Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év III. negyedévi tevékenységéről...4 Belső Ellenőrzési Csoport évi munkatervének módosítása...22 Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve...26 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ évi belső ellenőrzési munkaterve...45 A évi decemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása...51 Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről...56 Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről...91 Beszámoló a Tornyai János Múzeum és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ tevékenységéről szeptember 1-től október 25-ig A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994.(07.04.) Kgy. rendelet módosítása A nevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló rendelet elfogadása A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítása Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 39/2011.(06.07.) Közgyűlési rendelete alapján meghirdetett felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Pályázat kiírása a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására Támogatás nyújtása az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számára...220

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését november 8-án, reggel 8 00 órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi III. negyedévi tevékenységéről Előadó: Címzetes főjegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2. Napirend: A decemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Lakosságszolgálati Iroda beszámolója Előadó: PH, Antal István irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: A Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda beszámolója Előadó: PH. Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda, Mucsi László irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Negyed működéséről Előadó: Dr. Nagy Imre igazgató Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, október 31. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a november 8-án tartandó rendes közgyűlés anyagait az alábbi időpontokban tárgyalják meg. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: november 4. /hétfő/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: november 4. /hétfő/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: november 4. /hétfő/ délután óra, helye: Díszterem Em. 6. Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság ülése: november 5. /kedd/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: november 5. /kedd/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: november 5. /kedd/ délután óra, helye: Díszterem Em. 6. Hódmezővásárhely, október 30. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: A /2013. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év III. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: október 25. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől Iktatószám:A /2013. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2013.év III. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés aiii. negyedévben is rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban rendelkezésre állt az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzési Csoport2013. év III. negyedévében befejezett, illetve lezárt nyolc darab ellenőrzést. Ebből három a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat, öt a tárgynegyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soron kívüli ellenőrzésünk volt. A III. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásait, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet(ávr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, november 08. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

6 I/A kötet 6. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja I./2013.III. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1.) a évben készített, Mártély Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentés észrevételeire, megállapításaira tett vezetői intézkedések utóellenőrzése 2.)Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzéséről 3.)Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárások vizsgálatáról és a képviselő-testületi ülések előkészítéséről, adminisztrálásáról 4.)ASzerdahelyi József Nonprofit Kft-nél május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés utóellenőrzéséről 5.)A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének betegélelmezés rendjéről, továbbá az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás vizsgálata 6.)A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének belső szállítói szolgálat működésének vizsgálata 7.)A civil szervezetek (olvasókörök, egyesületek, stb.) számára biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásainak ellenőrzése 8.)A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Rekvium Temetkezési Vállalkozással kötött bérleti szerződés tárgyában A III. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan oszlanak meg szabályszerűségi-, és pénzügyi ellenőrzés vonatkozásában: Szabályszerűségi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban - a évben készített, Mártély Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentés észrevételeire, megállapításaira tett vezetői intézkedések utóellenőrzése - Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárások vizsgálatáról és a képviselő-testületi ülések előkészítéséről, adminisztrálásáról Intézményeknél - ASzerdahelyi József Nonprofit Kft-nél május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés utóellenőrzéséről

7 I/A kötet 7. oldal - a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének betegélelmezés rendjéről, továbbá az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás vizsgálata - a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének belső szállítói szolgálat működésének vizsgálata - a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-RendelőintézetRekvium Temetkezési Vállalkozással kötött bérleti szerződés tárgyában Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban - Acivilszervezetek (olvasókörök, egyesületek, stb.) számára biztosított évi önkormányzati támogatás elszámolásainak ellenőrzése Rendszer- ellenőrzés: Polgármesteri Hivatalban - Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzéséről Fentiek alapján a2013. év III. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely Munkaterv szerint Soron kívüli Együtt MJ Város teljesített ellenőrzések száma ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes E szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény Összesen A táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 8 db vizsgálatból 4-et a Polgármesteri Hivatal területén, 4-et az intézményeknél folytattunk le. Összesen hat szabályszerűségi, egy pénzügyi ellenőrzést és egy rendszer-ellenőrzést végeztünk a III. negyedévben. A következőkben a III. negyedévi ellenőrzéseink tapasztalatairól a kialakult gyakorlat szerinti kivonatos formában számolunk be: 1.) A évben készített, Mártély Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentés észrevételeire, megállapításaira tett vezetői intézkedések utóellenőrzése. 2.) Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzéséről

8 I/A kötet 8. oldal A Közös Hivatal kialakításának az Mötv. előírásainak való megfelelésének vizsgálata: Az Mötv a rendelkezik a közös önkormányzati hivatal létrehozásának alapvető szabályairól. Az Mötv. 85. (1) bekezdése szerint: Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. Az Mötv. 85. (2) bekezdése szerint: A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Megállapítottuk, hogy az Mötv. 85. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelt Hódmezővásárhely és Mártély települése, mivel egy járáson belüli, szomszédos települések és összlakosságszámuk főnél magasabb. Az Mötv. 85. (4) bekezdése szerint: Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés. Megállapítottuk a /2012 iktatószámú, a 481/2012 ( ) Kgy. határozattal jóváhagyott, a Mártély Község Önkormányzatával megkötött, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló, január 1-jével hatályba lépett Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról (továbbiakban: Megállapodás) alapján, hogy az Mötv. 85. (4) bekezdésének megfelelően Hódmezővásárhely lett a székhelytelepülés. Az Mötv. 85. (7) bekezdése szerint: A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2012. (X. 31) Kt. határozatával módosított 175/2012 (IX. 19.) Kt. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város (továbbiakban: MJV) Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni január 1. napjától, ugyanis Mártély Község lakosságszáma nem haladja meg a főt. Megállapítottam, hogy Mártély Község képviselő-testülete eleget tett jogszabályi kötelezettségének szándéknyilatkozatával. E szándéknyilatkozatot Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése a 387/2012. ( ) Kgy. határozatában tudomásul vette. Megállapítottuk a Megállapodás alapján, hogy az Mötv. 85. (7) bekezdésének megfelelően Hódmezővásárhely, mint főt meghaladó lakosságszámú város nem tagadta meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. Az Mötv. 85. (8) bekezdése szerint: A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási

9 I/A kötet 9. oldal munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Mötv. 85. (9) bekezdése szerint: A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. Megállapítottuk, hogy a Megállapodás tartalmazza a mártélyi kihelyezett ügyfélfogadást. A Megállapodás szerint január 1. napjától a közös önkormányzati hivatal Mártélyon a Rákóczi tér 1. szám alatti ingatlanban ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül áll a mártélyi állampolgárok rendelkezésére, a Mártélyon jelenleg érvényben lévő ügyfélfogadási idő szerint. Mártély Község Önkormányzatának honlapján a következő információk szerepelnek a mártélyi állampolgárok részére: Az ügyfélszolgálati megbízott ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8-15 óra Csütörtök: 8-15 óra A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának Mártély települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje: Kedd: 8-15 óra Csütörtök: 8-15 óra Az 5/2013. ( ) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendjéről a következőket tartalmazza (ez is megtalálható Mártély Község Önkormányzatának honlapján): Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának általános ügyfélfogadási rendje a következők szerint alakul: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Helyszíni ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a meghatározott ügyfélfogadási idő be van tartva, sőt, ezen kívül is el tudják intézni ügyeiket a mártélyi állampolgárok. Tehát megállapítottam, hogy a folyamatos ügyintézés biztosított Mártélyon, ezáltal betartásra kerül a fent említett rendelkezés. Az Mötv. 85. (11) bekezdése szerint: A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok eltérő megállapodásuk hiányában lakosságszámuk arányában biztosítják.

10 I/A kötet 10. oldal A Megállapodásban az alábbiak szerepelnek: A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mártély Község Önkormányzata együttesen biztosítja. A költségekhez való hozzájárulás mértékét és megoszlásának arányát az Önkormányzatok külön megállapodásban rögzítik. A Megállapodás V. 2. pontjában a külön megállapodás megkötésének határideje január 31-ére került rögzítésre. Bizonyára a pénzügyi hozzájárulás kiszámítása alapjául szolgáló költségvetési adatok minél pontosabb meghatározása érdekében az 1. félévi teljesülés után, szeptember 19-én született meg a /2013 iktatószámú megállapodás a közös hivatal működési költségeiről Mártély Község Önkormányzata részére a évre Ft összeggel az alábbi fizetési ütemezés szerint: szeptember 30. napjáig Ft-ot; október 31. napjáig Ft-ot; november 29. napjáig Ft-ot; december 31. napjáig Ft-ot. A pénzügyi hozzájárulás első részletének ( Ft) utalása az ellenőrzés időtartama alatt, október 7-én meg is történt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára. Megállapítottuk, hogy a Megállapodásban foglalt határidő túllépésére került sor, ugyanis az ellenőrzés időtartama alatt született meg a működési költségekről a mindkét fél által elfogadott és aláírt megállapodás. A Közös Hivatal kialakításának folyamata 1. A közös önkormányzati hivatalok megalakításának előkészítése Az Mötv (2) bekezdése szerint: A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a hatálybalépését követő hatvan napon belül kell megalakítani. Megállapítottuk, hogy az Mötv (2) bekezdésében foglalt 60 napos türelmi idő ellenére a megfelelő előkészítésnek köszönhetően január 1. napjával megalakult a hódmezővásárhelyi közös polgármesteri hivatal. 2. Az előkészítés fázisa Új feladatkör: A közös polgármesteri hivatal kialakítása miatt kialakult új feladatkör elvégzésére Antalné Kispál Erika lett kijelölve, mint mártélyi koordinátor. Megállapítottuk a /2013 azonosító számú munkaköri leírása alapján, hogy a közös önkormányzati hivatal Mártély Község Önkormányzatával kapcsolatos feladatokat látja el, ezen belül biztosítja a hivatali működés feltételeit. Iratok megfelelő kezelésének biztosítása: Megállapítottuk, hogy a Mártély Község Polgármesteri Hivatalában lévő iratok, dokumentumok átkerültek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Irattárába.

11 I/A kötet 11. oldal Megállapítottuk, hogy a Mártély Község Polgármesteri Hivatalában korábban használt iktatóprogram Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának iktatással foglalkozó ügyintézőinek számítógépeire feltelepítésre került a dokumentumok közötti későbbi keresés végett. Megállapítottuk továbbá, hogy január 1. óta a Mártéllyal kapcsolatos ügyek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában kerülnek ügyintézésre, ennek megfelelően az ott alkalmazott Optikai Archiváló és Lekérdező Rendszer (továbbiakban: OpAL) szoftverben kerülnek iktatásra a mártélyi iratok is. Megállapítottam, hogy a Mártély Község Polgármesteri Hivatal iratai megfelelő kezelésének biztosítása megtörtént. Vagyoni viszonyok, tárgyi, dologi eszközök hivatalos leltára, az esetleges szükségessé váló selejtezések: A 482/2012 ( ) Kgy. határozattal a Polgármesteri Hivatalok tulajdonában lévő eszközök a saját Önkormányzatok tulajdonába kerültek december 31-i fordulónappal. A Megállapodás alapján a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyont az Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal ingyenes használatába adják. A Közgazdasági Iroda számviteli ügyintézőjének tájékoztatása szerint Mártély Község esetében a hivatalos leltár készítése az ellenőrzés időtartama alatt még folyamatban volt. A korábban alkalmazott tárgyi eszköz-nyilvántartó szoftver (KATAwin) adatai részben átkerültek a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer Tárgyi Eszköz moduljába. Megállapítottam, hogy a nagy értékű (egyedi bekerülési érték Ft feletti) tárgyi eszközök nyilvántartása elkészült, a kis értékű (egyedi bekerülési érték Ft alatti) tárgyi eszközök adatainak rögzítése az ellenőrzés időtartama alatt folyamatban volt. Az esetleges szükségessé váló selejtezéseket a pontos nyilvántartás elkészülte után lehet elvégezni. Informatikai rendszerek állapota, eszközkészlete: Helyszíni ellenőrzésünk alkalmával megállapítottuk, hogy az informatikai rendszerek megfelelően működnek. Személyi állomány: Helyszíni ellenőrzésünk alkalmával megállapítottuk, hogy jelenleg 2 ügyintéző dolgozik a mártélyi kihelyezett ügyfélszolgálaton: az egyik a polgármesteri hivatali ügyeket, a másik a járási hivatali ügyeket intézi. A Jogi Csoport ügyintézőjének tájékoztatása szerint a korábban Mártély Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló ügyintézők számára fel lett ajánlva másik álláslehetőség. Közülük együgyintéző mondott fel, a többi ügyintéző el tudott helyezkedni más településeken.a megszűnő polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével kapcsolatos költség nem keletkezett az áthelyezések miatt. Követelés-, kötelezettség-, szállítói állomány: A Közgazdasági Iroda szakmai irányítójának tájékoztatása szerint Mártély Község Polgármesteri Hivatalának követelés-, kötelezettség-, illetve szállítói állománya Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának követelés-, kötelezettség-, illetve szállítói állományává vált. Mártély Község Polgármesteri Hivatalának állományi záró egyenlegeilettek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának állományi nyitó egyenlegei. Ezek a nyitó egyenlegek rögzítésre kerültek a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer Pénzügyi és Főkönyv moduljába.

12 I/A kötet 12. oldal 3. Koncepció-készítés, önkormányzatok közötti koordináció fázisa Megállapítottuk, hogy a /2012 iktatószámú Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról előzetes tervezete elkészült. 4. Az operatív intézkedések fázisa Alapító okirat elfogadása, az Ávr.-nek való megfelelésének vizsgálata: december 14. napján Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a alapján az 512/2012. ( ) Kgy. határozattal jóváhagyta Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala alapító okiratát január 1-jei hatállyal. Megállapítottam, hogy Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának alapító okirata megfelel az Ávr. 5. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kötelező tartalmi elemeknek. Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, az Ávr.-nek való megfelelésének vizsgálata: december 14. napján Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése az 513/2012. ( ) Kgy. határozattal fogadta el Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Megállapítottuk, hogyhódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-e mindenben megfelel az Ávr. 13. (1) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemeknek. Belső ellenőrzési feladatok elvégzése: Megállapítottuk, hogy Mártély Község Képviselő-testülete a 38/2013. (III. 27.) határozatával akként döntött, hogy a korábban belső ellenőrzési feladatokat ellátó N-Global Kft-vel a vonatkozó megbízási szerződést április 30. napjával felmondja. Ugyanezen Kt. határozattal Mártély Község Képviselő-testülete egyben döntött arról, hogy Mártély Község Önkormányzata tekintetében is a belső ellenőrzési feladatokat a közös hivatal Belső Ellenőrzési Irodája lássa el május 1. napjától. Azonban Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ében a következő szerepel: Mártély Község Önkormányzata tekintetében a csoport a belső ellenőrzési feladatokat nem látja el. Megállapítottuk, hogy az SZMSZ-ben foglaltakkal szemben a Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja látja el Mártély Község tekintetében május 1-től a belső ellenőrzési feladatokat. Költségvetés-tervezés: Megállapítottuk, hogy a közös hivatal költségvetésének tervezése Hódmezővásárhely és Mártély tekintetében közösen történt, ugyanis Hódmezővásárhely MJV Közgazdasági Irodájának ügyintézője kiküldött egy analitikus táblázatot Mártély Község Polgármestere részére, aki kitöltötte azt a megfelelő tervszámokkal, majd visszaküldte a Közgazdasági Iroda ügyintézőjének, aki összesítette a két hivatal tervadatait. Megállapítottuk az utoljára 19/2013 ( ) Kgy. rendelettel módosított Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának költségvetési rendelete alapján, hogy tervezésre kerültek Mártély Község polgármesterének, képviselőinek tiszteletdíjai, illetve 2 fő dolgozójának illetményei, összesen Ft összegben. Továbbá az ezekhez kapcsolódó járulékok is

13 I/A kötet 13. oldal megjelentek Ft összegben. A mártélyi működési költségekre összesen Ft, míg segélyekre Ft került tervezésre. Tájékoztatás: Az 511/2012 ( ) Kgy. határozattal a Közgyűlés felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és egyéb alkalmazottait a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 58. -a szerinti, a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról tájékoztassa. Megállapítottuk, hogy a munkáltató változásáról Hódmezővásárhely MJV címzetes főjegyzője elektronikusan, míg Hódmezővásárhely MJV polgármestere január 2-i beszédében tájékoztatta a köztisztviselőket. Ami a mártélyi állampolgárok tájékoztatását illeti, a testületi ülések nyilvánosak, továbbá a közös hivatal kialakításáról szóló információk megjelentek az ingyenes, minden mártélyi állampolgárnak eljuttatott Kaláris című, Mártély Község Önkormányzatának közéletikulturális információs kiadványában, végül az állampolgárok tájékozódhattak Mártély Község honlapjáról is a változásokról. Megállapítottuk, hogy a Kaláris című kiadvány szeptemberi számában A járásokról című cikkben dr. Tarics Csilla, akkori jegyző már utalt a közös polgármesteri hivatal felállítására novemberi számában A falu jegyzője című cikkben Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző részletes interjút adott a közös polgármesteri hivatal kialakításáról januári számában megjelent a Szegedi Járási Hivatal címei és elérhetőségei, illetve ügyfélfogadási rendje februári számában megjelent a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal címei és elérhetőségei, illetve ügyfélfogadási rendje. Tehát megállapítottuk, hogy széles körű lakossági tájékoztatás történt a Kaláris című kiadvány több számában is a közös polgármesteri hivatal kialakításáról és az ügyfélfogadási rendről. Szabályzatok módosítása, aktualizálása: Megállapítottuk, hogy a /2012 iktatószámú dokumentumban november 19- én Dr. Korsós Ágnes, címzetes főjegyző levélben tájékoztatott valamennyi irodavezetőt, hogy a Mötv. változása kapcsán a január 1-től hatályba lépő rendelkezések következtében Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata és Mártély Község Önkormányzata január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt működtet. Ekkor rögzítésre került, hogy emiatt szükséges módosítani valamennyi szabályzatot, eljárásrendet. Ennek megfelelően legkésőbb november 21-ig jelezni kellett Dr. Ambrus Norbert irodavezető részére, hogy milyen információkra, adatokra van szükség Mártély Község Önkormányzatától a szabályzat-módosítások elkészítése érdekében. Megállapítottuk, hogy a közös hivatal kialakítása kapcsán a következő szabályzatok módosításra, illetve aktualizálásra kerültek: az utoljára 324/2013 ( ) Kgy. határozattal módosított Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala SZMSZ e, az utoljára 533/2012 ( ) Kgy. határozattal módosított Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Beszerzési Szabályzata,

14 I/A kötet 14. oldal az /2013 iktatószámúmártély Község Önkormányzata Gazdálkodási Jogkörök Szabályzataés az A /2013 iktatószámú Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala Gazdasági Szervezetének Ügyrendje. Iratok számának növekedése: Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy hány irattal lett több Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában azóta, hogy a mártélyi állampolgárok ügyei is itt kerülnek ügyintézésre. Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában történt főszámi iktatások száma ig (db): Adó iktatókönyv: Humánpolitikai iktatókönyv 32 Általános iktatókönyv: Összesen: Mártélyi Általános iktatókönyv: Mindösszesen: (+ adott ügyhöz kapcsolódó alszámok) Diagram: január 1-jétől augusztus 6-ig iktatott főszámok száma Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában (db) Megállapítottuk, hogy Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala iktatott iratainak 2,09%-át alkották a mártélyi iktatott iratok. Ez a szám majdnem megfelel a két település közötti 2,76%-os lakosságaránynak. Továbbá megállapítottuk, hogy az időszakban eltelt 151 munkanappal elosztva az adatokat Hódmezővásárhely esetében 1 napra átlagosan több, mint 658 db; míg Mártély esetében 14 db iktatott irat jutott. Összegzésként a következő megáálapításainkat tettük meg:

15 I/A kötet 15. oldal Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzése: Megállapítottuk, hogy Hódmezővásárhely és Mártély közös polgármesteri hivatalának kialakítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, határidőre ment végbe. Megállapításra került az is, hogy a mártélyiügyintézés és iratkezelés teljesen beolvadt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának megfelelő szervezeti egységeihez, s megfelelően, szabályszerűen működnek. Továbbá megállapítottuk, hogy a működési és fenntartási költségekről szólómegállapodás a költségvetési adatok minél pontosabb meghatározása érdekében az ellenőrzés időtartama alatt, a Megállapodásban előírt határidőn túlkerült aláírásra mindkét fél által. A pénzügyi hozzájárulás első részletének átutalása meg is történt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára. Megállapítottuk, hogy a nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele elkészült, a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele az ellenőrzés időtartama alatt folyamatban volt. Megállapításra került az is, hogy Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának alapító okirata és SZMSZ-e a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező tartalmi elemeknek megfelel. Megállapítottuk, hogy a közös polgármesteri hivatal kialakítása kapcsán Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-e, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, Mártély Község Önkormányzata Gazdálkodási Jogkörök Szabályzataés Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Szervezetének Ügyrendje módosításra, illetve aktualizálásra került. Megállapítottuk, hogy az SZMSZ nem került aktualizálásra annak kapcsán, hogy május 1-jétől Mártély Község Önkormányzata tekintetében is Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja látja el a belső ellenőri feladatokat. Megállapításra került az is, hogy a tájékoztatás megfelelő volt a mártélyi állampolgárok és Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői részére is. Továbbá megállapítottuk, hogy a vizsgált időszak alatt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala iktatott iratainak 2%-át alkották a mártélyi iktatott iratok. Összegezve megállapíthatjuk, hogy Hódmezővásárhely és Mártély közös polgármesteri hivatalának kialakítása szabályszerű volt. A költségekről szóló megállapodás a rögzített határidőn túl került megkötésre és az SZMSZ aktualizálásra kell, hogy kerüljön a Belső Ellenőrzési Iroda feladatellátása tekintetében. Javasoltuk Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének módosítását a Belső Ellenőrzési Iroda feladatellátását illetően.

16 I/A kötet 16. oldal Vezetői megfontolásra javasoltuk akár egy belső ellenőrzési jelentés keretében is a december 31-i fordulónappal elkészített hivatalos leltár és az elvégzett selejtezés felülvizsgálatáta 2014-es évben, hogy megfelelően megtörtént-e. Vezetői megfontolásra javasoltuk akár egy belső ellenőrzési jelentés keretében is Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala azon szabályzatainak felülvizsgálatát, melyek a közös polgármesteri hivatal kialakítása kapcsán érintettek, hogy megfelelően aktualizálásra, illetve módosításra kerültek-e. 3.) Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárások vizsgálatáról és a képviselő-testületi ülések előkészítéséről, adminisztrálásáról Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárásokvizsgálata Megállapítottuk, hogy az ügyintézés folyamatos, a mártélyi lakosok leggyakrabban helyi iparűzési adóbevallásaikkal és szociális ellátás iránti kérelmeikkel fordulnak a kihelyezett ügyfélszolgálati megbízotthoz, akitől ezen dokumentumok 2 munkanapon belül iktatásra kerülnek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának ügyintézője által. Továbbá megállapítottuk, hogy egy mártélyi állampolgár szúrópróbaszerűen kiválasztott szociális ügyének elintézése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. Összegzésként megállapítható, hogy a mártélyi állampolgárok kiszolgálása ugyanolyan módon történik, mintha hódmezővásárhelyi állampolgárok lennének. Megállapítottuk továbbá, hogy a mártélyi ügyfélszolgálati megbízott távolléte miatti helyettesítéséből adódó ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörök átadás-átvétele nem volt írásba foglalva. Az is megállapításra került, hogy Mártély Község Önkormányzat és Intézményei Pénzkezelési Szabályzatának aktualizálása elmaradt. Összességében megállapítható, hogy a lakosság kiszolgálásával kapcsolatos eljárás gyakorlata megfelelően kialakult, azonban a dokumentumok nem minden esetben követték megfelelően a megváltozott gyakorlatokat. Az erre vonatkozó javaslatainkat megfogalmaztuk. Mártély Község képviselő-testületi ülései előkészítésének, adminisztrálásánakvizsgálata Az előkészítést tekintve megállapítottuk, hogy a munkaterv megfelelt az SZMSZ előírásainak. Megállapítottuk továbbá, hogy az SZMSZ és a megtartott képviselő-testületi ülések száma megfelelt az Mötv. előírásainak. Összegzésként megállapítható, hogy az előkészítés nem volt teljes körű sem a képviselőtestületi ülés közzétételét, sem az írásbeli előterjesztéseket illetően. Az adminisztrálást tekintve megállapítottuk, hogy a megalkotott rendeletek kihirdetése megfelelő volt a hirdetőtáblán és a Nemzeti Jogszabálytár adatbázisában. Megállapításra került az is, hogy a honlapon nem volt megfelelő a megalkotott rendeletek kihirdetése.

17 I/A kötet 17. oldal Megállapítottuk, hogy a szúrópróbaszerűen kiválasztott 2 db jegyzőkönyv aláírásai, a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak való elküldése, valamint a jelenléti ív és a meghívó megfelelő volt. Továbbá megállapítottuk, hogy a szúrópróbaszerűen kiválasztott 2 db jegyzőkönyv nem minden esetben tartalmazta az SZMSZ-ben előírt határozati javaslatokat és a Képviselőtestület által megalkotott, aláírt rendeleteket. Összességében megállapítható, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos adminisztratív jellegű hiányosságok a vélhetően helytelenül kialakult gyakorlat miatt realizálódtak. Javaslataink a következők voltak: Javasoltuk a mártélyi ügyfélszolgálati megbízott munkaköri leírásában konkrétan meghatározni, hogy helyettesítése esetén a munkaköri leírásában szereplő egyes szakterületek feladatait Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának mely szervezeti egységéhez tartozó dolgozója lássa el. Javasoltuk írásba foglalnia mártélyi ügyfélszolgálati megbízott helyettesítéséből adódó feladat- és hatáskörök átadás-átvételét a helyettesítést jelenleg ellátó Jogi Iroda ügyintézője részére. Javasoltuk Mártély Község Önkormányzat és Intézményei Pénzkezelési Szabályzatának teljes körű aktualizálását. Javasoltuk, hogy a jövőben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóelőterjesztésekminden esetben készüljenek el a képviselő-testületi ülések előtt, lehetőleg írásban. Javasoltuk, hogy valamennyi írásbeli előterjesztés kerüljön kiküldésre a Képviselő-testület tagjai részére az SZMSZ-ben előírt ülés előtti 4 napon belül. Javasoltuk, hogy szóbeli előterjesztésre csak sürgős esetben kerüljön sor. Javasoltuk, hogy a jövőben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok minden esetben készüljenek el a képviselő-testületi ülések előtt. Javasoltuk, hogy a jövőben az adott jegyzőkönyv minden esetben tartalmazza az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat. Javasoltuk,hogy a jövőben a Képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletek minden esetben legyenek a jegyzőkönyvhöz csatolva. Javasoltuk,hogy a július 31. napján megtartott 14. rendkívüli, nyílt ülés rendeletmódosításainak szövegei minél hamarabb kerüljenek fel Mártély Község Önkormányzatának honlapjára. Javasoltuk, hogy a jövőben a Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott rendeletekés rendeletmódosítások minél hamarabb kerüljenek fel Mártély Község Önkormányzatának honlapjára.

18 I/A kötet 18. oldal 4.) A Szerdahelyi József Nonprofit Kft-nél május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés utóellenőrzéséről A Szerdahelyi József Nonprofit Kft-nél április, május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés megállapításaira tett intézkedések ellenőrzésének eredményét az alábbiakban összegezzük: Az utóellenőrzés által érintett időszakban két alkalommal történt az ügyvezetői poszton személycsere. A jelenlegi ügyvezető szeptember 17. napjától irányítja az intézmény szakmai feladatellátását, illetve a gazdálkodását is. Összegzésként rögzítjük, hogy a korábbi ellenőrzésünkben elmarasztaló, több helyen szabálytalanságot tartalmazó megállapításainkhoz képest a vizsgált időszakban pozitív irányú változás történt mind a szabályozottság területén, mind pedig a házipénztár kezelése a bizonylati fegyelem helyreállítása, a tárgyi eszközöz leltár elkészítése, az állományba vételek, a pénztárellenőrzés területén, illetve a mozgó bérekkel való gazdálkodás vonatkozásában. Tekintettel azonban a korábbi ellenőrzésünk óta eltelt idő rövidségére, valamint arra a körülményre is, hogy az új ügyvezető igazgató is csak pár hete tölti be ezt a tisztséget, javasoltuk, hogy a Szerdahelyi József Nonprofit Kft gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzés ismételten kerüljön bele a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoport évi munkatervébe. 5.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének betegélelmezés rendjéről, továbbá az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás vizsgálata A belső ellenőrzésünk során meggyőződhettünk arról, hogy a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhelyi részlegénél a betegélelmezéssel kapcsolatos ellenőrzés, illetve az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás megfelel az ide vonatkozó jogszabályoknak, belső szabályzatnak (Betegélelmezés Rendje) megfelelően van megszervezve és működtetve. Vizsgálatunk alkalmával az Intézményben mind az ellenőrzött osztály részéről, mind pedig a szolgáltató részéről pontosan betartásra kerültek a Betegélelmezési Rendben rögzített előírások. Fentiek alapján a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhelyi részlegénél a betegélelmezés rendjén módosítási, illetve változtatási javaslattal nem volt indokolt élni. 6.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének belső szállítói szolgálat működésének vizsgálata A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegénél a belső szállítói szolgálat működése a Belső Szállítói Szolgálatra vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.

19 I/A kötet 19. oldal Tekintettel arra, hogy a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegénél a Belső Szállítói Szolgálat működése során nem tapasztaltunk jogszerűtlenséget, szabálytalanságot, a kialakított napi gyakorlaton konkrétváltoztatási javaslattal nem kívántunk élni. 7.) A civilszervezetek (olvasókörök, egyesületek, stb.) számára biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásainak ellenőrzése A civil szervezetek számára biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásainak ellenőrzése során tett megállapításaink alapján az alábbi összegzést tettük: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évben, civil szervezeteknek összességében eft összegben fizetett ki céljellegű támogatást, ami a eft előirányzathoz viszonyítottan 20,41 %-os teljesülést jelentett. A támogatásban részesült 19 belföldi és 1 határon túli, összességében 20 szervezet működési célú támogatásban részesült. Támogatási szerződések az önkormányzati támogatások eljárásrendjének megfelelően tartalmazták a támogatás pontosan körülírt jogcímét, a támogatási összeg mértékét, az elszámolási határidőket, a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét, illetve azt a szervezeti egységet aki felé a támogatottnak el kellett számolnia. Az elszámoláshoz benyújtott számlák tartalmi és formai követelményeknek megfeleltek. Az elszámolások része volt minden esetbe a szöveges beszámoló, azonban az ellenőrzésre átadott támogatási anyagok között egy esetben sem találtuk az elszámolás megfelelőségét alátámasztó, a támogatott felé visszajelzést tartalmazó tájékoztató levelet. Valamennyi érintett a számára megjelölt időpontig elszámolt a támogatás összegével. Az önkormányzati támogatások eljárásrendjében előírtaknak megfelelően, a Kabinet iroda vezet nyilvántartást az önkormányzati támogatásokról szóló 23/2007. (04.10.) Kgy. rendelet hatálya alá tartozó támogatásokról. Az azonban sajnos nem lehetett biztos alapja az ellenőrzésnek, mert több helyen pontatlan adatokat tartalmazott. A megfelelő feladatellátás, illetve a szükséges információ áramlás érdekében fontosnak tartjuk, valamennyi, érintett szervezeti egység bevonásával, egy egyeztető tárgyalás megtartását, ahol rögzítésre kerülhetne ki és milyen feladatot lát el a támogatások kapcsán, valamint a kifizetések tekintetében hogyan és mikor történjen az egyeztetés. Előző évi jelentésünkben javasoltuk a július hó 1. napján hatályba lépett önkormányzati támogatások eljárásrendjének módosítását, a hivatkozott évi XXXVIII. törvény (Áht.) hatályon kívül helyezése miatt, ez azonban még jelen ellenőrzés lezárásáig nem történt meg. A évben céljellegű támogatásban részesített civil szervezetek elszámolására vonatkozóvizsgálat jogszabálysértő felhasználást egy esetben sem állapított meg. A fenti összegzés alapján vezetői megfontolásra ajánlottuk a következőket: 1. Javasoltuk, hogy az önkormányzati támogatások eljárásrendjének 5. pontja értelmében a támogatást ellenőrző ügyintéző, az elszámolás megfelelősége esetén, az erre vonatkozó tájékoztató levelet minden esetben küldje meg a támogatottnak. 2. Javasoltuk a megfelelő feladatellátás, illetve a szükséges információ áramlás érdekében, valamennyi, érintett szervezeti egység bevonásával, egy egyeztető

20 I/A kötet 20. oldal tárgyalás megtartását, ahol rögzítésre kerülhetne ki és milyen feladatot lát el a támogatások kapcsán, valamint a kifizetések tekintetében hogyan és mikor történjen az egyeztetés. 3. Javasoltuk továbbá, hogy kerüljön aktualizálása a július hó 1. napján hatályba lépett önkormányzati támogatások eljárásrendje, a hivatkozott évi XXXVIII. törvény (Áht.) hatályon kívül helyezése miatt. 8.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Rekvium Temetkezési Vállalkozással kötött bérleti szerződés tárgyában * * * Figyelemfelhívásként megemlítjük, hogy konzultálási célból a III. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzési Irodában megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, 2013.november 08. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jegyzo@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/288-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

ELŐ TERJESZTÉS Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 5. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2015. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben