Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év III. negyedévi tevékenységéről...4 Belső Ellenőrzési Csoport évi munkatervének módosítása...22 Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve...26 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ évi belső ellenőrzési munkaterve...45 A évi decemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása...51 Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről...56 Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről...91 Beszámoló a Tornyai János Múzeum és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ tevékenységéről szeptember 1-től október 25-ig A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994.(07.04.) Kgy. rendelet módosítása A nevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló rendelet elfogadása A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítása Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 39/2011.(06.07.) Közgyűlési rendelete alapján meghirdetett felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Pályázat kiírása a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására Támogatás nyújtása az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számára...220

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését november 8-án, reggel 8 00 órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi III. negyedévi tevékenységéről Előadó: Címzetes főjegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2. Napirend: A decemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Lakosságszolgálati Iroda beszámolója Előadó: PH, Antal István irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: A Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda beszámolója Előadó: PH. Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda, Mucsi László irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Tájékoztató a Tornyai János Kulturális Negyed működéséről Előadó: Dr. Nagy Imre igazgató Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, október 31. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a november 8-án tartandó rendes közgyűlés anyagait az alábbi időpontokban tárgyalják meg. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: november 4. /hétfő/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: november 4. /hétfő/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: november 4. /hétfő/ délután óra, helye: Díszterem Em. 6. Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság ülése: november 5. /kedd/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: november 5. /kedd/ délelőtt óra, helye: Díszterem Em. 6. Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: november 5. /kedd/ délután óra, helye: Díszterem Em. 6. Hódmezővásárhely, október 30. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: A /2013. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év III. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: október 25. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől Iktatószám:A /2013. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2013.év III. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés aiii. negyedévben is rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban rendelkezésre állt az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzési Csoport2013. év III. negyedévében befejezett, illetve lezárt nyolc darab ellenőrzést. Ebből három a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat, öt a tárgynegyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soron kívüli ellenőrzésünk volt. A III. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásait, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet(ávr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, november 08. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

6 I/A kötet 6. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja I./2013.III. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1.) a évben készített, Mártély Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentés észrevételeire, megállapításaira tett vezetői intézkedések utóellenőrzése 2.)Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzéséről 3.)Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárások vizsgálatáról és a képviselő-testületi ülések előkészítéséről, adminisztrálásáról 4.)ASzerdahelyi József Nonprofit Kft-nél május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés utóellenőrzéséről 5.)A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének betegélelmezés rendjéről, továbbá az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás vizsgálata 6.)A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének belső szállítói szolgálat működésének vizsgálata 7.)A civil szervezetek (olvasókörök, egyesületek, stb.) számára biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásainak ellenőrzése 8.)A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Rekvium Temetkezési Vállalkozással kötött bérleti szerződés tárgyában A III. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan oszlanak meg szabályszerűségi-, és pénzügyi ellenőrzés vonatkozásában: Szabályszerűségi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban - a évben készített, Mártély Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentés észrevételeire, megállapításaira tett vezetői intézkedések utóellenőrzése - Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárások vizsgálatáról és a képviselő-testületi ülések előkészítéséről, adminisztrálásáról Intézményeknél - ASzerdahelyi József Nonprofit Kft-nél május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés utóellenőrzéséről

7 I/A kötet 7. oldal - a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének betegélelmezés rendjéről, továbbá az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás vizsgálata - a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének belső szállítói szolgálat működésének vizsgálata - a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-RendelőintézetRekvium Temetkezési Vállalkozással kötött bérleti szerződés tárgyában Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban - Acivilszervezetek (olvasókörök, egyesületek, stb.) számára biztosított évi önkormányzati támogatás elszámolásainak ellenőrzése Rendszer- ellenőrzés: Polgármesteri Hivatalban - Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzéséről Fentiek alapján a2013. év III. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely Munkaterv szerint Soron kívüli Együtt MJ Város teljesített ellenőrzések száma ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes E szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény Összesen A táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 8 db vizsgálatból 4-et a Polgármesteri Hivatal területén, 4-et az intézményeknél folytattunk le. Összesen hat szabályszerűségi, egy pénzügyi ellenőrzést és egy rendszer-ellenőrzést végeztünk a III. negyedévben. A következőkben a III. negyedévi ellenőrzéseink tapasztalatairól a kialakult gyakorlat szerinti kivonatos formában számolunk be: 1.) A évben készített, Mártély Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentés észrevételeire, megállapításaira tett vezetői intézkedések utóellenőrzése. 2.) Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzéséről

8 I/A kötet 8. oldal A Közös Hivatal kialakításának az Mötv. előírásainak való megfelelésének vizsgálata: Az Mötv a rendelkezik a közös önkormányzati hivatal létrehozásának alapvető szabályairól. Az Mötv. 85. (1) bekezdése szerint: Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. Az Mötv. 85. (2) bekezdése szerint: A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Megállapítottuk, hogy az Mötv. 85. (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelt Hódmezővásárhely és Mártély települése, mivel egy járáson belüli, szomszédos települések és összlakosságszámuk főnél magasabb. Az Mötv. 85. (4) bekezdése szerint: Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a székhelytelepülés. Megállapítottuk a /2012 iktatószámú, a 481/2012 ( ) Kgy. határozattal jóváhagyott, a Mártély Község Önkormányzatával megkötött, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló, január 1-jével hatályba lépett Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról (továbbiakban: Megállapodás) alapján, hogy az Mötv. 85. (4) bekezdésének megfelelően Hódmezővásárhely lett a székhelytelepülés. Az Mötv. 85. (7) bekezdése szerint: A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2012. (X. 31) Kt. határozatával módosított 175/2012 (IX. 19.) Kt. határozatában kinyilvánította abbéli szándékát, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város (továbbiakban: MJV) Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni január 1. napjától, ugyanis Mártély Község lakosságszáma nem haladja meg a főt. Megállapítottam, hogy Mártély Község képviselő-testülete eleget tett jogszabályi kötelezettségének szándéknyilatkozatával. E szándéknyilatkozatot Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése a 387/2012. ( ) Kgy. határozatában tudomásul vette. Megállapítottuk a Megállapodás alapján, hogy az Mötv. 85. (7) bekezdésének megfelelően Hódmezővásárhely, mint főt meghaladó lakosságszámú város nem tagadta meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. Az Mötv. 85. (8) bekezdése szerint: A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási

9 I/A kötet 9. oldal munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Mötv. 85. (9) bekezdése szerint: A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. Megállapítottuk, hogy a Megállapodás tartalmazza a mártélyi kihelyezett ügyfélfogadást. A Megállapodás szerint január 1. napjától a közös önkormányzati hivatal Mártélyon a Rákóczi tér 1. szám alatti ingatlanban ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül áll a mártélyi állampolgárok rendelkezésére, a Mártélyon jelenleg érvényben lévő ügyfélfogadási idő szerint. Mártély Község Önkormányzatának honlapján a következő információk szerepelnek a mártélyi állampolgárok részére: Az ügyfélszolgálati megbízott ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8-15 óra Csütörtök: 8-15 óra A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának Mártély települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje: Kedd: 8-15 óra Csütörtök: 8-15 óra Az 5/2013. ( ) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendjéről a következőket tartalmazza (ez is megtalálható Mártély Község Önkormányzatának honlapján): Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának általános ügyfélfogadási rendje a következők szerint alakul: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Helyszíni ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a meghatározott ügyfélfogadási idő be van tartva, sőt, ezen kívül is el tudják intézni ügyeiket a mártélyi állampolgárok. Tehát megállapítottam, hogy a folyamatos ügyintézés biztosított Mártélyon, ezáltal betartásra kerül a fent említett rendelkezés. Az Mötv. 85. (11) bekezdése szerint: A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok eltérő megállapodásuk hiányában lakosságszámuk arányában biztosítják.

10 I/A kötet 10. oldal A Megállapodásban az alábbiak szerepelnek: A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mártély Község Önkormányzata együttesen biztosítja. A költségekhez való hozzájárulás mértékét és megoszlásának arányát az Önkormányzatok külön megállapodásban rögzítik. A Megállapodás V. 2. pontjában a külön megállapodás megkötésének határideje január 31-ére került rögzítésre. Bizonyára a pénzügyi hozzájárulás kiszámítása alapjául szolgáló költségvetési adatok minél pontosabb meghatározása érdekében az 1. félévi teljesülés után, szeptember 19-én született meg a /2013 iktatószámú megállapodás a közös hivatal működési költségeiről Mártély Község Önkormányzata részére a évre Ft összeggel az alábbi fizetési ütemezés szerint: szeptember 30. napjáig Ft-ot; október 31. napjáig Ft-ot; november 29. napjáig Ft-ot; december 31. napjáig Ft-ot. A pénzügyi hozzájárulás első részletének ( Ft) utalása az ellenőrzés időtartama alatt, október 7-én meg is történt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára. Megállapítottuk, hogy a Megállapodásban foglalt határidő túllépésére került sor, ugyanis az ellenőrzés időtartama alatt született meg a működési költségekről a mindkét fél által elfogadott és aláírt megállapodás. A Közös Hivatal kialakításának folyamata 1. A közös önkormányzati hivatalok megalakításának előkészítése Az Mötv (2) bekezdése szerint: A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a hatálybalépését követő hatvan napon belül kell megalakítani. Megállapítottuk, hogy az Mötv (2) bekezdésében foglalt 60 napos türelmi idő ellenére a megfelelő előkészítésnek köszönhetően január 1. napjával megalakult a hódmezővásárhelyi közös polgármesteri hivatal. 2. Az előkészítés fázisa Új feladatkör: A közös polgármesteri hivatal kialakítása miatt kialakult új feladatkör elvégzésére Antalné Kispál Erika lett kijelölve, mint mártélyi koordinátor. Megállapítottuk a /2013 azonosító számú munkaköri leírása alapján, hogy a közös önkormányzati hivatal Mártély Község Önkormányzatával kapcsolatos feladatokat látja el, ezen belül biztosítja a hivatali működés feltételeit. Iratok megfelelő kezelésének biztosítása: Megállapítottuk, hogy a Mártély Község Polgármesteri Hivatalában lévő iratok, dokumentumok átkerültek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Irattárába.

11 I/A kötet 11. oldal Megállapítottuk, hogy a Mártély Község Polgármesteri Hivatalában korábban használt iktatóprogram Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának iktatással foglalkozó ügyintézőinek számítógépeire feltelepítésre került a dokumentumok közötti későbbi keresés végett. Megállapítottuk továbbá, hogy január 1. óta a Mártéllyal kapcsolatos ügyek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában kerülnek ügyintézésre, ennek megfelelően az ott alkalmazott Optikai Archiváló és Lekérdező Rendszer (továbbiakban: OpAL) szoftverben kerülnek iktatásra a mártélyi iratok is. Megállapítottam, hogy a Mártély Község Polgármesteri Hivatal iratai megfelelő kezelésének biztosítása megtörtént. Vagyoni viszonyok, tárgyi, dologi eszközök hivatalos leltára, az esetleges szükségessé váló selejtezések: A 482/2012 ( ) Kgy. határozattal a Polgármesteri Hivatalok tulajdonában lévő eszközök a saját Önkormányzatok tulajdonába kerültek december 31-i fordulónappal. A Megállapodás alapján a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyont az Önkormányzatok a Közös Önkormányzati Hivatal ingyenes használatába adják. A Közgazdasági Iroda számviteli ügyintézőjének tájékoztatása szerint Mártély Község esetében a hivatalos leltár készítése az ellenőrzés időtartama alatt még folyamatban volt. A korábban alkalmazott tárgyi eszköz-nyilvántartó szoftver (KATAwin) adatai részben átkerültek a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer Tárgyi Eszköz moduljába. Megállapítottam, hogy a nagy értékű (egyedi bekerülési érték Ft feletti) tárgyi eszközök nyilvántartása elkészült, a kis értékű (egyedi bekerülési érték Ft alatti) tárgyi eszközök adatainak rögzítése az ellenőrzés időtartama alatt folyamatban volt. Az esetleges szükségessé váló selejtezéseket a pontos nyilvántartás elkészülte után lehet elvégezni. Informatikai rendszerek állapota, eszközkészlete: Helyszíni ellenőrzésünk alkalmával megállapítottuk, hogy az informatikai rendszerek megfelelően működnek. Személyi állomány: Helyszíni ellenőrzésünk alkalmával megállapítottuk, hogy jelenleg 2 ügyintéző dolgozik a mártélyi kihelyezett ügyfélszolgálaton: az egyik a polgármesteri hivatali ügyeket, a másik a járási hivatali ügyeket intézi. A Jogi Csoport ügyintézőjének tájékoztatása szerint a korábban Mártély Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló ügyintézők számára fel lett ajánlva másik álláslehetőség. Közülük együgyintéző mondott fel, a többi ügyintéző el tudott helyezkedni más településeken.a megszűnő polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével kapcsolatos költség nem keletkezett az áthelyezések miatt. Követelés-, kötelezettség-, szállítói állomány: A Közgazdasági Iroda szakmai irányítójának tájékoztatása szerint Mártély Község Polgármesteri Hivatalának követelés-, kötelezettség-, illetve szállítói állománya Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának követelés-, kötelezettség-, illetve szállítói állományává vált. Mártély Község Polgármesteri Hivatalának állományi záró egyenlegeilettek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának állományi nyitó egyenlegei. Ezek a nyitó egyenlegek rögzítésre kerültek a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer Pénzügyi és Főkönyv moduljába.

12 I/A kötet 12. oldal 3. Koncepció-készítés, önkormányzatok közötti koordináció fázisa Megállapítottuk, hogy a /2012 iktatószámú Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról előzetes tervezete elkészült. 4. Az operatív intézkedések fázisa Alapító okirat elfogadása, az Ávr.-nek való megfelelésének vizsgálata: december 14. napján Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a alapján az 512/2012. ( ) Kgy. határozattal jóváhagyta Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala alapító okiratát január 1-jei hatállyal. Megállapítottam, hogy Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának alapító okirata megfelel az Ávr. 5. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kötelező tartalmi elemeknek. Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, az Ávr.-nek való megfelelésének vizsgálata: december 14. napján Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése az 513/2012. ( ) Kgy. határozattal fogadta el Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Megállapítottuk, hogyhódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-e mindenben megfelel az Ávr. 13. (1) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemeknek. Belső ellenőrzési feladatok elvégzése: Megállapítottuk, hogy Mártély Község Képviselő-testülete a 38/2013. (III. 27.) határozatával akként döntött, hogy a korábban belső ellenőrzési feladatokat ellátó N-Global Kft-vel a vonatkozó megbízási szerződést április 30. napjával felmondja. Ugyanezen Kt. határozattal Mártély Község Képviselő-testülete egyben döntött arról, hogy Mártély Község Önkormányzata tekintetében is a belső ellenőrzési feladatokat a közös hivatal Belső Ellenőrzési Irodája lássa el május 1. napjától. Azonban Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ében a következő szerepel: Mártély Község Önkormányzata tekintetében a csoport a belső ellenőrzési feladatokat nem látja el. Megállapítottuk, hogy az SZMSZ-ben foglaltakkal szemben a Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja látja el Mártély Község tekintetében május 1-től a belső ellenőrzési feladatokat. Költségvetés-tervezés: Megállapítottuk, hogy a közös hivatal költségvetésének tervezése Hódmezővásárhely és Mártély tekintetében közösen történt, ugyanis Hódmezővásárhely MJV Közgazdasági Irodájának ügyintézője kiküldött egy analitikus táblázatot Mártély Község Polgármestere részére, aki kitöltötte azt a megfelelő tervszámokkal, majd visszaküldte a Közgazdasági Iroda ügyintézőjének, aki összesítette a két hivatal tervadatait. Megállapítottuk az utoljára 19/2013 ( ) Kgy. rendelettel módosított Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának költségvetési rendelete alapján, hogy tervezésre kerültek Mártély Község polgármesterének, képviselőinek tiszteletdíjai, illetve 2 fő dolgozójának illetményei, összesen Ft összegben. Továbbá az ezekhez kapcsolódó járulékok is

13 I/A kötet 13. oldal megjelentek Ft összegben. A mártélyi működési költségekre összesen Ft, míg segélyekre Ft került tervezésre. Tájékoztatás: Az 511/2012 ( ) Kgy. határozattal a Közgyűlés felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit és egyéb alkalmazottait a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 58. -a szerinti, a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról tájékoztassa. Megállapítottuk, hogy a munkáltató változásáról Hódmezővásárhely MJV címzetes főjegyzője elektronikusan, míg Hódmezővásárhely MJV polgármestere január 2-i beszédében tájékoztatta a köztisztviselőket. Ami a mártélyi állampolgárok tájékoztatását illeti, a testületi ülések nyilvánosak, továbbá a közös hivatal kialakításáról szóló információk megjelentek az ingyenes, minden mártélyi állampolgárnak eljuttatott Kaláris című, Mártély Község Önkormányzatának közéletikulturális információs kiadványában, végül az állampolgárok tájékozódhattak Mártély Község honlapjáról is a változásokról. Megállapítottuk, hogy a Kaláris című kiadvány szeptemberi számában A járásokról című cikkben dr. Tarics Csilla, akkori jegyző már utalt a közös polgármesteri hivatal felállítására novemberi számában A falu jegyzője című cikkben Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző részletes interjút adott a közös polgármesteri hivatal kialakításáról januári számában megjelent a Szegedi Járási Hivatal címei és elérhetőségei, illetve ügyfélfogadási rendje februári számában megjelent a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal címei és elérhetőségei, illetve ügyfélfogadási rendje. Tehát megállapítottuk, hogy széles körű lakossági tájékoztatás történt a Kaláris című kiadvány több számában is a közös polgármesteri hivatal kialakításáról és az ügyfélfogadási rendről. Szabályzatok módosítása, aktualizálása: Megállapítottuk, hogy a /2012 iktatószámú dokumentumban november 19- én Dr. Korsós Ágnes, címzetes főjegyző levélben tájékoztatott valamennyi irodavezetőt, hogy a Mötv. változása kapcsán a január 1-től hatályba lépő rendelkezések következtében Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata és Mártély Község Önkormányzata január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt működtet. Ekkor rögzítésre került, hogy emiatt szükséges módosítani valamennyi szabályzatot, eljárásrendet. Ennek megfelelően legkésőbb november 21-ig jelezni kellett Dr. Ambrus Norbert irodavezető részére, hogy milyen információkra, adatokra van szükség Mártély Község Önkormányzatától a szabályzat-módosítások elkészítése érdekében. Megállapítottuk, hogy a közös hivatal kialakítása kapcsán a következő szabályzatok módosításra, illetve aktualizálásra kerültek: az utoljára 324/2013 ( ) Kgy. határozattal módosított Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala SZMSZ e, az utoljára 533/2012 ( ) Kgy. határozattal módosított Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Beszerzési Szabályzata,

14 I/A kötet 14. oldal az /2013 iktatószámúmártély Község Önkormányzata Gazdálkodási Jogkörök Szabályzataés az A /2013 iktatószámú Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala Gazdasági Szervezetének Ügyrendje. Iratok számának növekedése: Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy hány irattal lett több Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában azóta, hogy a mártélyi állampolgárok ügyei is itt kerülnek ügyintézésre. Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában történt főszámi iktatások száma ig (db): Adó iktatókönyv: Humánpolitikai iktatókönyv 32 Általános iktatókönyv: Összesen: Mártélyi Általános iktatókönyv: Mindösszesen: (+ adott ügyhöz kapcsolódó alszámok) Diagram: január 1-jétől augusztus 6-ig iktatott főszámok száma Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalában (db) Megállapítottuk, hogy Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala iktatott iratainak 2,09%-át alkották a mártélyi iktatott iratok. Ez a szám majdnem megfelel a két település közötti 2,76%-os lakosságaránynak. Továbbá megállapítottuk, hogy az időszakban eltelt 151 munkanappal elosztva az adatokat Hódmezővásárhely esetében 1 napra átlagosan több, mint 658 db; míg Mártély esetében 14 db iktatott irat jutott. Összegzésként a következő megáálapításainkat tettük meg:

15 I/A kötet 15. oldal Hódmezővásárhely és Mártély közös Polgármesteri Hivatala kialakításának ellenőrzése: Megállapítottuk, hogy Hódmezővásárhely és Mártély közös polgármesteri hivatalának kialakítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, határidőre ment végbe. Megállapításra került az is, hogy a mártélyiügyintézés és iratkezelés teljesen beolvadt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának megfelelő szervezeti egységeihez, s megfelelően, szabályszerűen működnek. Továbbá megállapítottuk, hogy a működési és fenntartási költségekről szólómegállapodás a költségvetési adatok minél pontosabb meghatározása érdekében az ellenőrzés időtartama alatt, a Megállapodásban előírt határidőn túlkerült aláírásra mindkét fél által. A pénzügyi hozzájárulás első részletének átutalása meg is történt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára. Megállapítottuk, hogy a nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele elkészült, a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele az ellenőrzés időtartama alatt folyamatban volt. Megállapításra került az is, hogy Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának alapító okirata és SZMSZ-e a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező tartalmi elemeknek megfelel. Megállapítottuk, hogy a közös polgármesteri hivatal kialakítása kapcsán Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-e, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, Mártély Község Önkormányzata Gazdálkodási Jogkörök Szabályzataés Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Szervezetének Ügyrendje módosításra, illetve aktualizálásra került. Megállapítottuk, hogy az SZMSZ nem került aktualizálásra annak kapcsán, hogy május 1-jétől Mártély Község Önkormányzata tekintetében is Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Csoportja látja el a belső ellenőri feladatokat. Megállapításra került az is, hogy a tájékoztatás megfelelő volt a mártélyi állampolgárok és Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői részére is. Továbbá megállapítottuk, hogy a vizsgált időszak alatt Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala iktatott iratainak 2%-át alkották a mártélyi iktatott iratok. Összegezve megállapíthatjuk, hogy Hódmezővásárhely és Mártély közös polgármesteri hivatalának kialakítása szabályszerű volt. A költségekről szóló megállapodás a rögzített határidőn túl került megkötésre és az SZMSZ aktualizálásra kell, hogy kerüljön a Belső Ellenőrzési Iroda feladatellátása tekintetében. Javasoltuk Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének módosítását a Belső Ellenőrzési Iroda feladatellátását illetően.

16 I/A kötet 16. oldal Vezetői megfontolásra javasoltuk akár egy belső ellenőrzési jelentés keretében is a december 31-i fordulónappal elkészített hivatalos leltár és az elvégzett selejtezés felülvizsgálatáta 2014-es évben, hogy megfelelően megtörtént-e. Vezetői megfontolásra javasoltuk akár egy belső ellenőrzési jelentés keretében is Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala azon szabályzatainak felülvizsgálatát, melyek a közös polgármesteri hivatal kialakítása kapcsán érintettek, hogy megfelelően aktualizálásra, illetve módosításra kerültek-e. 3.) Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárások vizsgálatáról és a képviselő-testületi ülések előkészítéséről, adminisztrálásáról Mártély Község lakosságának kiszolgálásával kapcsolatos eljárásokvizsgálata Megállapítottuk, hogy az ügyintézés folyamatos, a mártélyi lakosok leggyakrabban helyi iparűzési adóbevallásaikkal és szociális ellátás iránti kérelmeikkel fordulnak a kihelyezett ügyfélszolgálati megbízotthoz, akitől ezen dokumentumok 2 munkanapon belül iktatásra kerülnek Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának ügyintézője által. Továbbá megállapítottuk, hogy egy mártélyi állampolgár szúrópróbaszerűen kiválasztott szociális ügyének elintézése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. Összegzésként megállapítható, hogy a mártélyi állampolgárok kiszolgálása ugyanolyan módon történik, mintha hódmezővásárhelyi állampolgárok lennének. Megállapítottuk továbbá, hogy a mártélyi ügyfélszolgálati megbízott távolléte miatti helyettesítéséből adódó ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörök átadás-átvétele nem volt írásba foglalva. Az is megállapításra került, hogy Mártély Község Önkormányzat és Intézményei Pénzkezelési Szabályzatának aktualizálása elmaradt. Összességében megállapítható, hogy a lakosság kiszolgálásával kapcsolatos eljárás gyakorlata megfelelően kialakult, azonban a dokumentumok nem minden esetben követték megfelelően a megváltozott gyakorlatokat. Az erre vonatkozó javaslatainkat megfogalmaztuk. Mártély Község képviselő-testületi ülései előkészítésének, adminisztrálásánakvizsgálata Az előkészítést tekintve megállapítottuk, hogy a munkaterv megfelelt az SZMSZ előírásainak. Megállapítottuk továbbá, hogy az SZMSZ és a megtartott képviselő-testületi ülések száma megfelelt az Mötv. előírásainak. Összegzésként megállapítható, hogy az előkészítés nem volt teljes körű sem a képviselőtestületi ülés közzétételét, sem az írásbeli előterjesztéseket illetően. Az adminisztrálást tekintve megállapítottuk, hogy a megalkotott rendeletek kihirdetése megfelelő volt a hirdetőtáblán és a Nemzeti Jogszabálytár adatbázisában. Megállapításra került az is, hogy a honlapon nem volt megfelelő a megalkotott rendeletek kihirdetése.

17 I/A kötet 17. oldal Megállapítottuk, hogy a szúrópróbaszerűen kiválasztott 2 db jegyzőkönyv aláírásai, a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak való elküldése, valamint a jelenléti ív és a meghívó megfelelő volt. Továbbá megállapítottuk, hogy a szúrópróbaszerűen kiválasztott 2 db jegyzőkönyv nem minden esetben tartalmazta az SZMSZ-ben előírt határozati javaslatokat és a Képviselőtestület által megalkotott, aláírt rendeleteket. Összességében megállapítható, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos adminisztratív jellegű hiányosságok a vélhetően helytelenül kialakult gyakorlat miatt realizálódtak. Javaslataink a következők voltak: Javasoltuk a mártélyi ügyfélszolgálati megbízott munkaköri leírásában konkrétan meghatározni, hogy helyettesítése esetén a munkaköri leírásában szereplő egyes szakterületek feladatait Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának mely szervezeti egységéhez tartozó dolgozója lássa el. Javasoltuk írásba foglalnia mártélyi ügyfélszolgálati megbízott helyettesítéséből adódó feladat- és hatáskörök átadás-átvételét a helyettesítést jelenleg ellátó Jogi Iroda ügyintézője részére. Javasoltuk Mártély Község Önkormányzat és Intézményei Pénzkezelési Szabályzatának teljes körű aktualizálását. Javasoltuk, hogy a jövőben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóelőterjesztésekminden esetben készüljenek el a képviselő-testületi ülések előtt, lehetőleg írásban. Javasoltuk, hogy valamennyi írásbeli előterjesztés kerüljön kiküldésre a Képviselő-testület tagjai részére az SZMSZ-ben előírt ülés előtti 4 napon belül. Javasoltuk, hogy szóbeli előterjesztésre csak sürgős esetben kerüljön sor. Javasoltuk, hogy a jövőben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok minden esetben készüljenek el a képviselő-testületi ülések előtt. Javasoltuk, hogy a jövőben az adott jegyzőkönyv minden esetben tartalmazza az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat. Javasoltuk,hogy a jövőben a Képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletek minden esetben legyenek a jegyzőkönyvhöz csatolva. Javasoltuk,hogy a július 31. napján megtartott 14. rendkívüli, nyílt ülés rendeletmódosításainak szövegei minél hamarabb kerüljenek fel Mártély Község Önkormányzatának honlapjára. Javasoltuk, hogy a jövőben a Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott rendeletekés rendeletmódosítások minél hamarabb kerüljenek fel Mártély Község Önkormányzatának honlapjára.

18 I/A kötet 18. oldal 4.) A Szerdahelyi József Nonprofit Kft-nél május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés utóellenőrzéséről A Szerdahelyi József Nonprofit Kft-nél április, május hónapban végzet, A /2013. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés megállapításaira tett intézkedések ellenőrzésének eredményét az alábbiakban összegezzük: Az utóellenőrzés által érintett időszakban két alkalommal történt az ügyvezetői poszton személycsere. A jelenlegi ügyvezető szeptember 17. napjától irányítja az intézmény szakmai feladatellátását, illetve a gazdálkodását is. Összegzésként rögzítjük, hogy a korábbi ellenőrzésünkben elmarasztaló, több helyen szabálytalanságot tartalmazó megállapításainkhoz képest a vizsgált időszakban pozitív irányú változás történt mind a szabályozottság területén, mind pedig a házipénztár kezelése a bizonylati fegyelem helyreállítása, a tárgyi eszközöz leltár elkészítése, az állományba vételek, a pénztárellenőrzés területén, illetve a mozgó bérekkel való gazdálkodás vonatkozásában. Tekintettel azonban a korábbi ellenőrzésünk óta eltelt idő rövidségére, valamint arra a körülményre is, hogy az új ügyvezető igazgató is csak pár hete tölti be ezt a tisztséget, javasoltuk, hogy a Szerdahelyi József Nonprofit Kft gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzés ismételten kerüljön bele a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoport évi munkatervébe. 5.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének betegélelmezés rendjéről, továbbá az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás vizsgálata A belső ellenőrzésünk során meggyőződhettünk arról, hogy a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhelyi részlegénél a betegélelmezéssel kapcsolatos ellenőrzés, illetve az étel szállítás, átadás-átvétel, valamint az osztályos tálalás megfelel az ide vonatkozó jogszabályoknak, belső szabályzatnak (Betegélelmezés Rendje) megfelelően van megszervezve és működtetve. Vizsgálatunk alkalmával az Intézményben mind az ellenőrzött osztály részéről, mind pedig a szolgáltató részéről pontosan betartásra kerültek a Betegélelmezési Rendben rögzített előírások. Fentiek alapján a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhelyi részlegénél a betegélelmezés rendjén módosítási, illetve változtatási javaslattal nem volt indokolt élni. 6.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegének belső szállítói szolgálat működésének vizsgálata A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegénél a belső szállítói szolgálat működése a Belső Szállítói Szolgálatra vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.

19 I/A kötet 19. oldal Tekintettel arra, hogy a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi részlegénél a Belső Szállítói Szolgálat működése során nem tapasztaltunk jogszerűtlenséget, szabálytalanságot, a kialakított napi gyakorlaton konkrétváltoztatási javaslattal nem kívántunk élni. 7.) A civilszervezetek (olvasókörök, egyesületek, stb.) számára biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásainak ellenőrzése A civil szervezetek számára biztosított évi önkormányzati támogatások elszámolásainak ellenőrzése során tett megállapításaink alapján az alábbi összegzést tettük: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évben, civil szervezeteknek összességében eft összegben fizetett ki céljellegű támogatást, ami a eft előirányzathoz viszonyítottan 20,41 %-os teljesülést jelentett. A támogatásban részesült 19 belföldi és 1 határon túli, összességében 20 szervezet működési célú támogatásban részesült. Támogatási szerződések az önkormányzati támogatások eljárásrendjének megfelelően tartalmazták a támogatás pontosan körülírt jogcímét, a támogatási összeg mértékét, az elszámolási határidőket, a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét, illetve azt a szervezeti egységet aki felé a támogatottnak el kellett számolnia. Az elszámoláshoz benyújtott számlák tartalmi és formai követelményeknek megfeleltek. Az elszámolások része volt minden esetbe a szöveges beszámoló, azonban az ellenőrzésre átadott támogatási anyagok között egy esetben sem találtuk az elszámolás megfelelőségét alátámasztó, a támogatott felé visszajelzést tartalmazó tájékoztató levelet. Valamennyi érintett a számára megjelölt időpontig elszámolt a támogatás összegével. Az önkormányzati támogatások eljárásrendjében előírtaknak megfelelően, a Kabinet iroda vezet nyilvántartást az önkormányzati támogatásokról szóló 23/2007. (04.10.) Kgy. rendelet hatálya alá tartozó támogatásokról. Az azonban sajnos nem lehetett biztos alapja az ellenőrzésnek, mert több helyen pontatlan adatokat tartalmazott. A megfelelő feladatellátás, illetve a szükséges információ áramlás érdekében fontosnak tartjuk, valamennyi, érintett szervezeti egység bevonásával, egy egyeztető tárgyalás megtartását, ahol rögzítésre kerülhetne ki és milyen feladatot lát el a támogatások kapcsán, valamint a kifizetések tekintetében hogyan és mikor történjen az egyeztetés. Előző évi jelentésünkben javasoltuk a július hó 1. napján hatályba lépett önkormányzati támogatások eljárásrendjének módosítását, a hivatkozott évi XXXVIII. törvény (Áht.) hatályon kívül helyezése miatt, ez azonban még jelen ellenőrzés lezárásáig nem történt meg. A évben céljellegű támogatásban részesített civil szervezetek elszámolására vonatkozóvizsgálat jogszabálysértő felhasználást egy esetben sem állapított meg. A fenti összegzés alapján vezetői megfontolásra ajánlottuk a következőket: 1. Javasoltuk, hogy az önkormányzati támogatások eljárásrendjének 5. pontja értelmében a támogatást ellenőrző ügyintéző, az elszámolás megfelelősége esetén, az erre vonatkozó tájékoztató levelet minden esetben küldje meg a támogatottnak. 2. Javasoltuk a megfelelő feladatellátás, illetve a szükséges információ áramlás érdekében, valamennyi, érintett szervezeti egység bevonásával, egy egyeztető

20 I/A kötet 20. oldal tárgyalás megtartását, ahol rögzítésre kerülhetne ki és milyen feladatot lát el a támogatások kapcsán, valamint a kifizetések tekintetében hogyan és mikor történjen az egyeztetés. 3. Javasoltuk továbbá, hogy kerüljön aktualizálása a július hó 1. napján hatályba lépett önkormányzati támogatások eljárásrendje, a hivatkozott évi XXXVIII. törvény (Áht.) hatályon kívül helyezése miatt. 8.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Rekvium Temetkezési Vállalkozással kötött bérleti szerződés tárgyában * * * Figyelemfelhívásként megemlítjük, hogy konzultálási célból a III. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzési Irodában megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, 2013.november 08. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése 2015. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői Összefoglaló...

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben