Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról"

Átírás

1 Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról hatályos: Kossuth Zsuzsanna, az elsı magyar fıápoló születésnapjához kötıdıen, a Magyar Ápolók Napján február 17-én Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott: Pro Sanitate díjban részesült: Németh Árpádné, intézetvezetı fınıvér; Gliedné Tillmann Erzsébet, ápolási igazgató; Erdıs Zsuzsanna, diplomás ápoló; Bokorné Sike Erika, osztályvezetı fınıvér; Duló Attiláné, ápolási igazgató-helyettes. Miniszteri Dicséretben részesült: Gyulai Tiborné, pénzügyi ügyintézı; Sághi Lászlóné, osztályvezetı fınıvér; Szentesi István Sándorné, járóbeteg-ellátási mátrixvezetı asszisztens; Sándorné Buda Ildikó, intézeti diabetológiai szakápoló; Krivánik Ferencné, fınıvér; Simó Erzsébet, diplomás ápoló; Lakó András Csabáné, fınıvér; Lehoczky János Róbertné, csoportvezetı asszisztens; Korózs Sándorné, intézetvezetı fınıvér; Halászné Szilágyi Gyöngyi, rendelıintézeti vezetı asszisztens; Héjasné Gyapai Judit, ápoló; Hajdu Miklósné, ápoló; Hadháziné Kertész Katalin, osztályvezetı ápoló.

2 A Nemzeti Erıforrás Miniszter Díszoklevele kitüntetésben részesült: Márton Tiborné, gazdasági nıvér; Újszászi Istvánné ápoló. A Nemzeti Erıforrás Miniszter Elismerı Oklevele elismerésben részesült: A Szent Rókus Kórház és Intézményei Krónikus Belgyógyászati Osztályának dolgozói március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr állami kitüntetéseket adott át. A Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Dr. Dézsi Csaba András, a gyıri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Kardiológiai Osztály osztályvezetı fıorvosa; *** Dr. Gyarmati Andrea, világcsúcstartó úszó, gyermekorvos; Dr. Romics Imre, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika igazgatója, egyetemi tanár; Dr. Tahy Ádám, a Betegoktatók és Egészségnevelık Országos Közhasznú Egyesület elnöke, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Osztály orvosa, a Szent Ferenc Kórház Alapítvány kuratóriumi elnöke. A Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Dr. Baráth Lajos, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelıintézet fıigazgatója; Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona, mentálhigiénikus, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar oktató közössége örökös tagja; Dr. Fejér László, a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete Felügyelı Bizottsága elnöke; Dr. Ferenczy József, az ÁNTSZ Tolna Megyei Szervezete nyugalmazott osztályvezetı fıorvosa; Dr. Gulyás Gusztáv, az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak Állcsont, Rekonstrukciós Plasztikai Sebészet és Laser Sebészeti Osztály tanácsadó fıorvosa, címzetes egyetemi tanára; Dr. Gyimesi András, a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Belgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvosa; Dr. László Ádám, a Fıvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelıintézet osztályvezetı fıorvosa;

3 Dr. Máthé Imre, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi tanára; Dr. Németh Péter, a Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézet vezetıje, egyetemi tanára; Dr. Pusztainé Dr. Podmaniczky Erzsébet, az Országos Onkológiai Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetıje; Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerészi Kamara tiszteletbeli elnöke; Dr. Szentirmay Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Központ igazgatója. A Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Dr. Bordás Imre, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet fıosztályvezetıje; Dr. Fuxreiter Margit, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság igazgató-helyettese; Dr. Harangi Ferenc András, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza osztályvezetı fıorvosa. A Magyar Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat) állami kitüntetésben részesült: Tóth Imréné, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Fıosztály osztályvezetıje. *** március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr szakmai elismeréseket adományozott: Kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült: Dr. Bencze Ágota, a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. tüdıgyógyász fıorvosa; Prof. Dr. Cserháti Endre, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Deák Bárdos Gabriella, a Budapest, I. kerületi Farkas Edith Szeretetotthon vezetıje; Prof. Dr. Kolozsvári Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Szemészeti Klinikájának tanszékvezetı egyetemi tanára; Prof. Dr. Nagy Attila János, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórháza Nonprofit Zrt. Sebészeti Centrumának centrumvezetı fıorvosa;

4 Dr. Nagy Károly, a Budapest X. kerület, Gergely u. 26. számú Felnıtt Háziorvosi Rendelı vállalkozó háziorvosa; Dr. Oprea Valéria, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Kardiológiai Osztályának fıorvosa; Dr. Papp Mária Magdolna, belgyógyász felnıtt háziorvos, a Pannonhalmi Bencés Rend foglalkozás-egészségügyi orvosa; Dr. Tessényi Ildikó, Budapest XII. kerületi háziorvos; Néhai Dr. Zsolnai Béla, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti- és Nıgyógyászati Klinika professzora részére nemzetközi hírő tudományos munkássága és kiemelkedı szülésznıgyógyász orvosi tevékenysége elismeréseként Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr POSZTUMUSZ Batthyány-Strattmann László-díjat adományozott. Pro Sanitate díj elismerésben részesült: Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke; Dr. Grósz Miklós, az Orosháza Város Önkormányzat Kórháza Sürgısségi Betegellátó Osztályának fıorvosa; Dr. Grúber Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet Baleseti Sebészeti Osztályának osztályvezetı fıorvosa; Dr. Horváth Boldizsár, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. tudományos és oktatási igazgatója, a Szülészet-Nıgyógyászati Osztály fıorvosa; Dr. Hutvágner Tamás, Zákány község tüdıgyógyász magánorvosa; Lukácsné Kerekes Ilona, Orgovány község védınıje; Pálinkás Emil, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Beruházási Osztályának nyugalmazott mőszaki ellenıre; Dr. Pfliegler György, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara; Belgyógyászati Intézete II. számú Belgyógyászati Klinikájának Ritka Betegségek Nem Önálló Tanszékének vezetıje; Dr. Tátrai József, a Kiskırös Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményének igazgató fıorvosa; Varga Lajosné, Balatonvilágos Község Önkormányzatának körzeti szakápolója. Több évtizeden át végzett példaértékő tevékenységért, életmő elismerésként a Nemzeti Erıforrás Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült:

5 Dr. Bárdos János, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház- Rendelıintézete Belgyógyászati Részlegének fıorvosa; Dr. Benyovszky István, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház- Rendelıintézete Pszichiátriai Osztályának osztályvezetı fıorvosa; Dr. Koczka Magda, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház- Rendelıintézete intézetvezetı fıorvosa; Ferenczné Szinyéri Margit, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának nyugalmazott aneszteziológiai szakasszisztense; Prof. Dr. Kopa János, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Idegsebészeti, Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya osztályvezetı fıorvosa; Dr. Krasznai László Géza, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelıintézet Patológiai Osztályának osztályvezetı fıorvosa; Dr. Marczell Mihály Ottó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztályának osztályvezetıje; Dr. Mészáros Antal, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának fıorvosa; Prof. Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára; Dr. Nagy Istvánné Dr. Petényi Mária, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Középmagyarországi Területi Hivatala Egészségügyi Szakértıi és Szakellenırzési Osztályának vezetıje; Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bır-, Nemikórtani és Bıronkológiai Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára; Dr. Szalay László, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Járóbeteg Szakrendelés szemész fıorvosa; Dr. Temesi László, az országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatala, Pécs Egészségügyi Szakértıi és Szakellenırzési Osztályának ellenırzı fıorvosa. Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Miniszteri Dicséretben részesült: Baki Károlyné, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Idegsebészeti Osztályának osztályvezetı fınıvére; Dr. Bíró Csaba, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. Traumatológiai Osztályának megbízott osztályvezetı fıorvosa;

6 Bodrics Lászlóné, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Felnıtt Szívsebészet Postoperatív Osztályának transzfúziós asszisztense; Faragóné Loys Ildikó, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Anyaggazdálkodási és Anyagellátási Osztályának vezetıje; Gárdonyi Gyula, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Mőszaki Osztályának vezetıje; Dr. Gere Sándor, Záhonyi Forrás Gyógyszertár gyógyszertárvezetıje; Gubó Tünde, a Szent Imre Kórház Intenzív Terápiás Egység ápolásvezetıje, Hegedős Istvánné, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Humánpolitikai osztályának osztályvezetıje; Hugyecz Pálné, a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának aneszteziológiai szakasszisztense; Dr. Kerkovits András Gyula, orvosigazgató-helyettes a Szent Imre Kórház Kiemelt Hotelszolgálat VIP II. profilvezetı fıorvosa; Lakatos József, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet rakárvezetıje; Mármarosiné Csomor Ágota, a Békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet III. számú Belgyógyászati Osztályának fınıvére; Dr. Máttyássy Adrienn, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztályának fıorvosa; Némethné Märcz Anikó, a Pécs Megyei Jogú Város Egészségügyi Intézmények iskolavédınıje; Dr. Rixer Mária, a lajosmizsei Familia Patika gyógyszerésze; Dr. Sándorné Dr. Raisz Ildikó, a szerencsi Oroszlán Gyógyszertár gyógyszerésze; Dr. Simon Fiala János, a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Szájsebészeti Szakrendelésének részlegvezetı fıorvosa; Soós Viktor, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgısségi Betegellátó Centrumának ápolási igazgató-helyettese; Szabó Róbertné, a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézményének, területi védınıje; Dr. Szabó Sándor, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense;

7 Szávóné Nagy Éva, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala, Debrecen Ártámogatási és Finanszírozási Osztályának osztályvezetıje; Takács Jánosné, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza pénzügyi osztályvezetıje; Dr. Váradyné Horváth Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézete Ápolástudományi Tanszékének szakoktatója; Dr. Wikonkál Norbert Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bır-, Nemikórtani és Bıronkológiai Klinikájának egyetemi docense; Dr. Zakupszky Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Traumatológiai és Kézsebészeti osztályának fıorvosa. A Nemzeti Erıforrás Miniszter Elismerı Oklevele kitüntetésben részesült felelısségteljes, példamutató munkájuk elismeréseként: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet Megyei Onkológiai Központ kollektívája. A kollektíva nevében a kitüntetést átvette: Dr. Csıszi Tibor mb. osztályvezetı fıorvos, Máté Ferencné osztályvezetı fınıvér, Eke Anikó szakasszisztens, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központjának gyógyító közössége. A kollektíva nevében a kitüntetést átvette: Dr. Csorba Éva, Dr. Kostyál Erika, Soós Tiborné, Labancz Attila, Németh Krisztina, Takács Jánosné, Böszörményi Jánosné. a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bır-, Nemikórtani és Bıronkológiai Klinikájának STD Centrumának (SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES) munkacsoportja. A kollektíva nevében a kitüntetést átveszi. Dr. Marschalkó Márta egyetemi docens, Ackermann-né Schöffler Mária gondozónı, Boros Edit asszisztens. a Szent Imre Kórház Geriátriai és Gerontopszichiátriai Rehabilitációs Osztályának munkacsoportja. A kollektíva nevében a kitüntetést átveszi. Herczeg Julianna klinikai szakápoló, Feketéné Sárközi Márta egészségügyi kisegítı, Némethné Hausel Anna okleveles ápoló, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Központi Mőtıszolgálatának kollektívája. A kollektíva nevében a kitüntetést átveszi: Péczeli András osztályvezetı mőtıs szakasszisztens, Horváthné Barasits Rita osztályvezetı mőtıs szakasszisztens, Ábrahám Boglárka mőtısnı, Standor Tiborné mőtısnı, Nagy Dénesné mőtısnı, Kovács Zsuzsanna mőtısnı, Imre Éva mőtısnı, Döme Béla mőtıssegéd.

8 *** Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr a november 6-ai tragikus egyiptomi autóbusz baleset sérültjeinek magyarországi fogadása és a megfelelı egészségügyi intézményekbe történı szállításának megszervezésében, valamint ellátásukban végzett magas színvonalú, kiemelkedı szakmai munkájuk elismeréseként Miniszteri Dicséret szakmai elismerésben részesítette: Kveck Pétert, Magyarország egyiptomi nagykövetét; Nagy Ferencet, az Europe Assistance Magyarország Kft. munkatársát; Dr. Mártai Istvánt, az Országos Mentıszolgálat fıigazgatóját; Dr. Göndöcs Zsigmondot, az Országos Mentıszolgálat mőveleti és Szervezési igazgatóját; Dr. Orphanides Ilonát, az Országos Mentıszolgálat Közép-magyarországi Szervezetének regionális orvosigazgatóját; Dr. Lóderer Zoltánt, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház plasztikai sebészét; Dr. Csapody Marcellt, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztályának részlegvezetı fıorvosát; Dr. Fényes Lászlót, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Szeptikus Osztályának osztályvezetı fıorvosát; Dr. Kassai Tamást, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának mb. osztályvezetı fıorvosát; Kricskovics Istvánnét, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Mőtık Osztályának mőtıs-szakasszisztensét; Dr. Molitorisz Dánielt; a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának ortopédia-traumatológia szakorvosát; Dr. Szentirmai Annamáriát, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Mellkas-has-arc és érsérültek Osztályának osztályvezetı helyettesét; Szy Katalint, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Krízis- Intervenciós és Pszichiátriai Osztályának szakpszichológusát; Vásárhelyi Péternét, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai osztályának osztályvezetı ápoló helyettesét; Dr. Varga Marcellt, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának ortopédia-traumatológia szakorvosát.

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 4377 4432. OLDAL 2012. április 6. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések

Részletesebben

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban 1 / 7 2010.07.13. 21:57 Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban A Nemzeti Erıforrás Minisztérium vezetıje kitüntetéseket adott át Semmelweis Ignác születésének 192. évfordulója alkalmából. A

Részletesebben

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30.

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30. Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30.) Semmelweis-díjban részesül Prof. Dr. Ádány Róza Egyetmi tanár,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozóan az Országos Szakmai Szakértıi Névjegyzékrıl -

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozóan az Országos Szakmai Szakértıi Névjegyzékrıl - Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozóan az Országos Szakmai Szakértıi Névjegyzékrıl - a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

Abdulrahman Abdulrab dr. csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. Adamik Ágnes általános ápoló és asszisztens, csecsemő- és gyermek szakápoló

Abdulrahman Abdulrab dr. csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. Adamik Ágnes általános ápoló és asszisztens, csecsemő- és gyermek szakápoló Abdulrahman Abdulrab dr. csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos Békés megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórház, Csecsemő- és Gyermekosztály NIC ITO Gyula P.f.: 46. 5700 Adamik Ágnes általános ápoló és asszisztens,

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Jeles napok, neves gyógyítók

Jeles napok, neves gyógyítók III. Vezetõk, orvosok, egyéb diplomások Lehetetlen a kórház közel 1.700 dolgozóját név szerint felsorolni. Erre nem vállalkozhattunk, de az alábbiakban közzétesszük a Markusovszky Kórházban valamilyen

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Bortó 2 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 Tisztelt Kongresszus Résztvevők! A rendezvény Szervező-

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2-3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltűntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK LISTÁJA

A SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK LISTÁJA A SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK LISTÁJA Pécsi Tudományegyetem régiója * "A" akkredticiós színt = képzés "B" akkreditációs színt = részképzés Intézmény neve /egység neve Szak neve

Részletesebben

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsıítesz engem (Zsolt.50,15)

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsıítesz engem (Zsolt.50,15) Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsıítesz engem (Zsolt.50,15) Jézus mondja: Beteg voltam és meglátogattatok. (Máté 25,24) MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÓRHÁZI,

Részletesebben

Holczinger András intézmény vezetı

Holczinger András intézmény vezetı iskola/intézmény neve város utca irányitósz. OM e-mail cím telefonszám Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka Kandó Kálmán ltp. 4. 8400 Holczinger András intézmény vezetı 37215

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1025 1120. OLDAL 2010. február 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés

Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés Minősített szakdolgozói továbbképzések 2010.11.04-ei ESZTB ülés Sor szám Nyilvántartási szám Továbbképzés címe Szervező megnevezése Helyszín Továbbképzés időpontja Forma TK pont Célcsoport Kontaktszemély

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5

Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5 Önkormányzati eü. intézmény... 7 Központi intézmény... 7 Egyetem... 12 Vállalkozás... 12 Egyházi... 14 Egyéb,

Részletesebben

16. évfolyam, 1. szám 2013. január

16. évfolyam, 1. szám 2013. január 16. évfolyam, 1. szám 2013. január øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZT Bahget Iskander Eifert János Dr. Fodor Antal

Részletesebben

EÜ térség Megye Szolgáltató neve Címe Főigazgató neve. Dél- Alföld Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét Nyíri út 38. Dr.

EÜ térség Megye Szolgáltató neve Címe Főigazgató neve. Dél- Alföld Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét Nyíri út 38. Dr. Dél- Alföld Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét Nyíri út 38. Dr. Svébis Mihály Dél- Alföld Bács-Kiskun Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja, Rókus u. 10. Dr. Tóth Gábor Dél- Alföld Bács-Kiskun

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

A közelmúlt és a jelen a kórházban

A közelmúlt és a jelen a kórházban A közelmúlt és a jelen a kórházban Jubileumok a Markusovszky Kórházban 213 Lakner László És a történet folytatódik A 2004. évi jubileumi ünnepségek óta foglalkoztat az a gondolat, hogy valójában mi akkor

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5

Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás fenntartónként... 5 Önkormányzati eü. intézmény... 7 Központi eü. intézmény... 7 Egyetem... 12 Vállalkozás... 13 Egyházi intézmény...

Részletesebben

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében I. Betegbiztonsági Konferencia A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében Program Budapest, Danubius Hotel Flamenco 2015. március 19-21. 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2013. július 08. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN,

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, 2014. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3 A ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.11.30-ai ESZTB ülés. Szervező címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus Pont szám

Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 2012.11.30-ai ESZTB ülés. Szervező címe Továbbképzés címe Helyszín Időpont Típus Pont szám Elbírált szakdolgozói továbbképzések - 11.30-ai ESZTB ülés s.sz Nyilvántartási a 1 6334/2012 pg12jun Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083, Balassa u. 6. A pszichiátriai ápolás

Részletesebben

Járóbeteg szakellátó intézmények listája

Járóbeteg szakellátó intézmények listája Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. u. 1. 77 522-004 77 522-011 Bács-Kiskun Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja Rókus u. 10. 79 422-233 79 425-575 Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Részletesebben