BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSN OK.ÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : XI Előadó: Mell.: 1 db Hiv. sz.: Uhrin Nándorné Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Előkészítő: Véleményező: Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Lakásügyi Bizottság Nemzetiségi Önkormányzatok Előterjeszt és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 25-én tartandó nyilvános ülésére T'isztelt[(.özgyűlés! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. (1) bekezdése értelmében a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyben helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészsegugyi és szociális helyzetéről, illetve helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben kell meghatározni a helyzetelemzés során feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A program célja a hátrányos megkülönböztetés megelőzése, az egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a nőkre, a mélyszegénységben élőkre, romákra, a fogyatékkal élő személyekre, valamint a gyermekek és idősek csoportjára vonatkozóan. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. Összhangban az Ebktv., a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a

2 2 161/2013. (VI. 28.) közgy. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben történt esetleges változást kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően módosítani kell. Ahhoz, hogy a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, európai umos forrásokból, illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban részesülhessen, a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint fogadja el Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Szociálpolitikai Osztály, Közigazgatási Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Városüzemeltetési Osztály. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének minden bizottsága és valamennyi nemzetiségi önkormányzat megtárgyalta, döntéseik a közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata című dokumentumot és azt a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: Herczeg Tamás tanácsnok június 30. Békéscsaba, június 19. Ell~njegyzés: )/1(/ Jogi:...., ~, Herczeg Tamás tanácsnok /.,,,----. / 1 /) P,. / L4'v/'-t_ enzugy /... ;

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

4 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Jogszabályi háttér bemutatása, és jogszabály változásai A HEP Fórum A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége... 9 A családok eladósodottsága A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Magas az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító önkormányzati lakások száma A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Magas a veszélyeztetett kiskorúak száma A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 5%-a tartós beteg A nők helyzete, esélyegyenlősége Sok esetben nem válik ismertté a családon belüli erőszak A nők helyzete, esélyegyenlősége Nők visszatérésének segítése a munka világába Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A szociális ellátórendszer hatékony és szükségleteken alapuló működtetése Az idősek helyzete, esélyegyenlősége Alacsony az idősek informatikai jártassága A fogyatékos személyek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők nem ismerik teljes körűen az állami és önkormányzati tárna gatásokat A fogyatékos személyek helyzete, esélyegyenlősége A közfeladatot ellátó épületek akadálymentesítettsége nem teljes körű... 2

5 J Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) rendelkezéseivel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 580/2008. (X. 30.) közgy. határozatával fogadta el Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját, amelynek végrehajtása folyamatos volt. Az Ebktv., a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 161/2013. (VI. 28.) közgy. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) rögzítette a hatályos elvárásoknak megfelelő, az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A HEP olyan öt évre szóló esélyegyenlőségi program, amely részletes helyzetelemzést tartalmaz a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben (a továbbiakban: IT) a feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedések, valamint az azok elérését szolgálón intézkedések, azok elvárt eredményei, a végrehajtáshoz szükséges erőforrások, valamint a végrehajtás ütemezése került meghatározásra. A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni és szükség esetén azt felül kell vizsgálni. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott HEP dokumentumban foglaltakkal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az HEP elkészítése során együttműködik szakmai és társadalmi partnerekkel. Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az HEP felülvizsgálatát és annak eredményeit tartalmazza. Célok A HEP átfogó célja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP IT célja A HEP IT célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. Ebben a dokumentumban kell rögzíteni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként meghatározni annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 3

6 1 Jogszabályi háttér bemutatása A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról" szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai" fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásaira. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által elfogadott, az esélyegyenlőségi célcsoporthoz kapcsolódó fontosabb helyi szabályozások a következők: A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önkormányzati rendelete A közművelődésről szóló 34/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelete A spotról szóló 19/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelete A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (IX. 22.) önkormányzati rendelete A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 51/2008. (Xl. 24.) önkormányzati rendelete A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete A Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló 29/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4

7 A pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló 14/2015. (V. 26.) rendelete Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás változásának bemutatása A Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az egyes ágazati törvényekben biztosított felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában megállapított feladatkörében eljárva a helyi közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátására rendeletet alkot. Az elmúlt két évben a Közgyűlés több rendeletet módosított, hatályon kívül helyezett, illetve új jogszabályokat is alkotott. Ennek oka egyrészt központi jogszabályváltozás módosításai, másrészt a társadalmi, gazdasági környezet változásaira adott szociálpolitikai válasz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a békéscsabai lakosság egészségvédelmét. Ennek érdekében az egészségfejlesztő, egészségmegőrző programok szervezése, támogatása mellett 2001 óta biztosítja a 2 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni és 2008 óta a békéscsabai lányok humán papillomavírus (a továbbiakban: HPV) elleni védőoltásának a támogatását. Az agyhártyagyulladás elleni és a HPV elleni védőoltás támogatásának megállapításával kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatok, valamint a védőoltásokra vonatkozó központi jogszabályváltozás szükségessé tette a hatályos szabályozás módosítását. Az átláthatóbb és egyszerűbb jogalkalmazás érdekében rendelet módosítása helyett a Közgyűlés a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet megalkotásáról döntött. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik legfőbb célkitűzése a békéscsabai lakosság életminőségének javítása mellett, hogy egy vonzó élettér biztosításával a város népességmegtartó képességét erősítse. Az önkormányzat célja olyan biztonságos társadalmi környezet fenntartása, amelyben a család, mint a legalapvetőbb társadalmi közösség olyan értékek közvetítésére képes, amelyek a Békéscsabához való kötődés, az identitástudat kialakításában és az előremutató fejlődésben jelennek meg. A Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló 29/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet január 1. napján lépett hatályba. Az önkormányzat a támogatást azoknak a békéscsabai gyermekes családoknak kívánja biztosítani, ahol a gyermekkel azonos helyen lakó, a gyermeket saját háztartásában nevelő - a szülői felügyeletet gyakorló - szülő, gyám a gyermek születésének időpontjában és azt megelőző legalább 3 évben Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén folyamatos bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a városban lakik. A Szoctv. alapján a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások segélyezési rendszere március 1. napjától jelentősen átalakult. Az átalakítás főbb elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök. Módosult a Szoctv. alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre. Bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. s

8 A Szoctv. alapján kötelező segélyek március 1. napjától államigazgatási (járási), az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerültek. Az állam által - a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások március 1. napjától: - az időskorúak járadéka; - az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [ez utóbbi lesz a jelenleg egészségkárosodásukra tekintettel és a 14. év alatti gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek részére megállapított rendszeres szociális segélyből]); - az alapösszegű, az emelt és a kiemelt ápolási díj; - az alanyi és a normatív közgyógyellátás; - az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március l-jétől egységesen települési támogatás. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Szoctv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, hogy az önkormányzatok milyen élethelyzetekre tekintettel nyújthatnak támogatást. A finanszírozási rendszer az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztásnak megfelelően átalakul akként, hogy az önkormányzatok adóerő-képességükhöz igazodóan kapnak állami támogatást. Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból történik, azzal, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek. Az állam által biztosított ellátások 100%-ban központi költségvetésből kerülnek kifizetésre. Közgyűlés által elfogadott, a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) március 1. napján lépett hatályba. A korábbi rendeleti szabályozást hatályon kívül helyezte a Közgyűlés. Az új Rendelet készítésének alapvető koncepciója volt, hogy a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása érdekében a hatályos Szoctv. és a Rendelet alapján nyújtott ellátások tartalma és az ellátásra jogosultak köre tekintetében minimális maradjon a központi jogalkotás miatt az ellátások rendszerében történő változás lakosságot érintő hatása. A Rendelet alapján nyújtható ellátások típusai: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a lakhatási támogatás; a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, adósságcsökkentési támogatás; gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás; köztemetés; tanévkezdési támogatás; felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj. Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása során vetődött fel, hogy a Csaba Baba program akkor töltheti be a jogalkotó által 6

9 szándékolt célt, ha az önkormányzat megtalálja a lehetőségét annak, hogy a gyermekvállalás előtt álló fiatal diplomásokat támogassa, valamint már most deklarálja, hogy a megszülető békéscsabai gyermekek kezét nem engedi el", hanem segítséget nyújt számukra egy piacképes diploma megszerzéséhez és a helyben történő elhelyezkedéshez. A Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló 14/2015. (V. 26.) rendelet kéttípusú támogatást különböztet meg: a Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal az önkormányzat a felsőfokú tanulmányhoz nyújt a hallgatóknak támogatást. a Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás a fiatalok békéscsabai munkahellyel rendelkezők felsőfokú tanulmányaik befejezését követően támogatja az önálló életkezdését. 1 HEPFórum A HEP Fórum június 20. napján tartotta alakuló ülését, amelynek fő témája a HEP tervezetének véleményezése volt. A jelenlévők áttekintették a helyzetelemzést, és véleményezték az intézkedési terveket. A HEP Fórom elnöke a szociális területet felügyelő tanácsnok. Ezt követően a HEP Fórum december 05. napjan ülésezett. Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakult az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői és szakértői egyben tagjai a HEP Fórumnak is. 7

10 2014. évben január 14-én tartott ülést a HEP Fórum a Polgármesteri Hivatalban. A Fórum további javaslatokat, intézkedési terveket fogalmazott meg az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A HEP felülvizsgálati szakmai anyagának az áttekintésre és egyeztetésére a HEP Fórum június 19. napján tartott ülésén került sor. Monitoring és visszacsatolás A HEP megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. Nyilvánosság A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívtunk össze. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az HEP nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum. A nyilvánosság biztosítására folyamatos tájékoztatja a HEP Fórum a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média is rendelkezésre áll. Az eredményekről a lakosság és a szakemberek is folyamatosan tájékozódhatnak a tolerancia, a befogadás, a problémák iránti érzékenység össztársadalmi szinten történő növelése, támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. / Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH) 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. sz. Tel.: / Mobil: / Egyensúly AE Egyesület 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. sz. A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Esélyórákat" tart a megye óvodáiban és általános-, valamint középiskoláiban különböző témakörökben (fogyatékossággal élők, roma integráció, idősek). Az érzékenyítő program hitelességét segíti, hogy maguk az érintettek beszélnek az életükről, tapasztalataikról. Az órák célja a fiatal generáció érzékenyítése a hátrányos helyzetű csoportok iránt, továbbá a gyermekek és fiatalok szemléletmódjának alakítása, a kisebbségi és többségi társadalom közötti távolság csökkentése, a társadalmi kohézió megerősítése és az esetleges bennük élő tévhitek, előítéletek eloszlatása. 8

11 1.1. MÉL YSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK ESÉL YEGYENLÖSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLAT A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Az intézkedés tartalma: Mélyszegénységben élők és romák életvezetési-, háztartás-gazdálkodási tanácsadása Nagymértékű a családok eladósodottsága Az eladósodott családok számának 5 %-os csökkentése Térítésmentes, önkéntes részvételen alapuló, egyéni és kiscsoportos tanácsadás szervezése Az intézkedés megvalósításának december 31. határideje: A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Határidő: Kérdőív és felmérés, helyzetelemzés Határidő nem járt le Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: 96 db kérdőív került kitöltésre és feldolgozásra A kérdőívek alapján szükségletalapú tematika került felállítása egyéni és kiscsoportos tanácsadáshoz Térítésmentes egyéni és kiscsoportos tanácsadás szervezése Határidő módosítás a tervezett célok elérése és fenntartása érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: A mélyszegénységben élők jelentős hátrányokkal rendelkeznek az élet szinte minden (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) területén. A háztartások bevételi forrásainak túlnyomó része szociális transzferekből származik, messze nem éri el a létminimum biztosításához szükséges jövedelmet. A pénzügyi krízishelyzetek kialakulását számos tényező okozhatja, amelyből egyszerre több is jelen lehet az egyén életében. Ilyen például a létminimumot sem fedező bevételek mellett a megtakarítási lehetőségek nyilvánvaló hiánya, a közüzemi tartozásokból eredő eladósodás, valamint a pénzügyi tudatosság, tervezés mindennapi gyakorlatának hiánya, vagy például betegség. 9

12 A mélyszegénységben élők számára elérhető szociális szolgáltatások és támogatásformák, a legtöbb esetben már nem tudják hatékonyan kezelni a családok szociális krízishelyzeteit, megelőzni a háztartások gazdálkodási egyensúlyának felborulását, az eladósodást. A mélyszegénységben élő családok problémáinak feltárására 31 kérdésből álló kérdőívet készítettünk, amelyek a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Szociálpolitikai Osztály kliensei, illetve ügyfelei töltöttek ki. 120 db kiosztott kérdőívből 96 db került kitöltésre és feldolgozása. A 96 megkérdezett család 50%-ának (48 család) a havi, egy főre jutó jövedelme ,- Ft közötti, 25 családé ,- Ft között van. 16 család él havi ,- Ft közötti jövedelemből és 4 válaszadó nyilatkozta azt, hogy az egy főre jutó jövedelme ,- Ft között van. Tekintettel arra, hogy a megkérdezett családok a szociális intézményrendszer szolgáltatásait veszik igénybe, feltétezhetjük, hogy a munkajövedelemmel rendelkezők jelentős része közfoglalkoztatási jogviszonyban áll. Ez a jövedelem csak a foglalkoztatási jogviszony ideje alatt jelent rendszeres bevételi forrást a családoknak, ezért középtávon túl ez a jövedelem - tervezhetetlensége miatt - már nem nyújt biztonságot. Családok közüzemi és egyéb tartozása Van, v1:.. cs a t o m. ~ Adósságrendezés l ehetősége./ rn..:iramd1j t ::i 1 : o za~ t<.e J -e 5.abb. rnir1t'<g', t.o. l.> o P nbpliil v a n, t~l-! fo n egy é en be lü l V d li I ö ~ös ~ ö lt s~g Ö11f.-u1 llld l l 'y'ldlí s egit s ~gg el e gy félé ven be lli! Családok Van, ba 1ki ~itel 'jel:ilog k~ k s. s r~ n~l ~ íkö csön) N<"mt1Jd o m r.: rnlezni Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A család eladósodottságát vizsgáló kérdésre 69 válaszadó nyilatkozta, hogy háztartásának nincs, 27 családnak van - feltételezhetően akár több szolgáltatónál is - tartozása. A szegénységben élő családok pénzügyi stabilitásának veszélyeztetésében a lakhatás biztonsága illetve a lakhatással összefüggő költségek magas aránya különösen jelentős, ezért hangsúlyos szerepet kapnak azok az ismeretek és eszközök, amelyekkel a lakhatás biztonságának támogatására, a tulajdonviszonyok, a közüzemi szolgáltatókkal való szerződéses viszonyok rendezésének képessége erősödik. A pénzügyi tudatosságra nevelést fontos lenne beemelni a közoktatásba, és megerősíteni a felnőttoktatásban is. Az önkormányzathoz adósságkezelési támogatás iránti kérelmet évben 119 személy nyújtott be kérelmet és 92 fő volt jogosult a támogatásra évben 20 kérelmet kellett elutasítani, és 78 háztartás részére került a támogatás megállapításra. Az eladósodott háztartásoknak az adósságrendezés során egyszerre több dolgot kell kezelni. Az eladósodottság mögött sokszor információhiány, a helyzet rendezéséhez szükséges tudás és készségek hiánya áll. A jövőben térítésmentes, önkéntes részvételen alapuló, egyéni és kiscsoportos tanácsadás több kurzusban történő szervezése szerepel még terveink között. A tanfolyamon életvezetési, gazdasági, jogi, lakás-és háztartásgazdálkodási, pénzügyi ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének biztosítása, a tervezett célok elérése és fenntarthatósága érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig. 10

13 1.2. MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: A felújításra szoruló önkormányzati bérlakás állomány lakhatóvá tétele A helyzetelemzés következtetéseiben Magas az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító feltárt esélyegyenlőségi probléma önkormányzati lakások száma (25 db) megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások 70 %-os csökkentése Az intézkedés tartalma: Lakások műszaki állapotának pontos meghatározása Munkacsoport felállítása a szükséges eszközök, anyagok beszerzésére. A felújítási munkálatok elvégzése - kivitelezés Az intézkedés megvalósításának december 31. határideje: A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Határidő: Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: Éves beszámolók Felújítást igazoló fényképek, tervek Bizottsági előterjesztések Határidő nem járt le Az intézkedési terv teljesült a határidő lejárta előtt Felújításra kerültek azok az ingatlanok, amelyek az intézkedési tervben meghatározásra kerültek Határidő módosítás szükséges a tervezett célok fenntarthatósága érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 521 db önkormányzati bérlakással rendelkezik. Az önkormányzat a lakhatási gondokkal küzdő személyek és családok elhelyezését kiemelt feladatának tekinti. A gazdaságos és racionális lakásgazdálkodás érdekében fontos, hogy a különböző lakás-karbantartási, - felújítási munkálatok elvégzésére ütemezetten, a lehető legrövidebb időn belül kerüljön sor. Az időben elvégzett beavatkozásokkal megakadályozható a lakás állagának további romlása. A lakott, bérlővel rendelkező lakások komfortja és használati értéke nő a felújítást követően. A megüresedett lakásokban végzett komplex felújítások révén a lakhatási nehézségekkel küzdők részére rövid időn belül beköltözhető ingatlanokat tudunk biztosítani. A városban jelenleg 175 db szociális 11

14 lakásként bérbe adható ingatlan van. A bérleményre pályázók lakhatási viszonya nem rendezett, albérlőként, családtagként, szívességi lakáshasználóként élnek. Az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító önkormányzati lakások felújítására lakásfelújító brigádot állítottunk fel évben. A lakások közfoglalkoztatási program keretében történő felújítása során a bevont személyek értékteremtő munkavégzésben vehetnek részt, a szakirányú végzettségű személy gyakorlatot, illetve munkatapasztalatot szerezhet. A karbantartó csapatban több szakma is képviselteti magát (festő-mázoló, burkoló, kőműves, asztalos), feladatuk elsődlegesen az önkormányzati bérlakások állagmegóvó karbantartása, felújítása. A program társadalmi, gazdasági célokat szolgál. A lakásokban végzett munka nem csak a város ingatlanjainak értékmegóvásához járul hozzá, hanem a támogatja a lakókörnyezet folyamatos megújítását, gátolja a szlömösödés és szegregátumok kialakulását. A felújítási munkák szervezése rugalmasan szervezhető, így a lakásigénylők várakozási ideje is lerövidülhet. A program évszaktól függetlenül működtethető. A szakipari munkát végző közfoglalkoztatottaknak lehetőséget biztosít a szakmai tudásuk, gyakorlatuk megújításához, amely segítheti őket a nyílt munkaerőpiacra történő re-integrációban. Szociális bérlakás felújítás a Békéscsaba, Andrássy út 22. II. 3. szám alatti ingatlanban Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A lakások felújítására a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) tesz javaslatot. Az elvégzendő munkát és költségtervezetét jelenleg a lakásügyekkel foglalkozó szakbizottság tárgyalja és dönt az engedélyezésről. A Vagyonkezelő végzi a felújítás során a szakmai koordinációt, a szükséges anyagok és eszközök biztosítását. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása Békéscsabán 11 1 Év Lakások száma Felújításra fordított összeg I' ,- Ft ,- Ft májusig ,- Ft Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A program hosszú távon hozzájárulhat az álláskeresők aktív munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez, valamint a város fenntartható fejlődéséhez. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a felújításra szoruló önkormányzati bérlakás állomány lakhatóvá tétele, a tervezett célok és fenntarthatósága, és az elégtelen lakáskörülményeket jelentő lakások számának további csökkentése érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig. 12

15 2.1. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK FELÜL VIZSGÁLAT A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Veszélyeztetettség csökkentése a gyermekek körében Magas a veszélyeztetett kiskorúak száma A veszélyeztetettségi arányok 3 %-os csökkentése Az intézkedés tartalma: Megvalósítási határidő: december 31. Kapcsolatfelvétel az érintett segítő szervezetekkel, társhatóságokkal Cselekvési terv végrehajtása Probléma kezelése a szociális munka eszközeivel A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Határidő: Éves szakmai beszámolók Éves beszámolók a jelzőrendszer részvevőitől Statisztikai adatszolgáltatások Határidő nem járt le Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: Rendelkezésre álló statisztikai adatok információk feldolgozásra kerültek Felvilágosítás, ismeretterjesztés, tanácsadás és tájékoztatás, amelyek segítségével csökkenthető a veszélyeztetett gyermekek száma Határidő módosítás szükséges a tervezett célok fenntarthatósága érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: A veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Egy gyermek egyszerre több okból kifolyólag is lehet veszélyeztetett. A veszélyeztetettség megállapításánál nem feltétlenül szempont a szülő iskolai végzettsége, illetve az a tény sem, hogy a gyermek részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül-e. A védelembe vett gyermek sem lesz veszélyeztetett, amennyiben a védelembe vételi eljárás fel tudja azonnal oldani a veszélyeztetettség forrását. A veszélyeztetettség oka négy főcsoportra osztható: Környezeti főcsoport: a gyermek közvetlen környezete az irányadó, amely hatással lehet a gyermek életére, konkrétan veszélyezteti őt. Magatartási főcsoport: az érintett kiskorú magatartása, viselkedése. Egészségi főcsoport: a gyermek egészségi problémája, tanulási nehézsége. Anyagi főcsoport: az anyagi gond egyértelműen a jövedelmek hiányából származik. 13

16 2013. évben a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 108 volt, évben pedig 144 fő. A veszélyeztetett gyermek száma a vizsgált időszakban 33%-os növekedést mutat. Veszélyeztetett gyermekek adatai fő/2013. év Összesen 108 fő Veszélyeztett gyermekek adatai fő/2014. év összsesen 144 fő 51 Ko' nvcit:t1 főc~op orl Kornyci1 :-:1 íocsopor: 73 Forrás: Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013-ban 47%, 2014-ben 51 % tartozott a környezeti főcsoportba. Mindkét évben a gyermek családon belüli bántalmazása volt a leggyakoribb veszélyeztetettségi ok, ezt követi a gyermek elhanyagolása, és a családi konfliktus. A veszélyeztetett gyermekek 31 %-a tartozott a magatartási főcsoportba 2013-ban és 27%-a 2014-ben. A leggyakoribb ok 2013-ban a tankötelezettség elmulasztása, az aszociális/antiszociális viselkedés, illetve a csavargás volt ban a gyermekintézményben való beilleszkedési nehézséggel küzdött az érintett gyermeke több mint 50%-a. Az egészségi főcsopor tba 4-4 fő tartozott mindkét vizsgált évben. 3-3 gyermeknél magatartás- vagy tanulási zavar szerepel fő okként megjelölve, és 1-1 esetben a fogyatékosság. A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak 18 %-a tartozott az anyagi főcsoporthoz 2013-évben, és 19%-a évben, ami 19, illetve 27 családot érint. Gyermekvédelmi alapellátásban részesült gyermekek száma Békéscsabán évben 777 gyermek ll évben 747 gyermek 1 Védelembe vett gyermekek száma Békéscsabán évben 68 gyermek. évben 64 gyermek Kapcsolattartás átmeneti nevelésben lévő gyermekek szüleivel Békéscsabán évben 72 gyermek ll évben 79 gyermek 1 Forrás: Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Megtett intézkedések a veszélyeztetettség vonatkozásában sokrétűek, jellemzően a felmerülő problémára adekvátak. A fennálló veszélyeztetettségi tényező mértékétől függően a szakemberek együttműködnek a jelzőrendszer tagjaival, esetkonferenciát, szakmaközi megbeszélés tartanak. Eszközeik a segítő beszélgetés, pszichológiai vagy jogi segítségnyújtás, esetmegbeszélés keretén belül gyermekpszichiáter szakemberrel történő konzultáció, életvezetési tanácsadás, mediáció, családkonzultáció, krízistámogatás, átmeneti gondozás megajánlása (családok, vagy gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat), utcailakótelepi szociális munka, kórházi szociális munka, valamint más szakemberhez, civil szervezetekhez való irányítás, települési támogatások igényléséhez információ nyújtás, hivatalos ügyek intézésében segítség nyújtás, ezenkívül a Családvédelmi Koordinációért Felelős Szervnek való jelzés, védelembe vétel, illetve más gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése. A következetes felvilágosító és ismeretterjesztő munkának köszönhető, hogy össztársadalmi szinten nőtt a probléma iránti érzékenység és a korábbinál több gyermek és családja került a szakemberek látókörébe. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, a tervezett célok elérése és fenntarthatósága érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig. 14

17 2.2. A GYERMEKEK ESÉL YEGYENLÖSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: Tartósan beteg gyermekek számának csökkentése A helyzetelemzés következtetéseiben A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben feltárt esélyegyenlőségi probléma részesítettek 5 %-a tartósan beteg megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Csökkenjen a tartósan beteg gyermekek száma Az intézkedés tartalma: Az intézkedés megvalósításának június 30. határideje: Egészségmegőrző, egészségfejlesztő és egészséges életmódra nevelő program Szükségletekre alapozott egészségfejlesztési program A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Kérdőíves felmérés Statisztikai adatszolgáltatások Határidő: Határidő nem járt le Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: 601 db kérdőív került kitöltésre és feldolgozása Egészségmegőrző, egészségfejlesztő és egészséges életmódra nevelő program és szükségletekre alapozott egészségfejlesztési program szervezése Folyamatos tanácsadás és tájékoztatás, amelyek segítségével csökkenthető a veszélyeztetett gyermekek száma Határidő módosítás szükséges a tervezett célok fenntarthatósága érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: március-decemberben zajló vizsgálat 426 fő részvételével, az Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) kérdőív alkalmazásával történt. A kérdőívben a szokásos depresszív tünetek feltérképezése mellett a szorongásos tünetek explorációja is helyet kapott és a szuicid veszélyre is rákérdez. A kérdőív az eltelt egy hét hangulati állapotának mérésére irányul. A nemzetközi validálások alapján a kérdőív az antepartum szakban 7-13 pont felett jelez major depressziót, míg a postpartum periódusban pont felett. Kutatások igazolják, hogy a nők 33,3%-át érint élete során különböző mértékű hangulatzavar, amelynek legérzékenyebb időszaka a reprodukciós évekre tehető. A perinatális (szülés körüli) időszakban bekövetkező fizikai és hormonális hatások pszichés státuszváltozást vonnak maguk után. 15

18 1. trimeszter 2. trimeszter 3. trimeszter Postpartum szak Összesen Kitöltött EPDS db EPDS pontátlag 3,96 3,67 3,48 4,05 Kóros EPDS db Kóros EPDS % 9,70% 12,40% 8,60% 14,90% 10,80% Forrás: Szegedi Tudomány Egyetem és a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálat A postpartum (szülést követő) időszakban megjelenő fiziológiai változások hatással vannak a szerotonintermelésre is, amely előidézője lehet a hangulati állapot megváltozásának. A terhesség három trimeszterében a hangulati változások különböző mértékben lehetnek jelen. A depresszió csaknem kétszer akkora eséllyel vezethet koraszüléshez, mint a nem depressziós terhesek esetében. Az alacsonyabb születési súly is lehet a depresszió következménye, melyről többek között azt is kimutatták, hogy a felnőtt korban kialakuló cardiovasculáris betegségekkel hozható összefüggésbe. Azoknál a gyerekeknél, ahol az anya a terhesség alatt, vagy a gyermekágyi időszakban hangulatzavarokkal küzdött, alacsonyabb pontszámot találtak a kognitív tesztekben, valamint a gyermek kreatív játékára is negatív hatással van. Gyakoribbak lesznek az alvási és az evési zavarok is a depressziós anyák gyermekeinél. A szorongásos kórképek (pánikbetegség, fóbiák) csaknem mindegyike gyakran társul egyéb perinatális pszichopatológiákhoz. Mindhárom trimeszterben jelentősen befolyásolja a terhes hangulatát az őt körülvevő szociális környezet. A család szupportív viszonyulása, az apa támogató odafordulása a születendő család felé, a mikro- és makromiliő elfogadó attitűdje nagyon fontos védőfaktor a perinatális hangulatváltozások ellen. Bölcsődei intézményi díj megfizetése alól mentesülők jogcímenkénti megoszlása ~o u. :~ f--_-_}] ; Évszám 2015 liil RGYJ< 3 vagy többgyerrnekes család Tartósa n beteg gyerm eket neve l ő Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A bölcsődei gondozási díj fizetése alól mentesülők száma minden évben kimutatásra kerül évben volt a legmagasabb a mentességben részesülők száma. Az ezt követő évben összességében csökkent a mentességet érvényesíthető gyermekek száma, de a tartósan beteg gyermeket nevelő okán egy fővel tovább nőtt az érintett gyermekek száma a 3 év alatti korosztályban. A évi adatsor csak tájékoztató jellegű, nem tekinthető teljesnek, mert a bölcsődei beiratkozás a család élethelyzetétől függően gyakorlatilag egész évben folyamatos. A gravidák és családjuk részére nyújtott folyamatos tanácsadással és tájékoztatással csökkenthető a veszélyeztetett gyermekek száma. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, a tervezett célok elérése és fenntarthatósága érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig 16

19 3.1. A NÖK ESÉL YEGYENLÖSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a nők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése Szociális védőháló megismertetése a veszélyeztetett családokkal A helyzetelemzés következtetéseiben Sok esetben nem válik ismertté a családon belüli feltárt esélyegyenlőségi probléma erőszak megnevezése Az intézkedéssel elérni kívánt cél Az intézkedés tartalma A veszélyeztetett családok éljenek a jelzőrendszer és a szociális védőháló adta lehetőségekkel Tájékoztató anyag írott és elektronikus formában történő megjelenítése Az intézkedés megvalósításának december 31. határideje A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Statisztikai adatok Határidő: Határidő nem járt le Az IT jelenlegi állapota: Tájékoztató anyag készítése Eredmény: Módosítási javaslat: Szóróanyag készítése Tájékoztató anyag készítése Határidő módosítás szükséges a tervezett célok fenntarthatósága érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat - testi, lelki, anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni. A családon belüli erőszak kifejezés mellett használatos a kapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elnevezések is. A családon belüli erőszak körébe sorolható az is, ha harmadik személy követi el család egy tagja ellen, - csupán a családban betöltött szerepe mellett. A családon belüli erőszak egyik eleme, hogy a bántalmazott és a bántalmazó mindig ismerik egymást, leggyakrabban a családi vagy intim viszony köti-kötötte össze őket. Másik eleme az erőszakos magatartás vagy annak előkészülete vagy kísérlete a bántalmazó részéről. A különböző definíciók eltérő módon határozzák meg, hogy mikor beszélhetünk családon belüli erőszakról: hogy egyszeri bántalmazás már elegendő-e ennek megállapításához, vagy az erőszaknak többször kell előfordulnia, esetleg huzamosabb ideig. 17

20 A Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén január 1. és december 31. és január 01. és december 31. közötti időszakban a 32/ RFK utasításában foglalt, a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények közül az alábbiak vonatkozásában indult eljárás: Bűncselekmények megnevezése évi esetek száma évi esetek száma Könnyű testi sértés Súlyos testi sértés 5 4 Kiskorú veszélyeztetés 7 13 Tartás elmulasztás Erő szakos közösülés 1 1 (szexuális kényszerítés) Zaklatás Lopás 2 - Rongálás 2 - Magánlaksértés 3 4 Személyi szabadság megsértése 1 - Garázdaság 1 1 Önbíráskodás 1 - Becsületsértés - 1 Forrás: Békéscsabai Rendőrkapitányság Családon belüli erőszakot elkö vetők nem szerinti megosztása Békéscsabán évben évben Fiatalkorú nő: - 11 Fiatalkorú férfi: - Fiatalkorú n ő : 1 fő Fiatalkorú férfi: - Felnőtt nő: 6 fő 11 Feln ő tt férfi: 57 fő Felnőtt nő : 9 fő Fe l n ő tt férfi: 66 fő Összes elkövető száma: 63 fő Összes elkövető száma: 76 fő Családon belüli erőszak áldozatainak nem szerinti megoszlása Békéscsabán Felnőtt nő: 46 fő Felnőtt n ő : 47 fő Forrás: Békéscsabai Rendőrkapitányság A családon belüli erőszak áldozatai mindkét vizsgált évben kizárólag nők voltak. A két évben nagyságrendileg hasonló esetszám fordult elő évben 46 fő felnőtt, bántalmazott nő bántalmazásnak a leggyakoribb oka tartás elmulasztás és a zaklatás volt évben 47 fe l nőtt nőt bántalmaztak, a bántalmazásnak a leggyakoribb oka könnyű -, és súlyos testi sértés és zaklatás volt. A családon belüli erőszak még mai modern társadalmunkban is tabunak számít, mind az erőszak alkalmazója, mind annak elszenvedője igyekszik eltitkolni az erőszak létét. A külső környezet sem segíti a családon belüli erőszak feltárását, a társadalom nagy része úgy tekint a jelenségre, mint valamely családi problémára, amely nem rá tartozik. Sok esetben a bántalmazó maga is bántalmazott volt gyerekkorában, és konfliktuskezelésre, krízishelyzetek megoldására nem ismer más stratégiát, mint a bántalmazást. Célunk az, hogy össztársadalmi szinten nőjön a probléma iránti érzékenység és az erőszakot elszenvedettek minél nagyon számban jelezzék a bántalmazás tényét, és a lehető legszélesebb kör számára legyen ismert, hogy hova lehet fordulni probléma esetén segítségért. A tájékoztatás érdekében szórólapot, tájékoztató anyagot készítünk, amely bemutatja az erőszak típusait, információt nyújt, hogy mi a teendő erőszak észlelése, illetve elszenvedése esetén és tartalmazza a békéscsabai jelzőrendszerb en közreműködő intézmények, hivatalok elérhetőségeit. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a nők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a tervezett célok elérése és fenntarthatósága érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig. 18

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2013-2015 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Jogszabályi háttér bemutatása, és jogszabály változásai.... 4 A

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 249-4/2O14. Előadó: dr. Tőgye Ildikó Mell.: rendelettervezet Hiv. sz. - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III.376-6/2015. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. november

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben