Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: /535 Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral kötendő közművelődési megállapodás jóváhagyására Tisztelt Bizottság! A közművelődés i feladatokról szóló 13/2011. ( ) önkormányzati rendelet 8. (7) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati közművelődési feladat megvalósulásában kiemelten résztvevő szervezetekkel Ft alatti feladat finanszírozás esetén a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság támogató határozata szükséges a közművelődési megállapodás megkötéséhez. A VOKE Vasutas M ű ve l ődési Ház és Könyvtár évre vonatkozóan Közművelődési Megállapodás megkötését kezdemé nyezte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata' a 2/2015.(11.19.) számú rendeletében a kulturális célfeladatokon belül a közművelődési megállapodásokra Ft összegű előirányzatot különített el. Az előterjesztés 2-3. számú mellékletében található közművelődés i feladatok és programok alapján, az Ft- összegű támogatás (forrás: kulturális célfeladat 2. pont költséghely) jelentősen hozzájárul a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár ez évi közművelődési céljainak megvalósításához. Előterjesztésünk 1. számú mellékiete a közművelődési megállapodást, a 2. számú mellékiete a megkötése iránti kéreimét - mely rögzíti a közművelődési tevékenységek ellátását is - valamint a 3. számú melléklet a évi munkatervet tartalmazza. A fentiek alapján ké rjük a Tisztelt Bizottságot, hogya 1. számú mellékletben található közművelődési megállapodást jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 13. Tisztelettel, ~~~ Doka Diána osztályvezető ( J N Y í R E G Y H Á Z A

2 Határozat - tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága /2015. (IV... ) számú határozata a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral kötendő közművelődési megállapodás jóváhagyásáról A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30j2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: Az előterjesztést megtárgyalta és a közművelődési megállapodást jóváhagyta és felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kösse meg a megállapodást. Nyíregyháza, 201S.. április "..." Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 3./ VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4./ Irattár (lj NY[REGYHÁZA

3 KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. számú melléklet EGYES KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉSA VOKE VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZÖn Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószám: , bankszámlaszáma : ) képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester (továbbiakban: támogató)- az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében közművelődési megállapodást köt a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral (Nyíregyháza, Toldi u. 23. szám, adószám : , bankszámlaszáma : ) képviseletében Malamidesz Szilvia (továbbiakban: támogatott) az alábbi feladat ellátására: A Közgyűlés 13/2011. (111.1.) önkormányzati rendeletben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. ban foglaltak szerint jelen közművelődési megállapodásban megjelölt feladatokat a tőle elvárható legmagasabb színvonaion ellátja. A VOKE Vasutas Művelődési területén látja el a Közművelődési részletezett feladatokat. Ház és Könyvtár kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Város Megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési I. A Közmövelődési Megállapodásban rögzítettek értelmében a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár évben az Önkormányzat kötelező feladataiból szakszerűen biztosítja Nyíregyházán, - az intézmény működési területén- az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását. 1. A törvény ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint biztosítja a Nyíregyháza és vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülését, valamint a város lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a törvény ában megfogalmazottakra. a). Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási önművelés, önképzés és az életesélyek javítása. b). Az iskolai képzés kiegészítő, valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok révén. c). A település szellemi, művészeti értékeinek, történelmi és népi hagyományainak feltárása - évfordulós rendezvények szervezése - ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő művészeti közösségek segítségéve I - a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak kínálatának bővítése. d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek folyamatos biztosítása - rétegklubok, gyűjtő - és modellező körök, önálló művészeti együttesek, iparművészeti közösségek működtetése. e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti biztosítása. fl. Szocio-kulturális feladatok ellátása C ~) _1.../ N Y í R E G Y H A Z A

4 - Karácsonyi és gyermeknapi karitatív programok hátrányos helyzetű gyermekek számára. g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. h). A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése. i). A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése j). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. Az intézmény a meghatározott közművelődési szolgáltatások közül: - a c, d, h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat ingyenesen, - az b, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében, - az a, f és g pont esetében jelképes önrész, nevezési díj, stb. befizetésével biztosítja a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. Az intézmény közművelődési tevékenységét a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, és a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Nyitvatartási idő VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. Hétfő - Péntek: óráig (a Könyvtár óráig) Szombat - Vasárnap: a nyitva tartás rendezvény függvénye. A nyitva tartás esetenként, illetve rendezvénytől függően változhat. I smeretterjesztő lehe t őségek a lakosság részére lehetőséget biztosít az intézményben ünnepségekhez, megemlékezésekhez kapcsolódó kiállítások megrendezéséhez. előseg íti a k ü lönböző korosztályok, társadalmi rétegek tagjai számára a kultúra értékeinek megismerését, megértését és befogadását aktív résztvevőként (művészeti csoportok) és befogadóként ( nézőként, hallgatóként) egyaránt. Ismeretterjesz t ő, amatőr, alkotóművészeti, sport és művelődési közösségeket működtet, melyek az alábbiak: Az intézményben térítésmentesen működő csoportok, klubok: Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Barátság Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. csütörtök óra Vasúttörténeti Kör - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Méhész Kör - minden hónap 1. hétfő óra Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő óra "Verdo Stelo" Eszperantó Kör - kedd óra Csipkeverő Kör - minden hónap 3. szerda óra Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök óra Kék Nefelejcs Dalkör - kedd óra Konzervgyári Néptánc Kör - csütörtök óra Sakkcsapat - szerda óra Német Társalgó Kör - csütörtök óra Együttműködés keretében: (j..j N Y í R E G Y H A Z A

5 Kézműves foglalkozások szervezése a Magyar Vöröskereszt Anya - Gyermek Segítő Otthon és Krízis Központ lakói számára.,alkotókuckó" működtetése a Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézményének óvodásaival havi rendszerességgel igényes, délelőtti fejlesztő foglalkozások. A működési területén az évfordulós rendezvények, ünnepségek lebonyolítása a művészeti csoportjainak közreműködésével: a Magyar Kultúra Napja Farsangi rendezvények Megemlékezés az 1948/49-es forradalom ról és szabadságharcról Költészet Napja Anyák Napja Gyermeknap Érkerti Ősz Megemlékezés az 1956-os forradalom eseményeiről Adventi, karácsonyi programok A közművelődési szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör: az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet (a mintegy lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél-Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep lakosai) közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű megvalósítása. II. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait bárki, de célzottan Nyíregyháza város polgárai igénybe vehetik. III. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár köteles a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodni. IV. A felek megállapodnak abban, hogya vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent megtesznek azért, hogyafeladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorális, illetve egyéb anyagi, vagy természetbeni támogatáshoz jusson. A megállapodás időtartama: április január 31. Nyíregyháza Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített feladatellátáshoz támogatást biztosít. A támogatás mértéke: Ft. A támogatás ütemezése: egy összegben, legkésőbb május 20-ig. A tá mogatott szá miaszá ma: A támogatott által ingyenesen és (vagy) térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások jelen megállapodás I. pontjában kerülnek felsorolásra. ~ ~!) NYÍREGYHAZA

6 Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét, valamint logo-ját a támogatással létrejött rendezvényen, kiadványon. Támogatott a címer és logo használatát igazoló dokumentumokat, (fotó, támpéldány) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden esetben köte les csatolni. A támogatott vállalja, hogya megállapodásban rögzített feladatot maradéktalanul végrehajtja, a támogatást a megállapodásban rögzített feladatra fordítja, annak felhasználásáról a támogatás időtartamának lejártát követő 30 napon belül a támogató által ellenőrzéssel megbízott a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának a megállapodás mellékletét képező szakmai és pénzügyi beszámolót készít. Támogatott tudomásul veszi, hogya vállalt feladat nem, vagy csak részben történő teljesülése a támogatás arányos összegének visszafizetésével, illetve a támogatás folyósításának megszűnésével jár. Támogatott igazolja azt, hogy rendelkezik legalább felsőfokú közművelődési végzettséggel/a feladat ellátáshoz szükséges legalább felsőfokú végzettségű közművelődési alkalmazottal. E közművelődés i megállapodást a felek - mint akaratukkal megegyezőt - a mai napon aláírásukkal megkötöttnek nyilván ítják. Nyíregyháza, április 21. Nyíregyháza Megyei Jogú Város VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzata képviseletében képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Malamidesz Szilvia Pénzügyi ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés: I..J N Y í R E G Y H A Z A

7 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 'tu Í-\~A'W-13:::{ }Jotr: Kultu rális Osztály Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza MJV polgármestere részére Tárgy: Támogatási kérelem Tisztelt Polgármester Úr! A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.) jaként támogatási kérelem elbírálása ügyében fordulok Önhöz. Intézményünk (2. számú melléklet) az Érkerti lakótelep peremén biztosítja a lakosok kulturális és közművelődési alapellátását és annak szakszerű megvalósítását (1. számú melléklet alapján). Ezen városrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet (a mintegy lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél - Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep). Az intézmény l)1inden lehetőséget megragad arra, hogy bizonyítsa, mag~s színvonaion képes ellátni közművelődési feladatait és ennek érdekében EFQM alapú minőségirányítási rendszert vezetett be ápril is ll-én az "Elkötelezettség a Kiválóságért" díjat vehettük át. Kérem Önt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város közművelődési megállapodás keretében adjon lehetőséget arra, hogy intézményünk továbbra is a megszokott színvonaion működhessen. Nyíregyháza, április 9. Tisztelettel: Felnőttképzési nyilvántartási szám:

8 1. számú melléklet VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - Nyíregyháza, Toldi u. 23. Az intézmény működési területe és feladatai: Az önkonnányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet Ca mintegy lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél-Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep lakosai) közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű megvalósítása. Az intézmény 1. a évi CXL. törvény ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint biztosítja a Nyíregyháza és vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülés ét, valamint a város lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a közművelődési tv ában megfogalmazottakra. a). Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási önművelés, önképzés és az életesélyek javítása. b). Az iskolai képzés kiegészítő, valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok révén. c). A település szellemi, művészeti értékeinek, történelmi és népi hagyományainak feltárása - évfordulós rendezvények szervezése - ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő művészeti közösségek segítségével - a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak kínálatának bővítése. d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek folyamatos biztosítása - rétegklubok, g yűjtő - és modellező körök, önálló művészeti együttesek, ipannűvészeti közösségek működtetése. e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti biztosítása. f). Szocio-kulturális feladatok ellátása - Karácsonyi és gyenneknapi karitatív programok hátrányos helyzetű gyennekek számára. g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. h). A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése. i). A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése j). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. 2. a 13/2011. ( ) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közművelődési feladatairól szóló rendelet 1 2. bekezdése alapján a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működése támogatható és feladatellátóként jelenhet meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának közművelődési feladatainak ellátásában.

9 2.1. valamint a 13/2011. ( ) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közművelődési feladatairól szóló rendelet 3 -a szerinti feladatokat tudja ellátni. Az önkormányzat közművelődési feladatai 3. (1) Az önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományok és a lakosság szükségletei alapján az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok tevékenységeire alapozva, a közművelődést sajátos eszközrendszerével segítse: a) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, a felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelő d és feladatrendszerében, b) az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési munkáját, művészeti csoportjainak, szakköreinek, hagyományápoló tevékenységét, c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárását, megismertetését, közismertté tételét a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, d) az egyetemes, a nemzeti és más nemzetiségi kultúra megismertetését, tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúráj ának gondozását, e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, alkotó műhelyek tevékenységét - különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését, g) a kul túrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, h) a szabadidő kulturált eltöitéséhez a feltételek biztosítását, i) az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat. (2) A könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata (3) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: a) a rekreációs, szabadidő-sportos és kulturált művelődésére, szórakozásra alkalmat adó önkormányzati intézményi infrastruktúra biztosítását, esztétikus és cé l szerű közösségi színtér kialakítását megfelelő végzettségű szakemberrel, b) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének (képességeik, készségeik fejlesztésének) és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének és szünidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését, c) Nyíregyháza város hagyományainak ápolását és bemutatását, a lokálpatriotizmus erősítését, a helyi értékek védelm ét, a városi polgári élet és életmód fejlesztését, a kulturális turizmus segítését, d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését, e) a kimagasló értékeket képviselő zenei, táncművészeti, színházi és más hagyományőrző fesztiválok, kiállítások támogatását, kapcsolat kiépítését a közműve l ődés megyei, országos szervezeteivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesül etei vel.

10 A közművelődési tevékenység ellátása a közm űvelő dé si törvény alapján az 1. pontban megfogalmazottak szerint: Az intézmény a meghatározott közművelődési szolgáltatások közül - a c, d, h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat ingyenesen, - az b, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében, - az a, f és g pont esetében jelképes önrész, nevezési díj, stb. befizetésével biztosítja a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. Az intézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Nyitvatartási idő VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. Hétfő - Péntek: óráig (a Könyvtár óráig) Szombat - Vasárnap: a nyitva tartás rendezvény függvénye. A nyitva tartás esetenként, illetve rendezvény től függően változhat. Az intézményben térítésmentesen működő csoportok éves szinten, az önköltségszámítás szerint átlagosan Ft költséget jelentenek csoportonként. Az intézményben térítésmentesen működő csoportok, klubok Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Vasúttörténeti Kör - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Méhész Kör - minden hónap 1. hétfő óra Központi és Vasutas Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő óra "Verdo Stelo" Eszperantó Kör - kedd óra Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök óra Kék Nefelejcs Dalkör - kedd óra Konzervgyári Néptánc Csoport - csütörtök óra Sakk-Kör-szerda óra Sakk - palánták (gyermek sakk foglalkozás) - péntek óra Német Társalgó Kör - csütörtök óra Paleo Klub - minden hónap 3. hétfő óra Önismereti klub - kéthetente hétfő óra Együttműködés keretében: - "Alkotókuckó" működtetése a Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang és Bóbita Tagintézményének óvodásaival havi rendszerességgel igényes, délelőtti fejlesztő foglalkozások.

11 Évfordulós rendezvények, ünnepi műsorok szervezése a csoport jaink közreműködésével (pl. Magyar Kultúra Napja, Farsangi rendezvények, Március 15., Költészet Napja, Anyák Napja, Gyermeknap, Magyar Népmese Napok, Érkerti Osz, Adventi, karácsonyi programok). Az ingyenes szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítása érdekében kérem Polgármester Urat, hogy Ft összeggel közművelődési megállapodás keretében támogassa a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működését. Nyíregyháza, április 9. Malamidesz Szilvia intézményvezető

12 2. számú melléklet VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - Nyíregyháza A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - ahogy sokan ismerik a "Vasutas" lassan 100 éves működést tudhat maga mögött. Jelenlegi szervezeti formájában 1993 októbere óta működik, szervezeti státuszát tekintve egyesületi formában. Alapítója a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület. A Ház 2002 óta teljesen akadálymentesített, így a régió első akadálymentesített kulturális célú közintézménye. A könyvtárban Braille nyomtató és szövegfelismerő szkenner is található a közel 100 kölcsönözhető hangos könyv mellett. Bababarát terület címmel is rendelkeznek, így a kisgyermekes szülők is akadályok nélkül látogathat ják. Kiemelt célunk, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a "bárhonnan, bármit" elve. Szolgáltatásaink bővülnek, átalakulnak, változnak, egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár többcélú közművelődési intézmény: Közművelődési alap- és kiegészítő szolgáltatások - amatőr művészeti közösségek szervezése - helyi önszerveződő közösségek, csoportok támogatása - kiállítások szervezése - életmód és rekreác~ós programok szervezése, biztosítása - szabadidős rendezvények szervezése - nyugdíjasok pályázati segítségnyújtása Könyvtári alap- és kiegészítő szolgáltatások - kölcsönzés, helyben olvasás - közhasznú információk nyújtása - tájékoztatás, irodalomkutatás - csoportos foglalkozások gyerekeknek - rendezvények évfordulókhoz, egyéb alkalmakhoz kapcsolódóan - emagyarország Pont működtetése - referens kérdések megválaszolása - vasúti menetrendi tájékoztatás Felnőttképzési intézményként nyújtott szolgáltatások - ECDL képzés és vizsgáztatás, általános informatikai oktatás - felnőttképzési szolgáltatások: képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, előzetes tudás-szint felmérés, álláskeresési tanácsadás

13 1 VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Munkaterve év Az intézmény munkatervének összeállításakor a szakmai terveket, mint minden évben nagyban befolyásolják az intézmény pénzügyi lehetőségei - természetesen munkatársaimmal folyamatosan új pénzügyi források keresésén dolgozunk (pályázatok, együttműködési megállapodások, támogatási szerződések kötése, stb.). A helyi értékek befogadása, a közművelődési lehetőségek segítésének szándéka, értékek felkutatása és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése képezi munkánk alapját. Fontos a tartalmas rekreáció, a minőségi kultúra, a szabadidő értelmes, hasznos eltöltése, és az ezekhez keretet adó intézmény létezése, működése. Ezen szellemiség mentén készült el a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve. Általános elvek, célok A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár évi feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembevételével szervezi tevékenységét: Költséghatékonyság, Nyitott kapuk elv, Konstruktív együttműködés a városi önkormányzattal, a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, Konstruktív együttműködés a megyei önkormányzattal, megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, Egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, Tehetséggondozás, Hagyományápolás, lokális értékek teremtése, feltárása, megismertetése és beépítése a helyi társadalom kultúrájába, Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi kul túrák értékeinek megismertetése, az ünnep kultúráj ának gondozása, Képzések, továbbképzések szervezése, kiemelt terület az időskorúak informatikai oktatása. Munkaterv Készítette: Malamidesz Szilvia

14 2 Célmeghatározás Fontosnak tartom a közművelődési és a felnőttek képzésére vonatkozó munka továbbfejlesztését, az intézményi szervezeti struktúra hatékony működtetését, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztését, a versenyképesség, a humán erőforrás optimális kihasználását. Kiemeit célok és feladatok Az Érkerti településrész lakosainak kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése. A város hagyományainak ápolása és bemutatása, a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme. Helyi szellemi, művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások). A közösségi közművelődési törekvések támogatása. Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása. Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség kialakítása. Személyi és tárgyi feltételek, képzés Az intézményben jelenleg 4 főállású munkatárs dolgozik, egy fő részmunkaidőben, három fő teljes munkaidőben látja el a közművelődéshez és az intézmény működéséhez kapcsolatos feladatokat áprilisára vált véglegessé a jelenleg is fennálló létszám - 2 fő szakképzett kulturális szervező végzi a szakmai feladatokat (, közművelődési szakember), a pénzügyi és gazdasági feladatokat 2 fő szakképzett munkatárs végzi (gazdasági vezető, pénztáros részmunkaidőben). A könyvtári feladatokat megosztott munkakörben a pénztáros munkatárs végzi novemberéig Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával a Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. jóvoltából l fő közfoglalkoztatott segítette a Művelődési Ház munkáját (adminisztrátor munkakör), valamint l fő takarító i munkakörben 2014 októberéig. Bízom ezen program folytatásában, hiszen rendkívül nagy segítség ez a Művelődési Háznak. Részt veszűnk az NMI által koordinált kulturális közfoglalkoztatási programban is, ennek köszönhetően 1 fő közösségi munkást foglalkoztatunk. Munkaterv Készítette: Malamidesz Szilvia

15 3 Képzés Az intézmény nagy gondot fordít a munkatársak megfelelő oktatására, képzésére, továbbképzésére, tudásuk mélyítés ére, látásmódjuk kiszélesítésére ben is céljaink közé tartozik a munkatársak továbbképzése. A továbbképzések egyik célja, a folyamatosan változó jogszabályi környezet naprakész ismerete, másik célja az on-line marketing ismeretek fejlesztése. Működés és kapcsolatok Az intézmény működéséhez hozzájárul az alapító, a VOKE - Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesületének, valamit a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének támogatása biztosítja. Az ingatlan tulajdonosa (Vasutasok Szakszervezete) az eddigi években biztosította a térítés nélküli ingatlanhasználatot. A Ház önálló bevételét a termek, helyiségek bérbe adása, valamint a felnőttképzési tevékenység végzése jelenti. Nyitvatartási idő VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. Hétfő - Péntek: óráig (a Könyvtár óráig) Szombat - Vasárnap: a nyitva tartás rendezvény függvénye. A nyitva tartás esetenkénti (napi) megváltoztatására - rendezvénytől függően - az intézmény ja jogosult. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár évben működő csoportok és tervezett programjaink Az intézmény közművelődési programja az Alapító Okiratban szereplő feladatok megvalósításai fázisait foglalja magában. Sikeres működése érdekében együttműködik a VOKE Tagintézményeivel, a helyi önkormányzattal, városi és megyei közművelődési intézményekkel, más szakmai szervezetekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű társadalmi és civil egyesületekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási, nevelési intézményekkel, és a civil szervezetekkel, folyamatos, jó kapcsolatot tart fent. Munkaterv Készítette: Malamidesz Szil via

16 4 A programok kinálatát úgy állítottuk össze, hogy mind a működési területünkön élők (Érkerti településrész), mind a városlakók, valamint a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. A nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével fontos számunkra a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekintjük. Célunk az, hogy programjainkkal és képzéseinkkel bekerüljünk a kedvelt és ismert intézmények közé. Ennek érdekében igyekszünk minél hatékonyabb marketing munkát végezni és rendezvényeinket, képzése inket minél szélesebb körben népszerűsíteni. Az intézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Működő csoportok, klubok Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Vasúttörténeti Kör - minden hónap l. és 3. hétfő óra Méhész Kör - minden hónap l. hétfő óra Központi és Vasutas Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő óra "Verdo Stelo" Eszperantó Kör - kedd óra Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök óra Kék Nefelejcs Dalkör - kedd óra Konzervgyári Néptánc Csoport - csütörtök óra Sakk-Kör - szerda óra. Sakk - palánták (gyermek sakk foglalkozás) - péntek --' óra Német Társalgó Kör - csütörtök óra Paleo Klub - minden hónap 3. hétfő óra Önismereti klub - kéthetente hétfő óra Mozgásos foglalkozások, csoportok Aerobik - kedd és csütörtök óra Callanetics - hétfő és csütörtök óra és óra Mediball- hétfő és szerda óra és óra Street Dance School Tánciskola - kedd és csütörtök óra Capoeira - szerda óra Kung - fu - hétfő és szerda óra Eskrima - péntek óra Interval- kedd és csütörtök óra A Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang és Bóbita Tagintézményével együttműködési megállapodás alapján kéthavonta szervezünk Kreatív Alkotóműhelyt a jeles napokhoz és fontosabb eseményekhez kapcsolódva. A három órás foglalkozás alatt a gyermekek rajzo, illetve mesefilmet néznek és a témához kapcsolódva kézműves foglalkozáson vesznek részt. Az általuk készített alkotások rendszerint az intézmény bejáratánál lévő kiállító falra felkerülnek és az adott időszakban bemutatják a kis tehetségek munkáját. Munkaterv Készítette: Malamidesz ~

17 5 Tervezett programok január Magyar Kultúra Napja A hagyománynak megfelelően 201 S-ben is megünnepeljűk a Magyar Kultúra Napját, melyhez kapcsolódóan közösségeink tagjai versekkel, dalokkal, táncos előadással, munkatársaink kiállítás sal készülnek a résztvevök számára. A rendezvény az "Életet az Éveknek" Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetséggel együttműködésben valósul meg. Kiállítást nyitunk a Kállai Gyűjteményanyagából a művelődési ház társalgójában. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme január február Az "ismeretlen" Kállayak Időszaki kiállítás a Kállay GYŰjteményanyagából. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár társalgója február Kultúrházak Éjjel- Nappal Második alkalommal csatlakozunk ezen országos rendezvényhez, melyben az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket - a paleolit étrend bemutatása ételkóstolóval, aerobik, stepaerobik, callanetics és kung fu órák kipróbálásának lehetősége. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár február "Én is tudok rajzolni" Időszaki kiállítás a Jobb Agyféltekés rajztanfolyam résztvevőinek alkotásaiból. Helyszín: VOKE Vasut~s Művelődési Ház és Könyvtár társalgója február Farsangi batyus bál A Művelődési Ház csoport jaival farsangi zenés - táncos összejövetelt szervezünk. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme március 9. - Nőnapi kabarédélután Klubjaink, csoport jaink jelentős része hölgy, de nem csak nekik, hanem mindenkinek szeretnénk kedveskedni egy szórakoztató kabarédélutánnal egy pesti színjátszó társulat közreműködésével. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár március Megemlékezés az 1948/49-es forradalomról és szabadságharcról Nyugdijas Klubjaink és a művelődési ház csoportjainak részvételével tartunk megemlékezést. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhelyisége március Víz világnapja Rajzpályázat és kiállítás Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Mun.l(aterv Készítette: Malamidesz Szilvia

18 március április 30.: M. Róka Gábor emlékkiállítás A festőművész által a művelődési háznak adományozott képekből nyílik kiállítás a halálát követő évben. Születésének hónapjában emlékezünk a művészre április Költészet Napja A költészet napja József Attila születésnapjához kötődik, de a szintén április 11 - én született Márai Sándorról is megemlékezünk a rendezvény során. A program az "Életet az Éveknek" Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetséggel együttműködésben valósul meg. Kiállítást nyitunk József Attila és Márai Sándor műveiből a művelődési ház társalgójában. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme május 4. - Anyák napi műsor A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének tanulói adnak anyák napi műsort az érdeklődők, a résztvevők számára. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme május Gyermeknap Bábszínház június Nyár esti fiesta - Vasútmodell kiállítás A nagy sikernek örvendő debreceni vasútmodellezők egyesületének kiállítását idén is Nyíregyházára várjuk. A különböző mozdonyok és szerelvényeik terepasztalon "száguldozva" mutatkoznak be a nagyközönségnek. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár június A vasút képekben Fotókiállítás a győri VOKE Arany János Művelődési Ház és Könyvtár anyagából. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár június Vasúttörténeti kiállítás A vasúttörténeti emlékekből, vasutas relikviákból nyíló nosztalgikus kiállítás visszarepíti az érdeklődőket egészen a múlt század derekáig. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár társalgója június Fürge lábak nyári tábor Napközis tábor keretében biztosítunk hasznos és tartalmas napközbeni időtöltést az Érkertben lakó kisiskolás gyermekek részére. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár elsősorban június Vasutas Családi Nap Aktív időtöltést biztosítunk a régió ból városunkba érkező vasutas dolgozóknak, családjaiknak és baráti társaságuknak. Résztvevők száma: kb. 400 fő Tervezett helyszín: Tiszavasvári úti NYVSC pálya Ca korábbi évekhez hasonlóan) Munkaterv ~ Készített~: Malamidesz Szilvia

19 július Országos Vasutas Nap Ezen országos rendezvényt szeretnénk sok év után ismét Nyíregyházán megrendezni. A minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó programok sora 9 órakor kezdődik. Főzőverseny, sport-, és családi vetélkedők, kézműves foglalkozások, koncertek és játszóház ígér kellemes kikapcsolódást. Résztvevők száma: kb fő Tervezett helyszín: Múzeumfalu, Sóstó szeptember 4. - október 2. - Fedélzeti utasellátó kiállítás Az utasellátó elmúlt 66 évét bemutató vándorkiállítás érkezik Nyíregyházára. Helyszín: Vasútállomás épülete szeptember 5. - Szüreti fesztivál Művelődési ház csoportj ai val együttműködésben szervezzük ezen táncos-zenés programot szeptember Magyar Népmese Nap A magyar népmesék világának kincseivel ismerkedünk az Érkerti lakótele óvodásaival kreatív alkotóműhely és zenés mesés foglalkozás során. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház Nagyterme október Érkerti ősz Az Aranykapu Népművészeti Egyesülettel kőzösen szervezett 2 napos program, mely kiállítással és kézműves termékek vásárával egybekötött kulturális, hagyományokra épülő program kavalkádot kínál a látogatóknak. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár október 6. - Megemlékezés az 1956-os forradalom eseményeiről Az intézményben működő közösségek tagjai emlékező beszélgetéssel készülnek, munkatársaink előadással és kiállítás sal járulnak hozzá az ünnepséghez. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhelyisége november december Tegyük a mosolyt valódivál Karácsonyi adománygyűjtés A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Karácsony közeledtével adománygyűjtést szervezünk egy rászoruló nyíregyházi intézmény részére. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár december 5. - Mikulás ünnepség Minden évben megszervezünk Mikulás ünnepségünket az előzetesen regisztrált nyíregyházi családok számára, mely izgalmas, interaktív programot kínál nemcsak a gyermekek számára. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme Munkaterv Készítette: ~l alamidesz SzilviCl

20 december Adventi program - kavalkád Az Intézményben működő csoportok/közösségek számára szervezett program, mely során megismerkedhetnek egymás tevékenységével az egyes csoportok, ezzel elősegítve a generációk közötti együttműködést. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme december: Mandala kiállítás Egy nyíregyházi Mandala készítő hölgy kiállítása a művelődési ház előterében. Tervezett kiállítások a Kupé Galériába A galéria lehetőségeihez mérte n (mely az időjárás függvénye) tervezünk áprilistól szeptemberig kiállításokat. Tervezett programok tavasz és ősz folyamán Egészség-, és életmód napok Felnőttképzési tevékenység Nyilvántartási szám: A felnőttképzéssel kiemelt célunk, hogyalakosságnál tudatosítsuk a folyamatos képzések, átképzések fontosságát, szerepét a munkaerőpiaci viszonyok között. Digitális kompetenciák fejlesztése - l csoport, minimum 5 fővel Cél: hogy a hallgató képes legyen a számítógépet használni, ismerje a szövegszerkesztés, az elektronikus ügyintézés lépéseit, az ügyfélkapu használatát, az on-line álláskeresést. Célcsoport: Hátrányos helyzetűek. Képzés óraszáma: 25 óra Felnőttképzési és Pályázatírási ismeretek - l csoport, minimum lo fővel Cél: hogy a résztvevők aktuális felnőttképzési ismeretek birtokában képesek legyenek a jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezni az intézmény vagy civil szervezet keretei között folyó felnőttképzési tevékenységet, továbbá alkalmassá váljanak uniós pályázati projektek készítésére és intézményük pályázati menedzselésére. Célcsoport: Kulturális és oktatási intézményekben, alapítványoknál, egyesületeknél dolgozó szakemberek. Képzés óraszáma: 80 óra Könyvtárhasználók informatikai képzése - l csoport, minimum 5 fő Cél: A könyvtári szolgáltatások interneten keresztül való hozzáférésének elsajátítása. Célcsoport: Nincs sem iskolai végzettséghez, sem életkorhoz kötve. Képzés óraszáma: 25 óra Munkaterv Készítette: Malamidesz Szilvia

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT-l0-l/2015.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. közművelődési megállapodás. jóváhagyására

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. közművelődési megállapodás. jóváhagyására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NyíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEfON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALlS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT-26-1/2016.

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

II. A szerződés tárgya

II. A szerződés tárgya KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA Amely létrejött egyrészről Hajdúhadház Város Önkormányzata (székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.; képviseli:

Részletesebben

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014.(II.4.) Közművelődési rendelete Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 /2004. (VII. 1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Közművelődési megállapodás. (tervezet) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete

Közművelődési megállapodás. (tervezet) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete Közművelődési megállapodás (tervezet) amely létrejött az alulírott napon és helyen egyfelől a Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző által képviselt 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - - Gyermekeinkért,,16" Alapítvány és a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány-

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - - Gyermekeinkért,,16 Alapítvány és a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-524/323 E-MAIL: KULTURALlS@NYIREGVHAZA.HU Ügyíratszám: KULT- 7-1/2016. Ügyíntéző: Doka Diána

Részletesebben

közművelődési feladatairól 1

közművelődési feladatairól 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 6-1/2015.

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatának 6/1999. /VII.1./ sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatának 6/1999. /VII.1./ sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 6./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatának 6/1999. /VII.1./ sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban:

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Börcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(XI.14.) Ök. számú rendelete

Börcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(XI.14.) Ök. számú rendelete Börcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(XI.14.) Ök. számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól és ellátásuk módjáról Börcs Község önkormányzati képviselő-testülete (a

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) számú rendelete Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) számú rendelete Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) számú rendelete Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS Ügyszám: 08-8/323-10/2011 KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2001.(XI. 22.) számú RENDELETE A közművelődésről (egységes szerkezetben. 2014. június 6-tól hatályos állapot) A 29/2001. (XI. 22.) számú rendelet 2. a)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben