Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat."

Átírás

1 TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. A tájékoztatónk célja olyan átfogó képet adni Önöknek, amely segítséget nyújt a hatályos adórendszer legfontosabb elemeinek megismeréséhez. Az egyes adónemeket érintı, 2011-tıl hatályos változásokat dılt betőkkel szedve olvashatják. A változásokat természetesen nem minısítettük, csak a tényközlésre korlátoztuk a leírtakat. Az összesített adóterhelés érdemben ugyan nem fog csökkenni, de az egyes elvonási típusok között jelentıs átcsoportosításra kerül sor: a magánszemélyeket terhelı SZJA végre egységesen 16%-ra változott, megszőnt az összevonandó jövedelmeket terhelı progresszív adó, továbbá az önállóan adózó jövedelmek forrásadója is 25%-ról az általános 16%-ra csökkent, az adóbevétel kiesés ellentételezésére pedig válságadókat vezetett be a kormány. Mivel a korábban bevezetett szuperbruttó adóalap-számítás megmaradt, a jövedelmek tényleges SZJA adóterhe 20,3% lesz. Ez még így is a magasabb jövedelmőek, illetve a forrásadós jövedelmet szerzık számára jelentıs adómegtakarítást jelenthet. A munkáltatót terhelı adók és járulékok, és a munkavállalótól levonásra kerülı tételek változásainak hatására a korábbi 2,1-2,5-ös szorzószám helyett 2,06 szorzószámmal lehet az átlagosan a borítékba kerülı nettó összeghez képest a munkáltatót terhelı összköltséget kalkulálni. A társasági jövedelmeket terhelı adó (Tao.) 500M/Ft adóalapig 10%-ra csökken, ezzel a régióban a legalacsonyabb mértéket jelenti. A kedvezı döntések hatalmas költségvetési bevétel kieséssel járnak, ezért (is) más elvonásokra kerül sor: meghosszabbították a bankadót, és az un. Robin Hood adót, továbbá új ágazati elvonásokra kerül sor az energiaszolgáltatás, a kiskereskedelem és a távközlés területén. A magyar költségvetés hiánycélja (3%) csak drasztikus, korábban elképzelhetetlen lépések megtétele mellett tőnik tarthatónak. Ebbe a körbe sorolható a magánnyugdíj-pénztári rendszer közvetett módon való megszüntetése, a tagdíjbevételeinek központosítása, a felhalmozott megtakarításaik átterelése az állami költségvetésbe, továbbá az állami résztulajdonú vállalkozások visszavételét szolgáló lépések, illetve közvetetten az Európai Unió és a Világbank beavatkozási lehetıségeinek szőkítése miatt a készenléti hitelkeret megszüntetése. Az átszervezett államigazgatási struktúrában szervezeti szinten is összevonásra került az APEH és a VPOP, az új Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozati jogkörrel rendelkezı várhatóan hatékonyabban mőködı ellenırzı szervvé vált. A megtett lépések átmenetileg a nemzetközi pénzpiac egyes szereplıinél negatív irányú ország-kockázati megítéléshez vezettek, amely tendenciát a várva-várt gazdasági fellendüléssel együtt járó stabilizáció hivatott megtörni és a magyar gazdaság javára fordítani. A szokásos hajózási mondásunk erre az esztendıre a Navigare necesse est, vivere non est necesse! teljes szövegével szemben csak ennyi: Navigare necesse est Hajózni kell és mivel ez így van, egymásnak kezet- és segítséget nyújtva szervezetten tegyük közös dolgainkat, együttes munkánkkal járuljunk hozzá a gazdasági kibontakozáshoz! A hatalmas kihívások sikeres megoldásához a 21. életévébe lépett irodánk valamennyi munkatársával és a UHY nemzetközi hátterével (www.uhy.com) állunk rendelkezésükre. Ezúton is megköszönjük bizalmukat, kitartásukat, a további munkájukhoz sok sikert, erıt és egészséget kívánunk! Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi és Bergmann Péter

2 TARTALOMJEGYZÉK RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL...7 I. AZ ADÓZÁS RENDJE...10 I.1. Célja...10 I.2. Adózó kötelezettségei...10 I.3. Bevallási határidık...11 I.4. Ellenırzés...11 I.5. Az ellenırzés jogkövetkezményei...11 I.6. Hatósági eljárás...12 I.7. Végrehajtási eljárás...12 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY...13 II.1. Munkaviszony...13 II.2. Megbízás (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)...13 II.3. Egyszerősített foglalkoztatás...14 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ...15 III.1. Egykulcsos Szja...15 III.2. Adóalanyok...16 III.3. A jövedelem meghatározása a bevételbıl...16 III.3.1. Bevételnek nem minısülı tételek...16 III Adómentes bevételek...16 III További, bevételnek nem minısülı tételek...16 III.4. Kedvezményes adózású juttatások...17 III.5. Az adó alapja...17 III.5.1. Összevonandó jövedelmek...17 III.5.2. Külön adózó jövedelmek...17 III.6. A fizetendı adó meghatározása...17 III.6.1. Összevonandó jövedelmek...17 III Adóalap kedvezmény...18 III Adókedvezmények...18 III Adóelıleg...18 III.6.2. Külön adózó jövedelmek...18 III.7. Adóbevallás és az adó megfizetése...18 III.7.1. Az adóbevallás formái...18 III.7.2. Határidık...19 III.7.3. Iratmegırzés...19 III.7.4. Rendelkezés az SZJA %-áról...19 III.8. Reprezentáció, üzleti ajándék, és a csekély értékő ajándék...19 III.8.1. Fogalmak...19 III.8.2. Reprezentáció, üzleti és a csekély értékő ajándék adózása...20 IV. TB, EHO, NYUGDÍJ ÉS A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS...21 IV.1. Röviden a TB-rendszerrıl...21 IV.2. A munkáltatók számára fontos információk...21 IV.2.1. Megszőnı járulékminimum...21 IV.2.2. Megszőnı elvárt jövedelem...21 IV.2.3. Garantált bérminimum, mint járulékalap...21 IV.2.4. GYES-rıl visszatérık alkalmazása esetén járulékkedvezmény lehetısége...22 IV.2.5. START kártyás járulékkedvezmény...22 IV.2.6. Társadalombiztosítási járulék helyett Társadalombiztosítási hozzájárulás...22 IV.2.7. Nem pénzbeli juttatások...22 IV.2.8. NYENYI adatszolgáltatás...22 IV.3. Munkavállalók számára fontos információk...22 IV.3.1. Egészségügyi szolgáltatási járulék...22 IV.3.2. Járulékfizetés felsı határa...22 IV.3.3. Munkavállalót terhelı Egyéni TB járulék évi Adóhírlevél 2. oldala összesen 62-bıl

3 TARTALOMJEGYZÉK IV.3.4. GYES...23 IV évi keresıtevékenységgel rendelkezı nık nyugdíjlehetısége...23 IV.3.6. Rehabilitációs járadék helyett rokkantsági nyugdíj...23 IV.4. Munkáltatók és Munkavállalók számára egyaránt fontos információk...23 IV.4.1. Magán-nyugdíjpénztári tagok tagdíja 2011-ben...23 IV.4.2. Több országban dolgozó személy utáni járulékfizetés...24 IV.4.3. Kirendelt, kiküldött vagy kölcsönzött munkavállaló utáni járulékfizetés...24 IV.5. Rehabilitációs hozzájárulás...25 V. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS...25 V.1. Hozzájárulásra kötelezettek köre...25 V.2. Kivételek...25 V.3. Hozzájárulás alapja...25 V.4. Adómérték...25 V.5. Elszámolás...25 V.6. Csökkentı tételek...26 VI. EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ...27 VI.1. Adóalanyiság feltétele...27 VI.2. Eljárási szabályok...27 VII. TÁRSASÁGI ADÓ...28 VII.1. Adó alanya...28 VII.2. Adó mértéke...28 VII.3. Adóalap meghatározása...28 VII.3.1. Csökkentı tételek...29 VII.3.2. Növelı tételek...29 VII.4. Adó összege...29 VII.5. Adókedvezmények...29 VII.6. Adóelıleg...29 VII.7. Feltöltés...30 VII.8. Speciális adóalanyok...30 VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ...30 VIII.1. Adóalany...30 VIII.2. Fı jellemzıje...30 VIII.3. Csoportos adóalany...30 VIII.4. Alapfogalmak...30 VIII.5. A teljesítés helye...31 VIII.5.1. Termékértékesítés teljesítés helye...31 VIII.5.2. Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye...31 VIII.6. Adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja...32 VIII.7. Az adó alapja...32 VIII.8. Az adó mértéke...32 VIII.9. Fordított adózás...33 VIII.10. Adólevonási jog...33 VIII.11. Adó visszaigénylése...34 VIII.12. Áfa megosztás...34 VIII.13. Összesítı nyilatkozatok...34 IX. ILLETÉKEK...35 IX.1. Bejelentkezés...35 IX.2. Fizetési meghagyás...35 IX.3. Az illeték alapja, mértéke ingyenes vagyonszerzés esetén...35 IX.4. Az illeték alapja, mértéke visszterhes vagyonszerzés esetén...35 IX.5. Ingatlannal rendelkezı társaságok vagyoni betétjeire vonatkozó szabály...36 IX évi fontosabb illeték kedvezmények...36 X. HELYI ADÓK...36 X.1. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK...36 X.1.1. Építményadó...36 X Az adókötelezettség évi Adóhírlevél 3. oldala összesen 62-bıl

4 TARTALOMJEGYZÉK X Az adó alanya...36 X Az adómentesség...37 X Mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség...37 X Az adó alapja...37 X Az adó mértéke...37 X.1.2. Telekadó...37 X Az adókötelezettség...37 X Az adó alanya...37 X Az adómentesség...38 X Az adó alapja...38 X Az adó mértéke...38 X.2. KOMMUNÁLIS JELLEGŐ ADÓK...38 X.2.1. Vállalkozók kommunális adója...38 X.3. HELYI IPARŐZÉSI ADÓ...38 X.3.1. Az adókötelezettség...38 X.3.2. Az adó alanya...38 X.3.3. Az adó alapja...39 X.3.4. Az adó mértéke...39 X.3.5. Helyi iparőzési adóval kapcsolatos változások...39 X Építıipari tevékenység...39 X Adóalap megosztása...39 X Adóelıleg-kiegészítés (feltöltés)...40 XI. A CÉGAUTÓ ADÓ...40 XI.1. Adóköteles...40 XI.2. Az adó alanya...40 XI.3. Adókötelezettség keletkezése és megszőnése...40 XI.4. Az adó mértéke...40 XI.5. Mentesség...40 XII. A GÉPJÁRMŐADÓ...41 XII.1. Adóköteles...41 XII.2. Adókötelezettség keletkezése és megszőnése...41 XII.3. Az adó alanya...41 XII.4. Az adó mértéke...41 XII.5. Mentes...42 XIII. A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ...42 XIII.1. Termékdíj köteles termék:...42 XIII.2. A termékdíj fizetésre kötelezettek:...42 XIII.3. Termékdíj alapja...42 XIII.4. Bevallás...43 XIII.5. A termékdíj-fizetési kötelezettség idıpontja:...43 XIII.6. Termékdíj átalány...43 XIII.7. Megszőnik a GLN szám...43 XIII.8. Mentesség, visszaigénylés...43 XIV. A KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ...44 XIV.1. Levegıterhelési díj...44 XIV.2. Vízterhelési díj...44 XIV.3. Talajterhelési díj...44 XV. A REGISZTRÁCIÓS ADÓ...45 XV.1. Adóköteles...45 XV.2. Az adó alanya...45 XV.3. Adó mértéke...45 XV.4. Mentesség...45 XVI. AZ ENERGIAADÓ...46 XVI.1. Adóköteles...46 XVI.2. Az adó alanya...46 XVI.3. Az adó alapja és bevallása évi Adóhírlevél 4. oldala összesen 62-bıl

5 TARTALOMJEGYZÉK XVII. AZ ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA (ROBIN HOOD ADÓ)...46 XVII.1. Az adó alanya...46 XVII.2. Adóalap...46 XVII.3. Az adó mértéke...47 XVII.4. Mentesség...47 XVII.5. Feltöltési kötelezettség...47 XVIII. JÖVEDÉKI ADÓ...48 XVIII.1. Adókötelezettség keletkezése...48 XVIII.2. Az adó alanya:...48 XVIII.3. Adófizetési kötelezettség keletkezése...48 XVIII.4. Adóalapok, adómértékek, bevallás...48 XVIII.5. Nyilvántartás, ellenırzés...48 XIX. AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK...49 XIX.1. Adóalany...49 XIX.2. A járulék alapja:...49 XIX.3. A járulék mértéke:...49 XIX.4. A járulék összegébıl levonható:...49 XIX.5. Bevallás, elılegfizetés...49 XX. AZ EGYES NAGY ÉRTÉKŐ VAGYONTÁRGYAKAT TERHELİ ADÓ...50 XX.1. Lakóingatlanok...50 XX.2. Vízi jármő, légi jármő, nagyteljesítményő személygépkocsi...50 XXI. AZ EGYES ÁGAZATOKAT TERHELİ KÜLÖNADÓ (VÁLSÁGADÓ)...51 XXI.1. Adóalany...51 XXI.2. Az adóköteles tevékenységek...51 XXI.3. Az adó alapja...51 XXI.4. Az adó mértéke...51 XXI.5. Adóelıleg, adóbevallás, adófizetés, feltöltési kötelezettség...52 XXII. HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA (BANKADÓ)...52 XXII.1. Adóalany...52 XXII.2. Adóalap és adómértékek...52 XXII.3. Elıleg, bevallás, fizetési kötelezettségek...53 XXIII. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY...53 XXIII.1. A törvény hatálya...53 XXIII.2. A Vállalkozó számviteli törvény által elıírt kötelezettségei...53 XXIII.3. Euróban, illetve eurótól eltérı devizanemben való könyvvezetés...54 XXIII.4. Üzleti év...55 XXIII.5. Napi készpénz záró állomány...55 XXIII.6. Könyvvizsgálat...55 XXIII január 1-jétıl életbe lépı néhány fontosabb változás...55 XXIV. CSİDELJÁRÁS, FELSZÁMOLÁS, VÉGELSZÁMOLÁS, ÁTALAKULÁS...56 MELLÉKLETEK...57 CAFETERIA RENDSZER ELEMEI...57 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADÓZÁSA...60 SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG...61 SZÁMLAKORREKCIÓK...61 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI FORMÁK évi Adóhírlevél 5. oldala összesen 62-bıl

6 SZERZİK Szerzık: Bergmann Péter Elıszó Kiss József XXIV. Kovács Krisztina I., V., VII. Korpásné Juhász Sarolta ADÓ- ÉS ILLETÉK- RENDSZER, XVIII., XXIII., Kiss Anita VIII., 3. sz. melléklet dr. Báló Rita III., 1-2. sz. melléklet Szeredi Pál XVI-XVII., XXI-XXII. Somkutiné Kontyi Réka XI-XV., XIX-XX. Soltész Sándor II., IV., VI. Kosik Péter X. Czakó Balázs IX., évi Adóhírlevél 6. oldala összesen 62-bıl

7 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL MEGNEVEZÉS MÉRTÉK Társasági adó: (a korrigált adózás elıtti eredmény után) 500 millió Ft adóalapig (alkalmazása nem kötıdik feltételek teljesítéséhez)...10% 500 millió Ft adóalap felett...19% Különadó: megszőnt! Osztalékadó a magánszemély tulajdonos esetében: Az osztalékból, osztalékelılegbıl származó jövedelem után...szja 16% és... EHO 14% max ,-Ft Osztalékadó gazdasági társaság tulajdonos esetében: Ha az osztalékra jogosult Közösségen belüli székhelyő adóalany, vagy belföldi gazdasági társaság, nem kell az osztalékadót Magyarországon megfizetni...0% EVA (Egyszerősített vállalkozói adó) alapja az elért tárgyévi - max.25 M/Ft-bevétel...30% Emlékeztetı: január 1-jétıl, az egyéni cég is választhatja az evát, az általános feltételek szerint, két adóév elteltével, vagyis a jogelıd nélkül 2010-ben alakuló egyéni cég legkorábban 2012-re jelentkezhet be. Jelentkezési/lemondási határidı december 20. (jogvesztı határidı, igazolási lehetıség nélkül) A minimálbér összege január 1-jétıl: ,-Ft/hó; szakmunkás bérminimum ,-Ft/hó; Társadalombiztosítási járulék a bruttó bér után:... 27% A munkáltatót terhelı 27%-ból 2% egészségbiztosításra, 1% munkaerıpiaci járulékra és 24% nyugdíjbiztosításra fizetendı. A munkáltatót terheli a táppénz elsı 15 napjának teljes költsége, illetve a betegállományra kifizetett táppénz 1/3-a! EHO A munkavállalók után fizetendı tételes egészségügyi hozzájárulás...megszőnt! EHO százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke... 27% vagy 14% Munkaerı-piaci járulék...1,5% Szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapjának...1,5% A szakképzési hozzájárulási törvény pontja meghatározza, hogy e törvény mit ért társadalombiztosítási járulékalapon. Rehabilitációs hozzájárulás: a 20 fınél több alkalmazottat foglalkoztató cégek a létszám 5%-át alapul véve kötelesek fizetni negyedévenként: ,-Ft/fı/év 2011-tıl a munkaerı-kölcsönzéssel foglalkozókra is kiterjesztették ezt a szabályt. Személyi jövedelemadó egységesen...16% Magánszemélyek különadója:...megszőnt! EKHO (Egyszerősített közteher-viselési hozzájárulás) a kifizetıt terhelı adómérték:... 20% magánszemélyt terhelı, kifizetı által levonandó adómérték:... 15% nyugdíjas magánszemély, ill. tb. járulékfizetés felsı határa felett:...11,1% évi Adóhírlevél 7. oldala összesen 62-bıl

8 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL Munkavállalót terhelı nyugdíjjárulékot éves szinten ,- Ft-ig kell fizetni (napi HUF) a munkaviszonyból származó jövedelembıl:...10% Munkavállalót terhelı egészségbiztosítási járulék...6% (ebbıl 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, nem csak a 36 órát meghaladó foglalkoztatás jövedelmébıl, hanem valamennyibıl levonandó) Munkavállalót terhelı munkaerı-piaci járulék:...1,5% Általános forgalmi adó:...25%;18% 5%; Innovációs járulék: az iparőzési adó alapja után fizetendı, közép- és nagyvállalkozások esetében:...0,3% A járulék alapja megegyezik az iparőzési adó alapjával. Energiaadó: (termelıt, importálót terhelı adó) az adó mértéke: A szén fajtájától függetlenül Ft/tonna Villamos energia Ft/MWh Földgáz:...88,50 Ft/GJ Robin Hood adó: A távhıszolgáltatás versenyképesebbé tétele érdekében évekre bevezetett, majd évekre kiterjesztett jövedelemadó, amit a szénhidrogén kitermelık, kıolaj, földgáz és villamos energia termelık, illetve kereskedık kötelesek az adózás elıtti eredményük után fizetni. Mértéke az adóalap korrigált értéke után...8% Az egyes ágazatokat terhelı különadó: adó mértéke a XXI. fejezetben leírt - ágazatonként eltérı - kulcsok, és adóalap alkalmazásával számítható Hitelintézetek és pénzügyi szervezetek különadója: adó mértéke a XXII. fejezetben leírt - az egyes adóalanyok esetén eltérı - kulcsok, és adóalap alkalmazásával számítható Környezetterhelési díj: Levegı,- víz,- és talajterhelés miatt díjat kell fizetni. Szabályai a XIV. fejezetben található. Iparőzési adó...2% (a korrigált nettó árbevétel után, de levonható a külföldi telephelyen elért bevétel is): Kommunális adó: vállalkozások kommunális adója...megszőnt! Építményadó felsı határa Ft/m² vagy a korrigált forgalmi érték... 3,6%-a Telekadó felsı határa Ft/m² vagy a korrigált forgalmi érték... 3%-a Vagyonszerzési illeték általános mértéke:... 2%, 4% vagy 10% Öröklési, ajándékozási illeték az érintett személyek közötti rokoni kapcsolattól és az értéktıl függıen sávosan progresszív. Kulcsai:... 11%, 15%, 21%, 30% vagy 40% Mentes az örökösödési illeték alól a törvény 12, szerinti táblázat I. csoportjába tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékébıl...20 millió Ft Bírósági eljárási illeték cégjogi körben a cégformától függı tételes mértékő. (Pl: Kft. cégbejegyzési illetéke ,- Ft, minden további tıkeemelés miatti cégváltozás az alapdíj 40%-a) évi Adóhírlevél 8. oldala összesen 62-bıl

9 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL Gépjármővek megszerzéséhez kapcsolódó átírási illeték 18 Ft/cm³, 1890 cm³ felett 24 Ft/cm³ és Wankel-motorok esetében 36Ft/cm³, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármőnél a motor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 400 Ft. Környezetvédelmi termékdíj: a termék besorolásától függıen az elsı belföldi forgalomba hozója, illetve az egyéb kıolajipari termék és a reklámhordozó papírok után a felhasználó által fizetendı pl. csomagolás, gumi, hőtıberendezés, elektromos berendezés, reklámanyag, stb. esetében. Jövedéki adó a jövedéki termékek ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgı, köztes alkoholtermék és dohánygyártmány után fizetendı január 1-jétıl megváltoztak az adómértékek. Gépjármőadó mértéke a motor teljesítménye és a beszerzés éve alapján ft/kilowatt Cégautóadó: Az adó mértéke 1600 cm³ hengerőrtartalmat vagy 1200 cm 3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén Ft/hó az összes többi személygépkocsi esetén Ft/hó Regisztrációs adó a személygépkocsi, lakóautó és motorkerékpár Magyarországon történı forgalomba helyezésekor fizetendı a jármő motorjának köbtartalma és környezetvédelmi osztályba sorolása szerint: tıl forintig Nemzeti kulturális járulék:...megszőnt! évi Adóhírlevél 9. oldala összesen 62-bıl

10 I. AZ ADÓZÁS RENDJE I. AZ ADÓZÁS RENDJE (2003. évi XCII. tv.) I.1. Célja Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása, egységes normák alkalmazása minden adónemre. I.2. Adózó kötelezettségei I.2.1. Bejelentkezés, nyilatkozattétel és bejelentés I Bejelentkezés, bejelentés Adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó köteles az Adóhatóságnál (NAV) bejelentkezni a következı adatokkal: o Név, cégnév o Cím, székhely, telephely, iratırzés helye o A cégbíróságon be nem jelentett és a társasági szerzıdésben nem jelölt telephelyek bejelentése is kötelezı o Létesítı okirat kelte, száma o Tevékenység megkezdésének idıpontja o Képviselı adatai o Könyvvizsgáló adatai o Fı- és egyéb végzett tevékenység o Üzleti év fordulónapja o Nyilvántartási szám (közhasznú szervezet, alapítványok esetében) Az adatokban történı változást adózó 15 napon belül köteles az Adóhatósághoz (NAV) bejelenteni. Ezen felül bejelenteni köteles: o A végelszámolás kezdı és záró idıpontját o A cégbejegyzésre kötelezett adózókat érinti ez a bejelentési kötelezettség o Adóköteles tevékenység megszőnését o Kapcsolt vállalkozásait A helyi iparőzési adóval és az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bejelentési (változásbejelentési) kötelezettségeket az Önkormányzatok felé egységes nyomtatványon kell teljesíteni. I Nyilatkozattétel Az ÁFA alanyok tevékenységünk megkezdésekor nyilatkoznak arról, hogy o adómentes tevékenységet végeznek, o adómentes tevékenység esetén az adókötelességet választják, o alanyi adómentességet választanak, o az adómegállapítás különleges módját választják, o EU tagállamban illetıséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kívánnak létrehozni, o az általános forgalmi adó általános szabályai szerint kívánnak adózni. I.2.2. Adó-megállapítás önadózással I.2.3. Adóbevallás benyújtása I.2.4. Adó- és elılegfizetés I.2.5. Bizonylat kiállítása, megırzése I.2.6. Nyilvántartás vezetése (könyvvezetés) I.2.7. Adatszolgáltatás I.2.8. Adólevonás, adóbeszedés I.2.9. Pénzforgalmi számlanyitás évi Adóhírlevél 10. oldala összesen 62-bıl

11 I. AZ ADÓZÁS RENDJE I.3. Bevallási határidık Fıbb adófizetési határidık: - munkabéreket érintı járulékok, adók: tárgyhót követı áfa: tárgyidıszakot követı helyi adók (ipa, építményadó, telekadó, gépjármőadó): - március szeptember december 20. (feltöltésre kötelezett cégek esetén) - társasági adó (elızı évi társasági adó mértékétıl függ): - tárgyidıszakot követı 20-a - december 20. (feltöltésre kötelezett cégek esetén) - szakképzési hozzájárulás: - február július 20. I.4. Ellenırzés Fajtái: 1. Bevallások utólagos vizsgálata 2. Állami garancia beváltásához kapcsolódó 3. Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló 4. Adatok győjtését célzó 5. Illetékkötelezettségek teljesítésére irányuló 6. Ellenırzéssel lezárt idıszakra vonatkozó ismételt ellenırzés Az adóellenırzés alá vont adónemre és idıszakra vonatkozó önellenırzés csak abban az esetben minısül az adóellenırzés megkezdését megelızıen elvégzettnek, ha azt az Adózó legkésıbb az adóellenırzést bejelentı értesítés kézbesítését megelızı napon leadta. I.5. Az ellenırzés jogkövetkezményei Késedelmi pótlék A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Késedelmi pótlék az adó késedelmes megfizetése esetén számítható fel. Önellenırzési pótlék Az önellenırzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenırzése esetén 75%-ának megfelelı mértékben kell felszámítani. Adóbírság Adóbírság adóhiány esetén fizetendı, mértéke az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 75%-a is lehet, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Mulasztási bírság A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható többek között: ha nem tesz eleget vagy hibásan, valótlan adattartalommal teljesíti bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, nem vezeti nyilvántartásait, valótlanul nyilatkozik, iratmegırzést elmulaszt, utas valótlan nyilatkozatot ad az utazásszervezınek, éves beszámolója nem felel meg az Sztv. elıírásainak. Az adózó 1M forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható: amennyiben elmulasztja számla-, egyszerősített számla-, nyugta kibocsátási kötelezettségét ill. nem a megfelelı összegrıl állítja ki a bizonylatot, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztat. Az adózó nyilvántartásonként 2M forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható: ha a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget évi Adóhírlevél 11. oldala összesen 62-bıl

12 I. AZ ADÓZÁS RENDJE Az adózó 20%-ig terjedı mértékő bírságot fizet többek között: az adóelıleg feltöltési kötelezettség megszegése, jogosulatlan adóelıleg mérséklés esetén. Az adózó 40%-ig terjedı mértékő bírságot fizet: igazolatlan eredető áru forgalmazása esetén Üzletlezárás/tevékenység gyakorlásának felfüggesztése Az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárhatja, illetıleg az adózó tevékenységének jellege szerint az adóköteles tevékenység gyakorlását ugyanezen idıtartamra felfüggesztheti, ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott, igazolatlan eredető árut forgalmaz, egy éven belül második alkalommal mulasztotta el számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét. I.6. Hatósági eljárás A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére indul. Elsısorban a következıkre irányul: adóalap, adó, adómentesség, kedvezmények, fizetési kötelezettség vagy jogkövetkezmények, támogatási jogosultság, adóvisszaigénylés, adóvisszatérítési igény megállapítása. Eljárások: 1. Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján (kivetéses adózás, kiszabás) 2. Utólagos adómegállapítás o Végelszámolás esetén is elrendelhetı új adó-ellenırzési eljárás. o A cégbíróság külföldi vállalkozás belföldi fióktelepét mindaddig nem törli a cégjegyzékbıl, amíg a fióktelep ellen adóigazgatási eljárás folyik. 3. Adó soron kívüli, feltételes megállapítása (pl. adózó halála esetén) 4. Szokásos piaci ár megállapítása o A kapcsolt viszonyban álló, társaságnak nem minısülı felekre tehát magánszemélyekre is vonatkoznak az eljárás szabályai. 5. Fizetési halasztás, részletfizetés 6. Adómérséklés I.7. Végrehajtási eljárás A végrehajtásnál a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végrehajtható: a jogerıs határozat (végzés)/önadózó bevallása/behajtást kérı megkeresése/az adózóval közölt adóhatósági adó-megállapítás (pótlék és kamat is)/eljárási illeték-fizetési kötelezettséget megállapító határozat. Eljáró hatóság: az elsıfokú adóhatóság. A évtıl változások: A NAV létrejöttével: az adóhatóság és a vámhatóság adó-visszatérítés esetén a visszatérítendı összeget csökkentik az adózó másik hatóságnál meglévı tartozásaival. Túlfizetés csak akkor téríthetı vissza az adózónak, ha eleget tett a bevallási kötelezettségeinek. Az adóhatóságnak nem kell kamatot fizetnie, ha az adózó késett az adófizetéssel és azt addigra inkasszóval már a hatóság leemelte a számláról, de az így beszedett összeget nyolc napon belül visszafizette. Az illetékkötelezettség végrehajtása felfüggeszthetı, ha a fizetési kötelezettség megszőnése vagy jelentıs csökkenése várható évi Adóhírlevél 12. oldala összesen 62-bıl

13 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY II.1. Munkaviszony A munkaviszony lényeges eleme az utasíthatóság és a munkáltató és munkavállaló viszonyában az alá-fılé rendeltség. A szükséges munkaerı felvételekor az alább leírt fontos tudnivalókat ajánljuk figyelmükbe: - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkaviszony) létesítése, módosítása és megszüntetése szinte minden esetben csak írásban lehetséges. - Alkalmazás esetén a munkába állást megelızı napon, de legkésıbb a munkába álláskor a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége van az Adóhivatal felé, megszőnése esetén (8 napon belül) pedig kijelentési. A munkaszerzıdés kötelezı tartalmi eleme a személyi alapbér (BRUTTÓ), a munkakör, és a munkavégzés helye. A felek ezen túlmenıen bármiben megállapodhatnak (egyéb juttatások, prémium, képzettségi feltételek, titoktartás, stb.). A próbaidı 30 nap, egyéni megállapodás eltérítheti, de maximálisan 90 nap lehet. (Ez utóbbi a legelterjedtebb.) Ha nem történik külön megállapodás a munkaviszony határozatlan idıre jön létre. Munkaviszony kezdete a munkába állás napja. Ha nem tartalmazza a munkaszerzıdés a munkába állás konkrét idıpontját, akkor a munkaszerzıdés megkötését követı munkanapot a munkaviszony kezdetének, tehát a munkába állás napjának kell értelmezni. A munkába állást követıen a munkaadónak tájékoztatási kötelezettsége (a tájékoztatás megtörténtét a dolgozóval alá kell íratni) van a munkavállalóval szemben: munka- és pihenıidı beosztása, munkaköri leírás, munka- és tőzvédelmi oktatás, szabályzatok, stb. Munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei: - a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével - próbaidı alatt azonnali hatállyal bármely fél részérıl indoklás nélkül - munkavállalói/munkáltatói (indoklás köteles) rendes felmondás - munkavállalói/munkáltatói rendkívüli felmondás súlyos munkaszerzıdés szegés esetén A munkaviszony létesítése, módosítása és fıleg megszüntetése kényes kérdések. Ezért Irodánk mindenképp megfontolásra ajánlja az esetleges késıbbi munkaügyi per elkerülése végett a munkajogásszal történı elızetes konzultációt. TIPP: A évi szabadságokat év végéig a munkáltatónak maradéktalanul ki kell adnia a ki nem vett szabadság nem vihetı át 2011-re, pénzben nem megváltható. II.2. Megbízás (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a megbízás, amely kimondottan nem fizikai jellegő munka ellátásra vonatkozik, s amely során nem utasíthatja a megbízó közvetlenül a megbízottat, azaz pusztán egy feladat ellátására vonatkozik. Ezáltal felelısségi kérdésekben, valamint munkaeszköz, munkavégzés helye és munkavégzı személye stb. tekintetében eltér az elızıekben tárgyalt jogviszonyétól. Megbízási szerzıdést tipikusan az elıadók, oktatók (saját tematikával és oktatási anyaggal), külsıs szakértık és tanácsadók alkalmazása (azaz egy szigorúan körülhatárolható célfeladat elvégeztetése) esetén használják évi Adóhírlevél 13. oldala összesen 62-bıl

14 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY A megbízott ráfordításai ellentételezéséhez eldöntheti, hogy 10%-os költséghányaddal vagy tételes költségelszámolással kívánja csökkenteni megbízásából származó jövedelme adóalapját (kivéve: választott tisztségviselık tiszteletdíja). E jogviszonyt az adóalap csökkentés lehetısége, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szigorú (bejelentés, végkielégítés, szabadság stb.) szabályok miatt elıszeretettel használják a munkaviszony elkerülésére. Irodánk a kockázatok elkerülése érdekében leginkább a határozott idejő munkaszerzıdéssel történı alkalmazást javasolja ügyfeleinek, figyelemmel leginkább arra, hogy 2010-tıl a munkáltatót/megbízót érintı adózás a megbízási és a munkaviszony tekintetében szinte egységes. II.3. Egyszerősített foglalkoztatás Az augusztus 1-je óta az egyszerősített foglalkoztatás intézménye hivatott könnyíteni a munkavállalók és a munkáltatók adminisztrációs-, és járulékterhein bizonyos munkák ellátása és elláttatása esetén. II.3.1. Egyszerősített foglalkoztatás alkalmazási köre Mezıgazdasági idénymunka - növénytermesztési, erdıgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatban 120 napig Alkalmi munka - határozott idejő munkaviszony, legfeljebb 5 egymást követı naptári napig, és egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig. Az ekképp foglalkoztatható létszám a tervezett foglalkoztatást megelızı 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz van kötve. Alkalmi munka Turisztikai idénymunka kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál. 120 napig II.3.2. Egyszerősített foglalkoztatás fontos szabályai E munkaviszony keletkeztetésekor is kötelezı az írásbeliség (törvény mellékletében található blanketta szerzıdéssel), továbbá bejelentési kötelezettség van érvényben: - ügyfélkapunk keresztül ( Bergmann Iroda közremőködésével) - telefonon (belföldi, helyi tarifával hívható 185-ös telefonszám) A munkavállaló nem minısül a Tbj. szerinti biztosítottnak. Kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. II.3.3. Munkáltató közterhe egyszerősített foglalkoztatás esetén - mezıgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 500,- Ft/ nap munkavállalónként - alkalmi munka esetén: 1000,- Ft / nap munkavállalónként Kérjük, hogy munkajogi tanácsért jogi képviselı hiányában mindenképp forduljon irodánkhoz, ahol készséggel állunk rendelkezésükre évi Adóhírlevél 14. oldala összesen 62-bıl

15 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (1995. évi CXVII. tv.) III.1. Egykulcsos Szja A évtıl az adó mértéke egységesen 16%, azaz megszőnt az összevonás alá esı jövedelmeket a különadózó jövedelmektıl megkülönböztetı progresszív adótábla. ( forintig 17 %, forint feletti részre 32 %) Az adóalap számítás, illetve az egyes külön adózó jövedelmekre vonatkozó speciális szabályok kivételével tehát a évtıl már nincs jelentıs különbség az önálló és a nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmek között, hiszen az azonos mértékő Szja teher mellett az adó alapját azok típusától függıen vagy a 27%-os TB járulék vagy a szintén 27%-os EHO emeli. Az adómérték csökkenése a bérjövedelmek esetében mindenképpen kedvezı változást hoz majd, hiszen a sávos adózás megszőnésével a korábbi 2,1-2,5-szeres költség helyett a évtıl 2,06-szoros költségbıl adható majd a munkabér. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy nem téved nagyot a munkáltató, amikor egy ,-Ft nettó fizetési igénnyel rendelkezı munkavállaló felvételekor ,-Ft munkáltatói költséggel számol. A pontos számítások elvégzéséhez javasoljuk az adózóna.hu internetes oldalon található bérkalkulátor alkalmazását, illetve a Hírlevelünk 1. sz. mellékletét képezı Cafetéria rendszer áttekintését. A fenti elınyös változások ellenére ugyanakkor léteznek kedvezıtlen példák, így az EGTtagállambeli tızsdére bevezetett részvények osztaléka esetében például 6%-os növekedést eredményez a módosítás, mivel megszőnik az azokra a évben még vonatkozó 10%-os adókulcs. Az adómértékek összehasonlításához az alábbi táblázat nyújt segítséget: Adómértékek Egyes jövedelemtípusok % 16% összevonás alá esı jövedelmek (az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem is! 1 ) 0% < 16% szept. 1-je elıtt kötött konstrukciók kamata 2 10% < 16% EGT állam tızsdei értékpapír osztaléka 20% > 16% kamatjövedelem, tızsdei ügyletbıl származó jövedelem 25% > 16% pl. vagyonátruházás, osztalékból és árfolyamnyereségbıl származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem, pénznyeremény, ingatlannal rendelkezı társaságban lévı részesedés értékesítése 33% > 16% nyereménybıl származó jövedelem, ha az nem pénz 54% > 16% egyes béren kívüli juttatások, kamatkedvezménybıl származó jövedelem 1 Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem 2011-tıl minden esetben az összevonandó jövedelmek közé tartozik majd, megszőnik az adózási módok közötti választási lehetıség. Ha a magánszemély nem egyéni vállalkozóként adja bérbe ingatlanát, akkor is jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni, ráadásul az egyéni vállalkozóval ellentétben a három évnél régebben vásárolt ingatlanra vonatkozóan is. 2 A augusztus 31-ét követıen indult kamatperiódusra december 31-ét követıen kifizetett kamat után 16%-os kamatadót kel fizetni évi Adóhírlevél 15. oldala összesen 62-bıl

16 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ III.2. Adóalanyok Belföldi illetıségő magánszemély Külföldi illetıségő magánszemély teljes körő adókötelezettsége van: korlátozott adókötelezettsége van: belföldrıl 3 és külföldrıl 4 származó csak a belföldrıl származó jövedelmére terjed ki az adókötelezettség. III.3. A jövedelem meghatározása a bevételbıl Alaptételként megállapítható, hogy a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Az adó alapját képezı jövedelem = a magánszemély által az adóévben bármely jogcímen és formában megszerzett bevételének: o egésze o vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része, o vagy meghatározott hányada. A jövedelem meghatározása a bevételbıl: + Bevétel - Bevételnek nem minısülı tételek (pl. adómentes bevételek) - Költségek = Jövedelem=Adóalap III.3.1. Bevételnek nem minısülı tételek Mint ahogy az a fenti táblázatban található számításból látható, a jövedelembe nem számítandók bele az Szja tv. 7. (1) bekezdése szerinti bevételnek nem minısülı tételek, így például az Szja tv. 1. sz. mellékletében felsorolt adómentes bevételek. III Adómentes bevételek Az Szja törvény 1. számú melléklete tartalmazza a bevételek azon körét, amelyek adómentesek. A évtıl az adóterhet nem viselı járandóságok köre is adómentessé válik, pl. nyugdíj, gyes stb., és további új kategóriákkal bıvült az adómentességrıl szóló 1. sz. melléklet. Fontos változás, hogy 2011-tıl ezáltal adómentessé vált például a felszolgálási díj, borravaló, szakmai gyakorlat díjazása, sportversenyen nyert érem, trófea, serleg, olimpiai járadék, sportról szóló tv. alapján adott bizonyos ösztöndíjak, támogatások. További a munkavállaló számára - adómentesen adható juttatások megismeréséhez javasoljuk a Hírlevelünk 1. sz. mellékletét képezı Cafetéria rendszer IV. pontjának áttekintését. III További, bevételnek nem minısülı tételek Például: hivatali, üzleti utazás esetén az az összeg, amellyel a magánszemély a juttató részére számlával köteles elszámolni illetve az utazási jegy ellenértéke; saját gépkocsi használat esetén az üzemanyag megtakarításon felül a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítése címén kapott 9,-Ft/km 3 Belföldrıl származó jövedelem belföldi illetıségő munkáltatótól, megbízótól származó, vagy belföldön végzett tevékenységbıl származó, vagy belföldi vagyonból származó jövedelem. 4 Külföldrıl származó jövedelem: külföldön végzett tevékenységért a külföldi illetıségő munkáltatótól, megbízótól származó, vagy külföldi vagyonból származó jövedelem évi Adóhírlevél 16. oldala összesen 62-bıl

17 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ III.4. Kedvezményes adózású juttatások A évtıl megszőnik az eddigi természetbeni juttatás kategória, helyette újabb fogalmakat vezet be a törvénymódosítás. Az Szja tv ában az 1,51-szeres költséggel adható ún. egyes meghatározott juttatások, a 71. -ában pedig az 1,19-szeres költséggel adható béren kívüli juttatások találhatóak meg. Újdonság a béren kívüli juttatások között a 2011-tıl megjelenı Széchenyi Pihenı Kártya, melyre évente ,-Ft munkáltatói támogatás utalható mindössze 19%-os adóteherrel. Ismételten javasoljuk a kedvezményes adózású juttatások megismeréséhez a Hírlevelünk 1. sz. mellékletét képezı Cafetéria rendszer II-III. pontjainak áttekintését, hogy minél kisebb adóteherrel juttathassa munkavállalójának az ıt megilletı illetményét. III.5. Az adó alapja III.5.1. Összevonandó jövedelmek A személyi jövedelemadó alapja a szuperbruttó, azaz a 27 százalékkal növelt jövedelem. Összevont adóalap = Adóalapot képezı jövedelmek: + Adóalap kiegészítés 5 : önálló jövedelem 27%-os TB járulék nem önálló jövedelem vagy 27 %-os Eho egyéb jövedelem III.5.2. Külön adózó jövedelmek A különadózó jövedelmek többségénél (pl. vagyonátruházás, árfolyamnyereség) az adó alapja: + az ügylet során megszerzett bevétel és - a magánszemély ügylettel kapcsolatos igazolt kiadásainak különbözete. Néhány esetben azonban a bevétel egésze jövedelemnek számít. (pl.: osztalék) A évtıl azonban több különadózó jövedelemnél megjelenik az összevont adóalapnál már ismert adóalap kiegészítés. (pl. az Szja tv ában található kedvezményes adózású juttatásoknál, a kamatkedvezménybıl és nyereménybıl származó jövedelemnél 119% az adóalap) III.6. A fizetendı adó meghatározása III.6.1. Összevonandó jövedelmek Az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre a 16%-os kulcsot a évhez hasonlóan még a szuperbruttósított adóalapra kell alkalmazni. A bruttó bérre vetített tényleges adókulcs így egységesen 20,32%-ra változik. Fizetendı adó meghatározása: + számított adó - külföldön megfizetett adó - adójóváírás (a bruttósított bér 16%-a de maximum havi ,-Ft) - adókedvezmények - adóév során megfizetett adóelılegek = fizetendı adó 5 Az adóalap-kiegészítés mértéke 2012-ben 13,5%-ra, a évtıl pedig 0%-ra csökken évi Adóhírlevél 17. oldala összesen 62-bıl

18 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az összevont adóalap megállapításakor figyelembe vehetı adóalap- és adókedvezmények: III Adóalap kedvezmény a családi kedvezmény (jövedelemkorlát nélkül érvényesíthetı, 1-2 gyermek esetén eltartottanként havi ,-Ft-tal, 3 gyermektıl pedig eltartottanként havi ,- Ft-tal csökkenthetı az adóalap) III Adókedvezmények személyi kedvezmény (minimálbér 5%-a, azaz 3.900,-Ft /hó), az ıstermelıi kedvezmény (jövedelemkorlát nélkül érvényesítheti évi ,-Ft adókedvezményét), a tandíj és a lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét legkésıbb a évben lehet figyelembe venni. III Adóelıleg Fıszabály A kifizetı a levont adóelıleget a kifizetést követı hó 12-ig megfizeti és bevallásában szerepelteti. Ha az összevont adóalapba tartozó jövedelem Kifizetıtıl származik: Ha a bevételbıl nem vonható le az adóelıleg (pl. mert nem pénzben juttatja) Kifizetı Munkáltató Az igazolásban felhívja a magánszemély figyelmét, hogy azt neki kell megfizetnie a negyedévet követı hó 12-ig. A le nem vont adóelıleget megfizeti és a magánszemély következı havi bérébıl vonhatja le. Nem kifizetıtıl származik: Az adóelıleg megállapításra és megfizetésére (negyedévet követı hó 12-ig) a magánszemély köteles. Számla ellenében történı kifizetésbıl a kifizetı csak akkor von le adóelıleget, ha a magánszemély azt nyilatkozatban kéri tıle. Az egyéni vállalkozó és a mezıgazdasági ıstermelı minden esetben maga köteles megállapítani az adóelıleget. III.6.2. Külön adózó jövedelmek A külön adózó jövedelmeket (pl. osztalék, részesedés értékesítés árfolyamnyeresége, vállalkozói kivét, vagyonátruházás jövedelme, stb.) és azok adóját a rájuk vonatkozó speciális szabályok szerint kell megállapítani, és az összevonandó jövedelmek fizetendı adójával együtt bevallani. A külön adózó jövedelmek adójából adókedvezmény nem vonható le. Egyes külön adózó jövedelmek bevallását a kifizetı végzi el. III.7. Adóbevallás és az adó megfizetése III.7.1. Az adóbevallás formái egyszerősített bevallás: a törvényi feltételek fennállása esetén egyszerősített bevallás benyújtása adóhatósági közremőködéssel, munkáltatói adómegállapítás: a törvényi feltételek fennállása esetén a magánszemély munkáltatóját bízza meg a bevallás elkészítésével, adónyilatkozat: a törvényi feltételek fennállása esetén elıször a évi adókötelezettség teljesítésekor alkalmazható. Az egyszerősítés lényege, hogy az adónyilatkozat akkor is benyújtható, ha a magánszemélynek nem csak a munkáltatójától, hanem több kifizetıtıl is származott bevétele évi Adóhírlevél 18. oldala összesen 62-bıl

19 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ nemleges nyilatkozat: mezıgazdasági kistermelı adhatja, amennyiben bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, de 4 millió Ft-nál nem több, és legalább a bevétel 20%-ának megfelelı költségszámlával rendelkezik. önadózás: az 53-as számú bevallás benyújtása adóhatósági közremőködés nélkül, III.7.2. Határidık Adó bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 6 : a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett: az adóévet követı év május 20. Az adózó kérelme alapján a fenti határidı szeptember 20-ig meghosszabbítható, mely kedvezmény már a évi adóbevallás vonatkozásában is alkalmazható. a vállalkozási tevékenységet folytató vagy általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményezı értékesítést végzı magánszemély: az adóévet követı év február 25. III.7.3. Iratmegırzés A bevalláshoz dokumentumot csatolni nem kell, azokat az adózónak az 5 éves elévülési idı belül meg kell ıriznie. Az elévülési idın belül lehetısége van a magánszemélynek önellenırzés keretében a bevallását helyesbíteni, ha abban hibát vétett. III.7.4. Rendelkezés az SZJA %-áról Az adóbevallást készítıknek lehetıségük van arra, hogy közvetlenül támogassanak általuk fontosnak ítélt célokat és szervezeteket. Az adófizetık a megfizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át rendelkezı nyilatkozatukkal a megjelölt kedvezményezett javára juttathatják: 1%-ot a társadalmi szervezetek, alapítványok, színházak, múzeumok, stb. részére 1%-ot pedig az egyházak, illetve évente egy a költségvetési törvény által meghatározott - cél részére. III.8. Reprezentáció, üzleti ajándék, és a csekély értékő ajándék III.8.1. Fogalmak Mikor adható? Ki kaphatja? Mi adható? Reprezentáció Üzleti ajándék Csekély értékő ajándék csak esemény (üzleti, nem kötıdik személyenként hivatali, szakmai, alkalomhoz legfeljebb évi 3 diplomáciai, hitéleti alkalommal adható rendezvény, állami, egyházi ünnepek 7 ) alkalmával adható alkalmazott és vendég csak üzleti partner alkalmazott és közeli egyaránt étel/ital/vendég részére szállás és utazási költség, szabadidıprogram tárgy/ szolgáltatás/utalvány Értékhatár nincs minimálbér 25%-a (19.500,-Ft Áfával) hozzátartozó termék/szolgáltatás minimálbér 10%-a (7.800,-Ft Áfával) 6 Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását. 7 Nem repis alkalmak pl.: nınapi/névnapi köszöntés, mikulás ünnepség/ újévi koccintás, március 15- én, május 1-jén és október 23-án tartott ünnepségek évi Adóhírlevél 19. oldala összesen 62-bıl

20 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Fontos változások a évtıl: a reprezentációnak meg kell majd felelnie a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének, azaz elismert üzleti eseményhez kapcsolódva merül fel 8 amennyiben a rendezvény döntı részben vendéglátásra, szabadidıprogramra irányul, az eseményen nyújtott étel, ital, szolgáltatás és termék egyes meghatározott juttatásként adózik, így a juttatás értékének 1,19-szerese után 16% Szja és 27% Eho terheli a munkáltatót az üzleti ajándék értéke maximalizálásra került 9 (2011-ben ,-Ft.) III.8.2. Reprezentáció, üzleti és a csekély értékő ajándék adózása Mentes rész Kategóriák Reprezentáció Üzleti ajándék Mentes rész felett Reprezentáció, Üzleti ajándék Csekély értékő ajándék adózása társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány nem Tao alany szervezetek Tao alanyok A közhasznú cél érdekében felmerült, az adóévi beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százaléka, de maximum az adóévre elszámolt éves összes bevétel 10 százaléka. Az adóévre elszámolt éves összes bevétel 1 százaléka, de maximum 25 millió forint. Az adóévi statisztikai átlagos állományi létszám és a személyesen közremőködı tagok száma szorozva 5000,-Ft-tal A társasági adóalap növelı tételként figyelembe vett reprezentáció és üzleti ajándék összege. Mentes rész feletti érték után: a jövedelem 1,19-szerese után: 16% Szja és 27% Eho Ha az éves Tao alap pozitív, akkor 10% (500M Ft felett 19%) Tao A minimálbér 10%-át (7.800 Ft) meg nem haladó értékő ajándék értékének 1,19- szerese után: 16% Szja és 27% Eho 8 Azaz nem minısül majd reprezentációnak a vendéglátás illetve szolgáltatás, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idı, a tényleges szakmai illetve hitéleti program és a szabadidıprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerő joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható. 9 Ennek következménye, hogy a jövı évtıl megszőnik a Tao alanyokra idén alkalmazott azon kedvezı szabályozás, miszerint értékhatár nélkül mentes az általuk juttatott üzleti ajándék, ha megnövelik Tao. alapjukat az ajándék értékével évi Adóhírlevél 20. oldala összesen 62-bıl

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: 93.000.-Ft Garantált bérminimum: 108.000.-Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege:

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege: Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44. 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben