Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Tenyei-Tóth Angéla születési név: Molnár Angéla állampolgárság: magyar születési hely: Siófok születési idő: anyja neve: Szedő Ágnes lakcím: 8660 Tab, József Attila u. 14. telefon: családi állapot: házas, két gyermek Iskolák, végzettségek: Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár, érettségi Janus Pannonius Tudományegyetem, biológia-földrajz szakos középiskolai tanár Budapesti Műszaki Egyetem, közoktatásvezető, pedagógus szakvizsga Egyéb tanfolyamok: óra Diákönkormányzati szervezés és működtetés Somogy Megyei Pedagógiai Intézet ECDL start Kaposvári Egyetem Csokonai V.M. Ped. Főiskolai Kar óra Elsősegélynyújtási ismeretek gyakorló pedagógusok részére Országos Mentőszolgálat Munkahelyek: Római Katolikus Általános Iskola Tab Lábassy János Szakközépiskola Törökszentmiklós Pedagógusi pályafutásom főbb állomásai: 1997/98- as tanévben kezdtem dolgozni egy felmenő rendszerben kiépülő felső tagozattal bővülő felekezeti iskolában, így a szaktárgyaim tanításán kívül sokat napköziztem. Kezdetektől osztályfőnökként tevékenykedtem, két osztályt kísértem el 5-8. osztályig. A harmadik tanévtől intézményvezető helyettesként is dolgoztam. Sok diákkal vettünk részt a különféle természetismereti tanulmányi versenyeken ( Kaán Károly, Hermann Ottó, KisVarangyok) nyarán férjhez mentem s így kerültem Törökszentmiklósra. Itt is voltam két csoportban osztályfőnök. A Lábassy János Szakközépiskolában a TÁMOP rendszer 3 alprogramjába is bekapcsolódhattam: kompetencia alapú oktatás, esélyegyenlőségi alapú fejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében, felkészülés a rövidebb képzési idejű (duális) szakképzés bevezetésére. A 2009/10-es tanévtől kezdődően működik az intézményben az iskolai integrált pedagógiai rendszer (IPR), melybe mentor tanárként és a módszertani csoport vezetőjeként is bekapcsolódtam. 8 tanuló egyéni fejlesztését végeztem. Közben 2008-ban megszületett a fiam, majd 2012-ben a lányom. Egyéni készségek és kompetenciák: nyelvismeret: orosz állami középfokú nyelvvizsga német nyelv társalgási szintű ismerete járművezetői engedély: B kategória Tab, április 7. Tenyei-Tóth Angéla 1

2 I. Bevezetés Pedagógiai hitvallás: Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Eötvös József 1800-as években az oktatásról megfogalmazott fenti idézete akár ma is elhangozhatna, mit sem veszített aktualitásából. Az ismeretszerzés hogyan - ja meghatározóbb, mint a fejekbe táplált lexikális tudás. Ez a hogyan alapozza meg azt, hogy mai diákjaink képesek lesznek-e tudásukat a gyakorlatban felhasználni, megfelelni a mai kor egyik fontos követelményének: az egész életen át tartó tanulásnak. Korunk oktatásának fontos követelménye a kulcskompetenciák fejlesztése, amely a változó világhoz való gyors alkalmazkodást, és a felnőtt életben való helytállást készíti elő. Fontos vezetői feladatnak tekintem az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók és a munkatársak képességeinek folyamatos fejlesztését. Egy jó iskolához jó csapat kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Fontos vezetői feladatomnak tartom, hogy megfelelő feladatmegosztással mindenki számára lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen. Milyen iskolát szeretnék? Olyan iskola vezetése a célom, Ahová a gyerekek szívesen járnak; mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket; Ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok; Ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény; Ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelési-oktatási céljaink elérésében; Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat; Amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők, és a 2

3 fenntartó igényeihez; Amelyet mindezekért a fenntartó is szívesen támogat. Legfontosabb vezetői törekvéseim: - az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása - nyugodt, elfogadó légkör megteremtése, együttműködő közösség létrehozása - az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, továbbfejlesztése hagyományainak ápolása - új bevételi források megteremtése pályázatok segítségével - a nevelési programunk megvalósítása, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek segítése - demokratikus, ugyanakkor következetes iskolavezetés - megfelelő kommunikációs rendszer működtetése Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó légkör megteremtésével lehet. 3

4 II. Szakmai helyzetelemzés Az intézmény alapadatai: az intézmény neve: Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: az intézmény székhelye: 8654 Ságvár, Petőfi Sándor u. 13. az intézmény fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. Alapfeladata: - általános iskolai nevelés-oktatás - alapfokú művészetoktatás (képző-és iparművészeti ág, néptánc) - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (egyéb pszichés zavarral küzd) A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési kötelezettséggel látja el, a fenntartó szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az iskola rövid története: A Ságvári Általános Iskola a környék legrégibb iskolája. Az alapítás éve pontosan nem ismert. E helyen, levéltári adatok alapján, 1626 óta folyik gyerekek nevelése, oktatása az egyházak megjelenésével. Az intézmény külön-külön katolikus és református népiskola 1948-ig. Az iskola több évszázados története arra kötelezi az iskola vezetését és tanítóit, hogy a nevelő és oktató munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a lakóhely, a nemzet történetének és hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésére. Az intézmény hivatalos neve szeptember 1-jétől: Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti, vezetési jellemzők: Az iskola vezetési szerkezete: Igazgató igazgatóhelyettes egyéb alkalmazottak munkaközösség- vezetők nevelőtestület 4

5 A szakmai vezetőség az igazgatói döntések előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. Tagjai: - az igazgató - igazgatóhelyettes - munkaközösség- vezetők (osztályfőnöki-humán, alsó tagozat - napközi, reál) Tárgyi feltételek: Az iskola tantermei öt épületrészben találhatók. Elhelyezésük: ben épült és 1956-ban, majd 2011-ben felújított épületben 3 tanterem, 2 technikaterem, 2 könyvtárszoba, 1 fotószoba, 1 tankonyha került kialakításra. Vízvezeték a tankonyhában és a fotószobában készült, ill. a folyosón. Az épületben kialakításra került egy szolgálati férőhely ben a tanulólétszám növekedésével fokozatosan bővült a tantermek száma. A középső épületben két tanterem és egy szertár található. Vízvezetékkel ellátott. Az épületben szolgálati lakrész található. - az 1972-ben készült épületben a három tanteremből az egyik teremben helyezték el az új számítógépparkot 1997 augusztusában. Két iroda és vizesblokk egészíti ki az épületet ben az épülethez került a legújabb szárny, ahol egy tanterem, a tanári szoba, az igazgatói iroda és a vizesblokk van, és egy raktár nyarán került átadásra a középső épülethez tervezett tornaszoba 135 m² (két öltözővel, szertárral, 2 vizesblokkal) szeptemberében került átadásra 2 db tanterem és 3 vizesblokk tetőtér-beépítéssel. - a es tanévben megtörtént a középső épület tetőcseréje, hőszigetelése és részben a nyílászárók cseréje tól a szenes fűtést gázfűtés váltotta fel. Az intézmény épületei folyamatosan karbantartottak. A szükséges fejlesztések önkormányzati segítséggel és pályázatok útján valósulnak meg. Az iskola hatalmas udvarára 1989-ben betonozott 1100 m² sportpálya épült, amely kedvelt kikapcsolódási helye a község ifjúságának is, viszont jelenlegi állapotában már balesetveszélyes. A parkosított pihenőpark 1985-ben készült, átépítése 1997-ben történt. A szabadtéri játékok otthonossá varázsolják az udvart. Az ingatlanvagyon felújítását, a feladatok ütemezését az iskola folyamatosan egyezteti a fenntartóval. A tárgyi feltételekről: Az ingóvagyon fejlesztése a 11/1994 sz. Korm. rendelet mellékletének megfelelően első felében befejeződött. A padok, székek cseréje az elhasználódás függvényében történik. A szemléltetőeszköz-állomány kielégítő, fejlesztésre szorul mind a minőséget, mind a mennyiséget illetően. 5

6 Személyi feltételek : 1 fő igazgató - 1 fő igazgatóhelyettes - 17 fő tanító és szaktanár - 1 fő iskolatitkár - 1 fő karbantartó, fűtő, udvaros - 3 fő takarító Kis közösségről van szó. Kialakult az egymás megbecsülésén és a korrektségen alapuló nevelőtestület. Demokratikus légkörben dolgoznak. Ebből adódik, hogy a munkához való viszony, a munkafegyelem, a szakmai felkészültség jónak mondható. A nevelőtestület az új iránt fogékony, igényes, tartalmas minőségi munkára képes, a konfliktusokat is vállalni tudó, jó vitakultúrával rendelkező pedagógusközösség. A szakmai munkaközösségek száma három, ezek: alsó-napközi, reál, humán-osztályfőnöki. A tanulói létszáma a 2006/2007-es tanévtől enyhén csökkenő, 200 fő körüli. A diákok nyolc tanulócsoportban (1-8. évfolyam) és 5 napközis csoportban tevékenykedhetnek. 6

7 III. Vezetői program Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, együttműködő közösség létrehozásával lehet. Ezt a kihívást szakmai felkészültséggel, elszántsággal, teherbírással, számtalan konfliktus felvállalásával, megfelelő temperamentummal, valamint támogató közösségi és családi háttérrel lehet megoldani. Meggyőződésem, hogy a mai gazdasági és társadalmi helyzetben a menedzseri irányvonalat kell követni. Hangsúlyt kívánok fektetni a szakmai innovációra, a feltételrendszer javítására, a külső kapcsolatokra, a PR munkára, eredményeink megismertetésére, az intézmény érdekeinek védelmére. Általános célok Általános pedagógiai célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését tekintem fő feladatnak. Olyan iskolát szeretnék, ahol a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek együttműködésének kibontakozása és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a nevelési, tanítási-tanulási folyamatok. A szülő, a tanuló oldaláról megközelítve a következő célokat tartom fontosnak: olyan alapműveltséget nyújtson intézményünk, amellyel a nálunk végző tanulók érvényesülni tudnak a mindennapi életben, a továbbtanulásban. A diákok életében jelentsen örömöt és büszkeséget az iskola közösségéhez tartozni. A szakmai innováció lehetőségét biztosítani kell számukra. A hagyományos, jól bevált módszerek széleskörű alkalmazása mellett önműveléssel is törekedni kell a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítására és használatára. A megkezdett folyamatokat a továbbiakban is folytatni kívánom, magasabb minőségi szintet elérve. Az intézményen kívülről érkezve, gyermeknevelés miatti távollét után nehéz új célokat, feladatokat megfogalmazni. A pályázatom megírása körüli napokban derült ki, hogy a közoktatás, köznevelés területén bevezetett új formákat lesz idő alaposan magunkévá tenni, a megkezdett irányt egyelőre nem forgatja vissza semmilyen politikai erő. Ennek őszintén örülök. Igen nagy jelentősége lesz szerintem az ellenőrizetlenség évtizedei után újra kontrollt, segítséget kapni a tanfelügyeleti rendszertől. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. A pedagógiai munka eredményessége, alkotó jellege jól követhetővé válik az életpályán előrelépést biztosító minősítő eljárás során a portfolio elkészítése és védése révén, tudatosabbá teszi a pályán 7

8 lévőket s talán kiszelektálja az oda nem valókat, akik csak leadják az órákat és nem szívvel-lélekkel dolgoznak a következő nemzedékek céltudatos, kitartó, innováló, cselekvésre képessé művelésén. A faluban, községben élő gyermekeken keresztül tudjuk talán még megmenteni az önellátásra való képességünket (mezőgazdasági termelés, családi gazdaságok működtetése.) Jó lenne feléleszteni az iskolai konyhakert gondozásának hagyományát. Kissé nehezíti ezt, hogy a vegetációs időszak jelentős része a nyári szünet idejére esik. Az iskolai konyhakertben termesztett zöldségféléket a tankonyhában szervezett háztartási ismeretek keretében fel lehetne használni. A diákok megtanulhatnák a tartósítás hagyományos és modern formáit. A pályaorientáció során figyelmet kellene fordítanunk arra, hogy nem mindenki kell, hogy diplomával rendelkezzen, nem mindig csak az idegen nyelvterületen való boldogulás lehet a cél. A községek életben maradását csak az szolgálja, ha megmutatjuk fiataljainknak, hogy hogyan lehet helyben, több generációs családban megtanulni a tiszteletet, alázatot minden nemű és rangú ember iránt. Megtanulhatjuk a szeretetteljes elfogadást, mely évtizedekre erőt adhat a további munkálkodáshoz. Tudatosítani kell gyermekeinkben, hogy egy jó gazdasszony vagy gazda is értékes tagja társadalmunknak. Szükséges lenne a szakmák tartalmának megjelenítése, megismertetése, mert maholnap nem lesznek tetőfedők, vízvezetékszerelők, jó kétkezi munkájukkal értéket teremtő mesteremberek. Egy-egy tanóra keretében az adott szakmában dolgozó szülőt felkérve tarthatnánk tanórát, melyen a saját tapasztalatait mutathatná be s ismertetné meg emberközelből az adott területet. Pl. Kémia órán gyógyszerész v. asszisztens beszélhetne mindennapi munkájáról a különféle vegyszerekkel. Fejlesztési programom legfontosabb elemei: elése -, kulturális- és sportversenyeken való részvétel és eredményes szereplés egfelelő tanulói viselkedés és agresszió visszaszorítása 8

9 óvodával Ami megőrizendő: A sokoldalúan képzett munkaerő A hagyományok ápolása Tehetséggondozás, jó szakmai- és versenyeredmények A pedagógus továbbképzések és az élethosszig tartó tanulás támogatása Pályázatok írása Nevelési területek Tudjuk, hogy csak egészséges emberek tudnak egészséges társadalmat építeni. A harmonikus testi és lelki nevelésnek központi helyen kell szerepelnie nevelési feladatainkban. A közösségi élet színterei az iskolai rendezvények, ünnepségek, amelyeket a pedagógusok, a tanulók felkészítésével hagyományosan jó színvonalon rendeznek meg évről-évre. A szereplés, az aktív közreműködés erősíti a közösségi érzést. A pedagógus feladata, hogy a személyes érzelmi ráhatásával is neveljen. Az agresszió ellen fel kell lépni, s meg kell ismertetni, meg kell ízleltetni a gyermekekkel az érzelmi kapcsolat melegségét, a közösségbe való beilleszkedés örömét. A tanulásra motiváláshoz, az érdeklődés felkeltéséhez kapcsolatok építésére van szükség. Megnőtt az osztályfőnök szerepének a súlya, hiszen ő egy csoport vezetője, és nagyon fontos a csoportnorma az egyén fejlődéséhez. A szeretetteli légkör kialakítója a hiteles és empatikus tanár. Osztályfőnökként közvetítő szerepet lát el az osztály és az iskola, az osztályba járó tanulók szülei és az intézmény között. Ezért nagyon fontos szerepet tulajdonítok az osztályfőnöki munkakörnek. Hangsúlyt kell fektetni a tehetségekkel való foglalkozásra. Ennek első lépése, amely minden pedagógus kiemelt feladata kell, hogy legyen - a tehetség felismerése, majd segítése a pedagógiai programban leírt tevékenységformákon keresztül. Sikerességüket jutalmaznunk is kell: 9

10 "Ságvár Csillaga" díj alapítása azzal a céllal, hogy minden évben olyan kolléga vagy támogató kap egy névre szóló plakettet, aki sokat tett az iskola népszerűsítéséért, a tanulóink sikeressé válásáért, vagy jelentősebb anyagi támogatást nyújtottak. A plakett a tanévzárón ünnepélyes keretek között, a díjazott munkásságának rövid méltatásával, kerül átadásra. Ezen díjnak tanulók részére adományozható változata a "Ságvár kis Csillaga", azon tanulóknak aki folyamatosan kiemelkedő tanulmányi és sport v. kulturális tevékenységet folytattak min. 2 tanéven keresztül. A díj átadása a ballagáson vagy a tanévzáró ünnepély keretében történne. A plakett tervezésében és elkészítésében aktívan közreműködne a Művészeti Iskola. A személyiségfejlesztés és közösségépítés területén egyaránt nagy jelentőséggel bír az évszázados hagyományokra visszatekintő Cserkészet. Szorgalmaznám a velük való kapcsolat felvételét, mert mind a hit- és erkölcstan, mind a környezeti nevelés, mind az egészsénevelés területén nagy seígtségünkre lehetne. Segíthetne a gyerekek szociális érzékenyítésében (idősek látogatása, bevásárlás) biztosíthatná a diákok önszerveződését, színteret adna a demokráciában elfogadott módszerek begyakoroltatására. "Nomád" táborozásai segítenének a tanulóknak a természetben élést azt legkevésbé megbontó módon megismerni. Gyönyörű táji környezet, ókorra visszanyúló történelmi múlt lehetővé teszi a környéken szervezhető erdei iskolai programok megvalósítását pl. a nyimi vadászházban. Így a nehezebb anyagi körülmények között élő családok gyermekeit is közösségi élményhez, táborélményhez juttathatnánk. Az 5-6. osztályos tanulókban még igen élénk az érdeklődés a természet élőlényei, jelenségei iránt. A számukra szervezett természetkutató szakkör segítené, hogy a 7-8. évfolyam természettudományos szaktárgyait nagyobb lelkesedéssel sajátítsák el. Egyben felhívhatnánk a figyelmüket arra is, hogy ez a szakterület igen felkapott és keresett napjainkban. (biotechnológia gyógyszerkutatások, fenntartható fejlődés...) 10

11 A képző- és iparművészeti szakterületet felölelő Alapfokú Művészeti Iskolánkat szélesebb körben propagálnunk és megismertetnünk kellene, mert szerintem kurriózumnak számít. Az idegen nyelvek elsajátítása a ma társadalmában létkérdés. Irodai munkára már nem vesznek fel alapos idegen nyelv ismeret nélkül. Ha jól megalapozzuk az általános iskolában ezen terület okatatását a középiskolákban már megszerezhet egy államilag elismert középfokú nyelvvizsgát, amely segítheti diákjainkat abban, hogy ha felsőfokon is tanulmányokat folytatnak ne ragadhasson benn a diplomájuk a nyelvvizsga hiánya miatt. Ha a gyerekenek esetleges skype-on keresztüli kapcsolatflvételt biztosítunk német és angol hasonkorú diákokkal megnőhet a motíváltságuk a nyelv elsajátítása iránt. Ehhez fel kell kutatnunk lehetséges tesvériskolákat is külföldről. Nehézésgek várhatók a megfelelő mennyiségű tanterem biztosításában a hit- és erkölcstan csoportbontásának nagy száma (4 féle) miatt, hisz felmenő rendszerben a 2014/15 -ös tanévtől már négy évfolyamon kell ezt megoldanunk. Ésszerű órarendösszeállítással a technika, tankonyha, könyvtár, művészetoktatást szolgáló helyiségek bevonásával esetlegesen mobilizálható térelválasztó elemek beépítésével, a kulturház helyiségeinek igénybevételével remélhetőleg meg fogjuk tudni oldani. A Mozdulj! Alapítvány közreműködésével érdemes lenne az iskolai aszfaltos sportpálya felújítása helyett a műfüves pálya kialakításának lehetőségét vizsgálni esetleges pályázati forrásokat felkutatni. Pedagógus szerepváltás az oktatásban. Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása és folyamatos növekedése Mai társadalmunkban a pedagógus szerepe megváltozott, a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé kell válnia. Ez a szemléletváltás nem könnyű, minden pedagógusnak egyénileg kell megtalálnia a számára működő, eredményes módszereket. Továbbképzéseken való részvétel, hospitálások, módszertani kultúránk bővítése, kompetencia alapú oktatási csomagok felhasználása, csoportos munkamódszerek alkalmazása, folyamatos önképzés segíthet ebben től megszűnt a pedagógus továbbképzések normatív támogatása, így az ingyenes, vagy pályázat útján ingyenessé tehető képzések felkutatása és maximális kihasználása létkérdés. Ahhoz, hogy a ma diákjai a holnap sikeres felnőttjei legyenek, fontos őket megtanítani tanulni, megtanítani az eszközök megfelelő használatára, az információtechnológia szolgálatukba állítására. A jövőben is tanár és diák személyes kapcsolatára fog épülni a nevelési-oktatási folyamat, de az 11

12 informatika olyan lehetőségeket kínál, melyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Az infokommunikáció terén nagy szakadék van az oktatók egy része és a diákok között, ezt továbbképzésekkel, tanfolyamokkal lehetne csökkenteni. A gyerekek már "anyanyelvi szinten" használják a számítógépet, az oktatók egy részére ez nem igaz. Fejlesztenünk kell tehát az informatikai tudást, a digitális kompetenciákat. Törekedni kell arra, hogy a számítógép legyen a pedagógus és a tanulók közötti kommunikáció egyik eszköze. Ezzel egyúttal irányítani tudjuk az informatikai tudás megszerzését, valamint a megszerzett tudás alkalmazását. A siker érdekében kiépíteni, ill. fejleszteni kell a vezeték nélküli hálózatot és az iskolai szerver kapacitását. A jövőben ki kell használni a Sulinet Digitális Tudásbázist (SDT), valamint azokat a szoftvereket, melyeket mindenki saját tankönyvkiadójától kaphat vagy megkapott. A tanórák többségében el kell érnünk, hogy az IKT eszközöket többet alkalmazzuk. Az intézmény menedzselése Az iskola arculatának, környezetének alakítása a PR tevékenységbe éppúgy beletartozik, mint a különböző rendezvények szervezettsége, hangulata. A honlap az iskolai eseményekről, eredményekről szóló tudósítás mellett az iskolai dokumentumok nyilvánossá tételének helye. A szülők, a tanulók, az iskola iránt érdeklődők így informálódhatnak az iskolában folyó pedagógiai munkáról. Fontos elérnünk, hogy minél többen kapcsolódjanak be a honlapunk tartalmának fejlesztésébe (diákok és pedagógusok egyaránt). Tedd meg és beszélj róla! lehetne a mottója annak, hogy az iskolai életről beszélni kell, ahhoz, hogy megismerjék, értékeljék a munkánkat. 12

13 IV. Zárszó, Összefoglaló gondolatok Pályázatom megírásában az motivált, hogy az iskola hírnevét, sikereit szeretném tovább erősíteni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Siófoki Tankerülettel, mint fenntartóval a jó munkakapcsolatot szeretném folytatni. További személyes motívációm, hogy dédszüleim nyimi lakosok voltak s édesapám az intézmény tanulója volt között. Úgy gondolom, hogy az intézmény vezetésének lehetősége egy nagy kihívás számomra, de közel két évtizedes tapasztalatom birtokában meg tudok felelni az elvárásoknak. Elképzeléseimet csak az intézmény tantestületének és alkalmazottainak támogatásával és együttműködésével érhetem el. Olyan vezető kívánok lenni: aki vállalja a személyes felelősséget aki odafigyel a kollégáira aki a célokra koncentrál aki világos követelményrendszert állít fel aki nemcsak a legkiválóbbakat emeli ki aki elősegíti a munkatársak fejlődését aki a munkatársakat meghallgatja aki nem erősíti az egymás elleni feszültségeket aki az egyenes utat keresi a problémák megoldására aki a többség akaratát meghallgatja, képviseli aki nem manipulálja a munkatársakat, kollégákat aki gondoskodik az egyenletes munkaterhelésről 13

14 aki segíti a jó kapcsolatok megtartását, kiépítését diák pedagógus, valamint pedagógusok - szülők között. A felsoroltakhoz, úgy gondolom szükséges a nyitott szem, a nyitott fül, a nyitott szív, megfelelő alázat és kellő szigor. Ehhez kérem az intézmény tantestületének és minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint a fenntartónak a támogatását. A következő idézettel egyetértve, a közös gondolkodást előtérbe helyezve ajánlom a vezetői pályázatomat elfogadásra. Ha nem becsülöd meg az embereket, ők sem becsülnek meg téged, de jó vezetőnek, a kevésbeszédűnek, munkája végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: Ez közös munka volt. (Lao Csu) 14

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SÁGVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 6 1.1. Küldetésnyilatkozat... 7 1.2. A feladatellátás feltételei... 7 1.3. Rövid történelmi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15.

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15. VEZETŐI PÁLYÁZAT Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balhegy Gabriella Katalin Iváncsa, 2014. április 15. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI PÁLYÁZAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben