Városnapi programok. A kulturális programok mellett volt veterán buszos városnézés, állatkerti bemutató és az érdeklõdõk megismerhették

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városnapi programok. A kulturális programok mellett volt veterán buszos városnézés, állatkerti bemutató és az érdeklõdõk megismerhették"

Átírás

1 Szakmunkáshiány Fejlôdô egyetem Operafesztivál V. ÉVFOLYAM 19. SZÁM Térítésmentes MÁJUS 10. Egyre nagyobb gondokat okoz a gazdaságnak a szakmunkáshiány. Ez megyénkben is több ezer fõsre tehetõ. Írásunk a 10. oldalon. Történetének talán legnagyobb infrastrukturális fejlesztésébe kezdhet a Miskolci Egyetem. Cikk a 11. oldalon. Lassan egy évtizedes lesz a Miskolci Operafesztivál ben nemcsak az európai zenekultúrát ünnepelhetjük. Írásunk a 4. oldalon. A könyv szerzôi: Zahuczky László (balról), Dobrossy István és Eszenyi Miklós. Új mûvelõdéstörténeti kötet városunkról Miskolc Város Napján Fedor Vilmos alpolgármester mutatta be a városi kiadványok sorából is kiemelkedõ Miskolci életrajzi lexikon címû reprezentatív kiadványt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Svájci Nagykövetség Svájci Hozzájárulás Program Hivatala információs napot tartott Miskolcon a Svájci Magyar Együttmûködési Program megvalósításáról. Svájc a tíz, 2004-ben EU-taggá vált ország részére öt éven át öszszesen egymilliárd svájci frank értékben fejlesztési hozzájárulást biztosít. Ebbõl Magyarország részesedése bruttó svájci frank vagyis mintegy 21 milliárd forint. Az együttmûködési program csökkenteni kívánja egyrészt az Európai Unió tagállamai közötti, másrészt az Kiemelte, hogy az eddig megjelent köteteket ez szervesen egészíti ki, ugyanakkor önmagában is alkalmas arra, hogy erõsítse a lokálpatriotizmust, és hírét vigye a jeles, s ma már nem élõ miskolciaknak az ország határain belül és kívül. A kötetet Dobrossy István, Eszenyi Miklós és Zahuczky László többéves munka összegzéseként készítette el. Dobrossy István elmondta, hogy a közel 900 nevet és csaknem 300 illusztrációt tartalmazó könyv azoknak állít emléket, akik a mai Nagy-Miskolc hírnevét a saját szakterületükön öregbítették. Azokról olvashatunk, akik a városban születtek, vagy valamelyik temetõnkben nyugszanak, illetve munkásságukkal meghatározóan kötõdtek Miskolchoz. A kiadványnál felhasználták az új várostörténeti monográfia, az egy évtizede folyó temetõkutatások és egyéb várostörténeti sorozatok életrajzi adatait, valamint a legújabb kutatásaik eredményeit is. A kötet így elõkészítõje a készülõ Miskolci Panteonnak, amely a város közgyûlésének jóváhagyásával védetté kívánja nyilvánítani jeles elõ - deink sírhelyeit. A kiadvány a lexikonszerkesztés szabályai szerint készült, felsorolva az érintett személy munkásságát, s azt is, hogy róla mit írtak. Különlegességét az adja, hogy nyughelyeiket ahol lehetett a szerzõk pontosan azonosítják. Tudományossága mellett nélkülözhetetlenné válhat az életrajzi lexikon, mert ha valaki neves miskolci személyek után kutat, mostantól kezdve ezt az alap - mûvet haszonnal forgathatja. Pluszmilliárdok Svájctól érintett országok belsõ viszonyaiban tapasztalható egyenlõtlenségeket. A hátrányos helyzetû régiók térség-, környezetvédelem- és egészségügyi fejlesztésére létrehozott alapra szeptembertõl nyújthatják be pályázatukat. Miskolc mint régióközpont, kiemelt pályázati lehe - tõségek elé néz. A nagy érdek - lõdéssel kísért eseményen a Mû - vészetek Házában közel 150-en vettek részt. Jelen voltak a régiók, kistérségek szervezetei, a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények, valamint az üzleti szféra képviselõi. Városnapi programok Május 9-én Miskolcon több helyszínen is megkezdõdtek a városnapi ünnepi programok. Pénteken délelõtt 10 órakor a Szinva teraszon zenés-táncos elõadásokkal vette kezdetét a rendezvénysorozat. HORVÁTH I. A kulturális programok mellett volt veterán buszos városnézés, állatkerti bemutató és az érdeklõdõk megismerhették a Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projektet is. A helyszínen a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai mutatkoztak be a városlakóknak. A színháznál délelõtt 10 órától a Mis - kolc Televízió alkotásaiból kivetítõn láthattak az érdeklõdõk filmeket Mis kolc város életébõl. Az ünnepi közgyûlés 14 órakor kezdõdött a színházban, ahol átadták a városnapi elismeréseket is. A napot este a Városház téri tûzijáték zárta. Május 10-én, szombaton ismét várja a látogatókat a Szinva terasz színpada, ahol igazi vidám, zenés civil kavalkádban vehetnek részt az érdeklõdõk. A programok dél elõtt 10 órától kezdõdnek civil szer - vezetek produkcióival, be mu ta tói val, lesz zene és tánc is tól kon - ZAJLANAK AZ ÉRETTSÉGIK Hétfõn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán pedig történelembõl vizsgáztak szerte az országban az érettségizõk. Csütörtökön az angollal, pénteken a némettel folytatódtak a vizsgák, így a kötelezõ tárgyakat már letudták a diákok. A miskolci középiskolákban a 2008-as adatok szerint négyezer tanuló bizonyítja érettségét. Elsõ hallásra talán kevésnek tûnik az érettségizõk számához képest az, hogy mindössze a diákok 7-8%-a válasz - totta az emelt szintû vizsgákat. Vél - hetõen csak azok a diákok választják az emelt szintû érettségit, akiknél az egyetemi felvételi követelmé - nyek között szerepel ez. Az írásbeli vizsgák még másfél hétig tartanak, aztán június közepétõl június végéig a szóbeli vizsgáké a fõszerep. MISKOLCOT ÜNNEPELJÜK certek kezdõdnek, elõbb a Fekete tûz Perfecto zenekar Bisura tánccsoport lép fel, majd 18 órától Jon Pénteken átadták a Mûvészetek Háza mögött az újonnan kialakított Európa teret, és a 170 férõ helyes belvárosi mélygarázst, melyet a város, illetve a Miskolc Holding parkolási cége, a Régió Park Kft. saját beruházásban valósított meg. SZEPESI S. Az átadóünnepségen Káli Sándor, Miskolc polgármestere elmondta: újabb fontos lépésre került sor a belváros fejlesztésében ismét be - épült, funkciót kapott egy olyan foghíj, elhanyagolt terület a város szívében, amelynek korábbi állapota hamarosan már csupán történelem lesz. A megépült mélygarázs jelen - tõsen enyhíti a belváros parkolási Bovi, Retro Music Band, Mustang Grapes, M. I. E. Z. koncertek következnek, és zárják a napot. gondjait, s külön jelentõséggel bír, hogy a miskolci önkormányzat saját vállalatának beruházásáról van szó. Így a garázs bevételei sem külsõ befektetõhöz kerülnek, hanem helyben maradnak, s a város közös céljaira fordíthatók. Káli Sándor szimbolikusnak nevezte az Európa tér kialakítását, mely jelzi, hogy Miskolc bekapcsolódott Európa vérkeringésébe. Jelképe lehet a tér annak a kérdésnek is, amely egyre inkább elõ térbe kerül a földrészen: hogyan tudja Európa megvédeni, megóvni azokat az értékeket, amelyeket megteremtett, létrehozott? emelte ki Miskolc polgármestere. Káli Sándor ünnepi beszédét és a díjazottak listáját lapunk 3. olda lán olvashatják. ÁTADÓÜNNEPSÉG A VÁROS NAPJA ALKALMÁBÓL Európa tér a belvárosi mélygarázs fölött Káli Sándor (balról) és Stefán Csaba avatta fel a teret. Stefán Csaba, a Régió Park Kft. ügyvezetõ igazgatója arról szólt: egy város kulturális, gazdasági életé - nek, mindennapjainak fontos része, hogy a helyiek és az idelátogató vendégek korszerû, rendezett körülmények között tudjanak közlekedni, parkolni a város szívében. A Miskolc Holding és Régió Park Kft. tervezett célkitûzése, hogy 2010-ig négy-öt olyan új, európai színvonalú parkoló álljon rendelkezésre Mis - kolcon, amely elõsegítheti ezt. Méltán ünnepelünk most, fontos, eredményes lépést tettünk meg azon az úton, amelyet kitûztünk magunk elé hangoztatta Stefán Csaba.

2 2 KÖZÉLET V. évfolyam 19. s zám Frakcióvezetôi vélemények MILYEN IRÁNYÚAK A MEGTETT LÉPÉSEK? Miskolc Város Napja alkalmából arra kértük a képviselő-testület frakcióinak vezetőit, mondjanak véleményt a mögöttünk hagyott hónapokról, a város lehetőségeiről, Miskolcról. Molnár Péter (KDNP), dr. Simon Gábor (MSZP), Szabó Tamás (SZDSZ) és dr. Szinay Attila (Fidesz) adott értékelést lapunknak. Kényszerpályán a város Ahogy egy család, vagy egy ország, úgy egy város számára is fontos, hogy legyenek jeles napjai, amikor az ünneplés mellett el lehet gondolkodni az elmúlt idõkön. Miskolc helyzetét több szemüvegen keresztül is megvizsgálhatjuk, több aspektusból is mérleget vonhatunk mondta el Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetõje. Az idõ szemszögébõl érdemes vizsgálni, hogy hová jutottunk, vagy hová juthattunk volna. A politika sajnos sokszor torzít, a valóságostól jobb képet próbál mutatni, vagy láttatni a kommunikációjában. Ez Miskolcon is igaz! Én arra világítanék rá, hogy sajnos a miskolci emberek számára nem igazán lett jobb a helyzet, a megélhetés az elmúlt évben, az elmúlt években. A munkanélküliség továbbra is égetõ probléma! Ezért sokan elhagyják Miskolcot és az ország más részein keresik boldogulásukat. Folyamatosan csökken városunk lakossága és a legfájóbb az, hogy a fiatalok hagyják itt a szûkebb pátriát. Már mindenki tudja: kétségbeejtõ állapotban van Miskolc költségvetése. A hiány évrõl évre nõ, a város vészesen eladósodott. Már az intézményeink mûködtetéséhez is hitelre van szükség! Emiatt az elmúlt esztendõben és idén is egy szoros intézménygazdálkodásra kényszerülünk. Miskolc kényszerpályára került. A helyi szocialisták akik közül többen is részesei az országos döntések meghozatalának városi szintû megszorításokkal is terhelik az embereket. A Gyurcsány-kormány vészesen ellehetetleníti az önkormányzatokat. Ez tény! És ennek következményeit nyögi Miskolc is. A kormány egészségügy területén mutatott ámokfutása városunkban is számtalan negatív tendenciát, problémát hozott elõ. Örömteli, hogy Miskolc belvárosa folyamatosan megújul. Viszont a külsõ városrészek lakói nem érzik, hogy ott bármi is történne. És ezt csak tetézi a megnyirbált buszközlekedés. A munkahelyteremtés mellett, az oktatás és a turizmus egy kitörési pont lehetne a város számára. A városvezetés nagy bûne, hogy Tapolca, ami idegenforgalmi zászlóshajónk kellene, hogy legyen, agonizál. Fájó, hogy az oktatás területén sokszor kellõen nem átgondolt lépések történtek. Örülnék, ha most a szakképzés átalakítása, az úgynevezett TISZKesedés amely a sikeres jövõ szempontjából véleményem szerint roppant fontos sikeresen és eredményesen, a lehetõ legkevesebb érdeksérelem nélkül menne végre, úgy, hogy a szakmaiság és a tanárok, diákok számára a lehetõ legjobb konstelláció alakulna ki városunkban. Azzal szeretném befejezni, amivel tavaly ilyenkor: a KDNP egy szebb, jobb jövõt, egy emberibb és könnyebb életet kíván Miskolcnak, a miskolciaknak! Bízom benne, hogy a közös ügyekben össze tudunk fogni és egy irányba, jó irányba fogjuk terelni a város szekerét. Megroggyant költségvetés Ha városunk elmúlt egy esztendejét tesszük mérlegre, akkor feltétlenül le kell szögeznünk, hogy a Miskolcon történtek is csak az országos politikai-gazdasági eseményekkel együtt értékelhetõek mondta el dr. Szinay Attila, a Fidesz frakcióvezetõje. A szocialista városvezetés tagjai, mint a Gyurcsány-kormány feltétlen támogatói, éppen az elhibázott parlamenti döntésekkel hozták egyre nehezebb helyzetbe valamennyi önkormányzatot, így Miskolcot is. Az állami támogatások, normatívák drasztikus csökkentése megroggyantotta a városi költségvetést, azt a példa nélküli helyzetet okozva, hogy az amúgy is óriási adósságteher törlesztését át kellett ütemezni. Természetesen nem állíthatja egyetlen közgyûlési politikai erõ sem, hogy nem történtek fejlesztések és pozitív dolgok a vizsgált idõszakban, de az igazi nagy ügyekben érdemi elõrelépés nem történt. A várost vezetõ MSZP továbbra is képtelen valós választ adni a munkanélküliség és a fiatalok elvándorlásának problémájára. Hónapok óta folyik az érthetetlen kötélhúzás a fûtõmû ügyében ahelyett, hogy tényleg megadnák az esélyt arra, hogy százezer miskolci fogyasztó érdekét elõrevéve a távhõszolgáltatás egész rendszere a város kezébe kerülne. Az elmúlt évet az összevont városi kórház is megsínylette, miközben a reformnak hazudott leépítés országos szinten már a népszavazással megbukott. Ma Miskolcon úgy érzik magukat a városlakók, ahogy a döntõ többség érzi magát az országban: az embereknek elegük lett a jelenlegi, kisebbségbe szorult politikából és változást akarnak. Mindenkit érhet jogeset Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy Mindenkit érhet jogeset címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük, írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: Mindenkit érhet jogeset. Lehetõségük van ben is elküldeni kérdésüket, ezt az címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre. Jelentõs fejlõdés A konvergenciaprogram megszorításai Miskol con is éreztetik hatásukat, azonban a gazdasági nehézségek ellenére is jelentõs fejlõdést könyvelhet el a város az elmúlt idõszakban. Komoly és régóta esedékes beruházások valósultak meg, Miskolc méretéhez, rangjához méltó belváros alakult ki mondta el Szabó Tamás, az SZDSZ frakcióveze - tõje. Jelentõs oktatási, sport-, kulturális intézmények újultak meg, épültek fel, s külföldi lapvélemények szerint is egyre ígéretesebb a miskolci befektetõi környezet. Ez megalapozhatja azt a gazdasági fejlõdést, amely munkahelyteremtéssel, az életszínvonal emelkedésével jár. Eredményesen mûködik a város szolgáltató cégeit összefogó Miskolc Holding, jelentõs elõrelépés történt a vállalatok vezetésében. Sikerült egy jól mûködõ ellenõrzési rendszert kialakítani a holdingon belül, s egyre inkább megmutatkoznak a hatékonyság növelésének, az ésszerûsítésnek a jelei. A szolgáltatási díjak idei emelkedése átlagban már nem haladta meg az inflációt, ami szintén a konszolidációt, a gazdasági stabilitást jelzi. Újabb nagy beruházások indulnak ezek közül én fõként a város teljes arculatát is nagymértékben meghatározó, formáló villamosprojektet, valamint a mezõkeresztesi repülõtér fejlesztését emelném ki, melynek Miskolc is részese. Ez a repülõ - tér, s a körülötte megvalósuló logisztikai, gazdasági övezet néhány éven belül az egész régió számára komoly fellendülést eredményezhet. Az ingatlanfejlesztések területén rendkívül örvendetesnek tartjuk, hogy végre elindult az Avas szálló újjáépítése, s Miskolc belvárosának lesz egy valóban korszerû, a XXI. századi elvárásoknak megfelelõ szállodája. Sajnálatos ugyanakkor, hogy az Erzsébet fürdõ és a tapolcai fejlesztések ügyében továbbra sincs érdemi elmozdulás. Sikeres lépések történtek intézményrendszerünk racionalizálása területén, a lehetõségek és az elvárások egyensúlyának megteremtése érdekében. Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a város versenyképességének növelését megítélésünk szerint az elmúlt idõszak fejlesztései kellõen megalapozták ezt a folyamatot s hatékony mûködéssel, erõforrásainkat racionálisan felhasználva, folyamatosan törekednünk kell a költségvetés egyensúlyának biztosítására. Elismert eredmények Az elmúlt idõszakban nagyon fontos lépések történtek Miskolcon az egyensúlyteremtés irányába. Mûködési hiányunkat jelentõsen sikerült lefaragni, s az iparûzési adóbevételnek köszönhetõen, a betervezetthez képest jóval kevesebb hitelt kellett felvennünk mondta el dr. Simon Gábor, az MSZP frakcióvezetõje. A növekvõ iparûzésiadó-bevétel ugyanakkor jól mûködõ cégeket, növekvõ helyi gazdaságot jelent, amely elõbb-utóbb a munkahelyteremtésben is érezteti a hatását. Kétségtelen nehézségeink ellenére, szinte minden területen jelentõs eredmények születtek, vagy alapozódtak meg az elmúlt idõszakban. Az oktatás területén megújult, korszerûsített, kibõvített intézmények Ferenczy Szakközépiskola, Avasi, Diósgyõri Gimnáziumok a sportban a felújított stadion, sportcsarnok, a megépült jégcsarnok, a hamarosan megvalósuló uszoda, a városüzemeltetés terén a megújult Vasgyári, az épülõ Búza téri piac... De beszélhetünk a kultúráról is, a megvalósult Mûvészetek Házáról, a megújult belvárosról, európai hírû rendezvényeinkrõl. Célegyenesbe ért, megvalósulás elõtt áll a harmincmilliárdos, nagy villamosprojekt, épül a befektetõknek igen kedvezõ körülményeket kínáló mechatronikai park, nálunk alapították meg nemrégiben a Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klasztert, melyet a szakemberek a tudományterület hazai szereplõi közötti, példaértékû összefogás elsõ eredményének neveznek. Miskolc fejlõdését, kétségbevonhatatlan eredményeit egyre több külsõ elismerés, visszaigazolás kíséri. Elnyertük a Kultúra Magyar Városa címet, az igen tekintélyes Financial Times magazin kiemelten vonzónak nyilvánította Miskolc gazdasági térségét a közvetlen külföldi tõkebefektetések szempontjából. Miskolc ezen a listán tizenhatodik lett, olyan városokat utasítva maga mögé, mint Koppenhága, Amszterdam vagy Varsó. Az egyik legnagyobb, idehaza mûködõ médiafigyelõ és egy többek között arculatépítéssel is foglalkozó cég által tavaly elvégzett felmérés alapján pedig elnyertük a legjobban kommunikáló magyar város címét, ami jelzi, hogy Miskolc korábbi megítélése jelentõsen pozitívan változott az elmúlt idõszakban a közvéleményben és a médiában is. Ezek a komoly elismerések is jelzik, hogy jó irányba, lépésrõl lépésre, s én úgy gondolom, a megfelelõ tempóban haladunk Miskolc fejlõdése, felzárkózása területén. Alpolgármesteri fogadóóra Fedor Vilmos, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere május 14-én (szerdán) 14 órától alpolgármesteri fogadóórát tart a Városházán. Sorszámosztás ig 13 órától a titkárságán. VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ Szoros eredménnyel a döntõbe Lezárult az általános iskolások részére meghirdetett várostörténeti vetélkedõ elsõ fordulója, melyben tíz héten át adtunk közre kérdéssorokat, melyet az iskolák csapatainak helyesen kellett megválaszolni. Mint azt Fodor Zoltán (fotónkon) önkormányzati képviselõtõl, a miskolci történelmi vetélkedõ ötletgazdájától megtudtuk, a május 24-i döntõbe a következõ tíz csapat jutott be: a Bársony János Általános Iskola három csapata. Lévay József Református Gimnázium egy csapata. Avastetõi Általános Iskola két csapata. II Rákóczi Ferenc Általános Is - ko la három csapata. Miskolci Görög Ka tolikus Általános Iskola egy csapata. A döntõ helyszíne május 24-én délelõtt 9 órakor a városháza díszterme lesz, melyet a Mis kolc Városi Televízió rögzíteni fog. Megtudtuk azt is, hogy a felhívásra 56 csapat Lakossági fogadóóra adta be a jelentkezését. A tíz hét alatt elérhetõ maximális pontszám 140 pont, és 137 ponttal már nem lehetett döntõbe kerülni. Az elért pontszámok azt bizonyítják, hogy a gyerekek nagyon felkészültek Miskolc történetébõl, de azt is el kell mondani, hogy a totó kitöltésekor bármilyen segédeszközt használhattak. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt a vetélkedõt segítették és támogatták. Dr. Dobrossy Istvánnak, a megyei levéltár igazgatójának, aki a kérdéseket öszszeállította, a Miskolci Kom mu - nikációs Kht.-nek, Káli Sándor polgármesternek és Fedor Vilmos alpolgármesternek, akik anyagilag is támogatták a vetélkedõt. Bízom abban, hogy a döntõ egy nagyon színvonalas vetélkedést fog hozni, ahol a gyõztes csapatok komoly mûszaki tárgyjutalomban részesülnek, valamint az elsõ három csapat részt vehet augusztus 1 8. között egy balatonmáriai üdülésen. Szilágyi Gizella, a 12-es számú választókörzet szocialista önkormányzati képviselõje május 14-én (szerdán) óra között lakossági fogadóórát tart a 4. Számú Bölcsõdében (Miskolc, Hadirokkantak útja 26.) Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! Dr. Varga László, a 14-es számú önkormányzati választókörzet szocialista képviselõje, országgyûlési képviselõ tisztelettel értesíti a körzetében élõket, hogy május 14-én (szerda) között lakossági fogadóórát tart a 10. Sz. Petõfi Sándor Általános Iskolában (Miskolc, Katowice u. 17.) Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! Dr. Simon Gábor, a 19-es számú választókörzet szocialista önkormányzati képviselõje május 15-én (csütörtökön) óra között fogadóórát tart az MSZP Corvin utcai székházában (Miskolc, Corvin u. 9.). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár! Tavaszi képzési ajánlatok Mérlegképes könyvelõ vállalkozási szakon, indul: Adótanácsadó, indul: Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, indul: Bérügyintéző, indul: Nyelvi képzések (angol, német) minden szinten Bôvebb információ és jelentkezés: Perfekt Zrt Miskolc, Mindszent tér 3., I. em. Tel.: 46/ , fax: 46/ PERFEKT (0036) ( ) perfekt Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: Karosi Imre ügyvezetô. Felelôs szerkesztô: Horváth Imre. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Dobrik Rezsô, Juhász Ákos. Marketingigazgató: Horváth Edit: 30/ Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/ /100. Tördelés: MiGraf. Nyomda: Színeskép Nyomda. Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/ Fax: 46/ Hirdetés: 46/ ISSN La pun kat rend sze re sen szem lé zi Ma gyar or szág leg na gyobb mé dia fi gye lõ je, az»observer«bu DA PEST MÉDIAFIGYELÔ KFT Bu da pest, VIII. ker. Au ró ra u. 11. Tel.: Fax:

3 2008. május 10. KÖZÉLET 3 ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS Akik nyomot hagytak maguk után Ünnepi ülését tartotta Miskolc Város Közgyûlése pénteken délután a színházban. A hagyományoknak megfelelõen itt adták át az idei elismeréseket a Város Napja kapcsán. A közgyûlésrõl idézzük Káli Sándor polgármester ünnepi, várost köszöntõ beszédét. Meggyõzõdésem, hogy úgy városunk lakói, mint az itt jelenlévõk egyetértenek abban, hogy az a májusi nap, melyen a törvényhatósági jog elnyerésére emlékezünk az elmúlt másfél évtizedben családi ünnepe lett Miskolcnak, a miskolciaknak. Olyannyira, hogy egy felmérés szerint a közvélemény az operafesztivál, a kocsonyafesztivál és a Diósgyõri Várfesztivál mellett az év legjelentõsebb eseményei közé sorolja ünnepünket. A múltból erõt merítendõ nem árt, ha felidézzük az ünnep belsõ, mélyebb tartalmát. Mert mit is jelentett a törvényhatósági jog kivívása, miért kellett ezért annyit harcolni városunk jeles képviselõinek, akik közül leginkább Horváth Lajost emelném ki. Azért, mert ki akartak õseink bújni a szürkeségbõl, a felsõbb hatóságok ölelésébõl és fel akartak sorakozni más, törvényhatósági joggal már rendelkezõ, illetve a szabad királyi városokhoz. Azt akarták, hogy Miskolc ügyeirõl a város rendelkezzék. Ezért is ad lehetõséget ez a nap a számvetésre, mit tettünk, mit teszünk ma azért, hogy a város erõsebb legyen. Van már vagy 10 éve, hogy egy fia talember megállított és lezajlott egy különösen emlékezetes beszélgetés. Valahogy így: Megismersz? Hogyne mondtam együtt dolgoztunk Németországban. Úgy-úgy mondta, és hozzátette köszönöm, hogy megváltoztattad az életemet! Kikerekedett a szemem. Hogyhogy? Úgy mondta, hogy megtanítottál arra, hogy az ember öltözzön illõ módon, és ha kezet fog, nézzen határozottan a másik szemébe. Tudod, engem mindig lesajnáltak és sunyinak néztek és szinte egycsapásra megváltozott minden. Tudom, hogy csak a teremben ülõknek több száz hasonló története van. Én sem a magam fényezése miatt mondtam, hanem azért, mert Miskolc közelmúltját idézi. Ez a város felállt, leporolta magát, kifényesítette gombjait, és bár tudja, hogy mennyi gonddal kell birkóznia, bátran néz másokra és nyújt kezet. És akárcsak elõdei, mindent megtesz azért, hogy erõs, független európai városként minél nagyobb beleszólása legyen saját sorsának alakításába. Ezért vásárolunk erõmûvet, az utakat, az ivóvizet, mert hisszük, hogy jó gazdái leszünk, és a város jövõje érdekében cselekszünk. JÖTTÖDRE VÁRVA A Jöttödre várva címû szülésre felkészítõ tanfolyam következõ elõ - adását A terhesség alatti ultrahangvizsgálatok címmel május 14-én, 16 órától tartják a Miskolci Egész ség - ügyi Központban (Sem mel weis Kórház), a belgyógyászati épület kultúrtermében (negyedik emelet) Elõadó: dr. Hajas Sándor szülész-nõgyógyász fõorvos. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Viszont jó alkalom arra, hogy egymásra nézzünk! Egymásra nézzünk nemre, korra, világnézetre, pártállásra való tekintet nélkül, hogy kiderüljön: tudunk-e, s hogyan tudunk egymás mellett és lehetõleg egymásért élni, dolgozni ebben a városban, mely szülõ- vagy lakóhelyünknek adatott, s ahol otthon akarjuk magunkat érezni. Lényeg, hogy mindig a tett legyen az elsõ a szó csak második mondom Széchenyi után. Ami napjainkban úgy vélem helyénvaló figyelmeztetés. A dicsekvés viszont soha nem helyénvaló. Az eredmények szülte apróbb-nagyobb örömeinket azonban nem szabad véka alá rejteni. Szállító repülõgép ugyan csak jövõre száll fel errõl a tájról, de soksok pozitív hír röppen fel Miskolcról, a büszkén viselt címünk a magyar kultúra városából, amelynek legjobb volt az imázsa hazánkban az elmúlt esztendõben. És miért ne tennénk közhírré, hogy Miskolc gazdasági térsége mennyire vonzó a külföldi befektetõk számára, hogy ezer európai városból tizenhatodikként ajánl a Financial Times. Mindez csapatmunka eredménye. Utak, mélygarázsok épültek, új terek, parkok, szobrok gazdagítják városunkat, megújulnak a panelházak, épül a Búza téri vásárcsarnok, nemsokára felröppen a Zöld Nyíl, a villamosprojekt. E helyrõl köszönöm városunk elkötelezetten lokálpatrióta polgárainak, kollégáimnak, a város gazdasági és politikai képviselõinek, hogy Mi Miskolcon a nagy ügyekben össze tudtunk fogni és más, új pozícióba emeltük városunkat. Milyen szépen írja Gyergyai Albert: Egy szép emberi magatartás, épp mivel látható és érzékelhetõ, közvetlen és nevelõ sugarakat szór a környezetre. Természetesen nem vagyunk híján a szép és értéket teremtõ emberi magatartásnak, s ezt tulajdonképpen minden májusi városünnepen elmondhatjuk, hiszen A Miskolci Városgazda Kht. tájékoztatása szerint elõreláthatólag május közötti idõ - szakban szúnyoglárvák elleni légi biológiai védekezést folytatnak Miskolc területén. A kivitelezõ cég biológus szakértõjének véleménye alapján vált indokolttá a tavalyinál korábbi elsõ irtás kezdési idõpontja, mely egyrészt az enyhe télnek, illetve a csapadékos tavaszi idõjárásnak köszönhetõ. Bár a száraz napok miatt csökkentek a vízfelületek, viszont a vizek felmelegedésével megindult a lárvakelés a mélyebb helyeken is. Földi, illetve légi védekezésre kijelölt területek: egyetemvárosi Kis tó, tapolcai Csónakázó- és Békás tó, diósgyõri várkörnyék, Hejõ patak és ágai, Malomárok, Perecesvölgyi vízfolyás, Pece patak felsõ szakasza, Tapolca Juhdöglõvölgy, Duna-Tisza úti vizesárkok, ez alkalmakkor köszönjük meg legkiválóbb polgárainknak huzamosan végzett értékteremtõ munkájukat, melyet a tudományban, mûvészetben, sportban, s más területen kifejtettek. Rövidesen nevek hangzanak majd el itt, s ki-ki átveszi a maga kitüntetõ okmányát, melyet Miskolc Megyei Jogú Város Köz gyû - lé sének határozata hitelesített. Szúnyogirtás Miskolcon Ládi erdõ mocsaras területe, Sajó és Hejõ ártér pangó vizei, Benedek alja, Csorba-telepi tavak, Nádszög, Fecskeszög, Nádi rét, Nyírjes, Homokdûlõ, Lyukó-völgyi patak és mocsaras területe, Magyar tanya környéke, Nádasréti csatorna, Komlóstetõi völgy. A földi biológiai védekezés 70 ha, a légi biológiai védekezés 121 ha nagyságrendû területet jelent. A város szúnyogmentesítéséhez a Azoknak fogunk tapsolni, akik elvegyültek és kiváltak, de mögöttük nagyon sokan vannak, akiknek ugyancsak köszönetet kell mondani. Gondoljunk a kitüntetetteket felnevelõ, formáló, segítõ családokra, munkahelyi közösségekre, tudományos és mûvészeti mûhelyekre, meg azokra az iskolateremtõ nagy egyéniségekre, akik jóllehet testi valóságukban már nem lehetnek velünk, de szellemük, erkölcsük közöttünk munkál. Mert mag és magvetõk nélkül nincs termés. Hogy a termésre olykor sokáig kell várni? Hogy nemzedékünk tán nem is élvezheti majd a javakat? Meglehet. De gondol-e erre a diófát ültetõ ember? Vagy az építõmester, aki leteszi a katedrális alapkövét? Vannak, s lesznek befektetõi a jö - võ nek, bízom abban, hogy egyre többen felteszik a tehetõsebbek közül a kérdést, alkottam-e maradandót, adtam-e olyat a világnak, ami miatt rám emlékszik az utókor. Karinthy írta Kosztolányinak ben: A világot ne hagyjuk úgy egészen, ahogyan találtuk. És ne felejtsük a célt: jól élhetõ európai várost akarunk. És éppen ezért tekintsünk csak a naptárra! A mai napot, éppen május 9-ét, Európa napként jelöli. Tudniillik Robert Schuman francia külügyminiszter május 9-én tette közzé javaslatát, mely egy közös Európáról szólt, s letéteményese kívánt lenni az európai béke megteremtésének. Mára az Európai Unió sárga-kék csillagos zászlaja és Beethoven Örömódája szimbólummá vált és az Európai Unió politikai egységét képviseli. Tágabb hazánk, Európa a népek hazája. Az integráció persze nem könnyû és korántsem gyors. Robert Schuman is a jövõ befektetõje volt 1950-ben, s mi is azok vagyunk. Lassan õrölnek az idõ malmai? Ne legyünk kishitûek. Az elmúlt hatvan eszten - dõben igencsak sok minden történt, ha nincs is itt még a Kánaán. Próbáljuk felidézni a hatvan évvel ezelõtti Miskolcot. Vagy elég lesz a harminc, vagy a húsz esztendõvel ezelõtti is! És nemcsak épített környezetünkre, gazdasági, oktatási, egészségügyi struktúránkra, mûvészeti mûhelyeinkre, a monográfiákra, tanulmányokra, vagy a rövidesen megjelenõ Miskolci Lexikonra gondolok. Errõl korábban nem esett szó, hát most megemlítem hogyan is fogalmazzak? van egy sajátos lenyomata Miskolcnak: az Aranykönyv. Ebben szerepelnek Kossuth Lajostól mostanáig a város díszpolgárai. Évrõl évre örömmel írhatjuk be az új értékek teremtõi, hordozói, terjesztõi nevét. Akik egész életükkel és munkásságukkal a haladást szolgálták, s hûek maradtak, vagy lettek Miskolchoz. Nyomot hagytak nyomukba léphetnek az újabb nemzedékek, melyeknek aztán tovább kell lépniük a természeti törvények szerint Miskolc tényleg a legnagyobb jövõjû magyar város lenne, lehetne? ahogyan Móricz Zsigmond írta egykor. Higgyünk a jóslatban, ámbár nem lettünk a magyar Ruhr-vidék. Új iparágak, új technológiák születtek, új szövetségek, új iskolák. És higgyünk az erkölcsök igazi megújulásában, és fõleg éljünk úgy, hogy hihessünk egymásban. Még két hete sincs, mikor egy vasárnap dél - elõtt a Magyar Televízió Fõtér címû mûsora Miskolcról jelentkezett. Miskolc nem egynapos város fejezte be mûsorát a Fõtér riportere a Szinva terasz bronz kisasszonyai közé telepedve. De hát jövõnket se napokban tervezzük lakosság is nagymértékben hozzá tud járulni. Nem kell mást tenni, mint a kertekben lévõ vízgyûjtõ edényekbe a használt növényi étolajból ml mennyiséget kell önteni. Ez szétoszlik a víz felszínén, elzárja a levegõtõl a lárvákat, melynek következtében azok elpusztulnak. A légi biológiai szúnyoglárva-irtás során használt vegyszer méhekre nem veszélyes. KITÜNTETETTJEINK MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETÔ CÍM Dr. Dobrik István mûvészet - történész, a Miskolci Galéria ny. igazgatója. Marton Éva operaénekes. PRO URBE Barna György vállalkozó. Farkas Gyula tanár, idegenvezetô. Kraitz Gusztáv szobrászmû vész. Plesz Antal építészmérnök. GÁLFFY IGNÁC ÉLETMÛDÍJ Tarczai Béla fotómûvész. SZABÓ LÕRINC IRODALMI DÍJ Jenei László író. REMÉNYI EDE ZENEI DÍJ Pogonyi Lászlóné karnagy. KONDOR BÉLA KÉPZÕMÛVÉSZETI DÍJ Fejér Ernô képzõmûvész. DÉRYNÉ SZÍNHÁZI DÍJ Fandl Ferenc színmûvész. SZEMERE BERTALAN KÖZÉLETI DÍJ Korinthus Katalin tanár. HERMAN OTTÓ TUDOMÁNYOS DÍJ Dr. Tóth Péter történész. PEDAGÓGIAI DÍJ Koncz József festômûvész, tanár. Sárközi Andorné ny. középiskolai igazgató. Tóth Józsefné óvodavezetô. BEKES DEZSÕ Fújtató GAUDEAMUS BENKÕ SÁMUEL DÍJ Dr. Poller Imre intézetvezetô fôorvos. Dr. Szántó Béla intézményi fôorvos. AZ ÉV SPORTOLÓJA Karakas Hedvig cselgáncsozó. Németh Csaba triatlonista. MISKOLC VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ Rusznyák József birkózóedzô. NÍVÓDÍJ Báthori László, a Twist Olivér Gyermekkórus vezetôje. Bíró Tibor, a Cine-Mis Kht. ügyvezetô igazgatója. Fazekas Miklós edzô. Mátyás Rudolf mesterszakács. Miskolci Csodamalom Báb szín ház. Simon István református egyházkerületi gondnok. Szabados Gábor újságíró. Taba Benô építészmérnök. MISKOLC VÁROS ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓI DÍJA Horváth Zoltán épít észmér nök. AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE Miskolc és Vidéke Galamb- és Kisállattenyésztôk Egyesülete. A CIVILEK TÁMOGATÁSÁÉRT DÍJ A Miskolci Kommunikációs Kht. Kéznyújtásnyira sorozatának stábja. MISKOLC VÁROS TURIZMUSÁÉRT DÍJ Balogh Sándor vállalkozó. SZENTPÁLI ISTVÁN KAMARAI DÍJ Dr. Barkóczi István, a Fux Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója. A ballagó diákok között már sok éve nincs se rokona, se isme rõ se. De évrõl évre elmegy egy-két gimnáziumba, azzal a mondvacsinált indokkal, hogy készít néhány felvételt. Többnyire nem készít. Elõ sem veszi tokjából a muzeális értékû masinát. Inkább elvegyül az ünneplõ tömegben, gyönyörködik az elegáns fiatalokban, megkönnyezi az igazgató szívhez szóló búcsúbeszédét, s ha nem is teljes hangerõvel, együtt énekli a gyerekekkel az ilyenkor szokásos dalokat. Szerinte most is az Elindultam szép hazámból a sláger, de a legtöbb iskolában ott van a toplista elején a Gaudeamus is. S éppen ez utóbbi adott alkalmat rá, hogy szót váltsunk véletlen találkozásunk alkalmával a hagyományõrzésrõl. Arról a furcsaságról, hogy korunk gyermekei olyan régi-régi latin nyelvû dallal búcsúznak az alma matertõl, aminek a szövegét alig-alig értik. Miért is értenék, hiszen a latin az 1950-es évektõl nem kötelezõ tananyag a középiskolákban. Lassan örökre elballag az a generáció, akik még eredetiben tudták citálni Vergiliust. (Ismerõsöm is jócskán túl van már a nyolcvanon.) De ha nem is tudják szó szerint a végzõsök, mit énekelnek, legalább õrzik a hagyományt bátorkodtam megjegyezni. Beszélgetõ partnerem azonban nem elégedett meg ennyivel. Azt kezdte fejtegetni, hogy ha jól belegondolunk, nem is olyan rossz ez a tájékozatlanság, hiszen miért kellene ezen a szép napon tudatában lenni, hogy mint a dal végén áll: Post molestam senectutem, azaz a terhes öregkor vár mindenkire, utána pedig nem más, mint a humus, azaz a föld. Ha lett volna még idõm, kifejtettem volna még azt is, hogy akik divatba hozták ezt a dalt (német mintára), évszázadokkal ezelõtt olyan iskolába jártak, ahol latinul tanultak minden tárgyat. Õk aztán jól tudták, mirõl énekelnek, mégis ezt választották. A ballagási ünnepségek notórius látogatója azonban türelmetlenül órájára pillantott, és már indult is sebes léptekkel hazafelé, mondván: Tudod, öregem, az ilyen ünnepnapokon tyúkhúslevest fõz az asszony, sok aprólékkal, zöldséggel, az pedig csak forrón jó. Utána néztem, amint korát meghazudtoló sebességgel szedi a lábát. Könnyû galoppja megerõsítette bennem a hitet, hogy ilyenkor tavasszal, ballagások idején a gaudeamus jelszó van érvényben, tehát örvendezni illik, akárhogy is végzõdik a szóban forgó dalocska. És az a bizonyos humus az meg arra szolgál és nem másra! hogy felszínre tolja a selyemzöld fûszálakat.

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

Miskolc város ünnepe. a Szinva teraszon és a Városház téren. Az idei év különlegessége, hogy Miskolc száz éve rendelkezik önálló

Miskolc város ünnepe. a Szinva teraszon és a Városház téren. Az idei év különlegessége, hogy Miskolc száz éve rendelkezik önálló Geoturizmus Szemét Szegénység VI. ÉVFOLYAM 19. SZÁM Térítésmentes 2009. MÁJUS 9. Geológiai konferenciát rendezett a Diósgyõrért Közhasznú Alapítvány, ahol kiemelték a geoturizmus fontosságát. Írásunk a

Részletesebben

TIZENÖTÖDSZÖR MEHETÜNK VILÁGGÁ

TIZENÖTÖDSZÖR MEHETÜNK VILÁGGÁ Utazási kiállítás színes kavalkáddal V. évfolyam 14. szám Térítésmentes 2008. április 5. CÉL A HARMADIK HELY Hölgyek a jégen Április 6 12. között Miskolcon rendezik a nõi divízió III-as jégkorong-világbajnokságot.

Részletesebben

A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN

A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN V. évfolyam 4. szám Térítésmentes 2008. január 26. BÕVÜLÕ PANELPROGRAM Több pénz, szigorúbb ellenõrzés Február 1-jétõl lehet pályázni a korábbi évek lehetõségeihez

Részletesebben

Vasárnap az Opole ellen csatáznak

Vasárnap az Opole ellen csatáznak Válságkezelés Komposztverseny Rendôrkutyák VI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Térítésmentes 2009. ÁPRILIS 4. Elkészült az Észak-magyarországi Régió Regionális Válságkezelési Terve, ez az elsõ ilyen az országban. Írásunk

Részletesebben

Karácsonyi programok. családokat, intézményeket. Szerda délután cserkészek lepték el a Városháza dísztermét; megrendezték

Karácsonyi programok. családokat, intézményeket. Szerda délután cserkészek lepték el a Városháza dísztermét; megrendezték Panelprogram Elismerések Víztisztító V. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Térítésmentes 2008. DECEMBER 20. Folytatódik a panelprogram a következõ évben, Miskolcon több ezer lakás újulhat meg 2009-ben. Írásunk a 3. oldalon.

Részletesebben

HOGYHA ELINDUL A VONAT...

HOGYHA ELINDUL A VONAT... V. évfolyam 6. szám Térítésmentes 2008. február 9. Utazó béka Miskolcról Megújult a Kocsonyafesztivál honlapja. Az internetes portál felhasználóbarát és a 21-ik századi igényeknek maradéktalanul megfelel.

Részletesebben

MISKOLC JÓ HÍRÉT VISZIK

MISKOLC JÓ HÍRÉT VISZIK Minden városnak a saját értékeit, identitását kell megtalálnia... MISKOLC JÓ HÍRÉT VISZIK V. évfolyam 7. szám Térítésmentes 2008. február 16. HARCOLNAK AZ ERÕMÛÉRT A közgyûlés levelét megírta Rendkívüli

Részletesebben

Az összefogás jelentõségét hangsúlyozták

Az összefogás jelentõségét hangsúlyozták Miskolc Holding Polgárôrnap Kamarazenei nyár VI. ÉVFOLYAM 34. SZÁM Térítésmentes 2009. AUGUSZTUS 22. Miskolcnak Európa élvonalában a helye, ezen dolgozunk nyilatkozta dr. Halmai Gyula elnök-igazgató. Írásunk

Részletesebben

ELINDULTAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK

ELINDULTAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK Választás Kisvasút Salakmotor VII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM Térítésmentes 2010. ÁPRILIS 30. Vasárnap tartották az országgyûlési választások második fordulóját, eldõlt, kik lettek képviselõk. Írásunk a 2. oldalon.

Részletesebben

FRANCIA MUZSIKA A LEVEGÕBEN

FRANCIA MUZSIKA A LEVEGÕBEN 85 000 példány Fõszerepben az opera FRANCIA MUZSIKA A LEVEGÕBEN MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 24. szám Térítésmentes 2007. június 16. A FEJLESZTÉSEK NEM ÁLLNAK MEG

Részletesebben

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT

VILÁGSZÍNVONALÚ CSILLAGPONT DAM-tanácskozás Tapolca marad Újabb műfüves pálya VI. ÉVFOLYAM 42. SZÁM Térítésmentes 2009. OKTÓBER 17. Elindult a MiNap online! A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. által mûködtetett internetes hírportál,

Részletesebben

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport 100 000 példány Bejáráson Jó a víz Gólszüret VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 27. A tervek szerint halad az Eperjesi utcán a miskolci készenléti század leendõ épületének felújítása. Írásunk

Részletesebben

JÓ RENDÔRÖK, JÓ HELYEN...

JÓ RENDÔRÖK, JÓ HELYEN... 85 000 példány JÓ RENDÔRÖK, JÓ HELYEN... MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 26. szám Térítésmentes 2007. június 30. A világ mérnökeinek csúcstalálkozója Egyedülálló, nemzetközi

Részletesebben

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA Piac Vajda-vélemény Avas Szálló V. ÉVFOLYAM 39. SZÁM Térítésmentes 2008. SZEPTEMBER 27. Októberben is tovább mûködik 11-éig a Búza téri ideiglenes piac, csupán négy napig lesz a város éléstár nélkül. Írásunk

Részletesebben

LIGAKUPA-DÖNTÕBEN A DVTK!

LIGAKUPA-DÖNTÕBEN A DVTK! IV. évfolyam 46. szám Térítésmentes 2007. november 17. Informatikai klaszter Informatikai klaszter létrehozásáról döntöttek Miskolcon júniusban, az erre vonatkozó alapító nyilatkozatot a Miskolci Egyetemen

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÜNNEPÉN

A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÜNNEPÉN IV. évfolyam 45. szám Térítésmentes 2007. november 10. Ezer fa ajándékba Ezer darab facsemetét ajánlott fel Miskolcnak az Északerdõ Zrt. A fákat a Városgazda Kht. vette át. LÉNÁRT V. Ötszáz darabot ebben

Részletesebben

A legtöbben bizony rá sem ismertek

A legtöbben bizony rá sem ismertek Közgyûlés EuroExpo Komposztkert V. ÉVFOLYAM 42. SZÁM Térítésmentes 2008. OKTÓBER 18. Miskolc képviselõ-testületének október ülésén a napirend elõtt fõként beruházások kerültek terítékre. Írásunk a 2. oldalon.

Részletesebben

ÉPÜLHET AZ USZODA MISKOLCON

ÉPÜLHET AZ USZODA MISKOLCON IV. évfolyam 40. szám Térítésmentes 2007. október 6. Élvonal DKSK nélkül Amirõl az illetékesek nem szívesen nyilatkoztak, az bekövetkezett. Persze, a sportágban járatosak azért pontosan tudták, hogy nincs

Részletesebben

VÉDJÜK AZ ÉLTETÕ VIZET

VÉDJÜK AZ ÉLTETÕ VIZET 85 000 példány VÉDJÜK AZ ÉLTETÕ VIZET A miskolci Öko-kör és a városi önkormányzat közösen szervezett tudományos konferenciát a víz világnapja alkalmából. MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

Részletesebben

Megyénkbõl két kórház a vesztesek között. azonban úgy nyilatkozott: intézetük nincs felkészülve erre, nem tudják átvállalni a miskolci beteganyagot.

Megyénkbõl két kórház a vesztesek között. azonban úgy nyilatkozott: intézetük nincs felkészülve erre, nem tudják átvállalni a miskolci beteganyagot. 85 000 példány Megyénkbõl két kórház a vesztesek között MEGSZÜLETETT A KÓRHÁZLISTA MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 10. szám Térítésmentes 2007. március 10. Magyar norvég

Részletesebben

Tehermentesül a Búza tér ELSÕ SZAKASZÁT

Tehermentesül a Búza tér ELSÕ SZAKASZÁT Tehermentesül a Búza tér ÁTADTÁK A BOSCH ÚT IV. évfolyam 42. szám Térítésmentes 2007. október 20. LEGENDÁK, ANEKDOTÁK, EMLÉKEK A miskolci színjátszás története Legendák, anekdoták, emlékek címmel jelent

Részletesebben

Egy hét az egészségért, egymásért

Egy hét az egészségért, egymásért Hajléktalanok Történelmi röntgen Miskolci filmalap VI. ÉVFOLYAM 46. SZÁM Térítésmentes 2009. NOVEMBER 14. A tél közeledtével egyre több otthontalan keres menedéket a miskolci szállókon. Írásunk a 4. oldalon.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ÜNNEPE

A SZOCIÁLIS MUNKA ÜNNEPE 85 000 példány A SZOCIÁLIS MUNKA ÜNNEPE MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 49. szám Térítésmentes 2006. november 11. SÚLYTALANSÁGBAN KÍSÉRLETEZHETNEK Miskolci ûrsiker

Részletesebben

Évi százmilliós megtakarítás. Befejezõdött a második ütemmel

Évi százmilliós megtakarítás. Befejezõdött a második ütemmel Körzethatárok Asztalitenisz Újjáépítés VII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM Térítésmentes 2010. JÚLIUS 24. Vita alakult ki a miskolci önkormányzati választásokra kijelölt körzethatárok körül, mely az OVB elé került.

Részletesebben

ember vehet részt. A tanács irodájában

ember vehet részt. A tanács irodájában Tisztújítás Örökségvédelem Távhôdíj V. ÉVFOLYAM 40. SZÁM Térítésmentes 2008. OKTÓBER 4. A SZÉPKORÚAK HÓNAPJA Generációk Háza nyílt Dr. Mokrai Mihály az idôs és a fiatal generáció segítségével adta át a

Részletesebben

MISKOLCON JÁRT A FINN TÉLAPÓ

MISKOLCON JÁRT A FINN TÉLAPÓ Volt zsákjában minden jó MISKOLCON JÁRT A FINN TÉLAPÓ IV. évfolyam 49. szám Térítésmentes 2007. december 8. ADVENT, SZILVESZTER MISKOLCON Ünnepi programok városunkban Advent elsõ vasárnapjával megkezdõdött

Részletesebben

NEGYEDSZÁZADOS ÁLLATKERT

NEGYEDSZÁZADOS ÁLLATKERT Állatmenhely Panelprogram Bölcsôdék V. ÉVFOLYAM 33. SZÁM Térítésmentes 2008. AUGUSZTUS 16. Elkészültek a fontosabb építmények alapozásával az új menhelyen, a munkát nagyban nehezítik a fémtolvajok. Írásunk

Részletesebben

LELÁTÓ ÉPÜL A STADIONBAN

LELÁTÓ ÉPÜL A STADIONBAN Felújítás Szemétharc Kántorok VI. ÉVFOLYAM 32. SZÁM Térítésmentes 2009. AUGUSZTUS 8. Majd negyedmilliárd forintból újulhat meg kívül-belül a Fazekas Utcai Általános Iskola. Írásunk a 2. oldalon. Az Avar

Részletesebben

MISKOLC BÉKÉSEN ÜNNEPELT

MISKOLC BÉKÉSEN ÜNNEPELT 85 000 példány Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk MISKOLC BÉKÉSEN ÜNNEPELT MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 11. szám Térítésmentes 2007. március

Részletesebben