Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői"

Átírás

1 Iktatószám: /2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az anyagot készítette: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

2 Száma: /2008. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A szakképzés rendszerének átalakításának legfontosabb lépéseként június 19. napján fogadta el a Közgyűlés a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola egységes szerkezetű alapító okiratát, ennek alapján július 1-je óta működik az összevont intézmény. Az összevonással szoros összefüggésben, ezt követően a számlavezető pénzintézet új bankszámlaszámot hozott létre az intézmény részére, ennek átvezetése az alapító okiraton feltétlenül szükséges. Szükséges továbbá, hogy a szeptember 1-jei új tanévkezdést megelőzően - miután kialakult, hogy az ősztől milyen szakképzések indulnak az intézményben - az új OKJ számoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek a szeptembertől induló szakképzések is az alapító okiraton. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot megvitatni, az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, július 28. Dr. Lázár János polgármester

3 Száma:./2008.(07.28.) Kgy. határozat Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mellékelt tartalom és az előterjesztés szerinti módosításoknak megfelelően jóváhagyja. A módosítások hatálybalépésének időpontja augusztus 01. napja. 2./ A Közgyűlés utasítja a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról. Hódmezővásárhely, július 28. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4.) PH Közgazdasági Iroda (általa a MÁK és APEH) 5.) Érintett intézmény 6.) Irattár

4 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ - korábban: Eötvös József Szakközépiskola, az intézmény jogutódja továbbá a Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolának, a Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumnak és a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskolának - alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola 2. Az intézmény típusa: összetett iskola, melyben 4 illetve 5 évfolyamos szakiskola és 4+2, 4+3, illetve négy, öt és hat évfolyamos szakközépiskola, valamint 1 illetve 2 évfolyamos felzárkóztató képzést biztosító közoktatási intézmény működik négy évfolyamos gazdasági-szolgáltatási és humán szakterületre képező nevelési-oktatási, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti 1-3. évfolyamos szakképző intézmény. 3. Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u (Hódmezővásárhelyi Szakképző Központ Eötvös József Székhelyintézménye) 5. Az intézmény telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út Hódmezővásárhely, Andrássy út Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Hódmezővásárhely, Gorzsa tanya 3076/A Hódmezővásárhely, Bartók Béla u Hódmezővásárhely, Bocskai utca Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u Hódmezővásárhely, Kaszap utca Az intézmény tagintézményei: Corvin Mátyás Tagintézmény Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény 7. Az intézmény alapítója és fenntartója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 8. Az intézmény felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 9. Az intézmény alapfeladata: Az iskola feladata biztosítani a középiskolai nevelést, oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Általános középfokú oktatás, TEÁOR: 85.31, szakfeladat száma: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás) ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára, illetve a szakképzési évfolyamokon felkészíteni a szakmai vizsgára, ennek keretében végzi a tanulók elméleti és gyakorlati oktatását (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Szakmai középfokú oktatás, TEÁOR: 85.32, szakfeladat száma: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás). Nappali tagozaton évfolyamon általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű oktatás, I/13., II/14., III/15. évfolyamon iskolarendszerű szakképzés folyik.

5 1. Ezen kívül végezhet általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatást is (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: máshová nem sorolt egyéb oktatás, , TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma: , szakfeladat száma: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás) és általános célú középfokú oktatást esti munkarendben (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Általános középfokú oktatás TEÁOR: szakfeladat száma: ), máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Máshova nem sorolt egyéb oktatás TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma, elnevezése: Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás). 2. Az iskola végez iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatást, vizsgáztatást (TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma: ) 3. Az iskola alaptevékenysége során nappali tagozatos oktatást végez. A nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az előbbieken túl a szakiskolában végzetteket felkészítheti az érettségi vizsgára. 4. Az iskola a fent nevezett iskolarendszerben, illetve iskolarendszeren kívül folytatott képzések tekintetében szakmai vizsgát szervezhet. Az iskola esti tagozaton iskolarendszerű felnőttoktatást végez. 5. Az iskola biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását (a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetében (1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a)-b) pont). Az iskola biztosítja az enyhe fokban értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai nevelését, oktatását (szakfeladat száma: ) 6. Az intézmény képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez (a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. és a 39/E. -okban meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott programok szerint), 7. A középiskolában a 9. és a 10. évfolyamokon szakmai orientációs, a 11. és a 12. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó, a szakiskolában a 9. évfolyamon szakmai előkészítő, a 10. évfolyamon szakmai alapozó oktatást is folytathat a pedagógiai programban foglaltak szerint. 8. Az iskola diáksport (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Egyéb sport tevékenység, TEÁOR: 93.19, szakfeladat száma: Diáksport) szervezését ellátja, és működtet sportlétesítményt (szakágazat: sportlétesítmény működtetése, , TEÁOR: 93.11, szakfeladat száma: ). 9. Az intézmény sportosztályt indíthat. 10. Az intézményben idegen nyelvi felkészítést segítő kilencedik évfolyam működik, mely 13. évfolyamon érettségivel zárul. 11. Az Önkormányzat által biztosított intézményfinanszírozást, valamint a jóváhagyott pénzmaradványt az intézmény a szakfeladaton számolja el. 12. Részt vesz az intézményi étkeztetés (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: egyéb vendéglátás, TEÁOR: 56.29, szakfeladat száma, megnevezése: ) megszervezésében, az étkezést a fenntartóval kötött megállapodás szerint biztosítja. 13. Működteti az iskolai könyvtárat (szakágazat: könyvtári, levéltári tevékenység, TEÁOR: 91.01, szakfeladat száma: ) 14. Az iskolában CISCO Regionális és Helyi Hálózati Akadémia, Microsoft IT Akadémia, és ECDL vizsgaközpont működik, továbbá az intézmény tagja az Európai Innovatív Iskolahálózatnak, és a Magyar Innovatív Iskolahálózatnak.

6 15. Az iskola egy éves (10 hónapos) felzárkóztató oktatást szervez azon tanulók részére, akik az általános iskola 7. évfolyamát fejezték be sikeresen, két éves (20 hónapos) felzárkóztató oktatást szervez azon tanulók részére, akik az általános iskola 6. évfolyamát fejezték be sikeresen. A felzárkóztató oktatás sikeres befejezése után szakképzési évfolyamon felkészít a szakmai vizsga letételére. (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ) Az Országos Képzési Jegyzék alapján az alábbi szakképesítésekre készíti fel a tanulókat: Mechatronikai műszerész rész-szakképesítése: Mechatronikai szerelő ráépülő szakképesítése: Mechatronika technikus Informatikai alkalmazásfejlesztő Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és tervező Internetes alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő Informatikai rendszergazda rész-szakképesítése: Számítástechnikai szoftverüzemeltető Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai műszerész IT biztonság technikus IT kereskedő Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Webmester Multimédia-alkalmazás fejlesztő Designer E-játék fejlesztő E-learning tananyagfejlesztő Multimédiafejlesztő Tartalommenedzser Agrártechnikus rész-szakképesítése: Mezőgazdasági vállalkozó Agrárrendész Mezőgazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Élelmiszer- és vegyi áru eladó Ruházati eladó

7 Cukrász Szakács Diétás szakács Mixer Pincér Vendéglátóipari szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedő Vendéglős Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügyi asszisztens elágazása: Általános asszisztens Masszőr Gyógymasszőr Sportmasszőr Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó és ápoló Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Pszichiátriai gondozó Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Marketing- és reklámügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Statisztikai és gazdasági ügyintéző Fogtechnikus és fülilleszték-készítő Bőrműves Bútorműves Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszműkovács Divat- és stílustervező Festő Gipszmintakészítő Grafikus Keramikus Népi kézműves Porcelánfestő és -tervező asszisztens Porcelánkészítő és -festő Szobrász Textilműves Üvegműves Zománcműves

8 CNC-forgácsoló Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Épületlakatos Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító Finommechanikai műszerész Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Öntészeti mintakészítő Szerkezetlakatos Szerszámkészítő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kötő- és varrógép műszerész Másoló- és irodagép műszerész Villanyszerelő Ács, állványozó Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Betonelemgyártó Burkoló Építményszigetelő Építményzsaluzat-szerelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője Épület- és építménybádogos Festő, mázoló és tapétázó Finomkerámiagyártó gép kezelője Kályhás Kemencekezelő, -égető Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves Tetőfedő Üveggyártó Bőrdíszműves Fonó, kötő és nemszőtt-termék gyártó Szabász Szabó Bútorasztalos Épületasztalos Kádár, bognár Autóelektronikai műszerész Autószerelő Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Járműfényező Karosszérialakatos Motor- és kerékpárszerelő Targonca- és munkagépszerelő Fodrász Ipari üvegműves Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

9 Kozmetikus Takarító Üvegcsiszoló Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító Mezőgazdasági gépkezelő Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági kovács Végezhet továbbá akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítést a Szolnoki Főiskolával, Kalocsai Tomori Pál Főiskolával és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján (államháztartási szakfeladat száma, elnevezése, száma: felső szintű, nem felsőfokú szakképzés, TEÁOR: 8541, szakfeladat száma: felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés) az alábbi szakmákban: Kommunikátor Intézményi kommunikátor Sportkommunikátor Üzleti szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Számviteli szakügyintéző Kereskedelmi menedzser Kis- és középvállalkozási menedzser Reklámszervező szakmenedzser Üzletviteli szakmenedzser Vendéglátóipari szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser A korábbi OKJ-számok alapján az alábbi szakképesítésekre készíti fel a tanulókat (illetve régi OKJ-számú kifutó képzések): Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Ápoló, Intézményi kommunikátor Ipari elektronikai technikus Mechatronikai technikus Műszaki informatikai mérnökasszisztens Multimédia fejlesztő Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai hálózatirendszer-telepítő Mezőgazdasági technikus Mezőgazdasági műszaki menedzser asszisztens Agrárkereskedelmi menedzser asszisztens Agrárkörnyezet-gazda Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Lovastúra-vezető Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő Kultúrcikk kereskedő

10 Ruházati kereskedő Vas- és műszaki kereskedő Cukrász Szakács Pincér Vendéglátó eladó Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó menedzser Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Idegenforgalmi menedzser Európai uniós szakügyintéző Külgazdasági üzletkötő Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Autóelektronikai műszerész Autószerelő Bőrműves Bútorműves Díszműkovács Emelőgép-ügyintéző Fogtechnikus Gázautó-szerelő Háztartásigép-szerelő Keramikus Műbútorasztalos Porcelánfestő és -tervező asszisztens Porcelánfestő Szerszámkészítő Tűzzománcozott dísztárgy-készítő I Tűzzománcozott dísztárgy-készítő II Üvegműves Ács-állványozó Asztalos Asztalosipari szerelő Bádogos és épületbádogos Bőrdíszműves Bőrtárgykészítő Burkoló Cserépkályha- és kandallóépítő Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével) Építőgép-karbantartó Épületburkoló Épületszigetelő Épületszobrász Faesztergályos Fajátékkészítő Famegmunkáló Fapadlózó és burkoló

11 Fatömegcikk- és eszközgyártó Fazekas Fémforgácsoló Fényező-mázoló Férfiruha-készítő Fodrász Gázvezeték- és készülékszerelő Géplakatos Gipszkartonszerelő Gipszmintakészítő Gyermekruha-készítő Hegesztő Hőkezelő Karosszérialakatos Kerámiakészítő Kerékpárszerelő Könnyűgépkezelő Kőműves Kötő Kötő- és varrógépműszerész Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő Kötöttárukészítő Mechanikai műszerész Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) Mezőgazdasági kovács Motorkerékpár-szerelő NC-, CNC-gépkezelő (technológia feltüntetésével) NC-, CNC-programozó technológus Nehézgépkezelő Nőiruha-készítő Porcelánfestő Porcelánkészítő Szerkezetlakatos Szobafestő-mázoló és tapétázó Tetőfedő Üvegcsiszoló Üvegező Üvegfestő és ólomüvegező Varrómunkás Vasbeton- és műkőkészítő Villamoshálózat-szerelő Villanyszerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő Kereskedelmi technikus Vendéglátó technikus Végezhet továbbá akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítést (államháztartási szakágazat elnevezése, száma: felsőszintű, nem felsőfokú szakképzés, , TEÁOR: 85.41, szakfeladat száma: ) az alábbi szakmákban: Vendéglátó szakmenedzser (55

12 ); Vendéglátó menedzser ( ); Kereskedelmi szakmenedzser ( ); Kereskedelmi menedzser ( ); Idegenforgalmi szakmenedzser ( ); Idegenforgalmi menedzser ( ); Európai uniós szakügyintéző ( ); Külgazdasági üzletkötő ( ); Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző ( ); Informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ). Végez növénytermesztési, kertészeti szolgáltatást (szakfeladat-száma: ) és állattenyésztési szolgáltatást (szakfeladat-száma: ) az alábbiak szerint: Gabonaféle (kivéve:rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Növénytermesztési szolgáltatás Tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés Egyéb szarvasmarha tenyésztés Ló, lóféle tenyésztése Juh-, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Vegyes gazdálkodás Állattenyésztési szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli szakképzést a következő szakmákban folytathat: ABC-eladó, Gyorsétkeztetési eladó, Kereskedő-boltvezető I., Kereskedő-boltvezető II., Vendéglátó üzletvezető I., Vendéglátó üzletvezető II., Ezüstkalászos gazda, Aranykalászos gazda, Mezőgazdasági vállalkozó, Növényvédő és méregraktár-kezelő, Méhész szakmákban, továbbá tarthat Járművezető-oktatást. Iskolarendszeren kívüli szakképzést (TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma: ) az iskola alaptevékenységénél meghatározott szakmákban is folytathat. Az iskola a fent nevezett iskolarendszerben, illetve iskolarendszeren kívül folytatott képzések tekintetében szakmai vizsgát szervezhet. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így a tantermeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját. (TEÁOR 68.20) Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőgazdasági gép-kölcsönzése

13 16.22 Parkettagyártás Épületasztalos-ipari termék gyártása Lakó- és nem lakó épület építése Épületasztalos-szerkezet szerelése Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb kerámiatermék gyártása Építési, gipsztermék gyártása Hidegen hajlított acélidom gyártása Fémszerkezet gyártása Lakó- és nem lakó épület építése Fém épületelem gyártása Épületasztalos-szerkezet szerelése Fémtartály gyártása Fémmegmunkálás Ipari gép, berendezés javítása Bontás Építési terület előkészítése Lakó- és nem lakó épület építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-faburkolás Textilkikészítés Kommunikációs eszköz javítása Lábbeli, egyéb bőráru javítása Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (szakfeladat száma: Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység) Az ebből származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át. Biztosítja az intézményi vagyon működtetését (szakágazat: építményüzemeltetés, TEÁOR: 81.10, szakfeladat száma: ), valamint az önkormányzatok elszámolásait (TEÁOR: 84.11, szakfeladat száma: ), illetve a költségvetési szervek vállalkozási tevékenységét (TEÁOR: 84.11, szakfeladat száma: Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenység) is. 10. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám összesen 3475 fő. 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg, nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos

14 feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 12. Az intézmény működési területe: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ azonos feltételek esetén a Hódmezővásárhely és vonzáskörzetében élő, állandó lakosként bejelentkezéssel rendelkező tanulókat a felvételnél előnyben részesíti, illetve a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66. (2) bekezdésében foglaltak alapján kötelező beiskolázást biztosító intézmény. 13. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező, székhelyén hrsz. alatt lévő 3961 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található 1330 m 2 alapterületű iskolai épülettel, tornateremmel, és műhellyel, továbbá a 12841/1 hrsz. alatt nyilvántartott Mária Valéria utca 4-6. szám alatti 4954 m 2 alapterületű ingatlan. A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező 5410 hrsz. (Kaszap utca 29.) alatt lévő, m 2 alapterületű ingatlan, a rajta lévő 6737 m 2 iskolaépületekkel és tornateremmel. A feladat ellátásához rendelkezésére áll továbbá- az Önkormányzat tulajdonát képező 9246/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott (Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9.) 1 ha 5438 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található iskolaépülettel és tornateremmel, tanműhellyel (diagnosztikai műhely) és az ötszintes kollégiumi épülettel. Az iskola épületétől nem elkülöníthető egységet alkot a konyha és az étterem, melyet a HÓD-MENZA Kht. használ. A feladat ellátásához rendelkezésére állnak továbbá a Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési és használati megállapodások alapján a Magyar Állam tulajdonát képező, és helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben Andrássy út és 19. alatt álló ingatlanokból a megállapodásokban szereplő ingatlanrészek. Az iskola használja továbbá a Gorzsa tanya 3076/A. alatt található majort és szántót is. Használja továbbá az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által használt, Dr. Imre József u. 2. sz. alatti ingatlanból, az egészségügyi oktatás, képzés ellátásához szükséges termeket. A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére álla fentieken felül - az Önkormányzat tulajdonát képező - 476/6 hrsz. alatt nyilvántartott négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található 9103 m 2 területű iskolai épülettel, tornateremmel, tanműhellyel és egyéb helyiségekkel, valamint a 12873/3 hrsz. alatt nyilvántartott Bocskai utca 13. szám alatti 596 m 2 alapterületű ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben és tagintézményeiben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet végezhet. Az iskola vállalkozási tevékenységként részt vesz az iskolarendszeren kívüli oktatásban (szakágazat: máshová nem sorolt egyéb oktatás, ; TEÁOR: 85.59). A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át. Az iskola iskolaszövetkezetet hozhat létre, annak tagja lehet. 16. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanya az ÁFÁ-nak 17. Az intézmény számlaszáma: Erste Bank Az iskola nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

15 19. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy, a megszüntetett (1930-ban létesített) Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, a megszüntetett (1884-ben létesített) Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, illetőleg a megszüntetett (2003-ban létesített) Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola általános jogutódja.. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az iskola igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 20. Az intézmény jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata augusztus 01. napján lép hatályba. Hódmezővásárhely, július 28. Dr. Lázár János sk. polgármester

Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám:41- /2007. Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző

Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám:41- /2007. Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám:41- /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása Az anyagot készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola beolvadása a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Gimnázium és Szakközépiskolába

A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola beolvadása a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Gimnázium és Szakközépiskolába Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola beolvadása a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Gimnázium és Szakközépiskolába

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055 Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-18/026/2012. sz. határozat Tárgy : a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Az előterjesztés 5 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám: 41- /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Átszervezés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Óvodáiban Az anyagot

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Az 51/2006. (VI. 15) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak és a

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Telefon: (+36-62) 561-561 Honlap: www.csmkh..hu Iktatószám: 1157-10 /2011-0600

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 678/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Iktatószám:7/2016 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, i, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. félemelet 1. Az intézmény fenntartója:

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: 2007. III. 29. Az Alapító okirat sorszáma: 1/2007. Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. II. 18. 1. Intézmény neve: 2. Székhelye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 166-1/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a a nyíregyházi 01981 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről A Közgyűlés A nyíregyházi 01981 hrsz-ú

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

342/2011.(IX.29.) Kth. melléklet JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

342/2011.(IX.29.) Kth. melléklet JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 342/2011.(IX.29.) Kth. melléklet JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIII. számú MÓDOSÍTÓ OKIRATTAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA mely létrejött a 284/2008. (VIII.28.) Kth. sz. határozattal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben