BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3"

Átírás

1 Dr. Páli Judit BPP 110 A gyermek fejlődése és megismerése N: Tantárgy besorolása: 3 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya Oktatás nyelve: Értékelés módja: Vizsga őszi/tavaszi I-V.. Írásbeli A kurzus célja, hogy a hallgató sajátítsa el a pszichológiai alapfogalmakat, lássa át a gyermeki fejlődés alapkérdéseit, alapvető folyamatait, továbbá legyen tájékozott a pszichológia gyermek- és emberképének változásait illetően, melynek talaján felismeri a normálistól eltérő fejlődésmenetet, illetve fokozott figyelmet képes fordítani az egyéni különbségekre. Szerezze meg a pszichés működésekre való rálátást az iskolai oktatás folyamatában. A pszichológia és a fejlődéslélektan főbb nézőpontjai, elméleti modelljei, kutatási módszerei. Az intrauterin fejlődés. Újszülöttkor fejlődési sajátosságai. Csecsemőkor fejlődési sajátosságai. Kisgyermekkor fejlődési sajátosságai. Óvodáskor fejlődési sajátosságai. Kisiskoláskor fejlődési sajátosságai. Kamaszkor fejlődési sajátosságai. Ifjú- és felnőttkorra jellemző fejlődési sajátosságok megismerése. Kognitív folyamatok és fejlődésük (Piaget). Erkölcsi fejlődés (Kohlberg). Társas és érzelmi fejlődés. A családi és az intézményes szocializáció alapjai. Szocializáció eltérő kulturális kontextusban. Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. M. Cole Sh. Cole (003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Pléh Csaba Boross Ottilia (004, szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Bernáth László Solymosi Katalin (1997, szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. Mérei Ferenc (1970): Gyermeklélektan. Medicina Kiadó, Budapest Raffai Jenő (1997): Megfogantam, tehát vagyok. Útmutató Kiadó, Budapest.

2 Dr. Páli Judit BPP 113 Önismereti és pályaorientációs tréning N: 30+0 Tantárgy előadója/i: Évközi jegy Tantárgy besorolása: Orosz Judit őszi/tavaszi I-IV. Részvétel, aktivitás A személyes motivációk, tapasztalatok tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunka alapján. A pedagógus pályaorientáció feltárása és tudatosítása a pályaalkalmasság segítése az önismeret szintjének növelésével. A kurzus lehetőséget teremt a pedagógiai és pszichológiai ismeretek személyes adaptációjára, vagyis felszínre hozni a személyes motivációkat, tapasztalatokat, segíti az ok-okozati összefüggéseknek szélesebb, differenciáltabb megértését. A tudatosodás és mélyebb átélés biztosította önismeret szakmai önismerethez vezet. A sajátélmények feldolgozásán keresztül újfajta tanulási folyamatot indít el, segíti a pszichológiai jelenségek felismerését, mely szemléletmódbeli, életvezetési változást jelenthet, kihatva szakmai készségekre is. A változást a csoport hatótényezőinek köszönhetjük, s bár alapvető személyiségváltozást nem tud létrehozni, mégis alakító, formáló hatású, mert az önismereti tudatosságot növeli, rendeződést indítva el a lelki folyamatokban, melynek távolhatásai 1 év alatt beérnek. Az órák kiscsoportos tréning keretében zajlanak. Saját iskolai élmények feldolgozása. Kommunikáció. Kapcsolatok kezelése. Csoportdinamika. Konfliktusok kezelése. Önismeret és önkontroll. Tanári kommunikáció. Kapcsolatok kezelése az iskolán belül és kívül. Tanulócsoportok dinamikája, konfliktusok kezelése. A pedagógusszerep kérdései: együttműködés, helyzetelemzés, önismeret és önkontroll. Részvétel, aktivitás Rudas János (1990): Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest. Rudas János (00, szerk.): Önismereti csoportok. Animula Kiadó, Budapest.

3 Dr. Hadházi Éva MPP 130 A nevelés és oktatás pszichológiai alapjai N: Vizsga Dr. Gőbel Orsolya őszi I. Írásbeli A kurzus célja, hogy a hallgató elevenítse fel, illetve bővítse ki a pszichológiai alapfogalmakkal és fogalmakkal kapcsolatos ismereteit, ismerje meg mélyebben a gyermeki fejlődés alapkérdéseit, alapvető folyamatait, továbbá legyen tájékozott a pszichológia gyermek- és emberképének változásait illetően, melynek talaján felismeri a normálistól eltérő fejlődésmenetet, illetve fokozott figyelmet képes fordítani az egyéni különbségekre. Szerezze meg a pszichés működésekre való rálátást az iskolai oktatás folyamatában. A pszichológia és a fejlődéslélektan nézőpontjai, a kutatási eredmények értelmezése. Kognitív folyamatok és fejlődésük. A transzfer és a problémamegoldás összefüggései, szerepük a tudás alkalmazásában. A tanulás hatékonyságát, az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezők. Az érzékelés fogalma, fajtái, az ingerületvezetés idegélettani alapjai. Az észlelés, az észlelés és tudat viszonya, a szenzoros integráció. A figyelem neurológiai alapjai, szerepe az információ-felvételben -feldolgozásban. Minősége, terjedelme, irányulása. Gondolkodás, fogalmi gondolkodás. Fogalmi műveletek. Problémamegoldási stratégiák. Az intelligencia fogalma, fajtái. A képzelet működése. Az alkotó gondolkodás és a képzelet összefüggései. Az emlékezet. A memória osztályozásai; STM, LTM. Az emlékezet fejlesztése: mnemotechnikai eljárások. Érzelmek, érzelemelméletek. Motiváció és emóció. Elsődleges és másodlagos érzelmek. Érzelmi állapotok. A tanulás fajtái, klasszikus és operáns kondicionálás, verbális tanulás, komplex tanulás. Szociális tanulás. A családi és az intézményes szocializáció. A tanulás hatékonyságát, az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezők. Az iskola hatása kognitív és társas folyamatok változására, fejlődésére. A természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei. A személyiség és mérése. Az intelligencia. Intelligencia az iskolában. Speciális tanulási nehézségek, problémás tanulók, hátrányos helyzet. Tehetséges tanulók. A tanulás modelljei tanulási és tanítási stílusok. A nevelési környezet megtervezése. Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Bernáth László Solymosi Katalin (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. M. Cole Sh. Cole (003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. N. Kollár K. Szabó É. (004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. Pléh Csaba Boross O. (004, szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

4 Dr. Hadházi Éva Tantárgy előadója/i: Páli Judit MPP 131 A nevelés és oktatás pszichológiai alapjai gyakorlat N: MPP 130 * Tantárgy besorolása: tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. Értékelés módja: Évközi jegy Értékelés módszere: Házi dolgozat A kurzus célja, hogy a hallgató elevenítse fel, illetve bővítse ki a pszichológiai alapfogalmakkal és fogalmakkal kapcsolatos ismereteit, ismerje meg mélyebben a gyermeki fejlődés alapkérdéseit, alapvető folyamatait, továbbá legyen tájékozott a pszichológia gyermek- és emberképének változásait illetően, melynek talaján felismeri a normálistól eltérő fejlődésmenetet, illetve fokozott figyelmet képes fordítani az egyéni különbségekre. Szerezze meg a pszichés működésekre való rálátást az iskolai oktatás folyamatában. Kognitív folyamatok és fejlődésük. A transzfer és a problémamegoldás összefüggései, szerepük a tudás alkalmazásában. A tanulás hatékonyságát vizsgáló eljárások, tanulási stratégiák és vizsgálatuk. A figyelem neurológiai alapjai, pszichológiai vizsgáló eljárások. Az intelligencia fogalma, fajtái, intelligencia mérése. A kreativitás vizsgálata. Az emlékezet. A memória osztályozásai; STM, LTM. A vizuális és verbális emlékezet vizsgálata: mnemotechnikai eljárások. Érzelmi intelligencia vizsgálata. A család pszichológiai vizsgálata (Olson-teszt). Projektív eljárások a családi háttér megismerésében. Családrajzok. A személyiség és mérése, személyiségtesztek. Speciális tanulási nehézségek vizsgálata, problémás tanulók, hátrányos helyzet. Tehetséges tanulók képességvizsgálata. Társaskapcsolatok az iskolában, szociometria. Részvétel, aktivitás Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Bernáth László Solymosi Katalin (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. M. Cole Sh. Cole (003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Mérei Ferenc (1971, 006): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. N. Kollár K. Szabó É. (004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. Pléh Csaba Boross O. (004, szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

5 MPP 150 A személyiség fejlődése és fejlesztése I. N: Vizsga Orosz Judit Csilla őszi I. Írásbeli A kurzus előadás, melynek során az ismeretszerzés középpontjában a személyiséglélektan főbb gondolatrendszerei, típus-, vonás- elméletei, biológiai, analitikus, kognitív és organizmikus, az egzisztencialista valamint a rendszerszemléletikommunikációs, tranzakciós és transzperszonális paradigmára épülő modellek állnak. A hangsúlyt az egyes elméleti megközelítésekben az ember egészséges és patológiás fejlődésében szerepet játszó tényezők bemutatására fektetjük. Célja a személyiség fejlődésének megismerése a személyiséglélektan alapvető elméleteinek, irányzatainak tükrében, melyek az emberi magatartás megértésének lehetséges útjaként, a teljes személyiség funkcionális vizsgálatára irányulnak. A személyiségelmélet természete, kultúrközege. Korai (Hippokratész, Galenus, korai fiziológusok) és 0. századi típuselméletek (Kretschmer, Sheldon, Jung), vonáselméletek (Allport, Eysenck és Cattell). Biológiai elméletek (Claridge, Gray és Cloninger). Freud pszichoanalízise; Jung analitikus pszichológia; Adlerindividuálpszichológia Eriksonpszichoszociálisepigenetikus modellje. Murray a szükségletek dinamikájára épülő személyiségelmélet. Fromm dialektikus humanista és humánspecifikus szükségletmodellje. Sullivan interperszonális személyiségelmélete. Skinner a személyiség behaviorista, tanuláselméleti ázata. Szociális tanulás, szocializáció, utánzás, modellkövetés (Bandura, Miller, Mowrer stb.). Kognitív lélektani elgondolások. Kelly személyes konstrukciókon alapuló elmélete. Organizmikus modell. A mezőelmélet (Lewin). A humanisztikus lélektan, Rogers személyközpontú megközelítése. A modell alkalmazásának lehetőségei az iskolai kapcsolatokban. Dinamikai rendszerelvű kommunikációs modell (JürgWilli), tranzakcioanalízis (Berne); Transzperszonális pszichológia (V. E. Frankl). Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest. Carver, C. S. Scheier, M. F. (1998): Személyiségpszichológia 4., 13 fejezet, Osiris Kiadó, Budapest. Mirnics Zsuzsanna (006): A személyiség építőkövei. Egyetemi jegyzet, HEFOP, Budapest. Szakács Ferenc Kulcsár Zsuzsanna (1996, szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. Elméleti irányzatok II. Tankönyvkiadó, Budapest.

6 MPP 151 A személyiség fejlődése és fejlesztése II. N: 30+0 MPP 130 *, 150 * Évközi jegy Dr. Gőbel Orsolya tavaszi II. Írásbeli beszámoló A fejlődéslélektani ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, az iskolába kerüléstől, a kamaszkor végéig (a gyermekismeret, mint készség fejlesztése; kapcsolatteremtés a gyermekkel, szülővel és a pedagógussal). A tantárgy célja az elméleti órán bemutatott személyiségmodellekbe integrált személyiségfejlődésre vonatkozó ismeretek elmélyítése, különös tekintettel a pszichés fejlődés életkori és egyéni sajátosságaira (normál, problémás és patológiás fejlődésmenet összehasonlítása). Gyakorlati ismeretek nyújtása a készségek és képességek fejlődési folyamatairól, az eltérő fejlődésmenetek felismerése és iránymutatás a szükséges lépések megtételéhez. A fejlődést befolyásoló biológiai és környezeti tényezők. Normál, problémás és patológiás fejlődésmenet a különböző életkorokban. Egyéni különbségek a személyiség fejlődésében. Egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek megismeréséhez szükséges módszerek, technikák. Életkori sajátosságok a nevelésben. Csoportjelenségek a gyermek és ifjúkorban. A pedagógus és a tanuló kapcsolata. Részvétel, aktivitás Bernáth László Solymosi Katalin (1997, szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. Cole, M. Cole, S. R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. F. Földi Rita (004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius, Pécs. Kalmár Magda (1989), szerk.): Fejlődéspszichológia Szöveggyűjtemény. I.-II. Tankönyv-kiadó, Budapest. Klein Sándor (00): Gyerekközpontú iskola. Edge 000, Budapest. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes (1997): Gyermeklélektan. Gondolat-Medicina Kiadó, Budapest. P. Balogh Katalin (199): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-typo Kiadó, Budapest. Piaget, J. (1999): Szimbólumképzés a gyermekkorban. Gondolat Kiadó, Budapest. Vass Zoltán (006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus Kiadó, Budapest.

7 Dr. Hadházi Éva N: MPP 160 Társas jelenségek az iskolában 3 Vizsga Dr. Páli Judit tavaszi II. Írásbeli A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociálpszichológia témakörébe tartozó csoportlélektan alapjaival, hogy elsajátítsák a társas lélektani szemléletet és az iskolai körülmények között is alkalmazható vizsgálati módszereket. A csoportlélektani szemlélet közvetítése révén a hallgatók képessé váljanak a tanulócsoportok elemző vizsgálatára, az összefüggések feltárása, az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásainak felismerésére, szakszerű kezelésére az iskolában és azon kívül is. Segítse elő a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletekkel övezett kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc közötti általános összefüggések, az ezzel kapcsolatos konkrét kutatási eredmények ismeretét. A társas interakciók, az interakció fogalma, szintjei, személyészlelés, első benyomás. Kategorizáció és sztereotípia. Benyomáskeltés: kép és énkép, én-megjelenítés, állandóságigény a benyomáskeltésben. Attribúciós folyamatok. Kommunikáció és metakommunikáció. Kommunikáció a nevelés folyamatában. Az emberi szociabilitás: magányosság és szociabilitás; kötődés és vonzalom. A személyes kapcsolatok fejlődése. Intim kapcsolatok. Csoportnyomás és csoportnorma. Interakció a csoportban. Bűnbakképzés. Előítéletek. Konformizmus és deviancia, engedelmesség és vezetés. Befolyásolás és meggyőzés. Játszmák. Szociális státusz és szerep. Szereptanulás, szerepkonfliktusok. A tanári szerep: hatalom, vezetés. Alkalmazott szociálpszichológia: társas kapcsolatok szerveződésének mérése: szociometria. Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. (VIII. A társas viselkedés). Buda Béla (1994): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Heider F. (003): A személyközi viszonyok (szerk. Hunyadi Gy.) Osiris Kiadó, Budapest. Joseph P. Forgas (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. Mérei Ferenc (000): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. Moscovici, S. (00): Társadalom-lélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Smith, E. R. Mackie, D. M. (001): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

8 Dr. Hadházi Éva Tantárgy előadója/i: Boda-Ujlaky Judit MPP 161 Tanári kommunikáció és hatékonyság tréning N: MPP 160 Tantárgy besorolása: tavaszi Ajánlott félév: III. Évközi jegy Értékelés módszere: Részvétel, aktivitás A szituációs gyakorlatok lehetőséget adnak a személyes involváltságra, mélyítik az önismeretet, fejlesztik az empátiás készséget, ugyanakkor lehetőséget adnak a személyes hatékonyság fokozásával a tanári hatékonyság fejlesztésére. Sajátélményű gyakorlatok által a hallgatók megtapasztalhatják saját személyes és szakmai kompetenciájuk sajátosságait. Az egyéni kommunikációs stílus, problémaérzékenység, probléma-megoldási stratégiák feltérképezés mellett, lehetőség nyílik ezek hatékony fejlesztésére, kommunikációt és problémamegoldást elősegítő gyakorlatok, szerepjátékok kipróbálására, elsajátítására. Az önismeretet segítő és kommunikációs hatékonyságot növelő technikák, segítségével ráhangolódhatnak a problémamegoldás és a személyközi kapcsolatteremtés- és tartás hatékony módjára. Kipróbálhatják a kommunikáció és a szociális készségek hagyományostól eltérő formáit, melyek később tanári gyakorlatuk során eredményesebbé tehetik a gyerekekkel és a felnőttekkel (szülőkkel és kollégákkal) való munkájukat, kapcsolataikat. Az elvárások, célok és keretek megvitatása, tisztázása. Bemelegítő, ráhangoló gyakorlatok. Nem verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Nem verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Konfliktusok, konfliktuskezelés. Önkontroll. Kapcsolatok kezelése az iskolán belül és kívül. Tanulócsoportok dinamikája, konfliktusok kezelése. A pedagógusszerep kérdései: együttműködés, helyzetelemzés, önismeret és önkontroll. Saját iskolai élmények feldolgozása. Visszajelzések. Lezárás, a tréning eredményességének megvitatása. Részvétel, aktivitás Bagdy Emőke Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A pedagógia időszerű kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. Empátia- és kommunikációfejlesztés pedagógusok számára című fejezet: A nonverbális készségek fejlesztése című fejezet Balázs Sándor (000, szerk.): A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái. Szöveggyűjtemény, főiskolai jegyzet. OKKER Kiadó, Budapest. Birkenbihl, Vera F. (1998): Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest. Buda Béla (1978): Az empátia a beleélés lélektana. Gondolat Kiadó, Budapest. Az empátia kommunikációs alapjai című fejezet: Buda Béla (1997): Kommunikáció az osztályban. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Buda Béla (000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest. Dávid Imre Páskuné Kiss Judit (1993): Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában. KLTE, Debrecen. Eck Júlia (006): Kommunikációoktatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle 006/ Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1995): Kommunikáció szóban és írásban. Korona Kiadó, Budapest. Forgas, Joseph P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. Nem verbális kommunikáció és A nem verbális üzenetek változatai című fejezetek: Hajas Zsuzsa (00): Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak. Pedellus Kiadó, Debrecen. Gabnai Katalin (1993): Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Marczibányi téri Művelődési Központ, Budapest. Üzenetváltás című fejezet 70-8.

9 Dr. Hadházi Éva N: 30+0 MPP 16 Konfliktus-megoldási tréning Évközi jegy Dr. Gyimesi Júlia tavaszi IV. Részvétel, aktivitás A személyes motivációk, tapasztalatok tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunka alapján. A pedagógus pályaorientáció feltárása és tudatosítása a pályaalkalmasság segítése az önismeret szintjének növelésével. A kurzus lehetőséget teremt a pedagógiai és pszichológiai ismeretek személyes adaptációjára, vagyis felszínre hozni a személyes motivációkat, tapasztalatokat, segíti az ok-okozati összefüggéseknek szélesebb, differenciáltabb megértését. A tudatosodás és mélyebb átélés biztosította önismeret szakmai önismerethez vezet. A sajátélmények feldolgozásán keresztül újfajta tanulási folyamatot indít el, segíti a pszichológiai jelenségek felismerését, mely szemléletmódbeli, életvezetési változást jelenthet, kihatva szakmai készségekre is. A változást a csoport hatótényezőinek köszönhetjük, s bár alapvető személyiségváltozást nem tud létrehozni, mégis alakító, formáló hatású, mert az önismereti tudatosságot növeli, rendeződést indítva el a lelki folyamatokban, melynek távolhatásai 1 év alatt beérnek. Az órák kiscsoportos tréning keretében zajlanak. Ismerkedés, célok, elvárások, keretek közös megfogalmazása. Bemelegítő, ráhangoló gyakorlatok. Konfliktustípusok és megoldások. Konfliktus-dinamika. Konfliktusok kezelése. A konfliktusok személyiség-háttere. Metakommunikáció. Tanári kommunikáció. Kapcsolatok kezelése az iskolán belül és kívül. Tanulócsoportok dinamikája, konfliktusok kezelése. A pedagógusszerep kérdései: együttműködés, helyzetelemzés, önismeret és önkontroll. Saját iskolai élmények. A konfliktuspartnerrel való azonosulás. A kritika kezelése. Lezárás, visszajelzés, a csoport eredményességének megvitatása. Részvétel, aktivitás Schmidt, T. (009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Komplett forgatókönyvek tréning-vezetőknek. Z-Press Kiadó, Miskolc. Rudas János (1990): Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest. Rudas János (00, szerk.): Önismereti csoportok. Animula Kiadó Budapest.

10 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya MPP 11 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése N: 30+0 MPP 130, 131, 150, 151 Tantárgy besorolása: en választható ősz/tavaszi Ajánlott félév: III/IV. Évközi jegy Értékelés módszere: Részvétel, aktivitás A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítéseit, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. Képessé váljanak tanulási zavarok csoportosítására, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők felismerésére és ezek alapján kompetens módon tudjanak dönteni a fejlesztésben szükséges külső segítő szakemberekről és módszerekről. A tanulás sajátosságai különböző életkorokban, tanulási képességek. A tanulási zavarok kialakulásának elméletei a különböző pszichológiai irányzatok alapján. (Neurobiológiai, pszichodinamikus, fenomenológiai és szociális tanulási modell) Az agy működésének moduláris elmélete. A tanulási zavarok tünetei, kialakulásának organikus és lelki háttere. A kognitív fejlődés, az agyi funkciók érése, a képességstruktúra alakulása kisgyermek és iskolás korban. Diagnózisalkotás. Neuropszichológiai eljárások, képességvizsgálatok szerepe a differenciál-diagnosztikájában. A pszichés fejlődés kapcsolódó zavarai, a viselkedés és az érzelmi hangulati élet zavarai. (teljesítményszorongás, emocionális zavar, viselkedészavar) Kompenzációs lehetőségek az iskolában. Információ feldolgozó rutinok kialakítása. Terápiás lehetőségek és kompetenciák. Az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítése, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. A tanulási zavarok csoportosítása, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők megismerése. Az organikus háttér, az agyi funkciók működése és szerepe a tanulási képességekben. Az intelligencia és kognitív képességek kapcsolata, fejlődési dimenziók. A tanulási zavarok szerepe a magatartás és viselkedészavarok kialakulásában. A tanulási zavarok iskolai felismerésének és kezelésének lehetőségei. Kapcsolattartás a szülővel. A tanulási zavarok csoportosítása DSM-IV kategóriák. Intelligencia és fejlődés kapcsolata. Szociális inadaptáció, devianciák gyermek- és serdülőkorban, a tanulási zavarok hátterén. A tanulási zavarok az iskolában, felismerés és fejlesztés. A gyermek és a szülő problémái, a pedagógus lehetősége a segítségnyújtásban. Részvétel, aktivitás Csépe Valéria (005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. F. Földi Rita Tomasovszki László (003): A Rey-féle Összetett Figura és Felismerési Próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei. Ideggyógyászati Szemle 56 évf szám. F. Földi Rita (004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedés-zavarok diagnosztikájában. Pszichológiai Szemle. F. Földi Rita (004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt, Pécs. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Gyermekkori hiperaktivitás. Pszichológia 3 4. szám, Budapest. Marton Dévényi Éva (1999): Alapozó terápiák. Fejlesztő pedagógia, Különszám. Torda Ágnes (1989, szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

11 N: 30+0 MPP 13 Deviáns fiatalok az oktatásban Évközi jegy Dr. Gőbel Orsolya en választható ősz/tavaszi I./IV. Részvétel, aktivitás A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a deviáns fiatalok oktatásának sajátos feladatait, lehetőségeit és nehézségeit. Tapasztalatokat szerezzenek deviáns fiataloknak szervezett oktatási programok működéséről és pedagógiai sajátosságairól, megismerkedjenek a deviáns viselkedést ázó főbb elméletekkel, a totális intézmények működésével, a börtönpopuláció összetételével, valamint a reszocializácóval (treatment) és a börtönben végzett pszichológiai tevékenység sajátosságaival. Emellett célja, hogy képessé tegye a hallgatókat arra, hogy pedagógusként képesek legyenek deviáns fiatalok oktatására és nevelésére. A deviancia elméletei: szociológiai elméletek. A deviancia elméletei: biológiai, pszichológiai elméletek. A bűnözés társadalmi reprodukciója Magyarországon az utóbbi években. Az iskola, a pedagógus szerepe és felelőssége a bűnmegelőzésben, az erőszak kialakulásában és csökkentésében. A fogvatartott népesség, különös tekintettel a fiatalokra és a fiatal felnőttekre. A börtönszocializáció, élet a börtönben. Nevelési-oktatási, pedagógiai-andragógiai munka a büntetés-végrehajtásban. Alternatív büntetések. Beszélgetés letartóztatásból szabadult fiatalokkal (életutak, tapasztalatok megosztása, kérdésekre konkrét válaszok). Börtönlátogatás (Budapesti Fegyház és Börtön és/vagy Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 3-as objektum); hospitálási lehetőség, beszélgetés fogvatartott fiatalokkal. Reszocializáció, rehabilitáció. Lehetőségek, problémák. A civilek szerepe a büntetés-végrehajtásban. Egyéb civil kontrollok. Pedagógiai, andragógiai sajátosságok. Az utógondozás; a folyamatos utógondozási modell. A pártfogó rendszer. Civil pártfogó rendszer mint szükséglet és hiányosság. A kriminológia és a bűnözővé válás folyamata. A börtönnel kapcsolatos tévhitek. A börtönpszichológia definíciója, helye a tudományok között. Tárgya, módszerei, kialakulásának története. A totális rendszerek működése. A börtönpopuláció. A börtön filozófiai környezete. A Stanford SimulatedPrisonExperiment (Zimbardo). A treatment és a reszocializációs programok. A pszichopátia (PCL R). A fogvatartotti kategóriák (fiatalkorúak, nők). Részvétel, aktivitás György Júlia (1967): Az antiszociális személyiség. Medicina, Budapest. Mészáros Mercedes (00): Letartóztatásban lévő fiatal felnőttek reszocializációja. Börtönügyi Szemle, 4. szám Boross János Csetneky László (000): Börtönpszichológia. RTF jegyzet. Rejtjel Kiadó, Budapest. Csáki Anikó (1996): A Belvárosi Tanoda működése a diákokkal készült interjúk alapján. BTA kézirat. Budapest. Győrik Edit (1998): A segítő iskola. BTA kézirat. Budapest. Kiss Géza: Pszichológiai alapismeretek. RTF jegyzet. Módos Tamás (1998): Büntetés-végrehajtási nevelés. RTF jegyzet. Rejtjel Kiadó, Budapest. Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

12 N: 30+0 MPP 14 Iskolai mentálhigiéné MPP 150, 151 Évközi jegy Dr. Páli Judit en választható ősz/tavaszi III./IV. Írásbeli beszámoló A kurzus célja, hogy a tanárjelöltek megismerkedhessenek a tanári munka legfontosabb mentálhigiénés szempontjaival, valamint a tanár saját lelki egészségének, személyes mentálhigiénéjének fő vonatkozásaival. Különös hangsúlyt fektetünk a leggyakoribb serdülőkori, mentális és viselkedési problémák és kezelési módjaik megismerésére. Az iskolai mentálhigiéné alapjai A tanár mentálhigiénés funkciója, mentálhigiénés programok Magyarországon és külföldön A leggyakoribb fejlődéskárosító szocializációs tényezők különböző életkorokban Serdülőkori magatartási problémák: Drog- és alkoholfüggőség serdülőkorban Serdülőkori bűnözés Öngyilkossági krízisek A nemi identitás serdülőkori zavarai Szektajelenségek Serdülőkori pszichiátriai problémák: Evési zavarok: anorexia és bulimia Személyiségzavarok Szkizofrénia Organikus eredetű tanulási és viselkedési problémák: Hiperaktivitás és figyelemzavar Tanulási zavarok Részvétel, aktivitás Buda B. (kiadási évszám nélkül): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Animula, Budapest. Gerevich J. (szerk., 1997): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Buda B. (1998): Mentálhigiéné válogatott tanulmányok. Animula, Budapest. Csonka Gy. (1994): Neveléssel a drog ellen. In: Tanári LÉTkérdések, RAABE, Budapest. Murányiné Kabainé (1991): A gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. Rácz J. és mtsai (000): A drogkérdésről őszintén. B + V, Budapest. Schödl L. Galicza J. (szerk., 1999): Mitől nem lesz deviáns. FPI, Budapest.

13 N: 30+0 MPP 16 A humor pszichológiája Évközi jegy Boda-Ujlaky Judit en választható ősz/tavaszi I-IV. Házi dolgozat A tantárgy tanításának alapvető gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai pszichológiai alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pszichológiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elő. A humor pozitív értékét csak kellően árnyalt tudás birtokában lehet megfelelően alkalmazni. A kurzus célja, hogy hallgatóink ismerkedjenek meg hagyományoktól eltérő oktatási módszerekkel, azok megfelelő módon való használatával. Főbb témái: Az óra követelmények megbeszélése. Bevezetés a humor pszichológiájába Korai humorelméletek I. Filozófiai és irodalmi elméletek Korai humorelméletek II. Freud és a pszichoanalitikus humorelméletek. Arousal, inkongruitás és átfordítás A humor pszichológiája kognitív nézőpontból A humor és a nevetés pszichobiológiája, evolúciója A humor szociálpszichológiája Humor és személyiség A humor fejlődéslélektana Humor egészség A humor alkalmazásai I. Munkahely, tömegkommunikáció, pszichoterápia A humor alkalmazásai II. Humor a tanításban Részvétel, aktivitás Rod. A. Martin (006): The psychology of humor, Elsevier, SanDiago/London. Séra László (1980): A nevetés és a humor pszichológiája, Akadémiai, Budapest. Paul E. McGhee: Humor (1979): Itsorigin and itsdevelopment, W. H: Freeman and Co., San Francisco. Psychiatria Hungarica különszám, évf. 5. szám, Budapest. Pap János: PuerRidens. Humor az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 006/5. John R. Schmitz (00): Humor as a pedagogicaltoolinforeiglanguage and translationcourses, Humor, Bihari Péter: Karikatúrák a történelemtanításban. Taní-tani, 007/. Laurence Goldstein (005): Introduction, in The Monist, Vol. 88, No. 1., 005 January. Sigmund Freud (1905): A vicc és viszonya a tudattalanhoz, in Esszék, Gondolat, Budapest, több kiadás. S. Freud (197): Humor. Standard Edition, 19:1-66, London, Hogarth Press, James W. Barron (1999): Introduction, in: Barron (ed.) Humor and Psyche. PsychoanaliticPespectives, The Analytic Press. Martin S. Bergmann (1999): The psychoanalysis of humor and the humor inpsychoanalysis, in: Barron (ed.) Humor and Psyche. PsychoanaliticPespectives, The Analytic Press. James S. Grotstein (1999): Humor and itsrelationshiptotheunconscious, in: Barron (ed.) Humor and Psyche. PsychoanaliticPespectives, The Analytic Press. Ch. R. Gruner (1996): Wit and Humor inmasscommunication, in: A. J: Chapman and H. C. Foot (eds) Humor and Laughter: theory, research and applications, Transaction, New Brunswick.

14 Tantárgy előadója/i: Dr. Hadházi Éva MPP 17 A szülővé válás folyamata, különös tekintettel a pre- és perinatális időszakra N: 30+0 Tantárgy besorolása: en választható ősz/tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I/IV. Értékelés módja: Évközi jegy Értékelés módszere: Írásos beszámoló A tanárszakos hallgatók pszichológiai látókörének bővítése, bepillantást engedve a pre- és perinatális pszichológia nemzetközi és hazai kutatási eredményeibe, melyek a születés előtti és körüli emberi fejlődés körülményeit, és annak a szülést követő fejlődésre gyakorolt hatásait ölelik fel. Alaptudományként integrálja a pszichoterápia, a szülészet és neonatológia, a szülésre felkészítés, az endokrinológia, a reprodukciós orvostudomány, a filozófia, az etika és más tudományok területeit. Mint leendő tanároknak, a felnövekvő generációk fejlesztésében szerepet vállaló szakembereknek, különösen fontosnak tarjuk, hogy tisztában legyenek a pre-ésperinatális életidővel, a magzati élményekkel és kompetenciákkal, az anya magzati kommunikációval, a szülés körüli magzati és anyai élményekkel, a korai kötödéssel, valamint azokkal a lehetséges hatásokkal, amelyeket a testi, kognitív és affektív fejlődésre, a későbbi életminőségre gyakorolnak. Bevezetés: a pre és perinatális pszichológia, mint tudomány; én és a születésem* A család fogalmának néhány lehetséges megközelítése: rendszerelméleti alapvetések A család rendszerelvű megközelítése a pszichológiai kutatásokban: a család, mint egész - jellemzőinek kutatása: 1. A hierarchikus szerveződés. Az adaptív szelf-stabilizáció 3. Az adaptív szelf-organizáció A szülővé válás a család rendszerszemléletű megközelítésében A szülőszerep kialakulásának gyökerei, a szülőség, mint attitűd (Leff szülői tipológiája) A teherbeesés körülményei: tervezett vagy nem tervezett? Magzati fejlődés Terhesség alatti életvitel:az anya táplálkozása, gyógyszerhatás, sugárzás, dohányzás, alkohol, drog Ön- gondozás, terhesgondozás, tünetek, testsúly, testkép,szexualitás Szülés, szoptatás Depresszió a terhesség alatt, a szülés után Kötődés, kötődési reprezentációk, szülői tapasztalatok Szülő gyermek, apa - gyermek kapcsolat Szerepek, munka, önmegvalósítás Társas támasz: párkapcsolat, társas támogatás A speciálkollégiumra való jelentkezés feltételezi a hallgató téma iránti érdeklődését, nyitottságát a foglalkozások során felmerülő személyes/önismereti jellegű információkra, így az órákról a hiányzás nem megengedett, későbbi csatlakozásra nincs lehetőség (max. 0 fő). Feltétel az órai aktivitás, a témában való adatgyűjtés, elemzés, írásos beszámoló. Chamberlain, D. (1995): Early and veryearlyparenting<birthpsychology.com>: APPAH swww. Demetrovics, Zs. (1999): A pre- és perinatális pszichológia misztikuma. Előadás kézirat: Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság II. Országos Kongresszusa nov Budapest. Hidas Gy. (1997): Ferenczi Sándor, a nem kívánt gyermek. In: A megtermékenyítéstől a társadalomig, szerk.: Hidas, Dinasztia Kiadó, Budapest, Hidas Gy. Raffai E. Volner J. (005, 007): Lelki köldökzsinór. Beszélgetek a kisbabámmal. Helikon Kiadó, Budapest Raffai Jenő (1997): Megfogantam, tehát vagyok. Szeverényi P. Forgács A. (1994): A szülés alatti társas támasz jelentősége. Magyar Nőorvosok Lapja, 57, Varga K. Suhai-Hodász G. (00): Szülés és születés lélektanon innen és túl. Pólya Kiadó, Bp. Ainsworth, M. D. S. Bowlby, J. (1991): An EthologicalApproachtoPersonalityDevelopment. American Psychologist, Vol. 46, No. 4, Antoine C. (010): A terhesség és az anyaság pszichológiája, Saxum Kiadó Bagdy E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest. Blazy H. (1999): A pre- és perinatális élet kontinuitásáról. In: Várandósság, születés és gyermeknevelés a országi kultúrákban. MPPPOT Kongresszusi Tanulmánykötet, Animula, 14.

15 Dr. Hadházi Éva N: MPP A serdülőkor mentálhigiénéje 3 Vizsga Dr. Gőbel Orsolya ősz I. Írásbeli A kurzus célja, hogy a tanárjelöltek megismerkedhessenek a tanári munka legfontosabb mentálhigiénés szempontjaival, valamint a tanár saját lelki egészségének, személyes mentálhigiénéjének fő vonatkozásaival. Különös hangsúlyt fektetünk a leggyakoribb serdülőkori, mentális és viselkedési problémák és kezelési módjaik megismerésére. Az iskolai mentálhigiéné alapjai A tanár mentálhigiénés funkciója, mentálhigiénés programok Magyarországon és külföldön A leggyakoribb fejlődéskárosító szocializációs tényezők különböző életkorokban Serdülőkori magatartási problémák: Drog- és alkoholfüggőség serdülőkorban Serdülőkori bűnözés Öngyilkossági krízisek A nemi identitás serdülőkori zavarai Szektajelenségek Serdülőkori pszichiátriai problémák: Evési zavarok: anorexia és bulimia Személyiségzavarok Szkizofrénia Organikus eredetű tanulási és viselkedési problémák: Hiperaktivitás és figyelemzavar Tanulási zavarok Zárthelyi dolgozat Buda B. (1998): Mentálhigiéné válogatott tanulmányok. Animula, Budapest. Murányiné Kabainé (1991): A gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkaidó, Budapest. Buda B. (kiadási évszám nélkül): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Animula, Budapest. Csonka Gy. (1994): Neveléssel a drog ellen. In: Tanári LÉTkérdések, RAABE, Budapest. Gerevich J. (szerk., 1997): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Rácz J. és mtsai (000): A drogkérdésről őszintén. B + V, Budapest. Schödl L. Galicza J. (szerk., 1999): Mitől nem lesz deviáns. FPI, Budapest.

16 Tantárgy előadója/i: MPP Sajátos nevelési igényű gyermekek a középiskolában N: MPP 311 * Tantárgy besorolása: tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. Értékelés módja: Évközi jegy Értékelés módszere: Írásbeli A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítéseit, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. Képessé váljanak tanulási zavarok csoportosítására, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők felismerésére és ezek alapján kompetens módon tudjanak dönteni a fejlesztésben szükséges külső segítő szakemberekről és módszerekről. A tanulás sajátosságai különböző életkorokban, tanulási képességek. A tanulási zavarok kialakulásának elméletei a különböző pszichológiai irányzatok alapján. (Neurobiológiai, pszichodinamikus, fenomenológiai és szociális tanulási modell) Az agy működésének moduláris elmélete. A tanulási zavarok tünetei, kialakulásának organikus és lelki háttere. A kognitív fejlődés, az agyi funkciók érése, a képességstruktúra alakulása kisgyermek és iskolás korban. Diagnózisalkotás. Neuropszichológiai eljárások, képességvizsgálatok szerepe a differenciál-diagnosztikájában. A pszichés fejlődés kapcsolódó zavarai, a viselkedés és az érzelmi hangulati élet zavarai. (teljesítményszorongás, emocionális zavar, viselkedészavar) Kompenzációs lehetőségek az iskolában. Információ feldolgozó rutinok kialakítása. Terápiás lehetőségek és kompetenciák. Az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítése, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. A tanulási zavarok csoportosítása, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők megismerése. Az organikus háttér, az agyi funkciók működése és szerepe a tanulási képességekben. Az intelligencia és kognitív képességek kapcsolata, fejlődési dimenziók. A tanulási zavarok szerepe a magatartás és viselkedészavarok kialakulásában. A tanulási zavarok iskolai felismerésének és kezelésének lehetőségei. Kapcsolattartás a szülővel. A tanulási zavarok csoportosítása DSM-IV kategóriák. Intelligencia és fejlődés kapcsolata. Szociális inadaptáció, devianciák gyermek- és serdülőkorban, a tanulási zavarok hátterén. A tanulási zavarok az iskolában, felismerés és fejlesztés. A gyermek és a szülő problémái, a pedagógus lehetősége a segítségnyújtásban. Zárthelyi dolgozat Csépe Valéria (005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. F. Földi Rita Tomasovszki László (003): A Rey-féle Összetett Figura és Felismerési Próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei. Ideggyógyászati Szemle 56 évf szám. F. Földi Rita (004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedés-zavarok diagnosztikájában. Pszichológiai Szemle. F. Földi Rita (004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt, Pécs. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Gyermekkori hiperaktivitás. Pszichológia 3 4. szám, Budapest. Marton Dévényi Éva (1999): Alapozó terápiák. Fejlesztő pedagógia, Különszám. Torda Ágnes (1989, szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

17 Dr. Hadházi Éva MPPL Asedülőkor mentálhigiénéje N: Vizsga Dr. Gőbel Orsolya ősz I. Írásbeli A kurzus célja, hogy a tanárjelöltek megismerkedhessenek a tanári munka legfontosabb mentálhigiénés szempontjaival, valamint a tanár saját lelki egészségének, személyes mentálhigiénéjének fő vonatkozásaival. Különös hangsúlyt fektetünk a leggyakoribb serdülőkori, mentális és viselkedési problémák és kezelési módjaik megismerésére. Az iskolai mentálhigiéné alapjai A tanár mentálhigiénés funkciója, mentálhigiénés programok Magyarországon és külföldön A leggyakoribb fejlődéskárosító szocializációs tényezők különböző életkorokban Serdülőkori magatartási problémák: Drog- és alkoholfüggőség serdülőkorban Serdülőkori bűnözés Öngyilkossági krízisek A nemi identitás serdülőkori zavarai Szektajelenségek Serdülőkori pszichiátriai problémák: Evési zavarok: anorexia és bulimia Személyiségzavarok Szkizofrénia Organikus eredetű tanulási és viselkedési problémák: Hiperaktivitás és figyelemzavar Tanulási zavarok Zárthelyi dolgozat Buda B. (1998): Mentálhigiéné válogatott tanulmányok. Animula, Budapest. Murányiné Kabainé (1991): A gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkaidó, Budapest. Buda B. (kiadási évszám nélkül): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Animula, Budapest. Csonka Gy. (1994): Neveléssel a drog ellen. In: Tanári LÉTkérdések, RAABE, Budapest. Gerevich J. (szerk., 1997): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Rácz J. és mtsai (000): A drogkérdésről őszintén. B + V, Budapest. Schödl L. Galicza J. (szerk., 1999): Mitől nem lesz deviáns. FPI, Budapest.

18 MPPL Sajátos nevelési igényű gyermekek a középiskolában N: 0+5 MPPL 311 * Vizsga tavaszi. Írásbeli A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítéseit, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. Képessé váljanak tanulási zavarok csoportosítására, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők felismerésére és ezek alapján kompetens módon tudjanak dönteni a fejlesztésben szükséges külső segítő szakemberekről és módszerekről. A tanulás sajátosságai különböző életkorokban, tanulási képességek. A tanulási zavarok kialakulásának elméletei a különböző pszichológiai irányzatok alapján. (Neurobiológiai, pszichodinamikus, fenomenológiai és szociális tanulási modell) Az agy működésének moduláris elmélete. A tanulási zavarok tünetei, kialakulásának organikus és lelki háttere. A kognitív fejlődés, az agyi funkciók érése, a képességstruktúra alakulása kisgyermek és iskolás korban. Diagnózisalkotás. Neuropszichológiai eljárások, képességvizsgálatok szerepe a differenciál-diagnosztikájában. A pszichés fejlődés kapcsolódó zavarai, a viselkedés és az érzelmi hangulati élet zavarai. (teljesítményszorongás, emocionális zavar, viselkedészavar) Kompenzációs lehetőségek az iskolában. Információ feldolgozó rutinok kialakítása. Terápiás lehetőségek és kompetenciák. Az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítése, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. A tanulási zavarok csoportosítása, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők megismerése. Az organikus háttér, az agyi funkciók működése és szerepe a tanulási képességekben. Az intelligencia és kognitív képességek kapcsolata, fejlődési dimenziók. A tanulási zavarok szerepe a magatartás és viselkedészavarok kialakulásában. A tanulási zavarok iskolai felismerésének és kezelésének lehetőségei. Kapcsolattartás a szülővel. A tanulási zavarok csoportosítása DSM-IV kategóriák. Intelligencia és fejlődés kapcsolata. Szociális inadaptáció, devianciák gyermek- és serdülőkorban, a tanulási zavarok hátterén. A tanulási zavarok az iskolában, felismerés és fejlesztés. A gyermek és a szülő problémái, a pedagógus lehetősége a segítségnyújtásban. Zárthelyi dolgozat Csépe Valéria (005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. F. Földi Rita Tomasovszki László (003): A Rey-féle Összetett Figura és Felismerési Próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei. Ideggyógyászati Szemle 56 évf szám. F. Földi Rita (004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedés-zavarok diagnosztikájában. Pszichológiai Szemle. F. Földi Rita (004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt, Pécs. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Gyermekkori hiperaktivitás. Pszichológia 3 4. szám, Budapest. Marton Dévényi Éva (1999): Alapozó terápiák. Fejlesztő pedagógia, Különszám. Torda Ágnes (1989, szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3 Dr. Gőbel Orsolya BPP 110 A gyermek fejlődése és megismerése N: 30 + 0 Tantárgy besorolása: 3 Tantárgy előadója/i: Dr. Pápay Nikolett Oktatás nyelve: Értékelés módja: Vizsga őszi/tavaszi I-V.. Írásbeli

Részletesebben

BMPPL 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: Kredit: N: 3 L: 0+15 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: magyar

BMPPL 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: Kredit: N: 3 L: 0+15 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: magyar Dr. Hadházi Éva BMPPL 110 A gyermek fejlődése és megismerése 3 Tantárgy besorolása: Oktatás nyelve: őszi/tavaszi Ajánlott félév: 1-3. Értékelés módja: Dr. Pápay Nikolett Vizsga Értékelés módszere: Írásbeli

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Tanári pályaszocializáció TOK 1111 Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) Kredit: 2. ősz

Tanári pályaszocializáció TOK 1111 Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) Kredit: 2. ősz Dr. habil. Bodonyi Edit Tanári pályaszocializáció TOK 1111 Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) N: 0+30 - Dr. habil. Bodonyi Edit ősz i jegy 1. A kurzus célja, hogy a pedagógusjelölt a tanári képzés

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől)

Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől) Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia BA szak záróvizsga tételei (2016. tavaszi félévtől) ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 1. AZ ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS PSZICHOFIZIKAI ÉS PSZICHOBIOLÓGIAI NÉZŐPONTBÓL Kulcsszavak:

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév. Molnár Anett

Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév. Molnár Anett Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév Molnár Anett molnar.anett@btk.ppke.hu Követelmények: Gyakorlati feladat: egy 1-5. osztályos gyermek vizsgálata minden vizsgálati alkalomról részletes

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok MH1107 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 16 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Tehetség elméleti alapjai PSG1118 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 5 Konzultációs óraszám 15 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Egyetemi év: 2013/2014 I félév

Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Egyetemi év: 2013/2014 I félév Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Egyetemi év: 2013/2014 I félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról,

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben