ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015"

Átírás

1 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős személyiségei, mérföldkövei és módszerei kialakulásának legjelentősebb korszakai (az USA és Európa kontextusában). 2. Terminológiai fogalmak értelmezése: a szociális munka formái, technikái, módszertana, szemlélete. 3. Kommunikáció a szociális munkában. Verbális és non-verbális kommunikáció. Az optimális kommunikáció alapelvei. 4. A szociális munka ügyfelei. Az ügyfelek tipológiája. 5. Szociális működés. A szociális környezet mint a szociális munka tárgya. 6. A szociális esetmunka. A szociális esetmunka fejlődéstörténetének rövid összefoglalása, alapelvei és jelenlegi elméleti alapvetései. 7. Az egyénekkel végzett szociális munka folyamatai. A szociális munka egyes fázisainak felosztása, jellemzése és leírása. 8. Az ügyféllel való első kontaktus és annak jelentősége. Kommunikáció az ügyféllel. A nem önkéntes és ellenszegülő ügyféllel végzett munka sajátosságai. 9. Szociális értékelés (alapvető diagnosztikai módszerek, a diagnosztizálás folyamatai, szociális diagnózis, az ügyfél élethelyzetének megítélése). 10. Szociális intervenció és szociális terápia. A fogalmak megkülönböztetése. Szokásos és krízisintervenció. A szociális intervenció kiválasztott típusainak leírása. 11. Az intervenció befejezése. Az értékelés (evaluáció) és utóértékelés (katamnézis) fontossága az egyénekkel végzett szociális munkában. Adminisztráció és dokumentálás a szociális munkában. 12. Az esettan (kazuisztika) jelentősége és alkalmazása a szociális munkás tevékenysége során. Az esettan fajtái, funkciói és stílusai, kazuisztikai megközelítés.

2 13. Esetkezelés (case management vagy care management). A szociális munkás mint menedzser. 14. Szociális megelőzés (prevenció), a fogalom kifejtése, szociális megelőzés kiskorúaknál és felnőtteknél. A szociális megelőzés formái. 15. Szociális patológia, deviancia. Az adott fogalmak meghatározása (norma, normalitás, toleranciaküszöb, szociális kontroll). A szociális patológia jelei. 16. A deviáns viselkedés okairól szóló elméletek. 17. A szociális munka módszertana függők kezelésénél. Az ártalomcsökkentés (harm reduction) filozófiája. A drogfüggő ügyfelek reszocializációja. 18. Szociális munka a prostitúció és az emberkereskedelem területén. Az utcai munka fontossága a prostitúció területén. 19. Szociális munka hajléktalanokkal. Rendszerszerű megközelítés. A szociális munka módszerei és szociális szolgáltatások. 20. Családon belüli erőszak mint szociálpatológiai jelenség. A családon belüli erőszak megelőzése és a szociális munka módszerei felnőtt áldozatok esetében. Az átfogó segítségnyújtást biztosító szociális szolgáltatók és gyermekvédelmi intézmények (SPODaSK). 21. A CAN és a CSA szindróma jellemzése. Krízisintervenció és a CAN-szindrómás gyermekek szociális és jogi védelme. 22. A közvetítés (mediáció) fogalma és alapelvei. A mediátorok képzettsége, végzettsége. Mediáció a szociális munkában. 23. Gyámügyi szociális munka. A SPODaSK (szociális-jogi gyermekvédelmi és gyámügyi intézmény) hatáskörei. 24. Fogyatékkal élőkkel folytatott szociális munka. Szociális szolgáltatások és a szociális munka módszerei. Szociális rehabilitáció. 25. Szociális munka mentális fogyatékkal élőkkel és halmozottan sérültekkel. A velük folytatott szociális munka sajátosságai, módszerei, szociális szolgáltatások. 26. Gondozói szolgálat és személyi asszisztencia. Támogató szolgálat. Felmentő szolgálat. 27. Szociális munka marginalizált roma közösségekkel. 28. Szociális munka menekültekkel. Toleranciára nevelés, a menekültek befogadása a társadalomba. 29. Tervezés a szociális munkában. A projektek típusai, szerkezete. A szociális projektek finanszírozási forrásai.

3 30. Szociális munka a nonprofit szektorban. A nonprofit szektor jelentősége a társadalomban. A nonprofit szektor előnyei és kockázatai. 31. Önkéntesség a szociális munkában. Az önkéntesség jelentősége a mai szociális munkában. Az önkéntesség története, jelene és távlatai. Az önkéntesek felkészítése és a velük való munka a szociális szervezetekben. 32. Önsegélyezés és önsegélyező csoportok. Együttműködés és kommunikáció az önsegélyező csoporton belül. Az önsegélyező csoportok fontossága a függőségek megelőzésében. 33. A szociális munka etikája. A szociális munkás etikai kódexe Szlovákiában, nemzetközi etikai kódex (IFSW). Az ügyfél iránt viselt erkölcsi felelősség. 34. Erkölcsi probléma és erkölcsi dilemma. Az erkölcsi dilemma megoldásánál követett rendszereljárás a szociális munkában.

4 SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. A szociális segítségnyújtás jelensége a történelem folyamán (az ókortól a 19. század első feléig). Karitatív segítségnyújtás (a kereszténység hatása). Jeles személyiségek és mérföldkövek. 2. A szociális munka fejlődésének történelmi kontextusa a 19. század második felétől napjainkig a világban és a mai Szlovákia térségében. A szociális munka jeles személyiségei és mérföldkövei. 3. A szociálpolitika történelmi kiindulópontjai az ókorban, az antik világban, a középkorban és az újkorban, egészen az ipari forradalomig. A szociálpolitika híres személyiségei és mérföldkövei. (Pl. Szolón, Platón, Arisztotelész, a keresztény filantrópia, Thomas More, Tommaso Campanella, Robert Owen ). 4. A szociálpolitika és a szociális ellátás fejlődése a 19. és a 20. században (Bismarck, Keynes, Beveridge, Myrdal stb.). Az egyház társadalmi tanításának hatása a szociálpolitika fejlődésére. 5. A szociálpolitika fejlődése a mai Szlovákia területén 1918-tól napjainkig. A szociális szféra átalakulása 1989 után (a szociálpolitika és a szociális ellátás szempontjából a következő időszakokban: , , , 2006-tól napjainkig). 6. Emberi jogok és a szociális igazságosság mint a jelenlegi szociális munka és szociálpolitika alapelvei. Az emberi jogok alapvető kategóriái és a nemzetközi jogszabályok kötelező érvénye. A szociális jogok jelentősége. 7. A szociális munka mint tudományág. A szociális munka mint tudományág jellemzői és specifikus vonásai. 8. A szociális munka és más tudományok kapcsolata. (Szociálfilozófia, szociológia, pszichológiai és egészségügyi tudományágak.) Közös vonások és eltérések. 9. A szociálpedagógia és a szociális munka kapcsolata. Közös vonások és eltérések. 10. A jogtudományok és a szociális munka. A polgári törvénykönyv és a családjog viszonyulása a szociális munkához. Közigazgatási jog és közigazgatási eljárások a szociális munkás tevékenységében. 11. A szociális munka mint művelődési szakág. A szociális munka nemzetközi keretei (IASSW, globális sztenderdek). A szociális munka szaktantárgy jellemzői. A szociális munka szakon végzett növendékek profilja.

5 12. A szociális munka oktatása Szlovákiában 1989 után. A szociális munkások továbbképzése (a szociális munkáról szóló törvény szerint is). A szociális munka szakmai szervezetei Szlovákiában. A szociális munkások kamarája. 13. A főiskolák gyakorlati tevékenységei (projektek) a szociális munka területén (pl. a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola). 14. A szociális munkás. A szociális munkavégzéshez szükséges képzettség és személyiségi feltételek. A szociális munkáról szóló törvény (2014). A szociális munkás szakmai kompetenciái és szerepe. 15. A szociális munkás és az ügyfél kapcsolata. A szociális munkás és az ügyfél kapcsolatának kialakítása. A szociális munkások irányultságai. 16. Szociális támasz, szociális támogatás, szociális háló. Az említett fogalmak jellemzése. A jól működő szociális háló kialakításának alapvető feltételei. 17. A szociálpolitika és meghatározásai. A szociális munka és a szociálpolitika kapcsolata. 18. A szociális probléma, a szociális konfliktus, a társadalmi kiegyezés, a szociális szféra fogalmának és koncepciójának kifejtése. 19. Szociális esemény. A szociális események rangsorolása és jellemzői. 20. A szociálpolitika és a szociális ellátás szereplői. 21. A szociális állam. A szociális állam tipológiája. 22. A szociálpolitika alapelvei, funkciói és céljai. 23. A szociálpolitika eszközei, meghatározása és alapvető jellemzői. 24. Szociálpolitika és szociális ellátás az egészségmegőrzés és a betegellátás területén. Egészségbiztosítás és betegbiztosítás. 25. Szociálpolitika és szociális ellátás baleset és rokkantság esetén. 26. Szociálpolitika és a család szociális ellátása. 27. Szociálpolitika a foglalkoztatásban és szociális ellátás munkanélküliség esetén. 28. Szociálpolitika és az időskorúak (nyugdíjasok) szociális ellátása. Nyugdíjbiztosítás (jogrend, alrendszerek). 29. Állami szociális támogatás (jogrend, elosztás) és annak alapeszközei létminimum, a kedvezőtlen élethelyzet megoldása. 30. Szociális szolgáltatások. Jogrend, definíció, a szociális szolgáltatások formái és fajtái. Szociális szolgáltatók.

6 31. Juttatások súlyos egészségkárosultak megsegítésére. A juttatások meghatározása és törvényi háttere. 32. Az állami kompetenciák átruházása a kerületi közigazgatási egységekre és a községekre a szlovákiai szociális ellátás rendszerében. 33. A gyermekek szociális-jogi védelme, a szociális gyámügy és törvényi háttere. 34. A szociális közigazgatás, a szociális közigazgatási rendszer és szerveinek jogkörei. A szociális közigazgatási rendszer átalakulása 1989 után.

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ. alapján készült.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Azonosítószám: 54 762 01 0010 54 01

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Azonosítószám: 54 762 01 0010 54 01 SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális segítő

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK. Négy évfolyamos gimnázium

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK. Négy évfolyamos gimnázium TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY AKKREDITÁLT SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL 2009. ŐSZ KIKNEK AJÁNLJUK KÉPZÉSEINKET Azoknak a szakembereknek, akik értelmi és halmozottan fogyatékos

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) A szakdolgozati témajavaslatok azonosak a szak TDK témajavaslatával Balogh Erzsébet Szegénység segélyezés Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociálpolitikai folyamatok,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Érettségi előkészítő 11-12 Gimnázium. 11. évfolyam. 72 óra

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Érettségi előkészítő 11-12 Gimnázium. 11. évfolyam. 72 óra 11. évfolyam egység/ Fejlesztési 72 óra Összesen 1. Társadalmi viszonyok 20 15 35 2. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 8 10 18 3. Jelenismeret 7 12 19 Összesen 35 37 72 12. évfolyam egység/ Fejlesztési 64

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok és feladatok A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-12-2

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-12-2 ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-12-2 Szociálpolitika, szociális jog Tananyag a Közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzési szak hallgatói számára szerző: Kristó

Részletesebben

Házi időszakos gyermekgondozó. szakmai képzés a drámapedagógia módszerével. Budapest, 2010. június 21.

Házi időszakos gyermekgondozó. szakmai képzés a drámapedagógia módszerével. Budapest, 2010. június 21. Házi időszakos gyermekgondozó szakmai képzés a drámapedagógia módszerével Budapest, 2010. június 21. 1 Bevezető A program-akkreditáció célja olyan szakemberek képzése a drámapedagógia módszerének segítségével,

Részletesebben

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, gimnázium 11-12.

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, gimnázium 11-12. 11. évfolyam A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári szocializációját. Alapvető feladata,

Részletesebben

TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032. Tervezés az ifjúságügyben

TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032. Tervezés az ifjúságügyben TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032 Tervezés az ifjúságügyben Tervezés az ifjúságügyben Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények. Társadalomismeret

Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények. Társadalomismeret TÁRSADALOMISMERET 12. évfolyam Éves Óraszám: 32 Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más tantárgyak kereti között is oktatható új tárgy olyan tudásterületeken nyújt rendszeres ismereteket,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben