számára kötelező, de a szervezet önkéntesen is készíthet környezeti jelentést. A szempont akkor elfogadható, ha a jelentés vagy az EMAS szabvány, az Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez nemzetközi ajánlás vagy ezen Útmutató releváns fenntarthatóságjait objektíven tartalmazza. A szempont választásakor kétévente legalább 1 környezeti jelentés készítése kötelező (ebben az esetben a megadott érték: 0,5) Önkormányzat, önkormányzati intézmény esetén: A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46.. (1) e) pontja alapján az önkormányzat köteles illetékességi területén a környezet állapotát elemezni és értékeli, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer a lakosságot tájékoztatni. A szempont esetében a megjelenések darabszámát kell megadni. (Honlap esetében a tartalmak aktualizálásának számát kell megadni.) munkakörök esetében környezetvédelmi kérdésekben oktatásokat tarthat belső kollega vagy külső szakértő segítségével, valamint külső továbbképzésekre küldheti munkatársait. A környezettel kapcsolatos GISalkalmazások a környezeti adatok gyűjtését, tárolását, rendszerezését, együttes látását, elemzését segítik elő, amelyek jó alapot adnak a települési környezetvédelmi program információs megalapozásához is. Külső kommunikációs eszköz lehet tájékoztató füzetek, prospektusok készítése is. Megismerhető az interneten, médiában számos hazai szervezet környezeti nyilatkozata, jelentése. Iránymutatást adhat a jelentés kialakításához a GRI Útmutató nemzetközi standard. Az időszakosan készülő környezet állapot értékeléseket évről évre szükséges kiegészíteni az önkormányzatnál rendelkezésre álló frissebb adatokkal, információkkal. Ezen információkkal kiegészített elemzést ismeretterjesztő csatornákon (honlap, helyi újság, tv, szórólap, lakossági fórum stb.) keresztül nyilvánosságra kell hozni. Bővebb információ: [ 1 ], [ 15 ], [ 21 ] oktatásokat szabályozó dokumentum Továbbképzési, képzési szerződés Működő térinformatikai szoftverre támaszkodó információs rendszer Környezeti jelentés, A környezet állapot bemutatását tartalmazó dokumentum, tájékoztató prospektus, szervezeti környezeti információk a honlapon 16

18 A helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata a fenntarthatóságra nevelés érdekében [ Igen/nem ] A közoktatási intézmény tanulói és nevelőtestülete környezettudatosságáról beszámoló készítése [ Igen/nem ] A közoktatási intézmény aktív kapcsolatot tart fenn valamely fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel [ Igen/nem ] A diákönkormányzat ban környezetvédelmi felelős kijelölése [ fő ] Környezeti auditok lefolytatása [ db/év ] A fenntarthatóságra nevelés folyamatos nevelést és az új ismeretek elsajátítását jelenti. Ennek érdekében szükséges az oktatási, nevelési tevékenységbe operatív módon épüljön be a fenntarthatóságra nevelés. fenntarthatóságra nevelés lényegében azt jelenti, hogy kapcsolatokat hozzunk létre a három rendszer (környezeti, gazdasági, társadalmi) között és megértsük azokat. A szempont célja a közoktatási intézményben dolgozók és tanulók környezet-tudatosságának megismerése és nyomon követése. A szempont akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a valamely elfogadott mérési módszer segítségével a közoktatási intézmény a projekt kezdetekor és annak zárásakor elvégzi a környezettudatosság mérését. A szempont célja, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos magatartásformákat, cselekvési lehetőségeket a közoktatási intézmény megismerje, abban aktív szerepet vállaljon a környezettudatosság erősítése érdekében. A szempont célja a partnerközpontú diák-tanár együttműködés erősítése. A fenntarthatóságért vállalt feladatokat a diákok hatékonyabban hajtják végre, ha azokat ők kezdeményezik vagy ők a végrehajtás felelősei, amely egyúttal beépül mindennapi életvitelükbe. A vállalaton/szervezeten belüli átfogó, független és objektív vizsgálat a tevékenységek, folyamatok környezetjainak tekintetében. Az ISO 19011:2002 definíciója: az auditbizonyítékok Érdemes a fenntarthatóságra nevelés tartalmi elemeit meghatározni és az egyes tevékenységet operatív szintre cél feladat eszköz felfogásban meghatározni. Fontos, hogy a fenntarthatóságra nevelés operatív és kreatív módon épüljön be az oktatási/nevelési tevékenysége, ne váljon sablonná! Bővebb információ: [ 6 ] Ajánlott környezettudatosság mérési eljárások: környezeti attitűdskálák módszere, személytelen környezettudatosság skálák, környezettudatos viselkedés skálák, vagy bármely nemzetközi vagy hazai kutatási eredményeken alapuló eljárás. Bővebb információ: [ 6 ] A legtöbb településen működnek civil szervezetek a települések védelme, a környezet védelme érdekében. Ezen túlmenően a témával foglalkozó országos civil szervezetek is működnek, amelyekkel együttműködési kapcsolatok alakíthatók ki pl. előadások, közös akciók stb. A diákönkormányzati környezetvédelmi felelős kijelölését célszerű valamilyen környezetvédelem terén elért eredményhez kötni. Fontos ugyanakkor, hogy a felelőst maguk a diákok válasszák ki. A megbízott felelősnek a szervezet tevékenységére, funkciójára vonatkozó éves audittervet kell készítenie, amely alapján meghatározott kérdéslisták A fenntarthatóságra nevelés munkaterve cél-feladat-eszköz bontásban A felmérés dokumentációja, mérőeszköz Együtt elkészített közös kapcsolódási pontokat tartalmazó munkaterv, közös akciók dokumentumai Megbízás, kinevezés, munkaköri leírás Dokumentumok, feljegyzések: auditterv, auditprogram, auditori 17

19 Környezeti szponzorálások [ eft ] nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. A szempont értéke az adott évben lefolytatott auditok darabszáma. Audit alatt értendő az adott évben lefolytatott teljeskörű vagy részleges (a szervezet egy részére vonatkozó) felülvizsgálat is. Marketing eszköz. A pályázó részéről felajánlott olyan pénzügyi támogatás, amely környezetvédelmi jellegű tevékenységre, célra kerül felhasználásra (Rendezvények, Akciók, Versenyek, Értékesítési akciók stb. formájában).. II. Létesítés Helyspecifikus szempont A projekt A hátrányos helyzetű kistérségek pontos meghatározása megvalósulás a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek helye társadalmigazdasági található. jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben szempontból Akkor választható, ha a projekt leghátrányosabb hátrányos helyzetű kistérségekben (3. melléklet), hátrányosabb helyzetű helyzetű kistérségekben (4. melléklet), leghátrányosabb kistérségben kistérségek közé nem tartozó, leghátrányosabb helyzetű található településekben (5. melléklet) valósul meg. [ Igen/nem ] Fenntartható projektcélkitűzések Az intézmény A szempont célja, hogy az önkormányzati intézményeket akadálymentesítet a projekt célcsoportjai környezetkímélő közlekedései t eszközökkel is képesek legyenek megközelíteni. tömegközlekedési A szempont esetén az önkormányzati intézményt érintő eszközökkel való (helyi vagy távolsági) tömegközlekedési útvonalakon megközelíthetőségéne megadni. közlekedő akadálymentesített járművek számát kell k javítása segítségével, kijelölt felelősök környezeti felülvizsgálatokat végeznek a meghatározott területeken és meghatározott időpontokban. Bővebb információ: ld. 24. oldal [ 15 ], [ 17 ] A szponzorálás pozitív környezeti hatás mellett a szponzoráló üzleti sikereire, vállalati imidzsére, valamint a környezeti tudatosság erősítésére is hatással van. A vonatkozó jogszabály pályázati útmutató által meghatározott mellékleteiben meghatározott valamennyi kistérség, település releváns a pályázat igennel való megválaszolása szempontjából, amennyiben ott található a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A szempont közvetlenül nem célja a támogatható tevékenységnek, de az eredmények kihasználása szempontjából is fontos szempont. Fontos, hogy a tömegközlekedési megállóhely és az intézmény között az akadálymentes közlekedés biztosított legyen. megbízások, ellenőrzési lista, audit feljegyzések, audit jelentés Számviteli nyilvántartás, feljegyzések 64/2004. (IV. 15.) Korm. rend. mellékletében meghatározott település szerepel a szervezetre vonatkozó (cég)bírósági nyilvántartásban vagy a beruházások kapcsolódó engedélyeiben Helyszínrajz, tömegközlekedési útvonalterv 18

20 (járművek száma) [ db ] Élő utcák fejlesztése [ Igen/nem ] Közoktatási intézmények fenntarthatóságot szolgáló fejlesztése a pályázat részeként A közoktatási intézmény vállalja a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának fejlesztését [ eft/év ] Nem szilárd burkolatú kerékpár utak megvalósítása [ Igen/nem ] A szempont célja, hogy a megvalósuló fejlesztések részeként vagy azzal egyidejűleg az intézmények figyelmet fordítsanak az intézmény környezetbarát módon történő megközelíthetőségére. A szempont magába foglalja az intézményhez eljutást szolgáló utak, útszakaszok felülvizsgálatát és fejlesztését a megfelelő mértékű és minőségű gyalogos- és kerékpárforgalom, illetve a tömegközlekedés biztosítása érdekében stb. A szempont akkor fogadható el, ha az intézmény rendelkezik legalább erre vonatkozó felülvizsgálattal vagy tervvel a teendők megtételére. A közoktatási intézmények beruházásainak támogatása keretében több fenntarthatóságot szolgáló fejlesztés megvalósítható: A fejlesztés része a biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely [ db ] A fejlesztésnek része zöldfelületek, tanösvények létrehozása [ m 2 ] A fejlesztésnek része sportlétesítmények fejlesztése [ db ] A fejlesztésnek része iskolabusz beszerzés [ db ] A szempont célja a fenntarthatósággal kapcsolatos információk elérhetőségének fejlesztése a közoktatási intézményben. A szempont akkor elfogadható, ha a közoktatási intézmény vállalja, hogy folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát (könyvek, újságok, CD-k, honlap fejlesztés stb.) A szempont esetében az e célra fordítandó, tervezett éves forrás összegét kell megadni. A szempont célja az aszfalt burkolatok kiváltása környezetbarát és helyi természeti erőforrás használatot biztosító lélegző burkolattal. A szempont során figyelmet fordíthatunk a megfelelő méretű, és környezeti minőségű (pl. utcabútorok, forgalomcsillapítás), akadálymentes gyalogos járdák és kerékpárutak kialakítására, a biztonság fokozására, a pihenést szolgáló funkciók fejlesztésére stb. Bővebb információ: [ 7 ] A pályázat készítése során fontos figyelmet szentelni annak, hogy a közoktatási intézmény a fejlesztés eredményeként hozzájáruljon a fenntarthatóságra nevelés eszközeinek szélesítésében. A közoktatási intézmények beruházásainak támogatása pályázatok esetében a pályázat csak megfelelő tartalomfejlesztés mellett támogatható (lásd nem támogatható tevékenységek). A tartalomfejlesztés meghatározása során fontos megfontolni a fenntarthatóságra nevelés fejlesztését is. E szempont alkalmazására elsősorban külterületen van lehetőség. A szempont választásánál körültekintően kell eljárni. Olyan eljárás választása indokolt, amely nem Az élő utcák kialakíthatóságára vonatkozó vizsgálat vagy terv megléte Megvalósíthatósági tanulmány, megvalósulási terv, építési/használatbavét eli engedély, kiviteli tervek, eszközbeszerzés dokumentációi (pl. forgalmi engedély) Nyilvántartás a közoktatási intézményben rendelkezésre álló fenntarthatósággal kapcsolatos információkról (könyvtári katalógus stb.) Kiviteli tervek, dokumentáció, megvalósulási terv, építési/használatbavéte 19

a Regionális Operatív Programok keretében kiírt pályázatokhoz

a Regionális Operatív Programok keretében kiírt pályázatokhoz Fenntarthatósági Útmutató a keretében kiírt pályázatokhoz 2007. március Tartalomjegyzék AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 2 I. RÉSZ: A fenntarthatóság feltételeinek biztosítása mint horizontális elvárás... 3 Mit jelent

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez

Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez Útmutató a fenntartható fejlődés értelmezéséhez (2007 július) Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjához pályázók és

Részletesebben

az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében kiírt pályázatokhoz

az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében kiírt pályázatokhoz Fenntartható Fejlődési Útmutató az ÚMFT operatív programjaihoz Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében kiírt pályázatokhoz 2007.

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági információk ÖSSZEFOGLALÓ Esélyegyenlőség 1) Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek alapvető megközelítési szempontjai az Európai Közösség alapító

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013 Ökoiskolai munkaterv Mottó: Az ökológia lényege éppen az, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek meg

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez Melléklet a 169/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 részének 9. sora helyébe a következő szövegrész lép: Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2. Az

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE FEDERATION OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES HUNGARY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben