VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN"

Átírás

1 VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS IN MOD RECREATIONAL AND CULTURAL NON-PROFIT LIMITED COMPANY A publikáció elsődleges célja a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében végzett szakmai feladatainak ismertetése, melynek során a mikrokörnyezet elemeinek tételes bemutatására, SWOT analízis ismertetésére, továbbá a marketingstratégia változtatási irányainak bemutatására is sor kerül, kiegészítve a jövőbeni célok felvázolásával. Kulcsszavak: nonprofit, mikrokörnyezet, versenytársak, SWOT-analízis, stratégiai célkitűzések, vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségei, marketingstratégia célpontjai The main goal of the paper is to present the professional tasks performed by MoD Recreational and Cultural Non-Profit Limited Company during its company activity. In the paper, we present the elements of the micro-environment, a SWOT analysis and the development trends of the marketing strategy. Future goals will be also outlined in the presentation. Keywords: nonprofit, micro-environment, competitors, SWOT analysis, strategy targets, expansion of the company activity, goals of the marketing strategy A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) rendeltetése a társadalom közös szükségleteinek kielégítése céljából a Honvédelmi Minisztérium számára meghatározott állami feladatok non-profit közhasznú társaság keretei között való ellátása. A Kft. tevékenységét számos jogszabály, rendelet szabályozza, ezek egyrészt általános érvényű előírásokat évi gazdasági társaságokról szóló IV. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény 91

2 165.. (1) bekezdése másrészt az Alapító, Honvédelmi Minisztérium jogi helyzetéből adódóan speciális szabályozókat is jelentenek, az alábbiak szerint: o a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. Törvény 82.. (1) bekezdés; o a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet; o a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet. A Társaság cégbírósági bejegyzése július 27.-én valósult meg, az átalakulás folyamán létrejött vállalkozás jogelődjeként a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság került megnevezésre. Szakmai feladatait tekintve tevékenységét mind a kiemelten közhasznú, mind a közhasznú feladatok terén, mind vállalkozási tevékenység területén folytatja, ez utóbbi területen végzett tevékenysége képezi jelen publikációm fő mondanivalóját. A Társaság a vállalkozási tevékenységének területén az alábbi szakmai feladatokat kívánom kiemelni: Ingatlan hasznosítás, rövid- és hosszú távra szóló ingatlan bérbeadások; Konferenciák szervezése; Rendezvény és vonatkozó catering szolgáltatás; utazási iroda tevékenység; hazai és a nemzetközi protokoll tevékenységek, feladatok ellátása; sport és szabadidős rendezvények szervezése; táboroztatás megszervezése, végrehajtása; üzleti alapon működő kulturális és szórakoztató rendezvények, oktatás- és továbbképzés. Jelen publikációm témájából illetve a terjedelmi korlátokból adódóan a vállalkozási tevékenység bemutatása, elemzése, a vállalati szintű össztevékenységből való részesedésének érzékeltetése a fő célom, ugyanakkor meg kívánom jegyezni, hogy a Társaság rendkívül széleskörű szakmai tevékenységének ismertetése során szükséges volna mind a kiemelten közhasznú, mind a közhasznú területeken végzett tevékenységeinek bemutatása is, mivel véleményem szerint mindezek elengedhetetlenül fontosak a 92

3 VÉDELEMGAZDASÁGTAN vállalkozásról kialakítandó objektív kép formálásához. Előző gondolatmenetemhez kapcsolódik az a tény is, hogy a Társaság szakmai feladatainak ellátáshoz jelenleg 8 üdülővel, 4 vendégházzal, valamint Alsóperén egy vadászházra vonatkozó üdülési bérleti joggal tud eleget tenni. Országos szinten a kulturális, üdültetési és nemzetközi szintű rendezvényszervező intézményrendszer megközelítőleg fő ellátásáért felel, mely létszámból fő aktív, fő nyugállományban lévő katona, köztisztviselő, közalkalmazott, illetve az előbb felsoroltak családtagjai, hozzátartozói. A továbbiakban jelen tanulmányom során kizárólag a Társaság vállalkozási tevékenységének sajátosságait, piaci viszonyoktól való eltéréseit, speciális jellegét kívánom elemezni, bemutatni. 1. Vállalkozási tevékenység bemutatása, sajátosságai, tulajdonjogi helyzet A Társaság gazdálkodását nonprofit jelleggel folytatja, melynek szabályait a évi IV. törvény gazdasági társaságokról szóló törvény 4. -a tartalmazza. Jelzett törvény előírásai alapján a Kft. nonprofit gazdasági jellegéből adódóan csak kiegészítő jelleggel végezhet üzletszerű gazdasági tevékenységet, az e tevékenységből származó nyeresége nem osztható fel a társaság tagjai között, továbbá az a társaság vagyonát gyarapítja. A vizsgált Társaság közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységei mellett vállalkozási tevékenységet is folytat, melynek nyereségét a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó előírásai érdekében kell felhasználnia. Tulajdonjogi helyzetét tekintve a vizsgált vállalkozás a Ptk.-ban nevesített eltérések figyelembe vételével egyszemélyes Kft. formájában működik, egy személyes tagja, mint Alapító, a Honvédelmi Minisztérium, aki a Kft. működését jelentősen befolyásoló kérdésekben alapítói határozatokkal dönt, továbbá alapítói, működési támogatást nyújt a tevékenységek fedezetére A gazdálkodást befolyásoló külső és belső tényezők vizsgálata A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodására a már említett sajátosságok miatt nem csak az áltanos makro- és mikrokör- 93

4 nyezet, hanem a Honvédelmi Minisztérium, mint egyszemélyes tulajdonos és Alapító, továbbá ez utóbbi makro- és mikrokörnyezete is hatással van. Az Alapító, mint az államháztartás alrendszere, fejezetenként elkülönített költségvetéssel rendelkezik, mely többek között tartalmazza a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott alapítói/működési támogatás összegét, ezen tevékenysége által az éves költségvetés alakulása, a magyar állam gazdálkodása, ha közvetetten is, de befolyásolja a Társaság működését, lehetőségeit, célját, stratégiáját. A már említett támogatásokon kívül a Honvédelmi Minisztérium megfelelő stratégiái humán stratégia, fejlesztési stratégia, gazdálkodási stratégia stb. által kitűzött célok, irányelvek, kapcsolódó tervezési lehetőségek a Kft. szakmai tevékenységét döntő mértékben befolyásolják. A Kft. külső környezetének vizsgálatakor figyelembe kell venni a vállalkozás jogi és politikai környezetét, melynek elemzése során ki kell térni nem csak a gazdasági, adó illetve működést és közhasznúságot szabályozó törvényekre, kormányrendeletekre, de mindezek mellett figyelembe kell venni a Honvédelmi Minisztérium által kiadott jogszabályokat, HM utasításokat, HM rendeleteket is. Mikrokörnyezet elemzése A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mikrokörnyezetének elemzése 94 Forrás: A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra

5 VÉDELEMGAZDASÁGTAN A Kft. mikrokörnyezetének elemezése során figyelembe kell venni a versenytársak, értékesítési közvetítők, fogyasztók, közvélemény, finanszírozók továbbá a beszállítók vállalati működésre gyakorolt hatásait. 2. A vállalkozás mikrokörnyezetének tételes elemzése 2.1. Versenytársak A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mint vállalkozás a hazai piacon egyedülálló gazdálkodónak tekinthető tevékenységeinek komplexitása illetve sajátossága okán. Külső környezetét komplexitásában vizsgálva konkrét versenytárssal nem rendelkezik, csupán az egyes működési szegmensek területén lelhetőek fel hasonló, azonos illetve esetlegesen helyettesítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. Ha a Társaság működését tevékenységi köreire bontom, az egyes tevékenységekhez tartozó versenytársakat az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 1. számú táblázat A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységi szintekre bontott lehetséges versenytársainak a bemutatása TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: ÜDÜLTETÉS Utazási irodák; Miniszterelnöki Hivatal üdültetési részlege; hotelek, panziók, wellnes-szállodák gyógyfürdők; KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Kulturális tevékenység; önkormányzati kulturális központok; mozik, színházak; klubok, szakkörök KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG rendezvényszervező vállalkozások éttermek, kávézók Sportlétesítmények Forrás: A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra saját kigyűjtés 95

6 Értékesítési közvetítők A Társaság nem vesz igénybe külső vállalkozót a közhasznú tevékenységeinek közvetítésére. Saját szervezetén belül valósul meg mind az üdültetési,- mind a kulturális szolgáltatások értékesítése, az általa nyújtott szolgáltatások hirdetése csak a vállalkozási tevékenységek ideértve a kereskedelmi szállásadást a szabad kapacitás terhére, terem bérbeadási tevékenységet, rendezvényszervezést, vendéglátást stb. esetében valósulnak meg Fogyasztók A Társaság gazdasági értelemben vett fogyasztói egy meghatározott társadalmi réteget, egy különleges igényű csoportot képeznek, melynek tagjait túlnyomó többségben a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség aktív és nyugalmazott munkavállalói, hozzátartozói alkotják. Az ezen körbe tartozó személyeket szaknyelven igényjogosult személyeknek nevezik, ők azok, akik a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységeit kedvezményesen vehetik igénybe. A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek közül az üdültetési szolgáltatás, a kedvezményes üdültetés rendjét a 35/2002. (V.10.) HM rendelet szabályozza, amely alapjaiban határozza meg az igénybevétel személyi, tárgyi feltételeit, a igénybevétel lehetséges módjait, továbbá kitér a nyújtott szolgáltatások részleteire is. A fogyasztókat ebben az értelemben a rendelet által meghatározott igényjogosultak köre alkotja, akiket a honvédségben betöltött szerepük alapján lehet meghatározni, további ismérveknek, pl. kor, nem vagy más egyéb alapvető jellemzőnek nincs szerepe a meghatározásuknál, kijelölésüknél. A Társaság a közhasznú tevékenységeit egészíti ki vállalkozási jellemzők alapján végzett szolgáltatásokkal, azonban vállalkozási jelleggel, szolgáltatásait kiegészítve rendezvényszervezési, vendéglátási, terem bérbeadási tevékenységet is folytat a szabad kapacitás kihasználás növelése érdekében. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közvélemény kutatások és egyéb piaci felmérések kimutatták, hogy a vállalkozási formában végzett szolgáltatások területén az azokat igénybe vevők döntő többsége valamilyen formában szorosan kapcsolódik a Hon-

7 VÉDELEMGAZDASÁGTAN védelmi Minisztériumhoz vagy a Magyar Honvédség szervezeteihez, a teljesen független igénybe vevők száma alacsonynak minősíthető, csupán 5 százalékot jelentenek a teljes igénybevevői létszámból Közvélemény A közvélemény, csak úgy mint bármely más vállalkozás esetében, a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működésére is jelentős hatással van, attól függetlenül is, hogy tevékenységi körében alapvetően a nonprofit jelleg érvényesül. A jó hírnév (imázs) nem csak a Társaság saját jól felfogott működési érdekeit szolgálja, de a fogyasztók részéről jelentkező pozitív irányú megítélés, elfogadás a Honvédelmi Minisztérium mint Alapító társadalmi megítélésére is kihathat. A közvélemény pozitív irányú befolyásolása, az egyes fogyasztói rétegek megnyerése a tevékenység céljaira többek között az adóbevallásokhoz kapcsolódó 1%- os rendelkezések elnyeréséhez, továbbá a közhasznú szolgáltatások igénybevételéhez is fontos Finanszírozók A Társaság közhasznú működéséhez a fedezetet az Alapító Honvédelmi Minisztérium biztosítja, az innen kapott források mellett finanszírozók lehetnek még az ún. igényjogosultak, akik kedvezményes térítési díjat fizetnek a szolgáltatásokért, a kulturális és közösségi klubtagok, akik tagdíjat fizetnek, az adó 1 százalékát adományozók, a támogatók. Utóbbiak lehetnek önkormányzatok, egyéb piaci szerepelők és magánszemélyek egyaránt Beszállítók közbeszerzési tevékenységhez való kapcsolódás A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, mivel működése során közpénzeket használ fel. Az egyes tevékenységek ellátását pl. élelmezési alapanyagok, mosatás stb. vállaló beszerzéses partnereit a közbeszerzési eljárások során nyertes vállalkozások adják, melyek megbízhatósága a legnagyobb előny a piaci életben oly sokszor megjelenő bizonytalansággal, kockázattal szemben. A közbeszerzések jellemzően egy év időtartamra szólnak, a benne szereplő tételek árai szabottak, állandóak, a további 97

8 szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó elemeket, mint pl. szállítási határidő, a teljesítés minősége mind szigorú szabályok rögzítik, melyektől eltérni a szállítónak nem lehet. A Társaság által kiegészítő jelleggel végzett vállalkozási tevékenység elemzéséhez kapcsolódóan következő lépésben a SWOT analízis segítségével kívánom ismertetni a lehetséges pozitív és negatív külső és belső körülményeket, melyek a Társaság jövőbeni eredményes gazdasági tevékenységét hosszú távra szólóan befolyásolhatják SWOT analízis A SWOT analízis az üzleti életből átvett módszer, jellemzően a stratégiaalkotás megalapozásához, egy szervezet elemzéséhez használatos értékelési eszköz, azonban szervezeti egység, személy, ágazat stb. értékelésére is használható. A SWOT analízis célja azon jellemzők felderítése, amelyek erősségeknek tekinthetők, továbbá azoké is, amelyek hiányoznak vagy nem kielégítően fejlődnek. Maga a módszer nem egy önmagában is megálló helyzetelemzési technika, sokkal inkább a már elvégzett helyzetelemzés összefoglalását, sűrítését jelenti. A SWOT analízis elnevezés a négy kategória tartalmának angol megfelelőinek kezdőbetűiből ered, az alábbiak szerint: Strengths Erősségek Weaknesses Gyengeségek Opportunities Lehetőségek Threats Veszélyek Jelen publikációban a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. további bemutatása során a SWOT analízist kívánom igénybe venni. A Társaság működését befolyásoló külső tényezők közül a finanszírozási bizonytalanság állandó veszélyforrást jelent, melyhez a stabilitás hiánya, az összetett jogszabályi környezet alkalmazása további negatív jelleggel járulnak hozzá. Fenti, alapvetően jellemző tényeket figyelembe véve a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. SWOT analízise a társaság működési területeire vetítetten, általános jelleggel az alábbiak szerint foglalható össze: ERŐSSÉGEK Valós szükségletekre épít, figyelembe veszi a célcsoport igényeit; Jelentős magyar kulturális hagyomány;

9 VÉDELEMGAZDASÁGTAN Felhasználókkal és a célcsoporttal való közvetlen, folyamatos, kétoldalú kapcsolattartás; Komplex és konkrét szolgáltatások egyaránt jelen vannak; Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek részvétele a folyamatokban; Nemzetközi és hazai tapasztalatok ; Több lábon állás, rugalmas munka és feladat megoldási módszer. GYENGESÉGEK Alapítói befizetések alakulása; Világos szerep- és munkamegosztás hiánya; A földrajzilag egymástól távol lévő telephelyek között az információáramlás nem tekinthető megfelelőnek; Marketing munka nem megfelelő hatásfoka; A potenciálisan szóba jöhető fogyasztói csoport információhiánya. LEHETŐSÉGEK Pályázati források igénybevétele; Az EU kulturális életébe való bekapcsolódási lehetőségek; Külső befektetők bevonásával ingatlanfejlesztési beruházások; Önkormányzatokkal való szorosabb együttműködés (pl. XIV. ker. önkormányzat, Erzsébet-Katalin bál a Stefánia palotában); A szállodai és rendezvényszervezői tevékenységek kereskedelmi értékesítésének megvalósítása. VESZÉLYEK hosszú távon veszélyeztetik a vállalati működést: A régi épületek és infrastrukturális állapot miatt csökkenő igénybevétel; Társadalomra jellemzően a kulturális tevékenység iránt csökkenő kereslet; Szakkörök, szakképző tanfolyamok iránti igény csökkenése; Források csökkenése, finanszírozás váltás előre nem látható változásai, instabilitás, nagy a konkurencia; A vállalkozási jelleggel végzett tevékenységek elveszthetik piacképességüket; Katonai hagyományok ápolása iránti igény csökkenése. A SWOT analízis ismertetése után a következő pontban a Társaság rövid,- közép és hosszú távú stratégiai célkitűzéseit kívánom bemutatni, elemezni. 99

10 Stratégiai célkitűzések A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek mind szervezeti felépítésében, mind infrastrukturális adottságaiban, mind ingatlanállományának szerkezetében, mind a működését befolyásoló egyéb belső tényezők esetében alkalmazkodnia kell a hazai és nemzetközi környezet, piac, fogyasztói szokások változásaihoz, továbbá az Alapító által az eltelt évek során meghatározott átalakításokat, feladatrendszer bővítéseket a fenti szellemben kell végrehajtania. A vállalkozási tevékenységek folytatása során egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a hazai piac, melynek sajátosságait, igényeit figyelembe kell venni a vállalkozási tevékenység végzése során. A stratégiai tervek átgondolt kialakításához szükség van a jelenlegi helyzet folyamatos elemzésére, monitoringjára, a kapott eredményekről mind az Alapítót, mind a Társaság vezetését folyamatosan, naprakészen tájékoztatni kell. A 2008 őszén kialakult pénzügyi-gazdasági válság kedvezőtlen hatással volt a napi feladatok ellátásához szükséges keretek, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti és foglalkoztatási szint folyamatos fenntartására. A év folyamán kellett végrehajtani az alapítói döntésnek megfelelő szervezeti átalakulást, illetve a kapcsolódó jogutódlási feladatok átadását az MNV Zrt. szakmai közreműködésével, irányításával. A szervezeti átalakuláshoz kapcsolódóan javaslatként hangzott el a Társaság által jelenleg használt ingatlanállomány apportként történő bevitele a jogutód szervezet vagyoni körébe. Középtávú stratégiai feladat a Társaság feladatrendszerére, ingatlanaira és munkaerő állományára vonatkozó reformfolyamatok beindítása. Az üdültetési rendszer átalakítása szintén kiemelt jelentőségű feladat, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (HM TKF) által vezetett munkabizottság végezte el az alrendszer felülvizsgálatát, javaslatot tettek a szállás-vendéglátás területén már bevált működési eljárások átvételére, új PR és marketing módszerek alkalmazására. A javasolt intézkedések közös célja a megváltozott fogyasztói, jelen esetben döntően igényjogosulti igények minél magasabb színvonalon történő folyamatos kielégítése. A kulturális feladatok végrehajtása területén a jelenlegi különálló klubingatlanok egységes hálózattá történő szervezését kell felülvizsgálni. A rendezvényszervezési területen a katonai jellegű rendezvényszervezési és kapcsolódó ellátási feladatok non-profit jelleggel történő maradéktalan végrehajtása során ke-

11 VÉDELEMGAZDASÁGTAN rülhet sor az esetlegesen még fennmaradó szabad kapacitások terhére szállodai és rendezvényszervezői tevékenységek kereskedelmi értékesítésére, az ebből származó bevételt a jövőben hasznosítani kell. A jövőben a Társaság finanszírozási szerkezetének közhasznúsági feladat-végrehajtásból, kapcsolódóan az azt kiegészítő vállalkozási tevékenységből, az évenként kapott alapítói támogatások összegéből, továbbá saját bevételekből, az eladásra vagy bérbeadásra szánt ingatlanokból származó bevételéből kell, hogy álljon. Fontos célkitűzés továbbá, hogy hatékony és prudens gazdálkodással kell elérni, hogy a tevékenység során szerzett bevételek ne csak a napi működés kiadásait fedezzék, de finanszírozási lehetőséget nyújtsanak az állomány részéről jelentkező igényeknek megfelelő infrastrukturális és szolgáltatási beruházások, fejlesztések végrehajthatóságára. Szükséges egy új típusú munkabér megállapítási és premizálási rendszer bevezetése a Társaság dolgozóinak ösztönzése céljából, a szakmailag elismert dolgozók folyamatos, igényeknek megfelelő szakmai továbbképzésére pénzt és időt kell áldozni, fizetésüket pedig megelőzendő a fluktuációt közelíteni kell a piaci viszonyokhoz. A Társaság gazdasági működése során a központilag meghatározott rendezvények, programok megszervezése és végrehajtása a gyakorlatban az Alapító által biztosított támogatásokból történik. Ez azt jelenti, hogy a keret függvényében kerül meghatározásra a rendezvények száma és jellege, színvonala is. Fontos lenne, hogy a Társaság dolgozói saját szervezésű programokkal lépjenek fel, mely érdekében az egyes intézményvezetőket, érintett munkavállalókat valamilyen formában ösztönözni kell. Az ösztönzés egyik lehetséges módja, hogy az üdülők, klubházak vagy szolgáltató központok kereskedelmi bevételeinek egy meghatározott százaléka pl %) az intézményvezetők kezében és rendelkezésében maradjon. A fenti, stratégiai célok gyakorlati megvalósításával a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Társaság hazai piacon betöltött egyedi sajátosságait tovább lehetne erősíteni, a meglévő költségvetési kapcsolatok fenntartása, a nonprofit jelleg megőrzése mellett egy olyan, egységes arculattal rendelkező Társaság jöhet létre, amely a közhasznú feladatainak maximális ellátása mellett képes a piaci szférában is eredményesen tevékenykedni. Továbbra is kiemelt feladat az igényjogosult állomány minél magasabb szinten történő kiszolgálása. 101

12 5. Vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségei A jövőben a vállalkozási tevékenység bővítése a vezetőség céljainak megfelelően az alábbi két fő irányban történhet: A Kft. által működtetett üdülők szabad kapacitásának kihasználása érdekében konferenciák szervezése, lebonyolítása, kereskedelmi célú szállásadási tevékenység. A már meglévő üzleti alapon működő kulturális és kereskedelmi üdültetési feladatok ellátásának bővítése, már meglévő ügyfélkör bővítése, stabil megrendelői szféra kialakítása. A jelenlegi működési gyakorlatban is jelen lévő vállalkozási tevékenység bővítésének célja a működési bevételek, a gazdasági eredmény növelése, az eredményes gazdálkodási tevékenység biztosítása, a fő cél, a vállalkozás piaci jelenlétének, befolyásának növelése céljából Marketingstratégia változtatása A Társaság vezetősége az alkalmazott szolgáltatásmarketing néhány alapelemének a módosítását határozta el, az alábbiak szerint: Színvonal és szaktudás. A lehetőségek minél szélesebb körben történő fejlesztése, a rendezvényeket igénybe vevők elégedettség érzetének a növelése a vállalati tevékenység egyik célja. Megbízhatóság. Magában foglalja a szolgáltató szavahihetőségét, becsületességét, a pontos információk piaci szereplők részére való hozzáférhetőségét, a határidőben történő teljesítést, a pontos számlázást, minden olyan tevékenységet, melynek végzése a vállalkozást a piaci szereplők pozitív vélemény nyilvánítására készteti. A hosszú távú eredményes gazdasági működés alapfeltétele a szolgáltatások minőségének egyenletességének biztosítása, illetve lehetőség szerinti növelése, a vállalkozás minden tevékenységi területén. Csak a jelzett tevékenységekkel érhető el a szolgáltatói iránti bizalom minél magasabb szintjének a biztosítása. Átjárhatóság. Az új marketingstratégia érvényesítéséhez a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi,

13 VÉDELEMGAZDASÁGTAN részvételben érintett részegysége között folyamatosan, naprakész információk biztosításával, brainstorming alkalmazásával kell biztosítani. Kommunikációs készség. A lehetséges, szolgáltatást igénybe vevők legszélesebb rétegének célzott megkeresése, a célzott információk átadása, tudatosítása, a lehetséges vevők egyedi igényeinek figyelembe vétele, teljesítése, az alapszolgáltatás keretén felül történő teljesítése. Reagálási készség. A tevékenység végzéséhez szükséges információk gyűjtése direkt és indirekt módon egyaránt, továbbá hajlandóság és készség a vevők részéről igényelt szolgáltatások nyújtására. 7. Marketingstratégia célpontjai A marketingstratégia elsődleges célcsoportja - összhangban az Alapító Honvédelmi Minisztérium és a Társaság alapfeladataival a honvédségi igényjogosultak köre. Továbbra is meg kell őket győzni, tudatosítani kell bennük, hogy a szervezet, intézmény továbbra is róluk, értük szól. Különösen igaz ez a tény annak a ismeretében, hogy a menedzsment és a helyi vezetők, munkatársak részéről jelentkező törekvés, hogy olyan emberi- és munkakapcsolatokat tudjanak kiépíteni és fenntartani az igényjogosultak csoportjával, vezetőikkel, képviselőikkel, amely megfelelő garanciát nyújtanak számukra a jövőben is az érdekeik és igényeik megjelenítésére, kielégítésére. A Társaság vezetőségének további célja, hogy a napi munka és együttműködés folyamatában a katonai alakulatok parancsnokait meg tudják győzni arról, hogy nem elvesztettek egy katonai szervezetet, ami korábban az alárendeltségi körükbe tartozott, hanem éppen hogy a rendelkezésükre áll egy olyan intézményrendszer, egy olyan hálózat, amely minden eszközzel az igényjogosultak, azaz az ő munkájukat segíti. Rövid és hosszú távú célkitűzés, hogy az igényjogosultak és családtagjaik ismét és újra birtokba vegyék az intézményeket, vegyék igénybe a nyújtott szolgáltatásokat, szabadidejük egy részét töltsék el a Társaság intézményeiben. Az alanyi jogú kedvezményekhez, melyeket pozitív diszkriminációnak is lehet tekinteni, az extra igények kielégítéséig, a személyes kapcsolatok ápolásától a szolgáltatások reklámjáig, a tárgyi környezet kedvező átalakításától a szervezeti arculat- és imázs-elemek pozitív hatást 103

14 kiváltó tudatos alkalmazásáig minden lehetőséget, minden lehetséges eszközt fel kíván használni a vezetőség. Az elsődleges célcsoport definiálása után a másodlagos célcsoport is adottnak tekinthető, mind a társaság küldetéséből, mind a szervezet filozófiájából adódóan. A másodlagos célcsoportot az ifjúság rétegei alkotják, általános iskolás kortól a fiatal családosokig, akikre, illetve akikért a szülők többsége mindig, minden körülmények között hajlandó áldozni, ha a cél, a Társaság által kínált szolgáltatás igénybevétele a hasznosság, értelmesség képzetét kelti. Ide tartoznak továbbá azok a középréteghez sorolható értelmiségi vagy vállalkozói csoportok is, amelyek amellett, hogy képesek és hajlandóak is áldozni az őket jól megcélzó szolgáltatásokra, mindezek mellett már a jelenlétükkel is befolyásolhatják a Kft. presztízsét, piaci megítélését. Ők azok, akik vállalkozóként, támogatóként, mint médiumok képviselői, hírszolgáltatóként a szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítása szempontjából komolyan számításba vehetők. Meg kell említeni még a helyi, regionális intézményekkel ideértve a művelődési intézményeket, iskolákat, önkormányzatokat, médiát, egyházakat, társadalmi szervezeteket való korrekt, kétoldalú kapcsolatok ápolásának a fontosságát, a folyamatos együttműködésre való törekvés nélkülözhetetlen voltát. Az így létrejövő kapcsolatrendszer segítségével gyakorlatilag csökkenthető mindaz a versenyhátrány, amely az egyes intézmények zártságából, esetenként a földrajzi elszigeteltségéből adódik. A vezetőség részéről további fontos célkitűzés az egyensúlyhelyzet folyamatos és tudatos kialakítása, a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Kft. által üzemeltett intézmények nyitottságának a hirdetése illetve kihangsúlyozása ne kelthessen a fő célcsoport tagjaiban, azaz az igényjogosultakban ellenérzéseket, ne érezzék a szolgáltatások igénybevételénél hátrányos helyzetben magukat. Ezzel párhuzamosan a másodlagos célcsoportban sem lehet azt az érzetet kelteni, hogy ezek az intézmények csak egy zárt kör elit klubjaként üzemelnek. Az üdülőkkel be lehetne kerülni a konferencia turizmus vérkeringésébe, rendezvény- és konferenciaszervező vállalkozások megkeresésével illetve kapcsolódó szolgáltatási csomagok kiajánlásával. Mindezen tényezők megvalósításához azonban feltétlenül szükség van a jelenlegi technikai alapfeltételek módosítására, javítására. A célok eléréséhez szükséges lenne az extra színpadi és fénytechnikai, illetve tolmács berendezések biztosítása érdekében egy (esetlegesen több) erre a célterületre specializálódott vállalkozással 104

15 VÉDELEMGAZDASÁGTAN együttműködni. Ha van rá lehetőség, befektetések eszközölése révén egyes üdülőkben egészségügyi, wellness, fitness szolgáltatások nyújtására nyílna lehetőség, illetve elő lehetne teremteni egyes, speciális sporttevékenységek végzésének feltételeit is. * * * Jelen tanulmányban foglaltak alapján megállapítom, hogy a vállalkozási szempontból elemzett HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a Honvédelmi Tárca alapfeladatain kívüli kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében került létrehozásra. A költségvetési források folyamatos csökkenése, egyúttal a vonatkozó szükségletek növekedése véleményem szerint megköveteli a vállalkozási tevékenység egyre szélesebb körben történő kiterjesztését, ideértve a Tárca egyes feladatainak az államháztartás körein kívülre történő kihelyezését és a kapcsolódó feladatok nonprofit keretek között való ellátását. Véleményem szerint vállalkozási tevékenység keretében kell ellátni a kulturális, közművelődési, szociális és jóléti (üdültetési) feladatokat. A tevékenységi kör vállalkozói szféra területére történő kiterjesztése alatt a rendelkezésre álló humán erőforrás intenzívebb aktiválását, képzését, kreativitásának fejlesztését is értem ugyanúgy, mint a vállalkozói létből eredő egyéb lehetőségek kiaknázását, ideértve a pályázatokat, egyéb források igénybevételének lehetőségét is. Összegezve eddigi gondolataimat, megállapítom, hogy a jelenlegi gyakorlat, a Honvédelmi Tárca alaptevékenységhez nem kapcsolódó feladatainak ellátása a jelenlegi szervezeti keretek között, vállalkozási területen, nonprofit formában történő biztosítása megfelelőnek tekinthető, a jövőre nézve is ez a gyakorlat tekinthető irányadónak. 105

16 Felhasznált irodalom 1. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra 2. Stratégia az üdültetési rendszer átalakításához (2009) 3. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése január december 31. közötti időszakra 4. SWOT analízis [online] Elérhető: (2010. április 21.) 106

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Középtávú STRATÉGIAI TERVE 2012-2014 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Eger és Környéke Takarékszövetkezet Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple Magyar Üzletviteli Mentor Központ Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK. 309/2012.(XII.13.) számú. határozata

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK. 309/2012.(XII.13.) számú. határozata NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK 309/2012.(XII.13.) számú határozata a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A B A - N O V Á K K U L T U R Á L I S K Ö Z P O N T N O N P R O F I T É S K Ö Z H A S Z N Ú K F T. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ KÖ Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S AZ ABA-NOVÁK

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A fogyasztói bizalom erősítésének lehetőségei a magyar lakossági megtakarítások piacán

A fogyasztói bizalom erősítésének lehetőségei a magyar lakossági megtakarítások piacán A fogyasztói bizalom erősítésének lehetőségei a magyar lakossági megtakarítások piacán Balogh László Alelnök 2012. június 14. A pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése* elégedett és

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 20548324-1-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-128744 HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 2/a.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A civil vállalkozás jogi lehetőségei

A civil vállalkozás jogi lehetőségei A civil vállalkozás jogi lehetőségei Vágvölgyi Gusztáv - Pabló Inspi-Ráció Egyesület inspi-racio.hu Hogy viszonyul a jog a civil vállalkozáshoz? Ctv: 17. (1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott

Részletesebben

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 22-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a "FORENO" Nonprofit

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Katona József út 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Gyöngyös, 2012. május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL

A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 64521/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SOPRONI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ ÉS REHABILITÁCIÓS KHT NONPROFIT TÁRSASÁGGÁ ALAKÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4.

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4. Hotel Fagus Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve 1. Helyzetértékelés - Hozott örökség Út a kitűnő ár/érték arányú termék ár/érték arányának devalválódásához A szálloda átvétele előtti

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár ELŐADÓ: Salamonnédr. Huszty Anna, egyetemi docens 2007. KÖRNYEZET KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VÁLLALAT

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában 14. Stratégiai tervezés a szociális munkában A stratégiai tervezés fogalma Meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat: jelenlegi állapot: hol tartunk most? jövőbeli állapot: hová akarunk eljutni?

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Alapító okirat a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ,, szamara Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXrx.

Részletesebben