5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.."

Átírás

1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését E Ft bevétellel és E Ft kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint: 1 melléklet: 2. melléklet: 3. melléklet: 1.. 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata és teljesítése, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Dologi Kiadások előirányzata és teljesítése, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetése /e Pénzmaradvány kimutatás 1/f Vállalkozói maradvány kimutatás 1/g Követelések állományának alakulása 1/h Kötelezettségek állományának alakulása 2/a. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat (intézményi) Mérlege 2/b Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata és teljesítése ( csak az önkormányzati intézmény) 2/c Dologi Kiadások előirányzata és teljesítése ( csak az önkormányzati intézmény) 2/d Cserkeszőlő Községi Önkormányzat költségvetése ( csak az önkormányzati intézmény) /a Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal, Mérlege 3/b Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata és teljesítése, Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 3/c Dologi Kiadások előirányzata és teljesítése, Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal 1

2 4.melléklet: 5. melléklet: 3/d Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Költségvetése /a PS ÁMK Cserkeszőlő, Mérlege 4/b Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata és teljesítése, PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Dologi Kiadások előirányzata és teljesítése, PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d PS ÁMK Cserkeszőlő költségvetése /a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ, Mérlege 5/b Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata és teljesítése, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Dologi Kiadások előirányzata és teljesítése, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ költségvetése /Az önkormányzat személyi juttatásai E Ft és járulékai E Ft összegben teljesültek. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok E Ft összegben teljesültek. 3./Támogatás értékű kiadások E Ft, ebből államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásokat E Ft-ban teljesültek. 4./A felújítási és felhalmozási kiadásokat E Ft-ban teljesültek. 5./Működési kiadásait E Ft-tal teljesültek. 3.. A működési bevételek E Ft-ban t, ezen belül az intézményi működési bevételek E Ft-ban teljesültek. 4.. Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a a mérlegben szereplő adatok alapján E Ft-ban állapítja meg / Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát E Ft-ban, tartalékba helyezett összeget E Ft-ban fogadja el. 2./ A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 2

3 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. /1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 6.. Cserkeszőlő, április 24. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Készült: Képviselő-testület i ülésén Kihirdetve:

4 Tisztelt Képviselő-testület! Cserkeszőlő önkormányzat 5/2014.(IV.29.) zárszámadási rendeletének indoklása Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jogosult a zárszámadás rendeletben történő meghatározására. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Cserkeszőlő Önkormányzata évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. I. BEVEZETŐ Cserkeszőlő Önkormányzatának Képviselő-testülete II. 27-én fogadta el az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. Cserkeszőlő lakosainak száma január 1-jén fő volt. Munkavállalási korú népesség létszáma fő volt A Munkaügyi Központ adatai alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2013. december 20-én) 133 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 53 fő. Álláskeresési ellátásban 64 fő részesült. Az önkormányzat 2013-ban felhalmozásra és felújításra összesen E Ft-ot, E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2012-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nem minden beruházás fejeződött be (Szeméttelep rekultiváció, szennyvíztelep fejlesztési, ivóvízminőség javítás, önkormányzat udvarán csarnok építés, boros pince felújítás, kemping faházak, Varga kút, tartálypark, távvezeték). A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését E Ft szabad pénzmaradvánnyal fogadta el. Ezért a működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából nem igényelt támogatást. A beszámolási időszakban új hitelt nem vettünk fel. Magyarország Kormányának döntése alapján az Önkormányzat hitelállományának 100%-a konszolidálásra kerül 2013-ban. A évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte, így sikerült a fizetőképességet biztosítani. 1

5 Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, PS ÁMK, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ) az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, a beszámolók továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A évi normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a évben E Ft visszafizetés keletkezett, ami a következő jogcímeket érintette: üdülőhelyi feladatok E Ft közoktatási feladatok E Ft, ennek pénzügyi teljesítése 2013-ban történt meg. A évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte. II. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés a) c) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) január 1-jén E Ft volt. Bevételként E Ft került elszámolásra. Az év folyamán E Ft kifizetését követően a december 31-i záró pénzkészlet E Ft. Többéves kihatással járó döntések Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége nincs. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek. Az önkormányzatnak december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor. Közvetett támogatások Közvetett támogatások: ellátottak térítési díjának elengedése; kölcsön elengedése; adóból történő kedvezmény, mentesség nem történt. Adósságállomány alakulása december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben E Ft került kimutatásra. Az intézmények évi utolsó finanszírozására december 31 én került sor, melyből az eddig beérkezett évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. 2

6 Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke december 31-én E Ft, mely E Ft-tal nőtt az előző évekhez képest. Az immateriális javak állománya E Ft volt, 33,7%-kal E Ft-tal csökkent a december 31-i adathoz viszonyítva, mely különbség a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése és a KLIKK-nek való átadás miatt keletkezett. A tárgyi eszközök állománya E Ft csökkenést mutat, aminek oka, hogy önkormányzati szinten a KLIKK-nek átadott E Ft és a BÁCSVÍZ Zrt-nek átadott eszközök E Ft értéke meghaladta a tárgyévi aktivált beruházások értékét. A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 254 E Ft-tal) nőtt. A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása) 454 E Ft-tal nőtt, valamint a BÁCSVÍZ Zrt. 100 E Ft részvény vásárlás miatt. Az önkormányzatnak a gazdasági társaságban történő befektetése nem változott. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat-ellátásban vett részt (útkarbantartás, zöldterület karbantartás, temető fenntartás). Ezen gazdasági társaság működéséhez az önkormányzat hozzájárult. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján E Ft, amely E Ft-tal, azaz 29,16 %-kal csökkent az előző évekhez képest. A csökkenés elsősorban a pénzeszközök E Ft-al való csökkenése miatt következett be év végén megszűnt értékpapírok állománya E Ft-al csökkent, beváltás miatt. A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 36,3 % az előző évhez képest, összegében E Ft, ami a behajtások miatt következett be. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható. A függő, átfutó elszámolások E Ft-al csökkent az elmúlt évhez viszonyítva. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) állományát kimutatták. A évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségesség vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményekét a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett ban több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: - költségvetési koncepció - csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában. A fenntartható fejlődés érdekében 2014-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. Társadalmi, gazdasági hatások A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt. 3

7 A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények Napenergia és geotermikus hő hasznosítása, új só szoba kialakítása. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentett a költségvetési szervek számára. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. Cserkeszőlő,2014.április 24. Szokolai Lajos sk. polgármester 4

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Előterjesztő: Készítette: Vén Attila polgármester Garai László jegyző Parrag Istvánné gazdálkodási előadó Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Kelt:Medina, 2015.

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014.

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének Botta György Polgármester Úrnak Hőgyész Kossuth

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

I.Fejezet. A rendelet hatálya

I.Fejezet. A rendelet hatálya Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(III. 05.) önkormányzati rendelete Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Zalalövő Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (KÖLTSÉGVETÉS, BESZÁMOLÓ, VAGYONI HELYZET) Vizsgált időszak: 2010-2014. évek Nagyréde, 2014-11-30. 2 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben