Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási"

Átírás

1 2011 Adózás rendje 1

2 Adózás rendje T180 vs. VAMO Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási bírságot fedhet le (hibás bevallás, késedelem, közreműködés) A T180-as nem teremt automatikus felelősséget! Az ügyvezető kódjának felhasználása egy különleges személyes adattal való visszaélés. 2

3 Adózás rendje T180 jogcím 9-es kód: könyvelő csak adószám birtokában Az adószámhoz 6920 nem csatolható, csak egyéni vállalkozás esetén. Következmény: 9-es kód esetén törlés Új 15-ös kód felépítéséhez idő kell 3

4 Adózás rendje től Telefonon keresztül lehet magyarul : ÜCC-n keresztül az adóhatóságnál hivatalos ügyintézést kezdeményezni. Az ügyintézéshez szükséges: TPIN kód egy új T180-as lap (meghatalmazással), kivéve az állandó meghatalmazottak esetén. 4

5 Adózás rendje - ÜCC 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól (2) Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében a következő ügyek intézhetők az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme alapján: 5

6 Adózás rendje - ÜCC a) adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés, b) a 3. szerinti regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás, 6

7 Adózás rendje - ÜCC c) egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén - az adózó személyes jelenlétét nem igénylő - javítás, d) adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, közösségi adószám igénylése, az Art. 23. (3) bekezdése szerinti bejelentés (ÁFA értékhatár), 7

8 Adózás rendje - ÜCC e) meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról, f) meggyőződés közösségi adószám érvényességéről, g) jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés. 8

9 Art. változások 2011 Be kell jelenteni az alapítványoknak a bírósági bejegyzési számukat és ez alapján a bíróságot tájékoztatják, ha adószámot bocsátottak ki. A kommunális adóról már 2011-től kezdődő adóévre már nem kell adóbevallást tenni. Az adóigazolást újra 8 nap alatt ki kell adni. VAMO esetén bármilyen kimentéssel lehet élni. 9

10 Art. változások 2011 A bérbeadási, ingatlanértékesítési bejelentést az újonnan létrejövő adózók nem tudják majd elfelejteni, mert alakuláskor azt is be kell jelenteniük, ha az általános (tehát ÁFA mentes) módon akarják ingatlanjaikat hasznosítani. 10

11 Art. változások 2011 Az önellenőrzési trükk kiiktatása: Az adóellenőrzés megkezdéséig, vagy az ellenőrzésről szóló értesítést megelőző napig be nem adott önellenőrzés érvénytelen. Melyik esetet nem szabályozza a törvény? A telefonon történő idézés esetét! 11

12 Art. változások bírságok Az adóhatóság 500 eft-ig bírságolhat a hibás beszámoló miatt (eddig nem volt Art. szabály, csak számviteli tv-ben előírt lehetőség). Ha az utas valótlan nyilatkozatot tesz (200 eft) Igazoltan eredetű áru esetén az áru értékének 40%-a lesz a bírság A bérszámfejtő nem lesz bírságolható, ha nem jelentette be a biztosítottakat és a dolgozó nem lesz bírságolható az elmulasztott nyugtáért. 12

13 Art. változások 2011 Nem kell bejelenteni az adóhatóság számára passzív a táppénz, TGYÁS és GYED adatokat. A fizetési kedvezményt kapónak nem függesztik fel az adószámát, mert egy éven túl tartozik. A hatósági eljárásban (pl. határozathozatal) több képviselő van és az adózó nem jelöl meg kézbesítési címet, akkor az adóhatóság választ. 13

14 Fantomcégek: konyec! Elektronikus beszámoló közzététel Ha nem küldik meg az e-beszámolót: cégszolgálat értesítésétől számított 30 napon belül az adóhatóság 15 napos hiánypótlásra szólítja fel. Ha ez eredménytelen: 60 napig adószám felfüggesztés. 14

15 Fantomcégek: konyec! Ha ez is eredménytelen: APEH kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. Megszűntnek nyilvánítás hatása: KÉNYSZERVÉGELSZÁMOLÁS 15

16 Fantomcégek: konyec! Mi a kirendelt végelszámoló első dolga? 16

17 2011 Társasági adó 1

18 Társasági adó 2011 változás 10% 500 mft adóalapra. 19% 500 mft felett 2

19 Társasági adó 2013 változás 10% az éves adóalapra. (részlet Andresen meséiből) 3

20 Társasági adó 2011 változás A Magyar Kármentő Alapnak adott támogatásra 50 százalékos adóalapkedvezményt lehet igénybe venni. A feltöltési kötelezettség mentességi határa 50 millió forint árbevételről 100 millió forintra változott, amelyet már 2010-ben is lehet alkalmazni. Megszűnik a külföldről kapott kamat adómentessége (kivéve, ha mást mond az egyezmény) 4

21 Társasági adó 2011 változás Már nem adóalany és nem adózik 2011-től belföldi adózóval szemben, a külföldi adózó, ha a külföldi vállalkozó kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet (juttat) számára; és nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény. 30% adó 5

22 Társasági adó 2011 változás A külföldi ellenőrzött társaság akkor minősül annak, ha az ország társasági adókulcsa 10% alatti (korábban ez 12,67% volt) Új KSH kódok: Fogalmi pontosítás: előadó-művészeti szervezet jegybevétele: TESZOR TESZOR

23 Társasági adó 2011 változás Új transzferár-módszerek: ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, amely megfelelő alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített - nettó nyereséget vizsgálja nyereség-megosztásos módszer, amelynek során az ügylet nyereségét felosztják a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek tennék 7

24 Társasági adó 2011 változás Látványcsapatsport-kedvezmény A labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda és a jégkorong esetében a szövetségnek, vagy az alapítványának adott és igazolt támogatás összege leírható az adóból, az éves adó 70%-ig és még költségként is elszámolható! 8

25 Társasági adó 2011 változás Adókedvezményre jogosító támogatásnak a következő helyekre való kifizetés és eszközátadás (ingyenes szolg.): látvány-csapatsport országos szakszövetsége, a szakszövetség tagjaként működő amatőr és hivatásos sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány 9

26 Társasági adó 2011 változás Jogcímek: az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása; bizonyos tárgyi eszköz beruházás, felújítás; a sportrendezvények külön jogszabályban előírt biztonsági követelményeinek megvalósulását szolgáló infrastruktúa fejlesztés 10

27 Társasági adó 2011 változás Jogcímek: képzéssel összefüggő feladatok ellátása; személyi jellegű ráfordítások, azzal, hogy a külön jogszabályban meghatározott hivatásos sportoló részére 11

28 Társasági adó 2011 változás Jogcímek: amatőr sportoló részére díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatás fedezetére nem nyújtható támogatás 12

29 Társasági adó 2011 változás Támogatási igazolás Az igazolást a sportigazgatási szerv a támogatásra jogosult szervezet kérelme alapján állítja ki, a támogatással érintett sportfejlesztési program jóváhagyását követően. 13

30 Társasági adó 2011 változás Támogatás mértéke nem haladhatja meg: Az utánpótlás fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90%-át; a versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át; a tárgyévi személyi jellegű ráfordítás 50%-át; a tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak 60%-át általános képzés esetén, 25%-át szakosított képzés esetén; tárgyévi beruházási, felújítási értéke 70%-át. 14

31 Társasági adó hatályba lépés július 1., de kivételt képez a hivatásos sportszervezet részére képzéssel összefüggő feladatokra nyújtott támogatásra vonatkozó bekezdés, mivel e rendelkezés hatályba lépése az Európai Bizottság jóváhagyásához kötött. 15

32 Nullajó 1

33 Feltöltési kötelezettség Meghatározhatatlan adóalap => Hibás becslés => Bírság => könyvelői műhiba 2

34 Feltöltési kötelezettség A feltöltési kötelezettség kapcsán kiszabható bírság alapja a várható fizetendő adó és a december 20-ig feltöltött adó különbsége ben határ 100 mft árbevétel. Várható fizetendő adó = az első 29-es bevallás adó-adatával. 3

35 Feltöltési kötelezettség A várható fizetendő adó fogalmát übereli az önellenőrzés intézménye, amit a Legfelsőbb Bíróság (LB) egyértelműen kimondott. Az ítéletben (Kfv.I /2006/5.) a bírói tanács kifejti, hogy az önellenőrzés a megnövekedett adó feltöltési kötelezettség alól is mentesít. 4

36 Feltöltési kötelezettség és az LB 5

37 Feltöltési kötelezettség elkerülése Lépések: 1. Számviteli beszámoló kész 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó módszer szerint 5. A nullajó módszer hatás-kezelése (adókedvezmények, elvárt adó) 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 11. Önellenőrzési lap, és a jó bevallás beküldése 12. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 6

38 Feltöltési kötelezettség elkerülése 1. Számviteli beszámoló kész 7

39 Feltöltési kötelezettség elkerülése 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 8

40 Feltöltési kötelezettség elkerülése 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 9

41 Feltöltési kötelezettség elkerülése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó szerint 10

42 Feltöltési kötelezettség elkerülése 5. A nullajó módszer hatás-kezelése Adókedvezmények: célszerűen maradjon adóalap Elvárt adó: a nyilatkozatot a későbbi bevallás negligálja 11

43 Feltöltési kötelezettség elkerülése 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 12

44 Feltöltési kötelezettség elkerülése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 13

45 Feltöltési kötelezettség elkerülése 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 14

46 Feltöltési kötelezettség elkerülése 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 15

47 Feltöltési kötelezettség elkerülése 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 16

48 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 17

49 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 18

50 Feltöltési kötelezettség elkerülése 12. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 Ha => től eltelt napok = -1 Önellenőrzési kimutatáson indok: teljesen eltérő adat 19

51 Feltöltési kötelezettség Következtetések: A 01-es, feltöltés miatt beküldendő bevallás adattartalma felesleges és tartalma amúgy sem önellenőrizhető! December 20. előtt nem kell megszakadni! Az önellenőrzést néhány nap alatt be kell adni, az új ellenőrzési szabályok miatt 20

52 Feltöltési kötelezettség kiváltása 21

53 Ha nincs feltöltési kötelezettség? Mi történik akkor, ha valaki pont fordítva járt el, bevallott valamennyi adót és aztán jött rá, hogy a tárgyévre nincs társasági adója? A törvényből kikövetkeztethető, hogy ebben az esetben az adózó ha nem töltött fel úgy járt el, ahogy tőle elvárható volt, hiszen nem volt adója, ezért a bírság töröltethető! Az adóhatóság nem fog egyetérteni 22

54 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 23

55 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 24

56 2011 Helyi adók 1

57 A helyi adó helyenként Fennmaradó adómegosztási problémák: Lehet-e Újlengyel a megoldás? Lehet a megosztás eredménye nulla? 2

58 Újlengyel és társai: Megosztási csapdák Megosztás: jellemző módszer szerint Mentsvár: mozgásban vagyunk (fuvarozók), vagy meghatározhatatlan a szolgáltatás (tanácsadás) Személyi jellegű: irányítás helye Eszközarányos: tárolás helye 3

59 Megosztási mizéria Lehet a megosztás eredménye nulla? A válasz igen prózai: lehet. A jogalkotó ugyanis módszer helyett hangzatos elvekkel próbálja pótolni a képleteket. A matematikai szabályokat azonban hidegen hagyják a szlogenek. 4

60 Megosztási mizéria Az önkormányzati adóhatóság az ellenőrzése során nem kevesebbet állított: mindegy, hogy miként, de jusson Pécsnek is valamennyi. A könyvelő ugyan az elvvel egyetértett, de a törvény szerint akármelyik megosztási módszert alkalmazta, rendre nulla jött ki. 5

61 Megosztási mizéria A megosztási módszerek számszerű eredményét a revizor ugyan nem vitatta, mégis a határozatban elmarasztalták a céget, mondván: becsülni kellett volna. Ezt a revizor szóban úgy magyarázta, hogy megalkudhattak volna, hogy mennyi jusson Pécs számára. 6

62 Megosztási mizéria 7

63 Megosztási mizéria A Baranya Megyei Bíróság 7.K /2009/6. számú ítélete hatályon kívül helyezte Pécs önkormányzati adóhatóságának kérdéses döntését és ezzel végett vetett a szakmai körökben régóta tartó vitának is. Az iparűzési adó megosztása tehát vezethet nullára, hiszen a törvény szerinti megosztás matematikai szabályait be kell tartani, még akkor is, ha elviekben az ellentmond a törvény szándékának. Ez az ellentmondás tehát nem róható fel se a pécsi székhelyű cégnek, se más vállalkozásnak. 8

64 Megosztási megoldás 2011 Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot az 1.1. vagy 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor az ügyvezető, ügyvezetők után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni. Ez a megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti településen eszközérték nem mutatható ki. 9

65 Megosztási megoldás 2011 Következtetés: A székhely 0% telephely 100% esete megoldott, ezt követően 0% nem juthat a székhelyre. A székhely 100% telephely 0% még mindig nem megoldott. 10

66 Helyi adók 2011 iparűzési adó változások Az ideiglenes iparűzési adót az építőipari vállalkozásokkal már a 30. napot követő naptól megfizettetik, de csak akkor, ha ez a tevékenység nem éri el a 180 napot. Az építőipari szolgáltató az építkezés helye szerint is megoszthatja az iparűzési adót, ha a várható 180 napnál hosszabb ideig építkezik. Az építőipari vállalkozás (ahol a produktum 75%-a építőipar) az adóalap felét az építkezés helyére oszthatja meg. 11

67 Helyi adók 2011 iparűzési adó változások A távközlési szolgáltatókkal a fogyasztóik települése szerint osztják meg az adót, a számlázási cím szerint. Egységesített bejelentési nyomtatvány készült A be nem jegyzett telephely is bejelenthető A mozgáskorlátozottak évi 13 eft kedvezményt érvényesíthetnek a korábbi adómentesség helyett. 12

68 Helyi adók 2011 várható változások Megszűnik az üdülőépület utáni idegenforgalmi- és a kommunális adó (a szállodai szállás után nem!) Az építményadó felső határa 1100 Ft-ra nő, korrigált forgalmi érték esetén 3,6%-ra. Megszűnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség. 13

69 2011 Társadalombiztosítás 1

70 A közreműködés mibenléte BT (KKT) esetében: A közreműködés vélelmezhető, attól függetlenül, hogy mit ír a társasági szerződés, mert a törvény a tagok belső (nem dokumentált) megállapodásai alapján is megállapíthatóvá teszi közreműködést. Ilyen az, amikor látszik, hogy "van" árbevétel, ilyenkor nyilván van hallgatólagos megállapodás, hogy valaki közreműködik. 2

71 A közreműködés mibenléte BT (KKT) esetében: Gt. 91. (1) A társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. 3

72 A közreműködés mibenléte KFT esetében A korlátolt felelősségű társaságnál kógens előírásokat tartalmaz a Gt. Nincs tehát helye így vélelmezésnek, találgatásnak, kizárólag az számít, hogy a társasági szerződésben van-e szabályozva a közreműködés (ott úgy hívják, hogy tagi mellékszolgáltatás). 4

73 A közreműködés mibenléte KFT esetében Gt A társaság tagjai egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által - nem választott tisztségviselőként - végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. 5

74 A közreműködés mibenléte KFT esetében Gt (1) A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg. 6

75 Furcsa jogeset az ADÓ újságban (az ingyenes megbízás = közreműködő tag) 7

76 A Legfelsőbb Bíróság tévedett BH (az ingyenes megbízás közreműködő tag) Ha tag a társaság részére személyes közreműködést vállal, tisztázni kell, hogy ezt milyen jogviszony alapján teljesíti - Ha a vállalt tevékenységet mellékszolgáltatásként, és nem munkaviszony vagy megbízási szerződés keretében végzi, akkor szükséges ennek részletes szabályait a társasági szerződésben rendezni. 8

77 A TJK megszűnik től A TJK és kivét-kiegészítés megszűnik, és: nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával összefüggésben. Visszatáncolást azonban a törvény nem enged!! 9

78 Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulás 2011-ben változatlanul Ft/év/20fő, azzal évente február 25-ig kell elszámolni. 10

79 Rehabilitációs hozzájárulás Egy társaság idén januárban egy pályázat elnyeréséhez átlagos állományi létszámát 35 főre növelte. Megváltozott munkaképességű dolgozót nem alkalmaztak, miután a tevékenység ilyent nem is tett volna lehetővé. Persze a pályázatot nem nyerték meg, így a munkaviszonyokat is fel kellett bontani. A cég így nem folytatja tovább, február 1-ével végelszámolás indult. A dolgozók munkaviszonya a végelszámolásra hivatkozással január 31-én megszűnt. A cég azonban tetemes adótartozás elé néz. Vajon miért? 11

80 Rehabilitációs hozzájárulás Az APEH szerint a foglalkoztatási törvényben található rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, megszorozva az említett Ft-tal. A számítás során a létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni, egy tizedes jegyre kerekítve. A hivatal álláspontja szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves adókötelezettség. 12

81 Rehabilitációs hozzájárulás A cég esetében a január hónap jelenti a teljes (!) adóévet, ezért a januárra megállapított statisztikai állományi létszámot kell megszorozni a hozzájárulás éves mértékével, és az így kapott összeg lesz a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás. Az említett cég esetében ez ,-Ft fizetési kötelezettséget jelent. 13

82 Rehabilitációs hozzájárulás Ha a cég a végelszámolást jén kezdte volna meg, akkor az adóév két hónap lett volna (január, február), erre a két hónapra kellett volna számítani az átlagos statisztikai állományi létszámot. Az APEH ügyintézője szerint ekkor már nem érte volna el 20 főt a statisztikai létszám, vagyis egyáltalán nem kellett volna (!) rehabilitációs hozzájárulást fizetni. 14

83 Rehabilitációs hozzájárulás Sajnos ahogyan oly sok más esetben, itt is joghézagról van szó. Érthető, hogy a statisztikai létszám az adott üzleti év (tárgyév, adóév, stb.) mutatószáma, ha ez nem azonos a naptári évvel, hanem rövidebb, attól még az adat ugyanaz marad. Ettől még nem lehet jogszerű egy rövid időszakra ugyanazt a brutális rehabilitációs hozzájárulást megállapítani, ami éves viszonylatú adó. 15

84 Rehabilitációs hozzájárulás Muszáj lenne arányosításnak szerepelni a törvényben, de onnan az hiányzik. Ilyenkor az éves kifejezésből kellene kiindulni, így ha az esetünkben január hónapban 35 fő a létszám, akkor 35/20 * / 12 lenne a helyes számítási mód. Egy ilyen számítás azonban korántsem áll az adóhatóság érdekében. 16

85 EHO 2011 Az összevont adóalapba tartozó és egyes külön adózó jövedelmek után fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás, igazodva a társadalombiztosítási járulék mértékéhez, 27 százalékra emelkedett 2010-től és azóta változatlan. 17

86 Egyéb EHO változások A más tagállamban biztosított személy jövedelme után nem kell EHO-t fizetni. Az EHO rendszeridegen adó! 18

87 EHO változás : mentes az EHO alól az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, ha a lakás a bérbeadó állandó lakóhelye, kivéve, ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. Ez kikerült 2011-re a törvényből, tehát 1 millió forintot meghaladó bérleti díj esetében mindig van EHO. 19

88 EKHO változások Változott az EKHO belső felosztása, de a levonandó EKHO továbbra is 20% (és nem vonatkozik rá a TJK). A képesítéssel, szakképzettséggel rendelkező edzők, más sportszakemberek, és a hivatásos sportolók e tevékenységének ellenértékeként megszerzett bevételre kiterjesztésre került az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazhatósága tól. FEOR: 2618,

89 NYENYITLENÍTÉS - Regisztráción szereplő évszámok - A nemleges adatszolgáltatás befogadása - A nemleges adatszolgáltatás helyett a nullás NYENYI erőltetése - Határidőn túli bírság duplázódik (nincs késedelmi kamatra szoftver és nyilvántartás) - Nyugdíjigénylésnél a hiányzó adatokhoz APEH adatok beszerzése szükséges 21

90 Törölték az MNYP tagdíjat A november 1-je és december 31-e közötti időszakban esedékes, a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9,5 % (persze aztán 10% lett ) A november 1-je és december 31-e közötti időszakban esedékes tagdíj mértéke 0 százalék. 22

91 Járulékváltozások 2011 Megszüntették a START Régió programot, a START Extra az alacsony iskolai végzettségűek és 50 éven felüliekre is kiterjesztésre került, továbbá bevezették a részmunkaidős foglalkoztatás START kedvezményét, amely 20 százalékos TB járulékot engedélyez a munkáltató számára. 23

92 Járulékváltozások 2011 START Plusz és START Extra kártyákat legkésőbb 2011 december 31-ig lehet kiváltani, és ennek alapján a munkáltatót legfeljebb december 31-ig illeti meg járulékkedvezmény. A minimálbér alapulvétele esetén a tárgyhó első napján érvényes legkisebb munkabér (vagy garantált bérminimmum az érvényes). 24

93 Részmunkaidő-kedvezmény kedvezmény 2011 A munkaadót járulékkedvezmény (20%) illeti meg, ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkakörét feltéve, hogy e munkavállaló annak időtartama alatt terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült közvetlenül a visszatérését követően: 25

94 Részmunkaidő-kedvezmény kedvezmény 2011 Feltétel: a GYES alatti (fizetés nélküli szabadságon) és a GYES-ről visszatérő (azonos vagy hasonló munkakörben) munkavállaló heti órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el, legalább 1 évig tart, ha a létszám a visszafoglalkoztatás hónapjában nő (kivéve a rendkívüli felmondás esetét). a visszatérés után történt. A kedvezmény 3 évig tart. 26

95 Járulékváltozások 2011 Egyéni és társas vállalkozó minumumjárulékalapja a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. 27

96 Járulékváltozások 2011 Vajon mely tevékenységi kör igényli legalább a középfokú, vagy felsőfokú szakképzettséget? TEÁOR szerinti általános főtevékenységi kör bejelentése ajánlott. Egyéni vállalkozásnál: elektronikusan Cégeknél: ügyvéden keresztül 28

97 Járulékváltozások 2011 Az ösztöndíjas foglalkozási jogviszony alapján kifizetett ösztöndíj járulékkötelessé válik. A biztosítási kötelezettség a gyermek nevelése miatti fizetés nélküli szabadságnál csak az ellátás (GYÁS, GYED, GYES) ideje alatt szünetel. A biztosítási jogviszony munkaviszony esetén a tényleges munkába lépés napján kezdődik. 29

98 Járulékváltozások 2011 Az ESZJ Forintra emelkedett. Levont nyugdíjjárulék mértéke 9,5%-ról 10%- ra emelkedett. A járulékfizetési felső határ Ft lett (21.000/nap) 30

99 Járulékváltozások 2011 Tovább tágított járulékfizetés a külföldi munkavégzésre: továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra, aki a Magyar Köztársaság területén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. 31

100 Járulékváltozások 2011 A levont és megfizetett járulékot kifizetés hiányában a biztosítottal szembeni követelésként kell nyilvántartásba venni. Magyarul: A minimálbér után járulékot fizető nem számolhatja el a levont járulékot költségként. Az EVA alanynak ez nem probléma 32

101 2011 SZJA 1

102 Szja - bérbeadás Blama a miniszterelnöki expozé kellős közepén A lényeg bérbeadónak nem kell adószámot kiváltania. Tévhit, hogy adószám hiányában azonban nem adhat számlát a bérleti díj összegéről! 2

103 Szja bérbeadás Miután a bérbeadó magánszemély akkor is az Áfa tv. hatálya alá tartozik, ha nem terheli adószám-kiváltási kötelezettség, ezért a számlaadási kötelezettsége fennáll. A számlaadási kötelezettség okán a számviteli szabályok is automatikusan vonatkoznak rá, így egyfajta számviteli bizonylatot is kiállíthat és ezt az Áfa tv. megerősíti, amikor áfa mentes számla esetében ezt külön deklarálja (Áfa tv ). 3

104 Szja - bérbeadás A kaució (óvadék) visszafizetendő kötelezettség, így a bérbeadónak azt nem szabad feltüntetni az adóbevallásában, mint bevételt. Ha mégis feltüntetni, azt az adóhatóság nem tudja kiszűrni, de amikor azzal a bérleti időszak végén, akár néhány év múlva csökkenti a bevételeit rögtön eltérést okoz a kontroll adatokkal. Az ilyen eltéréseket az adóhivatal rutinból ellenőrzi és rutinból állapít meg adóhiányt. 4

105 Szja - bérbeadás A számlának látszó tárgy furcsamód nem jelent adó (SZJA) levonási kötelezettséget a kifizetőnél, kivéve, ha az adólevonást a magánszemély kéri. Más a helyzet a járulékok esetében! Ha a bérleti díjból származó éves jövedelem meghaladja az évi 1 millió forintot, akkor az Eho tv. 3. (3) e) szerint egészségügyi hozzájárulást kell a bevételből levonnia a kifizetőnek. 5

106 Szja - bérbeadás Előfordul, hogy a magánszemélytől nem vonják le a járulékokat, és a nyilatkozatot se gyűjti be a bérbeadó. Van, amikor viszont hiába kéri a bérbeadó, hogy az SZJA-t saját maga rendezhessen, a bérlő még mindig úgy tudja, hogy azt neki kell rendeznie. 6

107 Szja - bérbeadás Az értékcsökkenés, vagyis az amortizáció ugyanis egy lakóingatlan értékének 2 százaléka, ami egy 30 mft értékű, bérbeadásra vásárolt ingatlan esetében, éves szinten már Forint. Ez utóbbi esetben kiszámolható, hogy a bérleti díjból havi Ft-hoz a magánszemély bérbeadó adóés járulékmentesen jut hozzá. 7

108 SZJA 2011 Az adótábla egyetlen sávban adóztat, szuper- bruttó (+27%) alapra vetített 16%-os kulcs szerint, ami 20,32% 8

109 SZJA 2011 A külön adózó jövedelmek esetében nincs szuperbruttósítás így az adókulcs 16% lett. (ez -9%!!!) 9

110 SZJA 2011 Az adójóváírásnál is szerepet játszó összes jövedelem fogalmából kikerül az osztalékelőleg és a bíróság által megítélt bér. Az adójóváírás a bér 16%-a, max. jogosultsági hónaponként Ft. A jogosultsági határ 2,75 mft. Az adójóváírás e felett 3,96 mft-nál tűnik el véglegesen. A családi kedvezmény, mivel adóalap-kedvezmény megelőzi az adójóváírást. 10

111 SZJA 2011 Az egykulcsos adó következménye, hogy az adó és az adóelőleg között nem lehet eltérés (kivéve az adójóváírás esetét és az adókedvezmények igénybevételénél kialakuló különbözetet). Az adóbevallás elkészítésére továbbra is megkérhető a munkáltató, a magánszemély pedig azt benyújthatja adónyilatkozatként (söralátét), APEH általi, vagy saját bevallásaként. 11

112 SZJA 2011 Családi kedvezmény jelentősen emelkedik, de adóalapcsökkentő tételként, adózási hatása gyermekenként Ft-os adókedvezmény, 3 vagy annál több eltartott gyermek esetén pedig Ft/gyermek. A kedvezményt teljesen az tudja kihasználni, aki nemcsak jogosult, de folyósítják is a családi pótlékot a számára. A bevallásban a közös háztartásban (=azonos címen?) lakó házastársak, élettársak a kedvezmény megoszthatják. A jövedelemkorlát megszűnik! 12

113 SZJA 2011 Vegyük észre: A családi kedvezmény adóalap-kedvezmény, míg az adójóváírás a számított adót csökkenti, vagyis a családi kedvezmény beelőzi az adójóváírást. 13

114 SZJA 2011 A bérlapon fel kell tüntetni az adóelőleg alapját, a szuperbruttósítást, a családi kedvezményt, az adójóváírást és a többi adókedvezményt, valamint az adónyilatkozat (söralátét) alkalmazhatóságára vonatkozó esetleges tiltást. Az adókedvezmények igénybevételének sorrendje: lakáscélú-, személyi-,őstermelői-, egyéb kedvezmény. 14

115 SZJA 2011 Továbbra is nyilatkozni kell az adóelőleg megállapításához a munkáltató felé, amely azonban már csak a költség, adójóváírás, családi kedvezmény és a fogyatékkal élők körében gyűjt adatokat. A hibás költség-nyilatkozat esetén továbbra is 39%, hibás kedvezményi nyilatkozat esetén 12% automata megállapítandó bírságot kell fizetni a bevalláskor. 15

116 A söralátétről őszintén 16

117 A söralátétről őszintén Főszabály: A söralátét csak akkor alkalmazható, ha - kizárólag ugyanazon munkáltatótól van a jövedelem - nincs költségelszámolás, - nincs családi kedvezmény-megosztás, - adókedvezmény csak a munkáltatón keresztül - adójáról az önkéntes kölcsönös pénztárának nyilatkozatot - nyugdíjpénztári előtakarékossági nyilatkozatot nem ad. 17

118 A söralátétről őszintén Söralátéten vallhat az is akinek vagy a munkáltatói kifizetéseinél nincs ezer forintnál nagyobb adókülönbség, vagy más kapott jövedelme nem haladta meg alkalmanként a 100 eft-ot, akkor, ha nem számol el költséget (kivéve az átalány 10%-ot), nincs adójóváírása és Nincs családi kedvezménye, az adót hiánytalanul levonták. (+apróbetű ) 18

119 A söralátétről őszintén A söralátéten való bevallást a munkáltató akkor köteles kizárni az éves, január 31-ig kiadandó igazoláson, ha az adókülönbözet ezer forintnál nagyobb, míg a kifizető a 100 eft-nál nagyobb kifizetésnél tünteti fel ezen tiltást. 19

120 A söralátét alkalmazhatóság röviden 20

121 SZJA 2011 A személyi jövedelemadó elszámolásánál is bevezetésre került az ezer forintra történő kerekítés. Megszűnik a külön adózó jövedelem, ezeket a jövedelmet is az egyetlen szuperbruttós adókulccsal kell leadózni. Az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárba történő más személy általi befizetés és a nem nyugdíj kifizetés nem jövedelem. Az elhalálozást követően, de a halál időpontjáig járó bért az elhunyt adóbevallásában kell feltüntetni. 21

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Adóváltozások 2010/2011

Adóváltozások 2010/2011 Adóváltozások 2010/2011 Társasági adó Helyi Iparűzési adó Megszűnő kisadók Egyes ágazatokat terhelő különadók Önellenőrzési lehetőségek Innovációs járulék Illeték 2 Társasági adó Adókulcs változás 500

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január

Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013. 2011. január Társasági adó, különadó változások, ágazati különadók, eva 2010-2011, 2013 2011. január ADÓMÉRTÉK Társasági adó 2010 A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, amelyeket a Tao. tv.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások TÁJÉKOZTATÓ Adóváltozások 2011 SZJA Az adótábla jövőre egyetlen sávban adóztat, szuperbruttó /+27 százalékkal növelt/ alapra vetített 16 százalékos kulccsal (gyakorlatilag 20,3%) - összevont adóalapra,

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek: NAV (APEH) számlaszámok, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - A NAV (APEH) számlaszámok 2012-2013, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben