A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a"

Átírás

1 77. szám, március A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet az ó falu (történelmi településmag) védettségre javasolt, (védettség alatt álló) házai utcavonali homlokzatának, valamint a hagyományos utcakép (kerítés, kapu) felújítására. A pályázat célja: településünk egyedülálló faluképének megóvása. A pályázat lehetôséget biztosít Ft, azaz kettôszázezer forint vissza nem térítendô pénzügyi támogatás igénybevételére. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása ( Ft) szükséges. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, Ft a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó Ft a munka befejezésekor vehetô igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban (a második oldalon lévô formanyomtatványon). A pályázat nyerteseit háromtagú szakmai bizottság választja ki. A pályázat kiírója ingyenes szakmai tanácsot nyújt Szily Boldizsár Okl. Építészmérnök személyében. A kiíró különösen fontosnak tartja a fölösleges kiadások mellôzését. A pályázat benyújtásának határideje: április óra. A pályázat feltételei: 1., A homlokzat felújítása csak egy építész szakember felügyeletével és irányításával történhet. 2., Az elsôdleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés helyreállítása. 3., A pályázaton csak a tömegükben (méreteikben, arányaikban) hagyományokat ôrzô, ún. parasztházak vehetnek részt. 4., A rendelkezésre álló összeg csak a felújításhoz vehetô PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! igénybe, új ház illetve udvari ház vagy házrész építésére nem. A munkálatokat elôre egyeztetett határidôre be kell fejezni. 5., A pályázó a felújítás költségtervezetét maga állítja össze. 6., A pályázó a mellékelt pályázati adatlapon a munka rövid leírását, és költségvetés tervezetet készít. 7., A pályázott összeg új ház, illetve udvari ház, vagy házrész építésére nem vehetô igénybe. 8., A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság elôírásait, és az elôre egyezetett kivitelezési határidôt. Ennek elmulasztása esetén a forintos elsô részletet a visszafizetés idôpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetni. Sikeres pályázást! Óvjuk meg Kisoroszi páratlan faluképi értékeit! A pályázat további részleteirôl érdeklôdni lehet: Szily Boldizsár , Csontos Elek FELHÍVÁS! Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy március 21. napján 8 12 óráig veszélyeshulladékgyûjtés lesz Kisorosziban. Veszélyes hulladéknak minôsül: az autógumi, gyógyszerek, festékek, akkumulátor, elemek, háztartási és egyéb olaj, stb. Helye: Kisoroszi Polgármesteri Hivatal A lomtalanítás idôpontja: március 25. Kérjük, hogy a lomokat március napján legyenek szívesek az ingatlanok elé kirakni. TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ! NE HAGYJA VESZNI! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházaknak. Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház Szeretettel kérjük adójának 1%-át a R e f o rmátus Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével. Köszönjük!

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám 2

3 2009. március Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek A NYUGDÍJASKLUBBAN MEGINT ÜRESEN MARADT EGY SZÉK! ELMENT DR. HAGYMÁSI ÁRPÁD, ELMENT A DOKI Széked üresen maradt a nyugdíjasok között, a Rév utcai teraszomon és a faluban sok sok ember teraszán és szívében. Február 17-én a nyugdíjasok farsangi rendezvényére már hiába vártuk. Helyetted jött a hír, hogy végleg elmentél, és mi csak néztünk egymásra. Mi is történt? Amikor utoljára találkoztunk odaszóltál a feleségemnek: Ancika, vigyázzon a párjára. Miközben nem vigyáztál, azt hitted, hogy neked csak az a dolgod, hogy másra vigyázz. Már másodszor hagytál itt minket. Elôször amikor elköltöztetek Dömösre, de ezt már régen megbocsájtottuk, hiszen amikor csak tehetted, itt voltál közöttünk. Úgy gondoltuk, hogy Dömös csak egy kitérô volt. Barátaid, a Kisoroszi emberek, bizakodtak, hogy egyszer még visszajöttök, nem csak lélekben, hanem, mint régi lakók. Látom lelki szemeim elôtt, hogy sétálsz a falu fôutcáján ide oda köszönve és megkérdezve hogy van Juliska néni, hogy van Gyula bátyám? Azután betérsz a sörözôbe és néhány barát körében iszol egy sört és mesélsz az unokádról, meg hogy hogyan is volt ez meg az Debrecenben. És itt megáll a gondolat folytatása, hiszen ez már lehetetlen. Te már soha nem fogsz Kisoroszi fôutcáján sétálni. Dömöst már megbocsájtottuk, de ezt a másodikat soha nem fogjuk neked megbocsájtani, hogy itt hagytál családot, barátot. A nyugdíjasklubban vagy kiránduláson otthon tudtad hagyni napi gondjaidat, felszabadultan, jókedvûen beszélgettél, vagy éppen fújtad a nótákat. Rengeteg nótát ismertél, miközben gyûjtötted is a magyar nótaszövegeket. Többszázas gyûjteményed volt. Egy ismerôstôl én is kaptam nótaszöveget, azt terveztem hogy a következô találkozásnál neked adom. De ezek után már csak az égi kávéház teraszán tudom átadni. Ahol talán majd együtt daloljuk, hogy Hiába süt a világra melengetô napsugara decemberig több, mint 22 évig gyógyítottad a kisoroszi és dunabogdányi embereket, és rövid ideig a dömösieket. Ma sem értem, miért nem figyeltél kicsit magadra is. Soha nem hallottalak panaszkodni. Pedig mi aztán panaszkodtunk neked, hogy DOKI, itt megint fáj. Minden panaszra volt egy jó szavad vagy egy vicces recepted. Üres maradt egy szék most már örökre a családban, a barátoknál, a nyugdíjasklubban és a faluban. HIÁNYOZNI FOGSZ DOKI! Utolsó üdvözlettel a Nyugdíjasklub és a barátaid nevében Németh József BABA-, GYERMEK- ÉS FELNÔTTRUHÁK BÖRZÉJE MÁRCIUS 14-ÉN, SZOMBATON, IG A MISSZIÓ ÉPÜLETÉBEN. A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát: hozhatsz is, vihetsz is! A jó állapotban lévô ruháidat, gyermekruhákat behozhatod, majd a bentlévôkbôl válogathatsz! Szervezô: Családsegítô Szolgálat TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! A Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány 2008-ban az Önök adójának 1 %-ából forint támogatáshoz jutott. Köszönjük adófelajánlásaikat! A Közalapítvány eddigi mûködése során az Önök segítségével támogatni tudta az Óvodát, az Iskolát, az Idôsek Napját, A Baktay Ervin Múzeumot, az Ófalu rehabilitációs programot (a régi házak homlokzatának felújítását), A Falu Karácsonya rendezvényt, valamint a Duna Ünnepet. A támogatások odaítélésérôl minden alkalommal a négytagú kuratórium döntött. Kérjük Önöket, 2009-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. adószáma: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma 3

4 Iskolai hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám Február 13-án tartottuk szokásos iskolai jelmezbálunkat a visegrádi sportcsarnokban. Idén is sok szülô kísérte el gyermekét a bálba. A kisebb gyerekek ismét bizonyították, mindig lehet új ötleteket kitalálni, házilag kosztümöket elkészíteni. Természetesen most is az volt a fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, vidámságban, tánccal, nevetéssel teljen farsangi délutánunk. Külön nagy dicséretet érdemelnek azok a jelmezesek, akik verssel, jelenettel készültek. A friss színházi élmény hatására hirtelen farkasokká váltak a kisoroszi kisiskolások és nagy élvezettel adták elô a Dzsungel könyvébôl vett részletet. Megérdemelten kapták csoportos bemutatójukért a tortát. Minden farsang legfontosabb része a jelmezverseny mellett a tombolahúzás. Nyereményekben itt sem volt hiány, de sajnos nem volt teljes az öröm, mert a szervezôk figyelmetlensége miatt a kisoroszi iskolában árusított tömb ellenôrzô szelvényei csak késôbb, a húzás közben kerültek be a többi közé. A hibát nem lehet maradéktalanul jóvátenni, minden érintett úgy érezheti, hogy nyereménytôl esett el. Itt az újságban még egyszer elnézést kérek a szervezôk nevében. A fôdíjakért azonban még nagyobb ISKOLAI FARSANG eséllyel indulhattak a késôbb bedobott szelvények. Reméljük, hogy a jövô évi mulatságot semmi nem zavarja majd meg. A jelmezeseknek még egyszer gratulálok, szép tavaszt kívánok! Schmidt Anna A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is Visegrádra mentünk, hogy együtt teljen el a farsang, a két iskola tovább erôsítse, szorosabbra fûzze a kapcsolatát. Idén nem volt meghatározva egy téma sem, amely köré a jelmezeket kellett csoportosítani, szabadon beöltözhetett mindenki, aminek csak akart. Elsô osztályos tanulóink közül többen verssel is készültek: Blázsik Kitti, Horváth Boglárka, Sághi Lili, Németh Dávid, akiknek a szülei írták a jelmezeikhez a verseket. Köszönjük tanulóinknak és az anyukáknak a verseket! A farsang jól telt el, leszámítva a tombola körüli kellemetlenséget, amit én különösebben nem emelnék ki, viszont azt annál inkább, amire büszkék lehetünk, hogy az öt tortából hármat a kisoroszi iskolások hozhattak el: a farkasok mellett a Bántó testvérek, Arató Klaudia, Szabó Boglárka és Vörös Laura. Gratulálunk nekik! Budai Zsuzsanna 4

5 2009. március Kisoroszi Hírmondó Iskolai, közösségi hírek KÖZLEMÉNYEK Az Áprily Lajos általános Iskola tájékoztatja a kedves szülôket, hogy az elsôsök beíratása április 2-án lesz délután között Szárazné Fehér Tímeánál. Kérjük, hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, taj kártyáját, óvodai szakvéleményt, diákigazolványhoz 1 fénykép és 550 Ft. A kisoroszi tagiskolában március 25-én tartunk nyílt tanítási napot, melyre szeretettel várjuk a jövendô elsôsök szüleit is. A Fekete István Óvodában március 31-én, kedden 16 órakor tájékoztatjuk a beíratásról az iskolába készülô gyermekek szüleit. FIGYELEM! EBOLTÁS! NYÍLT NAP Szeretettel várunk minden iskolás szülôt és a leendô elsôs szülôket is március 25-én (szerdán) tartott nyílt napunkon. Egész nap látogathatók az órák és a napközi is! A tanítás 8:00 órakor kezdôdik, kérem az órák zavartalansága miatt pontosan érkezzenek! Az elsô osztály szerdai órarendje: 1. német nemzetiségi nyelv, 2. matematika, 3. írás, 4. olvasás, 5. testnevelés Csengetési rend: 1. óra: 8:00 8:45, 2. óra: 9:00 9:45, 3. óra: 9:55 10:40, 4. óra: 10:50 11:35, 5. óra: 11:45 12:30 Ebéd: 12:30 13 :00 Napközi: 13:00 16 :00 Értesítjük Kisoroszi község lakosságát, hogy a évi szervezett, kötelezô veszettség elleni eboltást az alábbi helyen és idôpontban végezzük: Oltás helye: Községháza Oltás idôpontja: március 27., péntek 9 12 óráig Pótoltás ideje: április 9. csütörtök óráig Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a helyszínen fizetendô: 3000 Ft/eb Lehetôség van arra is, hogy az oltás háznál történjen, ebben az esetben kérjük jelentsék be hétfô, szerda, p é n- tek: óra között a , vagy egész nap a , vagy os, vagy a Polgármesteri Hivatalban a ös telefonszámokon. Erre az igényt április 2-ig bejelenteni szíveskedjenek! A háznál történô oltásokat hétvégén végezzük. A 81/2002.(IX.14.) FVM rendelet értelmében tól kötelezô az ebek féregtelenítése védôoltás beadásának feltétele a féreghajtószer költsége 10 kg-ként 200 Ft. Ennek értelmében kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a beoltandó eb súlyának megfelelô összeget is szíveskedjenek magukkal hozni. Az ebek veszettség elleni védôoltását az oltás végzésére jogosult magán állatorvos is elvégezheti. Az oltás kötelezô! Az oltatlan eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, melynek során Ft-ig terjedô pénzbírság szabható ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutya esetleges külföldre szállításánál a veszettség elleni védôoltáson kívül a kutyák fertôzô szopornyicabetegség ellen beadott védôoltását is igazolni kell. A macskák veszettség elleni védôoltása nem kötelezô, de a fertôzések megelôzése érdekében minden macskatartónak ajánlott. Dr. Bándli József, hatósági állatorvos 5

6 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Böjtmás havában, március elsô napján indulunk Húsvét felé. Jézus élete sokat mond nekünk a böjtrôl, hiszen negyven napig a pusztában készült megváltó munkájára böjtöléssel, imádsággal. A böjt a tisztulás ideje. Megtisztulni kívülrôl, belülrôl attól a szennytôl, amely fertôzi fizikai, szellemi, erkölcsi világunkat. A böjtölés, úgy is mondhatnánk találóan: méregtelenítés nemcsak fiziológiai állóképességünk megújítását szolgálja mindennapi harcainkat megnyerni válságos világunkban, hanem lelki immunrendszerünket, Istennel való elmélyült kapcsolatunkat aktivizálja. Sajátos terápiát ajánl Jézus: Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia... bocsáss meg neki! (Lk 17,2 3) Az idézett Ige a Károli fordításban így hangzik: ôrizzétek meg magatokat! Ôrizd meg méltóságodat! Konfliktusaidban, a széles úton járók között is legyen láthatóvá rajtad, hogy Isten gyermeke vagy. Ôrizd meg érzékenységedet emberi kapcsolataidban, meg ne keményítsd szívedet! Ôrizd Isten ajándékát, az ô lelkét, amitôl emberré lettünk! Ôrizd meg reménységedet a jövô és embertársaid felôl, hiszen azt mécsesként adta kezedbe a sötétben eltévedtekért! Töltsd fel lelked a hit erejével! Igénk összefüggésében kezdd el Jézus egyik gyógyító terápiáját: a megbocsátást. Ne tartogasd haragodat, mert a keserûség megmérgezi szívedet, életedet, napjaidat, ne fordulj el a gonosz által uralt világtól, mert te is kaptál egy talentumot Jézus bûnbocsánatát átadni, mint ahogyan Isten is kinyitotta kegyelmét, szívét és országát feléd Jézus Krisztusban. A megbocsátás nem elnézése, helybenhagyása, legalizálása a bûnnek, hanem a bûnbánat elfogadása és a Krisztusban vállalt közösségünk gyakorlása. Kegyelme által így élhetünk egymás javára mi, bocsánatra várók és megbocsátók. Az ô végtelen irgalma tartott eddig is és hordoz ma is mindnyájunkat, és hív: mi, megbocsátásra kész bûnösök ôrizzük meg Istennek magunkat, nemzetünket, és teremtett világunkat! MÁRCIUSI ALKALMAK: Március elsô kiemelt alkalma nemzeti ünnepünk, 1848 március 15-e, a szabadság forradalmának 161. évfordulója, a megújhodás, az ifjúság és az emberi méltóságért tenni kész magyarság diadala is. Ez a még mindig aktuális és hangsúlyos ünnepünk ebben az évben éppen vasárnapra esik. Isten úgy rendelkezett, hogy véletlenül egy budapesti konferencián összetalálkoztam a b á n f f y- hunyadi református gyülekezet lelkipásztorával és a beszélgetésbôl hamarosan kiderült, hogy a gyülekeztük k ó r u s a március án Budapesten vendégszerepel egy gyülekezetben és a Parlamentben. A programjukból megtudtam, hogy vasárnap délután szívesen énekelnének nálunk, a kisoroszi református templomban. Örülünk, hogy a gyönyörû hímzésekkel borított, kalotaszegi viseletbe öltözött, oly sok sikert aratott kórust itt hallhatja és láthatja az ünneplô Kisoroszi. Meghívjuk erre az alkalomra szomszéd gyülekezeteket és településeket is az évfordulóhoz méltó, igényes elôadásra. A templomi ünnepség után a misszióban látjuk vendégül a kórust, és bizonyára mód nyílik baráti, testvéri beszélgetésre is velük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy vigyék el a jó hírt családjuknak, barátaiknak, szeretettel hívunk és várunk mindenkit március 15-én, vasárnap délután 15 órakor a református templomba ünnepi elôadásra. A bánffyhunyadi református templom Az elmúlt napokban, február 22-én szeretetvendégséggel folytattuk az istentiszteletet a gyülekezeti teremben. A hittanosok vidám és kedves szolgálata nyitotta meg a kötetlen együttlétet. Hallottunk és láttunk is énekeket, mert a kicsik nemcsak csicseregték, hanem el is játszották az Isten dicsôségére énekelt dalokat. Az egyik ének, mint imádság, kis telefonként szólalt meg, amellyel Istent lehet felhívni és vele beszélgetni. Szénási Tamásné, Zsófi néni vezette a gyerekek szolgálatát, éreztük, hogy nagy izgalommal készültek erre a alkalomra. A nagy taps után felszabadultan és gyorsan elfogyasztották a süteményeket. Mi, nagyok pedig szívesen beszélgettünk egymással azokról a mindennapokról, amelyek fontosak az életünkben. Jó volt így is együtt lenni, folytatjuk minden hónap utolsó vasárnapján. Örültünk, hogy a hittanosok szülei is részt vettek a szeretetvendégségen. Az ifjúsági gyülekezetünk programjába iktattuk be a keresztelési évfordulók megünneplését. Nem névnapokat, születésnapokat, hanem Jézus Krisztus tanítványságába, Isten népe tagjainak ünnepét készítjük elô. Összeírtuk az anyakönyvekbôl, kiket kereszteltünk az elmúlt húsz évben a kisoroszi református gyülekezetben, és március 22-ére öt ünnepeltet és családjaikat hívtuk meg. Az ünnep és a köszöntés jó alkalom arra, hogy 6

7 2009. március Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek személyes és hitbeli közösségünk határait egyre tágabbra nyissuk és gyülekezetünk tagjait, kicsiket és nagyokat egyaránt élô szeretetkapcsolatba vonjuk, tanítványságra bíztatva ôket egyházunkban Jézus Krisztus rendelése szerint:...elmenve, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve ôket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szeretettel hívjuk erre az alkalomra gyülekezetünk tagjait. Március utolsó vasárnapján, március 29-én ismét szeretetvendégséggel zárjuk a hónapot és készülünk a Húsvétra. Az együttlét központi témája: egyházi sajtónap. Bibliát, énekeskönyveket, imádságos könyveket, igehirdetéseket tartalmazó kiadványokat, sôt az ifjúsági és felnôtt irodalmat és izgalmas olvasmányokat lehet vásárolni, amelyekkel a lelki táplálást is szeretnénk elôsegíteni. Kérjük testvéreinket, tekintsék kitüntetett alkalomnak ezt a napot. Gondoljuk át, milyen kedves ajándék egy imádságos könyv annak, aki sokat van egyedül, és egyszerre megnyílik számára az imádságon keresztül az Istennel való együttlét, vigyük el ezeket az írásokat az otthonokba vigasztalásra, erôsítésre. Egyéb alkalmaink: vasárnapi istentisztelet, fél 11-kor, bibliaóra csütörtökön este 18 órakor, bibliaiskola a páros heteken szerdán, este 18 órakor. Makkai Lilla, református lelkész FIGYELEM!!! MÁRCIUS UTOLSÓ PÉNTEKJÉN, 27-ÉN FILMKLUB A MISSZIÓBAN!!! A PIMM Alapítvány idén ismét meghirdeti a székelyföldi Firtosváraljára szövôtáborát. Indulás: július 9. Érkezés: július 17. Utazás: menetrendszerû autóbuszjárattal Korondig, onnan személyautóval a célig (25 km). A tábor díja: napi Ft/fô, tartalmazza a szállást, az étkezést, a segédanyagokat és a tandíjat. Mindenki saját döntése és pénztárcája szerint gondolhatja át, hány napig kívánja a tábort igénybe venni. A tábor költségeit az oda- és visszaút, valamint a kirándulások utazási díjai növelik. A menetrendszerû a u t ó b u s z költsége kb Ft. Jelentkezési határidô: május 15. Foglalási határidô: május 31. Foglaló: a tábor költségének 30%-a, és a menetrendszerû autóbusz díja. Jelentkezés: Makkai Lilla elnöknél Cím: 2024 Kisoroszi, Hôsök tere 2. Telefon: , A KATOLIKUS EGYHÁZ MÁRCIUSI HÍREI A nagyböjti idôben Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Két kiemelkedô ünnep van, az egyik Szent József, a Boldogságos Szûz Mária jegyese, a másik Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szent József személyét a Szentírás által ismerjük meg. II. János Pál pápa tanítja A Megváltó ôrzôje kezdetû apostoli buzdításában: József egész élete hitbeli zarándokút volt. Amint Mária, ô is hû maradt Istentôl kapott hivatásához. Mária élete tökéletes beteljesedése annak az elsô fiatnak (legyennek), amelyet az angyali üdvözletkor mondott. József ellenben, amikor az angyal hírül adta neki Isten üzenetét, egyetlen szót sem szólt. Egyszerûen úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Ez az elsô tett lett József útjának kezdete. Az út folyamán az evangéliumok egyetlen szót sem említenek, amit József mondott volna. József hallgatása azonban különleges jelentôségû. Éppen hallgatásából olvashatjuk ki teljesen azt az igazságot, amelyet az evangélium ítélete tartalmaz róla, igaz ember volt. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe március 25. A megtestesülés kezdete, mely már a Megváltó születésére, Karácsonyra, december 25-re irányítja figyelmünket. A napi imánkban, az Üdvözlégy... -ben, mindig gondoljunk erre! Nagyböjt 4. vasárnapján, március 22-én a Szentföld javára szól a Világegyház gyûjtése. Adakozzunk jó szívvel! Április 5-én lesz Virágvasárnap. A szentmise keretében barkát szentelünk. Ez a Nagyhét kezdete, amely közvetlen felkészít bennünket Húsvét ünnepére. Kalász István, kanonok, plébános 7

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 77. szám KOKÁRDA Nem könnyû elfelejteni azt a kort, amikor bátorság kellet ahhoz, hogy március 15-én reggel feltûzze az ember a kokárdát kabátja hajtókájára. Ma már nincs szükség bátorságra ehhez, de a liberális nagyváros utcáin kokárdával sétáló ember még mindig különcnek érezheti magát, amikor azt látja, hogy szinte senki sem viseli a nemzeti szimbólumot. Vagy egyszerûen nem érdekli az embereket, vagy azt mondják magukban, minek ez a nagy magyarkodás? A trikolór elôször Mátyás korában tûnt fel egy pecsétnyomón, de ekkor még messze állt attól, hogy országszerte ismert legyen. Tömeges feltûnése az 1830-as évekre tehetô, amikor egyre gyakrabban jelent meg a városi polgárôrségek, céhszervezetek, a gomba módra szaporodó társadalmi szervezôdések, nemzeti kaszinók eszköztárában, vagy éppenséggel az országgyûlési követválasztások alkalmával. Nem véletlen tehát, hogy a pesti március 15-i forradalommal kezdôdô, országosan kibontakozó tüntetési hullám egyik fô követelése a császári jelképek és színek magyarral való felváltása volt. Ez késôbb könnyebben megtörténhetett, mivel a forradalom nyomán született áprilisi törvények XXI. cikkelye kimondta: 1.. A nemzeti szín és ország czímere ôsi jogaiba visszaállíttatik. A kokárda történetébe azonban nem csupán a felívelés, hanem a tiltás évei is beleivódtak. A 48-as forradalom leverésétôl a kiegyezésig senki sem hordhatta. A forradalmi emléknek számító nemzetiszín zászlók, lobogók vagy azok részei birtoklását, használatát üldözték és büntették. Azóta eltelt 161 esztendô, de mintha ma is érvényben lennének a fentebb leírt sorok. Viharok dúlnak most is a nemzeti szimbólumok fölött, már nem Petôfiékrôl vagy ötvenhatról, a hazáról vagy éppen az önrendelkezésrôl szólnak az ünnepi megemlékezéseink, hanem ki ki sajátos értelmezésben tûzi zászlajára vagy tagadja meg eredeti jelentésüket. Pedig nemzeti jelképeink, a trikolor, vagy akár ôsi hitvilágunk szimbólumai, már önmagukban is üzenetet hordoznak az arra fogékonyak számára, nem kellenek hozzájuk pártok, vagy rendezvények színpadain elhangzó üres szavak. A kokárda, a zászló, a koronás címer és a turul hirdeti, hogy van múltunk és jövônk itt a Kárpát medencében, s ebben a közösségben egybeköt minket magyarságunk, történelmünk. Néhány éve, március 15-én, az ünnepi mûsorok közül egy éjszakai beszélgetésben, érdekes és meglepô dologról esett szó. Az 1948-as forradalom eszmeiségérôl, az eseményeket körülvevô máig tartó érzelmekrôl, és mindezek jelképeirôl folyt a disputa. A három meghívott történész közül az egyik a médiában még nem hallott gondolattal állt elô. Elmondta, hogy a legismertebb nemzeti jelképeink egyikét, a kokárdát, szerinte nem az eredeti formájában használjuk. Nem a különbözô alakúra formált szalagokra gondolt, hanem arról beszélt, hogy szerinte mi, az olasz színrend szerint kialakított, azaz fordított színrendû kokárdát hordunk, vagyis egy olasz szimbólumot viselünk márciusi ünnepünkön. S hogy ez mennyire így van, bizonyságként elmondta, hogy az olasz parlamentben minden képviselôi szék hátára az általunk viselt kokárda van felfestve. A helyesen hajlított magyar kokárda zöld fehér piros Az általánosan használt kokárda piros fehér zöld A magyar kokárda piros fehér zöld színû, a piros az erôt, a fehér a hûséget, a zöld a reményt jelképezi. Az eredeti szabály szerint a színek mindig belülrôl kifelé olvasandók, tehát helyesen kívülre kerül a zöld. Közeli és távoli országok polgárai hétköznapjaikon is büszkén viselik nemzeti jelképeiket, Én azt mondom, tegyük, mi is ezt, mutassuk meg, mi van a szívünkben, magyarkodjunk. Papus KEDVES KISOROSZIAK! A Régi Idôk Házának fejlesztésére keresünk további régi tárgyakat. Keresnénk a képen látható, vagy ahhoz hasonló ólat. Érdeklôdéssel várjuk a nem tárgyi emlékeket is: helyi meséket, szokásokat, dalokat, történeteket. Vezetékes telefonszám: Mobiltelefonszám: , Drótposta: 8

9 2009. március Kisoroszi Hírmondó KEDVES CIVILEK, KISOROSZIAK, BARÁTAIM! Közösségi hírek Remélem elnézik, elnézitek nekem ezt a személyes hangot, sokat gondolkoztam, hogyan szólíthatnám meg a közösséget. Azért választottam a felhívással vegyes nyílt levél formáját, mert majd mindenkit érintô kérdés elé került a Közhasznú Kisoroszi Civil Egyesület. Egyfelôl: Van nekünk egy civil közhasznú Társaságunk, sok szép eredménnyel, sikeres kezdeményezéssel, környezetvédelmi akcióval, megnyert pályázatokkal. Csakhogy azok a programok amelyek az eltelt két évben megvalósultak, a és szüreti mulatsága, Márton napi kézmûves foglalkozás, Karácsonyi készülôdés, Húsvétváró szöszmötölés, Pünkösdikirály választás, és a Kistérségi Irodával való együttmûködésben megvalósult rendezvények létrehozása és mûködtetése, kizárólag három ember munkája volt (Móró Klára, Szabó Adrien és Rokob Orsolya), nem az egyesületé. Az elnökség két tagja, Szabó Adrien és Rokob Orsolya, most az ország más vidékére költözik. Nem világosak a célok. Most úgy néz ki, az egyesület a 7 éves mûködésének végére ért, elfogyott a lendület, nincs új civil kezdeményezés, a közgyülés saját feloszlatásán gondolkodik. A kassza üres. Fenntartható-e az egyesület? Másfelôl: Ébresztô emberek! Kedves Tagtársak és Leendô Tagtársak! Most van szüksége és ideje az összefogásnak, a civil kurázsinak. Vannak olyan dolgok, amelyek nem az önkormányzatok feladatai. Konkrét emberekre van szükség és konkrét felajánlásokra. Még sok tennivaló akad. Állambácsit kérem, felejtsétek el, senki nem szedi össze helyettünk a szemetet, és nem rendez nekünk évszakünnepeket, nem. Él itt egy egészséges erôs közösség. Mindenkit várunk, aki tehet, vagy tenni akar a kisorosziakért, a civil gondolatért, a közösség építéséért, a faluért. A közgyülés úgy döntött, haladékot ad az egyesületnek, hogy az újjáéleszti önmagát, vagy az állandó mûködési költségek hiányában befejezi mûködését. Pedig sok ötlet és igénymegvalósítás szolgálhatna örömünkre, minimális pénzbefektetéssel, némelyik anélkül, csereklub, hétvégi piac, agyagfesztivál, gyermekés ifjúsági programok, a játszóterünk is a szülôi közösség összefogásáért kiált. És a többi. Pedig szerintem képesek volnánk akár egy tornatermet is építeni. Ezért tisztelettel felhívnám a figyelmet, hogy várjuk a régi és az új erôket, az új beköltözôket, együttmûködôket, kíváncsiakat, kicsiket és nagyokat, ötleteikkel, igényeikkel, terveikkel, tagokat, pártolókat, péntekenként 18 órától a Könyvtárban. Ott olvasható alapító okiratunk, mûködési szabályzatunk is. Ezért bátorkodtam megszólalni. Az Egyesülettel kapcsolatban felmerülô kérdésekkel, gondolatokkal a online.hu-n vagyok elérhetô. Barátsággal: Apáti Balázs RÉGI IDÔK HÁZA A évben ismét lehetôvé vált a Régi Idôk Háza megnyitása. A tulajdonos, Jancsó Miklós rendelkezésünkre bocsátotta a Széchenyi utca 53. szám alatti házát. Az idei évben a tavalyi kiállítást bôvített és továbbfejlesztett formában szeretnénk a látogatók elé tárni. Ezért kérünk mindenkit, idôset és fiatalt egyaránt, hogy támogassa munkánkat. Örömmel fogadunk minden, ötven évnél régebbi falubéli tárgyat, képet, vagy akár elbeszélt emléket, amelyet a kiállítás részeként szívesen viszontlátnának. Az idei évben szeretnénk gyûjteni ugyanis a falu életével kapcsolatos meséket, emlékeket, történeteket is. Terveink szerint nem csak a kiállítás tavaly megszokott bemutatására szorítkoznánk, hanem továbbgondolva az elmúlt év szombatonkénti kézmûves játszóházait, szeretnénk megvalósítani a nyár folyamán néhány alkalommal egy hetes népi kézmûves napközis foglalkoztatást. Szeretnénk kulturális programokkal is színesíteni a múzeum mûködését népzenei, komolyzenei délutánok, népi kultúrával kapcsolatos felnôttoktatás, népmesedélutánok. A környezô iskolák és óvodák részére örömmel biztosítunk egynapos osztálykirándulásokat helytörténeti elôadással, tárlatvezetéssel, kézmûves foglalkozással, esetlegesen a falu egyéb nevezetességeinek, természeti kincseinek bemutatásával. A szolgáltatások áraiban érzékeltetni szeretnénk a nonprofit jelleget, azaz olyan árakon kínálnánk a különbözô programokat, amely inkább igazodik a mai átlag magyar családok lehetôségeihez, mint a legtöbb hasonló idôtartamra szóló esemény. Ezzel, úgy gondoljuk, a falu és a környezô falvak lakosságának is kedvezô alkalmat biztosítanánk a kulturált, értékmegôrzô idôtöltésre. Az idei évben együttmûködésre törekszünk azokkal az idegenforgalmi szervezôkkel, akik Kisoroszi helységet választják mûködésük egyik célállomásának. Jelentkezésüket várjuk a drótposta címen, a as és ös mobilszámokon. Köszönettel: Rokob Orsolya 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN,......ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. (József Attila) Ezt mondogatta mindig nagymamám. Természetesen nehéz volt gyerekként elfogadni, hogy precíz munkát várt el tôlem, nem engedte, hogy összecsapjam, amivel éppen foglalkoztam. Mostanra már saját gyermekeim vannak, akiket én ösztönzök nagyobb odafigyelésre akár a tanulásban, akár bármilyen egyéb tevékenységükben. Vajon megtehetem ezt? Példával szolgálok nekik? Remélem igen, mindenesetre nagyon igyekszem. Ennek egy része az is, hogy próbálom munkáimban betartani a helyesírási szabályokat, már csak azért is, mert úgy érzem, minôsít, hogyan bánok anyanyelvemmel, mit engedek ki a kezeim közül. A minket körülvevô világ írott megnyilvánulásai egészen tragikusak. A rendszerváltás óta szabadság helyett a szabadosság köszöntött ránk. Úgy érzem, a demokrácia, szabadság, emberi jogok címszavai alá bújva a lektorálás, korrektúrázás egyenlô lett a diktatórikus cenzúrával; úgy tartják, mindenkinek jogában áll azt írni, amit akar. Így az akciós újságoktól a többméteres közúti táblákon át a helyi köztéri alkotásokig és természetesen a levelekig, cikkekig, gyerekkönyvekig mindenhol helyesírási és stilisztikai hibák h e m z s e g n e k. Nézzünk néhány példát. Bevásárló kocsi, bevásárló központ: fantasztikus találmány, így nekem nem kell semmit sem csinálnom, elintézik helyettem! (bevásárlókocsi) Nyugdíjas klub: nem a klub nyugdíjas, hanem a tagjai. Klub nyugdíjasoknak, helyesen nyugdíjasklub. Eper lekvár, édesség hiány, kakaó tartalom: a kifejezések elsô szavai fônevek, nem melléknevek. Összetett szavakat látunk, ezért egybe kell írnunk ôket. Eperlekvár = eperbôl készült lekvár, édességhiány = édességnek a hiánya, kakaótartalom = mennyi kakaót tartalmaz. A különírás talán a legszélesebb körben elterjedt hiba, amivel találkozni szoktam. Igényesnek tûnô gyerekkönyvekben is gyakori, hogy egyesszámban kezdem el a mondatot, aztán többesszámban fejezzük be. Kilóg a lóláb a fordításnál is: hemzsegnek az anglicizmusok, ebbe beleértve a büntetlen szóismétlést (angolban nem számít): Ô megkérdezte a hercegnôt: "T e mit csinálsz?" Ô azt m o n d t a: "É n e s z e m e g y almát." "Adj nekem is" m o n d t a a herceg. "É n n e m adok" m o n d t a a hercegnô. Persze ez csak kitalált szöveg, de az nem, hogy a fordító a párbeszédnél nem gondolatjelet használt, ahogyan mi tesszük, hanem idézôjelet, ahogyan az angolok. gyakran kapok eket,olvasok mások által írt szövegeket Sok közüllük hihetetlenül slampos pedig számitó gépen írják tehát igénybe vehetnék az automata 77. szám helyesirás javitó lehetôséget (az Open Officeban megbizhatóbb, mint a Wordben). Sajnos ez a vesszôk használatában nem segit, de legalbb valamire jó. eröteljesen kezd elterjedni az hogy a nagybetüket melôzik tul sok szóközt hagynak és asszem már emlitettem a szóismétlést.az iskolában mindigis nyuzták a diákokat a szóismétlés miatt,felnôtt fejjel már enyire nem emlékszünk? Pedig a szóismétlés tényleg nem szép,unalmas lesz a történet tôle.azt meg végképp nem értem miért rakják egyesek az irásjelet a következô mondat elejéhe hiszen nem igy irunk kézel sem. Ha nem tetszett az elôzô bekezdés, annak nagyon örülök! Szóval ne legyünk restek, használjuk a helyesírásellenôrzôt a számítógépen, vegyük elô a Magyar helyesírás szabályait. Tudok javasolni még egy módszert számítógéppel rendelkezôknek: ha nem tudják egy szó írásmódját, írják be az internetes keresôbe macskaköröm közé az elképzelt változatot. Például: "eper lekvár", "eperlekvár". (Itt a Google már ki kis írja, hogy keresési javaslat: eperlekvár.) Amelyikre több találat van, v a l ó s z í n û l e g az a jó. A szövegszerkesztô programokban az ikonok között van egy visszafordított, kettôs szárú P-betû, ez a nem nyomtatható karaktereket jelöli. Segítségével kiszûrhetô a túl sok szóköz. Végül a játékos kedvûeknek ajánlom, hogy számolják meg a hibákat a kettôvel ezelôtti bekezdésben. Én negyvenn é l abbahagytam a számolást... Bozókiné Antal Rita Jav.: Gy a k r a n kapok eket, olvasok mások által írt s z ö v e g e k e t. Sok közülük hihetetlenül slampos, pedig s z á m í- t ó g é p e n í r j á k, tehát igénybe vehetnék az automata h e l y e s - í r á s - j a v í t ó lehetôséget (az Open Office-ban megbíz h a t ó b b, mint a Wordben). Sajnos ez a vesszôk használatában nem s e gít, de legalább valamire jó. Erôteljesen kezd elterjedni a z, hogy a nagybetûket mell ô z i k, túl sok szóközt h a g y n a k, és azt hiszem, már említettem a s z ó i s m é t l é s t. Az iskolában mindig is n yúzták a diákokat a s z ó i s m é t l é s m i a t t, felnôtt fejjel már en n yire nem emlékszünk? Pedig a s z ó i s m é t l é s t é n y- leg nem szép, unalmas lesz a történet tôle. Azt meg végképp nem értem, miért rakják egyesek az írásjelet a következô mondat elejére, hiszen nem így írunk kézzel sem. APRÓHIRDETÉS Családi házban 2 szoba kábeltévével, felszerelt konyhával, fürdôszobával, mosógéppel, WC-vel, fedett kocsibeállóval kiadó. Tel.: , Gáz-, fûtés-, víz-, csatornaszerelés. T e l e f o n / f a x / ü z e n e t : , mobil: , 10

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 79. szám, 2009. május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 76. szám, 2009. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Az idén a szokásoktól eltérôen, kicsit korábban, január 31-én tartottuk az óvodás farsangi bált. A gyerekek már jó ideje

Részletesebben

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján.

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján. FELHÍVÁS A Kisoroszi Önkormányzat kéri azokat a kisoroszi szülôket, akiknek gyermeke(-i) az 1 és 14 év közötti korosztály tagjai, hogy az alábbiakban nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik számára igénybe

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 100. szám 2011. március www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Minden Kisoroszi hölgynek, kicsinek és nagynak egyaránt az év 365 napjára Boldog Nőnapot Kívánunk! TISZTELT

Részletesebben

A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE

A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE 64. szám, 2008. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. LEVELE TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Az Önök településén az idei évtôl a Kaposvári Városgazdálkodási

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 62. szám, 2007. december A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szoktam látni fagyöngyöt telente. Amióta Kisorosziban fűthető házunk van, sok időt töltünk itt télen is. Ilyenkor decemberben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 60. szám, 2007. október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TESTÜLETI ÜLÉS 2007. szeptember 12-én a Kisoroszi Képviselő-testület a következő határozatokat hozta:

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 105. szám 2011. szeptember KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Felhívások! Tisztelt Lakosság! 2011. október 1. és 31. között Országos Népszámlálás lesz. Kérem, szíveskedjenek

Részletesebben

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA 57. szám, 2007. július A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 2007. június 29. Péntek 18.00 óra: Ünnepélyes megnyitó, Helyszín: Hajós emlékmű Szavalat: Lánczos Réka 18.15 óra: Együnk

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXVIII. évfolyam 3. szám 2012. március A KOKÁRDA TÖRTÉNETE A trikolór rózsába fűzése először Franciaországban, a Bastille ostromát követő

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu 140. szám 2015. február www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 KÉPVISELŐ TESTÜLETI DÖNTÉSEK Kisoroszi község képviselő testülete 2015. január 21-én testületi ülést tartott az

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje. Az óvodások karácsonyi műsora

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje. Az óvodások karácsonyi műsora 63. szám, 2008. január A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A Gajdos zenekar karácsonyi koncertje FALUKARÁCSONY 2007-ben az Év Embere Kovács Sándorné lett, az Év Portája pedig az Ó

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Javaslatot tehetnek: A javaslatok beérkezési határideje: március 31. csütörtök 16 óra

Javaslatot tehetnek: A javaslatok beérkezési határideje: március 31. csütörtök 16 óra VÁROS Szentendrei Kistérségi Ipartestület Szentendre, Bercsényi u 3. 26/312 067, 06-20-526 1609 www.szkit.hu, info@szkit.hu INFORMÁCIÓVAL A SIKERÉRT MEGBÍZHATÓ IPAROST KERES? VÁLASSZON A SZENTENDREI KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk.

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. XX. Évfolyam, 3. szám 2010. MÁRCIUS Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. Az ünnepi szónok: Dr. Hermann Róbert történész,

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM 1 2012. november XIX. évfolyam 11. szám Nézzék meg Önökök is november 19-én! Szép lett a rendelő! iak Karácsonya A iak Karácsonya rendezvénynek nagy sikere volt tavaly. Az idei programok december 16-án

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek.

én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek. 184. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek. (János evangéliuma 10. rész 9-10. vers) December 7. 18,00 óra Mi az egyház? Hol található

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 265. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. 100 éves a híd (iv. rész) 4. Szépteremtô kaláka indul a Faluházban 6. Polgármesteri beszámoló az elmúlt

Részletesebben

HAMAR ELBÁNTAK A NAGY HÓVAL a helyi KHT dolgozói

HAMAR ELBÁNTAK A NAGY HÓVAL a helyi KHT dolgozói Ára: 60 Ft XXI. évfolyam 1. szám 2008. január A NAGYKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA HAMAR ELBÁNTAK A NAGY HÓVAL a helyi KHT dolgozói Az ünnepek alatt lehullott elég nagy hó semmiféle fennakadást nem okozott

Részletesebben

Faültetés a Hungaroringen

Faültetés a Hungaroringen A húsvét utáni ötvenedik napon, idén május 19-én ünnepelte a keresztény világ a szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját Pünkösd a karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik

Részletesebben