Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási"

Átírás

1 2011 Adózás rendje 1

2 Adózás rendje T180 vs. VAMO Az ügyfél adójáért a könyvelő nem felel. A könyvelő bűncselekmény esetén is csak másodlagosan lehet kártérítési felelős. A VAMO csak mulasztási bírságot fedhet le (hibás bevallás, késedelem, közreműködés) A T180-as nem teremt automatikus felelősséget! Az ügyvezető kódjának felhasználása egy különleges személyes adattal való visszaélés. 2

3 Adózás rendje T180 jogcím 9-es kód: könyvelő csak adószám birtokában Az adószámhoz 6920 nem csatolható, csak egyéni vállalkozás esetén. Következmény: 9-es kód esetén törlés Új 15-ös kód felépítéséhez idő kell 3

4 Adózás rendje től Telefonon keresztül lehet magyarul : ÜCC-n keresztül az adóhatóságnál hivatalos ügyintézést kezdeményezni. Az ügyintézéshez szükséges: TPIN kód egy új T180-as lap (meghatalmazással), kivéve az állandó meghatalmazottak esetén. 4

5 Adózás rendje - ÜCC 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól (2) Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében a következő ügyek intézhetők az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme alapján: 5

6 Adózás rendje - ÜCC a) adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés, b) a 3. szerinti regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás, 6

7 Adózás rendje - ÜCC c) egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén - az adózó személyes jelenlétét nem igénylő - javítás, d) adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változásbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, közösségi adószám igénylése, az Art. 23. (3) bekezdése szerinti bejelentés (ÁFA értékhatár), 7

8 Adózás rendje - ÜCC e) meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról, f) meggyőződés közösségi adószám érvényességéről, g) jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés. 8

9 Art. változások 2011 Be kell jelenteni az alapítványoknak a bírósági bejegyzési számukat és ez alapján a bíróságot tájékoztatják, ha adószámot bocsátottak ki. A kommunális adóról már 2011-től kezdődő adóévre már nem kell adóbevallást tenni. Az adóigazolást újra 8 nap alatt ki kell adni. VAMO esetén bármilyen kimentéssel lehet élni. 9

10 Art. változások 2011 A bérbeadási, ingatlanértékesítési bejelentést az újonnan létrejövő adózók nem tudják majd elfelejteni, mert alakuláskor azt is be kell jelenteniük, ha az általános (tehát ÁFA mentes) módon akarják ingatlanjaikat hasznosítani. 10

11 Art. változások 2011 Az önellenőrzési trükk kiiktatása: Az adóellenőrzés megkezdéséig, vagy az ellenőrzésről szóló értesítést megelőző napig be nem adott önellenőrzés érvénytelen. Melyik esetet nem szabályozza a törvény? A telefonon történő idézés esetét! 11

12 Art. változások bírságok Az adóhatóság 500 eft-ig bírságolhat a hibás beszámoló miatt (eddig nem volt Art. szabály, csak számviteli tv-ben előírt lehetőség). Ha az utas valótlan nyilatkozatot tesz (200 eft) Igazoltan eredetű áru esetén az áru értékének 40%-a lesz a bírság A bérszámfejtő nem lesz bírságolható, ha nem jelentette be a biztosítottakat és a dolgozó nem lesz bírságolható az elmulasztott nyugtáért. 12

13 Art. változások 2011 Nem kell bejelenteni az adóhatóság számára passzív a táppénz, TGYÁS és GYED adatokat. A fizetési kedvezményt kapónak nem függesztik fel az adószámát, mert egy éven túl tartozik. A hatósági eljárásban (pl. határozathozatal) több képviselő van és az adózó nem jelöl meg kézbesítési címet, akkor az adóhatóság választ. 13

14 Fantomcégek: konyec! Elektronikus beszámoló közzététel Ha nem küldik meg az e-beszámolót: cégszolgálat értesítésétől számított 30 napon belül az adóhatóság 15 napos hiánypótlásra szólítja fel. Ha ez eredménytelen: 60 napig adószám felfüggesztés. 14

15 Fantomcégek: konyec! Ha ez is eredménytelen: APEH kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. Megszűntnek nyilvánítás hatása: KÉNYSZERVÉGELSZÁMOLÁS 15

16 Fantomcégek: konyec! Mi a kirendelt végelszámoló első dolga? 16

17 2011 Társasági adó 1

18 Társasági adó 2011 változás 10% 500 mft adóalapra. 19% 500 mft felett 2

19 Társasági adó 2013 változás 10% az éves adóalapra. (részlet Andresen meséiből) 3

20 Társasági adó 2011 változás A Magyar Kármentő Alapnak adott támogatásra 50 százalékos adóalapkedvezményt lehet igénybe venni. A feltöltési kötelezettség mentességi határa 50 millió forint árbevételről 100 millió forintra változott, amelyet már 2010-ben is lehet alkalmazni. Megszűnik a külföldről kapott kamat adómentessége (kivéve, ha mást mond az egyezmény) 4

21 Társasági adó 2011 változás Már nem adóalany és nem adózik 2011-től belföldi adózóval szemben, a külföldi adózó, ha a külföldi vállalkozó kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet (juttat) számára; és nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény. 30% adó 5

22 Társasági adó 2011 változás A külföldi ellenőrzött társaság akkor minősül annak, ha az ország társasági adókulcsa 10% alatti (korábban ez 12,67% volt) Új KSH kódok: Fogalmi pontosítás: előadó-művészeti szervezet jegybevétele: TESZOR TESZOR

23 Társasági adó 2011 változás Új transzferár-módszerek: ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer, amely megfelelő alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített - nettó nyereséget vizsgálja nyereség-megosztásos módszer, amelynek során az ügylet nyereségét felosztják a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek tennék 7

24 Társasági adó 2011 változás Látványcsapatsport-kedvezmény A labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda és a jégkorong esetében a szövetségnek, vagy az alapítványának adott és igazolt támogatás összege leírható az adóból, az éves adó 70%-ig és még költségként is elszámolható! 8

25 Társasági adó 2011 változás Adókedvezményre jogosító támogatásnak a következő helyekre való kifizetés és eszközátadás (ingyenes szolg.): látvány-csapatsport országos szakszövetsége, a szakszövetség tagjaként működő amatőr és hivatásos sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány 9

26 Társasági adó 2011 változás Jogcímek: az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása; bizonyos tárgyi eszköz beruházás, felújítás; a sportrendezvények külön jogszabályban előírt biztonsági követelményeinek megvalósulását szolgáló infrastruktúa fejlesztés 10

27 Társasági adó 2011 változás Jogcímek: képzéssel összefüggő feladatok ellátása; személyi jellegű ráfordítások, azzal, hogy a külön jogszabályban meghatározott hivatásos sportoló részére 11

28 Társasági adó 2011 változás Jogcímek: amatőr sportoló részére díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatás fedezetére nem nyújtható támogatás 12

29 Társasági adó 2011 változás Támogatási igazolás Az igazolást a sportigazgatási szerv a támogatásra jogosult szervezet kérelme alapján állítja ki, a támogatással érintett sportfejlesztési program jóváhagyását követően. 13

30 Társasági adó 2011 változás Támogatás mértéke nem haladhatja meg: Az utánpótlás fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90%-át; a versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át; a tárgyévi személyi jellegű ráfordítás 50%-át; a tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak 60%-át általános képzés esetén, 25%-át szakosított képzés esetén; tárgyévi beruházási, felújítási értéke 70%-át. 14

31 Társasági adó hatályba lépés július 1., de kivételt képez a hivatásos sportszervezet részére képzéssel összefüggő feladatokra nyújtott támogatásra vonatkozó bekezdés, mivel e rendelkezés hatályba lépése az Európai Bizottság jóváhagyásához kötött. 15

32 Nullajó 1

33 Feltöltési kötelezettség Meghatározhatatlan adóalap => Hibás becslés => Bírság => könyvelői műhiba 2

34 Feltöltési kötelezettség A feltöltési kötelezettség kapcsán kiszabható bírság alapja a várható fizetendő adó és a december 20-ig feltöltött adó különbsége ben határ 100 mft árbevétel. Várható fizetendő adó = az első 29-es bevallás adó-adatával. 3

35 Feltöltési kötelezettség A várható fizetendő adó fogalmát übereli az önellenőrzés intézménye, amit a Legfelsőbb Bíróság (LB) egyértelműen kimondott. Az ítéletben (Kfv.I /2006/5.) a bírói tanács kifejti, hogy az önellenőrzés a megnövekedett adó feltöltési kötelezettség alól is mentesít. 4

36 Feltöltési kötelezettség és az LB 5

37 Feltöltési kötelezettség elkerülése Lépések: 1. Számviteli beszámoló kész 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó módszer szerint 5. A nullajó módszer hatás-kezelése (adókedvezmények, elvárt adó) 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 11. Önellenőrzési lap, és a jó bevallás beküldése 12. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 6

38 Feltöltési kötelezettség elkerülése 1. Számviteli beszámoló kész 7

39 Feltöltési kötelezettség elkerülése 2. Társasági adóbevallás (jó) kész (mentés) 8

40 Feltöltési kötelezettség elkerülése 3. Társasági adóbevallásról másolat készítése 9

41 Feltöltési kötelezettség elkerülése 4. Társasági adóbevallás elrontása a nullajó szerint 10

42 Feltöltési kötelezettség elkerülése 5. A nullajó módszer hatás-kezelése Adókedvezmények: célszerűen maradjon adóalap Elvárt adó: a nyilatkozatot a későbbi bevallás negligálja 11

43 Feltöltési kötelezettség elkerülése 6. Nullajó szerinti társasági adóbevallás beküldése 12

44 Feltöltési kötelezettség elkerülése 7. Hibafeltárás (úristen, rosszat küldtem be!!! ) 13

45 Feltöltési kötelezettség elkerülése 8. Beküldést követően 0-15 nap várakozás 14

46 Feltöltési kötelezettség elkerülése 9. Hibafeltárás szerinti önellenőrzés = jó bevallás elővétele 15

47 Feltöltési kötelezettség elkerülése 10. Jó bevallásból adóelőleg automatikus törlődése 16

48 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 17

49 Feltöltési kötelezettség elkerülése 11. Jó bevallás beküldése 18

50 Feltöltési kötelezettség elkerülése 12. Önellenőrzési képlet: (hibafeltárás napja eredeti esedékességet követő nap) * MNB kamat / 365 Ha => től eltelt napok = -1 Önellenőrzési kimutatáson indok: teljesen eltérő adat 19

51 Feltöltési kötelezettség Következtetések: A 01-es, feltöltés miatt beküldendő bevallás adattartalma felesleges és tartalma amúgy sem önellenőrizhető! December 20. előtt nem kell megszakadni! Az önellenőrzést néhány nap alatt be kell adni, az új ellenőrzési szabályok miatt 20

52 Feltöltési kötelezettség kiváltása 21

53 Ha nincs feltöltési kötelezettség? Mi történik akkor, ha valaki pont fordítva járt el, bevallott valamennyi adót és aztán jött rá, hogy a tárgyévre nincs társasági adója? A törvényből kikövetkeztethető, hogy ebben az esetben az adózó ha nem töltött fel úgy járt el, ahogy tőle elvárható volt, hiszen nem volt adója, ezért a bírság töröltethető! Az adóhatóság nem fog egyetérteni 22

54 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 23

55 Ha nincs feltöltési kötelezettség? 24

56 2011 Helyi adók 1

57 A helyi adó helyenként Fennmaradó adómegosztási problémák: Lehet-e Újlengyel a megoldás? Lehet a megosztás eredménye nulla? 2

58 Újlengyel és társai: Megosztási csapdák Megosztás: jellemző módszer szerint Mentsvár: mozgásban vagyunk (fuvarozók), vagy meghatározhatatlan a szolgáltatás (tanácsadás) Személyi jellegű: irányítás helye Eszközarányos: tárolás helye 3

59 Megosztási mizéria Lehet a megosztás eredménye nulla? A válasz igen prózai: lehet. A jogalkotó ugyanis módszer helyett hangzatos elvekkel próbálja pótolni a képleteket. A matematikai szabályokat azonban hidegen hagyják a szlogenek. 4

60 Megosztási mizéria Az önkormányzati adóhatóság az ellenőrzése során nem kevesebbet állított: mindegy, hogy miként, de jusson Pécsnek is valamennyi. A könyvelő ugyan az elvvel egyetértett, de a törvény szerint akármelyik megosztási módszert alkalmazta, rendre nulla jött ki. 5

61 Megosztási mizéria A megosztási módszerek számszerű eredményét a revizor ugyan nem vitatta, mégis a határozatban elmarasztalták a céget, mondván: becsülni kellett volna. Ezt a revizor szóban úgy magyarázta, hogy megalkudhattak volna, hogy mennyi jusson Pécs számára. 6

62 Megosztási mizéria 7

63 Megosztási mizéria A Baranya Megyei Bíróság 7.K /2009/6. számú ítélete hatályon kívül helyezte Pécs önkormányzati adóhatóságának kérdéses döntését és ezzel végett vetett a szakmai körökben régóta tartó vitának is. Az iparűzési adó megosztása tehát vezethet nullára, hiszen a törvény szerinti megosztás matematikai szabályait be kell tartani, még akkor is, ha elviekben az ellentmond a törvény szándékának. Ez az ellentmondás tehát nem róható fel se a pécsi székhelyű cégnek, se más vállalkozásnak. 8

64 Megosztási megoldás 2011 Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot az 1.1. vagy 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor az ügyvezető, ügyvezetők után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni. Ez a megosztási módszer nem alkalmazható, ha a székhely szerinti településen eszközérték nem mutatható ki. 9

65 Megosztási megoldás 2011 Következtetés: A székhely 0% telephely 100% esete megoldott, ezt követően 0% nem juthat a székhelyre. A székhely 100% telephely 0% még mindig nem megoldott. 10

66 Helyi adók 2011 iparűzési adó változások Az ideiglenes iparűzési adót az építőipari vállalkozásokkal már a 30. napot követő naptól megfizettetik, de csak akkor, ha ez a tevékenység nem éri el a 180 napot. Az építőipari szolgáltató az építkezés helye szerint is megoszthatja az iparűzési adót, ha a várható 180 napnál hosszabb ideig építkezik. Az építőipari vállalkozás (ahol a produktum 75%-a építőipar) az adóalap felét az építkezés helyére oszthatja meg. 11

67 Helyi adók 2011 iparűzési adó változások A távközlési szolgáltatókkal a fogyasztóik települése szerint osztják meg az adót, a számlázási cím szerint. Egységesített bejelentési nyomtatvány készült A be nem jegyzett telephely is bejelenthető A mozgáskorlátozottak évi 13 eft kedvezményt érvényesíthetnek a korábbi adómentesség helyett. 12

68 Helyi adók 2011 várható változások Megszűnik az üdülőépület utáni idegenforgalmi- és a kommunális adó (a szállodai szállás után nem!) Az építményadó felső határa 1100 Ft-ra nő, korrigált forgalmi érték esetén 3,6%-ra. Megszűnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség. 13

69 2011 Társadalombiztosítás 1

70 A közreműködés mibenléte BT (KKT) esetében: A közreműködés vélelmezhető, attól függetlenül, hogy mit ír a társasági szerződés, mert a törvény a tagok belső (nem dokumentált) megállapodásai alapján is megállapíthatóvá teszi közreműködést. Ilyen az, amikor látszik, hogy "van" árbevétel, ilyenkor nyilván van hallgatólagos megállapodás, hogy valaki közreműködik. 2

71 A közreműködés mibenléte BT (KKT) esetében: Gt. 91. (1) A társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. 3

72 A közreműködés mibenléte KFT esetében A korlátolt felelősségű társaságnál kógens előírásokat tartalmaz a Gt. Nincs tehát helye így vélelmezésnek, találgatásnak, kizárólag az számít, hogy a társasági szerződésben van-e szabályozva a közreműködés (ott úgy hívják, hogy tagi mellékszolgáltatás). 4

73 A közreműködés mibenléte KFT esetében Gt A társaság tagjai egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által - nem választott tisztségviselőként - végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. 5

74 A közreműködés mibenléte KFT esetében Gt (1) A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni. A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg. 6

75 Furcsa jogeset az ADÓ újságban (az ingyenes megbízás = közreműködő tag) 7

76 A Legfelsőbb Bíróság tévedett BH (az ingyenes megbízás közreműködő tag) Ha tag a társaság részére személyes közreműködést vállal, tisztázni kell, hogy ezt milyen jogviszony alapján teljesíti - Ha a vállalt tevékenységet mellékszolgáltatásként, és nem munkaviszony vagy megbízási szerződés keretében végzi, akkor szükséges ennek részletes szabályait a társasági szerződésben rendezni. 8

77 A TJK megszűnik től A TJK és kivét-kiegészítés megszűnik, és: nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával összefüggésben. Visszatáncolást azonban a törvény nem enged!! 9

78 Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulás 2011-ben változatlanul Ft/év/20fő, azzal évente február 25-ig kell elszámolni. 10

79 Rehabilitációs hozzájárulás Egy társaság idén januárban egy pályázat elnyeréséhez átlagos állományi létszámát 35 főre növelte. Megváltozott munkaképességű dolgozót nem alkalmaztak, miután a tevékenység ilyent nem is tett volna lehetővé. Persze a pályázatot nem nyerték meg, így a munkaviszonyokat is fel kellett bontani. A cég így nem folytatja tovább, február 1-ével végelszámolás indult. A dolgozók munkaviszonya a végelszámolásra hivatkozással január 31-én megszűnt. A cég azonban tetemes adótartozás elé néz. Vajon miért? 11

80 Rehabilitációs hozzájárulás Az APEH szerint a foglalkoztatási törvényben található rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, megszorozva az említett Ft-tal. A számítás során a létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni, egy tizedes jegyre kerekítve. A hivatal álláspontja szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves adókötelezettség. 12

81 Rehabilitációs hozzájárulás A cég esetében a január hónap jelenti a teljes (!) adóévet, ezért a januárra megállapított statisztikai állományi létszámot kell megszorozni a hozzájárulás éves mértékével, és az így kapott összeg lesz a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás. Az említett cég esetében ez ,-Ft fizetési kötelezettséget jelent. 13

82 Rehabilitációs hozzájárulás Ha a cég a végelszámolást jén kezdte volna meg, akkor az adóév két hónap lett volna (január, február), erre a két hónapra kellett volna számítani az átlagos statisztikai állományi létszámot. Az APEH ügyintézője szerint ekkor már nem érte volna el 20 főt a statisztikai létszám, vagyis egyáltalán nem kellett volna (!) rehabilitációs hozzájárulást fizetni. 14

83 Rehabilitációs hozzájárulás Sajnos ahogyan oly sok más esetben, itt is joghézagról van szó. Érthető, hogy a statisztikai létszám az adott üzleti év (tárgyév, adóév, stb.) mutatószáma, ha ez nem azonos a naptári évvel, hanem rövidebb, attól még az adat ugyanaz marad. Ettől még nem lehet jogszerű egy rövid időszakra ugyanazt a brutális rehabilitációs hozzájárulást megállapítani, ami éves viszonylatú adó. 15

84 Rehabilitációs hozzájárulás Muszáj lenne arányosításnak szerepelni a törvényben, de onnan az hiányzik. Ilyenkor az éves kifejezésből kellene kiindulni, így ha az esetünkben január hónapban 35 fő a létszám, akkor 35/20 * / 12 lenne a helyes számítási mód. Egy ilyen számítás azonban korántsem áll az adóhatóság érdekében. 16

85 EHO 2011 Az összevont adóalapba tartozó és egyes külön adózó jövedelmek után fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás, igazodva a társadalombiztosítási járulék mértékéhez, 27 százalékra emelkedett 2010-től és azóta változatlan. 17

86 Egyéb EHO változások A más tagállamban biztosított személy jövedelme után nem kell EHO-t fizetni. Az EHO rendszeridegen adó! 18

87 EHO változás : mentes az EHO alól az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, ha a lakás a bérbeadó állandó lakóhelye, kivéve, ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. Ez kikerült 2011-re a törvényből, tehát 1 millió forintot meghaladó bérleti díj esetében mindig van EHO. 19

88 EKHO változások Változott az EKHO belső felosztása, de a levonandó EKHO továbbra is 20% (és nem vonatkozik rá a TJK). A képesítéssel, szakképzettséggel rendelkező edzők, más sportszakemberek, és a hivatásos sportolók e tevékenységének ellenértékeként megszerzett bevételre kiterjesztésre került az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazhatósága tól. FEOR: 2618,

89 NYENYITLENÍTÉS - Regisztráción szereplő évszámok - A nemleges adatszolgáltatás befogadása - A nemleges adatszolgáltatás helyett a nullás NYENYI erőltetése - Határidőn túli bírság duplázódik (nincs késedelmi kamatra szoftver és nyilvántartás) - Nyugdíjigénylésnél a hiányzó adatokhoz APEH adatok beszerzése szükséges 21

90 Törölték az MNYP tagdíjat A november 1-je és december 31-e közötti időszakban esedékes, a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9,5 % (persze aztán 10% lett ) A november 1-je és december 31-e közötti időszakban esedékes tagdíj mértéke 0 százalék. 22

91 Járulékváltozások 2011 Megszüntették a START Régió programot, a START Extra az alacsony iskolai végzettségűek és 50 éven felüliekre is kiterjesztésre került, továbbá bevezették a részmunkaidős foglalkoztatás START kedvezményét, amely 20 százalékos TB járulékot engedélyez a munkáltató számára. 23

92 Járulékváltozások 2011 START Plusz és START Extra kártyákat legkésőbb 2011 december 31-ig lehet kiváltani, és ennek alapján a munkáltatót legfeljebb december 31-ig illeti meg járulékkedvezmény. A minimálbér alapulvétele esetén a tárgyhó első napján érvényes legkisebb munkabér (vagy garantált bérminimmum az érvényes). 24

93 Részmunkaidő-kedvezmény kedvezmény 2011 A munkaadót járulékkedvezmény (20%) illeti meg, ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkakörét feltéve, hogy e munkavállaló annak időtartama alatt terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült közvetlenül a visszatérését követően: 25

94 Részmunkaidő-kedvezmény kedvezmény 2011 Feltétel: a GYES alatti (fizetés nélküli szabadságon) és a GYES-ről visszatérő (azonos vagy hasonló munkakörben) munkavállaló heti órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el, legalább 1 évig tart, ha a létszám a visszafoglalkoztatás hónapjában nő (kivéve a rendkívüli felmondás esetét). a visszatérés után történt. A kedvezmény 3 évig tart. 26

95 Járulékváltozások 2011 Egyéni és társas vállalkozó minumumjárulékalapja a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. 27

96 Járulékváltozások 2011 Vajon mely tevékenységi kör igényli legalább a középfokú, vagy felsőfokú szakképzettséget? TEÁOR szerinti általános főtevékenységi kör bejelentése ajánlott. Egyéni vállalkozásnál: elektronikusan Cégeknél: ügyvéden keresztül 28

97 Járulékváltozások 2011 Az ösztöndíjas foglalkozási jogviszony alapján kifizetett ösztöndíj járulékkötelessé válik. A biztosítási kötelezettség a gyermek nevelése miatti fizetés nélküli szabadságnál csak az ellátás (GYÁS, GYED, GYES) ideje alatt szünetel. A biztosítási jogviszony munkaviszony esetén a tényleges munkába lépés napján kezdődik. 29

98 Járulékváltozások 2011 Az ESZJ Forintra emelkedett. Levont nyugdíjjárulék mértéke 9,5%-ról 10%- ra emelkedett. A járulékfizetési felső határ Ft lett (21.000/nap) 30

99 Járulékváltozások 2011 Tovább tágított járulékfizetés a külföldi munkavégzésre: továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra, aki a Magyar Köztársaság területén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. 31

100 Járulékváltozások 2011 A levont és megfizetett járulékot kifizetés hiányában a biztosítottal szembeni követelésként kell nyilvántartásba venni. Magyarul: A minimálbér után járulékot fizető nem számolhatja el a levont járulékot költségként. Az EVA alanynak ez nem probléma 32

101 2011 SZJA 1

102 Szja - bérbeadás Blama a miniszterelnöki expozé kellős közepén A lényeg bérbeadónak nem kell adószámot kiváltania. Tévhit, hogy adószám hiányában azonban nem adhat számlát a bérleti díj összegéről! 2

103 Szja bérbeadás Miután a bérbeadó magánszemély akkor is az Áfa tv. hatálya alá tartozik, ha nem terheli adószám-kiváltási kötelezettség, ezért a számlaadási kötelezettsége fennáll. A számlaadási kötelezettség okán a számviteli szabályok is automatikusan vonatkoznak rá, így egyfajta számviteli bizonylatot is kiállíthat és ezt az Áfa tv. megerősíti, amikor áfa mentes számla esetében ezt külön deklarálja (Áfa tv ). 3

104 Szja - bérbeadás A kaució (óvadék) visszafizetendő kötelezettség, így a bérbeadónak azt nem szabad feltüntetni az adóbevallásában, mint bevételt. Ha mégis feltüntetni, azt az adóhatóság nem tudja kiszűrni, de amikor azzal a bérleti időszak végén, akár néhány év múlva csökkenti a bevételeit rögtön eltérést okoz a kontroll adatokkal. Az ilyen eltéréseket az adóhivatal rutinból ellenőrzi és rutinból állapít meg adóhiányt. 4

105 Szja - bérbeadás A számlának látszó tárgy furcsamód nem jelent adó (SZJA) levonási kötelezettséget a kifizetőnél, kivéve, ha az adólevonást a magánszemély kéri. Más a helyzet a járulékok esetében! Ha a bérleti díjból származó éves jövedelem meghaladja az évi 1 millió forintot, akkor az Eho tv. 3. (3) e) szerint egészségügyi hozzájárulást kell a bevételből levonnia a kifizetőnek. 5

106 Szja - bérbeadás Előfordul, hogy a magánszemélytől nem vonják le a járulékokat, és a nyilatkozatot se gyűjti be a bérbeadó. Van, amikor viszont hiába kéri a bérbeadó, hogy az SZJA-t saját maga rendezhessen, a bérlő még mindig úgy tudja, hogy azt neki kell rendeznie. 6

107 Szja - bérbeadás Az értékcsökkenés, vagyis az amortizáció ugyanis egy lakóingatlan értékének 2 százaléka, ami egy 30 mft értékű, bérbeadásra vásárolt ingatlan esetében, éves szinten már Forint. Ez utóbbi esetben kiszámolható, hogy a bérleti díjból havi Ft-hoz a magánszemély bérbeadó adóés járulékmentesen jut hozzá. 7

108 SZJA 2011 Az adótábla egyetlen sávban adóztat, szuper- bruttó (+27%) alapra vetített 16%-os kulcs szerint, ami 20,32% 8

109 SZJA 2011 A külön adózó jövedelmek esetében nincs szuperbruttósítás így az adókulcs 16% lett. (ez -9%!!!) 9

110 SZJA 2011 Az adójóváírásnál is szerepet játszó összes jövedelem fogalmából kikerül az osztalékelőleg és a bíróság által megítélt bér. Az adójóváírás a bér 16%-a, max. jogosultsági hónaponként Ft. A jogosultsági határ 2,75 mft. Az adójóváírás e felett 3,96 mft-nál tűnik el véglegesen. A családi kedvezmény, mivel adóalap-kedvezmény megelőzi az adójóváírást. 10

111 SZJA 2011 Az egykulcsos adó következménye, hogy az adó és az adóelőleg között nem lehet eltérés (kivéve az adójóváírás esetét és az adókedvezmények igénybevételénél kialakuló különbözetet). Az adóbevallás elkészítésére továbbra is megkérhető a munkáltató, a magánszemély pedig azt benyújthatja adónyilatkozatként (söralátét), APEH általi, vagy saját bevallásaként. 11

112 SZJA 2011 Családi kedvezmény jelentősen emelkedik, de adóalapcsökkentő tételként, adózási hatása gyermekenként Ft-os adókedvezmény, 3 vagy annál több eltartott gyermek esetén pedig Ft/gyermek. A kedvezményt teljesen az tudja kihasználni, aki nemcsak jogosult, de folyósítják is a családi pótlékot a számára. A bevallásban a közös háztartásban (=azonos címen?) lakó házastársak, élettársak a kedvezmény megoszthatják. A jövedelemkorlát megszűnik! 12

113 SZJA 2011 Vegyük észre: A családi kedvezmény adóalap-kedvezmény, míg az adójóváírás a számított adót csökkenti, vagyis a családi kedvezmény beelőzi az adójóváírást. 13

114 SZJA 2011 A bérlapon fel kell tüntetni az adóelőleg alapját, a szuperbruttósítást, a családi kedvezményt, az adójóváírást és a többi adókedvezményt, valamint az adónyilatkozat (söralátét) alkalmazhatóságára vonatkozó esetleges tiltást. Az adókedvezmények igénybevételének sorrendje: lakáscélú-, személyi-,őstermelői-, egyéb kedvezmény. 14

115 SZJA 2011 Továbbra is nyilatkozni kell az adóelőleg megállapításához a munkáltató felé, amely azonban már csak a költség, adójóváírás, családi kedvezmény és a fogyatékkal élők körében gyűjt adatokat. A hibás költség-nyilatkozat esetén továbbra is 39%, hibás kedvezményi nyilatkozat esetén 12% automata megállapítandó bírságot kell fizetni a bevalláskor. 15

116 A söralátétről őszintén 16

117 A söralátétről őszintén Főszabály: A söralátét csak akkor alkalmazható, ha - kizárólag ugyanazon munkáltatótól van a jövedelem - nincs költségelszámolás, - nincs családi kedvezmény-megosztás, - adókedvezmény csak a munkáltatón keresztül - adójáról az önkéntes kölcsönös pénztárának nyilatkozatot - nyugdíjpénztári előtakarékossági nyilatkozatot nem ad. 17

118 A söralátétről őszintén Söralátéten vallhat az is akinek vagy a munkáltatói kifizetéseinél nincs ezer forintnál nagyobb adókülönbség, vagy más kapott jövedelme nem haladta meg alkalmanként a 100 eft-ot, akkor, ha nem számol el költséget (kivéve az átalány 10%-ot), nincs adójóváírása és Nincs családi kedvezménye, az adót hiánytalanul levonták. (+apróbetű ) 18

119 A söralátétről őszintén A söralátéten való bevallást a munkáltató akkor köteles kizárni az éves, január 31-ig kiadandó igazoláson, ha az adókülönbözet ezer forintnál nagyobb, míg a kifizető a 100 eft-nál nagyobb kifizetésnél tünteti fel ezen tiltást. 19

120 A söralátét alkalmazhatóság röviden 20

121 SZJA 2011 A személyi jövedelemadó elszámolásánál is bevezetésre került az ezer forintra történő kerekítés. Megszűnik a külön adózó jövedelem, ezeket a jövedelmet is az egyetlen szuperbruttós adókulccsal kell leadózni. Az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárba történő más személy általi befizetés és a nem nyugdíj kifizetés nem jövedelem. Az elhalálozást követően, de a halál időpontjáig járó bért az elhunyt adóbevallásában kell feltüntetni. 21

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

SZJA 2011 Cafeteria 1

SZJA 2011 Cafeteria 1 SZJA 2011 Cafeteria 1 Miről l lesz szó? - 2010 adótábla trükközés - 2010 nyilatkozati visszatartó erő - Adókedvezmények 2010 - A 2011-es SZJA kulcs-rendszer - 2010-2011 SZJA adózási összevetés - Családi

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Változások az adó- és járulékszabályokban 2011.

Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2011. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, adószakértő Személy jövedelemadó Minimálbér 2011. 73.500,-

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai 2011. december Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2011. november, december folyamán

Részletesebben

Hogyan adózunk 2011-ben?

Hogyan adózunk 2011-ben? Hogyan adózunk 2011-ben? 2011-ben jelentős adóváltozások elé nézünk. A korábbi évek tendenciáját követve, 2010-ben is az adótörvények több hullámban kerültek módosításra, illetve a javaslatok is az utolsó

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások

tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások Zárlati tevékenységek 1 A zárlat menete tárgyidőszaki bizonylatok teljes körű beszerzése, rögzítése, ellenőrzése tárgyidőszaki (és megelőző időszaki) feltárt hibák, hibahatások megállapítása, minősítése,

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben