É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez"

Átírás

1 AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeteinek munkatársai, Kozák Mónika tű. őrnagy okleveles pszichológus, Dobson Tibor tű. ezredes Készült: A polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet alapján Kiadásért felelős: Dr. Tatár Attila tű. altábornagy OKF főigazgatója 2009

2 Bevezető A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés. Az elmúlt évek során bekövetkezett természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek során bebizonyosodott, hogy a védekezés, a helyreállítás időszakában fontos, hogy az állampolgárok tisztában legyenek az őket potenciálisan fenyegető veszélyforrásokkal, a védekezés során követendő magatartásformákkal, a kárfelszámolás körülményével, lehetőségeivel. Az eddigi tapasztalatok alapján a lakosság életének, testi épségének és vagyonának megvédésében fontos szerep, és ezzel együtt jelentős feladat- és hatáskörök hárulnak a települések polgármestereire, a védelmi bizottságok elnökeire. A polgármester, aki a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatait a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított államigazgatási jogkörében látja el, a bekövetkezett katasztrófa, katasztrófahelyzet esetén, a védekezés során irányítja a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, szervezi és irányítja a keletkezett károk felmérését, irányítja a helyi erők által végzett helyreállítási tevékenységet, a humanitárius segélyek elosztását. A fentiekből következik, hogy a települések polgármestereitől igen szerteágazó polgári védelmi, katasztrófavédelmi általános és szakmai ismereteket, irányítási, vezetési ismereteket, döntési kompetenciákat, logisztikai rálátást, megfelelő tervezési, szervezési, kommunikációs gyakorlatot kívánnak meg az előttük álló ezirányú feladatok. A tárgykörben eddig hatályos jogszabályok közül egyik sem mondta ki adekvát módon, hogy a települések vezetőinek katasztrófavédelmi képzést, felkészítést kellene biztosítani. Ezt a hiányt hivatott pótolni a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet módosításáról szóló 8/2005. (III. 8.) BM rendelet, amelyben a lakosságfelkészítési követelmények differenciáltan kerültek meghatározásra. Az OKF kidolgozta az erre vonatkozó, az önkormányzati választási időszakot is figyelembe vevő rendszert, valamint a felkészítés tematikáját. A felkészítés és a felkészülés segítése céljából készült el az OKF Készülj fel! honlapján található gyűjtemény. Az anyag segítségül szolgál a közigazgatási vezetők felkészítéséhez, felkészüléséhez. Használja Ön is, amikor információra van szüksége munkája során! 2

3 T E M A T I K A a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, a közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Célcsoport megyei, fővárosi védelmi bizottsági elnökök helyi védelmi bizottsági elnökök (először megválasztott) helyi védelmi bizottsági elnökök (újraválasztott) kirendeltségekhez tartozó polgármesterek (először megválasztott) Témakör - alapfogalmak, jogszabályi háttér - irányítás, vezetési ismeretek - a védelmi Bizottság elnökének felelőssége, feladatai - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) - ajánlása az általuk szerveződő felkészítések (gyakorlás, munkahely) tartalmára és módszerére - kríziskommunikációs ismeretek - a katasztrófatípusok specifikumai - alapfogalmak, jogszabályi háttér, - katasztrófaveszély, katasztrófahelyzet, katasztrófa sújtotta terület - katasztrófavédelem a védelmi igazgatás rendszerében - esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése - irányítás, vezetési ismeretek - polgári védelmi kötelezettség, mentesség - polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásának időszakai, szabályai - a települések polgári védelmi sorolásának szabályai - veszélyeztetettségi specifikumok, a helyi katasztrófatípusok specifikumai - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) - kríziskommunikációs ismeretek - veszélyhelyzetek pszichés hatásai - a lakosságfelkészítési feladatok - jogszabályi változások, tervezetek - végrehajtási felelősségek, feladatok - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) - a lakosságfelkészítési feladatok - kríziskommunikációs ismeretek - alapfogalmak, jogszabályi háttér - a katasztrófavédelem a védelmi igazgatás rendszerében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek - polgári védelmi kötelezettség, mentesség - települési, munkahelyi, területi polgári védelmi szervezetek - polgári védelmi szervezetek megalakításának, irányításának, alkalmazásának szabályai - a polgármester polgári védelmi hatósági feladat- és hatásköre - a települések polgári védelmi sorolásának szabályai - a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés szabályai - óvóhelyi védelme - végrehajtási felelősségek, feladatok - a tervezés rendszere - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) - kríziskommunikációs ismeretek - a lakosságfelkészítési feladatok - a katasztrófatípusok specifikumai 3

4 Célcsoport kirendeltségekhez tartozó polgármesterek (újraválasztott) közigazgatási vezetők jegyzők Témakör - jogszabályi változások, tervezetek - végrehajtási felelősségek, feladatok - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) - kríziskommunikációs ismeretek - a katasztrófatípusok specifikumai - a veszélyhelyzet kihirdetésének körülményei és tartalma - a bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzetek kezelésének feladatai - a helyreállítás és újjáépítés tapasztalatai - kríziskommunikációs ismeretek - a katasztrófatípusok specifikumai - az önkormányzat lakosságvédelmi feladatai - a jegyző tűzvédelmi hatósági feladatai, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) - a helyreállítás és újjáépítés tapasztalatai - kríziskommunikációs ismeretek 4

5 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 T E M A T I K A... 3 I. A MEGYEI, FŐVÁROSI VÉDELMI BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK FELKÉSZÍTÉSE... 6 II. A HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK FELKÉSZÍTÉSE (EGYNAPOS, ÖSSZEVONT FELKÉSZÍTÉS TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA)... 7 A) A helyi védelmi bizottsági elnökök (először megválasztott)... 7 Alapfogalmak, jogszabályi háttér... 8 Katasztrófaveszély, katasztrófahelyzet, katasztrófa sújtotta terület... 9 Katasztrófavédelem a védelmi igazgatás rendszerében... 9 Az esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése Irányítási és vezetési ismeretek Polgári védelmi kötelezettség, mentesség A polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásának időszakai, szabályai A települések polgári védelmi sorolásának szabályai A veszélyeztetettségi specifikumok, a helyi katasztrófatípusok specifikumai A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (Seveso II.) Kríziskommunikációs ismeretek Veszélyhelyzetek pszichés hatásai Lakosságfelkészítési feladatok B) A helyi védelmi bizottsági elnökök (újraválasztott) III. A KIRENDELTSÉGEKHEZ TARTOZÓ POLGÁRMESTEREK FELKÉSZÍTÉSE A) A kirendeltségekhez tartozó polgármesterek felkészítése (először megválasztott) Települési, munkahelyi, területi polgári védelmi szervezetek Polgári védelmi szervezetek megalakításának, irányításának, alkalmazásának szabályai A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés Óvóhelyi védelem Végrehajtási felelősségek, feladatok A polgári védelmi tervezés rendszere A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (Seveso II.) B) A kirendeltségekhez tartozó polgármesterek felkészítése (újraválasztott) VI. A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK VEZETŐINEK (TOVÁBBIAKBAN: KÖZIGAZGATÁSI VEZETŐK) FELKÉSZÍTÉSE A veszélyhelyzet kihirdetésének körülményei és tartalma A bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzetek kezelésének feladatai A helyreállítás és újjáépítés tapasztalatai V. A JEGYZŐK FELKÉSZÍTÉSE Az önkormányzat lakosságvédelmi feladatai A jegyző tűzvédelmi hatósági feladatai, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) ALAPFOGALMAK

6 I. A megyei, fővárosi védelmi bizottsági elnökök felkészítése A megyei, fővárosi védelmi bizottsági elnökök részére éves rendszerességgel egynapos, összevont felkészítés tervezése, szervezése, végrehajtása. Határidő: Felelős: - az önkormányzati választásokat követően, lehetőség szerint 30 napon belül, továbbá évente egy alkalommal - OKF hatósági főigazgató- helyettes Időtartam: 6-8 óra Módszer: előadás, magyarázat Témák: 1-2 óra 1. alapfogalmak, jogszabályi háttér 2. irányítás, vezetési ismeretek 3. a Védelmi Bizottság elnökének felelőssége, feladatai 3-4 óra 1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) 2. ajánlása az általuk szerveződő felkészítések (gyakorlás, munkahely) tartalmára és módszerére 3. a katasztrófatípusok specifikumai 5-6 óra 1. kríziskommunikációs ismeretek A felkészítés lebonyolítása külön szerv szerint történik 6

7 II. A helyi védelmi bizottsági elnökök felkészítése (egynapos, összevont felkészítés tervezése, szervezése, végrehajtása) Határidő: Felelős: - az önkormányzati választásokat követően, lehetőség szerint 45 napon belül, továbbá évente egy alkalommal - megyei katasztrófavédelmi igazgatók, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója Időtartam: 6-8 óra Módszer: előadás, magyarázat, szemléltetés Témák: A) A helyi védelmi bizottsági elnökök (először megválasztott) 1-2 óra 1. alapfogalmak, jogszabályi háttér 2. katasztrófaveszély, katasztrófahelyzet, katasztrófa sújtotta terület 3. katasztrófavédelem a védelmi igazgatás rendszerében 4. esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése 3-4 óra 1. irányítás, vezetési ismeretek 2. polgári védelmi kötelezettség, mentesség 5-6 óra 1. polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásának időszakai, szabályai 2. a települések polgári védelmi sorolásának szabályai 7-8 óra 1. veszélyeztetettségi specifikumok, a helyi katasztrófatípusok specifikumai 2. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályai (SEVESO II.) 3. kríziskommunikációs ismeretek 4. veszélyhelyzetek pszichés hatásai 5. a lakosságfelkészítési feladatok 7

8 1-2 óra 1. Alapfogalmak, jogszabályi háttér A katasztrófavédelem a polgári védelem és a tűzoltóság országos és területi szerveinek összevonásával alakult meg január 1-jével, az új szervezetre vonatkozó törvény - katasztrófavédelmi törvény - megalkotásával. Ennek megfelelően a kapcsolódó jogszabályok: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, valamint a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény (Pv. tv.), a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. Törvény (Kat. tv.). (Ez a törvény január 1-jén lépett hatályba.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény A törvény megalkotásának az volt a célja, hogy szabályozza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzését, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél a segítségnyújtást, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogait és kötelezettségeit, meghatározta a védekezés szervezeti, személyi, tárgyi és anyagi feltételeit. A törvény előírja: a tűz megelőzésével kapcsolatos rendelkezéseket, így a hatósági tevékenységre, a felvilágosításra, oktatásra, képzésre vonatkozó szabályokat; a tűzoltással és műszaki mentéssel összefüggő rendelkezéseket, amelyek magukba foglalják a tűz jelzésére, a tűzoltás-vezető jogaira, valamint az állampolgárok és a különböző szervezetek tűzoltásban való részvételére vonatkozó előírásokat; a műszaki mentési tevékenység legfontosabb szabályait; a tűzesetek vizsgálatával kapcsolatos alapvető rendelkezéseket; a hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság, valamint a tűzvédelmi szervezetek működésére, irányítására vonatkozó szabályokat. A törvény megjelenése után a belügyminiszter kiadta az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot, amely rendelkezik: a létesítmények, építmények kialakítására, a gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára, a technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi előírásokról; a tűzveszélyességi osztályokról; és az osztályba sorolás szabályairól. A polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény Kiadásának célja a védekezésre való felkészülés elősegítése nem csak kimondottan katasztrófa-helyzetek, hanem egyéb konfliktushelyzetek (fegyveres összeütközés) esetére is. A törvény meghatározza többek között: a polgári védelmi feladatokat; azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek esetén különleges rendszabályokat kell bevezetni; a polgári védelmi kötelezettség fogalmát és szabályait; a polgári védelmi szolgálat elrendelésének (bevezetésének) módját; az adatszolgáltatás és az adatkezelés rendjét. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény (Kat. tv.) A törvényt az Országgyűlés a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakítására alkotta meg. A törvény összhangban van az Alkotmánnyal, erre utal az alábbi szöveg, miszerint "minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. 8

9 A törvény előírja az általános jelzési és közreműködési kötelezettséget is. Eszerint az a személy, aki a katasztrófát, vagy a katasztrófaveszélyt észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles bejelenteni haladéktalanul a katasztrófavédelem hivatásos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, továbbá köteles a védekezést elősegíteni. Ahhoz, hogy ennek a kötelezettségnek eleget lehessen tenni, meg kell ismerni a katasztrófavédelem irányítási rendszerét és a fogalmát. További alapfogalmak a Mellékletben 2. Katasztrófaveszély, katasztrófahelyzet, katasztrófa sújtotta terület Katasztrófa: az életet, az élet-feltételeket, az anyagi javakat, a természeti környezetet jelentős mértékben és súlyosan károsító vagy azokat közvetlenül veszélyeztető elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy más pusztító hatású természeti, illetve civilizációs eredetű rendkívüli esemény. Ez ellen a védekezés az állami, önkormányzati szervek, valamint az egyéb szervezetek és természetes személyek összehangolt együttműködését és szükség esetén rendkívüli intézkedések megtételét igényli. A katasztrófa értelmezéséhez vezető két kulcsszó: a veszély és a kockázat. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény 3 e. pontja alapján a katasztrófa: A szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módón vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely közvetlenül és súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot, ha okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével. Katasztrófahelyzet: olyan mértékű katasztrófaveszély, illetőleg bekövetkezett katasztrófa, amikor az arra felhatalmazott állami szerv vezetője a katasztrófa veszélyének, bekövetkezésének tényét megállapította, és a szükséges intézkedéseket elrendelte. Katasztrófa sújtotta terület: az a terület, ahol a katasztrófa károsító hatása érvényesül, és ezt a Kormány kinyilvánítja. A Katasztrófavédelmi törvény alapján a polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály alapján, települése katasztrófa sújtotta területté történő nyilvántartását. 3. Katasztrófavédelem a védelmi igazgatás rendszerében Jogszabályi háttér: évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Tv. tv.) évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről (Kat. tv.) 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről (Hv. tv.) 9

10 A katasztrófák elleni védekezés irányítása A Kat. tv. kimondja, hogy a katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy és a védekezés egységes irányítása állami feladat. A rendszer kialakításáért és működtetéséért az állam felelős. A katasztrófák elleni védekezés megvalósul: - a nem hivatásos katasztrófavédelmi szervezet (választott tisztségviselők) katasztrófavédelmi feladatain keresztül, - az ún. hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer tevékenységével, - együttműködő szervek közreműködésével. Nem hivatásos katasztrófavédelmi szervezet Kormány: - végzi a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb irányítását, valamint - a tervezés kormányszintű végrehajtását. Kormányzati Koordinációs Bizottság - a Kormány katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése során kialakítja és érvényesíti a felkészülés, valamint a védekezés egységes követelményeit - összehangolja a megyei, a fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a védekezésben részt vevő szervek katasztrófák elleni védelmi tevékenységét; összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek védekezéssel kapcsolatos tevékenységét; összehangolja a Magyar Honvédség, és a rendvédelmi szervek védekezési tevékenységét. Önkormányzati Miniszter - felelős az irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi szervezetek működtetéséért Illetékes miniszter és központi államigazgatási szerv vezetője - felelős az ágazati feladatkörébe tartozó terület katasztrófavédelmével kapcsolatos tervező, szervező, irányító tevékenységéért A területi és helyi igazgatás: - a feladatok végrehajtásának irányítására megyei (fővárosi) és helyi védelmi bizottságok működnek. A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a honvédelmi feladatok végrehajtásának irányítását. A megyei (fővárosi) védelmi bizottság A megyei (fővárosi) védelmi bizottság a honvédelmi törvény által létrehozott, centrális alárendeltségben működő közigazgatási szerv. A rendkívüli állapot, megelőző védelmi helyzet, szükségállapot, veszélyhelyzet és az Alkotmány 19/E. -a szerinti helyzet idején bevezetett intézkedések végrehajtása során a megyei (fővárosi) védelmi bizottság teljes jogkörét a megyei közgyűlés elnöke, illetőleg a főpolgármester gyakorolja. A megyei védelmi bizottság elnöke a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi védelmi bizottság elnöke a főpolgármester. Tagjai: - a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője, - a megyei (fővárosi) főjegyző, - a megyei jogú város polgármestere, - az illetékes hadkiegészítő parancsnokság vezetője, képviselője, - a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, - a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fővárosi) intézete vezetője, - a területileg illetékes vízügyi igazgatóság vezetője, - a megyei (fővárosi) védelmi bizottság titkára. 10

11 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 55. (1) alapján a megyei, fővárosi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: - a HM Védelmi Hivatal vezetőjét, - az ÖM Védelmi Hivatal vezetőjét, - gazdaságfelkészítési tárgyú napirend esetén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviselőjét, - a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén működő, a Hvt a (4) bekezdésében nem említett rendvédelmi szervek megyei vezetőit, - a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének helyettesítésére kijelölt alelnököt, illetve főpolgármesterhelyettest, - az önkormányzati minisztériumi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg illetékes vezetőjét, - a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének döntésétől függően azon honvédelemben közreműködő szerv vezetőjét, amelynek feladat- és hatáskörét a megyei, fővárosi védelmi bizottság napirendjén szereplő, vagy napirenden kívül megvitatni kívánt kérdés érinti, - a Honvéd Vezérkar főnöke által a megyei, fővárosi védelmi bizottsággal együttműködésre kijelölt katonai szervezet parancsnokát, vagy az általuk kijelölt képviselőt. A helyi védelmi bizottság feladatkörét érintő döntésben részt vesz a helyi védelmi bizottság elnöke is. A helyi védelmi bizottság A főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei védelmi bizottság által kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik. A helyi védelmi bizottság illetékességi területét a kistérségi igazgatás rendszerének, valamint az érintett polgármesterek véleményének figyelembevételével a megyei védelmi bizottság állapítja meg. Az illetékességi területen levő települések polgármestereit a helyi védelmi bizottság munkájában tanácskozási jog illeti meg. A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a megyei jogú város, a város, a fővárosi kerület polgármestere. Tagjai: - a megyei jogú városban, a városban, a fővárosi kerületben a jegyző, - a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által megválasztott polgármester, - a rendvédelmi szervek és a centrális alárendeltségű közigazgatási szervek honvédelmi körzet szerint illetékes vezetői. Polgármester A polgármester, a katasztrófavédelmi igazgatás helyi alapegysége. Irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását, mind béke, mind megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején. Irányítja a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátását. Hivatásos katasztrófavédelmi szervek Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet országos hatáskörű központi szervre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: OKF) és területi szervekre tagozódik. Az új katasztrófavédelmi törvény alapján január 1-jével került megalakításra az OKF, a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Polgári Védelem Országos Parancsnokság jogutódjaként. A főigazgatóság, mint önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv és annak területi szervei ellátják a hivatásos állami tűzoltóság, valamint a polgári védelmi szervezetek jogszabályban meghatározott feladatait. Területi és helyi szervek A katasztrófavédelem területi szerveiként a megyei tűzoltó parancsnokságokból és a megyei polgári védelmi parancsnokságokból megalakultak a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (továbbiakban megyei igazgatóságok). Budapest főváros polgári védelmi szervezete a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság (FPVI) közvetlenül a központi szerv alárendeltségében működik, helyi szervei a kerületi kirendeltségek. A megyei igazgatóságok ellátják a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok közvetlen szakmai felügyeletét. 11

12 Helyi szinten a polgári védelmi kirendeltségek a megyei igazgatóságok alárendelt szervei, a tűzoltóságok hivatásos önkormányzati tűzoltóságokként működnek. A polgári védelmi kirendeltség a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság területi hatáskörű katasztrófavédelmi szerve, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet helyi szerve. A kirendeltség alapvető funkciója a kirendeltség területén jelentkező lakosságvédelem, óvóhelyi, kitelepítési, elhelyezési és felkészítési feladatok szervezése. Az operatív feladatok ellátása Az operatív feladatokat végző szerv elsősorban a tűzoltóság. A tűzoltóság szervezete a katasztrófavédelmi törvény megjelenésével jelentős változásokon ment keresztül. Az országos tűzoltó parancsnokság és a megyei tűzoltó parancsnokságok január elsejétől a katasztrófavédelem egységes rendszerének integrált részévé vált. Országos szinten az országos polgári védelmi parancsnoksággal, megyei szinten a megyei polgári védelmi parancsnokságokkal olvadtak össze. Az így létrejött új szervezet központi államigazgatási szerve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei szervei a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A helyi szintet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok képviselik, emellett megkülönböztet a törvény létesítményi és önkéntes tűzoltóságokat és tűzoltó egyesületeket. A katasztrófavédelem különleges beavatkozó szerve a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szervezetébe tartozó, de az egész ország területén bevethető Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet (FKRMSZ), amelynek feladata adott katasztrófa-helyzetben a speciális mentési teendők ellátása. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport (VFCS) is bevethető, amelynek feladata, hogy veszélyes anyagokkal (tűz- és robbanásveszélyes, valamint vegyi és radioaktív anyagokkal) bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén segítsen a károk felmérésében. A VFCS-k az FPVI-hez és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz tartoznak. Az együttműködő szervek, szervezetek A mentésben közreműködőként részt vesznek a közigazgatási szervek, az egészségügyi szervek, a rendvédelmi szervek, a kárelhárítási szervek, a társadalmi szervezetek és egyesületek, továbbá a fegyveres erők. A mentésben közreműködő fenti szervek a számukra meghatározott feladatot saját szervezeti alárendeltségükben, egymással együttműködve látják el. A társadalmi szervezetek és egyesületek a mentés irányításáért felelős személy hozzájárulásával, az adott mentési feladat teljesítéséért felelős szerv vezetőjének irányításával vehetnek részt a mentési munkálatokban. Az OKF-fel megállapodás alapján együttműködő szervek a Magyarországi Mentőcsoportok Szövetsége, a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet, a Pannon Kutyás Kutató-Mentő Csapat, a Zalaegerszegi Különleges Mentők, valamint a Neptun Búvár Klub. Nemzetközi szerződés alapján más ország polgári védelmi szervezete közreműködhet a mentési feladatok végrehajtásában. A katasztrófavédelemben résztvevők köre az állami szervek és az önkormányzatok (pl. vízügyi szervek) a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek (Határőrség, Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, Büntetésvégre-hajtás), az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Mentőszolgálat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az önkéntesen résztvevő társadalmi és karitatív szervezetek, civil és az e célra létrehozott köztestületek, Pl. Magyar Vöröskereszt, szeretetszolgálatok, stb. 12

13 Irányítási rend: KORMÁNY KORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZATI MINISZTER KKB OPERATÍV TÖRZSE ORSZÁGOS KATASZTRÓFA- VÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG FŐIGAZGATÓJA MEGYEI (FŐVÁROSI) VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE HELYI KERÜLETI VÉDLEMI BIZOTTSÁG MVB OPERATÍV TÖRZSE MEGYEI KATASZTRÓFA- VÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉG KIRENDELTSÉG- VEZETŐJE POLGÁRMESTER POLGÁRI SZERV VEZETŐJE Jelmagyarázat: Irányítás: Szakmai segítségnyújtás, támogatás: 13

14 4. Az esemény vagy eseménysorozat katasztrófává minősítése Jogszabályi háttér: évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályiról, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről Veszélyhelyzet vagy katasztrófa esemény bekövetkezésekor a védekezést első ütemben a helyi szervek kezdik meg, a polgármester irányításával. Amennyiben olyan esemény, eseménysorozat következik be, amely a védekezést végző szervezet vezetőjének értékelése, javaslata alapján katasztrófának minősíthető, a polgármestert erről a védekezés vezetője tájékoztatja. A polgármester egyidejűleg javaslatot tesz a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi (polgári védelmi) igazgatónak a kialakult helyzet katasztrófává nyilvánítására. Kezdeményezi a település katasztrófasújtotta területté nyilvánítását (ha a lakosság részére az önfenntartás feltételei több napon keresztül nem biztosíthatók), erről tájékoztatja a megyei védelmi bizottság elnökét. A megyei (fővárosi) igazgató a polgármester javaslatára dönt az esemény katasztrófává minősítéséről, egyidejűleg haladéktalanul tájékoztatja az OKF Főigazgatóját. A helyi lehetőségeket meghaladó körülmény kialakulása esetén az irányítást a megyei védelmi bizottság elnöke veszi át, egyúttal intézkedik a megyei erők és eszközök szükség szerinti igénybevételére. Ezzel egyidőben amennyiben még nem történt meg javaslatot tesz az OKF Főigazgatójának az esemény katasztrófává nyilvánítására. Az OKF Főigazgatója a megyei (fővárosi) igazgató tájékoztatása, a megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnökének értékelése és javaslata alapján amennyiben hatáskörébe tartozik az esemény dönt a kialakult helyzet katasztrófává nyilvánításáról. A helyzet értékelése alapján javaslatot tesz az illetékes védekezési munkabizottság, illetve a KKB Operatív Törzs és a Veszélyhelyzeti Központ aktivizálására. Az ebbe a körbe nem tartozó eseményekről, illetve javaslatáról haladéktalanul tájékoztatja a Kormányzati Koordinációs Bizottság Elnökét, valamint a kialakult helyzet szerint illetékes minisztert. Amennyiben a megyét vagy a fővárost a katasztrófa súlyosan érinti, a megyei (fővárosi) védelmi bizottság kezdeményezésére, a Kormányzati Koordinációs Bizottság javaslatára, a Kormány a megyét vagy a fővárost katasztrófa sújtotta területté nyilváníthatja (ha a megye területének túlnyomó többségét érinti, ha egy hétnél hosszabb időn keresztül veszélyezteti a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, vagy továbbterjedése más területeket is veszélyeztet). Amennyiben a katasztrófa több megyét érint, illetve fennállnak az alkotmányos és a törvényi tényállás esetei, a Kormányzati Koordinációs Bizottság javaslatára, a Kormány a kialakult helyzetet minősíti és a katasztrófa által érintett területre rendeleti úton a veszélyhelyzetet kihirdeti, és a rendkívüli intézkedéseket bevezeti, vagy kezdeményezi a szükségállapoti tényállás megállapítását és kihirdetését. 3-4 óra 1. Irányítási és vezetési ismeretek Önök, választott vezetők egy-egy szituációban parancsnoki szerepkörben is eljárnak. Ez azt jelenti, hogy az a választói kör, akik választották Önöket, problémáik megoldását várják el Öntől. Ez sok esetben konfliktust eredményezhet, hiszen döntéseik következményei, korlátai között a szituációk vagy a lehetőségek sokszor nagyon fontos befolyással vannak, még a legjobb döntési szándék ellenére is. Veszélyhelyzetben, irányítási jogkörben eljárva, sokszor nincs lehetőség, idő a döntések halogatására, illetve a következmények azonnali vizsgálatára. Egyszerre jelentkeznek tucatnyi feladatok, amelyben komplex logaritmikus a feladatok megoldása. 14

15 A vezetés tudatos tevékenység, amellyel a vezető a vezetetteket meghatározott célok elérésére irányítja. Természetesen a vezetéssel foglalkozó tudományos megközelítések között széles a paletta, így most csak az a kívánalom marad, hogy a téma felkelti az érdeklődést. (lásd még Veszélyhelyzetek pszichés hatásai, krízis kommunikáció c. téma, továbbá CD tranzakció-analízis) A klasszikus értelemben használt parancsnoki munka főbb elemei alkalmazásával sokszor sikerre viheti a probléma megoldását. (Feladattisztázás- időszámvetés- helyzetértékelés- elgondolás- elhatározás meghozatala (feladatszabás)- ellenőrzés-értékelés. A feladat jellegétől p. hosszabb idejű feladat-végrehajtás esetén az elhatározást követően kiegészül tervező, szervező, irányító munkával.) A vezetés modern kutatásai (Hewstone/Strobe/Codol/Stephenson) sorra támasztják alá azt a tényt, hogy a vezető viselkedésének hatásai megfelelnek-e a kérdéses szituáció jellegzetességeivel. Tehát a csoport produktivitása csak akkor jósolható meg, ha az ember tisztában van mind a vezetői stílusával, mind pedig a helyzeti kontrollal, azaz adott vezetési stílus és a helyzeti kontroll együttesen határozza meg a vezető hatékonyságát. Kétféle vezetőt különböztessünk meg: 1. A legkedveltebb személy vagy a társas vezető, aki a harmonikus csoportlégkörre ügyel. 2. Feladatorientált vezető, aki minden más követőnél nagyobb mértékben járul hozzá a feladatteljesítéshez. Fontos kérdések hogy: 1. a vezető vezetésre született 2. a vezetőnek meghatározott viselkedést kell tanúsítani 3. a vezetőnek bizonyos helyzetekben kell meghatározott viselkedést tanúsítani. A vezetési stílus annak mértékét jelenti, amennyire egy vezető kapcsolatra, avagy feladat-orientált, s ezt a vezetőnek a legkevésbé kedvelt munkatárs skálán az illetőnek adott pontszámával mérik. (Fidler) A kapcsolatorientált vezető ezt a munkatársat viszonylag előnyös színben látja, azaz még a legkevésbé kedvelt munkatársát is meglehetősen méltányolja. Az ilyen típusú vezető a sikeres személyközi kapcsolatából meríti legfőbb erejét. A feladatorientált vezető a legkevésbé kedvelt munkatársát igen kedvezőtlenül ítéli meg, s olyan személyként írható le, aki legfőbb erejét a feladat teljesítésből meríti. Ahogy a vezetési stílus, úgy a helyzeti kontroll is lényeges. A helyzeti kontroll annak fokára utal, amennyire a vezető biztonságban érzi magát, s megbízhat abban, hogy a feladatot teljesíteni fogják. A vezető helyzeti kontrollja attól függ, hogy - a vezető és a tagok közötti kapcsolatok mennyire támogató jellegűek, lojálisak és bizalmasak, - a feladat mennyire strukturált abban az értelemben, hogy világosan megszabott célokat és részletes megoldási módszereket tartalmaz, - a vezető mennyire van abban a helyzetben, hogy munkatársait felügyelhesse, jutalmazzon, vagy büntessen. Természetesen minden csoport kidolgozza a magatartás bizonyos sztenderdjeit - a normákat - amelyek szabályozzák a csoporttagok közötti érintkezéseket. E normák viszont sokszor hallgatólagosak, s az ember csak akkor veszi észre őket, ha csorbát szenvednek. A csoportnormák fenntartása: A csoport elfogadható produkciós szintjére vonatkozó normák meglehetős ellenállást mutatnak az esetleges változásokkal szemben. Egy-egy csoportot munkatársainál erősen mutatkozott az ellenállás, hogy teendőik módszereit meg akarják változtatni. Esetlegesen még agressziót is okozhat egy- egy új módszer bevezetése. Ebben az esetben egyetlen megoldás mutatkozik a folyamatos tájékoztatás. Ezzel a résztvevők képesek együttműködni egy-egy új módszer bevezetésénél. A csoportnormák funkciói 1. A csoport működőképessége. A normák segítenek a csoportoknak céljaik teljesítésében. Elengedhetetlen feltétel viszont a konstruktív együttműködés a tagoktól. 2. A csoport fennmaradása. A normák segítenek, hogy önmagukat, mint csoportokat fenn tudják tartani. Követelmény, hogy a csoport tagjai látogassák az összejöveteleket, s minden lehetséges eszközzel a kitűzött célokat támogassák. 3. A társas realitás. Objektív realitás gyakorta egyáltalán nem létezik. (Steiner). A normák segítenek a csoportnak létrehozni és fenntartani egy közösen osztott referenciakeretet, amely társas realitásként szolgál. 15

16 A társadalmi környezethez fűződő kapcsolatok definiálása. A normák segítenek, hogy definiálják kapcsolataikat a társadalmi környezettel, szervezetekkel, intézményekkel. Kommunikációs hálók Embereket és pozíciókat összecsatolják, amelyeket koordinációs eszközöknek tekinthetünk. Mind az egyszerű, mind a bonyolult feladatok koordinációt igényelnek. Az egyszerű feladatokhoz pusztán elég az információkat összegyűjteni. Természetesen a bonyolult feladatoknál is jelen kell lennie, de kiegészül további tervezési, szervezési, végrehajtási feladatokkal. A csoporton belüli kommunikációs csatornák befolyásolják a csoport teljesítményét és motivációját. Néhány kommunikációs háló (Leavitt): Egyszerűbb feladatoknál a Kerék hatékonyabb, mint a Kör, Háló. Bonyolult feladatnál a Kör hatékonyabb, mint a Háló. A tagok a Hálóban elégedettebbek. A Kerékben a központi figura az elégedettebb. A sikeres csoportokban a vezetők redukálni képesek a koordinációs és motivációs veszteségeket. Egyszersmind a vezetőnek, mint olyannak a jelenléte fokozhatja is a motivációs veszteségeket. Ami a hosszabb távú csoportteljesítményt illeti, a centralizált hálók előnyt jelentenek, a koordinációs veszteségek minimalizálódnak, ugyanakkor felfokozott motivációs veszteségek jelentkezhetnek. 2. Polgári védelmi kötelezettség, mentesség Jogszabályi háttér: évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (Pv. tv.) CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) A polgári védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség része. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55, a nőkre éves korukig terjed ki. Mentesség a polgári védelmi kötelezettség alól: - a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve; - a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig; - a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig; - a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza; - aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el; - aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan. 16

17 A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti: - az országgyűlési képviselő; - az európai parlamenti képviselő; - a miniszter, az államtitkár, a politikai államtitkár, a vezetői megbízású, valamint ügyköre szerint polgári védelmi feladatot ellátó köztisztviselő és közalkalmazott; - a jegyző; - a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó; - a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja; - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat köztisztviselője; - a kórházi, a járó beteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó; - az Országos Mentőszolgálat dolgozója; - a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó; - a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja; - a hivatását gyakorló lelkész. A polgári védelmi kötelezettség elemei: bejelentés, adatszolgáltatási és megjelenési kötelezettség, valamint a polgári védelmi szolgálat. Bejelentési kötelezettség A polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a nyilvántartást vezető szervnél bejelenteni. A bejelentést a kötelezettség alapjául szolgáló esemény, illetőleg változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni. Megjelenési kötelezettség A polgári védelmi szervezet tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, illetőleg gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. Polgári védelmi szolgálat A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni. - A kötelezett polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején, illetőleg az Alkotmány 19/E. -ának (1) bekezdésében meghatározott esetben. - Veszélyhelyzetben (megelőző védelmi helyzetben) vagy katasztrófa esetén, illetőleg a katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg. Aki a polgári védelmi szolgálatellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani. Adatszolgáltatási kötelezettség Azokat a kötelezetteket, akik nem tartoznak a munkáltató, valamint a hadkiegészítő parancsnokság által átadott személyi körbe, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel. Az adatszolgáltatási kötelezettség a következő adatokra terjed ki: - a személyi adatok (neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcím) - szakképzettség, - a foglalkozás, - a munkahely megnevezése, címe, - a mentességi okokra vonatkozó adatok. 17

18 5-6 óra 1. A polgári védelmi szervezetek megalakítása, alkalmazásának időszakai, szabályai Jogszabályi háttér évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (a továbbiakban: Pv. tv.) Polgári védelmi szervezet Polgári védelmi szervezet a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárokból létrehozott szervezet, amely a Pv tv.-ben meghatározott polgári védelmi feladatokat lát el. 3 típusa van: területi, települési és munkahelyi. Területi polgári védelmi szervezet Annak a polgári védelmi feladatnak a végrehajtására kell létrehozni, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni. Felépítését, létszámát az OKF főigazgatója határozza meg a megyei katasztrófavédelmi igazgató javaslata alapján, a megyei közgyűlés elnökének (a fővárosban a főpolgármester) egyetértése mellett. Személyi állományát a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokságokkal történt előzetes egyeztetés alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgató jelöli ki. A kötelezetett a lakcíme szerint illetékes polgármester osztja be a polgári védelmi szervezetbe. A települési polgári védelmi szervezet Alkalmasnak kell lenniük a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére és az elsődleges mentési feladatok elvégzésére. Községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületekben kell létrehozni. Létszámát és összetételét a település veszélyeztetettségének megfelelően a polgári védelmi kirendeltség javaslata alapján az illetékes polgármester állapítja meg és az állományt határozattal osztja be. Munkahelyi polgári védelmi szervezet Hatósági határozattal kijelölt polgári szerv védekezési feladatainak ellátására kell létrehozni. Tagjait a polgári védelmi kötelezettség alatt álló alkalmazottak köréből a polgári szerv vezetője jelöli ki. Létrehozására a gazdálkodó szervezet telephelye szerint illetékes polgári védelmi kirendeltség vezetője tesz javaslatot a polgármesternek. Alkalmazásának időszakai, szabályai: Rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet valamint külső fegyveres csoportok váratlan támadása esetén a polgári védelmi szolgálatra kötelezettek időbeli korlátozás nélkül vehetőek igénybe. Veszélyhelyzetben vagy katasztrófa esetén, valamint katasztrófa megelőzése érdekében a polgári védelmi szervezetbe beosztottak részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el. Ennek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg. Azonnali elrendelésére a Kormány, az önkormányzati miniszter, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a polgármester jogosult. A polgári védelmi szervezetek békeidőszaki alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet leküzdéséhez, illetve ha alkalmazásuk a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében szükséges. 2. A települések polgári védelmi sorolásának szabályai Jogszabályi háttér: A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet A települések polgári védelmi sorolásával kapcsolatos feladatok Az ország településeinek polgári védelmi besorolását (a továbbiakban: besorolás) minden év december 31-ig felül kell vizsgálni. 18

19 A besorolásra a települési önkormányzat polgármestere tesz javaslatot, és azt változás esetén minden év október 31-ig megküldi a megyei, fővárosi védelmi bizottság részére. A megyei, fővárosi védelmi bizottság egyetértése esetén a javaslatot változás esetén minden év november 30-ig terjeszti fel az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez. A települések veszélyeztetettségének megállapítási szabályai - Veszélyeztetettség mértéke: a települést érintő, tervezhető károsító hatásoknak az összessége - Elégséges védelmi szint: azon tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenység, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a veszélyeztetettség függvényében differenciáltan biztosítható legyen az élet és az anyagi javak védelme. A besorolás szabályait és az elégséges védelmi szint követelményeit a rendelet 1. számú melléklete határozza meg. 7-8 óra 1. A veszélyeztetettségi specifikumok, a helyi katasztrófatípusok specifikumai A katasztrófák típusai A katasztrófák csoportosítása elsősorban jogszabály alapján kell, hogy történjen. A 179/1999. (XII. 10.) kormányrendeletben nevesített, hazánkat veszélyeztető katasztrófák a következők: ár- és belvizek rendkívüli időjárási helyzet földrengés veszélyhelyzeti szintet elérő közúti, vasúti, vízi közlekedési balesetek nukleáris baleset humán járványok veszélyhelyzeti szintet elérő környezetkárosodás: felszíni vizek szennyeződése, légszennyeződés, veszélyes hulladékok veszélyes ipari létesítményekben, szénhidrogén kitermelésében, veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező katasztrófák A nemzetközi terminológiával összhangban eredetét tekintve két fő csoportba sorolhatjuk a katasztrófákat: - természeti katasztrófák, melyek az emberi tevékenységtől függetlenül, a természet erőinek hatására, elemi csapásként fordulnak elő, - civilizációs katasztrófák, melyek az emberi tevékenységgel összefüggésben, helytelen emberi beavatkozás, mulasztás, figyelmetlenség, vagy technikai hibák hatására következnek be. Magyarország katasztrófák általi veszélyeztetettségének általános bemutatása Az ország területe természetföldrajzi értelemben mérsékelt veszélyességű a természeti jelenségek által keletkező veszélyek, katasztrófák tekintetében. Természeti katasztrófák Talajsüllyedés: A talaj a földkéreg felső laza rétege. A kőzetekből mállás, valamint más talajképződési folyamatok folytán alakul ki. A külső környezeti tényezők befolyásolják, így ha a talaj állománya megváltozik, süllyedésre képes. A süllyedéskor szakadások omlások keletkeznek. Az itt álló házak összeomolhatnak az utak beszakadhatnak. Iszapár: A dagály lassú lefolyásakor következik be, az iszap, mint hordalék nagy mennyiségben felhalmozódik. Gátszakadás: A gát a víz útjába állított mesterséges akadály. Gátszakadás akkor jön létre, ha ezt a mesterséges akadályt a víz átszakítja. Ami nagy esőzések során is keletkezhet, hiszen a felgyülemlett vízmennyiséget a gát nem bírja tartani. Gyakran előfordul, hogy a gátszakadást emberi mulasztás károkozás okozza. 19

20 Felhőszakadás: Rövid idő alatt, erős intenzitású csapadékhullás Az esőzések gyakori kísérő jelensége a villámlás, amely nem más, mint a hideg és meleg levegőrétegek találkozásakor keletkező hang és fényjelenség, amely elektromos kisüléssel párosul. A villámlás tüzet okozhat, az élőlények halálát okozhatja. Szélvihar: Nagy sebességű és erejű légmozgás, amely rövid ideig tart és gyakran jár együtt villámlássa1 és bőséges csapadékkal. A szélvihar megrongálhatja az épületeket, közműveket, leszaggatja a villamos vezetékeket. A lerepülő tetődarabok s érüléseket okozhatnak, a kidőlő fák rázuhanhatnak az emberekre. Forgószél: Rendszerint függőleges tengelyű légörvény. Nagy átmérőjű, de alacsony központ körül kialakuló orkánerősségű széllel pörgő képződmény. Tornádó: Pusztító hatású forgószél, elsősorban az USA-ban. Csaknem mindig felhőből lenyúló m átmérőjű tölcsérként figyelhető meg. Belsejében a légnyomás 200 mbar-ral is csökkenhet, a szél sebessége meghaladja a 100 m/s-ot. Hurrikán: Romboló erejű trópusi ciklon km átmérőjű viharzónájában a szél sebessége elérheti az m/s, heves záporral, zivatarral jár (néhány óra alatt akár több száz mm csapadék is hullhat). Jégeső: Szilárd halmazállapotú csapadék 5 mm-nél nagyobb jégszemekből. A hirtelen felszálló és a magasban túlhűlő vízcseppek kifagyásával jön létre, s zápor szerűen hullik le. A jégdarabok jelentős károkat okozhatnak a növényzetben, az épületekben de emberi sérülést is előidézhetnek. Jegesedés: A túlfűtött vízgőz hirtelen kicsapódása valamely szilárd felületen, valamit a víz halmazállapot változása erős lehűléskor. A jeges felület közlekedési és egyéb balesetek okozója. Hideghullám: Nagy tömegű hideg levegő hirtelen beáramlása. Megbéníthatja az áram és gázellátást, a közlekedést. Fagyási sérüléseket, halált is okozhat. Hófúvás: Olyan időjárási jelenség, amely a szél munkájával kisebb-nagyobb hóakadályokat torlaszokat alkothat. Ezzel akadályozhatja a közlekedést, szakadásokat okozhat a villamos vezetékeken, gátolhatja a falvak élelmiszerrel való ellátását. Lavina: Magas helységekben, meredek lejtőkön bekövetkező hó vagy jégomlás, amely magával sodorhatja az útjába kerülő településeket is. Köd: Apró vízcseppek felhalmozódása porszemeken vagy egyéb szennyező anyagokon. Csökkenti a látótávolságot a talaj közeli rétegben. Szennyező gázokkal, légszennyező égéstermékekkel keveredve mérgező szmognak nevezzük. Erdőtűz: Bekövetkezhet akkor, ha hosszantartó szárazság után az erdő gyúlékonnyá válik, ezt globális tűznek nevezzük. Amely tűz gyorsan szétterül a szél segítségével azt koronatűznek nevezzük. A talajfelszínen, valamint a felszín fölött gyorsan terjedő tűz az aljzattűz. Vízminőség romlás: A víz alkotóelemeinek megváltozása. Főként a szerves anyag feldúsulása okozza a víz minőségének romlását. A nehézfémek ipari hulladékok tavakba, folyókba kerülése is befolyásolja a víz minőségét. 20

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Érted - Velünk. Ifjúsági felkészítõ kiadvány

Érted - Velünk. Ifjúsági felkészítõ kiadvány Érted - Velünk Ifjúsági felkészítõ kiadvány Tisztelt Olvasó! Ez a kiadvány, melyet kezében tart elsõsorban a fiatal felhasználók részére és az iskolai katasztrófavédelmi oktatás segítésére készült. Gyorsan

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Beszámoló a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Tisztelt Képviselőtestület! A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés.

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS A téma aktualitása, helye, szerepe a védelmi rendszerekben Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár 1 A Földet és az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. ápr.2. napon hatályos állapota 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrıl Az Országgyőlés a polgári védelemrıl a következı törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elısegítse a

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK OKTATÁSI ANYAG ELSŐ ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA Összeállította: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Üzemeltetési Osztály Munka-

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben