A XIV. Tudományos Diákköri Konferencia programja április Péntek. 10:00 Megnyitó: Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XIV. Tudományos Diákköri Konferencia programja. 2015. április 24. - Péntek. 10:00 Megnyitó: Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde"

Átírás

1 A XIV. Tudományos Diákköri Konferencia programja április Péntek 09:00 Regisztráció 10:00 Megnyitó: Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektorának beszéde 10:15 Köszöntő: Dr. Weiszburg Tamás, ELTE TTK, OTDK titkár 10:30 Plenáris előadás: Dr. Kató Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 11:15 Kávészünet 11:30 Plenáris előadás: Dr. Sági László agrármérnök, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet 12:30 Ebédszünet 13:30 Szakosztályok bemutatói, verseny 17:00 Plenáris előadás: Dr. Palkovics László államtitkár, Széchenyi díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1

2 18:30 Borkóstoló 19:30 Állófogadás április Szombat 9:30 Regisztráció 10:00 Plenáris előadás Dr. Kovács Réka Rozália Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék 11:00 Plenáris előadás Dr. Salamon Rozália Veronika Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Élelmiszertudományi Tanszék 12:00 Kávészünet 12:30 Díjkiosztó ünnepség 2

3 Alkalmazott nyelvtudományok szakosztály kivonatai A politikai korrektség nyelvi megvalósulása a mai magyar online sajtóban Barabás Blanka (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, II. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A XXI. század igyekszik a minden téren megvalósuló egyenjogúság nagykövete lenni. Azonban az elvek gyakorlatba ültetéséhez eszközökre van szükség. A politikai korrektség mint kulturális magatartás a nyelvet használja arra, hogy valamiféle (társadalmi, viselkedési) normát mutasson fel. Ennek leghatékonyabb terjesztési módját minden bizonnyal a tömegkommunikáció, azon belül az online sajtó jelenti. Kutatásom során elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy magyar nyelvterületen milyen tartalmi feltételeket támaszt a politikailag korrekt nyelv. Továbbá azt vizsgáltam, hogy a magyarországi és erdélyi online sajtófelületeken milyen mértékben és módon használják a politikailag korrekt nyelvet. 3

4 Translation Difficulties of Arthur Conan Doyle s The Adventure of the Lion s Mane Molnár Andrea (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, III. év) Dr. Imre Attila (Sapientia EMTE, egyetemi docens) My project focuses on the difficulties of translating a short story of detective fiction genre, written in the 1920s in England by the Victorian author, Arthur Conan Doyle, namely The Adventure of the Lion s Mane (1927). I study the original text in comparison with its Hungarian translation (Az oroszlánsörény esete, translated by Péter Tiborszky, 2007) and Romanian translation (Coama leului, translated by Adina Begu, 2014) I have chosen to study a short story written by Arthur Conan Doyle because he created the famous detective Sherlock Holmes, who fascinates me with his ability of logical reasoning and because I would like to find out how and why the author s style of writing is unique. Doyle s style of writing is unique due to the variety of past tenses he uses, the colourful and descriptive vocabulary, and extensive use of adjectives. His way of conveying information to the reader is very polite, sophisticated and especially twisted. It is typically British. The theoretical part of the project discusses the difficulties of translating literature and discusses the decisions a literary translator has to make in order to produce the same effect on the reader. It includes issues of creativity, faithfulness, invisibility, the translator s freedom, transparency, the translator s style, register and tone. My main hypothesis is that Doyle s translators are faced with difficulties when trying to render his unique 4

5 style, especially when the variety of past tenses contribute to the storyline, and the Hungarian translator has to rely much more on time adverbials to convey the meaning compared to the Romanian version with more past tense possibilities. In the practical part of the project I present the short story, then I focus on sentence structures, offering a comparison of the English past tenses and adjective use with their Hungarian and Romanian translations. In the conclusion I will try to offer an explanation why the Hungarian and Romanian translations are considered successful or not in rendering the style of the original. 5

6 A nyelvi norma kialakítása és formálása nyelvjárási hátterű iskolai oktatásban Fogarasi Melinda (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, II. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Az anyanyelvi oktatás nyelvjárási hátterű tanulók számára olyan kihívásokkal szembesíti az anyanyelvet oktató pedagógust, amelyek rámutatnak a köznyelvi norma szerinti nyelvhasználat elsajátításának nehézségeire. A nyelvi normák elsajátítása során a nyelvjárási köznyelvet beszélő tanulók már eleve egyfajta hátránnyal indulnak azokkal szemben, akik a köznyelvet használják elsődleges nyelvváltozatként. Ezt a hátrányt kell leküzdenie az oktatónak a normakövető nyelvhasználat, illetve a beszéd- és helyesírási készség kialakítása érdekében. Jelen dolgozat rávilágít a mezőségi nyelvjárásban beszélő tanulók és a köznyelven történő iskolai oktatás között felmerülő konfliktushelyzetekre, a tanulók viszonyulására a normakövető nyelvhasználathoz, illetve megoldási lehetőségeket keres ezekre a nyelvi konfliktusokra. A kutatás hipotézise az, hogy a nyelvjárási hátterű tanulók az otthonról tanult nyelvváltozatot alkalmazzák minden élethelyzetben, emiatt a normatív nyelvhasználat elsajátítása számukra nehézséget jelent. Ennek egyik következménye, hogy kevesen folytatják tanulmányaikat. 6

7 Linguistic Superstitions Agyagási Anasztázia (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács szak, III. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) In my project I am writing about linguistic superstitions. I chose this topic because I find it really interesting how they work within a language, how people use it if they even recognize it. In the theoretical part of my project I present the English and Hungarian language ideologies. I also present the myths, their characteristics and the differences between myths, superstitions and misbeliefs, because they are not the same. In the practical part of my project I analysed some language myths both in English and Hungarian languages. 7

8 Javítani és javítva lenni Puskás Eszter (Sapientia EMTE, fordító és tolmács szak, II. év) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A nyelvi norma kérdése egy olyan aktuális téma, ami szerintem sosem megy ki divatból. A társadalom állandó változásban van, újabb és újabb jelenségek megfigyelhetőek, naponta találnak fel újabb és újabb eszközöket, alakulnak ki új betegségek, mindezekről beszélni kell. Így képezzük le a világot. Természetesen ezeknek a változásoknak köszönhetően szükséges a nyelv adaptálódása a változásokhoz. A nyelv állandó változása természetes dolog nemcsak időben, hanem térben is. Tájnyelveink vannak, szlengek, zsargonok, szaknyelvek, és természetesen van egy sztenderd nyelvváltozat is, mindezeket a szituációnak megfelelően használjuk. Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a Sapientia EMTE kommunikáció szakos diákjai hogyan kérik számon a nyelvi normát a mindennapi nyelvhasználatban, illetve hogy tőlük hogyan kérik számon ugyanezt. Azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy kijavítják-e mások hibáit, hogy őket kijavították-e már, hogy milyen nyelvtani hibákat tartanak zavarónak vagy éppen nem zavarónak, ugyanakkor kíváncsi voltam arra is, hogy alakult-e valaha vita ki abból, ha kijavítottak valakit, vagy éppen őket javították ki. 8

9 Terminologia din domeniul cardiologiei reflectată în dicționarele medicale Vass Kata (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács, I. év) Dr. Butiurcă Doina (Sapientia EMTE, egyetemi docens) Dr. Fazakas Noémi (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) În studiul Terminologia din domeniul cardiologiei reflectată în dicționarele medicale, propunem o cercetare a terminologiei din domeniul cardiologiei. Propunem o analiză contrastivă a termenilor-titlu și a definițiilor în limbile maghiară și română, ca prim obiectiv. Cel de-al doilea obiectiv este acomodarea lingvisticii în terminologia maghiară respectiv, română. Metoda de cercetare este descriptiv- lingvistică sau semasiologică și contrastivă. Dintre aspectele abordate amintim: studiul termenilor-cheie pe baza cărora s-a format terminologia din domeniul cardiologiei, al sintagmelelor terminologice, studiul sensurilor/ structura acestora, cercetarea tipurilor de abreviere etc. Studiul îsi propune, de asemenea, cercetarea comunicării specializate în limba maghiară/română, precum și adaptarea limbajului medical la specificul limbii. Concluzia studiului nostru este că la nivelul termenilor-titlu ambele limbi mențin, cu excepțiile necesare, terminologia cvasi-universală medicală, spre deosebire de nivelul definițiilor unde se realizează echivalarea denominativă, respectându-se specificul limbilor naturale, în general, al limbii maghiare în special. Cuvinte cheie: cardiologie, termini-cheie, definiție, limba maghiară, limba română, contrastive. 9

10 Proper Use of If Clause Popa Margit (Sapientia EMTE, Fordító és tolmács, III. év) Dr. Imre Attila (Sapientia EMTE, egyetemi docens) There is a hypothesis that people with Latin origin mother tongue speak more correct English from the grammatical point of view than speakers of non-latin languages. If this is true, then something should be done in order to ease the learning of grammar. Thirty Romanian and thirty Hungarian pupils were tested to prove this theory wrong or right. In the light of the proper use of English grammar they translated and corrected several types of if-clauses. Due to the fact that if-clauses are present in everyday language use, they are necessary to be discussed. Several ways to recognize the necessary if clauses will be presented, together with their proper use. 10

11 Gépészmérnöki szakosztály kivonatai Az evolvens trigonometria második alapegyenletéből származó összefüggések felhasználása grafikus szoftver környezetben Márton Loránd (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, II. év) Tar Csaba (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, II. év) Dr. Máté Márton (Sapientia EMTE, egyetemi docens) A dolgozatunk egy olyan átfogó kutatási projekt része, amelynek tárgya a metszőkerék konstruktív és geometriai méreteinek hatékony, grafo-analitikus módszerrel történő, tehát vizuális környezet által segített meghatározása. A grafo-analitikus tervezési modell az evolvenstrigonometriai összefüggésekre alapoz. A metszőkerék lényeges eleme a legnagyobb profileltolás, melynek grafikus környezet segítségével történő meghatározása a dolgozat tárgya. A minimális fejköri ívhosszhoz rendelt fejkörsugár- és profileltolás-érték lépésről-lépésre történő kiszerkesztése a módszerünk lényege. Az ábrázolás hűségének érdekében különös fontosságú az evolvens ív egyenlő hosszúságú szakaszokra való felosztása, melynek számítását részletesen közöljük. 11

12 A programot Autolisp programozási nyelvben írtuk meg. A modellt Autocad környezetben építjük. Erre építjük a következőkben a metszőkerék fogának határfelületeit. Ezzel lehetőséget biztosítunk új élezési stratégiák kidolgozására és hatékony vizsgálatára a jelenleg használtnál jobb geometriai kialakítás céljából. 12

13 Laskavágás mesterfokon Lőrinczi Attila (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, II. év) Dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Több évtizede már, hogy a műszaki középiskolák, főiskolák és egyetemek hallgatói tésztahidakkal versenyeznek, ahol a cél a legnagyobb terhelhetőség elérése a kereskedelemben kapható laskák alkalmazásával. Természetesen az így beszerezhető laskák nem teljesen szabályosak, ezért különböző vágásokat, csiszolásokat kell rajtuk végezni, hogy fel lehessen használni azokat. Jelen dolgozat egy mechatronikai elemekkel ellátott szerkezetet szemléltet, mely a tésztahídépítő versenyen felhasznált laska vágására alkalmas. Az ötlet a durva vágási eljárásból származó felületből adódott, mivel e felületen repedések jelentek meg. A szerkezet felépítése egyszerű megfigyeléseken alapszik, mely két mozgás összehangolásából áll: haladás és forgás. Eredményként egy repedésmentes, pontosabb vágást kapunk, amelyet mikroszkópos vizsgálatok is bizonyítanak. Kulcsszavak: tésztahíd, vágási felület, laskavágás 13

14 Laskahíd-terhelő berendezés Kisgyörgy Árpád (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, IV. év) Dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Spagettiből hidat építeni? Játék ez, vagy tényleg komoly dolog? Nos, a válasz egyértelmű: egy erős és szép híd megépítése, függetlenül attól, hogy milyen anyagból készül, komoly mérnöki feladat. De mivel is tudjuk mérni a tésztahidak teherbíró-képességét? Jelen dolgozat egy tésztahíd-terhelő berendezés mutat be, melynek célja, hogy az Óbudai Egyetem által minden évben szervezett RECCS elnevezésű versenyre elősegítse a felkészülést, valamint hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tésztahídépítő versenyt szervezhessen középiskolás diákok és egyetemi hallgatók részére. A berendezés egy masszív váz, mely zártszelvényből készült, hogy 1 tonna terhelést is elbírjon. E terhelés egy egyenáramú motortól egy jól megtervezett fogaskerékhajtáson keresztül jut el a vizsgált hídra, mely egy bizonyos értéknél széttörik. A maximális terhelés nagysága, melyet a vizsgált híd kibírt, egy erőmérőcella segítségével kerül elmentésre. A diákok megismerhetik a mérnöki szakma szépségeit rámutatva arra, hogy pontos tervezés és kivitelezés által 1 kg tészta akár fél tonnát is elbírhat. Kulcsszavak: tésztahíd, maximális terhelés 14

15 Konvekciós gyertyakályha vizsgálata Máthé Levente (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, III. év) Ambrus Alpár (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, III. év) Dr. Pásztor Judit (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Dolgozatunkban bemutatjuk a konvekciós gyertyakályha felépítését és működését. Vizsgáljuk és összehasonlítjuk a gyertyakályha és a gyertyák által leadott hő terjedést. Mérjük a gyertyakályha felületén a hőmérsékletet, és a hőforrásoktól 20 cm-re elhelyezett hőmérsékletmérő szenzorok által jelzett feszültségeket, amelyekből hőmérsékletet számolunk. Választ keresünk arra, miért tekintik a kályhát egy alternatív fűtési megoldásnak. Kiszámoljuk a gyertyakályha teljesítményét és a gyertyaszükségletet egy adott tér fűtéséhez. Továbbá vizsgáljuk a különböző paraméterek (kályha mérete, kéményátmérő) változtatásának hatását a hőforrások közelében észlelt hőmérsékletre, amelyek segítségével javítani kívánjuk a gyertyakályha működését. Kulcsszavak: hőterjedés, hőáramlás, hővezetés, hősugárzás 15

16 Forgácsolási erő mérése induktív jelátalakítóval Ferencz Árpád (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, IV. év) Dr. Egyed-Faluvégi Erzsébet (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A forgácsoló megmunkálások idején a szerszám egy bizonyos erővel hat a forgácsolandó anyagra, ezáltal az anyagtöbblet forgács formájában válik le a megmunkálandó anyagról. Ez az erő elég nagy kell legyen ahhoz, hogy képes legyen legyőzni a megmunkálandó anyag által tanúsított összes ellenálló erőt. Isaac Newton harmadik törvényéből ismeretes, hogy két testnek egymásra gyakorolt kölcsönös hatása mindig egyenlő és ellentétes, vagyis a munkadarab is hat egy ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányítású erővel a forgácsoló szerszámra. E kettőből a forgácsolási erő az, amely a munkadarabra hat és a forgácsoló szerszámot igénybe veszi. Jelen dolgozat a forgácsoló erő mérésére egy induktív érzékelővel ellátott berendezés tervezését és kivitelezését mutatja be. Az induktív érzékelők működése egy tranzisztoros oszcillátoron alapszik, amivel működtethető egy ferritmagos tekercs. A ferritmagok közötti légrés csökkenése, illetve növelése során változik a tekercs öninduktivitása. Ez a változás adja a forgácsolási erő nagyságát. Kulcsszavak: forgácsolás, erőmérés, induktív érzékelő 16

17 Spirális fogirány-vonalú hengeres fogaskerekek marófej betétkéseinek köszörülése Gyéresi Hunor (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, III. év) Dr. Máté Márton (Sapientia EMTE, egyetemi docens) Az Arkhimédész-féle spirális fogirányvonalú hengeres fogaskerékhajtások jobban terhelhetőek, nagyobb nyomatékot képesek átadni azonos tömeg mellett. A fogazat megmunkálása betétkéses marófejjel történik. A fogazat utólagos köszörülése igen költséges lenne, ezért a betétkéseket úgy kell létrehozni, hogy újraélezés után az alakhűség maximális legyen. A dolgozat tárgyalja a köszörüléssel előállított betétkések profilhibáit különböző köszörülési paraméterek függvényében. Kulcsszavak: csúcshátszög, oldalfelület, homlokfelület, konstruktív élgeometria, profilhiba. 17

18 LEGO-alakzat kirakása robotizált szerelőcella segítségével Német Huba (Sapientia EMTE, Mechatronika, IV. év) Dr. Forgó Zoltán (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A TDK dolgozatomban egy robotizált szerelőcellát mutatok be, amelyben egy FANUC M-1iA típusú robot LEGO kockákból egy alakzatot rak ki. A LEGO kockák egy rezgő spiráladagoló edényébe vannak rendezetlenül behelyezve, majd ez a készülék rendezi őket azonos helyzetbe. A kockák a rezgő spiráladagoló kivezetésére sorakoznak fel a kívánt, azonos pozícióba, hogy a robot egy befogószerszám segítségével egyenként elvegye őket, és egy kialakított munkafelületen összerakja belőlük az előre meghatározott alakzatot. A rezgő spiráladagoló kivezetőjén levő kockák jelenlétéről és mennyiségéről szenzorok fognak információt nyújtani a robot és a spiráladagoló vezérlőjének. A dolgozatom célja a modern termelési folyamatokhoz tartozó robotizált összeszerelés egyszerű szemléltetése. 18

19 Hardverfejlesztések szakosztály kivonatai 12 elektródás EKG-becslés 4 elektródás méréssel Fehér Áron (Sapientia EMTE, Automatika és alkalmazott informatika szak, IV. év) Dr. Kutasi Dénes Nimród (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Fekete Albert Zsombor (Sapientia EMTE, egyetemi tanársegéd) A dolgozat célja egy 12 elektródás orvosi mérést megközelítő EASI 4 elektródás mérésen alapuló biológiai mintavételező rendszer bemutatása. A használt hardware egy saját készítésű, PIC24 mikrovezérlőt tartalmazó, akkumulátoros fejlesztőlap. Az EKG-jeleket differenciális elektródákkal mérem, szűröm és erősítem. Az előkészített jelet a PIC24 belső analóg-digitális átalakítójával mintavételezem, ismét szűröm, előállítom, majd soros kommunikációval továbbítom az adatokat. A számítógépoldalon egy C# alkalmazás fogadja az adatokat, és valós időben dolgozza fel a jelet (ábrázolja, menti az értékeket, és további szűréseket végez). 19

20 A dolgozat bemutatja a fejlesztőrendszer tervezését, az analóg mérőáramkör tervezését és megvalósítását, a szűrők tervezését, a mérési elvet, valamint a gyakorlati méréseket. A négycsatornás mérés alapján bemutatom a 12 elektródás mérést megközelítő EASI módszer alapján becsült derivációkat. A kifejlesztett rendszer egy mobil-ekg mérőrendszer szerves része. Kulcsszavak: EKG, digitális jelfeldolgozás, mikrovezérlő, valósidejű programozás, becslés. 20

21 Stirling-motoros naperőmű Máriás Nimród (Sapientia EMTE, Mechatronika szak, IV. év) Dr. Tolvaly-Rosca Ferenc (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A Stirling-motor egy magas hatásfokú, ciklikus, zárt rendszerben lévő változó hőmérsékletű gáz összenyomásán és kiterjedésen alapuló hőerőgép. A rendszer szinte bármilyen típusú energiaforrást alkalmazhat a melegítésre, így a napenergiát is. Egy hélium gázzal töltött Stirling-motoros naperőműrendszer tervezése és kivitelezése kerül bemutatásra. Meggyőződésem, hogy a fosszilis energiaforrások fogyásával a Stirling-motor külső hőforrásaként a megújuló napenergiát használva teljesen környezetkímélő műszaki megoldást eredményez, amely az elkövetkező években folyamatosan növekvő fontosságra fog szert tenni. Kulcsszavak: napenergia-hasznosítás, Stirling-motor, tiszta Föld 21

22 Androidos eszközhöz csatlakoztatható ébresztőóra Kelemen Attila-Csaba (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, IV. év) Dr. Domokos József (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat egy ébresztőóráról szól, amely lényege, hogy Bluetooth segítségével Androidos készülékhez csatlakozik, amelyen az ébresztési időpontokat a felhasználó beállítja. Az óra rezgő jelzéssel ébreszt, így nem ébreszti fel a teljes családot. A vezérlést egy PIC18-as családú mikrovezérlő biztosítja. A kommunikációt egy Bluetooth modul vezérli. Az ébresztések tárolása Google Calendar segítségével történik, így akár személyi számítógépről is beállítható egy vagy több ébresztés. A szinkronizációról az okostelefon vagy táblagép gondoskodik. Az órától mindössze egy fogadás szükséges, ami a felhasználónak egy gombnyomásba kerül. 22

23 Modellrepülő autonóm vezérlési feladatának a megvalósítása Hegedűs Zsolt (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, IV. év) Dr. Brassai Sándor Tihamér (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat fő célja egy repülőmodellre integrált beágyazott rendszer és érzékelők segítségével meghatározni a repülő pozícióját és orientációját. Az orientáció és pozíció meghatározásának fontos szerepe van az autonóm pályakövetési feladatok megvalósításában. Beágyazott rendszerként egy SoC típusú újrakonfigurálható magot is tartalmazó Xilinx Zynq-7000 (Z-7010) áramkör kerül alkalmazásra, az érzékelők a beágyazott processzor sínrendszerére vannak csatolva. A gyorsulásmérő, giroszkóp és magnetométer segítségével, figyelembe véve a Föld mágneses terét és a gravitációt, meghatározható a repülő orientációja a világkoordináta-rendszerhez képest. A pozíció meghatározásában alapvető szerepe van a rendszerbe integrált GPS-vevőnek és gyorsulásmérőnek. A két koordinátarendszernek a repülőhöz rendelt, illetve a világkoordináta-rendszer közötti elfordulását Eulerszögekkel írtam le. A pozíciót a Föld felszínén felvett NED (North-East-Down) azaz Észak-Kelet-Le koordinátarendszerhez viszonyított GPS-jelekkel határoztam meg. A dolgozatban bemutatásra kerül a kialakított hardver, az érzékelőknek a rendszerbe való integrálása, valamint az adatok beolvasása. A repülőgépről az érzékelők adatai egy rádiófrekvenciás modul segítségével kerülnek továbbításra az adatfeldolgozást végző számítógépre, ahol gradiens módszerrel történik a repülő orientációjának a meghatározása. 23

24 Tojásfestő robot Bala Zsolt (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, II. év) Kakucs Gergő (Sapientia EMTE, Számítástechnika szak, II. év) Dr. Vajda Tamás (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozatunk célja egy tojásfestő robot megvalósítása. A robotot Lego Mindstorms NXT 2.0 felhasználásával valósítjuk meg. Három motort és nyomásérzékelőket használtunk a tojás forgatásához, az írószer mozgatásához, valamint a tojás formájának érzékeléséhez. Így a tojás tengelye körüli forgatásával, valamint az írószer vízszintes és horizontális mozgatásával festi fel a robot a kívánt mintát a tojás felületére. A robot egyszerre egy tojást tud kezelni. A robot vezérlésének a céljából egy Lego Mindstorms NXT 2.0 mikrokontrollert használtunk. Nyomáskapcsolók segítségével határozzuk meg a tojás felületének görbületét, amire szükségünk van a formák pontos kirajzolásához. Ugyancsak fontos a robot indítás előtti kalibrációja is. Az NXT kontrollert BricxCC -ben programozzuk, amely szintaxisában a C nyelvre hasonlít. 24

25 LED-es toronyóra Szász Tamás-Attila (Sapientia EMTE, Automatika és alkalmazott informatika szak, II. év) Máthé Barna (Sapientia EMTE, Automatika és alkalmazott informatika szak, II. év) Dr. Papp Sándor (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A LED-es toronyóránk a híres düsseldorfi tévétornyon látható óráról van mintázva, amelyen az időt egy LEDsorról olvashatjuk le. Azért választottuk ezt az órát makettünk alanyaként, mert nagyon látványos, ennek ellenére nem szokványos formában jeleníti meg a pontos időt. A makettünk a LED-sor mellett még fog tartalmazni egy LCD-kijelzőt is, amin szintén leolvashatjuk majd az időt, megkönnyítve a tanulási folyamatot. Az óra alapja egy 18F87k22-típusú PIC mikrovezérlő, amelyből az ADC modult, az MSSP modult, az EUSART modult, valamint a CCP modult fogjuk használni a makettünk elkészítésénél. A mikrovezérlő analóg-digitális átalakító egyik bemenetére egy fényérzékelő ellenállást kapcsolunk, így a környezeti fényerősség függvényében impulzusszélesség-modulációval változtatható a kijelző fényereje. A mikrovezérlő I2C Mester módban kommunikál egy DS1307 típusú Valós Idejű Órával (RTC), amelyből kiolvassa, illetve beírja a kívánt időt. Az órát számítógépről tudjuk beállítani a mikrovezérlő soros átviteli modulját felhasználva, valamint egy FT232-típusú USB-RS232 illesztő áramkört. Reményeink szerint, ha munkánk alapján az óra elnyeri az egyetemi közösség tetszését, felszerelhetjük nagy méretben az egyetemünk épületére. 25

26 KUKA youbot manipulátor vezérlése saját tervezésű robotprogramozási nyelv segítségével Faluvégi Zsolt (Sapientia EMTE, Automatizálás szak, IV. év) Dr. Márton Lőrinc (Sapientia EMTE, egyetemi docens) Szántó Zoltán (Sapientia EMTE, egyetemi tanársegéd) A dolgozat célja egy olyan robotirányítási program megvalósításának bemutatása, amely a KUKA youbot mobilis platformra illesztett 5 szabadságfokú manipulátort egy saját fejlesztésű robotprogramozási nyelv segítségével vezérli. A megvalósított robotprogramozási nyelvben leírjuk a robot előírt mozgásszekvenciáját, megadjuk a csuklósebességeket, illetve csuklógyorsulásokat. Ezen adatok felhasználásával a megvalósított szoftver kigenerálja a robot előírt pályáját, amely egy követő szabályzó referencia jeleként szolgál. A pályakövetést megvalósító szabályozó biztosítja, hogy a robot végighaladjon az előírt pályán. A kifejlesztett robotirányítási program hatékonyságát valós idejű mérésekkel igazoljuk. Kulcsszavak: robotprogramozási nyelv, pályatervezés, robotirányítás 26

27 Phase Measurment alapú rádiós távolságmérés megvalósítása Szász Norbert-Attila (Sapientia EMTE, Távközlés szak, IV. év) Moldován István (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, óraadó tanár) A GPS elterjedésével egyre nő az igény a beltéri helymeghatározás iránt. Sajnos a GPS beltéren nem használható, ezért alternatív technológiára van szükség. A jelerősség alapú helymeghatározás az egyik alternatíva, azonban a többutas terjedés miatt technológiai korlátokba ütközik, és pontossága nem kielégítő. Ennél pontosabb helymeghatározás hardveres támogatást igényel. A gyártók felismerték ezt, így jött létre az Atmel AT86RF233 megoldása, amely ToA és PM technológiával jóval nagyobb pontosságot ígér. Dolgozatomban megépítek egy AT86RF233 alapú ISM sávban működő rádiós rendszert, amely képes Phase Measurment alapú távolságmérésre. A dolgozat célja a távolságmérési technológia kipróbálása, kiértékelése. Ennek a rendszernek a továbbfejlesztéseként egy beltéri helymeghatározási rendszernek a kiépítését vonhatja maga után. Kipróbálom a technológia alkalmazhatóságát, pontosságát különböző környezetekben, és meghatározom a korlátait. A mérések alapján kijelenthető, hogy a technológia a gyakorlatban a legtöbb alkalmazás számára kielégítő mérési pontosságot biztosít. 27

28 iroobo Gábor Szabolcs-László (Sapientia EMTE, Automatizálás szak, IV. év) Dr. Brassai Sándor Tihamér (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat célja mobilis tereprobot tervezése és megépítése. A mechanikai rendszer Autodesk Inventor-ban került megtervezésre, és az elkészített terv alapján kivitelezve. A következő részfeladat a vezérlő elektronika kialakításának a tervezése és a szenzoroknak a rendszerbe való integrálása volt. A rendszeren különböző szenzorok találhatók, amelyek közül talán a legfontosabb a sebesség és pozíció mérésére alkalmazott inkrementális jeladó, amelyeknek a tárcsáját INSKAPE vektorgrafikus programban szerkesztettem meg. A rendszeren megtalálható két FPGA fejlesztő lap, egy nagyobb erőforrásokkal rendelkező Zybo (beépített ARM processzorral), amely a matematikai számítások elvégzésére hivatott, és egy modell alapján a referenciajelet számolja a kisebb kapacitású FPGA lapon (SPARTAN3e500) hardveresen megvalósított szabályzóknak. A Spartan alapú FPGA lapon egy Microblaze processzor mellett fut 8 db. hardveresen megvalósított PID szabályozó, amelyek 8 db. 12V DC motor sebességét vagy pozícióját szabályozzák. A Microblaze processzor feladata az adatok fogadása a Zybo rendszerről, majd egy egyszerű feldolgozás után a megfelelő hardveres szabályzó osztónak a regiszterébe való írása. A Spartan laphoz van illesztve 8 db. inkrementális érzékelő, amelyek a motorok pozícióját, illetve sebességét mérik. A szenzorok adatait a Spartan lap egy gyors SPI kommunikáción keresztül küldi tovább a Zybo lapnak. 28

29 A gyors hardveres PID szabályzó megvalósítása FPGA fejlesztőlapon Xilinx System Generator tervezőeszközzel készült, a szimulációkat hardver co-szimulációval végeztem el. 29

30 NI Elvis II didaktikai standra tervezett laborgyakorlatok Kovács Szabina Zsuzsanna (Sapientia EMTE, Távközlés szak, II. év) Varga Barna (Sapientia EMTE, Távközlés szak, II. év) Dr. Domokos József (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Dr. Papp Sándor (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) A dolgozat célja olyan didaktikai elektronikus áramköröket tervezni, amelyek segítségével tanulmányozni lehet a műveleti erősítők különböző alapkapcsolásait: fázisfordító és nem fordító erősítők, invertáló és nem invertáló Schmitt-triggerek, valamint deriváló és integráló áramkörök. A dolgozatban bemutatjuk az NI Elvis didaktikai stand használatát és az NI ELVISmx szoftver nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor bemutatjuk a nyomtatott áramkörök tervezésének és kivételezésének lépéseit, és elkészítjük a mérések elvégzéséhez szükséges dokumentációt. 30

31 Felharmonikusok hatásai és mérése háromfázisú rendszerekben Molnár Elemér (Sapientia EMTE, Automatizálás szak, IV. év) Dr. Kutasi Nimród (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Dr. Papp Sándor (Sapientia EMTE, egyetemi adjunktus) Mindig is érdekeltek azok a jelenségek, amelyek valamilyen fizikai törvényszerűség miatt villamos készülékben alakulnak ki, olyan hatást kifejtve, hogy egy adott közegen továbbhaladva kisebb-nagyobb károkat, illetve meghibásodásokat eredményeznek. Napjainkban nagy erőfeszítéseket tesznek ezen jelenségek kiküszöbölésére, csökkentésére. Dolgozatom témájaként egy olyan rendszer megépítését választottam, amely során ezek a hatások mérések segítségével kimutathatóvá válnak. A mérési eredmények segítségével olyan rendszerek tervezése válik lehetővé, amelyek kiküszöbölik e jelenségeket. A készülék, amelyet megépítettünk, egy spektrumanalizátor. A mérőkészüléket háromfázisos rendszerekre terveztük. A dolgozatban olyan mérőeszközöket mutatok be, amelyek igen elterjedtek az automatikában, valamint ezek illesztési módszereit. Továbbá olyan fejlesztő eszköz is bemutatásra kerül, amely szükséges az adott mért jelek digitalizálására. 31

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA infokommunikációs technológiák SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA BEVEZETŐ A KUTATÁS CÉLJA Autonóm járművek és robotok esetén elsődleges feladat a robotok

Részletesebben

Szekcióbeosztás. Óra Név Dolgozat címe

Szekcióbeosztás. Óra Név Dolgozat címe Szakosztály: Alkalmazott nyelvtudományok Terem: 132 Szekcióbeosztás 14:00-14:15 Molnár Emese-Júlia Székelyföldi turisztikai szolgáltatások nyelvi vonatkozásai 14:15-14:30 Kövecsi Katalin Jane Austen Büszkeség

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam

A 2015/2016-os tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam I. évfolyam Dátum máj.23 Kutatás módszertana, dr. Tőkés Gyöngyvér, 10 óra, 128 terem, dr. Fülöp Otília máj.25 Tudományos szövegek írása, dr. Gagyi József, 10 óra, 413 terem, dr. Vajda András máj.26 Bev.

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Regula Gergely, Lantos Béla BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév téli pótvizsgabeosztása I. évfolyam

A 2015/2016-os tanév téli pótvizsgabeosztása I. évfolyam I. évfolyam Dátum 6151 11151 8151 2151 3151 10151 4151 5151 9151 7151 12151 Normatív nyelvészet, dr. Pletl Rita, 10 óra, 230 terem, dr. Suba Réka Bev. a tömegkom., Bev. a társadalomtud., dr. Tőkés, 10

Részletesebben

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és s adatgyűjt jtő rendszerek Az USB kialakulása Az USB felépítése Az USB tulajdonságai USB eszközök Áttekintés USB eszközök programozása 2 Az USB kialakulása

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Témakiírások 2014/15. őszi félévben

Témakiírások 2014/15. őszi félévben Témakiírások 2014/15. őszi félévben Témavezető: Dr. Vörösházi Zsolt voroshazi@vision.vein.hu voroshazi.zsolt@virt.uni-pannon.hu Veszprém, 2014. szeptember 9. Témaismertetés #1 National Instruments - LabView

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01.

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. Weboldal 1. Előkészítés 1.1. Anyaggyűjtés 1.2. Kutatás 2. Tervezés 3. Kivitelezés 3.1. Drótváz 3.2. Grafikus tervezés 3.3. Programozás

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares VARGA Máté 1, PÓGÁR István 2, VÉGH János 1 Programtervező informatikus BSc szakos hallgató 2 Programtervező informatikus MSc

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2, Jónap Károly 3, Vörös Csaba 4 1,4 tudományos s. munkatárs, 2 PhD, egyetemi docens, 3 PhD, tudományos

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján Nyers Szabina Konzulens: Tihanyi Attila Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Kar Feladatok: Végezzen irodalom kutatást, mely tartalmazza

Részletesebben

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0 Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax:

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Beszámoló szakképzési hozzájárulási támogatás felhasználásáról

Beszámoló szakképzési hozzájárulási támogatás felhasználásáról Beszámoló szakképzési hozzájárulási támogatás felhasználásáról Támogató: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Támogatás összege:

Részletesebben

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata

Részletesebben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben keresztül történő elérése Bara Levente Dező László Farkas Kinga Gere Árpád Keresztes Anna March 6, 2009 1 Contents 1 Egyetemi adatbázis nyilvántartása és weben

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens Témák 2014/15/1 Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens 1. A V6 Otto motorok gyártása során fellépő hibatípusok elemzése 2. Szelepgyűrű megmunkálás optimális folyamatának kidolgozása 3. Szerszámcsere folyamatának

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta Az élet, a telefonom és én IpsosMobinauta Miről szól a kutatás? Hogy használják az okostelefont az emberek különböző napszakokban? Milyen érzelmek társulnak az okostelefonhoz? Megváltoztatta-e az okostelefon

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

A felhasználói interakciók alapelvei. Losteiner Dávid

A felhasználói interakciók alapelvei. Losteiner Dávid A felhasználói interakciók alapelvei Losteiner Dávid Bevezetés Manapság főleg grafikus (GUI, weboldal) A vele dolgozó hatékony munkavégzését szolgálja Lehetőleg elrejti a belső működést Biztosítja a munka

Részletesebben

Bodó / Csató / Gaskó / Sulyok / Simon október 9. Matematika és Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Bodó / Csató / Gaskó / Sulyok / Simon október 9. Matematika és Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bodó / Csató / Gaskó / Sulyok / Simon Matematika és Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2016. október 9. Tudnivalók Tudnivalók: 1 Csapatok kiválasztása: a második hét végéig; 2

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Mobil technológiák és alkalmazások

Mobil technológiák és alkalmazások ELTE-Soft kft Mobil technológiák és alkalmazások A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 pályázat Lőrincz András ELTE Informatikai Kar Mobil technológiák Mozog

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Helyzetalapú szolgáltatások közösségi hálózatokon. Helyzetalapú szolgáltatások

Helyzetalapú szolgáltatások közösségi hálózatokon. Helyzetalapú szolgáltatások közösségi hálózatokon MobileSocial A MobileSocial termék egy olyan mobil GIS alkalmazás platform kifejlesztéseként jött létre, mely social networking rendszerek adataiból építkezve képes aktív adatszolgáltatásra

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC A man should look for what is, and not for what he thinks should be. Albert Einstein A számítógépek

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

egy szisztolikus példa

egy szisztolikus példa Automatikus párhuzamosítás egy szisztolikus példa Áttekintés Bevezetés Példa konkrét szisztolikus algoritmus Automatikus párhuzamosítási módszer ötlet Áttekintés Bevezetés Példa konkrét szisztolikus algoritmus

Részletesebben

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Az eljárások a kiindulási adatoktól és a számítás menetétől függően két csoportba sorolhatók. Az egyik a visszafelé történő számítások csoportja,

Részletesebben

alkalmazásfejlesztő környezete

alkalmazásfejlesztő környezete A HunGrid infrastruktúra és alkalmazásfejlesztő környezete Gergely Sipos sipos@sztaki.hu MTA SZTAKI Hungarian Academy of Sciences www.lpds.sztaki.hu www.eu-egee.org egee EGEE-II INFSO-RI-031688 Tartalom

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

Hordozható nyomás-, és átfolyásmérő

Hordozható nyomás-, és átfolyásmérő Hordozható nyomás-, és átfolyásmérő TDM 200 TDM 200 Ideális időszakos átfolyás-, és nyomásmérési feladatokhoz Kábel nélküli kapcsolat Riasztás-kiadási lehetőség Beépített, újratölthető akkumulátor Beépített

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Alkalmazás és megjelenítés virtualizáció

Alkalmazás és megjelenítés virtualizáció Virtualizációs technológiák és alkalmazásaik Alkalmazás és megjelenítés virtualizáció Micskei Zoltán http://www.mit.bme.hu/~micskeiz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév kiegészítő vizsgabeosztása I. évfolyam

A 2015/2016-os tanév kiegészítő vizsgabeosztása I. évfolyam I. évfolyam Dátum 29.08. Kutatás módszertana, Bev. a társadalomtud., dr. Tőkés Gyöngyvér, 10 óra, 129 Bev. a közigazgatásba, dr. Bodó Barna, 10 óra, 130 Mai nyelv M II, dr. Suba Réka, 9 óra, 240 Programozás

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

Moore & more than Moore

Moore & more than Moore 1 Moore & more than Moore Fürjes Péter E-mail:, www.mems.hu 2 A SZILÍCIUM (silex) 3 A SZILÍCIUM Felfedező: Jons Berzelius 1823, Svédország Természetes előfordulás: gránit, kvarc, agyag, homok 2. leggyakoribb

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények Oktatási hét TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy kód NGB_KV009_2 Félév (1/2/3) 2013/2014/2 Tantárgy cím JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA Tantárgy felelős Beke Péter Előadók Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

Mezőgazdasági robot fejlesztése és jövőbeli bővíthetősége

Mezőgazdasági robot fejlesztése és jövőbeli bővíthetősége Mezőgazdasági robot fejlesztése és jövőbeli bővíthetősége Tóth Mihály Informatikus és szakigazgatási agrármérnök (BSc) Konzulens: Dr. Szilágyi Róbert 2014.11.14. Az informatika, mint segítő ágazat Az informatika

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon

Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon Balla Dániel 1 Kovács Zoltán 2 Varga Orsolya Gyöngyi 3 Zichar Marianna 4 5 1 PhD hallgató, Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben