Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő OECD látogatás... 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Karácsonyi köszöntő... 2. OECD látogatás... 3."

Átírás

1 Tartalom Karácsonyi köszöntő OECD látogatás Napirenden Bemutatjuk a év gyógyszerészét Beszámoló Tudósítás a GYOK 2011-ről II. rész MOSZ Ifjúsági Fórum Ahogy ők csinálják Gyógyszerészet az Egyesült Államokban Tanulmány Egészség az én környezetemben Mi mindent szedek? Kérdezze meg gyógyszerészét! Aktuális Egyéni vállalkozás-egyéni cég-gazdasági társaság Klinikum és farmakoterápia időskorban gyógyszeres terápia menedzsment E-recept az EU-ban Gazdálkodj okosan A kozmetikus tanácsolja Kis karácsony, nagy karácsony Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelő Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár X. évf. 12. szám 1

2 Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsonyi köszöntô Mire az olvasó kezébe kerül a Gyógyszertár de - cemberi száma, az ádventi koszorú harmadik gyertyáját már meggyújtottuk. Az ádvent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésbôl származik. A hagyományt valószínûleg a római liturgiától eltérô gallikán szertartásrend honosította meg a IV. században. A hívôk vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelôzô három hét pedig a felkészülésrôl szólt. Az V. században az ádventi idôszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd késôbb a négy hétre változott. Számos keresztény ünnephez hasonlóan advent kezdete minden évben más idôpontra esik. A várakozás mellett az elmélyülésre, az áttekintésre és az értékelésre is alkalmat ad az ünnepre készülôdés. Az utóbbi két évtizedben felgyorsult gazdasági és társadalmi fejlôdés számtalan ellentét felszínre kerülését hozta magával. Szélesebb kontextusba illesztve a XX. században a világban a konfliktusok elsôsorban az ideológiából fakadtak, a jobb vagy a baloldalhoz való tartozást sarkították. A XXI. század más jellegû ellentét jegyében indult, amelynek meghatározó pontjai a gazdasági, vallási és kulturális különbségek. Figyelemreméltó jelenség az is, hogy elveszôben van a helyi közösségek szerepe. A társadalom atomizálódott, túl hangsúlyossá vált a személyiség szabadsága. Elveszôben van a személy méltósága, a szolidaritás, az egymásért való felelôsség. Fogyóban a közösségi érdekek és értékek védel - me, nincs elegendô értéke a családnak, a hûségnek, a gyökerekhez ragaszkodásnak. Minderre még ráfejelt az euro-atlanti térséget különösen megviselô, pénzügyi vonalról eredeztethetô gazdasági válság, a lehetséges megoldásokat kísérô bizalmi válság. Van tehát miben elmélyednünk, gondolkodnunk, döntésre jutnunk. Kisebb közösségünket, a gyógyszerészetet tekintve hasonlóan árnyalt a kép. Megbicsaklott a nehezen meg alkotott és fenntartott harmónia. A ránk erôltetett liberalizmus ugyancsak háttérbe szorította a közös - ségi gondolkodást. A korábban konzervatív és meglehetôsen zárt világunkban felerôsödtek és pola ri zá - lódtak a személyes egzisztenciális és gazdasá gi érdekek. A politikai rendszerváltást követôen nyíló fényes horizont még mielôtt igazán stabillá válhatott volna megbillent, és nem tudjuk új egyensúlyi helyzetébe visszaállítani. Kétségbeesett erôfeszítéseink közepette egyre több pozíciójában változik a környezet, a lehetôség, a mozgástér és az együttmûködés feltételrendszere. Adjon számunkra az eljövendô ünnep hitet, alkalmat és erôt arra, hogy személyes életvitelünkben megtaláljuk a helyes utat. Arra, hogy szakmánkban megtaláljuk az egységet. Arra, hogy erôfeszítéseinket nagyszerû hivatásunk fejlesztésére fordítsuk. Arra, hogy mindebben megtaláljuk belsô békességünket és a közösségünket újra felépítô harmóniát. Áldott Karácsonyt! Dr. Mikola Bálint OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD Párizsban járt az ősz (és a MOSZ) Magyarország állandó OECD képviselete nagykövetének meghívására Párizsba látogatott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége delegációja. Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk ebben az évben az OECD Gazdasági Fejlődést Vizsgáló Bizottsága (Economic Development Review Committee) átfogó országtanulmányt készített a tagországok gazdasági helyzetéről, a strukturális politika aktualitásairól. Az OECD ez alkalommal Magyarország makrogazdasági helyzetét, a munkaerő-piaci politikát, valamint az egészségügyi, illetve a pénzügyi szektort vizsgálta. Az országokban az adatfelvétel megtörtént, a konzultációk befejeződtek, a feldolgozás folyamatban van, az elemzések értékelése és a dokumentumok megjelenése a közeli jövőben várható. A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa évi Szakmapolitikai Napja alkalmával volt alkalmunk tájékozódni a vizsgálatok jellegéről, egyes összefüggések feltárásáról, azok egészségpolitikai tervezést segítő jelentőségéről. A helyszíni látogatás alkalmával Dr. Mikola István nagykövet úr, rezindenciája dísztermében fogadta a 23 fős magyar küldöttséget és tájékoztatta az OECD tevékenységéről. Előadásában ismertette a tagállamok rendkívül széles körét, bemutatta azt az igen szerteágazó kutató és elemző tevékenységet, ami alkalmat ad a tagországok számára többek között gazdaság-, társadalom-, egészség-, oktatás-, foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseik megvalósításának objektív, tényadatokon alapuló tervezéséhez. Bemutatta munkatársait, személyükön keresztül érzékeltetve azt a professzionális szakértő tevékenységet, ami ma már nélkülözhetetlen az egyes államok gazdasági döntéseinek korrekt megalapozásához. Számos, frissen megjelenő kiadványt ismertetett és adott közre, amelyek figyelemreméltó összefüggés-környezetben tanulmányozzák mások mellett az egészségügyi ellátás-, az életmód-, a kulturális élet-, az oktatásfejlesztés egyes kérdéseit. A hallgatóság amellett, hogy betekintést nyert a diplomáciai tevékenység kulisszatitkaiba, számos információt kapott a G7- ek csúcstalálkozójának lényegi kérdéseiről, Európa egyes térségeinek jel - lem ző gondjairól, a lehetőségek és a megoldások fő irányairól. Szoros értelemben vett szakmai kérdéseket illetően, néhány tényadat alapján megállapítható, hogy igen jelentősek a különbségek az OECD egyes tagországaiban az egészségi állapot és az egészségügyi kiadások tekintetében az átlaghoz képest. 2 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 3

3 OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD OECD Egészségi állapot és kiadások összefüggései Az elkerülhető halálozás vizsgálata kapcsán felderíthetőek az ellátórendszerben rejlő hiátusok. Egyértelmű, hogy az egészségügyi ellátás minősége, bizonyos, megfelelő időben, és hatékonyan nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, a gyógyszerellátás fejlesztése kedvezően és jelentős mértékben befolyásolja a halálozási arányt. Nolte és Mc Kee, valamint Tobias és Yeh kutatásai ezt egyértelműen igazolják. Igen jelentősek a különbségek az egyes államok egészségügyi ráfordításaiban. Rendkívül kedvezőtlen hatással van az ellátó rendszerek fejlesztésére a jelenlegi gazdasági környezet. Amennyiben nyilvánvaló tény, hogy az ágazati fejlesztések záloga elsősorban az illető nemzeti gazdaság teljesítőképessége, a hitelválságból eredeztethető regresszió rendkívüli módon visszavetette a humánerőforrás fejlesztés és utánpótlás kérdését. Ezek az összefüggések egyes, bizonyos szempontból korrelációt mutató csoportokat elemezve is drámai következményeket hordoznak. Ezzel összefüggésben elemzésre került Írország, Görögország, Portugália, Olaszország gazdasági helyzete és ezek Európai Uniós összefüggései. A nagyköveti tájékoztatót követő fogadáson a gyógyszerészek kötet - len, baráti beszélgetés során ismerkedtek az OECD munkájának egyes kérdéseivel, konzultáltak a nagykövetség vezető munkatársaival. Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Bemutatjuk a év gyógyszerészét 23 év a gyógyszerészet szolgálatában gánbeszélgetés, de egyik sem lehetséges, ha nincs erre alkalmas tér. Így az officina területéből leválasztott ún. intimsarok kifejezetten jó megoldásnak bizonyult. Itt el tudunk végez - ni különböző méréseket (vérnyomás-. koleszterin-, trigliceridszint, húgysav), lebonyolítha - tunk intimitást igénylő vásárlásokat, bizalmas kérdéseket érintő beszélgetéseket. Kapcsolatot építettünk ki a helyi Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával. Az iskola Egészségnapján sikeres előadást tartottam a metabolikus szindrómáról, az előkészítésbe belevon - tam a középiskola diákjait is. Ezt követően kaptam felkérést a helyi civil szervezetektől előadások megtartására a következő témákban: Egészségnyereség elemzése Az egy főre jutó teljes egészségügyi kiadások Nagykövet úr vette a fáradtságot arra is, hogy személyesen kalauzolja a társaságot Párizsban, meglátogatva a város legjellemzőbb nevezetességeit. A kimerítő gyalogtúrát ebéd, majd közös hajózás követte a Szajnán, s ugyancsak közös Montmartre-i vacsorával zárult a program. Természetesen a csoport kihasználva az alkalmat módszeresen meglátogatta Párizs főbb nevezetességeit, képtárakat, kiállításokat. Néhányan még a normandiai Doueville-be is ellátogattunk, hogy a partraszállás vidékén kóstoljuk meg a fejedelmi osztrigát. MOSZinfo A betegek elvárásainak alakulása Amikor 1987-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán és elhelyezkedtem a jászberényi Kőhídi Gyógyszertárban, úgy tapasztaltam, hogy a betegek elsősorban gyógyszerkiadót láttak ben nünk. Nem is merült fel részükről igény, hogy szakmai tudásunkkal gyógyulási folyamatukat elősegítsük. Az egészség megőrzése nem kapott szerepet a gyógyszertárban: elsősorban magisztrális készítmények és gyógyszerek forgalmazásával foglalkoztunk. Megjelentek ugyan a gyógyteák, a fogyasztó teák, kozmetikumok, ezek szélesítették a palettát, de igazi igény nem mutatkozott rájuk. A betegkör azt szokta meg, hogy akkor jár ide, ha beteg, gyógyszereket írnak fel neki, nálunk megkapja, és ezek meggyógyítják. Megjelent ebben a magatartásban, hogy a háború után a kuruzslók ide tartoztak a természetgyógyászok is megítélése jelentősen romlott. Ugyanakkor az antibiotikumok megjelenésével a gyógyszerek egyre inkább csodaszerként éltek az emberek tudatában: nem a patikus tett csodát, hanem kiadta a csodaszert. Így a betegekben egyre erősödött az a kép, hogy a gyógyszerész nem más, mint gyógyszerkiadó. Saját betegkör: a bizalom megteremtése Az igazi változást a patika privatizáció hoz ta meg. Ekkor a gyógyszerészek többségében felerősödött az igény, hogy saját kezébe ve - gye életét és szakmai sorsát. Azzal azonban, hogy megvásárolt egy patikát, el kellett kezdeni gondolkozni azon, milyen tartalmak kötődnek a gyógyszertárhoz. Az a paradigma - váltás, amit most XX. század végére tesznek, ebben a folyamatban felgyorsultan megjelent. Természetesen mi nem érzékeltük, hogy paradigmaváltás alanyai vagyunk, csak benne éltünk ebben a történetben, és magángyógy szerészként, egy új gyógyszertár beindítójaként elengedhetetlen volt a betegek elvárá sainak központba helyezése, a ma kulcsszóként emlegetett gyógyszerészi gondozás. Különben nem jöttek volna be a patikába a páciensek augusztus 31-én alapított magángyógy - szertáram életben maradásához biztos betegkör megteremtésére szükség volt, ezért nagy hangsúlyt fektettem a vevőkkel való kommunikációra. Erre egyre nagyobb igény mutatkozott, a páciensek is jobban elfogadtak engem szakemberként, hogy saját gyógyszertáram vezetője voltam. Elsősorban a gyógyszer hatékonyságára, mellékhatására, adagolására, interakciójára vonatkozó kérdésekkel fordultak hozzám. Életviteli tanácsokat kértek tőlem. Legfontosabb témákként említhető: kisgyermek-gondozás (lázcsillapítás), fogyókúra, cukorbetegség, magas vérnyomás, bőrápolás, úti patika összeállítása. A kapcsolatok kiterjesztése A betegekkel nem csak a táraasztalon át kell beszélni, hanem beszélgetni is kell velük. Lehetnek intim kérdések, adódhat egyszerű ma- metabolikus szindróma, az influenza elleni védekezés aktuális kérdései, a vitaminok szerepe az egészségmegőrzésben, a cukorbetegség szövődményei, a magas vérnyomás veszélyei, a homeopátia. Azt tapasztaltam, hogy a rendezvények önmozgató mechanizmussal bírnak, így egyre több embert tudok bevonni a gyógyszerészi gondozásba. Fontosnak tartom, hogy kinyilvánítsuk meggyőződésünket: a mi patikánk az egészségmegtartásban érdekelt, nem csak a betegség, hanem az egészség megőrzéséről is szólunk. Ennek az arculatnak a megteremtésébe sok energiát fektettünk. Országos rendezvények, szűrőprogramok bevezetése 2004-től megrendezzük az Országos Patika Napot: szaktanácsadással, egészségfelvilágosító munkával, méréssel járulunk hozzá az egészségtudatos élet kialakításához. Évrőlévre fejlesztjük a programokat, középiskolások projektfeladatként vesznek részt a ren dez - vény előkészítésében és lebonyolításában, így nálunk a Patika Nap egész napos rendezvénnyé vált. Szakmai elismerésként ban az V. Országos Patikanap pályázatán az I. helyezést értük el, 2010-ben az Év Patikája lettünk, 2010-es Patika Nap kiemelkedő pályamunkájáért is elismerésben része - sültünk. Ez az az út, mely egyre növeli a betegek bizalmát a vidéki kis patika iránt. Bizalomnyerés nélkül nincs elég tere a gyógyszerészi gondozásnak, így ezt továbbra is 4 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 5

4 Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden középpontba helyezzük. Jövőre vonatkozó terveink között szerepel: egészségügyi nyilvántartó és életút menedzselő rendszer bevezetése, kihelyezett szűrésekkel egybekötött egészségnapok a helyi ipari park üzemeiben, együttműködés a helyi üzemek üzemorvosaival, oktatási intézmények egészségügyi programjainak segítése, a helyi civil társadalom igényeinek állan - dó felmérése. A gyógyításban elért siker mint önmegerősítés 2009 decemberében felkeresett egy 50 év körüli nőbeteg, akit előzőleg is jól ismertem. Feltűnő volt, hogy nagyon sokat (20 kg) fogyott az elmúlt 3-4 hónap alatt. Orvosról-orvosra járt, egymást követő szakorvosi vizs gálatokon vett részt, ahol megállapították, hogy képzelt beteg. Gyógyszereket nem kapott, állapota nem javult. Tünetei a következők voltak: szagokra, illatokra fokozottan érzékeny volt; állandó, zavaró hányinger; étvágytalanság; ugyanannyi kalória bevitele mellett fogyás. Az előzmények megismerése után arra bátorítottam, hogy váltson szakrendelőt, és indítsa el újra a kivizsgálási folyamatot. Ez az első tünetek megjelenésétől számítva egy év - re történt. A szakrendelőben megállapították, hogy az epeutakban férgek vannak (enterobius vermicularis). Erre a vizsgálati eredmény - re két doboz Klion tablettát írtak fel. A két doboz tabletta beszedése után semmilyen változást nem tapasztalt a beteg. Újra bizalommal fordult hozzám, és tanácsot kért tőlem. Megismerve a vizsgálati előzményeket (zárójelentés), saját felelősségemre Vermox tablettát adtam neki, napi 2x1-es adagolással. Három nap után visszajött, hogy panaszai enyhültek: tudott enni, a szagok nem ingerelték tovább, hányingere megszűnt. Egy hónap után mélységes hálával mesélte, hogy két év óta fennálló tünetei teljesen megszűntek. Hízni kezdett, eredeti súlyát visszanyerte, mindezt két doboz Vermox tablettával értük el. Ez az eset megerősítette bizalmamat saját szaktudásom iránt. Azóta a gyógyszerészi gondozásban bátrabban kérdezek az előzményekre, nézek át leleteket, hozok szakmai döntéseket. Merre tovább gyógyszerészet? Tapasztalataim szerint a gyógyszerészi és az azt követő szakgyógyszerészi tanulmányok alatt elsősorban az elméleti szakmai tudást kérték számon tőlünk, a betegek elvárásai nem kerültek középpontba. Szakemberként azt láthatom, hogy kb évvel ezelőtti helyzet nem sokat változott az oktatás terén. Kis hangsúly helyeződik az orvossal és a beteggel való kommunikációra. A lányom 21 éves, gyógyszerész-hallgató, ugyanazokból a tankönyvekből, jegyzetekből tanul, mint én. A tudomány fejlődését a tankönyvek követik ugyan, de a beteggondozással csak kiegészítő tanulmányokban foglalkoznak. Az pedig esetleges, hogy ki milyen képzést vesz fel extra kreditpontokért. A gyógyszerész farmakológus, tudja a gyógyszerek kémiai szerkezetét és hatását, így az orvos által felállított diagnózist szaktudásával kiegészítheti. De az orvosok is ugyanabban az oktatási rendszerben szerezték diplomájukat, mint mi, és teljesen egyénfüggő, hogy mennyire készek az együttműködésre. Többen prioritásukat féltik, s azt a szemléletet őrzik, hogy mi csak gyógyszerkiadók vagyunk. Ennek a szemléletnek megváltoztatására helyi szinten is csak jó kommunikációval vagyunk képesek. Rendezvényeinken mindig hangsúlyozzuk, hogy a háziorvossal közösen vehetünk részt a gyógyítási és megelőzési folyamatban. Elfogadottságunkat erősíti, hogy programjainkra rendszeresen hívunk orvos előadót (helyi háziorvosokat, országos egészség-megőrzési programban résztvevő szakembereket). Ez zel hidat verhetünk a házorvoslás és a gyógyszerészet szakterülete között. Napjaink társadalma azokat a munkavállalókat várja, akik testi és szellemi frissességgel minél tovább tudnak a munkaerő piac egyre növek - vő elvárásainak eleget tenni. A háziorvos sal közös célunk: az egészségtudatos társadalom létrehozása. Lehetőséget jelentenek erre a fenti pontokban leírt már megvalósított és tervezett programok, ezek sikere és részsikere kizárja a buktatókat. A háziorvosok elzárkózása csak a lehetőségek kiszélesítésével szüntethető meg. Ha a háziorvos régi beállítódást követve most még elzárkózik az együttműködéstől, előbb-utóbb meggyőzhető közös szakmai lehetőségek felvonultatásával. Azt hiszem, ma is nagy gyógyító erő a gyógyszerészi tudás, az ettől összetettebb farmakológiai tudás, a naprakész ismeretanyag, de ezeket ki kell hogy egészítse bármely csekély megjelenésében is a gyógyszerészi gondozómunka. Dr. Dobos Józsefné Dr. László Erika a év gyógyszerésze Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Tudósítás a GYOK 2011-ről II. rész A Kongresszus második napján fő téma a gyógyszerészi gondozás volt. A MOSZ évtizedes programot tudhat maga mögött ezen a területen, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján az első lépéseket az ezredfordulón a Szövetség tette meg a kognitív szolgáltatások fejlesztésében. Az utóbbi években a MGYT és a MGYK bevonásával már a teljes szakmai reprezentáció együtt dolgozik a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságában. Az időskorúak ellátása kapta a főszerepet a Gyógyszerészek Országos Kongresszusának péntek délelőttje első részében. A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság korábbi elnöke, Dr. Boga Bálint nyitotta meg a blokkot Geriátria az orvosi gyakorlatban című előadásával. A geriát ria olyan orvosi specialitás, mely az idős paciensek fizikai, mentális, funkcionális és szociális állapotaival foglalkozik az akut ellátás, a krónikus megbetegedés, a rehabilitáció, a prevenció, a szo - ciális és életvégi helyzetek során. Ez a betegcsoport nagyfokú elesettségtől és többszörös aktív kóros folyamattól szenved, amelyek ellátása holisztikus megközelítést igényel. Kiemelte, hogy a gyerek gyó gyászat kivételével szinte majdnem minden gyógyászati ágban ténykedő orvos találkozik a ge riátriával szakmája során. A gerontológia az idősödés folyamatának, az öregségnek, mint állapotnak (belső, külső) jelenségeit vizsgáló tudomány. Jellemzője a természet- és társadalomtudományi, valamint transz - diszciplináris kapcsolat. Integratív, humán, komparatív tudományterület. Részterületei az experimentális vagy kísérleti gerontológia, amely a normális idősödés biológiai jelenségeinek megfigyelés, követés, kísérlet útján történő vizsgálata, az orvosi gerontológia vagy geriátria, ami a betegségek és kezelésük sajátosságai időskorban és a szociális gerontológia, azaz az idős egyén vagy csoport szociális helyzetében bekövetkező változások vizsgálata, ezek megoldásának módjai. A születéskor várható élettartam növekedésével összefüggésben megfigyelhető az időskorú népesség részarányának folyamatos és dinamikus emelkedése, amely jelenség számos feladatot ad a szakterület számára. A geriátria nem speciálisan korhoz kötött kórállapotokkal, de az idős paciensek tipikus morbiditásával foglalkozik. A legtöbb paciens 65 évnél idősebb, de a problémák, amelyekkel a geriátria leginkább foglalkozik, a 80 év feletti korosztályban válnak általánossá. A tudományterület horizontálisan tagozódásának elve az egyes szervekhez, szervrendszerekhez, a patomechanizmus típusához, vagy az alkalmazott módszerhez, illetve életkorhoz kötötten fogalmazható meg. A betegségek eltérő formában jelentkez - hetnek, gyakran nehéz diagnosztizálni, a kezelésre gyakran késik a válasz és egyidejű szociális támo - gatás is szükséges. A geriátria ezért meghaladja a szervközpontú medicinát multidiszciplináris team által többlet-terápiát nyújtva, amelynek fő célja az idős személy funkcionális állapotának optimalizá lá - sa valamint az életminőség javítása és az autonó - mia segítése. Feltehetően ezzel hozható össze füg gésbe, hogy számos szerző sokféle megközelítésben foglalkozott az elmúlt évtizedekben a szakterülettel. Továbbiakban az egyes betegségek gyakoriságát és vizsgálatuk módszereit ismertette részletesen az előadó. Az átfogó geriátriai kivizsgálás (CGA) speciális geriátriai tevékenység, az idős egyén szomatikus, mentális, pszichés állapotának, szociális helyzetének, ezek egymásrahatásának és ezek alapján funkcionális állapotának és életminőségének felmérését foglalja magába. Átfogó jellege interdiszciplináris tevékenységet tesz szükségessé. Álta - lában valamilyen felmerülő funkcionális változás a vizsgálat-sorozat megindítója és célja az orvosi és szociális beavatkozás fajtájának és mértékének meghatározása. 6 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Az idős betegnél való gyógyszerválasztással összefüggésben az időskori farmakokinetikára és farmakodinámiára általában, valamint az adott beteg biológiai kora, betegségei (multimorbiditás), paraméterei, az adott betegség természete, az időfaktor szerepe, a választható szerek várható hatékonysága és mellékhatás-spektruma, interakciói (jobban tolerálható preferálása) kérdéseire hívta fel a hallgatóság figyel - mét Boga tanár úr. Végezetül elhangzott a geriátriai aranyszabály, miszerint a terápia során nem a kalendáriumi kor, hanem a funkcionális állapot alapján kell dönteniük az illetékes gyógyítóknak. Az időskorban jelentkező fiziologiás változásokat illetően elhangzott, hogy megváltozik a test öszsze tétel, az izomszövet mennyisége csökken, a zsírzsövet többnyire szaporodik. Csökken a test víztartalma (férfiaknál 60%-ról 54%-ra). Az idősek szomjúságérzete is csökkent, hajlamosak dehyd - ratiora (hányás, hasmenés miatt), könnyen hiperhidrálhatóak a nem megfelelő mennyiségben alkalmazott infúziókkal. Csökkent a vesefunkció, a csökkent víztér pedig a vízben oldódó gyógyszerek koncentrációjának veszélyes emelkedését okozhatja. Ugyancsak csökkent a plazma-fehérje koncentráció (albumin), a máj tömege és vérátáramlása, és a béta receptorok száma és aktivitása is. Ugyanakkor a test megnövekedett zsírtömege megváltoztatja a zsíroldékony szerek megoszlását a szervezetben. Egyes adatok szerint egy 28 éves korú férfihoz viszonyítva egy 73 éves férfi 4-szer gyakrabban vesz igénybe járóbeteg-szolgáltatást, 10-szer gyakrabban kórházi ellátást, és 12-szer gyakrabban írnak fel részére gyógyszert indította előadását Dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága alapító elnöke, a MOSZ alelnöke. Az idősek egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételét az átfogó elemzések 5 szempont köré csoportosították. Találkozások az orvossal, gyógyszerhasználat, formális és informális, valamint intézeti segítségnyújtás, gondozás, gondoskodás, kórházi gyógykezelés akut betegség miatt. A 70 évesek és idősebbek 85%-a jár rendszeresen orvoshoz, 96%-a használ legalább egy gyógyszert szögezte le az előadó. A kérdéskör jelenlegi és leendő aktualitását jelzi, hogy a magyar népesség korösszetétele jelentősen meg fog változni az elkövetkezendő időszakban, ezért is lesz egyre fontosabb a geriátria szerepe a jövőben. A gyógyszer mellékhatások gyakorisága időskorban 20-25%. Az alkalmazott gyógyszerek számával a rizikó exponenciálisan nő. A leggyakoribb gyógyszer mellékhatások a zavartság, hányinger, járási nehézségek, székletváltozás, aluszékonysás, orthostaticus hypotensio. Ezek a tünetek összetéveszthetők a betegségtünetekkel, így újabb gyógyszereket kap a beteg panaszai miatt. A gyógyszeres terápia célja lehet a gondozás minőségi javítása, az élet minőségének, illetve a funkcionális státusznak a megtartása vagy javítása. A multimorbiditás prevalenciájával összefüggésben 24 jelentős diagnosztikai kategória figyelembevételével az időskorúak 82%-nak (65 vagy idősebb) egy vagy több, 65%-nak kettő vagy több, 43%-nak három vagy több, 24%-nak négy vagy több gyógyszer együttes alkalmazására van szüksége, átlagosan 2-3 krónikus megbetegedésben. A folytatásban Kárpáti Judit a VOX Medica kiadói kft. igazgatója, a megjelenés alatt lévő Kli ni kum és farmakoterápia időskorban című, gyógyszeres terápia menedzsment tárgykörben írt szakkönyvet mutatta be. Az első olyan könyv a hazai (és nemzetközi) szakkiadványok között, mely egységes szemléletben megfogalmazva ötvözi a klinikumot, a különböző terápiás lehetőségeket, és a gyógyszerészi gondozás feladatait. A kiadvány az egyes szakterületek klinikai és farmakoterápiás lehetőségeit dolgozza fel, figyelembe véve az orvos és gyógyszerész együttműködésén alapuló ellátás, preventív szemlélet és gondozás lehetőségeit. A tervezett sorozat első tagjaként az idős betegek ellátását öszszefoglaló kötet jelenik meg, mely a betegellátás geriátriai és gerontológiai vonatkozásait tárgyalja. A könyv magas szakmai színvonalára garancia, hogy az egyes fejezetek szerzői a maguk szakterületén a legkiválóbb szakemberek és praxisuk során korábban is foglalkoztak sajátos idősgyógyászati kérdésekkel. A kiadvány főszerkesztői Dr. Boga Bálint, (a Magyar Geriátriai és Gerontológiai Társaság egykori elnöke és Dr. Samu Antal, (a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága alapító elnöke, a MOSZ alelnöke). Orvos lektorai Prof. Dr. Nagy Lajos (egyetemi tanár, a PTE ÁOK Családorvostani Intézet, igazgatója) és Prof. Dr. Tósaki Árpád (egyetemi tanár, a DEOEC Gyógyszerhatástani Tanszék igazgatója), gyógyszerész lektora Dr. Mikola Bálint (a MOSZ elnöke). Miért is választottuk először a geriátria és a gerontológia témakörét? tette fel a kérdést a kiadó vezetője. Elegendő indok áll a szándék mögött, hiszen az idős beteg négyszer gyakrabban jár vizsgálatokra, tízszer gyakrabban kerül kórházi ápolásra, tizenkétszer gyakrabban írnak fel számára gyógyszert. A gyógyszerhasználat prevalenciája 65 éves kortól a vényköteles gyógyszereknél 30 százalék, a vény nélküliek estében 50 százalék körüli értéket mutat! Egyértelműen fokozott gyógyszerfelhasználás jellemzi tehát ezt a korcsoportot. A 65 éven felüli népesség gyógyszerfogyasztása is jelentősen eltérő és speciális kérdéseket érint. Közel 80 százalékuk legalább egy gyógyszerkészítményt szed rendszeresen, és igen ma gas az egyszerre 2-3 vagy még ennél több gyógyszert együttesen szedők száma. A népesség öregedését és fokozott gyógyszerfogyasztását a gyógyszeripar is felismerte. Komoly anyagi forráso - kat mozgósított kifejezetten időseknek szánt gyógy sze rek kutatására, melyek segíthetnek az élethossz növelésében, a betegségek leküzdésében. Mindezek ismeretében elengedhetetlen fontosságú az idős szervezet sajátosságainak ismerete a házi- és szakorvosok (rendeléseik 2/3-a 60 éven felüli!), geriáterek, gyógyszerészek számára. A kiadvány 4 fő egysége az általános gerontológia és geriátria, a klinikum részletes ismertetése, a gyógyszerészi gondozás gyógyszeres terápia menedzsment, és a gyógyászati segédeszközök használata időskorban. Zárásként néhány belső kulisszába avatta be a hallgatóságot az előadó, melynek része volt a több mint hatvan, az előkészítésben közreműködő orvos és gyógyszerész bemutatása és a jövő tervei egyaránt. Rövid szünetet követően a délelőtt második részében, igen aktuálisan a láz és fájdalomcsillapítás farmakoterápiás hatásaival foglalkoztak az előadók. Elsőként Dr. Gáspár Róbert a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai In té zete docense A ciklooxigenáz enzimek szerepe az élettani és kórélettani folyamatokban című prezentációját hallgatták meg a résztvevők. Samu doktor az idős korban előforduló gyógyszerhasználat tipikus jelenségeit mutatta be prezentációja további részében. Így kitért az idült betegségek sokasága, a betegségek nem-típusos megjelenése, a beteg és család elvárásai, a nem kielégítő orvos-beteg viszony, a sok, nem rendelvényre adott gyógyszer szedése és a barátok által ajánlott szerek alkalmazásának egyes eseteire is. Hangsúlyozta a gyógyszeres terápia nyomon követése fontosságát, fókuszálva az ezzel összefüggő gyógyszerészi feladatokra. Ismételten leszögezte, hogy a gyógyszerészi gondozás a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett és dokumentált tevékenység, melynek során együttműködő partneri viszonyt kell kialakítani az orvossal és a betegekkel egyaránt. Az előadó rövid történelmi áttekintést adott a szakterületről, melynek főbb állomásai voltak: 1898: Asp i rin, 1930: miometrium-sperma kísérletek, 1962: PGE szerkezetének meghatározása, 1964: arachidon - sav kaszkád PG útjának részleges leírása, 1971: Aspirin hatásmechanizmusának tisztázása, 1991: COX-2 felfedezése, 1999: celecoxib, rofecoxib és 2002: COX-3 felfedezése. Gáspár tanár úr a továbbiakban részletesen ismertette a COX-1 konstitutív és a COX-2 indukálható gyulladásos folyamatokat, mely utóbbi hasonló a stressz által indukálódó és glükokortikoidok által gátlódó génekhez. Gondolatvezetésében kitért arra is, hogy a COX-2 nemcsak kóros esetben keletkezik, szabályozó szerepe is van például a trombocita működés során a prosztaciklin tromboxán egyensúly kapcsán, az IC esszenciális zsírsav koncentráció alakulásában, amennyiben a COX-2-gátlók megváltoztatják a zsírsavak mennyiségét, meggátolják egyes antiaritmiás anyagok keletkezését, de befolyá- 8 Gyógyszertár X. évf. 12. szám Gyógyszertár X. évf. 12. szám 9

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról.............. 2 Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn...................... MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása.............. MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána?.................... Dr. doc. Simon

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Gyógyszertár. ügyelet - Gyógyszertári. 20 év kudarca. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (4-7. oldal)

Gyógyszertár. ügyelet - Gyógyszertári. 20 év kudarca. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (4-7. oldal) Gyógyszertár XIV. évf. 5. szám 2015. május NAPRAKÉSZ Gyógyszertári ügyelet - 20 év kudarca Javaslatok egy gazdaságos, fenntartható rendszer létrehozására PHARMA PRAXIS Kiútkeresés Polipragmázia-polifarmácia

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Döntés a moratóriumról............................... MOSZinfo 2 Magángyógyszerészek: Köszönjük............ Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV.

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015.

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015. Gyógyszertár XIV. évf. 6. szám 2015. június Előkészületben a XXV. GYOK (4-6. oldal) NAPRAKÉSZ Előkészületben a XXV. GYOK Interjú dr. Mikola Bálinttal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökével

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. június 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. június 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Az egészségügyben sok változásnak lehettünk tanúi az elmúlt időszakban. Kialakult az új minisztériumi vezetés, a szakmai szervezetek is megkezdték munkájukat.

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Béres Alexandra edzéstanácsaival Vese Világnap Magasvérnyomásés vesebetegség A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2012. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A tavasz első hónapja is tartogatott feladatot a GYEMSZI ETI számára. Számos szakmai esemény, tanfolyam és vizsga tarkítja a sort, melyek Intézetünk falai között

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom 20 éves a MOSZ............................................... 2 Kitüntetések................................................. 4 Az Év Gyógyszerésze........................................ 9 Kedvenc

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulja a magyart a világ........................................ 2 Aktuális Embert próbáló évek............................................ 2 T/1668 történet...............................................

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben