A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1

2 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE ALAPÍTÓ OKIRAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK AZ ISKOLÁNK NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A PEDAGÓGIAI CÉLOK AZ EGYES SZAKASZOKBAN PEDAGÓGIAI FELADATOK SPECIÁLIS GYÓGYPEDAGÓGIAI FELADATOK ALKALMAZOTT NEVELÉSI MÓDSZEREK A CÉLOK, FELADATOK TELJESÜLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI AZ INKLUZÍV NEVELÉS ALAPELVEI AZ INKLUZÍV NEVELÉS FELADATAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK NEVELÉS, A PEDAGÓGIA ALAPFUNKCIÓJA A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS SEGÍTÉSE A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS HELYE NEVELÉSI RENDSZERÜNKBEN A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK SZÍNTEREI: KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM BEVEZETÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS FOGALMA A KÖRNYEZETI NEVELÉS CÉLJA KONKRÉT CÉLOK AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSÉBEN TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK Hagyományos tanórai lehetőségek Nem hagyományos tanórai lehetőségek Tanórán kívüli lehetőségek A KÖRNYEZETI NEVELÉS MÓDSZEREI RÉSZTVEVŐK ÉS ERŐFORRÁSOK A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉRTÉKELÉSE TOVÁBBKÉPZÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JELES NAPOK A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ ISKOLAI FELADATOK A FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS CÉLJA AZ ÉRTÉKEK FORMÁLÁSÁBAN FELADATUNK: A FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS TARTALMI ELEMEI MÓDSZERTANI ELEMEK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK, AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MEGHATÁROZÁSA AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS CÉLJA AZ ISKOLA ÉS PARTNEREINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉRDEKÉBEN Az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere Az egészségfejlesztő iskola az élet, a tanulás, a munka egészséges színtere Az iskola az egészségnevelési céljait segítő kapcsolatai révén valósítja meg AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS TERÜLETEI, TÉMAKÖREI AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS TÉMAKÖREI, CÉLKITŰZÉSEI, KONKRÉT FELADATAI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MÓDSZEREK Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás Rizikócsoportos megközelítés Az érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozás Kortárshatások az egészségfejlesztésben EGÉSZSÉGNEVELÉS TANÓRÁN ÉS TANÓRÁN KÍVÜL

3 Egészségnevelés az osztályfőnöki órán Egészségnevelés más tanórákon A tanórai egészségnevelés során felhasználható módszerek, eszközök: Egészséges életmódra nevelés tanórán kívül: A MINDENNAPI TESTNEVELÉS BIZTOSÍTÁSA A mindennapi testnevelés biztosítása a tanórán kívül AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT SZEREPE AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN Feladataik a következők szerint csoportosíthatók: Az egészségnevelésben ezen túl aktív szerepet végez a védőnő, az alábbi tevékenységekkel: Az iskolai egészségügyi ellátás speciális szakértelme különösen nagy segítséget jelent a következő területeken: AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG TÁMOGATÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN ALAPELVEK SIKERKRITÉRIUMOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK A HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES ESEMÉNYNAPTÁR BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK Tevékenységeink: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység TEHETSÉGGONDOZÁS A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység Tehetséggondozás színterei: A tehetséggondozást alapvetően meghatározó körülmények: A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSA Tevékenységek a tanulási kudarcnak kitett tanulók esetében A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése SZOCIÁLIS ELLÁTÁS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM PEDAGÓGIAI FELADATOK: HELYZETELEMZÉS: A PEDAGÓGUSOK (SZAKOKTATÓK, SZAKTANÁROK OSZTÁLYFŐNÖKÖK) KIEMELT FELADATAI: A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS KIEMELT FELADATAI: A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELEI: AZ IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATA KIEMELT FELADATOK A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FÓRUMAI A SZÜLŐ MINT MEGRENDELŐ ÉS A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT SEGÍTŐJE SZÜLŐI SZERVEZET A közvetlen információcsere fórumai SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Egyéni kapcsolatfelvétel: FOGADÓNAPOK, FOGADÓÓRÁK A TANULÓK-PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE FOLYAMATOS ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉS-FEJLESZTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A TANKÖNYVEK ÉS MÁS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNÉL AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS RENDJE, FORMÁI, KORLÁTJAI, SZEREPE A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉBEN

4 16. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (SZÉKHELYINTÉZMÉNY) ÓRATERVEI Óratervek szakközépiskola nappali tagozat (9 13. évfolyam) Óratervek általános tantervű gimnáziumi osztály Óratervek szakközépiskola felnőttoktatás Óratervek szakiskola (9 10. évfolyam) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLAI TAGISKOLÁJÁNAK ÓRATERVEI BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA DEÁK FERENC SZAKKÉPZŐ ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TAGISKOLÁJÁNAK ÓRATERVEI BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA SZAKKÉPZŐ TAGISKOLÁJÁNAK ÓRATERVEI A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAMJA A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 4

5 1. BEVEZETÉS 1.1. Az intézmények átszervezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 138/2010. (XII. 16.) B.A.Z. M. ÖNK. ában döntött az általa fenntartott intézmények átszervezéséről. A tervezett változások célja, hogy a forrásként rendelkezésre álló közpénzeket minél hatékonyabban, a közoktatásban eddig elért tartalmi színvonalat megtartva, illetve lehetőség szerint annak minőségét növelve végezhessük tovább a szakmai feladatokat. Az intézményrendszer nagy belső különbségeket tartalmazó, egymással tartalmi, szakmai együttműködésben nem álló, a takarékos gazdálkodásra a szerkezet miatt alkalmatlan intézményekben működött az átszervezés előtt. A gazdasági helyzet és a működés belső problémái egyaránt kényszerítő erőt jelentettek az átgondolt, tudatos átalakításra. Térségenként létrejött egy közös igazgatású közoktatási intézmény egy igazgatóval és tagintézményegység vezetőkkel, akik munkáját további intézményegység-vezető helyettesek segítik, ha azt a feladat ellátási helyek száma, vagy a tanulólétszám indokolja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V.30.) a alapján július 31-i hatállyal a Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskolát, a Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolát, az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégiumot, valamint a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumot, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium helyi önkormányzati költségvetési szervbe történő beolvadással megszüntette, alapító okiratukat hatályon kívül helyezte. A Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumot, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet megszüntette, alapító okiratát hatályon kívül helyezte. Az új, életbe lépett alapító okirat szerint az intézmény hivatalos neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény szervezeti felépítését mind a székhelyintézményre és tagintézményeire vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza Alapító okirat 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. 2. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u Telephelyei: 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u Kazincbarcika, Herbolyai u Sajószentpéter, Kálvin tér Sajószentpéter, Kassai u Szendrőlád, Völgy út Miskolc, Selyemrét u. 1. 5

6 2.2 Tagintézményei: - B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája - B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Tagiskolája - B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolája - B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye 3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján közoktatás 85 Oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Hatályos szakfeladat: a jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a gimnáziumi (4 évfolyamos), szakközépiskolai és szakiskolai általános műveltséget megalapozó - nevelés és oktatás feladatait, valamint a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 8531 általános középfokú oktatás gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be; a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra; 6

7 a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be; a tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra; a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; 7

8 egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) gépészet, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, elektrotechnikaelektronika, informatika, közgazdaság, könnyűipar és gépészet, az egészségügy, oktatás, építészet és szociális szolgáltatások művészet, közművelődés, kommunikáció, vegyipar, közlekedés, szakmacsoportokban, szakközépiskolai nevelés és oktatás négy, öt általános műveltséget megalapozó évfolyammal, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; a szakképzési évfolyamon az Országos képzési jegyzékben szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében felkészítés szakmai vizsgára; művészeti szakközépiskolai képzés, párhuzamos oktatás keretében iparművészeti szakon; közoktatási típusú sport szakközépiskolai képzés nyelvi előkészítő évfolyammal induló 5 évfolyamos szakközépiskolai képzés; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; 8

9 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközép-iskolai oktatása (9-12/13. évfolyam gépészet, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, elektrotechnikaelektronika, informatika, közgazdaság, könnyűipar és gépészet, az egészségügy, oktatás, építészet és szociális szolgáltatások művészet, közművelődés, kommunikáció, vegyipar, közlekedés, szakmacsoportokban, szakközépiskolai nevelés és oktatás négy, öt általános műveltséget megalapozó évfolyammal, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A tanuló felkészülhet az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; a szakképzési évfolyamon az Országos képzési jegyzékben szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések körében felkészítés szakmai vizsgára; nyelvi előkészítő évfolyammal induló 5 évfolyamos szakközépiskolai képzés; a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; művészeti szakközépiskolai képzés, párhuzamos oktatás keretében iparművészeti szakon; 9

10 egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) kereskedelem-marketing, vendéglátásidegenforgalom, gépészet, közlekedés, elektrotechnika-elektronika, építészet és szociális szolgáltatások, könnyűipar, ügyvitel és egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban szakiskolai nevelés és oktatás. A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenc-tizedik évfolyamon a tanuló befejezi előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizedik évfolyamon fejeződik be; közoktatási típusú sportiskolai szakiskolai képzés a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez, - a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez, - a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó 10

11 tantárgyak oktatásával a HEFOP kompetencia-alapú oktatás szerint; a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) kereskedelem-marketing, vendéglátásidegenforgalom, gépészet, közlekedés, élelmiszeripar, elektrotechnika-elektronika, szolgáltatások, könnyűipar, ügyvitel, építészet szociális- és egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban szakiskolai nevelés és oktatás. A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenc-tizedik évfolyamon a tanuló befejezi előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra; közoktatási típusú sportiskolai szakiskolai képzés; 2 évfolyamos szakiskolai nevelés és oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportban szakmai előkészítő ismeretek átadásával, amely a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizedik évfolyamon fejeződik be; a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; 11

12 egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; a szakiskola tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez, a szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatást, pályaorientációt, és legalább heti négy órában gyakorlati oktatást végez, a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása;a szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó oktatás folyik pályaorientáció és szakmai alapozó tantárgyak oktatásával a HEFOP kompetencia-alapú oktatás szerint; Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) - felzárkóztató oktatást végez nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a Kt. 27. (8) alapján 1 vagy 2 éves időtartamban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára; a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében felkészít szakmai vizsgára; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; 12

13 egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; - felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára, a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; - a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül felkészít az alapító okirat mellékletében meghatározott, szakképesítések körében szakmai vizsgára; Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon érettségi vizsgához kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára; a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben szereplő és az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítés körében felkészít szakmai vizsgára; a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt-ben meghatározott időkeretben; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; - a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretén belül felkészít az alapító okirat mellékletében 13

14 meghatározott, szakképesítések körében szakmai vizsgára; egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató foglalkozást szervez a Kt-ben meghatározott időkeretben; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; - felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára, a Kt-ben alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek biztosítása, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben, tankabinetben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása; a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet; a tanulmányok befejezéséhez érettségi- illetve szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; - felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára, Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben, tankabinetben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása; a szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet; a tanulmányok befejezéséhez érettségi- illetve szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; 14

15 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; gondoskodik a bejáró tanulók ellátásáról; - felkészít a felsorolt szakképesítések bemeneti kompetenciája szerinti szakmai vizsgára, Sport, szabadidős-képzés - közoktatási típusú sportiskolai szakközépiskolai képzés; közoktatási típusú sportiskolai szakiskolai képzés; Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése a tanulók részére kollégiumi ellátást, étkeztetést nyújt és tehetséggondozást végez kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás.; Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése; a tanulók részére kollégiumi ellátást, étkeztetést nyújt és tehetséggondozást végez kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás.; a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), 15

16 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; elsősorban a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai tanulók, és az Arany János Tehetséggondozó Program öt évfolyamos képzésben résztvevő (évfolyamonként egy osztálynyi) tanuló kiemelt szintű kollégiumi ellátása; 8901 esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek Esélyegyenlőség elősegítését célzó, általános, komplex tevékenységek és programok elsősorban a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai tanulók, és az Arany János Tehetséggondozó Program öt évfolyamos képzésében résztvevő (évfolyamonként egy osztálynyi) tanuló kiemelt szintű kollégiumi ellátása: Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére elsősorban a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai tanulók, és az Arany János Tehetséggondozó Program öt évfolyamos képzésében résztvevő (évfolyamonként egy osztálynyi) tanuló kiemelt szintű kollégiumi ellátása; kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok ellátása; pályaválasztásához, a tanuló önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése; a kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülőjével, iskolájával; gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása egyéb máshova nem sorolt szálláshelyszolgáltatás 5629 Egyéb vendéglátás 16

17 iskolai intézményi étkeztetés - biztosítja az iskolai oktatásban részesülők, illetve az ott dolgozók étkezését tanulók kollégiumi étkeztetése kollégiumban szervezett közétkeztetés; biztosítja az iskolai oktatásban részesülők étkeztetését munkahelyi étkeztetés - kollégiumban szervezett közétkeztetés egyéb vendéglátás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatainak ellátását, valamint a diáksportot; Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon; Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása a szakképzési évfolyamokon. a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a)testi, érzékszervi (gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült), értelmi (enyhe értelmi fogyatékosok ellátása), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (enyhe értelmi fogyatékosok integrált oktatása Pattantyús- Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolában), b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások biztosítása; 17

18 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése; biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításához; intézményi vagyon működtetése a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján - a teljes kapacitás kihasználása érdekében; Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - az intézmény képzési profiljához illeszkedő a melléklet szerinti egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Építményüzemeltetés intézményi vagyon működtetése a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján - a teljes kapacitás kihasználása érdekében; Foglalkoztatás elősegítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szolgáltató tevékenység - igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; egyéb oktatást kiegészítő tevékenység biztosítja a minőségfejlesztési feladatok ellátását; igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat; pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása; szakmai és informatikai fejlesztési feladatokat lát el; a tanműhelyek szabad kapacitása terhére ipari, kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatási tevékenység végzése, termékek értékesítése. gondoskodik az ECDL számítógép-kezelői 18

19 vizsgák megszervezéséről és lebonyolításáról; biztosítja a tanulói tankönyvvásárláshoz az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításához; iskolai szünetekben a férőhelyek turisztikai célú hasznosítása, képzéseknek, továbbképzéseknek, versenyeknek helyet és eszközt biztosít, a szabad konyhai kapacitás terhére vendégétkeztetést végez Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység - tanműhelyi szabadkapacitás terhére ipari termelő (fém, építő és könnyűipar), építőipari és kereskedelmi szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése; - iskolai helységek, tornaterem, udvar, eszközök bérbeadása a szabad kapacitás kihasználása érdekében; - egyetemi előkészítők, verseny-előkészítők, szakköri foglalkozások Élelmiszer jellegű bolti vegyeskereskedelem Gépjárműjavítás-karbantartás Gépjármű alkatrész- kereskedelem 4.1 Feladata felnőttoktatás keretében: Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás az intézmény képzési profiljához illeszkedő a melléklet szerinti egyéb, iskolarendszeren 19

20 kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás az intézmény képzési profiljához illeszkedő a melléklet szerinti egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; szakközépiskolai tagozatos (érettségire felkészítő) képzés - a felnőttoktatási kerettantervben meghatározottak szerint 4 éves nappali, esti és levelező formában. 5. Szakágazati besorolás A költségvetési szerv alaptevékenységei: (TEÁOR) 8531 általános középfokú oktatás; 8532 szakmai középfokú oktatás; 8559 m.n.s. egyéb oktatás 8560 oktatást kiegészítő tevékenység 5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás; 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; 4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem; 4778 egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme; 4520 Gépjárműjavítás- karbantartás; 4532 gépjármű alkatrész-kiskereskedelem; 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása; 2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása; 3311 Fémfeldolgozási termék javítása; 4321 villanyszerelés; 8299 m.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás; 9602 Fodrászat, szépségápolás. 6. A költségvetési szerv működési köre: 7 A költségvetési szerv irányító szerv neve és székhelye: Az alapítói jog gyakorlójának neve és címe: A fenntartó neve és címe: 8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Miskolc, Városház tér 1. sz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Miskolc, Városház tér 1. sz. Önállóan működő költségvetési szerv. A pénzügyi és gazdálkodási feladatait, könyvvezetését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja látja el. 20

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői Iktatószám:41-22108-3/2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Igazgató: Mihályi Gyula PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA A pedagógiai és szakmai programot a tantestület elfogadta

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben