Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akik a hibák belsejébe is belelátnak"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám március Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar Suzuki Zrt. február 8-án hivatalosan is elindította a Splash Agila gyártását. Az Alkatrész Kft. móri gyára tavaly decemberben már 1000 autóhoz gyártott alkatrészeket. Idén is átadtuk a Rába Leg díjakat a legjobbaknak oldal SZARVAS LÁSZLÓNÉ Akik a hibák belsejébe is belelátnak 4 5. oldal Idén is kiosztottuk a bállal szinte már összefonódott Rába Leg díjakat. Az elismeréseket azon munkatársak kaphatják meg, akikrôl vezetôjük, munkatársaik, környezetük úgy ítéli meg, hogy az elmúlt egy évben munkájukkal, kiváló teljesítményükkel hozzájárultak az üzletág céljainak eléréséhez. A jelölt(ek) lehetnek vezetô beosztásúak, alkalmazottak, csoportok és területek is.

2 2 oldal 2 Holding Sok kicsi sokra megy óriási sikerrel zárult a Rába munkavállalóinak önkéntes felajánlása: nettó 80,44 kilogrammnyi szeretet, érmékben KOSZORUS ZSUZSA, GULYÁS KRISZTINA, DR. SCHMIDT PÉTER ÉS FOGARASI ZOLTÁN Tisztelt Rábás Kollégák! A januári lapszámunkban meghirdetett csoportszintû önkéntes munkavállalói jótékony érmegyûjtési akció kiemelkedôen sikeres volt. Ôszinte elismerést érdemel minden kedves munkavállaló, aki önkéntes felajánlásával hozzájárult a gyûjtéshez. A Sok kicsi sokra megy nevet viselô jótékonysági akció keretében a Rába dolgozói mindhárom telephelyen (Gyôr, Mór és Sárvár) alig több mint egy hónap alatt összesen nettó 80,44 kilogrammnyi pénzt gyûjtöttek össze.munkavállalói kezdeményezésre a Rába Nyrt. lehetôséget és teret biztosított, hogy munkavállalói szabad akaratuknak megfelelôen, rendezett körülmények között élhessenek a jótékony célú elajándékozás jogával, így mindhárom telephelyen lezárt, plombával hitelesített üvegurnák kerültek kihelyezésre a bevonásra kerülô 1 és 2 forintosok számára. Az így összegyûlt összeget a hivatalos urnazárásokat követôen, március 6-án a Rába két munkavállalója, Koszorus Zsuzsanna, titkárság, adminisztrációs FONÓD ZOLTÁN GÉPKOCSIVEZETÔ ÉS PETÔ ZOLTÁN MENTÔTISZT vezetô és Gulyás Krisztina kommunikációs menedzser a Rába minden munkavállalója nevében felbontás nélkül, ünnepélyes keretek között adta át az Országos Mentôszolgálat Gyôr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének. A ceremónia helyszíne a gyôri mentôállomás épülete volt. Az Országos Mentôszolgálat Gyôr-Moson-Sopron Megyei Szervezete tevékenységének támogatásához összegyûjtött összeget a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Mentésügyi Alapítvány vette át. Az alapítvány kuratóriumát a gyôri mentôállomáson megtartott átadási ceremónián dr. Schmidt Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke és Fogarasi Zoltán mentôszervezetvezetô, vezetô mentôtiszt képviselték. Ôk, valamint a mentôállomáson épp szolgálatot teljesítô dolgozók elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a Rába munkavállalóinak e szép gesztusért. Az urnákban, illetve külön berolnizva és dobozolva összegyûjtött, összesen 80,44 kilogrammnyi nettó súlyú összeget az alapítvány beváltotta (hiszen túlnyomó részben a már bevonásra került 1 és 2 forintos érmék teszik ki ezt a súlyt). Az alapítvány a napokban hivatalosan is tájékoztatta a Rába munkavállalóit a gyûjtés pontos végösszegérôl, mely pontosan forint lett. Engedjék meg, hogy még egyszer köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki minden kedves kollégánknak, aki önkéntes felajánlásával hozzájárult az Országos Mentôszolgálat Gyôr-Moson-Sopron Megyei Szervezete tevékenységének támogatásához. GULYÁS KRISZTINA Vetis 2008 beszállítói konferencia Olaszországban Vállalatunk képviseletében Böjtös Sándor stratégiai beszerzési vezetô vett részt az elmúlt hónapban az olasz kereskedelmi kamara által szervezett, kétnapos konferencián Torinóban, ahová többek között Európa több országából, Észak- és Dél- Amerikából, Kínából, Indiából és Iránból érkeztek üzletemberek. A Rába standján nagy volt az érdeklôdés, 39 olasz cég jelentkezett, akik beszállítóként meg kívánják mérettetni magukat a konkurenciával fejlesztés, tervezés és nem utolsósorban az árak vonatkozásában.

3 3 oldal Vagyonkezelés 3 A ÉVES KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEK A FEJLESZTÉSEK LEGINKÁBB A TECHNOLÓGIAKORSZERÛSÍTÉST, A HATÉKONYSÁGNÖVELÉST, (IFRS SZERINT) A SZÛK KERESZTMETSZETEK FELOLDÁSÁT ÉS A GÉP-RENDELKEZÉSREÁLLÁS BIZTOSÍTÁSÁT SZOLGÁLTÁK Több mint hárommilliárd forint beruházásokra Cs aknem 3,3 milliárd forintot költött beruházásokra csoportszinten a Rába tavaly. A fejlesztések a hatékonyságnövelést, a kapacitásbôvítést, a technológiakorszerûsítést, a környezetvédelmet, az energiamegtakarítást és a gépek rendelkezésre állását egyaránt szolgálták. TÓTH TAMÁS EMTNYÁLYOS MIHÁLY A Rába Jármûipari Holding Nyrt.-nél a beruházási terv mindig az üzleti terv része, amelynek meghatározásánál a leányvállalatok javaslataira építve a cég pénztárcáján kívül elsôsorban az adott év üzleti lehetôségeit és a stratégiai célokat tartják szem elôtt. A tavalyi év teljesülésérôl Szabó József stratégiai beszerzési, eszköz- és vagyongazdálkodási igazgató, valamint Németh László beruházási stratégiai vezetô számolt be lapunknak. Ebbôl kiderült: a Rába tavaly csaknem 3,3 milliárd forintot fordított beruházásokra. A legtöbb pénzt, 1,8 milliárd forintot a Futómû fordította fejlesztésekre. Az Alkatrészgyártó kft. 800, a Jármû kft. 300 millió forintból fejlesztett, míg a közvetlenül a holdinghoz tartozó területekre (épületekre, utakra, gerincvezetékekre) csaknem 400 millió forint jutott. Németh László örvendetesnek nevezte, hogy a beruházásra fordított összeg jelentôsen meghaladta az amortizációt, illetve hogy a fejlesztô beruházások aránya csaknem 60 százalékot tett ki, míg a szinten tartóké ezzel párhuzamosan 40 százalékra csökkent. Szabó József arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a beruházások kisebb részben a kapacitásnövelésrôl, nagyobb részben technológiakorszerûsítésrôl és hatékonyságjavításról szóltak, de mint minden évben, most is megjelentek környezetvédelmi és energiamegtakarítási szempontok is. Hozzátette: a program megvalósulását nyertes pályázatok is segítették. (Jelenleg három ilyen fut a vállalatnál.) A Futómûnél tavaly elsôsorban a Marmon- és a BPW-növekmény teljesítése volt a fô szempont, emellett a komplett futómûgyártás felé mozdult el a cég. Három Motoman robotállomást helyeztek üzembe, közülük egy plazmavágó, kettô pedig hegesztô. A hídfélgyártás korszerûsítéséhez járult hozzá a Schlömann hidraulikus sajtó modernizálása (csak ez a tétel 160 millió forintba került). A cég Mandelli, Cincinatti megmunkáló központokat, Puma CNC karusszel esztergákat is szerzett be. A kft. jelentôs összeget fordított a szerelde korszerûsítésére. Az elôgyártmány hatékony, korszerû elôállítását szolgálja a Lasco III. modernizációja, ami idén fejezôdik be. Ezt három robotállomással is megtámogatják. A mellsô tengelyek korszerû megmunkálását a harmadik Unisign megmunkáló központ beszerzésével valósították meg. Szabó József hangsúlyozta: a beruházások esetenként egyszerre szolgálják a környezetvédelmet és az energiahatékonyságot. Példaként az Aichelin hôkezelô kemencék modernizálását hozta fel, amelynek révén ugyanakkora teljesítmény mellett 30 százalékkal csökkent a gázfelhasználás, így az emisszió, a környezetterhelés is. Az igazgató a fontos fejlesztések között említette meg az Oracle vállalatirányítási rendszer upgrade-jét, azaz frissítését. A Jármûipari Alkatrészgyártó kft. beruházásai a NAF-tételek gyártásához, valamint a Suzuki-program teljesítéséhez járultak hozzá. A sárvári gyárban egy-egy Okuma és MCV megmunkáló központot, valamint két-két Puma esztergát és Doosan szálesztergát vettek. Móron duplakaros ívhegesztô robotot állítottak üzembe, csôlapító célgépet és csôvégmegmunkáló gépet vásároltak, és felújították a habosító berendezést. A Jármû kft.-nél az elsôdleges cél a civil láb, az alkatrészgyártás erôsítése volt. Ezt egy Bystar CNC lézervágó berendezés, valamint egy Bohner függôleges NC-marógép megvételével valósították meg.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Rába Futómû Kiválóság Ház a folyamatos fejlesztés Akik a hibák belsejébe is belelátnak: Futómû-laboratóriumteam A z ô szakmájukra mondják azt: az iskolapadban nem lehet megtanulni. Ez így is van, a laboratóriumteam munkatársai az évek során elôbb megtapasztalták, majd megtanulták azokat a fortélyokat, amelyekkel a legkisebb hibát is ki tudják szûrni. A teameket bemutató sorozatunk következô részének ôk a fôszereplôi. Semmi sem olyan jó, hogy ne lehetne még jobbá tenni, ezért minden területen a folyamatos fejlôdésre kell törekedni. Ennek a filozófiának a kiválóság és a tökéletes minôség felé vezetô úton való haladásnak a megvalósulásához a vállalat által alkalmazni kívánt folyamatos jobbítás eszköztárának összességét foglalja magában a Rába Futómû Kiválóság Ház stratégia struktúrája. Az elnevezésben a kiválóság szó azt a megközelítést foglalja magában, hogy ha nem vagyunk versenyhelyzetbe kényszerítve, akkor is a legjobbat akarjuk nyújtani, hiszen manapság a versenyelôny a magunkhoz mért fejlôdés képességében testesül meg, ha a versenytárs vagy a piac kényszeríti ki a fejlôdést, az már versenyhátrányt jelent. Az ábra a TPS (Toyota Production System) rendszerét alapul véve a tudatos építkezést, illetve a folyamatos fejlesztés tevékenységnél stratégiai eszközként választott módszerek egymásra épülését mutatja, melylyel biztosítható a cég önmagához mért folyamatos fejlôdése, az egyre jobb mûködés. Az alapot a stabil és szabványosított folyamatok kialakításához a minôségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása, azaz az 5S és Vizuál menedzsment tartalmi és lényegi bevezetése adja. Meggyôzôdésünk, hogy a cég eredményorientált mûködésének alapfeltétele, hogy a célok, a célokhoz vezetô utak, de ugyanígy a tevékenységek és azok környezete minden pillanatban tiszta, célszerûen rendezett és funkcionális kell hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos oktatások, képzések, mintaterület-kialakítások elkezdôdtek és ezek ütemes folytatása, cégszintû kiterjesztése a menedzsment teljes körû támogatásával és felügyeletével történik. A megfelelôen kiépített alapokra ezután elkezdhetjük az építkezést, a házunk stabilitását adó második sor felállítását, melynek 3 fô alapköve a veszteségkiküszöbölés, a teamalapú fejlesztés és a standardizálás. A veszteség (muda) a minôségi munkakörnyezetben könnyen láthatóvá tehetô, azonosítható, kivonása a lehetô legnagyobb potenciált jelenti a hatékonyságunk növelésére. Alapvetô célnak kell lennie a folyamatok változékonysága kiküszöbölésének is, mert csak stabil folyamatot lehet eredményesen fejleszteni és fenntartani. Ezt az SDCA-, PDCA-elv alkalmazása (Standaridize standardizálj Plan tervezd meg, Do végezd el, Check ellenôrizd vissza, Act ha szükséges, avatkozz be) biztosítja.az alap középpontjában található a dolgozók rendszeres, csoportos fejlesztési tevékenységbe való bevonása, hiszen közvetlenül az értékteremtés helyszínén dolgozó ismeri és azonosíthatja elôször a problémát, valamint adhat javaslatot a területének fejlesztésére. A ház két pillérét a Rába Magazin korábbi számaiban már részletesen tárgyalt VSM, azaz értékáram-menedzsment és a TPM, azaz teljes körû hatékony karbantartás adja. Az értékáram-menedzsment alkalmazása biztosítja, hogy a vállalat minden szintjén objektív módon azonosíthassuk a folyamatain értékadó és nem értékadó pontjait, a fejlesztési lehetôségek szisztematikus megtalálását. A VSM-térkép olyan dokumentum, mely tartalmazza egy adott termékcsoport teljes anyag- és információáramlását, értékadó és nem értékadó folyamatlépéseit, valamint készletszinteket. Ennek ismeretében egyértelmûen kimutathatók és feltárhatók a szûk keresztmetszetek, melyek menedzselése utat nyit a húzó rendszerû termelési struktúra kialakítására. A VSM-menedzsment alkalmazásával cél a készletszintek csökkentése és a folyamatos áramlás megvalósítása, melynek köszönhetôen a vevô megfelelô minôségben, költségben és határidôre kapja meg a terméket. A TPM elengedhetetlen alapja annak, hogy ember és gép viszonya fejlôdjön. Alapelve az öntevékeny karbantartás, azaz, hogy a gépkezelôket bevonja a karbantartási folyamatba, mely által napi gyakorlattá és feladattá válik a gép üzemszerû mûködéséhez szükséges beállítások és ellenôrzések elvégzése vizuálmenedzsment-eszközökkel. Ezt a TPM 1 szint. A TPM 2 szint a továbbfejlôdés következô fokozata, mely során kialakulnak a gépekkel kapcsolatos tisztítási, kezelési, ellenôrzési standardok. A TPM egyaránt A Gyurek Zoltán irányítása alá tartozó laboratóriumteamben a klasszikus értelemben vett anyagvizsgálatokkal 5 felsôfokú és 4 középfokú végzettségû foglalkozik. Mindegyikük megfelelô elméleti tudással és igen nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, ahogy mondani szokás, régi motorosok ôk. Ez egyrészrôl jó mondja Gyurek Zoltán, másrészrôl viszont elôbb-utóbb problémát jelenthet, hisz a kollégák idôvel nyugdíjba mennek és a következô generáció kinevelése idôbe telik. Egy fiatal mérnök érkezett a közelmúltban a laboratóriumba, az ô példája is mutatja, hogy ezt a szakmát valóban a gyakorlatban kell (s lehet csak) megtanulni. Legalább fél év a betanulási idô mondják érinti a produktív és nem termelô területeket. A ház emelkedését a folyamatos, napi, mindenhol és mindenki által végzendô folyamatos fejlesztési tevékenység biztosítja, az alkalmazott módszerek egymásra katalizátor hatásúak. A ház, azaz a mûködés átfogó gerendáját a dolgozói felhatalmazás adja, ami a tevékenységeket és az ezeket megalapozó döntések megfelelô szakmai szintre delegálását jelenti. A felhatalmazás jogokat és ennek megfelelô felelôsséget jelent, abból az alapvetésbôl kiindulva, hogy a jó döntéshez tiszta elvek, szakmai ismeret és elégséges információ szükséges. Mindez tisztán kultúra kérdése, melynek bevezetése és stabilizálása feltételezi, hogy a jó döntési elvek, valamint ezek nyomon követésének (menedzselésének) képessége minden szinten meglegyen. Az értékteremtés helyszínén ezáltal felépülnek azok a rendszerek, melyek adatokkal kommunikálnak, csökkentik a hagyományos módon meglévô emberi szakmai súrlódásokat, és beavatkozási szinteket valósít meg. Az egyes területek fejlôdése maga után vonja a vállalati kultúra minôségének, a folyamataink és ezen keresztül az üzleti kiválóságunk növekedését. HOFBAUER ÉVA CIP-logók A Rába Futómû Kiválóság Házban bemutatott folyamatos fejlesztési tevékenységet jelképezô programok egyértelmû azonosítására elkészült a CIP-logó. A Rába-logóból kiindulva, a fejlesztési tevékenység alapját képzi 5S-re és csoportos fejlesztési tevékenységre asszociáló 5 kéz alkotta kör adja az alaplogót. Az egyes programokhoz ezenfelül kapcsolódik egy szín is, az 5S-programokban sárga, a Kaizen Blitz-programokban részt vevô kollégákat piros színû és adott program nevével ellátott pólókban ismerhetik fel. A fô pillérként definiált VSMprogramhoz a Rába-logóban visszaköszönô egyik alapszínt, a szürkét választottuk. a tapasztalt kollégák, hozzátéve persze, nekik sem volt könnyebb dolguk anno, ezt a fajta speciális tudást ugyanis csak így lehet elsajátítani. A team vizsgálati képessége nagyon széles: a keménységmérésen túl a szobahômérsékleten végzett szakítóvizsgálatokon át az ütôvizsgálatokig (amit mínusz 40 foktól szobahômérsékletig végeznek) még

5 5 oldal Futómû Kft. 5 sok minden a profiljukhoz tartozik. Végeznek fémmikroszkópos anyagszerkezeti vizsgálatokat (szövetszerkezet, zárványosság, dekarbonizáció, karbidosság), makroszkópos anyagszerkezeti vizsgálatot (szálirány, kénelosztás, makromaratás), de ôk felelôsek a hegesztések roncsolásos vizsgálatáért, az edzhetôségi vizsgálatokért, valamint a köszörülési beégési vizsgálatok elvégzéséért is. A labor kémiai részlegéhez tartozik a fémek összetétel-vizsgálata, a környezetvédelmi és korróziós vizsgálatok, az üzemi fürdôk kémiai és mûszeres ellenôrzése, illetve az olajvizsgálatok. A roncsolásmentes részleg hegesztett hídházak röntgenvizsgálatát, öntvények, kovácsdarabok, hegesztések és süllyesztéktömbök ultrahangos vizsgálatát, valamint penetrációs vizsgálatokat végez egy fôvel, mint egy mobil labor, a különbözô telephelyeken. A gyártási folyamat és elsôdarab-minôsítésen túl szaktudásuk jelentôs részét a hibaelemzések kötik le, mint pl. egy-egy repedés jellegének, keletkezési körülményeinek meghatározása. Gyurek Zoltán még hozzáteszi: az utóbbi idôben kissé csökkentek az úgynevezett szériavizsgálatok, de ezzel egy idôben jelentôsen megnôtt a hibaelemzések száma és félesége. Ezeknek a vizsgálatoknak és az eredményekbôl levont következtetéseknek igen megnôtt a jelentôsége. Nem véletlen teszi hozzá, hisz mind a selejtmegelôzés, mind pedig a reklamációk számának csökkentése szempontjából nagyon fontos a hibák korrekt elemzése és a konklúziók levonása. Hozzátette még, hogy speciális, KULCSÁR BÉLÁNÉ FELBER ZOLTÁNNÉ pl. elekronmikroszkópos vizsgálatok esetén sok esetben szükség van külsô laborok segítségére is, de ez természetes, hiszen egy laboratórium sem rendezkedhet be az öszszes vizsgálati igény kielégítésére. GYUREK ZOLTÁN Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem törekszünk a vizsgáló- és elôkészítô berendezések korszerûsítésére, de még itt sem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdaságosságot és a megtérülést. A termeléssel nemegyszer van vitája a labornak, ami természetes, hisz az elôbbi már végezné a dolgát, de addig nem teheti, míg a labor igent nem mond rá: egy sorozatgyártás csak akkor indulhat be, ha annak minden paramétere megfelel az elôírásoknak. Részben bizalmi feladat a mi munkánk, de azt büszkén mondhatom, hogy a vevôktôl még nem jött reklamáció a laboratórium által kiadott szakvélemény nem megfelelô minôsítése miatt, vagyis ilyen hibát nem követtünk el, ami nagyon jó érzés. A kollégákon hihetetlenül nagy a nyomás, hiszen két mûszakban, folyamatosan dolgoznak, de nagyon profik, univerzálisak, felelôsséggel végzik munkájukat, száz százalékig meg lehet bennük bízni. A laboratóriumteam külsôs munkákat is elvállal, van, hogy balesetek után kérik fel ôket szakértôi munkára, ami elismertségüket ismét csak alátámasztja.

6 6 oldal 6 Futómû Kft., HR KOVÁCS ZSOLT, HANZ JÓZSEF, KISS BALÁZS ÉS FINSZTER LÁSZLÓ A Rába Futómû Kft.-nél mûködô minôségpontrendszer folyamatosan bizonyítja életképességét. A 2007-es évben 171 pontot gyûjtöttek kollégáink. A szabályzatnak megfelelôen a legtermékenyebb pontszerzôk különjutalomban részesültek, mely az erkölcsi visszaigazoláson kívül pénzben is mérhetô értéket nyújt. Putz Béla, Heitler József, Hanz József, Dénes Lajos, Kiss Balázs, Finszter László, Kovács FINSZTER LÁSZLÓ, LUKÁCS ISTVÁN, NÉMETH KÁROLY ÉS FINSZTER SÁNDOR Egyre több a nyitott szemmel járó kolléga Zsolt, Varga Zoltán és Vadas Árpád személyesen Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgatótól vehették át jutalmukat, aki megköszönte a díjazottaknak, hogy nyitott szemmel jártak, és a továbbiakban is hasonló hozzáállást kér minden munkavállalónktól! A minôségponttal jutalmazott kollégák korábban jellemzôen a termék gyártásának befejezô szakaszában részt vevô munkatársaink közül kerültek ki, de ez a trend az elôzô év második felében megváltozott. Egyre több nyitott szemmel járó kollégánk félkész, gyártásközi darabokon is észlel esetenként a természetes folyamatba beépített ellenôrzési pont elôtt hibát, amiért jár a pont. Ezt bizonyítja, hogy a jutalmazottak fele a folyamat elejét jelentô, kovácsállapotú termékekkel kapcsolatos észrevételeiért gyûjtött pontokat. HOFBAUER ÉVA Jubilánsok 15 év SIMON GABRIELLA varrónô, Rába Alkatrész Kft. VÁCZI ZOLTÁNNÉ anyagkezelô, Rába Alkatrész Kft. NETZKÁRNÉ NECKERNUSZ MÓNIKA varrógépmûszerész, Rába Alkatrész Kft. VERESS LÁSZLÓ, vezérigazgatóság 25 év TÓTH JÁNOS gazdasági vezetô, Rába Vagyonkezelô Kft. BESZPRIMNÉ SPERLING ILDI- KÓ számviteli és utókalkulációs munkatárs, Rába Futómû Kft. HARTMANN ANDREA termelési elôadó, Rába Futómû Kft. KOVÁCS LÁSZLÓ karbantartó lakatos, Rába Futómû Kft. FERSCH FERENCNÉ gépkezelô, Rába Alkatrész Kft. TÓTH JÓZSEF TIVADAR NCforgácsoló, Rába Alkatrész Kft. WELLNER ISTVÁN betanított lakatos, Rába Alkatrész Kft. 30 év Ambrus László esztergályos, Rába Futómû Kft. 40 év SZABÓ PÁL NC-esztergályos, Rába Futómû Kft. Ötletláda: nem selejt, ha javítható HORVÁTH GÉZA H orváth Géza, a kovácsüzem hôkezelôteamjének mûszakvezetôje és Borbély László cellavezetô az e havi Ötletláda-díjazottunk. Két kollégánk a selejtnek minôsített mellsô tengelyek javítására tett javaslatot, amellyel forintot lehetett megtakarítani. Horváth Géza és Borbély László túlzás nélkül állítható: gyermekkora óta ismeri egymást, most kollégák a gyárban, pontosabban Horváth Géza Borbély László fônöke. Horváth Géza azt hangsúlyozza, hogy a cégben végre jól látható az a törekvés, hogy a dolgozókat, a régi szakembereket és ötleteiket érdemes meghallgatni, mert mint a mostani példa is mutatja, jelentôs pénzeket tud megtakarítani a vállalat akár egy apró változtatással is. A mûszakvezetô a Rábánál kezdett, de aztán csak BORBÉLY LÁSZLÓ huszonnyolc év múlva tért vissza, büszke rá, hogy hívták, s nem neki kellett kopogtatnia. Borbély László igazi régi motoros: a vagonosoknál kezdett 1969-ben, a kovácsüzemben 1978 óta dolgozik. Jelenleg cellavezetô. Korábban is volt több ötlete, de azokat nem nyújtotta be zsûrizésre, hanem kollégáival megvalósította inkább. Most Horváth Gézával úgy döntöttek, beadják a tervet, hátha elfogadják. A jelenlegi helyzet is mutatja, jól döntöttek. Jó a kollektíva, jól érzem magam itt. Másfél év múlva nyugdíjba mehetnék, de egyelôre nem kívánkozom oda, inkább maradnék még, ha lehet. A mostani siker még motiváltabbá tett, van már egy másik ötletem is, amit lehet, szintén benyújtok tette még hozzá.

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Rekordmegtakarítást hozott a Kaizen Lezárult a Marmon-team által végzett Kaizen-vizsgálat, amelyrôl a múlt havi számunkban már hírt adtunk. Az azt követô Kaizen elsô hetében az energiateam a es csarnok egészének energiagazdálkodását nézte, s rekordértékû megtakarítást hozott. A es gyártócsarnok energiaveszteségeit vizsgálta az energiateam és nem kevesebb mint évi 36,5 millió forintos megtakarításra tett javaslatot, rámutatva az elszökô levegô, technológiai hô, villamos energia forrásaira. Vass István, Horváth Dezsô, Iván Zoltán, Király Gábor és Bognár Árpád úgymond a padlástól a pincéig átnézte az óriási csarnokot, több javaslatukat mára utasításba is kapták az illetékes teamés mûszakvezetôk. A levegôveszteségen belül külön vizsgálták az energia fenti és földi egérútjait, s az elôbbit tekintve megállapították, hogy a világítóablakokat mûködtetô hengerek elöregedtek a huszonnyolc év alatt. A kaizenesek bejárták a tetôt, s több helyen szivárgást, csôtörést találtak. Kimutatták, hogy a téli idôszakban a zárt ablakoknál a levegô elvétele után a zárt állapot fennmarad, így a golyóscsapok elzárásával megszüntethetô a levegôszökés. Ehhez térképet készítettek a mûködtetô szelepek helyérôl, s megbízták a mûszakvezetôket, hogy rendszeresen ellenôrizzék a rendszert. Mindennek érdekében már ki is helyezték az oszlopokra a figyelmeztetô táblákat, amelyek a golyóscsapok zárására szólítanak fel. Ezekkel az intézkedésekkel óriási 15,3 millió forintos éves megtakarítást lehet elérni szögezték le a prezentáció során. A földi levegôveszteségek taglalása során is röpködtek a milliók, de csak abból, hogy hétvégére elzárják a golyóscsapokat, már 824 ezer forintot lehet évente spórolni. Ha pedig megjavítják az összesen ötven, már elzárt csap utáni tömítetlenségét, a szivárgás megállítása forintot jelent, s további 4,6 milliót a még meg nem szüntetett szivárgás megállítása a 30 már igen rossz, elzárhatatlan csap esetében. Hasonlóan sok a felesleges költség a mosók fûtésére használt technológiai hô miatt is. Az energiateam szerint ugyanis nincs szükség arra, hogy a több mint harminc mosóberendezést este fél tíztôl hajnali négyig, s hétvégén délután fél kettô és hajnali négy óra között is megfelelô hôfokon tartsák. Ezzel kapcsolatban már intézkedések történtek, március elseje óta takarékosan mûködtetjük a keringetettvíz-szolgáltatást, amivel évi 8,04 milliót lehet megspórolni. Majd a cég harmadik nagy pénznyelôjét vizsgálta a csapat: az árampazarlást. Elôször is az elektromos elszívók használatát kell leginkább a fejünkben átprogramozni, mivel a tetôn elhelyezett 32 ventilátorból 28-ra nincs szükség a hétvégi 2. és 3. mûszakban. Ez máris 1,96 millió forint. A másik problémát a WP festô-szárító motor jelenti, ami valósággal falja az energiát, s ami nagyobb baj: kétszer annyit, mint kellene. A csapat ugyanis megállapította, hogy a technológiai folyamatból következôen a motornak egy órából csak 30 percet kellene járnia. Ehhez át kell programozni a berendezést, ami a 70 ezer forintos ráfordítást évi forinttal hálálja meg. Feleslegesen szívja a meleg levegôt és az áramot a gyorskapu is, aminek gyakori, teljes felnyitása télen a közelében dolgozók komfortérzetére is kihat. Magáért beszél végül az a három sínrobbanás, ami még a 23. Kaizen elôtt, januárban történt. Mert rámutatott arra, hogy a villamos sínek öregek, állapotuk felmérését nem érdemes halogatni. A januári, 24 órás leállás például forintos kárt okozott. A végösszegen többen felkapták a fejüket, mivel kézzelfogható megtakarításként egészen pontosan évi forint szerepelt a prezentációs táblán. Ugyanitt szólunk a 22. Kaizen-Blitz zárásáról is, amelyrôl múlt havi számunkban részletesen írtunk. A szereldeteamet vizsgáló Marmon-csapat igen sokat tett az elsô héten az ésszerûbb tárolásért, a logisztikai nehézségek megkönnyítésért. A házi feladatok közé került kézenfekvô ötletük, mely nagyszerûsége épp az egyszerûségében rejlik, s persze abban, hogy elôttük még senkinek nem jutott eszébe. Arról van szó, hogy információs táblát helyeztek ki a csarnok gyártósorainak pontos elhelyezkedésérôl, így a targoncásoknak többé egyetlen felesleges utat sem kell tenniük. A team összesen forintot takarított meg a vállalatnak. Sikeres volt a KIR-audit J ó eredménnyel zárult a Futómû Kft.-nél a február között az LRQA vezetô auditora, dr. Ormay György által végzett KIRaudit. SEBESI LÁSZLÓ, ORMAY GYÖRGY, HOFBAUER NÁNDOR ÉS TÖREKI IMRE Az audit során az alábbi területeken tekintette át az ISO 14001:2004 szabvány szerint kiépített környezetirányítási rendszer mûködését az auditor: kovács- és felületkezelô üzem, DANA Európa, illetve vegyeshajtómûház-team, valamint a folyamatos fejlesztés és az EBK vezetô szervezete. A második felügyeleti audit során mindössze két kritikai észrevételt tett a terület egészére nézve az auditor: Hofbauer Nándor, a Rába Vagyonkezelô Kft. környezetvédelmi vezetô munkatársa elmondta, hogy már a felügyeleti vizsgálat során orvosolták a felmerült hiányosságokat: a festékraktárban hiányzó biztonsági adatlapokat pótolták, illetve a vegyszerraktárban lévô savas és lúgos anyagokat az elôírásoknak megfelelôen szétválasztották. Büszkén mondhatjuk, hogy ez a két észrevétel, csekélynek eltérésnek számít egy ekkora terület vizsgálatánál. Az auditor megállapította, hogy a KIR-programban elôirányzott célok teljesültek az energiafelhasználás és a hulladékgazdálkodás terén. A kft. további eredményekre törekszik, s ebben nagy segítséget nyújt például a Kaizen- Blitz, amely többek között az energiaveszteségek forrásainak feltárására irányul. S ami még a témakörhöz tartozik: az év elsô néhány hónapja a környezetvédelmi bevallások ideje: a hulladékkibocsátásról március 1-jéig kellett jelentést tenni, míg a légszennyezô anyagok kibocsátásáról a hó végéig tájékoztatják a környezetvédelmi hatóságot.

8 8 oldal 8 Futómû Kft. Az 5S szellemisége már az irodákban is terjed Az 5S szellemisége és eredményei a cégen belül folyamatosan terjednek, és mint azt többször is hangsúlyoztuk, nem kerüli el az irodai tevékenységet folytató területek dolgozóit sem. Ennek keretében a február közti idôszakban a konstrukciós szervezetnél került sor egy úgynevezett irodai 5S lefolytatására. Mindenki nagy várakozással tekintett az akcióra, mivel elôzôleg más területekrôl már szereztünk be információkat és láthattuk a gyakorlati eredményeit is. Az elsô napon az üzemi 5S-mintaterület kialakításánál már bevált módszer szerint egy szakmai tréning zajlott le, melyet a kiváló felkészültségû Vajna István vezetett. Ez igazából nem egy szokványos oktatás volt, hanem inkább egy közös elmélkedés, beszélgetés a témával kapcsolatos dolgokról. Látszott, hogy a tréner profi felkészültségû ebben a témában, így rövid idô alatt sikerült aktivizálni a társaságot és egy életszerû, soksok gyakorlati példával megvilágított, hatékony párbeszéd alakult ki. Legnagyobb meglepetésre az addig kissé zárkózottnak gondolt kollégák voltak a legaktívabbak. A következô két napon a gyakorlati megvalósításra került sor, mely során az általunk elôre megfogalmazott és rögzített program szerint folytattuk a munkát. Mindenki felvette az egységes arculatot sugárzó sárga pólót és a kijelölt területeken csapatokban elkezdtük a munkát. A cél a kijelölt mintaterület (az elôtér, az irodai részek és az elsô 12 boksz) 5S szempontú felülvizsgálata és ezen területeken a 3S (Seiri, Seiton és Seiso) megvalósítása volt. A szükséges és nem szükséges tárgyak különválasztása (1S Seiri) során sok, már történelembe illô számítás, dokumentáció került elô, melyeket néhány kolléga csak nehéz szívvel ítélt selejtezésre. Az alapelv az volt, hogy a munkaterületen csak a munkához szükséges tárgyak lehetnek, minden olyan dolog felesleges, amely nem segít, nem szükséges ahhoz, hogy a vevô igényeit maximálisan ki tudjuk szolgálni. Következô lépésben (2S Seiton) a munkához használt eszközöknek meghatároztuk a helyüket a felhasználás gyakoriságának megfelelôen, majd a harmadik S (3S Seiso) keretein belül a munkakörnyezetünk tisztaságára koncentráltunk, hiszen az irodai környezetben is alapigazság, hogy a rendellenességeket csak tiszta környezetben lehet észrevenni! A háromnapos munka folyamán kialakítottuk a tiszta, kellemes irodai környezetet, rendszerezett irattárolást és az idegenek számára is praktikus képi információs táblákat helyeztünk el. Kötegeléssel megszüntettük az elektromos vezetékek korábbi kuszaságát és az üzembôl már ismert 5S címkével jelöltünk meg minden általunk fellelt problémát. A program végén kiértékeltük az eredményeket, meghatároztuk a további teendôket. Ezek után mindenki örömmel vehette át a megérdemelt oklevelet! Úgy határoztunk, hogy az elért eredményeket szigorúan megtartjuk, nem engedjük ellaposodni. A megfogalmazott további feladatokat pedig következetesen, lépésrôl lépésre elvégezzük. A végsô cél: felszámolni a nem megfelelôségeket és a konstrukció teljes területére kiterjeszteni az 5S során elért eredményeket. RÁKÓCZY KÁLMÁN Az 5S elkezdôdött A valamikori mesteremberek szakmai tudása és hozzáértése mindig is párosult a rend szeretetével, munkakörnyezetének tisztaságával, ápolásával. Az inasok, a tanulók szakmai képzése, nevelése, fejlesztése (s a fejlesztésen az emberi értékrend kialakítására is gondolok) együtt járt a munkahely, a munkaszerszámok tisztán tartatásával, a munkahelyi rend elsajátíttatásával. A késôbbiekben ez mint alapelem épült be az ifjú mesterek szakmai tudásába. 5S, s ha csak ennyit mondunk, valószínûleg 20 éves sztereotípiák jutnak eszünkbe a rendrôl, a tisztaságról, ami azért önmagában is vonzó. De vajon tudjuk-e, hogy az 5Snek milyen fontos hatása van a termelés hatékonyságára, minôségére, a költségek csökkentésére, a logisztikára, a munkabiztonságra és természetesen a dolgozói megelégedettségre. Talán nem, s ezért indítunk minden ilyen programot oktatással. Nagyon fontos, hogy megértsük az 5S szerepét a Rábán belül. Ezt segíti elô a már elkészült Rába Kiválóság Ház. Az ábrából kitûnik, hogy a Rába-ház alapja az 5S. A Rába Futómû Kft. az 5S-re építi a folyamatos fejlesztéshez tartozó koncepcióit, akcióit, amelyeknek biztos alapon kell nyugodniuk. A kovácsgyári mintaprojekt után az alkatrészben is újabb két 5S projekt indult, a tányér-kúpkerék és a mellsôtengely-teamnél. Az elsô nap egy széles körû oktatással indult, s oktatóként jó partnerre leltünk Vajna Istvánban, aki többéves japán gyakorlattal jött közénk. Élôben látta a dolgokat az 5S szülôhazájában, s talán ezért az egész futómûgyári 5S-program elméleti és gyakorlati tanácsadója. Bátran mondhatjuk, hogy alapos elméleti képzésen és motivációs programon vagyunk túl. A következô két nap az értékteremtés helyszínén (Gembán) folytatódott. Az elsô órák után talán mint katasztrófasújtotta övezetek szerepelhettek bárki vizuális emlékeiben ezek a helyek, de a második nap végén nyugodtan nevezhettük már ôket mintaterületeknek. Mindenki meggyôzôdhet róla, aki a hajtó kúpkerekes SD 610 esztergák vagy a Univers 6 központok környékén jár. Egyébként az SD 610 esztergáknál az elsô nap felsorolt 96 nem megfelelôség közül 70 már megoldódott. Köszönet itt a karbantartásnak is. Ez természetesen csak a folyamat kezdete, ami egyébként már más területek dolgozóit is inspirálta. Terveink szerint az egész futómûgyár egységes 5S-területté válik, mely minôségi munkakörnyezetet biztosít minden kollégánk számára! RÁCZ IMRE Az 5S-tevékenység- és kultúra elterjesztésének elôsegítésére ÜZEMI KOORDINÁTOR pozícióra jelentkezôket várunk az alkatrész- és kovácsüzem területérôl. Jelentkezés, illetve további információ a humánerôforrásszervezetnél, a fszt. 1-es irodában, vagy es melléken.

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2006. 2004. szeptember október MOSZKVÁBAN JÓL SZEREPELTÜNK Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre Egyedüli magyar cégként csak a Rába

Részletesebben

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN.

JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT KÖNYVELHE- TETT EL A TÁRSASÁG 2012 ELSÔ KILENC HÓNAPJÁBAN. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 6. szám 2012. november www.raba.hu Markáns növekedés a Rábánál 2 3. oldal JELENTÔS, 17,9 SZÁZALÉ- KOS NÖVEKEDÉS MELLETT 31,1 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELT

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben