Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki."

Átírás

1 Biatorbágy Budajenő Budakeszi Herceghalom Nagykovácsi Páty Bemutatkozik a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014 Perbál Remeteszőlős Telki Tök

2 Budakörnyéki Önkormányzati Társulás A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) nevében szeretettel köszöntök minden kedves olvasót! A évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, az önkormányzati törvény által biztosított önrendelkezési társulási jogával élve május 31-én Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős és Tök települések önkormányzatai létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetet. Telki Önkormányzata június 1-jén történt csatlakozásával tíz település szövetsége alkotja a társulást. Székhelye Budakeszi városa, elnöke Budakeszi e. A társulás munkaszervezeti feladatait a Budakeszi Polgármesteri Hivatal látja el. Közösen működtetjük a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, mely Budajenő, Budakeszi, Tök településeken lát el szociális feladatokat. Az intézmény által végzett szakfeladatok közé tartozik a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás idős klub és szociális étkeztetés. A településeken élő lakosság nyugodt életének, jó közérzetének alapvető feltétele a közrend és a közbiztonság, valamint a köztisztaság megfelelő állapota. A települések közterületei (utcák, terek, parkok, stb.) a legfontosabb olyan közösségi életterek, melyeknek nyugalma, rendezettsége, rendeltetésszerű működése, illetve használata alapvetően meghatározza a lakosság közérzetét, közállapotról vallott nézetét és egy adott település élhetőségének megítélését. A közterületek rendje egyben a településbiztonság egyik legfontosabb eleme, hozzájárul a lakosság biztonságérzetének javításához. A jó települési közbiztonság vonzza a gazdasági, pénzügyi befektetőket és a tőkeerős vállalkozásokat, ami hosszú távon a település gazdasági növekedéséhez vezet. Felismerve ezt a tényt, a szervezet öt társult tagönkormányzata megalapította a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet, mely egyben a települések társulásos együttműködésének országosan is egyedi formája. A szervezet július 1-től működik és jelenleg öt településen, Budajenőn, Nagykovácsiban, Perbálon, Tökön és Budakeszin látja el feladatát. Legfontosabb feladata illetékességi területén a hatályos jogszabályok betartatása, a szabálysértések megelőzése, megszakítása és az önkormányzati vagyon védelme. Befejezett szabálysértés esetén feladata a helyszíni bírság kivetése vagy eljárás kezdeményezése. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel. E szervezet működésével összefüggésben biztosíthatóvá válik az illetékességi területén lévő településeken az akár folyamatos hatósági jelenlét, délután, éjszaka, hétvégén, valamint az ünnepnapokon. Bízom benne, hogy a társulás eléri a célját és hozzájárul a települések fejlődéséhez, ami a lakosok további megelégedésére fog szolgálni. Elnöki köszöntő Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. írja gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Minden település sajátos helyi adottságokkal bír és feladatait törekszik a lehető leghatékonyabban megoldani. Ugyanakkor egyes kötelezően ellátandó feladatok központosítása, közös, hatékony megoldásának lehetősége hívta életre a május 31-én Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős és Tök települések önkormányzatai által létrehozott Budakörnyéki Önkormányzati Társulást. A szervezethez június 1-jével Telki község is csatlakozott. A társulás számos, a településeket érintő kérdés mentén dolgozik együtt és valósítja meg közös céljainkat. Az összefogás a fejlődés útja az élet minden színterén. Ezek az együttműködések tárgyiasulnak egyebek mellett intézmény közös létrehozásában, fenntartásában, a közös fejlesztésekben, fesztiváljainkban, rendezvényeinkben, jelen közös kiadványunkban, és személyes kapcsolatainkban. Bízom benne, hogy ezen települések közötti együttműködés hosszú távú, önkormányzati ciklusokon átívelő lesz és közös eredményeink igazolni fogják a társulás létjogosultságát. Kiadványunk mely az együttműködésünk egyik eredménye - segítséget nyújt a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések nevezetességeinek megismerésében, az ügyes-bajos dolgok elintézésében, és soksok hasznos információval segíti mindennapjaikat. Javaslom, hogy látogassuk meg egymás településeit, vegyünk részt a társulás közösségeinek rendezvényein is, és pillantsunk bele egymás mindennapjaiba! Eredményes tájékozódást, kellemes időtöltést kívánok! dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia elnök, 2 3 BUdaköRNyéki önkormányzati TáRsUlás

3 Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tarjáni István Faluház Biatorbágy Biatorbágy a fővárostól 16 kilométernyire, Pest megye nyugati részén helyezkedik el, a Budapestre vezető vasút- és főúthálózat mentén. A település összterülete: 4379, ebből belterület: 496 hektár, állandó lakossága jén fő. A település környéke már az őskor idején is lakott volt, a jelenlegi településszerkezet Bia és Torbágy községek 1966-os egyesítésével jött létre, mely 1990-ig fejlődésében elmaradt a környezetétől. Az állami támogatási rendszer, valamint a település ipari és kereskedelmi zónáiban letelepedő gazdasági vállalkozások adóbefizetései megfelelő pénzügyi alapot teremtettek arra, hogy Biatorbágy már az első, közötti önkormányzati ciklusban addigi lemaradásának nagy részét behozza. Az 1946-ban elűzött németajkú lakosság rokoni kapcsolataira alapozva jött létre Biatorbágy első testvértelepülési kapcsolata 1989-ben, a németországi Herbrechtingennel. Ezt követően az erdélyi Gyergyóremetével ben, a ciprusi Kitivel ben, a csallóközi Alistállal 2012-ben, a kárpátaljai Nagydobronnyal 2013-ban bővült a testvérvárosok köre. Az életkörülmények folyamatos javulásával a település egyre vonzóbbá vált a Budapestről kiköltözők számára. A népesség növekedésével párhuzamos fejlődés következtében Biatorbágy július 1-jén városi rangot kapott. Egy ilyen fiatalodó településen az oktatás színvonala különösen fontos. A ben megújult általános iskolai rendszerben a korábbi egy helyett, immár négy intézménytípus és több képzési szakirány közül választhatnak a családok. Az éveken át pusztulásra ítélt Szily-kastély műemlék épületének felújítása és a benne kialakított 12 tanterem, tornaterem és kiszolgáló helységek jelentősen javítják az oktatás feltételeit. Ez év őszén lesz két éves a város első bölcsődéje, mely a kisgyermekes családoknak nyújt segítséget, teszi életüket könnyebbé. A Biatorbágy Városfejlesztése projekt segítségével szépült meg, és vált rendezvénytérré a Füzes-patak partja és újult meg a torbágyi egyházközség műemlék temploma és környezete. A Német Nemzetiségi Önkormányzat is lehetőséget kapott, hogy emléket állítson a kitelepített sváb családoknak. Bián és Torbágyon újjáépült az elbontott, illetve elhanyagolt országzászló, a i hivatal modern ügyfélszolgálati térrel bővült, emelve az ügyet intézők kiszolgálásának színvonalát. Helyi vállalkozók bevonásával újult meg a Fő tér környéki üzletsor és létesült új sportcentrum. A pezsgő kulturális élet, a közösségi rendezvények nem csak a helyi, de a kör- 4 5 nyékbeli településekről is vonzzák az érdeklődőket hirdetve, hogy Biatorbágyon jó élni, jó lenni. Viadukt Torbágyi Szűz Mária neve templom biatorbágy

4 Budai istván Budajenő Budajenő a Hild János-díjas település Budajenő község a Zsámbéki-medence keleti részén, a Budai hegység nyugati lábánál, Budapest vonzáskörzetében, a fővárostól kb. 20 km-re ha-nyi területen- fekszik. Külterületének több mint fele (528 ha) tölgy- és gyertyános erdő, mely a Budai Tájvédelmi Körzet természetvédelem alatt álló területéhez tartozik. A külterület másik jellegzetessége a közel 134 hektáros szőlőültetvény, melyet ma már a töki székhelyű Nyakashegy Pincészet művel. A terület régóta lakott, a legkorábbi leletek 3500 évesek, közép bronzkori település nyomait mutatják. További régészeti lelőhelyeken szkíta, római, honfoglalás-kori emlékek kerültek elő. Az Árpád-korban a település a Telki központú bencés rendi apátsághoz tartozott, melynek alapítása 1198 előtt történt. Budajenőn e korszak épített örökségeként megmaradt a Kálvária-dombon a XIV. sz-i kis templom, e körül helyezkedett el a török időkben elpusztult középkori település. A török uralom megszűnését követően 1703-ban a bécsi skót bencéseké lett az apátság és a hozzá tartozó birtok. Ez fordulatot jelentett Budajenő történetében. A skót bencések Budajenőt tették meg központjukká, és haladéktalanul megkezdték a benépesítést német telepesekkel. A bencések jelenléte Budajenőn a XIX. sz. végéig - az egyházi és világi építkezések igen dinamikus korszakát, Budajenő fénykorát jelentették. A fős település új helyen, a völgyben, a Budajenői patak két partján, a szomszédos dombokra kissé felkúszva alakult ki. A módosabb porták és a bencések rendháza a hozzá tartozó épületekkel, a díszkerttel, és az uradalmi majorsági épületekkel a mai Fő utca mentén épültek. A Templom (mai Kossuth Lajos) utca egykori nevét 1756-ban épült barokk stílusú templomról kapta. Budajenő meghatározó építészeti emléke még a jelentős szőlőkultúrára utaló XIX. sz-i pincesor, valamint az egykori uradalomhoz tartozó magtár. A bencések távozása után, majd a II. világháború idején pusztulásnak indult számos épület. A háborút követően a székelyek betelepítése jelentett újabb fordulatot a népesség és kultúra alakulásában. A szocializmus éveiben a fejlődés-átépítés elkerülte a falut, így egészen az 1990-es évekig Budajenő maradt ami volt: csendes kis község a főváros közelében. Bár Budajenő a budapesti agglomerációhoz tartozó település, a tudatos településfejlesztés ellenére a lakosság száma közelít a 2000 főhöz. Az ipari, kereskedelmi, szállítmányozási gigaberuházásokat nem engedte be a településre. Ma az újabb lakóterületi fejlesztések a település szélein, a történeti településközpontot érintetlenül hagyva történnek. A központban a minőségi fejlesztés a cél, azaz a meglévő hagyományos településkép és épületállomány megóvása, fényének visszaállítása. Budajenőt az országos átlagot messze meghaladó számú, impozáns műemlék és helyi védettség alá eső emlék, a XVII-XIX. sz-ban kialakult településszerkezetben megmaradt lakóházak, pincék a kialakult állapothoz harmonikusan igazodó újabb építmények teszik hangulatossá, vonzóvá. A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az idén 34. alkalommal ítélte oda a települési Hild János-Díjat, mely a településfejlesztés és a településrendezés legrangosabb német lakosság kitelepítése, a szakmai kitüntetése év- 6 7 ben Hild János-díjat adományozott Budajenő településnek. A díj a település egészének hosszú távú, célszerű stratégia alapján megvalósuló, fenntartható fejlődéséhez alkalmazkodó pozitív változását ismeri el. A díj küldetése, olyan településeket állítson példaként, amelyek össze tudják egyeztetni a ma követelményeit a holnap igényeivel. Ez a magas szakmai elismerés az önkormányzati vezetés, a hivatal és a településfejlesztésért dolgozók céltudatos, áldozatos, fáradhatatlan tevékenységének eredménye. Főépület Szent Péter Pál templom Pincesor BUdaJeNő

5 dr. csutoráné dr. győri ottilia Budakeszi Budakeszi közel 14 ezer fős település, a Budai-hegyek lábánál a Lánchídtól 12 km-re terül el. Lakottságára utaló első emlékek még az új kőkorszakból származnak. Honfoglalás kori eredetére utal a Budakeszi-Barackosban feltárt, köznépi temető (kb. X. sz.). A mai római katolikus templom udvarán 1997-ben végzett ásatások az között épült barokktemplom alatt jelentős méretű középkori Fő téri park templom falcsonkjaira bukkantak. Az ásatás során bizonyossá vált, hogy a templom környéke, az egykori falu központjának múltja mintegy 1000 évre nyúlik vissza. Budakeszi nevét egy 1296-os keltezésű oklevélből következtetve az ősi Keszi törzs nemzetségétől kaphatta. Feltételezhető, hogy a tatárdúlás után alakult ki Al- és Felkeszi. A mai római katolikus templom környékén elterülő Alkeszi királyi alapítású kápolnáját 1267-ben említik először. A település mindenkori fejlődését elősegítette, hogy fontos forgalmi csomópont volt évszázadokon keresztül, mivel a budai vár felől Zsámbék - Székesfehérvár, illetve Tinnye - Esztergom főútvonalában fekszik. Budakeszi a török hódoltság idején - néhány rövidebb időszakot leszámítva - végig lakott település volt. A tizenöt éves háború idején, 1596-ban Pálffy Miklós esztergomi főkapitány Budakeszi lakóit Esztergomba telepítette át. A budakesziek 1608-ban térhettek csak vissza. Ezután a település 1684-ig újra lakott volt ban a Budát visszafoglaló Szent Liga csapatai újra kiürítették a falut. Az egykori református hitű magyar lakók már nem tértek vissza. Budakeszi birtokosa gróf Zichy István volt, akinek fia, Péter től hívta a településre az első német telepeseket Bajorországból, a Rajna-vidékről, Ausztriából, Cseh-Morvaországból től Budakeszi kamarai birtok lett, jelentős kedvezményekben részesült, melynek következtében gyors fejlődésnek indult a település ban kitelepítették a sváb lakosok nagy részét, s helyükre főként erdélyi és kárpátaljai magyarokat költöztettek. A rendszerváltozás időszakában újabb betelepülési hullám érte el Budakeszit az agglomeráció több településével együtt, a Budapestről kitelepülők jelentősen megnövelték Budakeszi lakosságszámát. A határainkon kívül élő magyarokkal, valamint a kitelepítettek leszármazottaival, szoros kapcsolatot ápol a város. Testvérvárosi kapcsolatot létesített a németországi Neckarsulmmal, Lich-hel, Delbrück-Westenholz-cal, az ausztriai Sankt Margarethen an der Raab-bal, az erdélyi Csíkszeredával és a kárpátaljai Beregdédával. A település kertvárosi jellegét a rendszerváltozást követően is megőrizte. A város 2010-től nagyfokú infrastrukturális fejlődésnek indult. Megújult a i hivatal, a Római-katolikus templom környezete, a Nagy Sándor József emlékház, a Fő téri park. Új, 48 férőhelyes, 4 csoport szeptemberétől várjuk az új bölcsődéseket. Megvalósult a Pitypang Sport Óvoda bővítése, felújítása és részleges akadálymentesítése, az Idősek Napközi Otthonának bővítése, felújítása és akadálymentesítése. A jelenlegi, elavult, a lakó- és iparterületekkel már körbeépített szennyvíztisztító telep helyett közel ötmilliárd Ft bruttó értékben új szennyvíztisztító telepet létesítünk, valamint megvalósul Makkosmária városrész csaknem egészének csatornázása is. Megnyertünk egy 100 millió Ftos pályázatot a i hivatal, a Széchenyi István Általános Iskola és a Pitypang Sport Óvoda energetikai fejlesztésére, melynek kivitelezése idén szeptemberben fejeződik be. Budajenő, Tök és Remeteszőlős településekkel együtt beadott pályázatunk 25,9 millió Ft értékben számítástechnikai, informatikai fejlesztést is lehetővé tesz az érintett településeken. Felújítottuk Budakeszi Fő utcáját és a környező közterületek (parkok, járdák, emlékhelyek) nagy részét. Jelentős fejlesztést hajtottunk végre a város közösségi közlekedésén is (menetrendi- és vonalbővítés, vadonatúj autóbuszok). Értékes vagy! néven ifjúsági bűnmegelőzési programot indítottunk el 32 millió Ft értékben, valamint folyamatban van az önkormányzat teljes szervezetének fejlesztésére irányuló 22 millió Ft-os pályázat megvalósítása. Több mint 6 milliárd forint valósult meg négy év alatt, melyhez az önkormányzat mintegy félmilliárd Ft-os önrészt biztosított. Mindezek a fejlesztések a Budakeszin élők javát szolgálják. Az infrastrukturális fejlődés mellett a város turizmusa és kulturális élete is felélénkült. A jó levegő és a települést körülölelő hatalmas erdőségek, az Arborétum, a mamutfenyők, a Budakeszi Vadaspark, a Magyarországon egyedülálló Himnusz-szobor, a Romkert és a Kálvária télen-nyáron vonzzák a kirándulókat. Budakeszi a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöki feladatai mellett január 1-jével járásközponti szerepkört is ellát. A járáshoz tartozó települések közé tartozik Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. Mindezeken túl a i hivatal jelenleg Az új bölcsőde épülete Fő utca felújítás után 12 település építéshatósági tevékenységét is végzi. Budakeszi eként képviselő-társaimmal együtt mindent megtettünk és a választóink felhatalmazása esetén a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy hatékony, dinamikus és sokrétű fejlődést biztosítsunk szeretett városunk érdekében. Dózsa György téri termelői piac felújítás után szobás bölcsődét építünk, ahova bruttó összértékű beruházás 8 9 BUdakeszi

6 Herceghalom dezett utcái, parkjai vonzó A község kialakulása a II. külsőt kölcsönöznek a falu- Világháború után, az álla- Herceghalom Pest megye, nak, míg gesztenye fasorai mi gazdaság megalakulá- Fejér és Komárom ritka élménnyel ajándékozsának és nagyarányú fejnak, megyével határos szélén, zák meg az idelátogatót. lődésének köszönhető. A az M1-es autópálya 26. A település területe: 733,9 kitűnően prosperáló mezőgazdasági kilométerénél lévő kijáró, ha, belterülete: 187,6 ha, tevékenységnek és a Budapest-Győr vasútvonal lakosainak száma ja- köszönhetően megindultak mellett, a Zsámnuár 1. napján 2115 fő. a lakásépítések, ahogy béki-medence délkeleti Herceghalom területén és bővült az állami gazdaság szélén fekszik. A községet a környéken végzett régészeti tevékenysége, úgy nőtt két vízfolyás öleli körül: a ásatások alkalmával a község lakossága is. erdősi lászló Békás-patak, mely keleten feltárt leletek azt bizonyítják, A Biatorbágyhoz tartozó követi a faluhatárt és a Kígyós-patak, hogy már a bronzkor- Herceghalomnak rendelő, védőnői szolgá- mely Háromrózsa ban éltek emberek a mai ben sikerült a társközségi lat, posta és a gyógyszerban felől észak-dél irány- község területén. Több rangot megszerezni, majd tár is. Sor került az óvoda halad. A falu közepén országleírásban Herceghalom a község 1990-ben önálló- és az iskola épületének a Kígyós-patak paplaposi elsősorban, mint sodott. bővítésére és felújításá- mellékága csörgedezik. jelentős mezőgazdasági ra is ben a település terület kerül bemutatásra. Az önállósodást követően központjában felépült Herceghalomra a múltban A település mai területe az a lakosság lélekszáma a négycsillagos Abacus - és részben ma is - a 1700-as évek közepétől a dinamikusan növekedett hotel, mely meghatározó nagyüzemi mezőgazdaság Sándor család tulajdona és növekszik ma is. Meghatározó épületévé vált Herceg- jellemző, ennek és a domborzati volt ben gróf Sándor a betelepülési halomnak. A településen viszonyoknak meg- Móricz gazdaságát kiemel- tendencia, a kiköltözők megvalósult fejlesztések, felelően összefüggő szántóterületek kedőnek minősítették és száma elhanyagolható. Az beruházások következté- övezik. az ország legkorszerűbben ezredforduló után épült ki ben megnőtt a település Herceghalom kertvárosi vezetett gazdaságai közé a mai településközpont. idegenforgalmi és kereskedelmi Falukemence jellegű beépítettsége, ren- sorolták. Sándor Móriczot Elsőként a Kulturális Egyházi szerepe is. hazánk egyik legnevezetesebb Központ épült fel, és legkitűnőbb lovasaként mely egyszerre ad helyet tartották számon, három felekezetnek, de Ördöglovasként is emlegettékturális teret ad a település kul- eseményeinek is. A gazdálkodás az ben felépült a községi as években is sikeresen könyvtár épülete is, folyt, aminek következtében mely mára közkedvelt kö- Herceghalomban zösségi térré vált. Az új kápolna és iskola épült. Polgármesteri Hivatal épületét Mindkét épület - átépítve 2006-ban avatták fel. ugyan - de a mai napig Az új településközpontban használatban van. helyet kapott továbbá az Park Víztorony Kultúrális Egyházi Központ orvosi rendelő, a fogászati HeRcegHalom

7 Bencsik mónika Az új református templom Nagykovácsi madártávlatból Nagykovácsi Csodálatos ajándéka az életemnek az a szolgálat, amit Nagykovácsi település érdekében tehetek. Mindig is felnéztem az alkotó emberekre, de a hivatásom során tanultam meg igazán, mit is jelent a kreativitás. Sokan talán úgy vélik az önkormányzatiság, a közigazgatás aktatologatásra egyszerűsíthető, pedig ez nem így van. Egy közösség szolgálatába állni nagy kihívást jelent és bátorság kell hozzá. A mindenapjaink építkezésről szólnak, építjük a közösséget, az intézményeinket, alakítjuk a kultúránkat és a környezetünket, mindeközben a kihívások mellett ott van az óriási felelősség. Esküt tettem Nagykovácsinak 12 évvel ezelőtt, a bizalmat azóta is próbálom megszolgálni! Nagykovácsi kivételes természeti szépségekkel megáldott település, az őt körülölelő gyönyörű dombok a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz és a Pilisi Parkerdőhöz tartoznak. A közel nyolcezer lakosú nagyközség központja Budapest északnyugati határától alig hat kilométerre fekszik, a Budai-hegység 340 méter magasan elterülő, méter magas hegyekkel Zsíros-hegy, Nagyszénás, Kutya-hegy, Nagykopasz és Remetehegy övezett völgykatlanában. Ennek köszönheti zsákfalu jellegét, a település közúton csak egy irányból érhető el, vasút nem érinti. A településen ered és folyik keresztül az Ördög-árok patak. A zsákfalunak a természet ajándékai mellett az kölcsönöz falusias légkört, hogy területén nem vittek véghez olyan jellegű beruházást, ami zavarhatná az itt élők nyugalmát. Így nem épült ide gyár, nagyobb áruház, és ehhez más hasonló létesítmény. Egyedi földrajzi és gazdasági zártsága előnyösen hat a kultúrára és a társadalmi berendezkedésre egyaránt. Az itt kialakult sajátos életkörülmények sok városi család számára vonzóak, ezért nagyarányú a kiköltözés a fővárosból a természetközeli településre. Már az ősember által is lakott területet a római korban gazdaságok és villák népesítették be. A középkori falut királyi szolgák alighanem fegyverkovácsok egy 1254-es oklevélben találkozhatunk. A török hódoltság alatt elnéptelenedett falut között a Fekete-erdő környékéről érkező, német nyelvű telepesek népesítették be. Katolikus templomukat 1746-ban szentelték fel. A Wattay család a XIX sz. elején kezdte építeni kastélyát, mely később Teleki, végül Tisza-birtok lett. A sváb lakosságból a második világháborút követő kitelepítés A kulturális élet egyik legfontosabb színtere az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, amelynek dísztermében gyakoriak a képzőművészeti kiállítások, valamint a különféle előadások, melyeket a gyermekek és a felnőttek részére egyaránt ajánlunk. A könyvtár kétszintes, ahol a kölcsönözhető könyveken kívül mesesarok, foglalkozó, egy kisebb helytörténeti Kispataki óvoda Az Inkubátorház Vállalkozói Ház februárban ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit, mely az Öregiskola épületével alkot szerves részt. Az épületben kiemelten a település vállalkozóinak tartanak előadásokat, képzéseket. Az épület uniós pályázaton nyert támogatásból épült, amely a Határon át- több mint kétezer főt érintett. kiállítás, valamint internetes nyúló együttműködés keretében A település népességének növekvő száma miatt - melynek hozzáféréssel több számítógép áll a látogatók rendelkezésére. a szlovákiai Komárnoban működő partnerrel közösen jött létre. mintegy egynegyede A kulturális életet gazdagítják Az Inkubátorház második ütem- gyermek - az infrastrukturális az egyházi rendezvények és a ben tovább bővül, önálló épülettel, fejlesztés az egyik legfontosabb feladat. Ennek jegyében épült fel az impozáns új óvoda, amely a maga 1500 nm-es civil szervezetek programjai, valamint igen aktívan vesz részt a település kulturális életében a Német Nemzetiségi Önkormányzat ahol olyan irodák jönnek létre, amelyek a vállalkozások részére válnak majd elérhetővé. is. épületével és a 6000 nm-es A Fő téri Római Katolikus Templom kertjével száznyolcvan gyermek számára biztosít új helyet. A gyermekek további elhelyezése érdekében az új óvoda Dózsa György utcai egységének bővítése most van folyamatban, így két csoportszobával gazdagodik a település, valamint a régi épületrész is felújításra kerül. A még kisebb gyermekek elhelyezésére és a falu örömére új bölcsőde épül, amelyre már lakták. Kowachy nevével először évek óta nagy igény mutatkozik NagykoVácsi

8 Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakeszi Polgármesteri Hivatal - Építéshatósági Osztály (illetékesség: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Telefon: 23/ /0/121 Budakeszi Járási Hivatal központ Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Telefon: 23/ Budakeszi Járási Hivatal Okmányiroda Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. Telefon: 23/ Budakeszi Járási Hivatal Kormányablak Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: 23/ Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatal Cím: 1117 Budapest, Karinthy F. út 3. Telefon: 1/ Budakeszi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség I. (illetékesség: Biatorbágy, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős) Cím: 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1. Telefon: 23/ Budakeszi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség II. (illetékesség: Budajenő, Perbál, Telki, Tök) Cím: 2072 Zsámbék, Zichy tér 1. Telefon: 23/ Budaörsi Rendőrkapitányság Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 160. Biatorbágy Orvosi Ügyelet (illetékesség: Biatorbágy, Herceghalom) Cím: Biatorbágy, Baross G. u. 4. Telefon: 23/ Zsámbék Orvosi Ügyelet (illetékesség: Perbál, Tök) Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi u Telefon: 23/ Országos Mentőszolgálat Budaörs Mentőállomás Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 227. Telefon: 23/ Országos Mentőszolgálat Zsámbék Mentőállomás Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi u Telefon: 23/ Katasztrófavédelem, Tűzoltó-parancsnokság Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 79/a. Telefon: 23/ HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - központ Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Telefon: 23/ Idősek Napközi Otthona Cím: 2092 Budakeszi, Erdő u. 83. Telefon: 23/ HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tök területi iroda Cím: 2073 Tök, Kútvölgy u. 14. Telefon: 23/ HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Budajenő területi iroda Telefon: 23/ Cím: 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 6. Budakeszi Rendőrőrs Telefon: 30/ (illetékesség: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Telki) Közjegyzők Cím: 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. dr. Huszár Éva Telefon: 23/ Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Zsámbéki Rendőrőrs Telefon: 23/ (illetékesség: Herceghalom, Páty, Perbál, Tök) dr. Komáromi József Cím: 2072 Zsámbék, Magyar út 4. Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Telefon: 20/ Telefon: 23/ Budakeszi Orvosi Ügyelet Budakörnyéki Közterület-felügyelet (illetékesség: Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki) (illetékesség: Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Perbál, Tök) Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Cím: 2092 Budakeszi, Fő u Telefon: 23/ Telefon: 23/ /0/ közérdekű címek, telefonszámok

9 TéRkéP 16 17

10 székely lászló Széchenyi tér Páty Páty, több mint 7200 lakosú község, a fővárostól mindössze 20 kilométerre. A település ősidők óta lakott hely. Paagh alakban, IV. (Kun) László király, május 12- én kelt adománylevele említi először. Ez a község születésnapja. A Mézes-völgyön át a Zsámbéki-medencébe vezető bejáratra találóan illik a pátyi kapu elnevezés. Páty újkori fejlődése a mai református templom körül alakult ki. A faluban évszázadokon át meghatározó volt a földművelés, a déli fekvésű domboldalaira telepített szőlőből minőségi bort készítettek, ami Pátyi vörös néven lett ismertté. Ekkor alakult ki a Pincehegy, a 300 pincés pincesoron a legrégebbi évszám 1805-ből való. A pincehegy központi részén lévő nagypince a Telki Apátság dézsmapincéjeként épült a 19. század 20-as éveiben. A helyi borászok és a civilek, a Pátyi Pincenapok rendezvénysorozatával, közösen kívánják felhívni a figyelmet az országosan is egyedülálló Pincehegyre. A 20. század elejétől, majd a 90-es évektől nőtt jelentősen a település. Bővült az iskola, új óvoda és új katolikus templom is épült. Számos új üzlet, szolgáltatás nyitott, három lovarda is működik a falu területén. A református templom A reformáció hamar gyökeret eresztett a településen, egyháza már a 17. század elején fennállott. A régi katolikus templom helyére ban egyszerű, késő barokk templomot építettek föl. A torony 1802-ben, egy villámcsapás után kapott réz borítást. A legrégibb fölszerelési tárgya egy 1668-ban készült A Splényi Várady kastély Splényi Ignác huszár ezredes Splényi-Várady kastély és felesége, a biai földbir- tokos lánya, Szily Mária ban vettek birtokot Pátyon, és 1825 karácsonyára megépítették a kastélyt. Splényi Ignác 1840-ben meghalt, és a család, a szabadságharcban betöltött szerepe miatt, kegyvesztetté vált, el kellett adniuk a birtokot. A bécsi jellegű empír kastélyt, amelynek a szájhagyomány szerint 350 db A pátyiak ezért uradalomnak 1848-as puskacsőből készült hívták, 1945 után volt pártház, Református templom a kerítése, Várady József udvari tanácsnok vette meg, gondnoki lakás, rendőrlakás, KISZ-klub. Az 1980-as évek aki neves könyv-, érem- és végén a Petőfi Mg. Tsz tulajdona műgyűjtő volt. A család 1944 lett és kollégiumként műkö- őszén azonban elhagyta az dött 1993-ig, amikor Páty Önkormányzata országot után a különböző szervezetek más-más közösségi célra megvásárolta óta a Páty célra használták a kastélyt, Faluközösségért Alapítvány Páty Önkormányzata ban vásárolta meg, egyik szárnyában jelenleg a községi és iskolai könyvtár, valamint a Faluüzemeltetés működik. A Közösségi Ház Az egykori provizori (tiszttartói) lakot 1820 körül emeltette Faber Sebestyén skót bencés apát. A szerzetesek azonban kezelésében a Helytörténeti Gyűjteménynek és különböző kulturális eseményeknek ad otthont, pincéjében 2011 óta a Pátyi Borkultúra Egyesület szervez programokat. Pincesor 1882-ben visszaköltöztek Bécsbe, és a telki apátság területe, mint vallási és közalapítványi birtok élt tovább, a gazdaságot a mindenkori tiszttartó irányította. A kúriát 1945-ig a M. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye- komáromi kehely, míg anyakönyve 1734-től ismert. képzését vezető intézők lakták. tem hallgatóinak a gyakorlati Főkút PáTy

11 Perbál Perbál területe kedvező megújult, megszépült így elhelyezkedéséből adódó- csábít újabb és újabb üzlete- Perbál a főváros északnyugati an ősidőktől fogva lakott, ket, vállalkozásokat. agglomerációjának ezt rengeteg régészeti lelet Önkormányzatunk úgy alan peremén, a Zsámbéki-medencében fekszik. Közel van Budapest, gépkocsival vagy is bizonyítja. Sajnos a török időkben teljesen elpusztult, majd csak az 1700-as évek kotta meg településrendezési tervét, hogy lehetőséget biztosítson kis és középvállalkozások tömegközlekedéssel gyorsan, első felében alapítják újra megtelepedésére több irányból megkö- döntően németajkú telepe- is. Egyre több magyar és kül- zelíthető. Mindezek ellenére sek. A II. világháború előestéjén földi cég használta már ki ezt Varga lászló viszonylag jól megőrizte a vidékre jellemző sajátosságait, értékeit, közösségeit. Mindezen értékei tudatos döntések virágzó nagyközség volt településünk. A háború, majd az azt követő kitelepítés, lakosságcsere nagyban a lehetőséget, de akad még tér újabbak számára az ipari területen. Perbál természeti környezete lóan alkalmas a vidék, igaz ez Felújított iskola, napelemekkel eredményei: az úgynevezett megváltoztatta Perbál nemzetiségi is gazdag. Egymást egyenlőre leginkább a határlóan Hősi Emlékmű rendszerváltás óta a megválasztott összetételét, azon- váltják az erdők, mezők, ban való, úgynevezett zöldu- képviselőtestületek, ban mindmáig aktív német szántók, hegyek, dombok, tas kerékpározásra igaz. vezetők egyazon célért, egyazon és szlovák nemzetiség él vízfolyások. Kirándulásra, Megújult Közösségi Ház elvek szerint dolgoztak. Fejlődjenek a vállalkozások, de ne jelentsenek az itt községünkben. A címerünk is ezt szimbolizálja; egy közös tőből fakadó életfa, túrázásra csábító a vidék. Községünkben és a környékünkön is több lovarda található. Egyszóval, ha egy nyugodt vidékre vágyik a nagyváros tövében, akkor láto- élőknek, a környezetnek elviselhetetlen melynek különböző színű Kerékpártúrákra is kivágasson el hozzánk! Az új Mézeskalács óvoda terhelést! Növe- kedjék számban, területben községünk, de csak szervesen, úgy, hogy ne borítsa fel a hosszú idők alatt kialakult társadalmi, szociális egyensúlyt! levelei a magyar, német és szlovák emberek egymásra utaltságát, békés együttélését jelentik. Perbál mérete közel ideális, népessége ha lassan is, de növekszik, a 2010-es évek elején 2200 fő körül mozog. Az alapinfrastruktúra döntő mértékben kiépült, az alapszolgáltatások rendelkezésre állnak, nagyon jó színvonalú Óvoda, Iskola, Közösségi Felújított Községháza Ház működik, helyben maradt a közigazgatás is. Nálunk még mindenki megismer mindenkit az utcán. Forgalmas Fő utcánk, településközpontunk az utóbbi évek beruházásainak köszönhetően nagyobb részt Perbáli határ ősszel PeRBál

12 Szathmáry Gergely B u da kö r n y é k i Ö n ko r m á n y z at i Tá r s u l á s Örkény emlékmű telefonfülkében Remeteszőlős különlegesen szép természeti környezetben fekvő, gyorsan fejlődő, fiatal település, mely 2002-ben vált önállóvá. A Községünket körbe vevő erdő nemcsak pihentető sétákra, kirándulásokra, közösségi programokra ad lehetőséget, hanem kristálytiszta levegőt is biztosít valamennyiünk számára. A barátságos környezetet barátságos emberek lakják, akik nagyon sokat tettek és tesznek településünkért. Az Önkormányzat elsőrangú feladatának tekinti e közösség szolgálatát. Célunk az, hogy a megfelelő színvonalú komfort megteremtése mellett, megőrizzük azokat a természeti adottságokat és békés környezetet, ame- lyért mi mindannyian ide költöztünk a városból. Ismerkedjen meg településünk múltjával és jelenével, és ha kedvet kap egy személyes látogatásra, várjuk szeretettel. Nevezetességek Örkény emlékmű telefonfülkében áprilisában, Örkény István születésének százéves évfordulója kapcsán megrendezett egyéves programsorozat zárásaként Örkény emlékmű interaktív telefonfülke került felavatásra Remeteszőlős Község Önkormányzatának épülete mellett. A fülkében található telefon kagylójának felemelésekor működésbe lép egy lejátszó egység, amely Örkény tizenöt egypercesének egyikét játssza le ismert színészek tolmácsolásában. Az emlékművet az író Ballada a költészet hatalmáról című novellája ihlette, ami egy költő verse által megérintett telefonfülke kalandjairól szól, amely végül a mai Remeteszőlős területén (...a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen... ) nyer nyugalmat. Remeteszőlősi könyvmegálló Remeteszőlős Község Önkormányzata és a Remete Csemete Alapítvány együttműködésében létrehozott első agglomerációs könyvmegálló az Örkény emlékmű mellett helyezkedik el. A könyvmegállót a település területén található régi épületrom tégláiból építettük meg, újra élővé téve múltunk tárgyi emlékeit. A könyvmegálló így nemcsak a kultúra melletti elkötelezettségünket szimbolizálja, hanem abbéli meggyőződésünket is tükrözi, hogy a saját múltunk tiszteletére alapozó közösségi összefogás szép és értékes eredményeket tud teremteni. Az 50-es években lerombolt Pléhkrisztust Remeteszőlős Község Önkormányzata 2005-ben állíttatta fel újra. Rendezvények Falunap szeptember 13. Fáklyás emlékfelvonulás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére október 23. Márton napi esti kalandtúra novemberében Pléhkrisztus Közösség kemece A könyvmegálló egyfajta könyvekkel feltöltött utcakönyvtár, amely mindenki számára éjjel-nappal nyitva áll. Az erre sétálók a könyvmegállóban elhelyezett könyveket szabadon (és persze ingyenesen) olvasgathatják, az Örkény emlékfülke társaságában elhelyezett pihenő padon. Pléhkrisztus Navratil Ákos (tudós, közgazdász) 1929-ben súlyos vadbalesetet szenvedett a Község területén (az akkor még Nagykovácsihoz tartozó útszakaszon), és a szerencsés megmeneküléséért hálából keresztet állíttatott a baleset helye közelében az országút mellé. r e m e t es ző lő s Remeteszőlős 23

13 Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Deltai Károly Templom Telki Telki gyönyörű természeti környezetben fekvő, a környezettel harmóniában fejlődő település. A házakig lehúzódó erdő nemcsak pihentető sétákra, kirándulásokra, közösségi programokra ad lehetőséget, hanem kristálytiszta levegőt is biztosít az itt élők számára. A barátságos környezetet barátságos emberek lakják. A nyugodt, kertvárosias miliő mentes a szélsőségektől, ugyanakkor pezsgő közösségi és fejlődő kulturális élet jellemzi. Telki ezer éves, a fővárostól nyugatra, a Budai-hegység déli lankáin, a Zsámbéki-medence keleti peremén fekvő festői település. Egykor a Géza fejedelem alapította bencés apátság birtokolta, nevét pedig onnan kapta, hogy az Árpád-házi királyok telkén épült. A telki monostor és falu első oklevélbeli említése 1198-ból származik. Jóllehet ennek adatai szerint ez a monostor akkor már csaknem 100 éves lehetett, településünk korát ettől az időponttól számítjuk. Telki a rendszerváltás óta eltelt több mint 20 esztendő alatt hatalmas változáson ment keresztül. Az 1980-as évek végéig az alig háromszáz lelket számláló, szerény kis falut a kádári nomenklatúra vadászain kívül nem sokan ismerték. Az akkori faluközösség az Ófaluban és közvetlen környezetében élt. A települést szőlő, gyümölcsösök, legelők és szántók vették körül. A rendszerváltást követően Telki fejlődése és épülése robbanásszerűen felgyorsult. A faluvezetés - felismerve az agglomeráció ezen érintetlen zugának kiemelkedő lehetőségeit -, fejlesztésekbe és belterületbe-vonásokba kezdett, és a jó környezeti adottságokkal rendelkező község a fővárosból kiköltözők kedvelt célpontjává vált. A település lélekszáma a korábbiakhoz képest jelentősen megemelkedett, ma megközelíti a 4000 főt. A régi faluközponton kívül, a község területének közepe táján kiépült egy második központ is, ahová az iskola, az óvoda, kiskereskedelem, egyéb szolgáltatás és vendéglátás települt. A községnek a főúttól délre eső részén a lakónegyedek mellett további intézmények épültek. A szinte egyidejű, nagy léptékű kitelepülés sajátos, országosan is egyedülálló szociális összetételű népességet eredményezett. Az itt élők közép- és felső-középosztálybelinek mondható, átlagon felül művelt, több gyermeket nevelő családok, akik kiemelkedő vásárlóerejű, önmagukra és környezetükre igényes, egyre összetartóbb közösséget alkotnak. Telki kulturális és társadalmi élete az 1990-es évektől jelentősen megélénkült. Létrejött a színvonalas oktatást biztosító általános iskola, és a helyi civil szervezetek között irodalmi hagyományokat is gondozó kulturális egyesület, énekkar, galéria, valamint más szabadidő klubok is találhatók. A község rendszeresen szervez helyi közösségi, kulturális eseményeket. Telki környezeti-természeti adottságai és viszonyai jó alapokat biztosítanak a sporthoz, rekreációhoz. Az aktív közösségi és profeszszionális sportéletet különféle létesítmények és programok támogatják és Telkiben épült fel a Magyar Labdarúgó Szövetség új sportközpontja, a Globall Football Park & Sporthotel is. Panoráma Panoráma Telki 24 25

14 Balogh kálmán Tök A közel 1400 lakosú Tök község 30 km-re Zsámbéki-medence peremén Budakeszi Járásban fekszik. Az idelátogatót főleg a dimbes-dombos pannon táj szépsége ragadja meg. A település már a római korban lakott volt, a Tök melletti Roszsz tónál még ma is látható a Művelődési ház kétlyukú, rómaiak által épített híd, és a tó gátmaradványai. Oklevélben először 1467-ben említették. A Rossztemplom dűlőben a XIII. században épített egyhajós templom található. Különlegessége a keleti és nyugati falába mélyedő két negyedköríves fülke, melyekben egy-egy mellékoltár állt. A ma látható templomromot az önkormányzat a Millennium évében állította helyre. A török hódoltság idején sem néptelenedett el a településünk. A falu közepén található a református templom, többszöri bővítés után a XVIII. század második felében (1784) kapta meg a mai barokk formáját. Tornya 1802-ből való, bővítése romantikus stílusban 1863-ban történt.. Vörösmárvány úrasztala évszámmal van ellátva ban leszerelt festett menynyezetkazettái az Iparművészeti Múzeumba kerültek, egy része a budapesti Bartók Ház zenetermét díszítik. Ezen kazetták mintájára a templom mennyezetkazettái elkészültek, és újból impozáns látványt nyújtanak, a régi padok is felújításra kerültek. Az utóbbi években a templomunkat kívülről is szépen helyreállítottuk. Ritkaságszámba megy a harmóniummal egybeépített orgona még felújításra vár. Műemléki védelmet élvez a Kútvölgy téren példásan felújított egy emeletes épület, az egykori vendégfogadó, a Plettler ház. Említésre érdemes az 1932 óta működő Művelődési Ház. A Művelődési Ház 1932 óta működik, falán került elhelyezésre az I. Világháborúban hősi halált halt töki katonák emlékét őrző dombormű, Medgyesi Ferenc alkotása. A bejárat melletti Petőfi portrét Borsos Miklós mintázta. Az épület előtt álló II. Világháborús emlékmű alkotója Melocco Miklós. Tök borkultúrája több évszá- sítják a mai napig épségben megmaradt présházak, melyek közül némelyik 200 éves. Az itteni szőlők az Etyek-Budai borvidékhez tartoznak, melyek kiváló minőségű termést hoznak. Elsősorban a Nyakas Pince Borászatot említenénk meg, borai számos nemzetközi versenyen szereztek érmet. Aki még ezután is tamáskodik, kóstolja meg az itt termelt borok valamelyikét. A közelmúltban magabiztos fejlődés jellemzi a községet. Pályázati forrásokból bővült ki és újult meg az óvoda, a mostanság induló csatornázás pedig 800 milliós beruházás keretében valósul meg. Fejlesztjük a Művelődési Házat, az előtte levő teret parkosítjuk, mely a falu közösségi életének legfontosabb színtere. Terveket készítünk a Kútvölgy tér felújítására, ahol gondozott parkot, játszóteret és pihenésre alkalmas padokat helyezünk el. Tervezzük az ivókút helyreállítását is. A falu kulturális élete is nagyon színes, gazdag. Az évi 4-5 nagy rendezvényre az ország távoli sarkaiból is nagy számban érkeznek ide látogatók. Ezen programok egész évben kellemes kikapcsolódásra adnak lehetőséget. Bortermő vidékhez hűen fontos helyet foglal el a falu életében a szüreti felvonulás és bál, mely kiváló lehetőség a hagyományok őrzésére és ápolására. Lovagolva is megismerheti Napsugár Óvoda Tök a lovas turizmusáról is híres. Állandó helytörténeti kiállítás és időszaki kiállítások is megtekinthető a Falumúzeumban. A töki emberek viseletét és használati tárgyait mutatja be az elmúlt évben. A Pajtagalériában időszaki kiállítások várják az érdeklődőket. Településünk számára nagy gondot okoz a hatalmas átmenő forgalom, melyre a régóta várt elkerülő út jelenthet megoldást. Tök a térség azon települései közé tartozik, melyek a múltjukat ápolva, de a jövőjükre összpontosítva haladnak a fejlődés útján. Templombelső Templomunk felújítva Templomrom felújítás közben zadra tekint vissza. Ezt tanú- a vidéket az idelátogató, ugyanis Tök

15 Készült: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás településeinek támogatásával Grafika és Nyomdai kivitelezés: PrintPix Kft.

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014.

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014. Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Horváth István Kiadási év, 2014. Perkáta és a polgárőrség Perkáta története - röviden Fejér megyében, a Mezőföld keleti peremének völgyekkel

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

2481 Velence,Tó út 1. Tel.: 06-20-669-3824 e-mail: mentor-porta@ivancsa.hu

2481 Velence,Tó út 1. Tel.: 06-20-669-3824 e-mail: mentor-porta@ivancsa.hu 2481 Velence,Tó út 1. Tel.: 06-20-669-3824 e-mail: mentor-porta@ivancsa.hu Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Ökoturisztikai Integrált Stratégia Rédli László Velence, 2010. február 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

JELMAGYARÁZAT: lakóépület kereskedelmi épület középület

JELMAGYARÁZAT: lakóépület kereskedelmi épület középület ivó kút 01 Nyelvstúdió Iskola Nagykovácsi és térsége Nagykovácsi és főutcája Nagykovácsi Pest megye 3001 hektáros területén elterülő, legmagasabban fekvő községe, településszerkezetét tekintve zsáktelepülés.

Részletesebben

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK Önt is várjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába! Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 I. Bükkszentkereszt helyzetelemzése Bükkszentkereszt elhelyezkedése Bevezető Bükkszentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek!

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! H Í R V I R Á G Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! 2015. év 2. szám A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Országos Nyugdíjas Tanács

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA

DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA CSAPÓ TAMÁS LENNER TIBOR DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIÁJA PÉCS 2014. év lakosság 1949 3949 1960 30976 1970 44721 1980 59559 1990 58887 2001 53036 2011 46508 Dunaújváros

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben