A XIV. Tudományos Diákköri Konferencia programja április Péntek. 10:00 Megnyitó: Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XIV. Tudományos Diákköri Konferencia programja. 2015. április 24. - Péntek. 10:00 Megnyitó: Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde"

Átírás

1 A XIV. Tudományos Diákköri Konferencia programja április Péntek 09:00 Regisztráció 10:00 Megnyitó: Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde 10:15 Köszöntő: Dr. Weiszburg Tamás, ELTE TTK, OTDK titkár 10:30 Plenáris előadás: Dr. Kató Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 11:15 Kávészünet 11:30 Plenáris előadás: Dr. Sági László agrármérnök, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet 12:30 Ebédszünet 13:30 Szakosztályok bemutatói, verseny 17:00 Plenáris előadás: Dr. Palkovics László államtitkár, Széchenyi díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1

2 18:30 Borkóstoló 19:30 Állófogadás április Szombat 9:30 Regisztráció 10:00 Plenáris előadás Dr. Kovács Réka Rozália Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék 11:00 Plenáris előadás Dr. Salamon Rozália Veronika Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Élelmiszertudományi Tanszék 12:00 Kávészünet 12:30 Díjkiosztó ünnepség 2

3 Alkalmazott nyelvtudományok szakosztály kivonatai A politikai korrektség nyelvi megvalósulása a mai magyar online sajtóban Barabás Blanka (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, II. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A XXI. század igyekszik a minden téren megvalósuló egyenjogúság nagykövete lenni. Azonban az elvek gyakorlatba ültetéséhez eszközökre van szükség. A politikai korrektség mint kulturális magatartás a nyelvet használja arra, hogy valamiféle (társadalmi, viselkedési) normát mutasson fel. Ennek leghatékonyabb terjesztési módját minden bizonnyal a tömegkommunikáció, azon belül az online sajtó jelenti. Kutatásom során elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy magyar nyelvterületen milyen tartalmi feltételeket támaszt a politikailag korrekt nyelv. Továbbá azt vizsgáltam, hogy a magyarországi és erdélyi online sajtófelületeken milyen mértékben és módon használják a politikailag korrekt nyelvet. 3

4 Translation Difficulties of Arthur Conan Doyle s The Adventure of the Lion s Mane Molnár Andrea (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, III. év) Dr. Imre Attila (Sapientia EMTE, egyetemi docens) My project focuses on the difficulties of translating a short story of detective fiction genre, written in the 1920s in England by the Victorian author, Arthur Conan Doyle, namely The Adventure of the Lion s Mane (1927). I study the original text in comparison with its Hungarian translation (Az oroszlánsörény esete, translated by Péter Tiborszky, 2007) and Romanian translation (Coama leului, translated by Adina Begu, 2014) I have chosen to study a short story written by Arthur Conan Doyle because he created the famous detective Sherlock Holmes, who fascinates me with his ability of logical reasoning and because I would like to find out how and why the author s style of writing is unique. Doyle s style of writing is unique due to the variety of past tenses he uses, the colourful and descriptive vocabulary, and extensive use of adjectives. His way of conveying information to the reader is very polite, sophisticated and especially twisted. It is typically British. The theoretical part of the project discusses the difficulties of translating literature and discusses the decisions a literary translator has to make in order to produce the same effect on the reader. It includes issues of creativity, faithfulness, invisibility, the translator s freedom, transparency, the translator s style, register and tone. My main hypothesis is that Doyle s translators are faced with difficulties when trying to render his unique 4

5 style, especially when the variety of past tenses contribute to the storyline, and the Hungarian translator has to rely much more on time adverbials to convey the meaning compared to the Romanian version with more past tense possibilities. In the practical part of the project I present the short story, then I focus on sentence structures, offering a comparison of the English past tenses and adjective use with their Hungarian and Romanian translations. In the conclusion I will try to offer an explanation why the Hungarian and Romanian translations are considered successful or not in rendering the style of the original. 5

6 A nyelvi norma kialakítása és formálása nyelvjárási hátterű iskolai oktatásban Fogarasi Melinda (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, II. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Az anyanyelvi oktatás nyelvjárási hátterű tanulók számára olyan kihívásokkal szembesíti az anyanyelvet oktató pedagógust, amelyek rámutatnak a köznyelvi norma szerinti nyelvhasználat elsajátításának nehézségeire. A nyelvi normák elsajátítása során a nyelvjárási köznyelvet beszélő tanulók már eleve egyfajta hátránnyal indulnak azokkal szemben, akik a köznyelvet használják elsődleges nyelvváltozatként. Ezt a hátrányt kell leküzdenie az oktatónak a normakövető nyelvhasználat, illetve a beszéd- és helyesírási készség kialakítása érdekében. Jelen dolgozat rávilágít a mezőségi nyelvjárásban beszélő tanulók és a köznyelven történő iskolai oktatás között felmerülő konfliktushelyzetekre, a tanulók viszonyulására a normakövető nyelvhasználathoz, illetve megoldási lehetőségeket keres ezekre a nyelvi konfliktusokra. A kutatás hipotézise az, hogy a nyelvjárási hátterű tanulók az otthonról tanult nyelvváltozatot alkalmazzák minden élethelyzetben, emiatt a normatív nyelvhasználat elsajátítása számukra nehézséget jelent. Ennek egyik következménye, hogy kevesen folytatják tanulmányaikat. 6

7 Linguistic Superstitions Agyagási Anasztázia (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, III. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) In my project I am writing about linguistic superstitions. I chose this topic because I find it really interesting how they work within a language, how people use it if they even recognize it. In the theoretical part of my project I present the English and Hungarian language ideologies. I also present the myths, their characteristics and the differences between myths, superstitions and misbeliefs, because they are not the same. In the practical part of my project I analysed some language myths both in English and Hungarian languages. 7

8 Javítani és javítva lenni Puskás Eszter (Sapientia EMTE, fordító és tolmács szak, II. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A nyelvi norma kérdése egy olyan aktuális téma, ami szerintem sosem megy ki divatból. A társadalom állandó változásban van, újabb és újabb jelenségek megfigyelhetőek, naponta találnak fel újabb és újabb eszközöket, alakulnak ki új betegségek, mindezekről beszélni kell. Így képezzük le a világot. Természetesen ezeknek a változásoknak köszönhetően szükséges a nyelv adaptálódása a változásokhoz. A nyelv állandó változása természetes dolog nemcsak időben, hanem térben is. Tájnyelveink vannak, szlengek, zsargonok, szaknyelvek, és természetesen van egy sztenderd nyelvváltozat is, mindezeket a szituációnak megfelelően használjuk. Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a Sapientia EMTE kommunikáció szakos diákjai hogyan kérik számon a nyelvi normát a mindennapi nyelvhasználatban, illetve hogy tőlük hogyan kérik számon ugyanezt. Azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy kijavítják-e mások hibáit, hogy őket kijavították-e már, hogy milyen nyelvtani hibákat tartanak zavarónak vagy éppen nem zavarónak, ugyanakkor kíváncsi voltam arra is, hogy alakult-e valaha vita ki abból, ha kijavítottak valakit, vagy éppen őket javították ki. 8

9 Terminologia din domeniul cardiologiei reflectată în dicționarele medicale Vass Kata (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács, I. év) Dr. Butiurcă Doina (Sapientia EMTE, egyetemi docens) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) În studiul Terminologia din domeniul cardiologiei reflectată în dicționarele medicale, propunem o cercetare a terminologiei din domeniul cardiologiei. Propunem o analiză contrastivă a termenilor-titlu și a definițiilor în limbile maghiară și română, ca prim obiectiv. Cel de-al doilea obiectiv este acomodarea lingvisticii în terminologia maghiară respectiv, română. Metoda de cercetare este descriptiv- lingvistică sau semasiologică și contrastivă. Dintre aspectele abordate amintim: studiul termenilor-cheie pe baza cărora s-a format terminologia din domeniul cardiologiei, al sintagmelelor terminologice, studiul sensurilor/ structura acestora, cercetarea tipurilor de abreviere etc. Studiul îsi propune, de asemenea, cercetarea comunicării specializate în limba maghiară/română, precum și adaptarea limbajului medical la specificul limbii. Concluzia studiului nostru este că la nivelul termenilor-titlu ambele limbi mențin, cu excepțiile necesare, terminologia cvasi-universală medicală, spre deosebire de nivelul definițiilor unde se realizează echivalarea denominativă, respectându-se specificul limbilor naturale, în general, al limbii maghiare în special. Cuvinte cheie: cardiologie, termini-cheie, definiție, limba maghiară, limba română, contrastive. 9

10 Proper Use of If Clause Popa Margit (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács, III. év) Dr. Imre Attila (Sapientia EMTE, egyetemi docens) There is a hypothesis that people with Latin origin mother tongue speak more correct English from the grammatical point of view than speakers of non-latin languages. If this is true, then something should be done in order to ease the learning of grammar. Thirty Romanian and thirty Hungarian pupils were tested to prove this theory wrong or right. In the light of the proper use of English grammar they translated and corrected several types of if-clauses. Due to the fact that if-clauses are present in everyday language use, they are necessary to be discussed. Several ways to recognize the necessary if clauses will be presented, together with their proper use. 10

11 Gépészmérnöki szakosztály kivonatai Az evolvens trigonometria második alapegyenletéből származó összefüggések felhasználása grafikus szoftver környezetben Márton Loránd (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, II. év) Tar Csaba (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, II. év) Dr. Máté Márton (Sapientia EMTE, egyetemi docens) A dolgozatunk egy olyan átfogó kutatási projekt része, amelynek tárgya a metszőkerék konstruktív és geometriai méreteinek hatékony, grafo-analitikus módszerrel történő, tehát vizuális környezet által segített meghatározása. A grafo-analitikus tervezési modell az evolvenstrigonometriai összefüggésekre alapoz. A metszőkerék lényeges eleme a legnagyobb profileltolás, melynek grafikus környezet segítségével történő meghatározása a dolgozat tárgya. A minimális fejköri ívhosszhoz rendelt fejkörsugár- és profileltolás-érték lépésről-lépésre történő kiszerkesztése a módszerünk lényege. Az ábrázolás hűségének érdekében különös fontosságú az evolvens ív egyenlő hosszúságú szakaszokra való felosztása, melynek számítását részletesen közöljük. 11

12 A programot Autolisp programozási nyelvben írtuk meg. A modellt Autocad környezetben építjük. Erre építjük a következőkben a metszőkerék fogának határfelületeit. Ezzel lehetőséget biztosítunk új élezési stratégiák kidolgozására és hatékony vizsgálatára a jelenleg használtnál jobb geometriai kialakítás céljából. 12

13 Laskavágás mesterfokon Lőrinczi Attila (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, II. év) Dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Több évtizede már, hogy a műszaki középiskolák, főiskolák és egyetemek hallgatói tésztahidakkal versenyeznek, ahol a cél a legnagyobb terhelhetőség elérése a kereskedelemben kapható laskák alkalmazásával. Természetesen az így beszerezhető laskák nem teljesen szabályosak, ezért különböző vágásokat, csiszolásokat kell rajtuk végezni, hogy fel lehessen használni azokat. Jelen dolgozat egy mechatronikai elemekkel ellátott szerkezetet szemléltet, mely a tésztahídépítő versenyen felhasznált laska vágására alkalmas. Az ötlet a durva vágási eljárásból származó felületből adódott, mivel e felületen repedések jelentek meg. A szerkezet felépítése egyszerű megfigyeléseken alapszik, mely két mozgás összehangolásából áll: haladás és forgás. Eredményként egy repedésmentes, pontosabb vágást kapunk, amelyet mikroszkópos vizsgálatok is bizonyítanak. Kulcsszavak: tésztahíd, vágási felület, laskavágás 13

14 Laskahíd-terhelő berendezés Kisgyörgy Árpád (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, IV. év) Dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Spagettiből hidat építeni? Játék ez, vagy tényleg komoly dolog? Nos, a válasz egyértelmű: egy erős és szép híd megépítése, függetlenül attól, hogy milyen anyagból készül, komoly mérnöki feladat. De mivel is tudjuk mérni a tésztahidak teherbíró-képességét? Jelen dolgozat egy tésztahíd-terhelő berendezés mutat be, melynek célja, hogy az Óbudai Egyetem által minden évben szervezett RECCS elnevezésű versenyre elősegítse a felkészülést, valamint hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tésztahídépítő versenyt szervezhessen középiskolás diákok és egyetemi hallgatók részére. A berendezés egy masszív váz, mely zártszelvényből készült, hogy 1 tonna terhelést is elbírjon. E terhelés egy egyenáramú motortól egy jól megtervezett fogaskerékhajtáson keresztül jut el a vizsgált hídra, mely egy bizonyos értéknél széttörik. A maximális terhelés nagysága, melyet a vizsgált híd kibírt, egy erőmérőcella segítségével kerül elmentésre. A diákok megismerhetik a mérnöki szakma szépségeit rámutatva arra, hogy pontos tervezés és kivitelezés által 1 kg tészta akár fél tonnát is elbírhat. Kulcsszavak: tésztahíd, maximális terhelés 14

15 Konvekciós gyertyakályha vizsgálata Máthé Levente (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, III. év) Ambrus Alpár (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, III. év) Dr. Pásztor Judit (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Dolgozatunkban bemutatjuk a konvekciós gyertyakályha felépítését és működését. Vizsgáljuk és összehasonlítjuk a gyertyakályha és a gyertyák által leadott hő terjedést. Mérjük a gyertyakályha felületén a hőmérsékletet, és a hőforrásoktól 20 cm-re elhelyezett hőmérsékletmérő szenzorok által jelzett feszültségeket, amelyekből hőmérsékletet számolunk. Választ keresünk arra, miért tekintik a kályhát egy alternatív fűtési megoldásnak. Kiszámoljuk a gyertyakályha teljesítményét és a gyertyaszükségletet egy adott tér fűtéséhez. Továbbá vizsgáljuk a különböző paraméterek (kályha mérete, kéményátmérő) változtatásának hatását a hőforrások közelében észlelt hőmérsékletre, amelyek segítségével javítani kívánjuk a gyertyakályha működését. Kulcsszavak: hőterjedés, hőáramlás, hővezetés, hősugárzás 15

16 Forgácsolási erő mérése induktív jelátalakítóval Ferencz Árpád (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, IV. év) Dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A forgácsoló megmunkálások idején a szerszám egy bizonyos erővel hat a forgácsolandó anyagra, ezáltal az anyagtöbblet forgács formájában válik le a megmunkálandó anyagról. Ez az erő elég nagy kell legyen ahhoz, hogy képes legyen legyőzni a megmunkálandó anyag által tanúsított összes ellenálló erőt. Isaac Newton harmadik törvényéből ismeretes, hogy két testnek egymásra gyakorolt kölcsönös hatása mindig egyenlő és ellentétes, vagyis a munkadarab is hat egy ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányítású erővel a forgácsoló szerszámra. E kettőből a forgácsolási erő az, amely a munkadarabra hat és a forgácsoló szerszámot igénybe veszi. Jelen dolgozat a forgácsoló erő mérésére egy induktív érzékelővel ellátott berendezés tervezését és kivitelezését mutatja be. Az induktív érzékelők működése egy tranzisztoros oszcillátoron alapszik, amivel működtethető egy ferritmagos tekercs. A ferritmagok közötti légrés csökkenése, illetve növelése során változik a tekercs öninduktivitása. Ez a változás adja a forgácsolási erő nagyságát. Kulcsszavak: forgácsolás, erőmérés, induktív érzékelő 16

17 Spirális fogirány-vonalú hengeres fogaskerekek marófej betétkéseinek köszörülése Gyéresi Hunor (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, III. év) Dr. Máté Márton (Sapientia EMTE, egyetemi docens) Az Arkhimédész-féle spirális fogirányvonalú hengeres fogaskerékhajtások jobban terhelhetőek, nagyobb nyomatékot képesek átadni azonos tömeg mellett. A fogazat megmunkálása betétkéses marófejjel történik. A fogazat utólagos köszörülése igen költséges lenne, ezért a betétkéseket úgy kell létrehozni, hogy újraélezés után az alakhűség maximális legyen. A dolgozat tárgyalja a köszörüléssel előállított betétkések profilhibáit különböző köszörülési paraméterek függvényében. Kulcsszavak: csúcshátszög, oldalfelület, homlokfelület, konstruktív élgeometria, profilhiba. 17

18 LEGO-alakzat kirakása robotizált szerelőcella segítségével Német Huba (Sapientia EMTE, Mechatronika, IV. év) Dr. Forgó Zoltán (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A TDK dolgozatomban egy robotizált szerelőcellát mutatok be, amelyben egy FANUC M-1iA típusú robot LEGO kockákból egy alakzatot rak ki. A LEGO kockák egy rezgő spiráladagoló edényébe vannak rendezetlenül behelyezve, majd ez a készülék rendezi őket azonos helyzetbe. A kockák a rezgő spiráladagoló kivezetésére sorakoznak fel a kívánt, azonos pozícióba, hogy a robot egy befogószerszám segítségével egyenként elvegye őket, és egy kialakított munkafelületen összerakja belőlük az előre meghatározott alakzatot. A rezgő spiráladagoló kivezetőjén levő kockák jelenlétéről és mennyiségéről szenzorok fognak információt nyújtani a robot és a spiráladagoló vezérlőjének. A dolgozatom célja a modern termelési folyamatokhoz tartozó robotizált összeszerelés egyszerű szemléltetése. 18

19 Hardverfejlesztések szakosztály kivonatai 12 elektródás EKG-becslés 4 elektródás méréssel Fehér Áron (Sapientia EMTE, Automatika és alkalmazott informatika szak, IV. év) Dr. Kutasi Dénes Nimród (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Fekete Albert Zsombor (Sapientia EMTE, egyetemi tanársegéd) A dolgozat célja egy 12 elektródás orvosi mérést megközelítő EASI 4 elektródás mérésen alapuló biológiai mintavételező rendszer bemutatása. A használt hardware egy saját készítésű, PIC24 mikrovezérlőt tartalmazó, akkumulátoros fejlesztőlap. Az EKG-jeleket differenciális elektródákkal mérem, szűröm és erősítem. Az előkészített jelet a PIC24 belső analóg-digitális átalakítójával mintavételezem, ismét szűröm, előállítom, majd soros kommunikációval továbbítom az adatokat. A számítógépoldalon egy C# alkalmazás fogadja az adatokat, és valós időben dolgozza fel a jelet (ábrázolja, menti az értékeket, és további szűréseket végez). 19

20 A dolgozat bemutatja a fejlesztőrendszer tervezését, az analóg mérőáramkör tervezését és megvalósítását, a szűrők tervezését, a mérési elvet, valamint a gyakorlati méréseket. A négycsatornás mérés alapján bemutatom a 12 elektródás mérést megközelítő EASI módszer alapján becsült derivációkat. A kifejlesztett rendszer egy mobil-ekg mérőrendszer szerves része. Kulcsszavak: EKG, digitális jelfeldolgozás, mikrovezérlő, valósidejű programozás, becslés. 20

21 Stirling-motoros naperőmű Máriás Nimród (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, IV. év) Dr. Tolvaly-Rosca Ferenc (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A Stirling-motor egy magas hatásfokú, ciklikus, zárt rendszerben lévő változó hőmérsékletű gáz összenyomásán és kiterjedésen alapuló hőerőgép. A rendszer szinte bármilyen típusú energiaforrást alkalmazhat a melegítésre, így a napenergiát is. Egy hélium gázzal töltött Stirling-motoros naperőműrendszer tervezése és kivitelezése kerül bemutatásra. Meggyőződésem, hogy a fosszilis energiaforrások fogyásával a Stirling-motor külső hőforrásaként a megújuló napenergiát használva teljesen környezetkímélő műszaki megoldást eredményez, amely az elkövetkező években folyamatosan növekvő fontosságra fog szert tenni. Kulcsszavak: napenergia-hasznosítás, Stirling-motor, tiszta Föld 21

22 Androidos eszközhöz csatlakoztatható ébresztőóra Kelemen Attila-Csaba (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, IV. év) Dr. Domokos József (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat egy ébresztőóráról szól, amely lényege, hogy Bluetooth segítségével Androidos készülékhez csatlakozik, amelyen az ébresztési időpontokat a felhasználó beállítja. Az óra rezgő jelzéssel ébreszt, így nem ébreszti fel a teljes családot. A vezérlést egy PIC18-as családú mikrovezérlő biztosítja. A kommunikációt egy Bluetooth modul vezérli. Az ébresztések tárolása Google Calendar segítségével történik, így akár személyi számítógépről is beállítható egy vagy több ébresztés. A szinkronizációról az okostelefon vagy táblagép gondoskodik. Az órától mindössze egy fogadás szükséges, ami a felhasználónak egy gombnyomásba kerül. 22

23 Modellrepülő autonóm vezérlési feladatának a megvalósítása Hegedűs Zsolt (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, IV. év) Dr. Brassai Sándor Tihamér (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat fő célja egy repülőmodellre integrált beágyazott rendszer és érzékelők segítségével meghatározni a repülő pozícióját és orientációját. Az orientáció és pozíció meghatározásának fontos szerepe van az autonóm pályakövetési feladatok megvalósításában. Beágyazott rendszerként egy SoC típusú újrakonfigurálható magot is tartalmazó Xilinx Zynq-7000 (Z-7010) áramkör kerül alkalmazásra, az érzékelők a beágyazott processzor sínrendszerére vannak csatolva. A gyorsulásmérő, giroszkóp és magnetométer segítségével, figyelembe véve a Föld mágneses terét és a gravitációt, meghatározható a repülő orientációja a világkoordináta-rendszerhez képest. A pozíció meghatározásában alapvető szerepe van a rendszerbe integrált GPS-vevőnek és gyorsulásmérőnek. A két koordinátarendszernek a repülőhöz rendelt, illetve a világkoordináta-rendszer közötti elfordulását Eulerszögekkel írtam le. A pozíciót a Föld felszínén felvett NED (North-East-Down) azaz Észak-Kelet-Le koordinátarendszerhez viszonyított GPS-jelekkel határoztam meg. A dolgozatban bemutatásra kerül a kialakított hardver, az érzékelőknek a rendszerbe való integrálása, valamint az adatok beolvasása. A repülőgépről az érzékelők adatai egy rádiófrekvenciás modul segítségével kerülnek továbbításra az adatfeldolgozást végző számítógépre, ahol gradiens módszerrel történik a repülő orientációjának a meghatározása. 23

24 Tojásfestő robot Bala Zsolt (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, II. év) Kakucs Gergő (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, II. év) Dr. Vajda Tamás (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozatunk célja egy tojásfestő robot megvalósítása. A robotot Lego Mindstorms NXT 2.0 felhasználásával valósítjuk meg. Három motort és nyomásérzékelőket használtunk a tojás forgatásához, az írószer mozgatásához, valamint a tojás formájának érzékeléséhez. Így a tojás tengelye körüli forgatásával, valamint az írószer vízszintes és horizontális mozgatásával festi fel a robot a kívánt mintát a tojás felületére. A robot egyszerre egy tojást tud kezelni. A robot vezérlésének a céljából egy Lego Mindstorms NXT 2.0 mikrokontrollert használtunk. Nyomáskapcsolók segítségével határozzuk meg a tojás felületének görbületét, amire szükségünk van a formák pontos kirajzolásához. Ugyancsak fontos a robot indítás előtti kalibrációja is. Az NXT kontrollert BricxCC -ben programozzuk, amely szintaxisában a C nyelvre hasonlít. 24

25 LED-es toronyóra Szász Tamás-Attila (Sapientia EMTE, Automatika és alkalmazott informatika szak, II. év) Máthé Barna (Sapientia EMTE, Automatika és alkalmazott informatika szak, II. év) Dr. Papp Sándor (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A LED-es toronyóránk a híres düsseldorfi tévétornyon látható óráról van mintázva, amelyen az időt egy LEDsorról olvashatjuk le. Azért választottuk ezt az órát makettünk alanyaként, mert nagyon látványos, ennek ellenére nem szokványos formában jeleníti meg a pontos időt. A makettünk a LED-sor mellett még fog tartalmazni egy LCD-kijelzőt is, amin szintén leolvashatjuk majd az időt, megkönnyítve a tanulási folyamatot. Az óra alapja egy 18F87k22-típusú PIC mikrovezérlő, amelyből az ADC modult, az MSSP modult, az EUSART modult, valamint a CCP modult fogjuk használni a makettünk elkészítésénél. A mikrovezérlő analóg-digitális átalakító egyik bemenetére egy fényérzékelő ellenállást kapcsolunk, így a környezeti fényerősség függvényében impulzusszélesség-modulációval változtatható a kijelző fényereje. A mikrovezérlő I2C Mester módban kommunikál egy DS1307 típusú Valós Idejű Órával (RTC), amelyből kiolvassa, illetve beírja a kívánt időt. Az órát számítógépről tudjuk beállítani a mikrovezérlő soros átviteli modulját felhasználva, valamint egy FT232-típusú USB-RS232 illesztő áramkört. Reményeink szerint, ha munkánk alapján az óra elnyeri az egyetemi közösség tetszését, felszerelhetjük nagy méretben az egyetemünk épületére. 25

26 KUKA youbot manipulátor vezérlése saját tervezésű robotprogramozási nyelv segítségével Faluvégi Zsolt (Sapientia EMTE, Automatizálás szak, IV. év) Dr. Márton Lőrinc (Sapientia EMTE, egyetemi docens) Szántó Zoltán (Sapientia EMTE, egyetemi tanársegéd) A dolgozat célja egy olyan robotirányítási program megvalósításának bemutatása, amely a KUKA youbot mobilis platformra illesztett 5 szabadságfokú manipulátort egy saját fejlesztésű robotprogramozási nyelv segítségével vezérli. A megvalósított robotprogramozási nyelvben leírjuk a robot előírt mozgásszekvenciáját, megadjuk a csuklósebességeket, illetve csuklógyorsulásokat. Ezen adatok felhasználásával a megvalósított szoftver kigenerálja a robot előírt pályáját, amely egy követő szabályzó referencia jeleként szolgál. A pályakövetést megvalósító szabályozó biztosítja, hogy a robot végighaladjon az előírt pályán. A kifejlesztett robotirányítási program hatékonyságát valós idejű mérésekkel igazoljuk. Kulcsszavak: robotprogramozási nyelv, pályatervezés, robotirányítás 26

27 Phase Measurment alapú rádiós távolságmérés megvalósítása Szász Norbert-Attila (Sapientia EMTE, Távközlés szak, IV. év) Moldován István (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, óraadó tanár) A GPS elterjedésével egyre nő az igény a beltéri helymeghatározás iránt. Sajnos a GPS beltéren nem használható, ezért alternatív technológiára van szükség. A jelerősség alapú helymeghatározás az egyik alternatíva, azonban a többutas terjedés miatt technológiai korlátokba ütközik, és pontossága nem kielégítő. Ennél pontosabb helymeghatározás hardveres támogatást igényel. A gyártók felismerték ezt, így jött létre az Atmel AT86RF233 megoldása, amely ToA és PM technológiával jóval nagyobb pontosságot ígér. Dolgozatomban megépítek egy AT86RF233 alapú ISM sávban működő rádiós rendszert, amely képes Phase Measurment alapú távolságmérésre. A dolgozat célja a távolságmérési technológia kipróbálása, kiértékelése. Ennek a rendszernek a továbbfejlesztéseként egy beltéri helymeghatározási rendszernek a kiépítését vonhatja maga után. Kipróbálom a technológia alkalmazhatóságát, pontosságát különböző környezetekben, és meghatározom a korlátait. A mérések alapján kijelenthető, hogy a technológia a gyakorlatban a legtöbb alkalmazás számára kielégítő mérési pontosságot biztosít. 27

28 iroobo Gábor Szabolcs-László (Sapientia EMTE, Automatizálás szak, IV. év) Dr. Brassai Sándor Tihamér (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat célja mobilis tereprobot tervezése és megépítése. A mechanikai rendszer Autodesk Inventor-ban került megtervezésre, és az elkészített terv alapján kivitelezve. A következő részfeladat a vezérlő elektronika kialakításának a tervezése és a szenzoroknak a rendszerbe való integrálása volt. A rendszeren különböző szenzorok találhatók, amelyek közül talán a legfontosabb a sebesség és pozíció mérésére alkalmazott inkrementális jeladó, amelyeknek a tárcsáját INSKAPE vektorgrafikus programban szerkesztettem meg. A rendszeren megtalálható két FPGA fejlesztő lap, egy nagyobb erőforrásokkal rendelkező Zybo (beépített ARM processzorral), amely a matematikai számítások elvégzésére hivatott, és egy modell alapján a referenciajelet számolja a kisebb kapacitású FPGA lapon (SPARTAN3e500) hardveresen megvalósított szabályzóknak. A Spartan alapú FPGA lapon egy Microblaze processzor mellett fut 8 db. hardveresen megvalósított PID szabályozó, amelyek 8 db. 12V DC motor sebességét vagy pozícióját szabályozzák. A Microblaze processzor feladata az adatok fogadása a Zybo rendszerről, majd egy egyszerű feldolgozás után a megfelelő hardveres szabályzó osztónak a regiszterébe való írása. A Spartan laphoz van illesztve 8 db. inkrementális érzékelő, amelyek a motorok pozícióját, illetve sebességét mérik. A szenzorok adatait a Spartan lap egy gyors SPI kommunikáción keresztül küldi tovább a Zybo lapnak. 28

29 A gyors hardveres PID szabályzó megvalósítása FPGA fejlesztőlapon Xilinx System Generator tervezőeszközzel készült, a szimulációkat hardver co-szimulációval végeztem el. 29

30 NI Elvis II didaktikai standra tervezett laborgyakorlatok Kovács Szabina Zsuzsanna (Sapientia EMTE, Távközlés szak, II. év) Varga Barna (Sapientia EMTE, Távközlés szak, II. év) Dr. Domokos József (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Dr. Papp Sándor (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat célja olyan didaktikai elektronikus áramköröket tervezni, amelyek segítségével tanulmányozni lehet a műveleti erősítők különböző alapkapcsolásait: fázisfordító és nem fordító erősítők, invertáló és nem invertáló Schmitt-triggerek, valamint deriváló és integráló áramkörök. A dolgozatban bemutatjuk az NI Elvis didaktikai stand használatát és az NI ELVISmx szoftver nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor bemutatjuk a nyomtatott áramkörök tervezésének és kivételezésének lépéseit, és elkészítjük a mérések elvégzéséhez szükséges dokumentációt. 30

31 Felharmonikusok hatásai és mérése háromfázisú rendszerekben Molnár Elemér (Sapientia EMTE, Automatizálás szak, IV. év) Dr. Kutasi Nimród (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Dr. Papp Sándor (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Mindig is érdekeltek azok a jelenségek, amelyek valamilyen fizikai törvényszerűség miatt villamos készülékben alakulnak ki, olyan hatást kifejtve, hogy egy adott közegen továbbhaladva kisebb-nagyobb károkat, illetve meghibásodásokat eredményeznek. Napjainkban nagy erőfeszítéseket tesznek ezen jelenségek kiküszöbölésére, csökkentésére. Dolgozatom témájaként egy olyan rendszer megépítését választottam, amely során ezek a hatások mérések segítségével kimutathatóvá válnak. A mérési eredmények segítségével olyan rendszerek tervezése válik lehetővé, amelyek kiküszöbölik e jelenségeket. A készülék, amelyet megépítettünk, egy spektrumanalizátor. A mérőkészüléket háromfázisos rendszerekre terveztük. A dolgozatban olyan mérőeszközöket mutatok be, amelyek igen elterjedtek az automatikában, valamint ezek illesztési módszereit. Továbbá olyan fejlesztő eszköz is bemutatásra kerül, amely szükséges az adott mért jelek digitalizálására. 31

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet [Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet 2 16. Multimédia az Oktatásban Konferencia Szervezők: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézet Nyíregyháza 2010.

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXVIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2013. november 14.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXVIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2013. november 14. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXVIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapest, 2013. november 14. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Főszerkesztő: Vámossy Zoltán Szerkesztők: Bagyinszki

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XL. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2014. november 19.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XL. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2014. november 19. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XL. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2014. november 19. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Főszerkesztő: Vámossy Zoltán Szerkesztők: Bagyinszki Gyula Borbély

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TARTALMI KIVONATOK XXXI. Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2006. november 23., 30. 1 További információk a főiskola honlapján: www.bmf.hu Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Meghívó. Időpont: 2014. április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem

Meghívó. Időpont: 2014. április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem Meghívó Szeretettel meghívunk mindenkit a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tudományos Diákköri Bizottsága által a 2013/2014. tanév II. félévében megrendezendő Tudományos Diákköri Konferenciára. Időpont:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA rektora és a Tudományos Diákköri Tanács meghívja Önt és munkatársait a 2008. november 12-én megrendezésre kerülő Házi Tudományos Diákköri Konferenciára 1 Szerkesztette: Dr. Gyarmati

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet 1 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA Tanulmánykötet 1 VII. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet Szerkesztő: Ujhelyi Adrienn és Lévai Dóra 2 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI Konferencia ELTE Pedagogikum

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila

SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítette: Tóth Gábor János Mérnök informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila (PPKE-ITK)

Részletesebben

NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET

NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET NEVELÉS OKTATÁS ISKOLAPEDAGÓGIA 2014 KONFERENCIAKÖTET TÉMAKÖRÖK: A DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁSI SZÍNTÉR RÉSZTVEVŐINEK KAPCSOLATA DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIGITÁLIS TEVÉKENYSÉG ÉS VISELKEDÉS

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT BMF-NIK 2005 BODOR LÁSZLÓ NIK-O-NI-02-019 HALLGATÓI NYILATKOZAT Alulírott szigorló hallgató kijelentem, hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye.

Részletesebben

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012 A konferencia védnöke: Elnök: Tudományos vezető: Prof. Dr. Rudas Imre, DSc Óbudai Egyetem, rektor Dr. Turmezei Péter, PhD, OE-KVK dékán Dr. Maros Dóra, PhD, OE-KVK dékán-helyettes

Részletesebben

A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI

A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI ABSZTRAKTOK 1 A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI Debrecen, 2010. augusztus 26-28. Szerkesztették: Boda István, Csűry István, Jiří Pilarský, Szikszainé Nagy Irma A

Részletesebben

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Készítette: Cserháti Sebestyén Konzulens neve: Cserey György,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2011. november 14. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉK KONFERENCIA 2014 KONFERENCIAKÖTET. Szerkesztő, szakmai lektor: Hülber László. Borítóterv: Molnár Patrik ISBN 978-963-284-509-8

DIGITÁLIS NEMZEDÉK KONFERENCIA 2014 KONFERENCIAKÖTET. Szerkesztő, szakmai lektor: Hülber László. Borítóterv: Molnár Patrik ISBN 978-963-284-509-8 KONFERENCIAKÖTET Szerkesztő, szakmai lektor: Hülber László Borítóterv: Molnár Patrik ISBN 978-963-284-509-8 ELTE Pedagogikum Központ ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2014. március 29. ELTE Pedagógiai

Részletesebben

Réthy György Modern szoftverfejlesztési irányok: integrált tesztelés 3. Jaskó Szilárd, Dr. Tarnay Katalin Tesztelés a telekommunikációban 12

Réthy György Modern szoftverfejlesztési irányok: integrált tesztelés 3. Jaskó Szilárd, Dr. Tarnay Katalin Tesztelés a telekommunikációban 12 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom SZOFTVEREK A TÁVKÖZLÉSBEN 2 Réthy György Modern szoftverfejlesztési irányok: integrált tesztelés 3 Jaskó Szilárd, Dr. Tarnay Katalin

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasó! MAIL@SZERK. aktuális Kedves Hallgatóink!...4 Kicsit más szemszögből...5

Tartalom. Kedves Olvasó! MAIL@SZERK. aktuális Kedves Hallgatóink!...4 Kicsit más szemszögből...5 MAIL@SZERK Tartalom aktuális Kedves Hallgatóink!...4 Kicsit más szemszögből...5 Szakmai fejlődés Trendek a térinformatikában...6-7 Fejlődés hétről hétre...8-9 Szemantikus Web mobil környezetben...10-11

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4 A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4 Bakonyi Péter Sallai Gyula Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapest, 2014. december A JÖVŐ INTERNET

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Baráth Artur A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ERDÉSZETI ÁGAZAT INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEINEK MÉRLEGE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ERDÉSZETI ÁGAZAT INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEINEK MÉRLEGE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ERDÉSZETI ÁGAZAT INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEINEK MÉRLEGE Készült a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás

Részletesebben

META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar

META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar www.meta-net.eu office@meta-net.eu Tel: +49 30 3949 1833 Fax: +49 30 3949 1810 META-NET Fehér könyvek sorozat Nyelvek az európai információs társadalomban Magyar Ez a fehér könyv egy sorozat részét képezi,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. május 9. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Dr. Takácsné

Részletesebben