Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői"

Átírás

1 Iktatószám: /2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az anyagot készítette: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

2 Száma: /2008. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A szakképzés rendszerének átalakításának legfontosabb lépéseként június 19. napján fogadta el a Közgyűlés a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola egységes szerkezetű alapító okiratát, ennek alapján július 1-je óta működik az összevont intézmény. Az összevonással szoros összefüggésben, ezt követően a számlavezető pénzintézet új bankszámlaszámot hozott létre az intézmény részére, ennek átvezetése az alapító okiraton feltétlenül szükséges. Szükséges továbbá, hogy a szeptember 1-jei új tanévkezdést megelőzően - miután kialakult, hogy az ősztől milyen szakképzések indulnak az intézményben - az új OKJ számoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek a szeptembertől induló szakképzések is az alapító okiraton. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot megvitatni, az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, július 28. Dr. Lázár János polgármester

3 Száma:./2008.(07.28.) Kgy. határozat Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mellékelt tartalom és az előterjesztés szerinti módosításoknak megfelelően jóváhagyja. A módosítások hatálybalépésének időpontja augusztus 01. napja. 2./ A Közgyűlés utasítja a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról. Hódmezővásárhely, július 28. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4.) PH Közgazdasági Iroda (általa a MÁK és APEH) 5.) Érintett intézmény 6.) Irattár

4 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ - korábban: Eötvös József Szakközépiskola, az intézmény jogutódja továbbá a Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolának, a Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumnak és a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskolának - alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola 2. Az intézmény típusa: összetett iskola, melyben 4 illetve 5 évfolyamos szakiskola és 4+2, 4+3, illetve négy, öt és hat évfolyamos szakközépiskola, valamint 1 illetve 2 évfolyamos felzárkóztató képzést biztosító közoktatási intézmény működik négy évfolyamos gazdasági-szolgáltatási és humán szakterületre képező nevelési-oktatási, valamint az Országos Képzési Jegyzék szerinti 1-3. évfolyamos szakképző intézmény. 3. Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u (Hódmezővásárhelyi Szakképző Központ Eötvös József Székhelyintézménye) 5. Az intézmény telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út Hódmezővásárhely, Andrássy út Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Hódmezővásárhely, Gorzsa tanya 3076/A Hódmezővásárhely, Bartók Béla u Hódmezővásárhely, Bocskai utca Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u Hódmezővásárhely, Kaszap utca Az intézmény tagintézményei: Corvin Mátyás Tagintézmény Gregus Máté Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény 7. Az intézmény alapítója és fenntartója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 8. Az intézmény felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 9. Az intézmény alapfeladata: Az iskola feladata biztosítani a középiskolai nevelést, oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Általános középfokú oktatás, TEÁOR: 85.31, szakfeladat száma: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás) ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi vizsgára, illetve a szakképzési évfolyamokon felkészíteni a szakmai vizsgára, ennek keretében végzi a tanulók elméleti és gyakorlati oktatását (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Szakmai középfokú oktatás, TEÁOR: 85.32, szakfeladat száma: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás). Nappali tagozaton évfolyamon általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű oktatás, I/13., II/14., III/15. évfolyamon iskolarendszerű szakképzés folyik.

5 1. Ezen kívül végezhet általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatást is (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: máshová nem sorolt egyéb oktatás, , TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma: , szakfeladat száma: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás) és általános célú középfokú oktatást esti munkarendben (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Általános középfokú oktatás TEÁOR: szakfeladat száma: ), máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Máshova nem sorolt egyéb oktatás TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma, elnevezése: Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás). 2. Az iskola végez iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatást, vizsgáztatást (TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma: ) 3. Az iskola alaptevékenysége során nappali tagozatos oktatást végez. A nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az előbbieken túl a szakiskolában végzetteket felkészítheti az érettségi vizsgára. 4. Az iskola a fent nevezett iskolarendszerben, illetve iskolarendszeren kívül folytatott képzések tekintetében szakmai vizsgát szervezhet. Az iskola esti tagozaton iskolarendszerű felnőttoktatást végez. 5. Az iskola biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását (a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetében (1993. évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a)-b) pont). Az iskola biztosítja az enyhe fokban értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai nevelését, oktatását (szakfeladat száma: ) 6. Az intézmény képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez (a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. és a 39/E. -okban meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott programok szerint), 7. A középiskolában a 9. és a 10. évfolyamokon szakmai orientációs, a 11. és a 12. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó, a szakiskolában a 9. évfolyamon szakmai előkészítő, a 10. évfolyamon szakmai alapozó oktatást is folytathat a pedagógiai programban foglaltak szerint. 8. Az iskola diáksport (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Egyéb sport tevékenység, TEÁOR: 93.19, szakfeladat száma: Diáksport) szervezését ellátja, és működtet sportlétesítményt (szakágazat: sportlétesítmény működtetése, , TEÁOR: 93.11, szakfeladat száma: ). 9. Az intézmény sportosztályt indíthat. 10. Az intézményben idegen nyelvi felkészítést segítő kilencedik évfolyam működik, mely 13. évfolyamon érettségivel zárul. 11. Az Önkormányzat által biztosított intézményfinanszírozást, valamint a jóváhagyott pénzmaradványt az intézmény a szakfeladaton számolja el. 12. Részt vesz az intézményi étkeztetés (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: egyéb vendéglátás, TEÁOR: 56.29, szakfeladat száma, megnevezése: ) megszervezésében, az étkezést a fenntartóval kötött megállapodás szerint biztosítja. 13. Működteti az iskolai könyvtárat (szakágazat: könyvtári, levéltári tevékenység, TEÁOR: 91.01, szakfeladat száma: ) 14. Az iskolában CISCO Regionális és Helyi Hálózati Akadémia, Microsoft IT Akadémia, és ECDL vizsgaközpont működik, továbbá az intézmény tagja az Európai Innovatív Iskolahálózatnak, és a Magyar Innovatív Iskolahálózatnak.

6 15. Az iskola egy éves (10 hónapos) felzárkóztató oktatást szervez azon tanulók részére, akik az általános iskola 7. évfolyamát fejezték be sikeresen, két éves (20 hónapos) felzárkóztató oktatást szervez azon tanulók részére, akik az általános iskola 6. évfolyamát fejezték be sikeresen. A felzárkóztató oktatás sikeres befejezése után szakképzési évfolyamon felkészít a szakmai vizsga letételére. (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: szakmai középfokú oktatás, , TEÁOR: , szakfeladat száma: ) Az Országos Képzési Jegyzék alapján az alábbi szakképesítésekre készíti fel a tanulókat: Mechatronikai műszerész rész-szakképesítése: Mechatronikai szerelő ráépülő szakképesítése: Mechatronika technikus Informatikai alkalmazásfejlesztő Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és tervező Internetes alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő Informatikai rendszergazda rész-szakképesítése: Számítástechnikai szoftverüzemeltető Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai műszerész IT biztonság technikus IT kereskedő Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Webmester Multimédia-alkalmazás fejlesztő Designer E-játék fejlesztő E-learning tananyagfejlesztő Multimédiafejlesztő Tartalommenedzser Agrártechnikus rész-szakképesítése: Mezőgazdasági vállalkozó Agrárrendész Mezőgazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Élelmiszer- és vegyi áru eladó Ruházati eladó

7 Cukrász Szakács Diétás szakács Mixer Pincér Vendéglátóipari szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedő Vendéglős Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügyi asszisztens elágazása: Általános asszisztens Masszőr Gyógymasszőr Sportmasszőr Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó és ápoló Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Pszichiátriai gondozó Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Marketing- és reklámügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyintéző Statisztikai és gazdasági ügyintéző Fogtechnikus és fülilleszték-készítő Bőrműves Bútorműves Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszműkovács Divat- és stílustervező Festő Gipszmintakészítő Grafikus Keramikus Népi kézműves Porcelánfestő és -tervező asszisztens Porcelánkészítő és -festő Szobrász Textilműves Üvegműves Zománcműves

8 CNC-forgácsoló Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Épületlakatos Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító Finommechanikai műszerész Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Öntészeti mintakészítő Szerkezetlakatos Szerszámkészítő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kötő- és varrógép műszerész Másoló- és irodagép műszerész Villanyszerelő Ács, állványozó Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Betonelemgyártó Burkoló Építményszigetelő Építményzsaluzat-szerelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője Épület- és építménybádogos Festő, mázoló és tapétázó Finomkerámiagyártó gép kezelője Kályhás Kemencekezelő, -égető Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves Tetőfedő Üveggyártó Bőrdíszműves Fonó, kötő és nemszőtt-termék gyártó Szabász Szabó Bútorasztalos Épületasztalos Kádár, bognár Autóelektronikai műszerész Autószerelő Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Járműfényező Karosszérialakatos Motor- és kerékpárszerelő Targonca- és munkagépszerelő Fodrász Ipari üvegműves Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

9 Kozmetikus Takarító Üvegcsiszoló Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító Mezőgazdasági gépkezelő Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági kovács Végezhet továbbá akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítést a Szolnoki Főiskolával, Kalocsai Tomori Pál Főiskolával és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján (államháztartási szakfeladat száma, elnevezése, száma: felső szintű, nem felsőfokú szakképzés, TEÁOR: 8541, szakfeladat száma: felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés) az alábbi szakmákban: Kommunikátor Intézményi kommunikátor Sportkommunikátor Üzleti szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Számviteli szakügyintéző Kereskedelmi menedzser Kis- és középvállalkozási menedzser Reklámszervező szakmenedzser Üzletviteli szakmenedzser Vendéglátóipari szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser A korábbi OKJ-számok alapján az alábbi szakképesítésekre készíti fel a tanulókat (illetve régi OKJ-számú kifutó képzések): Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Ápoló, Intézményi kommunikátor Ipari elektronikai technikus Mechatronikai technikus Műszaki informatikai mérnökasszisztens Multimédia fejlesztő Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai hálózatirendszer-telepítő Mezőgazdasági technikus Mezőgazdasági műszaki menedzser asszisztens Agrárkereskedelmi menedzser asszisztens Agrárkörnyezet-gazda Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Lovastúra-vezető Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő Kultúrcikk kereskedő

10 Ruházati kereskedő Vas- és műszaki kereskedő Cukrász Szakács Pincér Vendéglátó eladó Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó menedzser Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Idegenforgalmi menedzser Európai uniós szakügyintéző Külgazdasági üzletkötő Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Autóelektronikai műszerész Autószerelő Bőrműves Bútorműves Díszműkovács Emelőgép-ügyintéző Fogtechnikus Gázautó-szerelő Háztartásigép-szerelő Keramikus Műbútorasztalos Porcelánfestő és -tervező asszisztens Porcelánfestő Szerszámkészítő Tűzzománcozott dísztárgy-készítő I Tűzzománcozott dísztárgy-készítő II Üvegműves Ács-állványozó Asztalos Asztalosipari szerelő Bádogos és épületbádogos Bőrdíszműves Bőrtárgykészítő Burkoló Cserépkályha- és kandallóépítő Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével) Építőgép-karbantartó Épületburkoló Épületszigetelő Épületszobrász Faesztergályos Fajátékkészítő Famegmunkáló Fapadlózó és burkoló

11 Fatömegcikk- és eszközgyártó Fazekas Fémforgácsoló Fényező-mázoló Férfiruha-készítő Fodrász Gázvezeték- és készülékszerelő Géplakatos Gipszkartonszerelő Gipszmintakészítő Gyermekruha-készítő Hegesztő Hőkezelő Karosszérialakatos Kerámiakészítő Kerékpárszerelő Könnyűgépkezelő Kőműves Kötő Kötő- és varrógépműszerész Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő Kötöttárukészítő Mechanikai műszerész Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) Mezőgazdasági kovács Motorkerékpár-szerelő NC-, CNC-gépkezelő (technológia feltüntetésével) NC-, CNC-programozó technológus Nehézgépkezelő Nőiruha-készítő Porcelánfestő Porcelánkészítő Szerkezetlakatos Szobafestő-mázoló és tapétázó Tetőfedő Üvegcsiszoló Üvegező Üvegfestő és ólomüvegező Varrómunkás Vasbeton- és műkőkészítő Villamoshálózat-szerelő Villanyszerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő Kereskedelmi technikus Vendéglátó technikus Végezhet továbbá akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítést (államháztartási szakágazat elnevezése, száma: felsőszintű, nem felsőfokú szakképzés, , TEÁOR: 85.41, szakfeladat száma: ) az alábbi szakmákban: Vendéglátó szakmenedzser (55

12 ); Vendéglátó menedzser ( ); Kereskedelmi szakmenedzser ( ); Kereskedelmi menedzser ( ); Idegenforgalmi szakmenedzser ( ); Idegenforgalmi menedzser ( ); Európai uniós szakügyintéző ( ); Külgazdasági üzletkötő ( ); Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző ( ); Informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ). Végez növénytermesztési, kertészeti szolgáltatást (szakfeladat-száma: ) és állattenyésztési szolgáltatást (szakfeladat-száma: ) az alábbiak szerint: Gabonaféle (kivéve:rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Növénytermesztési szolgáltatás Tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés Egyéb szarvasmarha tenyésztés Ló, lóféle tenyésztése Juh-, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Vegyes gazdálkodás Állattenyésztési szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli szakképzést a következő szakmákban folytathat: ABC-eladó, Gyorsétkeztetési eladó, Kereskedő-boltvezető I., Kereskedő-boltvezető II., Vendéglátó üzletvezető I., Vendéglátó üzletvezető II., Ezüstkalászos gazda, Aranykalászos gazda, Mezőgazdasági vállalkozó, Növényvédő és méregraktár-kezelő, Méhész szakmákban, továbbá tarthat Járművezető-oktatást. Iskolarendszeren kívüli szakképzést (TEÁOR: 85.59, szakfeladat száma: ) az iskola alaptevékenységénél meghatározott szakmákban is folytathat. Az iskola a fent nevezett iskolarendszerben, illetve iskolarendszeren kívül folytatott képzések tekintetében szakmai vizsgát szervezhet. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így a tantermeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksport munkáját. (TEÁOR 68.20) Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőgazdasági gép-kölcsönzése

13 16.22 Parkettagyártás Épületasztalos-ipari termék gyártása Lakó- és nem lakó épület építése Épületasztalos-szerkezet szerelése Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb kerámiatermék gyártása Építési, gipsztermék gyártása Hidegen hajlított acélidom gyártása Fémszerkezet gyártása Lakó- és nem lakó épület építése Fém épületelem gyártása Épületasztalos-szerkezet szerelése Fémtartály gyártása Fémmegmunkálás Ipari gép, berendezés javítása Bontás Építési terület előkészítése Lakó- és nem lakó épület építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-faburkolás Textilkikészítés Kommunikációs eszköz javítása Lábbeli, egyéb bőráru javítása Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (szakfeladat száma: Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység) Az ebből származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át. Biztosítja az intézményi vagyon működtetését (szakágazat: építményüzemeltetés, TEÁOR: 81.10, szakfeladat száma: ), valamint az önkormányzatok elszámolásait (TEÁOR: 84.11, szakfeladat száma: ), illetve a költségvetési szervek vállalkozási tevékenységét (TEÁOR: 84.11, szakfeladat száma: Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenység) is. 10. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám összesen 3475 fő. 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg, nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos

14 feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 12. Az intézmény működési területe: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ azonos feltételek esetén a Hódmezővásárhely és vonzáskörzetében élő, állandó lakosként bejelentkezéssel rendelkező tanulókat a felvételnél előnyben részesíti, illetve a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 66. (2) bekezdésében foglaltak alapján kötelező beiskolázást biztosító intézmény. 13. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező, székhelyén hrsz. alatt lévő 3961 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található 1330 m 2 alapterületű iskolai épülettel, tornateremmel, és műhellyel, továbbá a 12841/1 hrsz. alatt nyilvántartott Mária Valéria utca 4-6. szám alatti 4954 m 2 alapterületű ingatlan. A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére áll az Önkormányzat tulajdonát képező 5410 hrsz. (Kaszap utca 29.) alatt lévő, m 2 alapterületű ingatlan, a rajta lévő 6737 m 2 iskolaépületekkel és tornateremmel. A feladat ellátásához rendelkezésére áll továbbá- az Önkormányzat tulajdonát képező 9246/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott (Bajcsy-Zsilinszky utca 7-9.) 1 ha 5438 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található iskolaépülettel és tornateremmel, tanműhellyel (diagnosztikai műhely) és az ötszintes kollégiumi épülettel. Az iskola épületétől nem elkülöníthető egységet alkot a konyha és az étterem, melyet a HÓD-MENZA Kht. használ. A feladat ellátásához rendelkezésére állnak továbbá a Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési és használati megállapodások alapján a Magyar Állam tulajdonát képező, és helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben Andrássy út és 19. alatt álló ingatlanokból a megállapodásokban szereplő ingatlanrészek. Az iskola használja továbbá a Gorzsa tanya 3076/A. alatt található majort és szántót is. Használja továbbá az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által használt, Dr. Imre József u. 2. sz. alatti ingatlanból, az egészségügyi oktatás, képzés ellátásához szükséges termeket. A feladat ellátásához az iskolának rendelkezésére álla fentieken felül - az Önkormányzat tulajdonát képező - 476/6 hrsz. alatt nyilvántartott négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található 9103 m 2 területű iskolai épülettel, tornateremmel, tanműhellyel és egyéb helyiségekkel, valamint a 12873/3 hrsz. alatt nyilvántartott Bocskai utca 13. szám alatti 596 m 2 alapterületű ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben és tagintézményeiben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet végezhet. Az iskola vállalkozási tevékenységként részt vesz az iskolarendszeren kívüli oktatásban (szakágazat: máshová nem sorolt egyéb oktatás, ; TEÁOR: 85.59). A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át. Az iskola iskolaszövetkezetet hozhat létre, annak tagja lehet. 16. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanya az ÁFÁ-nak 17. Az intézmény számlaszáma: Erste Bank Az iskola nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

15 19. Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy, a megszüntetett (1930-ban létesített) Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, a megszüntetett (1884-ben létesített) Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, illetőleg a megszüntetett (2003-ban létesített) Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola általános jogutódja.. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az iskola igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 20. Az intézmény jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata augusztus 01. napján lép hatályba. Hódmezővásárhely, július 28. Dr. Lázár János sk. polgármester

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 79. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013. ABIGÉL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben