REPERTÓRIUMA MIINERVA PANNONIA Összeállította

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította"

Átírás

1 HÁROM PÉCSI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT REPERTÓRIUMA + MIINERVA PANNONIA MŰHELY Összeállította Galambos Ferenc Budapest

2 Bevezetés A PozsonybólPécsre helyezett Erzsébet-tudományegyetem körül igen hamar a Dunántúl tudományos központja alakult ki. Erre u- talnak az itt keletkezett folyóiratok is, amelyek több-kevesebb szállal mind az egyetemhez fűződtek s amelyek az egyetem oktatói karának biztosítottak publikációs lehetőséget. E folyóiratok közül főleg a Minerva ( ), a Pannónia ( ) és a Műhely ( ) érdemelnek figyelmet. A Minerva 1922-ben indult, mint a Minerva-Társaság folyóirata és 1940-ben szűnt meg. Első évfolyamát Horváth János és Thienemann Tivadar szerkesztette; 1923-től a folyóirat szerkesztését egyedül Thienemann Tivadar látta el. A folyóirat elméletben évi 10 számban jelent meg, de a gyakorlatban ez maximum három, minimum egy füzetet jelentett. A megjelenési adatok a következők : I. évf szám, 3 füzetben, II. évf szám 2 füzetben, III. évf szám 2 füzetben, IV. évf szám 2 füzetben, V. évf szám 2 füzetben, 344 1«VI. évf szám 2 füzetben, VII. évf szám 3 füzetben, 424 1«VIII. évf szám 3 füzetben, IX. évf szám 3 füzetben, X. évf szám 2 füzetben, XI. évf szám 3 füzetben 244 1* XII. évf szám 2 füzetben XIII. évf szám 1 füzetben XIV. évf szám 1 füzetben XV. évf szám 1 füzetben XVI. évf szám 1 füzetben XVII. évf szám 1 füzetben XVIII.évf szám 1 füzetben XIX. évf szám 1 füzetben A XIX. évfolyam a sorban következő 1940 helyett 1941-es megjelenési dátumot visel. A Pannónia 1935-ben indult Kastner Jenő szerkesztésében, akinek egy szerkesztő bizottság (Alföldi András, Bozóky Géza, Deák János, Gerevich Tibor, Halasy-Nagy József, Kerényi Károly, Klemm Antal, Pröhle Károly, Tolnai Vilmos, Entz Géza, Mansfeld Géza, Prinz Gyula és Rhorer László) segített. Az igazgatótanácsot Fischer Béla, Baranya vármegye alispánja, Nendtvich Andor, Pécs szab. kir. város polgármestere, Mansfeld Géza, mint azerzsébet-tudományegyetem rektora és VisnyaErnő kincstári főtanácsos, felsőházi tag alkotta. Az igazgatótanácsban a rektor, mint

3 az egyetemi hatóságok képviselője foglalt helyet s a amennyiben új rektor került az egyetem élére, úgy az igazgatótanácsban az foglalt helyet tól Koltay-Kastner Jenő mellett Prinz Gyula is szerkesztőként szerepelt. Mivel időközben Koltay-Kastner Jenő e- gyetemi tanárnak Olaszországba távozott, a folyóirat szerkesztését Kerényi Károly és Prinz Gyula segítségével Halasy-Nagy József látta el. Ebben az évben új tag lépett az igazgatótanácsba is az új pécsi polgármester, Makay István személyében. A szerkesztés gondja 1939-tól egyedül Halasy-Nagy József vállaira nehezedett. Ettől az évtől kezdve a folyóirat mint a "M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem" évnegyedes folyóirata szerepel ben, Erdély egy részének visszacsatolása következtében Pécsett a bölcsészeti kart megszüntették; a kar tanárai részben Kolozsvárra, részben Szegedre távoztak. A VII. évfolyamtól ( ) a szerkesztést Gorka Sándor látta el, a folyóirat profilja teljesen megváltozott és elsősorban a jogi és orvostudományi kar tanárai közleményeinek adott helyet. A bölcsészeti kar megszüntetése lényegében a folyóirat elsorvadásához vezetett s az az évi 7. évfolyammal beállott változást alig élte túl: 1943 végén beszüntette a megjelenését. A Pannónia megjelenési adatai a következők: I. évf szám 4 füzetben, II. évf szám 2 füzetben, III. évf szám 2 füzetben, IV. évf szám 4 füzetben, V. évf l-4. szám 4 füzetben, VI. évf szám 4 füzetben, + 1 pótfüzet VII. évf sz. 2 füzetben, VIII. évf szám 2 füzetben, A Pannónia évi 3. évfolyamának két füzetéhez sárga papírra nyomott, könyvkritikákat tartalmazó, római számjegyekkel számozott mellékletet is adott; az ezeken szereplő címek megjelölésénél a P. rövidítés és az évszám után a füzetszámot is megadjuk és ezt a római számmal jelzett lapszámozás követi. Az évben kiadott és külön lapszámozott pótfüzetnél a P. rövidítés és az évszám után a pf. jelzést alkalmazzuk, A Műhely 1937-hen indult, alcímként a "tanulmányok és bírálatok a szellemtörténeti kutatás köréből" c megjelölést viselte, Koszó János szerkesztette indulásától 1942-ben bekövetkezett megszűnéséig. Megszűnése ugyancsak a pécsi egyetem bölcsészkarának megszüntetésének tudható be. Megjelenési Helyként

4 pel ugyan, de e szám nyomdai előállításai is a pécsi Kultúra Nyomdában készült. A Műhelynek 1939-ben és 1940-ben Munka címmel melléklapja is volt, amely a Pécsi Pedagógusok Társasága lapjaként szerepelt. Jelentősége ennek nem nagy. lapszámozása független folt a Műhely lapszámozásától, azért közleményeinek lokalizálására a MH-M, rövidítést használjuk, szemben a Műhely MH. rövidítésével. A Műhely megjelenési adatai a következők : I. évf szám 6 füzetben, II. évf szám 4 füzetben, III. évf szám 4 füzetben, IV. évf szám 1 füzetben, V-VI. évf szám 1 füzetben, A három folyóirat együttes feldolgozása két főrészben történt. Az első főrész, a szerzői rész a három folyóirat teljes anyagét szerzői betűrendben, azon belül pedig időrendben adja, míg a második főrész tematikusan rendezi az anyagot s ebben az ETO rendszerét követi. Részletes felvilágositással a repertórium tartalomjegyzéke szolgál. Az egyes folyóiratoknak a repertóriumban használt jelzései tehát a következők : M. = Minerva P. = Pannónia MH. = Műhely MH.-M. = Műhely Munka c. melléklapja. Galambos Ferenc

5 A M i n e r v a, a Pannónia éaa Műhely irói

6 -6- A. Abay Gyula : Nemzetiségi elv és magyarság.p. 1943« , Alábrich Konrád : Öröklési problémák és a saemészet. P. 1939« " : Klinische und histologische Erfahrungen der Horn-.hautübertragung. Irta Imre József. P. 1943« Alföldi András : Epigraphica. P, t " : Epigraphica. P " : Bibliographia pannonica I. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának ujabb irodalma / / P , " : Bibliographia pannonica II«A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának uj irodalma / ós pótlások a megelőző évekből./ P , " : Bibliograohia pannonica III. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának uj irodalma /Az év anyaga és pótlások az előző é- vekból./ P , " : Bibliograohia pannonica IV. A rómaikori Magyarország és a népvándorlás kutatásának ujabb irodalma. Az * évek anyaga és pótlások az e- lőző évekről./ P Altheim Ferenc : Itália és Róma. f Ángyán János : Dr. Gorka Sándor P Angyal Endre : Kankamer, Paul : Deutsche Gegenreformation und deutsches Barock. MH » : Gajtkó István : A XVII. század katolikus imádságirodalma. MH » : Benz, Richard : Rhytmus deutscher Kultur. MH i " : Ergebnisse und Zielsetzungen der literaturwissenschaftlichen Barockforschung im Ungarn. P " i Heinrich Schaller : Die Renaissance. MH » : Gótikus izlés irodalmunkbat. MH ,, " : p, Maximilian Neumayr : Die Schriftpredigt im Barock. MH » : Gerencsér István : A filozófus Pázmány. MH » : A müncheni egyetem szellemtudományi élete. MH

7 -7- Angyal Endre : Schaller, Heinrich : Urgrund und Schüpfung, Ein Beitrag zur metaphysischen Ontologie und Kosmologie. MH " : Gregor, Joseph : Das spanische Welttheater. Weltanschauung, Politik und Kunst im Zeitalter der H absburger. MH " : Hans Sassmann : Kulturgescgichte Österreichs vom Urzustand bis Gegenwart. MH. 1939» , B. b, : Budáról Belgrádba 1663-ban, Ottendorff Henrik képes útleírása. Kiadta Hermann Egyed, P B, A. : Gosztonyi Gyula : A pécsi Szent Péter székesegyház eredete. P, , 1. B. A. : Dombay Márton : A zengővárkonyi őskori telep és tenető, P , 1. Babics András : Hegedűs Lóránt : Két Andrássy és két Tisza. P , 2. füz. III. 1. Bajomi Vilmos : Gyregyai Albert : A mai francia regény. P« füz, IV. 1. " : Daniel-Rops : Ce qui meurt et ce qui nait. P füz. TV-V. 1.» : C. E. M. Joad : The future of morals, P füz. V-VI. 1. " : Marcel Légaut : La condition chrétienne. P , füz. VII-VIII. 1. " : Deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der Ausdruckkunst von Willi Duwe. MH " : Erziehungsgescgichtliche Untersuchungen. B.2. Sprache und Geist. MH. 1937, : Charles Bally : Le langage et la vie. MH , " : Existenzphilosophie.- Eine Eingphrung in Heidegger und Jaspers von Johannes Pfeiffer. MH , " : Két uj provanszál antológia. Karl Voretsch : Lyrische Auswahl aus der Felibredichtung,- Holler András : Provánszi költők, MH, " : Rudolf Kriss : Die swä bische Türkei, Beiträge zu ihrer Volkskunde, Zauber und Segen, Sagen und Wallerbrauch. MH, " : Albert der Deutsche : Das Leben und Wirken des Albertus Magnus. MH, 1937, " : Brandenstein Béla : Az ember a mindenségben, 3, kötet. MH

8 -8- Bajomi Vilmos : Francois Perroux : Les mythes hitlériens. MH ^ " : Daniel-Rops : Ce gui meurt et ce qui nait, MH, " : Geist und Wirklichkeit. Versuch einer Wesenschau des deutschen expressionistischen Seelentums, P " : Quelques aspects essentiels de l'esprit français et de l'esprit allemand, MH, , " : Ladisias Gálái : Contributions á l'étude des lexiques latins-hongrois du moyen âge. MH " : Arthur de Gobineau : Lettres á deux athéniennes. P " : Wanderscheck, Hermann : Deutsche Dramatik der Gegenwart. MH, " : Thierfeider, Franz : Deutsch als Weltsprache. MH.-M " : A XVIII, század behány német művészetteoretikusáról. MH, " : Bechter, Wa'.ter : Platon und Fichte. MH, 1940, : L'état actuel de la littérature provençale. MH. 1940, " : Tv.-eedsmuir lord : Augusttus. MH : Jean Desthieux : La conscience mediterrane. MH.-M. 1940, Balla Boriksz : Gabriel Marcel drámái. P Ballenegger Robert : Baranya termőföldje. P Balogh István : Balogh Károly : Római könyv. P " : Söttevényi Olivér : Ferenc Ferdinánd. P, " : Máthé Elek : Az amerikai magyarok nyomában. P » : Juhász Géza : Népi irók. P Balogh József : A keresz tány-római irodalomtörténet néhány jellemző vonása. M » : Szent István politikai testamentuma. M , , Barankay Lajos : Nemzetnevelésünk legújabb tervezete, Makkai Sándor két könyve : Magyar nevelésőmagyar műveltség, Tudománnyal és fegyverrel , ti. A magyar rebeszánsz-kor felsőoktatása

9 Barankay Lajos : Felsőoktatásunk kibontakozása az újkorban. P Baranyay Tamás : A tudonány. P Bartoniek Emma : Az Árpádház neve. M , " : Az Árpádház neve. M, Becker, C, H. : Porosz-német kultúrpolitika a világháború után. M " : Gragger Róbert +, M " : Nemzeti öntudat és nemzetközi megértés. M Berde Károly : N. Melozer : Lymphogranuloma inguinale. P«1943, Berg Pál : Az állampolgári neveléaről. MH.-H Berki Ilona : Timm Kroger, a holsteini parasztvilág költője. MH Berky Imre : Féja Géza : Viharsarok. P, füz, II-III.l. " : Theodor Haecker : Was ist der Mensch? - Der Christ und die Geschichte. P " : Alois Lempf : Kirkegaard-Folgen. P, " : Joó Tibor : A magyar nemzeteszme. P " : A reneszánsz fejedelem, p. 1940, B, I. : Heidelbergi képek. MH,-M Birkás Géza : Mistral és a magyarok. M. 1933» ' " : A magyarság francia barátai. P " : Tolnai Vilmos emlékezete. P " : A nemzetközi nyel"? kérdése. P " : Magyarország egy régi olasz barátja : Angelo de Gubernatis. P B. J. : Emlékkönyv Albrich Konrád professzor tanári működésének tizedik évfordulója alkalmából /K./ P pf* Bognár Cecil : A nőnevelés. P , 1, " : A rossz ember lélektana. P , 1. Borzsák István : Magyarország földje a régi görög irodalom tükrében. /Egy fejezet az antik felfedezés történetéből./ P Bozóky Géza : La cambiale in bianco nel huovo progretto di léggé ungherese, P. 1938, , 1, " : Gazdasági jogunk fejlődésének ujabb hiányai, P " : Rudolf Lóránt : Magyar kereskedelmi-, váltó- és iparjog. IV.kötet második könyv, A kereskedelmi ügyletek általános szabályai «364- ^65-1.

10 -10- Brandenstein Béla báró : Korunk lelki válsága és a metafizika problémája. M«1926, Brelich Angelo : Az kori latin sirfeliratok világnézeti háttere. P " : A triumphator. MH , M : Antik vallás és klasszikus költészet. P. 1938, B. T. : "A francia szellem". /Eckhardt Sándor könyve,/ P Búzás László : Auslanddeutsche Quellenkunde von Dr. Richard Mai. MH " : Allgemeines über Vergleich des Lebens mit dem Sheater in der Barockliteratur. MH , B. V, : Storz, Gerhard : Das Drama Fr. Schillers, MH, , B, V. : Roloff, Ilsa : Meister Eckeharts Schriften zur Gesellschaftsphilosophie. MH , 1. C. Cavallier József : Huzella Tivadar : Az élet tudomámya. P füz. I-II. 1. Csapláros István : A Zalán futásának elaő kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor, P, füz. I, 1. " : Kölcsey Antónia naplója. P ,1. " : Kertész János : Lengyelország a magyar sajtóban. P » : Riedl Frigyes : Kölcsey Ferenc. P " : Fodor Éva : Nyugat-gondolat a magyar irodalomban. MH Csapody István : Albrich Konrád : Klinikai szemészeti előadások. P Császár Elemér : Jókai. M Császár Elemér : Az elektronmikroszkóp. P » : Orvosi megfigyelések a JU 87 tipiisu zuhanó repülőgépen. P Cser László : Bihari János : A párthuszokra vonatkozó ethnográfiai adatok antik források után. MH " : A farkas és a viz. /Tanulmányok Róma alapitásána*. mitoszához./ MH, , Cziglényi Aladár : Mi az összefüggés az ember házassága és az állatok "házassága" között. A fajfenntartás törvénye. P

11 -Ilii. Dékány István : A "renegát" lelki arca, P, , Dénes Magda : Bencsik Béla : A megismerés. P , 1, Devoto, Giacomo : Illiri e Tirreni, P , 1, Donhoffer Szilárd : G. Mansfeld : Die Hormoné der Schilddrüse und ihre Wirkungen, p. 1943, , 1. Doskar Éva : Hegel magyar utókora, M, , Dukony Mária : Az Alföld felfedezése.- Fejezet a német közvélemény történetébűi.- M , 1. Dyggve, Ejnar : Das Mausoleum in Pécs. /Eon christliches Heroon aus Pannónia Inferior./ P. 1935, 62-77, 1. E. Eckhardt Sándor : Magyar rózsakeresztesek. M, 1922, " : A Contrat Social. Fejezet a magyar felvilágosodás történetéből. M , " : Sicambria. - Egy középkori monda életrajza. M " : Magyar humanist&k Parisban. M " : Az uto só virágének. M. 1930, " : Az összehasonlító irodalomtörténet Középeurópában. M, Entz Béla : Huzella Th. : Die zwischenzellige Organisation auf der Grubdlage der Intercellulartheorie und der Intercellularpathologie. P, , ": Huszonöt év az Erzsébet-tudományegyetemi orvostudományi kar múltjából. P ": A daganatok öröklődése az ujabb vizsgálatok megvilágításában, P Entz Géza ifj. : Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. P, " : A pécsi székesegyház kincseinek sorsa. P Ercsey Pál : Beszélgetés az igazi államról. P. 1939, Ereky István : A modern magyar közigazgatás kialakulása, P, " : Adalékok amodern magyar pénzügyi közigazgatás kialakulásához, , 1. F. Fábián István : A francia konzervatizmus filozófiai alaptevői, Maurras, Seilliére, Maritain, M. 1927, , 1, Fabinyi Tihamér : A pécsi iparművészet fénykora. P. 1936«

12 -12- Faggyas Jolán : José Ortega y Gasset : Stern und Unstern«Gedanken über Spaniens Landschaft und Geschichte. P, , 1. " : Vörösmarty pesszimizmusa, P, 1940, , 1, " : Lélektani tanulmányok III, k. P, ,1, Faludi János : Dudith András és a francia humanisták. M, , 1. Faluhely! Ferenc : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet munkája. P " : Kisebbségi Körlevél. /Folyóiratism./ P l. Farkas Gyula : Romanos - romántos - romantikus. M. 1929, , 1. " : Táj- ás nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. M Fazekas József : Egy szemeszter a Sorbonne-on /I935/36.II./ és Belinben, /1936/37.I,/ MH Fenyvessy Béla : Zsindely Sándor : Iskolaeégészségtan, p " : Az influenzaprobléma mai állásáról. P, F, I. : Zsolt von Harsányi : Ungarische Rhapsodie. MH, , / F. I. / : Heini Kindermann : Lichtung und Volkheit, MH / F. I. / : Zeitschrift für Deutsche Geisteswissenschaft 1. Jahrgang 1938/39. MH , 1. Finály, Gabriel : Archäologische Fubde in Ungarn E# Fischer Béla : Elnöki megnyitó a ïanuspannonius Társaság Tolnai Vilmos emlékünnepélyén. P Fónagy Iván : A stilus zenéje. MH , Frank László : Fodor Fer enc! Az el nem sodort falu. P , 1. G. G. : A Magyar Szociográfiai Intézet közleményei. P G. : A pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az tanévre. P G. : Sziklay János : Dunántúli kultúrmunkások. P G. : A Magyar Királyi Erssébet-Tudományegyetem tanávi iratai. /I./ P Gálos Rezső : Amadé László Grazban. P ,

13 -13- Gálos Rezső : Kisfaludy Sándor és a nádori udvar, Idatoo k Petrich András élettörténetéhez, P. 1937, " : Berzsenyi költői utja. P " : Schulek Tibor : Bornemisza Péter P " : Szász Károly : A magyar dráma története. P Gálos László : Kérészy Z. oltán : A papi rend törvénykezési kiváltsága az egyházi jog ás a régi magyar büntetőjog szerint, p Genhardt Antal : Az abaligeti barlang és élővilága. P Gerevich Tibor : A régi magyar művészet európai helyzete. M Gerlőtei Jenő : Valéry Verhaeren jelentőségéről. MH Gorka Sándor : Olvasóinkhoz. /Pannónia/ P , " : Uj hatásos szer az istállókat ellepő, háziállatokat zaklató legyek ellen. P " : A ma élő ember-, állat- és növényfajok száma K földünkön. P " : Dr. zalai Penyvessy Béla aegyedszázados egyetemi tanári jubileuma. P Grünhold Adolf : Utazás Baranyába. P G. S. : A pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem gyermekklinikájának kiadványai III. P Gu lyás Pál : Homéros 1936-ban. /Bolyongás Hellász és Magyarország határán./ MH Gyenge Albin : Uj lélekrajz Erzsébet királynéról. Maurice Paléologue : ElJ-isabeth, impeirairice d'autriche, P Győry János : A kereszténység védőbástyája. Magyarország képe a XVT» századi francia irodalomban. M H. h. : Grósz Emil : Ötven év munkában. P H. : Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó. /K./ P Halasy-Nagy Endre : Bakay-emlékkönyv P# Halasy-Kagy József : Kornis Gyula : Az államférfi. I-II. M

14 -14- Halasy-Nagy József : Pauler ikos M. 1933» " : A fiatal Dilthey. M«1934« " : Változó nemzedékek - változó feladatok. M " : Korunk szelleme, P , " : Weszely Ödön emlékezete. P " : Cartesianismus és magyar szellemiség. P " : Surányi Miklós és Pécs. P. 1938, " : Schopenhauer. P " : A lelki élet. P : Magyar önismeret. P " : Aristoteles. P , 1. " : A magunk nevelése. P , 1, " : Tudomány és polgári lélek, P, : Aristoteles "Btiká"-ja. P Hamvas Béla : "A mai világ képe". /Szellemi élet./ P " : A melankólia anatómiája. /Róbert Burton : a XII. század exisztencia-filozófusa./ P " : Szellem és exisztencia. /Kari Jaspers filozófiája./ P pótf Hankiss János : Nemzetkép és irodalomkutatás. M. 1932, ,1. Hegedűs Lajos : A besz éd és nyelvjáráskutatás uj lehetőségei. P pótf, hnj. : Sopron műemlékei I.Belváros. /K./ P hnj. : Paul Hazárd : La*crise de la conscience europóenne, P Hodinka Antal : Adalékok Pécs város történetéhez 1686-tól ig. P , 1. " : Az ipeki szerb pátriárka Magyarországon való állandó letelepedésre adománylevelet kér I. Lipót királytól. P Hofmann László : Benrath, H enry : Stefan George. MH. 1937, , 1. " :.Ágnes Humbert : Louis Havid, peintre et conventionel. MH " : Die Ge^enwartsdichtung der europtiischen Völker. /K./ MH. 1938, » : yves Gandon : Le démon du style, MH

15 -15- Holub József : Szabó Pál : A török Pécs P " : Vörös Márton : Pécs. P " : Egy dunántúli egyiiázi nagybirtok élete a köt épkor végén. A veszprémi püspökség birtokai 1524-ben. p " : Szabady Béla : Telekesy István egri püspök, a győri egyházmegye történetirója. P Hóman Bálint : A magyar történetírás első korszaka. M. 1923« Honti János : Wolfgang Krause : Die Kelten und ihre geistige 3altuhg. MH I65-I " : Pedics Mihály mesél. Bevezető tanulmánnyal ás jegyzetekkel kiadta Ortutíiy Gyula. MH. 1950, 67-70, l. Horn József : Kislégi Hagy Dénes : "Bevezető a közgazdaságtanba". P Hornyénszky Gyula : A történettudomány általános jellegéről. M Horvát Adolf : A baranyai növényvilág kutatásának irodalma. / / P " : Mediterrán elemek a baranyai flórában. P " : Képek a hazatért Baranyai-háromszög nyári növényzetéről, P # , 11 : Dunántúl növényföldrajzi határa keleten, P, " : Polgár Sándor : Győr megye flóráját P " : Rédl R. : A Bakonyhegység környékének flórája, P Horváth H enrik : Magyar romantikus festők Rómában. M« " : Pannóniai antik elemek továbbélése román épületplasztikánkba^. P Horváth János : Magyar irodalomismeret. - A rnedszerezés alapelvei. M Horváth Magda : A török veszedelem a német közvéleményben. M , 1. Guszti József : Platonista törekvések Mátyás király udvarában. M , , 1. " : Janus Pannonius asztrológiai álláspontja. M» " : Janus Pannonius és Anjou René. M

16 -16- I. Imre József : Az orvosi kartársi kötelesség lényege és határai, P Irk Albert : Die rationalen und irrationalen Elemente des Strafrechts. P , 1. " : Jog és törvény. P " : Háború vagy béke? P, J. Juhász Gergely : Klopstock és a magyar utókor. M. 1935« Juhos Lajos : Dunántúli kisgazdaságok jövödelmi helyzete. P K. k. : Res Romanae. /K./ P füz. VI. 1. Kalmár Endre : Kapisztrán Íródeákjai. Irástörténeti tanulmány. M Kanizsai László : A csecsemőmirigy működéséről szóló ismereteink mai állása. P , Kardos Tibor : A laikus mozgalom magyar bibliája. M " : Janus Pannonius bukása. B " : A ma gyar humanizmus kez detei. P , : Az Albertiek édenkert je. Novella Nagy Lajos királyról a "Paradiso degli Alberti"-ben. M Karkoványi Mihály : Balogh Károly Martialisa. P » : György Lajos : Világjáró anekdoták. P » : Két arany-monográfia. Voinovich Géza : Arany János életrajza I-III. - Császár Elemér : Arany János. P " : Emlékkönyv Pap Károly főiskolai /akadémiai és egyetemi/ tanári működésének 30. lvdtordulójára. /K./ P. 194Ö Kastner Jenő : Együgyű lelkek tükre. Egy középkori legenda életrajza. M " : Magyar humanizmus. /Horváth János : Az irodalmi műveltség megoszlása./ P Kelemen Krizosztom : Az egyetem nemzeti hivatása. P Kelen Béla : Megay László : Atlasz a nyelőcső, gyomor és patkóbél röntgenvizsgálatához. P Keller Oszkár : Sntz Géza és Sebestyén Olga : A Balaton élete. 1-1 T fii 7 1 TO T OA 1

17 -17- Kerecsényi Dezső : Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. M Kerekes Sándor : Schopenhauer, Petőfi és Meltil Hugó.- Részlet Meltzl Hugó életrajzából. M Kerényi Károly : Gondo'atok Dionysosról,- Walter P. Otto "Dionysos M -ának megjelenése alkalmából. P " : Római ókor tudományunk a jáboru után. P » : Korfu és Odyssea. MH " : Poldenik Gyula : A méhek szaporodásának antik kutatói és a "bugonia". MH " : levél a Budapesti Ehilologiai Társaság elnökéhez. /"Műhely"./ MH , " : Doorn, MH » : Hémethy Géza halálára. MH " : V. nemzetközi Papyrologiai Kongresszus Oxfordban. MH " : Kisérő levele az ókortudomány válságáról szóló cikkhez. MH " : über Krise und Möglichkeit der klassischen Altertumwissenschaft. MH , " : Religio Academici. P " : Oatullianum. MH " : Die Göttin Diana im nördlichen Pannonién. P » : Az ismeretlen Berzsenyi. MH , Keresztury Dezső : A nemzeti klasszicizmus essay-irodaírna. M, " : Mitrovics Gyula : A magyar esztétikai irodalom története. M» " : Parkas Gyula : "A fiatal Magyarország kora". M " : Szerb Antal : Magyar irodalomtörténet. M.1935» Kérészy Zoltán : Somogyi Ferenc : Társadalompolitikai törvényalkotás Werbőczy előtt. P Kisléghi ITagv Dénes : A korporációs gazdaság alapelvei. P , 1. K. J. : F-ranz Koch : Geschichte deutscher Dichtung MH , i. ; / K. J. / : Paul Fechter : Die deutsche Literatvir vom Haturalismus bis zur Literatur des Unwirklichen, MF,

18 -18- / K. J. / : Friedrich Knorr : Lie mittelhochdeutsche Lichtung. MH Klemm Antal : A belső nyelvalak. M " : Pécs és a Mecsek neve. P, " : Pécsi helynevek, P, " : A pécsi Nyirkállai-kódex magyar glosszái. P Klemma Károly : Nyelvi szempontok az irodalmi barokk köréből. MH , " : Az első keszthelyi nyomda. P Klenner Ferenc : Heinricli Schaller : Lie tfelt des Barock. MH " : Csokonai és a preromantika, P, 1938, " : Benz, Richárd : Die deutsche Romantik, MH " : Biró Izabella és Schandt Henrik : Szólások és for dulatok magyar-német gyűjteménye. MH, 1938, 83-84, 1. " : Csapláros István : Lengyel sors- és nemzettudat a magyar irodalomban, MH, Koczkás Gyula : Mihail S, és Mihail L. M. : Anyag és élet, P " : Kisbán László : A mennyiségtan tanitása Magyarországon Ó MH.-M " : K. Karlson : A gépmadár. P " : B. L. Jacot és B«Collier : Marconi. P. 1940, " : Feliczián Vilmos köbyvei. P Koczogh Ákos : Stefan George. MH Koleszár László : Uj gyógymód a csont- és izületi gümőkór gyógyításában. P , Ko osváry Gábor : A variáció, mint faj jellemző és szabályozó tényező. P , 1, Koltay-Kastner Jenő : Az itáliai műveltség Magyarországon. P , » : Kultúránk olasz ihletései a renaissancetől kezdve. P , 1, Kornis Gyula : Uj magyar filozófiai rendszer, Pauler Ákos filozófiája. M «: Isko áink kulturális föladatai. M » : Nagy Lajos és Hollós Mátyás, P Koszó János : Fessler és a romantikus történetfilozófia. M » : A német tudomány köréből. M

19 -19- Koszó János : Egy német munkásköltő, /Kersch Henrik / MH , " : Ungarn und die geistesgeschichtliche Forschung. P " : Pickens és az iskola. MH , " : Fessler Ignác Aurél hazatérésének kérdéséhez. MH " : Felvilágosodás, "barokk és porosz szellem. MH Kovács Sándor : Madách történelemszemlélete. P " : Jókai lelke és a magyar lélek. P , Kozma Antal : Augustine d'huart / /, Adalékok a magyarországi nyelvtanítás történetéhez, P Krahe, Hans : Pie sprachliche Stellung des Illyrischen. P Krisztics Sándor : A jog mint társadalmi irányeszme. P X. L. Lajos László - Speri József : Scipiades Elemér : A szülészet kézikönyve. Propedeutica. P » Lánczos Anna : Táplálkozás és őszülés. P Lebzelter, V. : Römische Schädel aus Pannonién. P Lengyel Dénes : A szerencse a régi magyar költészetben. MH , " : Pásztori magyar Vergilius, P, Vergilius Maro eclogáinak teljes szövege. Összeállította Trencsá nyi-waldapfel Imre. MH Lengyel Ernő : Nietzsche magyar utókora. M Ligeti Lajos : A magyarság keleti kapcso atai. M» 1932, Lissák Kálmán : Az idegingerület áttevődésének elméletei. P Lötz, Jon. : Mensch und Z eit. /Zur Entwicklung des geschichtlichen Weltbildes,/ MH , , Lötz János : A svéd tudományos élet, MH , Lovass Gyu la : Leo Ferrerò : Paris, dernier modele de l'occident MH ti Roger Caillois : Le mythe et l'homme«mh Lugli. Giuseppe : Memorie archeologishe in Italia relative alla Pannónia. P

20 -20- Lukinich Imre : Báró Eötvös József kiadatlan naplóiból. M« Íz. : Berz&enyi Dániel költői müvei. Kiadta Merényi Oszkár. MH Íz. - : Gyenes István : Riedl Erigyes. P M. Ma. : Fiatalságproblémák. MH.-M Majsay Tamás : Schütz Antal : Az örökkévalóság. P " : A német fölemelkedés utja. Albert Rivaud : le relèvement de l'allemagne. P Makay Gusztáv : Gyergyai Albert : A mai francia regény. MH " : Visage de la Hongrie, Szerkesztette Baranyai Zoltán. P , " : A magyar fiatalság a sorskérdések előtt, /Egy érdekes körkérdés értékes eredményei,/ P ,, » : Pécs irodalmi múltja és jelene, P, " : Jean Lesthieux : La conscience mediterráné. Réfaire une morale. P " : Constantin de Grunwald : Portrait de la Hongrie. P : Két nagy tanulmány a magyar lira kőiéből. /Somos Jenő : Baudelaire és az uj magyar lira. - Szegzárdy-Csengery József : Kosztolányi Dezső./ MH " : Egy értékes könyv a korszerű magyar-tanitásról. Biczó Ferenc : A magyar nyelv- és irodalom korszerű tanitása. MH.-M , Manàfeld Géza : Hormonok, hormonális kapcsolatok és anyagcsere, P. 1938, » : Narkózis és alvás. P Martinkó András : Uj emberi és erkölcsi ideál Kemény Zsigmondnál a szabadságharc után, MH , Masszi Ferenc : Uj utakon, MH.-M " : Uj utakon. MH.-M , 1. Máté Károly : A magyar önéletírás kezdetei, / / M , " : Irodaiomtörténetirásunk kialakulása. M, 1928, , 1.» : Sajtó ás tudomány, M

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0

Szabó Tamás Csokma IHE 0 0 532 532 0 HALADÁS KUPA 2013. ÖSSZESÍTÉS BB JUNIOR FIÚ 2 LEGJOBB EREDMÉNY ÖSSZESEN Beke Gábor Négy Kos HIE 450 0 328 778 778 BB FELNŐTT FÉRFI 2 LEGJOBB EREDMÉNYÖSSZESEN Gadavics András Bük 520 534 490 1544 1054 Takács

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit AP-050806 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet AP-050807 Matematika tankönyv 5. évfolyam II. kötet AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben