A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a"

Átírás

1 77. szám, március A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet az ó falu (történelmi településmag) védettségre javasolt, (védettség alatt álló) házai utcavonali homlokzatának, valamint a hagyományos utcakép (kerítés, kapu) felújítására. A pályázat célja: településünk egyedülálló faluképének megóvása. A pályázat lehetôséget biztosít Ft, azaz kettôszázezer forint vissza nem térítendô pénzügyi támogatás igénybevételére. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása ( Ft) szükséges. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, Ft a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó Ft a munka befejezésekor vehetô igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban (a második oldalon lévô formanyomtatványon). A pályázat nyerteseit háromtagú szakmai bizottság választja ki. A pályázat kiírója ingyenes szakmai tanácsot nyújt Szily Boldizsár Okl. Építészmérnök személyében. A kiíró különösen fontosnak tartja a fölösleges kiadások mellôzését. A pályázat benyújtásának határideje: április óra. A pályázat feltételei: 1., A homlokzat felújítása csak egy építész szakember felügyeletével és irányításával történhet. 2., Az elsôdleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés helyreállítása. 3., A pályázaton csak a tömegükben (méreteikben, arányaikban) hagyományokat ôrzô, ún. parasztházak vehetnek részt. 4., A rendelkezésre álló összeg csak a felújításhoz vehetô PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! igénybe, új ház illetve udvari ház vagy házrész építésére nem. A munkálatokat elôre egyeztetett határidôre be kell fejezni. 5., A pályázó a felújítás költségtervezetét maga állítja össze. 6., A pályázó a mellékelt pályázati adatlapon a munka rövid leírását, és költségvetés tervezetet készít. 7., A pályázott összeg új ház, illetve udvari ház, vagy házrész építésére nem vehetô igénybe. 8., A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság elôírásait, és az elôre egyezetett kivitelezési határidôt. Ennek elmulasztása esetén a forintos elsô részletet a visszafizetés idôpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetni. Sikeres pályázást! Óvjuk meg Kisoroszi páratlan faluképi értékeit! A pályázat további részleteirôl érdeklôdni lehet: Szily Boldizsár , Csontos Elek FELHÍVÁS! Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy március 21. napján 8 12 óráig veszélyeshulladékgyûjtés lesz Kisorosziban. Veszélyes hulladéknak minôsül: az autógumi, gyógyszerek, festékek, akkumulátor, elemek, háztartási és egyéb olaj, stb. Helye: Kisoroszi Polgármesteri Hivatal A lomtalanítás idôpontja: március 25. Kérjük, hogy a lomokat március napján legyenek szívesek az ingatlanok elé kirakni. TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ! NE HAGYJA VESZNI! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházaknak. Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház Szeretettel kérjük adójának 1%-át a R e f o rmátus Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével. Köszönjük!

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám 2

3 2009. március Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek A NYUGDÍJASKLUBBAN MEGINT ÜRESEN MARADT EGY SZÉK! ELMENT DR. HAGYMÁSI ÁRPÁD, ELMENT A DOKI Széked üresen maradt a nyugdíjasok között, a Rév utcai teraszomon és a faluban sok sok ember teraszán és szívében. Február 17-én a nyugdíjasok farsangi rendezvényére már hiába vártuk. Helyetted jött a hír, hogy végleg elmentél, és mi csak néztünk egymásra. Mi is történt? Amikor utoljára találkoztunk odaszóltál a feleségemnek: Ancika, vigyázzon a párjára. Miközben nem vigyáztál, azt hitted, hogy neked csak az a dolgod, hogy másra vigyázz. Már másodszor hagytál itt minket. Elôször amikor elköltöztetek Dömösre, de ezt már régen megbocsájtottuk, hiszen amikor csak tehetted, itt voltál közöttünk. Úgy gondoltuk, hogy Dömös csak egy kitérô volt. Barátaid, a Kisoroszi emberek, bizakodtak, hogy egyszer még visszajöttök, nem csak lélekben, hanem, mint régi lakók. Látom lelki szemeim elôtt, hogy sétálsz a falu fôutcáján ide oda köszönve és megkérdezve hogy van Juliska néni, hogy van Gyula bátyám? Azután betérsz a sörözôbe és néhány barát körében iszol egy sört és mesélsz az unokádról, meg hogy hogyan is volt ez meg az Debrecenben. És itt megáll a gondolat folytatása, hiszen ez már lehetetlen. Te már soha nem fogsz Kisoroszi fôutcáján sétálni. Dömöst már megbocsájtottuk, de ezt a másodikat soha nem fogjuk neked megbocsájtani, hogy itt hagytál családot, barátot. A nyugdíjasklubban vagy kiránduláson otthon tudtad hagyni napi gondjaidat, felszabadultan, jókedvûen beszélgettél, vagy éppen fújtad a nótákat. Rengeteg nótát ismertél, miközben gyûjtötted is a magyar nótaszövegeket. Többszázas gyûjteményed volt. Egy ismerôstôl én is kaptam nótaszöveget, azt terveztem hogy a következô találkozásnál neked adom. De ezek után már csak az égi kávéház teraszán tudom átadni. Ahol talán majd együtt daloljuk, hogy Hiába süt a világra melengetô napsugara decemberig több, mint 22 évig gyógyítottad a kisoroszi és dunabogdányi embereket, és rövid ideig a dömösieket. Ma sem értem, miért nem figyeltél kicsit magadra is. Soha nem hallottalak panaszkodni. Pedig mi aztán panaszkodtunk neked, hogy DOKI, itt megint fáj. Minden panaszra volt egy jó szavad vagy egy vicces recepted. Üres maradt egy szék most már örökre a családban, a barátoknál, a nyugdíjasklubban és a faluban. HIÁNYOZNI FOGSZ DOKI! Utolsó üdvözlettel a Nyugdíjasklub és a barátaid nevében Németh József BABA-, GYERMEK- ÉS FELNÔTTRUHÁK BÖRZÉJE MÁRCIUS 14-ÉN, SZOMBATON, IG A MISSZIÓ ÉPÜLETÉBEN. A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát: hozhatsz is, vihetsz is! A jó állapotban lévô ruháidat, gyermekruhákat behozhatod, majd a bentlévôkbôl válogathatsz! Szervezô: Családsegítô Szolgálat TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! A Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány 2008-ban az Önök adójának 1 %-ából forint támogatáshoz jutott. Köszönjük adófelajánlásaikat! A Közalapítvány eddigi mûködése során az Önök segítségével támogatni tudta az Óvodát, az Iskolát, az Idôsek Napját, A Baktay Ervin Múzeumot, az Ófalu rehabilitációs programot (a régi házak homlokzatának felújítását), A Falu Karácsonya rendezvényt, valamint a Duna Ünnepet. A támogatások odaítélésérôl minden alkalommal a négytagú kuratórium döntött. Kérjük Önöket, 2009-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. adószáma: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma 3

4 Iskolai hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám Február 13-án tartottuk szokásos iskolai jelmezbálunkat a visegrádi sportcsarnokban. Idén is sok szülô kísérte el gyermekét a bálba. A kisebb gyerekek ismét bizonyították, mindig lehet új ötleteket kitalálni, házilag kosztümöket elkészíteni. Természetesen most is az volt a fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, vidámságban, tánccal, nevetéssel teljen farsangi délutánunk. Külön nagy dicséretet érdemelnek azok a jelmezesek, akik verssel, jelenettel készültek. A friss színházi élmény hatására hirtelen farkasokká váltak a kisoroszi kisiskolások és nagy élvezettel adták elô a Dzsungel könyvébôl vett részletet. Megérdemelten kapták csoportos bemutatójukért a tortát. Minden farsang legfontosabb része a jelmezverseny mellett a tombolahúzás. Nyereményekben itt sem volt hiány, de sajnos nem volt teljes az öröm, mert a szervezôk figyelmetlensége miatt a kisoroszi iskolában árusított tömb ellenôrzô szelvényei csak késôbb, a húzás közben kerültek be a többi közé. A hibát nem lehet maradéktalanul jóvátenni, minden érintett úgy érezheti, hogy nyereménytôl esett el. Itt az újságban még egyszer elnézést kérek a szervezôk nevében. A fôdíjakért azonban még nagyobb ISKOLAI FARSANG eséllyel indulhattak a késôbb bedobott szelvények. Reméljük, hogy a jövô évi mulatságot semmi nem zavarja majd meg. A jelmezeseknek még egyszer gratulálok, szép tavaszt kívánok! Schmidt Anna A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is Visegrádra mentünk, hogy együtt teljen el a farsang, a két iskola tovább erôsítse, szorosabbra fûzze a kapcsolatát. Idén nem volt meghatározva egy téma sem, amely köré a jelmezeket kellett csoportosítani, szabadon beöltözhetett mindenki, aminek csak akart. Elsô osztályos tanulóink közül többen verssel is készültek: Blázsik Kitti, Horváth Boglárka, Sághi Lili, Németh Dávid, akiknek a szülei írták a jelmezeikhez a verseket. Köszönjük tanulóinknak és az anyukáknak a verseket! A farsang jól telt el, leszámítva a tombola körüli kellemetlenséget, amit én különösebben nem emelnék ki, viszont azt annál inkább, amire büszkék lehetünk, hogy az öt tortából hármat a kisoroszi iskolások hozhattak el: a farkasok mellett a Bántó testvérek, Arató Klaudia, Szabó Boglárka és Vörös Laura. Gratulálunk nekik! Budai Zsuzsanna 4

5 2009. március Kisoroszi Hírmondó Iskolai, közösségi hírek KÖZLEMÉNYEK Az Áprily Lajos általános Iskola tájékoztatja a kedves szülôket, hogy az elsôsök beíratása április 2-án lesz délután között Szárazné Fehér Tímeánál. Kérjük, hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, taj kártyáját, óvodai szakvéleményt, diákigazolványhoz 1 fénykép és 550 Ft. A kisoroszi tagiskolában március 25-én tartunk nyílt tanítási napot, melyre szeretettel várjuk a jövendô elsôsök szüleit is. A Fekete István Óvodában március 31-én, kedden 16 órakor tájékoztatjuk a beíratásról az iskolába készülô gyermekek szüleit. FIGYELEM! EBOLTÁS! NYÍLT NAP Szeretettel várunk minden iskolás szülôt és a leendô elsôs szülôket is március 25-én (szerdán) tartott nyílt napunkon. Egész nap látogathatók az órák és a napközi is! A tanítás 8:00 órakor kezdôdik, kérem az órák zavartalansága miatt pontosan érkezzenek! Az elsô osztály szerdai órarendje: 1. német nemzetiségi nyelv, 2. matematika, 3. írás, 4. olvasás, 5. testnevelés Csengetési rend: 1. óra: 8:00 8:45, 2. óra: 9:00 9:45, 3. óra: 9:55 10:40, 4. óra: 10:50 11:35, 5. óra: 11:45 12:30 Ebéd: 12:30 13 :00 Napközi: 13:00 16 :00 Értesítjük Kisoroszi község lakosságát, hogy a évi szervezett, kötelezô veszettség elleni eboltást az alábbi helyen és idôpontban végezzük: Oltás helye: Községháza Oltás idôpontja: március 27., péntek 9 12 óráig Pótoltás ideje: április 9. csütörtök óráig Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a helyszínen fizetendô: 3000 Ft/eb Lehetôség van arra is, hogy az oltás háznál történjen, ebben az esetben kérjük jelentsék be hétfô, szerda, p é n- tek: óra között a , vagy egész nap a , vagy os, vagy a Polgármesteri Hivatalban a ös telefonszámokon. Erre az igényt április 2-ig bejelenteni szíveskedjenek! A háznál történô oltásokat hétvégén végezzük. A 81/2002.(IX.14.) FVM rendelet értelmében tól kötelezô az ebek féregtelenítése védôoltás beadásának feltétele a féreghajtószer költsége 10 kg-ként 200 Ft. Ennek értelmében kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a beoltandó eb súlyának megfelelô összeget is szíveskedjenek magukkal hozni. Az ebek veszettség elleni védôoltását az oltás végzésére jogosult magán állatorvos is elvégezheti. Az oltás kötelezô! Az oltatlan eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, melynek során Ft-ig terjedô pénzbírság szabható ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutya esetleges külföldre szállításánál a veszettség elleni védôoltáson kívül a kutyák fertôzô szopornyicabetegség ellen beadott védôoltását is igazolni kell. A macskák veszettség elleni védôoltása nem kötelezô, de a fertôzések megelôzése érdekében minden macskatartónak ajánlott. Dr. Bándli József, hatósági állatorvos 5

6 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Böjtmás havában, március elsô napján indulunk Húsvét felé. Jézus élete sokat mond nekünk a böjtrôl, hiszen negyven napig a pusztában készült megváltó munkájára böjtöléssel, imádsággal. A böjt a tisztulás ideje. Megtisztulni kívülrôl, belülrôl attól a szennytôl, amely fertôzi fizikai, szellemi, erkölcsi világunkat. A böjtölés, úgy is mondhatnánk találóan: méregtelenítés nemcsak fiziológiai állóképességünk megújítását szolgálja mindennapi harcainkat megnyerni válságos világunkban, hanem lelki immunrendszerünket, Istennel való elmélyült kapcsolatunkat aktivizálja. Sajátos terápiát ajánl Jézus: Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia... bocsáss meg neki! (Lk 17,2 3) Az idézett Ige a Károli fordításban így hangzik: ôrizzétek meg magatokat! Ôrizd meg méltóságodat! Konfliktusaidban, a széles úton járók között is legyen láthatóvá rajtad, hogy Isten gyermeke vagy. Ôrizd meg érzékenységedet emberi kapcsolataidban, meg ne keményítsd szívedet! Ôrizd Isten ajándékát, az ô lelkét, amitôl emberré lettünk! Ôrizd meg reménységedet a jövô és embertársaid felôl, hiszen azt mécsesként adta kezedbe a sötétben eltévedtekért! Töltsd fel lelked a hit erejével! Igénk összefüggésében kezdd el Jézus egyik gyógyító terápiáját: a megbocsátást. Ne tartogasd haragodat, mert a keserûség megmérgezi szívedet, életedet, napjaidat, ne fordulj el a gonosz által uralt világtól, mert te is kaptál egy talentumot Jézus bûnbocsánatát átadni, mint ahogyan Isten is kinyitotta kegyelmét, szívét és országát feléd Jézus Krisztusban. A megbocsátás nem elnézése, helybenhagyása, legalizálása a bûnnek, hanem a bûnbánat elfogadása és a Krisztusban vállalt közösségünk gyakorlása. Kegyelme által így élhetünk egymás javára mi, bocsánatra várók és megbocsátók. Az ô végtelen irgalma tartott eddig is és hordoz ma is mindnyájunkat, és hív: mi, megbocsátásra kész bûnösök ôrizzük meg Istennek magunkat, nemzetünket, és teremtett világunkat! MÁRCIUSI ALKALMAK: Március elsô kiemelt alkalma nemzeti ünnepünk, 1848 március 15-e, a szabadság forradalmának 161. évfordulója, a megújhodás, az ifjúság és az emberi méltóságért tenni kész magyarság diadala is. Ez a még mindig aktuális és hangsúlyos ünnepünk ebben az évben éppen vasárnapra esik. Isten úgy rendelkezett, hogy véletlenül egy budapesti konferencián összetalálkoztam a b á n f f y- hunyadi református gyülekezet lelkipásztorával és a beszélgetésbôl hamarosan kiderült, hogy a gyülekeztük k ó r u s a március án Budapesten vendégszerepel egy gyülekezetben és a Parlamentben. A programjukból megtudtam, hogy vasárnap délután szívesen énekelnének nálunk, a kisoroszi református templomban. Örülünk, hogy a gyönyörû hímzésekkel borított, kalotaszegi viseletbe öltözött, oly sok sikert aratott kórust itt hallhatja és láthatja az ünneplô Kisoroszi. Meghívjuk erre az alkalomra szomszéd gyülekezeteket és településeket is az évfordulóhoz méltó, igényes elôadásra. A templomi ünnepség után a misszióban látjuk vendégül a kórust, és bizonyára mód nyílik baráti, testvéri beszélgetésre is velük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy vigyék el a jó hírt családjuknak, barátaiknak, szeretettel hívunk és várunk mindenkit március 15-én, vasárnap délután 15 órakor a református templomba ünnepi elôadásra. A bánffyhunyadi református templom Az elmúlt napokban, február 22-én szeretetvendégséggel folytattuk az istentiszteletet a gyülekezeti teremben. A hittanosok vidám és kedves szolgálata nyitotta meg a kötetlen együttlétet. Hallottunk és láttunk is énekeket, mert a kicsik nemcsak csicseregték, hanem el is játszották az Isten dicsôségére énekelt dalokat. Az egyik ének, mint imádság, kis telefonként szólalt meg, amellyel Istent lehet felhívni és vele beszélgetni. Szénási Tamásné, Zsófi néni vezette a gyerekek szolgálatát, éreztük, hogy nagy izgalommal készültek erre a alkalomra. A nagy taps után felszabadultan és gyorsan elfogyasztották a süteményeket. Mi, nagyok pedig szívesen beszélgettünk egymással azokról a mindennapokról, amelyek fontosak az életünkben. Jó volt így is együtt lenni, folytatjuk minden hónap utolsó vasárnapján. Örültünk, hogy a hittanosok szülei is részt vettek a szeretetvendégségen. Az ifjúsági gyülekezetünk programjába iktattuk be a keresztelési évfordulók megünneplését. Nem névnapokat, születésnapokat, hanem Jézus Krisztus tanítványságába, Isten népe tagjainak ünnepét készítjük elô. Összeírtuk az anyakönyvekbôl, kiket kereszteltünk az elmúlt húsz évben a kisoroszi református gyülekezetben, és március 22-ére öt ünnepeltet és családjaikat hívtuk meg. Az ünnep és a köszöntés jó alkalom arra, hogy 6

7 2009. március Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek személyes és hitbeli közösségünk határait egyre tágabbra nyissuk és gyülekezetünk tagjait, kicsiket és nagyokat egyaránt élô szeretetkapcsolatba vonjuk, tanítványságra bíztatva ôket egyházunkban Jézus Krisztus rendelése szerint:...elmenve, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve ôket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szeretettel hívjuk erre az alkalomra gyülekezetünk tagjait. Március utolsó vasárnapján, március 29-én ismét szeretetvendégséggel zárjuk a hónapot és készülünk a Húsvétra. Az együttlét központi témája: egyházi sajtónap. Bibliát, énekeskönyveket, imádságos könyveket, igehirdetéseket tartalmazó kiadványokat, sôt az ifjúsági és felnôtt irodalmat és izgalmas olvasmányokat lehet vásárolni, amelyekkel a lelki táplálást is szeretnénk elôsegíteni. Kérjük testvéreinket, tekintsék kitüntetett alkalomnak ezt a napot. Gondoljuk át, milyen kedves ajándék egy imádságos könyv annak, aki sokat van egyedül, és egyszerre megnyílik számára az imádságon keresztül az Istennel való együttlét, vigyük el ezeket az írásokat az otthonokba vigasztalásra, erôsítésre. Egyéb alkalmaink: vasárnapi istentisztelet, fél 11-kor, bibliaóra csütörtökön este 18 órakor, bibliaiskola a páros heteken szerdán, este 18 órakor. Makkai Lilla, református lelkész FIGYELEM!!! MÁRCIUS UTOLSÓ PÉNTEKJÉN, 27-ÉN FILMKLUB A MISSZIÓBAN!!! A PIMM Alapítvány idén ismét meghirdeti a székelyföldi Firtosváraljára szövôtáborát. Indulás: július 9. Érkezés: július 17. Utazás: menetrendszerû autóbuszjárattal Korondig, onnan személyautóval a célig (25 km). A tábor díja: napi Ft/fô, tartalmazza a szállást, az étkezést, a segédanyagokat és a tandíjat. Mindenki saját döntése és pénztárcája szerint gondolhatja át, hány napig kívánja a tábort igénybe venni. A tábor költségeit az oda- és visszaút, valamint a kirándulások utazási díjai növelik. A menetrendszerû a u t ó b u s z költsége kb Ft. Jelentkezési határidô: május 15. Foglalási határidô: május 31. Foglaló: a tábor költségének 30%-a, és a menetrendszerû autóbusz díja. Jelentkezés: Makkai Lilla elnöknél Cím: 2024 Kisoroszi, Hôsök tere 2. Telefon: , A KATOLIKUS EGYHÁZ MÁRCIUSI HÍREI A nagyböjti idôben Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Két kiemelkedô ünnep van, az egyik Szent József, a Boldogságos Szûz Mária jegyese, a másik Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szent József személyét a Szentírás által ismerjük meg. II. János Pál pápa tanítja A Megváltó ôrzôje kezdetû apostoli buzdításában: József egész élete hitbeli zarándokút volt. Amint Mária, ô is hû maradt Istentôl kapott hivatásához. Mária élete tökéletes beteljesedése annak az elsô fiatnak (legyennek), amelyet az angyali üdvözletkor mondott. József ellenben, amikor az angyal hírül adta neki Isten üzenetét, egyetlen szót sem szólt. Egyszerûen úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Ez az elsô tett lett József útjának kezdete. Az út folyamán az evangéliumok egyetlen szót sem említenek, amit József mondott volna. József hallgatása azonban különleges jelentôségû. Éppen hallgatásából olvashatjuk ki teljesen azt az igazságot, amelyet az evangélium ítélete tartalmaz róla, igaz ember volt. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe március 25. A megtestesülés kezdete, mely már a Megváltó születésére, Karácsonyra, december 25-re irányítja figyelmünket. A napi imánkban, az Üdvözlégy... -ben, mindig gondoljunk erre! Nagyböjt 4. vasárnapján, március 22-én a Szentföld javára szól a Világegyház gyûjtése. Adakozzunk jó szívvel! Április 5-én lesz Virágvasárnap. A szentmise keretében barkát szentelünk. Ez a Nagyhét kezdete, amely közvetlen felkészít bennünket Húsvét ünnepére. Kalász István, kanonok, plébános 7

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám KOKÁRDA Nem könnyû elfelejteni azt a kort, amikor bátorság kellet ahhoz, hogy március 15-én reggel feltûzze az ember a kokárdát kabátja hajtókájára. Ma már nincs szükség bátorságra ehhez, de a liberális nagyváros utcáin kokárdával sétáló ember még mindig különcnek érezheti magát, amikor azt látja, hogy szinte senki sem viseli a nemzeti szimbólumot. Vagy egyszerûen nem érdekli az embereket, vagy azt mondják magukban, minek ez a nagy magyarkodás? A trikolór elôször Mátyás korában tûnt fel egy pecsétnyomón, de ekkor még messze állt attól, hogy országszerte ismert legyen. Tömeges feltûnése az 1830-as évekre tehetô, amikor egyre gyakrabban jelent meg a városi polgárôrségek, céhszervezetek, a gomba módra szaporodó társadalmi szervezôdések, nemzeti kaszinók eszköztárában, vagy éppenséggel az országgyûlési követválasztások alkalmával. Nem véletlen tehát, hogy a pesti március 15-i forradalommal kezdôdô, országosan kibontakozó tüntetési hullám egyik fô követelése a császári jelképek és színek magyarral való felváltása volt. Ez késôbb könnyebben megtörténhetett, mivel a forradalom nyomán született áprilisi törvények XXI. cikkelye kimondta: 1.. A nemzeti szín és ország czímere ôsi jogaiba visszaállíttatik. A kokárda történetébe azonban nem csupán a felívelés, hanem a tiltás évei is beleivódtak. A 48-as forradalom leverésétôl a kiegyezésig senki sem hordhatta. A forradalmi emléknek számító nemzetiszín zászlók, lobogók vagy azok részei birtoklását, használatát üldözték és büntették. Azóta eltelt 161 esztendô, de mintha ma is érvényben lennének a fentebb leírt sorok. Viharok dúlnak most is a nemzeti szimbólumok fölött, már nem Petôfiékrôl vagy ötvenhatról, a hazáról vagy éppen az önrendelkezésrôl szólnak az ünnepi megemlékezéseink, hanem ki ki sajátos értelmezésben tûzi zászlajára vagy tagadja meg eredeti jelentésüket. Pedig nemzeti jelképeink, a trikolor, vagy akár ôsi hitvilágunk szimbólumai, már önmagukban is üzenetet hordoznak az arra fogékonyak számára, nem kellenek hozzájuk pártok, vagy rendezvények színpadain elhangzó üres szavak. A kokárda, a zászló, a koronás címer és a turul hirdeti, hogy van múltunk és jövônk itt a Kárpát medencében, s ebben a közösségben egybeköt minket magyarságunk, történelmünk. Néhány éve, március 15-én, az ünnepi mûsorok közül egy éjszakai beszélgetésben, érdekes és meglepô dologról esett szó. Az 1948-as forradalom eszmeiségérôl, az eseményeket körülvevô máig tartó érzelmekrôl, és mindezek jelképeirôl folyt a disputa. A három meghívott történész közül az egyik a médiában még nem hallott gondolattal állt elô. Elmondta, hogy a legismertebb nemzeti jelképeink egyikét, a kokárdát, szerinte nem az eredeti formájában használjuk. Nem a különbözô alakúra formált szalagokra gondolt, hanem arról beszélt, hogy szerinte mi, az olasz színrend szerint kialakított, azaz fordított színrendû kokárdát hordunk, vagyis egy olasz szimbólumot viselünk márciusi ünnepünkön. S hogy ez mennyire így van, bizonyságként elmondta, hogy az olasz parlamentben minden képviselôi szék hátára az általunk viselt kokárda van felfestve. A helyesen hajlított magyar kokárda zöld fehér piros Az általánosan használt kokárda piros fehér zöld A magyar kokárda piros fehér zöld színû, a piros az erôt, a fehér a hûséget, a zöld a reményt jelképezi. Az eredeti szabály szerint a színek mindig belülrôl kifelé olvasandók, tehát helyesen kívülre kerül a zöld. Közeli és távoli országok polgárai hétköznapjaikon is büszkén viselik nemzeti jelképeiket, Én azt mondom, tegyük, mi is ezt, mutassuk meg, mi van a szívünkben, magyarkodjunk. Papus KEDVES KISOROSZIAK! A Régi Idôk Házának fejlesztésére keresünk további régi tárgyakat. Keresnénk a képen látható, vagy ahhoz hasonló ólat. Érdeklôdéssel várjuk a nem tárgyi emlékeket is: helyi meséket, szokásokat, dalokat, történeteket. Vezetékes telefonszám: Mobiltelefonszám: , Drótposta: 8

9 2009. március Kisoroszi Hírmondó KEDVES CIVILEK, KISOROSZIAK, BARÁTAIM! Közösségi hírek Remélem elnézik, elnézitek nekem ezt a személyes hangot, sokat gondolkoztam, hogyan szólíthatnám meg a közösséget. Azért választottam a felhívással vegyes nyílt levél formáját, mert majd mindenkit érintô kérdés elé került a Közhasznú Kisoroszi Civil Egyesület. Egyfelôl: Van nekünk egy civil közhasznú Társaságunk, sok szép eredménnyel, sikeres kezdeményezéssel, környezetvédelmi akcióval, megnyert pályázatokkal. Csakhogy azok a programok amelyek az eltelt két évben megvalósultak, a és szüreti mulatsága, Márton napi kézmûves foglalkozás, Karácsonyi készülôdés, Húsvétváró szöszmötölés, Pünkösdikirály választás, és a Kistérségi Irodával való együttmûködésben megvalósult rendezvények létrehozása és mûködtetése, kizárólag három ember munkája volt (Móró Klára, Szabó Adrien és Rokob Orsolya), nem az egyesületé. Az elnökség két tagja, Szabó Adrien és Rokob Orsolya, most az ország más vidékére költözik. Nem világosak a célok. Most úgy néz ki, az egyesület a 7 éves mûködésének végére ért, elfogyott a lendület, nincs új civil kezdeményezés, a közgyülés saját feloszlatásán gondolkodik. A kassza üres. Fenntartható-e az egyesület? Másfelôl: Ébresztô emberek! Kedves Tagtársak és Leendô Tagtársak! Most van szüksége és ideje az összefogásnak, a civil kurázsinak. Vannak olyan dolgok, amelyek nem az önkormányzatok feladatai. Konkrét emberekre van szükség és konkrét felajánlásokra. Még sok tennivaló akad. Állambácsit kérem, felejtsétek el, senki nem szedi össze helyettünk a szemetet, és nem rendez nekünk évszakünnepeket, nem. Él itt egy egészséges erôs közösség. Mindenkit várunk, aki tehet, vagy tenni akar a kisorosziakért, a civil gondolatért, a közösség építéséért, a faluért. A közgyülés úgy döntött, haladékot ad az egyesületnek, hogy az újjáéleszti önmagát, vagy az állandó mûködési költségek hiányában befejezi mûködését. Pedig sok ötlet és igénymegvalósítás szolgálhatna örömünkre, minimális pénzbefektetéssel, némelyik anélkül, csereklub, hétvégi piac, agyagfesztivál, gyermekés ifjúsági programok, a játszóterünk is a szülôi közösség összefogásáért kiált. És a többi. Pedig szerintem képesek volnánk akár egy tornatermet is építeni. Ezért tisztelettel felhívnám a figyelmet, hogy várjuk a régi és az új erôket, az új beköltözôket, együttmûködôket, kíváncsiakat, kicsiket és nagyokat, ötleteikkel, igényeikkel, terveikkel, tagokat, pártolókat, péntekenként 18 órától a Könyvtárban. Ott olvasható alapító okiratunk, mûködési szabályzatunk is. Ezért bátorkodtam megszólalni. Az Egyesülettel kapcsolatban felmerülô kérdésekkel, gondolatokkal a online.hu-n vagyok elérhetô. Barátsággal: Apáti Balázs RÉGI IDÔK HÁZA A évben ismét lehetôvé vált a Régi Idôk Háza megnyitása. A tulajdonos, Jancsó Miklós rendelkezésünkre bocsátotta a Széchenyi utca 53. szám alatti házát. Az idei évben a tavalyi kiállítást bôvített és továbbfejlesztett formában szeretnénk a látogatók elé tárni. Ezért kérünk mindenkit, idôset és fiatalt egyaránt, hogy támogassa munkánkat. Örömmel fogadunk minden, ötven évnél régebbi falubéli tárgyat, képet, vagy akár elbeszélt emléket, amelyet a kiállítás részeként szívesen viszontlátnának. Az idei évben szeretnénk gyûjteni ugyanis a falu életével kapcsolatos meséket, emlékeket, történeteket is. Terveink szerint nem csak a kiállítás tavaly megszokott bemutatására szorítkoznánk, hanem továbbgondolva az elmúlt év szombatonkénti kézmûves játszóházait, szeretnénk megvalósítani a nyár folyamán néhány alkalommal egy hetes népi kézmûves napközis foglalkoztatást. Szeretnénk kulturális programokkal is színesíteni a múzeum mûködését népzenei, komolyzenei délutánok, népi kultúrával kapcsolatos felnôttoktatás, népmesedélutánok. A környezô iskolák és óvodák részére örömmel biztosítunk egynapos osztálykirándulásokat helytörténeti elôadással, tárlatvezetéssel, kézmûves foglalkozással, esetlegesen a falu egyéb nevezetességeinek, természeti kincseinek bemutatásával. A szolgáltatások áraiban érzékeltetni szeretnénk a nonprofit jelleget, azaz olyan árakon kínálnánk a különbözô programokat, amely inkább igazodik a mai átlag magyar családok lehetôségeihez, mint a legtöbb hasonló idôtartamra szóló esemény. Ezzel, úgy gondoljuk, a falu és a környezô falvak lakosságának is kedvezô alkalmat biztosítanánk a kulturált, értékmegôrzô idôtöltésre. Az idei évben együttmûködésre törekszünk azokkal az idegenforgalmi szervezôkkel, akik Kisoroszi helységet választják mûködésük egyik célállomásának. Jelentkezésüket várjuk a drótposta címen, a as és ös mobilszámokon. Köszönettel: Rokob Orsolya 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN,......ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. (József Attila) Ezt mondogatta mindig nagymamám. Természetesen nehéz volt gyerekként elfogadni, hogy precíz munkát várt el tôlem, nem engedte, hogy összecsapjam, amivel éppen foglalkoztam. Mostanra már saját gyermekeim vannak, akiket én ösztönzök nagyobb odafigyelésre akár a tanulásban, akár bármilyen egyéb tevékenységükben. Vajon megtehetem ezt? Példával szolgálok nekik? Remélem igen, mindenesetre nagyon igyekszem. Ennek egy része az is, hogy próbálom munkáimban betartani a helyesírási szabályokat, már csak azért is, mert úgy érzem, minôsít, hogyan bánok anyanyelvemmel, mit engedek ki a kezeim közül. A minket körülvevô világ írott megnyilvánulásai egészen tragikusak. A rendszerváltás óta szabadság helyett a szabadosság köszöntött ránk. Úgy érzem, a demokrácia, szabadság, emberi jogok címszavai alá bújva a lektorálás, korrektúrázás egyenlô lett a diktatórikus cenzúrával; úgy tartják, mindenkinek jogában áll azt írni, amit akar. Így az akciós újságoktól a többméteres közúti táblákon át a helyi köztéri alkotásokig és természetesen a levelekig, cikkekig, gyerekkönyvekig mindenhol helyesírási és stilisztikai hibák h e m z s e g n e k. Nézzünk néhány példát. Bevásárló kocsi, bevásárló központ: fantasztikus találmány, így nekem nem kell semmit sem csinálnom, elintézik helyettem! (bevásárlókocsi) Nyugdíjas klub: nem a klub nyugdíjas, hanem a tagjai. Klub nyugdíjasoknak, helyesen nyugdíjasklub. Eper lekvár, édesség hiány, kakaó tartalom: a kifejezések elsô szavai fônevek, nem melléknevek. Összetett szavakat látunk, ezért egybe kell írnunk ôket. Eperlekvár = eperbôl készült lekvár, édességhiány = édességnek a hiánya, kakaótartalom = mennyi kakaót tartalmaz. A különírás talán a legszélesebb körben elterjedt hiba, amivel találkozni szoktam. Igényesnek tûnô gyerekkönyvekben is gyakori, hogy egyesszámban kezdem el a mondatot, aztán többesszámban fejezzük be. Kilóg a lóláb a fordításnál is: hemzsegnek az anglicizmusok, ebbe beleértve a büntetlen szóismétlést (angolban nem számít): Ô megkérdezte a hercegnôt: "T e mit csinálsz?" Ô azt m o n d t a: "É n e s z e m e g y almát." "Adj nekem is" m o n d t a a herceg. "É n n e m adok" m o n d t a a hercegnô. Persze ez csak kitalált szöveg, de az nem, hogy a fordító a párbeszédnél nem gondolatjelet használt, ahogyan mi tesszük, hanem idézôjelet, ahogyan az angolok. gyakran kapok eket,olvasok mások által írt szövegeket Sok közüllük hihetetlenül slampos pedig számitó gépen írják tehát igénybe vehetnék az automata 77. szám helyesirás javitó lehetôséget (az Open Officeban megbizhatóbb, mint a Wordben). Sajnos ez a vesszôk használatában nem segit, de legalbb valamire jó. eröteljesen kezd elterjedni az hogy a nagybetüket melôzik tul sok szóközt hagynak és asszem már emlitettem a szóismétlést.az iskolában mindigis nyuzták a diákokat a szóismétlés miatt,felnôtt fejjel már enyire nem emlékszünk? Pedig a szóismétlés tényleg nem szép,unalmas lesz a történet tôle.azt meg végképp nem értem miért rakják egyesek az irásjelet a következô mondat elejéhe hiszen nem igy irunk kézel sem. Ha nem tetszett az elôzô bekezdés, annak nagyon örülök! Szóval ne legyünk restek, használjuk a helyesírásellenôrzôt a számítógépen, vegyük elô a Magyar helyesírás szabályait. Tudok javasolni még egy módszert számítógéppel rendelkezôknek: ha nem tudják egy szó írásmódját, írják be az internetes keresôbe macskaköröm közé az elképzelt változatot. Például: "eper lekvár", "eperlekvár". (Itt a Google már ki kis írja, hogy keresési javaslat: eperlekvár.) Amelyikre több találat van, v a l ó s z í n û l e g az a jó. A szövegszerkesztô programokban az ikonok között van egy visszafordított, kettôs szárú P-betû, ez a nem nyomtatható karaktereket jelöli. Segítségével kiszûrhetô a túl sok szóköz. Végül a játékos kedvûeknek ajánlom, hogy számolják meg a hibákat a kettôvel ezelôtti bekezdésben. Én negyvenn é l abbahagytam a számolást... Bozókiné Antal Rita Jav.: Gy a k r a n kapok eket, olvasok mások által írt s z ö v e g e k e t. Sok közülük hihetetlenül slampos, pedig s z á m í- t ó g é p e n í r j á k, tehát igénybe vehetnék az automata h e l y e s - í r á s - j a v í t ó lehetôséget (az Open Office-ban megbíz h a t ó b b, mint a Wordben). Sajnos ez a vesszôk használatában nem s e gít, de legalább valamire jó. Erôteljesen kezd elterjedni a z, hogy a nagybetûket mell ô z i k, túl sok szóközt h a g y n a k, és azt hiszem, már említettem a s z ó i s m é t l é s t. Az iskolában mindig is n yúzták a diákokat a s z ó i s m é t l é s m i a t t, felnôtt fejjel már en n yire nem emlékszünk? Pedig a s z ó i s m é t l é s t é n y- leg nem szép, unalmas lesz a történet tôle. Azt meg végképp nem értem, miért rakják egyesek az írásjelet a következô mondat elejére, hiszen nem így írunk kézzel sem. APRÓHIRDETÉS Családi házban 2 szoba kábeltévével, felszerelt konyhával, fürdôszobával, mosógéppel, WC-vel, fedett kocsibeállóval kiadó. Tel.: , Gáz-, fûtés-, víz-, csatornaszerelés. T e l e f o n / f a x / ü z e n e t : , mobil: , 10

11 2009. március Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek A Fôtér ABC márciusi akciói: Kozel dobozos sör, 0,5l 165 Ft Meggy Márka, 0,25 l 39 Ft + üveg Stamford filteres teák, 6 9 F t Kukoricaliszt, 1 kg 155 Ft Chio burgonyaszirom F t Akciónk a készlet erejéig érvényes. A Rácz Fogadó tavaszi akciója: 2=3 Két éjszaka után a harmadikat ajándékba adjuk március 1. és május 31. között. A borozó pénteken, szombaton és vasárnap, az étterem szombaton és vasárnap várja vendégeit. Asztalfoglalás: hétközben , hétvégén MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE B A L Á Z S kerékpárbolt Leányfalui Strandés Termálfürdôben a kisoroszi lakosok lakcímkártyájuk felmutatásával az alábbi kedvezményekre jogosultak szept. 1-tôl ápr. 30-ig: napijegy: 900 Ft 7 alk. bérlet: 5400 Ft 20 alk. bérlet: Ft Telefon: 26/ Bízza szakemberre kerékpárját! nyitva tartás: hétfô péntek 10 18, szombaton 9 13 Cím: 2000 Szentendre, Elôd utca 2/a. Telefon: Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon: Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok sóder mész cement (magyar, import) téglák ( Po ro th e rm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák tetôfedôanyagok gipszkarton Baumit termékek zsalukô járdalap pázsitrácskô térburkolókô terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H P: 7 16-ig, Szo: 7 12-ig 11

12 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó március Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Rendôrség Vadászi László Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: , K: Sz: , Cs: Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 óráig Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H P: 8 17 Tahitótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Könyvtár és internet Nyitva: P: 15 19, Szo: S z e n t m i s e a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor I s t e n t i s z t e l e t a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Tavasszal nyit újra! Nyitva: péntek ig szombat-vasárnap ig Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 01. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Elôzetes bejelentkezésre is. Falugazdász Losonczi Zoltán Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László Duna u. 2. Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Z ö l d h u l l a d é k - g y û j t é s : május 8 10., szeptember A füvet, levelet zsákban, a nyesedéket max. 1 m hosszan, összekötve kérjük kitenni. L o m t a l a n í t á s : március , október V e s z é l y e s h u l l a d é k - g y û j t é s : március 21-én és október 10- én 8 12-ig az Önkormányzat elôtt. Hirdetési árak: apróhirdetés 240,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 750,- Ft 1/8 oldal 1.500,- Ft 1/4 oldal 3.000,- Ft 1/2 oldal 6.000,- Ft 1/1 oldal12.000,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. Államilag elismert DAJKA, GYÓGYPEDA- GÓGIAI és PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS- KÉPZÉS Budapesten. KASZA KÉPZÔ % : NYSZ: A Kaposvári Hulladékgyûjtô Zrt.: Impresszum NE HOZZA HOZZÁNK! HÛTÔJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT, MIKRÓJÁT, SZÁRÍTÓGÉPÉT, VILLANYBOJLERÉT... MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK! INGYENES KISZÁLLÁS VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG ÉS A DUNAKANYAR-PILIS TERÜLETÉN HIBABEJELENTÉS INFÓ NON STOP Guelmino Bt. Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: április 4-5, május 9-10, június 6-7, július 4-5. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. 12

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete!

Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Tisztelt Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. Szállodánk Balatonszárszón az egyik legkedveltebb üdülőövezetben

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása.

Baross. Élet az iskolánkban. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. Baross Élet az iskolánkban 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2009-ben befejeződött az iskola épületének felújítása. 2010-ben

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben