Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő OECD látogatás... 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő... 2. OECD látogatás... 3."

Átírás

1 Tartalom Karácsonyi köszöntő OECD látogatás Napirenden Bemutatjuk a év gyógyszerészét Beszámoló Tudósítás a GYOK 2011-ről II. rész MOSZ Ifjúsági Fórum Ahogy ők csinálják Gyógyszerészet az Egyesült Államokban Tanulmány Egészség az én környezetemben Mi mindent szedek? Kérdezze meg gyógyszerészét! Aktuális Egyéni vállalkozás-egyéni cég-gazdasági társaság Klinikum és farmakoterápia időskorban gyógyszeres terápia menedzsment E-recept az EU-ban Gazdálkodj okosan A kozmetikus tanácsolja Kis karácsony, nagy karácsony Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelő Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár X. évf. 12. szám 1

2 Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsonyi köszöntô Mire az olvasó kezébe kerül a Gyógyszertár de - cemberi száma, az ádventi koszorú harmadik gyertyáját már meggyújtottuk. Az ádvent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésbôl származik. A hagyományt valószínûleg a római liturgiától eltérô gallikán szertartásrend honosította meg a IV. században. A hívôk vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelôzô három hét pedig a felkészülésrôl szólt. Az V. században az ádventi idôszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd késôbb a négy hétre változott. Számos keresztény ünnephez hasonlóan advent kezdete minden évben más idôpontra esik. A várakozás mellett az elmélyülésre, az áttekintésre és az értékelésre is alkalmat ad az ünnepre készülôdés. Az utóbbi két évtizedben felgyorsult gazdasági és társadalmi fejlôdés számtalan ellentét felszínre kerülését hozta magával. Szélesebb kontextusba illesztve a XX. században a világban a konfliktusok elsôsorban az ideológiából fakadtak, a jobb vagy a baloldalhoz való tartozást sarkították. A XXI. század más jellegû ellentét jegyében indult, amelynek meghatározó pontjai a gazdasági, vallási és kulturális különbségek. Figyelemreméltó jelenség az is, hogy elveszôben van a helyi közösségek szerepe. A társadalom atomizálódott, túl hangsúlyossá vált a személyiség szabadsága. Elveszôben van a személy méltósága, a szolidaritás, az egymásért való felelôsség. Fogyóban a közösségi érdekek és értékek védel - me, nincs elegendô értéke a családnak, a hûségnek, a gyökerekhez ragaszkodásnak. Minderre még ráfejelt az euro-atlanti térséget különösen megviselô, pénzügyi vonalról eredeztethetô gazdasági válság, a lehetséges megoldásokat kísérô bizalmi válság. Van tehát miben elmélyednünk, gondolkodnunk, döntésre jutnunk. Kisebb közösségünket, a gyógyszerészetet tekintve hasonlóan árnyalt a kép. Megbicsaklott a nehezen meg alkotott és fenntartott harmónia. A ránk erôltetett liberalizmus ugyancsak háttérbe szorította a közös - ségi gondolkodást. A korábban konzervatív és meglehetôsen zárt világunkban felerôsödtek és pola ri zá - lódtak a személyes egzisztenciális és gazdasá gi érdekek. A politikai rendszerváltást követôen nyíló fényes horizont még mielôtt igazán stabillá válhatott volna megbillent, és nem tudjuk új egyensúlyi helyzetébe visszaállítani. Kétségbeesett erôfeszítéseink közepette egyre több pozíciójában változik a környezet, a lehetôség, a mozgástér és az együttmûködés feltételrendszere. Adjon számunkra az eljövendô ünnep hitet, alkalmat és erôt arra, hogy személyes életvitelünkben megtaláljuk a helyes utat. Arra, hogy szakmánkban megtaláljuk az egységet. Arra, hogy erôfeszítéseinket nagyszerû hivatásunk fejlesztésére fordítsuk. Arra, hogy mindebben megtaláljuk belsô békességünket és a közösségünket újra felépítô harmóniát. Áldott Karácsonyt! Dr. Mikola Bálint OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD Párizsban járt az ősz (és a MOSZ) Magyarország állandó OECD képviselete nagykövetének meghívására Párizsba látogatott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége delegációja. Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk ebben az évben az OECD Gazdasági Fejlődést Vizsgáló Bizottsága (Economic Development Review Committee) átfogó országtanulmányt készített a tagországok gazdasági helyzetéről, a strukturális politika aktualitásairól. Az OECD ez alkalommal Magyarország makrogazdasági helyzetét, a munkaerő-piaci politikát, valamint az egészségügyi, illetve a pénzügyi szektort vizsgálta. Az országokban az adatfelvétel megtörtént, a konzultációk befejeződtek, a feldolgozás folyamatban van, az elemzések értékelése és a dokumentumok megjelenése a közeli jövőben várható. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa évi Szakmapolitikai Napja alkalmával volt alkalmunk tájékozódni a vizsgálatok jellegéről, egyes összefüggések feltárásáról, azok egészségpolitikai tervezést segítő jelentőségéről. A helyszíni látogatás alkalmával Dr. Mikola István nagykövet úr, rezindenciája dísztermében fogadta a 23 fős magyar küldöttséget és tájékoztatta az OECD tevékenységéről. Előadásában ismertette a tagállamok rendkívül széles körét, bemutatta azt az igen szerteágazó kutató és elemző tevékenységet, ami alkalmat ad a tagországok számára többek között gazdaság-, társadalom-, egészség-, oktatás-, foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseik megvalósításának objektív, tényadatokon alapuló tervezéséhez. Bemutatta munkatársait, személyükön keresztül érzékeltetve azt a professzionális szakértő tevékenységet, ami ma már nélkülözhetetlen az egyes államok gazdasági döntéseinek korrekt megalapozásához. Számos, frissen megjelenő kiadványt ismertetett és adott közre, amelyek figyelemreméltó összefüggés-környezetben tanulmányozzák mások mellett az egészségügyi ellátás-, az életmód-, a kulturális élet-, az oktatásfejlesztés egyes kérdéseit. A hallgatóság amellett, hogy betekintést nyert a diplomáciai tevékenység kulisszatitkaiba, számos információt kapott a G7- ek csúcstalálkozójának lényegi kérdéseiről, Európa egyes térségeinek jel - lem ző gondjairól, a lehetőségek és a megoldások fő irányairól. Szoros értelemben vett szakmai kérdéseket illetően, néhány tényadat alapján megállapítható, hogy igen jelentősek a különbségek az OECD egyes tagországaiban az egészségi állapot és az egészségügyi kiadások tekintetében az átlaghoz képest. 2 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 3

3 OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD Egészségi állapot és kiadások összefüggései Az elkerülhető halálozás vizsgálata kapcsán felderíthetőek az ellátórendszerben rejlő hiátusok. Egyértelmű, hogy az egészségügyi ellátás minősége, bizonyos, megfelelő időben, és hatékonyan nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, a gyógyszerellátás fejlesztése kedvezően és jelentős mértékben befolyásolja a halálozási arányt. Nolte és Mc Kee, valamint Tobias és Yeh kutatásai ezt egyértelműen igazolják. Igen jelentősek a különbségek az egyes államok egészségügyi ráfordításaiban. Rendkívül kedvezőtlen hatással van az ellátó rendszerek fejlesztésére a jelenlegi gazdasági környezet. Amennyiben nyilvánvaló tény, hogy az ágazati fejlesztések záloga elsősorban az illető nemzeti gazdaság teljesítőképessége, a hitelválságból eredeztethető regresszió rendkívüli módon visszavetette a humánerőforrás fejlesztés és utánpótlás kérdését. Ezek az összefüggések egyes, bizonyos szempontból korrelációt mutató csoportokat elemezve is drámai következményeket hordoznak. Ezzel összefüggésben elemzésre került Írország, Görögország, Portugália, Olaszország gazdasági helyzete és ezek Európai Uniós összefüggései. A nagyköveti tájékoztatót követő fogadáson a gyógyszerészek kötet - len, baráti beszélgetés során ismerkedtek az OECD munkájának egyes kérdéseivel, konzultáltak a nagykövetség vezető munkatársaival. Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Bemutatjuk a év gyógyszerészét 23 év a gyógyszerészet szolgálatában gánbeszélgetés, de egyik sem lehetséges, ha nincs erre alkalmas tér. Így az officina területéből leválasztott ún. intimsarok kifejezetten jó megoldásnak bizonyult. Itt el tudunk végez - ni különböző méréseket (vérnyomás-. koleszterin-, trigliceridszint, húgysav), lebonyolítha - tunk intimitást igénylő vásárlásokat, bizalmas kérdéseket érintő beszélgetéseket. Kapcsolatot építettünk ki a helyi Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával. Az iskola Egészségnapján sikeres előadást tartottam a metabolikus szindrómáról, az előkészítésbe belevon - tam a középiskola diákjait is. Ezt követően kaptam felkérést a helyi civil szervezetektől előadások megtartására a következő témákban: Egészségnyereség elemzése Az egy főre jutó teljes egészségügyi kiadások Nagykövet úr vette a fáradtságot arra is, hogy személyesen kalauzolja a társaságot Párizsban, meglátogatva a város legjellemzőbb nevezetességeit. A kimerítő gyalogtúrát ebéd, majd közös hajózás követte a Szajnán, s ugyancsak közös Montmartre-i vacsorával zárult a program. Természetesen a csoport kihasználva az alkalmat módszeresen meglátogatta Párizs főbb nevezetességeit, képtárakat, kiállításokat. Néhányan még a normandiai Doueville-be is ellátogattunk, hogy a partraszállás vidékén kóstoljuk meg a fejedelmi osztrigát. MOSZinfo A betegek elvárásainak alakulása Amikor 1987-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán és elhelyezkedtem a jászberényi Kőhídi Gyógyszertárban, úgy tapasztaltam, hogy a betegek elsősorban gyógyszerkiadót láttak ben nünk. Nem is merült fel részükről igény, hogy szakmai tudásunkkal gyógyulási folyamatukat elősegítsük. Az egészség megőrzése nem kapott szerepet a gyógyszertárban: elsősorban magisztrális készítmények és gyógyszerek forgalmazásával foglalkoztunk. Megjelentek ugyan a gyógyteák, a fogyasztó teák, kozmetikumok, ezek szélesítették a palettát, de igazi igény nem mutatkozott rájuk. A betegkör azt szokta meg, hogy akkor jár ide, ha beteg, gyógyszereket írnak fel neki, nálunk megkapja, és ezek meggyógyítják. Megjelent ebben a magatartásban, hogy a háború után a kuruzslók ide tartoztak a természetgyógyászok is megítélése jelentősen romlott. Ugyanakkor az antibiotikumok megjelenésével a gyógyszerek egyre inkább csodaszerként éltek az emberek tudatában: nem a patikus tett csodát, hanem kiadta a csodaszert. Így a betegekben egyre erősödött az a kép, hogy a gyógyszerész nem más, mint gyógyszerkiadó. Saját betegkör: a bizalom megteremtése Az igazi változást a patika privatizáció hoz ta meg. Ekkor a gyógyszerészek többségében felerősödött az igény, hogy saját kezébe ve - gye életét és szakmai sorsát. Azzal azonban, hogy megvásárolt egy patikát, el kellett kezdeni gondolkozni azon, milyen tartalmak kötődnek a gyógyszertárhoz. Az a paradigma - váltás, amit most XX. század végére tesznek, ebben a folyamatban felgyorsultan megjelent. Természetesen mi nem érzékeltük, hogy paradigmaváltás alanyai vagyunk, csak benne éltünk ebben a történetben, és magángyógy szerészként, egy új gyógyszertár beindítójaként elengedhetetlen volt a betegek elvárá sainak központba helyezése, a ma kulcsszóként emlegetett gyógyszerészi gondozás. Különben nem jöttek volna be a patikába a páciensek augusztus 31-én alapított magángyógy - szertáram életben maradásához biztos betegkör megteremtésére szükség volt, ezért nagy hangsúlyt fektettem a vevőkkel való kommunikációra. Erre egyre nagyobb igény mutatkozott, a páciensek is jobban elfogadtak engem szakemberként, hogy saját gyógyszertáram vezetője voltam. Elsősorban a gyógyszer hatékonyságára, mellékhatására, adagolására, interakciójára vonatkozó kérdésekkel fordultak hozzám. Életviteli tanácsokat kértek tőlem. Legfontosabb témákként említhető: kisgyermek-gondozás (lázcsillapítás), fogyókúra, cukorbetegség, magas vérnyomás, bőrápolás, úti patika összeállítása. A kapcsolatok kiterjesztése A betegekkel nem csak a táraasztalon át kell beszélni, hanem beszélgetni is kell velük. Lehetnek intim kérdések, adódhat egyszerű ma- metabolikus szindróma, az influenza elleni védekezés aktuális kérdései, a vitaminok szerepe az egészségmegőrzésben, a cukorbetegség szövődményei, a magas vérnyomás veszélyei, a homeopátia. Azt tapasztaltam, hogy a rendezvények önmozgató mechanizmussal bírnak, így egyre több embert tudok bevonni a gyógyszerészi gondozásba. Fontosnak tartom, hogy kinyilvánítsuk meggyőződésünket: a mi patikánk az egészségmegtartásban érdekelt, nem csak a betegség, hanem az egészség megőrzéséről is szólunk. Ennek az arculatnak a megteremtésébe sok energiát fektettünk. Országos rendezvények, szűrőprogramok bevezetése 2004-től megrendezzük az Országos Patika Napot: szaktanácsadással, egészségfelvilágosító munkával, méréssel járulunk hozzá az egészségtudatos élet kialakításához. Évrőlévre fejlesztjük a programokat, középiskolások projektfeladatként vesznek részt a ren dez - vény előkészítésében és lebonyolításában, így nálunk a Patika Nap egész napos rendezvénnyé vált. Szakmai elismerésként ban az V. Országos Patikanap pályázatán az I. helyezést értük el, 2010-ben az Év Patikája lettünk, 2010-es Patika Nap kiemelkedő pályamunkájáért is elismerésben része - sültünk. Ez az az út, mely egyre növeli a betegek bizalmát a vidéki kis patika iránt. Bizalomnyerés nélkül nincs elég tere a gyógyszerészi gondozásnak, így ezt továbbra is 4 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 5

4 Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden középpontba helyezzük. Jövőre vonatkozó terveink között szerepel: egészségügyi nyilvántartó és életút menedzselő rendszer bevezetése, kihelyezett szűrésekkel egybekötött egészségnapok a helyi ipari park üzemeiben, együttműködés a helyi üzemek üzemorvosaival, oktatási intézmények egészségügyi programjainak segítése, a helyi civil társadalom igényeinek állan - dó felmérése. A gyógyításban elért siker mint önmegerősítés 2009 decemberében felkeresett egy 50 év körüli nőbeteg, akit előzőleg is jól ismertem. Feltűnő volt, hogy nagyon sokat (20 kg) fogyott az elmúlt 3-4 hónap alatt. Orvosról-orvosra járt, egymást követő szakorvosi vizs gálatokon vett részt, ahol megállapították, hogy képzelt beteg. Gyógyszereket nem kapott, állapota nem javult. Tünetei a következők voltak: szagokra, illatokra fokozottan érzékeny volt; állandó, zavaró hányinger; étvágytalanság; ugyanannyi kalória bevitele mellett fogyás. Az előzmények megismerése után arra bátorítottam, hogy váltson szakrendelőt, és indítsa el újra a kivizsgálási folyamatot. Ez az első tünetek megjelenésétől számítva egy év - re történt. A szakrendelőben megállapították, hogy az epeutakban férgek vannak (enterobius vermicularis). Erre a vizsgálati eredmény - re két doboz Klion tablettát írtak fel. A két doboz tabletta beszedése után semmilyen változást nem tapasztalt a beteg. Újra bizalommal fordult hozzám, és tanácsot kért tőlem. Megismerve a vizsgálati előzményeket (zárójelentés), saját felelősségemre Vermox tablettát adtam neki, napi 2x1-es adagolással. Három nap után visszajött, hogy panaszai enyhültek: tudott enni, a szagok nem ingerelték tovább, hányingere megszűnt. Egy hónap után mélységes hálával mesélte, hogy két év óta fennálló tünetei teljesen megszűntek. Hízni kezdett, eredeti súlyát visszanyerte, mindezt két doboz Vermox tablettával értük el. Ez az eset megerősítette bizalmamat saját szaktudásom iránt. Azóta a gyógyszerészi gondozásban bátrabban kérdezek az előzményekre, nézek át leleteket, hozok szakmai döntéseket. Merre tovább gyógyszerészet? Tapasztalataim szerint a gyógyszerészi és az azt követő szakgyógyszerészi tanulmányok alatt elsősorban az elméleti szakmai tudást kérték számon tőlünk, a betegek elvárásai nem kerültek középpontba. Szakemberként azt láthatom, hogy kb évvel ezelőtti helyzet nem sokat változott az oktatás terén. Kis hangsúly helyeződik az orvossal és a beteggel való kommunikációra. A lányom 21 éves, gyógyszerész-hallgató, ugyanazokból a tankönyvekből, jegyzetekből tanul, mint én. A tudomány fejlődését a tankönyvek követik ugyan, de a beteggondozással csak kiegészítő tanulmányokban foglalkoznak. Az pedig esetleges, hogy ki milyen képzést vesz fel extra kreditpontokért. A gyógyszerész farmakológus, tudja a gyógyszerek kémiai szerkezetét és hatását, így az orvos által felállított diagnózist szaktudásával kiegészítheti. De az orvosok is ugyanabban az oktatási rendszerben szerezték diplomájukat, mint mi, és teljesen egyénfüggő, hogy mennyire készek az együttműködésre. Többen prioritásukat féltik, s azt a szemléletet őrzik, hogy mi csak gyógyszerkiadók vagyunk. Ennek a szemléletnek megváltoztatására helyi szinten is csak jó kommunikációval vagyunk képesek. Rendezvényeinken mindig hangsúlyozzuk, hogy a háziorvossal közösen vehetünk részt a gyógyítási és megelőzési folyamatban. Elfogadottságunkat erősíti, hogy programjainkra rendszeresen hívunk orvos előadót (helyi háziorvosokat, országos egészség-megőrzési programban résztvevő szakembereket). Ez zel hidat verhetünk a házorvoslás és a gyógyszerészet szakterülete között. Napjaink társadalma azokat a munkavállalókat várja, akik testi és szellemi frissességgel minél tovább tudnak a munkaerő piac egyre növek - vő elvárásainak eleget tenni. A háziorvos sal közös célunk: az egészségtudatos társadalom létrehozása. Lehetőséget jelentenek erre a fenti pontokban leírt már megvalósított és tervezett programok, ezek sikere és részsikere kizárja a buktatókat. A háziorvosok elzárkózása csak a lehetőségek kiszélesítésével szüntethető meg. Ha a háziorvos régi beállítódást követve most még elzárkózik az együttműködéstől, előbb-utóbb meggyőzhető közös szakmai lehetőségek felvonultatásával. Azt hiszem, ma is nagy gyógyító erő a gyógyszerészi tudás, az ettől összetettebb farmakológiai tudás, a naprakész ismeretanyag, de ezeket ki kell hogy egészítse bármely csekély megjelenésében is a gyógyszerészi gondozómunka. Dr. Dobos Józsefné Dr. László Erika a év gyógyszerésze Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Tudósítás a GYOK 2011-ről II. rész A Kongresszus második napján fő téma a gyógyszerészi gondozás volt. A MOSZ évtizedes programot tudhat maga mögött ezen a területen, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján az első lépéseket az ezredfordulón a Szövetség tette meg a kognitív szolgáltatások fejlesztésében. Az utóbbi években a MGYT és a MGYK bevonásával már a teljes szakmai reprezentáció együtt dolgozik a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságában. Az időskorúak ellátása kapta a főszerepet a Gyógyszerészek Országos Kongresszusának péntek délelőttje első részében. A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság korábbi elnöke, Dr. Boga Bálint nyitotta meg a blokkot Geriátria az orvosi gyakorlatban című előadásával. A geriát ria olyan orvosi specialitás, mely az idős paciensek fizikai, mentális, funkcionális és szociális állapotaival foglalkozik az akut ellátás, a krónikus megbetegedés, a rehabilitáció, a prevenció, a szo - ciális és életvégi helyzetek során. Ez a betegcsoport nagyfokú elesettségtől és többszörös aktív kóros folyamattól szenved, amelyek ellátása holisztikus megközelítést igényel. Kiemelte, hogy a gyerek gyó gyászat kivételével szinte majdnem minden gyógyászati ágban ténykedő orvos találkozik a ge riátriával szakmája során. A gerontológia az idősödés folyamatának, az öregségnek, mint állapotnak (belső, külső) jelenségeit vizsgáló tudomány. Jellemzője a természet- és társadalomtudományi, valamint transz - diszciplináris kapcsolat. Integratív, humán, komparatív tudományterület. Részterületei az experimentális vagy kísérleti gerontológia, amely a normális idősödés biológiai jelenségeinek megfigyelés, követés, kísérlet útján történő vizsgálata, az orvosi gerontológia vagy geriátria, ami a betegségek és kezelésük sajátosságai időskorban és a szociális gerontológia, azaz az idős egyén vagy csoport szociális helyzetében bekövetkező változások vizsgálata, ezek megoldásának módjai. A születéskor várható élettartam növekedésével összefüggésben megfigyelhető az időskorú népesség részarányának folyamatos és dinamikus emelkedése, amely jelenség számos feladatot ad a szakterület számára. A geriátria nem speciálisan korhoz kötött kórállapotokkal, de az idős paciensek tipikus morbiditásával foglalkozik. A legtöbb paciens 65 évnél idősebb, de a problémák, amelyekkel a geriátria leginkább foglalkozik, a 80 év feletti korosztályban válnak általánossá. A tudományterület horizontálisan tagozódásának elve az egyes szervekhez, szervrendszerekhez, a patomechanizmus típusához, vagy az alkalmazott módszerhez, illetve életkorhoz kötötten fogalmazható meg. A betegségek eltérő formában jelentkez - hetnek, gyakran nehéz diagnosztizálni, a kezelésre gyakran késik a válasz és egyidejű szociális támo - gatás is szükséges. A geriátria ezért meghaladja a szervközpontú medicinát multidiszciplináris team által többlet-terápiát nyújtva, amelynek fő célja az idős személy funkcionális állapotának optimalizá lá - sa valamint az életminőség javítása és az autonó - mia segítése. Feltehetően ezzel hozható össze füg gésbe, hogy számos szerző sokféle megközelítésben foglalkozott az elmúlt évtizedekben a szakterülettel. Továbbiakban az egyes betegségek gyakoriságát és vizsgálatuk módszereit ismertette részletesen az előadó. Az átfogó geriátriai kivizsgálás (CGA) speciális geriátriai tevékenység, az idős egyén szomatikus, mentális, pszichés állapotának, szociális helyzetének, ezek egymásrahatásának és ezek alapján funkcionális állapotának és életminőségének felmérését foglalja magába. Átfogó jellege interdiszciplináris tevékenységet tesz szükségessé. Álta - lában valamilyen felmerülő funkcionális változás a vizsgálat-sorozat megindítója és célja az orvosi és szociális beavatkozás fajtájának és mértékének meghatározása. 6 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Az idős betegnél való gyógyszerválasztással összefüggésben az időskori farmakokinetikára és farmakodinámiára általában, valamint az adott beteg biológiai kora, betegségei (multimorbiditás), paraméterei, az adott betegség természete, az időfaktor szerepe, a választható szerek várható hatékonysága és mellékhatás-spektruma, interakciói (jobban tolerálható preferálása) kérdéseire hívta fel a hallgatóság figyel - mét Boga tanár úr. Végezetül elhangzott a geriátriai aranyszabály, miszerint a terápia során nem a kalendáriumi kor, hanem a funkcionális állapot alapján kell dönteniük az illetékes gyógyítóknak. Az időskorban jelentkező fiziologiás változásokat illetően elhangzott, hogy megváltozik a test öszsze tétel, az izomszövet mennyisége csökken, a zsírzsövet többnyire szaporodik. Csökken a test víztartalma (férfiaknál 60%-ról 54%-ra). Az idősek szomjúságérzete is csökkent, hajlamosak dehyd - ratiora (hányás, hasmenés miatt), könnyen hiperhidrálhatóak a nem megfelelő mennyiségben alkalmazott infúziókkal. Csökkent a vesefunkció, a csökkent víztér pedig a vízben oldódó gyógyszerek koncentrációjának veszélyes emelkedését okozhatja. Ugyancsak csökkent a plazma-fehérje koncentráció (albumin), a máj tömege és vérátáramlása, és a béta receptorok száma és aktivitása is. Ugyanakkor a test megnövekedett zsírtömege megváltoztatja a zsíroldékony szerek megoszlását a szervezetben. Egyes adatok szerint egy 28 éves korú férfihoz viszonyítva egy 73 éves férfi 4-szer gyakrabban vesz igénybe járóbeteg-szolgáltatást, 10-szer gyakrabban kórházi ellátást, és 12-szer gyakrabban írnak fel részére gyógyszert indította előadását Dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága alapító elnöke, a MOSZ alelnöke. Az idősek egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételét az átfogó elemzések 5 szempont köré csoportosították. Találkozások az orvossal, gyógyszerhasználat, formális és informális, valamint intézeti segítségnyújtás, gondozás, gondoskodás, kórházi gyógykezelés akut betegség miatt. A 70 évesek és idősebbek 85%-a jár rendszeresen orvoshoz, 96%-a használ legalább egy gyógyszert szögezte le az előadó. A kérdéskör jelenlegi és leendő aktualitását jelzi, hogy a magyar népesség korösszetétele jelentősen meg fog változni az elkövetkezendő időszakban, ezért is lesz egyre fontosabb a geriátria szerepe a jövőben. A gyógyszer mellékhatások gyakorisága időskorban 20-25%. Az alkalmazott gyógyszerek számával a rizikó exponenciálisan nő. A leggyakoribb gyógyszer mellékhatások a zavartság, hányinger, járási nehézségek, székletváltozás, aluszékonysás, orthostaticus hypotensio. Ezek a tünetek összetéveszthetők a betegségtünetekkel, így újabb gyógyszereket kap a beteg panaszai miatt. A gyógyszeres terápia célja lehet a gondozás minőségi javítása, az élet minőségének, illetve a funkcionális státusznak a megtartása vagy javítása. A multimorbiditás prevalenciájával összefüggésben 24 jelentős diagnosztikai kategória figyelembevételével az időskorúak 82%-nak (65 vagy idősebb) egy vagy több, 65%-nak kettő vagy több, 43%-nak három vagy több, 24%-nak négy vagy több gyógyszer együttes alkalmazására van szüksége, átlagosan 2-3 krónikus megbetegedésben. A folytatásban Kárpáti Judit a VOX Medica kiadói kft. igazgatója, a megjelenés alatt lévő Kli ni kum és farmakoterápia időskorban című, gyógyszeres terápia menedzsment tárgykörben írt szakkönyvet mutatta be. Az első olyan könyv a hazai (és nemzetközi) szakkiadványok között, mely egységes szemléletben megfogalmazva ötvözi a klinikumot, a különböző terápiás lehetőségeket, és a gyógyszerészi gondozás feladatait. A kiadvány az egyes szakterületek klinikai és farmakoterápiás lehetőségeit dolgozza fel, figyelembe véve az orvos és gyógyszerész együttműködésén alapuló ellátás, preventív szemlélet és gondozás lehetőségeit. A tervezett sorozat első tagjaként az idős betegek ellátását öszszefoglaló kötet jelenik meg, mely a betegellátás geriátriai és gerontológiai vonatkozásait tárgyalja. A könyv magas szakmai színvonalára garancia, hogy az egyes fejezetek szerzői a maguk szakterületén a legkiválóbb szakemberek és praxisuk során korábban is foglalkoztak sajátos idősgyógyászati kérdésekkel. A kiadvány főszerkesztői Dr. Boga Bálint, (a Magyar Geriátriai és Gerontológiai Társaság egykori elnöke és Dr. Samu Antal, (a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága alapító elnöke, a MOSZ alelnöke). Orvos lektorai Prof. Dr. Nagy Lajos (egyetemi tanár, a PTE ÁOK Családorvostani Intézet, igazgatója) és Prof. Dr. Tósaki Árpád (egyetemi tanár, a DEOEC Gyógyszerhatástani Tanszék igazgatója), gyógyszerész lektora Dr. Mikola Bálint (a MOSZ elnöke). Miért is választottuk először a geriátria és a gerontológia témakörét? tette fel a kérdést a kiadó vezetője. Elegendő indok áll a szándék mögött, hiszen az idős beteg négyszer gyakrabban jár vizsgálatokra, tízszer gyakrabban kerül kórházi ápolásra, tizenkétszer gyakrabban írnak fel számára gyógyszert. A gyógyszerhasználat prevalenciája 65 éves kortól a vényköteles gyógyszereknél 30 százalék, a vény nélküliek estében 50 százalék körüli értéket mutat! Egyértelműen fokozott gyógyszerfelhasználás jellemzi tehát ezt a korcsoportot. A 65 éven felüli népesség gyógyszerfogyasztása is jelentősen eltérő és speciális kérdéseket érint. Közel 80 százalékuk legalább egy gyógyszerkészítményt szed rendszeresen, és igen ma gas az egyszerre 2-3 vagy még ennél több gyógyszert együttesen szedők száma. A népesség öregedését és fokozott gyógyszerfogyasztását a gyógyszeripar is felismerte. Komoly anyagi forráso - kat mozgósított kifejezetten időseknek szánt gyógy sze rek kutatására, melyek segíthetnek az élethossz növelésében, a betegségek leküzdésében. Mindezek ismeretében elengedhetetlen fontosságú az idős szervezet sajátosságainak ismerete a házi- és szakorvosok (rendeléseik 2/3-a 60 éven felüli!), geriáterek, gyógyszerészek számára. A kiadvány 4 fő egysége az általános gerontológia és geriátria, a klinikum részletes ismertetése, a gyógyszerészi gondozás gyógyszeres terápia menedzsment, és a gyógyászati segédeszközök használata időskorban. Zárásként néhány belső kulisszába avatta be a hallgatóságot az előadó, melynek része volt a több mint hatvan, az előkészítésben közreműködő orvos és gyógyszerész bemutatása és a jövő tervei egyaránt. Rövid szünetet követően a délelőtt második részében, igen aktuálisan a láz és fájdalomcsillapítás farmakoterápiás hatásaival foglalkoztak az előadók. Elsőként Dr. Gáspár Róbert a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai In té zete docense A ciklooxigenáz enzimek szerepe az élettani és kórélettani folyamatokban című prezentációját hallgatták meg a résztvevők. Samu doktor az idős korban előforduló gyógyszerhasználat tipikus jelenségeit mutatta be prezentációja további részében. Így kitért az idült betegségek sokasága, a betegségek nem-típusos megjelenése, a beteg és család elvárásai, a nem kielégítő orvos-beteg viszony, a sok, nem rendelvényre adott gyógyszer szedése és a barátok által ajánlott szerek alkalmazásának egyes eseteire is. Hangsúlyozta a gyógyszeres terápia nyomon követése fontosságát, fókuszálva az ezzel összefüggő gyógyszerészi feladatokra. Ismételten leszögezte, hogy a gyógyszerészi gondozás a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett és dokumentált tevékenység, melynek során együttműködő partneri viszonyt kell kialakítani az orvossal és a betegekkel egyaránt. Az előadó rövid történelmi áttekintést adott a szakterületről, melynek főbb állomásai voltak: 1898: Asp i rin, 1930: miometrium-sperma kísérletek, 1962: PGE szerkezetének meghatározása, 1964: arachidon - sav kaszkád PG útjának részleges leírása, 1971: Aspirin hatásmechanizmusának tisztázása, 1991: COX-2 felfedezése, 1999: celecoxib, rofecoxib és 2002: COX-3 felfedezése. Gáspár tanár úr a továbbiakban részletesen ismertette a COX-1 konstitutív és a COX-2 indukálható gyulladásos folyamatokat, mely utóbbi hasonló a stressz által indukálódó és glükokortikoidok által gátlódó génekhez. Gondolatvezetésében kitért arra is, hogy a COX-2 nemcsak kóros esetben keletkezik, szabályozó szerepe is van például a trombocita működés során a prosztaciklin tromboxán egyensúly kapcsán, az IC esszenciális zsírsav koncentráció alakulásában, amennyiben a COX-2-gátlók megváltoztatják a zsírsavak mennyiségét, meggátolják egyes antiaritmiás anyagok keletkezését, de befolyá- 8 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló solják a veseműködést és a reprodukciót is, hiszen a COX-2 által termelt prosztaglandinok nélkülözhetetlenek az ovulációhoz és az implantációhoz, valamint a szüléshez. dinámiailag elemezve leszögezhető, hogy nem szelektív COX gátló, nagy affinitása van az agyi COX 3-hoz. Jó láz- és fájdalomcsillapító hatással, minimális gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. A mellékhatások ritkák, szalicilát érzékeny betegek jól tolerálják, enyhe gyomorirritáció, bőrkiütés, bilirubin, alkalikus foszfatázszint emelkedés tapasztalható, krónikusan alkalmazva nefrotoxikus. Toxicitását tekintve súlyos, esetenként végzetes májkárosodás fordulhat elő. Klukovits doktornő az interakciókra és egyéb figyelmeztetésekre is kitért gondolatvezetésében. Záró gondolatként ismertette a paracetamol önállóan és más szerekkel kombinációban való alkalmazását. A jellemző indikációk között kiemelte és bemutatta az enyhe vagy középerős fájdalom csillapítása, a lázcsillapítás, a megfázás tüneteinek enyhítése (hőemelkedés, fejfájás), a közepesen erős mozgásszervi fájdalmak csillapítása, a migrénes, tenziós fejfájás kezelése, és a görcsös, viszcerális fájdalom csillapítása jellemző eseteit, egyben kitérve a kedvező mellékhatás profilra is. A hazai védjegyezett nevek kapcsán elmondta, hogy az amerikai piacon a hazainál lényegesen több, körülbelül 170 termék van piacon. Ez is igazolja, hogy megbízható és gyakran alkalmazott fájdalomcsillapítóról van szó. Az előadó ismertette a gyakorlatban alkalmazott láz- és fájdalomcsillapító készítmények hatásmechanizmusát, szelektivitását, bemutatva azok terápiás alkalmazásának konkrét lehetőségeit. A rendkívül jól dokumentált és a napi gyógyszerészi praxisban igen sokszor előforduló kérdések közvetlen hangvételű bemutatása, az új összefüggésekre való fókuszálás igen hasznos muníciót adott a gyakorló gyógyszerészek számára abban a kórképben, amelyben szinte a leggyakoribb a vény nélkül is kiadható készítmények aránya. A láz- és fájdalomcsillapítás témakörében való további elmélyedés lehetőségét biztosította Dr. Klukovits Anna a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézete adjunktusa A láz- és fájdalomcsillapítás farmakoterápiája címet viselő előadása, amelyben a sokat vitatott paracetamol hatásait boncolgatta. A paracetamol alkalmazásának története kapcsán fellelhető főbb állomások: F. Ferdinand Runge: anilin és fenol, Cahn és Hepp: acetanilid; fenacetin, von Mering: acetaminofen (=paracetamol). Az 1950-es évekig nem használják, az acetil-szalicilsav (Bayer Aspirin) a leggyakoribb láz- és fájdalomcsillapító, egészen addig, míg feltárják az Aspirin és a veszélyes Reye-szindróma közti összefüggést ben kiderül, hogy a paracetamol az acetanilid és a fenacetin metabolitja, majd 1955-ben a McNeil Laboratories (Philadelphia, USA) Tylenol Elixir for Children néven acetaminofen tartalmú készítmény forgalmazásába kezd. Az Aspirinnel megegyező hatékonyságát deklarálják láz és fájdalom esetén, de akut gyulladásban hatékonysága nem bizonyított. Gyermekeknek viszont mindenképpen javasolják Aspirin helyett. Az 1960-as években alkalmazott hagyományos nem szteroid gyulladáscsökkentők számos mellékhatása felhívja a figyelmet a paracetamol biztonságos alkalmazásának előnyeire, majd 1971-ben Vane és munkatársai tisztázzák a láz- és fájdalomcsillapítók hatásmechanizmusát, a prosztaglandinok szerepét. A hatásmechanizmus sajátosságait taglalva az előadó rámutatott, hogy a paracetamolnak nincs általános prosztaglandin szintézis gátló hatása, változatos, mérsékelt hatással rendelkezik, ami a koncentráció-, a ph-, a szövet-, a faj-, egyéb kofaktorok függvénye. A paracetamol farmakológiai jellemzői a gyors és tökéletes felszívódás, egyenletes megoszlás a szervezet víztereiben. A vérfehérjéhez kötődés mértéke 30-50%, a felezési idő 2-4 óra. A csúcskoncentráció kialakulásának ideje 0,5-2 óra, míg a hatástartam 3-6 óra. Farmako- A szakterület folytatásaként Dr. Márkus Rita a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai gyermekgyógyász szakorvosa, egyben gyógyszerész, a láz és fájdalomcsillapítás gyermekgyógyászati vonatkozásait mutatta be előadásában. A láz a szervezetnek a különböző endogén és exogén noxákra adott adaptív és kontrollált válaszreakciója szögezte le. A láz többnyire a szervezetnek a fertőzésekre adott reakciója és egyben védekező eszköze is. A lázcsillapító eljárások célja a tartósan magas testhőmérséklet megszüntetése, a kísérő kedvezőtlen tünetek enyhítése, a szövődmények lehetőségének minimálisra csökkentése. Ezt követően ismertette a lázcsökkentés alapkritériumait, majd módszereit. Kitért a fizikális lázcsillapítás, a hűtő borogatás és a hűtőfürdő gyermekgyógyászati jelentőségére, majd a gyógyszeres megoldások kapcsán a Paracetamol, az Aminophenazon, a Diclophenac és az Ibuprofen alkalmazására. Szalicilátokat csak 10 éves kor felett célszerű használni rögzítette Márkus doktornő. Lázmérés során nem csak a gyerek hőjét és a láz fokát érdemes mérni, hanem egyéb tényezőket is érdemes figyelembe venni, úgy, mint a fejfájás, hányás, aluszékonyság. Ezen esetekben érdemes elkezdeni a lázcsillapítást, 3 hónaposnál fiatalabb újszülött esetében 38 fok felett, 3-6 hónapos csecsemő esetében 39 fok feletti lázzal. A tartósan magas lázat az esetleges szövődmények elkerülése, azok minimálisra való csökkentése érdekében is érdemes elkerülni, de a lázcsillapítás során a hatásos és kíméletes szempontok szem előtt tartása is fontos. Előadása második részében a homeopátiás gyógyszerrel való lázcsillapítás eseteit mutatta be és terápiás ajánlásokat fogalmazott meg az előadó. A hirtelen kiugró magas láz, hidegrázás, szapora szívverés, száraz bőr esetén alkalmazható az Aconitum 15CH, óránként 5 golyó. Hirtelen magas láz, verejtékezés, kipirult forró arc, fényérzékenység kezelésére a Belladonna CH, óránként 5 golyó. Hirtelen közepes láz, száraz és verejtékes váltakozó bőr esetén az Apis 15CH, óránként 5 golyó. Fokozatosan emelkedő, nem túl magas láz, köhögés, orrfolyás kapcsán a Ferrum phosphoricum 15CH, 2x5 golyó. Influenzaszerű tünetekkel járó, fokozatosan emelkedő közepes vagy magas láz, fejfájás alkalmával a Gelsemium 9-15CH, napi 2-4x5 golyó. Hullámzó lázmenet, erős szomjúság és verejtékezés, száraz köhögés, fejfájás kapcsán a Bryonia 15CH, napi 2-4x5 golyó. Láz esetén a sok folyadék, lehetőleg nem tea és szénhidrátban gazdag táplálék fogyasztása javasolt. Nagy kalóriatartalmú, nehezen emészthető ételeket ne adjunk. Célszerű a könnyű ruházat, kerülni lehet a takarót. Lényeges a fokozatos, kíméletes hőmérséklet-csökkentés és a pihenés zárta gondolatait Márkus doktornő. A délelőtti programot Dr. Zacher Gábor, a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet Klinikai Toxikológiai Osztálya vezető főorvosa, egyetemi docens Láz- és fájdalomcsillapítók a toxikológus szemével című prezentációja zárta. Gyógyszerszedő nemzet vagyunk, tartósan szedünk fájdalomcsillapítókat, vitaminokat, táplálék kiegészítőket. Jelentős a receptköteles szerekkel történő visszaélések száma, ahol kitüntetett pozíciót élveznek a benzodiazepinek, a barbiturátok, a meprobamat és a carbamazepin indította gondolatait az előadó. A gyógyszertől általában széles hatásspektrumot, széles terápiás dózishatárt várunk el. Ne legyen mellékhatása, ne legyen toxikus, legyen viszont jól kombinálható, olcsó, és ha felírtuk, tudjunk jól aludni. Ilyen gyógyszer viszont nincs! Továbbiakban ismertette a fájdalomcsillapítók csoportosítását, majd a minor, nem opioid, nem szteroid, perifériás analgetikumokat mutatta be részletesen, amelyek közül is kiemelte a szalicilátok, a fenamátok, az acetátok, a propionátok, az oxicámok és a pirazolonok alkalmazását. Részletesen ismertette a paracetamol, mint gyenge ciklooxigenáz gátló terápiás jelentőségét, amelynek egyszeri adagja mg/kg, biztosan toxikus dózisa gyermekekben több mint 150 mg/kg, és bizto- 10 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 11

7 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló san toxikus dózisa felnőttekben több mint 250mg/kg. A toxicitást befolyásoló tényezők közül kiemelte a felszívódott paracetamol mennyisége, a nem toxicus metabolizmus mértéke, a citokróm aktivitása, az elimináció, a hepatikus glutation mennyisége és az egyéni érzékenység szerepét. A mérgezés diagnózisa során hangsúlyozta az anamnézis, a klinikum és a szérum paracetamol szint meghatározás (bevételt követő 4. óra után) jelentőségét. A mérgezés tünetei 0,5-24 óra után általá - ban a rossz közérzet, gyengeség, étvágy - talanság, hányinger, hányás, verej té kezés óra után a tünetek fokozódnak, jobb bordaív alatti fájdalom jelentkezhet, hepatorenális érintettség laboratóriumi je - lei észlelhetőek óra után következik a maximális hepato-, ill. renotoxicitás. A paracetamol mérgezés kezelése során 1 órán belül gyomormosásnak, majd később a bélmosásnak van kiemelt jelentősége, 4 órán belül pedig 1 g/kg aktív szén a dekontaminációs lehetőség, még később az antidotum terápia. A szalicilátokkal öszefüggésben Zacher doktor kiemelte azok fájdalomcsillapító, gyulladásgátló, lázcsillapító, és thrombocita aggregáció gátló hatását. Az egyszeri terápiás dózis mg/kg, a napi terápiás dózis mg/kg/nap. Akut mérgezésről több mint mg/kg esetén beszélünk, a mérsékelt mérgezéshez mg/kg, a súlyos mérgezéshez mg/kg, a letális mérgezéshez több mint 500 mg/kg alkalmazása szükséges. A krónikus mérgezést több mint 100 mg/kg/nap, 2 vagy több napon át való alkalmazásakor lehet elérni. A szalicilátok metabolizmusára figyelemmel túladagolás esetén a mikrovaszkuláris permeabilitás fokozódása nem kardiogén tüdőödémát okozhat, míg a throm bocita aggregáció gátlás, a VII. faktor szint csökkenése, a hipoprothrombinémia következményét hordozza. Az auditoriális mikrovaszkuláris szűkület fülzúgást, esetlegesen halláscsökkenést okoz, míg a hasnyálmirigy inzulin szekréció fokozása a perifériás glukóz felhasználás csökkenéséhez, majd hipoglikémiához vezet. A kemoszenzitív triggerzóna stimulációja és a gasztrointesztinális irritáció pedig hányingerrel, hányással jár. Akut mérgezés esetén, 1 órán belül gyomormosást kell alkalmazni (később már értelmetlen), krónikus mérgezéskor a bélmosás és enteroszolvens készítmények, aktív szén alkalmazása, vizelet alkalizálás, vagy hemodialízis javallt. Tüneti terápia lehet a vegetatív paraméterek stabilizálása, monitorozása, a folyadék háztartás zavarainak rendezése, a sav-bázis korrekció, az antikonvulzív terápia, a hőcsökkentés (fizikális hűtés) és a véralvadási zavarok, vérzések kezelése. Egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentők alkalmazásának gyakoriságát bemutatva az előadó ismertette, hogy az USA-ban évi 73 millió receptre, 2,2 billió dollár értékben rendelik ezeket a készítményeket. Jóval jelentősebb a morbiditásuk, mint a mortalitásuk, az összes jelentett mellékhatás 25%-ért, az összes akut veseelégtelenség 15%-ért felelősek. Konklúziójában kiemelte a gyógyszerészek számára a betegekkel való személyes kontaktus fontosságát. A láz- és fájdalomcsillapítók tüneti szerek, és dacára a sok legendának, alapvetően biztonságosak. Alkalmazásukat mindig meg kell, hogy előzze egy gyors haszon-kockázat elemzés zárta gondolatait Zacher tanár úr. A jól dokumentált, és az előadó személyiségével összefüggésben rendkívül élvezetes stílusú prezentáció, jól követhető és igen hasznos gyakorlati muníciót adott a népes számú hallgatóságnak, Folytatjuk! MOSZinfo Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Az ünnepélyes megnyitóban Dr. Rixer Mária, az Ifjúsági Fórum elnöke köszöntötte az érdeklődőket, valamint egy kis történelmi áttekintést adott a 20 éves MOSZ történelméről a fiatalok számára. Hiszen a politikai rendszerváltás után 2 évvel, 1991-ben megalakult MOSZ segítette, és úttörőként mutatta az utat a gyógyszertárak számára, a szakmai, gazdasági feltételek megteremtésében, kialakításában. A privatizáció lezajlásával együtt, 15 éven keresztül a köz - vetlen lakossági gyógyszerellátásáért sikeresen dolgoztunk, amit sajnos megszakított 4 kereskedelmi szemléletű év. De ma már az alapel - látás aktív részesei vagyunk, gyógyszerrel gyógyítunk, gyógysze ré szi gondozást végzünk, mára már több mint 900 patika részvételével. Büszkén mondhatjuk, hogy napi patika látogatás történik hazánkban a betegek részéről, így a gyógyszerészi szerepkör kiszélesedik. Mindezek ismeretében a politika is méltányolta, hogy milyen fontosak vagyunk a gyógyításban, hiszen 2008 óta megkaptuk az oly régóta várt doktori címet. A jövőt pedig a fiatal gyógyszerészkollégákkal együtt kívánjuk építeni, kölcsönösen egymást segítve, tapasztalatokat átadva, az új szemléleteket áttanulmányozva. Számítunk a fiatalokra, ezért is alapította meg a MOSZ az Ifjúsági Fórumot 2002-ben, mely azóta is töretlenül működik. MOSZ Ifjúsági Fórum A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a évi jubileumi Kongresszusán immár 10. alkalommal rendezte meg a sikeres Ifjúsági Fórum Előadói Versenyét. Az Azúr hotel Toscana II. terme idén is zsúfolásig megtelt fiatal előadókkal és a hallgatósággal. Örömmel vettük a HUPSA fiatal hallgatóinak minden évben lelkes jelenlétét, akik most Kerék Dániel HUPSA alelnök jelentkezésével vettek részt ezen a satellite programon. Nemcsak az érdekesnek ígérkező versenyelőadások, hanem a plenáris előadások is nagy várakozással töltötték el a hallgatóságot és természetesen a zsűri tagjait is. I. helyezett: Következő plenáris előadónk Dr. Bácskay Ildikó (Debreceni Egyetem, GYTK, Gyógyszer- technológia Tanszék): Miért érdemes gyógysze - ré sznek jelentkezni? Kérdez ze meg gyógyszerészét! cím mel, szintén a fiataloknak szóló előadása volt. Egészen megható lelkesedéssel buzdította a fiatalokat munkánk szépségeire, érdekességeire, különösen hangsúlyozva a magyarországi gyógyszerészi tevékenység fontosságát. Dr. Szrogh Vivien (Főnix Patika, Polgár): Egészség az én környezetemben címmel megtartott előadása, melyben kihangsúlyozta a gyógyszerészi gondozás és a kisgyermekkortól elkezdett egészséges életmódra való nevelés gyógyszerészi összefüggéseit. Saját tapasztalatát és szer teágazó munkájának mikéntjét és eredményeit összegezte számunkra élvezetes prezentációjában. Ezek után 11 versenyelőadást hallgatott meg és értékelt a zsűri, az igen érdekes és szerteágazó, de mindennapjaink munkáját érintő témákkal kapcsolatban. Mindig örömmel és büszkeséggel tölt el, az évről évre visszatérő fiatal előadók jelentkezése az új, vagy éppen továbbfejlesztett előadásának témájával. Nem volt ez másképp az idén sem. Minden előadás színvonalas, igényesen, szépen prezentált, tartalmas anyag volt, így a Kuratórium tagjainak ebben az évben is nehéz volt a helyezések sorrendjének kialakítása. II. helyezett: Dr. Merczel Sára (Szigethy Gyula Gyógyszertár, Kaposvár): Mi mindent szedek? Kérdezze meg gyógyszerészét! Előadásában kifejtette, hogy a betegek helyzete mennyire kiszolgáltatott, amennyiben a sok reklámhatására beszerzett készítményekkel valóban egészségükért tesznek, vagy ártanak-e maguknak. Gyakorlati munkájában kidolgozott egy olyan validált eljárási rendet, amellyel lépésről lépésre elvégez egy pontos gyógyszervizsgálati folyamatot és a beteg rájön, hogy valóban: Kérdezze meg gyógyszerészét! Kolleganő meghallgatása nemcsak tudományos, hanem rendkívül élvezetes is volt! 12 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 13

8 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló III. helyezett: Dr. Vizdák Márta (Újvárosi Gyógyszertár, Mezőtúr): Ételük, az életük: a lisztérzékenység gyógyszerészeti vonatkozásai címmel. Mindennapi munkája során arra keresett gyakorlati választ és megoldást, hogy milyen módon érhetjük el azt, hogy az ilyen betegségben szenvedők is bizalommal forduljanak az ebben a témában is felkészült gyógyszerészekhez a patikákban. Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló The way they do it Pharmacy in the US Ahogy ők csinálják Gyógyszerészet az Egyesült llamokban A tavalyi év óta az Ifjúsági Fórum keretén belül adtunk alkalmat azoknak a fiatal kollégáknak, akik a MOSZ pályázatán elnyerték azt a kitüntető lehetőséget, hogy a Memphis-i Egyetemen szerzett tapasztalataikról beszámoljanak. Így terveztük az idén is, ám az amerikai egyetem új építésű szárnyának átadása okán hazaérkezésük 1 héttel későbbre esett, nem tudtak az IF-en jelen lenni. A pályázatot elbíráló Bizottság azonban meghallgatta őket egy későbbi alkalommal, melynek szélesebb körben is lehetőséget kívánunk adni. Addig is szerepeljenek itt a hazánkat képviselők neve: Dr. Dinya Mariann, Dr. Heitz Anikó,Dr.Horváth Andrea és a HUPSA Elnöke Chernel Ágnes Ildikó. A zsűri ebben az évben 2 különdíjat is megítélt, az egyiket Dr. Leiter Anett (Őrangyal Gyógyszertár, Balmazújváros) Egy Csepp Teszt című gondozási munkájának gondos összegzéséért, a másikat Dr. Tátrai Tibor (Angyal Patika, Tata): Áldott állapotban-kismamagondozás a tára mellől című élvezetesen előadott anyagáért jutalmazva. A zsűri tagjai ismét örömmel nyugtázták, hogy a fiatalok lelkesedése, hozzáértése, hivatástudata, évről évre töretlen, érdeklődési körük rendkívül szerteágazó és impulzív. Ezúton köszönöm meg a Kuratórium tagjainak odaadó munkáját és kitartó figyelmét, segítségét! Ezen az Előadói Versenyen való részvétellel mindannyian nyertünk: ismereteket, tapasztalatokat,a szakmai együttműködés és előrehaladásunk lehetőségeit. Végül, de nem utolsó sorban szeretném név szerint megemlíteni azokat a kedves Kollegákat, akikre szintén büszkék vagyunk, hiszen az idei jubileumi MOSZ ünnepségein kitüntetésben részesültek, és néhány évvel ezelőtt még az Ifjúsági Fórumon szerepeltek először, ahol megismerhettük őket: Dr.Argay Márton (Szent Rókus Gyógyszertár, Miskolc): Év Patikája, dícsérő oklevél Dr. Szalay Annamária (Betánia Gyógyszertár, Karcag): Év Gyógyszerésze, okleveles helyezett Dr.Gyetvai László (Adria Patika, Budapest): Év gyógyszerésze, okleveles helyezett Dr. Kárpáti Zsófia (Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron): Kedvenc Patikám nyertese Minden kedves fiatal előadó és díjazott Kollegának és Kolleganőnek szeretettel gratulálok, és további sikereket kívánok! Ezúttal hívok meg szeretettel minden kedves érdeklődőt a jövő évi MOSZ Ünnepélyes Ifjúsági Fórumára, hiszen 2012-ben mi jubilálunk: 10 évesek leszünk! Dr. Rixer Mária, MOSZ IF elnök Egyetemi oktatás (Chernel gnes Ildikó) A 2011-es évben a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által Amerikába küldött csapat négy lelkes, vidám gyógyszerésznőből, illetve egy végzős gyógyszerészhallgatóból állt. Csapatunk eltérő gyógyszerészi múlttal, de egészen hasonló elvárásokkal érkezett a fővárosunktól 8450 km-re fekvő Memphisbe (Tennessee). A legszembeötlőbb eltérésekkel a hazai megszokott módszerektől, az Egyetemen találkoztunk először. Köszönhetően egyrészt az éppen néhány héttel érkezésünk előtt átadott új gyógyszerészkari épület varázsának, illetve az abban megismert oktatók, gyógyszerészhallgatók munkamoráljának, a kint töltött néhány hetünk alatt sikerült beilleszkednünk a környezetbe éppen annyira, hogy nagyszerű élmé - nyekkel és újfajta szemlélettel gazdagodhassunk. Az amerikai gyógyszerészoktatás valószínűleg az amerikai kreditrendszerű középiskolák eltérő színvonalának következtében kétlépcsős. Első átugrandó léc a tanulni vágyó amerikaiak számára a középiskolát követően az ún. undergrad iskola elvégzése, mely 3-4 év főiskolai szintű tanulmányt jelent, s ez általános vagy szélesebb tudományágat magába foglaló szakirányon is elvégezhető. A speciális, célirányos gyógyszerészeti pre-pharmacy school-ok azok számára lettek kitalálva, akik már középiskola után tudják, hogy gyógyszerészek szeretnének lenni. Nekik a tantárgyak átfedése miatt a gyógyszerészképzésen egy év kedvezmény járhat, illetve bizonyos, már elvégzett tárgyakból felmentés. A második lépcső tehát maga a Pharmacy School, vagyis a 4 éves, egyetemi szintű gyógyszerészoktatás. A négy év alatt élettant, anatómiát, gyógyszerészi kémiát (bár ezt korántsem olyan részletességgel vizsgálják, mint mi Magyarországon), farmakológiát, far ma koterápiát, technológiát, managementet, gyógyszerészi jogot, etikát tanulnak, igencsak gyakorlat-orientáltan. A kb. 20 fős gyakorlatokon a hallgatók igen meglepő rutinnal álltak helyt az egyes diagnosztikai kérdésekben, legyen az szívhang-vizsgálat, immunizálás, tanács - adás, vagy akár a hátizom-húzodás szakszerű állapotfelmérése. Az előadások igen interaktívak a modern technológiai eszközök segítségével, ilyenek pl. a minden hallgató asztalán elhelyezett mikrofonok, illetve a mindenki rendelkezésére álló hordozható rádiókon zol, melyen az előadás alatt feltett kérdésekre lehet válaszolni. A konzollal beküldött válaszokat a rendszer azonnal kiértékeli, így láthatják, hányan válaszoltak a kérdésekre, ill. azt is, hányan tudták a helyes választ. A gyakorlatok, előadások mellett itt is nagyon közkedveltek az ún. small group assignmentek, azaz kis csoportos szemináriumok, ahol is lehetőség nyílik a gyógyszerészetet érintő témák, aktuális problémák kitárgyalására. Ezeken az órákon gyakori feladat a riportkészítés, mely során adott témában kell megkérdezni betegeket, gyógyszerészeket és orvosokat, majd a kapott válaszokat összehasonlítva elemezni. Véleményem szerint ezek az órák igen hasznosak a diákok számára, hiszen itt mindenkinek véleményt kell alkotnia az adott témában, illetve mindenki csiszolhatja előadói képességeit, a beadandó dolgozatokkal pedig íráskészségét. Az amerikai gyógyszerészoktatás utolsó három szemeszterében ún. rotációt végeznek a diákok, ami egyhónapos gyakorlatok váltását jelenti. A gyakorlatok részben elvégezhetők közforgalmú gyógyszertárakban, de jobbára kórházi klinikai gyógyszertárakban végzik. Ennek a rotációnak egyik lehetséges módja továbbá a nem - zetközi rotáció, melynek során külföldön tölthetnek egy hónap gyakorlatot a hallgatók azon országok valamelyikében, amellyel az egyetemnek kapcsolata van. Ezen program a nemzetközi rotáció vendégeiként fogadott minket a Tennessee-i Egyetem, mintegy egy évtizede fenntartva a csereprogramot a MOSZ-szal, akik évente fogadnak és foglalkoztatnak amerikai gyógyszerészhallgatókat Magyarországon. Klinikai gyógyszerészet az Egyesült llamokban (dr. Heitz Anikó) Az egy hónapos tanulmányutunk során több humán- illetve egy állatkórház mindennapi életébe nyertünk betekintést. Ezek között szerepelt olyan világszerte vezető intézmény, mint a St. Jude Kutató Gyermekkórház (St. Jude Children s Research Hospital Memphis), ahová a világ minden tájáról érkeznek beteg gyermekek a gyógyu- 14 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 15

9 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló lás reményével. Volt alkalmunk a veteránkórházak egyikében (Veterans Affairs Medical Center Memphis) dolgozó kollégák munkájába is belelátni, ami attól különleges, hogy a tevékenységi körüket nem az adott állam törvényei, illetve jogszabályai jelölik ki, hanem szövetségi irányítás alá tartoznak. Ennek köszönhetően az itt dolgozó gyógyszerészeknek például receptírási jogosultságuk is van. Viszont ne szaladjunk ennyire előre. Először is tisztázzuk, hogyan lehet valakiből klinikai gyógyszerész az USA-ban. Az előbbiekben olvashattuk, hogy már a PharmD cím, vagyis a diploma megszerzéséhez másfél év kórházi gyakorlat (rotáció) letöltése szükséges. Ezután az illető gyógyszerész érdeklődési körétől függ, hogy az egy- (PGY1: Post Graduate Year-1) vagy a kétéves (PGY-2) rezidensképzésben kíván részt venni. Magyarországon elég széles a paletta a megszerezhető szakképesítések tekintetében, illetve abból a szempontból is, hogy a szakma mely szektoraiból vesznek részt a képzésben gyógyszerészeink. Amerikában általánosan elmondható, hogy inkább azok választják a rezidensséget, akiknek eltökélt szándékuk klinikán dolgozni, mivel ez a képzési forma főleg klinikai orientáltságú. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne teljesítenék legalább az első rezidensi évet azok közül is páran, akik közforgalomban szeretnének dolgozni, hiszen alapos klinikai tudásra tesznek így szert. Az első év (PGY-1) során általános ismereteket szerezhetnek a rezidensek 4 fontos területen. Először is általános orvosi ismeretekkel bővíthetik tudásukat a General Practice elnevezésű rotáció során, azaz tevékenyen részt vesznek az akut és krónikus betegségek megelőzési lehetőségeinek kidolgozásában, kezelésében és a betegedukációban. Következő állomás az Ambulatory Care gyakorlat, ahol a járóbeteg-ellátás és gondozás munkakörébe nyernek betekintést, melybe beleértjük a betegek nyomon követését (follow-up) is. A Community név magáért beszél, azaz közforgalmú gyógyszerészeti ismereteket kaphatnak a rezidens gyógyszerészek, melynek kiemelten fontos területe a gyógyszerészi gondozás (Medical Therapy Management service). Végül a Managed Care elnevezésű rotáció keretein belül arról kapnak részletes felvilágosítást, hogyan lehet a betegek számára legmegfelelőbb és egyben költséghatékony terápiát kidolgozni, illetve ide tartozik az alkalmazott kezelések folyamatos felülvizsgálata is (kórházban eltöltött napok számának indokoltsága, elrendelt vizsgálatok szükségessége stb.). Ekkor a betegellátás teljes körű anyagi, gazdasági vonzatára kapnak a re zidensek rálátást. A rezidensképzés az előbbiekben bemutatott első évének teljesítése után a klinikán maradó gyógyszerészek főleg személyzeti (staff) feladatokat fognak ellátni. Ez az osztályokon fekvő betegek kórtörténetének és kezelésének folyamatos nyomon követését és felülvizsgálatát, illetve ennek számítógépes rögzítését jelenti. A gyógyszerelésben nem történhet változtatás gyógyszerész jóváhagyása nélkül! A telefonos betegtanácsadás is feladatkörükbe tartozhat bármilyen gyógyszereléssel kapcsolatos kérdésben. A rezidensképzés második évét (PGY-2) azok választják, akik valamilyen területen specializálódni szeretnének. A választható témakörök palettája természetesen nagyon széles, például: kardiológia, geriátria, gyerekgyógyászat, belgyógyászat, fertőző betegségek, onkológia, farmakoterápia, sürgősségi ellátás stb. A PGY-2 teljesíté - sével már osztályos feladatokat is ellát a gyógyszerész, azaz a multidiszciplináris teamwork tevékeny résztvevőjévé válik az orvo sok - kal és más egészségügyi dolgozókkal karöltve. A viziteken gyógyszerelési kérdésekben (dozírozás, interakciók, stb.) ad tanácsot, míg a napi munka során a beteg állapotának monitorozása, a gyógyszeres terápia felülvizsgálata és optimalizálása (a leghatásosabb, legbiztonságosabb és egyben költséghatékony gyógyszerelés szempontjait figyelembe véve), illetve szükség esetén bizonyos vizsgálatok elrendelése is a hatáskörükbe tartozik. Ne felejtsük el azt sem, hogy a klinikai gyógyszerészek rendkívül nagy szerepet vállalnak a hallgatók és rezidensek képzésében mind a kórházakban, mind az egyetemi oktatás keretein belül. Amit nagyon érdekesnek és hasznosnak ítéltünk, hogy heti rendszerességgel (bizonyos kórházakban hetente többször is) tartottak a klinikai gyógyszerészek közös reggelik és ebédek keretében ak tuális problémákról vagy újdonságokról prezentációt vagy esettanulmányokat, az ezt követő kötetlen beszélgetés során pedig mindenki feltehette kérdéseit, javaslatait és megvitatták a levonható következtetéseket. Legnagyobb örömünkre a gyógyszerészek jelenléte a klinikákon már természetessé vált, és legjobban az orvosok véleménye jellemezhetné: Nagyon jó, hogy itt vannak, szükségünk van rájuk! Közforgalmú gyógyszerészet (dr. Hegedűs Andrea) Tennessee-ben kétféle gyógyszertárban jártunk: független gyógyszertárban és a Walgreens lánc gyógyszertáraiban. Alapvető különbség nincs a mindennapi működésükben, viszont a független gyógyszertáraknak valamiféle extra szolgáltatást kell nyújtaniuk, hogy életben maradhassanak. Ez lehet pld. a betegekkel kialakított jó kapcsolat, vagy a magisztrális gyógyszerkészítés amivel nem kötelező foglalkozni az Egyesült Államokban. Egy gyógyszertárba belépve körülbelül olyan érzés fogott el minket, mint amikor itthon kozmetikai szerekkel kereskedő boltba megyünk bár láttunk olyan patikát is, ahol élelmiszert is árusítottak. A gyógyszertár maga, ahol a gyógyszerész és az asszisztensek dolgoznak, általában hátul helyezkedik el. Az expediálás során a gyógyszereket az asszisztensek kibontják, így pontosan annyi tablettát tudnak adni a betegnek, amenynyit az orvos felírt. Ezt vagy tablettaszámolóval végzik, vagy gé - piesített gyógyszertároló esetén a gép végzi. A gyógyszerész feladata, hogy ellenőrizze a helyességet és a mennyiséget, illetve hogy akad-e interakció a kiadan - dó gyógyszerek között, illetve ellenjavallt-e valami a beteg kórtör - ténete szerint. Probléma esetén a gyógyszerész telefonál az orvosnak, aki új receptet scannel be és küld át interneten keresztül, így a hiba jó eséllyel a beteg tudomására sem jut. Az amerikai gyógyszerészeknek több ideje jut a szakmai kérdésekre is, nem csak a gyors rákészítésre, és gyógyszernév egyeztetésre a várakozó esetleg türelmetlen beteg számára. A megfelelő képesítéssel rendelkező gyógyszerész vakcinát is beadhat. Ezt a képesítést egy rövid, egy napos tanfolyamon meg lehet szerezni, de a hallgatók képzésében ma már szerepel. A beteggondozás nagyon fejlett. Memphisben ehhez nem használtak külön intimszobát, amit én hiányoltam. A beteg csupán leült az officinai részen kívül eső boltban, a gyógyszerész pedig megmérte a vérnyomását, vagy éppen beadta a vakcinát. A biztosítók fizetnek a beteggondozásért (85 dollár/óra!), de a helyzeten javítani még mindig cél az Egyesült Államokban is. Ahogy a memphisi gyógyszerész is megfogalmazta, igyekeznek elérni, hogy ne csak a fizikai, hanem a szellemi terméknek is legyen meg a megfelelő ára. Az amerikai közforgalmú gyógyszertárakban ennek ellenére a magisztrális gyógyszerkészítés ritka, és csak néhány, erre specializálódott gyógyszertár végzi (compoundig pharmacy). Bár a készítmények némileg hasonlítanak a magyarországiakhoz, hiszen kenőcsök, cseppek, állatgyógyászati készítmények (pl. az állatok ízléséhez igazodva ízesített bóluszokat), ajakbalzsamok egyaránt előfordulnak, de gyermek gyógyszeres gumicukrokat és nyalókákat is készítenek, természetesen mindent az adott beteg egyéni ízléséhez készítve, hozzáadott íz-, illat-, és színezőanyagokkal. A technológiai laborban egész sornyi mesterséges színező, ízesítő és illatosító anyaggal lehet dolgozni, mert itt ügyelnek arra, hogy tetsszen a betegnek az elkészített gyógyszer ehhez különböző festék-, illat-, és íz anyagokat is használnak. Ha úgy tetszik, akár zöld színű ajakírt és készíthetünk, ami pina colada vagy éppen kóla vagy akár vajkaramella ízű. Ha a pedig betegnek van kedvenc parfümje, és behozza, akkor beleteszik neki s téli zsírozó kézkenőcse bármilyen virág illatát áraszthatja a csukamájolaj kevésbé közkedvelt aromája helyett. Összefoglalás (dr. Dinya Mariann) Az Egyesült Államokban az első, ami szembetűnik az embernek, az maga a kommunikáció. Hogy egyáltalán van és nagyban megkönynyíti a mindennapi munkát. Igaz, hogy nem merülnek mélységekbe, de hát a családi, baráti kapcsolatokon túl erre nincs is szükség. Az energiájukat a problémák megoldására és a munkájukra való odafigyelésre fókuszálják és örömmel vesznek minden ezeket segítő, építő javaslatot. Ennek szellemében a tehetségeket nem ellenfélnek, hanem hasznos kollégának tekintik, akik hosszabb távon őket is előbbre viszik. Az Egyesült Államok a munka országa, és ennek elengedhetetlen építőköve a nyílt, lényegre fókuszáló párbeszéd. Ezt az európaiak sokszor különösnek és távolságtartónak találják, de egy biztos: hatékony. Megérkezésünkkor Dr. Gourley, a Kar azóta nyugdíjba vonult dékánja is kommunikációs tanácsokkal látta el a csoportot és később, szinte minden klinikai gyógyszertár falán láttuk kiírva az alapszabályokat. Olyat, hogy pl. létesíts szemkontaktust, nézz a másik szemébe, ne panaszkodj, a betegnek még több problémája van, mint neked vagy fejezd be a beszélgetést azzal, hogy megkérdezed, tehetsz-e a másikért még valamit. Ezeken először jót mulat az ember, hogy ha-ha, de dedós ilyeneket kiírni, de ha belegondolunk, hányan csinálják itthon így, és mi is következetesen betartjuk-e mindig ezeket a valóban egyszerű alapszabályokat, akkor rögtön megvilágosodik a figyelemfelhívás értelme Arra is figyelmeztettek rögtön, hogy az öltözködés az, ami az első képet adja rólunk és szintén szabályba volt foglalva, mit kell viselni a kórházban egy gyógyszerésznek. Ez a hitelesség és komolyság elengedhetetlen kelléke. Márpedig kint a gyógyszerésznek rangja van a kórházban. Együtt vizitel az orvosokkal (mely vizit szintén nem a beteg fölött, hanem ha állapota engedi vele és a hozzátartozókkal EGYÜTT, és együtt is gondolkozva történik, hiszen ahogy elhangzott: a betegség legjobb gyógyítója maga a beteg szervezete), szinte kizárólagosan felelős a gyógyszerelésért és sürgősség esetén éppen úgy riasztható, mint az orvosok. Teljesen logikusan a gyógyszerész szerepköre: azt csinálja, azzal foglalkozik, amihez ért: a gyógyszereléssel. Kint a klinikai és farmakológiai tárgyak túlsúlya egyértelmű, technológiával, vegyészeti, ipari résszel kevesebbet foglalkoznak, hiszen az a terület ma már inkább a mérnököké és olyan irányú, speciális képzést igényel. Az oktatásuk éppúgy követi az igényeket, ahogy az egész ország a minél jobb szolgáltatások nyújtásán alapszik. Számunka furcsának tűnhet az a magángyógyszerész, akinek a gyógyszertára egy hamburgerezővel szorosan összenőve működik, de ő azt mondja, nagyon jó, mert rendszeresen látja a betegeit akkor is, ha nem betegek, nyomon tudja követni az állapotukat és időnként barátian elkávéznak. Láthatjuk: így nem csak sokkal közvetlenebb kapcsolatba kerül velük, barátságosabb a munkavégzés ebben a környezetben, de ezek az emberek biztosan hozzá járnak majd így mindenki jól jár. Erre a lojalitásra és emberi kapcsolatokra szüksége is van, hiszen a láncok nyilván több mindent könnyebben meg tudnak valósítani, nagyobb a mozgásterük, de az emberi tényezők pótolhatatlanok. A magángyógyszerészek és a láncok is jól megférnek egymás mellett. Tekintve, hogy erősen öregedő társadalomról van szó (2030-ig megduplázódik, vagyis 77 millió főre nő a nyugdíjasok száma), de ez a 65 év feletti társadalom bizony anyagilag erős (az amerikai vagyon 44%-a és az összbefektetések 77% -a az ilyen életkorú populáció kezében van) és egészségükre sokat fordítanak, így a vevőkör garantált (forrás: American Geriatric Society). Úgy vannak vele, hogy elfogadják, hogy aki nem szeretne gazdasági ügyekkel foglalkozni, mobilisabb és szereti, ha kötöttebb keretek között dolgozhat, az megy lánchoz, aki önállóbb, vállalkozóbb szellemű, az nyit patikát, aki meg a családiasabb, stabilabb légkört szereti, az elmegy családi gyógyszertárba beosztottnak. A gyógyszerészet láthatóan kint, az Egyesült Államokban is keresi a helyét, hiszen az elmúlt évben nagyon felgyorsult a fejlődés és változtak a társadalom igényei is. Sok mindenben lehet követni őket, de amiben leginkább érdemes, az az összefogás, hiszen ez adja érdekképviseleti erejüket is. A másik erősen megfontolandó dolog a megfelelő kommunikációra nevelésen és a klinikai gyógyszerészet szerepének kiterjesztésén túl az oktatás erősen gyakorlati mivolta, mely láthatóan nagy hasznot jelent a tudás felépítésében és így a gyógyításban. Köszönjük a MOSZ-nak a nagylelkű támogatást, amivel lehetővé tették számunkra, hogy új tudással, élményekkel és szemléletmóddal gazdagodva térhessünk haza! 16 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 17

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Egészség az én környezetemben Engedjék meg, hogy mielőtt hozzákezdenék a pályázati anyagom összefoglaló ismertetéséhez, bemutatkozzam: Szrogh Vivien vagyok, a polgári Főnix Patikában dolgozom már lassan 6 éve ben fejeztem be a tanulmányaimat Debrecenben, s ugyanitt szereztem meg 2008-ban a szakvizsgámat hatástanból. A Nyíregyházi Főiskolán ugyan ebben az évben tettem le államvizsgámat a testnevelés szakon, s idén ben vehettem át a diplomámat a Corvinus Egyetem Egészségügyi Menedzsment szakán. Mint ahogy hallani lehetet a testnevelő tanári diplomám kakukktojásnak tűnhet, azonban senki ne gondolja azt, hogy ez nem tudatos választás volt! Meglátásom szerint az egészséges életmódról nem elég csak beszélgetni a tára asztal mellett, hanem személyes példamutatással tenni is kell érte! Éppen ez motivált engem, hogy jelentkezzem a versenyre, s nagy örömmel töltött el, hogy a kongresszus kiemelt témája: A gyógyszertár, mint egészségügyi centrum lett. Ezek után engedjék meg, hogy hozzá kezdjek a verseny anyagom ismertetéséhez, amely az Egészség az én környezetemben címet kapta. Már több alkalommal láthattunk, hallhattunk különböző kezdeményezéseket a lakosság egészség állapotának felmérésére. Gondoljunk a 2 héttel ezelőtt megrendezésre került Szívünk Napjára, vagy az Egy Csepp Figyelem! Alapítvány által szervezet ECSET országjáró turnékra. Azonban ha megkérdeznénk bármely gyakorló gyógyszerészt, akár az itt ülők közül is, hogy meg tudják-e mondani, milyen a saját településükön élő lakosok egészségi állapota, akkor nagyon kevesen tudnánk helyes választ adni! MIÉRT VAN EZ ÍGY? Végezzünk el egy nagyon egyszerű kísérletet, megkérek most mindenkit arra, hogy gondoljon úgy általánosságban az egészség ügyre. Az esetek többségében vagy egy beteg em - ber, vagy egy rendelő intézet, vagy egy kórház, mentő, vagy egy gyógyszertár jut az eszünk be, és nagyon kevesen asszoci álnak például az egészséggel kapcsolatosan egy zöldséggel teli kosárra, mint a vita mi nok jelképére, vagy a családi kirándulás ra, a közös mozgás örömére. Ha az egészség szó jelenté - séből indulunk ki akkor nem egész ségügynek, hanem betegségügynek kellene neveznünk ezt az intézmény rendszert, hiszen ezeken a helyeken beteg emberekkel foglalkoznak, s az egészséges ember maximum látogatóként vagy kísérőként tér be oda. Gondoljunk csak bele egy egyszerű hétköznapi pillanatba: tele a váróterem betegek kel, a rendelőben dolgozók azt sem tudják, hogy hol áll a fejük, s bejön egy egészséges ember! Az orvos első kérdése az lesz felé, hogy mi a panasza? Az illető azt válaszolja, hogy semmi. Az orvos erőteljesebben megkérdezi akkor, mi a baja? A válasz ismét az lesz, hogy semmi, erre a háziorvos teljes joggal felháborodva azt kérdezi, hogy akkor minek jött. Pedig az embe - rek egészséges időszakában is teljesen ter - mé szetesnek kellene lennie, hogy olyan embertől kérjenek tanácsot az emberek, akik értenek a dologhoz. Jól észlelhető ebből is, hogy az orvosokat tanulmányaik során elsősorban a betegségek re, azok felismerésére és kezelésére képezték ki, ezért a praxisukba betérő egészséges emberrel nem tudnak mit kezdeni, így addig vizsgálják, míg találnak vala - mi eltérést, s ak kor kibontakozhatnak. Gyakran halljuk, hogy az egészség az em - ber számára a legnagyobb kincs, össztársadalmi érték vagy úgyis mondhatnánk, hogy a legfontosabb ajándék, amit minden ember közel azonos feltétellel megkap, de ennek megőrzéséről, fenntartásáról már mindenkinek magának kell gondoskodnia. Sajnálatos módon azonban a közvélemény elég lebecsülő magatartást tanúsít az egészséggel, mint értékkel kapcsolatban. Úgy vélik, hogy az egészség egy velünk született adottság, pedig ez valójában egy szociális fejlődés és tanulási folyamat eredménye. A rehabilitáció nem visszatérés a korábbi állapothoz, - teljesítményhez, hanem egy új életminőség felé való elmozdulás, hogy az egyén egészségesebb legyen, mint valaha (gondoljunk a szenvedély betegekre). Mindezek után felmerül a kérdés, hogy mi van az egészséges emberekkel, ki foglalkozik velük? Úgy gondolom, hogy itt kerülhetnénk mi gyógyszerészek előtérbe, mint egészségügyi szakemberek, ezért megvizsgáltam az expediáló gyógyszerészek lehetőségeit a BCGmátrix segítségeivel. A Boston Consulting Group Mátrix négy csoportot különít el: 1. Döglött kutya: A gyógyszerészi szakma egyik legszebb területe sokat vesztett régi fényéből, ez pedig nem más, mint a magisztrális gyógyszerkészítés. Mindazok a technológiai eljárások, amiket megtanultunk és megszerettünk technológia gyakorlaton azok ma már a közforgalmú gyógyszertárakban háttérbeszorultak, köszönhető ez a gyógyszer gyártók által felduzzasztott speciális gyógyszerpalettának. 2. Fejős tehén: A speciális készítmények gomba módjára történő előállítása jelentősen háttérbe szorította az individuális terápia jelentősségét, azonban amíg a hatékony házi orvosi, szakorvosi ellátás terápiás fegyvertára a korszerű gyógyszerekben rejlik, addig nekünk gyógyszerészeknek ezen készítmények jelentik a megélhetésünk fő forrását. Azonban amíg egy TISZTÁN SZOLGÁLTATÁSRA jellemző, úgymond kötelező információközlésen alapul a mindennapos munkánk, addig ne lepődjünk meg, hogy alkalmatlanok vagyunk a betegegyüttműködésre és bizalmának megnyerésé - re, vagyis compliance-ének javítására. Men y- nyivel nyitottabb, közvetlenebb hangulatot teremt egy mosolygós gyógyszerész a tára asztal mögött, aki birtokában van az ÉRTŐ FIGYELEMNEK, s empátiájával figyelmesen meghallgatja a beteget, erre ad nekünk lehetőséget a gyógyszerészi gondozás. 3. Sztár: A gyógyszerészi gondozásban mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a GYŁGYSZERÉSZ + gyógyszertár = TAN CSAD S + gyógyszer. A gyógyszerészi gondozás egy olyan beteg - ellátási rendszer, amely nyomon követi a kezelési folyamat eredményeit és a terápia ha té - konyságának érdekében segít a korrekcióban, vagyis már nemcsak egy egyszeri segítségnyújtás, hanem folyamatos kapcsolat tar tás az orvos-beteg-gyógyszerész között. Ezért porbálunk minden lehetőséget megragadni, ahogy azt a későbbiekben olvasni lehet majd. 4. Kérdőjel: Ez a kategória azért kapta ezt a nevet, mert még nem tudjuk előre, hogy az adott tevékeny - ségünknek pozitív vagy negatív kimenetele lesz számunkra. Természetesen azt szeretném bemutatni példák sorával, hogy az egészség promó - ciós tevékenységünknek pozitív kimenetele van. Az Egészségügyi Világszervezet 1986-ban Ottawában pontosan megfogalmazta, hogy az egészség promóció ez egy olyan folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészségük feletti kontroll megszerzésére és egészség fejlesztésére. Ma már az egészség promóció jelentése mögött nem az egészség megőrzést, hanem sokkal inkább az egészségfejlesztést értjük, hiszen ezen kifejezés alá már nem csak az egészséges embereket, hanem a betegeket is beleértjük, akik folyamatos és tudatos támogatást igényelnek, hiszen az egészség ma már nem célja, hanem erőforrása a mindennapi életünknek. A tanulmányaim során lehetőségem nyílt megismerni Max Weber életstílus szemléletét. Meghatározásában 2 fontos elemre hívja fel a figyelmet. Az egyik a választás, a másik az esély. Minden egyénnek megadatik, hogy az életmódját maga választhatja meg, alakíthatja ki, vagyis döntést hoz. Igen ám de döntéseinket mégsem hozhatjuk meg teljesen szabadon, hiszen az esély vagy lehetőség befolyásolja életmódunkat. Azaz adott körülmények között, viszonylagos szabadsággal hozhatjuk meg életmódbeli és magatartás beli döntéseinket. Nincs ez másként Polgáron sem ahol dolgozom, az ott élő emberek is a rendelkezésre álló információk és lehetőségeik birtokában hozzák meg hétköznapi döntéseiket. Most sokan kérdően nézhetnek rám, hogy ez máshol is így van, akkor miért van ennek jelentősége? Polgár Északkelet- Magyarország 3 viszonylag hátrányos helyzetű megyéjének (Borsod-, Hajdú-, Szabolcs) találkozásánál fekszik. Ezen megyékben élő lakosok egészségi állapota, életminősége jóval alatta marad az országos átlagénak. Igaz jó néhány kezdeményezés megindult ezen területek felmérésére, azonban az egészségfejlesztő, -megőrző progra - mokat elsősorban a nagyobb települése ken lehet megtalálni, ahol úgymond a ráfordított költségek meghozzák a maguk hasznát. Gondoljunk csak bele az országjáró turnék sorába, amelyek elsősorban megyeszékhelyre vagy legalábbis a lakosú településekre koncentrálódnak, így a kisebb települések mint Polgár is ahol a lakosok száma kevesebb, mint 9000 fő felmérése, megkeresése még várat magára. Ezért gondoltam azt, hogy nekünk, gyógyszerészeknek, mint az egészségügy szerves részének kellene az egészség promóció élére állnunk. Az egészségnevelést már gyermekkorban el kell kezdeni, tudatosítani kell, hogy az egészség a legfőbb kincs, azonban ezt nem a wellness hétvégék, élményfürdők, falusi turizmusok, torkos csütörtökök szolgáltatásainak igénybe vételével tehetjük meg, mint ahogy azt a mai trendek kínálják. Senki ne értse félre erre is szükség van, de ezek a lehetőségek nem a testünk egészségét vagy a modern táplálkozást szolgálják, hanem főként fogyasztást generáló, vásárlási kedvet növelő tehát forgalom és bevételnövelő hatásuk van, s nem az egészség megóvás a főcéljuk. A mai intézményes oktatás sem áll a helyzet magaslatán egészségnevelés terén, így bekapcsolódva a helyi oktatási intézmények vérkeringésébe lehetőségünk nyílt a gyerme - kek számára szemléletesen bemutatni az egészséges élet fontosságát. Ezen kezdeményezést természetesen mindig a gyermekek életkorának megfelelően kell megtennünk. Itt van nagy jelentősége a testnevelő tanári diplomámnak. A kisebbek számára a játékos megoldások, még a nagyobbat számára a szembesítés saját magukkal mutatott évekre visszamenő - en jelentős eredményeket, vagyis elgondolkoztatásra bírta a gyermekeket. Az egész - séges életmódról nem elég csak beszélni évente 2-3 alkalommal, hanem TENNI is kell ÉRTE, éppen ezért heti több alkalommal délutáni foglalkozásokat tartok (edzést) kicsiknek, nagyoknak egyaránt, a 4 évestől a 60 évesig. Elkötelezett híve vagyok (vagyunk pa - tika dolgozói is) a promóciónak, így a minden - napos gyógyszerészi gondozáson túl több alkalommal lehetőséget adunk a hozzánk betérők számára, hogy tájékozódjanak egészség állapotukkal kapcsolatosan. Különös te - kintettel figyelünk arra, hogy betegeink a betegségeikkel, gyógyszereikkel kapcsolatosan megkapják a megfelelő szakmai tájékoztatatást (ennek érdekében kialakítottunk egy házi továbbképzést is) és elégedetten távozzanak, hogy a jövőben is nyugodt szívvel, bizalommal forduljanak hozzánk. Az ilyen kommunikációra a legjobb lehetőséget a min - den évben megrendezésre kerülő Országos Patikanap adja. Ez olyannyira így van, hogy a tavalyi évben rá kellet jönnünk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel kinőttük a patika falait. A továbblépésre az adott lehetőséget, hogy az Egészség egy életen át alapítvány képviselőjével módunkban állt felvenni a kapcsolatot, akik rendelkezésünkre bocsátották a mozgó szűrőállomásun - kat. A kamionon 15 féle paramétert mért meg közel 120 embernek egy orvos, 3 asszisztense. Természetesen nem fért fel mindenki a kamionra, így további 246 fő számára kolléganőim mérték meg a vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, húgysav-, oxigén szaturációs szintet és a vérnyomást is. A közel 400 fős mérésből egyértelműen látszik, hogy az embereket igenis érdekli az egészségi állapota, szívesen szánnak rá időt, ha adunk nekik rá módot és lehetőséget. Az általam kidolgozott komplex, minden korosztályt érintő egészség promóciós tevékeny - ség rövid összefoglalásából is jól érezhető, hogy a lehetőségek mindenki számára adottak, annak érdekében, hogy minél jobban bevonjuk magunkat a településünk egészségi állapotának alakításába, javításába. Jorge Bucay szavaival élve: Az egészség nem más, mint ajtókat, ablakokat nyitni a világra. 18 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 19

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány ımi mindent szedek? Kérdezze meg gyógyszerészét! A gyógyszertárakban, a gyógynövényboltok - ban, a drogériákban, az élelmiszer áruházak - ban, az interneten vagy egyéb más for rásból is egyre több termék akad a kezünkbe, melyek magukat nélkülözhetetlennek tartják teljes testi és szellemi egészségünk megőrzése érdekében. A betegek, fogyasztók helyzete kiszolgáltatott, hiszen a sok hangzatos reklám hatására fogalmuk sincs arról, hogy amit megvesznek, azzal valóban tesznek egészségük - ért, vagy inkább ártanak maguknak és még pénzt is dobnak ki az ablakon. A problémát súlyosbítja, hogy ilyen készítményekkel a be - teg krónikus terápiás kezelését sokszor még megjósolhatatlanul befolyásolja is. A gyógyszerészek, mint a gyógyszeres terápia kapuőrei hazánkban korábban a probléma kezelésére vonatkozóan már tettek lé pé - seket a házi patika átnézéssel, ami főleg a készítmények lejáratára, tárolására vonatkozott. Azóta a helyzeten csak ront, hogy a hozzáférhető készítmények egyre sokfélébbek, egyre különbözőbb eredetűek, ajánlásaik pedig nem egyszer minden bajra, minden helyett jónak tartják őket. Ennek átfogó értékelésére a korábban végzett házi patika ellenőrzés már nem terjed ki. Nemzetközileg ismertek, olyan eljárások, mind az orvosnál, mind a gyógyszerésznél ( brown bag review), melyek fontosnak tartják a beteg, fogyasztó készítményeinek együttes átnézését, értékelését a gyógyszeres t e- rápia szempontjából. Sajnos a hazai gyógyszertárak szolgáltatási profiljából egy ilyen (validált) módszer hiányzik. Ennek a problémának a kezelésére vonatkozóan a hazai előzmények és a nemzetközi tapasztalatok alapján dolgoztam ki egy olyan eljárásrendet, mely lépésről-lépésre meghatározza az ilyen jellegű gyógyszervizsgálat pontos menetét. Ez kiterjed a betegek figyelmének felhívásától (rövid tájékoz - tató, szórólap), a személyes szóbeli és írásbeli tájékoztatáson (tájékoztató lap, bele - egyező nyilatkozat), átadáson (átadás-átvé - teli jegyzék) és a beteg kikérdezésén keresztül (vizsgálati lap), a végső, szakmai szempontok alapján történő kiértékelésig (értékelő lap) (1. ábra). Az általam javasolt gyakorlati metodikát a gyógyszertári környezetemben 25 be teg bevonásával végzett pilot vizsgálat elvégzésével próbáltam ki. A vizsgálatban a nők (52%) és a férfiak (48%) részvételi ará - nya közel azonos volt, míg az átlagéletkor 53,5 év (30-78) (s=13,8) volt. Ez is azt mutat - ja, hogy az idősebb korosztály érdeklődése nagyobb az ilyen jellegű vizsgálatok iránt. A készítmények kategóriánkénti megoszlása mutatja, hogy a be te gek vényköteles gyógyszereik mellett (48,4%) közel azonos arányban szednek vény nélkül kapható gyógyszert (13,9%), étrend-kiegészítőt (13,5%), gyógyteát (12,1%), és egyéb (10,6%), néhány esetben azonosíthatatlan készítményt (10,34%). Már ezek az adatok is azt igazolják, hogy a betegek többsége maga is tenni akar egészségéért, gyógyu - lásáért. Az esetek mégis 20,1%-ban a fogyasztók nem voltak tudatában annak, hogy pontosan mire is szedik az adott készítményt, gyakran hangzott el a Tudja-e mire szedi? kérdésre a Csak úgy! válasz. A gyógyszerellátás biztonságát veszélyeztető bizonytalan beszerzési források aránya is jelentősnek mondható, az esetek közel 10 %-át adja, jelezve, hogy a betegek nem félnek akárhonnan készítményeket beszerezni, és azokat elfogyasztani, ha jobb életminőséget ígérnek. A pilot vizsgálat a javasolt eljárásrend gyakorlati alkalmazhatóságát igazolta. Valójában nagy korrekciót a szerzett tapasztalatok alapján nem kellett eszközölni, csak a kezdetben percesre tervezett konzultációs időtartam nyúlt néhány esetben perc - re. A viszonylag kisebb betegszámot képviselő csoporton végzett felmérés tapasztalatai is azt mutatták, hogy a javasolt eljárási rend kipróbálása közben bizalmi kapcsolat alakult ki a gyógyszerész és a vizsgálati személy között, mely a beteg együttműködés javulását eredményezte. Összességében megállapíthatom, hogy a javasolt eljárásrend szabványosított, dokumen - tált, adatvédett. Saját tapasztalataim és a betegek visszajelzése is azt igazolja, hogy beemelhető a mindennapi rutin gyógyszertári gyógyszerészi gyakorlatba és akár standardizált metodikává is válhat(na) a gyógyszertáraink szolgáltatásai közé illesztve. Így még megalapozottabban mondhatnánk, hirdethetnénk Érdemes megkérdeznie gyógyszerészét!. Dr. Merczel Sára Kaposi Mór Oktató Kórház Szigethy-Gyula Gyógyszertár, Kaposvár 1. ábra Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Egyéni vállalkozás-egyéni cég-gazdasági társaság, a jogfolytonosság megőrzése érdekében A kérdés elsődlegesen az egyéni vállalkozási formában gyógyszertárat üzemeltető gyógyszerészeket érinti, tekintve, hogy ők azok, akiknek az utódlás kérdése a jelenlegi szabályozás mellett megoldhatatlan, amennyiben nem teszik meg a szükséges lépéseket, amelyet az előadásvolt hivatott bemutatni. A évi XCVIII. törvény (Gyftv.) pontja kimondja, hogy a személyes gyógyszertár működtetési jog pontosan mit jelent: szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és működtetésére szóló engedély A fenti törvény 83/A (5) bekezdés második fordulata még azzal egészíti ki ezt, hogy ab - ban az esetben, ha a személyi joggal rendelkező gyógyszerész nem vezet közforgalmú gyógyszertárat, személyi joga gyógyszertár vezetésére és működtetésére irányuló szándék esetén érvényes, azt ismételten kérelmezni az egészségügyi államigazgatási szervnél nem kell. Tehát a liberalizáció idején megszerzett személyi jogok továbbra is létezőek, annak ellenére, hogy nem kapcsolódik hozzá gyógyszertár működtetés. Egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény kimondja, hogy az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Ez az a szabály, amely a jelenlegi gazdasági környezetben beláthatatlan következményeket rejt magában. Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha egyéni vállalkozói tevékenységét az e törvényben meg - határozottak szerint bejelenti. Ezzel így nem is volna gond. A gond ott kezdődik, hogy jelenleg nincs egyértelmű gyakorlat arra, hogy a szükséges engedélyek kiadása megtörténik-e, vagy a meghalt egyéni vállalkozó gyógyszerész működési engedélyének jogfolytonosságának hi - ánya miatt új közforgalmú patika létesítésére vonatkozó eljárást kell kezdeményezni. Amely lássuk be szinte lehetetlen. Ezt a helyzetet tovább fokozva megoldhatatlan a helyzet akkor, ha az egyéni vállalkozó gyógyszerésznek nincs gyógyszerész hozzátartozója (leszármazója, házastársa). Ez esetben a gyógy - szertár működése egyértelműen megszűnik, ugyanis az egyéni vállalkozásban lévő részesedés eladását nem engedi a törvény. Az forgalomképtelen dolog. Természetesen ez nem jelenti azt,. hogy a vállalkozásban lévő vagyon (materiális javak, ingatlan, kocsi, árukészlet) nem lenne eladható. De ez nem jelenti a patika tovább működését, így annak ezen értéke elvész. A jelenlegi helyzetben pedig nem az ingatlan az érték, hanem a működő patika, hiszen új nyitásra szinte semmi esély. A Gyftv. 76. (1) bekezdése már megteremtette a legális lehetőséget arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján működtető gyógyszerész a közforgalmú gyógyszertárat egyéni cég formájában is működtethesse. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az egyéni vállalkozás megszűntetésével egy - idejűleg hozzon létre egyéni céget. Az egyéni cég a szakhatósági szempontból úgy viselkedik, mint az egyéni vállalkozás jog - utódja, tehát csak a már meglévő engedélyeket kell módosítatni. Nem kell új működési engedélyt kérni, így nem kell új eljárást kiírni a hatóságnak! A törvény ugyanis kimondja, hogy ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a cég e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. (személyi jog és működési engedély). Ha az egyéni vállalkozónak hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárása van folyamatban és az egyéni cég alapításának elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak bejelenti, a hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg. Így működik ez a már meglévő engedélyek esetén is. Ha a hatósági engedélyre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, az egyéni vállalkozó számára az egyéni cég alapítását megelőzően kiadott hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg. (működési engedély) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég csak akkor folytathat, ha tagja a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Az egyéni cégben lévő részesedés már forgalomképes lesz, igaz, csak korlátozottan, de forgalomképes. A korlát annyi, hogy csak egyéni vállalkozónak lehet azt eladni. Tehát társas vállalkozásnak nem! Nem veheti meg a tőkeerős láncokat üzemeltető társaság sem, mert erre a törvény nem ad lehetőséget. Az egyéni cég alapításával egy másik célt is elérünk. Megszűnik a gyógyszerász korlátlan és teljes anyagi felelőssége, ha egyéni cégét korlá - tozott felelősségvállalással alapítja meg. Így máris biztosítva van egy élet munkájának a védelme. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozás személyhez kötött vállalkozási forma, így e működtetési formán történt bármely változtatás az egyéni vállalkozás jogutód nélküli megszűnését eredményezi, ami Gyftv január 1-jén hatályba lépett módosítását követően a közforgal - mú gyógyszertár bezárásához vezethet, amely adott esetben a gyógyszerellátást súlyosan veszélyezteti és sérti az évtizedek óta, ekként dolgozó gyógyszerész érdekeit is. Ennek áthida lá sára indokolt volt az egyéni cég működtetési forma bevezetése, amely jogutódlást biztosít a gyógyszertár működési engedélye vonatkozásában. A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében az egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég a működési engedély jogosultjává válik. A Gyftv. 53/A. (1) es (2) bekezdései alapján a működtetőnek a változást az egészségügyi államigazgatási szervhez be kell jelentenie és egyidejűleg kérni kell a működési engedély módosítását. Az egyéni cég átalakulását a törvény már lehetővé teszi. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szó - ló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. Ez esetben is figyelemmel kell lenni azonban a Gyftv. tulajdonosi összetételre vonatkozó szabályaira. Összefoglalva: Az egyéni vállalkozás korlátlan felelősségéből kitörni mindenképpen megéri. Legális lehetőségek vannak a kockázatok mérséklésére, amelyet nem szabad kihagyni. Kis ráfordítással jelentős összeg spórolható meg. A gazdasági társaságban lévő részesedés örökölhető olyan személy által is, aki nem szakmabeli, de vállalva a Gyftv. előírásainak a betartását, tovább tudja eredményesen működtetni a gyógyszertárat, amelyre egyéni vállalkozás esetén nincs korlátlanul lehetőség. Megfelelő könyvvizsgáló és adótanácsadó sokat spórolhat az eljárás során, mert bár lesz fizetnivaló, de nem mindegy hogy mennyi és mikor. Ebben lehet segítségükre a megfelelően kiválasztott szakember. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász 20 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 21

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Az e-recept használata az Európai Unióban ıklinikum és farmakoterápia időskorban Valamennyi nemzeti egészségpolitika kiemelt súlyt fektet az alapellátás definitivitásának fejlesztésére. A folyamatnak egyik meghatározó eleme a lehető legnagyobb egészségnyereség felmutatása a gyógyszeres terápiák kézbentartásával. Így van ez Magyarországon is. A közvetlen lakos sá gi gyógyszerellátás átalakítása, az ágazat gyógyszerészi felelősségen és tulajdonon alapuló működtetésének bevezetése, új horizontot nyitott a gyógyszerészet számára. A nemzetközi tapasztalatokra is figyelemmel a magyar gyógyszerésztársadalom évtizede felismerte a gyógyszeres terápia menedzselésének jelentőségét. A gyógyszerész az utolsó láncszem, aki a gyógyító orvosi team szakmai megfontolását követően a beteg kezébe adja a medicinát. Ezzel összefüggésben meghatározó fontosságú az egyes megbetegedések etiológiájának, patologiájájának és terápiájának ismerete a legtöbb gyógyszerkészítmény alkalmazását igénylő morbiditási-, társadalmi- és korcsoportok esetében. Célkitűzésünk szerint olyan szakmai praktikum sorozat megalkotásán fáradozunk, ami az alapellátás orvosának és gyógyszerészének egyaránt muníciót ad a helyes gyógyszeres terápia felépítésében, nyomon követésében és ellenőrzésében. Elsőként az idős betegek ellátását összefoglaló kötet jelenik meg, mely a betegellátás geriátriai és gerontológiai vonatkozásait tárgyalja. Fokozottabb gyógyszerfelhasználás jellemzi ezt a korcsoportot. Az időskorúak gyógyszerfogyasztása jelentősen eltérő és speciális kérdéseket érint. Ennek értelmében elengedhetetlen fontosságú az idős szervezet sajátosságainak ismerete a házi- és szakorvosok valamint a gyógyszerészek számára. A kiadvány szerzői az egyes szakterületek klinikai és farmakoterápiás lehetőségeit dolgozzák fel. Az általános gerontológia és geriátria, a klinikum, a gyógyszerészi gondozás és gyógyszeres terápia menedzsment, valamint a gyógyászati segédeszközök használatának körültekintő bemutatása meggyőződésünk szerint hatékony eszköze lesz az adekvát és betegkövető terápiák alkalmazásának, nyomon követésének, az orvosok és a gyógyszerészek számára egyaránt. Szeretnénk azt elérni, hogy minden, a gyógyításban résztve - vő szakember polcán munkaeszköz legyen ez a kiadvány. Dr. Mikola Bálint Az e-recept meghatározása Az e-recept az alapellátásban vagy járóbeteg szakellátásban felírt recept elektronikus úton történő átvitele egy gyógyszertárba, ahol a beteg átveheti a felírt gyógyszert. Ehhez az szükséges, hogy a rendelőben a gyógyszerfelírás bekerüljön a beteg-nyilvántartási rendszerbe egy elektronikus dokumentum (recept) létrehozása céljából, majd kommunikációs kapcsolatokon keresztül továbbításra kerüljenek egy specifikus gyógyszertárba vagy egy országos e-recept tárházba. A gyógyszerrendelést számítógépes döntéstámogatás is se gítheti, még mielőtt sor kerülne a vények elektronikus küldésére. Az alapellátásban történő elektronikus vényfelírást meg kell különböztetni a kórházakban alkalmazott számítógépes technológiától, amelyet a gyógyszerfelírás és az adminisztráció elősegítésé - re használnak. A kórházi környezetben a zártkörű (closed loop) gyógyszer adminisztrációs rendszer tekinthető szabványnak, amely magában foglalhatja a gyógyszerek összeegyeztetését és a káros gyógyszerhatások monitorozást is. A zártkörű rendszerek általában tartalmaznak egy elektronikus gyógyszer adminisztrációs nyilvántartást és egy számítógépes rendelési bejegyzést az orvosok számára. Az e-recept jelenlegi helyzete Európában Jelenleg kevés európai országban valósítottak meg egész országra kiterjedő e-recept szolgáltatást. A legtöbb tagállam (16) azonban már 2006-ban az ehealth stratégia vagy megvalósítási terv részeként tekintett rá, ez a szám 2010-re 22-re nőtt. Országos szintű, teljes elektronikus vényfelírási rendszert csak Dániában, Észtországban, Izlan d on és Svédországban használnak. Hollandiában csak néhány régió ban terjedt el rutinszerűen, különböző szinteken, a háziorvosi vagy kórházi környezettől függően. Országos vagy regionális megvalósításra szánt kísérleti projektek a Cseh Köztársaságban, Finnországban, Olaszországban és Lengyelországban találhatók. A betegek egyedül Dániában férhetnek hozzá gyógyszer profiljukhoz, és válthat nak ki ismételten egyes, már felírt gyógyszerből az interneten keresztül. Spanyolország Andalúzia régiójában az e-recept a betegnyilvántartással és a gyógyszertárak logisztikai és számlázási rendszerével van összekapcsolva. A spanyol kormány tervbe vette az ilyen szolgáltatásoknak az egész ország egészségügyi rendszerére történő kiterjesztését. Portugáliában az elektronikus vényfelírás csak helyi szinten került megvalósításra néhány kórházban és gyógyszertárban, a receptek továbbítása a háziorvosi rendelőből a gyógyszertárba azonban még nem lehetséges. Észtország azon kevés európai ország egyike, ahol az e-recept teljes menete megvalósításra került a recept elektronikus felírásától kezdve az gyógyszertárba továbbításig és a gyógyszer kiadásáig. Észtországban a projekt a szélesebb Digitális Egészségügyi Nyilvántartás részét képezi. Az e-recept jogi kérdései Több országban az e-receptet részben azért nem használják az alapellátásban, mert törvényileg tiltott a receptek elektronikus úton történő továbbítása és az elektronikus aláírás használata, vagy a törvénykezés nem érinti ezeket a kérdéseket. Az e-receptre vonatkozó jogi követelmények többnyire a következőkre vonatkoznak: hitelesítés, elektronikus aláírás, beteg-beleegyezés, papír alapú másolat megszerzésének lehetősége, az előzetes klinikai vizsgálat kötelezettsége néhány országban. Walesben pl. az országos egészségügyi szolgálat új jogszabálya (National Health Service /Pharmaceutical Service/ Amendment Regulation of April) megköveteli, hogy fejlett elektronikus aláírási eljárásokat alkalmazzanak e-recept célokra. Az elektronikus vényfelírási folyamatnak olyan modalitásokon kell alapulnia, amelyeket az aláíró kizárólagos ellenőrzése alatt tud tartani. Finnországban az elektronikus recept használatáról szóló törvény és a szaktárca ehhez kapcsolódó rendelete értelmében a beteg jóváhagyása nem szükséges egy elektronikus recept felírásához, azonban a betegnek joga van ahhoz, hogy a receptet nyomtatott formá - ban kapja meg. Franciaországban az egészségbiztosítási törvény csak az formában továbbított receptet engedélyezi, és csak egészségügyi szakem ber által végzett előzetes klinikai vizsgálatot követően. Az elektronikus gyógyszer-szolgáltatás bevezetése általában specifikus törvénykezés elfogadását teszi szükségessé. Franciaországban törvényi szabályozással hoztak létre egy gyógyszernyilvántartás rendszert, minden társadalombiztosításra jogosult személy számára. A leiratkozásra lehetőséget adó (opt-out) országos elektronikus beteg nyilvántartással ellentétben, a gyógyszer-nyilvántartás szabadon választható (opt-in). A betegnek joga van a nyilvántartás bizonyos gyógyszer információval való frissítésének megtagadására, megszüntetheti a nyilvántartást, vagy megtagadhatja a hozzáférést. Belgiumban a gyógyszerészek utasításait tartalmazó módosított rendelet arra kötelezi a gyógyszerészt, hogy jegyzékbe foglaljanak bizonyos adatokat a felírt gyógyszerekre vonatkozóan. A rendelet bevezetett egy alaposabban kidolgozott opt-in alapú gyógyszer-nyilvántartást is. 22 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 23

13 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális ıgazdálkodj okosan! a raktárban A patikai készletmenedzsment Esettanulmányok Svédország Svédországban jelenleg az összes recept több mint 85%-át elektronikus úton továbbítják az orvosi rendelőtől a gyógyszertárig. Az e-recept küldése két módon történhet. Az egyiknél a háziorvosi elektronikus beteg-nyilvántartási rendszer jelenti a kiindulópontot, amelyet kiegészítettek egy recept-küldő szoftver modullal. A másik mód szer a biztonságos web-alapú vényfelírás, ami csak egy számítógépet és internet kapcsolatot igényel, ezt azonban nem használják túl gyakran az orvosok. Az elektronikus űrlap csak regisztrált klinikai dolgozók számára áll rendelkezésre. Kitöltését követően biztonságosan továbbításra kerül az egészségügyi digitális hálózaton keresztül, amely az országos elektronikus kormányzat (egovernment) infrastruktúrájának részét képezi. A háziorvosi, járóbeteg-, vagy kórházi ambuláns rendelőben felírt receptet elküldhetik egy specifikus gyógyszertárba vagy az országos e-recept adatbázisba. A betegek az ország bármelyik gyógyszertárában kiválthatják gyógyszereiket. Az adatbázist 2004-ben indították és minden felhasználó számára sikeresnek bizonyult, főképpen azok számára, akik értékelik a nagyobb fokú rugalmasságot és a szélesebb körű szolgáltatásokat (pl. 24 órás hívóközpont tanácsadás és házhozszállítás céljából). Jelenleg egy közvetlen, online gyógyszer felhasználási vizsgálat továbbfejlesztésén dolgoznak, amely kiterjedne bármilyen egészségügyi szakember által felírt elektronikus receptekre. Jelenleg a gyógyszertárak 10%-ánál történik ilyen vizsgáltat a gyógyszerek kiadásakor. Tesztelés alatt van a gyógyszer-kölcsönhatások ellenőrzését végző rendszer, amely azonnal értesíti az orvost a potenciális hibákról, az elmulasztott figyel meztetésekről, vagy a gyógyszerek közötti kölcsönhatásokról. Mindez várhatóan a javítani fogja a betegek biztonságát. A svéd gyógyszerpiac li beralizációja egy új, állami tulajdonú vállalat létrehozását ered mé nyezte (Apotekens Service AB). Ez a vállalat birtokolja és működteti az országos e-recepthez tartozó infrastruktúrát valamennyi gyógyszertárában, és működteti a kölcsönhatás ellenőrző rendszert is. Észtország Egy kísérleti fázis után az észt szociális minisztérium 2010 januárjában indította el a központi digitális recept-szolgáltatást. A digitális recept lehetővé teszi az orvosi személyzet és gyógy - szertárak számára az összes forgalomban levő recept monitorozását és menedzselését. A rendszer a bejövő recepteket az Észt Egészségbiztosítási Pénztár szerverén tárolja és kérésre elküldi egy gyógyszertár információs rendszerére. A gyógyszerész a beteget személyazonosító kártyája alapján azonosítja. Ha nincs más kikötés, a receptek nyilvánosak, vagyis bárki felveheti a gyógyszert a beteg azonosító kódja alapján. A beteg meghatározhatja azok körét, akik felvehetik a gyógyszerét, ez esetben egy engedéllyel ellátott receptet állítanak ki, de saját magára is korlátozhatja az átvevőt, ez esetben egy privát receptet állítanak ki. Bár az egészségügyi költségvetés csökkentése és a megvalósítás műszaki nehézségei kezdetben akadályt jelentettek, a digitális receptek száma egyenletesen növekedik. Forrás: European countries on their journey towards national ehealth infrastructures, ehealth Strategies Report, January European Commission A folyamatosan növekvő kihívások komoly feladat elé állítják a patikavezetőket a készletgazdálkodás területén is. Az optimális készlettartás nagy jelentőséggel bír, hiszen a bennmaradó készlet leköti a tőkét, a nem elég széles gyógyszerválaszték viszont a betegek számára nem megfelelő. A patikák többsége komoly anyagi gondokkal küzd, sőt egyesek jelentős tartozást halmoztak fel a nagykereskedők felé, ezért rendkívül nagy nyomás alatt vannak a profit maximalizálását illetően. A folyamatosan megjelenő új termékek kihívást jelentenek a készletgazdálkodás területén, különös tekintettel arra, hogy a generikus verseny erősödése a patikusok egyre gyorsabb re - agálását követeli. További odafigyelést igényel a növekvő népszerűségnek örvendő speciális termékkihelyezések és a polctervezés menedzselése is. Az OTC szegmens készítményeire a mé - dia erős hatást gyakorol, a patikába betérők szívesen veszik, ha viszontláthatják a televízió által megismert készítményeket. Egyik tanulmányunk során megvizsgáltuk Magyarország és a környező országok patikai készlettartását az OTC szegmensben. A vizsgálati eredmény egyértelműen kimutatja, hogy Magyarországon a legalacsonyabb, 1-1,5 hónapra elegendő készlet van a patikákban átlagosan. Az sem ritka jelenség, hogy egy nagykereskedő akár naponta két alkalommal is szállítson egy adott patikába. A készletek összetételét igazi kihívás optimalizálni. Mivel átlagosan egy patika összforgalmának 95 százalékáért az ott forgalmazott termékek csupán 33 százaléka felelős, a ha - zai piac erősen koncentráltnak tekinthető. Mégsem teheti meg azt egy patikus, hogy csak azokból a gyógyszerekből tartson, amik a legkeresettebbek, hiszen a folyamatosan megjelenő vény nélkül kapható újdonságokra a hirdetések is időben felhívják az emberek figyelmét. A vényköteles készítmények piacán azonban a felgyorsult generikus áradat állít kihívást a patikavezető számára. A gyógyszertár vezetőjének elengedhetetlenül fontos lenne az, hogy bepillantást kaphasson az országos illetve saját régiójához kapcsolódó trendekről. Gyakori az a jelenség, hogy a patikába betérő beteg egyszerre szeretné kiváltani gyógyszerét és tlagos patikai készletforgás Patikai készletforgási sebesség egy kiválasztott patikánál megvásárolni egyéb vény nélkül kapható készítményeit, netán az OTC piac által kínált újdonságokat is kipróbálná. Ezért olyan patikát keres, ahol egy időben intézheti el ezen igényeit, és kaphat tanácsokat valamint naprakész információkat. Egy szabadon kiválasztott patika esetében megvizsgáltuk egy nagy forgalmú vény nélkül kapható termék szempontjából a készleteket. A vizsgálatok alapján látható, hogy júliusban amikor egyébként a termék forgalma a legkisebb volt a patikai készlet elfogyott. A patika viszont jól felkészült az áprilisi, valamint a novemberi megemelkedett igényekre, ugyanakkor a bennma - radt készlet, és a lecsökkent eladások januárban magas készletfelhalmozáshoz vezettek, ami jelentősen ronthatott a patika jö ve - delmezőségén. A patikavezetők számára kiemelt fon - tosságú, hogy elegendő és megfelelő információval rendelkezzenek a környe - zetüket jellemző trendekről. A készlettartás optimalizálása napi szinten előforduló kihívás, ami a patikák jelen - legi általános helyzetében kiemelt jelentőséggel bír. Az IMS Health új patikus programja keretében a főbb patikai készletadatok összehasonlító elemzése révén segítjük a gyógyszertárvezetőket a készletgazdálkodás optimalizálásában is. A következő számunkban az árazás dilemmáiról fogunk szólni. 24 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 25

14 Kis karácsony, nagy karácsony... Ismét elérkezett az év utolsó hónapja! Kilenc évvel ezelőtt karácsonyi cikkemet ugyanezzel a mondattal kezdtem. Nagyon hálás vagyok a Gyógyszertár újság Főszerkesztőjének, hogy helyet kaptam és kapok e szakmai lapban. Hálás vagyok azért is, mert hónapról hónapra, tudásomat gyarapítva keresem, kutatom a szépségipar újdonságait, hogy Önökkel megoszthassam. Nem szeretek középpontban lenni, se kitűnni, de kifejezetten jól esik szerény lelkem nek, ha egy patikában, vagy valame - lyik gyógyszerész rendezvényen felismernek, tehát olvassák a cikkeim. Engedjék meg, hogy az eltelt jó néhány esztendőt áttekintve ezekből szemezgessek. A december nekünk, nőknek, a mai szóhasználattal élve a kihívás hónapja. Az ünnep előtti teendők listája végtelen, talán nem is jut idő a kozmetikusra, jöjjön hát egy kis segítség az otthoni szépítkezéshez. Rengeteg pakolást és krémet lehet kapni az üzletekben, én ennek ellenére házi szereket ajánlanék. Talán azért, mert még emlék szem a hőskorra, amikor mi készítettük a pakolásokat a kozmetikában és talán azért is, mert ezek a házi szerek mindig kéznél vannak. Az első lépés a peelingezés, melyhez olíva olaj és valódi tengeri só keverékét használhatunk arcra és testre egyaránt. Ezzel az olajos dörzs peelinggel óvatosan, lágyan átmasszírozzuk az arcot és az egész testet. A legalkalmasabb ezt a műveletet a kádban végezni és a radírozás után le is zuhanyozni. Ezután alaposan krémezzük be a testünket, az arcunkra pedig tegyünk fel egy igazi vitaminbombát: élesztő, joghurt, méz, hidrofil non ion és tojásfehérje habjának keverékét. A téli bőrápolásnál is figyelembe kell venni bőrünk típusát, de ilyenkor a magas víztar - talmú krémek használatát mellőzzük, ugyanis a hidegben, ezek szó szerint ráfagynak a bőrünkre. Télen a zsírosabb bőrök is jól tolerálják a vastagabb krémeket. A nappali sminkhez használt alapozót is cse réljük le egy hatóanyagokban gazdagabb alapozóra, a szempillaspirálunkat vízállóra, ugyanis télen a hideg-meleg hatásá - ra, megfolyhat szemünkön a festék. Ajak - rúzs ban is gazdagabb, vitaminos készítményeket használjunk. A téli hónapok a legalkalmasabbak a bőrfiatalító kezelésekre, azon belül is, az AHA-s kezelésekre. Az AHA, vagyis az alfa-hidroxi sav egy szerves sav, a legegyszerűbb AHA, a glikolsav. Az alfa-hidroxi savak legtöbbje a természetben fordul elő, tejben, almában, citromban, a glikolsav a cukornádban. A glikolsav, ez a kisméretű molekula hatol a legjobban a bőrbe, egészen a szarurétegig, ahol a szarusejtek leválását fokozva frissíti a bőrt. Szövettani vizs gálatok igazolják, hogy a hám-irha határ újra felveszi a fiatal bőrre jellemző hullámvonalat. Az AHA-s kezelés hatására eltűnnek, illetve mérséklődnek a ráncok, a szeborreás és aknés bőrök állapota is javul. Móricz Zsigmond szerint, akit nem simogatnak, annak kiszárad a lelke! A mi szak - mánkban az érintésnek különösen fontos szerepe van. A kozmetikai masszázs célja egyrészt a bőr és a felszínen fekvő izmok petyhüdtségének megakadályozása, másrészt a már keletkezett, idő előtti ráncok eltüntetése, a lehetőségekhez képest, az iz - mok tónusának emelése, a bőr és a szövetek életerejének fokozása, rugalmasságuk visszaadása. E célokat a masszázs a bőr és a szövetek élettani funkcióinak felpezsdítésével éri el. Megdöbbentő adatok! Az USA-ban egy év alatt 10 milliónál több szépészeti műtétre került sor! (2005-ös adat) Az új szlogen: Öregedj meg elegánsan! De hol a ha - tár? Meddig zsarolható az emberi szervezet és a bőr szerkezete meddig bírja el - viselni a szike alkotta új formát? Az Öregedj meg elegánsan!, számomra azt üzeni, méltósággal megöregedni, szeretni önmagunkat és mindent megtenni az öregedés lassítására, úgy testünk, mint az elménk karbantartására, az arany közép - utat megtartva. Karády Katalint riporterek faggatták arról, hogy miért nem varratta fel az arcát, hiszen plasztikai sebész volt a férje Hogy képzeli? válaszolta Karády Tudja, ne - kem mennyi munkám van ezekben! Először valamikor régen, boldog akartam lenni. Aztán tökéletes. De nincs messze az idő, mikor az ember csak lenni akar, boldogtalanul, tökéletlenül, lenni, még egy kis ideig, mert süt a nap, vagy esik az eső. Egy karácsonyi cikk mit sem ér egy jó kis sütemény recept nélkül. Íme. Mézes puszedli Hozzávalók: 1 kg liszt, 7 tojás, 45 dkg cukor, 25 dkg margarin, 2-2 kávéskanál szódabikarbó - na, fahéj, szegfűszeg, 2,5 dl méz. Ez e mennyiség igen nagy, ezért lehet felezni, negyedelni és a mélyhűtőbe tenni, akár Húsvétig is eláll! A kisütésre szánt mennyiséget 1 éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap vékonyra kinyújtjuk és karácsonyi tészta kiszúróval kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsiben fokon megsütjük. Ha kihűlt, a tetejét 3 tojásfehérje és 25 dkg porcukor keverékével díszíthetjük. Nagyon finom, jó étvágyat hozzá! Most pedig, így 2011-ben kívánok Önöknek Békés Boldog Ünnepeket és Nagyon jó egészséget! Barabás Éva Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! Milliókat bukott az állam a veszélyes gyógyszeren Egy 14 éves lány a pattanásait akarta kezelni, leállt a veséje. Az Legfelsőbb Bíróság kimondta: az állam felel. Tízéves pereskedést zárt le szerdai döntésével a Legfelsőbb Bíróság. Egy fiatal lány perelte az államot, miután a pattanásaira szedett gyógyszer mellékhatásaként leállt a veséje. Több tízmillió forintos kártérítést kapott augusztusában egy tizennégy éves lány bőrgyógyászhoz fordult a pattanásai miatt. Az orvos októberben felírt neki egy gyógyszer, melyet el is kezdett szedni. Először lázas lett, feldagadt az arca és a bokája, immunrendszere legyengült, hormonháztartása felborult. Decem - berben már kórházba vitték súlyos, kétoldali vesebetegséggel. Életveszélyes állapotba került. Végül két vese-transzplantációs műtéten esett át decemberétől 2008 nyaráig összesen 37 alkalommal állt kórházi kezelés alatt. A kirendelt szakértő egyértelműen megállapította, hogy ok-okozati összefüggés volt az egyébként ma is forgalmazott gyógyszer szedése és a lány megbetegedése között. A gyógyszer októberi tájékoztatójában azonban a vesegyulladás nem szerepelt a lehetséges mellékhatások között. A gyógyszer, mint termék emiatt hibás volt, mert a tájékoztatás hiányossága miatt nem nyújtotta az elvárható biztonságot. Forrás: Index.hu Gyógyszernév nélküli receptek jövőre Jövőre a koleszterinszint-csökkentőknél már nem írhatná rá a receptre az orvos a gyógyszer nevét, csak a hatóanyagét, a patikusnak pedig a legolcsób - bat kellene kiadnia az azonos hatóanyagúak közül. Ettől azonban eltérhetne a patikus, ha a beteg kifejezetten kéri, hogy az addig használt orvosságát szeretné tovább szedni. A gyógyszerár-támogatási rendszer jövő évi módosításairól szóló előterjesztésben szerepel az is, hogy bizonyos esetekben szankcionálnák, ha a beteg nem működik együtt az orvossal, nem tartja be annak utasításait. A krónikus tüdőbetegeknek (COPD) például központilag támogatott dohányzásleszoktató programon kellene részt venniük, s ha azután sem teszik le a cigarettát, akkor 90 százalék helyett csak 55 százalékos tbtámogatást kapnának a gyógyszerükhöz, ami azt jelenti, hogy több ezer forinttal kellene többet fizetniük a patikában. Lényegi változás lesz az is, hogy nem lehet majd egyszerre háromhavi gyógyszeradagot kiváltani. A koleszterinszint-csökkentőknél nem írhatná rá az orvos a receptre a gyógyszer nevét, csak a hatóanyagét, a patikusnak pedig a legolcsóbbat kellene kiadnia az azonos hatóanyagúak közül. Ettől a beteg kérésére eltérhet a patikus olvasható az új gyógyszerár-támogatásról szóló előterjesztésben. Változás lesz az is, hogy nem lehet majd egyszerre háromhavi gyógyszeradagot kiváltani. Bizonyos betegségeknél csökkentik a medicinához járó tb támogatás mértékét, azaz drágább lesz a szer, ha a páciens nem működik együtt az orvossal, és például nem szokik le a dohányzásról. Kísérleti jelleggel, várhatóan április 1-jétől bevezetik a koleszterinszint-csökkentőknél az úgynevezett hatóanyag-alapú gyógyszerrendelést. Forrás: Magyar Nemzet Januártól bekeményítenek Orbánék Mielőtt megijednénk, hogy a kormány súlyos betegeket küld a halálba elérhetetlenségig drágítva gyógyszereiket, jó tudni: ugyan orvosi segítség nélkül légző felületük egyre nagyobb hányadát veszítik el ha viszont dohányoznak, a gyógyszer nem is szívódik fel a szervezetükbe. Márpedig 90 százalékuk az után is dohányos marad, hogy tudják: az életük múlik azon, le tudnak-e állni. Az egészség-biztosító évi tízmilliárd forintot költ a gyógyszerükre, nagyrészt feleslegesen. Jövő ősztől uniós támogatással ingyenes dohányzásleszoktató tanfolyamok kezdődnek, mert azt is tanulni kell, hogyan legyünk okosan betegek, s várhatóan az év utolsó negyedévében az orvosi rendelőkben olyan történik majd, ami még sosem. Nem egyszerűen megkérdezik majd, és hogy állunk a cigarettával?, hanem megmérik a tüdőbetegek szervezetének nikotinszintjét, a nyálból vagy vérből vett mintával. Ha dohányzik, csökkentik gyógyszere társadalombiztosítási támogatását. A második érintett csoport a magas koleszterinszinttel küzdők köre. A jövő év első fele itt is felvilágosítással és a kiinduló állapot feltérképezésével telik. Ha vérzsír-szintjük magas marad, előbb a dózist emeli az orvos, majd a gyógyszert cseréli le, mert az egészségbiztosítónál azt remélik, a második szernek életmódváltással együtt már eredményt kell hoznia ha a beteg rendszeresen szedi, és önmérsékletet tart az étkezésnél. Vége szakad annak is, hogy az orvosnál bólogassunk, igen, napi három szemet, nyolcóránként, megjegyeztem. Aztán csak a receptek felét váltjuk ki, mondván, ha ezt mind beszed nénk, nem maradnánk életben. S amit megvettünk, azt sem vesszük be rendesen, mert a reggeli rohanásban vagy hétvégén elfelejtjük. Jövőre jön az e-recept, az orvos pedig e-jelentéseket küld majd a biztosítónak, és a kétféle e összefut a tb-nél és a doktorunk gépén. Látni fogják, kiváltottuk-e a gyógyszert, és arra is rájönnek, ha fiókban maradtak a pirulák, hiszen megcsúszunk a következő doboz megvásárlásával. A harmadik csoport a cukorbetegeké, de nem a veleszületett és nem is a súlyosabb, hanem a még tablettákkal (tehát nem inzulinnal) karbantartható állapotúaké. Nekik ezután is negyedévente kell kontrollra járniuk, és itt nem pusztán a mozgás-gazdag életmód és a diéta fontosságáról beszélnek nekik, hanem ellenőrzik, mennyire tartják be az étrendet. Eddig elkerülendő az orvos szemöldök-összehúzását elég volt a kontroll előtt egy-két napig diétázni, ám most nem csak a vércukorszintet mérik majd van ugyanis ennél hoszszabb memóriájú része is a vérünknek. Itt is jövő év utolsó negyedévében lehet változás a patikai árakban, de a siker az volna, ha egy fillér többlet sem folyna be az OEP kasszájába, mert az lenne az igazi megtakarítás. Forrás: Heti Válasz Szükségállapot a szlovák kórházakban Szükségállapotot hirdetnek ki 15 szlovákiai kórházban az ország egészségügyében kialakult válsághelyzet miatt jelentette be Iveta Radicová miniszterelnök a szlovák kormány rendkívüli ülése után tegnap este. A pozsonyi kormány ezzel reagált arra a helyzetre, hogy a szlovákiai kórházak orvosainak mintegy harmada felmondott munkáltatójának, s ennek következtében több egészségügyi intézményben december elsejétől orvoshiány fenyeget, s az intézmények nem tudják ellátni feladataikat. Forrás: Magyar Nemzet 26 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 27

15 London körzetről körzetre A Covent Garden I. E havi keresztrejtvényünkben London egy újabb negyedével ismerke dünk meg, nevezetesen a Covent Gardennel. A teraszos kávéhá - zak, utcai mutatványosok, elegáns divatszalonok és vásári standok változatos időtöltést nyújtanak az ideözönlő turisták számára. De most ismerkedjünk meg a kerület néhány nevezetességével. A függőleges 16. sor a körzet egyik jellegzetes utcájának nevét tartalmazza. A házak falain látható emelőszerkezetek emlékeztetik a járókelőt arra, hogy ezek valamikor raktárépületek voltak. Az újjáépítés átvarázsolta a régi raktárakat, és helyükön ma elegáns üzleteket, kiállítótermeket és vendéglőket találhatunk. Eb - ből az utcából nyílik a Neal s Yard, ahol házi készítésű sajtot, joghurtot, salátákat, bio ételeket, gyógynövényeket és frissen sült kenyeret árulnak. Az első színház ezen a helyen 1732-ben épült, és műsorán színdarabok és koncertek váltották egymást. Sajnos, úgy mint szomszédja, a Theatre Royal Drury Lane, ez az épület is tűz martaléka lett, először 1808-ban, majd 1856-ban. Jelenlegi formájában 1858-ban építette újjá E. M. Barry. Az oszlopcsarnok fölötti, a tragédiát és a komédiát ábrázoló fríz John Flaxman munkája, és eredetileg az 1808-as épületet díszítette. Az itt álló épület nevét a vízszintes 1. sorban találják. A függőleges 20. sor egy jellegzetes londoni pub nevét rejti. A 16. század óta áll itt egy kiskocsma, és a szűk helyiségek azóta sem változtak sokat. A falon a tábla John Drydenről, a költőről emlékezik meg, akit 1679-ben brutálisan megvertek a pub előtti sikátorban, mert verseiben kifigurázta II. Károly egyik barátnőjét, Portsmouth hercegnőt. Végül vízszintes 35. sor tartalmazza e havi utolsó megfejtésünket, mely egy szál lo da neve. London egyik luxusszállója 1889-ben nyílt meg egy középkori, hasonló nevű palota helyén. Ez volt az első hotel, ahol a szobáknak saját fürdőszobájuk és villanyvilágításuk volt. A szállodabejárathoz vezető rövid utca az egyetlen az országban, ahol fordított forgalomi rend van érvényben. Közvetlenül a hotelhez csatlakozik a D Oyly Carte opera számára épült ugyancsak hasonló nevű színház, a Simpson s étterem és a meglepő módon hasonló névre keresztelt Szabócéh. A másik szomszéd a Shell Mex House, amely a Cecil Hotel helyét foglalja el a szálloda eredeti homlokzata mögött. Vízszintes 1. Megfejtés 14. Dél-Amerikai ország lakója névelővel 15. Afganisztán fővárosa 17. Újság 18. Margit, 1928-ban, Kolozsvárott született híres színésznőnk 19. Hamis 21. Azonos betűk 23. Az M3-as út közelében található pest megyei nagyközség 24. Nem semmi 25. Művészet idegen szóval 27. Sportegyesület 28. International Phonetic Alphabet 29. Honvédelmi Minisztérium 30. IW 32. Kenyeret vág 34. Börtön lakója 35. Megfejtés 39. A vizek városa Komárom-Esztergom megyében 40. Villanyárammal működő busz 41. Gyulladás 43. Elektromos töltéssel rendelkező atom 44. A kisebbik Schumacher keresztneve 45. Amerikai konditerem 47. Focista öröme 49. SD 50. Az Agip új neve 51. Sebes 53. Toldalék 54. EY 56. Női név 57. Orosz repülőgépfajta rövidítése 58. Angol üzleti társasági forma rövidítve 60. Nem ezt 62. Eme párja 63. Felkel angolul 64. Menyasszony 65. Az ezüst vegyjele 66. Mezőgazdasági munkát végző 67. Követelő 69. -móg 70. Ilyen a helyes menyecske 71. Kívül 72. Országos Bajnokság Függőleges 2. OA 3. Híres építészünk 4. Közel-Keleten és Észak-Afrikában heterogén népcsoport 5. Bolíviai város 6. A nagy varázsló 7. Angol disznó! 8. Tova 9. Balatoni helyiség Zánka és Balatonudvari között 10. Fogó is van ilyen 11. Az Egyesült Államok elnöke 12. Azonos betűk 13. Fél sláger! 16. Megfejtés 18. Helyhatározó rag 20. Megfejtés 22. A Vészhelyzet című sorozat eredeti címe 24. Szőrtelenítő termékcsalád 26. Nagy múltú olasz város és püspöki székhely Lazióban 27. Napraforgó termése 29. Lottó is van ilyen 31. A farkas, aki sütni tud 32. SH 33. Talál 34. Olasz televízió állomás 36. Nemesfém 37. YI 38. Logaritmus rövidítve 42. A félfémek közé tartozó kémiai elem 45. Ló bíztató szócska 46. Lengyel drámaíró, legismertebb drámája a Tangó 48. Házikó 52. SNT 55. Női név 57. Rovarok utolsó fejlődési fázisa 58. Közel-keleti ország, Ázsia délnyugati részén 59. Lop 61. Királyi szék 63. Menyasszony 64. Bery színész, festőművész, zenész 66. AT 67. Régi római pénz 68. Orosz géppisztoly A helyes megfejtést beküldôk között 1 fő regisztráció sorsolunk ki, a Haemostasis zavarai továbbképzésre (Budapest, január 28.). Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az előző havi keresztrejtvényünk nyertese: Berta Béláné Bermenta Gyógyszertári Bt Szekszárd, Kandó K. u Gyógyszertár X. évf. 12. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 12. szám december

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága Horányi Tamás MÉKISZ KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 2014. április 25. Egészségre vonatkozó állítások

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF 2006.11.16. 1

GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF 2006.11.16. 1 GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF 2006.11.16. 1 GYÓGYSZERMÉRGEZÉSEK PARACETAMOL SZALICILÁTOK/NSAID KOFFEIN/XANTINSZÁRMAZÉKOK 2006.11.16. 2 PARACETAMOL MÉRGEZÉS 2006.11.16.

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. BelgyógyászaA Klinika Hepatológia szakvizsga- előkészítő tanfolyam, Balatonfüred 2011. március 8-10. Májbetegségek

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Hospice szakápoló szakképesítés. 3153-10 Hospice szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Hospice szakápoló szakképesítés. 3153-10 Hospice szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Helyi érzéstelenítők farmakológiája Helyi érzéstelenítők farmakológiája SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST Definíció Farmakokinetika: a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! B BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Jumex 5 mg tabletta

Részletesebben

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

P R E M I U M S Z O L G Á L T A T Á S O K A K Ú T V Ö L G Y I K L I N I K A I T Ö M B B E N

P R E M I U M S Z O L G Á L T A T Á S O K A K Ú T V Ö L G Y I K L I N I K A I T Ö M B B E N P R E M I U M S Z O L G Á L T A T Á S O K A K Ú T V Ö L G Y I K L I N I K A I T Ö M B B E N G O N D O S K O D Á S É S P R O F E S S Z I O N A L I Z M U S A Kútvölgyi Klinikai Tömb neve szorosan összekapcsolódik

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tabletta Magnesii Citrici 500 mg Fono VII. Parma Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERHESSÉG ESETEIBŐL

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERHESSÉG ESETEIBŐL PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERHESSÉG ESETEIBŐL PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Borbély Éva 1 A 4 éves M. Lucát édesanyja viszi a gyermekorvoshoz. A szülő elmondása

Részletesebben

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez

Mikor minden csoport kitöltötte a rá osztott talajszelvény jellemzőiről a mátrixot, körbejártuk a másik két gödröt, ahol az adott talajszelvényhez Az Ecovoc projekt keretein belül második alkalommal került megrendezésre Magyarországon próbaképzés. A próbaképzéseink célja, hogy a) leteszteljük azokat a gyakorlati oktatási módszereket, melyek gazdát

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században?

Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században? Milyen magisztrális gyógyszerkészítésnek lehet helye a XXI. században? Vida Róbert György PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet XLVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Miskolc 2013. május 10-12. Az előadás tartalma

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata a kisállatpraxisban Pre-,és posztoperatív fájdalomcsillapítás

Nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata a kisállatpraxisban Pre-,és posztoperatív fájdalomcsillapítás Nem-szteroid gyulladáscsökkentők használata a kisállatpraxisban Pre-,és posztoperatív fájdalomcsillapítás dr.márton Kinga társállat-egészségügyi szakmai vezető Alpha-Vet Állategészségügyi Kft. Nem-szteroid

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KETTŐS EREJÉVEL GYULLADÁSCSÖKKENTO JÓL TOLERÁLHATÓ ORRDUGULÁS ORRFOLYÁS IBUPROFÉN ÉS PSZEUDOEFEDRIN A MEGFÁZÁS TÜNETEI ELLEN FEJFÁJÁS TOROKGYULLADÁS

KETTŐS EREJÉVEL GYULLADÁSCSÖKKENTO JÓL TOLERÁLHATÓ ORRDUGULÁS ORRFOLYÁS IBUPROFÉN ÉS PSZEUDOEFEDRIN A MEGFÁZÁS TÜNETEI ELLEN FEJFÁJÁS TOROKGYULLADÁS IBUPROFÉN ÉS PSZEUDOEFEDRIN KETTŐS EREJÉVEL A MEGFÁZÁS TÜNETEI ELLEN GYULLADÁSCSÖKKENTO JÓL TOLERÁLHATÓ FEJFÁJÁS ORRFOLYÁS IZOMFÁJDALMAK Vény nélkül kapható gyógyszerkészítmény. LÁZ ORRDUGULÁS TOROKGYULLADÁS

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben