A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Pedagógiai program A fa nem mag, nem vessző, hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk. Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd. A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget. Akárcsak te, kis emberpalánta." Antoine de Saint - Exupéry A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ( 3. ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT ) GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az eredeti változat 1999-ben készült el Gödöllő Város Önkormányzatának jóváhagyásával A 2. átdolgozás 2004-ben készült. A 3. átdolgozott változat a közötti tanévekre érvényes. A felülvizsgálat tervezett időpontja: Utolsó módosítás hatályos: április 30. 1

2 Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény jellemző adatai Bevezetés HELYZETELEMZÉS A zeneiskola múltja és jelene A zeneiskola társadalmi helyzete, beiskolázási területe A beiskolázás várható alakulása Az iskolai munka személyi feltételei Az intézmény szakmai eredményei Napi működés, iskolai hangversenyek, hagyományok A zeneiskola közművelődési tevékenysége A zeneiskola kapcsolatrendszere A ZENEISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A nevelő-oktató munka céljai A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A zeneoktatás cél-és feladatrendszere Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések jegyzéke A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái és továbbfejlesztése A ZENEISKOLA HELYI TANTERVE, a zeneiskolai képzés struktúrája Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén Az iskola tantárgyrendszere Kötelező és kötelezően választható tantárgyak, ifjúsági zenekarok A zeneiskola tanszakainak, tantárgyainak szakirányú feladatai ek, előírt tananyag, Művészeti alap- és záróvizsga Alkalmazható tankönyvek, kották, taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamra lépés feltételei Beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái A tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének formái Az osztályzás tartalmi meghatározása A szakmai fejlesztés irányai Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei A billentyűs tanszak kiegészítő helyi tanterve A vonós tanszak kiegészítő helyi tanterve A fafúvós és jazz tanszak kiegészítő helyi tanterve A rézfúvó tanszak kiegészítő helyi tanterve Az akkordikus tanszak kiegészítő helyi tanterve A népzene tanszak kiegészítő helyi tanterve A zeneismeret és vokális tanszak kiegészítő helyi tanterve Értékelés formái, záradékok ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az intézmény működésének számszerű adatai A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

3 Pedagógiai program AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS 3

4 Pedagógiai program AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT Az iskola hivatalos elnevezése: FREDERIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ZENEMŰVÉSZETI ÁG Az alapító okirat utolsó módosításának kelte: Az engedély kiállítója: Gödöllő Város Önkormányzata Az intézmény székhelye: GÖDÖLLŐ, Ady Endre sétány 1. Telephelyei: Az iskola címe, telefonszámai: Gödöllő Általános Iskolái Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány , telefon / fax: Az iskola címe: Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A fenntartó címe: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Az iskola vezetője: Buka Enikő igazgató A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA: 1. A többször módosított évi LXXIX. törvény a KÖZOKTATÁSRÓL egységes szerkezetbe foglalt szövege. 2. A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet: AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 3. A többször módosított 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL 4. GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1997-ben készült és elfogadott OKTATÁSI KONCEPCIÓJA 5. Gödöllő Város MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Gödöllő Város KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

5 Pedagógiai program BEVEZETÉS Célunk a kodályi gondolat torzításoktól mentes felelevenítése és a zenepedagógiai gyakorlatba átültetése. A Kodály által megfogalmazott program, mely szerint - " a zenei nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség formálásából " - ma is érvényes. Ezzel a célmegjelöléssel elindított kutatómunkánk négy pillérre épült. 1. Az idézett kodályi gondolat pedagógiai alkalmazására Zsolnai József személyiségfejlesztő pedagógiája adott gyakorlati tanácsokat. 2. A gyermekjátékok formájában élő népzene életre keltése eredeti összetettségében és sokrétűségében, tulajdonképpen a helyesen értelmezett és alkalmazott Kodály módszer. Ezt kiegészítettük a XX. század másik két nagy zenepedagógusának, Orffnak és Dalcrose-nak ritmusra és mozgásra épülő metodikájával. Így utat találtunk a gyermekközpontú, komplexitásra törekvő zenepedagógiához. 3. A régi zene világának szakszerű beépítése a zenei nevelésbe a zenetörténet értékfeltáró megismeréséhez vezetett, elsők között kapcsolva iskolánkat ahhoz az európai-amerikai világtrendhez, mely az elmúlt évtizedekben a régi zene kutatásában kialakult. 4. A világ zenekultúrája improvizatív muzsikában gyökerezik, ezért fontosnak tartjuk a mai kor zenei nyelvezetéből a legtöbb rögtönzéselemet tartalmazó jazz kultúra megismerését. A rögtönzés, mint a zeneoktatás kreatív formája, a játék spontán örömével a művészi igényű zene alkotásához segíti hozzá a zenét tanulókat. A felsorolt négy pillérre hídként épült a zeneiskola 1993-ban elkészített, kísérleti jellegű pedagógiai programja, amelynek átdolgozott változatát 1999-ben hagyta jóvá Gödöllő Város Önkormányzata. Ez a program az alapja a jelenlegi PEDAGÓGIAI PROGRAMNAK. A zenetanulás, mely a személyiségre elsősorban emocionálisan hat, rendkívül kedvezően befolyásolja az intellektuális agyi képességeket és a koncentráló képességet is. Ezt a tényt pszichológiai vizsgálatok igazolják. Az ember személyiségét a lénye legmélyén érintő zene megismerése utat mutat az igaz értékek felismeréséhez. Élményszintű tanításával, a legegyszerűbb rendtől, a ritmustól a legbonyolultabb, mindent egységbe foglaló rendhez, a harmóniához juttathatjuk el a zenét tanuló gyermekeket. Mivel a zene tartalmilag és formailag maga kínálja fel a mindenség megismerésének lehetőségeit, feladatunk az, hogy e művészet titkait a legtermészetesebb módon és legélményszerűbben tárjuk növendékeink elé. Célunk az, hogy megtartva a hagyományos zenepedagógia minden értékét, de elvetve a gyermekeket túlhajszoló eredményközpontúságot, olyan módszereket alkalmazzunk napi munkánkban, melyek a zenével, mint művészi eszközzel, a zenét tanuló gyermek teljes személyiségére hatnak, jó irányba vezetve őket. Pedagógiai elképzeléseink alapgondolata Antoine de Saint-Exupéry: Citadella című művéből vett idézettel: A gyermek növekvő, a mindenségre nyitott lény, aki képes magába ölelni minden értéket, melyet szeretettel és helyes iránymutatással adunk át neki. 5

6 Pedagógiai program HELYZETELEMZÉS A zeneiskola múltja és jelene Gödöllőn 1972 szeptemberében kezdődött el a zeneiskolai oktatás, a Dunakeszi Körzeti Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként. A zeneiskola január 1-jén Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskola néven önállósult: Aszód, Bag, Pécel, Veresegyház kihelyezett tagozatokkal. Később az iskolához kapcsolódott kihelyezett tagozatként Isaszeg és Dány, 1990-ben az önállósuló péceli tagozat helyére belépett Nagytarcsa. Az 1990-es évek elején a zeneiskola kihelyezett tagozatai folyamatosan önállósultak, végül szeptemberében önállósult a Nagytarcsai kihelyezett tagozat is. A gödöllői zeneiskola - mint körzeti iskola, - aránylag magas tanári és növendéklétszámmal indult el. Kezdetben szakmai eredményeit is segítették azok a kihelyezett tagozatok, ( Aszód, Pécel ) ahol jóval korábban kezdődött a zeneiskolaszerű zeneoktatás, mint Gödöllőn. A gödöllői anyaiskola növendéklétszáma, tanári létszáma, a tanszakok száma és a tanítás szakmai színvonala azonban rövid időn belül lendületesen előre tört. A zeneiskola fennállásának első 20 évében szinte minden lehetséges hangszer tanítása elindult az iskolában ben Gödöllőn önálló épületet kapott az intézmény, 1984-től Frederic Chopin lengyel zeneszerző nevét viseli a zeneiskola. A 90-es évekre stabil tanári kar alakult ki az iskolában. Napi munkánkat kezdettől erősítették látványosabb szakmai eredmények. A zeneművészeti szakközépiskolába felvételiző vagy megyei és országos versenyen eredményesen szereplő növendékek eleinte egy-egy kiváló tanár munkájából eredtek. Az utóbbi évben viszont elérte iskolánk, hogy a zeneiskolában tanító tanároknak legalább 80 %-a felzárkózott szakterületének országos szintjéhez. Ez azt jelenti, hogy szinte minden zeneiskolai országos versenyre eljut egy-két növendékünk, és egyre gyakrabban hoznak el versenydíjakat, bár iskolánkban nem a versenyzést, hanem a mindennapok embert formáló zenélési tevékenységét tartjuk elsődlegesnek. A zeneiskola társadalmi helyzete, beiskolázási területe A társadalmi elismerést a zeneiskola kezdettől fogva kettős funkcióban nyerte el. A pedagógiai szakmai sikerek mellett mindig jelen volt iskolánkban a város lakosságának élő zenei élményt kínáló zenélés, a rendszeres koncertezés. A zenét a gyakorlatban is művelő tanárok a növendékekkel és a szülőkkel egyaránt, mély és értékes emberi kapcsolatokat tudtak kialakítani. Ezek a művészet örök értékeiből táplálkozó emberi kapcsolatok vezettek az egyre elmélyültebb munkához, mely nem mindig látványos, de rendkívül fontos eredményeket hozott. Ilyen eredmény a tanszakok napi munkájában nyomon követhető egyre emelkedő szakmai színvonal, az újszerű megoldásokra is nyitott pedagógusi gondolkodás, a kísérletező kedv, melynek ösztönző erejével készült az iskola első pedagógiai programja. A zeneiskola társadalmi elismertségét jelzi, hogy a '90-es években, amikor a nyelvtanulás és az informatika sok helyen a művészeti nevelés rangját veszélyeztetve tört be a közgondolkodásba, a gödöllői zeneiskolában a növendéklétszám nem csökkent, hanem növekedett. A város lakossága fontosnak tartja a zenei műveltség megszerzését, a zenélés gyakorlatának a mindennapi életben kamatozó emberformáló szerepét, az értő zenehallgatást. A zeneiskola pontosan ezt a szemléletmódot akarta kialakítani. Miközben az igény egyre komolyabb a zenetanulás iránt, nemcsak az új felvételizők körében, hanem a zeneiskola keretei között egyre hosszabb ideig megmaradó tanulók esetében is szembe kell néznünk az engedélyezett létszámhatár problémájával. 6

7 Pedagógiai program A felvehető növendékek számát meghatározza (csökkenti) az is, hogy egyre nagyobb az igény a művészeti alapvizsga letételére és a tanulmányok folytatására a továbbképző osztályokban. A nagytarcsai tagozat leválása után intézményünk nem a 750 fős összlétszám keretét, hanem a Gödöllőre addig is engedélyezett 700 főt kapta meg felső létszámhatárként. Ez a létszámhatár már most gátat jelent a szakmai fejlődés számára. Egy hatékonyan működő iskola, szakmai céljai közül nem hagyhatja ki, hogy tanítványaiból minél többet eljuttasson a sikeres művészeti alapvizsgáig. Ha pedig a gödöllői zeneiskola 700 fő maximális létszám mellett akarja eljuttatni a növendékeket az alapvizsgáig, 4-5 év múlva alig lesz lehetősége csoportos előképző indítására. Ez veszélyhelyzetbe sodorja az eddig elért szakmai eredményeket, mert nem lesz jól előkészített utánpótlás. Intézményünk 2001-ben elérte a maximális létszámot től nagymértékben csökkenteni kellett a csoportos előképző osztályokba felvehetők számát szeptemberében 104 előképzős növendékünk volt, 2003-ra ez a létszám 60 főre csökkent. 3-4 évig még várható, hogy évente növendékkel több marad meg magasabb osztályokban, ennek következtében minimálisra csökken az előképzőbe felvehető növendékek száma. Az egyre szigorúbb felvételi rendszerrel amely a szülők szemében már így is a hátrányos megkülönböztetés határát súrolja elértük, hogy a 2003-as évben 159 felvételizőből 57 fő (36%) nyert felvételt előképző osztályba. A hangszeres felvételizők esetében ennél jobb az arány, 177 felvételizőből 94 fő (53%) nyert felvételt hangszeres osztályba. Iskolánk számára a felvázolt tények miatt sajnos egyelőre gátat jelent a város Minőségirányítási Programjában meghatározott Nem többet, de jobban alapelv alkalmazása, mivel 30 éves iskolánk szakmai kiteljesedésének eredményeihez még hiányoznak a szükséges mennyiségi mutatók. A zeneiskola társadalmi elismertségének az iskolaválasztáson túli fontos ismérve, hogy Gödöllő kulturális, oktatási és egyéb intézményei, - az évek folyamán kialakult rendszer szerint - igényt tartanak a zeneiskola növendékeinek, tanárainak és különböző együtteseinek szerepléseire. Szinte nincs olyan városi vagy iskolai rendezvény, amelyen a zeneiskola valamilyen módon ne képviselné magát. Városunk lakossága a művészeti nevelés egyéb területeit is fontosnak tekinti a gyermekek nevelése szempontjából, (néptánc, kézműves foglalkozások, rajz, drámajáték) de ez eddig nem csökkentette a zeneiskolába jelentkezők számát, és nem veszélyezteti a szakmai eredményeket. Az egyéb művészeti ágakat gyakran ugyanazok a növendékek művelik, akik a zenetanulásban is komoly eredményeket mutatnak fel. A gödöllői zeneiskola, mint körzeti iskola nyerte el önállóságát. Ez a körzeti jelleg dominált az iskola tevékenységében és a beiskolázás terén egészen az 1990-es évek elejéig Növendéklétszám Gödöllőn és körzetében ig. A felső vonal a körzeti iskola összes létszámát, az alsó a gödöllői növendékeket ábrázolja. 7

8 Pedagógiai program A gödöllői anyaiskolának a körzetek önállósodása azt jelentette, hogy a Gödöllőn zeneiskolába jelentkező növendékek tulajdonképpen betöltötték azokat a helyeket, amelyek egy-egy iskola leválása folytán felszabadultak. Ez a folyamat teljesen átalakította az iskola belső struktúráját. A belső struktúra átalakulását nem tudta követni az órakeret és a státuszok szükség szerinti növekedése. Az utóbbi évek munkaszervezését és a szakmai összehangoltságot nagymértékben segítette, hogy önállósultak a zeneiskola kihelyezett tagozatai és 2000 szeptemberétől a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola körzeti intézményből egy város iskolájává vált óta a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola beiskolázási területe Gödöllő városa. A növendékek 95 %-a állandó lakhellyel rendelkező gödöllői lakos. Kb.5 % az, aki Gödöllőn végzi általános iskolai középiskolai vagy egyetemi tanulmányait, és csak ideiglenes lakóhelye van Gödöllőn. A beiskolázás várható alakulása A beiskolázás területén a gödöllői zeneiskolában legmarkánsabban a zenetanulás korai megkezdése érvényesült a 2002/2003-as tanévig őszétől a 700 főben maximált létszám miatt fel kellett függesztenünk a két évtizeden keresztül jól bevált gyakorlatot, mely szerint már a 4 éves óvodásokkal is zeneiskolai keretben dolgozhattunk. Iskolánkban a magasabb osztályos növendékek száma olyan mértékben növekedett, hogy megtartásukért le kell mondani a normatív támogatásban nem részesülő 6 éves kor alatti növendékek tanításáról. Tudjuk, hogy éppen a korai kezdésnek köszönhető az a nagyon komoly szakmai eredmény, hogy növendékeink nem maradnak ki a zeneiskolából, amikor középiskolába, vagy egyetemre kerülnek, és hogy egyre magasabb százalékban jutnak el az alapvizsga évfolyamáig, éppen ezért alapítványi oktatás-kiegészítő tevékenység formájában továbbra is próbáljuk segíteni az óvodáskorúak felkészülését a zenetanulásra. A zeneiskola beiskolázását részben a lakossági igények, részben az iskola szakmai fejlődése határozza meg. Az egyes tanszakok fejlesztését - a fontos területekre koncentrálva - a hangszerválasztás irányításával próbáljuk megoldani. A hangszerválasztásra irányítás szempontjai közül elsődlegesen az együttzenélést, a zenekarok, főleg a FÚVÓSZENEKAR és VONÓSZENEKAR fejlesztését tartjuk szem előtt. Szakmai szempontból fontos az alkotó zenélésre szoktató NÉPZENE és JAZZ tanszak fejlesztése, ez a szakmai igény iskolánkban összetalálkozott a lakosság igényével. A beiskolázásnál számítanunk kell a Gödöllőn letelepedő családok gyermekeire. Ezekből a családokból az utóbbi években évente gyermek felvételét kérik az iskolánkba. Egyre több olyan egyetemista kerül a Szent István Egyetemre, aki lakóhelyéről zeneiskolai bizonyítvánnyal érkezik, és tanulmányait folytatni akarja. Az elmúlt évek felvételi tapasztalata azt mutatta, hogy a zeneiskola iránti igény még mindig növekvő tendenciájú, közben pedig egyre több helyet kell biztosítani a zeneiskolában bent maradó magasabb osztályos növendékeknek. A beiskolázási igényt úgy próbáljuk egyeztetni a zeneiskola lehetőségeivel, hogy a felvételi eredményhirdetéskor TARTALÉKLISTÁT készítünk azon növendékek számára, akik a felvételin megfelelnek, de helyhiány miatt nem kerülhetnek be az iskolába. Ezzel sikerült nullára csökkentenünk a (zeneiskolákra általában jellemző) évközi kimaradások számát, mert az esetleges kimaradók helyére azonnal belép egy várakozó. Továbbképzős növendékeink esetében ajánljuk a kamarazene főtanszak választását, így takarékosabban tudjuk felhasználni az engedélyezett időkeretet. 8

9 Pedagógiai program Azt már az 1999-ben megírt Pedagógiai Program prognosztizálta, hogy komolyabb növendéklétszám átrendeződés következik be az iskola belső szerkezetében, az előképző, alapfok és továbbképző osztályok között. Szakmai indokok alapján elősegítettük az átrendeződést bizonyos hangszerek és hangszercsoportok körében is. (A zongoristák és furulyások létszámának csökkentésével a hegedűsök, trombitások, oboa és fagott szakon tanulók, valamint a népzene és jazz tanszakon tanulók létszámát emeltük.) A szolfézsra kötelezettek számának emelkedése az általános iskolai zenei tagozat megszűnésével az elmúlt évtizedben stabilizálódott. A csoportos előképzőbe felvehetők létszámát az utóbbi két évben jelentősen csökkentettük, a hangszeren továbbtanuló növendékek megtartása érdekében. Az első hangszeres év PRÓBAÉVNEK minősül, ahonnan csak megfelelő tudásszinttel lehet magasabb osztályba lépni. Ha a növendék szorgalma nem megfelelő, eltanácsoljuk. A Gödöllőn élő családok, akik fontosnak tartják, hogy gyermekeik a Frederic Chopin Zeneiskola tanulói legyenek, gyakran tudtunkra adják; számukra garanciát az intézmény szakmai és embernevelési irányultsága jelent. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a város lakosságát szolgálja munkájával, hogy a zeneiskolába járó gyermekek szüleinek elvárásai és értékes, előremutató elképzelései helyet kapjanak az iskola pedagógiai programjában és az iskola mindennapi életében. Örülünk annak, hogy Gödöllő Önkormányzata vállalja a zeneiskola működtetését, és a város lehetőségeihez mérten támogatja szakmai elképzeléseink megvalósulását a mindennapok munkájában ugyanúgy, mint a zeneiskola kereteiből városi rangra emelkedett zenekarok esetében. A pár éve tapasztalható gazdasági nehézségek iskolánkat is érintették szeptemberétől 2013-ig 5 fő pedagógus státuszcsökkentést ír elő az önkormányzati határozat. A nyugállományba vonuló kollégák megüresedő helyét már nem áll módunkban betölteni. Értéktévesztő világunkban igen fontos, hogy legyenek fiatalok, akiknek nevelésében az erkölcsi értékek és a jellemformálás első helyen áll. Ennek a nevelésnek egyik alapvető eszköze a zene. AZ ISKOLAI MUNKA SZEMÉLYI FELTÉTELEI A zeneiskolai növendékeket 1999-ben a kihelyezett tagozatok leválása után 36 álláshelyen 29 egész állású és 12 részfoglalkozású tanár, valamint 8 óraadó tanított. A 2011/12-es tanévtől a fent említett pedagógus státuszcsökkentések miatt 33 álláshellyel kell gazdálkodnunk. A tanári létszámon felül 1 főiskolai végzettségű könyvtáros dolgozik a zeneiskolában. A tanári kar mintegy 10 éve stabilnak mondható. A kinevezett tanárok mindegyike rendelkezik főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel. Több tanárunknak van két diplomája vagy kétszakos végzettsége. Közoktatás vezetői diplomával rendelkezik Buka Enikő igazgatóhelyettes. Ella Attila igazgató, valamint Lázár Attila igazgatóhelyettes közoktatás vezetői képzése jelenleg folyamatban van. A továbbképzéseken az éves tervezés szerint, elsősorban zenei szakmai vonalon vesznek részt tanáraink, de komoly az érdeklődés az informatika iránt, ami a zenetanításban jól alkalmazható. A zeneakadémián és zeneművészeti főiskolán végzett tanárok szinte mindegyike rendszeresen fellép hangversenyeken zenekari játékosként, de szólistaként és kamarazenészként is. 9

10 Pedagógiai program A zenetanítás szakmai szinten-tartásának rendkívül fontos feltétele, hogy a zenetanár aktív zenész legyen, és a tanítandó művek élményszerű bemutatása mellett növendékei és a szülők is hallhassák koncertezni. Csak a magas színvonalon bemutatott élő zene élménye ellensúlyozhatja növendékeink esetében a kommunikációs eszközökből hallható mérhetetlen mennyiségű értéktelen zene romboló hatását. Ezért iskolánk elsődleges feladata, a zeneiskolai tanítási órák élményt adó légköre mellett rendkívül fontos, hogy a növendékeket és szüleiket a rendszeres hangversenyhallgatásba bevezessük. A zenepedagógiai tevékenység elmélyülését a 90-es évek második felében elindított hatékony továbbképzési rendszer segíti. A zenetanároknak meghirdetett továbbképzések alkalmat adnak - a szorosan vett zenei szakmaiságon túl - új tartalmak megismerésére is. Az egészséges életmód kialakítását segíti a ZENEI MUNKAKÉPESSÉGGONDOZÁS, az ifjúsági zenekarok működését a KARMESTERKÉPZŐ, a zeneelmélet modern és a gyermekek számára vonzó megközelítését a SZÁMÍTÓGÉP A ZENEI NEVELÉSBEN, az alkotó muzsikálást a KREATÍV ZENEPEDAGÓGIAI MŰHELY. A felsorolt továbbképzések mindegyike benne van a zeneiskola továbbképzési tervében. Iskolánkban a szakmai színvonal és az emberré nevelés garanciáját a hiteles személyiségek jelentik. Ezért a pedagógusok kiválasztásánál legfőbb kritérium a megbízhatóság és az emberi hitelesség. Az emberi hitelesség, szakmai tudás és a városhoz kötődés hármas elvének alkalmazásával sikerült olyan tantestületet kialakítani, akikkel tervezett pedagógiai programunk megvalósítható és tovább fejleszthető. Iskolánk tantestülete szakmailag jól felkészült, tapasztalt tanárokból áll, 60 %-uk év közötti. A évvel ezelőtt végzett, diploma után azonnal iskolánkhoz kerülő tanárok kellő pedagógiai tapasztalatra tettek szert az elmúlt évtizedekben. Munkájuk szakmailag eredményes, lendületes, kiegyensúlyozott és megbízható, melyet az elért országos eredmények igazolnak. Az egyre igényesebb szakmai munka állandó színvonal-emelkedését garantálja, hogy az utóbbi években igen sokan telepedtek le Gödöllőn a zeneiskola tanárai közül. A mindennapi munka és az iskola pedagógiai munkájához szorosan kötődő közművelődési tevékenység szempontjából egyaránt fontos, hogy tanáraink a városban lakva Gödöllő polgárai legyenek. Így tudnák az eddiginél még jobban formálni, gyarapítani, gazdagítani a város zenei életét. Az iskolai munka egyik legfontosabb pedagógiai követelményét, a hosszú távú folyamatosságot elsősorban a Gödöllőn lakó tanárok tudják biztosítani. Az iskola szakmai munkájának rendkívül fontos kiegészítője a zeneiskolai könyvtár, melynek állománya évről-évre biztatóan gyarapodik. A könyvtárosi munkát egy könyvtáros végzi, és könyvtári asszisztensként egy közhasznú dolgozó segíti. A könyvtár kihasználtsága egyre intenzívebb. A könyvtárban lehetőség van zenehallgatásra, hangversenyek videomagnón történő megtekintésére / meghallgatására, kották, könyvek böngészésére. A könyvtárosok rendezik az iskola plakáttartó tábláit, készítik a hangversenyek plakátjait és a szórólapok fénymásolatát, szervezik a városi hangversenyek zeneiskolai közönségét, videó-felvételeket, hangfelvételeket készítenek, valamint oktatási segédanyagként hanganyagokat másolnak és szerkesztenek. 10

11 Pedagógiai program AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI EREDMÉNYEI A zeneiskolából az elmúlt közel 40 évben több mint 120 növendék került be zeneművészeti szakközépiskolába. Négy növendékünk került be a zeneiskolából közvetlenül zeneművészeti főiskolára, ketten a zeneakadémiára. Legalább növendékünk végzett tanárképző főiskola ének szakán, vagy tanítóképzőben, illetve felsőfokú óvónőképzőben. Jelenleg 10 olyan tanár tanít zeneiskolánkban, aki valamikor a gödöllői zeneiskola növendéke volt. Több mint 200 növendékünk és 15 együttesünk jutott el országos és nemzetközi versenyek döntőjébe. A versenyekről növendékeink és együtteseink sokszor hoztak el I. II. III. díjat vagy különdíjat. A versenyek eredményei és a továbbtanulásra jelentkezők felvételének aránya számszerűen kimutatható, de legalább ilyen fontos eredmény az a naponta tapasztalható tény, hogy a zeneiskolás növendékek örömmel zenélnek, és szeretnek zeneiskolába járni. A mindennapok eredményeit a különböző növendékhangversenyek rendkívül magas száma, és az ott előadott művek színvonala jelenti. Örvendetes eredmény az is, hogy mindig akad felkészült növendék vagy együttes, amikor különböző városi rendezvényekre hívják szerepelni növendékeinket. Fontos eredményként könyvelhetjük el, hogy növendékzenekaraink egyre színvonalasabb szereplésekkel örvendeztetik meg a város lakosságát, és az együttzenélés nevelő hatását egyre több növendékünk tapasztalhatja meg. Zenekarainkban és kamaraegyütteseinkben 1999-ben 116, 2004-ben 144, 2011-ben pedig 168 növendékünk játszik. A ZENEISKOLA NAPI MŰKÖDÉSE, ISKOLAI HANGVERSENYEK, HAGYOMÁNYOK A zeneiskola egyik jellegzetessége az, hogy a tanításra délután, a gyermekek általános iskolai elfoglaltsága után kerülhet sor. A másik jellegzetesség, hogy óráink többségében egyéni hangszeres órát tartunk. Pedagógiai tevékenységünket nehezíti az, hogy a délelőtti tanórák után a gyermekek fáradtan kerülnek iskolánkba. Az egyéni foglalkozások lehetősége viszont növeli tanításunk hatékonyságát. A hangversenyek, szereplések mindennaposak a zeneiskolai tanár és gyakran a növendék életében is. A zenetanulás eredményessége olyankor realizálódik, amikor tanulóink nyilvános szereplésére kerül sor. A tanulási folyamat figyelemmel kísérését és a mások előtti szereplés képességének kialakítását szolgálják a szaktanár és szülők részvételével rendezett családias jellegű osztályhangversenyek. A szakterületen elért eredmények felmérésére szolgálnak az egyfajta hangszer vagy hangszercsoport bemutatkozását jelentő TANSZAKI HANGVERSENYEK. Végül az iskola egészének munkáját mutatják be az ISKOLAI NÖVENDÉKHANGVERSENYEK. Az iskolai összevont növendékhangversenyek gyakran egy-egy nagy zeneszerző évfordulójához kapcsolódnak, és így a zeneszerző munkássága határozza meg a koncert jellegét. Így épült be az iskola életébe a névadó zeneszerző CHOPIN ünneplése 2010-ben, zenei vetélkedő formájában. A Chopin évfordulóhoz hasonlóan ünnepeltük Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát. A vetélkedőkhöz minden esetben kapcsolódott az ÖSSZHANG című zeneiskolai újság egy-egy kiadványa. 11

12 Pedagógiai program Szükséges egy iskola életében, hogy megkülönböztessük, helyére tegyük a különböző szereplési alkalmakat, kiemeljük a mindennapok köréből az egész iskolát érintő ünnepi rendezvényeket. Hangversennyel ünnepeljük a karácsonyt, húsvétot és nemzeti ünnepeinket, valamint iskolánk jubileumi éveit. Hagyománnyá vált a Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett ANYÁK NAPI HANGVERSENY, ami azért nagyon fontos, mert iskolánkba igen sok tehetséges gyermek jár a nagycsaládok gyermekei közül ben indult útjára a nagyszerű kezdeményezés, amely minden évben alkalmat ad a zeneiskola legkiválóbb növendékeinek arra, hogy a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kíséretével versenyműveket adjanak elő. Hagyomány az iskola és a város hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása. Két művészeti iskolával tart fent iskolánk kapcsolatot: a szlovákiai Nagyrőce Művészeti Iskolájával, valamint az erdélyi Csíkszereda Művészeti Líceumával. Évenkénti találkozásainkat mindig hangversennyel ünnepeljük. Minden évben van olyan rendezvény is, melyen a Gödöllőre érkező testvérvárosi delegációkat köszöntjük zenével. (Csehország, Spanyolország, Finnország, Hollandia, Németország) Hagyományszerűen visszatérnek iskolánk rendezvénypalettáján az országos versenyek, melyeknek háromévente visszatérő alkalmai meghatározzák az iskola hangversenyéletének ritmusát, és egyben bekapcsolják iskolánkat az ország zenei életébe. Iskolánk közel 20 éve gazdája a NEFMI által kiírt Országos Zeneiskolai Népzenei Versenynek. Hagyomány iskolánkban a TEHETSÉGGONDOZÓ ALKOTÓTÁBOROK és az IFJÚSÁGI HANGVERSENYSOROZATOK rendezése is. Közművelődési tevékenység az iskolában működő növendék és tanári zenekarok, valamint a kamaraegyüttesek munkája. A VÁROSI FÚVÓSZENEKAR pedagógiai tevékenységünk részeként indult el, és 10 év alatt KIEMELT ARANY országos minősítésű zenekarrá fejlődött. A városi ünnepségek - Március 15., Október 23., Augusztus 20. fényét minden esetben emeli a fúvószenekar közreműködése, és közművelődési tevékenységként rendeznek önálló hangversenyeket is. Iskolánkban az önállósult együttes helyére utód fúvószenekar lépett, akik egyre színvonalasabban képviselik mind iskolai, mind városi szinten a fúvószenét. A felsorolt művészeti, közművelődési feladatok meghatározóak az iskola jellegzetesen kialakult profiljánál. A gödöllői zeneiskola ezekkel a tevékenységekkel együtt vált ismertté és elismertté az ország szakmai fórumai előtt, ezért ezek a tevékenységek elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az iskola mindennapi munkájával. 12

13 Pedagógiai program A ZENEISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGE A gödöllői zeneiskola kezdettől fogva komoly gondot fordított arra, hogy Gödöllő város és a zeneiskola körzetéhez tartozó települések hangversenyéletének részese és irányítója legyen. A zeneiskola tanárai már a '70-es években rendszeresen szerepeltek kiállításmegnyitókon, városi rendezvényeken, és minden évben rendeztek egy hangversenysorozatot, mellyel a körzeti iskolák mindegyikébe eljutottak. A hangversenyek közönségét elsősorban az akkori zeneiskolások és szüleik alkották ben kezdte meg működését a Gödöllői Kamarazenekar, mely a '90-es évekre rendszeresen koncertező szimfonikus zenekarrá nőtt, és 2003-tól Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány néven önálló szervezetként dolgozik. A szimfonikus zenekar számára a Petőfi Sándor Művelődési Központ, a Szent István Egyetem és a Királyi Kastély kínál fellépési lehetőségeket. A zenekarral kapcsolatos közművelődési munka egy része; a zenekari próbák beillesztése a zeneiskola napi munkarendjébe és a zeneiskolások felkészítése a koncertek hallgatására továbbra is a zeneiskola feladata. A '90-es években Gödöllőn letelepedett fiatal művésztanárok a zenekari munka mellett szólistaként és kamaramuzsikusként is gyakran koncerteznek. Az iskola volt növendékei közül egyre több az országos koncertpódiumokon fellépő művész, akik szívesen szerepelnek volt iskolájukban. Jó példa erre a 30 és a 35 éves jubileumi koncert. Az évek folyamán kialakult szakmai kapcsolataink révén városunkban rendszeresen és szívesen koncerteznek élvonalbeli, főleg fiatal művészek, akik a zeneiskola hangversenytermében, a HÁZIMUZSIKA koncertsorozat keretében léphetnek fel. Ezekre a beszélgetéssel és teázással egybekötött, oldott hangulatú hangversenyekre szüleikkel együtt, vagyis családi körben várjuk a zene iránt érdeklődő gyermekeket és fiatalokat. Az oldott hangulat olyan baráti légkört teremt, melyben örömmel csendülnek fel a zeneművek. A HÁZIMUZSIKA vonzó légkörét segíti a környezet is, hiszen a zeneiskola hangversenytermét gödöllői képzőművészek által kiállított művek díszítik. A közönség utánpótlásának nevelése zeneiskolai munka, zenei nevelésünk része. Természetes tehát, hogy az élő zene iránti igény felébresztése, az ifjúság számára rendezendő hangversenyek gondozása érinti a zeneiskola feladatkörét akkor is, ha olyan diákoknak szól, akik nem tanítványaink. Nekik olyan hangversenyeket kell kínálnunk, amely maradandó élményt nyújt, és olyan módon, hogy érthetővé, vonzóvá váljon számukra az értékes zene. Úgy váljon vonzóvá, hogy legalább valamennyire ellensúlyozza azt a sok romboló zenét, melyet a gyerekek, fiatalok naponta hallanak a TV-ben, rádióban. Az igényes zenehallgatást gazdag és összehangolt hangversenykínálattal próbáljuk segíteni. A hangversenysorozatban gondolunk azokra a gyermekekre, akik csak akkor hallgathatnak élő zenét, ha tanító nénijük hozza el őket egy-egy rendezvényre, de azokra is, akikre a lázadás korában minden bizonnyal csak a legszuggesztívebb előadók és az érzelemvilágukhoz legközelebb álló művek hatnak. Az ifjúsági hangversenyek szerevezésében és lebonyolításában a Művészetek Háza Gödöllő nyújt segítséget. Az ifjúsági hangversenyek egyike, a népszerűvé vált MESÉLŐ MUZSIKA alsó tagozatos gyermekeknek szóló koncertsorozat, mely több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A hangversenyek műsorában - a korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével - rövid karakterdarabok hangzanak el, változatos hangszer-összeállításban és meseszerű összekötő szöveggel. A műsorvezetők és az előadók a zeneiskola tanárai, valamint ifjúsági együttesei. 13

14 Pedagógiai program A ZENEISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE Az oktatási intézmények közül azokkal az iskolákkal alakult ki mindennapi szakmai kapcsolat, ahol kihelyezett szolfézs osztályaink működnek. (Szent Imre Iskola, Erkel Ferenc Általános Iskola, Damjanich János általános Iskola és a Hajós Alfréd Általános Iskola) Az általános iskolában első-második osztályos növendékeink számára rendkívül előnyös, hogy a zenetanár megy szolfézs órát tartani az általános iskolába, és nem a szülőnek kell behozni gyermekét a zeneiskolába, ezért azokban az iskolákban, ahol kihelyezett szolfézs osztályaink vannak, nagyobb az igény a zenetanulásra. A Premontrei Gimnázium iskolai keretek között rendszeres szereplési lehetőséget nyújt az oda járó zeneiskolásoknak. Ennek a gyakorlatnak jótékony hatása a zeneiskolai munka eredményességében mutatkozik meg. Újabb gyümölcsöző kapcsolatot jelent a két intézmény között, hogy a Premontrei Gimnáziumban több éve elindították az egyházzenei képzést. Az Erkel Ferenc Általános Iskola az évzáró hangversenyén, valamint kisebb iskolai rendezvényeken (farsangi, karácsonyi, anyák napi műsorok), és az énekkarok zongorakíséreteinek ellátásakor szerepelteti az iskolából zenét tanuló növendékeket ben az Erkel Ferenc Általános Iskolával közösen ünnepeltük névadójuk, a nagy magyar zeneszerző születésének 200. évfordulóját. A Református Líceum énekkarának és a Gödöllői Leánykarnak 90%-a zeneiskolai növendék, vagy hosszú éveken át zeneiskolai növendék volt. Ugyanez mondható el a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületéről. Ilyen módon a zeneiskola a város rendezvényein akkor is jelen van, ha megnevezés szerint nem az iskoláról van szó. Az óvodák gyakran kérnek hangszerbemutató hangversenyeket növendékeink közreműködésével Ilyenkor a zeneiskola egy-egy tanára különböző hangszeren tanuló növendékekkel az adott óvodában tart hangversenyt. Ezek a hangversenyek lehetőséget kínálnak az óvodásoknak arra is, hogy közvetlenül ők szólaltathassanak meg hangszereket. A zenepedagógiai munkát leginkább ösztönző együttműködési forma a Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT, mai nevén Művészetek Háza Gödöllő-vel alakult ki, az ifjúsági hangversenyek és zenekari hangversenyek rendezése terén. Az országos vagy megyei rendezvényeink szervezésében helyet biztosító társrendezőként a Művészetek Háza Gödöllő működik közre. A Városi Önkormányzat és a zeneiskola kapcsolata a szervezési feladatok egyeztetésén túl rendezvényeken való közreműködésben realizálódik. Az Önkormányzat és a Város Képviselőtestülete igényli a zeneiskola együtteseinek jelenlétét a város közművelődésében, és lehetőségei szerint anyagilag is támogatja az együttesek működését. A Királyi Kastély is kínál koncertezési lehetőségeket zeneiskolánk együtteseinek, időnként kedvezményes belépési lehetőséget is adnak a kastély koncertjeire. A Városi Múzeum, valamint a Városi Könyvtár és Információs Központ gyakran igényli zeneiskolai együttesek közreműködését kiállítás megnyitókon és egyéb rendezvényeken. A zeneiskola kezdeményezésére elindult a koncertszerű együttműködés a városban működő gyermek, ifjúsági és felnőtt kórusokkal. Bízunk abban, hogy ez a közös munka tovább folytatódik, ami az együtteseknek és a zenét szerető gödöllői polgároknak egyaránt értékes kulturális élményt jelenthet. 14

15 Pedagógiai program Fontos számunkra a régió kulturális tevékenységében történő részvétel. Erre több próbálkozás is történt az elmúlt években. Gondot fordítunk arra, hogy az egykor iskolánkhoz tartozó települések zeneiskolái minél rendszeresebben vegyenek részt nagyobb szabású szakmai rendezvényeinken, az iskolánk által szervezett továbbképzéseken és szakmai konzultációkon, valamint a zenei táborokban. Szakmai kapcsolataink megyei, országos és nemzetközi jellegűek. A szakmai munka elmélyülését elsősorban a budapesti Bartók Béla, Szent István és Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola és Zeneművészeti Egyetem tanáraival kialakított rendszeres kapcsolat segíti. Iskolánk alkalmanként - a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Magyar Zeneiskolák Szövetsége által akkreditált - kihelyezett szakmai továbbképzéseket tart, ilyen módon szakmai kapcsolataink még tovább bővülnek. Eddigi legnagyobb szabású szakmai rendezvényünk a Nemzetközi Varró Margit Szimpózium 420 magyar és 52 külföldi zenetanárt fogadott. Pest Megye zeneiskoláival megyei rendezvényeken és az országos versenyek válogatóin találkozunk ban iskolánk kapta meg az Országos Zeneiskolai Népzenei Verseny rendezési jogát, mely azt jelenti, hogy háromévente országos verseny színterévé válik iskolánk ben indult útjára az Országos Gitárzenekari Fesztivál, amelyet háromévente szintén iskolánk rendez. Iskolánk tagja a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének, a Zenetanárok Társaságának, a Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezetének, tanáraink pedig a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének. A testvérvárosi kapcsolatok révén Giessenben és Wageningenben koncertezett a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, és a testvérvárosok kórusaival több alkalommal rendeztünk közös hangversenyt Gödöllőn és más városokban. A Városi Fúvószenekar, az Arpeggio Gitárzenekar, az Ifjúsági Vonószenekar, a Dixix Rhythm együttes, valamint népi ének együtteseink több ízben koncerteztek külföldi városokban. Több mint 30 éve tart testvériskolai kapcsolatunk a szlovákiai NAGYRŐCE Művészeti Iskolájával. Évente hangversennyel egybekötött cserelátogatást tartunk iskoláink növendékeivel. Csíkszereda Művészeti Líceumával 5 éve alakítottunk ki testvériskolai kapcsolatot. Gödöllő németországi testvérvárosából Giessenből a nyár eleji zenei táborba jönnek rendszeresen zeneiskolások és tanáraik. Több ízben tartott szakmailag igen értékes kurzust iskolánkban az Izraelben élő magyar zeneszerző, Hajdú András, valamint a Németországban élő neves zenepedagógus és zeneszerző, Papp Lajos. Jó kapcsolatot tartunk fenn az iskolánkból kikerült zenei pályán továbbtanuló és zenészként dolgozó volt tanítványainkkal. Ennek a kapcsolattartásnak szép példái jubileumi koncertjeink, melyeken sok egykori tanítványunk szerepel rendszeresen. 15

16 Pedagógiai program Iskolánkban 10 olyan tanár tanít, aki valamikor a gödöllői zeneiskola növendéke volt. Egykori növendékeink rendszeresen játszanak a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban, a Városi Fúvószenekarban, az Arpeggio Gitárzenekarban és az Ifjúsági Vonószenekarban. Ezek az együttesek részben most is a zeneiskola keretein belül működnek, részben önállóak. A zeneiskola számukra próbahelyszínt és szakmai hátteret biztosít. Folyamatos az együttműködésünk a város zenei együtteseivel, a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, a Városi Fúvószenekarral, az Arpeggio Gitárzenekarral, a Városi Vegyeskarral és a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületével. A város zenei élete szempontjából fontos, hogy a szakmailag országos elismerésre szert tett zenekarok szoros kapcsolatban maradhassanak a zeneiskolával. Az iskola együttesei által is használható próbatermek, hangszerek, közös célokért dolgozó zenészek jelentik a kapcsolat lényegét. Társadalmi visszajelzés szempontjából nélkülözhetetlen a szülői közösségek és az ISKOLASZÉK folyamatos működése. Szeretnénk, ha a közeljövőben egy jól működő DIÁKÖNKORMÁNYZAT is alakulna iskolánkban. Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben felmérhetetlenül nagy segítséget nyújt a zeneiskolának a CONTINUO-GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY. A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából és szponzori támogatásokból az elmúlt években is komoly támogatást nyújtott az iskola dologi kiadásaihoz. Társrendezője és támogatója a zenei táboroknak és az ifjúsági együttesek hazai, vagy külföldi turnéinak. Az alapítvány hétvégi szabadidős programokat szervez és szponzorál, valamint oktatás-kiegészítő tevékenységként felvállal néhány olyan feladatot, amelyek ellátására a létszámstop miatt az utóbbi években nincs lehetősége intézményünknek. A zeneiskola sokrétű kapcsolatrendszere a mindennapi tanár-szülő kapcsolattól, a város intézményein keresztül, országos és nemzetközi szakmai kapcsolatokig ívelő. 16

17 Pedagógiai program A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 17

18 Pedagógiai program AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI Igaz értékeket felismerő és elfogadó, jellemükben jóra törekvő, az emberi kapcsolatokban kiegyensúlyozott, a művészetekben a rendet és harmóniát kereső, esztétikai szépségekre nyitott, igényes, a másik embert elfogadó személyiségekké formálni a ránk bízott gyermekeket, fiatalokat, a zene művészi eszközeinek felhasználásával. Az értékek felismerése és tudatosítása által belülről irányított, önálló döntésre képes, szabad emberek nevelése, akik nem elvárásokat teljesítenek, hanem tudatosan törekszenek a jó, a szép, az igaz dolgok megvalósítására, és ez által válnak rendezett, harmonikus személyiségekké. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI A zeneiskola nevelési célkitűzései Nevelésünk elsődleges célja az igaz értékeket felismerő, értékeket kereső és elfogadó személyek nevelése. El kell érnünk, hogy növendékeink életében a zene embert gazdagító hatása, a zenehallgatás, a zenével való élményszintű foglalkozás meghatározó legyen. Esztétikai érzékenységre, nyitottságra, igényességre neveljük növendékeinket, az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a tanulók érdeklődésére és tehetségére építve. Célunk az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok és értékek átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása a nevelési tevékenységben. Rendszerességre nevelés az idő okos felhasználásával, a rendszeres otthoni gyakorlással. Önfegyelemre nevelés, a figyelem tartós irányultsága; a kottára, a két kézre, hangzásélményre, végső soron a test és a lélek minden rezdülésére. A zeneiskola oktatási céljai Tudáskínálatban gazdag, tanításában és tanulás-irányítási módszereiben hatékony, a képességek fejlesztését differenciáltan szolgáló, igényes szakmai szintű, élmény-centrikus, fakultatív lehetőségeket is ajánló zeneiskola-modell továbbfejlesztése. A zenehallgatás, zeneértés szerepének méltó helyre emelése a tanulás folyamatában. Hangversenyek, csoportos zenélési lehetőségek bőséges kínálata, ahol a növendékek tudásukat a mindennapi élet szintjén kipróbálhatják. Tanítványainkra vonatkoztatva az oktatási célkitűzések három szinten fogalmazhatók meg: 1. Az általános műveltséghez tartozó zenei kulturáltság megszerzéséért tanuló növendékeinknél elméleti szinten a zeneirodalmi ismeretek megszerzését, hangszerkezelésben pedig az oldott, stílusos megformálást tekintjük célnak. 2. A zenével az átlagosnál többet foglalkozó növendékeinknél célunk a kamarazenélés, zenekari játék, hangversenyeken történő szereplés, zenei vetélkedők, bemutató közös hangszeres órák, művésztanárok által vezetett konzultációkon történő részvétel biztosítása, a tehetséggondozás gazdag tárházának felkínálása. 3. Kiemelkedő képességű növendékeink esetében célunk az elméleti és a hangszertudás egyre igényesebb szintű elsajátítása, az országos versenyek és zeneművészeti szakközépiskolák szakmai szintjére történő felkészítés. 18

19 Pedagógiai program A zeneiskola oktatási céljai korosztályokra bontva 1. A csoportos előképző feladata, hogy énekes-mozgásos gyermekjátékok tanulásával, egyszerű improvizálással, ritmus és fantáziafejlesztő játékokkal, élményszerűen vezessen be a zene világába. Az oktatás célja a zenei élményanyag gyűjtése. 2. A hangszertanulás megkezdésétől (alapfok) a tanár-tanítvány személyes kapcsolata a döntő tényező. A tanítás módszereit, a tananyag jellegét és mennyiségét az egyes növendék képességeihez és körülményeihez mérve, egyénre szabottan, de az országos elvárások ismeretében tervezik meg a tanárok. Az oktatási cél ennél a korosztálynál: zeneművek megismerése, hangszerkezelés a zene szolgálatában, zenei élményadás. 3. Pályaválasztásra készülve és a továbbképző évfolyamain a növendékek mennyiségi és minőségi munkája egyre differenciáltabbá és árnyaltabbá válik. Célunk, hogy minél több növendék megtalálja a képességeinek és lehetőségeinek legmegfelelőbb tanulási formákat. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A zeneiskola alapvető feladatai a) A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése b) A zenei képességek fejlesztése, a zenei írás és olvasás készségének, valamint a kreatív, alkotó magatartásnak kialakítása c) A zenéléshez szükséges technikai készség kialakítása d) A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismerése e) A főbb zenei stílusok sajátosságainak ismerete f) Az értékes zene megszerettetése, rendszeres zenehallgatásra nevelés g) Aktív társas muzsikálásra nevelés A zenei nevelés-oktatás konkrét megvalósításának feladatai, pedagógiai eszközei: a) Értékes zenei anyaggal, a korosztálynak és az egyénnek megfelelő módszerekkel és pedagógiai kultúrával eljuttatni növendékeinket a zeneirodalom remekműveinek mind teljesebb megismeréséhez. A zenei értékek átadása során feltárni az összefüggéseket a művészi és az emberi értékek között, ezzel hozzásegíteni a tanulót saját értékeinek felismeréséhez, elfogadásához, fejlesztéséhez. b) A hangszeren tanult művek megformálásában a növendékeknek el kell jutni az értelmes, jól artikulált frazeálástól a tartalmi, harmóniai összefüggések megismeréséig, a ritmus - és dallamvilág gazdagságától az érzékeny, fantáziadús előadásig. c) A zeneművek hangversenyszerű előadása alkalmával fontos kialakítani a növendékekben azt az érzést, hogy zenei tudásukkal, az előadott mű elhangzásával örömet szerezhetnek. Sajátos, személyiségük mélyéről fakadó értékekkel ajándékozhatják meg az őket hallgató közönséget, családtagjaikat, barátaikat. A nevelő-oktató munka eljárásai, pedagógiai módszerei Mind énekes, mind hangszeres téren, olyan módon és olyan mélységben kell megismertetnünk növendékeinkkel a zenei jelenségeket, hogy a zene eszköztárát - ritmus, metrum, dinamika, dallam, harmónia - improvizatív, alkotó módon tudják alkalmazni, vagyis értsék és beszéljék a zene nyelvét. A zene nyelvének ismerete a kommunikáció sajátos eszközeként épül be az emberi életbe, gazdagabb, színesebb, megértőbb, tudatosabb egyéniséggé formálva az embert. 19

20 Pedagógiai program A ZENEOKTATÁS CÉL-ÉS FELADATRENDSZERE Az iskola értékrendje, nevelési elvei A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola értékrendjét a világmindenség rendjére nyitott, emberkép jellemzi. A zene művészi értékeit a nevelés eszközeként felfogó pedagógus feladata a nevelendő gyermeket bevezetni a zene rendezett, harmóniát sugárzó világába és ezen a világon keresztül bemutatni a mindennapok igaz értékeit. A zeneművek megtanulása és előadása nem lehet cél, csak eszköz, a művészeteken keresztül tükröződő világ helyes felismeréséhez. A zeneművek hallgatása és megtanulása a lélek legmélyebb rétegeiben érinti meg az embert, tehát az érzékeny, a jóra, szépre nyitott gyermeki lelket is. Az ember - tehát a nevelendő gyermek is - szabad, egyszeri, megismételhetetlen, transzcendens és történeti lény, aki képes a kapcsolatteremtésre, akinek jövője van, akinek élete valamilyen célra irányul. Nem mindegy, hogy milyen cél felé irányítjuk, hogy merre jelöljük meg a jövőjét, hogy szabadságát az értékek keresésének irányába tudjuk-e állítani. A helyes irányultság felmutatásához elsődleges a pedagógus személyének emberi és szakmai hitelessége. Ez az alapja a gyermeket vezetni tudó személyes kapcsolatnak, mely az értelemre és érzelemre úgy tud hatni, hogy értelmes cselekvésre készteti a gyermeket. Iskolánk nevelő-oktató, vagyis a nevelést előtérbe helyező pedagógiai műhelyként szeretne működni. Elsődleges célunk, hogy minél több növendéket, minél hosszabb időn keresztül megtartsunk az értékes zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve képesek legyenek részben a saját örömükre szolgáló zenélésre, részben az értő zenehallgatásra. Zeneiskolánk célja és feladata a zenei nevelés és zeneoktatás egymást kölcsönösen kiegészítő folyamatában, a nevelendő gyermekek teljes személyiségének jó irányban történő fejlesztése a zene eszközeivel. A zeneiskola elsődleges feladata, hogy tanulóit egy hangszer kezelésének gyakorlati megismerése közben a zene emberformáló erejére építve elvezesse a zenei jelenségek, folyamatok megértéséhez és a zenei értékek felismeréséhez. A hangszertanulás és a zenei folyamatok tudatosítása szükségessé teszi a zenei jelrendszer (kottaírás, kottaolvasás) megismerését, a belső hallás kifejlesztését, a zenei fantázia, kifejezőkészség kialakítását, a megismert zenei gondolatok kreatív, improvizatív alkalmazását. A zene jelenségeinek élményszerű megismerése a zeneirodalom remekműveinek hallgatása révén történhet, majd az itt szerzett élményeket hasznosítja a növendék a saját hangszeres játékában. Az egyéni hangszerjáték az együttzenélésben teljesedhet a közösség megélésének katartikus, életre szóló élményévé. A zeneiskola alapfeladataihoz tartozik a növendékek felkészítése országos versenyekre, azoknak megyei és iskolai válogatóira. A növendékek felkészítését szakmai konzultációk segítik, melyeket meghívott szakközépiskolai vagy főiskolai tanárok tartanak. Alapfeladat a kamaracsoportok, zenekarok működtetése és a növendékek zenei műveltségének biztosításához szükséges hangversenyek rendezése, valamint a városban rendezett hangversenyek meghallgatásának szervezése, szakmai előkészítése. 20

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (4. ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (4. ÁTDOLGOZOTT VÁLTOZAT) Pedagógiai Program A fa nem mag, nem vessző, hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk. Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd. A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget. Akárcsak te,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

A ZSOLT NÁNDOR ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A ZSOLT NÁNDOR ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége.

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.ÉVI CXC törvény

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 5 1. A Zeneiskola rövid története és alaptevékenysége... 5 2.

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-482/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 03-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Oldal 1. A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 3 2. Az iskola

Részletesebben

Levendula Művészeti Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA

Levendula Művészeti Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA Levendula Művészeti Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA A dunaföldvári Levendula Művészet Egyesület Közgyűlése 2011. november 30-án megtartott közgyűlésén, a módosult 27/1998.(VI.10.)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE... 6

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI AMI FAFÚVÓS TANSZAKÁNAK ÉVES MUNKATERVE 2014 / 2015. TANÉV

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI AMI FAFÚVÓS TANSZAKÁNAK ÉVES MUNKATERVE 2014 / 2015. TANÉV A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI AMI FAFÚVÓS TANSZAKÁNAK ÉVES MUNKATERVE 2014 / 2015. TANÉV A tanszak tanárai Fafúvós (1.) tanszak fuvola, klarinét, szaxofon. Tanszakvezető: Sivadóné Benyus Hedvig Bartek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 8700 Marcali, Szegedi u. 14. Tel./Fax: +36 85 415 711 Mobil: +36 30 994 23-55 E-mail: info@overtones.hu OM azonosító: 102769 OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályba lép: 2015. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 21., 22., 23., 83., 84. 85. A nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN IKT.SZ.: K235/A/2013 HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN 1.1 Az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2011-2012. tanévről Dunavarsány, 2013. január 28. Statisztikai adatok 2011. október 15-i statisztikai adatok alapján Tanulói létszám

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2016-2017-es tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2016-2017-es tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben