Mostanában a szokásosnál is gyakrabban találkozom ezzel a sokat idézett mondattal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mostanában a szokásosnál is gyakrabban találkozom ezzel a sokat idézett mondattal"

Átírás

1 Bevezetõ A stílus maga az ember Egy beszélgetés margójára nyilvánosan Mostanában a szokásosnál is gyakrabban találkozom ezzel a sokat idézett mondattal (1753-ból származik,. Georges-Louis Leclerc természettudóstól), és egy közelmúltban lezajlott beszélgetés amelynek részese voltam, engem is arra késztet, hogy ezt a szállóigévé vált mondatot citáljam a beszélgetés apropóján megfogalmazott gondolataim elé. Lassan négy hónapja többnyire a Balatonszepezdi Népfőiskolán dolgozom, ahonnan a budapesti Népfőiskola Intézetben végzendő munkám jelentős részét is végzem. Örömmel és szívesen teszem, de el kell mondanom, hogy ezt a kényszerhelyzetet elsősorban a Magyar Népfőiskolai Társaság ez évi pénztelensége idézte elő. De nem ez a fő ok, amiért szeretném megosztani az élményeimet a nyilvánossággal, erről szóltunk, írtunk az előző lapszámunkban, és bizonyára írni is fogunk még a parlament költségvetési támogatási döntése miatt szervezetünket ért méltánytalanságról. Bár valójában oda vezetnek vissza a szálak. Egy nyugodt, belső szakmai munkára alkalmas nap ígérkezett két népfőiskolai program között a három napos vidékstratégia műhelymunka után és az európai önkéntesség kérdéseivel foglalkozó három napos megyei civil szervezetek szemináriuma között, de váratlan látogató érkezett a népfőiskolára, akit nevezzünk most csak egyszerűen B.K-nak, és akinek az utóbbi időben végzett szakmai tevékenységéről szóló híradások időnként felfelröppentek a tagszervezeteink körében. Ilyen legutóbbi hír az volt, hogy az illető a Lakitelek Népfőiskola megbízásából járja az országot, látogatja meg nem utolsó sorban a Magyar Népfőiskolai Társaság tagszervezeteit és ad róluk véleményt, minősítést. Ezért inkább örültem, mint bosszankodtam a vendégem váratlan, de nyilvánvalóan nem véletlen megjelenésének így ugyanis gondoltam közvetlenül rákérdezhetek a legilletékesebbnél a kósza hírek igazságára. Hosszú évek óta személyesen ismerve őt egykor dolgozott a Magyar Népfőiskolai Társaság különböző programjaiban is, jó tollú író és szerkesztőként kiadványt is gondozott, jobbnak láttam mindjárt az elején tisztázni, hogy részemről nem tekintem (őt idézve) haveri csevelynek a beszélgetést. Ilyen viszony nincs közöttünk, viszont most is és máskor is szívesen ülök le vele hivatalos szakmai megbeszélésekre így ezt a mait is annak tekintem. Próbálok mentséget találni számára, hogy talán ez a kijelentésem okozta azt a kendőzetlen nyerseséget, vagy inkább kocsmaihoz közelebb álló stílust, ami jellemezte végig a mondanivalóját, ahogy fantom szervezetként időnként nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket is megengedve magának becsmérelve illette a szervezetünket, mint akik nem csinálnak semmit, nem tudnak felmutatni semmit! Kéjes megelégedettséggel idézve egyik írásából többször önmagát: ez csak egy pályázatkiszerelő brigád, tagság nélkül. Bezzeg a Lakitelek Népfőiskola! Jobb, ha már most tudjuk, hogy jövőre sok pénz lesz a népfőiskolára, de kizárólag Lakiteleken fog eldőlni, hogy abból ki részesül majd! És ez nem a Magyar Népfőiskolai Társaság lesz! Nem volt érdemi válasz azonban arra a kérdésre, hogy milyen alapon dőlnek majd el ezek a kérdések Lakiteleken, milyen közprogramot támogat majd jövőre a parlament százmilliós, sőt őt idézve - milliárdos nagyságrendű közpénzen. Nem kaptunk kielégítő, érdemleges választ nemcsak B.K-tól, de más, nála illetékesebb személytől és helyről sem ezidáig merthogy már a 2011-es évben is jelentős, 330 millió forintos lakiteleki parlamenti támogatás mögött álló program tervet sem lehetett megismerni minden jó szándékú igyekezetünk ellenére sem. 2011/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 1

2 Bevezetõ BIBÓ ISTVÁN 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA A javaslat: napi szembesülés! Széljegyzet Bibó István születésének 100. évfordulóján A szabadságszeretõ ember tízparancsolata Lézetik ez ma Magyarországon? Át lehet így gázolni embereken, szervezeteken még mindig? Vagy csak egy, a Magyar Népfőiskolai Társasággal szemben sértetten elvakult ember kontroll nélküli megnyilatkozásában volt részem azon a nyugodt szakmai munkára szánt napon? Előbb-utóbb nyilvánvalóvá fog válni. Természetesen első kérdéseim között szerepelt, hogy megbízatása létező megbízás-e, és emiatt keresett-e meg bennünket és a sejtetésnél nagyobb bizonyosságot jelentett mindaz, ami a csaknem másfél órás beszélgetés végére kiderült. Minden jóindulatommal szeretném azonban B.K-nak felhívni a figyelmét arra a két és fél évszázadot is meghaladóan megfogalmazott igazságra, mely szerint a stílus maga az ember ügyeljen egy kicsit legközelebb arra, hogyan nyilvánul meg, mert sokat elárul vele saját személyiségéről is. Mihályfi Márta P.s.: Lapzártakor már hozzáférhető volt a év költségvetési terve, (2011.IX.26) a tervezetben úgy tűnik, ismét csak a Lakitelek Népfőiskolát ismerik el a politikai döntéshozók olyan népfőiskolának, ami támogatható. (szerk.) Bibó István műveinek a megjelentetése először a szamizdat irodalomban, majd hivatalos, szelektív közlésekben is nagy felfedezés volt mindazok számára, akik nem ismerték. Márpedig a kortársainál fiatalabb generációk nem ismerték őt. Óriási felfedezés volt az én II. világháborút követően született generációmnak is. A rendszerváltás előtt személye és munkássága a népies és urbánus tábort egyesítő karizmával rendelkezett. Sajnos ez az idilli állapot pillanatokig tartott. Akkor a magyar közvélemény és az értelmiség alig-alig tudta kiről van szó. Húsz évvel a szocializmus összeomlása után, sajnos a mai helyzet sem sokat változott, hiszen a szakmai tanulmányaik során a politikai gondolkodás történetével foglalkozó egyetemi hallgatókon kívül általánosságban az ifjúság sem ismeri, sem a nevét, sem a munkásságát. Nem csoda hát, ha méltóképp ünnepelni sem tudjuk születésének kerek évfordulóját. A politikusok elő-elő rángatják, amikor jól jön egy-egy beszédakcióhoz számvetésre, napi szembesítésre azonban kevesek vállalkoznak, mit üzen ma nekünk a XX. század egyik legnagyobb magyar politikai gondolkodója. Pedig a napi gyakorlás különösen kívánatosnak tűnne a mai időkben, amikor a válságosra fordult társadalmi helyzetünkben történetileg meggyökeresedett minták alapján ismétlődnek a zsákutcás magyar történelem epizódjai. Ebből a kiutat együtt kellene keresnünk, egyebek között magatartási kódexként Bibó segédletével. A népfőiskolák nagy megbecsüléssel tekintenek rá, s ápolják munkásságát részben akként is, hogy Bibó István Népfőiskolai Alapítványt működtetünk. Az más kérdés, hogy aligha fejthet ki hatást a nevével fémjelzett szervezés, a támogatás hiányában. Közben pedig alig készül számadás, mekkora árat fizetünk a polgárok tömeges felkészületlenségéért évtizedek óta. Ma például egy területen látható a lázas igyekezet: hogy pénzügyi ismereteket és tudatosságot alakítsanak ki az emberek körében. Késő, a deviza adósságválság itt van a nyakunkon. Borbándi Gyula nevezte Bibót a politikai népiség ideológusának, ami közel áll a népfőiskolák szellemiségéhez, de maga Bibó is szakított időt arra, hogy népfőiskolák elődadójaként vonattal vidék re utazzon és a helyi értelmiségiekkel és polgárokkal folytasson eszmecserét átfogó társadalmi és európai kérdésekről. Ki vitatná, milyen elemi szükség lenne ma erre a mai Magyarországon? Mégis felelős, és vitatható hozzáértésű szakpolitikusoktól olyan megnyilatkozásokat hallunk a közösségi művelődés és felnőttoktatás egyes formáiról, amelyek már a szocializmus évtizedeinek végén is elitélő zúgolódást váltottak volna ki. Ma még inkább ez a helyzet csakhogy ez a morajlás még a mélycsendben folyik mert a java értelmiség szorongva szolidáris az örökölt és fennálló, szinte kezelhetetlen gazdasági-pénzügyi helyzettel küszködő kormányzattal. Ezért nem emeli fel a szavát amiatt, hogy nincs magyar kulturális politika és nyúzzák, leradírozzák a költség vetési rovatokat. Csakhogy mint ezt közhelyként közírók már többen kifejtették a válságos helyzet nemcsak örökölt gazdasági nyomorúság, és bűnözés s nemcsak az ország pénzügyi kifosztása, ami itt történt az elmúlt években, hanem az örökölt erkölcsi és szellemi válság is, amelyből kitörni pont fordítva lehet: ha a hit és a szellemiek mozgatják a gazdasági érdekeket és nem fordítva. Anélkül, hogy önteltségbe esnénk, szervezetünk azokhoz a közösségekhez tartozik ebben a hazában, akik vallják és gyakorolják, hogy a szabadságszerető ember senki emberfia előtt meg nem alázkodik. Ugyanígy valljuk, hogy a szabadságszerető ember: magát vagy mást a maga igazából, világos jogából, megszolgált követeléséből semmiféle erőszakkal, megfélemlítéssel, rábeszéléssel, fortéllyal kiforgatni nem engedi. S a szabadságszerető ember bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvény re is lehet juttatni Hajdanán a dán népfőiskolákban reggel zsoltárok éneklésével kezdték a napot. Egyébként ma sem ártana meg, ha a magyar közélet szereplői népfőiskolai kurzusokon vennének részt. S jó részük talán a zsoltárokat nem ismeri, rendszeresen és kollektívan úgy kezdhetnék a napot, hogy súlykolnák Bibó parancsolatait, talán akkor mind nagyobb egyetértéssel, s valóban közösen sikerülne elősegíteniük, hogy kikerüljünk ebből a rettenetes csapdából, amelybe az utóbbi évtizedben juttattak bennünket. Szigeti Tóth János Bibó István Budapesten született. Apja etnológus volt, majd könyvtárigazgató a szegedi egyetem könyvtárában. A szegedi Piarista Gimnáziumba járt, ahol barátságot kötött Reitzer Bélával és Ortutay Gyulával ben beiratkozott a szegedi egyetem jogi karára. Itt került közeli kapcsolatba Erdei Ferenccel ben Bécsben, ben Genfben tanult állami ösztöndíjjal. Pályája kezdetén a királyi ítélőtáblán, majd a királyi törvényszéken joggyakornokoskodott, 1938 júniusában bírósági jegyző lett novemberétől az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott ben részt vett a Márciusi Front programnyilatkozatának 2 Magyar Népfõiskolai Társaság 2011/2 2011/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 3

3 BIBÓ ISTVÁN 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA BIBÓ ISTVÁN 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA Bibó István és felesége Balatonszepezden, Sárközi Györgyné nyaralójában, 1964 szövegezésében nyarán fogalmazta meg a munkásság és a középosztály közti Békeajánlat tervezetét. A német megszállás alatt minisztériumi állását felhasználva sok zsidót mentett meg azáltal, hogy menleveleket állított ki részükre október 16-án a nyilasok letartóztatták. Néhány nap után kiszabadult, illegalitásba vonult februárjától Erdei Ferenc felkérésére hivatalt vállalt az Ideiglenes Nemzeti Kormány Belügyminisztériumában március és július között a Belügyminisztérium közigazgatási osztályát vezette, a megyerendszer reformján dolgozott júliusa és 1946 októbere között a Jogi Reformbizottságban az NPP-t képviselte. Részt vett a választójogi törvény és a választások előkészítésében. A Valóság októberi számában jelent meg A magyar demokrácia válsága című nagy vitát kiváltó cikke. A következő években főként a Válaszban jelentek meg nagy elemző tanulmányai a közelmúlt és a jelen nagy kérdéseiről júliusától 1950-ig a Szegedi Tudományegyetem tanára júliusában a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett és 1949 között a Kelet-európai Tudományos Intézet tanára, majd elnöke től minden tisztségéből eltávolítva, könyvtárosként dolgozott az Egyetemi Könyvtárban október 31-től részt vett az NPP újjászervezésében. November 3-án pártja jelöltjeként államminiszterré nevezték ki Nagy Imre koalíciós kormányába. November 4-én Tildy Zoltánnal együtt tárgyalt az Országgyűlés épületét megszálló szovjet csapatokkal, s még aznap kiáltványt fogalmazott meg mint a törvényes kormány képviselője. November 6-án megfogalmazta a Tervezet a magyar kérdés kompromisszumos megoldására című dolgozatát, s csak ezt követően hagyta el a Parlamentet. Tisztsége alól hivatalosan Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke mentette fel november 12-én. December elején tárgyalt K. P. S. Menon indiai nagykövettel, átadta neki a Nyilatkozat Magyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és a politikai kibontakozás útjáról címet viselő, Farkas Ferenccel, Göncz Árpáddal, Varga Istvánnal, Féja Gézával és Tamási Áronnal közösen megfogalmazott nyilatkozatát elején írta Magyarország és a világhelyzet című tanulmányát, melyet sikerült Londonba juttatnia, ahol meg is jelent május 23-án letartóztatták, a Legfelsőbb Bíróság augusztus 2-án életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte. Részt vett a Váci Országos Börtön elítéltjeinek éhségsztrájkjában. Az évi amnesztiával szabadult es nyugdíjazásáig a KSH könyvtárában dolgozott. Nyugdíjas évei alatt munkáit rendezte, fordításokat vállalt, kisebb műveket publikált ban Londonban a magyar hatóságok megkerülésével jelentette meg angol nyelven A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai című művét május 10-én halt meg Budapesten. Forrás: 56-os Ki kicsoda nem segít, bármilyen hatalmas embert kell is zel lelepleznie. 8. minden közügyben meggyőződése szerint vall színt: fenyegetéstől meg nem ijed, hízelgésnek be nem dől, s szavazatát vagy aláírását semmi pénzért vagy előnyért el nem adja. 9. minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz s igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik. 10.bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a maga példájával, minden rosszhiszeműség elleni együttes és eredményes fellépéssel és minden jóhiszeműség számára a bizalom előlegezésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándék győzelemre vihetőségében való hitet. A kézirat lelőhelye: Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára MS 5111/15.16 Bibó István: A szabadságszeretõ ember politikai tízparancsolata A szabadságszerető ember 1. megköveteli magának és megadja másnak a minden embernek kijáró tiszteletet, de megkülönböztetett tiszteletet, sem magának semmi címet nem követel, másnak pedig úrvoltáért, sem vagyonáért, sem hatalmáért, sem befolyásáért, sem ruhájáért megkülönböztetett tiszteletet nem ad, csak tisztességéért, vagy érdeméért; senki emberfia előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó megszólítási és köszönési módokat szájára nem vesz. 2. magát munkában szolgának, szabad idejében és a maga otthonában úrnak tekinti, és szembeszáll mindenkivel, aki magát szolgálata és munkája alatt is úrként, hatalmasként viseli és másokat szolgáknak, alacsonyabb rendűeknek kezel. 3. a maga vagy más munkája értékének a leszállítását, emberi kiuzsorázását, vagyoni vagy hatalmi helyzet kihasználását, s egyáltalán semmiféle kizsákmányolást nem tűr, magát vagy mást a maga igazából, világos jogából, megszolgált követeléséből semmiféle erőszakkal, megfélemlítéssel, rábeszéléssel, fortéllyal kiforgatni nem engedi. 4. őrködik a maga és minden ember egzisztenciájának a szabad és biztosított volta felett, illetéktelen vagy önkényes behatástól való mentessége jogvédelemmel és garanciákkal ellátottsága felett. 5. szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan és az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát, méltóságát is veszélyezteti: ezért az emberi szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogvatartás, egyéni vagy hatósági hatalmaskodás, s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal együttesen, de ha az rögtön nem lehetséges, magában is fellép. 6. gyűléseken, egyesületben, munkaközösségben vagy bármiféle közösségben éppenúgy, mint a magánéletben önkényeskedést, akarnokoskodást, ma gánérdek illetéktelen érvényesítését, visszaélést, köz becsapását, közakarat meghamisítását, s mindenféle fenye getést és terrorizálást nem tűr, minden ilyen ellen saját maga azonnal felszólal és más tisztességes emberekkel összefog, az erőszakosan érvényesülni próbálókat, tekintet nélkül arra, hogy kire és mire hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra kényszeríti, tisztában lévén azzal, hogy minden ilyennek az érvényesülése csakis a tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége miatt lehetséges. 7. semmiféle anyagi visszaélést vagy pana mát el nem hallgat, sem elfedezni 4 Magyar Népfõiskolai Társaság 2011/2 2011/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 5

4 A vidék és a népfõiskolák A vidék és a népfõiskolák Milyen szerepe van a népfõiskoláknak a fenntartható vidékfejlesztésben? Magyarország jövője vidéken dől el. A magyar nép jövője azon múlik, hogy sikerül-e megőrizni a termőföldet, természeti erőforrásainkat, melyek a 10 millió magyar ember megélhetéséhez, az ország fenntartható fejlődéséhez nélkülözhetetlenek vagy végérvényesen elveszítjük azokat? A fenntartható vidékfejlesztés a helyi erőforrásokra és a helyi közösségekre épít. Alapvető feltétel, hogy a helyi erőforrások felett a helyi közösségek (vagy azok tagjai) rendelkezzenek. Ha a közösségeket megfosztják a jövedelem megtermeléséhez, vagyis a megélhetéshez szükséges erőforrásoktól, akkor megindul a fiatalok elvándorlása, egyre kevesebb gyerek szüle tik, egyre nehezebb fenntartani az intézményeket, stb. Akik maradnak, azok is a városba járnak dolgozni, vagy külföldre így nem marad idő és energia a háztáji gazdaságra, a közösségi életre. Ez zajlik napjainkban. Elgondolkoztató, sőt rémisztő, hogy milyen kevesen látják ezeket az összefüggéseket, a napjaink problémái mögött álló valós okokat. A magyar társadalom nem nézett még szembe saját újkori történelmével, saját sorsával. Bár egyre többen beszélnek arról, hogy az elmúlt 20 év, a rendszerváltás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a valós okokkal még nem volt bátorságunk szembenézni. Bármilyen különös is, de be kell látnunk, hogy a rendszerváltáskor a magyar nép még rendelkezett az ország természeti erőforrásaival a termőföldek, erdők, vizek szövetkezeti, vagy állami tulajdonban voltak. A földeken megtermelt jövedelem részben helyben maradt részben az államkasszába került. A rendszerváltás után azonban beindult a privatizáció, melynek eredményeképpen külföldi kézbe került az élelmiszeripar. Ezzel az alapanyag termelő gazdaságok végtelenül kiszolgáltatottá váltak. A megtermelt terményekből a feldolgozásban és a kereskedelemben keletkező jövedelem nem a gazdákat, a vidéket gazdagította, hanem az új és többnyire külföldi tulajdonosokat. Ezzel egy időben beindult a földek privatizációja és az ún. kárpótlás is. Ma már biztosan állítható, hogy ezek a folyamatok nem szolgálták igazán sem a kárpótoltakat, sem a vidéket. Az emberek nem voltak felkészülve sem megfelelő tudással, tapasztalattal, sem a föld megműveléséhez szükséges eszközökkel és tőkével - így többnyire nem tudtak élni az akkor kínálkozó lehetőségekkel. Azok váltak a rendszerváltás nyerteseivé, akik a privatizáció beindulásakor megfelelő tudással és tőkével rendelkeztek vagyis többnyire az előző rendszer haszonélvezői. Az információ birtokában az agrárértelmiség előtt két út állt a rábízott közösséget szolgálni, vagy saját vagyonát gyarapítani. És ebben a történelmi helyzetben az agrárértelmiség nagyobbik része tisztelet a kivételnek megmérettetett, és könnyűnek találtatott. Trükkök százaival szerezték meg az addig közös vagyont, és szorították ki a többieket tisztelet a kivételnek. Időbe telt, mire a lóvá tett többség ráeszmélt, hogy kisemmizték, hogy éppen azok lettek a rendszerváltás nyertesei, akik ellen elméletileg beindult a változás És ezek az emberek menet közben még a maradék erkölcsi fenntartásaikat is félredobva elképesztő pusztítást végeztek az erőforrásaitól megfosztott vidéki közösségekben. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy bár Magyarországon a törvény tiltja a külföldi tulajdonosok földszerzését mégis a becslések szerint 1 millió hektár termőföld van külföldi kézen. Ezeknek a földeknek a jövedelme, és a hozzájuk kapcsolódó EU-s támogatások már nem a magyar családokat, magyar falusi közösségeket gazdagítja. De nem csak a külföldi tulajdonosokkal van a baj. Legalább olyan káros folyamat az, melynek során egyre több föld csúszik át magyar spekulánsok kezébe is. Ma már több tízezer ( ?)hektáros holdingokról hallani. Egész országrészeket szereznek meg szűk érdek csoportok. Ezek a nagyvállalatok a hatékonyság, a minél nagyobb profit érdekében a lehető legkevesebb embert alkalmazzák bérmunkában, a lehető legkevesebb bérért. A helyi kultúra, helyi közösség, a vidék jövője számukra nem jelent semmit. Persze az emberek többsége nem tud ezekről a folyamatokról. A vidékiek értetlenül, tehetetlenül szemlélték az eseményeket nekik nem osztottak lapot ebben a játszmában. Többségük a városba jár dolgozni három műszakban rabszolgamunkára valamelyik multihoz. Fel sem merül bennük, hogy a falujukhoz tartozó földek az ő boldogulásukat szolgálhatnák. Mindeközben azonban a tudomány fejlődése új kihívásokkal szembesítette az emberiséget. A Meadows tanulmány volt az első jelzés 1972-ben, mely arra figyelmeztetett, hogy az ipari növekedés véges. A nyersanyag és energiaforrások nem állnak korlátlanul rendelkezésünkre. Minél jobban pörgetjük az ipari rendszereket és a fogyasztást annál gyorsabban érünk el ahhoz a katasztrófához, melyet a világ jövőjéről a számítógépes mo dell környékére jelez. Szembe kellene tehát nézni azzal a kellemetlen igaz sággal, hogy a növekedésnek határai vannak, hogy az iparosodott emberi világ hosszú távon nem fenntartható. Ennek a felismerésnek az alapján született meg a fenntartható fejlődés iránti igény. Az elmúlt évtizedben ráadásul szembesülnünk kell az éghajlatváltozás hatásaival és veszélyeivel is. A legnagyobb veszélyt az emberiségre azonban a termőföldek és a Föld élő rendszereinek (ökoszisztémáinak) folyamatos pusztulása, a biológiai sokféleség egyre gyorsuló és visszafordíthatatlan csökkenése jelenti. A lehetséges kiút megtalálásához, a fenntartható rendszerekre való átálláshoz két új tudomány van segítségünkre: az ökológia és a rendszerelmélet. Az ökológia a földi élet összefüggéseit, a természet rendszereinek működését kutatja, a rendszerelmélet pedig segít abban, hogy a megismert részleteket el tudjuk helyezni a nagy egészben, hogy megismerjük és megértsük a körülöttünk levő világot, és képesek legyünk jó döntéseket hozni. Magyarország és a világ megmentésére, fenntartható pályára állítására csak akkor van esély, ha az emberek a lehető leggyorsabban megismerik és megértik ezeket az összefüggéseket, és saját szerepüket a folyamatokban. A fenntarthatóságra való átállásban mindenkinek feladata van az egyszerű háziasszonytól a csúcs politikusokig. Elsősorban azt kell megérteni, hogy vészesen fogy az idő. Ma kell cselekedni, ha azt akarjuk, hogy legyen holnap! A népfőiskoláknak óriási feladata kellene, hogy legyen a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás átadásában, terjesztésében, a közös gondolkozás beindításában, az emberi közösségek életképességének visszaállításában. A felnőttoktatásnak azért is van történelmi szerepe ebben a folyamatban, mert a mostani felnőtt, döntéshozói korban levő generáció szembesült először a fent ismertetett veszélyekkel. Nincs idő várni, hogy az új generációk, majd megtanulják az új ismereteket, és ők már fenntartható módon fognak élni. MOST kell cselekedni ahhoz, hogy gyerekeinknek, unokáinknak legyen jövője! A mai döntések végérvényesen eldöntik a jövőt. Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy az emberiség és benne Magyarország megmeneküljön soha nem látott, világméretű összefogásra van szükség. Ehhez azonban elsősorban az emberi kapcsolatok minőségét kell megváltoztatni. Az embertársainkért, a közösségért érzett felelősség, a tisztesség, a szolidaritás, az együttműködéshez alapvetően fontos pozi tív kapcsolatok és a cselekvőkészség nélkülözhetetlenek a túléléshez. Nagy a felelősségünk tehát, de azt is látnunk kell, hogy a ma zajló folyamatok nem kedveznek sem a fenntarthatóságnak, sem a népfőiskoláknak. Szembe kell néznünk a valós okokkal, a mélyére ásni a mai ma gyar társadalom valódi bajainak és pontos diagnózis alapján megkezdeni a gyógyítást. Talán most még van esélyünk. A jelen történelmi pillanataiban még mindenre van esély. Jelen vannak a magyar kormányban azok a szakemberek, akik képesek a magyar vidéket fenntartható pályára állítani. A kormány által nyilvános vitára bocsátott vidékfejlesztési stratégia Magyarország utolsó esélye a megmaradásra. A háttérben azonban ott munkálkodnak azoknak az érdekcsoportoknak a megbízottjai is akiknek még mindig csak a megszerezhető konc, az újabb és újabb milliárdok lebegnek a szeme előtt és elvakult tudatlanságukban megfeledkeznek arról, hogy az ő gyerekeiknek is abban a pokoli világban kell majd élni, melyet éppen az ő elvakult és féktelen szerzési vágyuk hív életre. Meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk minden olyan ismeretet, amire szükségünk lesz a megmaradáshoz, és meg kell teremtenünk azokat az értékelvű, cselekvőképes közösségeket, melyek képesek a pozitív változásokat véghez vinni. Lehetetlennek tűnik, de nincs más út Induljunk el, és tegyük meg azt, amit megtehetünk. Ha mindenki beleteszi tudása, és embersége legjavát, és elkezdünk egymásra komolyan odafigyelni, akkor van esélyünk. Legyen úgy! Mezőfalva, október 7. Ács Sándorné 6 Magyar Népfõiskolai Társaság 2011/2 2011/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 7

5 A nemzeti vidékstratégia A nemzeti vidékstratégia Népfõiskolai szaktanácsadás, felnõttképzés Magyarországon máig jellemző, hogy az emberek a szakképző iskolából, egyetemről kikerülve befejezik a tanulást, miközben a gyors változások miatt lényegében élethosszig való tanulásra vagyunk kényszerítve. A korszerű gazdálkodás is a szakmai tudás, módszertan folyamatos megújítását teszi szükségessé a gazdálkodók számára. A felnőttképzés vidéki környezetben hagyományokon alapuló formái a népfőiskolák, melyek közművelődési keretben, A Magyar Népfõiskolai Társaság tagjai nagy érdeklõdéssel és aktív résztvevõként kísérték figyelemmel a Nemzeti Vidékstratégia 2020 tavaszi hetekben lebonyolított társadalmi vitáját májusi közgyûlése szakmai munkájának középpontjában is ez a téma szerepelt, mint ahogy errõl az elõzõ lapszámunkban már röviden hírt adtunk. Az ország sorsát eldöntõ fejlesztési elképzelések melletti kiállás azonban nem merült ki abban, hogy aktív részesei voltak az MNT tagjai a társadalmi vitának, hanem javaslatként benyújtotta a szervezet elõször a népfõiskolai fejlesztésre vonatkozó szakmai koncepcióját, majd a késõbbiekben azt a népfõiskolai modell-programot, amely ha megvalósulhat, jelentõsen segítheti a stratégia társadalmi elfogadottságát, az iránta és a nemzet közös megmentése iránti elkötelezõdést, a stratégia megvalósulásának sikerességét. Az alábbiakban a Vidékfejlesztési Minisztérium számára benyújtott MNT koncepciót tesszük közzé. felnőttképzési jelleggel szervezik a vidéki lakosság szemléleti képzését. A program keretében támogatni, erősíteni kívánjuk a népfőiskolai mozgalmat és működést, összhangban a tájközpontok fejlesztésével. Ez magában foglalj a a vidéki és helyi népfőiskolák képzési programjának támogatását, a népfőiskolai infrastruktúra fejlesztését, a népfőiskolai együttműködések ösztönzését. Kiemelt képzési területek: vidékfejlesztési célú képzés, foglalkoztatáshoz kapcsolódó Bevezetõ A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) nagy várakozással tekintett a Nemzeti Vidékstratégia közzététele elé és örömmel nyugtázta, hogy a stratégia kidolgozói néven nevezve számolnak a népfőiskolákkal a jövő vidékfejlesztésének programjában. A stratégia teljes anyagát megismerve az MNT szervezeti szinten kinyilvánítja együttműködési szándékát a további, az operatív feladatokat előkészítő munkában, a nemzeti stratégiai programok részletes kidolgozásában, illetve a megvalósítás gyakorlati munkájában. A mai magyar társadalomban még mindig rendkívül mélyen gyökerező bizalmatlanság és hitevesztettség olyan komoly tényező, amelynek figyelmen kívül hagyása eleve kudarcra ítéli a Nemzeti Vidékstratégia bármely elemének, célkitűzésének megvalósulását. Ez vonatkozik a népfőiskolai programok, mint a nemzeti stratégiai programjai részének a kidolgozására és megvalósítására is. Az MNT a fentiekben megfogalmazott elkötelezettsége mellett egy olyan szervezet, amely nem veszítette el a hitelességét az elmúlt években, évtizedekben, országos szövetségként tagszervezeteinek képzések, helyi demokrácia, közösségi részvétel növelésére irányuló képzések, alapműveltséghez tartozó képzések. A vidéki helyszíneken megvalósuló, a vidéki lakosságot, gazdálkodókat célzó, a helyben történő foglalkoztatás, önfoglalkoztatás lehetőségét megteremtő felnőttképzés más formái is fontosak, beleértve a nyelvi, informatikai tanfolyamokat. A Magyar Népfõiskolai Társaság javaslata a vidékstratégiához a közötti idõszak Népfõiskolai fejlesztési koncepcióként Részlet a Nemzeti Vidékstratégia 2020 című dokumentumból szoros együttműködésével dolgozik és ért el eredményeket. Az alulról szerveződő helyi népfőiskolák jól beágyazottak a települések, kistérségek és a megyék társadalmába. A népfőiskolai hálózatba bevont helyi szakemberek a velük dolgozó szerveztek jó együttműködést ápolnak a helyi döntéshozókkal, a formális oktatás és kultúraterjesztés színtereivel, vagy akár a szociális intézményrendszerek képviselőivel is. Az MNT táji központjainak munkatársai részben, vagy egészében, de hosszú ideje dolgoznak együtt az MNT sikeres, különböző hazai és nemzetközi fejlesztési programjaiban, így jól ismerik egymás szakmai és emberi képességeit, felkészültségét, együttműködési készségeit. Szakmai irányultságuk, végzettségük és gyakorlati tapasztalataik szinkronban vannak az MNT népfőiskolai stratégiai programterveinek tartalmával és felépítésével, így alkalmasak a programok magas szinten történő megvalósítására. Mindnyájuk kiemelkedő képessége az empátia, amelynek segítségével könnyen és jól tudnak kapcsolatokat teremteni és jellemző rájuk a vidék és az ott élő emberek, a helyi viszonyrendszerek alapos ismerete, mert nemcsak velük dolgoznak, de közöttük is élnek. A vidékfejlesztés területén eddigi munkája és eredményei alapján kie- melkedik az MNT tagszervezetei közül a Mezőföld Népfőiskolai Társaság (Hantos), amely tíz évet is meghaladó ökológiai gazdálkodásával és a hozzá tartozó képzésekkel mintaként kell álljon a vidékfejlesztési elképzelések teljes spektruma előtt, különös tekintettel a döntéshozókra. Az MNT javaslatai: Alapkoncepció A népfőiskolai képzési programokat az érintettek számára elérhetővé kell tenni, vagyis az MNT minden eddigi tapasztalata alapján azt az elvet vallja, hogy a képzéseket helyben kell biztosítani az emberek számára. A klasszikus népfőiskolai modell, vagyis a több hetes, bentlakásos képzés speciális területeken és speciális célcsoport elsősorban munkanélküliek számára működőképes a mai életvitel mellett. Eredményesség és hatékonyság szempontjából a helyi tematikus népfőiskolai programokat október és április közötti időszakban célszerű megtartani, tematikánként órás programok az ideálisak, vagyis egy őszi-téli időszakban több helyi képzési program valósítható meg. Megyénként népfőiskolai előadói szak értői adatbázist kialakítva kell és lehet biztosítani a helyi programokhoz a megfelelő szakembereket (felkészítésük a felnőttképzésre azonban szükséges). Infrastruktúra Szervezetünk nem rendelkezik olyan infrastrukturális háttérrel néhány tagszervezet kivételével, amely a jövőben a bentlakásos népfőiskolai programok megvalósításához elvárható lenne. Az ország jelenlegi gazdasági helyzetében egy későbbi infrastrukturális fejlesztést, vagy intézményi átcsoportosításokat feltételezve és elvárva - azt javasoljuk, hogy a már létező, meglévő épületeket, intézményeket a fenntartókra háruló kötelezettséggel bocsássák népfőiskolai programok megvalósításához rendelkezésre: helyi programok számára: helyi közösségi házak, művelődési házak, iskolák, könyvtárak, teleházak, bentlakásos képzésekre, járási népfőiskolai programokra: kollégiumok, bezárt iskolák, nem működő turistaházak, stb. átadása. Az intézmények azonban azonos technikai felszereltséggel kell rendelkezzenek a népfőiskolai képzési programokban résztvevők számára azonos lehetőségeket és feltételeket kell biztosítani a tanuláshoz az alaptörvénnyel összhangban. Partnerség a következő legfontosabb partnerekkel összefogva szeretnének az MNT tagjai dolgozni: Önkormányzatok Vidékfejlesztési központok A mezőgazdaság és szaktanácsadás szer vezetei Helyi intézmények (iskolák, könyvtárak, stb.) Egyházak Civil szervezetek Program típusok 1. Helyi tematikus, a Kárpát-medence bármely települése számára fontos és megvalósítható, megvalósítandó programok, amelyek a népfőiskolai táji központok szervezési, módszertani segítségével valósulnak meg: helytörténet/kulturális örökség feltárása és ismertté tétele faluszépítés az épített örökség gondozása, létrehozása, megújítása helytörténet, honismeret a táj sajátosságai képzések, tanfolyamok helyi identitás (mit teszek a településemért fejlesztés, tervezés, egyéni felelősség) aktív állampolgárság/egy nemzethez tartozás/nemzeti felelősség család gazdálkodás, a család szerepe a vidék felemelésében család: szülői hatékonyság növelése, szülői kompetenciák fejlesztése konyhakert az ökológia konyhakert fenntartás újratanulása kisállatok tartása (liba, kacsa, tyúk, stb) helyi ízek konyhája egészséges étkezés, önellátás helyi élelmiszer feldolgozás, helyi piac (önellátó település) környezetem védelme egészséges életmód/tudatos fogyasz tó helyi szövetkezetek (szociális szövetkezet) helyi vállalkozások kezdeményezése, elindítása, működtetése helyi kézművesség és népművészet (népi kismesterségek) helyi értékekre épülő vidéki turizmus fejlesztése helyi társadalom fórumok, tájékoztatók, tanácsadások a mindennapi életben való eligazodást szolgáló népfőiskolai programok 2. Járási szintű, részben bentlakásos, tematikus népfőiskolai képzési programok országos szakmai kérdések, speciális szakmai képzések a vidékfejlesztési központok és a népfőiskolai táji központok koordinációjával: Tematika szerint: ökológiai gazdálkodás mezőgazdasági vállalkozási ismeretek talajvédelem növényvédelem erdőgazdaság vízgazdálkodás halgazdaság állattenyésztési ismeretek (sertésés/vagy marhatartás, lótenyésztés, őshonos állattartás) energiagazdálkodás stb. Képzési programok: vidékfejlesztés és mikro és kisvállalkozás fejlesztés gazdák tájékoztatását szolgáló fórumok szervezése (falugazdász hálózat és a mezőgazdasági intézményrendszer szakemberek bevonásával) a társadalmi partnerség elősegítése, a helyi közösségek megerősítése a szaktanácsadás bevonásával közösségi, szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése helyi kereskedelmi csererend szerek kezdeményezése és inspirálása (szívességbankok, helyi pénz, cserekörök létrehozása) népfőiskolai táji központok szolgáltatásainak kiépítése (járási és megyei szinten) közösségi részvétel növelését szolgáló ún. aktív állampolgárképzések mintagazdaságok, nyitott porták adatbázis létrehozása a gyakorlati eredmények terjesztése céljából az önellátó falu helyi élelmiszertermelés, feldolgozás-képzés térségi energia ellátási program kialakítását szolgáló fejlesztő képzés falusi, tanyai vendéglátás képzési program környezeti nevelési és ökológiai gazdálkodást népszerűsítő programok modellgazdaságok tájközpontok ins pirálása illetve ezekkel együtt- 8 Magyar Népfõiskolai Társaság 2011/2 2011/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 9

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Művelt nép emelkedő ország

Művelt nép emelkedő ország Az oktatás mind az egyén Mind az egész nemzet számára A legfontosabb kitörési esély. Idézet a Szárny és teher c. kötetből Művelt nép emelkedő ország Egy kitörési esély Magyar Népfőiskolai Társaság 2010

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezetei: Autonómia Alapítvány Civil Kollégium Alapítvány Felső-Kiskunsági

Részletesebben

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája HÁZON KÍVÜL Ifjúsági munka a társadalomban a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája Szeged, 2003. március 22-23. A kiadványban

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA Összefoglalás és javaslatok Szerzők: dr. Simkó János Tarjányi Orsolya Közreműködtek: dr. Stadinger Csaba OFA Hálózat munkatársai

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/1. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: A rendszer még nem elég stabil Mátyás Mónikát választották régiónkból

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben