JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés május 30-i rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés május 30-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska Miklós, Rózsa Lajos, Sebestyén Ferenc, Sebestyén László, Szórád Róbert Mihály, Balogh Béla Tibor, Rózsa Endre, Serfőző István, Tokajiné Demecs Katalin, Soós Antalné Molnár Erzsébet, Soós Antal, Szathmári Norbert és Szecsei Attila, a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Dr. Jernei Zoltán közgyűlési tag. Dr. Csoór György, a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke, Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, Lénártné Emri Ildikó, a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, a sajtó képviselői. Kovács Sándor köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. A Közgyűlés ezt követően a napirendi javaslatot 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Az ülés napirendje a következő: 1. Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának pályáztatására és megszüntető okiratának elfogadására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes és Gyermekotthon alapító okirata módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Interpelláció, kérdés nem hangzik el. A napirendi pontok tárgyalása előtt a Közgyűlés egy perces néma felállással adózik Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági elnök emlékének, aki május 30-án hunyt el.

2 2 1./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának pályáztatására és megszüntető okiratának elfogadására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Szecsei Attila megállapítja az egyeztetések alapján, hogy mindenki tényként kezeli, hogy a pályázat győztese a Katolikus egyház lesz. Arról érdeklődik, hogy erre mi a garancia? Amennyiben más lesz a pályázat nyertese, milyen feltételekkel lehet az egyeztetéseket folytatni? Kovács Sándor szerint semmi nem eldöntött, a pályázónak meg kell felelni a kiírásban foglaltaknak. Aki a feltételeket elfogadja, és azoknak megfelel, az lesz a pályázat nyertese. Ez a jogszabályok szerinti eljárás. Balogh Béla Tibor érdeklődik, hogy milyen kényszer miatt kell a pályázattal élni, hogyan sikerült kiszámolni a ,- Ft/hónap alapösszeget és mennyit vár a vezetés ajánlatként? Azt is tudni szeretné, hogy a pályáztatás előkészítése az intézményben hogyan történt, milyen egyeztetések voltak? Felmerült, hogy ez igazi pályáztatás, vagy csak olyan, mintha az lenne? Végül arra is kíváncsi, hogy milyen érzés volt az előterjesztés előkészítése? Kovács Sándor elmondja, hogy az oktatási intézmények fenntartása nem profit-orientált, nyereséges vállalkozás, jelképes összeg lett megjelölve. Az egyeztetések folyamatáról Dr. Györgyi Lajos irodavezető fog tájékoztatást adni. A pályázat valódiságával kapcsolatban hivatkozik a jogszabályi előírásokra. Érzéseivel összefüggésben elmondja, hogy azok vegyesek, nagyon nagy feladat elé állították a Megyei Önkormányzatot, a szakembereket, 6 év alatt nem emlékszik az önkormányzatnál ilyen rendkívüli ülésekre, ilyen feszített tempóra, munkára. Jobban örülne, ha több idő lenne a folyamat végigvitelére, megköszöni a Hivatal munkatársainak, hogy hétvégéjüket, szabadidejüket nem kímélve dolgoztak az előterjesztésen. Szecsei Attila kérdezi, hogy van-e bármilyen információ arról, hogy az elmúlt időszakban más is tárgyalt volna az intézmény egészének, vagy egy részének átvételéről. Van-e az elnöknek, vagy bármely hivatali dolgozónak tudomása izraeli, vagy izraeli kötődésű jogi személy átvételi szándékáról? Kovács Sándor válasza mindkét kérdésre az, hogy nincs erről tudomása. Felhívja a figyelmet arra, hogy csak azok az egyházak pályázhatnak, amelyek a magyar törvények alapján az egyházi normatíva igénylésére jogosultak. Elmondja, hogy azért a Katolikus egyháznak van a legnagyobb esélye a pályázat megnyerésére, mert a Jászság többnyire katolikusok által lakott, ezen a területen annak van a legnagyobb befolyása. Soós Antal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy olyan konkrét információ jutott a tudomására, hogy Jászapátiba zsidó, izraeli befektetők érkeztek. Nagyon zavarja, hogy a pályázat bírálati szempontja azt tartalmazza, hogy a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást ajánló nyeri a pályázatot. Attól fél, hogy a Katolikus és a Református egyház ajánlata jóval alatta maradhat az izraeli egyház ajánlatának. Az elmúlt időszak történései arra engedik következtetni, hogy az izraeli egyház megpróbál beférkőzni a Jászságba és a Kunságba.

3 3 Kovács Sándor felhívja a figyelmét, hogy válogassa meg, kitől fogad el információkat, és kéri, hogy ne adjon tippeket. Eddig ilyen jellegű dolog nem hangzott el. Ismét összefoglalja a pályázati feltételeket. Balogh Béla Tibor ismét arra kérdez rá, hogy miért kellett a pályáztatás eszközével élni. Kovács Sándor emlékeztet az előző közgyűlésen az átadás-átvétellel kapcsolatban elhangzott magyarázatra, majd ismerteti a törvényi előírásokat. Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője részletesen ismerteti az intézmény átadás-átvételének eddigi egyeztetési folyamatát, a helyi támogatottság mértékét. Tokajiné Demecs Katalin szintén arra vár választ, hogy mi miatt döntött a Megyei Önkormányzat vezetése az átadás mellett - emlékeztetve az e témában eddig elhangzottakra. Kifogásolja, hogy a pályázat egyetlen bírálati pontja, hogy ki fogja benyújtani a legmagasabb ellenszolgáltatással a pályázatot. Tudja valaki a Megyei Önkormányzatnál, hogy egyáltalán miért kell átadni ezt az intézményt? Úgy gondolja, hogy ez nem más, mint álpályázat. Kovács Sándor kéri a jelen lévő intézményigazgatót, mondja el véleményét az iskola átadásával kapcsolatban. Lénártné Emri Ildikó igazgató a felméréseket is figyelembe véve egyértelműnek találja a választ. Az intézménynek eddig is jó fenntartója volt, de úgy gondolja, hogy a feltételek talán még bővíthetőek. Úgy gondolják, hogy ha egy olyan plusz érzelmi, erkölcsi háttér kerül az iskola mögé, ami segíti a gyermekek fejlődését az etikában, erkölcsben, akkor ez mindenképpen hasznos. Úgy érzik, hogy mostanában az iskolában csak az oktatásra jut idő, másra pedig nem. Az egyházi iskolákban az első helyen van az ember, mellette pedig a magas színvonalú oktatás. Véleményük szerint ez segítené az iskola fejlődését. Kovács Sándor megismétli, hogy az összeg szimbolikus, a jogszabályi előírás miatt kellett megfogalmazni egy ilyen kritériumot, nincs jelentősége. Soós Antal hangsúlyozza a válasszal kapcsolatban, hogy a Jobbik nem ad tippeket semmiféle befektetőnek, sőt egyértelműen a keresztény értékeket tartják szem előtt. Megjegyzi, hogy a költségvetés elfogadása idején nem számolt a testület ennyi átveendő intézménnyel, aggódnak, hogy a Megyei Önkormányzat meddig bírja az intézmények fenntartását, mikor omlik össze? Kovács Sándor emlékeztet, hogy amikor a jogszabályt elfogadták, miszerint a megyei önkormányzatoknak át kell venniük a helyi önkormányzatok által felajánlott középfokú intézményeket, valószínűleg nem vizsgálták azok hatásait. A Megyei Önkormányzat sem vizsgálhatja, tehát a legjobb tudása alapján az önkormányzat el fogja látni feladatát. Tokajiné Demecs Katalin megköszöni a kérdéseire adott válaszokat. Ismét arról érdeklődik, hogy ha szimbolikus a ,- Ft, akkor miért ez az egyetlen bírálati szempont. Miért nem lehetett találni más szempontokat, mint pl. az erkölcsi nevelés, a fejlesztés kötelezettsége, stb.

4 4 Kovács Sándor felhívja a figyelmét az előterjesztés mellékletét képező közoktatási megállapodásra, amely több mint 10 oldalon keresztül megfogalmazza a szakmai feltételeket. Végül pedig a Közgyűlés fog dönteni arról, hogy a pályázatot elfogadja-e. Serfőző István a Főjegyző Asszonytól kéri azon egyházi jogi személyek felsorolását, akik kiegészítő normatívára jogosultak. Reméli, hogy a válasz kapcsán megnyugodnának a kérdezők. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző felsorolja a történelmi egyházakat. Beszél a pályázat bírálati szempontjairól, amelynek objektíven mérhetőnek kell lennie, pont ezért volt nehéz az előterjesztés összeállítása. Ismerteti az ajánlat érvénytelenségének okait. Beszél a jogszabályok pályáztatással kapcsolatos joghézagairól. Balogh Béla Tibor véleménye az, hogy nagyon nehéz ebben a témában tárgyilagos, a Megyei Önkormányzat érdekeinek megfelelő álláspontot kialakítani. Emlékeztet a május 27-i ülés iskolaátadásokkal kapcsolatos vitájára, megállapítva, hogy a megye oktatási szerkezete nagymértékben át fog alakulni. Beszél az átvétel kötelezettségéről. Szól az iskola múltjáról, az elmúlt időszak fejlesztéseiről, hangsúlyozva, hogy a megye egyik legfrekventáltabb fejlesztésekkel ellátott intézménye volt, itt történt a legtöbb beruházás, racionalizálás. Beszél a gyermeklétszám csökkenéséről is, amely maga után vonhatja egyes intézmények bezárását. Reméli, hogy a képzés a jövőben a jelenleginek megfelelő színvonalú lesz. Bizonytalanságát fejezi ki az átadás és a pályázat formális volta miatt. Kovács Sándor beszél az egyház megkereséséről, az önkormányzat, az iskola, az oktatói közösség, a diákok és szülők egyetértéséről, amelyre reagálni kell. Egyetért azzal, hogy ez az az intézmény, amelyre a Megyei Önkormányzat a legtöbbet költött még az idén is, mégis valamilyen döntést kell hozni. Borbás Zsolt beszél az egyeztetés körültekintő voltáról, megállapításairól. Csodálkozik azon a gondolaton, hogy nem a Katolikus egyház nyeri a pályázatot, nem is érti. Röviden összefoglalja az eddigi egyeztetés történetét, az eddigi munkát és véleménye szerint valódi esélye csak a Katolikus egyháznak van a pályázat megnyerésére. Nem hiszi, hogy bárki rosszat kívánna az intézménynek. Serfőző István megismétli az együttes bizottsági ülésen tett javaslatát az átadás-átvételi megállapodás-tervezet 20. pontjával kapcsolatban annak jogosítványbeli asszimetriájáról. Szeretné, hogy ha a befogadott javaslatot a Közgyűlés elnöke megerősítené. Kovács Sándor elmondja, hogy a javaslatnak megfelelően a 20. ponttal kapcsolatban - mint előterjesztő olyan módosítást tesz, hogy 8 év után felül kell vizsgálni a szerződést és annak teljesítését is. Kéri, hogy a megállapodást így fogalmazza meg a Hivatal. Tokajiné Demecs Katalin ismét a bírálati szempontot említi, feltételezi, hogy a bírálatnál szubjektív alapon fognak dönteni, ha más mérhető szempont nem lesz.

5 5 Elismerését fejezi ki az erőfeszítés miatt, hogy a határidő lejárata előtt egy nappal sikerült ezt a precedens értékű módszertant a közgyűlés elé terjeszteni. Megemlíti a joghézagokat és reméli, hogy a végén jó döntés születik. Sajnálatosnak tartja, hogy az önkormányzatok nem kapnak annyi pénzt az intézmények fenntartására, mint az egyházak. Nem érti, hogy ez miért van így. Méltatlannak tartja, hogy az intézmény igazgatóját ide hívták és megkérdezik tőle, hogy szerinte hol lenne jobb helyen az intézmény ebben a helyzetben. Nem tudja, hogy mit szólt volna a Közgyűlés elnöke, ha valaki felteszi az intézményvezetőnek ezt a kérdést az előző ciklusban. Az a véleménye, hogy nem szabad senkit ilyen helyzetbe hozni. Kovács Sándor hangsúlyozza, hogy a pályázatokról a kritériumoknak való megfelelés alapján fognak dönteni. Emlékeztet az évi, a Horn-Kormánynak a Vatikánnal kötött megállapodására, hogy az egyházak megkapják a kiegészítő normatívákat is. Nem gondolta volna, hogy most ezt kell idecitálni, de szerinte nem is ezzel kell foglalkozni. Azért kérdezte az Igazgató Asszonyt a véleményekről, mert nála avatottabb ember nem tudott volna nyilatkozni a dolgozók, a diákok, a szülők véleményéről. Soós Antal felveti az intézményhez tartozó 121 hektár földterület témáját. Kíváncsi, hogy ekkora területen milyen gazdálkodás folyik, mik a kiadások, bevételek. Az egyházak pályázatával kapcsolatban az a véleménye, hogy a mai Magyarországon minden megtörténhet. Borbás Zsolt a szakközépiskola földterületéről elmondja, hogy az állami tulajdonban van, használati joga van rá az iskolának bejegyezve, a képzéshez kapcsolódik a földterület, a szakmai gyakorlat egyik eleme. Jelenleg - tudomása szerint - ezen a területen eredményesen gazdálkodik a szakiskola. Az eredményes gazdálkodás következtében befolyt összeg hozzájárul az intézmény költségvetéséhez. Tokajiné Demecs Katalin véleménye továbbra is az, hogy az előző ciklusban nem merte volna az Igazgató Asszony azt mondani, hogy nem itt van a legjobb helye a középiskolának, hanem az egyháznál. Hangsúlyozza, hogy a vatikáni megállapodással kapcsolatban egy szót sem szólt, de az, az állam és az egyház szétválasztására irányuló jogállam módszertana volt, nem tudja, hogy most mik a szándékok ez ügyben. Tart tőle, hogy lesznek még az eljárásnak további hiányosságai. Kovács Sándor szerint, ha az előző ciklusban jelentkezett volna az egyház, nyilatkozott volna az önkormányzat, akkor bizonyára szintén ezt mondta volna az igazgató, mint most. Dr. Csoór György emlékeztet az áprilisi döntésre, jelenleg nem az a kérdés, hogy miért indokolt az átadás. A jelenlegi előterjesztés egy technika, az átadást meg kell feleltetni a törvényeknek, az előterjesztés erre tesz kísérletet. Véleménye szerint a kialakult vita lényege az egyházellenes érzelmek felkorbácsolása, egyetlen egy érv nem volt amellett, hogy mi az iskola, a gyermekek, a Megyei Önkormányzat érdeke, csak, hogy mibe lehet belekötni.

6 6 Úgy gondolja, hogy alaptalan a félelem, hogy valamelyik zsidó hitközség megszerzi Jászapáti földjeit, vizei izraeli kézre kerülnek, de a szocialista frakció részéről a következetes egyházellenesség is nagyon látványos. Soós Antal egyetért azzal, hogy a 2/3-dal nem tud a kisebbség mit kezdeni, mindenképpen meg lesz szavazva a határozat elfogadása. Nem tartja kielégítőnek a földterülettel kapcsolatban adott választ, hiányolja, hogy nincs lebontva a bevételek nagysága, a gazdálkodás adatai. Nem tartja kis volumenű témának, ezért is csodálkozik azon, hogy a FIDESZ páholy nem szól hozzá a téma kapcsán. Kovács Sándor úgy gondolja, hogy a FIDESZ frakció érti az előterjesztést, nem feltételeznek hátsó szándékot, azért nem szólnak hozzá. Közben az Alelnök Úrtól olyan információt kapott, hogy az előző Igazgató Asszony évekkel ezelőtt is élt megkereséssel az egyház felé ilyen jellegű szándékukról Serfőző István hangsúlyozza, hogy nem igaz az az állítás, hogy az MSZP frakció egyházellenes. Sebestyén László nem tervezte a hozzászólást, mert hosszadalmasnak és értelmetlennek tartja a vitát, amely csupa olyan kérdésről szólt az ellenzéki képviselők részéről, amelyek már lerágott csontnak minősülnek. Döntöttek előző bizottsági üléseken, közgyűléseken, felesleges vitában nem kell részt venni. A sokhektáros földterülettel kapcsolatban elmondja, hogy az iskolák rendelkezésére bocsátott földterület oktatási célra került oda, elvileg nem haszonszerzést szolgál. A földterület továbbra is marad állami tulajdonú, ez az egyetlen fontos kérdés, a többi kameráknak szóló polemizálás volt. Piroska Miklós hangsúlyozza, hogy a FIDESZ frakció egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, azt támogatja, ezért nem vitatkozik. Ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárja le a Közgyűlés elnöke. Az ügyrendi javaslatot a Közgyűlés 11 igen és 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. Serfőző István módosító javaslatát miszerint 8 év után a szerződést a Közgyűlés és az egyház felülvizsgálja - a Közgyűlés 16 igen és 6 nem szavazattal elfogadja. Ezt követően a Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 90/2011. (V. 30.) számú határozata a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának pályáztatására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján nyilvános pályázatot hirdet a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint, a határozat 2. számú mellékletét képező

7 7 Közoktatási Megállapodás tervezetben és a határozat 3. számú mellékletét képező közoktatási intézmény Átadás-átvételi megállapodás tervezetben szereplő feltételekkel. Jelen határozattal egyidejűleg a Megyei Közgyűlés a 72/2011. (IV. 29.) KH. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: Felelős: azonnal Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Hajdúné Gácsi Mária irodavezető Erről: 1. a Megyei Közgyűlés tisztségviselői, 2. Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző, 3. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, 4. Dr. Györgyi Lajos irodavezető, 5. Lénártné Emri Ildikó, a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 91/2011. (V. 30.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium megszüntető okiratára A Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumot a Megyei Közgyűlés augusztus 30. hatállyal megszünteti és az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megszüntető okiratot adja ki, melynek hatálya augusztus 30. Erről: 1./ A Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2./ Rentzné Dr. Bezdán Edit, megyei főjegyző 3./ Kovács József igazgató, MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 4./ az érintett intézmény igazgatója 5./ a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. MEGSZÜNTETŐ OKIRAT A megszűnt költségvetési szerv neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Rövid neve Mészáros Lőrinc Középfokú Iskola, Jászapáti Székhelye 5130 Jászapáti, Vasút u. 2. OM azonosító Létrehozásának éve 2008 Létrehozását elrendelte Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Jogelőd intézmények Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc létrehozásának éve Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: 1912

8 8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium: 1991 Megszűnés időpontja augusztus 30. Megszűnő alaptevékenység Általános középfokú oktatás Megszűnő TEÁOR Megszűnő szakágazat Működési köre Magyar Köztársaság Megszüntető, irányító és felügyeleti szerv neve, címe Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. A megszüntetés oka: A Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Jászapáti fenntartói joga átadása pályázat alapján A megszüntetés módja: Jogutódlás nélküli megszüntetés A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata évi LXXIX. törvény a közoktatásról, évi LXXVI. törvény a szakképzésről A közfeladat ellátásának jövőbeni módja: A pályázat alapján nyertes pályázóval kötött közoktatási feladatellátási megállapodás szerint A megszüntetésben érintett költségvetési szervek: Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal A megszüntetésre kerülő közfeladat szakfeladatszámai TEÁOR Szakfeladat 08 Száma Megnevezése Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése Egyéb, nem évelő növény termesztése Almatermésű, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése Ruházat gyártása Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása Bútorgyártás Tankönyvforgalmazása költségvetési szervnél Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Éttermi mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Minőségbiztosítási tevékenység Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

9 Mezőgazdasági támogatások Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai tanulószobai nevelés Középiskolai,szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

10 Szakmai továbbképzések Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása A megszüntetett költségvetési szerv feladatellátást szolgáló vagyonának felsorolása 1. Székhely Jászapáti, Vasút út 2. hrsz megnevezése Székhely, elméleti oktatás -használó pályázat nyertese 2. Telephely Jászapáti, Vasút út 4. hrsz megnevezése Tanügyi épület, elméleti oktatás 3. Telephely Jászapáti, Velemi Endre u. 1. hrsz /100 tul. hányad - megnevezése Tanügyi épület, szakelméleti oktatás - tulajdonosa jogutódként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat - használója Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 4. Telephely Jászapáti, Arany J. u. 64. hrsz 3550/1 - megnevezése Faipari tanműhely, gyakorlati képzés 5. Telephely Jászapáti, Hősök tere 2. hrsz 704/4 - megnevezése Vendéglátóipari tanbázis, gyakorlati képzés és szakelméleti oktatás 6. Telephely Jászapáti, Hősök tere 9. hrsz 10 - megnevezése Tanügyi épület, elméleti oktatás 7. Telephely Jászapáti, Damjanich u. 11. hrsz megnevezése Építőipari tanműhely, gyakorlati képzés 8. Telephely Jászapáti, Juhász M. u hrsz megnevezése Középiskola, tornaterem udvar és sporttelep - tulajdonosa jogutódként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat - használója Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona pályázat nyertese - konyha-étterem használója 9. Telephely Jászapáti, Tanüzem hrsz 0142/3 - megnevezése Mezőgazdasági gyakorlati képzés 10. Telephely Jászkisér, hrsz 0122/1 és 0129/4 szántóföld - megnevezése Gyakorlati képzés

11 11 - tulajdonosa Magyar Állam 31789/2/1993 Jászberényi Földhivatal számon - használója A megszűnt költségvetési szerv jogutódlása A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a pályázat nyertese a megállapodások szerint A közfeladat ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan használat biztosításáról átadásátvételi megállapodást kell kötni a közfeladatot ellátóval. Az ellátott feladat jogutód nélküli megszűnésére tekintettel megszűnik a közalkalmazotti jogviszony 183 álláshely A megszűnt költségvetési szerv eszközeinek és forrásai leltározásának forduló napja augusztus 30. felelős: Megyei Önkormányzati Hivatal és Lénártné Emri Ildikó igazgató. A megszűnt költségvetési szerv költségvetési beszámolója elkészítésének fordulónapja augusztus 30. felelős: Lénártné Emri Ildikó igazgató A megszűnt költségvetési szerv vagyon átadásának fordulónapja augusztus 30. felelős: Megyei Önkormányzati Hivatal és Lénártné Emri Ildikó igazgató A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon felsorolása: 1. Székhely Jászapáti, Vasút út 2. hrsz megnevezése Székhely, elméleti oktatás 2. Telephely Jászapáti, Vasút út 4. hrsz megnevezése Tanügyi épület, elméleti oktatás 3. Telephely Jászapáti, Arany J. u. 64. hrsz 3550/1 - megnevezése Faipari tanműhely, gyakorlati képzés 4. Telephely Jászapáti, Hősök tere 2. hrsz 704/4 - megnevezése Vendéglátóipari tanbázis, gyakorlati képzés és szakelméleti oktatás 5. Telephely Jászapáti, Hősök tere 9. hrsz 10 - megnevezése Tanügyi épület, elméleti oktatás 6. Telephely Jászapáti, Damjanich u. 11. hrsz megnevezése Építőipari tanműhely, gyakorlati képzés 7. Telephely Jászapáti, Tanüzem hrsz 0142/3 - megnevezése Mezőgazdasági gyakorlati képzés

12 12 8. Telephely Jászkisér, hrsz 0122/1 és 0129/4 szántóföld - megnevezése Gyakorlati képzés - tulajdonosa Magyar Állam 31789/2/1993 Jászberényi Földhivatal számon - használója pályázat nyertese Az ellátandó közfeladathoz tartozó hatósági engedélyek visszavonásáért felelős: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, határidő: augusztus 30. A közfeladat ellátásához szükséges hatósági engedélyek beszerzéséért felelős: pályázat nyertese, határidő július 20. A megszüntetett költségvetési szerv augusztus 30-ig vállalhat kötelezettségeket, a tárgyévre meghatározott költségvetés időarányos előirányzatai szerint. 2./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes és Gyermekotthon alapító okirata módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 19 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatokat hozza: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 92/2011. (V. 30.) számú határozata a Kádas György Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon feladatellátásának módosítására 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontja alapján engedélyezi a Kádas György Iskola és Gyermekotthon számára az óvodai feladatellátás 2011/2012. tanévtől történő bevezetését megfelelő számú igényjogosult esetén. Az óvoda beindításához a feltételeket az intézmény biztosítja. A feladatmódosítás fenntartói többlettámogatást nem igényelhet. Határidő: szeptember 1. Felelős: Vighné Károlyi Katalin igazgató Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy legalább 8 fő enyhe-, és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermek jelentkezése esetében a 2011/2012. tanévtől engedélyezze a Kádas György Iskola számára a szegregált óvodai csoport indítását. Határidő: június 24. Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Vighné Károlyi Katalin, igazgató

13 13 Erről: 1. a Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző 3. a Pénzügyi és Beruházási Iroda, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője 4. Vighné Károlyi Katalin igazgató 5. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 93/2011. (V. 30.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György alapító okiratának módosítására 1./ A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes és Gyermekotthon alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: = A költségvetési szerv neve: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, ra módosul; = A felvehető maximális tanulólétszám székhelyen kiegészül az Óvoda 11 fő meghatározással; = A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) felsorolás kiegészül Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása = Alaptevékenység leírása /feladatai/ rovat : első mondata kiegészül: Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területéről beiskolázott sajátos nevelési igényű: enyhe, illetve középsúlyos értelmű fogyatékos, halmozottan fogyatékos, integrált keretek között nem nevelhető, oktatható autizmussal élő tanulók alapfokú oktatása, speciális és készségfejlesztő szakiskolai képzése. meghatározással. : hatodik mondata kiegészül: A készségfejlesztő speciális szakiskolában oktatott nem OKJ-s szakmai megnevezése: szakterület: kézműipar, tevékenység: kézi rongyszőnyeg- és lábtörlő, agyagtárgy-készítő, a évfolyamon. meghatározással. : tizenkettedik mondatát Fiatal felnőttek utógondozói ellátása, utógondozói otthon működtetése. módosítja Fiatal felnőttek utógondozói ellátása. meghatározásra. : kiegészül Jász-Nagykun-Szolnok megye illetékességi területén állandó bejelentett lakással rendelkező sajátos nevelési igényű, együtt nem nevelhető, enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermekek óvodai ellátása meghatározással.

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben