VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN"

Átírás

1 VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS IN MOD RECREATIONAL AND CULTURAL NON-PROFIT LIMITED COMPANY A publikáció elsődleges célja a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében végzett szakmai feladatainak ismertetése, melynek során a mikrokörnyezet elemeinek tételes bemutatására, SWOT analízis ismertetésére, továbbá a marketingstratégia változtatási irányainak bemutatására is sor kerül, kiegészítve a jövőbeni célok felvázolásával. Kulcsszavak: nonprofit, mikrokörnyezet, versenytársak, SWOT-analízis, stratégiai célkitűzések, vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségei, marketingstratégia célpontjai The main goal of the paper is to present the professional tasks performed by MoD Recreational and Cultural Non-Profit Limited Company during its company activity. In the paper, we present the elements of the micro-environment, a SWOT analysis and the development trends of the marketing strategy. Future goals will be also outlined in the presentation. Keywords: nonprofit, micro-environment, competitors, SWOT analysis, strategy targets, expansion of the company activity, goals of the marketing strategy A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) rendeltetése a társadalom közös szükségleteinek kielégítése céljából a Honvédelmi Minisztérium számára meghatározott állami feladatok non-profit közhasznú társaság keretei között való ellátása. A Kft. tevékenységét számos jogszabály, rendelet szabályozza, ezek egyrészt általános érvényű előírásokat évi gazdasági társaságokról szóló IV. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény 91

2 165.. (1) bekezdése másrészt az Alapító, Honvédelmi Minisztérium jogi helyzetéből adódóan speciális szabályozókat is jelentenek, az alábbiak szerint: o a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. Törvény 82.. (1) bekezdés; o a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet; o a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet. A Társaság cégbírósági bejegyzése július 27.-én valósult meg, az átalakulás folyamán létrejött vállalkozás jogelődjeként a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság került megnevezésre. Szakmai feladatait tekintve tevékenységét mind a kiemelten közhasznú, mind a közhasznú feladatok terén, mind vállalkozási tevékenység területén folytatja, ez utóbbi területen végzett tevékenysége képezi jelen publikációm fő mondanivalóját. A Társaság a vállalkozási tevékenységének területén az alábbi szakmai feladatokat kívánom kiemelni: Ingatlan hasznosítás, rövid- és hosszú távra szóló ingatlan bérbeadások; Konferenciák szervezése; Rendezvény és vonatkozó catering szolgáltatás; utazási iroda tevékenység; hazai és a nemzetközi protokoll tevékenységek, feladatok ellátása; sport és szabadidős rendezvények szervezése; táboroztatás megszervezése, végrehajtása; üzleti alapon működő kulturális és szórakoztató rendezvények, oktatás- és továbbképzés. Jelen publikációm témájából illetve a terjedelmi korlátokból adódóan a vállalkozási tevékenység bemutatása, elemzése, a vállalati szintű össztevékenységből való részesedésének érzékeltetése a fő célom, ugyanakkor meg kívánom jegyezni, hogy a Társaság rendkívül széleskörű szakmai tevékenységének ismertetése során szükséges volna mind a kiemelten közhasznú, mind a közhasznú területeken végzett tevékenységeinek bemutatása is, mivel véleményem szerint mindezek elengedhetetlenül fontosak a 92

3 VÉDELEMGAZDASÁGTAN vállalkozásról kialakítandó objektív kép formálásához. Előző gondolatmenetemhez kapcsolódik az a tény is, hogy a Társaság szakmai feladatainak ellátáshoz jelenleg 8 üdülővel, 4 vendégházzal, valamint Alsóperén egy vadászházra vonatkozó üdülési bérleti joggal tud eleget tenni. Országos szinten a kulturális, üdültetési és nemzetközi szintű rendezvényszervező intézményrendszer megközelítőleg fő ellátásáért felel, mely létszámból fő aktív, fő nyugállományban lévő katona, köztisztviselő, közalkalmazott, illetve az előbb felsoroltak családtagjai, hozzátartozói. A továbbiakban jelen tanulmányom során kizárólag a Társaság vállalkozási tevékenységének sajátosságait, piaci viszonyoktól való eltéréseit, speciális jellegét kívánom elemezni, bemutatni. 1. Vállalkozási tevékenység bemutatása, sajátosságai, tulajdonjogi helyzet A Társaság gazdálkodását nonprofit jelleggel folytatja, melynek szabályait a évi IV. törvény gazdasági társaságokról szóló törvény 4. -a tartalmazza. Jelzett törvény előírásai alapján a Kft. nonprofit gazdasági jellegéből adódóan csak kiegészítő jelleggel végezhet üzletszerű gazdasági tevékenységet, az e tevékenységből származó nyeresége nem osztható fel a társaság tagjai között, továbbá az a társaság vagyonát gyarapítja. A vizsgált Társaság közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységei mellett vállalkozási tevékenységet is folytat, melynek nyereségét a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó előírásai érdekében kell felhasználnia. Tulajdonjogi helyzetét tekintve a vizsgált vállalkozás a Ptk.-ban nevesített eltérések figyelembe vételével egyszemélyes Kft. formájában működik, egy személyes tagja, mint Alapító, a Honvédelmi Minisztérium, aki a Kft. működését jelentősen befolyásoló kérdésekben alapítói határozatokkal dönt, továbbá alapítói, működési támogatást nyújt a tevékenységek fedezetére A gazdálkodást befolyásoló külső és belső tényezők vizsgálata A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodására a már említett sajátosságok miatt nem csak az áltanos makro- és mikrokör- 93

4 nyezet, hanem a Honvédelmi Minisztérium, mint egyszemélyes tulajdonos és Alapító, továbbá ez utóbbi makro- és mikrokörnyezete is hatással van. Az Alapító, mint az államháztartás alrendszere, fejezetenként elkülönített költségvetéssel rendelkezik, mely többek között tartalmazza a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott alapítói/működési támogatás összegét, ezen tevékenysége által az éves költségvetés alakulása, a magyar állam gazdálkodása, ha közvetetten is, de befolyásolja a Társaság működését, lehetőségeit, célját, stratégiáját. A már említett támogatásokon kívül a Honvédelmi Minisztérium megfelelő stratégiái humán stratégia, fejlesztési stratégia, gazdálkodási stratégia stb. által kitűzött célok, irányelvek, kapcsolódó tervezési lehetőségek a Kft. szakmai tevékenységét döntő mértékben befolyásolják. A Kft. külső környezetének vizsgálatakor figyelembe kell venni a vállalkozás jogi és politikai környezetét, melynek elemzése során ki kell térni nem csak a gazdasági, adó illetve működést és közhasznúságot szabályozó törvényekre, kormányrendeletekre, de mindezek mellett figyelembe kell venni a Honvédelmi Minisztérium által kiadott jogszabályokat, HM utasításokat, HM rendeleteket is. Mikrokörnyezet elemzése A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mikrokörnyezetének elemzése 94 Forrás: A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra

5 VÉDELEMGAZDASÁGTAN A Kft. mikrokörnyezetének elemezése során figyelembe kell venni a versenytársak, értékesítési közvetítők, fogyasztók, közvélemény, finanszírozók továbbá a beszállítók vállalati működésre gyakorolt hatásait. 2. A vállalkozás mikrokörnyezetének tételes elemzése 2.1. Versenytársak A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mint vállalkozás a hazai piacon egyedülálló gazdálkodónak tekinthető tevékenységeinek komplexitása illetve sajátossága okán. Külső környezetét komplexitásában vizsgálva konkrét versenytárssal nem rendelkezik, csupán az egyes működési szegmensek területén lelhetőek fel hasonló, azonos illetve esetlegesen helyettesítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. Ha a Társaság működését tevékenységi köreire bontom, az egyes tevékenységekhez tartozó versenytársakat az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 1. számú táblázat A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységi szintekre bontott lehetséges versenytársainak a bemutatása TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: ÜDÜLTETÉS Utazási irodák; Miniszterelnöki Hivatal üdültetési részlege; hotelek, panziók, wellnes-szállodák gyógyfürdők; KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Kulturális tevékenység; önkormányzati kulturális központok; mozik, színházak; klubok, szakkörök KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG rendezvényszervező vállalkozások éttermek, kávézók Sportlétesítmények Forrás: A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra saját kigyűjtés 95

6 Értékesítési közvetítők A Társaság nem vesz igénybe külső vállalkozót a közhasznú tevékenységeinek közvetítésére. Saját szervezetén belül valósul meg mind az üdültetési,- mind a kulturális szolgáltatások értékesítése, az általa nyújtott szolgáltatások hirdetése csak a vállalkozási tevékenységek ideértve a kereskedelmi szállásadást a szabad kapacitás terhére, terem bérbeadási tevékenységet, rendezvényszervezést, vendéglátást stb. esetében valósulnak meg Fogyasztók A Társaság gazdasági értelemben vett fogyasztói egy meghatározott társadalmi réteget, egy különleges igényű csoportot képeznek, melynek tagjait túlnyomó többségben a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség aktív és nyugalmazott munkavállalói, hozzátartozói alkotják. Az ezen körbe tartozó személyeket szaknyelven igényjogosult személyeknek nevezik, ők azok, akik a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységeit kedvezményesen vehetik igénybe. A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek közül az üdültetési szolgáltatás, a kedvezményes üdültetés rendjét a 35/2002. (V.10.) HM rendelet szabályozza, amely alapjaiban határozza meg az igénybevétel személyi, tárgyi feltételeit, a igénybevétel lehetséges módjait, továbbá kitér a nyújtott szolgáltatások részleteire is. A fogyasztókat ebben az értelemben a rendelet által meghatározott igényjogosultak köre alkotja, akiket a honvédségben betöltött szerepük alapján lehet meghatározni, további ismérveknek, pl. kor, nem vagy más egyéb alapvető jellemzőnek nincs szerepe a meghatározásuknál, kijelölésüknél. A Társaság a közhasznú tevékenységeit egészíti ki vállalkozási jellemzők alapján végzett szolgáltatásokkal, azonban vállalkozási jelleggel, szolgáltatásait kiegészítve rendezvényszervezési, vendéglátási, terem bérbeadási tevékenységet is folytat a szabad kapacitás kihasználás növelése érdekében. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közvélemény kutatások és egyéb piaci felmérések kimutatták, hogy a vállalkozási formában végzett szolgáltatások területén az azokat igénybe vevők döntő többsége valamilyen formában szorosan kapcsolódik a Hon-

7 VÉDELEMGAZDASÁGTAN védelmi Minisztériumhoz vagy a Magyar Honvédség szervezeteihez, a teljesen független igénybe vevők száma alacsonynak minősíthető, csupán 5 százalékot jelentenek a teljes igénybevevői létszámból Közvélemény A közvélemény, csak úgy mint bármely más vállalkozás esetében, a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működésére is jelentős hatással van, attól függetlenül is, hogy tevékenységi körében alapvetően a nonprofit jelleg érvényesül. A jó hírnév (imázs) nem csak a Társaság saját jól felfogott működési érdekeit szolgálja, de a fogyasztók részéről jelentkező pozitív irányú megítélés, elfogadás a Honvédelmi Minisztérium mint Alapító társadalmi megítélésére is kihathat. A közvélemény pozitív irányú befolyásolása, az egyes fogyasztói rétegek megnyerése a tevékenység céljaira többek között az adóbevallásokhoz kapcsolódó 1%- os rendelkezések elnyeréséhez, továbbá a közhasznú szolgáltatások igénybevételéhez is fontos Finanszírozók A Társaság közhasznú működéséhez a fedezetet az Alapító Honvédelmi Minisztérium biztosítja, az innen kapott források mellett finanszírozók lehetnek még az ún. igényjogosultak, akik kedvezményes térítési díjat fizetnek a szolgáltatásokért, a kulturális és közösségi klubtagok, akik tagdíjat fizetnek, az adó 1 százalékát adományozók, a támogatók. Utóbbiak lehetnek önkormányzatok, egyéb piaci szerepelők és magánszemélyek egyaránt Beszállítók közbeszerzési tevékenységhez való kapcsolódás A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, mivel működése során közpénzeket használ fel. Az egyes tevékenységek ellátását pl. élelmezési alapanyagok, mosatás stb. vállaló beszerzéses partnereit a közbeszerzési eljárások során nyertes vállalkozások adják, melyek megbízhatósága a legnagyobb előny a piaci életben oly sokszor megjelenő bizonytalansággal, kockázattal szemben. A közbeszerzések jellemzően egy év időtartamra szólnak, a benne szereplő tételek árai szabottak, állandóak, a további 97

8 szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó elemeket, mint pl. szállítási határidő, a teljesítés minősége mind szigorú szabályok rögzítik, melyektől eltérni a szállítónak nem lehet. A Társaság által kiegészítő jelleggel végzett vállalkozási tevékenység elemzéséhez kapcsolódóan következő lépésben a SWOT analízis segítségével kívánom ismertetni a lehetséges pozitív és negatív külső és belső körülményeket, melyek a Társaság jövőbeni eredményes gazdasági tevékenységét hosszú távra szólóan befolyásolhatják SWOT analízis A SWOT analízis az üzleti életből átvett módszer, jellemzően a stratégiaalkotás megalapozásához, egy szervezet elemzéséhez használatos értékelési eszköz, azonban szervezeti egység, személy, ágazat stb. értékelésére is használható. A SWOT analízis célja azon jellemzők felderítése, amelyek erősségeknek tekinthetők, továbbá azoké is, amelyek hiányoznak vagy nem kielégítően fejlődnek. Maga a módszer nem egy önmagában is megálló helyzetelemzési technika, sokkal inkább a már elvégzett helyzetelemzés összefoglalását, sűrítését jelenti. A SWOT analízis elnevezés a négy kategória tartalmának angol megfelelőinek kezdőbetűiből ered, az alábbiak szerint: Strengths Erősségek Weaknesses Gyengeségek Opportunities Lehetőségek Threats Veszélyek Jelen publikációban a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. további bemutatása során a SWOT analízist kívánom igénybe venni. A Társaság működését befolyásoló külső tényezők közül a finanszírozási bizonytalanság állandó veszélyforrást jelent, melyhez a stabilitás hiánya, az összetett jogszabályi környezet alkalmazása további negatív jelleggel járulnak hozzá. Fenti, alapvetően jellemző tényeket figyelembe véve a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. SWOT analízise a társaság működési területeire vetítetten, általános jelleggel az alábbiak szerint foglalható össze: ERŐSSÉGEK Valós szükségletekre épít, figyelembe veszi a célcsoport igényeit; Jelentős magyar kulturális hagyomány;

9 VÉDELEMGAZDASÁGTAN Felhasználókkal és a célcsoporttal való közvetlen, folyamatos, kétoldalú kapcsolattartás; Komplex és konkrét szolgáltatások egyaránt jelen vannak; Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek részvétele a folyamatokban; Nemzetközi és hazai tapasztalatok ; Több lábon állás, rugalmas munka és feladat megoldási módszer. GYENGESÉGEK Alapítói befizetések alakulása; Világos szerep- és munkamegosztás hiánya; A földrajzilag egymástól távol lévő telephelyek között az információáramlás nem tekinthető megfelelőnek; Marketing munka nem megfelelő hatásfoka; A potenciálisan szóba jöhető fogyasztói csoport információhiánya. LEHETŐSÉGEK Pályázati források igénybevétele; Az EU kulturális életébe való bekapcsolódási lehetőségek; Külső befektetők bevonásával ingatlanfejlesztési beruházások; Önkormányzatokkal való szorosabb együttműködés (pl. XIV. ker. önkormányzat, Erzsébet-Katalin bál a Stefánia palotában); A szállodai és rendezvényszervezői tevékenységek kereskedelmi értékesítésének megvalósítása. VESZÉLYEK hosszú távon veszélyeztetik a vállalati működést: A régi épületek és infrastrukturális állapot miatt csökkenő igénybevétel; Társadalomra jellemzően a kulturális tevékenység iránt csökkenő kereslet; Szakkörök, szakképző tanfolyamok iránti igény csökkenése; Források csökkenése, finanszírozás váltás előre nem látható változásai, instabilitás, nagy a konkurencia; A vállalkozási jelleggel végzett tevékenységek elveszthetik piacképességüket; Katonai hagyományok ápolása iránti igény csökkenése. A SWOT analízis ismertetése után a következő pontban a Társaság rövid,- közép és hosszú távú stratégiai célkitűzéseit kívánom bemutatni, elemezni. 99

10 Stratégiai célkitűzések A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek mind szervezeti felépítésében, mind infrastrukturális adottságaiban, mind ingatlanállományának szerkezetében, mind a működését befolyásoló egyéb belső tényezők esetében alkalmazkodnia kell a hazai és nemzetközi környezet, piac, fogyasztói szokások változásaihoz, továbbá az Alapító által az eltelt évek során meghatározott átalakításokat, feladatrendszer bővítéseket a fenti szellemben kell végrehajtania. A vállalkozási tevékenységek folytatása során egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a hazai piac, melynek sajátosságait, igényeit figyelembe kell venni a vállalkozási tevékenység végzése során. A stratégiai tervek átgondolt kialakításához szükség van a jelenlegi helyzet folyamatos elemzésére, monitoringjára, a kapott eredményekről mind az Alapítót, mind a Társaság vezetését folyamatosan, naprakészen tájékoztatni kell. A 2008 őszén kialakult pénzügyi-gazdasági válság kedvezőtlen hatással volt a napi feladatok ellátásához szükséges keretek, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti és foglalkoztatási szint folyamatos fenntartására. A év folyamán kellett végrehajtani az alapítói döntésnek megfelelő szervezeti átalakulást, illetve a kapcsolódó jogutódlási feladatok átadását az MNV Zrt. szakmai közreműködésével, irányításával. A szervezeti átalakuláshoz kapcsolódóan javaslatként hangzott el a Társaság által jelenleg használt ingatlanállomány apportként történő bevitele a jogutód szervezet vagyoni körébe. Középtávú stratégiai feladat a Társaság feladatrendszerére, ingatlanaira és munkaerő állományára vonatkozó reformfolyamatok beindítása. Az üdültetési rendszer átalakítása szintén kiemelt jelentőségű feladat, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (HM TKF) által vezetett munkabizottság végezte el az alrendszer felülvizsgálatát, javaslatot tettek a szállás-vendéglátás területén már bevált működési eljárások átvételére, új PR és marketing módszerek alkalmazására. A javasolt intézkedések közös célja a megváltozott fogyasztói, jelen esetben döntően igényjogosulti igények minél magasabb színvonalon történő folyamatos kielégítése. A kulturális feladatok végrehajtása területén a jelenlegi különálló klubingatlanok egységes hálózattá történő szervezését kell felülvizsgálni. A rendezvényszervezési területen a katonai jellegű rendezvényszervezési és kapcsolódó ellátási feladatok non-profit jelleggel történő maradéktalan végrehajtása során ke-

11 VÉDELEMGAZDASÁGTAN rülhet sor az esetlegesen még fennmaradó szabad kapacitások terhére szállodai és rendezvényszervezői tevékenységek kereskedelmi értékesítésére, az ebből származó bevételt a jövőben hasznosítani kell. A jövőben a Társaság finanszírozási szerkezetének közhasznúsági feladat-végrehajtásból, kapcsolódóan az azt kiegészítő vállalkozási tevékenységből, az évenként kapott alapítói támogatások összegéből, továbbá saját bevételekből, az eladásra vagy bérbeadásra szánt ingatlanokból származó bevételéből kell, hogy álljon. Fontos célkitűzés továbbá, hogy hatékony és prudens gazdálkodással kell elérni, hogy a tevékenység során szerzett bevételek ne csak a napi működés kiadásait fedezzék, de finanszírozási lehetőséget nyújtsanak az állomány részéről jelentkező igényeknek megfelelő infrastrukturális és szolgáltatási beruházások, fejlesztések végrehajthatóságára. Szükséges egy új típusú munkabér megállapítási és premizálási rendszer bevezetése a Társaság dolgozóinak ösztönzése céljából, a szakmailag elismert dolgozók folyamatos, igényeknek megfelelő szakmai továbbképzésére pénzt és időt kell áldozni, fizetésüket pedig megelőzendő a fluktuációt közelíteni kell a piaci viszonyokhoz. A Társaság gazdasági működése során a központilag meghatározott rendezvények, programok megszervezése és végrehajtása a gyakorlatban az Alapító által biztosított támogatásokból történik. Ez azt jelenti, hogy a keret függvényében kerül meghatározásra a rendezvények száma és jellege, színvonala is. Fontos lenne, hogy a Társaság dolgozói saját szervezésű programokkal lépjenek fel, mely érdekében az egyes intézményvezetőket, érintett munkavállalókat valamilyen formában ösztönözni kell. Az ösztönzés egyik lehetséges módja, hogy az üdülők, klubházak vagy szolgáltató központok kereskedelmi bevételeinek egy meghatározott százaléka pl %) az intézményvezetők kezében és rendelkezésében maradjon. A fenti, stratégiai célok gyakorlati megvalósításával a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Társaság hazai piacon betöltött egyedi sajátosságait tovább lehetne erősíteni, a meglévő költségvetési kapcsolatok fenntartása, a nonprofit jelleg megőrzése mellett egy olyan, egységes arculattal rendelkező Társaság jöhet létre, amely a közhasznú feladatainak maximális ellátása mellett képes a piaci szférában is eredményesen tevékenykedni. Továbbra is kiemelt feladat az igényjogosult állomány minél magasabb szinten történő kiszolgálása. 101

12 5. Vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségei A jövőben a vállalkozási tevékenység bővítése a vezetőség céljainak megfelelően az alábbi két fő irányban történhet: A Kft. által működtetett üdülők szabad kapacitásának kihasználása érdekében konferenciák szervezése, lebonyolítása, kereskedelmi célú szállásadási tevékenység. A már meglévő üzleti alapon működő kulturális és kereskedelmi üdültetési feladatok ellátásának bővítése, már meglévő ügyfélkör bővítése, stabil megrendelői szféra kialakítása. A jelenlegi működési gyakorlatban is jelen lévő vállalkozási tevékenység bővítésének célja a működési bevételek, a gazdasági eredmény növelése, az eredményes gazdálkodási tevékenység biztosítása, a fő cél, a vállalkozás piaci jelenlétének, befolyásának növelése céljából Marketingstratégia változtatása A Társaság vezetősége az alkalmazott szolgáltatásmarketing néhány alapelemének a módosítását határozta el, az alábbiak szerint: Színvonal és szaktudás. A lehetőségek minél szélesebb körben történő fejlesztése, a rendezvényeket igénybe vevők elégedettség érzetének a növelése a vállalati tevékenység egyik célja. Megbízhatóság. Magában foglalja a szolgáltató szavahihetőségét, becsületességét, a pontos információk piaci szereplők részére való hozzáférhetőségét, a határidőben történő teljesítést, a pontos számlázást, minden olyan tevékenységet, melynek végzése a vállalkozást a piaci szereplők pozitív vélemény nyilvánítására készteti. A hosszú távú eredményes gazdasági működés alapfeltétele a szolgáltatások minőségének egyenletességének biztosítása, illetve lehetőség szerinti növelése, a vállalkozás minden tevékenységi területén. Csak a jelzett tevékenységekkel érhető el a szolgáltatói iránti bizalom minél magasabb szintjének a biztosítása. Átjárhatóság. Az új marketingstratégia érvényesítéséhez a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi,

13 VÉDELEMGAZDASÁGTAN részvételben érintett részegysége között folyamatosan, naprakész információk biztosításával, brainstorming alkalmazásával kell biztosítani. Kommunikációs készség. A lehetséges, szolgáltatást igénybe vevők legszélesebb rétegének célzott megkeresése, a célzott információk átadása, tudatosítása, a lehetséges vevők egyedi igényeinek figyelembe vétele, teljesítése, az alapszolgáltatás keretén felül történő teljesítése. Reagálási készség. A tevékenység végzéséhez szükséges információk gyűjtése direkt és indirekt módon egyaránt, továbbá hajlandóság és készség a vevők részéről igényelt szolgáltatások nyújtására. 7. Marketingstratégia célpontjai A marketingstratégia elsődleges célcsoportja - összhangban az Alapító Honvédelmi Minisztérium és a Társaság alapfeladataival a honvédségi igényjogosultak köre. Továbbra is meg kell őket győzni, tudatosítani kell bennük, hogy a szervezet, intézmény továbbra is róluk, értük szól. Különösen igaz ez a tény annak a ismeretében, hogy a menedzsment és a helyi vezetők, munkatársak részéről jelentkező törekvés, hogy olyan emberi- és munkakapcsolatokat tudjanak kiépíteni és fenntartani az igényjogosultak csoportjával, vezetőikkel, képviselőikkel, amely megfelelő garanciát nyújtanak számukra a jövőben is az érdekeik és igényeik megjelenítésére, kielégítésére. A Társaság vezetőségének további célja, hogy a napi munka és együttműködés folyamatában a katonai alakulatok parancsnokait meg tudják győzni arról, hogy nem elvesztettek egy katonai szervezetet, ami korábban az alárendeltségi körükbe tartozott, hanem éppen hogy a rendelkezésükre áll egy olyan intézményrendszer, egy olyan hálózat, amely minden eszközzel az igényjogosultak, azaz az ő munkájukat segíti. Rövid és hosszú távú célkitűzés, hogy az igényjogosultak és családtagjaik ismét és újra birtokba vegyék az intézményeket, vegyék igénybe a nyújtott szolgáltatásokat, szabadidejük egy részét töltsék el a Társaság intézményeiben. Az alanyi jogú kedvezményekhez, melyeket pozitív diszkriminációnak is lehet tekinteni, az extra igények kielégítéséig, a személyes kapcsolatok ápolásától a szolgáltatások reklámjáig, a tárgyi környezet kedvező átalakításától a szervezeti arculat- és imázs-elemek pozitív hatást 103

14 kiváltó tudatos alkalmazásáig minden lehetőséget, minden lehetséges eszközt fel kíván használni a vezetőség. Az elsődleges célcsoport definiálása után a másodlagos célcsoport is adottnak tekinthető, mind a társaság küldetéséből, mind a szervezet filozófiájából adódóan. A másodlagos célcsoportot az ifjúság rétegei alkotják, általános iskolás kortól a fiatal családosokig, akikre, illetve akikért a szülők többsége mindig, minden körülmények között hajlandó áldozni, ha a cél, a Társaság által kínált szolgáltatás igénybevétele a hasznosság, értelmesség képzetét kelti. Ide tartoznak továbbá azok a középréteghez sorolható értelmiségi vagy vállalkozói csoportok is, amelyek amellett, hogy képesek és hajlandóak is áldozni az őket jól megcélzó szolgáltatásokra, mindezek mellett már a jelenlétükkel is befolyásolhatják a Kft. presztízsét, piaci megítélését. Ők azok, akik vállalkozóként, támogatóként, mint médiumok képviselői, hírszolgáltatóként a szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítása szempontjából komolyan számításba vehetők. Meg kell említeni még a helyi, regionális intézményekkel ideértve a művelődési intézményeket, iskolákat, önkormányzatokat, médiát, egyházakat, társadalmi szervezeteket való korrekt, kétoldalú kapcsolatok ápolásának a fontosságát, a folyamatos együttműködésre való törekvés nélkülözhetetlen voltát. Az így létrejövő kapcsolatrendszer segítségével gyakorlatilag csökkenthető mindaz a versenyhátrány, amely az egyes intézmények zártságából, esetenként a földrajzi elszigeteltségéből adódik. A vezetőség részéről további fontos célkitűzés az egyensúlyhelyzet folyamatos és tudatos kialakítása, a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Kft. által üzemeltett intézmények nyitottságának a hirdetése illetve kihangsúlyozása ne kelthessen a fő célcsoport tagjaiban, azaz az igényjogosultakban ellenérzéseket, ne érezzék a szolgáltatások igénybevételénél hátrányos helyzetben magukat. Ezzel párhuzamosan a másodlagos célcsoportban sem lehet azt az érzetet kelteni, hogy ezek az intézmények csak egy zárt kör elit klubjaként üzemelnek. Az üdülőkkel be lehetne kerülni a konferencia turizmus vérkeringésébe, rendezvény- és konferenciaszervező vállalkozások megkeresésével illetve kapcsolódó szolgáltatási csomagok kiajánlásával. Mindezen tényezők megvalósításához azonban feltétlenül szükség van a jelenlegi technikai alapfeltételek módosítására, javítására. A célok eléréséhez szükséges lenne az extra színpadi és fénytechnikai, illetve tolmács berendezések biztosítása érdekében egy (esetlegesen több) erre a célterületre specializálódott vállalkozással 104

15 VÉDELEMGAZDASÁGTAN együttműködni. Ha van rá lehetőség, befektetések eszközölése révén egyes üdülőkben egészségügyi, wellness, fitness szolgáltatások nyújtására nyílna lehetőség, illetve elő lehetne teremteni egyes, speciális sporttevékenységek végzésének feltételeit is. * * * Jelen tanulmányban foglaltak alapján megállapítom, hogy a vállalkozási szempontból elemzett HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a Honvédelmi Tárca alapfeladatain kívüli kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében került létrehozásra. A költségvetési források folyamatos csökkenése, egyúttal a vonatkozó szükségletek növekedése véleményem szerint megköveteli a vállalkozási tevékenység egyre szélesebb körben történő kiterjesztését, ideértve a Tárca egyes feladatainak az államháztartás körein kívülre történő kihelyezését és a kapcsolódó feladatok nonprofit keretek között való ellátását. Véleményem szerint vállalkozási tevékenység keretében kell ellátni a kulturális, közművelődési, szociális és jóléti (üdültetési) feladatokat. A tevékenységi kör vállalkozói szféra területére történő kiterjesztése alatt a rendelkezésre álló humán erőforrás intenzívebb aktiválását, képzését, kreativitásának fejlesztését is értem ugyanúgy, mint a vállalkozói létből eredő egyéb lehetőségek kiaknázását, ideértve a pályázatokat, egyéb források igénybevételének lehetőségét is. Összegezve eddigi gondolataimat, megállapítom, hogy a jelenlegi gyakorlat, a Honvédelmi Tárca alaptevékenységhez nem kapcsolódó feladatainak ellátása a jelenlegi szervezeti keretek között, vállalkozási területen, nonprofit formában történő biztosítása megfelelőnek tekinthető, a jövőre nézve is ez a gyakorlat tekinthető irányadónak. 105

16 Felhasznált irodalom 1. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra 2. Stratégia az üdültetési rendszer átalakításához (2009) 3. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése január december 31. közötti időszakra 4. SWOT analízis [online] Elérhető: (2010. április 21.) 106

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk a legnagyobb helyi kompetenciával és a legszorosabb ügyfélkapcsolatokkal rendelkező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés

Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Élelmezés Stratégiája Stratégiai tervezést befolyásoló tényezők SWOT elemzés Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) Szolgáltató szféra V. B. Köz. K. Dietetikus

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Mintavizsgasor megoldása

Mintavizsgasor megoldása Projektötlet adatlap: 1. A projektötletet kidolgozó neve Manó Óvoda A tervezett projekt bemutatása 1. A projekt megnevezése Játszótér építése az óvoda udvarán 2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate

Kínálati szobaár. Rack Rate 2013.10.16. 1. Kínálati szobaár Rack Rate 9. Szállodák árai Szállodai szobaárak 1 Forgalom - Bevétel 1. Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A civil vállalkozás jogi lehetőségei

A civil vállalkozás jogi lehetőségei A civil vállalkozás jogi lehetőségei Vágvölgyi Gusztáv - Pabló Inspi-Ráció Egyesület inspi-racio.hu Hogy viszonyul a jog a civil vállalkozáshoz? Ctv: 17. (1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban Schőberl Márton osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsőoktatási

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben