Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: /535 Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015. Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral kötendő közművelődési megállapodás jóváhagyására Tisztelt Bizottság! A közművelődés i feladatokról szóló 13/2011. ( ) önkormányzati rendelet 8. (7) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati közművelődési feladat megvalósulásában kiemelten résztvevő szervezetekkel Ft alatti feladat finanszírozás esetén a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság támogató határozata szükséges a közművelődési megállapodás megkötéséhez. A VOKE Vasutas M ű ve l ődési Ház és Könyvtár évre vonatkozóan Közművelődési Megállapodás megkötését kezdemé nyezte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata' a 2/2015.(11.19.) számú rendeletében a kulturális célfeladatokon belül a közművelődési megállapodásokra Ft összegű előirányzatot különített el. Az előterjesztés 2-3. számú mellékletében található közművelődés i feladatok és programok alapján, az Ft- összegű támogatás (forrás: kulturális célfeladat 2. pont költséghely) jelentősen hozzájárul a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár ez évi közművelődési céljainak megvalósításához. Előterjesztésünk 1. számú mellékiete a közművelődési megállapodást, a 2. számú mellékiete a megkötése iránti kéreimét - mely rögzíti a közművelődési tevékenységek ellátását is - valamint a 3. számú melléklet a évi munkatervet tartalmazza. A fentiek alapján ké rjük a Tisztelt Bizottságot, hogya 1. számú mellékletben található közművelődési megállapodást jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 13. Tisztelettel, ~~~ Doka Diána osztályvezető ( J N Y í R E G Y H Á Z A

2 Határozat - tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága /2015. (IV... ) számú határozata a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral kötendő közművelődési megállapodás jóváhagyásáról A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30j2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: Az előterjesztést megtárgyalta és a közművelődési megállapodást jóváhagyta és felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kösse meg a megállapodást. Nyíregyháza, 201S.. április "..." Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 3./ VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4./ Irattár (lj NY[REGYHÁZA

3 KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. számú melléklet EGYES KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉSA VOKE VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZÖn Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószám: , bankszámlaszáma : ) képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester (továbbiakban: támogató)- az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében közművelődési megállapodást köt a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral (Nyíregyháza, Toldi u. 23. szám, adószám : , bankszámlaszáma : ) képviseletében Malamidesz Szilvia (továbbiakban: támogatott) az alábbi feladat ellátására: A Közgyűlés 13/2011. (111.1.) önkormányzati rendeletben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. ban foglaltak szerint jelen közművelődési megállapodásban megjelölt feladatokat a tőle elvárható legmagasabb színvonaion ellátja. A VOKE Vasutas Művelődési területén látja el a Közművelődési részletezett feladatokat. Ház és Könyvtár kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Város Megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési I. A Közmövelődési Megállapodásban rögzítettek értelmében a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár évben az Önkormányzat kötelező feladataiból szakszerűen biztosítja Nyíregyházán, - az intézmény működési területén- az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását. 1. A törvény ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint biztosítja a Nyíregyháza és vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülését, valamint a város lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a törvény ában megfogalmazottakra. a). Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási önművelés, önképzés és az életesélyek javítása. b). Az iskolai képzés kiegészítő, valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok révén. c). A település szellemi, művészeti értékeinek, történelmi és népi hagyományainak feltárása - évfordulós rendezvények szervezése - ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő művészeti közösségek segítségéve I - a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak kínálatának bővítése. d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek folyamatos biztosítása - rétegklubok, gyűjtő - és modellező körök, önálló művészeti együttesek, iparművészeti közösségek működtetése. e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti biztosítása. fl. Szocio-kulturális feladatok ellátása C ~) _1.../ N Y í R E G Y H A Z A

4 - Karácsonyi és gyermeknapi karitatív programok hátrányos helyzetű gyermekek számára. g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. h). A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése. i). A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése j). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. Az intézmény a meghatározott közművelődési szolgáltatások közül: - a c, d, h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat ingyenesen, - az b, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében, - az a, f és g pont esetében jelképes önrész, nevezési díj, stb. befizetésével biztosítja a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. Az intézmény közművelődési tevékenységét a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, és a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Nyitvatartási idő VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. Hétfő - Péntek: óráig (a Könyvtár óráig) Szombat - Vasárnap: a nyitva tartás rendezvény függvénye. A nyitva tartás esetenként, illetve rendezvénytől függően változhat. I smeretterjesztő lehe t őségek a lakosság részére lehetőséget biztosít az intézményben ünnepségekhez, megemlékezésekhez kapcsolódó kiállítások megrendezéséhez. előseg íti a k ü lönböző korosztályok, társadalmi rétegek tagjai számára a kultúra értékeinek megismerését, megértését és befogadását aktív résztvevőként (művészeti csoportok) és befogadóként ( nézőként, hallgatóként) egyaránt. Ismeretterjesz t ő, amatőr, alkotóművészeti, sport és művelődési közösségeket működtet, melyek az alábbiak: Az intézményben térítésmentesen működő csoportok, klubok: Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Barátság Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. csütörtök óra Vasúttörténeti Kör - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Méhész Kör - minden hónap 1. hétfő óra Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő óra "Verdo Stelo" Eszperantó Kör - kedd óra Csipkeverő Kör - minden hónap 3. szerda óra Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök óra Kék Nefelejcs Dalkör - kedd óra Konzervgyári Néptánc Kör - csütörtök óra Sakkcsapat - szerda óra Német Társalgó Kör - csütörtök óra Együttműködés keretében: (j..j N Y í R E G Y H A Z A

5 Kézműves foglalkozások szervezése a Magyar Vöröskereszt Anya - Gyermek Segítő Otthon és Krízis Központ lakói számára.,alkotókuckó" működtetése a Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézményének óvodásaival havi rendszerességgel igényes, délelőtti fejlesztő foglalkozások. A működési területén az évfordulós rendezvények, ünnepségek lebonyolítása a művészeti csoportjainak közreműködésével: a Magyar Kultúra Napja Farsangi rendezvények Megemlékezés az 1948/49-es forradalom ról és szabadságharcról Költészet Napja Anyák Napja Gyermeknap Érkerti Ősz Megemlékezés az 1956-os forradalom eseményeiről Adventi, karácsonyi programok A közművelődési szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör: az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet (a mintegy lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél-Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep lakosai) közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű megvalósítása. II. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait bárki, de célzottan Nyíregyháza város polgárai igénybe vehetik. III. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár köteles a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodni. IV. A felek megállapodnak abban, hogya vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent megtesznek azért, hogyafeladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorális, illetve egyéb anyagi, vagy természetbeni támogatáshoz jusson. A megállapodás időtartama: április január 31. Nyíregyháza Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített feladatellátáshoz támogatást biztosít. A támogatás mértéke: Ft. A támogatás ütemezése: egy összegben, legkésőbb május 20-ig. A tá mogatott szá miaszá ma: A támogatott által ingyenesen és (vagy) térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások jelen megállapodás I. pontjában kerülnek felsorolásra. ~ ~!) NYÍREGYHAZA

6 Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét, valamint logo-ját a támogatással létrejött rendezvényen, kiadványon. Támogatott a címer és logo használatát igazoló dokumentumokat, (fotó, támpéldány) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden esetben köte les csatolni. A támogatott vállalja, hogya megállapodásban rögzített feladatot maradéktalanul végrehajtja, a támogatást a megállapodásban rögzített feladatra fordítja, annak felhasználásáról a támogatás időtartamának lejártát követő 30 napon belül a támogató által ellenőrzéssel megbízott a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának a megállapodás mellékletét képező szakmai és pénzügyi beszámolót készít. Támogatott tudomásul veszi, hogya vállalt feladat nem, vagy csak részben történő teljesülése a támogatás arányos összegének visszafizetésével, illetve a támogatás folyósításának megszűnésével jár. Támogatott igazolja azt, hogy rendelkezik legalább felsőfokú közművelődési végzettséggel/a feladat ellátáshoz szükséges legalább felsőfokú végzettségű közművelődési alkalmazottal. E közművelődés i megállapodást a felek - mint akaratukkal megegyezőt - a mai napon aláírásukkal megkötöttnek nyilván ítják. Nyíregyháza, április 21. Nyíregyháza Megyei Jogú Város VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzata képviseletében képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Malamidesz Szilvia Pénzügyi ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés: I..J N Y í R E G Y H A Z A

7 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 'tu Í-\~A'W-13:::{ }Jotr: Kultu rális Osztály Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza MJV polgármestere részére Tárgy: Támogatási kérelem Tisztelt Polgármester Úr! A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.) jaként támogatási kérelem elbírálása ügyében fordulok Önhöz. Intézményünk (2. számú melléklet) az Érkerti lakótelep peremén biztosítja a lakosok kulturális és közművelődési alapellátását és annak szakszerű megvalósítását (1. számú melléklet alapján). Ezen városrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet (a mintegy lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél - Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep). Az intézmény l)1inden lehetőséget megragad arra, hogy bizonyítsa, mag~s színvonaion képes ellátni közművelődési feladatait és ennek érdekében EFQM alapú minőségirányítási rendszert vezetett be ápril is ll-én az "Elkötelezettség a Kiválóságért" díjat vehettük át. Kérem Önt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város közművelődési megállapodás keretében adjon lehetőséget arra, hogy intézményünk továbbra is a megszokott színvonaion működhessen. Nyíregyháza, április 9. Tisztelettel: Felnőttképzési nyilvántartási szám:

8 1. számú melléklet VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - Nyíregyháza, Toldi u. 23. Az intézmény működési területe és feladatai: Az önkonnányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet Ca mintegy lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél-Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep lakosai) közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű megvalósítása. Az intézmény 1. a évi CXL. törvény ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint biztosítja a Nyíregyháza és vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülés ét, valamint a város lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a közművelődési tv ában megfogalmazottakra. a). Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási önművelés, önképzés és az életesélyek javítása. b). Az iskolai képzés kiegészítő, valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok révén. c). A település szellemi, művészeti értékeinek, történelmi és népi hagyományainak feltárása - évfordulós rendezvények szervezése - ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő művészeti közösségek segítségével - a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak kínálatának bővítése. d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek folyamatos biztosítása - rétegklubok, g yűjtő - és modellező körök, önálló művészeti együttesek, ipannűvészeti közösségek működtetése. e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti biztosítása. f). Szocio-kulturális feladatok ellátása - Karácsonyi és gyenneknapi karitatív programok hátrányos helyzetű gyennekek számára. g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. h). A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése. i). A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése j). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. 2. a 13/2011. ( ) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közművelődési feladatairól szóló rendelet 1 2. bekezdése alapján a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működése támogatható és feladatellátóként jelenhet meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának közművelődési feladatainak ellátásában.

9 2.1. valamint a 13/2011. ( ) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közművelődési feladatairól szóló rendelet 3 -a szerinti feladatokat tudja ellátni. Az önkormányzat közművelődési feladatai 3. (1) Az önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományok és a lakosság szükségletei alapján az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok tevékenységeire alapozva, a közművelődést sajátos eszközrendszerével segítse: a) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, a felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelő d és feladatrendszerében, b) az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési munkáját, művészeti csoportjainak, szakköreinek, hagyományápoló tevékenységét, c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárását, megismertetését, közismertté tételét a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, d) az egyetemes, a nemzeti és más nemzetiségi kultúra megismertetését, tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúráj ának gondozását, e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek, alkotó műhelyek tevékenységét - különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését, g) a kul túrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, h) a szabadidő kulturált eltöitéséhez a feltételek biztosítását, i) az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat. (2) A könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata (3) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: a) a rekreációs, szabadidő-sportos és kulturált művelődésére, szórakozásra alkalmat adó önkormányzati intézményi infrastruktúra biztosítását, esztétikus és cé l szerű közösségi színtér kialakítását megfelelő végzettségű szakemberrel, b) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének (képességeik, készségeik fejlesztésének) és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének és szünidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését, c) Nyíregyháza város hagyományainak ápolását és bemutatását, a lokálpatriotizmus erősítését, a helyi értékek védelm ét, a városi polgári élet és életmód fejlesztését, a kulturális turizmus segítését, d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését, e) a kimagasló értékeket képviselő zenei, táncművészeti, színházi és más hagyományőrző fesztiválok, kiállítások támogatását, kapcsolat kiépítését a közműve l ődés megyei, országos szervezeteivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesül etei vel.

10 A közművelődési tevékenység ellátása a közm űvelő dé si törvény alapján az 1. pontban megfogalmazottak szerint: Az intézmény a meghatározott közművelődési szolgáltatások közül - a c, d, h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat ingyenesen, - az b, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében, - az a, f és g pont esetében jelképes önrész, nevezési díj, stb. befizetésével biztosítja a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. Az intézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Nyitvatartási idő VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. Hétfő - Péntek: óráig (a Könyvtár óráig) Szombat - Vasárnap: a nyitva tartás rendezvény függvénye. A nyitva tartás esetenként, illetve rendezvény től függően változhat. Az intézményben térítésmentesen működő csoportok éves szinten, az önköltségszámítás szerint átlagosan Ft költséget jelentenek csoportonként. Az intézményben térítésmentesen működő csoportok, klubok Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Vasúttörténeti Kör - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Méhész Kör - minden hónap 1. hétfő óra Központi és Vasutas Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő óra "Verdo Stelo" Eszperantó Kör - kedd óra Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök óra Kék Nefelejcs Dalkör - kedd óra Konzervgyári Néptánc Csoport - csütörtök óra Sakk-Kör-szerda óra Sakk - palánták (gyermek sakk foglalkozás) - péntek óra Német Társalgó Kör - csütörtök óra Paleo Klub - minden hónap 3. hétfő óra Önismereti klub - kéthetente hétfő óra Együttműködés keretében: - "Alkotókuckó" működtetése a Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang és Bóbita Tagintézményének óvodásaival havi rendszerességgel igényes, délelőtti fejlesztő foglalkozások.

11 Évfordulós rendezvények, ünnepi műsorok szervezése a csoport jaink közreműködésével (pl. Magyar Kultúra Napja, Farsangi rendezvények, Március 15., Költészet Napja, Anyák Napja, Gyermeknap, Magyar Népmese Napok, Érkerti Osz, Adventi, karácsonyi programok). Az ingyenes szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítása érdekében kérem Polgármester Urat, hogy Ft összeggel közművelődési megállapodás keretében támogassa a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működését. Nyíregyháza, április 9. Malamidesz Szilvia intézményvezető

12 2. számú melléklet VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - Nyíregyháza A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - ahogy sokan ismerik a "Vasutas" lassan 100 éves működést tudhat maga mögött. Jelenlegi szervezeti formájában 1993 októbere óta működik, szervezeti státuszát tekintve egyesületi formában. Alapítója a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület. A Ház 2002 óta teljesen akadálymentesített, így a régió első akadálymentesített kulturális célú közintézménye. A könyvtárban Braille nyomtató és szövegfelismerő szkenner is található a közel 100 kölcsönözhető hangos könyv mellett. Bababarát terület címmel is rendelkeznek, így a kisgyermekes szülők is akadályok nélkül látogathat ják. Kiemelt célunk, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a "bárhonnan, bármit" elve. Szolgáltatásaink bővülnek, átalakulnak, változnak, egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár többcélú közművelődési intézmény: Közművelődési alap- és kiegészítő szolgáltatások - amatőr művészeti közösségek szervezése - helyi önszerveződő közösségek, csoportok támogatása - kiállítások szervezése - életmód és rekreác~ós programok szervezése, biztosítása - szabadidős rendezvények szervezése - nyugdíjasok pályázati segítségnyújtása Könyvtári alap- és kiegészítő szolgáltatások - kölcsönzés, helyben olvasás - közhasznú információk nyújtása - tájékoztatás, irodalomkutatás - csoportos foglalkozások gyerekeknek - rendezvények évfordulókhoz, egyéb alkalmakhoz kapcsolódóan - emagyarország Pont működtetése - referens kérdések megválaszolása - vasúti menetrendi tájékoztatás Felnőttképzési intézményként nyújtott szolgáltatások - ECDL képzés és vizsgáztatás, általános informatikai oktatás - felnőttképzési szolgáltatások: képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, előzetes tudás-szint felmérés, álláskeresési tanácsadás

13 1 VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Munkaterve év Az intézmény munkatervének összeállításakor a szakmai terveket, mint minden évben nagyban befolyásolják az intézmény pénzügyi lehetőségei - természetesen munkatársaimmal folyamatosan új pénzügyi források keresésén dolgozunk (pályázatok, együttműködési megállapodások, támogatási szerződések kötése, stb.). A helyi értékek befogadása, a közművelődési lehetőségek segítésének szándéka, értékek felkutatása és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése képezi munkánk alapját. Fontos a tartalmas rekreáció, a minőségi kultúra, a szabadidő értelmes, hasznos eltöltése, és az ezekhez keretet adó intézmény létezése, működése. Ezen szellemiség mentén készült el a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve. Általános elvek, célok A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár évi feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembevételével szervezi tevékenységét: Költséghatékonyság, Nyitott kapuk elv, Konstruktív együttműködés a városi önkormányzattal, a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, Konstruktív együttműködés a megyei önkormányzattal, megyei intézményekkel, civil szervezetekkel, Egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, Tehetséggondozás, Hagyományápolás, lokális értékek teremtése, feltárása, megismertetése és beépítése a helyi társadalom kultúrájába, Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi kul túrák értékeinek megismertetése, az ünnep kultúráj ának gondozása, Képzések, továbbképzések szervezése, kiemelt terület az időskorúak informatikai oktatása. Munkaterv Készítette: Malamidesz Szilvia

14 2 Célmeghatározás Fontosnak tartom a közművelődési és a felnőttek képzésére vonatkozó munka továbbfejlesztését, az intézményi szervezeti struktúra hatékony működtetését, a szervezeti kultúra tudatos fejlesztését, a versenyképesség, a humán erőforrás optimális kihasználását. Kiemeit célok és feladatok Az Érkerti településrész lakosainak kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése. A város hagyományainak ápolása és bemutatása, a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme. Helyi szellemi, művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások). A közösségi közművelődési törekvések támogatása. Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása. Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség kialakítása. Személyi és tárgyi feltételek, képzés Az intézményben jelenleg 4 főállású munkatárs dolgozik, egy fő részmunkaidőben, három fő teljes munkaidőben látja el a közművelődéshez és az intézmény működéséhez kapcsolatos feladatokat áprilisára vált véglegessé a jelenleg is fennálló létszám - 2 fő szakképzett kulturális szervező végzi a szakmai feladatokat (, közművelődési szakember), a pénzügyi és gazdasági feladatokat 2 fő szakképzett munkatárs végzi (gazdasági vezető, pénztáros részmunkaidőben). A könyvtári feladatokat megosztott munkakörben a pénztáros munkatárs végzi novemberéig Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával a Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. jóvoltából l fő közfoglalkoztatott segítette a Művelődési Ház munkáját (adminisztrátor munkakör), valamint l fő takarító i munkakörben 2014 októberéig. Bízom ezen program folytatásában, hiszen rendkívül nagy segítség ez a Művelődési Háznak. Részt veszűnk az NMI által koordinált kulturális közfoglalkoztatási programban is, ennek köszönhetően 1 fő közösségi munkást foglalkoztatunk. Munkaterv Készítette: Malamidesz Szilvia

15 3 Képzés Az intézmény nagy gondot fordít a munkatársak megfelelő oktatására, képzésére, továbbképzésére, tudásuk mélyítés ére, látásmódjuk kiszélesítésére ben is céljaink közé tartozik a munkatársak továbbképzése. A továbbképzések egyik célja, a folyamatosan változó jogszabályi környezet naprakész ismerete, másik célja az on-line marketing ismeretek fejlesztése. Működés és kapcsolatok Az intézmény működéséhez hozzájárul az alapító, a VOKE - Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesületének, valamit a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének támogatása biztosítja. Az ingatlan tulajdonosa (Vasutasok Szakszervezete) az eddigi években biztosította a térítés nélküli ingatlanhasználatot. A Ház önálló bevételét a termek, helyiségek bérbe adása, valamint a felnőttképzési tevékenység végzése jelenti. Nyitvatartási idő VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. Hétfő - Péntek: óráig (a Könyvtár óráig) Szombat - Vasárnap: a nyitva tartás rendezvény függvénye. A nyitva tartás esetenkénti (napi) megváltoztatására - rendezvénytől függően - az intézmény ja jogosult. A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár évben működő csoportok és tervezett programjaink Az intézmény közművelődési programja az Alapító Okiratban szereplő feladatok megvalósításai fázisait foglalja magában. Sikeres működése érdekében együttműködik a VOKE Tagintézményeivel, a helyi önkormányzattal, városi és megyei közművelődési intézményekkel, más szakmai szervezetekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű társadalmi és civil egyesületekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási, nevelési intézményekkel, és a civil szervezetekkel, folyamatos, jó kapcsolatot tart fent. Munkaterv Készítette: Malamidesz Szil via

16 4 A programok kinálatát úgy állítottuk össze, hogy mind a működési területünkön élők (Érkerti településrész), mind a városlakók, valamint a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. A nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével fontos számunkra a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekintjük. Célunk az, hogy programjainkkal és képzéseinkkel bekerüljünk a kedvelt és ismert intézmények közé. Ennek érdekében igyekszünk minél hatékonyabb marketing munkát végezni és rendezvényeinket, képzése inket minél szélesebb körben népszerűsíteni. Az intézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Működő csoportok, klubok Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő óra Vasúttörténeti Kör - minden hónap l. és 3. hétfő óra Méhész Kör - minden hónap l. hétfő óra Központi és Vasutas Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő óra "Verdo Stelo" Eszperantó Kör - kedd óra Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök óra Kék Nefelejcs Dalkör - kedd óra Konzervgyári Néptánc Csoport - csütörtök óra Sakk-Kör - szerda óra. Sakk - palánták (gyermek sakk foglalkozás) - péntek --' óra Német Társalgó Kör - csütörtök óra Paleo Klub - minden hónap 3. hétfő óra Önismereti klub - kéthetente hétfő óra Mozgásos foglalkozások, csoportok Aerobik - kedd és csütörtök óra Callanetics - hétfő és csütörtök óra és óra Mediball- hétfő és szerda óra és óra Street Dance School Tánciskola - kedd és csütörtök óra Capoeira - szerda óra Kung - fu - hétfő és szerda óra Eskrima - péntek óra Interval- kedd és csütörtök óra A Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang és Bóbita Tagintézményével együttműködési megállapodás alapján kéthavonta szervezünk Kreatív Alkotóműhelyt a jeles napokhoz és fontosabb eseményekhez kapcsolódva. A három órás foglalkozás alatt a gyermekek rajzo, illetve mesefilmet néznek és a témához kapcsolódva kézműves foglalkozáson vesznek részt. Az általuk készített alkotások rendszerint az intézmény bejáratánál lévő kiállító falra felkerülnek és az adott időszakban bemutatják a kis tehetségek munkáját. Munkaterv Készítette: Malamidesz ~

17 5 Tervezett programok január Magyar Kultúra Napja A hagyománynak megfelelően 201 S-ben is megünnepeljűk a Magyar Kultúra Napját, melyhez kapcsolódóan közösségeink tagjai versekkel, dalokkal, táncos előadással, munkatársaink kiállítás sal készülnek a résztvevök számára. A rendezvény az "Életet az Éveknek" Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetséggel együttműködésben valósul meg. Kiállítást nyitunk a Kállai Gyűjteményanyagából a művelődési ház társalgójában. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme január február Az "ismeretlen" Kállayak Időszaki kiállítás a Kállay GYŰjteményanyagából. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár társalgója február Kultúrházak Éjjel- Nappal Második alkalommal csatlakozunk ezen országos rendezvényhez, melyben az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket - a paleolit étrend bemutatása ételkóstolóval, aerobik, stepaerobik, callanetics és kung fu órák kipróbálásának lehetősége. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár február "Én is tudok rajzolni" Időszaki kiállítás a Jobb Agyféltekés rajztanfolyam résztvevőinek alkotásaiból. Helyszín: VOKE Vasut~s Művelődési Ház és Könyvtár társalgója február Farsangi batyus bál A Művelődési Ház csoport jaival farsangi zenés - táncos összejövetelt szervezünk. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme március 9. - Nőnapi kabarédélután Klubjaink, csoport jaink jelentős része hölgy, de nem csak nekik, hanem mindenkinek szeretnénk kedveskedni egy szórakoztató kabarédélutánnal egy pesti színjátszó társulat közreműködésével. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár március Megemlékezés az 1948/49-es forradalomról és szabadságharcról Nyugdijas Klubjaink és a művelődési ház csoportjainak részvételével tartunk megemlékezést. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhelyisége március Víz világnapja Rajzpályázat és kiállítás Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Mun.l(aterv Készítette: Malamidesz Szilvia

18 március április 30.: M. Róka Gábor emlékkiállítás A festőművész által a művelődési háznak adományozott képekből nyílik kiállítás a halálát követő évben. Születésének hónapjában emlékezünk a művészre április Költészet Napja A költészet napja József Attila születésnapjához kötődik, de a szintén április 11 - én született Márai Sándorról is megemlékezünk a rendezvény során. A program az "Életet az Éveknek" Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetséggel együttműködésben valósul meg. Kiállítást nyitunk József Attila és Márai Sándor műveiből a művelődési ház társalgójában. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme május 4. - Anyák napi műsor A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének tanulói adnak anyák napi műsort az érdeklődők, a résztvevők számára. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme május Gyermeknap Bábszínház június Nyár esti fiesta - Vasútmodell kiállítás A nagy sikernek örvendő debreceni vasútmodellezők egyesületének kiállítását idén is Nyíregyházára várjuk. A különböző mozdonyok és szerelvényeik terepasztalon "száguldozva" mutatkoznak be a nagyközönségnek. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár június A vasút képekben Fotókiállítás a győri VOKE Arany János Művelődési Ház és Könyvtár anyagából. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár június Vasúttörténeti kiállítás A vasúttörténeti emlékekből, vasutas relikviákból nyíló nosztalgikus kiállítás visszarepíti az érdeklődőket egészen a múlt század derekáig. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár társalgója június Fürge lábak nyári tábor Napközis tábor keretében biztosítunk hasznos és tartalmas napközbeni időtöltést az Érkertben lakó kisiskolás gyermekek részére. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár elsősorban június Vasutas Családi Nap Aktív időtöltést biztosítunk a régió ból városunkba érkező vasutas dolgozóknak, családjaiknak és baráti társaságuknak. Résztvevők száma: kb. 400 fő Tervezett helyszín: Tiszavasvári úti NYVSC pálya Ca korábbi évekhez hasonlóan) Munkaterv ~ Készített~: Malamidesz Szilvia

19 július Országos Vasutas Nap Ezen országos rendezvényt szeretnénk sok év után ismét Nyíregyházán megrendezni. A minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtó programok sora 9 órakor kezdődik. Főzőverseny, sport-, és családi vetélkedők, kézműves foglalkozások, koncertek és játszóház ígér kellemes kikapcsolódást. Résztvevők száma: kb fő Tervezett helyszín: Múzeumfalu, Sóstó szeptember 4. - október 2. - Fedélzeti utasellátó kiállítás Az utasellátó elmúlt 66 évét bemutató vándorkiállítás érkezik Nyíregyházára. Helyszín: Vasútállomás épülete szeptember 5. - Szüreti fesztivál Művelődési ház csoportj ai val együttműködésben szervezzük ezen táncos-zenés programot szeptember Magyar Népmese Nap A magyar népmesék világának kincseivel ismerkedünk az Érkerti lakótele óvodásaival kreatív alkotóműhely és zenés mesés foglalkozás során. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház Nagyterme október Érkerti ősz Az Aranykapu Népművészeti Egyesülettel kőzösen szervezett 2 napos program, mely kiállítással és kézműves termékek vásárával egybekötött kulturális, hagyományokra épülő program kavalkádot kínál a látogatóknak. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár október 6. - Megemlékezés az 1956-os forradalom eseményeiről Az intézményben működő közösségek tagjai emlékező beszélgetéssel készülnek, munkatársaink előadással és kiállítás sal járulnak hozzá az ünnepséghez. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhelyisége november december Tegyük a mosolyt valódivál Karácsonyi adománygyűjtés A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Karácsony közeledtével adománygyűjtést szervezünk egy rászoruló nyíregyházi intézmény részére. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár december 5. - Mikulás ünnepség Minden évben megszervezünk Mikulás ünnepségünket az előzetesen regisztrált nyíregyházi családok számára, mely izgalmas, interaktív programot kínál nemcsak a gyermekek számára. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme Munkaterv Készítette: ~l alamidesz SzilviCl

20 december Adventi program - kavalkád Az Intézményben működő csoportok/közösségek számára szervezett program, mely során megismerkedhetnek egymás tevékenységével az egyes csoportok, ezzel elősegítve a generációk közötti együttműködést. Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nagyterme december: Mandala kiállítás Egy nyíregyházi Mandala készítő hölgy kiállítása a művelődési ház előterében. Tervezett kiállítások a Kupé Galériába A galéria lehetőségeihez mérte n (mely az időjárás függvénye) tervezünk áprilistól szeptemberig kiállításokat. Tervezett programok tavasz és ősz folyamán Egészség-, és életmód napok Felnőttképzési tevékenység Nyilvántartási szám: A felnőttképzéssel kiemelt célunk, hogyalakosságnál tudatosítsuk a folyamatos képzések, átképzések fontosságát, szerepét a munkaerőpiaci viszonyok között. Digitális kompetenciák fejlesztése - l csoport, minimum 5 fővel Cél: hogy a hallgató képes legyen a számítógépet használni, ismerje a szövegszerkesztés, az elektronikus ügyintézés lépéseit, az ügyfélkapu használatát, az on-line álláskeresést. Célcsoport: Hátrányos helyzetűek. Képzés óraszáma: 25 óra Felnőttképzési és Pályázatírási ismeretek - l csoport, minimum lo fővel Cél: hogy a résztvevők aktuális felnőttképzési ismeretek birtokában képesek legyenek a jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezni az intézmény vagy civil szervezet keretei között folyó felnőttképzési tevékenységet, továbbá alkalmassá váljanak uniós pályázati projektek készítésére és intézményük pályázati menedzselésére. Célcsoport: Kulturális és oktatási intézményekben, alapítványoknál, egyesületeknél dolgozó szakemberek. Képzés óraszáma: 80 óra Könyvtárhasználók informatikai képzése - l csoport, minimum 5 fő Cél: A könyvtári szolgáltatások interneten keresztül való hozzáférésének elsajátítása. Célcsoport: Nincs sem iskolai végzettséghez, sem életkorhoz kötve. Képzés óraszáma: 25 óra Munkaterv Készítette: Malamidesz Szilvia

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524'586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 21. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008.(VI.25.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben