Ezerarc_masodik.qxd :55 Page 1 A NÕ EZER ARCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezerarc_masodik.qxd 2010.07.01. 13:55 Page 1 A NÕ EZER ARCA"

Átírás

1 A NÕ EZER ARCA

2 PSZI-KÖNYVEK Sorozatszerkesztõ FEUER MÁRIA

3 C. MOLNÁR EMMA A NÕ EZER ARCA Akadémiai Kiadó

4 ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsõ magyar nyelvû kiadás: 2007 C. Molnár Emma, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is. Printed in Hungary

5 Tartalomjegyzék A nõ ezeregyedik arca. Adalék a nõi princípium szakralitásának értelmezéséhez (Pethõ Sándor) A nõség és a nõiesség Ami összeköt és ami szétválaszt A két nem ambivalens viszonya Hogyan leszek én boldog? Rossz a rosszal, rosszabb a rossz nélkül A tudat funkciója A szándékkettõsség kialakulása Egy újat vagy a régit Mit tehet a pszichológia: a pszichoterápia, a párterápia, a mediáció? Tulajdonság vagy mintázat A szingli lét drámája A szerelemvallás A kényszer uralma alatt Az elkeseredés és érdesség A kiégettség A bennünk lüktetõ kiszolgáltatottság A nemi hormonok szerepe

6 A hormonciklusok és a kultúra A libidóháztartás Testünk börtönébe zárva Valentin, a szerelem-szeretet napja Az ünnepek formalizálódása A Valentin-nap üzenete A szeretet-szerelem és a feszültségtûrõ képesség A feszültségtûrõ képesség nevelése Vajon a másikba vagy a szerelembe vagyunk-e szerelmesek? Téged választalak A korszellem hatásai A kiválasztás társadalmi játékszabályai A játékszabályok felbomlása Ki vagyok én, mire vagyok képes? A nõi önértékelés, a nõi önbizalom Az anyaság utáni vágy Anyák napja A kötõdés Az édesanya fontossága A terhesség A befogadás élménye El sem hiszem Alig elhihetõ, alig érthetõ Készülõdés a nagy elszakadásra A szülés és a születés: életünk egyetlen értelmes fájdalma A szülés élménye Kérdések, melyek megválaszolásra várnak A császárszülés A szép szülésélmény

7 Az anyaság: a gyermekágy A szimbiózis örömei-terhei Az elsõ élmények és az elsõ kétségek A ritmus megtalálása Az önállósodás kezdetei A gyermekágyi hangulati zavarok Érzelmi-hangulati zavarok. Tudnivalók, tennivalók A gyermekágyi depresszió A nõ és a karrier A tehetséges, okos lányok A tehetséges, okos nõk A munkában kiteljesedõ nõ A felnõttség, a megmérettetés A munkaológia A munka a legfõbb örömforrás? A munka mókuskerekében A kiégés (burn out) A kiégés (burn out) állapota A szexualitás A pszichoszexuális fejlõdés A pszichoszexuális érés Pszichoszexualitás felnõttkorban A pszichoszexualitás és a kultúra A szexualitás és a kultúra A kommunikáció A szó és az érzelmi megértés A megtévesztõ szavak és a kapcsolat A családi kommunikáció Utószó

8 A szingli lét drámája A SZERELEMVALLÁS Ha nem szorítsz úgy kebeledre, mint egyetlen tulajdonod, engem, míg álmodol nevetve, szétkapkodnak a tolvajok s majd sírva dõlsz a kerevetre: mily árva s mily bolond vagyok! (József Attila) A történelem nagy sorsfordító korszakai értékváltásokkal zajlanak, mely értékváltozások az egyén szintjén drámai elemeket hordozók. Szophoklész és Aiszkhülosz több drámában az anyajogú társadalmi rend apajogú társadalmi rendbe való átfordulását írta meg egyéni tragédiákon keresztül. A fõhõs általában értékrendjében és így cselekvésében is a régi értékrend szabályait érvényesíti, és a változás szükségességét, annak szabályait és diadalát az erenüszek kara énekli sajnálkozva ugyan a fõhõsök tragikuma felett. Napjainkban ugyancsak egy dráma kezdete zajlik. Felbomlóban van az apajogú társadalmi rend, a férfiak kedvében járó, a férfiakkal együttmûködõ nõ mint érték. Egyre nagyobb teret igényelnek a nõk, és ebben az igényátrendezõdésben egyre jobban elõtérbe kerül a teljes értékû nõ, a gyermeket egyedül vállaló anya képe. A változás azonban az egyéni sorsok szintjén sikertelenség, kudarc. Egyéni sorsdráma: a családra vágyó, de párját nem találó vagy csak önértékelést romboló kompromisszumok árán bevállaló életvitel. Már régen ismert az agglegény életforma, de napjainkban egy új, elsõsorban nõkre érvényes fogalom jelent meg, a 90

9 szingli lét- és életforma. Ez jelentésárnyalatában csak annyit jelent, hogy éppen egyedül, keresõben A drámai kezdet: a szerelemvallás A szerelem dialektikájára hiába figyelmezteti a pályakezdõt a bölcselet: A szerelem örök, mert bennünk él az olthatatlan vágy és képesség a szerelem átélésére. A szerelem véges, és az a jó, ha átfordul a szeretetbe, mert az elszakíthatatlan. Lehetséges egy embert szeretni, de lehetetlen egyugyanazon emberbe az élet végéig szerelmesnek lenni, ráadásul két ugyanazon ember egymásba. A szerelem hullámzó érzés, nem hagyja magát megerõszakolni, állandósítani. Napjainkban egyre több, úgymond szexuális problémával küszködõ fiatallal találkozom. A meglepõ számomra, hogy egyöntetûen vallják, hogy amíg szerelmesek, addig nincs semmi probléma, viszont, ha elmúlt a szerelem, semmilyen szexuális késztetést, ingert nem éreznek. A nõ fájdalmat, tünetet, míg a férfiak közül csak néhányan erekciós problémát produkálnak, miközben együtt maradnak, mert úgymond szeretik egymást mint a testvérek, jó együtt élni. Egyértelmû, és elsõsorban a nõk számára, hogy a szerelem és a szexualitás azonos, együtt járó, együvé tartozó érzések. Elképzelésük sincs, sõt tagadják azt a lehetõséget, hogy a szeretetteli kapcsolatban, az erotikusság fenntartásával a szexualitás természetes, sõt a szerelem hevületét fel-felszítja. Magamban ezt a problémát szerelemvallásnak kereszteltem el. A szerelemvallás problémái A gyermekkorban (mint már az elõzõekben írtuk) együtt, egy ötvözetben van a szeretés-függés, a jó vele-összetartozás és az erotikus kielégülést ke- 91

10 resõ vágyak együttese. A nevelés ezt az összetartozó komplexumot szétválasztja. A szülõ adja és igényt tart gyermeke szeretetére, az összetartozásra, de elhárítja, elutasítja az erotikus impulzusokat, önmaga és gyermeke vonatkozásában egyaránt. Igeneli a szexmentes szeretetet, és a szexualitást a szerelemmel azonosítja. (Ezt nevezzük incest tabunak.) A fiatal felnõttkor egyik nagy kihívása, hogy az eredetileg egységet képezõ vágyak együttesét a saját életében vissza- és helyreállítsa. Ezt a folyamatot nevezzük párválasztásnak. Ebben az összeillesztési belsõ munkafolyamatban van a fiatal segítségére a szerelem érzése, mely érzés önmagában megjeleníti a másik fél idealizálása révén a kezdeti, komplex egységérzést, általában ideiglenesen, mert az idealizálás és a testi-lelki összeolvadás, összefolyás végsõkig nem tartható. Felmerül a szükség önmagunk, egyediségünk és individuumunk érzésére is. Ez csak a szerelmes másik fél reális személyként való megélése útján érhetõ el. Kiderül, hogy a csoda a másik szakasz után valóban fontos-e, szerethetõe a másik, vagy úgymond lehull a lepel, azaz meglátjuk a másik fél igazi arcát vagy õ a miénket. És csak csalódás a dolog vége, akár a házasságkötés elõtt, akár utána. Viszont egy szent igaz, a szerelem mámora feledhetetlen élmény. Talán csecsemõ- és kisgyermekkorunkban szüleinket láttuk olyan, mindent feledtetõnek, gyönyörûnek és megoltalmazónak, kielégülést nyújtónak, mint szerelmes kedvesünket. Sõt mi több, szüleink kisgyermekkorunkban örültek olyannyira nekünk, és láttak bennünket oly gyönyörûnek és boldogítónak, mint mi magunkat szerelmesünk szemében. A szerelem a legszebb tükör, mellyel láttatunk másokat és látjuk önmagunkat. A baj evvel egyetlenegy: nem a valós, hanem csak a vágyott képet tükrözi. A délibábhoz hasonlóan szertefoszlik, holott ez is, mint a délibáb, valós elemeket olvaszt egy illuzórikus képbe. Az élet során a realitások figyelembevételével kell képpé és élménnyé formálni mi magunkat a másik 92

11 segítségével a kölcsönös együttmûködés jegyében. Ezt a képet, bár folyamatosan változik, mégis két embernek, egy férfinak és egy nõnek szándékos, türelmes munkával kell(ene) formálnia. Ennek az alakításnak az alapja a másik fél és önmagunk reális látása és elfogadása, az együvé tartozás élményei mellett (közös relaxálódás, valamint a célok közös munkával való elérése, egymás céljainak támogatása) az erotikus atmoszféra és a szexuális örömök fenntartása. A mi változó világunkban egyre inkább megjelenik az a nõtípus, aki az önértékeléséhez nem a magánszféra és az ahhoz kapcsolódó tervek realizálódását, hanem elsõsorban a munkát és a teljesítményt igenli. Ezek a nõk gondolatilag bár vágynak családra, gyermekre, a tartós férfi-nõ kapcsolatra, mégis tagadják, megalkuvásnak tartják, ha bizonyos terheket kell(ene) vállalniuk. Olyan ideális férfit, szerelmet keresnek, ami megéri számukra azt, hogy a másik kedvében járjanak. Sajnos ezt az illúziót csak hosszabb, de inkább rövidebb ideig általában csak a férfi megszerzéséig élik át, majd csalódnak. Egyre jobban kettéválik az életük: elõnyben és elõtérben a munka és ezzel párhuzamosan a mindent elsöprõ szerelem keresése, kergetése, mindaddig, míg ketyegni nem kezd a biológiai óra. Egy 26 éves nõ vaginizmus (a hüvely görcsös és fájdalmas összehúzódása, mely a behatolást lehetetlenné teszi) tünetével keresett fel bennünket. Tünetei kb. 2 éve állnak fenn. Mint elmondta már a második partnerével fordult elõ, hogy ez a tünetegyüttes kialakult. A szüzességét 17 éves korban akkori szerelmével veszítette el. Ez a kapcsolat kb. fél éven át tartott, nagy szerelemben. Közben érettségi és felvételi vizsgára készült. Egyre feszültebb lett, és felkészítõ tanárhoz járt, aki nagyon megtetszett neki. Sajnos ez a férfi családos volt, szóba sem jöhetett, viszont a vaginizmus tünete megjelent a kapcsolatban. Azt gondolta, hogy a vizsgaszorongástól van mindez, majd elmúlik. A fiatalember ezt az indokot nem 93

12 fogadta el, rejtett visszautasításnak érezte és fogalmazta meg és szakított. Nagyon rossz volt egyedül mondja. Egyetemi tanulmányai miatt Budapestre költözött, egy régi iskolatársával bérelt albérletet. Ez a fiú nagyon szerelmes lett belé, eleinte õ is (kb. 3 hónapig) mint mondja, de õt ma már csak a szeretet, a megbecsülés, az egyedülléttõl való félelem és a lekésés a házasságról, családról érzése köti. A kapcsolat kezdetén (szerelem) jó szexuális életet éltek. Nagyon boldog volt, hogy nincs semmi probléma. Elkeseredett, amikor a tünet ismét megjelent. Lassanként gyermeket szeretne. Gondolatilag házasságra, gyermekre készül, de dédelgeti azt a gondolatot is, ha majd szerelmes leszek, átrendezem a soraimat. A férfi nõsülni akar, csak egy akadályt lát, a tünetet, melybõl elõbb meg kellene gyógyulni. Mint az az esetbõl is kiviláglik, ez a nõ teljességgel a szerelemvallás rabja. Eme érzés nélkül nem tudja életét harmóniában tartani. Félelme az élet nagy lehetõségének lemaradásától a házasság felé viszi, de egyben a szerelemvárás kettõs szorításában zajlik. Amit ki akar kerülni, az a szingli lét. A KÉNYSZER URALMA ALATT Ifjúságom, e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. (József Attila) A boldogság múlandó, a szerencse forgandó mondja a magyar nyelv, holott egy férfi és egy nõ, ha arra tesznek esküt, hogy jóban, rosszban, szeretetben kitartanak egymás mellett, nemcsak a pillanatnyi közérzet alakulását, hanem a mélyebb önértékelés és önbecsülés, a másikért és 94

13 ezen keresztül önmagáért vállalt fejlõdésben való elkötelezettségét kell(ene), hogy szem elõtt tartsák. Nehéz és érettséget feltételezõ vállalás lenne ez. Az is igaz, hogy ezt a vállalást elõbb kell kimondani, mint ahogy a belsõ feltételei megértek. Biankó csekket állít ki, aki ezt vállalja, de aláírta. Tartalommal megtöltése egy élet munkája. Az is igaz, hogy a korszellem nem nagyon kedvez a másokkal való elkötelezõdésben történõ ön- és a másik megmérettetésének. Sokkal inkább az aktuális, lehetõleg legnagyobb nyereség elérése, az önmegvalósítás igézete az, amely átitat, hat és a döntéseket mozgatja (sok esetben). A kapcsolatok kudarca Sajnos nagyon sok nõ érzi végzetes csalódásnak, sõt tragédiának, hogy a szépen megtervezett párhuzamos életvezetés (szakma, család, gyerekvállalás) fullad kudarcba, néhány hónapos vagy akár többéves házasság után. Vége a szerelemnek, talán éppen abban az idõszakban, amikor kisgyermekük megszületett. Több olyan asszonnyal találkoztam, akik 1-2 éves gyermekükkel maradtak egyedül, mert a férj beleunt a családi életbe, az avval járó kötöttségekbe és az új szerelmet választotta. Ráadásul ezek a férfiak, úgymond nagyon tisztességesek, mert nem akarnak válni, gyermekükkel folyamatosan kapcsolatot kívánnak tartani (amikor az idõ engedi); nagyvonalúan anyagi biztonságot nyújtanak a volt feleség és a gyermek számára; a volt család számára a biztonságos anyagi bázis nyújtásához feltételeket szabnak. A leggyakoribb feltételek: a férfi addig fizet, amíg úgy látja, hogy otthon minden úgy van rendjén, ahogy õ jónak látja; a volt feleség nem létesíthet tartós kapcsolatot, hogy ne legyen a gyereknek kettõs apaképe; a volt feleségtõl a saját döntésének maximális elfogadását kéri (követeli 95

14 meg); saját ruháin és személyes tárgyain kívül nem visz magával semmit, egy bõrönddel távozik. Vajon mi lakik eme nagyvonalúság mögött? Jogilag a házasság marad, tehát védett az újraházasodással szemben (függetlenség és a számonkérés lehetõségének elkerülése volt felesége és új kapcsolata viszonylatában egyaránt); a gondos, jó apa képe és az önbecsülés fenntartása önmaga és a világ elõtt; az anyagiak és a nagyvonalúság mint értékmérõ felmutatása önmaga és a világ felé; a nõk (volt feleség és új kapcsolat) érzelmi fogoly helyzetbe hozását hamis erkölcsi magyarázó elvekkel tartja fent. A leggyakoribb magyarázó elvek: tiszta, átlátható érzelmi viszonyok alapján rendezi be az életét; mindenhol maximálisan helytáll; õ tiszta helyzeteket kér (követelhet); csakis õhozzá lehet és kell viszonyulni mindenkinek (gyermeke, volt felesége, aktuális barátnõje), mert õ megfizet ezért; látható, hogy pont az anyagiak nem érdeklik, hiszen az érzelmi tisztaság számára a legfontosabb. Egyszóval a látszólag nagyvonalú, gondoskodó, helytálló férfi képe mögül kivillan az igazi, valódi arc: a nõt rabszolgasorba taszító és tartó, önmaga kielégüléseit keresõ, maximálisan függetlenségre törekvõ, az érzelmeket pénzzel helyettesítõ jellemvonások. A nõk lehetséges reakciói Nagy dilemmát vet fel ez a fajta férfimentalitás és megoldásmód. Elsõ lépésben könnyû felülni a látszólag együttmûködõ, helytállni szándékozó, a hibás döntés következményeiért a jövõben is felelõsséget vállaló maximálisan erkölcsös férfiképnek. Viszont nagy árat kell fizetni érte. A volt feleség részérõl az óhatatlanul beinduló önvád érzése, mely arra vonatkozik, hogy mit hibázott; miért nem tudta férjét megtartani; nem vádolhat, hiszen alapvetõen nem változott semmi sem az õ, sem gyerme- 96

15 ke életében; nem haragudhat. A volt férje egy ideig felértékelõdik, mert: milyen lemondó, helytálló és becsületes ; nem tehet a férje arról, hogy már nem õbelé szerelmes; milyen jó apa; milyen klassz férfi, hiszen van, akitõl megkapja azt a szeretetet és elfogadást, amit õ nem tudott nyújtani. A saját nõi gyöngédségi és szexuális igényeit az alku érdekében el kell(ene) nyomnia, mert: meg kell elégednie avval, hogy jó anya; törekednie kell a jó anya-apa együttmûködésre, hátha ezen a szálon keresztül visszaállítható lesz a kapcsolat és a teljes családi élet. A férfi új nõkapcsolata részérõ beinduló érzelmi reakciók a következõk: nagyon elégedett, mert miatta a férfi elhagyta azt, akiért eddig mindent vállalt, a gyermekét; biztos lehet abban, hogy partnere fülig szerelmes ; nincs lelkiismeretfurdalása, mert látható, hogy a volt feleségnek egy szava sem lehet, nincs értelme a féltékenységnek ; beindul a vágyfantázia arra, hogy majd együtt élnek családi életet; igyekszik jó kapcsolatot kialakítani a férfi gyermekeivel; beindul a saját gyermek és a családi élet iránti sürgetõ vágy; nem gondol arra, hogy a volt feleség életében elõre láthatja a jövõjét. Alapvetõen mind a két nõ a férfi sajátos double-bind (kettõs kötés) érzelmi és magatartásformája miatt érzelmileg megzavart állapotba kerül. Egyre inkább azt érzik, hogy õk a hibásak, nem eléggé ügyesek és okosak, nõiesek. Érzelmileg egyre mélyebb és mélyebb függésbe kerülve önértékelésük pusztul, romlik, csak másképpen: a feleség szingli létformába kényszerül, az új barátnõ rögzül a barátnõ státusban. A pszichológiai szakirodalom sokat foglalkozik a double-bind (kettõs kötés) magatartási csapdahelyzettel, különösen az anyai magatartás oldaláról. Egyöntetûen megállapítja, hogy a kettõs kötésû anyai magatartás súlyosan károsítja a gyermek mentálhigiénés fejlõdését. Szakmai tapasztalataim alapján a nõ nõi önértékelése, fejlõdése nagyban függ a férfi érzelmi, magatartásbeli hozzáállásától. Ha a férfi doublebind magatartásformákat (látszólag támogató, rejtetten destruktív) alkal- 97

16 maz, melynek alapvetõ célja, hogy õ maga nyertes, számonkérést elkerülõ pozícióba kerüljön, súlyosan hátráltatja, sõt károsítja a nõ nõiségének alakulását, fejlõdését. Nézzünk egy konkrét példát! Egy kétgyermekes, 40 éves asszony öt év után ugyanavval a problémával fordult hozzánk. Szinte egyik napról a másikra férje bejelentette, hogy egyelõre válni nem akar, de szerelmes lett, önmegvalósításához hozzátartozik, hogy az érzelmei alapján élje az életét. Gyermekeit naponta akarja látni, elviszi magával, amikor ideje engedi. Errõl a döntésérõl vitát nyitni nem kíván. Elsõ alkalommal is minden ugyanígy zajlott, de akkor még nem született meg a második, békegyerek. Akkor is és most is, az asszonyt gyötri az önmarcangolás, az önvád. Mit rontott? Csak õ lehet a vétkes! Emiatt fordult hozzánk. Mit tehetne, hogy visszakapja a férjét, nem haragszik, mert a férje most legalább õszinte. Most végre megmondta, hogy nem bírta, ha tanácsoltam valamit. Én ezt eddig nem tudtam. Azt láttam, ha valami nem tetszett neki, sohasem szólt, nem lehetett kihúzni belõle semmit. Maximum kiment a szobából. Négy éve sikerült visszaállítani a házasságot, most is ebben reménykedik. Mint a példa mutatja, ez az asszony a házasságban és most is, a leválás idõszakában a társas magány kiszolgáltatottságában él. AZ ELKESEREDÉS ÉS ÉRDESSÉG A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog. köréje gyûlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok. (József Attila) A magányos partnerkeresõ, munkájában fejlõdõ és kiteljesedõ nõi élet- és létforma nemcsak új nevet kapott (szingli), hanem tartalmi elemeket is 98

17 hordoz. A szinglik nemcsak egyedül élnek, hanem a szingli nõk baráti, véd- és dacszövetséget, (gyakran csak átmeneti) csoportot alkotnak. Remekül, felszabadultnak, önállónak, vagánynak, kötöttségektõl mentesnek érzik magukat. A férfiakat szinte bekerítendõ vadként szemlélik, nem hosszan tartó, hanem inkább átmeneti szórakozópartnert keresnek, aki amíg bírja, az irigység tárgyaként növeli a szingli nõ önbecsülését és értékét. A baj csak ott van, hogy ezek a kapcsolatok hamar véget érnek. Céljuk nem a szövetségalkotás, nem közös élettervek megvalósítása, nem a tartósság, hanem éppen ellenkezõleg: mindkét részrõl a legyen kivel villogni egy kicsit, a jó szexuális partner a motiváció. És ahogy az évek múlnak, egyre jobban elõtérbe kerül a régi mulasztás önvádja és vágya: A gyerekrõl nem tudok, és nem is akarok lemondani. A mulasztás okai A nõ is valahogy úgy van megalkotva, hogy a genetikai parancs teljesítése nem folyamatosan, hanem szakaszosan, szinte imperatív módon válik sürgetõvé. A nõ, szemben a férfival, eme parancs teljesítésére csak adott életszakaszban kb. 20 év alkalmas. Éppen abban az életszakban, amikor a szakmai és nõi életkarrier finisében van. Ahhoz, hogy megfelelõ élettervvel tudjon gazdálkodni, megbízható, tartós szövetségesre van (lenne) szüksége, akivel megoszthatja mind szakmai, mind anyai ambícióit. Ez a tartós szövetségesség nem alapozható és nem kivitelezhetõ sem az örök szerelem, sem a szexualitás ideológiájára, gyakorlatára. Véleményem szerint a nõ önállósága, a kapcsolatban nõi eszközökkel irányító, alakító szerepe semmit sem változott az anyajogú társadalmak óta. A nõnek igenis van családanyai funkciója, mely jól integrálja a nõi képességeket és erényeket. Az is igaz azonban, hogy asszonyelõdeink hoszszú sora nemcsak anya és feleség volt, hanem a társadalmi réteghez tarto- 99

18 zás alapján bõven kivették részüket a férfi oldalán a társadalmi (otthonon kívüli) tevékenységekbõl is. Eme társadalmi hatékonyság köre csupán bõvült, illetve a férfi munkájával azonos értékre emelkedett. Viszont való igaz, hogy a nõi életkarrier betöltése viszonylag folyamatos belsõ munkát, tudatosságot igényel. Napjainkban és erre utal a szingli létforma is a nõi élet amúgy is szakaszos fejlõdésvonala egyre inkább önálló darabokra hullik. Önmegvalósításon elsõsorban szakmát, hivatást és az abban befutott karriert értjük, azaz hiányzik belõle a nõiség, a nõi élet kibontakoztatásának mûvészete. A házasság, az egész életre tervezett partnerkapcsolat kikerült az önmegvalósítás tárgykörébõl és a próba-szerencse, a vak véletlen vagy más szóval a lehetetlenség birodalmába került, különösen néhány sikertelen próbálkozás után. A nõk egy része erre úgy reagál, mintha maga is férfivá vált volna, vadászik a pasikra, nyíltan vállalva, hogy a szexrõl azért nem kell és nem is akar lemondani. A férfiak reakciói A nõk aktivizálódása a férfi-nõ kapcsolat kialakításában, a szexualitás iránti nyílt igény vállalása és képviselete sok férfit megriaszt. Arról panaszkodnak, hogy félnek, nincs eszközük a nõk erõszakossága, rámenõssége ellen. Úgy érzik, erõtlen próbálkozásaikat a nõk lesöprik, így el sem jutnak odáig, hogy megmutathassák saját értékeiket. Volt olyan férfi páciensem is, aki, miután tartós partnerkapcsolatra vágyott, állta a sarat. Igyekezett magát elfogadtatni, és teljesen megdöbbent, amikor barátnõje avval rúgta ki, hogy nem elég férfias, azaz nem elég erõszakos, követelõzõ. Pontosabban nem akar a nõbõl rabszolgát csinálni. Más férfiak viszont nagy örömmel nyugtázzák a vadászó nõk birodalmát. Céltudato- 100

19 san rövidebb vagy hosszabb idõre csípnek fel partnert, minden elkötelezõdés gondolata nélkül. Mondhatjuk élõsködnek a szituációban. Sok esetben még az esti italukat is a nõvel fizettetik ki, vagy a ki-ki alap hívei mondván, egyenjogúak vagyunk. Mindenesetre elmondhatjuk, hogy ez a típusú nõi viselkedés bár a megjelenõ korszellem miatt számolnunk kell vele hosszú távon nemigen tesz jót sem azoknak, akik ebbe a karrierbe kényszerültek, sem általában a nõi nem megítélésének, sem a férfiak elkötelezõdésének. A sokszor kényszerûségbõl, de nem egy esetben önként vállalt szingli lét- és életforma, miközben az autonómia és az önállóság, függetlenség hirdetett ideológiájával zajlik, rangrejtve mindkét nemet a szórakozás élõ tárgyává degradálja. (Ebben válnak egyenjogúvá.) Az elkeseredett, elérdesedett szingli végsõ fokon gyûlölködõ: a valóságban nem tiszteli, szereti sem önmagát, sem a férfi nemet. A lelki egyensúlyt részben maga és jövendõ férfitársa idealizálásával, a keresés türelmetlenségével próbálja megteremteni. Egyidejûleg idealizál és devalvál, hangosan boldog, csendben és titokban szenved. Nincs valódi eszköze, mellyel el tudná érni azt, amire valójában, titkon, lelke legmélyén vágyik: a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést. A nõi nem autonómia iránti igénye fontos, komoly értéket képvisel. Az is lényeges azonban, hogy a nõk megtanuljanak az autonómiából fakadó önvédelemmel, önbecsüléssel is élni. Ehhez azonban elkerülhetetlen lenne, hogy a szeretet, a jó együttlét és a szexualitás egységgé alakításában hatékony ismereteket alakítsanak ki. A szingli lét problémái napjainkban egyre inkább társadalmi jelenség. Feloldásához, feldolgozásához nemcsak a tényleges jó barátok, de a pszichológia nyújthat hatékony támogatást. Nézzünk egy konkrét példát! Baráti kör javaslatára keresett fel bennünket a 38 éves egyedül élõ nõ. Elmondása szerint életében egyszer volt egy 1 éven át tartó együttélés, amelybõl a férfi kimenekült. Kimenekült, 101

20 holott õ minden erejét összeszedve megfeszítõ munkája mellett naponta friss vacsorát fõzött. Idõre várta haza a partnerét. Mint mondta, tudja, hogy ezzel olyan kényszert alkalmazott, amellyel szabályozta a partnerét. Evvel együtt kudarc volt, hogy kútba esett a próbálkozása. Ettõl kezdve elkezdte élni a vadászó nõk életét. Hetente szórakozóhelyek, ital, fölcsípve férfiakat. Olyan cukik voltak mondja. Nem is mertem mindegyikrõl beszámolni (barátnõinek), pláne olyanról, aki alig múlt 20 éves. Akkor omlott össze, amikor egy rég elfelejtett cuki jelentõs pénzösszeget kért tõle kölcsön. Nemet kellett mondanom, tudom, sohasem adta volna vissza. Mi lett belõlem? A kijózanodás útja a saját tényleges igényei és lehetõségei megkeresésén át vezetett. El kell kerülnie az otthoni, merev anyai mintát és bátyja régen számára vonzó szabadságkeresését is. Ma már menyasszony. A KIÉGETTSÉG Szép a tavasz és szép a nyár is, de szebb az õsz s legszebb a tél, annak, ki tûzhelyet, családot már végképp másoknak remél. (József Attila) Ahogy haladunk egyre beljebb a szingli nõi lét- és életforma világában, egyre inkább körvonalazódik, hogy nem azonos az agglegényélettel. Ugyanis az agglegényéletre inkább az a jellemzõ, hogy a férfi nem tud vagy nem akar kapcsolódni, kötõdni. Sok agglegény (és aggleány is) az eredeti családja kötõdésében maradva a szülõket támogatja, vagy a nagynéni, nagybácsi szerepben elégíti ki a családhoz tartozás szükségletét. Persze vannak olyan megrögzött agglegények, aggleányok is, akik a magány burkát nem tudják áttörni, de ezt elfogadják. 102

21 Ezzel szemben a szingli lét- és életforma más. Tudatilag igeneli a másik nemmel, a férfival való tartós és harmonikus kapcsolatot, vágyik családra, gyermekre, csak éppen érzelmi feltételei, eszköztára nincs meg az elfogadásra, a befogadásra. Ugyanis a másik, a férfi reális elfogadása hibádzik. Érzelmileg a férfit, a férfi-nõ kapcsolatot vagy alá-, vagy túlzottan felértékeli. Így a csalódások sorozatát éli át (akár házasságban is). Természetesen a szingli létforma kialakulásában jelentõs szerepe van a családi kötelékek fellazulásának. Nem lát elõrevivõ konfliktuskezelési megoldást a férfi-nõ kapcsolat vonatkozásában, és ráadásul a férfiemberek közül sem mindegyik csak reális, csak békeszeretõ és nõtisztelõ, sõt. Vannak közöttük nõgyötrõk is. Egyszóval, nincs valódi és reális kép a férfi-nõ kapcsolat adok-kapok, vesztesség-nyereség, szeretet-elfogadás, az érzelmi energia egyensúlyteremtõ dinamikájáról és annak gyakorlati megvalósításáról. A kiégettség jellemzõi A pszichológia az 1970-es években, különösen a 40-es éveiben járók és elsõsorban az úgynevezett segítõ szakmákban tevékenykedõk körében hívta fel a figyelmet egy sajátos és jól körülírható, tragikus kimenetelû kórformára, a burn out (kiégettség) szindrómára. A kiégettség legfõbb jellemzõje, ha valaki teljesen favágásnak, örömtelennek, céltalannak, sõt értelmetlennek éli meg mindennapi tevékenységét. Megkérdõjelezõdik választása visszamenõleg is, sõt egész élete, választásai. Nemcsak hogy hatékonynak nem éli meg napjait, de önmagát érzi fáradtnak, törõdöttnek, létében elnyomorodottnak, holott mindennapi tevékenysége arra kárhoztatja, hogy mások belõle merítsenek erõt, mások boldogulását segítse. Az is sajnálatos, hogy a burn out szindrómát elkapók, az abban szenvedõk ritkán mernek meghasonlott érzésükrõl beszélni, segítségért folyamodni, mert úgy érzik, rossz emberré váltak. Morálisan önmagukat íté- 103

22 lik el, többnyire. Feszültek, boldogtalanok, elengedni nem vagy alig tudnak, és relaxálódásigényük miatt elõbb-utóbb különbözõ, relaxálódást elõsegítõ drogokhoz, alkoholhoz fordulnak. A nõi életérzés kiégettség szindrómája Ha a fenti lelkiállapotot, az ahhoz vezetõ érzelmi folyamatot megértjük, láthatjuk, hogy a nõi életkarrieren belül a férfi-nõ kapcsolatban is megjelenhet a nõben a kiégettség érzése. Meghasonulhat saját nõi életével, életérzésével, mert elõbb-utóbb úgy érzi, hogy a befektetés-nyereség egyenleg aránytalanul eltolódott az õ kárára. Tele van hiányérzettel. Ez a nõiséget, a nõi élettervet érintõ kiégettségérzés leginkább azoknál a nõknél tapintható ki, akik vagy házasságban élnek, vagy barátnõ státusban házasságban élõ férfit választottak. Mindkét csoportra az a jellemzõ, hogy elsõsorban saját szándékukat, igényeiket öntik cselekvésbe, és saját betett energiájukra várják az igényeik szerinti spontán választ a férfi részérõl. Amit nem vagy alig kapnak meg. A férfi az élet természetes velejárójának tartja, haszonélvezõje csupán a nõ gyöngéd, szeretõ kedvének. Ez a típusú kapcsolat elsõsorban szexuális szinten kitûnõen mûködik, elég sokáig. Mindaddig, amíg a nõket az érzelmi meghasonlottság, a megbecsülés érzésének a hiánya visszahúzódóvá, majd tagadóvá nem teszi, azaz a szexuális élet megvonásával büntetik nemcsak partnerüket, hanem önmagukat is. Ezzel a nõ önmagát egyre rondábbnak, visszataszítóbbnak látja. Nem érzékeli saját nõies vonzerejét, a kapcsolatot alakító képességét. Tehetetlenül vergõdve hol önmagát, hol a férfiakat, a férfinemet pocskondiázza. Az addig kedves, vonzó nõi lélek helyét az ön- és férfigyûlölõ menekülésérzés váltja fel. Nem egy nõt hallottam fogadkozni úgy, hogy az életben még egyszer férfi hozzám nem ér. És elkezdõdik a kényszerû szing- 104

23 li létforma, a férfi-nõ kapcsolat túlzottan alá- és felértékelése. Valójában a megzavart belsõ iránytû miatt nem tudja a realitásban sem önmagát, sem a másik nemet, sem a férfi-nõ kapcsolatot elhelyezni, önmagát alkalmazkodva ugyan, de az irányító szerepben elrendezni. A nõi életérzés kiégettség szindrómája elsõsorban nemcsak a rossz választás eredményeként jelenik meg, de ismerethiányból is fakad. A nõnek jelentõs, sõt irányító szerepe van a férfi-nõ kapcsolat minõségének alakításában. A házasságon belül átélt izoláció az egyik legkeservesebb életforma. Érdemes megkeresni, hogy van-e a kapcsolatnak elég erõtartaléka, evvel szakemberhez fordulni. A beletörõdésre vagy a válásra ráérnek a felek késõbb is gondolni. Nézzünk egy konkrét példát! Kissé molett, 46 éves nõ keresett fel. Elmondta, hogy az elmúlt 2 évben, anyja halálát követõen 18 kg-ot hízott. Mindig szoros anyakötésben élt, aki vele gonoszul bánt. Sokszor mondott neki olyanokat, hogy Te nem kellesz senkinek! Senki nem fog kibírni, csak én! Te nem is vagy nõ! Mint mondta, ezt már megszokta. Soha nem akart férjhez menni, mert egyszer kipróbálta (8 évet élt házasságban), de ez neki nem jött be. Gyereket mindig szeretett volna. Volt is egy barátja, akivel 4 hónapja szakított, 15 év után. (Az elmúlt 4 hónapban hízott 8 kg-ot!) Mint mondta, ez a világ leglazább kapcsolata volt. Havonta 1-2 alkalommal találkoztak, néha egy-egy hosszabb hétvégét együtt töltöttek. A férfi nõs volt, elvált, de nem kerültek egymáshoz közelebb, pedig szerelmes volt eleinte. Õ gyermeket akart, a férfi nem. Úgy tudta, gyermektelen. A szakítás oka az volt, hogy a férfi bevallotta, hogy született (egy ma már 5 éves) gyermeke, akivel kapcsolatot csak szórványosan, ünnepenként tart. Ekkor jött rá, hogy sem benne, sem a férfiban nincs semmi érzelem, kötõdés vagy arra való képesség. Kiégtem mondta. Szeretném magam rendbe hozni, hátha még lehet. 105

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek SZKB_212_02 Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek szkb_212_diak_book.indb 7 2007. 09. 10. 9:53:56 szkb_212_diak_book.indb 8 2007. 09. 10. 9:53:56 tanulói elválni vagy együtt maradni?

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés Miről lesz szó az órán? Ifjúkor, fiatal felnőttkor jellemzői, pályaválasztás, párkapcsolat Érett felnőttkor a korszak jellemzői, érett, egészséges személyiség, életközépi

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

A természetes családtervezés előnyei Martosné dr. Dulácska Csilla

A természetes családtervezés előnyei Martosné dr. Dulácska Csilla Felelős párkapcsolat, gyermekvállalás: A természetes családtervezés előnyei Martosné dr. Dulácska Csilla Bemutatkozás Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége A düsseldorfi orvosi egyetem

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Szocializá Szocia ció lizá Buda Béla (1986) meghatározása szerint: A szo cializáció tehát: tanulási folyamat

Szocializá Szocia ció lizá Buda Béla (1986) meghatározása szerint: A szo cializáció tehát: tanulási folyamat HOVA JUTOK INNEN? A DISZFUNKCIONÁLISAN MŰKÖDŐ CSALÁD, MINT ELSŐDLEGES SZOCIÁLIS SZÍNTÉR Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye Előadó: VARGA VIKTÓRIA Buda Béla

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

SZKA_209_33. Örökbefogadás

SZKA_209_33. Örökbefogadás SZKA_209_33 Örökbefogadás diákmelléklet örökbefogadás 9. évfolyam 387 Diákmelléklet 33/1 ANITA TÖRTÉNETE Anita székesfehérvári lány. 15 éves, most kilencedikes tanuló a gimiben. Szülei elváltak. Apja

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 7

TARTALOM. Bevezetés 7 TARTALOM Bevezetés 7 1. Kezdetben volt a szimbiózis A túl korai elszakadás 17 A kötõdés kezdete 21 A megzavart kötõdés 24 Kötõdés a rácsok mögött 28 Túlélni az elhagyatottságot 31 2. A felnõtté válás elválás

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában

A bizalom birtokosa. Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában A bizalom birtokosa Önbecsülés és kapcsolatkezelés az iskolatitkár munkájában Licskainé Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben