REPERTÓRIUMA MIINERVA PANNONIA Összeállította

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította"

Átírás

1 HÁROM PÉCSI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT REPERTÓRIUMA + MIINERVA PANNONIA MŰHELY Összeállította Galambos Ferenc Budapest

2 Bevezetés A PozsonybólPécsre helyezett Erzsébet-tudományegyetem körül igen hamar a Dunántúl tudományos központja alakult ki. Erre u- talnak az itt keletkezett folyóiratok is, amelyek több-kevesebb szállal mind az egyetemhez fűződtek s amelyek az egyetem oktatói karának biztosítottak publikációs lehetőséget. E folyóiratok közül főleg a Minerva ( ), a Pannónia ( ) és a Műhely ( ) érdemelnek figyelmet. A Minerva 1922-ben indult, mint a Minerva-Társaság folyóirata és 1940-ben szűnt meg. Első évfolyamát Horváth János és Thienemann Tivadar szerkesztette; 1923-től a folyóirat szerkesztését egyedül Thienemann Tivadar látta el. A folyóirat elméletben évi 10 számban jelent meg, de a gyakorlatban ez maximum három, minimum egy füzetet jelentett. A megjelenési adatok a következők : I. évf szám, 3 füzetben, II. évf szám 2 füzetben, III. évf szám 2 füzetben, IV. évf szám 2 füzetben, V. évf szám 2 füzetben, 344 1«VI. évf szám 2 füzetben, VII. évf szám 3 füzetben, 424 1«VIII. évf szám 3 füzetben, IX. évf szám 3 füzetben, X. évf szám 2 füzetben, XI. évf szám 3 füzetben 244 1* XII. évf szám 2 füzetben XIII. évf szám 1 füzetben XIV. évf szám 1 füzetben XV. évf szám 1 füzetben XVI. évf szám 1 füzetben XVII. évf szám 1 füzetben XVIII.évf szám 1 füzetben XIX. évf szám 1 füzetben A XIX. évfolyam a sorban következő 1940 helyett 1941-es megjelenési dátumot visel. A Pannónia 1935-ben indult Kastner Jenő szerkesztésében, akinek egy szerkesztő bizottság (Alföldi András, Bozóky Géza, Deák János, Gerevich Tibor, Halasy-Nagy József, Kerényi Károly, Klemm Antal, Pröhle Károly, Tolnai Vilmos, Entz Géza, Mansfeld Géza, Prinz Gyula és Rhorer László) segített. Az igazgatótanácsot Fischer Béla, Baranya vármegye alispánja, Nendtvich Andor, Pécs szab. kir. város polgármestere, Mansfeld Géza, mint azerzsébet-tudományegyetem rektora és VisnyaErnő kincstári főtanácsos, felsőházi tag alkotta. Az igazgatótanácsban a rektor, mint

3 az egyetemi hatóságok képviselője foglalt helyet s a amennyiben új rektor került az egyetem élére, úgy az igazgatótanácsban az foglalt helyet tól Koltay-Kastner Jenő mellett Prinz Gyula is szerkesztőként szerepelt. Mivel időközben Koltay-Kastner Jenő e- gyetemi tanárnak Olaszországba távozott, a folyóirat szerkesztését Kerényi Károly és Prinz Gyula segítségével Halasy-Nagy József látta el. Ebben az évben új tag lépett az igazgatótanácsba is az új pécsi polgármester, Makay István személyében. A szerkesztés gondja 1939-tól egyedül Halasy-Nagy József vállaira nehezedett. Ettől az évtől kezdve a folyóirat mint a "M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem" évnegyedes folyóirata szerepel ben, Erdély egy részének visszacsatolása következtében Pécsett a bölcsészeti kart megszüntették; a kar tanárai részben Kolozsvárra, részben Szegedre távoztak. A VII. évfolyamtól ( ) a szerkesztést Gorka Sándor látta el, a folyóirat profilja teljesen megváltozott és elsősorban a jogi és orvostudományi kar tanárai közleményeinek adott helyet. A bölcsészeti kar megszüntetése lényegében a folyóirat elsorvadásához vezetett s az az évi 7. évfolyammal beállott változást alig élte túl: 1943 végén beszüntette a megjelenését. A Pannónia megjelenési adatai a következők: I. évf szám 4 füzetben, II. évf szám 2 füzetben, III. évf szám 2 füzetben, IV. évf szám 4 füzetben, V. évf l-4. szám 4 füzetben, VI. évf szám 4 füzetben, + 1 pótfüzet VII. évf sz. 2 füzetben, VIII. évf szám 2 füzetben, A Pannónia évi 3. évfolyamának két füzetéhez sárga papírra nyomott, könyvkritikákat tartalmazó, római számjegyekkel számozott mellékletet is adott; az ezeken szereplő címek megjelölésénél a P. rövidítés és az évszám után a füzetszámot is megadjuk és ezt a római számmal jelzett lapszámozás követi. Az évben kiadott és külön lapszámozott pótfüzetnél a P. rövidítés és az évszám után a pf. jelzést alkalmazzuk, A Műhely 1937-hen indult, alcímként a "tanulmányok és bírálatok a szellemtörténeti kutatás köréből" c megjelölést viselte, Koszó János szerkesztette indulásától 1942-ben bekövetkezett megszűnéséig. Megszűnése ugyancsak a pécsi egyetem bölcsészkarának megszüntetésének tudható be. Megjelenési Helyként

4 pel ugyan, de e szám nyomdai előállításai is a pécsi Kultúra Nyomdában készült. A Műhelynek 1939-ben és 1940-ben Munka címmel melléklapja is volt, amely a Pécsi Pedagógusok Társasága lapjaként szerepelt. Jelentősége ennek nem nagy. lapszámozása független folt a Műhely lapszámozásától, azért közleményeinek lokalizálására a MH-M, rövidítést használjuk, szemben a Műhely MH. rövidítésével. A Műhely megjelenési adatai a következők : I. évf szám 6 füzetben, II. évf szám 4 füzetben, III. évf szám 4 füzetben, IV. évf szám 1 füzetben, V-VI. évf szám 1 füzetben, A három folyóirat együttes feldolgozása két főrészben történt. Az első főrész, a szerzői rész a három folyóirat teljes anyagét szerzői betűrendben, azon belül pedig időrendben adja, míg a második főrész tematikusan rendezi az anyagot s ebben az ETO rendszerét követi. Részletes felvilágositással a repertórium tartalomjegyzéke szolgál. Az egyes folyóiratoknak a repertóriumban használt jelzései tehát a következők : M. = Minerva P. = Pannónia MH. = Műhely MH.-M. = Műhely Munka c. melléklapja. Galambos Ferenc

5 A M i n e r v a, a Pannónia éaa Műhely irói

6 -6- A. Abay Gyula : Nemzetiségi elv és magyarság.p. 1943« , Alábrich Konrád : Öröklési problémák és a saemészet. P. 1939« " : Klinische und histologische Erfahrungen der Horn-.hautübertragung. Irta Imre József. P. 1943« Alföldi András : Epigraphica. P, t " : Epigraphica. P " : Bibliographia pannonica I. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának ujabb irodalma / / P , " : Bibliographia pannonica II«A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának uj irodalma / ós pótlások a megelőző évekből./ P , " : Bibliograohia pannonica III. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának uj irodalma /Az év anyaga és pótlások az előző é- vekból./ P , " : Bibliograohia pannonica IV. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának ujabb irodalma. Az * évek anyaga és pótlások az e- lőző évekről./ P Altheim Ferenc : Itália és Róma. f Ángyán János : Dr. Gorka Sándor P Angyal Endre : Kankamer, Paul : Deutsche Gegenreformation und deutsches Barock. MH » : Gajtkó István : A XVII. század katolikus imádságirodalma. MH » : Benz, Richard : Rhytmus deutscher Kultur. MH i " : Ergebnisse und Zielsetzungen der literaturwissenschaftlichen Barockforschung im Ungarn. P " i Heinrich Schaller : Die Renaissance. MH » : Gótikus izlés irodalmunkbat. MH ,, " : p, Maximilian Neumayr : Die Schriftpredigt im Barock. MH » : Gerencsér István : A filozófus Pázmány. MH » : A müncheni egyetem szellemtudományi élete. MH

7 -7- Angyal Endre : Schaller, Heinrich : Urgrund und Schüpfung, Ein Beitrag zur metaphysischen Ontologie und Kosmologie. MH " : Gregor, Joseph : Das spanische Welttheater. Weltanschauung, Politik und Kunst im Zeitalter der H absburger. MH " : Hans Sassmann : Kulturgescgichte Österreichs vom Urzustand bis Gegenwart. MH. 1939» , B. b, : Budáról Belgrádba 1663-ban, Ottendorff Henrik képes útleírása. Kiadta Hermann Egyed, P B, A. : Gosztonyi Gyula : A pécsi Szent Péter székesegyház eredete. P, , 1. B. A. : Dombay Márton : A zengővárkonyi őskori telep és tenető, P , 1. Babics András : Hegedűs Lóránt : Két Andrássy és két Tisza. P , 2. füz. III. 1. Bajomi Vilmos : Gyregyai Albert : A mai francia regény. P« füz, IV. 1. " : Daniel-Rops : Ce qui meurt et ce qui nait. P füz. TV-V. 1.» : C. E. M. Joad : The future of morals, P füz. V-VI. 1. " : Marcel Légaut : La condition chrétienne. P , füz. VII-VIII. 1. " : Deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der Ausdruckkunst von Willi Duwe. MH " : Erziehungsgescgichtliche Untersuchungen. B.2. Sprache und Geist. MH. 1937, : Charles Bally : Le langage et la vie. MH , " : Existenzphilosophie.- Eine Eingphrung in Heidegger und Jaspers von Johannes Pfeiffer. MH , " : Két uj provanszál antológia. Karl Voretsch : Lyrische Auswahl aus der Felibredichtung,- Holler András : Provánszi költők, MH, " : Rudolf Kriss : Die swä bische Türkei, Beiträge zu ihrer Volkskunde, Zauber und Segen, Sagen und Wallerbrauch. MH, " : Albert der Deutsche : Das Leben und Wirken des Albertus Magnus. MH, 1937, " : Brandenstein Béla : Az ember a mindenségben, 3, kötet. MH

8 -8- Bajomi Vilmos : Francois Perroux : Les mythes hitlériens. MH ^ " : Daniel-Rops : Ce gui meurt et ce qui nait, MH, " : Geist und Wirklichkeit. Versuch einer Wesenschau des deutschen expressionistischen Seelentums, P " : Quelques aspects essentiels de l'esprit français et de l'esprit allemand, MH, , " : Ladisias Gálái : Contributions á l'étude des lexiques latins-hongrois du moyen âge. MH " : Arthur de Gobineau : Lettres á deux athéniennes. P " : Wanderscheck, Hermann : Deutsche Dramatik der Gegenwart. MH, " : Thierfeider, Franz : Deutsch als Weltsprache. MH.-M " : A XVIII, század behány német művészetteoretikusáról. MH, " : Bechter, Wa'.ter : Platon und Fichte. MH, 1940, : L'état actuel de la littérature provençale. MH. 1940, " : Tv.-eedsmuir lord : Augusttus. MH : Jean Desthieux : La conscience mediterrane. MH.-M. 1940, Balla Boriksz : Gabriel Marcel drámái. P Ballenegger Robert : Baranya termőföldje. P Balogh István : Balogh Károly : Római könyv. P " : Söttevényi Olivér : Ferenc Ferdinánd. P, " : Máthé Elek : Az amerikai magyarok nyomában. P » : Juhász Géza : Népi irók. P Balogh József : A keresz tány-római irodalomtörténet néhány jellemző vonása. M » : Szent István politikai testamentuma. M , , Barankay Lajos : Nemzetnevelésünk legújabb tervezete, Makkai Sándor két könyve : Magyar nevelésőmagyar műveltség, Tudománnyal és fegyverrel , ti. A magyar rebeszánsz-kor felsőoktatása

9 Barankay Lajos : Felsőoktatásunk kibontakozása az újkorban. P Baranyay Tamás : A tudonány. P Bartoniek Emma : Az Árpádház neve. M , " : Az Árpádház neve. M, Becker, C, H. : Porosz-német kultúrpolitika a világháború után. M " : Gragger Róbert +, M " : Nemzeti öntudat és nemzetközi megértés. M Berde Károly : N. Melozer : Lymphogranuloma inguinale. P«1943, Berg Pál : Az állampolgári neveléaről. MH.-H Berki Ilona : Timm Kroger, a holsteini parasztvilág költője. MH Berky Imre : Féja Géza : Viharsarok. P, füz, II-III.l. " : Theodor Haecker : Was ist der Mensch? - Der Christ und die Geschichte. P " : Alois Lempf : Kirkegaard-Folgen. P, " : Joó Tibor : A magyar nemzeteszme. P " : A reneszánsz fejedelem, p. 1940, B, I. : Heidelbergi képek. MH,-M Birkás Géza : Mistral és a magyarok. M. 1933» ' " : A magyarság francia barátai. P " : Tolnai Vilmos emlékezete. P " : A nemzetközi nyel"? kérdése. P " : Magyarország egy régi olasz barátja : Angelo de Gubernatis. P B. J. : Emlékkönyv Albrich Konrád professzor tanári működésének tizedik évfordulója alkalmából /K./ P pf* Bognár Cecil : A nőnevelés. P , 1, " : A rossz ember lélektana. P , 1. Borzsák István : Magyarország földje a régi görög irodalom tükrében. /Egy fejezet az antik felfedezés történetéből./ P Bozóky Géza : La cambiale in bianco nel huovo progretto di léggé ungherese, P. 1938, , 1, " : Gazdasági jogunk fejlődésének ujabb hiányai, P " : Rudolf Lóránt : Magyar kereskedelmi-, váltó- és iparjog. IV.kötet második könyv, A kereskedelmi ügyletek általános szabályai «364- ^65-1.

10 -10- Brandenstein Béla báró : Korunk lelki válsága és a metafizika problémája. M«1926, Brelich Angelo : Az kori latin sirfeliratok világnézeti háttere. P " : A triumphator. MH , M : Antik vallás és klasszikus költészet. P. 1938, B. T. : "A francia szellem". /Eckhardt Sándor könyve,/ P Búzás László : Auslanddeutsche Quellenkunde von Dr. Richard Mai. MH " : Allgemeines über Vergleich des Lebens mit dem Sheater in der Barockliteratur. MH , B. V, : Storz, Gerhard : Das Drama Fr. Schillers, MH, , B, V. : Roloff, Ilsa : Meister Eckeharts Schriften zur Gesellschaftsphilosophie. MH , 1. C. Cavallier József : Huzella Tivadar : Az élet tudomámya. P füz. I-II. 1. Csapláros István : A Zalán futásának elaő kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor, P, füz. I, 1. " : Kölcsey Antónia naplója. P ,1. " : Kertész János : Lengyelország a magyar sajtóban. P » : Riedl Frigyes : Kölcsey Ferenc. P " : Fodor Éva : Nyugat-gondolat a magyar irodalomban. MH Csapody István : Albrich Konrád : Klinikai szemészeti előadások. P Császár Elemér : Jókai. M Császár Elemér : Az elektronmikroszkóp. P » : Orvosi megfigyelések a JU 87 tipiisu zuhanó repülőgépen. P Cser László : Bihari János : A párthuszokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. MH " : A farkas és a viz. /Tanulmányok Róma alapitásána*. mitoszához./ MH, , Cziglényi Aladár : Mi az összefüggés az ember házassága és az állatok "házassága" között. A fajfenntartás törvénye. P

11 -Ilii. Dékány István : A "renegát" lelki arca, P, , Dénes Magda : Bencsik Béla : A megismerés. P , 1, Devoto, Giacomo : Illiri e Tirreni, P , 1, Donhoffer Szilárd : G. Mansfeld : Die Hormoné der Schilddrüse und ihre Wirkungen, p. 1943, , 1. Doskar Éva : Hegel magyar utókora, M, , Dukony Mária : Az Alföld felfedezése.- Fejezet a német közvélemény történetébűi.- M , 1. Dyggve, Ejnar : Das Mausoleum in Pécs. /Eon christliches Heroon aus Pannónia Inferior./ P. 1935, 62-77, 1. E. Eckhardt Sándor : Magyar rózsakeresztesek. M, 1922, " : A Contrat Social. Fejezet a magyar felvilágosodás történetéből. M , " : Sicambria. - Egy középkori monda életrajza. M " : Magyar humanist&k Parisban. M " : Az uto só virágének. M. 1930, " : Az összehasonlító irodalomtörténet Középeurópában. M, Entz Béla : Huzella Th. : Die zwischenzellige Organisation auf der Grubdlage der Intercellulartheorie und der Intercellularpathologie. P, , ": Huszonöt év az Erzsébet-tudományegyetemi orvostudományi kar múltjából. P ": A daganatok öröklődése az ujabb vizsgálatok megvilágításában, P Entz Géza ifj. : Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. P, " : A pécsi székesegyház kincseinek sorsa. P Ercsey Pál : Beszélgetés az igazi államról. P. 1939, Ereky István : A modern magyar közigazgatás kialakulása, P, " : Adalékok amodern magyar pénzügyi közigazgatás kialakulásához, , 1. F. Fábián István : A francia konzervatizmus filozófiai alaptevői, Maurras, Seilliére, Maritain, M. 1927, , 1, Fabinyi Tihamér : A pécsi iparművészet fénykora. P. 1936«

12 -12- Faggyas Jolán : José Ortega y Gasset : Stern und Unstern«Gedanken über Spaniens Landschaft und Geschichte. P, , 1. " : Vörösmarty pesszimizmusa, P, 1940, , 1, " : Lélektani tanulmányok III, k. P, ,1, Faludi János : Dudith András és a francia humanisták. M, , 1. Faluhely! Ferenc : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet munkája. P " : Kisebbségi Körlevél. /Folyóiratism./ P l. Farkas Gyula : Romanos - romántos - romantikus. M. 1929, , 1. " : Táj- ás nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. M Fazekas József : Egy szemeszter a Sorbonne-on /I935/36.II./ és Belinben, /1936/37.I,/ MH Fenyvessy Béla : Zsindely Sándor : Iskolaeégészségtan, p " : Az influenzaprobléma mai állásáról. P, F, I. : Zsolt von Harsányi : Ungarische Rhapsodie. MH, , / F. I. / : Heini Kindermann : Lichtung und Volkheit, MH / F. I. / : Zeitschrift für Deutsche Geisteswissenschaft 1. Jahrgang 1938/39. MH , 1. Finály, Gabriel : Archäologische Fubde in Ungarn E# Fischer Béla : Elnöki megnyitó a ïanuspannonius Társaság Tolnai Vilmos emlékünnepélyén. P Fónagy Iván : A stilus zenéje. MH , Frank László : Fodor Fer enc! Az el nem sodort falu. P , 1. G. G. : A Magyar Szociográfiai Intézet közleményei. P G. : A pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az tanévre. P G. : Sziklay János : Dunántúli kultúrmunkások. P G. : A Magyar Királyi Erssébet-Tudományegyetem tanávi iratai. /I./ P Gálos Rezső : Amadé László Grazban. P ,

13 -13- Gálos Rezső : Kisfaludy Sándor és a nádori udvar, Idatoo k Petrich András élettörténetéhez, P. 1937, " : Berzsenyi költői utja. P " : Schulek Tibor : Bornemisza Péter P " : Szász Károly : A magyar dráma története. P Gálos László : Kérészy Z. oltán : A papi rend törvénykezési kiváltsága az egyházi jog ás a régi magyar büntetőjog szerint, p Genhardt Antal : Az abaligeti barlang és élővilága. P Gerevich Tibor : A régi magyar művészet európai helyzete. M Gerlőtei Jenő : Valéry Verhaeren jelentőségéről. MH Gorka Sándor : Olvasóinkhoz. /Pannónia/ P , " : Uj hatásos szer az istállókat ellepő, háziállatokat zaklató legyek ellen. P " : A ma élő ember-, állat- és növényfajok száma K földünkön. P " : Dr. zalai Penyvessy Béla aegyedszázados egyetemi tanári jubileuma. P Grünhold Adolf : Utazás Baranyába. P G. S. : A pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem gyermekklinikájának kiadványai III. P Gu lyás Pál : Homéros 1936-ban. /Bolyongás Hellász és Magyarország határán./ MH Gyenge Albin : Uj lélekrajz Erzsébet királynéról. Maurice Paléologue : ElJ-isabeth, impeirairice d'autriche, P Győry János : A kereszténység védőbástyája. Magyarország képe a XVT» századi francia irodalomban. M H. h. : Grósz Emil : Ötven év munkában. P H. : Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó. /K./ P Halasy-Nagy Endre : Bakay-emlékkönyv P# Halasy-Kagy József : Kornis Gyula : Az államférfi. I-II. M

14 -14- Halasy-Nagy József : Pauler ikos M. 1933» " : A fiatal Dilthey. M«1934« " : Változó nemzedékek - változó feladatok. M " : Korunk szelleme, P , " : Weszely Ödön emlékezete. P " : Cartesianismus és magyar szellemiség. P " : Surányi Miklós és Pécs. P. 1938, " : Schopenhauer. P " : A lelki élet. P : Magyar önismeret. P " : Aristoteles. P , 1. " : A magunk nevelése. P , 1, " : Tudomány és polgári lélek, P, : Aristoteles "Btiká"-ja. P Hamvas Béla : "A mai világ képe". /Szellemi élet./ P " : A melankólia anatómiája. /Róbert Burton : a XII. század exisztencia-filozófusa./ P " : Szellem és exisztencia. /Kari Jaspers filozófiája./ P pótf Hankiss János : Nemzetkép és irodalomkutatás. M. 1932, ,1. Hegedűs Lajos : A besz éd és nyelvjáráskutatás uj lehetőségei. P pótf, hnj. : Sopron műemlékei I.Belváros. /K./ P hnj. : Paul Hazárd : La*crise de la conscience europóenne, P Hodinka Antal : Adalékok Pécs város történetéhez 1686-tól ig. P , 1. " : Az ipeki szerb pátriárka Magyarországon való állandó letelepedésre adománylevelet kér I. Lipót királytól. P Hofmann László : Benrath, H enry : Stefan George. MH. 1937, , 1. " :.Ágnes Humbert : Louis Havid, peintre et conventionel. MH " : Die Ge^enwartsdichtung der europtiischen Völker. /K./ MH. 1938, » : yves Gandon : Le démon du style, MH

15 -15- Holub József : Szabó Pál : A török Pécs P " : Vörös Márton : Pécs. P " : Egy dunántúli egyiiázi nagybirtok élete a köt épkor végén. A veszprémi püspökség birtokai 1524-ben. p " : Szabady Béla : Telekesy István egri püspök, a győri egyházmegye történetirója. P Hóman Bálint : A magyar történetírás első korszaka. M. 1923« Honti János : Wolfgang Krause : Die Kelten und ihre geistige 3altuhg. MH I65-I " : Pedics Mihály mesél. Bevezető tanulmánnyal ás jegyzetekkel kiadta Ortutíiy Gyula. MH. 1950, 67-70, l. Horn József : Kislégi Hagy Dénes : "Bevezető a közgazdaságtanba". P Hornyénszky Gyula : A történettudomány általános jellegéről. M Horvát Adolf : A baranyai növényvilág kutatásának irodalma. / / P " : Mediterrán elemek a baranyai flórában. P " : Képek a hazatért Baranyai-háromszög nyári növényzetéről, P # , 11 : Dunántúl növényföldrajzi határa keleten, P, " : Polgár Sándor : Győr megye flóráját P " : Rédl R. : A Bakonyhegység környékének flórája, P Horváth H enrik : Magyar romantikus festők Rómában. M« " : Pannóniai antik elemek továbbélése román épületplasztikánkba^. P Horváth János : Magyar irodalomismeret. - A rnedszerezés alapelvei. M Horváth Magda : A török veszedelem a német közvéleményben. M , 1. Guszti József : Platonista törekvések Mátyás király udvarában. M , , 1. " : Janus Pannonius asztrológiai álláspontja. M» " : Janus Pannonius és Anjou René. M

16 -16- I. Imre József : Az orvosi kartársi kötelesség lényege és határai, P Irk Albert : Die rationalen und irrationalen Elemente des Strafrechts. P , 1. " : Jog és törvény. P " : Háború vagy béke? P, J. Juhász Gergely : Klopstock és a magyar utókor. M. 1935« Juhos Lajos : Dunántúli kisgazdaságok jövödelmi helyzete. P K. k. : Res Romanae. /K./ P füz. VI. 1. Kalmár Endre : Kapisztrán Íródeákjai. Irástörténeti tanulmány. M Kanizsai László : A csecsemőmirigy működéséről szóló ismereteink mai állása. P , Kardos Tibor : A laikus mozgalom magyar bibliája. M " : Janus Pannonius bukása. B " : A ma gyar humanizmus kez detei. P , : Az Albertiek édenkert je. Novella Nagy Lajos királyról a "Paradiso degli Alberti"-ben. M Karkoványi Mihály : Balogh Károly Martialisa. P » : György Lajos : Világjáró anekdoták. P » : Két arany-monográfia. Voinovich Géza : Arany János életrajza I-III. - Császár Elemér : Arany János. P " : Emlékkönyv Pap Károly főiskolai /akadémiai és egyetemi/ tanári működésének 30. lvdtordulójára. /K./ P. 194Ö Kastner Jenő : Együgyű lelkek tükre. Egy középkori legenda életrajza. M " : Magyar humanizmus. /Horváth János : Az irodalmi műveltség megoszlása./ P Kelemen Krizosztom : Az egyetem nemzeti hivatása. P Kelen Béla : Megay László : Atlasz a nyelőcső, gyomor és patkóbél röntgenvizsgálatához. P Keller Oszkár : Sntz Géza és Sebestyén Olga : A Balaton élete. 1-1 T fii 7 1 TO T OA 1

17 -17- Kerecsényi Dezső : Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. M Kerekes Sándor : Schopenhauer, Petőfi és Meltil Hugó.- Részlet Meltzl Hugó életrajzából. M Kerényi Károly : Gondo'atok Dionysosról,- Walter P. Otto "Dionysos M -ának megjelenése alkalmából. P " : Római ókor tudományunk a jáboru után. P » : Korfu és Odyssea. MH " : Poldenik Gyula : A méhek szaporodásának antik kutatói és a "bugonia". MH " : levél a Budapesti Ehilologiai Társaság elnökéhez. /"Műhely"./ MH , " : Doorn, MH » : Hémethy Géza halálára. MH " : V. nemzetközi Papyrologiai Kongresszus Oxfordban. MH " : Kisérő levele az ókortudomány válságáról szóló cikkhez. MH " : über Krise und Möglichkeit der klassischen Altertumwissenschaft. MH , " : Religio Academici. P " : Oatullianum. MH " : Die Göttin Diana im nördlichen Pannonién. P » : Az ismeretlen Berzsenyi. MH , Keresztury Dezső : A nemzeti klasszicizmus essay-irodaírna. M, " : Mitrovics Gyula : A magyar esztétikai irodalom története. M» " : Parkas Gyula : "A fiatal Magyarország kora". M " : Szerb Antal : Magyar irodalomtörténet. M.1935» Kérészy Zoltán : Somogyi Ferenc : Társadalompolitikai törvényalkotás Werbőczy előtt. P Kisléghi ITagv Dénes : A korporációs gazdaság alapelvei. P , 1. K. J. : F-ranz Koch : Geschichte deutscher Dichtung MH , i. ; / K. J. / : Paul Fechter : Die deutsche Literatvir vom Haturalismus bis zur Literatur des Unwirklichen, MF,

18 -18- / K. J. / : Friedrich Knorr : Lie mittelhochdeutsche Lichtung. MH Klemm Antal : A belső nyelvalak. M " : Pécs és a Mecsek neve. P, " : Pécsi helynevek, P, " : A pécsi Nyirkállai-kódex magyar glosszái. P Klemma Károly : Nyelvi szempontok az irodalmi barokk köréből. MH , " : Az első keszthelyi nyomda. P Klenner Ferenc : Heinricli Schaller : Lie tfelt des Barock. MH " : Csokonai és a preromantika, P, 1938, " : Benz, Richárd : Die deutsche Romantik, MH " : Biró Izabella és Schandt Henrik : Szólások és for dulatok magyar-német gyűjteménye. MH, 1938, 83-84, 1. " : Csapláros István : Lengyel sors- és nemzettudat a magyar irodalomban, MH, Koczkás Gyula : Mihail S, és Mihail L. M. : Anyag és élet, P " : Kisbán László : A mennyiségtan tanitása Magyarországon Ó MH.-M " : K. Karlson : A gépmadár. P " : B. L. Jacot és B«Collier : Marconi. P. 1940, " : Feliczián Vilmos köbyvei. P Koczogh Ákos : Stefan George. MH Koleszár László : Uj gyógymód a csont- és izületi gümőkór gyógyításában. P , Ko osváry Gábor : A variáció, mint faj jellemző és szabályozó tényező. P , 1, Koltay-Kastner Jenő : Az itáliai műveltség Magyarországon. P , » : Kultúránk olasz ihletései a renaissancetől kezdve. P , 1, Kornis Gyula : Uj magyar filozófiai rendszer, Pauler Ákos filozófiája. M «: Isko áink kulturális föladatai. M » : Nagy Lajos és Hollós Mátyás, P Koszó János : Fessler és a romantikus történetfilozófia. M » : A német tudomány köréből. M

19 -19- Koszó János : Egy német munkásköltő, /Kersch Henrik / MH , " : Ungarn und die geistesgeschichtliche Forschung. P " : Pickens és az iskola. MH , " : Fessler Ignác Aurél hazatérésének kérdéséhez. MH " : Felvilágosodás, "barokk és porosz szellem. MH Kovács Sándor : Madách történelemszemlélete. P " : Jókai lelke és a magyar lélek. P , Kozma Antal : Augustine d'huart / /, Adalékok a magyarországi nyelvtanítás történetéhez, P Krahe, Hans : Pie sprachliche Stellung des Illyrischen. P Krisztics Sándor : A jog mint társadalmi irányeszme. P X. L. Lajos László - Speri József : Scipiades Elemér : A szülészet kézikönyve. Propedeutica. P » Lánczos Anna : Táplálkozás és őszülés. P Lebzelter, V. : Römische Schädel aus Pannonién. P Lengyel Dénes : A szerencse a régi magyar költészetben. MH , " : Pásztori magyar Vergilius, P, Vergilius Maro eclogáinak teljes szövege. Összeállította Trencsá nyi-waldapfel Imre. MH Lengyel Ernő : Nietzsche magyar utókora. M Ligeti Lajos : A magyarság keleti kapcso atai. M» 1932, Lissák Kálmán : Az idegingerület áttevődésének elméletei. P Lötz, Jon. : Mensch und Z eit. /Zur Entwicklung des geschichtlichen Weltbildes,/ MH , , Lötz János : A svéd tudományos élet, MH , Lovass Gyu la : Leo Ferrerò : Paris, dernier modele de l'occident MH ti Roger Caillois : Le mythe et l'homme«mh Lugli. Giuseppe : Memorie archeologishe in Italia relative alla Pannónia. P

20 -20- Lukinich Imre : Báró Eötvös József kiadatlan naplóiból. M« Íz. : Berz&enyi Dániel költői müvei. Kiadta Merényi Oszkár. MH Íz. - : Gyenes István : Riedl Erigyes. P M. Ma. : Fiatalságproblémák. MH.-M Majsay Tamás : Schütz Antal : Az örökkévalóság. P " : A német fölemelkedés utja. Albert Rivaud : le relèvement de l'allemagne. P Makay Gusztáv : Gyergyai Albert : A mai francia regény. MH " : Visage de la Hongrie, Szerkesztette Baranyai Zoltán. P , " : A magyar fiatalság a sorskérdések előtt, /Egy érdekes körkérdés értékes eredményei,/ P ,, » : Pécs irodalmi múltja és jelene, P, " : Jean Lesthieux : La conscience mediterráné. Réfaire une morale. P " : Constantin de Grunwald : Portrait de la Hongrie. P : Két nagy tanulmány a magyar lira kőiéből. /Somos Jenő : Baudelaire és az uj magyar lira. - Szegzárdy-Csengery József : Kosztolányi Dezső./ MH " : Egy értékes könyv a korszerű magyar-tanitásról. Biczó Ferenc : A magyar nyelv- és irodalom korszerű tanitása. MH.-M , Manàfeld Géza : Hormonok, hormonális kapcsolatok és anyagcsere, P. 1938, » : Narkózis és alvás. P Martinkó András : Uj emberi és erkölcsi ideál Kemény Zsigmondnál a szabadságharc után, MH , Masszi Ferenc : Uj utakon, MH.-M " : Uj utakon. MH.-M , 1. Máté Károly : A magyar önéletírás kezdetei, / / M , " : Irodaiomtörténetirásunk kialakulása. M, 1928, , 1.» : Sajtó ás tudomány, M

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Pécs május 6-7.

Pécs május 6-7. A tanárképzés megújítása a 21. század eleji oktatási-képzési igényeknek megfelelően Pécs 2013. május 6-7. A pécsi tanárképzés történeti áttekintése Font Márta Pécs, 2013. május 6. Egyetemalapítás Pécsett

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

MOB SPORT XXI. MEZEI U11 EGYÉNI SZOMBATHELY Bene Noel 2006 SZoESE U11 2 Czeczeli Bende 2007 Gothard Jenő Ált. Isk.

MOB SPORT XXI. MEZEI U11 EGYÉNI SZOMBATHELY Bene Noel 2006 SZoESE U11 2 Czeczeli Bende 2007 Gothard Jenő Ált. Isk. MOB SPORT XXI. MEZEI U11 EGYÉNI SZOMBATHELY 2016.03.20. 1 Bene Noel 2006 SZoESE U11 2 Czeczeli Bende 2007 Gothard Jenő Ált. Isk. U11 3 Kovács Ádám Szombathelyi Sportiskola U11 4 Juhász-Tóth Eszter 2006

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 4,5 4,5 9-. 2. Sárkány DSE II 7,5 7,5 3-4. 3. Mattolda SSC II 4, 4,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 9,5. 5. Törekvés SE 7, 7, 5. 6. SENSE

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1935

A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1935 A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1935 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Az 1935. januárjában indult első Hitelnek összesen hat száma jelent meg, számonként nyolc lap terjedelemben. A szerkesztők Makkai László és Venczel

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése NNMKONO01 - Otatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési ré MK-1 Nyelvi kompetenciák fejletése 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0 HALADÁS KUPA 2013. ÖSSZESÍTÉS BB JUNIOR FIÚ 2 LEGJOBB EREDMÉNY ÖSSZESEN Beke Gábor Négy Kos HIE 450 0 328 778 778 BB FELNŐTT FÉRFI 2 LEGJOBB EREDMÉNYÖSSZESEN Gadavics András Bük 520 534 490 1544 1054 Takács

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben