2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA"

Átírás

1 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése, a befektetések biztonságának növelése, a befektetők védelme és a tőkepiac hatékony felügyeletének ellátása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed a) a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén, valamint magyar kibocsátó által külföldön történő forgalomba hozatalára, a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén működő tőzsdére történő bevezetésére; b) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező, vagy magyarországi szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan működő társaságban történő befolyásszerzésre; c) a Magyar Köztársaság területén végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási és árutőzsdei szolgáltatási tevékenységre; d) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, illetve befektetési alapkezelő külföldön alapított fióktelepe által végzett befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, illetőleg befektetési alapkezelési tevékenységére; e) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési szolgáltató, illetve árutőzsdei szolgáltató határon át történő szolgáltatás nyújtásra; f) a Magyar Köztársaság területén végzett befektetési alapkezelési tevékenységre; g) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő határon át történő szolgáltatás nyújtásra; h) a Magyar Köztársaság területén végzett tőzsdei tevékenységre; i) a Magyar Köztársaság területén végzett elszámolóházi és központi értéktári tevékenységre; j) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező tőzsde, központi értéktári, illetve elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által végzett határon átnyúló szolgáltatásra; k) a Befektető-védelmi Alapra, illetőleg az Alap által nyújtott biztosításra; l) a magyar hatóság által ellátott, e törvényben meghatározott felügyeleti tevékenységre; m) a kiszervezett tevékenységet végző e törvény szerinti felügyeletére; n) befektetési vállalkozásnak nem minősülő, az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozással, illetőleg pénzügyi holdingtársasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozásra, vegyes tevékenységű holdingtársaságra; o) befektetési vállalkozásnak nem minősülő, a kiegészítő felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozással, illetőleg vegyes pénzügyi holding társasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozásra, vegyes pénzügyi holding társaságra; p) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy vagy szervezet által készített, illetve terjesztett befektetési ajánlásra; q) a Magyar Köztársaság területén végzett, e törvényben meghatározott kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre, valamint a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező, e törvény szerinti kockázati tőkealapok, illetve kockázati tőkealap-kezelők alapítására, létrehozatalára, működésére;

2 r) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő külföldön alapított fióktelepe által végzett kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre; s) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő határon át történő szolgáltatás nyújtására; t) a Magyar Köztársaság területén a befektetési szolgáltató, a befektetési alapkezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a pénzügyi intézmény, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár által végzett, e törvényben meghatározott értékpapír-kölcsönzésre. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) módosítását az Európai Unió a nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó szabályozása, és az ebből fakadó jogharmonizációs kötelezettségünk; a kockázati tőkére, az elszámolóházi és a központi értéktári tevékenységre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának szükségessége, illetve a piaci szereplők által felvetett egyes - szakmailag indokolt és méltányolható - módosítási javaslatok tették szükségessé. I. Az Európai Unió által kiemelkedő figyelemmel kísért, egységes pénzügyi piac megvalósítása szempontjából a vállalatfelvásárlási (befolyásszerzési) szabályok összehangolása is szükségessé vált. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelve a befolyásszerzési szabályok harmonizálását célozza, s magyar jogba történő átültetése következtében módosul a Tpt. hatálya, valamint a befolyásszerzés, a nyilvános vételi ajánlat, az összehangolt eljárás, illetve az ilyen módon eljáró személyek, a céltársaság meghatározásra kerül. Bár az Irányelv csak a szabályozott piacra bevezetett részvényekre (ezek kibocsátóira, mint céltársaságokra) vonatkozik, a magyar szabályozás továbbra is követi a Tpt.-beli szabályozás korábbi logikáját, és minden nyilvánosan működő részvénytársaságra megőrzi, illetve kiterjeszti a megújult szabályozás hatályát. Megváltozik a nyilvános vételi ajánlat szempontjából jóváhagyási, ellenőrzési jogosultsággal rendelkező az adott nyilvános vételi ajánlat során eljáró felügyelet meghatározásának módja, valamint megváltoznak a bejelentési és közzétételi kötelezettségek. Az egyik fontos változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy a kiszorításra már a 90%-os mértéket elérő befolyás esetén is sor kerülhet (korábban erre csak 90%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal kerülhetett sor). Kiszorításra a befolyásszerző által tett vételi ajánlatot, illetve nyilvános vételi ajánlatot követő három hónapon belül lehet, ha az időközben elért befolyás mértéke a kilencven százalékot meghaladja. Az ajánlati ár meghatározásának szabályai is finomodnak. Változik a nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló idő: ez 30 és 65 nap közötti hosszúságú lehet. Ezen időszakban korlátozásra kerül a céltársaság ügyvezető szervének hatásköre, pl. a vételi ajánlat megzavarására alkalmas védekezési intézkedéseinek érvényességét a jogszabály előzetes közgyűlési felhatalmazáshoz köti. Megjelennek a szabályozásban a 75 százalékot meghaladó befolyás felett érvényesülő ún. áttörési szabályok, melyek értelmében a részvények adásvételére vonatkozó korlátozások, a többlet szavazati jogok nem gyakorolhatók, illetve ezzel párhuzamosan megnyílik az eladási jog gyakorlásának lehetősége a céltársaság részvényesei számára. II. Jelentős módosuláson esik át a kockázati tőkealapok és a kockázati tőkealap-kezelők szabályozása. E két dolgot korábban a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló évi XXXIV. törvény szabályozta, melyet a jogalkotó e módosítás keretében hatályon kívül helyez és szabályozásukat - bizonyos tartalmi és koncepcionális változtatások érvényesítése mellett - a Tpt.-be helyezi. A korábbinál rugalmasabb rendelkezések jobban fognak illeszkedni a piaci igényekhez és a nemzetközi gyakorlathoz. A szabályozás logikája is megfordul: míg korábban az minősült kockázati tőkealap-kezelőnek, aki döntése alapján a törvény hatálya alá került; az új - Tpt-beli - szabályozás szerint az minősül kockázati tőkealap-kezelőnek, aki ilyen tevékenységet végez, függetlenül a tevékenységet végző döntésétől. A korábbi szabályozás szerint a tőkét az alap létrehozatalakor, teljes összegben kellett befizetnie a befektetőknek, az új rendelkezések értelmében erre a befektetőknek legfeljebb hat évük lesz, amelyen belül a kínálkozó kockázati tőkebefektetések határozzák meg a befizetés ütemét. A kockázati tőkealap csak zártkörűen

3 hozható létre, így a kezelési szabályzat rendelkezéseinek meghatározása révén a befektetők kellő befolyást tudnak gyakorolni az alap működtetésére és a kockázati tőke-alapkezelő tevékenységére. A befektetési korlátozások egy hagyományos befektetési alapétól eltérőek lesznek. III. Jelenleg Magyarországon a központi értéktári és az elszámolóházi tevékenységet egy szervezet: a Keler Rt. végzi. A Keler Rt. központi értéktárként vezeti a központi értékpapír-nyilvántartást, felel az értékpapír-kódok kiadásáért és a pénzügyi közvetítők számára vezeti a központi értékpapír-számlákat (a rendszer kétszintű: a Keler Rt. a pénzügyi intézmények számára vezeti a számlákat, akik pedig az értékpapír tulajdonosok számláit vezetik). Emellett elszámolóházi tevékenységet is folytat, melynek keretében végzi a tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapír-ügyletek, tőzsdei termékek elszámolását, az általa elszámolt ügyletek teljesítésének biztosítását, letétkezelők részére letéti szolgáltatást nyújt. A Keler Rt. az általa elszámolt bizonyos tőkepiaci ügyletek vonatkozásában központi garantőrként, központi szerződő félként is közreműködik [ún. Central Counter Party (CCP)], tehát az ilyen ügyletekben a felek felé a teljesítésre a Keler Rt. vállal garanciát a partner nem teljesítése esetére, így viseli a szerződő felek kockázatát. Az Európai Központi Bank jelezte Magyarországnak, hogy a központi értéktári és elszámolóházi tevékenységet egy személyben ellátó Keler Rt.-ben koncentrálódó kockázatok (működési, hitelezési és piaci) stabilitási szempontból veszélyeket hordoznak magukban, illetve, hogy a központi szerződő félként vállalt kockázatok továbbterjedésük esetén veszélybe sodorhatják a központi értéktári funkció gyakorlását. A helyzet rendezésére kézenfekvő megoldásnak tűnt a központi értéktári és az elszámolóházi funkció szétválasztása, mivel az előbbi csak működési kockázatot hordoz, addig a piaci és a hitelezési kockázat az elszámolóháznál marad. A Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank (mint a pénzügyi stabilitásért felelős központi bank és a Keler Rt. társtulajdonosa) és a Budapesti Értéktőzsde (mint a Keler Rt társtulajdonosa) képviselői igen hosszas egyeztetések után megállapodtak a központi értéktári és az elszámolóházi funkció szétválasztásban és az ehhez szükséges jogszabályi módosítások előkészítésében, illetve megalkotásában. E folyamat eredménye jelenik meg a jelenlegi Tpt. módosítás vonatkozó részeiben. IV. A piac hatékonyabb működése, a befektetők színvonalasabb kiszolgálása és a tőkepiac versenyképességének javítása érdekében számos további módosítás szerepel a törvényben, melyek közül az alábbiak tekinthetőek jelentősebbeknek: Az értékpapír kölcsönzés szabályozásának felülvizsgálata A jövőben változik majd a tevékenység megítélése és nem számít majd kiegészítő befektetési szolgáltatásnak. A korábbi, egyedi biztosítékok kikötésére épülő szabályozást felváltja a prudenciális szabályozás. A felek szabadon határozhatják meg milyen biztosítékot kötnek ki az értékpapír-kölcsönzési ügylet kapcsán. Mindez lehetővé teszi, hogy a tőkepiacon jelenevő értékpapírok forgalma, forgási sebessége felgyorsuljon. Befektetési alapokra vonatkozó szabályok Módosul a befektetési alapokra, az alapkezelőkre és a befektetési jegyekre vonatkozó szabályozás is. Tekintettel arra, hogy e területen az elmúlt évek során semmiféle probléma nem merült fel, a rendszer jól bejáratott és megfelelő garanciákkal üzemel, lehetőség nyílt a ma már indokolatlan korlátozások leépítésére a versenyképesség javítása érdekében. Újdonságként lehetővé válik nyilvános, nyílt végű, ún. indexkövető befektetési alap létrehozása, melynek lényege, hogy az alapkezelő a befektetési jegyek általa meghatározott számát tömörítő forgalmazási egységet határozhat meg a jegyzés, illetve a folyamatos forgalombahozatal céljaira. Mindez együtt jár azzal, hogy az elsődleges forgalmazás során, a befektető általi, egyazon alkalommal történő vásárlás, valamint a visszaváltás tárgyát csak a forgalmazási egységet vagy annak egész számú többszörösét kitevő befektetési jegyek képezhetik.

4 Az óvadéki biztosíték elsődlegességének eltörlése egyes ügyleteknél Jelentős változásként értékelhető, hogy a Tpt-ben szereplő óvadéki rendszer átalakul. Az eddigi kötelező jellegű szabályozás helyett megjelenik a prudenciális alapú szabályozás, a pénzügyi szolgáltatók így rugalmasabban tudják a kockázatokat értékelni, és annak függvényében rendelkezni biztosítékok kikötéséről. Részvénykönyv-vezetés A részvénykönyv-vezetés szabályozása is megváltozik. Alkalmazkodva a gyakorlatban tapasztalt jelenségekhez és folyamatokhoz, automatizmussá válik a bejegyzés azt az esetet kivéve, ha a részvényes kifejezetten megtiltja ezt. Központi hitelinformációs rendszer A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben szereplő központi hitelinformációs rendszer hatókörének kiterjesztésével lehetővé válik a befektetési hitelezés, illetve az értékpapír kölcsönzés kapcsán rossz ügyfélnek számító magánszemély ügyfelek nyilvántartása is, amely esetükben később felhasználható a hitelképesség elbírálása esetén. Ennek célja, hogy a pontos, szerződésszerű teljesítés ösztönzésével, és a kockázatos piaci szereplők kiszűrésével a prudenciális és garanciális szabályok mellett hozzájáruljon a pénzügyi stabilitás erősödéséhez. 2. Nem tartozik a törvény hatálya alá a) a szövetkezeti üzletrész, a csekk, a váltó, a kárpótlási jegy, a közraktárjegy forgalomba hozatala, és az állampapír zártkörű forgalomba hozatala; b) a befektetési szolgáltatónak nem minősülő befektető által kizárólag saját számlára, a saját vagyon kockázatára folytatott befektetési tevékenység; c) a kizárólag az anyavállalat és leányvállalat között, illetve az anyavállalat egyéb leányvállalatai javára folytatott befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, kivéve, ha azt befektetési szolgáltató végzi; d) a kibocsátó által befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül saját számlára, a saját vagyon kockázatára saját kibocsátású értékpapírjára kötött - forgalomba hozatalnak nem minősülő - adásvételi szerződés; e) az a pénzügyi holdingtársaság, amelynek leányvállalatai között van hitelintézet. 3. (1) Az MNB, a Kincstár és az ÁKK Rt. tekintetében a , a , a 172., a , a ának (1) bekezdése, a ának (2) bekezdése, valamint a rendelkezéseit nem kell alkalmazni. (2) Fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás, illetve árutőzsdei szolgáltató tekintetében a 98., a , a 179., a , fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő tekintetében a 355., a 11. számú mellékletnek a személyi feltételekre vonatkozó rész, fióktelep formájában működő tőzsde tekintetében a , a , fióktelep formájában működő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tekintetében a , fióktelep formájában működő központi értéktár esetén a 342., rendelkezéseit nem kell alkalmazni. II. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 4. A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítését az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejárati időpontja azonos; 2. allokáció: túljegyzés, illetve aukciós túlkereslet esetén a jegyzés, illetve az aukció lezárását követő eljárás, mely során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések, illetve aukciós ajánlatok elfogadásának mértékéről; 3. anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző befolyást gyakorol;

5 4. aukció: a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont alapján versenyeznek; 5. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; A tőkepiaci folyamatok átláthatósága, a befektetők esélyegyenlősége a kereskedés során és így a tőkepiac működésébe vetett bizalom megteremtése, illetőleg megőrzése már a nyolcvanas években felvetette a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó elvárásokat. Az erre vonatkozó európai uniós szabályozás már 1989-ben megjelent, és azt tartalmazza a magyar tőkepiaci szabályozás is. A tőkepiacok fejlődése, az új befektetési eszközök és kereskedési technikák megjelenése azonban szükségessé tette a szabályozás korszerűsítését februárjában fogadta el az Európai Unió új irányelvét (2003/6/EK), amely a bennfentes kereskedelem mellett a piacbefolyásolás tilalmát is kimondja. Az uniós szabályozás módosítását az tette szükségessé, hogy az előző irányelv (89/592/EEC Insider Dealing Directive) nem tartalmazott a piaci visszaélés minden formájára kiterjedő szabályokat, a vonatkozó tagállami rendelkezések pedig nagyban eltértek egymástól. Az új szabályozás (2003/6/EK irányelv, illetve a kapcsolódó Bizottsági irányelvek) megszületését sürgette továbbá az is, hogy új instrumentumok jelentek meg a piacon, illetve a határon átnyúló kereskedelem egyre jelentősebbé vált, s ezek a piaci visszaélések új formáinak kialakulását hozták magukkal. A Tpt. e törvény általi módosítása összhangba hozza a magyar szabályozást az Európai Unió szabályozásának változásával. A módosítások eredménye legfőképpen az ellenőrzés hatékonyságában fog megmutatkozni, ugyanakkor a korszerűbb szabályozással a piaci visszaélések megelőzése is hatékonyabbá válik. A törvény a Tpt. Hatodik részének lényeges módosítását tartalmazza. Elsősorban a bennfentes kereskedelem, a bennfentes személy valamint a piacbefolyásolás definíciója változik, kiterjesztve ezzel a jelenleg hatályos meghatározásokat. Az irányelv előírásainak megfelelően a magyar felügyeleti hatóság feladata eljárni minden olyan esetben, amikor a tiltott tevékenységet a Magyar Köztársaság területén követték el, akkor is, ha annak tárgya más tagállam szabályozott piacára bevezetett pénzügyi eszköz, valamint azokban az esetekben is, amikor a Magyar Köztársaság területén működő szabályozott piacra bevezetett pénzügyi eszközök tekintetében külföldön követnek el cselekményt, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet. A piacbefolyásolást a korábbiaknál tágabban értelmezzük, és kibővül a Hatodik rész tekintetében a pénzügyi eszköz fogalma is. A bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást kell majd vezetni, amelyet a nyilvántartás vezetője kérésre a Felügyelet rendelkezésére bocsát. Részletesen szabályozza a törvény a Felügyelet nemzetközi együttműködését a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás esetében, s pontosítja a Felügyelet szankcionálási, intézkedési, nyilvántartási szabályait. II. A Tpt. módosítás másik oka az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelvének (az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról, és a 2001/34/EK irányelv módosításáról) átvétele. Az irányelv a belső piac elérésének alapvető eszközét képezi, mivel a kibocsátó számára egységes engedély megadása révén elősegíti a hatékony és költségkímélő tőkéhez való lehető legszélesebb körű hozzáférést, beleértve a kis- és középvállalkozásokat és az induló vállalkozásokat is. Az irányelv és végrehajtási rendeletének (a Bizottság 809/2004/EK rendelete) célja, hogy biztosítsák a befektetők védelmét és a piac hatékonyságát, összhangban a vonatkozó nemzetközi fórumok által elfogadott magas szintű szabályozási standardokkal. A kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a szabályozott piacon az értékpapírral folytatott kereskedésre engedélyt kérőnek tájékoztatót kell benyújtania az illetékes hatósághoz és azt a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani. A befektetők védelme érdekében az információkat könnyen elemezhető és érthető formában kell biztosítani. Az információknak a kibocsátó pénzügyi körülményeit és az értékpapírokhoz fűződő jogokat illetően elegendőnek és a lehető legtárgyilagosabbnak kell lenniük a befektetői döntések megalapozásához. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a kibocsátó, az esetleges kezesek és az értékpapírok alapvető jellemzőit és az azokhoz kapcsolódó kockázatokat. A módosítás lehetővé teszi egy új formátumú tájékoztató bevezetését a kibocsátási programok vagy jelzálogkötvények esetén, továbbá létrehoz egy új, regisztrációs okmány rendszert. A kibocsátók azonban

6 dönthetnek úgy is, hogy nem használják e formátumokat, és ezért a tájékoztatót egyetlen dokumentumként készítik el. A tájékoztató terjesztésének elősegítése érdekében a közzététel szabályai megváltoznak, és nagyobb hangsúlyt kapnak az elektronikus hírközlési lehetőségek, mint például az internet. A tájékoztatót ugyanakkor a befektető kérése esetén nyomtatott formában is át kell adni térítésmentesen. A kibocsátó számára egyszerűsítheti a tájékoztató elkészítésének folyamatát és a befektetők védelmének veszélyeztetése nélkül csökkenti a kibocsátó költségeit annak lehetősége, hogy a tájékoztatóba hivatkozás útján építhetnek be egyes információkat tartalmazó dokumentumokat, ha azokat az illetékes hatósághoz már korábban benyújtották. A befektetőket megbízható információk közzétételének biztosítása révén kell védeni. Ennek érdekében a szabályozott piacon bejegyzett értékpapírok kibocsátóit folyamatos közzétételi kötelezettség terheli, de nem kötelező számukra a naprakész információk rendszeres nyilvánosságra hozatala. E kötelezettséggel kapcsolatban a kibocsátóknak legalább évente fel kell sorolniuk a megelőző 12 hónap során általuk kiadott vagy a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott összes jelentős információt, beleértve a más közösségi jogszabályokban megállapított különféle beszámolási előírások teljesítése során szolgáltatott információkat. A befektetők megfelelő tájékoztatása érdekében a reklámok közzétételére vonatkozó szabályok összehangolásra kerülnek. A határokon átnyúló kibocsátásokat és a több országban folytatott kereskedést hátráltatta a kibocsátó azon kötelezettsége, hogy a teljes tájékoztatót az összes vonatkozó hivatalos nyelvre le kellett fordítani. A határokon átnyúló kibocsátások elősegítése érdekében a fogadó vagy székhely szerinti tagállam csak annak előírására jogosult, hogy a tájékoztató összefoglalóját hivatalos nyelvén (nyelvein) készítsék el, amennyiben a tájékoztató a nemzetközi pénzügyi szférában elfogadott nyelven készült. Több tagállamban történő kibocsátás esetén a fogadó tagállam illetékes hatósága jogosult lesz arra, hogy igazolást kaphasson a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságától, hogy a tájékoztató a 2003/71/EK irányelvvel összhangban készült. A tagállamokban az eltérő hatáskörrel rendelkező különféle illetékes hatóságok léte szükségtelen költségeket és a feladatok átfedését okozhatja anélkül, hogy ez bármilyen további előnyt nyújtana. Ennek elkerülése érdekében valamennyi tagállamban egyetlen illetékes hatóságot kell kijelölni a tájékoztatók jóváhagyására, és arra kell a felelősséget ruházni az ezen irányelvnek való megfelelés felügyeletéért. A kijelölt hatóságot közigazgatási hatóságként kell létrehozni olyan formában, hogy a gazdasági szereplőktől való függetlensége biztosított és az összeférhetetlenség elkerülhető legyen. A piac hatékonyabb működése, a befektetők színvonalasabb kiszolgálása és a tőkepiac versenyképesség javítása érdekében számos további módosítás szerepel a törvényben, melyek közül az alábbiak tekinthetőek jelentősebbeknek. A befektetési alapok számára lehetővé válik különböző befektetési jegy sorozatok kibocsátása, amelyek az egyes befektetői csoportok számára testreszabott szolgáltatások egyidejű kínálatát teszi lehetővé. A befektetési hitel mértékére és futamidejére vonatkozó korlátozások eltörlésre kerülnek, amely e tevékenység fellendülését hozhatja. Az üvegházhatású gáz és légszennyező anyag kibocsátási jogokra vonatkozó opciók, határidős és egyéb származtatott ügyletek - bizonyos feltételek teljesülése esetén - befektetési eszköznek minősülnek, lehetővé téve az egységek transzparens kereskedelmének megvalósulását a szabályozott piacokon. Megváltoznak az állományátruházás szabályai, s lehetővé válik a befektetési szolgáltatók számára egységes szerződési feltételek alkalmazása anélkül, hogy a befektetők jogai sérelmet szenvednének. A portfóliókezelésre vonatkozó szabályok szintén megváltoznak, mely a hazai piac szereplőinek a külföldi befektetési szolgáltatókkal szembeni versenyhátrányát hivatott csökkenteni; lehetővé téve, hogy a portfóliókezelés keretében a befektetők pénze befektetési eszközökön kívül tőzsdei termékekbe is befektethető legyen. A felügyeleti munka hatékonyságát hivatott növelni az a több ágazati törvényt érintő (Bit., Hpt., Tpt.) módosítás, melynek következtében a helyszíni ellenőrzést akadályozó személlyel, illetve szervezettel szemben a korábbinál jóval magasabb eljárási bírság szabható ki. 6. áru: minden vagyoni értékkel bíró forgalomképes birtokba vehető dolog, illetve dolog módjára hasznosítható természeti erő, ide nem értve a pénzügyi eszközt; III.

7 7. befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; 8. befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; 9. befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, vagy fióktelep; 10. befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; 11. befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet; 12. befektetési alap saját tőkéje: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos; 13. befektetési hitel: értékpapír vásárlásához nyújtott hitel, ha a hitelt nyújtó részt vesz az ügylet lebonyolításában; 14. befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) - e törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; 15. befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása; 16. befektetési tanácsadás: befektetési eszközre (82. ), a tőkepiacra vonatkozó olyan, értékelést is tartalmazó elemzés, javaslat ellenszolgáltatás fejében történő átadása, amelynek célja, hogy ezek ismeretében az ügyfél olyan döntést hozzon, amely alapján a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele, továbbá a termékértékesítő által az ügyfél részére történő tájékoztatás; 17. befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszámolóházat és a központi értéktárat; 18. befektető: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja; 19. befolyásoló részesedés: egy személy olyan közvetlen és közvetett tulajdona egy vállalkozásban, illetőleg egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan kapcsolat, amely alapján a személy a) összességében a tulajdoni hányad, illetőleg a szavazati jogok legalább tíz százalékát birtokolja, vagy b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, illetőleg testületei tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy elmozdíthatja, vagy c) alapszabály, alapító okirat vagy szerződés alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére; 20. bizományosi tevékenység: megbízás alapján a befektetési szolgáltató és az árutőzsdei szolgáltató saját nevében az ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége; 21. csereügylet: a évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.) szerinti swap ügylet; 22. deltatényező: az opció alapjául szolgáló befektetési eszköz, áru vagy deviza árfolyamának (árának) egy pénzegységnyi változása hatására az opció értékében bekövetkező változást jelző mutatószám; 23. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; 24. devizabelföldi: a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: személyazonosító igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

Tőkepiaci fogalomtár

Tőkepiaci fogalomtár i fogalomtár Adagolt kibocsátás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-96/2015. Közzététel

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-182 Hatálybalépés: 2014.december

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4.

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. tájékoztatója Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június 17. Felhívjuk

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat. a Pioneer Flotta Alapok Alapja Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a Pioneer Flotta Alapok Alapja mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ÁÉKBV Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

(HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) 2 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...4 II. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Az ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Hatálybalépés:

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-585 Hatálybalépés:

Részletesebben

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-584 Hatálybalépés:

Részletesebben

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-529 Hatály: 2014.

Részletesebben

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-376 Hatály: 2015.05.06. 1. Fogalom

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap A Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Kurázsi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015.02.05 Az Allianz Alapkezelő Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Tájékoztató... 9 A

Részletesebben