REPERTÓRIUMA MIINERVA PANNONIA Összeállította

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította"

Átírás

1 HÁROM PÉCSI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT REPERTÓRIUMA + MIINERVA PANNONIA MŰHELY Összeállította Galambos Ferenc Budapest

2 Bevezetés A PozsonybólPécsre helyezett Erzsébet-tudományegyetem körül igen hamar a Dunántúl tudományos központja alakult ki. Erre u- talnak az itt keletkezett folyóiratok is, amelyek több-kevesebb szállal mind az egyetemhez fűződtek s amelyek az egyetem oktatói karának biztosítottak publikációs lehetőséget. E folyóiratok közül főleg a Minerva ( ), a Pannónia ( ) és a Műhely ( ) érdemelnek figyelmet. A Minerva 1922-ben indult, mint a Minerva-Társaság folyóirata és 1940-ben szűnt meg. Első évfolyamát Horváth János és Thienemann Tivadar szerkesztette; 1923-től a folyóirat szerkesztését egyedül Thienemann Tivadar látta el. A folyóirat elméletben évi 10 számban jelent meg, de a gyakorlatban ez maximum három, minimum egy füzetet jelentett. A megjelenési adatok a következők : I. évf szám, 3 füzetben, II. évf szám 2 füzetben, III. évf szám 2 füzetben, IV. évf szám 2 füzetben, V. évf szám 2 füzetben, 344 1«VI. évf szám 2 füzetben, VII. évf szám 3 füzetben, 424 1«VIII. évf szám 3 füzetben, IX. évf szám 3 füzetben, X. évf szám 2 füzetben, XI. évf szám 3 füzetben 244 1* XII. évf szám 2 füzetben XIII. évf szám 1 füzetben XIV. évf szám 1 füzetben XV. évf szám 1 füzetben XVI. évf szám 1 füzetben XVII. évf szám 1 füzetben XVIII.évf szám 1 füzetben XIX. évf szám 1 füzetben A XIX. évfolyam a sorban következő 1940 helyett 1941-es megjelenési dátumot visel. A Pannónia 1935-ben indult Kastner Jenő szerkesztésében, akinek egy szerkesztő bizottság (Alföldi András, Bozóky Géza, Deák János, Gerevich Tibor, Halasy-Nagy József, Kerényi Károly, Klemm Antal, Pröhle Károly, Tolnai Vilmos, Entz Géza, Mansfeld Géza, Prinz Gyula és Rhorer László) segített. Az igazgatótanácsot Fischer Béla, Baranya vármegye alispánja, Nendtvich Andor, Pécs szab. kir. város polgármestere, Mansfeld Géza, mint azerzsébet-tudományegyetem rektora és VisnyaErnő kincstári főtanácsos, felsőházi tag alkotta. Az igazgatótanácsban a rektor, mint

3 az egyetemi hatóságok képviselője foglalt helyet s a amennyiben új rektor került az egyetem élére, úgy az igazgatótanácsban az foglalt helyet tól Koltay-Kastner Jenő mellett Prinz Gyula is szerkesztőként szerepelt. Mivel időközben Koltay-Kastner Jenő e- gyetemi tanárnak Olaszországba távozott, a folyóirat szerkesztését Kerényi Károly és Prinz Gyula segítségével Halasy-Nagy József látta el. Ebben az évben új tag lépett az igazgatótanácsba is az új pécsi polgármester, Makay István személyében. A szerkesztés gondja 1939-tól egyedül Halasy-Nagy József vállaira nehezedett. Ettől az évtől kezdve a folyóirat mint a "M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem" évnegyedes folyóirata szerepel ben, Erdély egy részének visszacsatolása következtében Pécsett a bölcsészeti kart megszüntették; a kar tanárai részben Kolozsvárra, részben Szegedre távoztak. A VII. évfolyamtól ( ) a szerkesztést Gorka Sándor látta el, a folyóirat profilja teljesen megváltozott és elsősorban a jogi és orvostudományi kar tanárai közleményeinek adott helyet. A bölcsészeti kar megszüntetése lényegében a folyóirat elsorvadásához vezetett s az az évi 7. évfolyammal beállott változást alig élte túl: 1943 végén beszüntette a megjelenését. A Pannónia megjelenési adatai a következők: I. évf szám 4 füzetben, II. évf szám 2 füzetben, III. évf szám 2 füzetben, IV. évf szám 4 füzetben, V. évf l-4. szám 4 füzetben, VI. évf szám 4 füzetben, + 1 pótfüzet VII. évf sz. 2 füzetben, VIII. évf szám 2 füzetben, A Pannónia évi 3. évfolyamának két füzetéhez sárga papírra nyomott, könyvkritikákat tartalmazó, római számjegyekkel számozott mellékletet is adott; az ezeken szereplő címek megjelölésénél a P. rövidítés és az évszám után a füzetszámot is megadjuk és ezt a római számmal jelzett lapszámozás követi. Az évben kiadott és külön lapszámozott pótfüzetnél a P. rövidítés és az évszám után a pf. jelzést alkalmazzuk, A Műhely 1937-hen indult, alcímként a "tanulmányok és bírálatok a szellemtörténeti kutatás köréből" c megjelölést viselte, Koszó János szerkesztette indulásától 1942-ben bekövetkezett megszűnéséig. Megszűnése ugyancsak a pécsi egyetem bölcsészkarának megszüntetésének tudható be. Megjelenési Helyként

4 pel ugyan, de e szám nyomdai előállításai is a pécsi Kultúra Nyomdában készült. A Műhelynek 1939-ben és 1940-ben Munka címmel melléklapja is volt, amely a Pécsi Pedagógusok Társasága lapjaként szerepelt. Jelentősége ennek nem nagy. lapszámozása független folt a Műhely lapszámozásától, azért közleményeinek lokalizálására a MH-M, rövidítést használjuk, szemben a Műhely MH. rövidítésével. A Műhely megjelenési adatai a következők : I. évf szám 6 füzetben, II. évf szám 4 füzetben, III. évf szám 4 füzetben, IV. évf szám 1 füzetben, V-VI. évf szám 1 füzetben, A három folyóirat együttes feldolgozása két főrészben történt. Az első főrész, a szerzői rész a három folyóirat teljes anyagét szerzői betűrendben, azon belül pedig időrendben adja, míg a második főrész tematikusan rendezi az anyagot s ebben az ETO rendszerét követi. Részletes felvilágositással a repertórium tartalomjegyzéke szolgál. Az egyes folyóiratoknak a repertóriumban használt jelzései tehát a következők : M. = Minerva P. = Pannónia MH. = Műhely MH.-M. = Műhely Munka c. melléklapja. Galambos Ferenc

5 A M i n e r v a, a Pannónia éaa Műhely irói

6 -6- A. Abay Gyula : Nemzetiségi elv és magyarság.p. 1943« , Alábrich Konrád : Öröklési problémák és a saemészet. P. 1939« " : Klinische und histologische Erfahrungen der Horn-.hautübertragung. Irta Imre József. P. 1943« Alföldi András : Epigraphica. P, t " : Epigraphica. P " : Bibliographia pannonica I. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának ujabb irodalma / / P , " : Bibliographia pannonica II«A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának uj irodalma / ós pótlások a megelőző évekből./ P , " : Bibliograohia pannonica III. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának uj irodalma /Az év anyaga és pótlások az előző é- vekból./ P , " : Bibliograohia pannonica IV. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának ujabb irodalma. Az * évek anyaga és pótlások az e- lőző évekről./ P Altheim Ferenc : Itália és Róma. f Ángyán János : Dr. Gorka Sándor P Angyal Endre : Kankamer, Paul : Deutsche Gegenreformation und deutsches Barock. MH » : Gajtkó István : A XVII. század katolikus imádságirodalma. MH » : Benz, Richard : Rhytmus deutscher Kultur. MH i " : Ergebnisse und Zielsetzungen der literaturwissenschaftlichen Barockforschung im Ungarn. P " i Heinrich Schaller : Die Renaissance. MH » : Gótikus izlés irodalmunkbat. MH ,, " : p, Maximilian Neumayr : Die Schriftpredigt im Barock. MH » : Gerencsér István : A filozófus Pázmány. MH » : A müncheni egyetem szellemtudományi élete. MH

7 -7- Angyal Endre : Schaller, Heinrich : Urgrund und Schüpfung, Ein Beitrag zur metaphysischen Ontologie und Kosmologie. MH " : Gregor, Joseph : Das spanische Welttheater. Weltanschauung, Politik und Kunst im Zeitalter der H absburger. MH " : Hans Sassmann : Kulturgescgichte Österreichs vom Urzustand bis Gegenwart. MH. 1939» , B. b, : Budáról Belgrádba 1663-ban, Ottendorff Henrik képes útleírása. Kiadta Hermann Egyed, P B, A. : Gosztonyi Gyula : A pécsi Szent Péter székesegyház eredete. P, , 1. B. A. : Dombay Márton : A zengővárkonyi őskori telep és tenető, P , 1. Babics András : Hegedűs Lóránt : Két Andrássy és két Tisza. P , 2. füz. III. 1. Bajomi Vilmos : Gyregyai Albert : A mai francia regény. P« füz, IV. 1. " : Daniel-Rops : Ce qui meurt et ce qui nait. P füz. TV-V. 1.» : C. E. M. Joad : The future of morals, P füz. V-VI. 1. " : Marcel Légaut : La condition chrétienne. P , füz. VII-VIII. 1. " : Deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der Ausdruckkunst von Willi Duwe. MH " : Erziehungsgescgichtliche Untersuchungen. B.2. Sprache und Geist. MH. 1937, : Charles Bally : Le langage et la vie. MH , " : Existenzphilosophie.- Eine Eingphrung in Heidegger und Jaspers von Johannes Pfeiffer. MH , " : Két uj provanszál antológia. Karl Voretsch : Lyrische Auswahl aus der Felibredichtung,- Holler András : Provánszi költők, MH, " : Rudolf Kriss : Die swä bische Türkei, Beiträge zu ihrer Volkskunde, Zauber und Segen, Sagen und Wallerbrauch. MH, " : Albert der Deutsche : Das Leben und Wirken des Albertus Magnus. MH, 1937, " : Brandenstein Béla : Az ember a mindenségben, 3, kötet. MH

8 -8- Bajomi Vilmos : Francois Perroux : Les mythes hitlériens. MH ^ " : Daniel-Rops : Ce gui meurt et ce qui nait, MH, " : Geist und Wirklichkeit. Versuch einer Wesenschau des deutschen expressionistischen Seelentums, P " : Quelques aspects essentiels de l'esprit français et de l'esprit allemand, MH, , " : Ladisias Gálái : Contributions á l'étude des lexiques latins-hongrois du moyen âge. MH " : Arthur de Gobineau : Lettres á deux athéniennes. P " : Wanderscheck, Hermann : Deutsche Dramatik der Gegenwart. MH, " : Thierfeider, Franz : Deutsch als Weltsprache. MH.-M " : A XVIII, század behány német művészetteoretikusáról. MH, " : Bechter, Wa'.ter : Platon und Fichte. MH, 1940, : L'état actuel de la littérature provençale. MH. 1940, " : Tv.-eedsmuir lord : Augusttus. MH : Jean Desthieux : La conscience mediterrane. MH.-M. 1940, Balla Boriksz : Gabriel Marcel drámái. P Ballenegger Robert : Baranya termőföldje. P Balogh István : Balogh Károly : Római könyv. P " : Söttevényi Olivér : Ferenc Ferdinánd. P, " : Máthé Elek : Az amerikai magyarok nyomában. P » : Juhász Géza : Népi irók. P Balogh József : A keresz tány-római irodalomtörténet néhány jellemző vonása. M » : Szent István politikai testamentuma. M , , Barankay Lajos : Nemzetnevelésünk legújabb tervezete, Makkai Sándor két könyve : Magyar nevelésőmagyar műveltség, Tudománnyal és fegyverrel , ti. A magyar rebeszánsz-kor felsőoktatása

9 Barankay Lajos : Felsőoktatásunk kibontakozása az újkorban. P Baranyay Tamás : A tudonány. P Bartoniek Emma : Az Árpádház neve. M , " : Az Árpádház neve. M, Becker, C, H. : Porosz-német kultúrpolitika a világháború után. M " : Gragger Róbert +, M " : Nemzeti öntudat és nemzetközi megértés. M Berde Károly : N. Melozer : Lymphogranuloma inguinale. P«1943, Berg Pál : Az állampolgári neveléaről. MH.-H Berki Ilona : Timm Kroger, a holsteini parasztvilág költője. MH Berky Imre : Féja Géza : Viharsarok. P, füz, II-III.l. " : Theodor Haecker : Was ist der Mensch? - Der Christ und die Geschichte. P " : Alois Lempf : Kirkegaard-Folgen. P, " : Joó Tibor : A magyar nemzeteszme. P " : A reneszánsz fejedelem, p. 1940, B, I. : Heidelbergi képek. MH,-M Birkás Géza : Mistral és a magyarok. M. 1933» ' " : A magyarság francia barátai. P " : Tolnai Vilmos emlékezete. P " : A nemzetközi nyel"? kérdése. P " : Magyarország egy régi olasz barátja : Angelo de Gubernatis. P B. J. : Emlékkönyv Albrich Konrád professzor tanári működésének tizedik évfordulója alkalmából /K./ P pf* Bognár Cecil : A nőnevelés. P , 1, " : A rossz ember lélektana. P , 1. Borzsák István : Magyarország földje a régi görög irodalom tükrében. /Egy fejezet az antik felfedezés történetéből./ P Bozóky Géza : La cambiale in bianco nel huovo progretto di léggé ungherese, P. 1938, , 1, " : Gazdasági jogunk fejlődésének ujabb hiányai, P " : Rudolf Lóránt : Magyar kereskedelmi-, váltó- és iparjog. IV.kötet második könyv, A kereskedelmi ügyletek általános szabályai «364- ^65-1.

10 -10- Brandenstein Béla báró : Korunk lelki válsága és a metafizika problémája. M«1926, Brelich Angelo : Az kori latin sirfeliratok világnézeti háttere. P " : A triumphator. MH , M : Antik vallás és klasszikus költészet. P. 1938, B. T. : "A francia szellem". /Eckhardt Sándor könyve,/ P Búzás László : Auslanddeutsche Quellenkunde von Dr. Richard Mai. MH " : Allgemeines über Vergleich des Lebens mit dem Sheater in der Barockliteratur. MH , B. V, : Storz, Gerhard : Das Drama Fr. Schillers, MH, , B, V. : Roloff, Ilsa : Meister Eckeharts Schriften zur Gesellschaftsphilosophie. MH , 1. C. Cavallier József : Huzella Tivadar : Az élet tudomámya. P füz. I-II. 1. Csapláros István : A Zalán futásának elaő kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor, P, füz. I, 1. " : Kölcsey Antónia naplója. P ,1. " : Kertész János : Lengyelország a magyar sajtóban. P » : Riedl Frigyes : Kölcsey Ferenc. P " : Fodor Éva : Nyugat-gondolat a magyar irodalomban. MH Csapody István : Albrich Konrád : Klinikai szemészeti előadások. P Császár Elemér : Jókai. M Császár Elemér : Az elektronmikroszkóp. P » : Orvosi megfigyelések a JU 87 tipiisu zuhanó repülőgépen. P Cser László : Bihari János : A párthuszokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. MH " : A farkas és a viz. /Tanulmányok Róma alapitásána*. mitoszához./ MH, , Cziglényi Aladár : Mi az összefüggés az ember házassága és az állatok "házassága" között. A fajfenntartás törvénye. P

11 -Ilii. Dékány István : A "renegát" lelki arca, P, , Dénes Magda : Bencsik Béla : A megismerés. P , 1, Devoto, Giacomo : Illiri e Tirreni, P , 1, Donhoffer Szilárd : G. Mansfeld : Die Hormoné der Schilddrüse und ihre Wirkungen, p. 1943, , 1. Doskar Éva : Hegel magyar utókora, M, , Dukony Mária : Az Alföld felfedezése.- Fejezet a német közvélemény történetébűi.- M , 1. Dyggve, Ejnar : Das Mausoleum in Pécs. /Eon christliches Heroon aus Pannónia Inferior./ P. 1935, 62-77, 1. E. Eckhardt Sándor : Magyar rózsakeresztesek. M, 1922, " : A Contrat Social. Fejezet a magyar felvilágosodás történetéből. M , " : Sicambria. - Egy középkori monda életrajza. M " : Magyar humanist&k Parisban. M " : Az uto só virágének. M. 1930, " : Az összehasonlító irodalomtörténet Középeurópában. M, Entz Béla : Huzella Th. : Die zwischenzellige Organisation auf der Grubdlage der Intercellulartheorie und der Intercellularpathologie. P, , ": Huszonöt év az Erzsébet-tudományegyetemi orvostudományi kar múltjából. P ": A daganatok öröklődése az ujabb vizsgálatok megvilágításában, P Entz Géza ifj. : Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. P, " : A pécsi székesegyház kincseinek sorsa. P Ercsey Pál : Beszélgetés az igazi államról. P. 1939, Ereky István : A modern magyar közigazgatás kialakulása, P, " : Adalékok amodern magyar pénzügyi közigazgatás kialakulásához, , 1. F. Fábián István : A francia konzervatizmus filozófiai alaptevői, Maurras, Seilliére, Maritain, M. 1927, , 1, Fabinyi Tihamér : A pécsi iparművészet fénykora. P. 1936«

12 -12- Faggyas Jolán : José Ortega y Gasset : Stern und Unstern«Gedanken über Spaniens Landschaft und Geschichte. P, , 1. " : Vörösmarty pesszimizmusa, P, 1940, , 1, " : Lélektani tanulmányok III, k. P, ,1, Faludi János : Dudith András és a francia humanisták. M, , 1. Faluhely! Ferenc : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet munkája. P " : Kisebbségi Körlevél. /Folyóiratism./ P l. Farkas Gyula : Romanos - romántos - romantikus. M. 1929, , 1. " : Táj- ás nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. M Fazekas József : Egy szemeszter a Sorbonne-on /I935/36.II./ és Belinben, /1936/37.I,/ MH Fenyvessy Béla : Zsindely Sándor : Iskolaeégészségtan, p " : Az influenzaprobléma mai állásáról. P, F, I. : Zsolt von Harsányi : Ungarische Rhapsodie. MH, , / F. I. / : Heini Kindermann : Lichtung und Volkheit, MH / F. I. / : Zeitschrift für Deutsche Geisteswissenschaft 1. Jahrgang 1938/39. MH , 1. Finály, Gabriel : Archäologische Fubde in Ungarn E# Fischer Béla : Elnöki megnyitó a ïanuspannonius Társaság Tolnai Vilmos emlékünnepélyén. P Fónagy Iván : A stilus zenéje. MH , Frank László : Fodor Fer enc! Az el nem sodort falu. P , 1. G. G. : A Magyar Szociográfiai Intézet közleményei. P G. : A pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az tanévre. P G. : Sziklay János : Dunántúli kultúrmunkások. P G. : A Magyar Királyi Erssébet-Tudományegyetem tanávi iratai. /I./ P Gálos Rezső : Amadé László Grazban. P ,

13 -13- Gálos Rezső : Kisfaludy Sándor és a nádori udvar, Idatoo k Petrich András élettörténetéhez, P. 1937, " : Berzsenyi költői utja. P " : Schulek Tibor : Bornemisza Péter P " : Szász Károly : A magyar dráma története. P Gálos László : Kérészy Z. oltán : A papi rend törvénykezési kiváltsága az egyházi jog ás a régi magyar büntetőjog szerint, p Genhardt Antal : Az abaligeti barlang és élővilága. P Gerevich Tibor : A régi magyar művészet európai helyzete. M Gerlőtei Jenő : Valéry Verhaeren jelentőségéről. MH Gorka Sándor : Olvasóinkhoz. /Pannónia/ P , " : Uj hatásos szer az istállókat ellepő, háziállatokat zaklató legyek ellen. P " : A ma élő ember-, állat- és növényfajok száma K földünkön. P " : Dr. zalai Penyvessy Béla aegyedszázados egyetemi tanári jubileuma. P Grünhold Adolf : Utazás Baranyába. P G. S. : A pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem gyermekklinikájának kiadványai III. P Gu lyás Pál : Homéros 1936-ban. /Bolyongás Hellász és Magyarország határán./ MH Gyenge Albin : Uj lélekrajz Erzsébet királynéról. Maurice Paléologue : ElJ-isabeth, impeirairice d'autriche, P Győry János : A kereszténység védőbástyája. Magyarország képe a XVT» századi francia irodalomban. M H. h. : Grósz Emil : Ötven év munkában. P H. : Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó. /K./ P Halasy-Nagy Endre : Bakay-emlékkönyv P# Halasy-Kagy József : Kornis Gyula : Az államférfi. I-II. M

14 -14- Halasy-Nagy József : Pauler ikos M. 1933» " : A fiatal Dilthey. M«1934« " : Változó nemzedékek - változó feladatok. M " : Korunk szelleme, P , " : Weszely Ödön emlékezete. P " : Cartesianismus és magyar szellemiség. P " : Surányi Miklós és Pécs. P. 1938, " : Schopenhauer. P " : A lelki élet. P : Magyar önismeret. P " : Aristoteles. P , 1. " : A magunk nevelése. P , 1, " : Tudomány és polgári lélek, P, : Aristoteles "Btiká"-ja. P Hamvas Béla : "A mai világ képe". /Szellemi élet./ P " : A melankólia anatómiája. /Róbert Burton : a XII. század exisztencia-filozófusa./ P " : Szellem és exisztencia. /Kari Jaspers filozófiája./ P pótf Hankiss János : Nemzetkép és irodalomkutatás. M. 1932, ,1. Hegedűs Lajos : A besz éd és nyelvjáráskutatás uj lehetőségei. P pótf, hnj. : Sopron műemlékei I.Belváros. /K./ P hnj. : Paul Hazárd : La*crise de la conscience europóenne, P Hodinka Antal : Adalékok Pécs város történetéhez 1686-tól ig. P , 1. " : Az ipeki szerb pátriárka Magyarországon való állandó letelepedésre adománylevelet kér I. Lipót királytól. P Hofmann László : Benrath, H enry : Stefan George. MH. 1937, , 1. " :.Ágnes Humbert : Louis Havid, peintre et conventionel. MH " : Die Ge^enwartsdichtung der europtiischen Völker. /K./ MH. 1938, » : yves Gandon : Le démon du style, MH

15 -15- Holub József : Szabó Pál : A török Pécs P " : Vörös Márton : Pécs. P " : Egy dunántúli egyiiázi nagybirtok élete a köt épkor végén. A veszprémi püspökség birtokai 1524-ben. p " : Szabady Béla : Telekesy István egri püspök, a győri egyházmegye történetirója. P Hóman Bálint : A magyar történetírás első korszaka. M. 1923« Honti János : Wolfgang Krause : Die Kelten und ihre geistige 3altuhg. MH I65-I " : Pedics Mihály mesél. Bevezető tanulmánnyal ás jegyzetekkel kiadta Ortutíiy Gyula. MH. 1950, 67-70, l. Horn József : Kislégi Hagy Dénes : "Bevezető a közgazdaságtanba". P Hornyénszky Gyula : A történettudomány általános jellegéről. M Horvát Adolf : A baranyai növényvilág kutatásának irodalma. / / P " : Mediterrán elemek a baranyai flórában. P " : Képek a hazatért Baranyai-háromszög nyári növényzetéről, P # , 11 : Dunántúl növényföldrajzi határa keleten, P, " : Polgár Sándor : Győr megye flóráját P " : Rédl R. : A Bakonyhegység környékének flórája, P Horváth H enrik : Magyar romantikus festők Rómában. M« " : Pannóniai antik elemek továbbélése román épületplasztikánkba^. P Horváth János : Magyar irodalomismeret. - A rnedszerezés alapelvei. M Horváth Magda : A török veszedelem a német közvéleményben. M , 1. Guszti József : Platonista törekvések Mátyás király udvarában. M , , 1. " : Janus Pannonius asztrológiai álláspontja. M» " : Janus Pannonius és Anjou René. M

16 -16- I. Imre József : Az orvosi kartársi kötelesség lényege és határai, P Irk Albert : Die rationalen und irrationalen Elemente des Strafrechts. P , 1. " : Jog és törvény. P " : Háború vagy béke? P, J. Juhász Gergely : Klopstock és a magyar utókor. M. 1935« Juhos Lajos : Dunántúli kisgazdaságok jövödelmi helyzete. P K. k. : Res Romanae. /K./ P füz. VI. 1. Kalmár Endre : Kapisztrán Íródeákjai. Irástörténeti tanulmány. M Kanizsai László : A csecsemőmirigy működéséről szóló ismereteink mai állása. P , Kardos Tibor : A laikus mozgalom magyar bibliája. M " : Janus Pannonius bukása. B " : A ma gyar humanizmus kez detei. P , : Az Albertiek édenkert je. Novella Nagy Lajos királyról a "Paradiso degli Alberti"-ben. M Karkoványi Mihály : Balogh Károly Martialisa. P » : György Lajos : Világjáró anekdoták. P » : Két arany-monográfia. Voinovich Géza : Arany János életrajza I-III. - Császár Elemér : Arany János. P " : Emlékkönyv Pap Károly főiskolai /akadémiai és egyetemi/ tanári működésének 30. lvdtordulójára. /K./ P. 194Ö Kastner Jenő : Együgyű lelkek tükre. Egy középkori legenda életrajza. M " : Magyar humanizmus. /Horváth János : Az irodalmi műveltség megoszlása./ P Kelemen Krizosztom : Az egyetem nemzeti hivatása. P Kelen Béla : Megay László : Atlasz a nyelőcső, gyomor és patkóbél röntgenvizsgálatához. P Keller Oszkár : Sntz Géza és Sebestyén Olga : A Balaton élete. 1-1 T fii 7 1 TO T OA 1

17 -17- Kerecsényi Dezső : Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. M Kerekes Sándor : Schopenhauer, Petőfi és Meltil Hugó.- Részlet Meltzl Hugó életrajzából. M Kerényi Károly : Gondo'atok Dionysosról,- Walter P. Otto "Dionysos M -ának megjelenése alkalmából. P " : Római ókor tudományunk a jáboru után. P » : Korfu és Odyssea. MH " : Poldenik Gyula : A méhek szaporodásának antik kutatói és a "bugonia". MH " : levél a Budapesti Ehilologiai Társaság elnökéhez. /"Műhely"./ MH , " : Doorn, MH » : Hémethy Géza halálára. MH " : V. nemzetközi Papyrologiai Kongresszus Oxfordban. MH " : Kisérő levele az ókortudomány válságáról szóló cikkhez. MH " : über Krise und Möglichkeit der klassischen Altertumwissenschaft. MH , " : Religio Academici. P " : Oatullianum. MH " : Die Göttin Diana im nördlichen Pannonién. P » : Az ismeretlen Berzsenyi. MH , Keresztury Dezső : A nemzeti klasszicizmus essay-irodaírna. M, " : Mitrovics Gyula : A magyar esztétikai irodalom története. M» " : Parkas Gyula : "A fiatal Magyarország kora". M " : Szerb Antal : Magyar irodalomtörténet. M.1935» Kérészy Zoltán : Somogyi Ferenc : Társadalompolitikai törvényalkotás Werbőczy előtt. P Kisléghi ITagv Dénes : A korporációs gazdaság alapelvei. P , 1. K. J. : F-ranz Koch : Geschichte deutscher Dichtung MH , i. ; / K. J. / : Paul Fechter : Die deutsche Literatvir vom Haturalismus bis zur Literatur des Unwirklichen, MF,

18 -18- / K. J. / : Friedrich Knorr : Lie mittelhochdeutsche Lichtung. MH Klemm Antal : A belső nyelvalak. M " : Pécs és a Mecsek neve. P, " : Pécsi helynevek, P, " : A pécsi Nyirkállai-kódex magyar glosszái. P Klemma Károly : Nyelvi szempontok az irodalmi barokk köréből. MH , " : Az első keszthelyi nyomda. P Klenner Ferenc : Heinricli Schaller : Lie tfelt des Barock. MH " : Csokonai és a preromantika, P, 1938, " : Benz, Richárd : Die deutsche Romantik, MH " : Biró Izabella és Schandt Henrik : Szólások és for dulatok magyar-német gyűjteménye. MH, 1938, 83-84, 1. " : Csapláros István : Lengyel sors- és nemzettudat a magyar irodalomban, MH, Koczkás Gyula : Mihail S, és Mihail L. M. : Anyag és élet, P " : Kisbán László : A mennyiségtan tanitása Magyarországon Ó MH.-M " : K. Karlson : A gépmadár. P " : B. L. Jacot és B«Collier : Marconi. P. 1940, " : Feliczián Vilmos köbyvei. P Koczogh Ákos : Stefan George. MH Koleszár László : Uj gyógymód a csont- és izületi gümőkór gyógyításában. P , Ko osváry Gábor : A variáció, mint faj jellemző és szabályozó tényező. P , 1, Koltay-Kastner Jenő : Az itáliai műveltség Magyarországon. P , » : Kultúránk olasz ihletései a renaissancetől kezdve. P , 1, Kornis Gyula : Uj magyar filozófiai rendszer, Pauler Ákos filozófiája. M «: Isko áink kulturális föladatai. M » : Nagy Lajos és Hollós Mátyás, P Koszó János : Fessler és a romantikus történetfilozófia. M » : A német tudomány köréből. M

19 -19- Koszó János : Egy német munkásköltő, /Kersch Henrik / MH , " : Ungarn und die geistesgeschichtliche Forschung. P " : Pickens és az iskola. MH , " : Fessler Ignác Aurél hazatérésének kérdéséhez. MH " : Felvilágosodás, "barokk és porosz szellem. MH Kovács Sándor : Madách történelemszemlélete. P " : Jókai lelke és a magyar lélek. P , Kozma Antal : Augustine d'huart / /, Adalékok a magyarországi nyelvtanítás történetéhez, P Krahe, Hans : Pie sprachliche Stellung des Illyrischen. P Krisztics Sándor : A jog mint társadalmi irányeszme. P X. L. Lajos László - Speri József : Scipiades Elemér : A szülészet kézikönyve. Propedeutica. P » Lánczos Anna : Táplálkozás és őszülés. P Lebzelter, V. : Römische Schädel aus Pannonién. P Lengyel Dénes : A szerencse a régi magyar költészetben. MH , " : Pásztori magyar Vergilius, P, Vergilius Maro eclogáinak teljes szövege. Összeállította Trencsá nyi-waldapfel Imre. MH Lengyel Ernő : Nietzsche magyar utókora. M Ligeti Lajos : A magyarság keleti kapcso atai. M» 1932, Lissák Kálmán : Az idegingerület áttevődésének elméletei. P Lötz, Jon. : Mensch und Z eit. /Zur Entwicklung des geschichtlichen Weltbildes,/ MH , , Lötz János : A svéd tudományos élet, MH , Lovass Gyu la : Leo Ferrerò : Paris, dernier modele de l'occident MH ti Roger Caillois : Le mythe et l'homme«mh Lugli. Giuseppe : Memorie archeologishe in Italia relative alla Pannónia. P

20 -20- Lukinich Imre : Báró Eötvös József kiadatlan naplóiból. M« Íz. : Berz&enyi Dániel költői müvei. Kiadta Merényi Oszkár. MH Íz. - : Gyenes István : Riedl Erigyes. P M. Ma. : Fiatalságproblémák. MH.-M Majsay Tamás : Schütz Antal : Az örökkévalóság. P " : A német fölemelkedés utja. Albert Rivaud : le relèvement de l'allemagne. P Makay Gusztáv : Gyergyai Albert : A mai francia regény. MH " : Visage de la Hongrie, Szerkesztette Baranyai Zoltán. P , " : A magyar fiatalság a sorskérdések előtt, /Egy érdekes körkérdés értékes eredményei,/ P ,, » : Pécs irodalmi múltja és jelene, P, " : Jean Lesthieux : La conscience mediterráné. Réfaire une morale. P " : Constantin de Grunwald : Portrait de la Hongrie. P : Két nagy tanulmány a magyar lira kőiéből. /Somos Jenő : Baudelaire és az uj magyar lira. - Szegzárdy-Csengery József : Kosztolányi Dezső./ MH " : Egy értékes könyv a korszerű magyar-tanitásról. Biczó Ferenc : A magyar nyelv- és irodalom korszerű tanitása. MH.-M , Manàfeld Géza : Hormonok, hormonális kapcsolatok és anyagcsere, P. 1938, » : Narkózis és alvás. P Martinkó András : Uj emberi és erkölcsi ideál Kemény Zsigmondnál a szabadságharc után, MH , Masszi Ferenc : Uj utakon, MH.-M " : Uj utakon. MH.-M , 1. Máté Károly : A magyar önéletírás kezdetei, / / M , " : Irodaiomtörténetirásunk kialakulása. M, 1928, , 1.» : Sajtó ás tudomány, M

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939.

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939. А К A D E MIAI É R T ESÍT Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVICH FŐTITKÁR GÉZA XLIX. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁN YOS AKADÉMIA 1939. Kiadásért felel : Kibédi Varga Sándor

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

MOLLAY KÁROLY (1913 1997)

MOLLAY KÁROLY (1913 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY (1913 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942.

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. AKADÉMIAI É Б? Т Е S Í: Т Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. Kiadásért felel: Voinovicli Géza,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben