Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat."

Átírás

1 TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. A tájékoztatónk célja olyan átfogó képet adni Önöknek, amely segítséget nyújt a hatályos adórendszer legfontosabb elemeinek megismeréséhez. Az egyes adónemeket érintı, 2011-tıl hatályos változásokat dılt betőkkel szedve olvashatják. A változásokat természetesen nem minısítettük, csak a tényközlésre korlátoztuk a leírtakat. Az összesített adóterhelés érdemben ugyan nem fog csökkenni, de az egyes elvonási típusok között jelentıs átcsoportosításra kerül sor: a magánszemélyeket terhelı SZJA végre egységesen 16%-ra változott, megszőnt az összevonandó jövedelmeket terhelı progresszív adó, továbbá az önállóan adózó jövedelmek forrásadója is 25%-ról az általános 16%-ra csökkent, az adóbevétel kiesés ellentételezésére pedig válságadókat vezetett be a kormány. Mivel a korábban bevezetett szuperbruttó adóalap-számítás megmaradt, a jövedelmek tényleges SZJA adóterhe 20,3% lesz. Ez még így is a magasabb jövedelmőek, illetve a forrásadós jövedelmet szerzık számára jelentıs adómegtakarítást jelenthet. A munkáltatót terhelı adók és járulékok, és a munkavállalótól levonásra kerülı tételek változásainak hatására a korábbi 2,1-2,5-ös szorzószám helyett 2,06 szorzószámmal lehet az átlagosan a borítékba kerülı nettó összeghez képest a munkáltatót terhelı összköltséget kalkulálni. A társasági jövedelmeket terhelı adó (Tao.) 500M/Ft adóalapig 10%-ra csökken, ezzel a régióban a legalacsonyabb mértéket jelenti. A kedvezı döntések hatalmas költségvetési bevétel kieséssel járnak, ezért (is) más elvonásokra kerül sor: meghosszabbították a bankadót, és az un. Robin Hood adót, továbbá új ágazati elvonásokra kerül sor az energiaszolgáltatás, a kiskereskedelem és a távközlés területén. A magyar költségvetés hiánycélja (3%) csak drasztikus, korábban elképzelhetetlen lépések megtétele mellett tőnik tarthatónak. Ebbe a körbe sorolható a magánnyugdíj-pénztári rendszer közvetett módon való megszüntetése, a tagdíjbevételeinek központosítása, a felhalmozott megtakarításaik átterelése az állami költségvetésbe, továbbá az állami résztulajdonú vállalkozások visszavételét szolgáló lépések, illetve közvetetten az Európai Unió és a Világbank beavatkozási lehetıségeinek szőkítése miatt a készenléti hitelkeret megszüntetése. Az átszervezett államigazgatási struktúrában szervezeti szinten is összevonásra került az APEH és a VPOP, az új Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozati jogkörrel rendelkezı várhatóan hatékonyabban mőködı ellenırzı szervvé vált. A megtett lépések átmenetileg a nemzetközi pénzpiac egyes szereplıinél negatív irányú ország-kockázati megítéléshez vezettek, amely tendenciát a várva-várt gazdasági fellendüléssel együtt járó stabilizáció hivatott megtörni és a magyar gazdaság javára fordítani. A szokásos hajózási mondásunk erre az esztendıre a Navigare necesse est, vivere non est necesse! teljes szövegével szemben csak ennyi: Navigare necesse est Hajózni kell és mivel ez így van, egymásnak kezet- és segítséget nyújtva szervezetten tegyük közös dolgainkat, együttes munkánkkal járuljunk hozzá a gazdasági kibontakozáshoz! A hatalmas kihívások sikeres megoldásához a 21. életévébe lépett irodánk valamennyi munkatársával és a UHY nemzetközi hátterével (www.uhy.com) állunk rendelkezésükre. Ezúton is megköszönjük bizalmukat, kitartásukat, a további munkájukhoz sok sikert, erıt és egészséget kívánunk! Kiváló tisztelettel: Bergmann Erzsi és Bergmann Péter

2 TARTALOMJEGYZÉK RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL...7 I. AZ ADÓZÁS RENDJE...10 I.1. Célja...10 I.2. Adózó kötelezettségei...10 I.3. Bevallási határidık...11 I.4. Ellenırzés...11 I.5. Az ellenırzés jogkövetkezményei...11 I.6. Hatósági eljárás...12 I.7. Végrehajtási eljárás...12 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY...13 II.1. Munkaviszony...13 II.2. Megbízás (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)...13 II.3. Egyszerősített foglalkoztatás...14 III. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ...15 III.1. Egykulcsos Szja...15 III.2. Adóalanyok...16 III.3. A jövedelem meghatározása a bevételbıl...16 III.3.1. Bevételnek nem minısülı tételek...16 III Adómentes bevételek...16 III További, bevételnek nem minısülı tételek...16 III.4. Kedvezményes adózású juttatások...17 III.5. Az adó alapja...17 III.5.1. Összevonandó jövedelmek...17 III.5.2. Külön adózó jövedelmek...17 III.6. A fizetendı adó meghatározása...17 III.6.1. Összevonandó jövedelmek...17 III Adóalap kedvezmény...18 III Adókedvezmények...18 III Adóelıleg...18 III.6.2. Külön adózó jövedelmek...18 III.7. Adóbevallás és az adó megfizetése...18 III.7.1. Az adóbevallás formái...18 III.7.2. Határidık...19 III.7.3. Iratmegırzés...19 III.7.4. Rendelkezés az SZJA %-áról...19 III.8. Reprezentáció, üzleti ajándék, és a csekély értékő ajándék...19 III.8.1. Fogalmak...19 III.8.2. Reprezentáció, üzleti és a csekély értékő ajándék adózása...20 IV. TB, EHO, NYUGDÍJ ÉS A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS...21 IV.1. Röviden a TB-rendszerrıl...21 IV.2. A munkáltatók számára fontos információk...21 IV.2.1. Megszőnı járulékminimum...21 IV.2.2. Megszőnı elvárt jövedelem...21 IV.2.3. Garantált bérminimum, mint járulékalap...21 IV.2.4. GYES-rıl visszatérık alkalmazása esetén járulékkedvezmény lehetısége...22 IV.2.5. START kártyás járulékkedvezmény...22 IV.2.6. Társadalombiztosítási járulék helyett Társadalombiztosítási hozzájárulás...22 IV.2.7. Nem pénzbeli juttatások...22 IV.2.8. NYENYI adatszolgáltatás...22 IV.3. Munkavállalók számára fontos információk...22 IV.3.1. Egészségügyi szolgáltatási járulék...22 IV.3.2. Járulékfizetés felsı határa...22 IV.3.3. Munkavállalót terhelı Egyéni TB járulék évi Adóhírlevél 2. oldala összesen 62-bıl

3 TARTALOMJEGYZÉK IV.3.4. GYES...23 IV évi keresıtevékenységgel rendelkezı nık nyugdíjlehetısége...23 IV.3.6. Rehabilitációs járadék helyett rokkantsági nyugdíj...23 IV.4. Munkáltatók és Munkavállalók számára egyaránt fontos információk...23 IV.4.1. Magán-nyugdíjpénztári tagok tagdíja 2011-ben...23 IV.4.2. Több országban dolgozó személy utáni járulékfizetés...24 IV.4.3. Kirendelt, kiküldött vagy kölcsönzött munkavállaló utáni járulékfizetés...24 IV.5. Rehabilitációs hozzájárulás...25 V. SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS...25 V.1. Hozzájárulásra kötelezettek köre...25 V.2. Kivételek...25 V.3. Hozzájárulás alapja...25 V.4. Adómérték...25 V.5. Elszámolás...25 V.6. Csökkentı tételek...26 VI. EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ...27 VI.1. Adóalanyiság feltétele...27 VI.2. Eljárási szabályok...27 VII. TÁRSASÁGI ADÓ...28 VII.1. Adó alanya...28 VII.2. Adó mértéke...28 VII.3. Adóalap meghatározása...28 VII.3.1. Csökkentı tételek...29 VII.3.2. Növelı tételek...29 VII.4. Adó összege...29 VII.5. Adókedvezmények...29 VII.6. Adóelıleg...29 VII.7. Feltöltés...30 VII.8. Speciális adóalanyok...30 VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ...30 VIII.1. Adóalany...30 VIII.2. Fı jellemzıje...30 VIII.3. Csoportos adóalany...30 VIII.4. Alapfogalmak...30 VIII.5. A teljesítés helye...31 VIII.5.1. Termékértékesítés teljesítés helye...31 VIII.5.2. Szolgáltatásnyújtás teljesítés helye...31 VIII.6. Adófizetési kötelezettség keletkezésének idıpontja...32 VIII.7. Az adó alapja...32 VIII.8. Az adó mértéke...32 VIII.9. Fordított adózás...33 VIII.10. Adólevonási jog...33 VIII.11. Adó visszaigénylése...34 VIII.12. Áfa megosztás...34 VIII.13. Összesítı nyilatkozatok...34 IX. ILLETÉKEK...35 IX.1. Bejelentkezés...35 IX.2. Fizetési meghagyás...35 IX.3. Az illeték alapja, mértéke ingyenes vagyonszerzés esetén...35 IX.4. Az illeték alapja, mértéke visszterhes vagyonszerzés esetén...35 IX.5. Ingatlannal rendelkezı társaságok vagyoni betétjeire vonatkozó szabály...36 IX évi fontosabb illeték kedvezmények...36 X. HELYI ADÓK...36 X.1. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK...36 X.1.1. Építményadó...36 X Az adókötelezettség évi Adóhírlevél 3. oldala összesen 62-bıl

4 TARTALOMJEGYZÉK X Az adó alanya...36 X Az adómentesség...37 X Mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség...37 X Az adó alapja...37 X Az adó mértéke...37 X.1.2. Telekadó...37 X Az adókötelezettség...37 X Az adó alanya...37 X Az adómentesség...38 X Az adó alapja...38 X Az adó mértéke...38 X.2. KOMMUNÁLIS JELLEGŐ ADÓK...38 X.2.1. Vállalkozók kommunális adója...38 X.3. HELYI IPARŐZÉSI ADÓ...38 X.3.1. Az adókötelezettség...38 X.3.2. Az adó alanya...38 X.3.3. Az adó alapja...39 X.3.4. Az adó mértéke...39 X.3.5. Helyi iparőzési adóval kapcsolatos változások...39 X Építıipari tevékenység...39 X Adóalap megosztása...39 X Adóelıleg-kiegészítés (feltöltés)...40 XI. A CÉGAUTÓ ADÓ...40 XI.1. Adóköteles...40 XI.2. Az adó alanya...40 XI.3. Adókötelezettség keletkezése és megszőnése...40 XI.4. Az adó mértéke...40 XI.5. Mentesség...40 XII. A GÉPJÁRMŐADÓ...41 XII.1. Adóköteles...41 XII.2. Adókötelezettség keletkezése és megszőnése...41 XII.3. Az adó alanya...41 XII.4. Az adó mértéke...41 XII.5. Mentes...42 XIII. A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ...42 XIII.1. Termékdíj köteles termék:...42 XIII.2. A termékdíj fizetésre kötelezettek:...42 XIII.3. Termékdíj alapja...42 XIII.4. Bevallás...43 XIII.5. A termékdíj-fizetési kötelezettség idıpontja:...43 XIII.6. Termékdíj átalány...43 XIII.7. Megszőnik a GLN szám...43 XIII.8. Mentesség, visszaigénylés...43 XIV. A KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ...44 XIV.1. Levegıterhelési díj...44 XIV.2. Vízterhelési díj...44 XIV.3. Talajterhelési díj...44 XV. A REGISZTRÁCIÓS ADÓ...45 XV.1. Adóköteles...45 XV.2. Az adó alanya...45 XV.3. Adó mértéke...45 XV.4. Mentesség...45 XVI. AZ ENERGIAADÓ...46 XVI.1. Adóköteles...46 XVI.2. Az adó alanya...46 XVI.3. Az adó alapja és bevallása évi Adóhírlevél 4. oldala összesen 62-bıl

5 TARTALOMJEGYZÉK XVII. AZ ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA (ROBIN HOOD ADÓ)...46 XVII.1. Az adó alanya...46 XVII.2. Adóalap...46 XVII.3. Az adó mértéke...47 XVII.4. Mentesség...47 XVII.5. Feltöltési kötelezettség...47 XVIII. JÖVEDÉKI ADÓ...48 XVIII.1. Adókötelezettség keletkezése...48 XVIII.2. Az adó alanya:...48 XVIII.3. Adófizetési kötelezettség keletkezése...48 XVIII.4. Adóalapok, adómértékek, bevallás...48 XVIII.5. Nyilvántartás, ellenırzés...48 XIX. AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK...49 XIX.1. Adóalany...49 XIX.2. A járulék alapja:...49 XIX.3. A járulék mértéke:...49 XIX.4. A járulék összegébıl levonható:...49 XIX.5. Bevallás, elılegfizetés...49 XX. AZ EGYES NAGY ÉRTÉKŐ VAGYONTÁRGYAKAT TERHELİ ADÓ...50 XX.1. Lakóingatlanok...50 XX.2. Vízi jármő, légi jármő, nagyteljesítményő személygépkocsi...50 XXI. AZ EGYES ÁGAZATOKAT TERHELİ KÜLÖNADÓ (VÁLSÁGADÓ)...51 XXI.1. Adóalany...51 XXI.2. Az adóköteles tevékenységek...51 XXI.3. Az adó alapja...51 XXI.4. Az adó mértéke...51 XXI.5. Adóelıleg, adóbevallás, adófizetés, feltöltési kötelezettség...52 XXII. HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA (BANKADÓ)...52 XXII.1. Adóalany...52 XXII.2. Adóalap és adómértékek...52 XXII.3. Elıleg, bevallás, fizetési kötelezettségek...53 XXIII. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY...53 XXIII.1. A törvény hatálya...53 XXIII.2. A Vállalkozó számviteli törvény által elıírt kötelezettségei...53 XXIII.3. Euróban, illetve eurótól eltérı devizanemben való könyvvezetés...54 XXIII.4. Üzleti év...55 XXIII.5. Napi készpénz záró állomány...55 XXIII.6. Könyvvizsgálat...55 XXIII január 1-jétıl életbe lépı néhány fontosabb változás...55 XXIV. CSİDELJÁRÁS, FELSZÁMOLÁS, VÉGELSZÁMOLÁS, ÁTALAKULÁS...56 MELLÉKLETEK...57 CAFETERIA RENDSZER ELEMEI...57 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADÓZÁSA...60 SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG...61 SZÁMLAKORREKCIÓK...61 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI FORMÁK évi Adóhírlevél 5. oldala összesen 62-bıl

6 SZERZİK Szerzık: Bergmann Péter Elıszó Kiss József XXIV. Kovács Krisztina I., V., VII. Korpásné Juhász Sarolta ADÓ- ÉS ILLETÉK- RENDSZER, XVIII., XXIII., Kiss Anita VIII., 3. sz. melléklet dr. Báló Rita III., 1-2. sz. melléklet Szeredi Pál XVI-XVII., XXI-XXII. Somkutiné Kontyi Réka XI-XV., XIX-XX. Soltész Sándor II., IV., VI. Kosik Péter X. Czakó Balázs IX., évi Adóhírlevél 6. oldala összesen 62-bıl

7 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL MEGNEVEZÉS MÉRTÉK Társasági adó: (a korrigált adózás elıtti eredmény után) 500 millió Ft adóalapig (alkalmazása nem kötıdik feltételek teljesítéséhez)...10% 500 millió Ft adóalap felett...19% Különadó: megszőnt! Osztalékadó a magánszemély tulajdonos esetében: Az osztalékból, osztalékelılegbıl származó jövedelem után...szja 16% és... EHO 14% max ,-Ft Osztalékadó gazdasági társaság tulajdonos esetében: Ha az osztalékra jogosult Közösségen belüli székhelyő adóalany, vagy belföldi gazdasági társaság, nem kell az osztalékadót Magyarországon megfizetni...0% EVA (Egyszerősített vállalkozói adó) alapja az elért tárgyévi - max.25 M/Ft-bevétel...30% Emlékeztetı: január 1-jétıl, az egyéni cég is választhatja az evát, az általános feltételek szerint, két adóév elteltével, vagyis a jogelıd nélkül 2010-ben alakuló egyéni cég legkorábban 2012-re jelentkezhet be. Jelentkezési/lemondási határidı december 20. (jogvesztı határidı, igazolási lehetıség nélkül) A minimálbér összege január 1-jétıl: ,-Ft/hó; szakmunkás bérminimum ,-Ft/hó; Társadalombiztosítási járulék a bruttó bér után:... 27% A munkáltatót terhelı 27%-ból 2% egészségbiztosításra, 1% munkaerıpiaci járulékra és 24% nyugdíjbiztosításra fizetendı. A munkáltatót terheli a táppénz elsı 15 napjának teljes költsége, illetve a betegállományra kifizetett táppénz 1/3-a! EHO A munkavállalók után fizetendı tételes egészségügyi hozzájárulás...megszőnt! EHO százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke... 27% vagy 14% Munkaerı-piaci járulék...1,5% Szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapjának...1,5% A szakképzési hozzájárulási törvény pontja meghatározza, hogy e törvény mit ért társadalombiztosítási járulékalapon. Rehabilitációs hozzájárulás: a 20 fınél több alkalmazottat foglalkoztató cégek a létszám 5%-át alapul véve kötelesek fizetni negyedévenként: ,-Ft/fı/év 2011-tıl a munkaerı-kölcsönzéssel foglalkozókra is kiterjesztették ezt a szabályt. Személyi jövedelemadó egységesen...16% Magánszemélyek különadója:...megszőnt! EKHO (Egyszerősített közteher-viselési hozzájárulás) a kifizetıt terhelı adómérték:... 20% magánszemélyt terhelı, kifizetı által levonandó adómérték:... 15% nyugdíjas magánszemély, ill. tb. járulékfizetés felsı határa felett:...11,1% évi Adóhírlevél 7. oldala összesen 62-bıl

8 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL Munkavállalót terhelı nyugdíjjárulékot éves szinten ,- Ft-ig kell fizetni (napi HUF) a munkaviszonyból származó jövedelembıl:...10% Munkavállalót terhelı egészségbiztosítási járulék...6% (ebbıl 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, nem csak a 36 órát meghaladó foglalkoztatás jövedelmébıl, hanem valamennyibıl levonandó) Munkavállalót terhelı munkaerı-piaci járulék:...1,5% Általános forgalmi adó:...25%;18% 5%; Innovációs járulék: az iparőzési adó alapja után fizetendı, közép- és nagyvállalkozások esetében:...0,3% A járulék alapja megegyezik az iparőzési adó alapjával. Energiaadó: (termelıt, importálót terhelı adó) az adó mértéke: A szén fajtájától függetlenül Ft/tonna Villamos energia Ft/MWh Földgáz:...88,50 Ft/GJ Robin Hood adó: A távhıszolgáltatás versenyképesebbé tétele érdekében évekre bevezetett, majd évekre kiterjesztett jövedelemadó, amit a szénhidrogén kitermelık, kıolaj, földgáz és villamos energia termelık, illetve kereskedık kötelesek az adózás elıtti eredményük után fizetni. Mértéke az adóalap korrigált értéke után...8% Az egyes ágazatokat terhelı különadó: adó mértéke a XXI. fejezetben leírt - ágazatonként eltérı - kulcsok, és adóalap alkalmazásával számítható Hitelintézetek és pénzügyi szervezetek különadója: adó mértéke a XXII. fejezetben leírt - az egyes adóalanyok esetén eltérı - kulcsok, és adóalap alkalmazásával számítható Környezetterhelési díj: Levegı,- víz,- és talajterhelés miatt díjat kell fizetni. Szabályai a XIV. fejezetben található. Iparőzési adó...2% (a korrigált nettó árbevétel után, de levonható a külföldi telephelyen elért bevétel is): Kommunális adó: vállalkozások kommunális adója...megszőnt! Építményadó felsı határa Ft/m² vagy a korrigált forgalmi érték... 3,6%-a Telekadó felsı határa Ft/m² vagy a korrigált forgalmi érték... 3%-a Vagyonszerzési illeték általános mértéke:... 2%, 4% vagy 10% Öröklési, ajándékozási illeték az érintett személyek közötti rokoni kapcsolattól és az értéktıl függıen sávosan progresszív. Kulcsai:... 11%, 15%, 21%, 30% vagy 40% Mentes az örökösödési illeték alól a törvény 12, szerinti táblázat I. csoportjába tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékébıl...20 millió Ft Bírósági eljárási illeték cégjogi körben a cégformától függı tételes mértékő. (Pl: Kft. cégbejegyzési illetéke ,- Ft, minden további tıkeemelés miatti cégváltozás az alapdíj 40%-a) évi Adóhírlevél 8. oldala összesen 62-bıl

9 ADÓ- ÉS ILLETÉKRENDSZER JANUÁR 1-JÉTİL Gépjármővek megszerzéséhez kapcsolódó átírási illeték 18 Ft/cm³, 1890 cm³ felett 24 Ft/cm³ és Wankel-motorok esetében 36Ft/cm³, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármőnél a motor teljesítményének minden megkezdett 1 kw-ja után 400 Ft. Környezetvédelmi termékdíj: a termék besorolásától függıen az elsı belföldi forgalomba hozója, illetve az egyéb kıolajipari termék és a reklámhordozó papírok után a felhasználó által fizetendı pl. csomagolás, gumi, hőtıberendezés, elektromos berendezés, reklámanyag, stb. esetében. Jövedéki adó a jövedéki termékek ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgı, köztes alkoholtermék és dohánygyártmány után fizetendı január 1-jétıl megváltoztak az adómértékek. Gépjármőadó mértéke a motor teljesítménye és a beszerzés éve alapján ft/kilowatt Cégautóadó: Az adó mértéke 1600 cm³ hengerőrtartalmat vagy 1200 cm 3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén Ft/hó az összes többi személygépkocsi esetén Ft/hó Regisztrációs adó a személygépkocsi, lakóautó és motorkerékpár Magyarországon történı forgalomba helyezésekor fizetendı a jármő motorjának köbtartalma és környezetvédelmi osztályba sorolása szerint: tıl forintig Nemzeti kulturális járulék:...megszőnt! évi Adóhírlevél 9. oldala összesen 62-bıl

10 I. AZ ADÓZÁS RENDJE I. AZ ADÓZÁS RENDJE (2003. évi XCII. tv.) I.1. Célja Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása, egységes normák alkalmazása minden adónemre. I.2. Adózó kötelezettségei I.2.1. Bejelentkezés, nyilatkozattétel és bejelentés I Bejelentkezés, bejelentés Adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó köteles az Adóhatóságnál (NAV) bejelentkezni a következı adatokkal: o Név, cégnév o Cím, székhely, telephely, iratırzés helye o A cégbíróságon be nem jelentett és a társasági szerzıdésben nem jelölt telephelyek bejelentése is kötelezı o Létesítı okirat kelte, száma o Tevékenység megkezdésének idıpontja o Képviselı adatai o Könyvvizsgáló adatai o Fı- és egyéb végzett tevékenység o Üzleti év fordulónapja o Nyilvántartási szám (közhasznú szervezet, alapítványok esetében) Az adatokban történı változást adózó 15 napon belül köteles az Adóhatósághoz (NAV) bejelenteni. Ezen felül bejelenteni köteles: o A végelszámolás kezdı és záró idıpontját o A cégbejegyzésre kötelezett adózókat érinti ez a bejelentési kötelezettség o Adóköteles tevékenység megszőnését o Kapcsolt vállalkozásait A helyi iparőzési adóval és az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bejelentési (változásbejelentési) kötelezettségeket az Önkormányzatok felé egységes nyomtatványon kell teljesíteni. I Nyilatkozattétel Az ÁFA alanyok tevékenységünk megkezdésekor nyilatkoznak arról, hogy o adómentes tevékenységet végeznek, o adómentes tevékenység esetén az adókötelességet választják, o alanyi adómentességet választanak, o az adómegállapítás különleges módját választják, o EU tagállamban illetıséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kívánnak létrehozni, o az általános forgalmi adó általános szabályai szerint kívánnak adózni. I.2.2. Adó-megállapítás önadózással I.2.3. Adóbevallás benyújtása I.2.4. Adó- és elılegfizetés I.2.5. Bizonylat kiállítása, megırzése I.2.6. Nyilvántartás vezetése (könyvvezetés) I.2.7. Adatszolgáltatás I.2.8. Adólevonás, adóbeszedés I.2.9. Pénzforgalmi számlanyitás évi Adóhírlevél 10. oldala összesen 62-bıl

11 I. AZ ADÓZÁS RENDJE I.3. Bevallási határidık Fıbb adófizetési határidık: - munkabéreket érintı járulékok, adók: tárgyhót követı áfa: tárgyidıszakot követı helyi adók (ipa, építményadó, telekadó, gépjármőadó): - március szeptember december 20. (feltöltésre kötelezett cégek esetén) - társasági adó (elızı évi társasági adó mértékétıl függ): - tárgyidıszakot követı 20-a - december 20. (feltöltésre kötelezett cégek esetén) - szakképzési hozzájárulás: - február július 20. I.4. Ellenırzés Fajtái: 1. Bevallások utólagos vizsgálata 2. Állami garancia beváltásához kapcsolódó 3. Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló 4. Adatok győjtését célzó 5. Illetékkötelezettségek teljesítésére irányuló 6. Ellenırzéssel lezárt idıszakra vonatkozó ismételt ellenırzés Az adóellenırzés alá vont adónemre és idıszakra vonatkozó önellenırzés csak abban az esetben minısül az adóellenırzés megkezdését megelızıen elvégzettnek, ha azt az Adózó legkésıbb az adóellenırzést bejelentı értesítés kézbesítését megelızı napon leadta. I.5. Az ellenırzés jogkövetkezményei Késedelmi pótlék A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Késedelmi pótlék az adó késedelmes megfizetése esetén számítható fel. Önellenırzési pótlék Az önellenırzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenırzése esetén 75%-ának megfelelı mértékben kell felszámítani. Adóbírság Adóbírság adóhiány esetén fizetendı, mértéke az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 75%-a is lehet, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Mulasztási bírság A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható többek között: ha nem tesz eleget vagy hibásan, valótlan adattartalommal teljesíti bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, nem vezeti nyilvántartásait, valótlanul nyilatkozik, iratmegırzést elmulaszt, utas valótlan nyilatkozatot ad az utazásszervezınek, éves beszámolója nem felel meg az Sztv. elıírásainak. Az adózó 1M forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható: amennyiben elmulasztja számla-, egyszerősített számla-, nyugta kibocsátási kötelezettségét ill. nem a megfelelı összegrıl állítja ki a bizonylatot, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztat. Az adózó nyilvántartásonként 2M forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható: ha a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget évi Adóhírlevél 11. oldala összesen 62-bıl

12 I. AZ ADÓZÁS RENDJE Az adózó 20%-ig terjedı mértékő bírságot fizet többek között: az adóelıleg feltöltési kötelezettség megszegése, jogosulatlan adóelıleg mérséklés esetén. Az adózó 40%-ig terjedı mértékő bírságot fizet: igazolatlan eredető áru forgalmazása esetén Üzletlezárás/tevékenység gyakorlásának felfüggesztése Az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárhatja, illetıleg az adózó tevékenységének jellege szerint az adóköteles tevékenység gyakorlását ugyanezen idıtartamra felfüggesztheti, ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott, igazolatlan eredető árut forgalmaz, egy éven belül második alkalommal mulasztotta el számla- vagy nyugtaadási kötelezettségét. I.6. Hatósági eljárás A hatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére indul. Elsısorban a következıkre irányul: adóalap, adó, adómentesség, kedvezmények, fizetési kötelezettség vagy jogkövetkezmények, támogatási jogosultság, adóvisszaigénylés, adóvisszatérítési igény megállapítása. Eljárások: 1. Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján (kivetéses adózás, kiszabás) 2. Utólagos adómegállapítás o Végelszámolás esetén is elrendelhetı új adó-ellenırzési eljárás. o A cégbíróság külföldi vállalkozás belföldi fióktelepét mindaddig nem törli a cégjegyzékbıl, amíg a fióktelep ellen adóigazgatási eljárás folyik. 3. Adó soron kívüli, feltételes megállapítása (pl. adózó halála esetén) 4. Szokásos piaci ár megállapítása o A kapcsolt viszonyban álló, társaságnak nem minısülı felekre tehát magánszemélyekre is vonatkoznak az eljárás szabályai. 5. Fizetési halasztás, részletfizetés 6. Adómérséklés I.7. Végrehajtási eljárás A végrehajtásnál a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végrehajtható: a jogerıs határozat (végzés)/önadózó bevallása/behajtást kérı megkeresése/az adózóval közölt adóhatósági adó-megállapítás (pótlék és kamat is)/eljárási illeték-fizetési kötelezettséget megállapító határozat. Eljáró hatóság: az elsıfokú adóhatóság. A évtıl változások: A NAV létrejöttével: az adóhatóság és a vámhatóság adó-visszatérítés esetén a visszatérítendı összeget csökkentik az adózó másik hatóságnál meglévı tartozásaival. Túlfizetés csak akkor téríthetı vissza az adózónak, ha eleget tett a bevallási kötelezettségeinek. Az adóhatóságnak nem kell kamatot fizetnie, ha az adózó késett az adófizetéssel és azt addigra inkasszóval már a hatóság leemelte a számláról, de az így beszedett összeget nyolc napon belül visszafizette. Az illetékkötelezettség végrehajtása felfüggeszthetı, ha a fizetési kötelezettség megszőnése vagy jelentıs csökkenése várható évi Adóhírlevél 12. oldala összesen 62-bıl

13 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY II.1. Munkaviszony A munkaviszony lényeges eleme az utasíthatóság és a munkáltató és munkavállaló viszonyában az alá-fılé rendeltség. A szükséges munkaerı felvételekor az alább leírt fontos tudnivalókat ajánljuk figyelmükbe: - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkaviszony) létesítése, módosítása és megszüntetése szinte minden esetben csak írásban lehetséges. - Alkalmazás esetén a munkába állást megelızı napon, de legkésıbb a munkába álláskor a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége van az Adóhivatal felé, megszőnése esetén (8 napon belül) pedig kijelentési. A munkaszerzıdés kötelezı tartalmi eleme a személyi alapbér (BRUTTÓ), a munkakör, és a munkavégzés helye. A felek ezen túlmenıen bármiben megállapodhatnak (egyéb juttatások, prémium, képzettségi feltételek, titoktartás, stb.). A próbaidı 30 nap, egyéni megállapodás eltérítheti, de maximálisan 90 nap lehet. (Ez utóbbi a legelterjedtebb.) Ha nem történik külön megállapodás a munkaviszony határozatlan idıre jön létre. Munkaviszony kezdete a munkába állás napja. Ha nem tartalmazza a munkaszerzıdés a munkába állás konkrét idıpontját, akkor a munkaszerzıdés megkötését követı munkanapot a munkaviszony kezdetének, tehát a munkába állás napjának kell értelmezni. A munkába állást követıen a munkaadónak tájékoztatási kötelezettsége (a tájékoztatás megtörténtét a dolgozóval alá kell íratni) van a munkavállalóval szemben: munka- és pihenıidı beosztása, munkaköri leírás, munka- és tőzvédelmi oktatás, szabályzatok, stb. Munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei: - a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével - próbaidı alatt azonnali hatállyal bármely fél részérıl indoklás nélkül - munkavállalói/munkáltatói (indoklás köteles) rendes felmondás - munkavállalói/munkáltatói rendkívüli felmondás súlyos munkaszerzıdés szegés esetén A munkaviszony létesítése, módosítása és fıleg megszüntetése kényes kérdések. Ezért Irodánk mindenképp megfontolásra ajánlja az esetleges késıbbi munkaügyi per elkerülése végett a munkajogásszal történı elızetes konzultációt. TIPP: A évi szabadságokat év végéig a munkáltatónak maradéktalanul ki kell adnia a ki nem vett szabadság nem vihetı át 2011-re, pénzben nem megváltható. II.2. Megbízás (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a megbízás, amely kimondottan nem fizikai jellegő munka ellátásra vonatkozik, s amely során nem utasíthatja a megbízó közvetlenül a megbízottat, azaz pusztán egy feladat ellátására vonatkozik. Ezáltal felelısségi kérdésekben, valamint munkaeszköz, munkavégzés helye és munkavégzı személye stb. tekintetében eltér az elızıekben tárgyalt jogviszonyétól. Megbízási szerzıdést tipikusan az elıadók, oktatók (saját tematikával és oktatási anyaggal), külsıs szakértık és tanácsadók alkalmazása (azaz egy szigorúan körülhatárolható célfeladat elvégeztetése) esetén használják évi Adóhírlevél 13. oldala összesen 62-bıl

14 II. FOGLALKOZTATÁS - MUNKAÜGY A megbízott ráfordításai ellentételezéséhez eldöntheti, hogy 10%-os költséghányaddal vagy tételes költségelszámolással kívánja csökkenteni megbízásából származó jövedelme adóalapját (kivéve: választott tisztségviselık tiszteletdíja). E jogviszonyt az adóalap csökkentés lehetısége, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szigorú (bejelentés, végkielégítés, szabadság stb.) szabályok miatt elıszeretettel használják a munkaviszony elkerülésére. Irodánk a kockázatok elkerülése érdekében leginkább a határozott idejő munkaszerzıdéssel történı alkalmazást javasolja ügyfeleinek, figyelemmel leginkább arra, hogy 2010-tıl a munkáltatót/megbízót érintı adózás a megbízási és a munkaviszony tekintetében szinte egységes. II.3. Egyszerősített foglalkoztatás Az augusztus 1-je óta az egyszerősített foglalkoztatás intézménye hivatott könnyíteni a munkavállalók és a munkáltatók adminisztrációs-, és járulékterhein bizonyos munkák ellátása és elláttatása esetén. II.3.1. Egyszerősített foglalkoztatás alkalmazási köre Mezıgazdasági idénymunka - növénytermesztési, erdıgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatban 120 napig Alkalmi munka - határozott idejő munkaviszony, legfeljebb 5 egymást követı naptári napig, és egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig. Az ekképp foglalkoztatható létszám a tervezett foglalkoztatást megelızı 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz van kötve. Alkalmi munka Turisztikai idénymunka kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál. 120 napig II.3.2. Egyszerősített foglalkoztatás fontos szabályai E munkaviszony keletkeztetésekor is kötelezı az írásbeliség (törvény mellékletében található blanketta szerzıdéssel), továbbá bejelentési kötelezettség van érvényben: - ügyfélkapunk keresztül ( Bergmann Iroda közremőködésével) - telefonon (belföldi, helyi tarifával hívható 185-ös telefonszám) A munkavállaló nem minısül a Tbj. szerinti biztosítottnak. Kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. II.3.3. Munkáltató közterhe egyszerősített foglalkoztatás esetén - mezıgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 500,- Ft/ nap munkavállalónként - alkalmi munka esetén: 1000,- Ft / nap munkavállalónként Kérjük, hogy munkajogi tanácsért jogi képviselı hiányában mindenképp forduljon irodánkhoz, ahol készséggel állunk rendelkezésükre évi Adóhírlevél 14. oldala összesen 62-bıl

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2012. évi adórendszert bemutató kiadványunk célja olyan átfogó képet adni Önöknek, amely segítséget nyújt a hatályos adórendszer legfontosabb elemeinek megismeréséhez.

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet) TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A 2004. évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év,

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei ADÓVÂLTOZÂSOK 2013 A 2013. évre hatályos adózási szabályokat több törvény módosításával alakította ki a jogalkotó. Jellemzıen a szabályok a 2012. évi CLXXVIII. törvényben találhatóak, mely jogszabály november

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27%-kal. Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 mft-os

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben