VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN"

Átírás

1 VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS IN MOD RECREATIONAL AND CULTURAL NON-PROFIT LIMITED COMPANY A publikáció elsődleges célja a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység keretében végzett szakmai feladatainak ismertetése, melynek során a mikrokörnyezet elemeinek tételes bemutatására, SWOT analízis ismertetésére, továbbá a marketingstratégia változtatási irányainak bemutatására is sor kerül, kiegészítve a jövőbeni célok felvázolásával. Kulcsszavak: nonprofit, mikrokörnyezet, versenytársak, SWOT-analízis, stratégiai célkitűzések, vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségei, marketingstratégia célpontjai The main goal of the paper is to present the professional tasks performed by MoD Recreational and Cultural Non-Profit Limited Company during its company activity. In the paper, we present the elements of the micro-environment, a SWOT analysis and the development trends of the marketing strategy. Future goals will be also outlined in the presentation. Keywords: nonprofit, micro-environment, competitors, SWOT analysis, strategy targets, expansion of the company activity, goals of the marketing strategy A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) rendeltetése a társadalom közös szükségleteinek kielégítése céljából a Honvédelmi Minisztérium számára meghatározott állami feladatok non-profit közhasznú társaság keretei között való ellátása. A Kft. tevékenységét számos jogszabály, rendelet szabályozza, ezek egyrészt általános érvényű előírásokat évi gazdasági társaságokról szóló IV. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény 91

2 165.. (1) bekezdése másrészt az Alapító, Honvédelmi Minisztérium jogi helyzetéből adódóan speciális szabályozókat is jelentenek, az alábbiak szerint: o a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. Törvény 82.. (1) bekezdés; o a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet; o a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet. A Társaság cégbírósági bejegyzése július 27.-én valósult meg, az átalakulás folyamán létrejött vállalkozás jogelődjeként a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság került megnevezésre. Szakmai feladatait tekintve tevékenységét mind a kiemelten közhasznú, mind a közhasznú feladatok terén, mind vállalkozási tevékenység területén folytatja, ez utóbbi területen végzett tevékenysége képezi jelen publikációm fő mondanivalóját. A Társaság a vállalkozási tevékenységének területén az alábbi szakmai feladatokat kívánom kiemelni: Ingatlan hasznosítás, rövid- és hosszú távra szóló ingatlan bérbeadások; Konferenciák szervezése; Rendezvény és vonatkozó catering szolgáltatás; utazási iroda tevékenység; hazai és a nemzetközi protokoll tevékenységek, feladatok ellátása; sport és szabadidős rendezvények szervezése; táboroztatás megszervezése, végrehajtása; üzleti alapon működő kulturális és szórakoztató rendezvények, oktatás- és továbbképzés. Jelen publikációm témájából illetve a terjedelmi korlátokból adódóan a vállalkozási tevékenység bemutatása, elemzése, a vállalati szintű össztevékenységből való részesedésének érzékeltetése a fő célom, ugyanakkor meg kívánom jegyezni, hogy a Társaság rendkívül széleskörű szakmai tevékenységének ismertetése során szükséges volna mind a kiemelten közhasznú, mind a közhasznú területeken végzett tevékenységeinek bemutatása is, mivel véleményem szerint mindezek elengedhetetlenül fontosak a 92

3 VÉDELEMGAZDASÁGTAN vállalkozásról kialakítandó objektív kép formálásához. Előző gondolatmenetemhez kapcsolódik az a tény is, hogy a Társaság szakmai feladatainak ellátáshoz jelenleg 8 üdülővel, 4 vendégházzal, valamint Alsóperén egy vadászházra vonatkozó üdülési bérleti joggal tud eleget tenni. Országos szinten a kulturális, üdültetési és nemzetközi szintű rendezvényszervező intézményrendszer megközelítőleg fő ellátásáért felel, mely létszámból fő aktív, fő nyugállományban lévő katona, köztisztviselő, közalkalmazott, illetve az előbb felsoroltak családtagjai, hozzátartozói. A továbbiakban jelen tanulmányom során kizárólag a Társaság vállalkozási tevékenységének sajátosságait, piaci viszonyoktól való eltéréseit, speciális jellegét kívánom elemezni, bemutatni. 1. Vállalkozási tevékenység bemutatása, sajátosságai, tulajdonjogi helyzet A Társaság gazdálkodását nonprofit jelleggel folytatja, melynek szabályait a évi IV. törvény gazdasági társaságokról szóló törvény 4. -a tartalmazza. Jelzett törvény előírásai alapján a Kft. nonprofit gazdasági jellegéből adódóan csak kiegészítő jelleggel végezhet üzletszerű gazdasági tevékenységet, az e tevékenységből származó nyeresége nem osztható fel a társaság tagjai között, továbbá az a társaság vagyonát gyarapítja. A vizsgált Társaság közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységei mellett vállalkozási tevékenységet is folytat, melynek nyereségét a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó előírásai érdekében kell felhasználnia. Tulajdonjogi helyzetét tekintve a vizsgált vállalkozás a Ptk.-ban nevesített eltérések figyelembe vételével egyszemélyes Kft. formájában működik, egy személyes tagja, mint Alapító, a Honvédelmi Minisztérium, aki a Kft. működését jelentősen befolyásoló kérdésekben alapítói határozatokkal dönt, továbbá alapítói, működési támogatást nyújt a tevékenységek fedezetére A gazdálkodást befolyásoló külső és belső tényezők vizsgálata A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodására a már említett sajátosságok miatt nem csak az áltanos makro- és mikrokör- 93

4 nyezet, hanem a Honvédelmi Minisztérium, mint egyszemélyes tulajdonos és Alapító, továbbá ez utóbbi makro- és mikrokörnyezete is hatással van. Az Alapító, mint az államháztartás alrendszere, fejezetenként elkülönített költségvetéssel rendelkezik, mely többek között tartalmazza a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott alapítói/működési támogatás összegét, ezen tevékenysége által az éves költségvetés alakulása, a magyar állam gazdálkodása, ha közvetetten is, de befolyásolja a Társaság működését, lehetőségeit, célját, stratégiáját. A már említett támogatásokon kívül a Honvédelmi Minisztérium megfelelő stratégiái humán stratégia, fejlesztési stratégia, gazdálkodási stratégia stb. által kitűzött célok, irányelvek, kapcsolódó tervezési lehetőségek a Kft. szakmai tevékenységét döntő mértékben befolyásolják. A Kft. külső környezetének vizsgálatakor figyelembe kell venni a vállalkozás jogi és politikai környezetét, melynek elemzése során ki kell térni nem csak a gazdasági, adó illetve működést és közhasznúságot szabályozó törvényekre, kormányrendeletekre, de mindezek mellett figyelembe kell venni a Honvédelmi Minisztérium által kiadott jogszabályokat, HM utasításokat, HM rendeleteket is. Mikrokörnyezet elemzése A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mikrokörnyezetének elemzése 94 Forrás: A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra

5 VÉDELEMGAZDASÁGTAN A Kft. mikrokörnyezetének elemezése során figyelembe kell venni a versenytársak, értékesítési közvetítők, fogyasztók, közvélemény, finanszírozók továbbá a beszállítók vállalati működésre gyakorolt hatásait. 2. A vállalkozás mikrokörnyezetének tételes elemzése 2.1. Versenytársak A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. mint vállalkozás a hazai piacon egyedülálló gazdálkodónak tekinthető tevékenységeinek komplexitása illetve sajátossága okán. Külső környezetét komplexitásában vizsgálva konkrét versenytárssal nem rendelkezik, csupán az egyes működési szegmensek területén lelhetőek fel hasonló, azonos illetve esetlegesen helyettesítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. Ha a Társaság működését tevékenységi köreire bontom, az egyes tevékenységekhez tartozó versenytársakat az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 1. számú táblázat A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységi szintekre bontott lehetséges versenytársainak a bemutatása TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: TEVÉKENYSÉG Lehetséges versenytársak: ÜDÜLTETÉS Utazási irodák; Miniszterelnöki Hivatal üdültetési részlege; hotelek, panziók, wellnes-szállodák gyógyfürdők; KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Kulturális tevékenység; önkormányzati kulturális központok; mozik, színházak; klubok, szakkörök KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG rendezvényszervező vállalkozások éttermek, kávézók Sportlétesítmények Forrás: A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra saját kigyűjtés 95

6 Értékesítési közvetítők A Társaság nem vesz igénybe külső vállalkozót a közhasznú tevékenységeinek közvetítésére. Saját szervezetén belül valósul meg mind az üdültetési,- mind a kulturális szolgáltatások értékesítése, az általa nyújtott szolgáltatások hirdetése csak a vállalkozási tevékenységek ideértve a kereskedelmi szállásadást a szabad kapacitás terhére, terem bérbeadási tevékenységet, rendezvényszervezést, vendéglátást stb. esetében valósulnak meg Fogyasztók A Társaság gazdasági értelemben vett fogyasztói egy meghatározott társadalmi réteget, egy különleges igényű csoportot képeznek, melynek tagjait túlnyomó többségben a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség aktív és nyugalmazott munkavállalói, hozzátartozói alkotják. Az ezen körbe tartozó személyeket szaknyelven igényjogosult személyeknek nevezik, ők azok, akik a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységeit kedvezményesen vehetik igénybe. A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek közül az üdültetési szolgáltatás, a kedvezményes üdültetés rendjét a 35/2002. (V.10.) HM rendelet szabályozza, amely alapjaiban határozza meg az igénybevétel személyi, tárgyi feltételeit, a igénybevétel lehetséges módjait, továbbá kitér a nyújtott szolgáltatások részleteire is. A fogyasztókat ebben az értelemben a rendelet által meghatározott igényjogosultak köre alkotja, akiket a honvédségben betöltött szerepük alapján lehet meghatározni, további ismérveknek, pl. kor, nem vagy más egyéb alapvető jellemzőnek nincs szerepe a meghatározásuknál, kijelölésüknél. A Társaság a közhasznú tevékenységeit egészíti ki vállalkozási jellemzők alapján végzett szolgáltatásokkal, azonban vállalkozási jelleggel, szolgáltatásait kiegészítve rendezvényszervezési, vendéglátási, terem bérbeadási tevékenységet is folytat a szabad kapacitás kihasználás növelése érdekében. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett közvélemény kutatások és egyéb piaci felmérések kimutatták, hogy a vállalkozási formában végzett szolgáltatások területén az azokat igénybe vevők döntő többsége valamilyen formában szorosan kapcsolódik a Hon-

7 VÉDELEMGAZDASÁGTAN védelmi Minisztériumhoz vagy a Magyar Honvédség szervezeteihez, a teljesen független igénybe vevők száma alacsonynak minősíthető, csupán 5 százalékot jelentenek a teljes igénybevevői létszámból Közvélemény A közvélemény, csak úgy mint bármely más vállalkozás esetében, a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működésére is jelentős hatással van, attól függetlenül is, hogy tevékenységi körében alapvetően a nonprofit jelleg érvényesül. A jó hírnév (imázs) nem csak a Társaság saját jól felfogott működési érdekeit szolgálja, de a fogyasztók részéről jelentkező pozitív irányú megítélés, elfogadás a Honvédelmi Minisztérium mint Alapító társadalmi megítélésére is kihathat. A közvélemény pozitív irányú befolyásolása, az egyes fogyasztói rétegek megnyerése a tevékenység céljaira többek között az adóbevallásokhoz kapcsolódó 1%- os rendelkezések elnyeréséhez, továbbá a közhasznú szolgáltatások igénybevételéhez is fontos Finanszírozók A Társaság közhasznú működéséhez a fedezetet az Alapító Honvédelmi Minisztérium biztosítja, az innen kapott források mellett finanszírozók lehetnek még az ún. igényjogosultak, akik kedvezményes térítési díjat fizetnek a szolgáltatásokért, a kulturális és közösségi klubtagok, akik tagdíjat fizetnek, az adó 1 százalékát adományozók, a támogatók. Utóbbiak lehetnek önkormányzatok, egyéb piaci szerepelők és magánszemélyek egyaránt Beszállítók közbeszerzési tevékenységhez való kapcsolódás A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik, mivel működése során közpénzeket használ fel. Az egyes tevékenységek ellátását pl. élelmezési alapanyagok, mosatás stb. vállaló beszerzéses partnereit a közbeszerzési eljárások során nyertes vállalkozások adják, melyek megbízhatósága a legnagyobb előny a piaci életben oly sokszor megjelenő bizonytalansággal, kockázattal szemben. A közbeszerzések jellemzően egy év időtartamra szólnak, a benne szereplő tételek árai szabottak, állandóak, a további 97

8 szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó elemeket, mint pl. szállítási határidő, a teljesítés minősége mind szigorú szabályok rögzítik, melyektől eltérni a szállítónak nem lehet. A Társaság által kiegészítő jelleggel végzett vállalkozási tevékenység elemzéséhez kapcsolódóan következő lépésben a SWOT analízis segítségével kívánom ismertetni a lehetséges pozitív és negatív külső és belső körülményeket, melyek a Társaság jövőbeni eredményes gazdasági tevékenységét hosszú távra szólóan befolyásolhatják SWOT analízis A SWOT analízis az üzleti életből átvett módszer, jellemzően a stratégiaalkotás megalapozásához, egy szervezet elemzéséhez használatos értékelési eszköz, azonban szervezeti egység, személy, ágazat stb. értékelésére is használható. A SWOT analízis célja azon jellemzők felderítése, amelyek erősségeknek tekinthetők, továbbá azoké is, amelyek hiányoznak vagy nem kielégítően fejlődnek. Maga a módszer nem egy önmagában is megálló helyzetelemzési technika, sokkal inkább a már elvégzett helyzetelemzés összefoglalását, sűrítését jelenti. A SWOT analízis elnevezés a négy kategória tartalmának angol megfelelőinek kezdőbetűiből ered, az alábbiak szerint: Strengths Erősségek Weaknesses Gyengeségek Opportunities Lehetőségek Threats Veszélyek Jelen publikációban a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. további bemutatása során a SWOT analízist kívánom igénybe venni. A Társaság működését befolyásoló külső tényezők közül a finanszírozási bizonytalanság állandó veszélyforrást jelent, melyhez a stabilitás hiánya, az összetett jogszabályi környezet alkalmazása további negatív jelleggel járulnak hozzá. Fenti, alapvetően jellemző tényeket figyelembe véve a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. SWOT analízise a társaság működési területeire vetítetten, általános jelleggel az alábbiak szerint foglalható össze: ERŐSSÉGEK Valós szükségletekre épít, figyelembe veszi a célcsoport igényeit; Jelentős magyar kulturális hagyomány;

9 VÉDELEMGAZDASÁGTAN Felhasználókkal és a célcsoporttal való közvetlen, folyamatos, kétoldalú kapcsolattartás; Komplex és konkrét szolgáltatások egyaránt jelen vannak; Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek részvétele a folyamatokban; Nemzetközi és hazai tapasztalatok ; Több lábon állás, rugalmas munka és feladat megoldási módszer. GYENGESÉGEK Alapítói befizetések alakulása; Világos szerep- és munkamegosztás hiánya; A földrajzilag egymástól távol lévő telephelyek között az információáramlás nem tekinthető megfelelőnek; Marketing munka nem megfelelő hatásfoka; A potenciálisan szóba jöhető fogyasztói csoport információhiánya. LEHETŐSÉGEK Pályázati források igénybevétele; Az EU kulturális életébe való bekapcsolódási lehetőségek; Külső befektetők bevonásával ingatlanfejlesztési beruházások; Önkormányzatokkal való szorosabb együttműködés (pl. XIV. ker. önkormányzat, Erzsébet-Katalin bál a Stefánia palotában); A szállodai és rendezvényszervezői tevékenységek kereskedelmi értékesítésének megvalósítása. VESZÉLYEK hosszú távon veszélyeztetik a vállalati működést: A régi épületek és infrastrukturális állapot miatt csökkenő igénybevétel; Társadalomra jellemzően a kulturális tevékenység iránt csökkenő kereslet; Szakkörök, szakképző tanfolyamok iránti igény csökkenése; Források csökkenése, finanszírozás váltás előre nem látható változásai, instabilitás, nagy a konkurencia; A vállalkozási jelleggel végzett tevékenységek elveszthetik piacképességüket; Katonai hagyományok ápolása iránti igény csökkenése. A SWOT analízis ismertetése után a következő pontban a Társaság rövid,- közép és hosszú távú stratégiai célkitűzéseit kívánom bemutatni, elemezni. 99

10 Stratégiai célkitűzések A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek mind szervezeti felépítésében, mind infrastrukturális adottságaiban, mind ingatlanállományának szerkezetében, mind a működését befolyásoló egyéb belső tényezők esetében alkalmazkodnia kell a hazai és nemzetközi környezet, piac, fogyasztói szokások változásaihoz, továbbá az Alapító által az eltelt évek során meghatározott átalakításokat, feladatrendszer bővítéseket a fenti szellemben kell végrehajtania. A vállalkozási tevékenységek folytatása során egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a hazai piac, melynek sajátosságait, igényeit figyelembe kell venni a vállalkozási tevékenység végzése során. A stratégiai tervek átgondolt kialakításához szükség van a jelenlegi helyzet folyamatos elemzésére, monitoringjára, a kapott eredményekről mind az Alapítót, mind a Társaság vezetését folyamatosan, naprakészen tájékoztatni kell. A 2008 őszén kialakult pénzügyi-gazdasági válság kedvezőtlen hatással volt a napi feladatok ellátásához szükséges keretek, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti és foglalkoztatási szint folyamatos fenntartására. A év folyamán kellett végrehajtani az alapítói döntésnek megfelelő szervezeti átalakulást, illetve a kapcsolódó jogutódlási feladatok átadását az MNV Zrt. szakmai közreműködésével, irányításával. A szervezeti átalakuláshoz kapcsolódóan javaslatként hangzott el a Társaság által jelenleg használt ingatlanállomány apportként történő bevitele a jogutód szervezet vagyoni körébe. Középtávú stratégiai feladat a Társaság feladatrendszerére, ingatlanaira és munkaerő állományára vonatkozó reformfolyamatok beindítása. Az üdültetési rendszer átalakítása szintén kiemelt jelentőségű feladat, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály (HM TKF) által vezetett munkabizottság végezte el az alrendszer felülvizsgálatát, javaslatot tettek a szállás-vendéglátás területén már bevált működési eljárások átvételére, új PR és marketing módszerek alkalmazására. A javasolt intézkedések közös célja a megváltozott fogyasztói, jelen esetben döntően igényjogosulti igények minél magasabb színvonalon történő folyamatos kielégítése. A kulturális feladatok végrehajtása területén a jelenlegi különálló klubingatlanok egységes hálózattá történő szervezését kell felülvizsgálni. A rendezvényszervezési területen a katonai jellegű rendezvényszervezési és kapcsolódó ellátási feladatok non-profit jelleggel történő maradéktalan végrehajtása során ke-

11 VÉDELEMGAZDASÁGTAN rülhet sor az esetlegesen még fennmaradó szabad kapacitások terhére szállodai és rendezvényszervezői tevékenységek kereskedelmi értékesítésére, az ebből származó bevételt a jövőben hasznosítani kell. A jövőben a Társaság finanszírozási szerkezetének közhasznúsági feladat-végrehajtásból, kapcsolódóan az azt kiegészítő vállalkozási tevékenységből, az évenként kapott alapítói támogatások összegéből, továbbá saját bevételekből, az eladásra vagy bérbeadásra szánt ingatlanokból származó bevételéből kell, hogy álljon. Fontos célkitűzés továbbá, hogy hatékony és prudens gazdálkodással kell elérni, hogy a tevékenység során szerzett bevételek ne csak a napi működés kiadásait fedezzék, de finanszírozási lehetőséget nyújtsanak az állomány részéről jelentkező igényeknek megfelelő infrastrukturális és szolgáltatási beruházások, fejlesztések végrehajthatóságára. Szükséges egy új típusú munkabér megállapítási és premizálási rendszer bevezetése a Társaság dolgozóinak ösztönzése céljából, a szakmailag elismert dolgozók folyamatos, igényeknek megfelelő szakmai továbbképzésére pénzt és időt kell áldozni, fizetésüket pedig megelőzendő a fluktuációt közelíteni kell a piaci viszonyokhoz. A Társaság gazdasági működése során a központilag meghatározott rendezvények, programok megszervezése és végrehajtása a gyakorlatban az Alapító által biztosított támogatásokból történik. Ez azt jelenti, hogy a keret függvényében kerül meghatározásra a rendezvények száma és jellege, színvonala is. Fontos lenne, hogy a Társaság dolgozói saját szervezésű programokkal lépjenek fel, mely érdekében az egyes intézményvezetőket, érintett munkavállalókat valamilyen formában ösztönözni kell. Az ösztönzés egyik lehetséges módja, hogy az üdülők, klubházak vagy szolgáltató központok kereskedelmi bevételeinek egy meghatározott százaléka pl %) az intézményvezetők kezében és rendelkezésében maradjon. A fenti, stratégiai célok gyakorlati megvalósításával a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Társaság hazai piacon betöltött egyedi sajátosságait tovább lehetne erősíteni, a meglévő költségvetési kapcsolatok fenntartása, a nonprofit jelleg megőrzése mellett egy olyan, egységes arculattal rendelkező Társaság jöhet létre, amely a közhasznú feladatainak maximális ellátása mellett képes a piaci szférában is eredményesen tevékenykedni. Továbbra is kiemelt feladat az igényjogosult állomány minél magasabb szinten történő kiszolgálása. 101

12 5. Vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségei A jövőben a vállalkozási tevékenység bővítése a vezetőség céljainak megfelelően az alábbi két fő irányban történhet: A Kft. által működtetett üdülők szabad kapacitásának kihasználása érdekében konferenciák szervezése, lebonyolítása, kereskedelmi célú szállásadási tevékenység. A már meglévő üzleti alapon működő kulturális és kereskedelmi üdültetési feladatok ellátásának bővítése, már meglévő ügyfélkör bővítése, stabil megrendelői szféra kialakítása. A jelenlegi működési gyakorlatban is jelen lévő vállalkozási tevékenység bővítésének célja a működési bevételek, a gazdasági eredmény növelése, az eredményes gazdálkodási tevékenység biztosítása, a fő cél, a vállalkozás piaci jelenlétének, befolyásának növelése céljából Marketingstratégia változtatása A Társaság vezetősége az alkalmazott szolgáltatásmarketing néhány alapelemének a módosítását határozta el, az alábbiak szerint: Színvonal és szaktudás. A lehetőségek minél szélesebb körben történő fejlesztése, a rendezvényeket igénybe vevők elégedettség érzetének a növelése a vállalati tevékenység egyik célja. Megbízhatóság. Magában foglalja a szolgáltató szavahihetőségét, becsületességét, a pontos információk piaci szereplők részére való hozzáférhetőségét, a határidőben történő teljesítést, a pontos számlázást, minden olyan tevékenységet, melynek végzése a vállalkozást a piaci szereplők pozitív vélemény nyilvánítására készteti. A hosszú távú eredményes gazdasági működés alapfeltétele a szolgáltatások minőségének egyenletességének biztosítása, illetve lehetőség szerinti növelése, a vállalkozás minden tevékenységi területén. Csak a jelzett tevékenységekkel érhető el a szolgáltatói iránti bizalom minél magasabb szintjének a biztosítása. Átjárhatóság. Az új marketingstratégia érvényesítéséhez a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi,

13 VÉDELEMGAZDASÁGTAN részvételben érintett részegysége között folyamatosan, naprakész információk biztosításával, brainstorming alkalmazásával kell biztosítani. Kommunikációs készség. A lehetséges, szolgáltatást igénybe vevők legszélesebb rétegének célzott megkeresése, a célzott információk átadása, tudatosítása, a lehetséges vevők egyedi igényeinek figyelembe vétele, teljesítése, az alapszolgáltatás keretén felül történő teljesítése. Reagálási készség. A tevékenység végzéséhez szükséges információk gyűjtése direkt és indirekt módon egyaránt, továbbá hajlandóság és készség a vevők részéről igényelt szolgáltatások nyújtására. 7. Marketingstratégia célpontjai A marketingstratégia elsődleges célcsoportja - összhangban az Alapító Honvédelmi Minisztérium és a Társaság alapfeladataival a honvédségi igényjogosultak köre. Továbbra is meg kell őket győzni, tudatosítani kell bennük, hogy a szervezet, intézmény továbbra is róluk, értük szól. Különösen igaz ez a tény annak a ismeretében, hogy a menedzsment és a helyi vezetők, munkatársak részéről jelentkező törekvés, hogy olyan emberi- és munkakapcsolatokat tudjanak kiépíteni és fenntartani az igényjogosultak csoportjával, vezetőikkel, képviselőikkel, amely megfelelő garanciát nyújtanak számukra a jövőben is az érdekeik és igényeik megjelenítésére, kielégítésére. A Társaság vezetőségének további célja, hogy a napi munka és együttműködés folyamatában a katonai alakulatok parancsnokait meg tudják győzni arról, hogy nem elvesztettek egy katonai szervezetet, ami korábban az alárendeltségi körükbe tartozott, hanem éppen hogy a rendelkezésükre áll egy olyan intézményrendszer, egy olyan hálózat, amely minden eszközzel az igényjogosultak, azaz az ő munkájukat segíti. Rövid és hosszú távú célkitűzés, hogy az igényjogosultak és családtagjaik ismét és újra birtokba vegyék az intézményeket, vegyék igénybe a nyújtott szolgáltatásokat, szabadidejük egy részét töltsék el a Társaság intézményeiben. Az alanyi jogú kedvezményekhez, melyeket pozitív diszkriminációnak is lehet tekinteni, az extra igények kielégítéséig, a személyes kapcsolatok ápolásától a szolgáltatások reklámjáig, a tárgyi környezet kedvező átalakításától a szervezeti arculat- és imázs-elemek pozitív hatást 103

14 kiváltó tudatos alkalmazásáig minden lehetőséget, minden lehetséges eszközt fel kíván használni a vezetőség. Az elsődleges célcsoport definiálása után a másodlagos célcsoport is adottnak tekinthető, mind a társaság küldetéséből, mind a szervezet filozófiájából adódóan. A másodlagos célcsoportot az ifjúság rétegei alkotják, általános iskolás kortól a fiatal családosokig, akikre, illetve akikért a szülők többsége mindig, minden körülmények között hajlandó áldozni, ha a cél, a Társaság által kínált szolgáltatás igénybevétele a hasznosság, értelmesség képzetét kelti. Ide tartoznak továbbá azok a középréteghez sorolható értelmiségi vagy vállalkozói csoportok is, amelyek amellett, hogy képesek és hajlandóak is áldozni az őket jól megcélzó szolgáltatásokra, mindezek mellett már a jelenlétükkel is befolyásolhatják a Kft. presztízsét, piaci megítélését. Ők azok, akik vállalkozóként, támogatóként, mint médiumok képviselői, hírszolgáltatóként a szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítása szempontjából komolyan számításba vehetők. Meg kell említeni még a helyi, regionális intézményekkel ideértve a művelődési intézményeket, iskolákat, önkormányzatokat, médiát, egyházakat, társadalmi szervezeteket való korrekt, kétoldalú kapcsolatok ápolásának a fontosságát, a folyamatos együttműködésre való törekvés nélkülözhetetlen voltát. Az így létrejövő kapcsolatrendszer segítségével gyakorlatilag csökkenthető mindaz a versenyhátrány, amely az egyes intézmények zártságából, esetenként a földrajzi elszigeteltségéből adódik. A vezetőség részéről további fontos célkitűzés az egyensúlyhelyzet folyamatos és tudatos kialakítása, a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Kft. által üzemeltett intézmények nyitottságának a hirdetése illetve kihangsúlyozása ne kelthessen a fő célcsoport tagjaiban, azaz az igényjogosultakban ellenérzéseket, ne érezzék a szolgáltatások igénybevételénél hátrányos helyzetben magukat. Ezzel párhuzamosan a másodlagos célcsoportban sem lehet azt az érzetet kelteni, hogy ezek az intézmények csak egy zárt kör elit klubjaként üzemelnek. Az üdülőkkel be lehetne kerülni a konferencia turizmus vérkeringésébe, rendezvény- és konferenciaszervező vállalkozások megkeresésével illetve kapcsolódó szolgáltatási csomagok kiajánlásával. Mindezen tényezők megvalósításához azonban feltétlenül szükség van a jelenlegi technikai alapfeltételek módosítására, javítására. A célok eléréséhez szükséges lenne az extra színpadi és fénytechnikai, illetve tolmács berendezések biztosítása érdekében egy (esetlegesen több) erre a célterületre specializálódott vállalkozással 104

15 VÉDELEMGAZDASÁGTAN együttműködni. Ha van rá lehetőség, befektetések eszközölése révén egyes üdülőkben egészségügyi, wellness, fitness szolgáltatások nyújtására nyílna lehetőség, illetve elő lehetne teremteni egyes, speciális sporttevékenységek végzésének feltételeit is. * * * Jelen tanulmányban foglaltak alapján megállapítom, hogy a vállalkozási szempontból elemzett HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a Honvédelmi Tárca alapfeladatain kívüli kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében került létrehozásra. A költségvetési források folyamatos csökkenése, egyúttal a vonatkozó szükségletek növekedése véleményem szerint megköveteli a vállalkozási tevékenység egyre szélesebb körben történő kiterjesztését, ideértve a Tárca egyes feladatainak az államháztartás körein kívülre történő kihelyezését és a kapcsolódó feladatok nonprofit keretek között való ellátását. Véleményem szerint vállalkozási tevékenység keretében kell ellátni a kulturális, közművelődési, szociális és jóléti (üdültetési) feladatokat. A tevékenységi kör vállalkozói szféra területére történő kiterjesztése alatt a rendelkezésre álló humán erőforrás intenzívebb aktiválását, képzését, kreativitásának fejlesztését is értem ugyanúgy, mint a vállalkozói létből eredő egyéb lehetőségek kiaknázását, ideértve a pályázatokat, egyéb források igénybevételének lehetőségét is. Összegezve eddigi gondolataimat, megállapítom, hogy a jelenlegi gyakorlat, a Honvédelmi Tárca alaptevékenységhez nem kapcsolódó feladatainak ellátása a jelenlegi szervezeti keretek között, vállalkozási területen, nonprofit formában történő biztosítása megfelelőnek tekinthető, a jövőre nézve is ez a gyakorlat tekinthető irányadónak. 105

16 Felhasznált irodalom 1. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti Terve január december 31. között időszakra 2. Stratégia az üdültetési rendszer átalakításához (2009) 3. A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése január december 31. közötti időszakra 4. SWOT analízis [online] Elérhető: (2010. április 21.) 106

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben