1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43"

Átírás

1 VefBor153.qxd :45 Page MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó Boldogasszony 1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON hétfõ és péntek kedd és szerda 9-11 KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja templomunkat, plébániánkat, közösségünket! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással... Plébániánk számlaszáma: IEB A SZENTATYA MÁRCIUSI IMASZÁNDÉKA - Hogy Isten szavát egyre inkább hallgassuk, szemléljük, szeressük és éljük. - Hogy állandó gondja legyen a fiatal egyházak felelõseinek a katekéták, a szervezõk, valamint az evangélium szolgálatában elkötelezett világiak képzése. SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Vasárnap: 7, 1/2 10, 18 óra Hétköznap: 7, 18 óra Csütörtök, szombat: csak reggel 7 Kedden egész napos szentségimádás. MÁRCIUSI ÉLETIGE Akik könnyek között vetnek, majd ujjongva aratnak. (Zsolt 126 (125), 5) VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelõs kiadó: Nagy Károly plébános Szerkesztõ: Daróczi Rita Nyomdai elõkészítés: Molics Ferenc Munkatársak: Kanyurszkyné F. Lívia, Laczovics Marika - N A G Y B Ö J T - XVII./2. (153.sz.) február ELED ÉS ELÉD A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep Imádunk Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot. - Nagyböjti gondolatok, program - Imahét a keresztények egységéért - Papi találkozó Rómában - Srí Lankán jártam - Szent Erzsébet év - Egri Lelkipásztori Napok - Levelesláda

2 Vef153.qxd :49 Page 2 NAGYBÖJTI KÉSZÜLET 1. A szeretetet választom. Ezért nem ítélkezem. Csendben maradok. 2. A szeretetet választom. Ezért elfogadom, vállalom a keresztet is. Másokért, mások iránti szeretetbõl vállalom azt is, ami nehéz. 3. A szeretetet választom. Ezért ha el is buktam, felkelek és megyek tovább. 4. A szeretetet választom. Ezért figyelem Máriát és vele, segítségével igyekszem kimondani az Igeneket, a "legyen meg a te akaratod" szavakat. 5. A szeretetet választom. Ezért segítek másoknak az élet terheinek, a kereszt hordozásában. 6. A szeretetet választom. Ezért bátran lépek, nem törõdve azzal, hogy mit szólnak mások. 7. A szeretetet választom. Ezért nem adom fel, nem veszítem el a kedvem. 8. A szeretetet választom. Ezért együtt sírok a sírókkal, de elsõsorban - önvizsgálatot tartva - saját bûneim miatt. 9. A szeretetet választom. Ezért tudatosítom, hogy "az újrakezdések, mint tûzre döntött homokzsákok, megmentenek a megsemmisüléstõl." 10. A szeretetet választom. Ezért mindent adok, igyekszem szabad lenni, mentes a helytelen ragaszkodásoktól. 11 A szeretetet választom. Ezért nem védekezem, "megadom" magam, odaadom magam áldozatul. 12. A szeretetet választom. Ezért "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet", rád bízom magam. S ezért "bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek"! 13. A szeretetet választom. Ezért nem félek a haláltól. Tudom, Jézusom, hogy Te, Mária és a gyõztesek serege vár a mennyországban. 14. A szeretetet választom. Ezért "elveszítem életem, hogy megnyerjem azt"! GYÓNÁS KERESZTÚT - Nagyböjt a bûnbánat ideje. Õszinte önmagamba nézés, életem, kereszténységem, krisztuskövetésem felülvizsgálása és egy újrakezdési lehetõség! Ragadjuk meg az alkalmat! - Érdemes elõvenni lelki tükröket, melyek segítségével alaposabb önvizsgálatra kerülhet sor. Ráirányítják figyelmünket olyan területekre is, melyek egyébként elkerülnék figyelmünket. - Milyen idõközönként gyónjak? Aki komolyabb lelkiéletre törekszik, az általában havonként szokott. Fontos a rendszeres, tiszta lélekkel történõ szentáldozások miatt is a rendszeres szentgyónás. - Nemcsak gyónnom kell, hanem komolyan meg kell próbálnom újrakezdeni, másként folytatni életem, mint a szentgyónás elõtt. Megtérés! - Már a gyónási készületben fogalmazzam meg, hogy melyik az a terület (legalább egy!), amelyben radikális lépéseket teszek. Legyen cél, konkrét elhatározás elõttem, amit napról napra számon kérek magamon! És ajánlatos ezzel kezdenem a gyónást: ez volt az elhatározásom, így sikerült teljesítenem - Vannak, akik lelkiismeret furdalás nélkül rendszeresen jönnek a szentáldozáshoz, gyónni viszont nem szoktak! Vigyázat! Nehogy szentségtörésben éljünk! - Házaspárok megáldása, családok megáldása, Balázs-áldás, hamvazkodás Csak úgy van értelme, gyümölcse, ha tiszta lélekkel állunk oda! HAMVAZKODÁS Amikor a pap hamut hint a homlokomra, figyelmeztet, hogy: "por vagy és porrá leszel". Emlékeztet az elmúlásra, a földi élet mulandóságára. A lelkemmel törõdjek, azzal, ami megmarad az örök életre! A hamvazás meghívás is: "Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!" Aki beáll a sorba hamvazkodni, ezért jön. Bûnbánatot akarok tartani, az evangélium szellemében új életet szeretnék kezdeni. Mindez persze nem helyettesíti a szentgyónást. A szándék kifejezése, elkezdem a nagyböjtöt, amely magában foglalja a szentgyónást is és - ahogy az egyik nagyböjti prefációban imádkozzuk - "a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit " Veled és Feléd 2 Veled és Feléd 3

3 Vef153.qxd :49 Page 4 NAGYBÖJTI KÉSZÜLET Szent Sebestyén ünnepén (jan. 20.) a szentmisében elmélkedtük Szent Ambrus (+397) gondolatait. "Sebestyén Rómába ment, ahol elkeseredett üldözések dúltak hitünk ellen. Ott nyerte el a gyõzelmi koszorút. De még rosszabb, hogy nem csupán látható üldözõk vannak, hanem láthatatlanok is, mégpedig sokkal többen Miként egy üldözõ király sok helyre küldött ki üldözési parancsot, ugyanígy irányítja a sátán is sok csatlósát, akik nemcsak külsõleg, hanem belsõleg is üldözik az egyes lelkeket. "Az üldözésbõl mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban" (2 Tim 3,12). De hát ki is lehetne kivétel, ha már maga az Úr is elviselte (pl. Nagyböjt I. vas. ev. Lk 4,1-13.) az ilyen üldözések próbatételeit? Hány ilyen elrejtett vértanúja van Krisztusnak napról napra, akik tanúságot tesznek az Úr Jézus mellett!" A sátán - a belsõ ellenség, üldözõ - sokféle eszközt felhasznál ma is! A különféle kísértések, "üldözések" - Jön a sokféle gondolat, sugallat A körülöttünk élõ emberek, világ hatásai teszik próbára hitünket, hûségünket - Politikai helyzet, elkeseredés, depresszió a sötéten látás - Az anyagiak vonzása, az irigység, féltékenység, a versengés - Sokféle megjegyzés, gúny, bántás (iskolában, munkahelyen, rokonok között, de még egyházközségen belül is - pl. ha igyekszel többet tenni, szolgálni, többet a "pap körül vagy", buzgóbban élni az evangéliumot) Veled és Feléd 4 A BELSÕ ELLENSÉG - Mások szemében a szálkát, magáéban a gerendát sem veszi észre - A láthatatlan üldözõk a sátán csatlósai, szolgái! Ilyen értelemben is a "belsõ ellenség"! Amikor a másik háta mögött beszélsz, amikor rágalmazol másokat amikor terjeszted a rossz hírt, a pletykák, mások befeketítése Mennyi ilyen van! Mennyit ártasz Krisztusnak, az Egyháznak, közösségnek! Nem jobb lenne a jó hírt, az örömhírt terjeszteni?! Nem jobb lenne építeni?! Nem jobb lenne elküldeni a sátánt: takarodj, én a szeretetet - Istent - akarom választani! Kedves üldözött testvéreim! Legyetek hûségesek, bármilyen üldözés ér is benneteket. Jézus mennyi mindent átélt a körülötte élõ emberek miatt! Sokan nem értették. Még a közvetlen környezete sem! Éppen Szent Sebestyén napján olvastuk, hogy rokonai mentek érte, haza akarták vinni, mert az terjedt róla, hogy eszét vesztette! Nem véletlen vette bele a nyolc boldogságba is: "Boldogok vagytok hazudozva minden rosszat fognak rátok " Jézus ezzel együtt élt, vállalta ezeket a fájdalmakat is, és szeretett tovább! Ez legyen a mi válaszunk is: megyünk tovább, szeretünk tovább Jézussal, Jézusért, az Egyházért! - plébános - AKI SZERETI KRISZTUST......az teljesítse Krisztus parancsait! Kimondhatatlan, mily magasra emeli az embert a szeretet! A szeretet az Istenhez köt bennünket, a szeretet befödi a bûnök sokaságát (1 Pét 4,8). A szeretet mindent elbír, mindent türelmesen elvisel, A szeretethez nem fér semmiféle szenny, semmi gõg. A szeretet nem tûr szakadást, a szeretet nem szít lázadást, a szeretet mindenben összhangot teremt. Szeretet nélkül semmi sem kedves az Isten elõtt Boldogok vagyunk szeretteim, ha az Úr parancsait szeretõ egyetértésben teljesítjük (Szent I. Kelemen pápa körül) Veled és Feléd 5

4 Vef153.qxd :49 Page 6 NAGYBÖJTI KÉSZÜLET Egyik nap arra figyeltem fel, hogy ötéves kisfiam a tükör elõtt áll, szokatlan grimaszokat vág, és furcsán csavargatja a fejét. Kérdésemre, hogy miért teszi ezt, azt felelte: "Egy gyöngy az orromban van, és nem akar kijönni!" Aggódva vizsgáltam meg az orrát. Valóban, az orrában egészen fent volt egy zöld valami. Házi eszközökkel hiába próbáltam eltávolítani az idegen testet az orrocska üregébõl. El kellett vinnem a kis kölyköt a gégészetre. Az orvos számára nem jelentettek újdonságot a különbözõ dolgokat orrba-fülbe dugó gyermekek, és az izgatott anyák. Mindkettõjüket gyorsan meg tudta szabadítani kényelmetlen érzésüktõl. Megkönnyebbülve indultam haza kisfiammal, aki görcsösen szorongatta kezében a megmentett zöld gyöngyöt. Félúton voltunk, amikor félénken megjegyezte. "Anya, a másik orromban is van egy gyöngy." Megijedtem. Hol lehetett az a másik gyöngy, hogy az orvos figyelmét elkerülte? Talán most már fájdalmas beavatkozásra lesz szükség? Megálltunk egy kapualjban, összetettük a kezünket és könyörögtünk Jézushoz, hogy a gyöngy károkozás nélkül kerüljön elõ. Imánk azonnal meghallgatásra talált. A kicsi tüsszögni kezdett, tüsszögött és tüsszögött. Hirtelen a gyöngy, mint valami lövedék repült ki a "másik orrából"! Ez adott alkalmat arra, hogy komolyan elbeszélgessek gyermekemmel. Nyomatékosan intettem, hogy ha valami rosszat tett, akkor vallja be azt teljes egészében, hogy teljes segítséget kaphasson. Az eset azonban engem is elgondolkodtatott: vajon mi, felnõttek bölcsebben viselkedünk-e tulajdonképpen? Nem próbáljuk-e éppúgy elbagatellizálni félresiklásainkat, elleplezni csõdjeinket, az általunk elkövetett igazságtalanságot indokolni, bûneinket felezni? Talán nálunk is csak egy ártatlannak tûnõ csillogó tarka gyöngy volt: a kicsiny, de nem egészen kifogástalan szórakozás, amelyben részt vettünk, a pillantás kísértése, amelyben elbuktunk. Talán csak egyetlen impulzusnak engedtünk, hogy kielégítsünk egy veszélyes kíváncsiságot, vagy átléptünk egy láthatatlan, de mégis meglevõ határvonalon, és elnyomtuk a vészjelzést. Esetleg mi magunk észre sem vettük a helytelen viselkedésünket, talán mások figyelmeztettek rá, de ahelyett, hogy magunkba néztünk volna, megsértõdtünk Gyakran kétségbeesetten igyekszünk nem törõdni az orrunkban levõ gyöngy nyomásával, azt nem tudomásul venni. Magunkat próbáljuk igazolni, arra számítva, hogy a nyomás magától megszûnik. Veled és Feléd 6 GYÖNGYÖK AZ ORRBAN Valahol tudat alatt azt reméljük, hogy kikerülhetjük a mennyei "szakorvosi" vizsgálatot és kezelést. Sokkal jobb volna pedig igénybe vennünk az éjjel-nappal nyitva levõ rendelõt, és kitárnunk Elõtte nyomorúságunkat, amelybe kerültünk (vagy amely bennünk rejtõzik). Csak arra vigyázzunk, hogy vétkünk semmilyen részletét se titkoljuk el elõtte, mert az Úr vizsgálata azután igazán alapos. Észrevesz bennünk minden, még oly elrejtett idegen testet is. Diagnózisa tévedhetetlen és hûsége sikeresen gyógyít. /Gondolatok Erika Treude: Színes kövek az Aranyvárosból c. könyvébõl/ LELKIISMERET VIZSGÁLAT A szívbõl származnak a gonosz gondolatok - mondja Jézus. Minden bûn a gondolattal kezdõdik. Érdemes így Nagyböjtben a gondolataink táján is alapos tavaszi nagytakarításba kezdeni! - Szüntelenül imádkozzatok. Gondolataimban mennyi helyet foglal el az Úr? Kihasználom-e a lehetõségeket pl. utazás közben, házimunka, egyéb unalmas tennivalók közben, hogy Jézussal beszélgessek, a Szentíráson, vagy lelki olvasmányokon elmélkedjek? - Észreveszem-e magam, ha gondolataimba beférkõzik a Gonoszlélek: kritizáló, irigy, féltékeny, ítélkezõ gondolataim támadnak testvérekrõl, embertársaimról? Elutasítom-e ezeket, kérve Isten segítségét? Törekszem-e átváltoztatni a negatív gondolatokat a szeretet gondolataivá? - Odafigyelek-e a tisztaságra, gondolataimban, szándékaimban? Van-e kapcsolataimban olyan személy, akihez nem teljesen tiszta szándékok fûznek? Akivel érdekbõl keresem a kapcsolatot, azért, hogy magamnak elõnyöket szerezzek? Vagy éppen tisztátalan vágyak, érzések ébrednek szívemben, ha rágondolok? - Bizalmam van-e Istenben teljes szívembõl? Vagy aggódó, kételkedõ, félelmekkel teli gondolataim vannak a jövõvel, életemmel, egészségemmel, családommal kapcsolatban? Igyekszem-e leküzdeni ezeket, ellene fordulva a hazugság atyjának (sátán), és merem-e teljes mértékben Istenre bízni magam és szeretteimet? - Szelektálok-e a tekintetben, hogy mivel töltöm meg elmémet, szívemet? TV mûsorok, újságok, Internet... olvasni- és néznivalók, helyükön vannak-e? Vagy válogatás nélkül benyelem a média kínálta szemetet? Teszek-e így is azért, hogy gondolataim tiszták, igazak, szentek legyenek? Tiszta szívet teremts bennem, és az erõs lelket újítsd meg bennem, Istenem! Veled és Feléd 7

5 Vef153.qxd :49 Page 8 NAGYBÖJTI KÉSZÜLET NAGYBÖJTI PROGRAM Febr márc. 3: Az irgalmasság cselekedetei - "éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, ruhátlan voltam és felruháztatok". Vegyem észre és tegyek lépést minden nap valamelyik területen! Ki, miben éhezik, szomjazik (legfõképp szeretetben!)? De a Szent Antal persely is nyitva, szegények is vannak a környezetemben, betegek is, stb A fõ kérdés, minden esti lelkiismeretvizsgálatban: ma mit tettem!? --- Szent Erzsébet egyfolytában ezt tette! Márc. 4-10: Azt keressük, ami mások javára szolgál - Önzésem félre teszem Igyekszem észre venni, hogy a másiknak mire van szüksége (testilelki javak!) és lépek. Kilépek önmagamból, nyitok a másik felé Nem kapni akarok, hanem adni! Adjak! De tényleg azt, ami a másik javára szolgál. Sajnos még a házastársadnak, gyermekednek sem mindig azt adod, ami a javára szolgál! Ne az önzését elégítsd ki! --- Szent Erzsébet nyitott szívvelszemmel közlekedett! Márc : Keressük az egyszerûséget és igénytelenséget (pl. anyagiak, öltözködés, étkezés terén - elvárások félre téve!). Biztos, hogy erre szükséged van? Vagy e nélkül is lehet élni? Lehet tisztogatni magam a beidegzõdött szokásoktól, "életszínvonaltól" Ne az osztálytársaddal, munkatársaddal, rokonokkal versenyezz! Merj egyéniség maradni. Te is "diktálhatod", mutathatod, hogy milyen a krisztusi élet a különbözõ területeken! --- Szent Erzsébet a királyi ékszereket, koronát is le tudta tenni! Márc : A lelki szegénység - Mentes legyek a helytelen ragaszkodásoktól, legyek szabad (üres, befogadó, nyitott). Ne az én akaratom legyen! Idõm, elképzelésem, ötleteim, tudásom Milyen nehéz sokszor nem ragaszkodni ezekhez! Milyen nehéz engedni és a másikat, másokat elfogadni! A gyûjtés, harácsolás kísértése vagy ettõl is tudok szabad lenni, ettõl is meg tudok szabadulni! --- Szent Erzsébet mindenét szétosztotta! Márc : Meglássam Isten atyai jóságát - a megpróbáltatásokban, mellõzésben, betegségben, nélkülözésben és magasztalom Istent! Tudom Istenem, hogy most is szeretsz! Bizonyára, most ez válik javamra, most ez kell a szentté válásomhoz Elfogadom Uram, legyen meg a Te akaratod! Tudom, hogy az Istent szeretõknek minden a javukra szolgál! Tudom, hogy Isten a rosszból is jót tud kihozni! --- Szent Erzsébet Te Deumot (Téged Isten dicsérünk!) énekeltetett, amikor ott kellett hagynia otthonát és indul a bizonytalanságba IMÁDSÁG Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen, és azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek; kérjük ezért bizakodó lélekkel: Te légy a mi gazdagságunk! Te Atyád jutalmát ígérted azoknak, akik tápláltak, amikor éhes voltál, inni adtak, amikor szomjas voltál, meglátogattak, amikor beteg voltál, add, hogy az ítélet napján mi is az áldottak között legyünk, akik szívesen gyakorolták az irgalmasságot embertársaikkal! Te megtanítottál minket arra, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, segíts, hogy észrevegyük ránk szoruló embertársunkat, és azt keressük, ami mások javára szolgál! Amikor Szent Erzsébet a szegénységet választotta, másokat akart segíteni, engedd, hogy az evangélium szellemében mi is keressük az egyszerûséget és igénytelenséget, és segítségére siethessünk a szükséget szenvedõinek! Irántad való szeretetbõl Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél! Te megengedted, hogy Erzsébet megélhesse azt a betlehemi éjszakát, amelyen nem fogadták be a Szûz anyát és Szent Józsefet a szállásra, segíts, hogy minden megpróbáltatás, szükség, mellõzés és betegség mélyén élõ hittel meglássuk atyai jóságodat, és örvendezõ' lélekkel dicsérjünk téged! Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk Jézus Krisztus által, ámen. Veled és Feléd 8 Veled és Feléd 9

6 Vef153.qxd :49 Page 10 HÁLAADÁS "KIT KÜLDJEK EL? KI MEGY EL NEKÜNK? - ÍME, ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ!" (Iz 6,8) Február elsõ vasárnapján hallottuk a szentmisén. De minden nap elhangzik az Úr hívása. Minden nap válaszolhatunk rá, egyéni és közösségi életünkben. Gyerekek, felnõttek. Minden életkorban, minden élethelyzetben, hivatásban. Nem, mert az anyukám parancsolja nem, mert letolást kapok, nem az emberek tetszését keresve nem, mert jó pénzt kapok érte Az Úr kérdezi, az Úr küld. Örömmel megyek, örülök, hogy neki szolgálhatok, hogy munkatársa lehetek. Nemcsak kapni akarok. Örülök, hogy építhetem plébániai közösségemet, egyházamat. Hála az építõkért! Mindig öröm, amikor jelentkezik valaki, hogy: mit segíthetek? Sõt sokszor nem is a kérdéssel jönnek, hanem már az ötletekkel, tettrekészséggel: arra gondoltam, hogy csinálhatom-e, megbeszéltük egy páran, hogy szívesen felvállaljuk Hála plébániai közösségünk felelõseiért, akik a különbözõ csoportokat igyekeznek szeretgetni, törõdnek velük, összeszedik õket. Hála mindazokért, akik családi, munkahelyi, iskolai elfoglaltságaik mellett mindig találnak alkalmat, idõt, hogy közösségünket szolgálják. Hála a sokféle szolgálatért, felsorolni is sok lenne! Íme itt vagyok, engem küldj! Itt vagyok Jézusom, rendelkezz velem, számíthatsz rám! Hála az Istennek szenteltekért, akik "mindenüket elhagyva, követték Jézust" (Lk 5,11). Hála, hogy az ilyen radikális döntéseket is meg tudják hozni egyesek. Papi, szerzetesi hivatásban és más módon, egészen Istennek szentelve magukat! - pl - HÁLA AZ IMÁDSÁGGAL SZOLGÁLÓKÉRT! Hálát adok Uram a 2006-os év kegyelmeiért, plébániánk tagjaiért, akik csatlakoztak az engesztelõ imaévhez és az egymillió imádkozó magyarhoz. Mint ismeretes, 2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Kar engesztelõ imaévet hirdetett a nemzet megújulásáért. Az év folyamán sok program, zarándoklat volt ennek jegyében országszerte. Ennek kapcsán vettem részt május 13-án Esztergomban a Mindszenty emlékmisén. Mélyen megérintett ez a mise. Úgy érzem a Szentlélek sugallta, hogy nekem is tennem kell valamit nemzetünkért. Már korábban is olvastam a Vértanúink-Hitvallóink kiadványban, hogy lehet csatlakozni az egymillió imádkozó magyarhoz. Még 1995-ben a Mindszenty Alapítvány hirdette meg ezt az imamozgalmat Mindszenty József bíboros szel- Veled és Feléd 10 lemiségét õrizve. A bíboros azt mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, akkor nem kell az ország sorsáért aggódnunk. Az Alapítvány ennek szellemében gyûjtötte határon innen és túl a katolikus magyar hívõket, hogy közösen imádkozzunk Egyházunkért, Hazánkért, a boldoggá illetve a szentté avatásokért. Sajnos az imádkozók száma a 11 év alatt lassan növekedett. Májusban a Mindszenty emlékmisén kihirdették, hogy tagja van az imamozgalomnak. Ezt hallva, mintha csak a Szentlélek tüze járt volna át, úgy éreztem, azonnal csatlakoznom kell a mozgalomhoz és ezt az örömöt másokkal is meg kell osztanom plébániánkon. Esztergomból hazafelé azon gondolkoztam, ha minden plébánia csak 100 fõvel csatlakozna, már meglenne az 1 millió imádkozó. Tudtam, hogy sok határon túli magyar katolikus tagja az imamozgalomnak Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban, ezért még inkább úgy éreztem, sürgõsen tennem kell valamit ez ügyben. Másnap a vasárnapi mise után megkerestem Károly atyát és elmondtam elhatározásomat -mivel a regisztrálás mindig a plébánoson keresztül történik-, és hogy szeretném, ha búcsúig plébániánkról 100 testvérünk csatlakozna. Károly atya nagyon örült és sok sikert kívánva meghívott, készítsek listát a csatlakozó testvéreinkrõl. Úgy érzem a Szentlélek munkálkodott bennem és mintegy fogadalmat téve magamnak és Istennek, elhatároztam, hogy megpróbálom megismertetni és meghívni minél több testvérünket ebbe az imamozgalomba, hogy mihamarabb regisztrálni tudjuk a mozgalomhoz csatlakozókat. Takács Editke és én gyûjtöttük a neveket és Hála Istennek a Szent László napi búcsúra 105 tagot számlálhattunk és regisztrálhattunk. Boldogok voltunk, hogy sikerült. Örömünk még tovább fokozódott az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségen, ahol Erdõ Péter bejelentette, hogy az Alapítvány által összegyûjtött imádkozó nevét ünnepélyesen dobozokba tették és a Bazilika Kincstárába helyezték megõrzésre. Ezzel a mi imánk is része lett annak a felajánlásnak, amelyet István király az ország szorult helyzetében tett és megmutathattuk a nemzeti összefogást. Hála neked ezért drága Urunk! Igaz, hogy az engesztelõ imaév véget ért, de azt hiszem, 2007-ben is folytatnunk kell az imát országunkért, nemzetünkért, ifjúságunkért, és mindnyájunk megújulásáért, hogy egyre többen felismerjék csak Istenben és az Õ végtelen szeretetében bízhatunk. Ezért mindenkit hívunk és biztatunk, csatlakozzon az imamozgalomhoz. Minden nap 1 Miatyánkot imádkozunk országunkért, nemzetünkért hittel felajánlva. Irány a 2 millió! - Tordai Éva - Veled és Feléd 11

7 Vef153.qxd :49 Page 12 IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT Erdõ Péter bíboros Szent Márk evangéliumának részletéhez (Mk 7,31-37) fûzte gondolatait. Az elhangzott evangéliumi részletben "Jézus úgy hozza el az evangéliumot az emberekhez, hogy testi bajaikon is elkezd segíteni. Ennek az útján közelít lelkükhöz, így kommunikál velük. Ezt adja az Egyháznak is, ha tetszik, állandó módszerként, hogy az embereket ott kell megszólítani, ahol vannak, és nem lehet úgy hirdetni az evangéliumot az embereknek, hogy közben észre sem vesszük, hogy mi minden bajuk van" - fogalmazott Erdõ Péter. Jézus azonban ennél is többet, az evangélium örömhírét akarta átadni az embereknek, és ezt kell tennie az õt követõ Egyháznak is. A világnak, az egyes embernek és az egyháznak is szüksége van a gyógyulásra, hiszen nem hallja meg Krisztus szavát. Ez az elutasítás olykor már nem is a keresztény vallás, hanem Jézus Krisztus személye ellen irányul - figyelmeztetett Erdõ Péter. Krisztusnak mindannyian tanítványai vagyunk és ez a tény, az õ személye, Krisztus arcának közös keresésére indít bennünket. "Minden keresztény elemi küldetése, hogy elvigye Krisztus örömhírét azoknak, akik még nem hisznek benne. Ezért, ha a közös cselekvést a teljes egység hiánya még nehezíti is, a misszió munkájában a legnagyobb szolidaritás indokolt és szükségszerû" - mondta Erdõ Péter, idézve XVI. Benedek pápa gondolatait: "ha minden keresztény közösség missziós küldetésének két vonatkozását tudatosítjuk, vagyis az evangélium hirdetését és a szeretet tanúságtételét ez segíti utunkat az egység felé." D. Szebik Imre evangélikus püspök a Szent Pál levelébõl vett szentírási részlet (1Kor 12,12-29) felolvasása után József Attila Eszmélet címû versét idézte, utalva a világ és benne a kereszténység szétesettségére, töredezettségére. Ez a töredezettség a keresztények bûne is - mondta a püspök. Hogyan rakhatjuk össze azt, ami összetört? - tette fel a kérdést. Ennek megválaszolásához a hívõ embernek azt a kérdést kell tisztáznia magában, hogy számára mit jelent az Egyház? D. Szebik Imre kiemelte: az egyházi közösség hordozni tudja a másik ember terheit, és ha nem is mindig tud konkrét segítséget nyújtani, meg tudja hallgatni bajait, problémáit, és ezzel már a fájdalmakat gyógyító közösséggé válik. Az egység vágyott és fontos elemének mondta a püspök az Eucharisztiában való egység kérdését, amely még nem valósult meg. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyháznak bátorító közösségnek kell lennie. Mint fogalmazott: a magyar kereszténység alig hallatja a hangját fontos társadalmi és erkölcsi kérdésekben, pedig nem kellene félnie. Némelyek már eltemetnék az egyházat, mondta, de nem szabad elfelejteni, hogy "a temetés után a feltámadás következik". Veled és Feléd 12 Újra közösen megélhettük Jézusnak azt a mondatát, hogy "Legyenek mindnyájan egy". A közös imádságok, igehirdetések, énekek tükrözték a Krisztus akarata szerinti teljes egységet. Az imahét témája: " a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé." (Mk 7,37) Meghívás az egyházaknak, hogy törekedjenek a keresztény egységre, s fogjanak össze az emberi szenvedésre adandó válaszokban. Mindkét téma Krisztus testének gyógyítására vonatozik. (Márk 7,31-32) Jézus megmutatja Isten hatalmát és azt a vágyát, hogy az embert teljességre vezesse. Az igehirdetések felemelték lelkünket az Úrhoz. Az ige és dicsõítõ énekek látóvá és hallóvá tettek; egy szív, egy lélekként dicsõítettük az Urat. Az igék hirdetése megvilágosította, hogy minél közelebb megyünk Jézus keresztjéhez, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Közös elhivatásunk van, hogy Isten irgalmának és igazságának eszközei legyünk a világban. A közös imádságok, énekek közelebb hozták egymáshoz a keresztény testvéreket - akik a legnagyobb nyomorúságban élõkért imádkoztak. Elsõ alkalommal az Úr hívó szava - közös bûnbánatot tartsunk. Isten áldásáért könyörögjünk, akik szenvednek és visszautasítják Krisztus hívását. - együtt tanúskodjunk Krisztusról. Elcsöndesedés, hogy halljuk meg az Úr hangját, ne maradjunk süketek! Ne zárkózzunk el mások szenvedése elöl és bármely felekezetû keresztényként közös felelõséget vállaljunk értük. Uram nyisd meg szívünket, hogy felismerjük, hogyan kell válaszolni a fájdalmakra, vagy hogyan kell válaszolnunk azok fájdalmára, akik szenvednek közöttünk. Uram jöjj irgalmaddal, javítsd meg széttöredezett életünket. Jóságos szereteteddel taníts meg minket, hogy másokat magunkhoz ölelhessünk, ahogyan Te is magadhoz ölelsz bennünket Jézus Krisztusban, és erõsítsd közös tanúságtételünket az irgalom és megbocsátás javára. Az imádságok, énekek a különbözõségeink ellenére, egymás megajándékozása volt. Lebontotta a korlátokat, mindnyájan az Úr gyermekei voltunk. Az Úrtól kapott ajándékoknak ára van. Az Ige, erejével támogathatja az elesetteket és a megtört szívûeket, de ehhez szükség van a nyitott fülekre, hogy meghalljuk az Úr szavát, kitudjuk üresíteni önmagunkat, hogy befogadjuk és cselekedjük az Igét. Az Ige élése szabaddá tesz bennünket. Az Úrtól kapott kegyelmet tudjuk tovább adni, sugározni mások számára. Töltsd el szívünket életadó lelkeddel, jöjj Szentlélek, hogy megtapasztalhassuk jelenléted ajándékait az egység felé vezetõ zarándok utunkon. Az agapé is egy családdá formált. Megosztottuk egymás gyökereirõl és liturgiájáról tapasztalatainkat. Derûsen ünnepeltünk együtt és dicsõítettük az Urat. Meghitt és szép esték voltak. Megvalósult Jézusnak a végrendelete: legyenek mindnyájan egy. Egy a pásztor egy a nyáj megtartva mindenki saját egyéniségét és gyökereit! L.Marika Veled és Feléd 13

8 Vef153.qxd :49 Page 14 PAPI TALÁLKOZÓ RÓMÁBAN Rómában jártam papi lelkigyakorlaton. Zömmel Európából, de minden kontinensrõl, 640 pap jött össze. Jézus itt van. Ez volt kiírva, ez volt a szemünk elõtt állandóan, és ennek az élménynek lehettünk részesei az együtt misézés, a sokféle elõadás, beszélgetés, tapasztalatcsere kapcsán. Hogyan éljük meg papságunkat? Mi a válasz a mai ember, világ - sokszor megoldatlannak tûnõ - kérdéseire? Hogyan éljünk az Egyházban, a plébánián? Milyen jó tudni, hogy nem egyedül vagyok! Már reggel tudatosíthatom, így kezdhetem a napom Keresni a közösséget, mert ahol ketten, hárman összejönnek Jézus nevében, "ott vagyok köztük"! Öröm volt hallani, hogy a sok sötétség, "éjszaka" közepette is mennyi szépség, kincs van az Egyházban, plébániákon! Mennyi hiteles, elkötelezett, másokért - Jézusért, Krisztus ügyéért - élõ keresztény van! Örüljünk testvérek! "Jézus itt van"! Ismerjük fel, szeressük, szolgáljuk! - pl - LELKIPÁSZTORI NAPOK - EGER Évrõl évre nagy eseménye a magyar egyháznak a lelkigyakorlatnak is meg-felelõ Lelkipásztori Napok. Kétszázötven tenni akaró, Egyházát szeretõ civil és pap, püspök, hitoktatók, képviselõtestületi tagok, a plébánián tevékenykedõ emberek sokasága... A magyar egyház szíve dobog itt - mondta egy idõsebb férfi testvérünk. XVI. Benedek pápa Deus caritas est enciklikája volt a vezérfonalunk. Íme Veled és Feléd 14 LELKIPÁSZTORI NAPOK egy pár kérdés, gondolat a sok közül, melyek nagyböjti elmélkedésnek is megfelelnek, sõt tettekre is hívnak bennünket! - A felebaráti szeretet az út az Istennel való találkozás felé, s a felebaráttól való elfordulás Isten számára is vakká teszi az embert. A szeretet konkrét megélése csak az Istennel való bensõséges találkozás által lehetséges. - Hol találkozol (találkozhatsz) plébániádon a Szeretet-Istennel? Tudsz-e hinni és örülni Jézus megváltó jelenlétének minden pozitív és negatív eseményben - amint Mária élete minden eseményében felfedezte Istent, és Igent mondott neki? - Vannak plébániák ( kis egyházak ), ahol a hozzájuk betérõk a szeretet pillantásait, gesztusait kapják, s ez odavonzza õket. Mit tehetnénk, hogy a plébániánkra, liturgiánkra, rendezvényeinkre betérõk minél többektõl a szeretet ilyen fogadtatásában részesüljenek? - Krisztust nem birtokolhatom egyedül, csak másokkal közösségben. - Mit tegyünk plébániánkon, hogy a hozzánk betérõ szentséget kérõk a szeretet és a befogadó közösség tapasztalatával találkozzanak? - Hogyan tudjuk a keresztény fiatalok elé állítani a keresztény hivatás távlatát, illetve (a világ felkínálta felelõtlen kapcsolatok helyett) miként tudjuk felragyogtatni elõttük a szent házasságra való készület, és az egyházat építõ, a szentséget megélõ házasság távlatát? - Mit tehetünk, hogy ne csupán egy kis csoport viselje a karitászmunka felelõsségét, hanem az egész plébánia, minden hívõ részese legyen annak? - A hit továbbadásának legfontosabb eszköze, hogy Krisztussal nézzek embertársamra, hogy az Õ szeretetének pillantását tudjam adni másoknak, hogy szeretetébõl minden nap merítve, építsem a szeretetkapcsolatokat (illetve közösséget). A szeretetnek ez a konkrét megélése csak az Istennel való bensõséges találkozás által lehetséges. - A keresztények arra hivatottak, hogy személyesen vegyenek részt a közéletben. Hogyan kell egy plébánián megszervezni a két parlamenti választás között az egyház társadalmi tanításának megismerését...? Veled és Feléd 15

9 Vef153.qxd :49 Page 16 A KATOLIKUS KARITÁSZ-KÜLDÖTTSÉGE SRÍ LANKÁN A magyar egyház hivatalos segélyszervezete katolikus viszonylatban rekord összegû 390 millió forintnyi adományból számos segélyprogramot valósít meg az ázsiai országban. Öröm arra gondolnunk, hogy a mi plébániai közösségünk ehhez Ft-tal járult hozzá! Közvetlenül a katasztrófa után sátrakat szállított az elpusztult településekre. Húsz önkéntest küldött két hónapi munkára, akik pszichoszociális segítséget nyújtottak és segélycsomagokat osztottak, mozgó orvosi szolgálat mûködtettek 300 vasárnapi iskolába járó gyermek számára egy éven keresztül biztosított ebédet Telekvásárlással új otthonhoz segített 42 olyan családot, amelyek a tenger közelsége miatt nem kaptak engedélyt a korábbi helyen újjáépíteni otthonukat. További 15 család számára a magyar adományokból házakat épít, melyhez a telket már megvásárolta. - most épül egy falu, melyen 50 lakásból áll és a Szent István király nevet fogja viselni. Most pedig került átadásra két kollégium, melyekbe a szökõár által érintett családok gyermekei kerülnek! A Szent Sebestyén iskolában háromezer fiú gyermek tanul és ott volt szükséges egy személyes kollégium felépítésére, mely most a Szent Imre nevet kapta. Nemcsak épületet, hanem példaképet is akartunk ajándékozni az ottani fiataloknak. Imre jó tanuló, jó sportoló és a tiszta, erkölcsös élet példaképe! Átadtunk egy 40 személyes leánykollégiumot is, melyet kedves nõvérek irányítanak. Ennek pedig a Szent Erzsébet nevet adtuk. Az Isten és a felebaráti szeretet, valamit az eszményi feleség példaképe. Mindkét helyen óriási ünneplést rendeztek (gyönyörû énekekkel, táncokkal, helyi szertartásokkal ), hogy kifejezzék hálájukat Isten és a Magyar Katolikus Karitász felé. Srí Lanka egy külön világ. Az Új Ember újságban olvashatott mindenki egy beszámolót róla. Ami még bennem él az ottani emberekkel kapcsolatosan - sokféle módon találkoztam velük: lakásukon, utcán, üzletben - mosolygós, nyugodt, vendégszeretõ emberek. Egyszerûen élnek. Össze sem lehet hasonlítani õket az európai, magyar emberekkel. A szegénység - fõleg a szökõár sújtotta vidékeken - kézzel, szemmel tapintható. Ha nem látom, nem hiszem szobácskáik, lakberendezéseik vannak. Többen még mindig (két év után is!) összetákolt fabódékban laknak. Mégsem panaszkodnak, nem elégedetlenek, tudnak derûsek lenni. Persze azért várják, hogy segítsen rajtuk valaki, megoldódjon helyzetük. Imádkozhatunk is értük! - Károly a. - Veled és Feléd 16 Ünnepélyes fogadtatás A Szent Erzsébet kollégium Nekik épült Szertartásos tûzgyújtás Emléktábla Dicsérjük Istent! Helyi specialitások...és folytatódik az építkezés... Veled és Feléd 17

10 Vef153.qxd :49 Page 18 BETEGEK VILÁGNAPJA ÕSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BETEGEK XV. VILÁGNAPJÁRA Kedves Testvéreim! február 11-én, amikor az Egyház ünnepi liturgiával emlékezik meg a lourdes-i Szûzanyáról, a koreai Szöulban rendezik meg a betegek XV. világnapjának központi eseményeit... Az Egyház a szenvedõkre tekint, és felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegekre, akik között a betegség végsõ fázisában sokan közel vannak a halálhoz. Õk minden kontinensen jelen vannak, fõleg azokon a helyeken, ahol a szegénység és más nehézségek nyomort és óriási fájdalmakat okoznak. E szenvedések tudatában lélekben jelen leszek a betegek világnapján, és csatlakozom azokhoz, akik összegyûlnek, hogy beszéljenek arról a sebrõl, amit világunkban a gyógyíthatatlan betegségek jelentenek, és biztatják a keresztény közösségeket, melyek tanúságot tesznek az Úr gyöngédségérõl és irgalmáról. A betegség elkerülhetetlenül magával hozza a krízis pillanatát is, és arra hív minket, hogy áttekintsük saját helyzetünket. Az orvostudomány fejlõdése sok esetben felkínálja a szükséges eszközöket, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a kihívással, amennyire fizikailag lehetséges. Az emberi életnek belsõ korlátai vannak, és elõbb vagy utóbb halállal fejezõdik be. Minden ember erre a tapasztalatra hivatott, és fel kell rá készülnie. A tudomány fejlõdése ellenére nem találtak még gyógymódot minden betegségre, így a kórházakban, a betegotthonokban vagy odahaza számtalan gyógyíthatatlan testvérünk szenved az egész világon, akik sok esetben már a végsõ stádiumban vannak. Ezenkívül több millióan élnek egészségtelen körülmények között, és gyakran a legalapvetõbb orvosi ellátást sem kapják meg. Ennek eredményeképpen a "gyógyíthatatlannak" tekintett emberek száma jelentõsen megnövekedett. Az Egyház szeretné segíteni a gyógyíthatatlan és haldokló betegeket, és szorgalmazza azt a méltányos szociálpolitikát, amely elõsegítheti számos betegség okának megszûntetését, és sürgeti azok jobb ellátását, akik közel vannak a halálhoz, és akik nem számíthatnak semmilyen gyógykezelésre. Olyan politikai lépések elõmozdítására van szükség, amelyek megteremtik a megfelelõ körülményeket a gyógyíthatatlan betegségek elviseléséhez és a halállal való Veled és Feléd 18 méltó szembenézéshez. Ezzel kapcsolatban még egyszer alá kell húznunk: több olyan központot kell létrehozni, ahol fájdalomcsillapító kezeléseket és teljes egészségügyi ellátást nyújtanak, megadva a betegeknek a szükséges emberi segítséget és lelki vezetést. E jog minden embert megillet, és mindanynyian el kell köteleznünk magunkat ennek védelmére. Szeretném bátorítani mindazok törekvését, akik nap mint nap igyekeznek biztosítani, hogy a gyógyíthatatlan és végsõ stádiumban lévõ betegek és családtagjaik megfelelõ és szeretetteljes segítséget kapjanak. Az irgalmas szamaritánus példáját követve az Egyház mindig különös figyelmet tanúsított a betegek iránt. Tagjain és intézményein keresztül továbbra is a szenvedõk és a haldoklók mellett áll, és igyekszik megõrizni méltóságukat az emberi lét e jelentõs pillanataiban. Sokan - egészségügyi dolgozók, lelkipásztori tevékenységgel foglalkozók, önkéntesek és intézmények világszerte - fáradhatatlanul szolgálják a betegeket kórházakban, olyan helyeken, ahol fájdalomcsillapító kezeléseket nyújtanak, városok utcáin, házi gondozás formájában vagy plébániákon. Most hozzátok fordulok kedves testvéreim, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek, vagy a betegség végsõ stádiumában vagytok. Arra biztatlak benneteket, hogy szemléljétek a keresztre feszített Krisztus szenvedéseit, és vele egyesülve forduljatok az Atyához teljes bizalommal, tudva, hogy az egész élet, s a tiétek különösen az Õ kezében van. Legyetek tudatában, hogy szenvedésetek Krisztus szenvedésével egyesülve termékeny lesz az Egyház és a világ javára. Kérem az Urat, hogy erõsítse meg szeretetébe vetett hiteteket, fõleg mostani megpróbáltatásaitokban. Bárhol is vagytok, remélem, mindig megtaláljátok a kellõ bátorítást és lelki erõt ahhoz, hogy tápláljátok hiteteket és közelebb kerüljetek az élet Atyjához. Az Egyház szeretne segíteni nektek és mellettetek akar lenni papjain és lelkipásztori munkatársain keresztül, támogatni benneteket a szükség idején, és jelenvalóvá tenni a szenvedõknek Krisztus szeretõ irgalmát. Végül kérem az egyházi közösségeket az egész világon, fõleg azokat, amelyek a betegek szolgálatának szentelik magukat, hogy Máriának, a Betegek Gyógyítójának (Salus Infirmorum) segítségével továbbra is tegyenek tanúságot Istennek, a mi Atyánknak szeretõ gondoskodásáról. Imádkozom azért, hogy a boldogságos Szûz, a mi Édesanyánk vigasztalja a betegeket és adjon erõt azoknak, akik "irgalmas szamaritánusként" a szenvedõk testi és lelki sebeinek gyógyítására szentelték életüket. Gondolatban és imáimban veletek vagyok, és az Úrban rejlõ erõ és béke jeleként adom rátok szívbõl jövõ apostoli áldásomat. XVI. Benedek pápa Veled és Feléd 19

11 Vef153.qxd :49 Page 20 BETEGEK VILÁGNAPJA Egy csodálatos gyógyulás története Azért írom le ezt a történetet, mert úgy gondolom, mindnyájunk számára lelki segítség lehet, és különösen idõs, beteg testvéreinknek nyújthat lelki vigaszt betegségeik elviseléséhez. Drága nagymamám 93 éves lesz a napokban, és fiatalosabb, mint 20 évvel ezelõtt, pedig egy súlyos betegségen esett át. November elején szegény mama elesett és eltörte a lábát. Sajnos ez egy nagyon csúnya nyílt törés volt, azonnal mûteni kellett. Ekkor derült ki, hogy egy különleges betegségben szenved. Az idõk folyamán a csontjai annyira elvékonyodtak, hogy szinte papírból vannak (un. Papírcsontú) és minden mozdulat akár egy újabb töréshez vezethet. A kisvárdi kórházban platinát építettek be a lábába, de ezt sajnos nem fogadta be a szervezete. Állapota egyre súlyosabb lett és szegény nagymamámnak igen nagy fájdalmai voltak. A nagymamám egész életében mindig hívõ asszony lévén bízott Isten gondviselõ szeretetében és jóságában, ezért most úgy érezte, itt az idõ, az Úr magához hívja õt. De a Jóisten még valamit tartogatott számára és más feladatot szánt neki. Átszállították a nyíregyházi kórházba, ahol egy újabb megpróbáltatás várta. Itt egy nagyon különleges és veszélyes mûtétet végeztek el a lábán, amit jelenleg Magyarországon csak ez az adjunktus végez. (Az általa kikísérletezett mûtéti eljárás Németországban már elfogadott, de Magyarországon még csak kísérleti stádiumban van, ezért november végén a nagymama mûtétjérõl készült összes fénykép-és videofelvételt elvitte egy orvosi konferenciára.). A mûtét látszólag jól sikerült, de még sok idõ kellett a gyógyuláshoz. Nagymamám két hetet töltött az intenzív osztályon, és ez alatt az idõ alatt komoly missziós munkát végzett. Mivel egy kicsit nagyothall, a napi imáit mindig hangosan mondta és erre felfigyelt a többi beteg. Egyszer például egy fiatal balesetet szenvedett lány volt a szobatársa, aki hangosan szitkozódott, amikor bekerült a kórházba. Nagymamám szépen elkezdett hangosan imádkozni érte is, és másnapra a sérült lány megnyugodott, sõt megkérte a mamát tanítsa meg õt imádkozni. És ez így ment minden nap. A betegek és az orvosok megszokták, hogy nagymamám szinte egész nap imádkozik és hálát adva mindig Istent dicsérte. Amikor átkerült a rehabilitációs osztályra a betegek sírva búcsúztak el tõle. A másik osztályon sajnos egy kicsit rosszabbra for- dult a mama kedélyállapota és a fájdalmak is újra viszszatértek. Mivel közeledett a Karácsony a család jobbnak látta, ha hazaviszik. December 22-én végre hazamehetett a kórházból és ettõl kezdve fokozatos javulás állt be az állapotában. Napról napra erõsödött, visszatért az étvágya is. Nagyon sok tejterméket eszik - amit korábban nem evett- ez is elõsegíti a csontok regenerálódását. A mûtéti hegek teljesen eltûntek, nem is látszanak, pedig a combjától a bokájáig volt egy hosszú vágás. Hála Istennek teljes szellemi frissességgel bír, jókedvû és soha nem panaszkodik. Arcán béke, derû és a ráncai szinte teljesen eltûntek. Állíthatom, szinte 70 évesnek, ha látszik. Most egy nagy feladatra készül. Megpróbál járókerettel újra járni. Lassan halad, de nem adja fel. Minden nap egy kicsit többet és többet tud lépegetni a szobájában és mindenért hálát ad Istennek. Mi a családja is naponta imádkozunk érte és megköszönjük Istennek az Õ csodálatos irgalmát és gondviselõ jóságát. Az orvos, aki mûtötte egy fogadalmat tett. Azt mondta, ha nagymamám újra járni tud, kérelmezni fogja az egyházmegyénél egy kápolna építését. Ami a nagymamával történt az mindenki szerint egy valóságos csoda. És végezetül én is megköszönöm Istennek drága nagymamám gyógyulását és csodálatos bizonyítékát "Istennél semmi sem lehetetlen". A mi kedvenc Taizé énekünkkel zárom történetemet: Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr remélj és bízz benne, jó az Úr. Tordai Éva Veled és Feléd 20 Veled és Feléd 21

12 Vef153.qxd :49 Page 22 TANÚSÁGTÉTEL "Az Isten tenyerén " Harmadik gyermekünk, Zitus születésének története Második gyermekünk, Dórika nem volt még egy éves, amikor megbizonyosodtunk róla, hogy új élet növekszik a szívem alatt. Bár korábban nyitott kérdés volt számunkra, hogy hány gyermekünk lesz, most mégsem fogadtunk kitörõ lelkesedéssel a hírt. Legégetõbb gondunk éppen elsõszülött fiunk óvodai elhelyezése volt. Figyelemzavarára való tekintettel speciális óvodai csoportot kellett neki keresnünk, ami korántsem volt egyszerû feladat. Úgy vélekedtem, addig nem szabad újabb gyermeket vállalnunk, amíg kisfiunk számára megfelelõ helyet, megoldást nem találunk. Ehhez képest az újabb gyermekáldás híre a problémák kellõs közepében talált bennünket Ebben a helyzetben nem volt könnyû lélekben ráhagyatkozni a Gondviselésre, és az Úrra bízni a gondjainkat. Hosszú hónapokig csak reménykedni tudtunk, hogy elõbukkan a fény az alagút végén. Testileg, lelkileg egyaránt próbára tevõ idõszak volt ez. Végül a gyermekvárás nyolcadik hónapjában sikerült kisfiunkat egy számára megfelelõ óvodai csoportba beíratni, és innentõl kezdve már felszabadultabban készülhettünk születendõ gyermekünk fogadására. A vele való találkozás nagy napja december 20-án érkezett el. Ekkor hivatalosan még egy hetem lett volna hátra a szülésig. Reggel, amikor elindultam a MÁV kórházba, az elõre megbeszélt orvosi vizsgálatra, még nem sejtettem, hogy estére már a karjaimban tarthatom újszülött kislányunkat Rendkívül lassan telt el az a nap; hosszú órákat várakoztam a kórházban. Kora este volt, mire végre hazaérkeztem. Ekkor már idõnként enyhe fájásokat éreztem, de nem tulajdonítottam nekik nagy jelentõséget, mivel az orvosom elõre figyelmeztetett, hogy a délelõtti vizsgálat következményeként elõfordulhat ilyesmi. A biztonság kedvéért azonban mégiscsak telefonáltam neki, és õ azt javasolta, hogy menjünk be hozzá a kórházba. Ebben megnyugodva férjemmel, Gáborral szép komótosan elkezdtünk készülõdni. Sok tennivalónk nem volt, mivel a gyerekek már aludtak, a kórházi csomagom pedig régebb óta ott állt összekészítve. Még elmentem zuhanyozni, és ekkor vettek hirtelen fordulatot az események. Az addig alig észrevehetõ méhösszehúzódások szinte egyik pillanatról a másikra valódi, kínzó szülési fájásokra váltottak át. Ekkor már nem az volt a kérdéses, hogy vajon be kell-e mennünk a kórházba, sokkal inkább az, hogy egyáltalán beérünk-e Veled és Feléd 22 "Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek" Korábban rengeteg töprengést okozott annak kigondolása, hogy mi legyen a két nagyobbik gyermekünkkel, amíg mi Gáborral a szülészeten leszünk. Szülésem estéjén azonban ezek a korábbi aggodalmak feleslegessé váltak; az események olyan gördülékenyen zajlottak és álltak össze kerek egésszé, ami pusztán emberi erõfeszítésekkel elképzelhetetlen lett volna: Alvó gyerekeinkhez egy kedves, velünk egy házban lakó fiatal lányt, Erikát hívtuk át vigyázónak, aki vállalta, hogy nálunk alszik és másnap is ott tud maradni, ha szükséges. Ennél kézenfekvõbb és megnyugtatóbb megoldást nem is találhattunk volna! Erika megérkezése után Gáborral elindultunk otthonról a kórházba. Mivel azonban ekkorra már igen gyakori és erõs fájásaim voltak, csak csigalassússággal, vánszorogva tudtam haladni a folyosón. Az elsõ tolófájás a házunk liftjében tört rám, a második pedig - amivel egyúttal Zita Renáta lányunk is a világra robbant - a kapualjban ért utol, miközben arra vártam, hogy Gábor a kocsival beálljon az épület elé. Amíg Gábor félperces távolléte alatt megszültem kisbabánkat, éppen két férfi érkezett társasházunk elé. Amint észrevették, hogy segítségre szorulok, egyikük azonnal, csodálnivaló gyakorlatiassággal cselekedett: betámogatott a fûtött lépcsõházba, hívta a mentõket és riasztotta a földszinten lakókat, hogy hozzanak gyorsan tiszta törölközõket, amibe bebugyolálhatjuk az újszülöttet, hogy meg ne fázzon. Istennek hála, az ijedségen kívül sem Zita babánknak, sem nekem nem esett semmi bajunk. A mentõ megérkezéséig a lépcsõházban álldogálva várakoztunk, majd a mentõorvosnõ ellátta újszülött kislányunkat. Ezután engem is megvizsgált. Miután mindkettõnket kielégítõ állapotban talált, elindultunk a kórház felé. A szülés viharos körülményeire való tekintettel a mentõsök a hozzánk legközelebb esõ Dél-pesti Jáhn Ferenc kórházba szállítottak minket. Itt mindenki nagyon kedvesen fogadott bennünket. Ami ezután következett, az viszont már kevésbé volt vidám: Zitus tõlem elkülönítve az intenzív osztályra, inkubátorba került megfigyelésre. Ebben a helyzetben azt volt a legnehezebb elfogadnom, hogy két napig, amíg Zita baba inkubátorban volt, szinte teljesen el Veled és Feléd 23

13 Vef153.qxd :49 Page 24 ÉLETÜNK, ÖRÖMEINK - INFORMÁCIÓK voltunk szakítva egymástól. Mindössze napi kétszer látogathattam meg õt néhány percre, és szoptatni sem szabadott ezen idõszak alatt. Istennek hála, miután Zitus kikerült az inkubátorból, végre napi négy alkalommal bemehettem hozzá, hogy megszoptassam õt. További négy kórházi napunk azután már zavartalan harmóniában telt. Utólag belegondolva abban is a Gondviselés kezét látom, hogy ebbe a közeli kórházba kerültünk a kislányommal. Így ugyanis esténként, Zita baba utolsó szoptatása után hazamehettem, és együtt lehettem a két nagyobbik gyermekünkkel, illetve módom volt segíteni a férjemnek a háztartási teendõk ellátásában is. Az is jólesõ érzéssel töltött el bennünket, hogy sok segítséget kaptunk rokonoktól, barátoktól is. Ki egy tálca süteményt sütött, ki a kocsiját adta kölcsön, ki azt ajánlotta fel, hogy vigyáz a két nagyobbik gyerekünkre szükség esetén, és olyan is akadt, aki lakásunk karácsony elõtti nagytakarításából vette ki a részét. Ezek voltak a legszebb ajándékok, amiket kaptunk! Összességében azt mondhatom, Zita babánk születésének, elsõ napjainak története az Úr gondviselésének kézzelfogható bizonyítéka. Azóta már több, mint egy hónap eltelt, de örömünk még mindig folyamatos. Két nagyobb gyermekünk kedvesen babusgatja kishúgát, mi pedig nap mint nap tapasztaljuk, hogy bár a nagycsalád több munkával, fáradsággal jár, de egyúttal a boldogság, a szeretet is megsokszorozódik. Hála legyen érte az Úrnak! Veled és Feléd 24 A Lakatos-család apraja-nagyja nevében: Jutka A KERESZTSÉGRE KÉSZÜLÕKET és a hívõket, akik visszaemlékeznek keresztségükre, a nagyböjti liturgia hangolja húsvét ünneplésére. Gyuri és Dia már régóta készül, hogy az idei húsvéton megkeresztelkedhessen - a katekumenátus lépcsõfokait járva. Hogy milyen változások történtek bennük a készület során? Elmondták a szentmisén (is). Dia: Mióta beléptem Isten házába, sok jó dolgot gyûjtöttem lélekben magamba. Azóta azt tapasztalom, hogy egy kicsit másként mûködik a világ számomra. Érzékenyebb lett a lelkiismeretem. Érzem Isten állandó jelenlétét. Rendszeressé vált életemben az imádság, a hálaadás. Azóta többször adakoztam a rászorulóknak. - Egy barátnõmnek segítettem megírni egy házi dolgozatot, és ehhez vittem el a hittankönyvet. Õ maga is meglepõdött, hogy menynyi igazság található benne, és a dolgozat nagy részét ebbõl írtuk meg. Gyuri: A legnagyobb változás az életemben a rendszeres imádkozás (reggel, este). Sokkal nyugodtabb és higgadtabb lettem. Nem beszélek csúnyán. Megváltoztak a fontossági sorrendek az életemben. Embertársaimmal szemben toleránsabb, megértõbb vagyok. Számomra kevésbé szimpatikus embereket igyekeztem elfogadni, rossz tulajdonságaikat félre rakva csak a jót nézni bennük. Vallásos témákban tudásomhoz mérten igyekszem felvilágosítani nem vallásos, de érdeklõdõ kollégáimat. Konfliktus helyzetben próbálom õket nyugtatni. Más szemmel nézek a körülöttem lévõ világra, még az állatokra, növényekre is, látom bennük a teremtés tökéletességét. TUDNIVALÓK LAKÁS SZENTELÉS, HÁZSZENTELÉS Vízkereszt tájékán szokták a katolikus családok kérni - évrõl-évre - a házszentelést Örömmel mentünk az idén is több helyre, hogy együtt imádkozzunk a család békéjéért, testi-lelki egészségéért hogy végezzünk egy kis "ördögûzést", behívjuk Jézust házunkba, életünkbe Természetesen évközben is lehet kérni, és nem is csak új lakásokba! Akik tehát kimaradtak és szeretnék, semmi akadálya PÉNTEK Hústilalom csak Nagyböjt péntekjein (és Hamvazószerdán) van. Az év többi péntekje is kötelezõ bûnbánati nap, csak akkor mi magunk válasszuk meg, hogy mivel mutatjuk meg Jézus iránti szeretetünket. Mert mi is a péntek "értelme"? Arra gondolunk, hogy Jézus pénteken adta szeretetének legnagyobb jelét, áldozta fel magát, adta életét értem, értünk. Pénteken válaszolok az Õ szeretetére. Én is szeretlek Jézusom. Ezért a mai napon irántad való szeretetbõl lemondok bizonyos dolgokról ("én is szenvedek"): étel, ital, finomabb falatok, kávé, cigaretta, TV és egyéb szórakozás, számítógép. Esetleg vállalom, hogy pénteken csak kenyér és víz vagy kinek mi az igazi áldozat?! Másik terület: a felebaráti szeretet gyakorlása! Meglátogatok egy beteget, elmegyek segíteni valakinek, vállalok egy kis "közmunkát" a templom és plébánia körül. Örömet szerzek Vagy több imádság: elimádkozom a keresztutat, részt veszek a péntek esti egy órás szentségimádáson, elvonulok legalább félórára és elmélkedem a szentírásból, stb Tehát a lényeg: ma ezt vállalom, ma ezt ajánlom fel - Jézus iránti szeretetbõl! Veled és Feléd 25

14 Vef153.qxd :50 Page 26 PLÉBÁNIÁNK FARSANGJA A gyermekek... Mint mindig, idén is a hitoktatók szervezésében megrendezésre került a gyermekfarsang. Telt ház volt, nagyon sok szülõ elhozta gyermekét. A programok változatosak voltak: kezdés elõtti közös éneklés, köszöntõ, baba-mama klub, jelmezbemutató, tombolázás, a hitoktatók mesejelenete, büfé, vadrózsa tánccsoport és közös tánc. Köszönet és hála mindazon szülõknek, segítõknek, közremûködõknek, akik szeretetteljes háttérmunkájukkal elõsegítették a farsang sikerét (díszítés, technika, büfé, takarítás, elrámolás ). Dicsõség és hála Uram, Neked! És este a felnõttek... Hála Urunknak a szép vidám estéért, hála testvéreinknek a sok-sok készületért, gyakorlásért, idõért, fáradságért, hála a zenészeknek, akik a talpalávalót húzták, a vidám jelenetek elõadóinak, a háttérszolgálatokat végzõknek és minden résztvevõnek... Hála a szentmiséért, amellyel indíthattunk, ily módon is Urunk kezébe téve szórakozásunkat, tudatosítva újra, hogy a vidámság közepette is keresztények vagyunk, és mivel keresztények vagyunk, vidámak vagyunk... Szép volt, jó volt, köszönjük! Pálné Lipák Emese hitoktató Veled és Feléd 26 Veled és Feléd 27

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben